Ouderbijdrage 2020 - 2021 (aanvullende beurs)

Ouderbijdrage 2020 - 2021 (aanvullende beurs) De ouderbijdrage in het levensonderhoud van een studeren kind is belangrijk om te kunnen berekenen op hoeveel aanvullende beurs of toelage een studeren kind recht heeft. Om deze ouderbijdrage te kunnen berekenen is het noodzakelijk om het inkomen van de ouders te weten, maar er spelen meer factoren een rol. De ouders hebben een onderhoudsplicht en voor zover de ouders onvoldoende kunnen bijdragen vult DUO de basisbeurs aan met de aanvullende beurs. Hoe wordt deze aanvullende beurs berekend?

Hoogte aanvullende beurs berekenen


De aanvullende beurs

Studenten in het mbo en wetenschappelijk onderwijs (universiteit en hogeschool) kunnen een studiebeurs aanvragen. In het mbo heeft elke student recht op de basisbeurs en kan die een aanvullende beurs aanvragen als het inkomen van de ouders laag is. In het wetenschappelijk onderwijs is de basisbeurs een lening en kan er extra worden geleend in de vorm van een aanvullende beurs als het inkomen van de ouders ontoereikend is. Maar ja, wat is ontoereikend? Bovendien krijgt een student de aanvullende beurs niet automatisch, deze moet eerst bij DUO worden aangevraagd, waarna die de voorwaarden bekijkt en berekent of de student voor de aanvullende beurs in aanmerking komt en hoe hoog deze studiebijdrage zal zijn.

Inkomen van de ouders

Beide ouders hebben een onderhoudsplicht voor hun kinderen, ook hun studerende kinderen. En iedereen weet dat een studerend kind veel geld kost (studiegeld, collegegeld, studieboeken, kamerhuur) waardoor de kosten van levensonderhoud ook hoog zullen uitpakken. Om die reden is de studiebeurs. De studiebeurs bestaat uit een basisbedrag dat voor elke student gelijk is en dus onafhankelijk van het inkomen van de ouders, maar er is ook een deel mogelijk als aanvullende beurs dat wel afhankelijk is van het inkomen van de ouders.

De ouderbijdrage 2020-2021

De ouderbijdrage is het bedrag dat de ouders geacht worden bij te dragen in de kosten van levensonderhoud van een studerend kind. Deze ouderbijdrage wordt onder meer berekend op basis van het inkomen van de ouders zoals dat bij de Belastingdienst bekend is. Daarbij wordt ook rekening gehouden met het aantal kinderen in een huishouden. De ouderbijdrage is het bedrag dat de student wordt gekort op de maximale aanvullende beurs die in het studiejaar 2020-2021 mogelijk is. De ouderbijdrage is dus een veronderstelde eigen bijdrage.

Maximum aanvullende beurs 2020-2021:

mbo of wouitwonendthuiswonend
mbo€ 373,94€ 351,46
wo€ 403,17€ 403,17

Welk inkomen is relevant?

Als de ouders belastingaangifte inkomstenbelasting doen, wordt voor de ouderbijdrage 2020-2021 het verzamelinkomen uit 2018 (peiljaar geeft dus twee jaar vertraging) als uitgangspunt genomen. Doen ze geen aangifte, dan gebruikt DUO het belastbaar loon 2018 op hun jaaropgave(n). DUO vraagt het inkomen automatisch op bij de Belastingdienst. Daarna krijgen uw ouders van ons een bericht over hun inkomen. Als een ouder is overleden, wordt diens inkomen niet meegenomen.

Extra vrijstelling alleenstaande oude

Gaat het om een alleenstaande ouder die een kind of kinderen verzorgt onder de 18 jaar, dan telt DUO een deel van het inkomen niet mee voor de berekening van de ouderbijdrage. Deze vermindering van de ouderbijdrage heet de extra vrijstelling alleenstaande ouder. Ook als een ouder zelf een studieschuld aflost, wordt hiermee rekening gehouden.

Aantal kinderen in het gezin

Ook wordt bij de berekening van de ouderbijdrage rekening gehouden met het aantal kinderen. Hebt u meerdere kinderen die u verzorgt, dan wordt uw bijdrage als het ware over deze kinderen uitgesmeerd en niet slechts aan één kind toegerekend. De aanvullende beurs gaat daarmee dus omhoog, maar kan nooit hoger zijn dan het maximum.

Conclusie hoogte aanvullende beurs 2020-2021

Bepalend voor de berekening van de aanvullende beurs 2020-2021 is dus:
  • Studeert uw kind in het mbo of wo (de bedragen verschillen).
  • Wat is het inkomen van de ouders in 2018?
  • Hoeveel kinderen zijn er in het gezin?
  • Is er een ouder overleden?
  • Gaat het om een alleenstaande ouder met kinderen onder de 18 jaar?

Wie al deze factoren invult bij de berekening van de ouderbijdrage, krijgt automatisch in beeld op hoeveel aanvullende beurs er recht is. Immers de aanvullende beurs is gelijk aan de maximale aanvullende beurs minus de ouderbijdrage, maar kan uiteraard niet negatief zijn.

Lees verder

© 2011 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2020Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2020Met een kind dat eind 2019 en in het bijzonder op 1 januari 2020 jonger is dan 12 jaar hebt u in 2020 recht op de inkome…
Bedragen studiefinanciering studiejaar 2020Bedragen studiefinanciering studiejaar 2020Ook In het studiejaar 2020 leent u voor uw studie in het hbo en wo volgens het leenstelsel met studievoorschot. Wat is d…
Sociaal leenstelsel 2021Sociaal leenstelsel 2021Het sociaal leenstelsel voor het hoger onderwijs (niet het MBO) leidt tot hogere schulden van studenten, niet verwonderl…
Studiefinanciering 2019 en 2020Studiefinanciering 2019 en 2020Een student met recht op studiefinanciering in 2019 of 2020 moet de studiefinanciering wel eerst aanvragen bij de DUO om…

Wat is inflatie en wat zijn de gevolgen?Wat is inflatie en wat zijn de gevolgen?In het nieuws horen we vaak berichten over de inflatie. Maar wat is inflatie precies? En hoe wordt het berekend? En wat…
Recht op (dubbele) kinderbijslagRecht op (dubbele) kinderbijslagDe kinderbijslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderen. Niet iedereen heeft recht op de kinderbijslag, wanneer…
Reacties

Etoush, 28-10-2016
Geachten,
Waarom moet het BSN-nummer van mijn kind erbij vermeld worden, om teruggave kinderalimentatie aan te vragen? Reactie infoteur, 02-08-2020
Geachte Etoush,
De Belastingdienst werkt met BSN nummers ter identificatie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Avdic, 17-05-2015
Ik betaal kinderalimente voor 2 kinderen, zij wonnen bij de moeder.
Een kind wordt op 07/07/2015 vijftien jaar, en hij zal vanaf september deze jaar met HBO opleiding beginnen. Om college geld te betalen, moet hij Lenin nemen, ondanks dat ik dikke kinderalimentatie betaalt aan zijn moeder.
Mijn vraag is:
Is dat het mogelijk dat mijn kind (met 17 jaar) resrtreeks op eigen rekening kinderalimentatie ontvangt, om studie college geld te betalen. Hij moet tot zijn 18 jaar bij zijn moeder blijven wonen, want ik heb geen gezag over mijn kinderen. Wij waren nooit getrowd.

Al vast bedankt,
Avdic Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste Avdic,
Bij minderjarige kinderen ontvangt de verzorgende ouder de kinderalimentatie omdat die alimentatie gerechtigd is, daarna (vanaf de 18e verjaardag) wordt uw kind zelf alimentatie gerechtigd. Alleen met toestemming van de moeder zou het anders kunnen worden geregeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Emiel, 01-12-2014
Tot mijn verbazing las ik dat per 1 januari 2015 de kinderalimentatie niet meer aftrekbaar is…
Ik betaal sinds 2014 alimentatie voor mijn 2 kinderen. (nu 13 en 17. Nu iets meer dan 250 euro per kind). Ik was al die tijd in de veronderstelling dat alleen de partneralimentatie (die ik de eerste jaren ook betaalde) aftrekbaar was, en de kinderalimentatie niet.
Heb ik nu al die jaren veel aftrek laten liggen of voldoe ik niet aan de voorwaarden? Reactie infoteur, 11-08-2020
Beste Emiel,
Een deel van de kinderalimentatie is aftrekbaar via de aftrekpost kosten levensonderhoud kind. Hierbij is niet het totale bedrag aftrekbaar, maar een vast bedrag. Voor de vergeten jaren kunt u tot maximaal vijf jaar terug nog om een correctie vragen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/89766-aftrek-alimentatie-2018-en-2019-alimentatie-2020-en-2021.html

https://financieel.infonu.nl/belasting/32141-belastingdienst-herstel-zo-fout-in-je-belastingaangifte.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Simon, 17-11-2014
Beste mensen,
Per 1/1/2015 verdwijnt de aftrek levensonderhoud kind. Ik betaal zowel kinder- als ouderalimentatie. Mijn ex-partner werkt slechts 1 dag per week en voor haar gaan de regelingen ook veranderen, waarbij ze er mogelijk op vooruit gaan financieel.
Wat gaat dit voor mij betekenen en heb ik recht op de "Alleenstaande ouderkop" (Ik woon weer samen en verdien 2 x modaal)? Alvast Dank Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste Simon,
Als u samen woont, zult u niet als alleenstaande ouder worden gezien en hebt u geen recht op de alleenstaande ouderkop.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Micha, 15-10-2014
Goedemorgen,
een vriend is naar mij toegekomen voor informatie. Zijn vier kinderen wonen bij zijn ex-vrouw. Zij ontvangt kinderbijslag en in 2011 werkte ze ook parttime. Hij heeft over 2011 5840 euro afgetrokken, maar bewijs geleverd dat hij in totaal 5130 euro heeft overgemaakt aan haar. Nu zegt de inspecteur dat hij niet heeft aangetoond welk deel voor zijn kinderen was en dat dus niet aangetoond is dat hij de kinderen in belangrijke mate heeft onderhouden. Ook heeft hij geen echtscheidingsconvenant of beschikking meegestuurd waarin staat wat hij moet betalen. Hij zegt dat het bedrag dus lager is dan 408 euro per kind, per kwartaal en wil dus nu het hele bedrag niet toekennen. Mijn vriend geeft aan dat hij het vrijwillig betaalt voor het onderhoud van zijn kinderen. Hij betaalt per kwartaal. Is het nu mogelijk als verweer te voeren dat hij slechts drie kinderen in belangrijke mate onderhouden heeft? Anders moet hij ruim tweeduizend euro terugbetalen. Wat kunt u verder als advies geven? Alvast hartelijk dank. Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste Micha,
Het is het beste als de ex op papier aangeeft dat het ontvangen geld volledig voor het onderhoud van haar kinderen was. Dat betekent dat er geen partneralimentatie is, maar ook dat ze er zelf geen belasting over hoeft te betalen. Dat het geld voor drie kinderen is, zou kunnen, maar daar moet dan wel een plausibel verhaal voor zijn of een bevestiging van de ex.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bjorn, 19-08-2014
Hallo,

Ik ben 16 jaar en doe de opleiding MBO 4 werktuigbouwkunde. Doordat wij over enkele maanden gaan emigreren naar Canada, zou ik deze maanden die ik hier nog ben liever gaan werken. Kan dat en hoeveel mag/kan ik verdienen i.v.m. kinderbijslag?

Mvg,
Bjorn Reactie infoteur, 02-08-2020
Hallo Bjorn
Je mag in 2020 onbeperkt bijverdienen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 09-07-2014
De belastingdienst heeft mijn aftrekpost voor levensonderhoud studerende kinderen over 2011 afgewezen omdat zij in hun eigen levensonderhoud konden voorzien door hun spaargeld te gebruiken. Daar is op zich weinig tegen in te brengen.
Mijn vraag is of de belastingdienst andere normen mag hanteren dan de IB-groep (nu DUO), toch ook een overheidsorganisatie: die schreven mij bij het begin van de studie van mijn kinderen dat we, als ouders, geacht werden bij te dragen in de kosten van levensonderhoud, en baseerden zich daarbij alleen op het verzamelinkomen van de ouders. Spaargeld en inkomen kinderen werd daarbij niet meegenomen. Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste Peter,
Daarmee bepaalt DUO uw ouderbijdrage maar dat is wat anders dan berekenen of de kinderen voldoende in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Bovendien is er als er recht op studiefinanciering bestaat, geen recht op de aftrekpost studiekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wim, 25-04-2014
Ik ben gescheiden, woon/werk in Nederland en mijn ex-vrouw woont met onze beide kinderen in Duitsland. (zij werkt in Nederland) Ik betaal kinderalimentatie en gebruik al jaren de aftrekpost levensonderhoud kinderen jonger dan 30 bij mijn aangifte inkomensbelasting. Nu krijg ik van de belastingdienst een brief dat deze aftrekpost over aangifte 2011 is afgewezen omdat ik recht heb op kinderbijslag omdat mijn kinderen in Duitsland wonen. Ik weet nergens van en heb ook nooit iets ontvangen. In het artikel hierboven wordt bij de voorwaarden gesproken over het "krijgen" van kinderbijslag, terwijl in de brief van belastingdienst gesproken wordt over het "recht". Wat kan ik doen?

Vriendelijke groet, Wim. Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste Wim,
Wellicht hebt u recht op kinderkorting:

https://financieel.infonu.nl/belasting/90323-kinderkorting-2020-is-belastingvrij.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Michel, 24-03-2014
Ik heb 3 kinderen onder de 3 jaar. Ze wonen bij hun moeder.Ik betaal geen alimentatie en ontvang geen kinderbijslag maar betaal wel mee aan het levensonderhoud. Heb ik nu recht op een teruggave?

Met vriendelijke groet,

Michel Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste Michel,
De kinderkorting wellicht:

https://financieel.infonu.nl/belasting/90323-kinderkorting-2020-is-belastingvrij.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janine, 01-03-2014
Mijn zoon van 20 volgt de VAVO. Hij woont nog thuis en ontvangt een tegemoetkoming studiekosten van DUO. Voor de opleiding heeft hij DUO € 1090,-- betaald en aan zijn school ook cursusgeld.
Kan hij zijn studiekosten (boeken en cursusgeld) aftrekken van de belasting ondanks de tegemoetkoming, moet hij de tegemoetkoming in mindering brengen? Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste Janine,
Aks er recht is op studiefinanciering, zijn de studiekosten niet aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chantal, 11-02-2014
Mijn ex haalt wekelijks ons zoontje (4) een op paar keer op van school laat hem daar eten slapen en douche. Overigens betaald hij iedere maand 100 euro dit hebben we onderling afgesproken en staat nergens vastgelegd. Kan hij gebruik maken van de aftrekpost levensonderhoud? En heeft dit voor mij nadelige gevolgen m.b.t. toeslagen of dergelijke belastingzaken? Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste Chantal,
Als hij de gemaakte kosten van levensonderhoud onvoldoende kan aantonen, zijn ze ook niet aftrekbaar. De Belastingdienst kan immers altijd om een onderbouwing vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ed, 02-12-2013
1. Vallen de reiskosten; halen en terugbrengen naar de expartner i.v.m. weekend bezoekregeling onder de bijdrage in de kosten levensonderhoud?
2. De controleur belastingdienst eist van alle opgebrachte posten zoals aankoop kleding, schoolartikelen, zakgeld enz. bonnetjes en/of bankafschriften. Is dit normaal over het jaar 2011? Geen bonnetjes of afschriften, dan wordt door hem aftrek geschrapt en volgt er een terugvordering. Hoe kun je dit aanvechten? Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste Ed,
De Belastingdienst wordt steeds strenger met het controleren van aftrekposten en vraagt steeds vaker om bewijzen. Dat aanvechten zal niet helpen, het is de kunst om aannemelijk te maken dat u de uitgaven ook gedaan hebt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gert Wagteveld, 19-11-2013
Ik heb een meningverschil met belastinginspecteur over aftekpost levensonderhoud kind 2011. Hij is van mening dat een nul lening tbv ov kaart ook onder studiefinanciering valt. Hij heeft dus mijn aftrekpost geschrapt en mij met een naheffing opgezadeld.
Ik ben gaan googlen en kwam op deze site uit. Jullie stellen bij "voorwaarden aftrekpost levensonderhoud kind 2011" dat uitzondering is de nullening in de vorm van ov kaart. Dus dat ik wel recht op aftrek heb.
Mijn dochter had geen recht op studiefinanciering omdat zij na het hbo, universiteit is gaan doen. Ik vind het vreemd dat overheid eerst zegt jij hebt geen recht op studiefinanciering en als je dan vervolgens kosten aftrekt van de belasting, zeggen ze dat je wel studiefinanciering hebt gehad. Wij kan mij adviseren/helpen? Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste Gert Wagteveld,
De Hoge Raad in het arrest van 10 februari 2006, nr. 40 972 (LJN: AV1383) herhaald dat de enkele omstandigheid dat iemand een lening kan aangaan, niet voldoende is om aan te nemen dat hij in eigen levensonderhoud kan voorzien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 13-11-2013
Hi
De belastingdienst vraagt mij om te onderbouwen waarom ik in 2011 een bedrag van 2800 euro af getrokken heb voor "Persoonsgebonden aftrek - Uitgaven voor levensonderhoud kinderen jonger dan 30 jaar". Nu snap ik ten eerste niet waar de 2800 euro vandaan komen want ik dacht alleen 1400 euro (4x 408) euro op te hebben gegeven. Probleempje is dat ik de aangifte niet meer heb. Het bestand was beschadigd.

- Kan ik bij de belastingdienst nog een complete uitdraai krijgen van mijn aangifte? Ik heb wel nog de brief vd belastingdienst met de voorlopige aanslag 2011, maar op basis hiervan is het moeilijk te reconstrueren.
- Als ik al uitga van 408 euro per kwartaal, vind ik dat erg moeilijk om nu nog te onderbouwen met bonnetjes e.d. Ik ben er vanuit gegaan dat een percentage van de dagelijkse boodschappen hier in zit. Hoeveel procent zou redelijk zijn? En moet ik echt elke aanschaf nu nog kunnen bewijzen met bonnetjes?

Gr
Henk Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste Henk,
De ellende is dat deze aftrekpost vaak moeilijk is te onderbouwen omdat men niet alle bonnetjes bewaart of afschriften heeft. Mede daarom wil het kabinet van deze aftrekpost af.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilma Slijters, 24-10-2013
Mijn dochter heeft stufi gekregen was 18 jaar dus ook zorgtoeslag samen totaal 333 kan paar euro schelen haar kamer en zorgtoeslag kosten samen 370+117= 487 zij heeft gewerkt en 760 verdient dus dat is 76 per maand
klein sommetje 333+76=409 komt ze elke maand tekort 78 dat is voor ons ouders tevens het levensonderhpoud kleding inrichten kamer enz wij hebben dit als aftrekpost bij de belasting geplaatst om haar een betere start te geven zonder al te veel schuld omdat het land hieraan al kapot gaat toch Nee mevrouw dat mag niet want zij krijgt studifinaciering?Dus meneer Rutte wij met onze al te hoge hypotheek en nog een zoon van 16 krijgen dus te horen dit moet u terug betalen zon 980 euro WAARVAN? Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste Wilma Slijters,
Helaas is deze fiscale regeling al vele jaren zo dat als er studiefinanciering wordt ontvangen, er geen recht is op de aftrekpost scholingsuitgaven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mark, 26-08-2013
Mijn zoon had in 2011 recht op de basisbeurs + ov kaart. Ik had geen recht op kinderbijslag. Vanwege mijn inkomen kwam mijn zoon niet in aanmerking voor de aanvullende beurs en werd ik geacht volgens een brief van DUO deze aanvulling te betalen. Het kan toch niet de bedoeling van de wetgever zijn om die aanvullende bijdrage, die hij anders van DUO, zou ontvangen, voor mij niet aftrekbaar te laten zijn als bijdrage voor levensonderhoud! De interpretatie van "het recht hebben op studiefinanciering" is hier aan de orde. In mijn beleving is het redelijk en billijk te kijken naar de mate waarin dat recht op studiefinanciering wordt omgezet in een daadwerkelijke uitkering. Zou ik kans van slagen maken (evt. bij de rechter|) als ik bezwaar maak tegen de stellingname van de inspecteur dat ik ten onrechte die (aanvullende) ouderbijdrage in 2011 als kosten voor levensonderhoud heb afgetrokken? Naar mijn gevoel zit hier wat scheef. Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste Mark,
Zodra uw zoon recht heeft op een basisbeurs. Zo staat het in de wet (wet ib art 6.14).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

S., 04-08-2013
Belachelijk dat aftrek lok niet meer in 2015 bestaat. Kinderalimentatie was er toen wel op berekend (omdat ik door deze regeling meer draagkracht had). Gaat de overheid dan ook automatische verzorgen dat ik minder kinderalimentatie hoef te betalen na 2015. Of gaat dat me weer duizenden euro's kosten omdat mijn ex een advocaat van onvermogen heeft van 185 euro all in en ik zon sprinkhaan van 500 euro per uur. Fijne zondag in dit rare land. Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste S,
Naar de rechter gaan voor dit punt, gaat u waarschijnlijk meer geld kosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Esther, 02-07-2013
Beste,
Mijn ex betaalt alimentatie voor ons zoontje van bijna 2. Hij wilt nu bonnetjes van mij als bewijs dat zijn geld ook daadwerkelijk naar zijn zoon toe gaat.
Heeft hij hier recht op?
Gr. Esther Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste Esther,
De alimentatie wordt bepaald op basis van het gezinsinkomen en niet op basis van bonnetjes. Uw ex heeft dus geen recht op bonnetjes, maar wel de wettelijke plicht om te betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P. van Twist, 27-06-2013
Goeden d
Mijn zoontje van 4 woont bij zijn moeder in Cuba. Iedere maand maak ik €175 over. Kan ik aftrek bij de belastingdienst meenemen?
Groet, Peter van Twist Reactie infoteur, 02-08-2020
Goeden dag P. van Twist,
Cuba is geen verdragsland van Nederland.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carlo, 20-06-2013
Ik betaal nu alimentatie voor mijn dochter van 17 aan mijn ex vrouw, maar over een paar dagen word ze 18, moet ik verder op mijn ex rekening blijven storten of is het verstandiger om op mijn dochters rek te gaan storten, ik hoor het graag van jullie. Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste Carlo,
Zodra uw dochter 18 jaar is, maakt u met haar de afspraken over de kinderalimentatie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeroen van der Linde, 08-04-2013
Geachte heer/mevrouw,

Waarschijnlijk staat mijn vraag wel vermeld in bovengenoemde tabellen. Echter kom ik er niet uit.
Momenteel ben ik in een scheiding verwikkeld. Mogelijk moet ik partneralimentatie betalen per maand. Welk percentage is hiervan aftrekbaar bij de belasting. Kan dit ook maandelijks?

Graag hoor ik van U,

Vriendelijke groet, Reactie infoteur, 20-07-2020
Geachte Jeroen van der Linde,
Partneralimentatie is bij u als betaler voor 100% fiscaal aftrekbaar, kinderalimentatie niet. Hoeveel u dan van dit bedrag aan partneralimentatie terug krijgt, hangt af van de hoogte van uw inkomen. Via de voorlopige aanslag (teruggaaf inkomstenbelasting) kunt u uw geld maandelijks terugkrijgen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/65057-voorlopige-aanslag-2019-inkomstenbelasting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rita, 29-03-2013
Hallo, mijn zoon is 20 jaar en woon bij mij thuis. Hij heeft geen werk en volgt een volwassenonderwijs voor 4 gezakte vakken. Hij krijgt een tegemoetkoming scholieren. Reiskosten etc worden niet vergoed. Kom ik aanmerking voor een aftrek levensonderhoud? Ik hoor het graag van u.

met vriendelijke groet,
Rita Reactie infoteur, 02-08-2020
Hallo Rita,
Mede door de tegemoetkoming scholieren is er geen recht op de aftrek levensonderhoud kind.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rene, 27-03-2013
Hebben wij recht op aftrek uitgaven levensonderhoud de eerste 3 kwartalen van 2012?
Mijn zoon krijgt al een aantal jaren een wajong uitkering van 232 € maand, verder geen inkomsten behoudens zorgtoeslag. Sinds eind 2011 volgt hij een soort opleiding (leer-werk traject autisme) waarvoor hij geen recht op studiefinanciering heeft. In september is hij 21 jaar geworden. 3 x om week gaat hij met de fiets en trein hiernaar toe, treinkaartje kost 16 € per dag. Dit betaald hij zelf, waarmee zijn hele wajong bijna op is. Wij betalen voor de rest alles: o.a. eten, drinken, kleding, sport, fietsonderhoud, andere reiskosten (2 x retour a 170 km) voor 1x per maand weekend sociale vaardigheidtraining in soort woongroep. Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste Rene,
Hebt u al aan de kinderkorting gedacht (2020 en 2021):

https://financieel.infonu.nl/belasting/90323-kinderkorting-2020-is-belastingvrij.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marga1959 (infoteur), 27-03-2013 #50
Oh dat wordt dus erg lastig, want die hebben we niet :(
wat zou u aanraden om nu te doen, wel of niet invullen?

gr marga Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste Marga1959,
Tja, daar ga ik niet over :-)
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marga1959 (infoteur), 26-03-2013 #49
Hoi Zeemeeuw,

Moet je daar ook bonnen voor overleggen?
gr Marga Reactie infoteur, 02-08-2020
Hoi Marga1959,
De Belastingdienst kan altijd om een bewijs vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marga1959 (infoteur), 26-03-2013 #48
Goedemiddag,

Mijn zoon van 21 heeft een dochtertje van 2 jaar, hij woont thuis en zijn dochtertje is 10 dagen per weken bij hem. Zijn ex ontvangt de kinderbijslag. Hij hoeft geen alimentatie te betalen. De dagen dat zijn dochtertje bij hem is heeft hij kosten voor haar onderhoud, zoals kleding, voeding, reiskosten om haar terug na haar moeder te brengen, etc Komt hij nu in aanmerking voor aftrek levensonderhoud kind onder de 21 jaar? Zoja hoeveel mag hij per kwartaal invullen?

Ik hoor het graag van U

vr gr Marga Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste Marga1959,
Zie:

https://financieel.infonu.nl/belasting/104706-extra-toeslag-alleenstaande-ouder-tot-een-paar-duizend-euro.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Has, 25-03-2013
Beste Zeemeeuw,

Mijn zoon van 19 krijgt een basisbeurs van 78 euro van duo en sinds kort een aanvullendebeurs van 80 euro. Hij heeft verder geen inkomen. Hij is uitwonend, de huur, energie en alle bijkomende kosten wordt door mij betaald. Kan ik deze kosten aftrekken bij mijn aangifte? Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste Has,
Zodra uw zoon recht heeft op studiefinanciering, bestaat er geen recht meer op de aftrekpost studiekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carla, 20-03-2013
Ik betaal maandelijks een flinke bijdrage voor mijn zoon van 9. Hij woont in het buitenland met zijn moeder, namelijk in Ghana. Kom ik in aanmerking voor aftrek levensonderhoud voor kinderen onder de 21? alvast hartelijk dank voor de reactie. Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste Carla,
Als het kind niet zelf in zijn levensonderhoud kan voorzien, komt het wellicht nog in aanmerking voor kinderalimentatie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Moon, 16-03-2013
Beste Zeemeeuw,
Wij hebben een thuiswonende zoon van 20. Hij studeert niet en heeft geen inkomsten. Hij heeft nog wat spaargeld waar hij zuinig mee omgaat, maar wij voorzien in zin levensonderhoud. Ik heb hier geen bonnen of afschriften van. De kosten zitten gewoon in de wekelijkse boodschappen en alle andere vaste uitgaven. Hoe moet ik dan de aftrekpost eventueel verklaren bij de belasting? Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste Moon,
Tja dat is niet eenvoudig. Probeer toch uw kosten van levensonderhoud in beeld te brengen en daarvan een deel toe te rekenen aan uw zoon.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Selina, 15-03-2013
Beste.

Mijn zoon kreeg in 2012 70 euro aan studiefinanciering. Heb ik nog recht op aftrek levensonderhoud kind? Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste Selina,
Neen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martin, 12-03-2013
Martin 12-03-2013
Beste.

Lees ik goed en is het inderdaad zo dat :
A levensonderhoud kinderen in 2012 van 30 jr naar 21 jaar is gegaan.
B levensonderhoud studerende kinderen in 2012 nog steeds tot 30 jr geldt? Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste Martin,
Zie:

https://financieel.infonu.nl/belasting/104706-extra-toeslag-alleenstaande-ouder-tot-een-paar-duizend-euro.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Petra, 07-03-2013
Ik heb een tweetal vragen. Tot en met de aangifte inkomstenbelasting 2011 is de aftrek voor levensonderhoud niet opgevoerd, terwijl er achteraf wel recht op deze aftrek was. Is het nog mogelijk om bezwaar te maken tegen de aangiften t/m 2011? De tweede vraag is of er wel aftrek mogelijk is voor levensonderhoud, als je kind geen studiefinanciering ontvangt, er geen kinderbijslag meer wordt ontvangen, maar je kind wel een wajong uitkering heeft? Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste Petra,
U kunt een eerdere belastingaangifte nog corrigeren. Als er al een definitieve belastingaanslag is, doet u dat met een schriftelijk verzoek aan de Belastingdienst tot een ambtelijke correctie:

https://financieel.infonu.nl/belasting/32141-belastingdienst-herstel-zo-fout-in-je-belastingaangifte.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

James, 06-03-2013
Ik heb co ouderschap, we hebben 2 kinderen (8 en 12 jaar), de ene staat bij mij ingeschreven de andere bij mijn ex partner, ik ontvang kinderbijslag van het kind dat bij mij staat ingeschreven (12 jaar). De kinderen wonen de helft van de tijd bij mij. Ik betaal ook altijd alle kleding en lidmaatschappen sportvereniging ed. Volgens mij kan ik de kosten voor het levensonderhoud van het kind (8 jaar) dat bij mijn ex staat ingeschreven aftrekken? Zij ontvangt de kinderbijslag voor het kind van 8 jaar. Maar hoe kan ik die kosten berekenen, ik heb niet alle bonnetjes van de kleren bijvoorbeeld. Zijn hier tabellen voor (kleding, voeding, energiekosten, inwoning?) Per kwartaal zijn ze dus de helft van de tijd bij mij (dus ongeveer 6, 5 weken). Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste James,
Neen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marco, 03-03-2013
Beste,
Mijn zoon is geboren op 9-7-2012, hierdoor had ik in het laatste kwartaal van 2012 recht op kinderbijslag, de eerste uitbetaling daarvan heeft plaatsgevonden in januari 2013, ik kon het recht dus niet ten gelden maken in 2012.
Mag ik nu "aftrek levensonderhoud" toepassen, en zo ja, 1 of 2 kwartalen?

Bij voorbaat dank voor de reactie. Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste Marco,
Maar er was wel recht op kinderbijslag en misschien het kindgebonden budget.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dirk, 26-02-2013
Geachte,
Situatie: Dochter is 20, is met een revalidatie bezig, woont thuis. Doet via LOI een studie. Wij, haar ouders, betalen nu alles en zij heeft eigenlijk geen inkomen (totaal 940, -- in het jaar). Ik heb ervoor gekozen om nu geen studiefinanciering aan te vragen omdat ik hoop dat zij weer in het reguliere onderwijs gaat instromen en zij dan niet met een terugbetalingsplicht kom te zitten. Mijn vragen: Kan ik wat aftrekken qua levensonderhoud/studie/verzekeringen ed en is het misschien verstandiger om haar zelf alle kosten te laten betalen om zo meer terug te krijgen (dat begrijp ik een beetje uit vorige vragen/oplossingen). Heeft u evt. nog andere adviezen.

Alvast dank.

Met vriendelijke groet, Dirk Reactie infoteur, 02-08-2020
Geachte Dirk,
Als uw dochter recht heeft op studiefinanciering maar het wordt niet aangevraagd, maakt dat voor de aftrek geen verschil.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jo, 21-02-2013
Beste,
Hoe zit het als een kind van 19 jaar vanaf september 2012 studiefinanciering ontvangt. Kom ik dan voor de maanden januari t/m augustus 2012 wel in aanmerking voor de aftrek van de kosten voor levensonderhoud? Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste Jo,
Per begin van het kwartaal wordt bekeken of u aan de voorwaarden voldoet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Max, 06-02-2013
Beste,
Ik zou voor mijn drie kinderen een alimentatie van rond 860 euro/maand moeten betalen.(volgens een tabel van de advocaat). Klopt dat en zo ja, wat zou ik van de belasting kunnen terug ontvangen? (leeftijd van de kinderen is 6, 9 en 11 jaar oud) Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste Max,
Bij drie kinderen is de ouderbijdrage per kind lager.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Albert Verwij, 05-02-2013
Tot deze maand betaalde ik 150 euro per maand kinderalimentatie voor mijn 18 jarige dochter. Ze start nu met een hbo opleiding. Duo geeft aan dat mijn ouderbijdrage, ter ondersteuning, 250 euro is. Da's prima. Mijn vraag is hoe ik een fiscaal zo voordelig mogelijk kan regelen? Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste Albert Verwij,
Als uw dochter recht heeft op studiefinanciering, vervalt de aftrek studiekosten en scholingsuitgaven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 31-01-2013
Beste,
Mijn kind woont bij mijn ex-vriendin, Gezag etc.is geregeld. Betaal iedere maand een bedrag aan haar wat wij zelf hebben vastgesteld voor het kind. Kinderbijslag ontvangt zij.
Volgens mij voldoe ik aan de voorwaarden om het aftrekbaar te maken.
Wat is uw mening? Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste Rob,
In 2020 niet meer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pieter, 10-12-2012
Geachte,

Ik heb 2 vragen:

1: de bijdrage alimentatie voor mijn dochter van 3 is bepaald op 432, - p/mnd (1296, - per kwartaal, op basis van draagkracht) wat krijg/kan ik maandelijks ongeveer terug verwachten? ze woont volledig bij mijn ex met een omgangsregeling

2: mijn ex heeft een bijstandsuitkering, in ons ouderschapsplan staat dat ik een bijdrage moet doen van 250,00. Nu heeft de sociale dienst bepaald (d.m.v. draagkraht berekening) dat de bijdrage 432,00 moet zijn. Kan dit zomaar? Mijn ex krijg geen euro meer, mijn dochter dus ook niet, hierdoor moet ik stoppen met sparen etc. voor mijn dochter die hierdoor alleen maar minder krijgt… Wat te doen?

Alvast bedankt Reactie infoteur, 02-08-2020
Geachte Pieter,
1. Hoeveel u van een fiscale aftrekpost terugkrijgt, is in veel gevallen afhankelijk van het belastingtarief dat hoort bij de hoogte van uw inkomen.
2. De sociale dienst probeert zo min mogelijk uit te keren en bekijkt of betrokkene wellicht een erfenis heeft of andere rechten om de uitgekeerde bijstand te drukken. Dat is een actie van de sociale dienst richting bijstandsgerechtigde. De redenering is dat ze er recht op heeft en maar moet zien dat ze aan het geld komt.
3. Het ouderschapsplan is een afspraak tussen u en uw ex, maar niet met de sociale dienst.
4. Als de berekening van de sociale dienst niet klopt, kan bezwaar worden gemaakt:

https://financieel.infonu.nl/geld/66996-netto-bijstandsuitkering-2019-en-eigen-vermogen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C., 04-11-2012
Mijn vraag is het Aftrekbaar bedrag (per kwartaal is 415, -) Is dat per kind per kwartaal dus 830 Euro per kwartaal Aftrekbaar? Of die 415, - het maximaal bedrag wat hij terug krijgt per kwartaal. Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste C,
Zie:

https://financieel.infonu.nl/belasting/90323-kinderkorting-2020-is-belastingvrij.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ehma, 22-10-2012
Beste Zeemeeuw,
Vraag 1: Ik heb een dochter van 16 woonachtig bij mijn ex vriendin. Ik betaal voor mijn dochter een levensonderhoud 316 Euro P/M. per kwartaal wordt dus 948 Euro. Hoe wordt dit verrekend? (drempel van 52%)

Vraag 2: Ik heb per ongeluk (eigen fout) aantal maanden double uitbetaald. Dus de eerste kwartaal 2x948= 1896 Euro. Ik heb aan ex gevraagd om dit terug te storten maar zij heeft geweigerd wil niets van weten. Hoe kan ik dit bedrag terug vorderen via de belasting? Kan ik dit bedrag opgeven als levensonderhoud? Zo ja, hoeveel van dit bedrag krijg ik terug?

BvD
EHMA Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste Ehma,
Als er vragen over komen, kunt u aangeven dat er per ongeluk een dubbele betaling is gedaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

N. Baanen, 16-10-2012
Weer zo'n prachtige "bezuiniging" of thuiswonende kinderen boven de 21 jaar geen geld kosten, vooral als ze klaar zijn met hun studie, en geen baan kunnen vinden, wegens te weinig werkervaring, wat een stiekeme regeling. "Aftrek levensonderhoud thuiswonende kinderen.2012" verlaagd van 30 naar 21 jaar. Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste N. Baanen,
Niet fijn inderdaad.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Corien, 12-10-2012
Als ik de studiekosten voor een deeltijdopleiding secretaresse bij scheidegger voor mijn kleindochter betaal, is dat dan voor ons, opa en oma, aftrekbaar? Als een vriend van mijn dochter de kosten voor opleiding bij scheidegger betaald, is dat voor hem dan aftrekbaar?Mijn dochter en kleindochter wonen niet bij deze vriend. Onze kleindochter woont niet thuis maar in een pleeggezinsituatie en is 18 jaar. Ze kan bij het pleeggezin blijven wonen, maar het pleeggezin heeft niet de middelen voor studiekosten en mijn kleindochter werkt 14 uur per week om alle zaken (ziekenfonds, verzekering en stukje kostgeld) te betalen. Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Corien,
De kosten zijn alleen als studiekosten aftrekbaar als uw dochter de uitgaven doet. Suggestie: als u uw dochter het geld schenkt, kan dat tot ruim 5.500 euro belastingvrij, waarna zij het kan aftrekken als ze het geld gebruikt voor haar studie:

https://financieel.infonu.nl/geld/78547-belastingvrij-schenken-2018-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Michel, 03-10-2012
Hallo Zeemeeuw,

In het convenant staat iets over dat er voor de partner geen alimentatie hoeft te worden betaald. Ik zal dit nog eens nalezen.

Het voorstel zal wel goed zijn. Althans dat is mijn voorstel. Temeer om dat het met name in het belang van het kind zelf is. Dat lijkt mij het voornaamste.

Bedankt voor de toelichting.
met vriendelijke groet,
M Reactie infoteur, 02-08-2020
Hallo Michel,
Graag gedaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Michel, 03-10-2012
Goedenmorgen,

Dank voor uw antwoord!

1. Als er geen afspraak is over partneralimentatie of de afspraak niet meer voldoet doordat na verloop van tijd één van u beiden financiële ondersteuning nodig heeft, dan kan een rechter desgevraagd alsnog een alimentatieregeling vaststellen.

De afspraak (mediator en rechter) is dat ik geen partneralimentatie hoef te betalen. In de werksituatie is niets veranderd. Mijn ex-partner is ten tijde van de scheiding 4 dagen gaan werken.

Vraag: In algemene zin wordt het leven duurder maar dat geldt voor beide partijen. Kan er dan nog steeds aanspraak gemaakt worden op een partneralimentatie?

5. U kunt eens kijken wat de nieuwe eisen zijn en of u die redelijk vindt. In dat geval kunt schriftelijk een afspraak maken. Vindt u de eisen niet redelijk, dan kunt u een gerechtelijke beslissing afwachten. Zij zal daarvoor naar de rechter moeten.

Vraag: Wat bedoelt u met nieuwe eisen, van wie?

met vriendelijke groet,
M Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste Michel,
1. Een gewijzigde aanspraak op partneralimentatie is alleen mogelijk als de situatie zodanig anders is geworden dat een aanspraak gerechtvaardigd is. Dat is per individueel geval anders en aan het oordeel van de rechter. Dat het leven in algemene zijn duurder wordt lijkt me geen grond, maar bijvoorbeeld wel als iemand werkloos wordt. Overigens is ook dan wel belangrijk wat er in het contract staat.
2. Ik doelde op kennelijk nieuwe eisen van uw ex.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Michel, 25-09-2012
Goedenmiddag,
Inmiddels 6 jaar gescheiden. Destijds alleen kinderalimentatie bepaald door een mediator en uitspraak rechter. Ik draag zorg voor twee kinderen en betaal nu 220 euro per kind. In 2013 wordt mijn oudste kind 18. De jongste is dan 12. De situatie is nu zo dat als wij kijken naar de werkelijk kosten van een 18 jarige dan bedraagt dat ca. 650 euro. Het kind kan voor een deel in haar eigen onderhoud voorzien. Dat bedrag is ongeveer 390 euro. Het restant (290) zal zoals het nu is geschetst van beide ouders naar inkomen een bijdrage vragen.

Mijn ex geeft aan dat zij de kosten, dit zijn de overige kosten, niet meer kan opbrengen en zal wellicht moeten verhuizen of meer gaan werken (4 ipv 5 dagen).

1. Kan zij na 6 jaar nog aanspraak maken op partneralimentatie?
2. Kan zij meer kinderalimentatie vragen en dit vervolgens ergens anders voor gebruiken?
3. Wat is raadzaam om te doen in een dergelijke situatie?

met vriendelijke groet,
M Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste Michel,
1. Als er geen afspraak is over partneralimentatie of de afspraak niet meer voldoet doordat na verloop van tijd één van u beiden financiële ondersteuning nodig heeft, dan kan een rechter desgevraagd alsnog een alimentatieregeling vaststellen.
2. Zodra een kind 18 wordt, maakt u een afspraak over financiële ondersteuning van het kind met het kind zelf en niet met de moeder. U stort het geld op de rekening van het kind.
3. Als een kind minderjarig is, gaat de moeder over diens geldzaken.
4. Voor meer kinderalimentatie moet wel een goede grond zijn.
5. U kunt eens kijken wat de nieuwe eisen zijn en of u die redelijk vindt. In dat geval kunt schriftelijk een afspraak maken. Vindt u de eisen niet redelijk, dan kunt u een gerechtelijke beslissing afwachten. Zij zal daarvoor naar de rechter moeten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wessie, 12-09-2012
L.s.
ik draag zorg voor 2 kids (6 en 9) voor 3-4 dagen per week. De rest van de dagen zijn ze bij hun moeder. Zij ontvangt kinderbijslag. Ik niet. Wat moet ik kunnen aantonen bij het invullen van de aangifte als ik aanspraak doe op deze voorziening? Ik houd geen bonnentje bij of zo… Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste Wessie,
Toch is het beter om bonnetjes te bewaren of met de pas te betalen zodat u een bewijs hebt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sanne, 06-09-2012
Hoi,
Volgend jaar ga ik waarschijnlijk een jaar naar een High School in Amerika. Dat hele programma kost rond de 8000 euro. En de levensonderhoud ter plekke is ook iets rond de 2000 euro. Nu vraag ik mij af, kunnen mijn ouders dit ook aftrekken als levensonderhoud?
Groetjes Sanne Reactie infoteur, 02-08-2020
Hoi Sanne,
De studiekosten kunnen alleen aftrekbaar bij wie de studie volgt voor zijn loopbaan en die studie ook betaalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Francis, 05-09-2012
Hallo Zeemeeuw
Ik ben alleenstaande moeder van 2 kinderen. Wij hebben co-ouderschap. Voor mijn zoon krijg ik geen kinderbijslag, mijn ex-man ontvangt de kinderbijslag. Mijn zoon is 11 jaar. Wel ontvang ik voor beide kinderen alimentatie. Om in aanmerking te komen voor aftrek levensonderhoud kind moet mijn bijdrage in de kosten van levensonderhoud minimaal 408, 00 euro p. kwartaal zijn. Dat is 136, 00 euro p. maand.mijn vraag is of ik het bedrag van alimentatie 400, 00 euro per maand bij die 136 euro moet optellen. Zodat mijn bijdrage in de kosten niet minimaal 136 maar 536 euro per maand moet zijn, dus inclusief de kinderalimentatie die ik per maand ontvang.
Graag hoor ik van u. Reactie infoteur, 02-08-2020
Hallo Francis,
In geval van kinderalimentatie gaat het om de kosten minus de kinderalimentatie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 02-08-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.