Belastingen & Soorten Belasting

Belastingen & Soorten Belasting Belastingen zijn er in diverse soorten, maar is het wel altijd helder wat deze belastingen inhouden? Wat is nu b.v. het onderscheid tussen directe en indirecte belasting? En omzet-belasting of loonbelasting? En wat houdt dividend- en kansspel-belasting in? Wanneer betaal je overdrachtsbelasting of milieubelasting? Wat zijn retributies? Wat betekent het dat de inkomstenbelasting wordt geheven naar het belastbaar inkomen? In dit artikel belastingen helder op een rijtje, in vraag en antwoordvorm.

Soorten Belasting Fiscus

Iedereen die in Nederland woont, betaalt wel in een bepaalde vorm belasting. Zelfs personen die in het buitenland wonen, kunnen onderworpen worden aan de Nederlandse belastingheffing. Zoals bijvoorbeeld een toerist die vakantie houdt in Nederland en hier souvenirs koopt of benzine tankt, waarop accijns en omzetbelasting geheven wordt. Maar ook de in het buitenland wonende Nederlander die in Nederland onroerend goed heeft (b.v. een huis).

In dit artikel worden niet alle bestaande belastingen besproken (b.v. geen motorrijtuigenbelasting, hondenbelasting en gemeente- of waterschapsbelasting e.d.), maar een selectie van vaak voorkomende belastingbegrippen in het algemeen.
In Belasting Begrippen Ondernemers A B C is specifieke informatie te vinden over bedrijf of onderneming en belastingen.

Wat is het onderscheid tussen Directe en Indirecte Belasting?

Voor alle duidelijkheid is het goed om te weten dat met het vaker gebruikte begrip ‘directe belastingen’ niet zozeer de belastingen bedoeld worden die de burger zelf aan de belastingdienst moet voldoen. Met directe belastingen worden die belastingen bedoeld, die van de wetgever deze naam hebben gekregen.

Directe Belastingen

De directe belastingen zijn:
 • Inkomstenbelasting
 • Vermogensbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Loonbelasting
 • Dividendbelasting
 • Kansspelbelasting
 • Milieubelasting
 • Overdrachtsbelasting

Indirecte Belastingen

De indirecte belastingen zijn:
 • Omzetbelasting
 • Motorrijtuigenbelasting

De wetgever heeft dit onderscheid tussen directe en indirecte belastingen gemaakt, daar voor de directe belastingen enige wetsartikelen van toepassing zijn, welke niet voor de indirecte belastingen gelden.

Wat is Omzetbelasting en Loonbelasting?

Omzetbelasting

De omzetbelasting oftewel BTW (= belasting toegevoegde waarde) wordt indirect door de burger betaald. De winkelier bijvoorbeeld bij wie je boodschappen hebt gedaan, draagt aan de belasting de BTW af, die hij in zijn prijzen aan jou heeft gerekend. De klant betaalt dus eerst BTW aan de winkelier, en de winkelier betaalt dit op zijn beurt weer door aan de fiscus. Zie ook BTW - Omzetbelasting.

Loonbelasting

Net als bij de omzetbelasting hierboven, werkt het bij de loonbelasting op soortgelijke manier. Je werkgever houdt van je loon (bruto loon) een bepaald bedrag aan loonbelasting in. Als werknemer ontvang je een zogenaamd netto loon. Van je bruto loon wordt dus de loonbelasting afgehaald en je ontvangt dan het netto bedrag.
Het bedrag dat je werkgever heeft ingehouden van jouw loon, draagt hij/zij na afloop (van meestal ieder kwartaal of andere termijn) af aan de fiscus c.q. belastingdienst.

Wat houdt Dividend- en Kansspelbelasting in?

Je betaalt BTW via de winkelier en je betaalt loonbelasting, zoals hierboven staat, via je werkgever aan de belastingdienst. Dezelfde manier van indirecte wijze van afdracht van belasting vindt plaats bij de heffing van de dividend- en kansspelbelasting (net als bij de heffing van accijnzen en de bijzondere verbruiksbelasting op auto’s).

Wanneer betaal je Overdrachtsbelasting of Milieubelasting?

Overdrachtsbelasting

Overdrachtsbelasting wordt geheven bij aankoop van onroerend goed in Nederland. Op de nota van afrekening van de notaris wordt een bepaald percentage van de koopsom van het onroerend goed in rekening gebracht. Dit als heffing van de overdrachtsbelasting. De notaris draagt de overdrachtsbelasting weer af aan de belastingdienst.

Milieubelasting

Van de milieuheffingen is de zuiveringsheffing de bekendste belasting. Doel van de zuiveringsheffing is degenen die verontreiniging van oppervlaktewater door lozing van afvalstoffen veroorzaken, te laten meebetalen aan de zuivering van het oppervlaktewater. Het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ is hier dus van toepassing.

Wat betekent retributie precies; is dit ook belasting?

Retributie moet duidelijk onderscheiden worden van het begrip belasting. Retributies worden door de overheid geheven als tegenprestatie voor een door de overheid bewezen dienst. Voorbeelden zijn de heffing van leges(gelden) voor paspoort, rijbewijs, retributie voor het verlenen van een bouwvergunning en dergelijke.

Wat is Inkomstenbelasting geheven naar Belastbaar inkomen?

Inkomstenbelasting is de belasting op het inkomen, die door de staat c.q. overheid geheven wordt bij mensen die in Nederland wonen (rijksinwoners) of hier inkomen genieten (niet-inwoners). Als er een bron van inkomsten is, dan is inkomstenbelasting verschuldigd.

Het woord inkomstenbelasting zegt het eigenlijk al, je moet belasting betalen over alle inkomsten, dus niet alleen over je bruto loon. Hiervan mogen wel een aantal zaken afgetrokken worden (zoals. b.v. de hypotheekrente van je eerste huis). Door deze zogenaamde aftrekposten wordt je inkomen (kunstmatig) lager, waardoor je uiteindelijk minder belasting hoeft te betalen.

Draagkrachtbeginsel

De heffing van de inkomstenbelasting is gebaseerd op het draagkrachtbeginsel. Wat houdt dit in? Men heeft in Nederland gekozen voor het uitgangspunt dat de overheid belastingen heft, welke rekening houdt met de verschillen in inkomen van mensen. De belastingplichtigen met een hoger inkomen dienen procentueel meer belasting te betalen dan degenen met een lager inkomen. Dit wordt ook wel progressieve belastingheffing genoemd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde belastingschijven.

Belastbaar inkomen

Artikel 2 van de Wet op de Inkomstenbelasting zegt dat de inkomstenbelasting wordt geheven naar het belastbaar inkomen. Verschillende inkomenssoorten worden verschillend belast. Hiervoor zijn de zogenaamde Drie boxen:
 • Box 1 - inkomen uit arbeid en woning. In deze box wordt de belasting berekend over het bruto loon. Er bestaat een aantal aftrekposten (b.v. de hypotheekrente van je eerste huis)
 • Box 2 - inkomen uit aanmerkelijk belang. Wanneer iemand meer dan 5% aandelen heeft in een BV, wordt in box 2 hierover belasting berekend. Deze box zal in de opgave (waarschijnlijk) zelden voorkomen
 • Box 3 - inkomen uit vermogen. Vermogen (spaarrekeningen, bezit van aandelen, etc) levert inkomen op (b.v. rente en dividend). In deze box geldt dat de eerste € 17.600 vermogen vrijgesteld is van belasting

Op de aangiftebiljetten staat de opbouw van het belastbaar inkomen vermeld. Wanneer in de drie afzonderlijke boxen de verschillende belastingbedragen zijn berekend, worden deze bij elkaar opgeteld. Vervolgens mogen van dit totale belastingbedrag enkele zogenaamde heffingskortingen worden afgetrokken (b.v. een algemene heffingskorting voor iedereen van € 1.567.- en een arbeidskorting, voor iedereen met een baan van max. € 920.-, verder is er ook nog kinderkorting, alleenstaande-ouderkorting, jonggehandicaptenkorting, ouderenkorting en meerdere kortingen).

Meer informatie en nadere details zijn natuurlijk te vinden op de site van de Belastingdienst
http://www.belastingdienst.nl
© 2007 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Schijvensysteem bij de belastingSchijvensysteem bij de belastingHoe werkt dat schijvensysteem bij de belasting ook al weer? Met de volgende stappen kunt u de belastingdienst controlere…
Middeling belasting: voorwaarden & middeling berekenenMiddeling belasting: voorwaarden & middeling berekenenBij een sterk wisselend inkomen kan het zijn dat u teveel belasting betaalt. Het is mogelijk om middeling van de belasti…
Welke belastingen moet u betalen?Welke belastingen moet u betalen?Over uw inkomen moet u afrekenen om het netto besteedbaar bedrag te krijgen. Over het nettoloon moet ook nog weer meerde…
Welke belastingen heft de Rijksoverheid?Welke belastingen heft de Rijksoverheid?In Nederland is de Rijksoverheid verantwoordelijk voor het maken van wetgeving op basis waarvan de Belastingdienst de di…

De overdrachtsbelasting, hoeveel moet u betalenDe overdrachtsbelasting, hoeveel moet u betalenHoeveel overdrachtsbelasting betaalt u in 2022 en 2023 voor een kantoor aan huis en voor de eigen woning? Er zijn drie t…
Belastingen, levensonderhoud kinderenBelastingen, levensonderhoud kinderenDe kosten van levensonderhoud van uw kind kunnen in 2011, 2012, 2013 of 2014 aftrekbaar zijn bij uw aangifte inkomstenbe…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Stevepb, Pixabay
 • Groenhart et al. Uw advocaat Thuis. Belastingen. Amsterdam: Trendboek
Reactie

Tessa, 12-02-2008
Dit klopt echt helemaal, alleen mag retributies wel beter worden uitgedrukt,
het is heel lastig te begrijpen wat het nou eigenlijk betekend :-) Reactie infoteur, 13-02-2008
@Tessa, bedankt voor je reactie. Ik zal me er binnenkort eens over buigen en kijken of ik het begrip retributie nog duidelijker kan maken!
Groetjes van Sila (auteur artikel)

Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 12-12-2007
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.