Verkiezingsprogramma D66 2021: afschaffen toeslagen

Verkiezingsprogramma D66 2021: afschaffen toeslagen D66 wil van alle toeslagen plus kinderbijslag af, ook van de kinderopvangtoeslag. Hiervoor komt een negatieve inkomstenbelasting in de vorm van een verzilverbare heffingskorting in de plaats. De kinderopvang zou dan gratis kunnen worden. Overigens is gratis wel een relatief begrip, want de belastingen gaan ook omhoog en dus gaat per saldo niet iedereen erop vooruit. Deze voorstellen staan in het concept-verkiezingsprogramma van D66 dat is geschreven voor de verkiezingen 2021. Wat betekent het mogelijk afschaffen van de fiscale toeslagen (kinderopvangtoeslag, huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget) plus kinderbijslag financieel? Hoe wordt dit door D66 voorgestelde nieuwe stelsel voor de periode 2021-2025 betaald?

Het nieuwe stelsel van toeslagen volgens D66, ook geen kinderopvangtoeslag meer


Waarom een nieuw stelsel voor de toeslagen?

Al jaren probeert de overheid te komen tot een nieuw stelsel van toeslagen. Het kabinet Rutte stelde een huishoudentoeslag voor, waarin alle toeslagen gebundeld zouden zijn. Reden hiervoor was:
 • De fraude bij de toeslagen door Roemenen.
 • De ingewikkeldheid van de toeslagen.
 • Grote administratieve rompslomp.
 • Het rondpompen van erg veel geld.
 • Problemen bij de Belastingdienst (toeslagenaffaire kinderopvangtoeslag, falende controle en computersystemen).

Deze huishoudentoeslag kwam er om juridische redenen niet (te ingewikkeld). Met de verkiezingen van maart 2021 in zicht komt D66 in zijn verkiezingsprogramma daarom met het plan om dan maar alle toeslagen en bijslagen af te schaffen. Daarbij gaat het om:
 • De zorgtoeslag;
 • De huurtoeslag;
 • Het kindgebonden budget;
 • De kinderopvangtoeslag.
 • De kinderbijslag

Kinderopvangtoeslag en andere toeslagen vervallen volgens de plannen

Toe- en bijslagen vervallen volgens de plannen van D66. Hiermee is 17 miljard euro gemoeid (prijspeil 2025). Tegelijkertijd maakt D66 vier dagen kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar gratis en wordt de buitenschoolse opvang (bso) voor 4- tot 12-jarigen volledig gratis. Dit voor zowel werkenden als niet-werkenden. Ieder huishouden krijgt bovendien een belastingkorting, D66 noemt dit een verzilverbare heffingskorting. Dat wil zeggen dat iedereen hem krijgt uitgekeerd, ook als er geen of weinig belasting wordt betaald. De hoogte van het bedrag dat wordt uitgekeerd is afhankelijk van de samenstelling van het huishouden. Kortom, de toe- en bijslagen worden geschrapt, de kinderopvang wordt (deels) gratis en elk huishouden krijgt een bedrag uitgekeerd. Een soort van huishoudentoeslag of een soort van basisinkomen, net hoe u het noemen wilt.

Nieuw stelsel van toeslagen, hoe is de financiering van dit plan samengesteld

Dit nieuwe toeslagenstelsel kost veel geld en D66 voegt hier nog meer maatregelen aan toe. Zo halveert D66 de nominale zorgpremies in de zorgverzekeringswet, wat nog eens 11,8 mld euro kost (2025) en het minimumloon gaat omhoog. Dus moet er ook voor financiële dekking worden gezorgd. Het financieringstekort stijgt met ongeveer 9 miljard euro, voor het overige wordt de rekening door de belastingbetaler betaald en AOW-gerechtigden die een aandeel in de AOW-premies gaan betalen. De belangrijkste maatregelen ter financiering van het plan van D66 zijn:
 • Afschaffen van de hypotheekrenteaftrek.
 • Verhogen van de tarieven voor de inkomstenbelasting.
 • Introductie van ozb (onroerende zaakbelasting) voor de gebruikers en huurders van een woning als extra belastinggebied voor gemeenten.
 • Het deels fiscaliseren van de AOW-premie.
 • Een progressief oplopend eigenwoningforfait.
 • Een snellere afbouw van de arbeidskorting.
 • Verhoging van de belasting op vermogen, vervuiling en grondstoffen.
 • Het verlagen van het aangrijpingspunt van het toptarief (uw inkomen valt dan eerder in de hoge belastingschijf).
 • Het aftoppen van mkb-winstvrijstelling op 70 duizend euro.

Koopkracht verkiezingsprogramma D66

Het verkiezingsprogramma is door het Centraal planbureau doorgerekend. In doorsnee is het effect positief, maar de spreiding is ook groot. De helft van alle huishoudens heeft een inkomenseffect tussen de -2,7% en +6,4%. Omdat de verzilverbare heffingskorting afhankelijk is van de grootte van de huishouding, kunnen de inkomenseffecten per huishouden zeer verschillend zijn.

Worden de kinderopvangtoeslag en andere toeslagen ook echt afgeschaft?

D66 heeft de moeite genomen om met een nieuw toeslagenstelsel te komen en dit te laten doorrekenen door het CPB. Het gaat om een ingrijpende operatie waarmee veel geld gemoeid is. De mate waarin de voorstellen van D66 kunnen worden uitgevoerd zal uiteraard afhankelijk zijn van de verkiezingsuitslagen in 2021 en de coalitie die daarna gevormd kan worden.

Lees verder

© 2020 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Alle toeslagen 2021Alle toeslagen 2021Op welke toeslagen hebt u recht in 2021? U kunt in 2021 maximaal vier inkomensafhankelijke toeslagen aanvragen bij de Be…
Toeslag aanvragen over afgelopen jaar of jarenToeslag aanvragen over afgelopen jaar of jarenHet kan gebeuren dat u vergeten bent om een fiscale toeslag aan te vragen. Stel u bent de zorgtoeslag uit 2021 vergeten,…
Betalingsregeling toeslagen: voorkom terugbetalenBetalingsregeling toeslagen: voorkom terugbetalenBetalingsproblemen kunnen zich voordoen als u een toeslag zoals de huurtoeslag, zorgtoeslag, het kindgebonden budget of…
Wie is mijn toeslagpartner 2019, 2020 of 2021?Wie is mijn toeslagpartner 2019, 2020 of 2021?Belangrijk bij de aanvraag van een toeslag in 2020, 2021 of 2022 is of u ook een toeslagpartner hebt. Hebt u een toeslag…

Individueel keuzebudget (IKB) belastingvrij in 2020 en 2021?Individueel keuzebudget (IKB) belastingvrij in 2020 en 2021?Het individueel keuzebudget (IKB) bestaat in sommige sectoren (gemeenten cao bijvoorbeeld) al een paar jaar en bestaat s…
Twee banen en twee inkomens: veel belasting in 2020 en 2021Twee banen en twee inkomens: veel belasting in 2020 en 2021Betaalt u in 2021, 2022 en 2023 nou echt meer belasting als u twee banen en twee inkomens hebt? Twee banen betekent in d…
Bronnen en referenties
 • Concept-verkiezingsprogramma D66 2021-2025
Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Gepubliceerd: 02-10-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.