Partnertoeslag AOW omlaag

Partnertoeslag AOW omlaag De partnertoeslag verdwijnt en wordt per 1 januari 2015 verder beperkt en verdwijnt voor nieuwe aanvragen. De partnertoeslag AOW, ook wel gehuwdentoeslag genoemd, is per 1 augustus 2011 al voor veel huishoudens omlaag gegaan. Let nu vooral ook op 2013, 2014, 2015 en 2016 door de gewijzigde wet partnertoeslag AOW en het nieuwe regeerakkoord. De AOW-toeslag wordt namelijk afgeschaft voor iedereen die vanaf 2015 de AOW-leeftijd bereikt, de nieuwe gevallen dus die na 1950 zijn geboren. Door deze afschaffing zult u zelf voor een aanvullend pensioen moeten zorgen, want de partnertoeslag zal de komende jaren verder omlaag gaan. Wel loopt de partnertoeslag volgens het Lente akkoord enkele maanden langer door, omdat de AOW-leeftijd opschuift. Bereken zelf wat de hoogte van de partnertoeslag 2015 in uw geval is. Zie update partnertoeslag hogere inkomens.

Wat is de partnertoeslag AOW?

Wie zelf 65 jaar of ouder is, AOW ontvangt en bovendien een partner heeft die jonger is dan 65 jaar, heeft mogelijk recht op de partnertoeslag. De toeslag wordt dus aan de 65-plusser betaald en niet aan de jongere partner. Dat betekent ook dat bij overlijden van de gepensioneerde de partnertoeslag komt te vervallen. De partnertoeslag is een mooie toeslag op papier, maar deze partnertoeslag ligt nu wel onder vuur:
 • Vanaf 1 augustus 2011 is de partnertoeslag omlaag met 10% voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen van € 25.000,- of meer. Preciezer gesteld, gaat het om een gezamenlijk inkomen van meer dan € 2.547,78 per maand in 2011. In 2013 is dat € 2.585,57 per maand vanaf 1 juli 2013. Vanaf 1 januari 2014 € 2.599,21 per maand, vanaf 1 juli 2014 € 2.616,01 per maand.
 • De AOW-partnertoeslag wordt in 2015 afgeschaft voor mensen die na 1 januari 2015 de AOW- leeftijd van 65 plus bereiken. Overigens had het kabinet Kok 1 daartoe al in 1995 besloten.

Datum partnertoeslag 2013 en 2015

De datum waarop u recht hebt op een partnertoeslag verschuift naar de datum dat u 65 jaar wordt en niet naar de eerste van de maand waarin u 65 jaar wordt. In 2013 is dat 65 jaar en een maand, in 2015 als 65 plus drie maanden.

Wie krijgt de AOW-partnertoeslag?

De AOW-partnertoeslag is voor wie AOW-gerechtigd is en een jongere partner heeft. Het geld wordt dus niet aan de jongere partner overgemaakt.

Mijn partner heeft een uitkering, wat gebeurt er dan met de AOW partnertoeslag?

Als de jongere partner een uitkering heeft, wordt de hele uitkering in mindering gebracht op de hoogte van de partnertoeslag van de 65 jarige. Niet in mindering op de toeslag komen:
 • Een niet via de werkgever maar privé afgesloten lijfrente;
 • Een studiekostenvergoeding van de werkgever;
 • Een IOAW-uitkering.

Hoe de hoogte van de partnertoeslag 2013 of 2014 berekenen?

De partnertoeslag in de AOW bedraagt maximaal vijftig procent van het netto minimumloon. Het is een aanvulling op de AOW, omdat een 65-plusser die niet als alleenstaande woont, ook maar een halve AOW ontvangt. Daarvan kan een volledig huishouden niet rondkomen. De situatie wordt anders wanneer er extra inkomen is, bijvoorbeeld doordat de jongere partner werkt. Zodra de jongere partner in 2012 per maand het bedrag van € 1.302,54 of meer verdient, wordt er geen partnertoeslag uitgekeerd. Het is best nog wel een klus om te berekenen of u de partnertoeslag krijgt en hoeveel dat is. Daarbij maakt het ook verschil of het inkomen van uw partner uit tegenwoordige arbeid is of via een vervroegd pensioen dan wel een uitkering wordt ontvangen. In 2014 is het maximaal toegestaan maandelijks inkomen € 1.330,92 per 1 juli 2014.

Mijn jongere partner heeft inkomen uit tegenwoordige arbeid in 2013 of 2014

Bij een inkomen uit tegenwoordige arbeid kunt u denken aan een salaris in dienst van een werkgever, maar ook aan winst uit eigen bedrijf. In dat geval neemt u uw bruto maandinkomen en trekt daar € 222, 84 vanaf 1 januari 2014. Het inkomen dat dan overblijft, wordt vervolgens voor twee derde deel in mindering gebracht op de € 734,41 aan maximale toeslag (bedragen per 1 januari 2014). Deze € 734,41 is gelijk aan 50% van het minimumloon in 2014. Inkomsten uit spaargeld en vermogen komen niet in mindering op de toeslag. Per 1 januari 2014 is het maximaal toegestaan maandinkomen bij de partner € 1.324,46. De relevante bedragen per 1 juli 2014 zijn iets hoger: € 224,28, € 737,76 en € 1.330,92 per maand.

Mijn jongere partner heeft buiten Nederland gewoond of gewerkt

Als uw jongere partner enige tijd in het buitenland heeft gewoond of gewerkt, vindt per jaar dat is doorgebracht in het buitenland een aftrek plaats ter grootte van 2% van de maximale toeslag.

Een aanvullend pensioen is inmiddels noodzaak geworden

Het wegvallen van de AOW-toeslag zorgt voor een gat in uw pensioenvoorziening. Steeds meer wordt duidelijk dat u zelf uw oude dag zult moeten zorgen. Bekijk daarom op internet de mogelijkheden om in eigen beheer een aanvullend pensioen op te bouwen of bespreek deze mogelijkheden met uw bank.

Partnertoeslag 2013, 2014, 2015 en in latere jaren

Tot slot is nieuw in het Lente akkoord de passage dat de partnertoeslag enkele maanden langer zal doorlopen om te voorkomen dat door de latere AOW vanaf 2013 mensen geen partnertoeslag ontvangen, terwijl zij daar wel op rekenden. Het regeerakkoord Rutte Samson meldt hierover dat er een overbruggingsregeling AOW-verhoging komt voor degenen die op 1 januari 2013 al deelnemen aan een vut- of prepensioenregeling. De regeling zal alleen gelden voor personen met een inkomen tot 150% van het wettelijk minimumloon WML. Daarbij geldt een partnertoets en een vermogenstoets.

Hoogte partnertoeslag 2015 en 2016 berekenen

Als u nog in aanmerking komt voor de AOW-partnertoeslag moet u om de toeslag te berekenen met het volgende rekening houden:
 • Het maximaal toegestane bruto inkomen van uw jongere partner is € 1.336,17 per maand.
 • De eerste € 225,27 van het bruto maandsalaris wordt niet meegerekend.
 • Als uw jongere partner een uitkering heeft van bruto meer dan € 740,60 per maand, dan krijgt u geen toeslag.
 • Bij een gezamenlijk inkomen van meer dan € 2.627,56 bruto per maand, wordt 10% in mindering gebracht op de partnertoeslag.

Partnertoeslag 2015 voor inkomens hoger dan 46.000 euro vervalt

In lijn met het regeerakkoord Rutte Samson is dat vanaf 2015 de regel is dat als het gezamenlijke inkomen exclusief AOW hoger is dan 46.000 euro, de partnertoeslag vanaf 2015 in stappen van 25% wordt gekort en voor hen in 2018 dus wordt gestopt. Andere wijzigingen zijn:
 • Vanaf 1 januari 2015 krijgt u partnertoeslag als u al vóór 1 januari 2015 samenwoonde of getrouwd was en als u toen al AOW-partnertoeslag ontving.
 • Vanaf 1 januari 2015 vervalt het recht op een hernieuwde AOW-partnertoeslag, ook als het inkomen daalt. Voorheen kon bij een inkomensdaling ook de toeslag weer starten. Als door niet incidentele factoren de inkomensgrens wordt overschreden, herleeft de partnertoeslag niet meer in 2015 en daarna.

Update korting partnertoeslag hogere inkomens en incidenteel extra inkomen

Op 30 juni 2014 heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens minister Asscher, de Tweede Kamer per brief laten weten dat bovengenoemde korting op de partnertoeslag bij hogere inkomens niet doorgaat. De MKOB in de AOW wordt per 1 januari 2015 wel afgeschaft. Daarvoor in de plaats komt er een nieuwe inkomensondersteuning voor AOW-gerechtigden die is gekoppeld aan de gekoppeld aan de opbouw van de AOW en ervoor moet zorgen dat 90% van de AOW-ers er niet op achteruitgaat. Andere wijzigingen in het nieuwe wetsvoorstel zijn dat sommige incidentele inkomsten niet worden meegenomen en ook in 2015 de toeslag blijft schommelen met het inkomen van de partner zolang het maximaal inkomen niet wordt overschreden. Er komt, als de wet het haalt, een uitzondering voor incidentele betalingen, zoals:
 • Extra inkomen door de afkoop van een pensioen (tot 1 december 2014);
 • Een eindejaarsuitkering;
 • Inkomen door af en toe meer te werken (overwerk).

Afkoop klein pensioen en AOW partnertoeslag

De afkoop van een klein pensioen (tot € 462,88) heeft er vaak toe geleid dat in de maand van uitbetaling geen partnertoeslag werd gegeven omdat de afkoop als extra inkomen werd gezien. Werd gezien want de Sociale Verzekeringsbank is hier per 1 december 2014 mee opgehouden na een negatief oordeel van de Centrale Raad van Beroep. Deze oordeelde dat de afkoop zo tot zeer nadelige situaties kon leiden. De SVB betaalt de inhouding terug als:
 • De afkoopsom wel van uw toeslag afgetrokken.
 • U hiertegen in bezwaar of beroep bent gegaan.
 • Eventueel uw bezwaar- of beroepszaak nog loopt.

Dat is mooi, maar vervelend voor wie niet in beroep is gegaan maar wel is gekort.

AIO-aanvulling in 2015

Misschien hebt u recht op een AIO-aanvulling. Voorwaarde voor deze aanvulling in 2015 is dat uw netto inkomen plus dat van uw partner lager is dan € 1.398,10 per maand en uw vermogen niet hoger is dan in de bijstand is toegestaan (gezamenlijk € 11.790):

Situatie Netto normbedrag per maandVakantiegeldTotaal per maand
U woont alleen€ 1.023,75 € 53,88€ 1.077,63
U woont met uw partner€ 1.398,10€ 73,58€ 1.471,68

Als u samenwoont met iemand anders van 21 jaar of ouder, kunnen andere bedragen gelden door de kostendelersnorm.

Lees verder

© 2011 - 2020 Info4mij, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
AOW-bedragen 2020AOW-bedragen 2020Wie in 2020 AOW ontvangt, gaat er per juli 2020 gemiddeld genomen op vooruit door een hogere AOW uitkering en een wat la…
AOW 2018: bedragen en leeftijd 2018AOW 2018: bedragen en leeftijd 2018Per 1 januari 2018 en 1 juli 2018 gaat de AOW iets omhoog, zowel de bruto als netto bedragen. De inflatiecorrectie en he…
Lijfrentesparen: Wat zijn de voordelen en kosten?Lijfrentesparen is een vorm van banksparen, waarbij je aan het einde van de looptijd jouw opgebouwde vermogen krijgt uit…
Lijfrente BegrippenLijfrente BegrippenIn dit artikel worden de belangrijkste begrippen besproken met betrekking tot lijfrente, op alfabetische volgorde. Afkoo…

Prepaid creditcard voordelig?Prepaid creditcard voordelig?U kunt in 2020 een prepaid creditcard zonder BKR-toets gebruiken in plaats van de gewone Visa creditcard, ANWB creditcar…
Lijfrente berekening doet u onlineLijfrente berekening doet u onlineU kunt zelf online uw lijfrente berekenen in 2020. Stel uw lijfrente komt binnenkort vrij, dan wilt u ook weten hoeveel…

Reageer op het artikel "Partnertoeslag AOW omlaag"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Houben, 31-01-2020 17:18 #175
Ik ontvang AOW vanaf 2005 mijn partner gaat in maart 2020 ook AOW krijgen van 154€ per maand

Nu vervalt mijn partnertoeslag helemaal? Reactie infoteur, 03-02-2020
Beste Houben,
Zodra uw partner AOW ontvangt, vervalt inderdaad de partnertoeslag.

De Groot Frans, 16-03-2019 12:22 #174
Vanaf augustus, 2019 ga ik AOW ontvangen. Mijn partner is drie jaar jonger, heeft een uitkering van 300 euro per maand.Mijn vraag komen wij in aanmerking voor partnertoeslag? wij zijn in 1980 getrouwd. Reactie infoteur, 18-03-2019
Beste De Groot Frans,
Jullie komen helaas niet in aanmerking voor een partnertoeslag AOW.

Trudy, 30-10-2018 17:17 #173
Mijn man heeft een kleine partnertoeslag voor mij. Ik stop nu ook met werken. Als ik de hoogte van mijn vroegpensioen laat zoals het is, vervalt de partnertoeslag. Is het verstandig om een zo klein mogelijk Keuzepensioen te nemen tot mijn AOW, zodat er recht op partnertoeslag blijft? Reactie infoteur, 27-01-2019
Beste Trudy,
Als uw man de partnertoeslag wil ontvangen wel, maar een eigen inkomen is natuurlijk ook wel prettig. Let ook op de andere toeslagen bij een hoger inkomen.

Aranka Vos, 30-08-2017 21:49 #172
Mijn man is 69 jaar ik ben 52. Wij hebben sinds geruime tijd een partner toeslag. Hoeveel mag ik bijverdienen zonder de partner toeslag te verliezen?
Mvg Arank Reactie infoteur, 30-12-2019
Beste Aranka Vos,
Voor u geldt als maximale bijverdiengrens € 1.398,05 bruto per maand (juli 2017). Per 1 januari 2020 zal dit hoger zijn:

https://financieel.infonu.nl/geld/149540-aow-partnertoeslag-2019-en-2020.html

Jaap van Rooyerts, 12-02-2017 02:53 #171
Ik heb 40 jaar gewerkt en door omstandig heden werkeloos geworden mijn vriendin krijgt AOW 1.270,77 euro en krijg alleen een bijdrage van A10 van SVB 161.64 euro nu is mijn vraag is dit normaal dat ik veertig jaar belasting heb betaald en maar dit bedrag krijg mijn vriendin is 67 jaar en ik ben nu 60 jaar!

met vriendelijke groet Jaap van Rooyerts Reactie infoteur, 13-02-2017
Beste Jaap van Rooyerts,
De AOW-partnertoeslag is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Als dit inkomen anders is dan waarmee de SVB rekening houdt, kan uw vriendin op meer recht hebben. Dat zou bekeken moeten worden.

G. Helde, 26-11-2016 10:30 #170
Ik ben van 1-4-1950 mijn vrouw werk niet. ik heb aow heeft mijn vrouw recht op een toeslag van het een of ander? Reactie infoteur, 28-11-2016
Beste G. Helde,
U kreeg in 2015 uw eerste AOW en in dat geval is er geen AOW partnertoeslag.

Anna Maria, 02-11-2016 16:47 #169
Ik ben geboren in 1957 en mijn man in 1940. Mijn man had dus recht op partnertoeslag maar ik werkte en kwam boven de norm uit. In februari 2014 kwam ik in WW terecht, €1030,-- per 4 weken. In april 2017 eindigt mijn WW. Heeft mijn man dan recht op partnertoeslag? Reactie infoteur, 04-11-2016
Beste Anna Maria,
In 2014 ontving u een uitkering van meer dan € 734,41 bruto per maand, waardoor er geen recht op AOW partnertoeslag was. Met het afschaffen van de partnertoeslag voor nieuwe gevallen sinds 2015, heeft uw partner dus ook in 2016 of 2017 helaas geen recht op deze toeslag.

Jet, 02-09-2016 16:00 #168
Ik ben 49 Jaar en heb een WAO ben 100% afgekeurd. Mijn man is 58 jaar en als die straks met pensioen zou gaan wat gebeurd er dan met mijn WAO. Mogen ze aan de WAO sleutelen of hoe moet ik dat zien? Vriendelijke groet, Jet Mulder Reactie infoteur, 05-09-2016
Beste Jet,
Ze zullen niet aan uw WAO zelf komen, maar mogelijk wel aan de toeslagen op uw WAO (als u die hebt in verband met een laag gezinsinkomen).

Hennie, 26-08-2016 13:40 #167
Ik heb aow met partnertoeslag minus 10 % mijn vrouw is 61 en ik ben van 1949. Mijn vrouw heeft geen inkomen. Wij zijn voornemens om een pensioen van haar vervroegd in te laten gaan op 16 december 2016 dan wordt mijn vrouw 62. Hoe zit dit met een eventuele korting op de partnertoeslag? Reactie infoteur, 26-08-2016
Beste Hennie,
Een (vervroegd) pensioen van uw vrouw wordt helemaal afgetrokken van de maximale toeslag die u krijgt. Een particulier afgesloten lijfrente wordt niet afgetrokken.

Wim, 25-06-2016 06:52 #166
Ik ben getrouwd met een Letse vrouw en we wonen al jaren in Duitsland. Ik krijg een toelage bij mijn AOW van 288,54 vor mijn jongere partner. Zij heeft geen inkomen. Ik zie nu dat de partnertoeslag bedragen veel hoger zijn en ik heb et gevoel dat de SVB mij "afscheept" met een lager bedrag. Kan iemand mij daarin adviseren? Reactie infoteur, 27-06-2016
Beste Wim,
Zou het kunnen dat u niet een volledige AOW hebt opgebouwd omdat u enige tijd voor uw AOW leeftijd in het buitenland woonde?

Ben van Dijk, 11-06-2016 15:28 #165
Ik ben 71 jaar en ontving een AOW uitkering voor ongehuwden. Sinds april 2016 ben ik gaan samenwonen met mijn
vriendin van 64 jaar die alleen rente-inkomsten heeft uit vermogen. Ik ga de komende maanden € 758,39 AOW ontvangen.
Ik wil bezwaar maken omdat ik gedurende een aantal maanden nog recht zou hebben op AOW toeslag.
- Ik heb AOW sinds 2010
- mijn partner is jonger dan 65 jaar
- partner heeft geen inkomsten uit arbeid of pensioen
- gezamenlijk inkomen uit arbeid/pensioen lager dan € 46.000
Heb ik inderdaad recht op AOW toeslag?

Met vriendelijke groet

Ben van Dijk Reactie infoteur, 11-06-2016
Beste Ben van Dijk,
Voor nieuwe gevallen is de AOW partnertoeslag in 2015 afgeschaft. Dat zou dus anders geweest zijn als u al in 2014 partnertoeslag ontving.

Frans Westerholt, 02-06-2016 16:57 #164
Ik woon sinds ik partnertoeslag ontvang (sept 2013) samen met mijn partner (uit 1953) + meerderjarige zoon (uit 1989) van ons beiden op 1 woonadres. Nu heeft de SVB mij medegedeeld, dat er destijds een fout is gemaakt en dat ik geen recht meer heb op partnertoeslag, omdat er nu en in 2013 al een gezamenlijke huishouding bestaat van 3 volwassenen. Vanaf heden ontvang ik alleen nog maar AOW voor een alleenstaande.
Klopt dit: ik ben toch niet alleenstaand… Ben benieuwd naar uw reactie want ik kan het zelf nergens in de wet AOW vinden. Alvast bedankt.
Frans Westerholt Reactie infoteur, 03-06-2016
Beste Frans Westerholt,
Het opvallende is inderdaad dat u, als u met meer dan één meerderjarige huisgenoot de kosten van het huishouden deelt of voor elkaar zorgt, recht hebt op de AOW voor een alleenstaande. Zonder inwonende zoon zou de SVB u minder AOW geven (http://tinyurl.com/hwzgjp4).

B. A. de Lange, 11-04-2016 09:18 #163
Mijn vrouw (geb. 1954) ontvangt sinds oktober 2014 partnertoeslag. Uit berichtgeving heb ik opgemaakt dat als zij iets bij zou bijverdienen, de partnertoeslag meteen vervalt voor de periode tot haar recht op AOW-uitkering. Klopt dit?
Bedankt voor uw antwoord. Mvg. Reactie infoteur, 11-04-2016
Beste B. A. de Lange,
U ontvangt de partnertoeslag en die wordt lager als uw vrouw eigen inkomen heeft. De partnertoeslag hoeft niet volledig te vervallen.

I. Burgers, 12-01-2016 09:39 #162
Goedemorgen, mijn man is van 1935 en ontvangt een partnertoeslag voor mij.
Ik word in mei 2018 65 jaar, blijft mijn man de partnertoeslag ontvangen totdat ik zelf in 2018 AOW krijg? Ik heb zelf geen inkomen.

Hartelijke groet, I. Burgers. Reactie infoteur, 12-01-2016
Beste I. Burgers,
Ja, zo is het inderdaad.

Jennya, 11-01-2016 14:56 #161
Mijn is al meer dan 30 jaar mijn levenspartner en huisgenoot. Ik ben officieel 15 december AOW ger. geworden. (ik ben van sept 1950) Nu heb ik aow en een klein pensioen en een aio aanvulling. Mijn zusje die jonger is heeft ook dezelfde aio aanvulling.

Twee vragen. Is het normaal dat mijn pensioen hoe laag ook in mindering wordt gebracht voordat de aio wordt berekend?
Vraag twee. Wat mogen we bijverdienen en wat zijn dan de consequenties?
Dank alvast voor uw aandacht. Mvg Reactie infoteur, 30-12-2019
Beste Jennya,
Het gaat inderdaad om uw inkomen ten opzichte van de norm. Extra inkomen komt dan in mindering op uw AIO-aanvulling. Eenmaal boven de norm is de aanvulling gelijk aan nul. Zie voor de bedragen in 2019 en 2020:

https://financieel.infonu.nl/geld/149540-aow-partnertoeslag-2019-en-2020.html

J. V. D. Rijt, 09-01-2016 12:02 #160
Mijn vrouw wordt in December 65 krijg ik de 9 maanden daarna voordat zij de AOW in gaat ook de partnertoeslag nog behouden of krijg ik een andere aanvulling?

Vriendelijk groet Joop" Reactie infoteur, 10-01-2016
Beste J. V. D. Rijt,
Als u nu de AOW partnertoeslag ontvangt (en er verder niets verandert), blijft die behouden totdat uw vrouw haar eigen AOW krijgt.

Daan, 27-12-2015 17:16 #159
Ik krijg partnertoeslag, mijn vrouw wordt vermoedelijk werkeloos, en krijgt dan een ww uitkering. Heeft dit nadelige gevolgen voor mijn partnertoeslag? Reactie infoteur, 29-12-2015
Beste Daan,
Dat zou berekend moeten worden. Een uitkering voor uw vrouw komt weliswaar 100% in mindering op de maximale partnertoeslag, maar is van de andere kant ook lager dan het eerdere inkomen.

Saskia van Breugel, 16-12-2015 20:43 #158
Hallo er is bij ons nogal wat onzekerheid, mijn echtgenoot is van mei 1946. en heeft aow, en toeslag voor mij, ik ben van 26 -1 -1952 nu las ik net dat ik 9 maanden moet wachten op aow, er verandert steeds nog al t een en ander, dus mijn brandende vraag is, houd mijn man de toeslag, tot ik daadwerkelijk zelf aow ontvang? met gr saskia Reactie infoteur, 17-12-2015
Hallo Saskia van Breugel,
Ja uw man houdt die toeslag zolang u zelf geen inkomen of AOW hebt.

C. Groenenberg, 11-11-2015 12:20 #157
Geachte infoteur,

Na zowat alles gelezen te hebben, zakt mijn broek steeds verder naar beneden ik woon nu ruim 10 jaar in Frankrijk en krijg volgens de tabellen in 2017 een zakcentje AOW, mijn vrouw is 6 jaar jonger dan ik dus die krijgt misschien in 2025 ook een zakcentje van de AOW, als wij ooit terug zouden willen naar Nederland liggen we aan de geel honger, binnenkort dus maar scheiden van mijn vrouw dan krijg ik AOW voor een alleenstaande.
Er komt in Nederland na 2015 hele grote armoede bij veel ouderen van 65 jaar die geen extra pensioen hebben opgebouwd.
Mij zien ze in ieder geval niet meer terug in Nederland het is echt schandalig wat ze in Den Haag aan het doen zijn.
Nu mijn vraag, als wij ons huis hier verkopen en er een huis voor terug kopen in Nederland moeten wij dat dan gaan op eten en in een huurhuis gaan wonen voordat we in aanmerking komen voor eventuele huursubsidie en toeslagen? Reactie infoteur, 12-11-2015
Geachte C. Groenenberg,
Als u uw huis verkoopt en gaat huren, hebt u vermogen in box 3. Als dat vermogen per 1 januari hoger is dan ruim 21.000 euro per persoon, hebt u geen recht op de huurtoeslag. Bij de zorgtoeslag ligt de vermogensgrens boven de 100.000 euro.

Willy, 25-10-2015 15:49 #156
Mijn vriend is geb. in 1936 krijgt aow en een klein pensioen van het abp 280 euro nu is hij bij mij in huis gekomen ik heb mijn uitkering opgezegd krijgt hij voor een klein bedrag erbij en men rekent zijn pensioen ook nog bij zijn aow zodat hij nog verder zakt met zijn inkomen totaal aan aow. omdat hij ook een pensioen heeft.
normaal kreeg hij zonder mij 1046.euro en 280 euro aan pensioen. nu heeft hij voor twee personen 953 euro en 280 wat is hier nu krom aan? Reactie infoteur, 26-10-2015
Beste Willy,
Toen uw vriend alleen woonde had hij recht op een alleenstaande AOW (70%) en nu niet meer. Daardoor zakt de AOW naar 50%. Zolang u geen AOW hebt, is dat inderdaad erg vervelend. Bij de gemeente kan nog wel om een extra uitkering worden gevraagd als jullie vermogen niet te hoog is.

Wilma, 16-10-2015 20:00 #155
Mijn man ontvangt voor mij partnertoeslag omdat hij in 1948 geboren is en ik 10 jaar jonger ben. Ik werk nog een aantal uren per week. Dit wordt volgens mij in mindering gebracht op de partnertoeslag. Als ik zou stoppen met werken wordt dan de volledige partnertoeslag uitgekeerd of blijft het dan het bedrag wat hij nu krijgt.? Reactie infoteur, 18-10-2015
Beste Wilma,
Als u minder gaat verdienen, kan uw man een hogere partnertoeslag krijgen als hij al partnertoeslag ontvangt. De toeslag wordt dan herberekend zodra de wijziging aan de SVB is doorgegeven.

Ben, 07-10-2015 12:08 #154
Ik ben 69 en ontvang partnertoeslag plus abp pensioen. Wij wonen in België en ik moet over mijn svb uitkering belasting betalen in België. Mijn abp is privaatrechtelijk opgebouwd dus betaal ik belasting in Nederland. Mijn vraag; mag mijn partner bijverdienen en hoeveel? Ik begrijp dat er belasting over haar inkomen wordt geheven in België maar hoe zit het met de partnertoeslag? Reactie infoteur, 09-10-2015
Beste Ben,
De AOW partnertoeslag is aan u gekoppeld en u hebt er recht op als de inkomsten van uw vrouw niet te hoog zijn. U ontvangt immers al partnertoeslag, begrijp ik.

Esther Hagelaar, 10-08-2015 18:29 #153
Mijn man is 69 jaar, ik62 jaar. Mijn man ontvangt dus voor mij partner-toeslag.Ik heb per 1 juli geen kontraktverlening gekregen van de Meandergroep waar ik werkte.
Krijg nu kleine WW-uitkering, welke het SVB opeist.
Ik kan ander werk wel vinden, maar kan het SVB mij verplichten om te werken. Ik heb borstkanker gehad, mijn man heeft blaaskanker, ik herb een chronisch zieke zoon, een moeder op leeftijd die ook zorg nodig heeft.
Kan het SVB mij verplichten om te werken, of mag ik ook thuisblijven om zorg te verlenen aan mijn familieleden. Reactie infoteur, 12-08-2015
Beste Esther Hagelaar,
Neen de SVB kan u niet verplichten om werk te vinden.

Jaap, 21-07-2015 22:36 #152
Ik ontvang een lagere partnertoeslag voor mijn echtgenote. mijn echtgenote ontvangt 247 Euro prepensioen. dit bedrag wordt voor 100 % gekort op mijn partnertoeslag. Dit prepensioen stopt op 1 september 2015. Mijn echtgenote krijgt zelf AOW per 15 december ( 65). Is het dan zo dat het partnertoeslag van 1 sep. tot 15 dec. weer wordt verhoogd?
gr. jaap Reactie infoteur, 22-07-2015
Beste Jaap,
U zit nog in de regeling en daarom wordt het verschil tot aan haar eerste uitbetaling van de AOW aangevuld als haar pre-pensioen stopt. Overigens hoeft een pre-pensieon niet altijd te stoppen. Zorg wel dat u de wijziging op tijd doorgeeft.

Thea de Wolf, 12-06-2015 11:59 #151
Mijn man wordt 23-10 2015 65 jaar, in maart 2016 gaat hij dan officieel met pensioen, dus AOW leeftijd. Sinds 2003 heeft mijn man een WAO uitkering 80-100% afgekeurd. Is het nou zo dat WAO uitkering doorloopt tot maart 2016?
Dus dat wij niet in een gat vallen in oktober 2015. Zelf ben ik van 22 -07-1955 sinds februari 2015 werkloos geworden door bedrijfs economisch reden na 14 jaar daar gewerkt te hebben. Door deze klap die ik oktober 2014 te horen kreeg ben ik sinds november 2014 in de ziektewet tot op heden.

Bijvoorbaat dank voor uw antwoord,
Mvg Thea Reactie infoteur, 14-06-2015
Beste Thea de Wolf,
De WAO uitkering loopt door tot maart 2016. Een WW- of Zieketwet-uitkering loopt echter niet altijd door tot de datum dat u recht hebt op AOW.

M. van der Linden, 07-05-2015 12:12 #150
Mijn man is van 21-10-46 heeft dus AOW en partnertoeslag en pensioen. Zelf word ik 26 augustus 65 jaar. Mijn vraag krijg ik in de drie maanden voor mijn AOW uitkering nog wel de partnertoeslag? Reactie infoteur, 08-05-2015
Beste M. van der Linden,
Zolang u nog geen recht hebt op AOW, houdt uw man het recht op de partnertoeslag.

Sabine Chapel, 22-03-2015 09:04 #149
Geachte infoteur
mijn man is in 2008 overleden.ik heb een wao van 897 euro en nabestaandenpensioen van svb van 97 euro nu moet ik het nabestaandenpensioen vanaf 2011 aan uwv terugbetalen 5670 euro ze zeggen dat mijn pensioen word afgetroken van mijn wao
klopt dat
uwv zegt dat de heffingskorting van 2014 terug kan vorderen kan ik dan ook de heffingskorting van 2011 en 2012 en 2013 ook terug krijgen
alvast bedankt voor u tijd
mvg sabine Reactie infoteur, 27-01-2019
Geachte Sabine Chapel,
Als er andere inkomsten zijn, kunnen die inderdaad op een nabestaandenpensioen worden gekort:

https://financieel.infonu.nl/geld/115010-halfwezenuitkering-vervalt-nabestaandenuitkering-2019.html

Harry Lalkens, 21-03-2015 17:58 #148
Als Belgisch grensarbeider die altijd in Nederland in het onderwijs heeft gewerkt (dus geen Belgisch arbeidsverleden heeft)
krijg ik sinds 2011 een ABP pensioen en AOW met een partnertoeslag van 133,- Euro. In januari 2015 is mijn echtgenote 65 geworden. Zij krijgt binnenkort een AOW uitkering van 103,- Euro. Volgens de SVB vervalt daardoor mijn partnertoeslag, zodat wij er 30,- Euro op achteruitgaan. Dit is toch niet logisch! Een cadeau krijgen van 103,- Euro en daarvoor 133,- Euro moeten betalen is voor voor de SVB wel erg gemakkelijk verdiend! Kan dit zomaar? En heeft dit ook nog gevolgen voor mijn ABP pensioen? Reactie infoteur, 23-03-2015
Beste Harry Lalkens,
De regel is dat de AOW partnertoeslag stopt zodra de partner zelf AOW ontvangt. Het ABP verlaagt het pensioen helaas ook nog eens. Overigens is een AOW van 103 euro per maand wel laag.

Adriaan, 13-03-2015 20:47 #147
Ik heb dezelfde ervaring als Henk en zit in hetzelfde bootje.Ben nooit gewaarschuwd en ineens ging mijn mijn ABP uitkering van $ 400 per maand naar een $ 100 per maand.Dat is een 70 % verlaging.Dat ABP pensioen is gewoon waardeloos.Ik wou dat ik daar nooit in had gezeten.Heb 10 jaar gewerkt voor de overhead en betaald in dat pensioen wat dus nu waard is $ 100 per maand.Het is een giller maar voor mij nu wel en verschrikkelijke ervaring omdat ik niet ineens zomaar zonder die verloren $ 300 kan waar ik echt op rekende. en moet nu mischien zelfs mijn huis erdoor verkopen.Schandalig en dat allemaal zonder waarschuwing.Kreeg wel een waarschuwing van de SVB maar nooit van ABP en wist ook nooit dat die aan elkaar gekoppeld waren. Adriaan Reactie infoteur, 16-03-2015
Beste Adriaan,
Veel mensen voelen zich door het ABP overvallen en dat is heel begrijpelijk. Bij mijn weten is daar pas heel laat (te laat) over gecommuniceerd door het ABP.

Ludo Houkes, 25-02-2015 15:20 #146
Om dat me niet alles duidelijk is het volgende:
Naast mijn aow ontvang ik voor mijn partner( die nog niet 65 is) een volledige partnertoeslag.
Kunt u mij zeggen op welk netto bedrag ik recht heb?
Bij voorbaat dank Ludo Reactie infoteur, 29-07-2019
Beste Ludo Houkes,
Hoeveel u netto overhoudt hangt van uw totale inkomen af. Voor de bruto-netto bedragen van de AOW inclusief partnertoeslag verwijs ik u naar het artikel:

https://financieel.infonu.nl/geld/191638-aow-2019-bedragen-en-leeftijd-2019.html

Henk, 15-02-2015 14:28 #145
Ik ben geboren in 1946 en gehuwd met een jongere partner met een eigen inkomen. Volgens de richtlijnen van de SVB word in dus gekort op mijn AOW en ontvang geen partnertoeslag van de SVB, maar kreeg daardoor een aanvulling van het ABP [ mijn pensioenfonds }. Gisteren { 14 februari } ontvingen wij een brief van het ABP met de mededeling dat zij die aanvulling stopzetten omdat deze aanvulling direct gekoppeld zou zijn aan de toeslagen van de SVB. Het stopzetten is ingegaan per 1 februari 2015. Het verbaasd ons zeer dat wij nooit zijn geinformeerd over de directe koppeling aan de toeslagen van de SVB { ABP is nl. een particuliere instelling } en alle berichtgeving die er is geweest omtrent de wijzigingen van de toeslagen van de SVB m.i.v. 1 januari 2015 er nooit is aangegeven zowel door de SVB als door het ABP dat deze beslissing voor veel meer mensen gevolgen zou hebben. Gevolgen waar je je niet op hebt kunnen voorbereiden cq. maatregelen nemen, deze beslissing is kennelijk 3 februari 2015 genomen m.i.v. 1 februari van dit jaar. Heeft het zin 'n bezwaarschrift in te dienen en zo ja bij wie? Reactie infoteur, 17-02-2015
Beste Henk,
Het ABP geeft inderdaad een aanvulling zolang er recht bestaat op de AOW-partnertoeslag, maar niet elk pensioenfonds deed dat. Nu ziet het ABP daar vanaf zodra de partnertoeslag definitief vervalt. Daar is weinig aan te doen, maar het is wel vervelend dat het ABP u daar niet eerder over geïnformeerd heeft.

Rob, 10-02-2015 19:03 #144
Hallo ik heb al 24 jaar een wao/wia uitkering en nu ga ik januari over op pensioen /aow krijg ik nu totaal geen toeslag voor mn vrouw? Reactie infoteur, 11-02-2015
Hallo Rob,
Als u op of na 1 januari 1950 bent geboren, is er geen recht op een partnertoeslag, maar misschien wel een AIO-aanvulling als uw vermogen niet te hoog is (zie artikel).

Hein, 28-01-2015 11:38 #143
Ik ontvang een aow gebaseerd op het feit dat wij beiden een aow uitkering hebben (728,81), Mijn partner heeft ook een aow uitkering, echter die is gebaseerd op 42% van het maximale aow bedrag. Dat bedrag is 306 euro per maand netto. Wanneer zij geen aow zou ontvangen dan zou mijn uitkering met toeslag 1334,41 euro bedragen.
Kan ik nu weer een toeslag aanvragen? Graag uw antwoord, waarvoor dank. Reactie infoteur, 28-01-2015
Beste Hein,
Zodra uw partner recht heeft op uitbetaling van de AOW, kunt u geen partnertoeslag aanvragen of ontvangen.

Rixel, 24-01-2015 19:15 #142
Ik zou graag weten of het pensioen van mijn ex wat ik krijg, bij mijn huidige man afgetrokken word van de toeslag die hij krijgt voor mij. Reactie infoteur, 26-01-2015
Beste Rixel,
Het pensioen dat u ontvangt wordt gezien als uw inkomen en komt helaas volledig in minder op de toeslag.

Marta D., 23-01-2015 13:29 #141
Mijn man ontvangt partnertoeslag voor mij, nu is mijn vraag, wanneer stopt deze partnertoeslag als ik 65 wordt in april 2016 of in september 2016 als ik de aow gerechtigde leeftijd heb.?
Hierover hoor ik verschillende meningen!

Bij voorbaat dank voor uw antwoord.
mvg Marta Reactie infoteur, 30-12-2019
Beste Marta D,
De partnertoeslag stop zodra u ook zelf recht hebt op AOW of aan de overige voorwaarden niet meer is voldaan:

https://financieel.infonu.nl/geld/149540-aow-partnertoeslag-2019-en-2020.html

Marja Schouten, 22-01-2015 00:31 #140
Mijn partner ontvangt sinds zijn 65e partnertoeslag voor mij. hij is van 1947.
wat mag ik bijverdienen, en als ik bv 200 euro per week verdien dan begrijp ik dat het van de toeslag wordt afgetrokken. stel dat ik ineens weer zonder werk kom te zitten krijgen we dan wel weer de volledige partnertoeslag terug?
Wat mag ik maximaal verdienen? Reactie infoteur, 22-01-2015
Beste Marja Schouten,
U mag maximaal € 1.336,17 per maand verdienen. Als er in een maand inkomen is, zal er die maand minder partnertoeslag zijn. Als daarna het inkomen weer wat lager is, zal de partnertoeslag wat hoger zijn, als u er maar voor zorgt dat u in een maand niet volledig uit de regeling valt door meer te verdienen dan de bijverdiengrens.

Mieke, 17-01-2015 10:12 #139
Mijn man ontvangt nu voor mij een toeslag op zijn AOW. Als ik het bericht goed heb gelezen vervalt dat mocht hij komen te overlijden. Hoe zit het dan voor mij. Ben van 1956 en werk dus niet, moet ik dan een baan zoeken! Reactie infoteur, 19-01-2015
Beste Mieke,
Wie geboren is na 1-1-1950 komt na het overlijden van de partner inderdaad niet in aanmerking voor een ANW uitkering of de partnertoeslag. Dat is dus dubbel zwaar. Wel is er een nabestaandenpensioen mogelijk als uw man ook een pensioen heeft opgebouwd. Wellicht dat de gemeente een uitkering aanbiedt. Die moet u dan wel aanvragen.

Nico, 17-12-2014 15:18 #138
Ik ontvang voor mijn jongere partner een AOW toeslag. Haar salaris wordt per 4 weken uitbetaald. Mijn vraag; is de zogenaamde 13e maand dan een extra inkomen? Reactie infoteur, 17-12-2014
Beste Nico,
De dertiende maand wordt inderdaad deels verrekend met de AOW-toeslag.

Wout, 12-12-2014 19:22 #137
Ik ben geboren in 1948 en heb een zeer kleine partnertoeslag. Mijn vrouw is een aantal jaren jonger en werkt part-time. We balanceren op het randje van wel of geen toeslag. Mijn vraag is nu raak ik mijn toeslag kwijt, als mijn vrouw bij een loonronde wat meer gaat verdienen. Reactie infoteur, 13-12-2014
Beste Wout,
Als dat een structurele loonsverhoging is en daarmee de inkomensgrens wordt overschreden, wel.

Hetty, 09-12-2014 22:24 #136
Mijn man is geboren in 1947 en heeft aow en ik heb een een wajonguitkering. Als ik nou zou worden goedgekeurd hoe gaat het dan? Ik ben geboren in 1962, Reactie infoteur, 10-12-2014
Beste Hetty,
Een wajong-uitkering wordt in de berekening van de partnertoeslag helemaal afgetrokken van de maximale toeslag.

Ge, 09-12-2014 14:03 #135
Ik zou graag willen weten hoe de 10% korting op de partnertoeslag AOW wordt bepaald.
Voor zover mijn informatie rijkt, wordt 10% gekort op het partnerpensioen, indien het gezamenlijk maandinkomen meer bedraagt dan € 2.601. Bedoelt men dan het inkomen zonder vakantietoeslag en zonder de partnertoeslag sec, al dan niet gekort. Telt een lijfrente-uitkering (privé afgesloten) ook mee? Bij voorbaat hartelijk dank. Reactie infoteur, 10-12-2014
Beste Ge,
De partnertoeslag wordt maandelijks bepaald. Als het gezamenlijk inkomen (AOW-pensioen plus toeslag) hoger is dan € 2.616,01 bruto per maand, wordt de toeslag met maximaal 10% verlaagd. Een privé gesloten lijfrente-uitkering van de partner telt niet mee.

Gerdy Rijnbeek, 02-12-2014 14:54 #134
Beste infoteur,
Mijn man ontvangt een kleine partnertoeslag. Ik werk parttime. Ik heb gelezen dat voor zijn geboortedatum (1948) een peildatum in december is. Het is mij nog niet helemaal duidelijk hoe het zit als ik minder ga werken. Ik heb de volgende vragen:
*Maakt het uit of ik in december mijn contract naar beneden aanpas. Krijgt mijn man dan meer partnertoeslag? Of kan ik wachten en in januari mijn contact naar beneden aanpassen. Krijgt hij dan ook nog meer partnertoeslag?
* Is de wet er al door dat een eindejaarsuitkering en uitbetaling extra gewerkte uren (door verplichte scholing) niet wordt meegenomen in de berekening van de partnertoeslag?
* Als de wet er nog niet door is is het waarschijnlijk niet verstandig om in december al uren in te leveren want dan zou er die maand geen partnertoeslag zijn en vervalt de partnertoeslag ook voor de volgende periode.
Ik hoop dat u mij kunt helpen.
Met vriendelijke groet Gerdy Reactie infoteur, 03-12-2014
Beste Gerdy Rijnbeek,
1. Maatgevend is dat de inkomensgrens niet wordt overschreden, een incidentele inkomensstijging daargelaten. Als u al beneden de inkomensgrens zit, hoeft u in uw geval die niet per se in december aan te passen, anders wel (als u van de regeling gebruik wilt maken).
2. De wet is nog niet door de Eerste Kamer.

W. Rikken, 25-11-2014 11:40 #133
Ik ontvang gedeeltelijke partner aow voor mijn echtgenote die op een klein Keuzepensioen na geen inkomen heeft. Zodra zij 65 wordt keert het ABP 5 maanden lang een AOW overbrugging uit tot aan haar pensioenleeftijd.
Heeft dit gevolgen voor de hoogte van mijn partner aow? Reactie infoteur, 26-11-2014
Beste W. Rikken,
De AOW overbrugging is niet van invloed op uw AOW, maar wel op uw partnertoeslag. Het is immers extra inkomen.

Bernardus, 26-10-2014 12:31 #132
Mijn partner ontvangt al AOW zij is geboren in 1947, tot nu toe kwam ze niet in aanmerking voor partnertoeslag omdat mijn inkomen te hoog was, ik ben zelf 59 jaar en wil per 1 december vrijwillig stoppen met werken. Mijn vraag is komt zij dan nog in aanmerking voor de partner toeslag of zijn we al te laat met aanvragen. Ik meen gelezen te hebben dat vrijwillig stoppen met werken (en afziet van een WW uitkering) geen belemmering is om voor deze toeslag in aanmerking te komen. Wanneer ik per 1 december geen inkomen meer heb hoe zit het dan met de AWBZ ben ik hiervoor dan nog verzekerd of moet ik hier zelf stappen in onder nemen. Reactie infoteur, 27-10-2014
Beste Bernardus,
Het maakt inderdaad niet uit of u vrijwillig afziet van een inkomen. Belangrijk is wel dat de aanvraag voor de partnertoeslag op tijd in werking is gezet. Bijvoorbeeld door te anticiperen op het feit dat u in december geen inkomen zult hebben. Voor de AWBZ bent u nog wel verzekerd zolang u in Nederland woont (premie via aanslagbiljet Belastingdienst).

Leo, 23-10-2014 19:24 #131
Geachte infoteur,
Ik ontvang AOW+ partnertoeslag (gekort 10% ivm > € 2616). Mijn echtgenote werkt enkele uren per week als thuishulp met variabele uren met een vast uurloon. Soms per maand iets onder € 224,28 soms iets erboven. De betaling vindt plaats steeds een maand later. ( dus september wordt betaald eind oktober, oktober wordt betaald eind november etc.).
Vraag 1: Wat is het inkomstentijdstip : de datum van ontvangst v/h loon of de kalendermaand waarop het betrekking heeft? Moeten we deze wijzigingen steeds melden of gaat dat automatisch via Belastingdienst?
Vraag 2: Telt een kleine eindejaarsuitkering ( ontvangst in januari 2015) mee als inkomsten voor de partnertoeslag? en zo ja wanneer in december of januari? ( of is dit veranderd in de update Klijnsma?)
Vraag 3 : klopt het dat verlaging van de partnertoeslag door inkomsten in 2015 ( en zelfs al in december 2014) niet meer wordt gecorrigeerd naar het oude niveau als de inkomsten minder zijn of zelfs geheel wegvallen?
Dank voor uw reactie,
Vriendelijke groet, Leo Reactie infoteur, 03-12-2014
Geachte Leo,
1. Bepalend is de maand waarin het extra inkomen ontvangen wordt.
2. De Belastingdienst is niet van alles op de hoogte. Als u een terugbetaling wilt voorkomen, moet u het dus aan de SVB zelf melden.
3. Met de update van Klijnsma is de eindejaarsuitkering incidenteel en leidt die tot minder of geen toeslag zonder dat daarmee de toeslag voor altijd is afgeschaft. Expliciet genoemd worden: een afkoop van pensioen, het incidenteel meer werken, de ontvangst van een overwerkvergoeding, de ontvangst van een eindejaarsuitkering of een dertiende of veertiende maand, de ontvangst van een gratificatie in de vorm van een geldbedrag, of de ontvangst van een nabetaling.
4. Klopt niet. Zolang het inkomen 2015 lager is dan de inkomensgrens, kan de toeslag in 2015 maandelijks hoger of lager zijn. Zo is nu uiteindelijk besloten.

Nico, 18-10-2014 12:50 #130
Geachte infoteur
Tot op heden ontvang ik voor partnertoeslag.
Waarschijnlijk wordt mijn partner per 1 januari ontslagen.(thuishulp)
Om de toeslag te behouden vragen we geen ww uitkering aan om te voorkomen in de toekomst bij de nieuwe "gevallen" te behoren een geen recht meer hebben op de toeslag.
Wel krijgt ze een bruto eenmalig bedrag plm. 1000 euro van haar werkgever bij ontslag.
2 vragen hierover: wordt het eenmalige bedrag opgeteld bij de partnertoeslag en komen we dan niet boven het max. bedrag wat recht geeft op de toeslag? ik heb een gewoon aow tje
De andere vraag is: moet je melden bij het uwv om niet in aanmerking te willen komen voor ww
Dank voor uw aandacht.
Vr.gr. Nico Reactie infoteur, 19-10-2014
Geachte Nico,
Dat hangt ervan af:
1. Als uw partner een eenmalige uitkering krijgt na het stoppen van het dienstverband, en zij het bedrag vrij mag besteden, dan wordt de eenmalige uitkering niet afgetrokken van de maximale toeslag.
2. Als ze het ontvangt tijdens het dienstverband of niet zelf mag bepalen hoe ze het bedrag gaat besteden, dan wordt het bedrag gedeeltelijk afgetrokken.
3. De ww uitkering is een recht en geen verplichting. Zij hoeft zich dan ook niet af te melden als niets is aangevraagd.

Magda van Biljouw, 15-10-2014 07:21 #129
Hallo, is er een mogelijkheid om de 13de mnd in plaats van december anders te regelen zonder dat het afgaat van mijn partnertoeslag, ik ben in 2012 65 geworden maar mijn vrouw werkt wel nog parttime, 3 ochtenden in de week maar vanaf 2012 en 2013 moesten wij de 13de mnd van mijn vrouw terugbetalen iedere mnd een bedrag maar dit krijgen wij dus dan ieder jaar dus wat schiet je er mee op het is toch je eigen geld van mijn vrouw ze is nog maar 57 dus dat gaat dan nog jaren door terug betalen aan de SVB hopelijk heeft u er een bevredigend antwoord op anders kan mijn vrouw het maar gewoon niet uit laten te betalen, vriendelijk dank. M.vr.gr. Men van Biljouw. Reactie infoteur, 17-10-2014
Hallo Magda van Biljouw,
De dertiente maand gaat voor een deel af van de toeslag die in de bewuste maand zou worden betaald, alleen dan en niet in de andere maanden van het jaar. Uitbetaling kan dan nog steeds voordelig zijn.

Jan, 13-10-2014 18:15 #128
Ik ben 1951 geboren en mijn vrouw in 1957. Ik ben al 20 jaar arbeidsongeschikt wegens depressiviteit. Mijn vrouw heeft nooit kunnen weken door een chronische ziekte.
Ik heb vroeger wel een eigen huis kunnen kopen waar nog een hypotheek in staat.
Er wordt geacht dat ik voor het AOW gat heb moeten sparen. Dit is niet mogelijk geweest in de WAO. Mijn vrouw kan wegens haar ziekte ook niet meer gaan werken. Naar de bijstand zal wel niet lukken met een eigen huis. Opeten zal ook niet gaan met een hypotheek.
Eer mijn vrouw AOW krijgt, gaat die pas in op haar 68e levensjaar. We moeten ruim 8 jaar overbruggen. Ben ik dan genoodzaakt om mijn huis te verkopen en dat op te eten als er na aflossing nog wat overblijft of heeft mijn vrouw recht op een andere uitkering na een medische keuring.
Ik hoor graag uw mening hier over…
Gr. Jan Reactie infoteur, 27-01-2019
Beste Jan,
Een lastige situatie. U zult nog recht hebben op een WIA uitkering, maar wie bijstand wil ontvangen en een eigen huis heeft, kan inderdaad buiten de boot vallen. Overigens wordt ook bij een bijstandsuitkering gekeken naar het inkomen van het hele huishouden:

https://financieel.infonu.nl/geld/66996-netto-bijstandsuitkering-2019-en-eigen-vermogen.html

Angelique, 16-09-2014 22:09 #127
Ten eerste mijn man is van 1944. Hij krijgt aow en abp. Betekent het dat hij automatisch partnertoeslag krijgt van mij?

Ten tweede Ik ben van 1966 en ik heb 30 jaar gewerkt. Per 1 september 2014 ben ik gedeeltelijk ontslagen. Volgens uwv krijg ik 33 maanden ww, maar ik moet wel 1 keer per week blijven solliciteren. Hebben we evengoed recht op partnertoeslag? Zoja moeten wij dit dan zelf aanvragen of wordt het automatisch geregeld? En anders hoe moeten wij dit aanvragen? Is de partnertoeslag afhankelijk van onze inkomen? En hoe hoog moet onze bruto inkomen per maand zijn om in aanmerking te komen?
Mvg Reactie infoteur, 17-09-2014
Beste Angelique,
1. Zodra uw man 65 jaar werd ontstond in beginsel de mogelijkheid voor de AOW-partnertoeslag aangezien u nog jonger bent dan de AOW-leeftijd. Hoeveel dat is, is afhankelijk van uw inkomen.
2. Een uitkering wordt volledig verrekend met de partnertoeslag en zo zal er weinig tot niets van een toeslag overblijven.
3. Uw man vraagt de AOW partnertoeslag aan bij de SVB in uw regio.

Nora, 11-09-2014 21:30 #126
Mijn man is op 28-1 65 geworden en krijgt AOW, ik ben 10 jaar jonger en heb een eigen inkomen. om gezondheids redenen overweeg ik om te stoppen met werken. Kan mijn man dan partnertoeslag aanvragen als ik per november stop met werken?
gr Nora Reactie infoteur, 15-09-2014
Beste Nora,
Ja dat kan.

Joseph, 23-08-2014 17:02 #125
Ik ben 65 jaar en heb een jongere partner die nog geen 65 is. Ik kom ik in aanmerking voor een partnertoeslag. Mijn vraag is : Wordt voor de bepaling van de hoogte van de partnertoeslag deze partnertoeslag ook als inkomsten meegerekend bij het verzamelkomen? Reactie infoteur, 25-08-2014
Beste Joseph,
U kunt in aanmerking komen voor de AOW partnertoeslag. Deze toeslag wordt samen met uw AOW uitbetaald en is fiscaal belast als inkomen.

Maria, 19-08-2014 12:39 #124
Mij is eerst verteld dat een gouden handdruk niet wordt meegeteld als inkomen i.v.m. het aanvragen voor partner aow en nu wel, kunt u mij daar iets over vertellen.
Verder lees ik dat de regeling helemaal gaat vervallen per 01-01-2015 dit betekent dat wij er niet meer voor in aanmerking komen terwijl dat eerst nog wel het geval was. Is dit inderdaad zo? Reactie infoteur, 19-08-2014
Beste Maria,
1. Bepalend is of u de gouden handdruk kunt besteden zoals u wilt of niet. Als het vrij besteedbaar is, gaat het niet af van de partnertoeslag en anders wel.
2. Wie als aanvrager geboren is op of na 1 januari 1950, komt in 2015 niet in aanmerking voor de AOW-partnertoeslag.

Ingrid, 08-08-2014 16:57 #123
U schrijft als het gaat over herleven van de toeslag of weer verhogen van de toeslag in 2015 in de reactie aan mw Broekmans "Tot nu toe is het plan dat als de toeslag nul wordt, deze permanent vervalt. Zeer waarschijnlijk zal ook een lagere toeslag bij tijdelijk extra inkomen, niet meer worden aangevuld tot een eerder niveau."

Zeer waarschijnlijk betekent dit dat over het herleven of om hoog stellen van de toeslag nog niets in de wet staat?
Alvast dank Ingrid Reactie infoteur, 08-08-2014
Beste Ingrid,
1. Het wetsvoorstel lig bij de Tweede Kamer, kan nog worden aangepast en gaat dan naar de Eerste Kamer en kan nog worden aangepast. Daarom houd ik enkele slagen om de arm. Er zijn al meerdere wijzigingen geweest de laatste tijd.
2. Als in 2015 het inkomen niet boven het toegestane inkomen komt (niet nul), schommelt ook in 2015 en daarna de toeslag met het inkomen. Eerder was het idee dat ook een lagere toeslag bij tijdelijk extra inkomen, niet meer zou worden aangevuld tot een eerder niveau.
3. Nieuw is ook dat een aantal incidentele inkomsten worden uitgezonderd:
Er komt als de wet het haalt een uitzondering voor incidentele betalingen, zoals:
- extra inkomen door de afkoop van een pensioen (nieuw!);
- een eindejaarsuitkering (nieuw!);
- inkomen door af en toe meer werken (nieuw!).
4. Ik heb dit nu bij de update in het artikel verwerkt.

Broekmans, 07-08-2014 11:36 #122
Mijn man ( geb. juli 1949) komt in aanmerking voor AOW plus partnertoeslag als ik geen inkomsten heb en hij dit aanvraagt (en dit is toegewezen) voor 1-1-2015.
Maar, hoe gaat het als ik ergens in 2015 weer fulltime zou gaan werken (en dus boven de inkomensgrens uitkom en de toeslag op 0 euro komt)?
Verspeel ik dan mijn recht op de partnertoeslag definitief, of kan hij er weer een beroep op doen als mijn inkomsten op een bepaald moment weer minder tot 0 zijn geworden?
Zoals ik het nu lees, moet je altijd iets van toeslag hebben (hoe minimaal ook) om je recht op partnertoeslag niet definitief te ' verspelen', klopt dit?
Liesbeth Reactie infoteur, 08-08-2014
Beste Broekmans,
1. Tot nu toe is het plan dat als de toeslag nul wordt, deze permanent vervalt.
2. In het wetsvoorstel dat bij de Tweede Kamer ligt, staat dat een lagere toeslag bij tijdelijk extra inkomen in 2015, weer kan worden aangevuld tot een eerder niveau als het inkomen weer daalt.

Verhoeven, 17-07-2014 12:07 #121
Wat gebeurt er als de 65+er overlijdt? Krijgt de jongere partner dan de toelage? Reactie infoteur, 07-08-2014
Beste Verhoeven,
De AOW-partnertoeslag is een toeslag voor de AOW-gerechtigde met een jongere partner en die toeslag vervalt bij overlijden.

Els, 16-07-2014 21:36 #120
Ik ben 63 jaar en werkzaam in de zorg. Mijn man is 70 en dus al een aantal jaren met pensioen. We hebben nooit eerder partnertoeslag aangevraagd omdat ik boven de inkomensgrens uitkom met mijn loon. Nu rommelt het in de zorg erg, collega's van mij hebben al te horen gekregen dat zij boventallig zijn. Ook kan ik niet in de toekomst kijken dus heb het plan opgevat om miv 1-11 zoveel minder te gaan werken zodat ik ruim onder de inkomensgrens kom. Nu heb ik her en der info ingewonnen en is onduidelijk of mijn eindejaarsuitkering (13e mnd) mee zal tellen in december en wel zodanig dat de partnertoeslag 0,-- zal bedragen. Maar omdat ik in november al in aanmerking kom voor partnertoeslag vraag ik mij af of ik door de eindejaarsuitkering in december in 2015 het recht verspeel op de partnertoeslag. Ik hoor graag van u wat de meest praktische oplossing is.
Alvast bedankt Reactie infoteur, 17-07-2014
Beste Els,
De eindejaarsuitkering telt mee. Als uw inkomen door de eindejaarsuitkering te hoog is, is er die maand geen partnertoeslag. De enige manier om hier aan te ontkomen is uw werkgever vragen of het bedrag eerder kan worden uitgekeerd, maar een werkgever hoeft hieraan niet mee te werken.

Ingrid, 11-07-2014 08:49 #119
Het wetsvoorstel van Kleinsma is volgens haar brief ingetrokken omdat zij (na polsen in de 1e kamer) geen meerderheid had voor dit voorstel. Maar ik kan me zo voorstellen dat het wetsvoorstel eventueel aangepast gewoon weer op de rol komt.

Helaas moeten mensen (incl mijzelf) besluiten om een baan of een uitkering stop te zetten voor 2015 omdat anders je nooit meer een toeslag kunt krijgen. Eerlijk gezegd vind ik het belachelijk dat ik nu mijn ww stop moet zetten maar als ik dat in de huidige situatie niet doe lopen wij (bij leven en welzijn) een toeslag van zo'n 10 jaar mis en dat is een stuk meer dan de nog resterende ww. En nog een baan vinden op 55 jarige leeftijd heb ik ook een zwaar hoofd in. Reactie infoteur, 12-07-2014
Beste Ingrid,
Bij volgende bezuinigingsronden moet u zeker niets uitsluiten. Het afschaffen van de partnertoeslag is nog uit de periode van oud premier Kok en zijn kabinet.

Peter Lissenberg, 10-07-2014 18:40 #118
Hallo, inmiddels heb ik begrepen dat de korting op partnertoeslag voor hoge inkomens ( meer dan 46000 ) is ingetrokken.
Echter heb ik het gevoel dat dit binnenkort weer gaat spelen om dat de intrekking voornamelijk is gebaseerd op het item dat een tijdelijk hoger inkomen de toeslag volledig zou vervallen, ook al is het inkomen daarna lager. Ik vermoed dat dit item door Kleinsma hersteld wordt en dat de toeslagkorting boven 46000 weer gewoon wordt ingevoerd. Na indiening van een aanpassing
Wat is uw mening? Reactie infoteur, 12-07-2014
Hallo Peter Lissenberg,
Klopt (zie artikel). Ik denk dat zodra er geld nodig is, het voorstel weer actief op de rol kan komen. Maar zonder medewerking van de Eerste Kamer gaat dat voorlopig niet lukken.

Ingrid, 10-07-2014 09:08 #117
Ja oké ik begrijp dat als men zorgt dat de toeslag boven € 0,- blijft je ook in de regel blijft. Maar ik vraag me af of het toeslag bedrag weer omhoog kan worden aangepast als je minder gaat verdienen.

Als je bijvoorbeeld per 1 oktober 2014 de maximale toeslag krijgt bruto € 737,76 (heden het partnertoeslag bedrag zonder 10% korting). En je gaat in 2015 in april en mei werken en zeg maar dat er dan € 200 van de toeslag wordt afgetrokken, dus bruto € 537,76 voor die april en mei. Vanaf juni heb je weer geen werk komt de toeslag dan weer terug op € 737,76 of herleefd het bedrag niet meer en blijft het vanaf die tijd op € 537,76 staan? Reactie infoteur, 07-08-2014
Beste Ingrid,
Goeie vraag. Het laatste voorstel is dat de toeslag niet weer wordt verhoogd in 2015.

Tineke van Dijk, 09-07-2014 17:26 #116
Mijn man is met pensioen, ik werk nog, wat moet ik doen om zolang mogelijk door te werken zonder het recht op partnertoeslag te verliezen? Hoe kan ik berekenen wat het uitmaakt als ik wat langer doorwerk, waar moet ik rekening meehouden?
Mag er in december bijv geen enkele nabetaling meer zijn als ik per 1 december mijn ontslag neem?
Wat maakt het uit in inkomen van mijn man als ik bijvoorbeeld per 1 april 2015 stop met werken? Is dat belastingtechnisch ook anders dan?
Als ik ontslag neem per 1 dec 2014 en mijn man krijgt geen partnerpensioen dan zou dat heel vervelend zijn en had ik liever langer doorgewerkt. Reactie infoteur, 10-07-2014
Beste Tineke van Dijk,
Zodra een inkomen uit arbeid van u meer bedraagt dan € 224,28 (juli 2014) per maand komt er een gedeeltelijke vermindering van de partnertoeslag. Zie het rekenvoorbeeld in het artikel. Vervroegd ontslag nemen is nogal wat. Of het voordelig is zou moeten worden berekend. Bovendien is de politiek nogal wispelturig: het beleid kan zomaar veranderen.

Ingrid, 08-07-2014 15:21 #115
Hoi Infoteur, Ik lees even mee met de vraag van Gonnie. Ik begreep dat als je in 2015 in een bepaalde maand op nul uitkomt met het verrekenen van de inkomsten die de partner verdient de toeslag dan niet meer herleeft. Maar onder die nul wordt de toeslag wel weer aangepast als je minder of niets gaat verdienen zolang je maar niet boven die nul uitkomt? Dat laatste is toch ook een vorm van herleven. Reactie infoteur, 09-07-2014
Beste Ingrid,
De partnertoeslag kan niet kleiner zijn dan nul, vandaar dat ik de grens bij iets boven nul leg, zodat men nog in de regeling zit.

Gonnie, 07-07-2014 20:57 #114
Ik zit nu in de ww en wil deze stopzetten per 1 oktober om nog voor 1-1-2015 in aanmerking te komen voor partner toeslag.
Stel ik werk volgend jaar 2 maanden en verdien dan 500,- euro per maand, dan wordt een deel afgetrokken van de partner toeslag. Als deze extra inkomsten weer wegvallen, wordt de partnertoeslag dan wel weer naar het oude niveau gebracht? Reactie infoteur, 10-07-2014
Beste Gonnie,
Zolang uw partner nog in de regeling zit (dus niet gelijk aan nul), wordt het maandbedrag in 2014 hersteld zodra dat weer kan, in 2015 waarschijnlijk niet.

Dick, 07-07-2014 12:02 #113
Ik ben op 27 januari 2013 65 jaar geworden en mijn vrouw heeft geen inkomen. Ik ontvang sinds 27 februari mijn AOW + de volledige partnertoeslag. Destijds heb ik, omdat ik weinig pensioen heb opgebouwd, privé jaarlijks een lijfrente premie betaald. Deze lijfrente kwam vrij op 1 januari 2013 en ik heb nu per 1 maart 2014 een maandelijkse lijfrente uitkering waardoor mijn inkomen (incl. AOW en partnertoeslag) boven de € 2616,01 komt. Wordt er nu 10% gekort op de partnertoeslag? Reactie infoteur, 07-07-2014
Beste Dick,
Uw lijfrente-uitkering betekent inderdaad maximaal een 10% korting op de toeslag.

Ingrid, 06-07-2014 14:47 #112
Ik lees hieronder regelmatig dat vakantiegeld van de partner wordt afgetrokken van de partnertoeslag. Maar als ik kijk bij het SVB overige inkomsten bij de link http://www.svb.nl/int/nl/aow/inkomsten/inkomsten_uw_partner/inkomenssoorten/index.jsp
dan staat er bij het inkomen vakantiegeld "wordt niet afgetrokken van de maximale toeslag." Dus nu begin ik toch te twijfelen. Reactie infoteur, 06-07-2014
Beste Ingrid,
Het vakantiegeld wordt niet als inkomen meegeteld.

Janny, 28-06-2014 14:54 #111
Mijn man is 68 jaar en krijgt AOW, ik krijg een kleine vut-uitkering bruto 139 euro per maand, klopt het dat dit geheel van de partnertoeslag afgehaald wordt? Reactie infoteur, 29-06-2014
Beste Janny,
Een VUT-uitkering gaat helaas volledig van het AOW partnerpensioen af.

Mia, 21-06-2014 19:14 #110
Als je een kleine toeslag krijgt en je stopt na 2015 met werken bv 2016 krijg je dan daarna de volledige toeslag? Bij SVB stond eerst van wel maar die zin is weggehaald. Reactie infoteur, 22-06-2014
Beste Mia,
De regelgeving wordt dat wie op 31 december 2014 nog geen toeslag ontvangt, daar ook op een later moment niet voor in aanmerking kan komen. De enige uitzondering is degene die door een eenmalige uitkering in december buiten de boot valt, maar wel al in de pijplijn van de regeling zit.

Marianne, 20-06-2014 12:14 #109
Dank voor uw moeite.
Er is nu ook onduidelijkheid gerezen of de SVB wel mijn hele WAO uitkering van december 2014 mag meenemen in de berekening betreffende de partnertoeslag, en niet 19/31 deel. Dit omdat mijn partner ook pas per 12-12-2014 AOW ontvangt. Ook hier kan de SVB mij vooralsnog geen eenduidig antwoord op geven. Reactie infoteur, 21-06-2014
Beste Marianne,
Ok, meestal wordt gekeken naar de ontvangsten in een maand.

Marianne, 19-06-2014 17:13 #108
Mijn man heeft per 12-12-2014 recht op AOW en wil voor mij de partnertoeslag aanvragen. Nu heb ik een kleine WAO uitkering en invalidenpensioen: 473,68 bruto in de maand. Omdat mijn partner maar een deel van de partnertoeslag ontvangt nl 19/31 van 734,41= bedrag van 473,81 in de maand december 2014 en omdat mijn uitkering over de hele maand december 2014 als inkomen wordt gezien, vervalt de partnertoeslag voor december 2014. Mijn partner verliest hierdoor het recht op partnertoeslag voor alle jaren hiernavolgend.

Mijn vraag aan u is: kan ik afzien van de WAO uitkering miv 1 december 2014 en daarna, zodat mijn partner de partnertoeslag over december 2014 zal ontvangen en hij daarmee het recht op partnertoeslag voor komende jaren verwerft?. Ik lees hieronder dat dit voor een WW uitkering mogelijk is (jurisprudentie). Maar weet u of dit ook geldt voor een WAO uitkering? Reactie infoteur, 07-08-2014
Beste Marianne,
Over de WAO in relatie tot de partnertoeslag kan ik ook niet zo snel jurisprudentie vinden en dat komt waarschijnlijk doordat een WAO uitkering kan doorlopen tot aan uw AOW-leeftijd, wat vaak langer is dan een WW-uitkering. Anderzijds is ook de WAO een recht waarvan u niet per se gebruik hoeft te maken.

Nico, 17-06-2014 16:05 #107
In mijn van 17.06.2014 12.48 uur heb ik een foutje geschreven. Ik schreef: Wat ze hiermee verdient wordt ingehouden van de toelage, Uiteraard moet dit zijn: een bepaald percentage.
Sorry. Reactie infoteur, 18-06-2014
Beste Nico,
Een uitkering wordt wel volledig ingehouden.

Nico, 17-06-2014 12:48 #106
In 2012 ben ik 65 geworden en AOW ontvangen.
Ik ontvang een toelage omdat mijn echtgenote nog geen 65 is, zij werkt echter 2 a 3 dagen per week in de zorg. Wat ze hiermee verdient wordt ingehouden van de toelage.
Stel dat door alle bezuinigingen zij in 2015 ontslag krijgt, heb ik dan nog recht op de toelage? De één zegt van de wel een ander van niet.
Dank. Reactie infoteur, 18-06-2014
Beste Nico,
Een eventueel ontslag van uw echtgenote is niet van invloed op uw partnertoeslag wel een eventuele uitkering. Een uitkering komt immers ook in mindering op uw toeslag.

Sara, 13-06-2014 20:18 #105
Mijn man gaat in september aow ontvangen en ik ben 61 en wil dan stoppen met werken ivm de partnertoeslag die mijn man dan krijgt. Nu zal ik zeer waarschijnlijk niet zelf hoeven te stoppen, omdat er binnen ons bedrijf minder werk komt en ik waarschijnlijk een aanbod krijg voor een afvloeiingsregeling. Ik begrijp dat om partnertoeslag te ontvangen ik geen ww aan moet/hoef te vragen. Mijn vraag is telt de gouden handdruk ook mee bij de aanvraag van de partnertoeslag.? Reactie infoteur, 15-06-2014
Beste Sara,
De gouden handdruk telt mee als loon in de maand dat u die vergoeding ontvangt.

Carel, 12-06-2014 10:55 #104
Veel partners overwegen om te stoppen met werken vanwege de partnertoeslag. Welke uitkering krijgt de partner die vrijwillig is gestopt met werken en nog niet de AOWgerechtigde leeftijd heeft bereikt, als de AOW-ontvangende partner met partnertoeslag komt te overlijden? Reactie infoteur, 13-06-2014
Beste Carel,
De situatie u u beschrijft is inderdaad een risico. Inkomstenbronnen kunnen zijn: een eigen pensioen, een partnerpensioen, een lijfrente, aanvulling tot bijstandniveau, eigen vermogen.

Anton, 10-06-2014 21:18 #103
Uw antwoord is me toch niet helemaal duidelijk.
Als mijn vrouw per 01-11-2014 aanzienlijk minder gaat werken opdat ik in aanmerking kan komen voor partnertoeslag (waarschijnlijk met een maandsalaris van de vrijstellingsgrens (222,84)), dan kan ik me ergens nog voorstellen dat alle opgebouwde eindejaarsuitkeringen daarna inderdaad meegeteld worden als inkomen voor mijn partner.
Maar mijn vorige vraag betreft de eindejaarsuitkering die daarvóór is opgebouwd (jan t/m okt ), de periode dat mijn vrouw relatief veel verdiende en ik nog niet AOW-gerechtigd was. Maar dus wel uitbetaald wordt in dec 2014. Het lijkt me niet redelijk dat die uitbetaling meegerekend wordt als toetsinkomen voor de maand december 2014. Waarschijnlijk komt mijn vrouw daardoor boven de max. grens van €1324,46; verspeel ik daarmee definitief het recht op partnertoeslag? Mijn vrouw is van 16-06-1955 en zal wel rond haar 67e met AOW gaan (als het niet met 68 is) en missen we dan de toeslag gedurende 8 of misschien wel 9 jaar? Reactie infoteur, 10-07-2014
Beste Anton,
1. De partnertoeslag AOW is elke maand gebaseerd op het inkomen van die maand. Voor veel mensen zal dit maandelijkse een even hoge toeslag zijn, wellicht met een kleine aanpassing per 1 juli van het jaar. Als in een maand een hoger inkomen wordt verkregen, kan het zijn dat in die maand de toeslag nihil is. Als dat per december 2014 is, valt u vanaf 2015 (nieuwe regelgeving) inderdaad volledig buiten de boot. Probeer dan ook (voor zover mogelijk) die eindejaarsuitkering te vervroegen. Ook een werkgever zal dit begrijpen.
2. Als u geboren bent in november 1949 is de deadline 1 maart 2015, als u geboren bent in december 1949 is dat: voor 1 april 2015.

Anton, 30-05-2014 21:12 #102
In een eerder antwoord gaf u aan dat de partnertoeslag gebaseerd is op het maandinkomen van de jongste partner, en dat een vakantie-uitkering meegeteld wordt als inkomen. Maar hoe zit dat met een eindejaarsuitkering, wordt die ook meegeteld? Als mijn vrouw in november aanzienlijk minder gaat verdienen opdat ik in aanmerking kan komen voor partnertoeslag en er komt in december nog een eindejaarsuitkering over de maanden januari t/m oktober (zodat haar inkomen in december waarschijnlijk toch weer boven €1324,46 komt), verspeel ik dan mijn recht op partnertoeslag alsnog? Reactie infoteur, 06-07-2014
Beste Anton.
Ook de eindejaarsuitkering is inkomen voor uw partner, maar gaat niet van de maximale toeslag af.

Jon, 22-05-2014 23:08 #101
Als ik eerder met pensioen wil gaan ik ben nu 62,krijgt mijn man dan partnerstoeslag? Ik bedoel, wordt mijn pensioen gezien als inkomen? Dit heb ik toch opgebouwd? Reactie infoteur, 25-05-2014
Beste Jon,
Uw pensioen of vervroegd pensioen wordt helemaal afgetrokken van de maximale partnertoeslag AOW, een privé afgesloten lijfrente niet.

Ben, 27-04-2014 14:09 #100
Ik ben sinds 07-2013. 65 jaar, mijn echtgenoot is 59 jaar en heeft sinds twee jaar een WIA uitkering, Ik krijg voor haar geen toeslag, mocht nu haar uitkering na 1-1-2015 vervallen, krijg ik dan alsnog haar toeslag uitgekeerd? Reactie infoteur, 28-04-2014
Beste Ben,
Als per 31 december 2014 geen recht bestaat op de AOW partnertoeslag, bestaat dat recht (nieuwe regelgeving) ook niet vanaf 1 januari 2015.

Annemiek, 16-04-2014 11:04 #99
Geachte infoteur,
dank voor uw reactie, maar toch nog even een vraag…
Mijn ww uitkering bedraagt €.934,00 bruto per maand; deze stopt sowieso na 31-1-2016.
Uitzicht op een nieuwe baan is er nauwelijks… en wij zullen een besluit moeten nemen, anders komt mijn man niet meer in aanmerking voor de partnertoeslag.
Wat is de reden dat u zich afvraagt of vrijwillig afstand doen van mijn ww uitkering wel verstandig is?
Is er een andere optie… zo ja… welke?
Als ik dat nl. niet doe, komt mijn man niet in aanmerking voor partnertoeslag toch?
En stel dat ik per 1-11-2014 afzie van mijn ww uitkering, is herstel daarvan dan nog mogelijk?
ik hoor dit graag nog van u.

mvg. Annemiek Reactie infoteur, 17-04-2014
Geachte Annemiek,
1. Financieel betekent het afzien van een ww uitkering nogal wat en het afzien van dit recht kan niet later worden hersteld.
2. De ww uitkering is voor u, de partnertoeslag voor uw man.
3. Maar als dit geen probleem is, maakt u de berekening en bekijkt u wat voor de huishouding (u en uw man) voordeliger is. Daar is dan zeker ook wat voor te zeggen.

T. van Londen, 15-04-2014 12:45 #98
Ik ben 65, ontvang AOW en een partnertoeslag voor mijn vrouw. Omdat ze werkt wordt een deel van de partnertoeslag afgetrokken. Met ingang van 1 juni 2014 wordt haar arbeidsovereenkomst ontbonden d.m.v. een ontbindingsovereenkomst. In deze overeenkomst is een vergoedingssom opgenomen, die in mei a.s. wordt uitbetaald. Mijn vrouw gaat geen werkloosheidsuitkering aanvragen. Mijn vragen zijn:
1. Heeft de vergoedingssom invloed op de partnertoeslag
2. Is het verstandig om geen WW-uitkering aan te vragen. Een mogelijke uitkering zou € 220 per maand zijn, maar ik heb begrepen dat deze volledig van de partnertoeslag zal worden afgetrokken. Reactie infoteur, 16-04-2014
Beste T. van Londen,
1. Ja de vergoedingssom zal als haar inkomen in die maand van uitbetaling worden gezien.
2. Het hangt ook van de duur van de ww af wat voor jullie het voordeligste is.

Annemiek, 14-04-2014 08:20 #97
Mijn man wordt op 6 augustus 65 jaar ; naast zijn pensioen zal hij zijn eerste AOW vanaf 6 oktober ontvangen. Ik ben wat jonger (wordt in augustus 56) en heb momenteel een ww-uitkering die in principe loopt t/m januari 2016. Mijn man wil gebruik gaan maken van de AOW-partnertoeslag voor mij. Mijn vraag is: Wanneer moet hij dit kenbaar maken bij de SVB (omdat de wetgeving per 1-1-2015 gaat veranderen) en klopt het dat hij in 2014 minimaal één maand AOW- partnertoeslag moet hebben genoten om de voortgang hiervan te waarborgen?

Het is nl. een ingrijpende beslissing want ik moet vrijwillig afstand doen van mijn ww-uitkering toch? En eenmaal genomen beslissingen kunnen niet worden teruggedraaid! Reactie infoteur, 14-04-2014
Beste Annemiek,
1. Uw man ontvangt de AOW-partnertoeslag indien aan de voorwaarden is voldaan, niet u.
2. Uw man moet vóór 1 januari 2015 in aanmerking komen voor de toeslag om die ook in 2015 te kunnen ontvangen. Hij moet dus ook per december 2014 nog in de regeling zitten.
3. Het hang ook van de hoogte van uw ww uitkering af. Als die hoger is dan de partnertoeslag of nog vele maanden doorloopt, is het de vraag of er vrijwillig afstand van doen wel verstandig is.

Otto, 27-03-2014 19:32 #96
Hallo,

Ik krijg op 24 september 2014 mijn eerste AOW + een pensioen van €1597 p/m
Mijn partner wordt 61 in mei 2014 en werkt nog en verdient ongeveer € 1454 per maand.

Mijn vraag is : Krijg ik partnertoeslag of moet mijn partner stoppen met werken en wanneer?

Wat mag ze nog verdienen om in aanmerking te komen voor partnertoeslag?

Bvd

Otto. Reactie infoteur, 28-03-2014
Beste Otto,
Het maximaal toegestane maandinkomen van de partner bedraagt in 2014 (januari) € 1.324,46. Daar zit uw partner boven.

Jane, 26-03-2014 14:28 #95
Mijn man is 11 februari 65 geworden en vangt dus 11 april zijn eerste AOW.
Ik ben van 13-01-1959, en werk nu nog fulltime, maar stop eind september met werken.
Kan mijn man nu al de partnertoeslag aanvragen, of is dat nog te vroeg? Ik denk dat we eerst gekort worden vanwege mijn opbouw AOW. Maar gaat daarna de partnertoeslag dan ieder jaar met 2% omhoog? ( AOW opbouw van mijn kant ). Inkomen van mijn man wordt rond de 1100 euro netto per maand. AOW + klein pensioentje.
Heeft u enig idee wat onze partnertoeslag netto wordt?
Met vriendelijke groet Jane. Reactie infoteur, 30-12-2019
Beste Jane,
1. De SVB bekijkt bij de aanvraag van de AOW en de aangeleverde gegevens of uw man in aanmerking komt voor de partnertoeslag. Deze hoeft niet apart te worden aangevraagd, maar zodra de inkomens veranderen geeft u dat door aan de SVB.
2. De partnertoeslag is extra inkomen, waarover uw man waarschijnlijk 18,35% betaalt in 2014. Dit alles zien we ook in latere jaren terug:

https://financieel.infonu.nl/belasting/89919-65-jaar-belastingtarief-de-houdbaarheidsbijdrage-2019-2020.html

Sara, 22-03-2014 15:21 #94
Mijn man wordt 65 in Juli en krijgt dus de eerste AOW in September als we gebruik willen maken van de partnertoeslag wanneer moet ik( 61 jaar) dan gestopt zijn met werken 1 maand voor September of 1 maand voor Juli.
En hoe lang uiterlijk voor aanvang AOW moet de aanvraag hiervoor weg zijn? Reactie infoteur, 23-03-2014
Beste Sara,
Als uw man in september de AOW partnertoeslag wil ontvangen, zou uw inkomen in september ook laag genoeg moeten zijn. Het gaat dus om uw loon vanaf het moment dat uw man AOW-gerechtigd is. Dat kan ook bijvoorbeeld oktober zijn, maar dan start de uitbetaling ook later. Het moment dat uw man jarig is in juli zal ook de hoogte van de betaling in september kunnen beïnvloeden, daarna niet meer.

Anton, 21-03-2014 21:55 #93
1) Het is mij nog niet duidelijk wanneer ik partnertoeslag moet aanvragen. Op dit moment heeft mijn vrouw (teveel) inkomen en wil dat zo lang mogelijk houden.
Nou heb ik begrepen dat als je vóór 1 jan 2015 al een minimale partnertoeslag had, je die in 2015 alsnog kunt vergroten. Klopt dat?.
2) Kan mijn vrouw dan per 1 dec 2014 minderen of stoppen met werken opdat ik dan de partnertoeslag kan aanvragen of moet die dan al toegekend zijn? M.a.w moet ik de toeslag vanwege een administratieve verwerkingstijd eerder aanvragen en mijn vrouw dus eerder minderen en zo ja, hoe veel eerder dan?
3) In een eerder antwoord gaf u aan dat de partnertoeslag gebaseerd is op het maandinkomen van de partner. Is dit het inkomen van de jaaropgaaf /12? Dat is meer dan het bruto maandinkomen op de salarisstrook.
En als het gebaseerd is op het bruto inkomen op de salarisstrook, hoe zit het dan als je in mei bijna een dubbel bruto inkomen hebt vanwege vakantieuitkering en in december vanwege eindejaarsuitkering? Als het normale maandsalaris van de partner laag genoeg is om in aanmerking te komen voor partnertoeslag, ben je die dan kwijt door die extra uitkering in mei en/of december?. Reactie infoteur, 06-07-2014
Beste Anton,
1. De partnertoeslag vraagt u aan zodra u denkt dat u er recht op hebt, maar dat moet wel vóór 1 januari 2015 zijn goedgekeurd om überhaupt voor de AOW-partnertoeslag in aanmerking te kunnen komen.
2. Ik vind 1 december 2014 riskant, omdat de SVB uw aanvraag ook nog in behandeling moet nemen. U moet de goedkeuring in 2014 binnen hebben.
3. Het gaat om het maandinkomen. Het kan gebeuren dat in een bepaalde maand geen toeslag wordt betaald door een eenmalige uitkering, en daarna weer wel.
4. De SVB houdt geen rekening met de vakantie-uitkering.

Hiltje, 12-03-2014 22:19 #92
Naar aanleiding van de reactie van Marinda wil ik u attenderen op de update van SVB als reactie op de - vraag van de week - op de site van "geldenrecht". Aangezien mijn man en ik ook in deze situatie gaan komen vond ik dit wel een geruststellend bericht, maar onduidelijkheid over het wetsartikel blijft knagen. Is het verstandig om tegen het einde van het jaar de ww uitkering stoppen om gebruik te kunnen maken van de AOW toeslag? Hierdoor missen we 4 maanden uitkering maar er tegenover staat dat we voor de resterende jaren tenminste nog recht hebben op de toeslag. Anders wordt het bijstand want werk vinden op deze leeftijd zit er niet meer in.

Van de internetpagina van Geld en Recht:
Update: REACTIE SVB

Op de internetpagina van Geld en Recht is er op 22 februari 2014 een artikel verschenen over de invloed van de WW-uitkering van de partner op de AOW-toeslag. In dit artikel geeft u aan dat uit het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten blijkt dat de SVB een niet uitbetaalde of niet aangevraagde WW-uitkering moet korten op de AOW-toeslag. Dit is niet juist.

Een WW-uitkering waarop recht bestaat, maar die niet is aangevraagd of die door toedoen van de betrokkene niet wordt uitbetaald, is geen inkomen voor de AOW-toeslag. (Artikel 2:7, eerste lid, onder c, Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten (IB szw) in samenhang met artikel 2:4, derde lid, Algemeen IB szw). Met andere woorden: als mevrouw de uitkering nu stopzet, en zij zou recht hebben op partnertoeslag, dan zullen we geen korting voor de WW-uitkering toepassen. Reactie infoteur, 13-03-2014
Beste Hiltje,
Dank voor uw reactie. Het is toch fijn dat de SVB nu deze reactie afgeeft?

Anton, 11-03-2014 15:44 #91
Dit jaar wordt ik op 03 -09-2014 65 jaar en ontvang mijn eerste AOW op 03-11-2014.
Mijn vrouw is van 16-06-1955 en verdient nu ongeveer €2000 bruto. Ze overweegt om te stoppen of eventueel minder te werken.
1) Als ik in aanmerking wil komen voor maximale partnertoeslag, moet zij dan met ingang van AOW-aanvraag, per 1 dec 2014 of per 1 jan 2015 stoppen?
2) En wat is dan de peildatum van inkomen van mijn vrouw: de datum van mijn AOW-aanvraag (bij aanvraag-AOW moet ik het inkomen van mijn vrouw op dit moment opgeven), 31 december 2014, 1 januari 2015 of misschien het totale inkomen over het gehele jaar 2014 (als dat zo is moet ze misschien overwegen om acuut te stoppen).
3) Aannemende dat mijn vrouw helemaal stopt, wordt de partnertoeslag dan nog gekort omdat mijn vrouw de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt?
4) Kan de partnertoeslag ook gekort worden omdat mijn inkomen boven een bepaalde grens valt?
5) En wanneer moet partnertoeslag aangevraagd worden: tegelijk met mijn AOW of pas als mijn vrouw gestopt is met werken (of op beide momenten)? Reactie infoteur, 12-03-2014
Beste Anton,
1. Als u de maximale toeslag wilt krijgen, zou u uiterlijk december uw toeslag moeten ontvangen en uw vrouw geen inkomen meer moeten hebben. Omdat er enige behandelingstijd is bij de SVB zou dat enkele maanden daarvoor kunnen zijn. Dien de aanvraag dus op tijd in. Ook een ww-uitkering gaat eraf overigens.
2. De partnertoeslag is gebaseerd op het maandinkomen, niet het jaarinkomen.
3. Het kan zijn dat de toeslag met 10% wordt gekort.
4. Er zit regelgeving in de pijplijn voor 2015, maar ook die inkomensgrens kan nog worden bijgesteld (46.000 euro plus).
5. U vraagt de toeslag aan als u denkt dat u er (inmiddels) recht op hebt.

Snijders, 04-03-2014 08:54 #90
Gewoon een ordinaire bezuinigingsmaatregel van het kabinet, veel vrouwen hebben zelf geen inkomen, (doen mantelzorg) had nog zeker 5 jaar door moeten gaan. Reactie infoteur, 04-03-2014
Beste Snijders,
Zeker een bezuiniging.

Marinda, 25-02-2014 11:38 #89
Naar aanleiding van mijn vorige vraag ben ik e.e.a. gaan uitzoeken en volgens mij heeft de wetgever de regels aangepast n.a.v. de uitspraak van de rechtbank en art. 12a toegevoegd. Waardoor je dus volgens mij geen recht meer hebt op partnertoeslag als je vrijwillig afziet van WW uitkering. Of lees ik art.12a foutief?

Artikel 12a

Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald wat onder inkomen uit arbeid en overig inkomen als bedoeld in de artikelen 8, eerste lid, 10, eerste en tweede lid, 11 en 12 wordt verstaan. Daarbij kan tevens worden bepaald dat nader te bepalen inkomen dat gedeeltelijk, niet, of niet langer wordt genoten als gevolg van gewijzigde omstandigheden of enig handelen of nalaten van betrokkene in aanmerking wordt genomen alsof het wel volledig wordt genoten. Reactie infoteur, 25-02-2014
Beste Marinda,
Dank je wel. Dat artikel maakt het inderdaad mogelijk om met eventuele (afgebroken) rechten rekening te houden. Bij mijn weten is het nog niet bij de rechter getoetst. Ook vóór 2011 dacht de SVB rechtmatig bezig te zijn.

Marinda, 24-02-2014 22:31 #88
Mijn man krijgt 25 oktober AOW en een klein pensioen (300 pm bruto). Ik krijg vanaf 1 maart WW en heb recht op 38 maanden WW. Daarnaast ontvang ik een uitkering ad 2.600 bruto pm uit een Gouden Handdruk spaarrekening die ik zelf heb mogen kiezen. Als ik nu in oktober vrijwillig stop met de WW uitkering heeft mijn echtgenoot dan recht op partnertoeslag? Reactie infoteur, 25-02-2014
Beste Marinda,
In een individueel geval in 2010 heeft de rechter in Arnhem een soortgelijke claim van een mevrouw toegewezen (geen ww, wel partnertoeslag). Een hoger beroep is me niet bekend, maar ik zou er toch voorzichtig mee zijn. Het algemeen inkomensbesluit sociale zekerheid werkt wel met rechten en de maas in de wet kan inmiddels afdoende zijn gerepareerd.

Jack Janssen, 21-02-2014 12:21 #87
Jack.21-02-2014
ik word in mei 65 dus krijg ik in juli aow. ik heb recht dus recht op partnertoeslag, mijn vrouw zit op dit moment tot maart 2015 in de ww, ze kan deze uitkering volgens uwv vrijwillig stoppen. nu heb ik bij een artikel van geld en recht gelezen van een rechtszaak in januari 2010 tegen svb in arnhem waarbij de rechter heeft bepaald dat ww recht niet gekort mag worden op de aow toeslag. mijn vraag is geld die uitspraak voor ieder zelfde geval?
bvd jack Reactie infoteur, 25-02-2014
Beste Jack Janssen,
Gedoeld wordt op de situatie waarbij iemand wel recht heeft op een ww uitkering, maar daarvan geen gebruik (meer) maakt. De SVB zag ook dit recht (waarvan werd afgezien) als inkomen en kortte dit op de AOW-partnertoeslag. De rechter heeft bepaald dat de SVB niet om deze reden mag korten. Kortom, als uw vrouw afziet van de ww, mag er volgens deze uitspraak niet om die reden worden gekort op uw toeslag. Bij mijn weten is hiertegen geen hoger beroep aangetekend en is onduidelijk of dit collectief geldt. Bovendien lijkt de Algemene Ouderdomswet op dit punt gerepareerd (art. 12 a, in werking treding 1-1-2011).

Reyco, 17-02-2014 23:10 #86
Ik ben in december 2013 65 jaar geworden. 24 februari 2014 krijg ik tot eind van de maand 255 euro aow (incl) toeslag voor mijn vrouw. Op 24 maart krijg ik pas mijn volle AOW plus partner toeslag. (1140 euro volgens de SVB) De heffingskorting is hier niet toegepast omdat ik nog een pensioentje heb van 1580 euro bruto per maand.
In een brief van het SVB hebben ze aangegeven dat ik geen 10% korting op de toeslag krijg omdat zij hebben vastgesteld dat mijn inkomen niet teveel is. Hoe wordt dat nu berekend, mijn pensioen is 1580 per maand en dan komt mijn AOW plus partner toeslag er toch ook nog bij? Of wordt alleen mijn aow deel bij mijn pensioen berekend? Ik denk zelf dat ik boven de grens uit kom…, of heb ik dat mis? Reactie infoteur, 18-02-2014
Beste Reyco,
Als jullie uw gezamenlijk inkomen in 2014 meer dan € 2.599,21 per maand bedraagt, wordt de partnertoeslag met maximaal 10% gekort. Dat is de AOW plus overig inkomen.

Dick Lindenberg, 13-02-2014 16:51 #85
Ik krijg vanaf 1-07-2011 AOW + partnertoeslag. Mijn vrouw werkt een beetje en variabel. Dit wordt per maand op de toeslag ingehouden. Aanvullend pensioen incl.dat kleine salaris komt dit jaar net boven de €50.000. Als de 1e kamer akkoord gaat verlies ik vanaf 2015, zij het gefaseerd, de toeslag. Kan mijn vrouw beter stoppen voor 2015 om de toeslag te behouden? Als ze dat later doet of later ontslagen wordt ( die kans is erg groot ), kan dan een mogelijk stopgezette toeslag, indien het gezamenlijke inkomen weer onder de € 50.000 komt, weer geactiveerd worden? Als mijn vrouw dit jaar stopt met werken, telt een mogelijke ww-uitkering dan ook weer mee als inkomen ( al is dit tijdelijk )? Welk jaarinkomen is bepalend voor de gezamenlijke inkomenstoets, 2014 of 2015? Mijn vrouw kan nl. nu nog enigszins bepalen hoeveel ze werkt en dus verdient. Reactie infoteur, 15-02-2014
Beste Dick Lindenberg,
1. Een AOW partnertoeslag die na 1-1-2015 niet actief is of wordt stopgezet, kan dan niet worden gereactiveerd.
2. Het gaat om het inkomen 2015. De toeslag staat op nul bij ongeveer 54.000 euro.

Eke, 13-02-2014 12:30 #84
Mijn man wordt in september 2014 65 jaar. Mijn plan was om dan te stoppen met werken ivm partnertoeslag. (ik ben van maart 1952). Helaas ben ik 1 oktober 2013 ontslagen ivm economische redenen. Sindsdien krijg ik een ww-uitkering( tot en met 30 november 2016). Nu heb ik sollicitatieplicht en die loopt veel langer door dan de aanvang van de aow van mijn man. Mijn vraag: kan ik afzien van ww en kan mijn man dan partnertoeslag aanvragen als hij aow ontvangt? Reactie infoteur, 25-02-2014
Beste Elke,
U bent niet verplicht om ww aan te vragen en te ontvangen, het is een recht. Bij de AOW-partnertoeslag kan rekening worden gehouden met het recht op een bepaald inkomen, ook zonder de ontvangst daarvan.

Marja, 07-02-2014 22:05 #83
Mijn partner wordt 9 december 2014 65 jaar. Hij heeft dus vanaf 9 maart 2015 de AOW leeftijd. Ik ben geboren in november 1953 en ben van plan om te stoppen met werken.
1. In welke maand en op welke dag/datum krijgt hij zijn 1e AOW uitgekeerd
2. Heeft mijn partner nog recht op partnertoeslag voor mij
3. Zo ja, vanaf welke maand krijgt mijn partner de partnertoeslag
4. Loopt de partnertoeslag door tot mijn AOW leeftijd.
5. Valt deze partnertoeslag onder de oude regeling of nieuwe regeling
6. Is de nieuwe regeling al wettelijk van kracht en zo ja, vanaf welke datum geldt dan de nieuwe regeling
Het zijn veel vragen, maar ik hoop dat u de moeite neemt om ze te beantwoorden
B.V.D. Marja Reactie infoteur, 08-02-2014
Beste Marja,
1. De eerste AOW zal rond de twintigste maart 2015 worden uitbetaald.
2. Uw partner heeft in 2015 als nieuwkomer geen recht op partnertoeslag (als wet doorgaat).
3. Betreffend wetsvoorstel is akkoord in de Tweede Kamer, nog niet in de Eerste Kamer.

W. V. D. Velden, 05-02-2014 22:55 #82
Als de jongere partner een gouden handdruk ontvangt bij ontslag, wordt deze dan meegeteld bij de aanvraag voor partnertoeslag? Reactie infoteur, 07-02-2014
Beste W. V. D. Velden,
In de maand van betaling wordt dit als inkomen meegeteld.

Elsa Kramer, 05-02-2014 18:02 #81
Hoe zit het in de volgende situatie: Nederlandse vrouw woont in een verdragsland samen met een jonger iemand uit weer een ander verdragsland, die echter nooit in Nederland heeft gewoond. Vrouw wordt in augustus 2014 65 jaar. Krijgt zij partnertoeslag voor haar vriend? Reactie infoteur, 06-02-2014
Beste Elsa Kramer,
Voor elk jaar dat de partner niet verzekerd is geweest voor de AOW, gaat er 2% van de toeslag af.

Rinus, 04-02-2014 15:09 #80
IK krijg zins november AOW en mijn vrouw een gedeeltelijke toeslag, maar samen zitten wij onder het de bij stands norm. Mijn vrouw heeft in Nederland nooit gewerkt en ook niets opgebouwd in het buitenland, en zij is ziekelijke moet zij werken om het aanvullende uitkering te krijgen, ik denk dat ruim 200 euro te kort kom. En als zij niet kan werken moet ik dan proberen werk te zoeken om de extra geld voor aanvulling te krijgen. Reactie infoteur, 06-02-2014
Beste Rinus,
Als u onder de bijstandsnorm uitkomt en de SVB heeft de bedragen en toeslag goed berekend, kunt u bij de gemeente een (aanvullende) bijstandsuitkering aanvragen. Wellicht komt u ook in aanmerking voor de AIO-aanvulling van de SVB.

Traine, 15-01-2014 12:57 #79
Ik heb AOW en klein pensioen. Mijn vrouw WW tot april 2015, plm 2000 bruto. Kan ik na april 2015 nog AOW-toeslag aanvragen? Of is het beter per 1 december de WW-uitkering te stoppen en dan toeslag aan te vragen? Reactie infoteur, 15-01-2014
Beste Traine,
In 2015 wordt u niet alsnog toegelaten.

Jan, 07-01-2014 13:52 #78
Hallo ik word in mei 65jaar en heb mijn aow dus aangevraagt. Mijn vrouw heeft geen inkomen en krijgt heffingskorting uitbetaald. Ik heb ook recht op partner toeslag.
Vraag houd mijn vrouw de uitbetaling van haar heffingskorting? En wat voor gevolgen heeft dit voor mij ik beur dus aow plus partner toeslag en pensioen toeslag? Is het verstandig om een voorlopige aanslag 2014 in te vullen om nare dingen te voorkomen?
Mvg jan Reactie infoteur, 07-01-2014
Beste Jan,
1. U vrouw houd het recht op de algemene heffingskorting.
2. Waar u op moet letten is dat als uw totale inkomen hoger is dan ongeveer 20.000 euro de algemene heffingskorting voor u lager wordt.

http://financieel.infonu.nl/belasting/105964-algemene-heffingskorting-2014-omhoog.html

3. U kunt altijd een een voorlopige aanslag invullen voor u zelf en aan de hand van de uitkomsten bepalen of u de aanslag instuurt naar de belastingdienst.

Hem, 04-01-2014 21:29 #77
Hoi, ik heb een paar vraagjes, ik hoop op 11-9-2014 65 jaar te worden, Ik heb dan vanaf 11-11-2014 recht op een aow uitkering omdat ik 2 maanden langer moet werken.Als mijn werkgever het goed vind dat ik 2 maanden doorwerk heb ik dan wel
vanaf 1-9-2014 recht op de pensioen wat ik via mijn werkgever heb opgebouwd, of gaat dit ook pas in november in?
Mijn echtgenoot is enkele jaren jonger dan ik daarom heb ik recht op partnerpensioen omdat ik voor 2015 65 jaar ben, mijn echtgenote heeft geen inkomen, nu mijn vraag word dit partnerpensioen over een bepaalde tijd afgebouwd in mijn situatie?
Mijn laatste vraag ik mag ik als ik aow ontvang wat bijverdienen? Of komt dan het partnerpensioen in gevaar?
Alvast bedankt voor U antwoord, en de groeten.
Hem Reactie infoteur, 05-01-2014
Beste Hem,
1. Het pensioen is niet bij elk pensioenfonds hetzelfde geregeld. In veel gevallen is de pensioenleeftijd vanaf 2014 al 67 jaar geworden en hebt u de keuze om uw pensioen eerder uit te laten betalen, bijvoorbeeld samen met uw AOW op 11-11-2014. Dan is het bedrag aan pensioen wel iets lager.
2. Uw partnertoeslag wordt alleen afgebouwd als uw extra inkomen hoger is dan 46.000 euro in 2015.
3. U mag met een AOW bijverdienen:

http://financieel.infonu.nl/belasting/67504-bijverdienen-en-de-aow-wat-is-het-belastingtarief.html

Hans Uijleman, 03-01-2014 11:34 #76
Gode dag.
Naast mijn AOW ontvang ik (van 1944) twee kleine pensioentjes. Mijn vrouw (van 1964) ontvangt sinds juli 2013 een nabestaanden-uitkering van plm. 600 euro van haar overleden ex-partner. Klopt het dat het totale bedrag van deze uitkering in mindering wordt gebracht op de partnertoeslag? Sinds wanneer is de uitkering KOB van kracht?
Alvast bedankt voor Uw antwoord.
Met een muzikale licht- en hartegroet.
Hans Reactie infoteur, 09-07-2020
Goede dag Hans Uijleman,
De uitkering komt inderdaad in mindering op de partnertoeslag. De KOB is als toeslag (geen uitkering) al enkele jaren onderdeel van de AOW:

https://financieel.infonu.nl/geld/81351-aow-bedragen-en-vakantiegeld-juli-2020.html

Marianne, 10-12-2013 12:29 #75
Hai. Wij hebben volledige toeslag, man is van 1944, ik van 1951,. Ik werk nog iets voor 200 bruto per maand, maar kan vlg jaar meer verdienen (en werken) ik heb ook nog achterstallig loon dat nu uitgesmeerd betaald wordt over komende jaar. Kan ik dat laten uitkeren in jan 2014 en erna weer voor toeslag in anamerking komen, en 2e als ik in 2014 weer ga werken, boven 1300 uitkom en erna weer stop bv, dus als wij in 2014 geen toeslag nodig haddden, kan dat weer opgepakt worden in 2015?

Heel vriendelijk bedankt Reactie infoteur, 11-12-2013
Hai Marianne,
Als uw man weer vóór 1 januari 2015 partnertoeslag ontvangt, is er weinig aan de hand. Anders valt u vanaf 2015 weer buiten de boot.

Jose, 01-12-2013 02:54 #74
Hallo,
Even dit nog als vraag.
Wij wonen nu in Brazilie, en mijn vrouw heeft nu geen werk. Maar wat gebeurd er als zij wel gaat werken? Als er voor haar werk te vinden is tenminste.


Hopenlijk ook weer vlug een antwoord.
Dank U alvast voor Uw antwoord op mijn eerste vraag van 29-11-2013 Reactie infoteur, 02-12-2013
Hallo Jose,
Brazilië is nou net een uitzondering: voor gehuwde of ongehuwd samenwonende AOW'ers met een partner die de AOW-leeftijd nog niet heeft, is daar geen recht op toeslag.

Jose, 29-11-2013 15:26 #73
Hoe zit het met de partnertoeslag als men getrouwd is met een buitenlandse vrouw, die dus nooit AOW opgebouwd heeft omdat ze dus nooit in Nederland heeft gewoond en of gewerkt.
Maar ik word 65 en ben voor 1950 geboren.Mijn vrouw heeft geen inkomen nu, maar als ze wel zou gaan werken, wat gebeurd er dan?,en moet ik die eventuele inkomsten dan opgeven of niet? ivm daar zij dus geen AOW opgebouwd heeft! En als ze inkomen zou hebben, als ze moet gaan werken, als er werk is tenminste.Wat gaat er dan vanaf in zijn totaal van de toeslag als ik daar recht op zou hebben?
Wij wonen in het buitenland.
Ps:
Graag snel antwoord indien mogelijk.
Dank U. Reactie infoteur, 29-11-2013
Beste Jose,
U bent de rechthebbende op de partnertoeslag en daarom is uw opgebouwde AOW van belang. Wel speelt de AOW-leeftijd van uw vrouw een rol (=einde toeslag). De hoogte van uw AOW en toeslag kunnen ook afhankelijk zijn van het land waar u nu woont.

Klaas, 20-11-2013 11:00 #72
Ik ben een vutter van 64 jaar. Mijn vrouw is 59; ze heeft geen inkomen en krijgt daarom jaarlijks ca. 2000 Euro algemene heffingskorting van de belastingdienst retour.
Van de SVB heb ik bericht gekregen dat ik per 1 maart 2014 AOW zal ontvangen en daarnaast partnertoeslag voor mijn vrouw.
Heb ik nu goed begrepen dat mijn vrouw haar algemene heffingskorting ook na 1 maart behoudt, omdat de partnertoeslag AOW aan mij wordt uitbetaald en zij dus nog steeds geen inkomen heeft? Reactie infoteur, 21-11-2013
Beste Klaas,
Ja uw vrouw behoudt haar recht op de algemene heffingskorting. Deze belastingteruggave is namelijk noch loon noch inkomen of uitkering.

Dirk, 16-10-2013 15:56 #71
Ik ben nu 61 mijn partner is 8 jaar jonger en al de hele leven chronisch ziek (geen uitkering). Waar kan in dadelijk aankloppen voor iets anders dan de partnertoeslag die dan niet meer bestaat? Of wordt dan scheiden een optie. Ben nu met prepensioen en krijg nog heel weinig pensioen bij mijn aow straks. Reactie infoteur, 17-10-2013
Beste Dirk,
Als uw inkomen niet te hoog is (zie artikel) loopt de partnertoeslag in uw geval (bestaande gevallen) gewoon door.

Schram, 08-10-2013 22:06 #70
Mijn partner is 59, als mijn partner stopt met werken heb ik dan recht op partnertoeslag? Reactie infoteur, 09-10-2013
Beste Schram,
Als u AOW-gerechtigd bent, kunt u inderdaad in aanmerking komen voor de AOW-partnertoeslag.

Marcel, 18-09-2013 09:03 #69
Ik word in december 2013 65 jaar. Stel dat ik ga samenwonen met mijn ex, die vanaf december 2013 de helft van mijn ouderdomspensioen opgebouwd tijdens ons huwelijk gaat ontvangen, ontvang ik dan nog partnertoeslag? Mijn ex heeft geen ander inkomen en left van haar vermogen. Reactie infoteur, 18-09-2013
Beste Marcel,
Dan wordt u in januari 2014 voor het eerst AOW-gerechtigd. Het ouderdomspensioen dat uw ex ontvangt, wordt dan als haar inkomen gezien. De hoogte daarvan bepaalt de hoogte van de partnertoeslag.

Ingrid, 29-08-2013 20:42 #68
Mijn man is dit jaar 65 geworden. Hij heeft recht op partnertoeslag maar aangezien ik een baan heb en binnenkort WW gaat krijgen wordt deze geheel gekort op de toeslag. Wij dachten dat als de periode van de WW gaat eindigen na 1 januari 2015 en ik dan nog geen baan zou hebben gevonden mijn echtgenoot toeslag aan kon vragen. Maar sinds verleden week krijgen wij de indruk dat er inmiddels iets is veranderd in artikel 8 lid 2 waarin staat dat na 1 januari 2015 het recht op toeslag vervalt als men het tot nu toe nog niet had ontvangen. Zie dit stukje
"AOW-toeslag vervalt in 2015
In 2015 vervalt de toeslag. U kunt dan alleen nog toeslag krijgen als u:
•geboren bent voor 1 januari 1950, én
•voor 1 januari 2015 gehuwd of samenwonend was, én
•voor 1 april 2015 een gedeeltelijke of hele toeslag ontving".

Dit klopt niet met het verhaal dat als men recht op toeslag heeft je bij minder inkomen van de partner die toeslag nog kunt aanvragen/krijgen gedurende de periode dat de partner nog geen 65/67 is. Reactie infoteur, 30-08-2013
Beste Ingrid,
De systematiek verandert per 1 januari 2015 als ook het parlement daarmee akkoord gaat. Dat is een nieuwe ontwikkeling. Zie het laatste blok in bovenstaand artikel.

Niemaas, 08-07-2013 12:29 #67
Er wordt gesproken over toetsing aan het inkomen van AOW-gerechtigde en jongere partner. gaat het in beide gevallen om bruto inkomen of om belastbaar inkomen? Reactie infoteur, 11-07-2013
Beste Niemaas,
Het gaat om het bruto inkomen uit arbeid of overig inkomen via een werkgever (specifieke lijfrente bijvoorbeeld).

Gepensioneerde 1944, 03-07-2013 14:17 #66
Dat wordt op dit moment ook vermeld in huidige de regels voor het vaststellen van de korting op de partnertoeslag ivm eigen inkomen van de jongere partner. Echter blijkt uit de uitgewerkte meer gedetailleerde regels, dat dit alleen geldt voor inkomsten uit een door de werkgever afgesloten lijfrente. Inkomsten uit een privé afgesloten lijfrente worden buiten beschouwing gelaten. De korting is van toepassing op inkomsten uit huidige of vroegere arbeid. lijfrente door werkgever afgesloten valt hier onder, privé afgesloten lijfrente niet. Er wordt dus niet gekeken naar het belastbaar inkomen. Het lijkt mij dat de redenering die hieraan ten grondslag ligt ook van toepassing is bij de bepaling van de 46.000 grens. In het wetsvoorstel wordt artikel 8 van de wet AOW tekstueel in overeenstemming gebracht met de voorgestelde grens. Over aanpassing van het begrip inkomen wordt niet gerept, dus geldt naar mijn interpretatie de oude uitleg. Reactie infoteur, 04-07-2013
Beste Gepensioneerde 1944,
Ik deel op grond van de wettekst uw mening. Dank voor uw reactie.

Gepensioneerde 1944, 03-07-2013 10:28 #65
Aanvulling op mijn reactie/vraag dd 02-07: in de huidige partnertoeslag regeling telt inkomen uit privé afgesloten lijfrente niet mee voor inkomen van de partner. Het lijkt mij dus logisch dat lijfrente inkomsten, uit privé afgesloten lijfrentepolis van een van de partners bij de vaststelling van het gezamenlijk inkomen bij het bepalen van de 46000 grens dan ook niet meetellen? Reactie infoteur, 03-07-2013
Beste Gepensoneerde1944,
Bij de afbouw van de partnertoeslag wordt gekeken naar het gezamenlijke inkomen exclusief AOW-uitkering. Het wetsvoorstel spreekt over het gezamenlijke inkomen uit arbeid of overig inkomen van de gehuwde pensioengerechtigde.

Gepensoneerde1944, 02-07-2013 13:43 #64
Telt bij de vaststelling van de 46.000 grens inkomen uit privé afgesloten lijfrentepolis mee? Reactie infoteur, 04-07-2013
Beste Gepensoneerde1944,
Een privé afgesloten lijfrente telt niet mee.

Hem, 20-06-2013 15:20 #63
Hoi, ik heb een vraag, ik word 11 september 2014 65 jaar en moet met de nieuwe regeling 2 maanden langer doorwerken ivm de verhoging van de aow leeftijd, maar krijg ik wel vanaf 11 september mijn pensioen wat ik via pme heb opgebouwd uitbetaald? Of hoe is dit geregeld? Reactie infoteur, 20-06-2013
Hoi Hem,
Oude afspraken voor het pensioen blijven (vooralsnog) bestaan, terwijl voor een nieuwe pensioenopbouw vanaf 2014 met een pensioenleeftijd van 67 jaar wordt gerekend. Dat betekent dat als u 65 bent u uw pensioen krijgt. Er is wel een AOW-gat omdat de AOW wel twee maanden later is. Dit gat wordt of door PME gecompenseert (betekent wel een lager bedrag in latere jaren) of u maakt gebruik van de overbruggingsregeling van de SVB.

D. V. D. Duim, 10-06-2013 14:44 #62
Ik ben gepensioneerd, en mijn vrouw is jonger en werkloos. Als eind dit jaar haar UWV uitkering stopt, willen wij de Goudenhanddrukspaarregeling gaan gebruiken om ons inkomen aan te vullen. Is een aanvulling op ons inkomen uit de genoemde spaarregeling nu wel of niet van invloed op de toeslag jongere partner. Wanneer wij b.v. de spaarregeling vorig jaar hadden laten overzetten naar onze bankspaarrekening dan was het vermogen geworden, en had het niet meegeteld in de uitkering jongere partner zo heb ik gelezen. Door sommigen wordt op dit moment gezegd, dat op dit moment een suppletie uit de spaarregeling als inkomen aangemerkt gaat worden, en dus van invloed is op de uitkering jongere partner. Dit komt mij erg tegenstrijdig voor, vandaar mijn vraag aan u. Reactie infoteur, 11-06-2013
Beste D. V. D. Duim,
Betaling vanuit de goudenhanddrukspaarregeling wordt door de belastingdienst gezien als extra inkomen. Aan wie dit inkomen toevalt, is bij de toepassing van de partnertoeslag AOW belangrijk. Als u alleen rechthebbende bent, heeft de betaling geen gevolgen voor de toeslag, maar als uw vrouw dat is, wel.

Kegoossens, 31-05-2013 10:33 #61
Zou ik van u een rekenvoorbeeld mogen krijgen voor mijn persoonlijke situatie?
Als dat mogelijk is stuur ik de gegevens zo snel mogelijk op. Bij welk totaal inkomen gaat er 10% van de toeslag af? Reactie infoteur, 31-05-2013
Beste Kegoossens,
Bij een gezamenlijk inkomen meer dan € 2.570,88 per maand in 2013 gaat er maximaal 10% van uw toeslag af.

Lien de Groot -. Kok, 26-05-2013 13:31 #60
Ik ben 60 jaar en mijn is 67 jaar en ontvangt A.O.W. Ik zit sinds januari 2012 in de W.W. en mijn W.W. wordt nu helemaal van de partnertoeslag afgehaald.
Als in maart 2015 mijn W.W. is afgelopen krijg ik dan weer automatisch weer de partnertoeslag ondanks de veranderingen? Reactie infoteur, 27-05-2013
Beste Lien de Groot -. Kok,
Ja, uw partner is al AOW-gerechtigd en valt dus onder de oude regeling.

Alma, 21-05-2013 12:48 #59
Nov dit jaar pensioen. Mijn partner nog geen 65 wel uitkering 580 netto per mnd. Wat krijg ik per mnd aan aow en partnertoeslag? Reactie infoteur, 09-07-2020
Beste Alma,
Bepalend is het bruto bedrag van de uitkering van uw partner dat volledig in mindering komt op uw AOW-partnertoeslag. U krijgt bruto 860 euro aan AOW (ongerekend partnertoeslag):

https://financieel.infonu.nl/geld/81351-aow-bedragen-en-vakantiegeld-juli-2020.html

Leo Hamelink, 08-05-2013 11:07 #58
Ik word 21-01-2014 65 jaar. Mijn echtgenote (22-4-1954) heeft op dit moment een eigen inkomen. Hoeveel partnertoeslag krijg ik als ik met pensioen ga met werkende echtgenote?
En hoeveel als mijn echtgenote stopt op die datum? Reactie infoteur, 08-05-2013
Beste Leo Hamelink,
Hoeveel AOW partnertoeslag u krijgt, hangt helemaal af van de hoogte van haar inkomen of uitkering. In het artikel geef ik hiervoor een rekenvoorbeeld.

Bloem, 06-05-2013 09:16 #57
Ik krijg nu toeslag mijn partner is 59. Hoe zit dat als ik kom te overlijden? Krijgt mijn partner dan wel een uitkering van jullie als ze nog niet haar pensioen heeft bereikt? Reactie infoteur, 06-05-2013
Beste Bloem,
De AOW partnertoeslag is voor u zodra u recht hebt op AOW, niet voor uw partner. Deze toeslag komt dan ook te vervallen als u komt te overlijden.

H. B. Kwast, 24-04-2013 14:45 #56
Hallo,
Ik word in maart 2014 65 jaar, mijn vrouw is dan 52 en heeft op dit moment werk. Wanneer zij over 8 jaar gaat stoppen met werk en geen inkomen meer heeft, heb ik dan het recht op volledige partnertoeslag? Reactie infoteur, 24-04-2013
Hallo H. B. Kwast,
U houdt recht op de partnertoeslag, maar er komt in 2014 wel een vermogenstoets (zie artikel).

Riek, 20-04-2013 05:21 #55
Mijn man wordt 65 in maart 2014. Zelf wordt ik 60 in mei 2014. Ik wil stoppen met werken om voor de AOW partnertoeslag in aanmerking te komen. Kan mijn man ook partertoeslag aanvragen na mijn 60ste? Kan ik mijn opgebouwde flexpensioen omzetten in ouderdomspensioen? Dit omdat flexpensioen toch verplicht ingaat als je stopt of mindert met werken? Hoe en wanneer kan ik dit om laten zetten, verschilt dat nog per pensioenfonds? Reactie infoteur, 20-04-2013
Beste Riek,
1. Voor het aanvragen van de AOW parnertoeslag is van belang dat u nog niet AOW gerechtigd bent. Hoe jong u dan bent, maakt niet uit.
2. U kunt uw FLEX-pensioen alleen uitstellen als u na uw 60ste hetzelfde aantal uren blijft werken als vóór uw 60ste en ook als u meer gaat werken, anders niet.

Anneke, 12-04-2013 09:14 #54
Ik krijg straks een lijfrente som vrij van het oude regime. Deze wordt toch niet gekort op de AOW partnertoeslag van mijn man? Reactie infoteur, 04-07-2013
Beste Anneke,
De maand waarin uw lijfrente wordt uitgekeerd, komt die in mindering op de AOW-partnertoeslag als de lijfrente via de werkgever is geregeld, anders niet. Als het een bedrag ineens is, gaat de toeslag daarna weer door.

Nel V. Wanrooij, 11-04-2013 12:55 #53
Ik ben huisvrouw en wordt op 15-11-2013 65 jaar. Mijn man is op zijn 62 jaar gestopt met werken vut regeling en wordt op 03-12-2014 65 jaar wat gebeurt er met zijn uitkering als ik 65jaar ben op 15-11-2013 en partnertoeslag. Reactie infoteur, 12-04-2013
Beste Nel V. Wanrooij,
1. Zijn Vut-uitkering heeft geen invloed op uw AOW en vice versa.
2. Zijn Vut-uitkering komt in mindering op uw eventuele AOW-partnertoeslag.

Mw Ruigrok, 09-04-2013 18:10 #52
Mijn man ontvangt AOW en omdat ik nog maar 60 ben ontvangt hij ook een partnertoeslag. Mijn jaarinkomen is ca. € 10.000 voor 2012. Omdat ik in 2012 mijn onderneming heb gestaakt, kom ik in aanmerking voor zgn. stakingsaftrek. Mijn vraag is nu kan voor de hoogte de van de (korting op de) partnertoeslag mijn inkomen met de stakingsaftrek verminderen?
Dank voor uw antwoord. Reactie infoteur, 10-04-2013
Beste Mw Ruigrok,
Bij de bepaling van de AOW partnertoeslag wordt gekeken naar uw bruto inkomen in een maand, niet naar de winst en niet na het resultaat na correctie voor de stakingsaftrek.

Van der Akker, 05-04-2013 13:04 #51
Mevrouw, mijnheer,
Omdat ik nog geen 65 ben ontvangt mijn man een partnertoelag. In 2012 had ik zelf een winst uit onderneming van ca. € 13.500. Dit betekent dus dat op de toeslag een forse korting wordt toegepast. Kan ik deze korting beperken of voorkomen door het verlagen van miijn (belastbaar)inkomen door een premie betalen voor een fiscaal toegestane lijfrente?
Alvast bedankt voor uw reactie Reactie infoteur, 06-04-2013
Beste Van der Akker,
Gekeken wordt naar uw bruto inkomen per maand. Die hoeft niet gelijk te zijn aan uw winst. Bovendien kan de winst in één keer zijn uitgekeerd.

Sm, 24-03-2013 19:41 #50
Mijn man is van 1952 werkt al vanaf zijn 15e. Ik van 1958 heb 23 jaar gewerkt. Hoeveel krijgen we nu? Reactie infoteur, 25-03-2013
Beste Sm,
Stel dat uw man nu AOW zou hebben ontvangen met 90% partnertoeslag, dan zou dat € 1.226,15 per maand netto zijn geweest.

C. van Beek, 20-03-2013 16:41 #49
Per 2 april stopt mijn ww-uikering en omdat mn man al aow ontvang heb ik dus recht op een partner toeslag want hij is van voor 1950. Nu ontvang ik maandelijks een bedrag wat komt van mijn gouden handdruk regeling. Deze staat nog vast tot februari 2016. Nu is mijn vraag wordt deze maandelijkse uitbetaling gekort op mn partner pensioen? Of kan ik deze beter afkopen ( met een boete natuurlijk). Ik ontvang heel graag een duidelijk antwoord op mijn beide vragen. Alvast heel erg bedankt. Reactie infoteur, 21-03-2013
Beste C. van Beek,
1. Als uw man AOW ontvangt en u jonger bent dan 65, kan uw man in aanmerking komen voor de AOW partnertoeslag. De jongste van de twee ontvangt dan de toeslag totdat beiden AOW gerechtigd zijn (onder gelijkblijvende omstandigheden).
2. Een uitkering van een gouden handdruk regeling of de afkoop daarvan worden als inkomen uit een vorige dienstbetrekking gezien en niet als arbeidsinkomen.
3. Afhankelijk van uw leeftijd en dus het aantal jaren dat nog recht bestaat op de partner toeslag kan het voor u interessant zijn om te bekijken of uitbetaling van de uitkering naar achteren kan worden geschoven.
4. Er is wel nog een belangrijk verschil tussen afkoop en een maandelijkse uitkering: het ene heeft eenmalig effect op uw inkomen in een maand, het andere niet.

Jitze Zwaagstra, 18-03-2013 20:00 #48
Als 67 jarige man ontvang ik naast mijn AOW ook een toeslag voor mijn jongere partner. Zij werkt nog dus wordt een gedeelte van haar inkomsten uit arbeid verrekend met mijn toeslag. Binnenkort wordt zij 60 jaar en ze overweegt te stoppen met werken, maar ze kan dan wel een flexpensioen uitkering ontvangen. Ik weet, als zij dat zou doen, dat dan die uitkering geheel in mindering wordt gebracht op de AOW toeslag jongere partner.
Mijn vraag luidt: Kan zij afstand doen van uitkering flexpensioen zodat ik de volledige toeslag AOW jongere partner ontvang tot zij zelf AOW ontvangt? Zitten daar dan nog andere aandachtspunten aanvast die negatief voor ons zouden kunnen uitpakken?
Ik stel uw duidelijke antwoord zeer op prijs. Reactie infoteur, 19-03-2013
Beste Jitze Zwaagstra,
Uw partner mag haar FLEX-pensioen alleen uitstellen als ze na haar 60ste hetzelfde aantal uren blijft werken als vóór haar 60ste of als ze meer gaat werken. Anders niet. Het flexpensioen is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

Joyce Loggen, 18-03-2013 11:42 #47
Mijn man is van 1946 en ontvangt alleenstaande AOW. Op dit moment heb ik nog een WW uitkering, deze stopt echter in oktober. Komt mijn man dan in aanmerking voor een partnertoeslag? En is mijn gouden handdruk hierbij van invloed? Reactie infoteur, 18-03-2013
Beste Joyce Loggen,
Zodra uw ww-uitkering stopt, kan uw man in aanmerking komen voor de AOW-partnertoeslag. Het kan geen kwaad om op tijd bij de SVB aan de bel te trekken.

Marlies, 13-03-2013 15:54 #46
Soms lees ik dat er gekort wordt op de AOW (en partnertoeslag) als je enkele jaren in het buitenland heb gewoond. Ik heb enkle jaren in DL gewerkt, parttime en in NL gewoond.
Wordt de AOW wel of niet met 2% per jaar gekort? Reactie infoteur, 13-03-2013
Beste Marlies,
Als u Nederlands ingezetene was, hebt u in de meeste gevallen gewoon AOW opgebouwd. Het beste kunt u uw specifieke situatie ook voorleggen aan de SBV. Zij kennen uw dossier.

Betty, 12-03-2013 11:09 #45
Geachte heer/mevrouw,
Mijn partner wordt in mei 2014 65 jaar. Ik ben voor 100 % afgekeurd IVA. Krijgt mijn partner dan toch een AOW Toeslag? Reactie infoteur, 12-03-2013
Geachte Betty,
Het hangt van de hoogte van uw uitkering af hoeveel er van de partnertoeslag overblijft. De uitkering wordt er namelijk volledig op ingehouden.

M. Dejager, 04-03-2013 22:30 #44
Mijn man wordt op 23 maart 65 jaar, ik ben in februari gestopt met werken op de leeftijd van 61 jaar, zodat ik partnerpensioen krijg, mijn vraag is heb ik dan recht op de z.g.n aanrechttoeslag (heffingstoeslag), hoe gaat dit in zijn werk. Waar kan ik het aanvragen? Hartelijk dank Reactie infoteur, 09-07-2020
Beste M. Dejager,
Als u geen of weinig inkomen hebt en uw partner heeft voldoende inkomen, dan kunt u in aanmerking komen voor de aanrechtsubsidie (algemene heffingskorting). Die krijgt u bij een gezamenlijke aangifte inkomstenbelasting :

https://financieel.infonu.nl/belasting/109578-recht-op-de-aanrechtsubsidie-minstverdienende-partner.html

Rob, 01-03-2013 14:34 #43
Per september 2013 ontvang ik AOW en partnertoeslag, waar (volgens de bevestiging) geen korting van 10% op wordt toegepast. Bij de (inkomens) aanvraag bij de SVB heb ik de periodieke gouden handdruk uitkering (die ruim boven € 2.570, 86, valt) en nog een jaar doorloopt tot na mijn 65e, buiten beschouwing gelaten.
Moet ik dit nu wel opgeven, of toch niet?

B.v.d. voor uw antwoord. Reactie infoteur, 02-03-2013
Beste Rob,
Uw gouden handdruk is niet van belang voor uw AOW of partnertoeslag.

Wia, 22-02-2013 10:47 #42
Mag ik een maand veel werken (en dus veel verdienen), om daarna weer op het toegestane bedrag (ruim 200 bruto)verder te gaan door weinig te werken.
Behoudt mijn man dan de toeslag of wordt deze maand verrekend met het hele jaar? Reactie infoteur, 23-02-2013
Beste Wia,
De toeslag wordt per maand getoetst. Een maand meer inkomen betekent in die maand minder toeslag.

Jan Kok, 20-02-2013 16:46 #41
Voor mijn echtgenote ontvang ik partnertoeslag. Moet ik deze toeslag bij mijn inkomen opnemen voor de belastingaangifte of kan mijn partner dat doen? Reactie infoteur, 23-02-2013
Beste Jan Kok,
De AOW partnertoeslag is uw inkomen.

Siny, 19-02-2013 13:33 #40
Mijn echtgenoot wordt 1 aug 2013 65.i Ik word sept 2013 63 jaar, ik wil dus
minder gaan werken, om de partnertoeslag. Welk bedrag verekenen ze voor de
toeslag? Is dat de laatste maand of het jaarinkomen? Reactie infoteur, 19-02-2013
Beste Siny,
Gekeken wordt naar uw maandinkomen sinds de maand van aanvraag.

P. Bosman, 18-02-2013 12:32 #39
Mijn man is van 1942 en ontvangt AOW, toeslag en pensioen. Ik ben van 1953 en kan gebruik gaan maken van flexpensioen. Hierdoor zou de toeslag komen te vervallen. Voordeel zou kunnen zijn dat we afzonderlijk belastingaangifte kunnen doen, waardoor mijn man's inkomen niet meer in de 42% schijf valt. Hoe kan ik er achter komen wat voor ons het meest gunstig is, ook met het oog op toekomstige ontwikkelingen. Gezien mijn man's leeftijd hebben we meer belang bij een hoger inkomen nu dan later. Reactie infoteur, 19-02-2013
Beste P. Bosman,
Ik zou de organisatie van het flexpensioen vragen om voor u een berekening te maken.

H. Ekkel, 18-02-2013 09:08 #38
Hallo, Mijn man word in febr 2015 65 jaar. Ik in 2019 ik kan niet werken we zorgen ook nog voor onze dubbel gehandicapte dochter die word dit jaar 40 jaar en woont nog thuis. Hoeveel aow krijgen we dan netto? En is het zo als je bij de gemeente aanklopt dat je je spaargeld eerst op moet maken, voor je een aanvulling krijgt? of dat ze dan zeggen je dochter moet maar meebetalen? Reactie infoteur, 27-01-2019
Hallo H. Ekkel,
1. Omdat uw man pas in 2015 AOW ontvangt krijgt hij geen AOW partnertoeslag, maar ontvangt hij een enkelvoudige AOW.
2. Wat betreft de bijstand geldt er wel een limiet aan vermogen:

https://financieel.infonu.nl/geld/66996-netto-bijstandsuitkering-2019-en-eigen-vermogen.html

L. de Gier, 17-02-2013 23:09 #37
Ik heb de volgende vraag: Mijn man is 16-02-1948 65 jaar geworden. Hij heeft tot deze datum een waz uitkering gekregen. Ik ben zelf 66 jaar en heb tot op heden een aanvullende a.o.w. ontvangen. Gezamenlijk een bedrag als een echtpaar a.o.w.
Door de huidige regelgeving krijgt mijn man nu tot 16-03-2013 geen uitkering omdat de a.o.w. dan ingaat. Is het mogelijk dat mijn a.o.w. nu aangevuld wordt alszijnde een uitkering als echtpaar voor deze ene maand. Reactie infoteur, 19-02-2013
Beste L. de Gier,
De uitkering van uw man loopt door totdat uw man zijn AOW ontvangt.

I. van Derpoel, 14-02-2013 17:26 #36
Mijn man wordt in december 2014 65 jaar. De AOW-leeftijd wordt derhalve 65 en 3 maanden. Ik ben dan 59. Heb ik dan recht op volledige partnertoeslag?( Ik heb geen eigen inkomen.)
In 2015 wordt deze toch afgeschaft? Reactie infoteur, 14-02-2013
Beste I. van Derpoel,
Wordt uw man in november 2014 of december 2014 65 jaar, dan nog krijgt hij een toeslag, ook al gaat zijn AOW na 1 januari 2015 in. Dit besluit is nog gebaseerd op 65 jaar en niet de AOW-leeftijd.

T. Doornbos, 10-02-2013 13:51 #35
03 - 07 - 1952
Mijn man is in april 2012 65 jaar geworden. Ik ben nu 60 jaar en werk; ik krijg geen partnertoeslag. Klopt het, dat ik - mocht ik stoppen - recht heb op een partnertoeslag? En hoeveel zou dat ongeveer zijn? En zou het kabinet deze partnertoeslag ook willen afschaffen? Reactie infoteur, 11-02-2013
Beste T. Doornbos,
Als u geen inkomen hebt, heeft uw man recht op de volledige AOW partnertoeslag als het gezamenlijke inkomen niet meer is dan 25.000 euro. Tot nu toe wordt door de kabinetsplannen steeds de nieuwe instroom geraakt en dat is uw man niet.

E. Hagelaar, 07-02-2013 13:32 #34
Ik ben 60 jaar en werk vanaf 1 januari 2013 helaas niet meer, vanwege bezuinigingen overheid. Gaat de heffingskorting, de zgn aanrechtvergoeding ook van de partnertoeslag aow af Reactie infoteur, 08-02-2013
Beste E. Hagelaar,
Neen, de algemene heffingskorting wordt niet gezien als inkomen en gaat dus niet van de toeslag af.

Gessel, 29-01-2013 13:20 #33
Ik ben van 1947 en ontvang nu AOW plus een pensioen, mijn vrouw is van 1950. Heb ik recht op een volledig partnertoeslag? (Een paar vragen terug staat dat dit het geval zou moeten zijn). Echter bij de aanvang van mijn AOW kreeg ik een brief dat mijn partnertoeslag gekort zou worden (10%) Is dit juist? Reactie infoteur, 29-01-2013
Beste Gessel,
Als het gezamenlijke inkomen, inclusief AOW-pensioen, hoger is dan € 2.570,88 per maand, gaat er maximaal 10% van uw toeslag af.

S. Nevius, 22-01-2013 11:54 #32
Mijn man (67) ontvangt alleenstaande AOW, omdat hij op een ander adres woont/staat ingeschreven. Wij zijn getrouwd en ik ben jonger. Heeft hij recht op partner-toeslag omdat ik voor onze 3 studerende kinderen zorg? Reactie infoteur, 23-01-2013
Beste S. Nevius,
Jullie zijn getrouwd en daardoor fiscale partners. Daardoor kan uw man de partnertoeslag aanvragen totdat u recht hebt op AOW. Dit staat nog los van uw kinderen.

A. J. Jager, 17-01-2013 20:13 #31
Ik word in oktober 2013 65 en mijn vrouw is dan 62. nu heb ik recht op partnertoeslag, maar wordt, als mijn vrouw een maandelijkse lijfrente uitkering opneemt dit in mindering gebracht op mijn partnertoeslag. Reactie infoteur, 19-01-2013
Beste A. J. Jager,
Ja, een maandelijkse lijfrente wordt als loon gezien.

G. Gasseling, 16-01-2013 17:12 #30
Dank voor het antwoord van de infoteur, maar naar mijn idee niet juist. Zie ook hoger op deze pagina waar vermeld wordt dat indien het gezamelijke inkomen hoger is dan € 50000 exclusief AOW er dan vanaf 1 juli 2014 geen partnertoeslag meer wordt gegeven.
Zoals eerder berekent betekent dit in mijn situatie een inkomstenderving in 3 jaar tijd van ruim € 28000 hetgeen ruim meer ids dan de 5 % van de heer Rutte! Reactie infoteur, 17-01-2013
Beste G. Gasseling,
De maatregel vanaf 1 juli 2014 moet nog worden uitgewerkt, maar als die door het parlement wordt goedgekeurd, loopt u inderdaad veel geld mis.

Ger Gasseling, 14-01-2013 18:38 #29
Op 5 augustus 2014 wordt ik 65 jaar. Mijn AOW gaat dan in op 5 oktober 2014 wat op zich al een korting is. Mijn echtgenote is 32 maanden jonger dan ik. Zij heeft geen eigen inkomen Zij wordt op 16 april 2017 65 jaar. Haar AOW gaat dan pas 9 maanden later in. Weer een korting. Echter de grootste korting voor mij is het feit dat ik geen partnertoeslag meer krijg omdat mijn aanvullend pension fractioneel boven de € 50000 uitkomt. Heb ik goed begrepen dat in mijn situatie ik dus 32 + 9 maanden geen partnertoeslag krijg? Dit betekent maar liefst 41 x € 700 netto of te wel € 28700. Dit is toch gewoon diefstal van iemand die zijn hele leven alle premies heeft betaald en dan op het laatste moment de grens met een halfjaar vervroegen. Schande! Waar kan ik bezwaar maken of moet ik de pers gaan zoeken? Reactie infoteur, 17-01-2013
Beste Ger Gasseling,
Uw AOW partnertoeslag is niet gebaseerd op uw inkomen, maar het inkomen van uw vrouw totdat ze zelf AOW-gerechtigd is. Daar kan vanaf medio 2014 (vanaf juli) inderdaad verandering in komen.

A. Toonen, 09-01-2013 19:42 #28
Ik hoop 3 juni 2014 65 jaar te worden. Door de kabinetsmaatregelen gaat mijn aow echter pas in per 1-8-2014. Welke gevolgen heeft dat dan voor de eventuele aow toeslag?
Mijn vrouw werkt dan nog parttime of helemaal niet meer. Indien zij dan niet meer werkt ligt het totale jaarinkomen op ongeveer 50000 euro.
Met dank voor uw antwoord Reactie infoteur, 09-01-2013
Beste A. Toonen,
1. U krijgt de AOW partnertoeslag pas vanaf het moment dat u AOW-gerechtigd bent. Twee maanden later dus. Maar ook uw vrouw zal later AOW gerechtigd zijn, waardoor de partnertoeslag langer kan worden uitbetaald.
2. Voor de hoogte van de toeslag is alleen de hoogte van het inkomen van uw vrouw relevant.

W. van de Wiel, 08-01-2013 12:10 #27
Mijn man is van 1946 en heeft aow plus, een pensioen van het bedrijf waar hij altijd gewerkt heeft. Ik ben van 1954 en heb geen inkomsten. Hebben wij dan recht op partnertoeslag? Reactie infoteur, 08-01-2013
Beste W. van de Wiel,
Ja, als u geen inkomen hebt, heeft uw man recht op de volledige AOW-partnertoeslag.

Tineke, 20-12-2012 14:20 #26
In 2014 wordt mijn man 65 en ik ben dan 58 jaar. Hoeveel spaargeld mag je dan hebben zonder dat dat invloed heeft op de AOW? Reactie infoteur, 20-12-2012
Beste Tineke,
Inkomsten uit vermogen, zoals rente of dividend, komen niet in mindering op de AOW dan wel de partnertoeslag AOW. Er is ook geen vermogenstoets.

Johan, 17-12-2012 10:33 #25
Hallo,
Waarom is de AOW lager in 2013, nu is de AOW: 1291 netto, in 2013: 1280 netto.
Is dit al een maatregel van dit Kabinet?
Man 67, vrouw 63.

Gr, Johan. Reactie infoteur, 09-07-2020
Beste Johan,
De recente tarieven inkomstenbelasting vindt u in:

https://financieel.infonu.nl/belasting/125743-inkomstenbelasting-2020-belastingtarieven-en-schijven.html

R. Versfeld, 17-12-2012 00:20 #24
Ik word in juni 2013 65 jaar, mijn vrouw is dan 62 en heeft alleen het aanrecht subsidie. Dus dan heb ik recht op het partnertoeslag hoeveel is dat netto?
En mijn wao stopt op mijn 65e. Reactie infoteur, 09-07-2020
Beste R. Versfeld,
Als uw vrouw geen eigen inkomen heeft, bedraagt uw AOW partnertoeslag € 722,74 bruto. Totaal ontvangt u dan 1.479,13 euro bruto, netto 1.149,79 euro. Ik veronderstel dan bij beiden een volledige AOW-opbouw (geen vermindering door verblijf in het buitenland dus):

https://financieel.infonu.nl/geld/81351-aow-bedragen-en-vakantiegeld-juli-2020.html

Breko, 16-12-2012 19:50 #23
In 2016 word ik 65. Mijn vrouw is jonger en normaliter zou ik partnertoeslag aanvragen maar aangezien die vanaf 2015 ophoudt, vraag ik me af wat de partner dan zou moeten doen als ze niet kan werken en we met mijn pensioen niet rondkomen? Zijn er andere opties? Gr. Ham Reactie infoteur, 17-12-2012
Beste Breko,
De partnertoeslag AOW is voor velen een welkome aanvulling op hun AOW en daarom een grote tegenvaller voor wie hem straks niet krijgt. Is uw inkomen lager dan het minimuminkomen, dan hebt u recht op een AIO-aanvulling. Doorwerken is dikwijls niet echt een mogelijkheid.

Sjaak, 30-11-2012 15:03 #22
Betekent: 'Nieuw in het regeerakkoord Rutte Samson is dat vanaf 1 juli 2014 voor nieuwe instroom geldt dat als het gezamenlijke inkomen exclusief AOW hoger is dan 50.000 euro, de partnertoeslag in de AOW vervalt' dat als ik met mijn partner voor 1 juli 2014 instroom de toeslag gehandhaafd blijft? Mijn partner heeft dan geen inkomsten en mijn gezamenlijk inkomen is hoger dan 50000. Reactie infoteur, 30-11-2012
Beste Sjaak,
Ja dat klopt. U valt dan nog onder de oude regels.

Henk, 26-11-2012 12:48 #21
In april 2013 word ik 65. Mijn vrouw is 9 jaar jonger. Zij heeft kinderopvang aan huis en wil daar mee stoppen. Wanneer is het toetsingsmoment voor de hoogte van de partnertoeslag? Reactie infoteur, 26-11-2012
Beste Henk,
Wat telt is het maandinkomen vanaf het moment dat u de AOW partnertoeslag aanvraagt. Daarna kunt u bij inkomensveranderingen eenvoudig de wijzigingen doorgeven, waarna een herberekening plaats vindt.

Siem, 21-11-2012 11:43 #20
April 2013 wordt ik 65 jaar mijn vrouw is dan 62 en stopt 31 mei 2013 met werken moet ik dan partner toeslag zelf aanvragen? Reactie infoteur, 22-11-2012
Beste Siem,
Een halfjaar voor uw AOW-leeftijd krijgt u een brief over uw AOW-pensioen. Dat zou voor u in december 2012 zijn. Dat is ook het moment om uw aanvraag in te vullen.

Tr Mudde, 20-11-2012 21:27 #19
Mijn man wordt 65 jaar 2013, ik ben dan 63 en krijg 640, oo pre pensioen van zorg en welzijn. Ontvangt mijn man partnertoeslag? Reactie infoteur, 22-11-2012
Beste Tr Mudde,
Uw man heeft recht op 440 euro per maand aan AOW partnertoeslag.

R. J. Essers, 15-11-2012 13:09 #18
Mijn vrouw -leeftijd 40 jaar- heeft een inkomen van bruto 606.43 per maand in 2012.
Ik ontvang een aow van € 314, 80 per maand. Ik ontvang een partnertoeslag van € 529,44 per maand. Vraag: hoeveel van de partnertoeslag zal ik in 2012 moeten terug betalen? Reactie infoteur, 17-11-2012
Beste R. J. Essers,
U hebt recht op € 722,74 minus tweederde van € 388 (=606-218), ofwel 464 euro per maand aan partnertoeslag.

M. Bontje, 14-11-2012 11:37 #17
Ik ben geboren op 60 jaar. Mijn man is 70 jaar.

Wanneer ik besluit te stoppen met werken, dus geen inkomen meer heb, heeft mijn man dan recht op partnertoeslag? Reactie infoteur, 17-11-2012
Beste M. Bontje,
Als u 60 jaar bent, besluit te stoppen met werken en geen uitkering ontvangt, heeft uw man inderdaad recht op de volledige partnertoeslag.

C. A. Vermeulen, 13-11-2012 13:57 #16
Als ik de aow leeftijd bereik in 2014 zal ik nog recht hebben op partnertoeslag (vóór 1 jan. 1950 geboren). Op dit moment werkt mijn vrouw nog. Zelf maak ik gebruik van pre-pensioen. Heeft het invloed op het verkrijgen van partnertoeslag en/of de hoogte daar van als mijn vrouw vlak voor mijn eerste aow uitkering stopt met werken? Reactie infoteur, 13-11-2012
Beste C. A. Vermeulen,
Dat hangt ervan af. Haar maandinkomen mag een bepaald maximum niet overtreffen (zie artikel), maar als uw vrouw dan een uitkering krijgt, gaat dat ook van de partnertoeslag af.

Bert Donker, 11-11-2012 22:30 #15
Ik word 65 op 9 april 2013, mijn vrouw op 21 augustus 2013. Zij heeft geen inkomen en krijgt nu maandelijks de zg aanrechtsubsidie. Tot wanneer loopt het recht op deze subsidie door en wat voor invloed heeft deze subsidie op de partnertoeslag aow? Reactie infoteur, 13-11-2012
Beste Bert Donker,
1. De algemene heffingskorting is geen inkomen, maar een belastingteruggave. Daardoor heeft de algemene heffingskorting geen invloed op de hoogte van de AOW partnertoeslag.
2. Uw vrouw krijgt via u de aanrechtsubsidie totdat ze zelf haar AOW ontvangt.

M. Reijnen, 10-11-2012 16:55 #14
Door de wijziging omtrent de partnertoeslag moeten wij, een gezin met 3 kinderen boven de 12 jaar, vanaf januari 2013 rond zien te komen met 650 euro per maand minder. Hoe is het mogelijk dat zo''n maatregel genomen wordt zonder een geleidelijke afbouw.
Wij weten absoluut niet hoe we dit op moeten vangen. Mijn partner heeft een WAjong uitkering en kan niet werken. en ik wordt in 2013 68 jaar dus werk vinden zit er voor mij ook niet in op de huidige arbeidsmarkt. Reactie infoteur, 13-11-2012
Beste M. Reijnen,
Maar wat verandert er voor u dan in 2013? De eerst volgende inperking van de AOW partnertoeslag is per 1 juli 2014.

Hem Smits, 23-10-2012 16:20 #13
Ik heb een vraag, ik word volgend jaar 65 jaar, mijn partner is dan 57 jaar, ik heb dan recht op partner pensioen die dan gekort word met 10% omdat ik boven de 25.000 bruto zit. Mijn partner heeft geen inkomsten, maar krijgt elke maand de aanrechtsubsidie via de belasting. Nu mijn vraag, als ik 65 ben en krijg dan de partner toeslag krijgt mijn partner dan nog tot haar 65ste de aanrechtsubsidie of word haar die afgenomen? Reactie infoteur, 24-10-2012
Beste Hem Smits,
De algemene heffingskorting of aanrechtsubsidie van uw partner is gegeven uw inkomen onafhankelijk van de AOW partnertoeslag.

B. Claasen, 22-10-2012 11:23 #12
21 oktober 2013 word ik 65 jaar en mijn partner is dan 62 jaar. Wanneer krijg ik AOW en hoeveel is dit netto per maand? Tot 01 november 2013 ontvang ik een Gouden handdruk, deze is daarna op! Hoeveel is mijn partner toeslag? Reactie infoteur, 09-07-2020
Beste B. Claasen,
1. De netto AOW bedragen en pensioendata vindt u in:

https://financieel.infonu.nl/geld/81351-aow-bedragen-en-vakantiegeld-juli-2020.html

2. Hoeveel AOW partnertoeslag u krijgt, hangt ook af van de inkomsten van uw partner.

P. van Poppel, 09-10-2012 09:20 #11
Ik woon in een niet verdragsland, mijn partner is uit dat land en heeft niets met Nederland te maken, zij is jonger dan 65 jaar, geen inkomen, ik ben sinds december 2010 wao gerechtigd, heb ik recht op partnertoeslag? Reactie infoteur, 09-10-2012
Beste P. van Poppel,
In een niet-verdragsland komt u als gehuwde niet in aanmerking voor de AOW-partnertoeslag.

F. F. W. Beijerling, 21-09-2012 12:35 #10
Ik krijg sedert januari 2009 (deel) AOW betaald. Op dit moment ben ik niet gehuwd, en alleenstaand/alleenwonend. Later in 2013 verwacht ik te huwen met een vrouw die dan 43 jaar oud zal zijn. Hoe zit 't dan in mijn geval met partnertoeslag? Reactie infoteur, 21-09-2012
Beste F. F. W. Beijerling,
Als het inkomen van uw (aanstaande) vrouw niet te hoog is, komt u gewoon in aanmerking voor de AOW- partnertoeslag.

M. Klaris, 20-09-2012 11:05 #9
Ik zelf hoop 29 december 2013 65 jaar te worden. Mijn partner is 19 jaar jonger. Kan ik dan ook aow toeslag aanvragen? Zij werkt momenteel 6 uur per week. Reactie infoteur, 21-09-2012
Beste M. Klaris,
U bent geboren vóór 1950 en dus komt u gewoon in aanmerking voor de AOW partnertoeslag totdat uw partner 65 jaar is geworden. Hoeveel dat is, hangt af van haar inkomen.

Van Spronsen, 08-09-2012 12:31 #8
Mijn man is 67 en ik ben 61. Ik krijg kleine partnertoeslag omdat ik werk. Moet bijna half jaar langer werken door nieuwe wet. Behoud ik wel de partnertoeslag tot ik recht op AOW heb? Reactie infoteur, 09-09-2012
Beste Van Spronsen,
Uw man behoudt de partnertoeslag AOW totdat u de AOW-leeftijd hebt bereikt. In uw geval 65 plus een half jaar.

G. van der Zwart, 28-08-2012 08:00 #7
Ik ben in juli 65 geworden en krijg 702,69 euro netto aow maar mijn partner is 60 en heeft een eigen inkomen van 1900 euro netto, maar zij bouwt niet volledig pensioen op zij is nu 10 jaar in Nederland en moet nog 7 jaar werken en wil extra geld opzij leggen voor haar pensioengat, maar omdat ik zo weinig krijg moet zij ook bijdragen in de vaste kosten en kan ze niet genoeg sparen voor haar pensioengat. Kom ik in aanmerking voor een toeslag? Reactie infoteur, 29-08-2012
Beste G. van der Zwart,
Zodra de jongere partner in 2012 per maand het bedrag van € 1.294,70 of meer verdient, wordt er helaas geen partnertoeslag uitgekeerd.

Alice Erkel, 13-07-2012 21:56 #6
Mijn man wordt eind juli 2013 65, hij moet dus een maand doorwerken.
Ik ben dan 63, ik wil dan stoppen met werken, mijn man krijgt dan een partner toeslag.
Ik heb € 57.000 in de levensloop gespaard ik zou dat graag laten staan voor extra pensioen ( mijn man heeft geen pensioen) als dat nog 3 jaar blijft staan is dat € 62.000.
Ik krijg dat uitbetaald de dag voor ik 65 wordt, en moet daar veel belasting over betalen.
Als ik dat straks op een vitaliteitsrekening zet, kan ik er € 10.000 bruto per jaar afhalen.
Wordt dit ook als inkomsten gezien? Wat zou ik het beste kunnen doen? Reactie infoteur, 27-01-2019
Beste Alice Erkel,
1. Een betaling vanuit de levensloopregeling of vitaliteitsregeling wordt gezien als inkomen uit een tegenwoordige dienstbetrekking respectievelijk uit tegenwoordige arbeid. U betaalt er ook inkomstenbelasting over.
2. Wat u het beste kunt doen, vraagt om een berekening. Het zou best zo kunnen zijn dat geen of minder AOW partnertoeslag minder nadelig voor u samen is dan het betalen van het toptarief over een deel van de 62.000 euro:

https://financieel.infonu.nl/belasting/90382-toptarief-2018-2019-loonbelasting-en-inkomstenbelasting.html

E. Eertink, 08-07-2012 11:38 #5
Mijn man wordt binnenkort 65, ik ben 59. Vanaf mijn 60e tot mijn 65e krijg ik elke maand € 200, - flexpensioen van een vroegere werkgever. Ik ben van plan te stoppen met mijn huidige baan zodra mijn man 65 is. Krijgt mijn man dan een volledige partnertoeslag, of wordt mijn vroegpensioen gekort op de toeslag? Heb ik dan ook nog recht op de zogenaamde aanrechtsubsidie?

Ellie Reactie infoteur, 09-07-2012
Beste E. Eertink,
1. Uw vroegpensioen is inkomen uit vroegere arbeid en gaat volledig af van de AOW partnertoeslag van uw man.
2. De aanrechtsubsidie (algemene heffingskorting minst verdienende partner) krijgt u bij een gezamenlijke belastingaangifte uitbetaald via uw man:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/89401-algemene-heffingskorting-2012.html

Joan, 17-04-2012 21:12 #4
Mijn man wordt op 31 juli 2013 65 jaar. Zelf ben ik dan 63 en heb een uitkering uit mijn levensloop, die eind mei 2013 stopt. Wordt er voor de partnerAOW dan gekeken naar mijn totale jaarinkomen of mijn inkomen vanaf 31 juli (die dan dus 0, 00 bedraagt)? Reactie infoteur, 19-04-2012
Beste Joan,
Wat geldt is uw bruto maandinkomen in de maand waarop uw man 65 jaar wordt. Als uw inkomen daarna verandert, moet u dat doorgeven omdat per die datum ook de toeslag weer anders zal zijn.

Yousef, 09-04-2012 13:26 #3
Jan-Kees is 67 jaar en geniet met man Mark (55 jaar) van een heerlijk leven als pensionado op het voordelige eiland Bali. Vorig jaar hebben ze zich pas op het eiland gevestigd en sindsdien heeft Mark ook geen minuut meer gewerkt en heeft geen inkomen.
Zij kunnen gemakkelijk leven van het AOW-tje (met toeslag jongere partner) van Jan-Kees en een klein aanvullend pensioen. De schrik slaat hen om het hart wanneer ze horen dat er op hun uitkering gekort gaat worden.

Hoeveel gaat het stel ontvangen wanneer Mark ook 65 jaar wordt en er niets wijzigt? Reactie infoteur, 11-04-2012
Beste Yousef,
Als Mark 65 wordt, krijgt ook hij AOW en dat is meer dan de partnertoeslag die zijn partner kreeg.

M. van Vlodrop, 06-03-2012 22:03 #2
Mijn echtgenoot wordt in augustus 65 jaar.Ik zelf wordt dit jaar 60 jaar daar ik maar 700 euro netto verdien ga ik dan stoppen met werken omdat bijna alles wordt ingehouden van mijn partnerpension.Wat gebeurt er met mijn partnerpension in 2015. Reactie infoteur, 09-03-2012
Uw echtgenoot blijft de partnertoeslag ontvangen totdat u de leeftijd van 65 jaar bereikt en een AOW-pensioen ontvangt.

H. D. Woortman, 19-12-2011 12:53 #1
Heeft het werken van mij (30-03-1948) in loondienst invloed op de AOW uitkering van mijn echtgenote (15-12-1947)? Reactie infoteur, 20-12-2011
Uw echtgenote zal even AOW ontvangen terwijl u nog geen 65 jaar bent. Dan is het afhankelijk van de hoogte van uw inkomen of uw vrouw recht heeft op een AOW-toeslag. Voor de AOW zelf heeft de hoogte van uw inkomen geen gevolgen.

Infoteur: Info4mij
Laatste update: 12-08-2015
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Special: AOW 2020
Reacties: 175
Schrijf mee!