Partnertoeslag AOW omlaag

Partnertoeslag AOW omlaag De partnertoeslag verdwijnt voor nieuwe aanvragen. De partnertoeslag AOW wordt ook wel gehuwdentoeslag genoemd. De AOW-toeslag is afgeschaft voor iedereen die vanaf 2015 de AOW-leeftijd bereikt, de nieuwe gevallen dus die na 1950 zijn geboren. Door deze afschaffing zult u zelf voor een aanvullend pensioen moeten zorgen, want de partnertoeslag zal de komende jaren verder omlaag gaan. Wel loopt de partnertoeslag mogelijk enkele maanden langer door, omdat de AOW-leeftijd opschuift. Bereken zelf wat de hoogte van de partnertoeslag 2015 in uw geval is. Zie update partnertoeslag hogere inkomens.

Wat is de partnertoeslag AOW?

Wie zelf 65 jaar of ouder is, AOW ontvangt en bovendien een partner heeft die jonger is dan 65 jaar, heeft mogelijk recht op de partnertoeslag. De toeslag wordt dus aan de 65-plusser betaald en niet aan de jongere partner. Dat betekent ook dat bij overlijden van de gepensioneerde de partnertoeslag komt te vervallen. De partnertoeslag is een mooie toeslag op papier, maar deze partnertoeslag ligt nu wel onder vuur:
 • Vanaf 1 augustus 2011 is de partnertoeslag omlaag met 10% voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen van € 25.000,- of meer. Preciezer gesteld, gaat het om een gezamenlijk inkomen van meer dan € 2.547,78 per maand in 2011. In 2013 is dat € 2.585,57 per maand vanaf 1 juli 2013. Vanaf 1 januari 2014 € 2.599,21 per maand, vanaf 1 juli 2014 € 2.616,01 per maand.
 • De AOW-partnertoeslag wordt in 2015 afgeschaft voor mensen die na 1 januari 2015 de AOW- leeftijd van 65 plus bereiken. Overigens had het kabinet Kok 1 daartoe al in 1995 besloten.

Datum partnertoeslag 2013 en 2015

De datum waarop u recht hebt op een partnertoeslag verschuift naar de datum dat u 65 jaar wordt en niet naar de eerste van de maand waarin u 65 jaar wordt. In 2013 is dat 65 jaar en een maand, in 2015 als 65 plus drie maanden.

Wie krijgt de AOW-partnertoeslag?

De AOW-partnertoeslag is voor wie AOW-gerechtigd is en een jongere partner heeft. Het geld wordt dus niet aan de jongere partner overgemaakt.

Mijn partner heeft een uitkering, wat gebeurt er dan met de AOW partnertoeslag?

Als de jongere partner een uitkering heeft, wordt de hele uitkering in mindering gebracht op de hoogte van de partnertoeslag van de 65 jarige. Niet in mindering op de toeslag komen:
 • Een niet via de werkgever maar privé afgesloten lijfrente;
 • Een studiekostenvergoeding van de werkgever;
 • Een IOAW-uitkering.

Hoe de hoogte van de partnertoeslag 2013 of 2014 berekenen?

De partnertoeslag in de AOW bedraagt maximaal vijftig procent van het netto minimumloon. Het is een aanvulling op de AOW, omdat een 65-plusser die niet als alleenstaande woont, ook maar een halve AOW ontvangt. Daarvan kan een volledig huishouden niet rondkomen. De situatie wordt anders wanneer er extra inkomen is, bijvoorbeeld doordat de jongere partner werkt. Zodra de jongere partner in 2012 per maand het bedrag van € 1.302,54 of meer verdient, wordt er geen partnertoeslag uitgekeerd. Het is best nog wel een klus om te berekenen of u de partnertoeslag krijgt en hoeveel dat is. Daarbij maakt het ook verschil of het inkomen van uw partner uit tegenwoordige arbeid is of via een vervroegd pensioen dan wel een uitkering wordt ontvangen. In 2014 is het maximaal toegestaan maandelijks inkomen € 1.330,92 per 1 juli 2014.

Mijn jongere partner heeft inkomen uit tegenwoordige arbeid in 2013 of 2014

Bij een inkomen uit tegenwoordige arbeid kunt u denken aan een salaris in dienst van een werkgever, maar ook aan winst uit eigen bedrijf. In dat geval neemt u uw bruto maandinkomen en trekt daar € 222, 84 vanaf 1 januari 2014. Het inkomen dat dan overblijft, wordt vervolgens voor twee derde deel in mindering gebracht op de € 734,41 aan maximale toeslag (bedragen per 1 januari 2014). Deze € 734,41 is gelijk aan 50% van het minimumloon in 2014. Inkomsten uit spaargeld en vermogen komen niet in mindering op de toeslag. Per 1 januari 2014 is het maximaal toegestaan maandinkomen bij de partner € 1.324,46. De relevante bedragen per 1 juli 2014 zijn iets hoger: € 224,28, € 737,76 en € 1.330,92 per maand.

Mijn jongere partner heeft buiten Nederland gewoond of gewerkt

Als uw jongere partner enige tijd in het buitenland heeft gewoond of gewerkt, vindt per jaar dat is doorgebracht in het buitenland een aftrek plaats ter grootte van 2% van de maximale toeslag.

Een aanvullend pensioen is inmiddels noodzaak geworden

Het wegvallen van de AOW-toeslag zorgt voor een gat in uw pensioenvoorziening. Steeds meer wordt duidelijk dat u zelf uw oude dag zult moeten zorgen. Bekijk daarom op internet de mogelijkheden om in eigen beheer een aanvullend pensioen op te bouwen of bespreek deze mogelijkheden met uw bank.

Partnertoeslag 2013, 2014, 2015 en in latere jaren

Tot slot is nieuw in het Lente akkoord de passage dat de partnertoeslag enkele maanden langer zal doorlopen om te voorkomen dat door de latere AOW vanaf 2013 mensen geen partnertoeslag ontvangen, terwijl zij daar wel op rekenden. Het regeerakkoord Rutte Samson meldt hierover dat er een overbruggingsregeling AOW-verhoging komt voor degenen die op 1 januari 2013 al deelnemen aan een vut- of prepensioenregeling. De regeling zal alleen gelden voor personen met een inkomen tot 150% van het wettelijk minimumloon WML. Daarbij geldt een partnertoets en een vermogenstoets.

Hoogte partnertoeslag 2015 en 2016 berekenen

Als u nog in aanmerking komt voor de AOW-partnertoeslag moet u om de toeslag te berekenen met het volgende rekening houden:
 • Het maximaal toegestane bruto inkomen van uw jongere partner is € 1.336,17 per maand.
 • De eerste € 225,27 van het bruto maandsalaris wordt niet meegerekend.
 • Als uw jongere partner een uitkering heeft van bruto meer dan € 740,60 per maand, dan krijgt u geen toeslag.
 • Bij een gezamenlijk inkomen van meer dan € 2.627,56 bruto per maand, wordt 10% in mindering gebracht op de partnertoeslag.

Partnertoeslag 2015 voor inkomens hoger dan 46.000 euro vervalt

In lijn met het regeerakkoord Rutte Samson is dat vanaf 2015 de regel is dat als het gezamenlijke inkomen exclusief AOW hoger is dan 46.000 euro, de partnertoeslag vanaf 2015 in stappen van 25% wordt gekort en voor hen in 2018 dus wordt gestopt. Andere wijzigingen zijn:
 • Vanaf 1 januari 2015 krijgt u partnertoeslag als u al vóór 1 januari 2015 samenwoonde of getrouwd was en als u toen al AOW-partnertoeslag ontving.
 • Vanaf 1 januari 2015 vervalt het recht op een hernieuwde AOW-partnertoeslag, ook als het inkomen daalt. Voorheen kon bij een inkomensdaling ook de toeslag weer starten. Als door niet incidentele factoren de inkomensgrens wordt overschreden, herleeft de partnertoeslag niet meer in 2015 en daarna.

Update korting partnertoeslag hogere inkomens en incidenteel extra inkomen

Op 30 juni 2014 heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens minister Asscher, de Tweede Kamer per brief laten weten dat bovengenoemde korting op de partnertoeslag bij hogere inkomens niet doorgaat. De MKOB in de AOW wordt per 1 januari 2015 wel afgeschaft. Daarvoor in de plaats komt er een nieuwe inkomensondersteuning voor AOW-gerechtigden die is gekoppeld aan de gekoppeld aan de opbouw van de AOW en ervoor moet zorgen dat 90% van de AOW-ers er niet op achteruitgaat. Andere wijzigingen in het nieuwe wetsvoorstel zijn dat sommige incidentele inkomsten niet worden meegenomen en ook in 2015 de toeslag blijft schommelen met het inkomen van de partner zolang het maximaal inkomen niet wordt overschreden. Er komt, als de wet het haalt, een uitzondering voor incidentele betalingen, zoals:
 • Extra inkomen door de afkoop van een pensioen (tot 1 december 2014);
 • Een eindejaarsuitkering;
 • Inkomen door af en toe meer te werken (overwerk).

Afkoop klein pensioen en AOW partnertoeslag

De afkoop van een klein pensioen (tot € 462,88) heeft er vaak toe geleid dat in de maand van uitbetaling geen partnertoeslag werd gegeven omdat de afkoop als extra inkomen werd gezien. Werd gezien want de Sociale Verzekeringsbank is hier per 1 december 2014 mee opgehouden na een negatief oordeel van de Centrale Raad van Beroep. Deze oordeelde dat de afkoop zo tot zeer nadelige situaties kon leiden. De SVB betaalt de inhouding terug als:
 • De afkoopsom wel van uw toeslag afgetrokken.
 • U hiertegen in bezwaar of beroep bent gegaan.
 • Eventueel uw bezwaar- of beroepszaak nog loopt.

Dat is mooi, maar vervelend voor wie niet in beroep is gegaan maar wel is gekort.

AIO-aanvulling in 2015

Misschien hebt u recht op een AIO-aanvulling. Voorwaarde voor deze aanvulling in 2015 is dat uw netto inkomen plus dat van uw partner lager is dan € 1.398,10 per maand en uw vermogen niet hoger is dan in de bijstand is toegestaan (gezamenlijk € 11.790):

Situatie Netto normbedrag per maandVakantiegeldTotaal per maand
U woont alleen€ 1.023,75 € 53,88€ 1.077,63
U woont met uw partner€ 1.398,10€ 73,58€ 1.471,68

Als u samenwoont met iemand anders van 21 jaar of ouder, kunnen andere bedragen gelden door de kostendelersnorm.

Lees verder

© 2011 - 2024 Info4mij, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
AOW: bedragen en vakantiegeld juli 2020AOW: bedragen en vakantiegeld juli 2020De AOW 2020 (januari 2020 en juli 2020) is bekend plus uw vakantie-uitkering. Bruto en netto komen de bedragen hoger uit…
Lijfrente berekenen: Uitkering uit vrijvallende lijfrenteWanneer je een koopsompolis of lijfrentepolis afsluit of begint met lijfrente banksparen, krijg je daar natuurlijk op ee…
AOW-bedragen 2021AOW-bedragen 2021Wie in 2021 of 2022 AOW ontvangt, gaat er per januari 2021 en juli 2022 gemiddeld genomen netto op vooruit door een hoge…
Eerste keer AOW op uw verjaardagIn 2012 is het noodzakelijk dat er besparingen worden doorgevoerd, ook al zijn het kleine besparingen. De eerste uitbeta…

Prepaid creditcard voordelig?Prepaid creditcard voordelig?U kunt een prepaid creditcard zonder BKR-toets gebruiken in plaats van de gewone Visa creditcard, ANWB creditcard of Mas…
Lijfrente berekening doet u onlineLijfrente berekening doet u onlineU kunt zelf online uw lijfrente berekenen. Stel uw lijfrente komt binnenkort vrij, dan wilt u ook weten hoeveel geld u n…
Reacties

Houben, 31-01-2020
Ik ontvang AOW vanaf 2005 mijn partner gaat in maart 2020 ook AOW krijgen van 154€ per maand

Nu vervalt mijn partnertoeslag helemaal? Reactie infoteur, 03-02-2020
Beste Houben,
Zodra uw partner AOW ontvangt, vervalt inderdaad de partnertoeslag.

De Groot Frans, 16-03-2019
Vanaf augustus, 2019 ga ik AOW ontvangen. Mijn partner is drie jaar jonger, heeft een uitkering van 300 euro per maand.Mijn vraag komen wij in aanmerking voor partnertoeslag? wij zijn in 1980 getrouwd. Reactie infoteur, 18-03-2019
Beste De Groot Frans,
Jullie komen helaas niet in aanmerking voor een partnertoeslag AOW.

Trudy, 30-10-2018
Mijn man heeft een kleine partnertoeslag voor mij. Ik stop nu ook met werken. Als ik de hoogte van mijn vroegpensioen laat zoals het is, vervalt de partnertoeslag. Is het verstandig om een zo klein mogelijk Keuzepensioen te nemen tot mijn AOW, zodat er recht op partnertoeslag blijft? Reactie infoteur, 27-01-2019
Beste Trudy,
Als uw man de partnertoeslag wil ontvangen wel, maar een eigen inkomen is natuurlijk ook wel prettig. Let ook op de andere toeslagen bij een hoger inkomen.

Aranka Vos, 30-08-2017
Mijn man is 69 jaar ik ben 52. Wij hebben sinds geruime tijd een partner toeslag. Hoeveel mag ik bijverdienen zonder de partner toeslag te verliezen?
Mvg Arank Reactie infoteur, 30-12-2019
Beste Aranka Vos,
Voor u geldt als maximale bijverdiengrens € 1.398,05 bruto per maand (juli 2017). Per 1 januari 2020 zal dit hoger zijn:

https://financieel.infonu.nl/geld/149540-aow-partnertoeslag-2019-en-2020.html

Jaap van Rooyerts, 12-02-2017
Ik heb 40 jaar gewerkt en door omstandig heden werkeloos geworden mijn vriendin krijgt AOW 1.270,77 euro en krijg alleen een bijdrage van A10 van SVB 161.64 euro nu is mijn vraag is dit normaal dat ik veertig jaar belasting heb betaald en maar dit bedrag krijg mijn vriendin is 67 jaar en ik ben nu 60 jaar!

met vriendelijke groet Jaap van Rooyerts Reactie infoteur, 13-02-2017
Beste Jaap van Rooyerts,
De AOW-partnertoeslag is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Als dit inkomen anders is dan waarmee de SVB rekening houdt, kan uw vriendin op meer recht hebben. Dat zou bekeken moeten worden.

G. Helde, 26-11-2016
Ik ben van 1-4-1950 mijn vrouw werk niet. ik heb aow heeft mijn vrouw recht op een toeslag van het een of ander? Reactie infoteur, 28-11-2016
Beste G. Helde,
U kreeg in 2015 uw eerste AOW en in dat geval is er geen AOW partnertoeslag.

Anna Maria, 02-11-2016
Ik ben geboren in 1957 en mijn man in 1940. Mijn man had dus recht op partnertoeslag maar ik werkte en kwam boven de norm uit. In februari 2014 kwam ik in WW terecht, €1030,-- per 4 weken. In april 2017 eindigt mijn WW. Heeft mijn man dan recht op partnertoeslag? Reactie infoteur, 04-11-2016
Beste Anna Maria,
In 2014 ontving u een uitkering van meer dan € 734,41 bruto per maand, waardoor er geen recht op AOW partnertoeslag was. Met het afschaffen van de partnertoeslag voor nieuwe gevallen sinds 2015, heeft uw partner dus ook in 2016 of 2017 helaas geen recht op deze toeslag.

Jet, 02-09-2016
Ik ben 49 Jaar en heb een WAO ben 100% afgekeurd. Mijn man is 58 jaar en als die straks met pensioen zou gaan wat gebeurd er dan met mijn WAO. Mogen ze aan de WAO sleutelen of hoe moet ik dat zien? Vriendelijke groet, Jet Mulder Reactie infoteur, 05-09-2016
Beste Jet,
Ze zullen niet aan uw WAO zelf komen, maar mogelijk wel aan de toeslagen op uw WAO (als u die hebt in verband met een laag gezinsinkomen).

Hennie, 26-08-2016
Ik heb aow met partnertoeslag minus 10 % mijn vrouw is 61 en ik ben van 1949. Mijn vrouw heeft geen inkomen. Wij zijn voornemens om een pensioen van haar vervroegd in te laten gaan op 16 december 2016 dan wordt mijn vrouw 62. Hoe zit dit met een eventuele korting op de partnertoeslag? Reactie infoteur, 26-08-2016
Beste Hennie,
Een (vervroegd) pensioen van uw vrouw wordt helemaal afgetrokken van de maximale toeslag die u krijgt. Een particulier afgesloten lijfrente wordt niet afgetrokken.

Wim, 25-06-2016
Ik ben getrouwd met een Letse vrouw en we wonen al jaren in Duitsland. Ik krijg een toelage bij mijn AOW van 288,54 vor mijn jongere partner. Zij heeft geen inkomen. Ik zie nu dat de partnertoeslag bedragen veel hoger zijn en ik heb et gevoel dat de SVB mij "afscheept" met een lager bedrag. Kan iemand mij daarin adviseren? Reactie infoteur, 27-06-2016
Beste Wim,
Zou het kunnen dat u niet een volledige AOW hebt opgebouwd omdat u enige tijd voor uw AOW leeftijd in het buitenland woonde?

Ben van Dijk, 11-06-2016
Ik ben 71 jaar en ontving een AOW uitkering voor ongehuwden. Sinds april 2016 ben ik gaan samenwonen met mijn
vriendin van 64 jaar die alleen rente-inkomsten heeft uit vermogen. Ik ga de komende maanden € 758,39 AOW ontvangen.
Ik wil bezwaar maken omdat ik gedurende een aantal maanden nog recht zou hebben op AOW toeslag.
- Ik heb AOW sinds 2010
- mijn partner is jonger dan 65 jaar
- partner heeft geen inkomsten uit arbeid of pensioen
- gezamenlijk inkomen uit arbeid/pensioen lager dan € 46.000
Heb ik inderdaad recht op AOW toeslag?

Met vriendelijke groet

Ben van Dijk Reactie infoteur, 11-06-2016
Beste Ben van Dijk,
Voor nieuwe gevallen is de AOW partnertoeslag in 2015 afgeschaft. Dat zou dus anders geweest zijn als u al in 2014 partnertoeslag ontving.

Frans Westerholt, 02-06-2016
Ik woon sinds ik partnertoeslag ontvang (sept 2013) samen met mijn partner (uit 1953) + meerderjarige zoon (uit 1989) van ons beiden op 1 woonadres. Nu heeft de SVB mij medegedeeld, dat er destijds een fout is gemaakt en dat ik geen recht meer heb op partnertoeslag, omdat er nu en in 2013 al een gezamenlijke huishouding bestaat van 3 volwassenen. Vanaf heden ontvang ik alleen nog maar AOW voor een alleenstaande.
Klopt dit: ik ben toch niet alleenstaand… Ben benieuwd naar uw reactie want ik kan het zelf nergens in de wet AOW vinden. Alvast bedankt.
Frans Westerholt Reactie infoteur, 03-06-2016
Beste Frans Westerholt,
Het opvallende is inderdaad dat u, als u met meer dan één meerderjarige huisgenoot de kosten van het huishouden deelt of voor elkaar zorgt, recht hebt op de AOW voor een alleenstaande. Zonder inwonende zoon zou de SVB u minder AOW geven (http://tinyurl.com/hwzgjp4).

B. A. de Lange, 11-04-2016
Mijn vrouw (geb. 1954) ontvangt sinds oktober 2014 partnertoeslag. Uit berichtgeving heb ik opgemaakt dat als zij iets bij zou bijverdienen, de partnertoeslag meteen vervalt voor de periode tot haar recht op AOW-uitkering. Klopt dit?
Bedankt voor uw antwoord. Mvg. Reactie infoteur, 11-04-2016
Beste B. A. de Lange,
U ontvangt de partnertoeslag en die wordt lager als uw vrouw eigen inkomen heeft. De partnertoeslag hoeft niet volledig te vervallen.

I. Burgers, 12-01-2016
Goedemorgen, mijn man is van 1935 en ontvangt een partnertoeslag voor mij.
Ik word in mei 2018 65 jaar, blijft mijn man de partnertoeslag ontvangen totdat ik zelf in 2018 AOW krijg? Ik heb zelf geen inkomen.

Hartelijke groet, I. Burgers. Reactie infoteur, 12-01-2016
Beste I. Burgers,
Ja, zo is het inderdaad.

Jennya, 11-01-2016
Mijn is al meer dan 30 jaar mijn levenspartner en huisgenoot. Ik ben officieel 15 december AOW ger. geworden. (ik ben van sept 1950) Nu heb ik aow en een klein pensioen en een aio aanvulling. Mijn zusje die jonger is heeft ook dezelfde aio aanvulling.

Twee vragen. Is het normaal dat mijn pensioen hoe laag ook in mindering wordt gebracht voordat de aio wordt berekend?
Vraag twee. Wat mogen we bijverdienen en wat zijn dan de consequenties?
Dank alvast voor uw aandacht. Mvg Reactie infoteur, 30-12-2019
Beste Jennya,
Het gaat inderdaad om uw inkomen ten opzichte van de norm. Extra inkomen komt dan in mindering op uw AIO-aanvulling. Eenmaal boven de norm is de aanvulling gelijk aan nul. Zie voor de bedragen in 2019 en 2020:

https://financieel.infonu.nl/geld/149540-aow-partnertoeslag-2019-en-2020.html

J. V. D. Rijt, 09-01-2016
Mijn vrouw wordt in December 65 krijg ik de 9 maanden daarna voordat zij de AOW in gaat ook de partnertoeslag nog behouden of krijg ik een andere aanvulling?

Vriendelijk groet Joop" Reactie infoteur, 10-01-2016
Beste J. V. D. Rijt,
Als u nu de AOW partnertoeslag ontvangt (en er verder niets verandert), blijft die behouden totdat uw vrouw haar eigen AOW krijgt.

Daan, 27-12-2015
Ik krijg partnertoeslag, mijn vrouw wordt vermoedelijk werkeloos, en krijgt dan een ww uitkering. Heeft dit nadelige gevolgen voor mijn partnertoeslag? Reactie infoteur, 29-12-2015
Beste Daan,
Dat zou berekend moeten worden. Een uitkering voor uw vrouw komt weliswaar 100% in mindering op de maximale partnertoeslag, maar is van de andere kant ook lager dan het eerdere inkomen.

Saskia van Breugel, 16-12-2015
Hallo er is bij ons nogal wat onzekerheid, mijn echtgenoot is van mei 1946. en heeft aow, en toeslag voor mij, ik ben van 26 -1 -1952 nu las ik net dat ik 9 maanden moet wachten op aow, er verandert steeds nog al t een en ander, dus mijn brandende vraag is, houd mijn man de toeslag, tot ik daadwerkelijk zelf aow ontvang? met gr saskia Reactie infoteur, 17-12-2015
Hallo Saskia van Breugel,
Ja uw man houdt die toeslag zolang u zelf geen inkomen of AOW hebt.

C. Groenenberg, 11-11-2015
Geachte infoteur,

Na zowat alles gelezen te hebben, zakt mijn broek steeds verder naar beneden ik woon nu ruim 10 jaar in Frankrijk en krijg volgens de tabellen in 2017 een zakcentje AOW, mijn vrouw is 6 jaar jonger dan ik dus die krijgt misschien in 2025 ook een zakcentje van de AOW, als wij ooit terug zouden willen naar Nederland liggen we aan de geel honger, binnenkort dus maar scheiden van mijn vrouw dan krijg ik AOW voor een alleenstaande.
Er komt in Nederland na 2015 hele grote armoede bij veel ouderen van 65 jaar die geen extra pensioen hebben opgebouwd.
Mij zien ze in ieder geval niet meer terug in Nederland het is echt schandalig wat ze in Den Haag aan het doen zijn.
Nu mijn vraag, als wij ons huis hier verkopen en er een huis voor terug kopen in Nederland moeten wij dat dan gaan op eten en in een huurhuis gaan wonen voordat we in aanmerking komen voor eventuele huursubsidie en toeslagen? Reactie infoteur, 12-11-2015
Geachte C. Groenenberg,
Als u uw huis verkoopt en gaat huren, hebt u vermogen in box 3. Als dat vermogen per 1 januari hoger is dan ruim 21.000 euro per persoon, hebt u geen recht op de huurtoeslag. Bij de zorgtoeslag ligt de vermogensgrens boven de 100.000 euro.

Willy, 25-10-2015
Mijn vriend is geb. in 1936 krijgt aow en een klein pensioen van het abp 280 euro nu is hij bij mij in huis gekomen ik heb mijn uitkering opgezegd krijgt hij voor een klein bedrag erbij en men rekent zijn pensioen ook nog bij zijn aow zodat hij nog verder zakt met zijn inkomen totaal aan aow. omdat hij ook een pensioen heeft.
normaal kreeg hij zonder mij 1046.euro en 280 euro aan pensioen. nu heeft hij voor twee personen 953 euro en 280 wat is hier nu krom aan? Reactie infoteur, 26-10-2015
Beste Willy,
Toen uw vriend alleen woonde had hij recht op een alleenstaande AOW (70%) en nu niet meer. Daardoor zakt de AOW naar 50%. Zolang u geen AOW hebt, is dat inderdaad erg vervelend. Bij de gemeente kan nog wel om een extra uitkering worden gevraagd als jullie vermogen niet te hoog is.

Wilma, 16-10-2015
Mijn man ontvangt voor mij partnertoeslag omdat hij in 1948 geboren is en ik 10 jaar jonger ben. Ik werk nog een aantal uren per week. Dit wordt volgens mij in mindering gebracht op de partnertoeslag. Als ik zou stoppen met werken wordt dan de volledige partnertoeslag uitgekeerd of blijft het dan het bedrag wat hij nu krijgt.? Reactie infoteur, 18-10-2015
Beste Wilma,
Als u minder gaat verdienen, kan uw man een hogere partnertoeslag krijgen als hij al partnertoeslag ontvangt. De toeslag wordt dan herberekend zodra de wijziging aan de SVB is doorgegeven.

Ben, 07-10-2015
Ik ben 69 en ontvang partnertoeslag plus abp pensioen. Wij wonen in België en ik moet over mijn svb uitkering belasting betalen in België. Mijn abp is privaatrechtelijk opgebouwd dus betaal ik belasting in Nederland. Mijn vraag; mag mijn partner bijverdienen en hoeveel? Ik begrijp dat er belasting over haar inkomen wordt geheven in België maar hoe zit het met de partnertoeslag? Reactie infoteur, 09-10-2015
Beste Ben,
De AOW partnertoeslag is aan u gekoppeld en u hebt er recht op als de inkomsten van uw vrouw niet te hoog zijn. U ontvangt immers al partnertoeslag, begrijp ik.

Esther Hagelaar, 10-08-2015
Mijn man is 69 jaar, ik62 jaar. Mijn man ontvangt dus voor mij partner-toeslag.Ik heb per 1 juli geen kontraktverlening gekregen van de Meandergroep waar ik werkte.
Krijg nu kleine WW-uitkering, welke het SVB opeist.
Ik kan ander werk wel vinden, maar kan het SVB mij verplichten om te werken. Ik heb borstkanker gehad, mijn man heeft blaaskanker, ik herb een chronisch zieke zoon, een moeder op leeftijd die ook zorg nodig heeft.
Kan het SVB mij verplichten om te werken, of mag ik ook thuisblijven om zorg te verlenen aan mijn familieleden. Reactie infoteur, 12-08-2015
Beste Esther Hagelaar,
Neen de SVB kan u niet verplichten om werk te vinden.

Jaap, 21-07-2015
Ik ontvang een lagere partnertoeslag voor mijn echtgenote. mijn echtgenote ontvangt 247 Euro prepensioen. dit bedrag wordt voor 100 % gekort op mijn partnertoeslag. Dit prepensioen stopt op 1 september 2015. Mijn echtgenote krijgt zelf AOW per 15 december ( 65). Is het dan zo dat het partnertoeslag van 1 sep. tot 15 dec. weer wordt verhoogd?
gr. jaap Reactie infoteur, 22-07-2015
Beste Jaap,
U zit nog in de regeling en daarom wordt het verschil tot aan haar eerste uitbetaling van de AOW aangevuld als haar pre-pensioen stopt. Overigens hoeft een pre-pensieon niet altijd te stoppen. Zorg wel dat u de wijziging op tijd doorgeeft.

Thea de Wolf, 12-06-2015
Mijn man wordt 23-10 2015 65 jaar, in maart 2016 gaat hij dan officieel met pensioen, dus AOW leeftijd. Sinds 2003 heeft mijn man een WAO uitkering 80-100% afgekeurd. Is het nou zo dat WAO uitkering doorloopt tot maart 2016?
Dus dat wij niet in een gat vallen in oktober 2015. Zelf ben ik van 22 -07-1955 sinds februari 2015 werkloos geworden door bedrijfs economisch reden na 14 jaar daar gewerkt te hebben. Door deze klap die ik oktober 2014 te horen kreeg ben ik sinds november 2014 in de ziektewet tot op heden.

Bijvoorbaat dank voor uw antwoord,
Mvg Thea Reactie infoteur, 14-06-2015
Beste Thea de Wolf,
De WAO uitkering loopt door tot maart 2016. Een WW- of Zieketwet-uitkering loopt echter niet altijd door tot de datum dat u recht hebt op AOW.

M. van der Linden, 07-05-2015
Mijn man is van 21-10-46 heeft dus AOW en partnertoeslag en pensioen. Zelf word ik 26 augustus 65 jaar. Mijn vraag krijg ik in de drie maanden voor mijn AOW uitkering nog wel de partnertoeslag? Reactie infoteur, 08-05-2015
Beste M. van der Linden,
Zolang u nog geen recht hebt op AOW, houdt uw man het recht op de partnertoeslag.

Sabine Chapel, 22-03-2015
Geachte infoteur
mijn man is in 2008 overleden.ik heb een wao van 897 euro en nabestaandenpensioen van svb van 97 euro nu moet ik het nabestaandenpensioen vanaf 2011 aan uwv terugbetalen 5670 euro ze zeggen dat mijn pensioen word afgetroken van mijn wao
klopt dat
uwv zegt dat de heffingskorting van 2014 terug kan vorderen kan ik dan ook de heffingskorting van 2011 en 2012 en 2013 ook terug krijgen
alvast bedankt voor u tijd
mvg sabine Reactie infoteur, 27-01-2019
Geachte Sabine Chapel,
Als er andere inkomsten zijn, kunnen die inderdaad op een nabestaandenpensioen worden gekort:

https://financieel.infonu.nl/geld/115010-halfwezenuitkering-vervalt-nabestaandenuitkering-2019.html

Harry Lalkens, 21-03-2015
Als Belgisch grensarbeider die altijd in Nederland in het onderwijs heeft gewerkt (dus geen Belgisch arbeidsverleden heeft)
krijg ik sinds 2011 een ABP pensioen en AOW met een partnertoeslag van 133,- Euro. In januari 2015 is mijn echtgenote 65 geworden. Zij krijgt binnenkort een AOW uitkering van 103,- Euro. Volgens de SVB vervalt daardoor mijn partnertoeslag, zodat wij er 30,- Euro op achteruitgaan. Dit is toch niet logisch! Een cadeau krijgen van 103,- Euro en daarvoor 133,- Euro moeten betalen is voor voor de SVB wel erg gemakkelijk verdiend! Kan dit zomaar? En heeft dit ook nog gevolgen voor mijn ABP pensioen? Reactie infoteur, 23-03-2015
Beste Harry Lalkens,
De regel is dat de AOW partnertoeslag stopt zodra de partner zelf AOW ontvangt. Het ABP verlaagt het pensioen helaas ook nog eens. Overigens is een AOW van 103 euro per maand wel laag.

Adriaan, 13-03-2015
Ik heb dezelfde ervaring als Henk en zit in hetzelfde bootje.Ben nooit gewaarschuwd en ineens ging mijn mijn ABP uitkering van $ 400 per maand naar een $ 100 per maand.Dat is een 70 % verlaging.Dat ABP pensioen is gewoon waardeloos.Ik wou dat ik daar nooit in had gezeten.Heb 10 jaar gewerkt voor de overhead en betaald in dat pensioen wat dus nu waard is $ 100 per maand.Het is een giller maar voor mij nu wel en verschrikkelijke ervaring omdat ik niet ineens zomaar zonder die verloren $ 300 kan waar ik echt op rekende. en moet nu mischien zelfs mijn huis erdoor verkopen.Schandalig en dat allemaal zonder waarschuwing.Kreeg wel een waarschuwing van de SVB maar nooit van ABP en wist ook nooit dat die aan elkaar gekoppeld waren. Adriaan Reactie infoteur, 16-03-2015
Beste Adriaan,
Veel mensen voelen zich door het ABP overvallen en dat is heel begrijpelijk. Bij mijn weten is daar pas heel laat (te laat) over gecommuniceerd door het ABP.

Ludo Houkes, 25-02-2015
Om dat me niet alles duidelijk is het volgende:
Naast mijn aow ontvang ik voor mijn partner( die nog niet 65 is) een volledige partnertoeslag.
Kunt u mij zeggen op welk netto bedrag ik recht heb?
Bij voorbaat dank Ludo Reactie infoteur, 29-07-2019
Beste Ludo Houkes,
Hoeveel u netto overhoudt hangt van uw totale inkomen af. Voor de bruto-netto bedragen van de AOW inclusief partnertoeslag verwijs ik u naar het artikel:

https://financieel.infonu.nl/geld/191638-aow-2019-bedragen-en-leeftijd-2019.html

Henk, 15-02-2015
Ik ben geboren in 1946 en gehuwd met een jongere partner met een eigen inkomen. Volgens de richtlijnen van de SVB word in dus gekort op mijn AOW en ontvang geen partnertoeslag van de SVB, maar kreeg daardoor een aanvulling van het ABP [ mijn pensioenfonds }. Gisteren { 14 februari } ontvingen wij een brief van het ABP met de mededeling dat zij die aanvulling stopzetten omdat deze aanvulling direct gekoppeld zou zijn aan de toeslagen van de SVB. Het stopzetten is ingegaan per 1 februari 2015. Het verbaasd ons zeer dat wij nooit zijn geinformeerd over de directe koppeling aan de toeslagen van de SVB { ABP is nl. een particuliere instelling } en alle berichtgeving die er is geweest omtrent de wijzigingen van de toeslagen van de SVB m.i.v. 1 januari 2015 er nooit is aangegeven zowel door de SVB als door het ABP dat deze beslissing voor veel meer mensen gevolgen zou hebben. Gevolgen waar je je niet op hebt kunnen voorbereiden cq. maatregelen nemen, deze beslissing is kennelijk 3 februari 2015 genomen m.i.v. 1 februari van dit jaar. Heeft het zin 'n bezwaarschrift in te dienen en zo ja bij wie? Reactie infoteur, 17-02-2015
Beste Henk,
Het ABP geeft inderdaad een aanvulling zolang er recht bestaat op de AOW-partnertoeslag, maar niet elk pensioenfonds deed dat. Nu ziet het ABP daar vanaf zodra de partnertoeslag definitief vervalt. Daar is weinig aan te doen, maar het is wel vervelend dat het ABP u daar niet eerder over geïnformeerd heeft.

Rob, 10-02-2015
Hallo ik heb al 24 jaar een wao/wia uitkering en nu ga ik januari over op pensioen /aow krijg ik nu totaal geen toeslag voor mn vrouw? Reactie infoteur, 11-02-2015
Hallo Rob,
Als u op of na 1 januari 1950 bent geboren, is er geen recht op een partnertoeslag, maar misschien wel een AIO-aanvulling als uw vermogen niet te hoog is (zie artikel).

Hein, 28-01-2015
Ik ontvang een aow gebaseerd op het feit dat wij beiden een aow uitkering hebben (728,81), Mijn partner heeft ook een aow uitkering, echter die is gebaseerd op 42% van het maximale aow bedrag. Dat bedrag is 306 euro per maand netto. Wanneer zij geen aow zou ontvangen dan zou mijn uitkering met toeslag 1334,41 euro bedragen.
Kan ik nu weer een toeslag aanvragen? Graag uw antwoord, waarvoor dank. Reactie infoteur, 28-01-2015
Beste Hein,
Zodra uw partner recht heeft op uitbetaling van de AOW, kunt u geen partnertoeslag aanvragen of ontvangen.

Rixel, 24-01-2015
Ik zou graag weten of het pensioen van mijn ex wat ik krijg, bij mijn huidige man afgetrokken word van de toeslag die hij krijgt voor mij. Reactie infoteur, 26-01-2015
Beste Rixel,
Het pensioen dat u ontvangt wordt gezien als uw inkomen en komt helaas volledig in minder op de toeslag.

Marta D., 23-01-2015
Mijn man ontvangt partnertoeslag voor mij, nu is mijn vraag, wanneer stopt deze partnertoeslag als ik 65 wordt in april 2016 of in september 2016 als ik de aow gerechtigde leeftijd heb.?
Hierover hoor ik verschillende meningen!

Bij voorbaat dank voor uw antwoord.
mvg Marta Reactie infoteur, 30-12-2019
Beste Marta D,
De partnertoeslag stop zodra u ook zelf recht hebt op AOW of aan de overige voorwaarden niet meer is voldaan:

https://financieel.infonu.nl/geld/149540-aow-partnertoeslag-2019-en-2020.html

Marja Schouten, 22-01-2015
Mijn partner ontvangt sinds zijn 65e partnertoeslag voor mij. hij is van 1947.
wat mag ik bijverdienen, en als ik bv 200 euro per week verdien dan begrijp ik dat het van de toeslag wordt afgetrokken. stel dat ik ineens weer zonder werk kom te zitten krijgen we dan wel weer de volledige partnertoeslag terug?
Wat mag ik maximaal verdienen? Reactie infoteur, 22-01-2015
Beste Marja Schouten,
U mag maximaal € 1.336,17 per maand verdienen. Als er in een maand inkomen is, zal er die maand minder partnertoeslag zijn. Als daarna het inkomen weer wat lager is, zal de partnertoeslag wat hoger zijn, als u er maar voor zorgt dat u in een maand niet volledig uit de regeling valt door meer te verdienen dan de bijverdiengrens.

Mieke, 17-01-2015
Mijn man ontvangt nu voor mij een toeslag op zijn AOW. Als ik het bericht goed heb gelezen vervalt dat mocht hij komen te overlijden. Hoe zit het dan voor mij. Ben van 1956 en werk dus niet, moet ik dan een baan zoeken! Reactie infoteur, 19-01-2015
Beste Mieke,
Wie geboren is na 1-1-1950 komt na het overlijden van de partner inderdaad niet in aanmerking voor een ANW uitkering of de partnertoeslag. Dat is dus dubbel zwaar. Wel is er een nabestaandenpensioen mogelijk als uw man ook een pensioen heeft opgebouwd. Wellicht dat de gemeente een uitkering aanbiedt. Die moet u dan wel aanvragen.

Nico, 17-12-2014
Ik ontvang voor mijn jongere partner een AOW toeslag. Haar salaris wordt per 4 weken uitbetaald. Mijn vraag; is de zogenaamde 13e maand dan een extra inkomen? Reactie infoteur, 17-12-2014
Beste Nico,
De dertiende maand wordt inderdaad deels verrekend met de AOW-toeslag.

Wout, 12-12-2014
Ik ben geboren in 1948 en heb een zeer kleine partnertoeslag. Mijn vrouw is een aantal jaren jonger en werkt part-time. We balanceren op het randje van wel of geen toeslag. Mijn vraag is nu raak ik mijn toeslag kwijt, als mijn vrouw bij een loonronde wat meer gaat verdienen. Reactie infoteur, 13-12-2014
Beste Wout,
Als dat een structurele loonsverhoging is en daarmee de inkomensgrens wordt overschreden, wel.

Hetty, 09-12-2014
Mijn man is geboren in 1947 en heeft aow en ik heb een een wajonguitkering. Als ik nou zou worden goedgekeurd hoe gaat het dan? Ik ben geboren in 1962, Reactie infoteur, 10-12-2014
Beste Hetty,
Een wajong-uitkering wordt in de berekening van de partnertoeslag helemaal afgetrokken van de maximale toeslag.

Ge, 09-12-2014
Ik zou graag willen weten hoe de 10% korting op de partnertoeslag AOW wordt bepaald.
Voor zover mijn informatie rijkt, wordt 10% gekort op het partnerpensioen, indien het gezamenlijk maandinkomen meer bedraagt dan € 2.601. Bedoelt men dan het inkomen zonder vakantietoeslag en zonder de partnertoeslag sec, al dan niet gekort. Telt een lijfrente-uitkering (privé afgesloten) ook mee? Bij voorbaat hartelijk dank. Reactie infoteur, 10-12-2014
Beste Ge,
De partnertoeslag wordt maandelijks bepaald. Als het gezamenlijk inkomen (AOW-pensioen plus toeslag) hoger is dan € 2.616,01 bruto per maand, wordt de toeslag met maximaal 10% verlaagd. Een privé gesloten lijfrente-uitkering van de partner telt niet mee.

Gerdy Rijnbeek, 02-12-2014
Beste infoteur,
Mijn man ontvangt een kleine partnertoeslag. Ik werk parttime. Ik heb gelezen dat voor zijn geboortedatum (1948) een peildatum in december is. Het is mij nog niet helemaal duidelijk hoe het zit als ik minder ga werken. Ik heb de volgende vragen:
*Maakt het uit of ik in december mijn contract naar beneden aanpas. Krijgt mijn man dan meer partnertoeslag? Of kan ik wachten en in januari mijn contact naar beneden aanpassen. Krijgt hij dan ook nog meer partnertoeslag?
* Is de wet er al door dat een eindejaarsuitkering en uitbetaling extra gewerkte uren (door verplichte scholing) niet wordt meegenomen in de berekening van de partnertoeslag?
* Als de wet er nog niet door is is het waarschijnlijk niet verstandig om in december al uren in te leveren want dan zou er die maand geen partnertoeslag zijn en vervalt de partnertoeslag ook voor de volgende periode.
Ik hoop dat u mij kunt helpen.
Met vriendelijke groet Gerdy Reactie infoteur, 03-12-2014
Beste Gerdy Rijnbeek,
1. Maatgevend is dat de inkomensgrens niet wordt overschreden, een incidentele inkomensstijging daargelaten. Als u al beneden de inkomensgrens zit, hoeft u in uw geval die niet per se in december aan te passen, anders wel (als u van de regeling gebruik wilt maken).
2. De wet is nog niet door de Eerste Kamer.

W. Rikken, 25-11-2014
Ik ontvang gedeeltelijke partner aow voor mijn echtgenote die op een klein Keuzepensioen na geen inkomen heeft. Zodra zij 65 wordt keert het ABP 5 maanden lang een AOW overbrugging uit tot aan haar pensioenleeftijd.
Heeft dit gevolgen voor de hoogte van mijn partner aow? Reactie infoteur, 26-11-2014
Beste W. Rikken,
De AOW overbrugging is niet van invloed op uw AOW, maar wel op uw partnertoeslag. Het is immers extra inkomen.

Bernardus, 26-10-2014
Mijn partner ontvangt al AOW zij is geboren in 1947, tot nu toe kwam ze niet in aanmerking voor partnertoeslag omdat mijn inkomen te hoog was, ik ben zelf 59 jaar en wil per 1 december vrijwillig stoppen met werken. Mijn vraag is komt zij dan nog in aanmerking voor de partner toeslag of zijn we al te laat met aanvragen. Ik meen gelezen te hebben dat vrijwillig stoppen met werken (en afziet van een WW uitkering) geen belemmering is om voor deze toeslag in aanmerking te komen. Wanneer ik per 1 december geen inkomen meer heb hoe zit het dan met de AWBZ ben ik hiervoor dan nog verzekerd of moet ik hier zelf stappen in onder nemen. Reactie infoteur, 27-10-2014
Beste Bernardus,
Het maakt inderdaad niet uit of u vrijwillig afziet van een inkomen. Belangrijk is wel dat de aanvraag voor de partnertoeslag op tijd in werking is gezet. Bijvoorbeeld door te anticiperen op het feit dat u in december geen inkomen zult hebben. Voor de AWBZ bent u nog wel verzekerd zolang u in Nederland woont (premie via aanslagbiljet Belastingdienst).

Leo, 23-10-2014
Geachte infoteur,
Ik ontvang AOW+ partnertoeslag (gekort 10% ivm > € 2616). Mijn echtgenote werkt enkele uren per week als thuishulp met variabele uren met een vast uurloon. Soms per maand iets onder € 224,28 soms iets erboven. De betaling vindt plaats steeds een maand later. ( dus september wordt betaald eind oktober, oktober wordt betaald eind november etc.).
Vraag 1: Wat is het inkomstentijdstip : de datum van ontvangst v/h loon of de kalendermaand waarop het betrekking heeft? Moeten we deze wijzigingen steeds melden of gaat dat automatisch via Belastingdienst?
Vraag 2: Telt een kleine eindejaarsuitkering ( ontvangst in januari 2015) mee als inkomsten voor de partnertoeslag? en zo ja wanneer in december of januari? ( of is dit veranderd in de update Klijnsma?)
Vraag 3 : klopt het dat verlaging van de partnertoeslag door inkomsten in 2015 ( en zelfs al in december 2014) niet meer wordt gecorrigeerd naar het oude niveau als de inkomsten minder zijn of zelfs geheel wegvallen?
Dank voor uw reactie,
Vriendelijke groet, Leo Reactie infoteur, 03-12-2014
Geachte Leo,
1. Bepalend is de maand waarin het extra inkomen ontvangen wordt.
2. De Belastingdienst is niet van alles op de hoogte. Als u een terugbetaling wilt voorkomen, moet u het dus aan de SVB zelf melden.
3. Met de update van Klijnsma is de eindejaarsuitkering incidenteel en leidt die tot minder of geen toeslag zonder dat daarmee de toeslag voor altijd is afgeschaft. Expliciet genoemd worden: een afkoop van pensioen, het incidenteel meer werken, de ontvangst van een overwerkvergoeding, de ontvangst van een eindejaarsuitkering of een dertiende of veertiende maand, de ontvangst van een gratificatie in de vorm van een geldbedrag, of de ontvangst van een nabetaling.
4. Klopt niet. Zolang het inkomen 2015 lager is dan de inkomensgrens, kan de toeslag in 2015 maandelijks hoger of lager zijn. Zo is nu uiteindelijk besloten.

Nico, 18-10-2014
Geachte infoteur
Tot op heden ontvang ik voor partnertoeslag.
Waarschijnlijk wordt mijn partner per 1 januari ontslagen.(thuishulp)
Om de toeslag te behouden vragen we geen ww uitkering aan om te voorkomen in de toekomst bij de nieuwe "gevallen" te behoren een geen recht meer hebben op de toeslag.
Wel krijgt ze een bruto eenmalig bedrag plm. 1000 euro van haar werkgever bij ontslag.
2 vragen hierover: wordt het eenmalige bedrag opgeteld bij de partnertoeslag en komen we dan niet boven het max. bedrag wat recht geeft op de toeslag? ik heb een gewoon aow tje
De andere vraag is: moet je melden bij het uwv om niet in aanmerking te willen komen voor ww
Dank voor uw aandacht.
Vr.gr. Nico Reactie infoteur, 19-10-2014
Geachte Nico,
Dat hangt ervan af:
1. Als uw partner een eenmalige uitkering krijgt na het stoppen van het dienstverband, en zij het bedrag vrij mag besteden, dan wordt de eenmalige uitkering niet afgetrokken van de maximale toeslag.
2. Als ze het ontvangt tijdens het dienstverband of niet zelf mag bepalen hoe ze het bedrag gaat besteden, dan wordt het bedrag gedeeltelijk afgetrokken.
3. De ww uitkering is een recht en geen verplichting. Zij hoeft zich dan ook niet af te melden als niets is aangevraagd.

Magda van Biljouw, 15-10-2014
Hallo, is er een mogelijkheid om de 13de mnd in plaats van december anders te regelen zonder dat het afgaat van mijn partnertoeslag, ik ben in 2012 65 geworden maar mijn vrouw werkt wel nog parttime, 3 ochtenden in de week maar vanaf 2012 en 2013 moesten wij de 13de mnd van mijn vrouw terugbetalen iedere mnd een bedrag maar dit krijgen wij dus dan ieder jaar dus wat schiet je er mee op het is toch je eigen geld van mijn vrouw ze is nog maar 57 dus dat gaat dan nog jaren door terug betalen aan de SVB hopelijk heeft u er een bevredigend antwoord op anders kan mijn vrouw het maar gewoon niet uit laten te betalen, vriendelijk dank. M.vr.gr. Men van Biljouw. Reactie infoteur, 17-10-2014
Hallo Magda van Biljouw,
De dertiente maand gaat voor een deel af van de toeslag die in de bewuste maand zou worden betaald, alleen dan en niet in de andere maanden van het jaar. Uitbetaling kan dan nog steeds voordelig zijn.

Jan, 13-10-2014
Ik ben 1951 geboren en mijn vrouw in 1957. Ik ben al 20 jaar arbeidsongeschikt wegens depressiviteit. Mijn vrouw heeft nooit kunnen weken door een chronische ziekte.
Ik heb vroeger wel een eigen huis kunnen kopen waar nog een hypotheek in staat.
Er wordt geacht dat ik voor het AOW gat heb moeten sparen. Dit is niet mogelijk geweest in de WAO. Mijn vrouw kan wegens haar ziekte ook niet meer gaan werken. Naar de bijstand zal wel niet lukken met een eigen huis. Opeten zal ook niet gaan met een hypotheek.
Eer mijn vrouw AOW krijgt, gaat die pas in op haar 68e levensjaar. We moeten ruim 8 jaar overbruggen. Ben ik dan genoodzaakt om mijn huis te verkopen en dat op te eten als er na aflossing nog wat overblijft of heeft mijn vrouw recht op een andere uitkering na een medische keuring.
Ik hoor graag uw mening hier over…
Gr. Jan Reactie infoteur, 27-01-2019
Beste Jan,
Een lastige situatie. U zult nog recht hebben op een WIA uitkering, maar wie bijstand wil ontvangen en een eigen huis heeft, kan inderdaad buiten de boot vallen. Overigens wordt ook bij een bijstandsuitkering gekeken naar het inkomen van het hele huishouden:

https://financieel.infonu.nl/geld/66996-netto-bijstandsuitkering-2019-en-eigen-vermogen.html

Angelique, 16-09-2014
Ten eerste mijn man is van 1944. Hij krijgt aow en abp. Betekent het dat hij automatisch partnertoeslag krijgt van mij?

Ten tweede Ik ben van 1966 en ik heb 30 jaar gewerkt. Per 1 september 2014 ben ik gedeeltelijk ontslagen. Volgens uwv krijg ik 33 maanden ww, maar ik moet wel 1 keer per week blijven solliciteren. Hebben we evengoed recht op partnertoeslag? Zoja moeten wij dit dan zelf aanvragen of wordt het automatisch geregeld? En anders hoe moeten wij dit aanvragen? Is de partnertoeslag afhankelijk van onze inkomen? En hoe hoog moet onze bruto inkomen per maand zijn om in aanmerking te komen?
Mvg Reactie infoteur, 17-09-2014
Beste Angelique,
1. Zodra uw man 65 jaar werd ontstond in beginsel de mogelijkheid voor de AOW-partnertoeslag aangezien u nog jonger bent dan de AOW-leeftijd. Hoeveel dat is, is afhankelijk van uw inkomen.
2. Een uitkering wordt volledig verrekend met de partnertoeslag en zo zal er weinig tot niets van een toeslag overblijven.
3. Uw man vraagt de AOW partnertoeslag aan bij de SVB in uw regio.

Nora, 11-09-2014
Mijn man is op 28-1 65 geworden en krijgt AOW, ik ben 10 jaar jonger en heb een eigen inkomen. om gezondheids redenen overweeg ik om te stoppen met werken. Kan mijn man dan partnertoeslag aanvragen als ik per november stop met werken?
gr Nora Reactie infoteur, 15-09-2014
Beste Nora,
Ja dat kan.

Info4mij (91 artikelen)
Laatste update: 06-07-2022
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.