AOW-bedragen 2021

AOW-bedragen 2021 Wie in 2021 of 2022 AOW ontvangt, gaat er per januari 2021 en juli 2022 gemiddeld genomen netto op vooruit door een hogere AOW uitkering en een wat lagere loonheffing. Hoe het precies voor u uitpakt is afhankelijk van uw gezinssituatie. De AOW-leeftijd gaat in omhoog naar 66 jaar en tien maanden in 2022. Wellicht komt u in aanmerking voor de AOW-partnertoeslag als u die in 2021 ook al ontving.

Hoeveel AOW krijgt u in 2021 en 2022?


De AOW krijgt (straks) iedereen

Iedereen in ons land heeft recht op AOW en toch zijn de bedragen niet voor iedereen hetzelfde. Dit komt door uw gezinssituatie en doordat u wellicht in het buitenland hebt gewoond. Als u in uw werkzame leven in het buitenland hebt gewoond, heeft u zeer waarschijnlijk niet de volledige AOW opgebouwd. Elk jaar bouwt u 2% AOW rechten op, dus elk jaar in het buitenland betekent in beginsel een 2% lagere uitkering. Wie toch 100% AOW heeft opgebouwd, ontvangt als alleenstaande en als 65+'er met partner per persoon ieder 50% (samen dus 100%). Wie te weinig AOW heeft opgebouwd en te weinig ander inkomen heeft kan bij de Sociale Verzekeringsbank, SVB, de AIO aanvragen. Dit is de aanvullende inkomensvoorziening ouderen, die ervoor zorgt dat u niet minder ontvangt dan het wettelijk minimum inkomen.

AOW-toeslag is voor nieuwe gevallen vervallen in 2015, misschien hebt u er nog wel recht op in 2021

Als u getrouwd bent of samenwoont met een partner die nog geen recht heeft op AOW, dan krijgt u wellicht ook de AOW-partnertoeslag voor uw jongere partner. Wie vóór 1 januari 2015 al recht had op AOW en een partner heeft die weinig of geen inkomen heeft, blijft de toeslag ontvangen totdat de partner zelf recht krijgt op AOW. Sommigen ontvangen 100% van de AOW-partnertoeslag, sommigen 90% of minder. De korting met 10% is afhankelijk van de hoogte van het gezamenlijke inkomen per maand.

Berekening partnertoeslag per 1 juli 2020

De hoogte van de partnertoeslag voor 66-plussers met een jongere partner is afhankelijk van de inkomsten van de partner. Daarbij is het zo dat inkomsten uit vermogen niet meetellen bij de berekening van de hoogte van de de toeslag. Wel inkomsten uit huidige arbeid of gerelateerd aan vroegere arbeid. U kunt per 1 juli 2020 maximaal 844,40 aan AOW-partnertoeslag krijgen:
 • Bij een partnerinkomen uit huidige arbeid wordt 15% van het minimumloon vrijgesteld. Dat is ongeveer 250 euro. Bovendien telt nog eens 1/3 deel van het loon dat dan nog overblijft niet mee, de rest (2/3e deel) wordt afgetrokken van de toeslag. Dus bij een inkomen van 750 euro resteert in eerste instantie 500 euro waarvan 2/3e deel, ofwel 333,33 euro, in mindering komt op de toeslag. De partnertoeslag is dan gelijk aan ongeveer 510 euro per maand.
 • Bij inkomsten gerelateerd aan vroegere arbeid, zoals een arbeidsongeschiktheidsuitkering, WAO, WW, WIA of een vervroegd pensioen, wordt de uitkering helemaal van de toeslag afgetrokken. De toeslag kan zo gelijk zijn aan nul.
 • De maximale AOW- partnertoeslag voor nieuwe gevallen wordt met 10% verlaagd als het gezamenlijke inkomen bruto 2.939,33 bruto of meer per maand bedraagt

Bedragen AOW per 1 januari 2021

Afgezien van de kortingen op de AOW-toeslag gaat een AOW-er er gemiddeld op vooruit vanaf 1 januari 2021 De AOW bedragen, bruto en netto per maand zijn vanaf 1 januari 2021 als volgt:

1. De AOW bedragen voor alleenstaanden per 1 januari 2021

met heffingskortingzonder heffingskorting
Bruto * 1.292,50 1.292,50
Netto 1.218,19 970,27
____
*) Dit bruto bedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van 26,04. De vakantie-uitkering bedraagt bruto 71,93 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

2. De AOW bedragen als u getrouwd bent of samenwoont met uw partner per 1 januari 2021 en beiden hebt u inmiddels recht op AOW. Bedragen per persoon:

met heffingskortingzonder heffingskorting
Bruto * 883,67 883,67
Netto 832,86 663,53
____
*) Dit is het bruto bedrag inclusief de inkomensondersteuning AOW van 26,04. De vakantie-uitkering bedraagt bruto 51,37 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

3. De AOW bedragen als uw partner nog geen recht heeft op AOW en u geen toeslag krijgt per 1 januari 2021. Bedragen per persoon:

met heffingskortingzonder heffingskorting Bruto * 1.270,67 1.270,67 Netto 1.201,41 954,67 [/table]
____
*) Dit bruto bedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van 25,63. De vakantie-uitkering bedraagt bruto 69,19 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

4. De AOW bedragen als uw partner nog geen recht heeft op AOW en u wel een volledige 100% toeslag krijgt per 1 januari 2021, per paar:

Met heffingskortingZonder heffingskorting
Bruto* 1.741,30 1.741,30
Netto 1.572,01 1.307,68
____
*) Dit bruto bedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van 26,04. De vakantie-uitkering bedraagt bruto 102,74 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

5. De AOW bedragen als uw partner nog geen recht heeft op AOW en u wel maximaal 90% toeslag krijgt per 1 januari 2021, per paar:

Met heffingskortingZonder heffingskorting
Bruto* 1.655,54 1.655,54
Netto 1.507,60 1.243,27
____
*) Dit bruto bedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van 26,04. De vakantie-uitkering bedraagt bruto 97,60 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

Vakantie-uitkering AOW per maand:

Het vakantiegeld wordt in de maand mei 2021 uitbetaald, de bedragen zijn als volgt:

WieBedrag bruto per maand per 1 januari 2021
Gehuwden met partner met recht op AOW 51,37
Gehuwden met maximale toeslag 102,74
Gehuwden zonder toeslag 51,37
Alleenstaande 71,93

Samenwonen en AOW

Het maakt dus nogal wat uit of u volgens de definitie van de SVB samenwoont:
 1. U woont samen met iemand van 18 jaar of ouder in één huis én
 2. Deelt de kosten van het huishouden óf
 3. Zorgt voor elkaar.

Dit gedurende minimaal zes maanden.

Uitzonderingen samenwonen en AOW

U kunt niet samenwonen met:
 • Uw ouders.
 • Kinderen.
 • Twee of meer mensen van 18 jaar of ouder.

Het kan wel, maar dit betekent geen terugval in de AOW.

Betaaldagen AOW 2022

De AOW wordt in 2022 op de volgende dagen uitbetaald:
 • 23 juni 2022.
 • 21 juli 2022.
 • 23 augustus 2022.
 • 22 september 2022.
 • 24 oktober 2022.
 • 23 november 2022.
 • 22 december 2022.

Slot

De AOW is een recht, maar voor velen zal het niet genoeg zijn of men heeft door een verblijf in het buitenland geen volledige AOW opgebouwd. Voor deze personen kan een aanvullend pensioen uitkomst bieden. Bekijk altijd goed waarop u recht hebt, soms geeft de gemeente u ondersteuning.

Lees verder

Ook per 1 juli 2022 gaat de AOW 2022 omhoog.

Lees verder

© 2010 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
AOW partnertoeslag 2020 en 2021AOW partnertoeslag 2020 en 2021Hoeveel AOW partnertoeslag krijgt u in 2023 (januari) en per 1 juli 2022 en wat was het in 2021? De AOW-partnertoeslag i…
AOW 2021: bedragen en leeftijd 2021AOW 2021: bedragen en leeftijd 2021De bedragen AOW gaan omhoog per 1 juli 2023. De AOW-leeftijd in 2022 is 66 jaar en zeven maanden, drie maanden meer dan…
AOW: bedragen en vakantiegeld juli 2020AOW: bedragen en vakantiegeld juli 2020De AOW 2020 (januari 2020 en juli 2020) is bekend plus uw vakantie-uitkering. Bruto en netto komen de bedragen hoger uit…
AOW partnertoeslag: berekening, hoogteIn dit artikel: de berekening van de hoogte van de partnertoeslag AOW. Wat is partnertoeslag, wanneer komt u in aanmerki…

Wat u moet weten over alimentatieEx-partners kunnen recht hebben op partneralimentatie en op kinderalimentatie. De ontvangers van alimentatie moeten zich…
Huren of toch kopen: koopwoning of huurwoningHuren of toch kopen: koopwoning of huurwoningEen huis huren of toch een huis kopen? Koopwoning of huurwoning? Een hypotheekrente betalen of de huur betalen dus. Wat…
Bronnen en referenties
 • Svb
Reacties

Bybs, 28-08-2019
Het lijkt er op dat de bruto vakantieuitkering voor aow'rs per juli 2019 opnieuw is verlaagd. Hoe is dit dit keer te verklaren? Reactie infoteur, 02-07-2020
Beste Bybs,
Dat is vooral een technisch verhaal (zie vraag van Jaap van den Broek direct hieronder). Aan iemand met AOW is dit nauwelijks uit te leggen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jaap van den Broek, 06-07-2019
Waarom is de bruto vakantie uitkering per 1 juli 2019 verlaagd? Reactie infoteur, 09-07-2019
Beste Jaap van den Broek,
Dat is een technische kwestie die zich nauwelijks laat uitleggen, maar ik ga het toch proberen te doen. Uw bruto vakantie-uitkering van 8% is gebaseerd op het netto referentieloon. In dit loon valt het netto vakantiegeld lager uit doordat een deel terecht komt in een hogere belastingschijf. Dit lagere netto bedrag wordt vervolgens bruto gemaakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Emuukha Braat, 25-04-2019
Beste ''info'',. Is het een vanzelfsprekendheid dat de aow in Juli altijd omhoog gaat? M.v.g Emuukha Reactie infoteur, 27-04-2019
Beste Emuukha Braat,
Een kabinet kan besluiten om de AOW te bevriezen om zo te bezuinigen, maar dat zal juli 2019 niet zo zijn. Dan zal de AOW weer iets omhoog gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fred Dinkla, 09-01-2015
Op 11 september word ik 65 Hoeveel aow ga ik vangen netto
alvast bedankt voor uw antwoord vraag 2 Wanneer ga ik dat krijgen, welke datum Reactie infoteur, 02-07-2020
Beste Fred Dinkla,
U ontvangt uw eerste AOW dan op 23 december. Inmiddels treft u in dit artikel de geactualiseerde AOW bedragen voor 2019. De AOW stijgt in 2019.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Stan Slonina, 13-11-2011
Wij hebben een geregistreerd partnerschap waarin staat dat we elkaar niet onderhouden. Een "koude" overeenkomst noodzakelijk voor eigen huis en pensioenrechten nalatenschap aan elkaar. We hebben beide een woning (huur en koop) ingeschreven in verschillende gemeenten en runnen onze eigen huishoudens. Inkomens zijn beide gescheiden en hebben geen gezamelijke rekening/huishouden. Ik (man) over enkele jaren 65 en wil weten of ik een alleenstaande AOW uitkering krijg daar de SVB toch duidelijk stelt: Je moet samenwonen-dat doen we niet, we hebben een weekendrelatie/ ik deel geen kosten in de huishouding met haar-ze heeft eigen inkomen/wij zorgen geheel voor onszelf. Min of meer een gescheiden tafel en bed situatie. De alleenstaande AOW scheelt 300 netto per maand t.o.v. samenwonen dus mocht het SVB anders besluiten denk ik zelfs over ontbinden/scheiden van het geregistreerd partnerschap. Eventueel gevolgd door een testament om mijn eigen huis en vermogen na te laten aan mijn "dan" vriendin. Alleen pensioenrechten zijn niet te regelen in deze situatie. Wat denk U hoe het SVB besluit over onze situatie i.v.m. onze AOW? Reactie infoteur, 02-07-2020
Beste Stan Slonina,
1. De SVB maakt geen verschil tussen trouwen, samen wonen of een geregistreerd partnerschap. De veronderstelling daarbij is dat deze mensen in hun dagelijks gedrag een gezamenlijke huishouding voeren. Een gezamenlijke auto, samen gedeeltelijk of geheel in hetzelfde huis wonen en zo verder.
2. U geeft aan dat dat bij u niet zo werkt.
3. Dat betekent dat u zult moeten aantonen dat u niet een gezamenlijke huishouding voert.
4. Ook in geval van een koude overeenkomst kan de praktijk anders zijn dan op papier staat.
5. Ik denk dan ook dat de kans groot is dat de SVB in eerste instantie u de lagere AOW zal geven totdat u ze ervan hebt overtuigd dat het tegendeel waar is. U kunt de SVB ook bellen, er is vast een regiokantoor bij u in de buurt.
6. Wat betreft het testament geldt dat bij een niet geregistreerd partnerschap de vrijstelling van erfbelasting voor de partner lager is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Re van Slimming, 21-10-2011
Mijn man heeft per September 2012 recht op AOW. Ik ben 60 jaar en heb een bruto inkomen van 1200,- per maand, mijn zoon van 29 woont ook in bij ons vervalt hiermee de toeslag? Reactie infoteur, 02-07-2020
Beste Re van Slimming,
Ik schat dat uw man nog 70 euro per maand aan partnertoeslag AOW krijgt. Zodra de jongere partner in 2020 het bedrag van 1.489 of meer verdient, wordt er geen partnertoeslag uitgekeerd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rozema, 08-07-2011
Mijn man heeft per juli 2012 recht op AOW. Ik ben 60 jaar en heb een bruto inkomen van 1600,- per maand, vervalt hiermee de toeslag? Reactie infoteur, 02-07-2020
Beste Rozema,
Neen u krijgt de AOW-partnertoeslag nog wel, alleen wordt die wel elk jaar een beetje minder. Wie eenmaal de AOW partnertoeslag ontvangt en nog aan de voorwaarden voldoet, ontvangt de AOW-partnertoeslag ook in 2020.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jos Jansen, 18-06-2011
Ik (22-10-1951) ben momenteel in de ww tot 1-12-2012. daarna kom ik in de IOW. Mijn vrouw is ouder dan mij en komt per november 2014 in de AOW. Nu is mijn vraag krijgt mijn vrouw de AOW - toeslag of niet? Reactie infoteur, 02-07-2020
Beste Jos Jansen,
Omdat u jonger bent dan uw vrouw, kunt u in aanmerking komen voor de AOW-toeslag, maar de toeslag wordt wel verrekend met uw uitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Nijhof, 13-06-2011
Is het al bekend dat de AOW met ingang van 1 juli 2011 verhoogd wordt? En met hoeveel dan?
Met de vriendelijkste groeten Reactie infoteur, 02-07-2020
Beste A. Nijhof,
De nieuwe bedragen voor de AOW zijn toegevoegd aan het artikel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C. van Valen, 20-05-2011
Ik woon samen met een niet fiscale partner en betaal alle kosten voor huis eten en drinken. Ik ben 68 jaar en mijn "partner" 50. Zij spaart haar gehele inkomsten voor haar oude dag. Op welke uitkering heb ik recht? Ik ontvang nu de laagste aow-uitkering omdat ik samenwoon, terwijl ik geen enkel inkomen van haar geniet! Zij is pas 5 jaar in Nederland. Graag advies. Reactie infoteur, 02-07-2020
Beste C. van Valen,
1. U wordt waarschijnlijk door de SVB als samenwonend gezien, omdat u samenwoont én de kosten van het huishouden deelt. Dit laatste niet tweezijdig, want u betaalt voor haar.
2. Zodra u de SVB aannemelijk kunt maken dat jullie de kosten van het huishouden niet delen, krijgt u de hogere AOW van een alleenstaande.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bert, 09-05-2011
Als je vrouw uit een ander land komt en niet de volle aantal jaren pensoen op bouw haalt en je geld krijgt van koopsompolissen kom je dan ook in aanmerking voor aanvulling? Reactie infoteur, 02-07-2020
Beste Bert,
De AIO zorgt ervoor dat betrokkene niet onder het wettelijk minimumloon terecht komt. Zodra er extra inkomsten zijn waardoor hiervan geen sprake is, vervalt ook het recht op de AIO.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hahn, 28-03-2011
Mijn man is volgend jaar 65, ik ben 56 en werkzaam voor 1700. euro netto per maand.
Heeft mijn man dan recht op toeslag? Reactie infoteur, 02-07-2020
Beste Hahn,
Neen, het niet vrijgestelde inkomen van u van circa 1.400 euro overstijgt de partnertoeslag, zodat het saldo negatief is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. van Gurp, 22-03-2011
Als ik op 65 jarige leeftijd samenwoon met een partner die in Nederland géén rechten op AOW heeft opgebouwd, geldt dan ook de regel dat ik maar voor 50% recht heb of word ik dan voor de AOW als alleenstaande zonder ouders beschouwd? Reactie infoteur, 02-07-2020
Beste W. van Gurp,
Essentieel is of er ook sprake is van meebetalen of zorgen voor de ander.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P. Boeren, 19-01-2011
De betaaldag van de AOW is de23e, valt de 23e in het weekend dan was de betaaldag altijd de vrijdag daarvoor. Nu is de betaaldag ineens 24 januari. Dit is ruim 5 weken na de betaling in december. Ik rekende op storting op vrijdag. Waarom is dit? Bezuinigingen? Oudjes pesten? Gebeld met de svb, en ik was zeker niet de enige. Dit wordt een heel karig weekend voor veel Nederlanders. Reactie infoteur, 02-07-2020
Beste P. Boeren,
In december was het vroeg, nu laat. Dat is inderdaad vervelend na een dure decembermaand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. G. M. Geradts, 17-01-2011
Ik ben met mijn partner gepartnerd, maar we wonen om verschillende redenen, voorlopig nog apart. Dit kan best nog 5 jaar duren. Over 1 jaar en 10 maanden hoop ik AOW te ontvangen. In welke catagorie val ik? Reactie infoteur, 02-07-2020
Beste M.G.M. Geradts,
Als u een notarieel geregistreerd partner bent, ontvangt u AOW plus wellicht de partnertoeslag. Deze toeslag is afhankelijk van uw totale inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wil Witters, 11-01-2011
Hoeveel wordt van het vakantiegeld ingehouden?
M.v.g. Wil Witters Reactie infoteur, 02-07-2020
Beste Wil Witters,
Wat aan belasting wordt ingehouden op het vakantiegeld kan te veel blijken te zijn. Dit is afhankelijk van uw inkomen, aftrekposten en heffingskortingen. Bij de aangifte en aanslag inkomstenbelasting wordt dit dan weer recht getrokken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. H. Sepers, 10-01-2011
Graag Uw aandacht voor het volgende : Volgens" AOW Bedragen 2011" bedraagt de bruto AOW vooor een alleenstaande 1067,47 Euro per maand, per jaar dus 12809,64 Euro. Volgens het overzicht dat ik opgevraagd heb bij "mijnpensioenoverzicht.nl" ontvang ik vanaf mijn 65e jaar echter 9426 Euro bruto per jaar, aanzienlijk minder dus! Hoe zit dit precies? Reactie infoteur, 02-07-2020
Beste W.H. Sepers,
Voor een alleenstaande is de bruto AOW inderdaad 1.228,22 per maand voor wie een volledige AOW heeft opgebouwd. Voor wie jonger is en dus nog niet een volledige AOW heeft opgebouwd, toont de site een lager bedrag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sendak, 19-12-2010
Is de dekkingsgraad van het AOW-fonds wel hoog genoeg om verhoging van de uitkeringen toe te staan? ;-) Reactie infoteur, 02-07-2020
Beste Sendak,
Dit is een politieke keuze. Die vraag kunt u bij vele regelingen in ons land stellen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 05-06-2022
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.