De wettelijke verdeling van een erfenis?

Indien bij overlijden blijkt dat de overledene geen testament heeft opgemaakt, wordt de erfenis verdeeld volgens de verdeling die in de wet is vastgelegd. In het geval er wel een testament is opgemaakt, geldt deze boven de verdeling die in de wet is vastgelegd. In de wet is geregeld dat de langstlevende echtgenoot en de kinderen de nalatenschap krijgen van de overledene. De langstlevende echtgenoot krijgt de beschikking over de gehele nalatenschap en de kinderen houden een vordering op de langstlevende ouder. De kinderen kunnen hun deel niet opeisen en krijgen hun deel pas na het overlijden van de langstlevende ouder.

In de wet is vastgelegd hoe de verdeling gaat plaatsvinden na overlijden van iemand. Hiervan kan worden afgeweken door bij de notaris een testament op te maken. Bij het ontbreken van een testament, zal de verdeling plaatsvinden zoals deze in de wet is vastgelegd.

Wettelijke verdeling overlijdensrisicoverzekering

Na overlijden wordt de nalatenschap verdeeld over de erfgenamen. Bij het ontbreken van een testament zal de wettelijke verdeling worden gehanteerd. Dit is bijvoorbeeld ook het geval bij een uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering. De wettelijke verdeling zal worden aangehouden, tenzij de verzekerde een andere verdeling in de polis heeft aan laten tekenen.

Hoe ziet de wettelijke verdeling er uit?

De erfgenamen zijn onderverdeeld in groepen. In het geval er één of meerdere nabestaanden in groep één zitten, hebben de erfgenamen in de overige groepen geen rechten. Indien de overledene bijvoorbeeld geen partner had maar wel één kind, zal dit kind de volledige erfenis ontvangen. De groepen zien er als volgt uit:
  • Groep 1: Echtgenoot en de kinderen (ieder erft een gelijk deel)
  • Groep 2: De ouders, broers en zussen
  • Groep 3: De grootouders
  • Groep 4: De overgrootouders

Waarom een testament opstellen?

In een testament kunnen aanvullende en afwijkende afspraken worden vastgelegd. Dit is voornamelijk belangrijk in gevallen dat de wettelijke regeling een onjuiste verdeling aanhoudt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij partners die samenwonen. Volgens de wettelijke regeling zijn ze geen erfgenamen van elkaar. In de wet wordt namelijk gesproken over huwelijkspartners (of partners met een geregistreerd partnerschap).

Bij overlijden van één van de samenwonende partners, gaan de eigendommen over naar de nabestaanden van de overledene, niet naar de partner waar hij of zij mee samenwoonde.

Voorbeeldberekening

Een man komt te overlijden en laat zijn vrouw met twee kinderen achter. De overledene heeft geen testament laten opmaken. Het totale (gezamenlijke) vermogen bedraagt € 300.000, inclusief de overwaarde uit het huis. De vrouw en de drie kinderen erven ieder een gelijk deel. De verdeling ziet er als volgt uit.

De helft van het vermogen behoort de vrouw toe. De resterende € 150.000 valt in de nalatenschap van de man. De vrouw en de kinderen hebben ieder recht op € 50.000. De kinderen krijgen een vordering op de vrouw van € 50.000. De vrouw blijft gewoon de beschikking houden over het totale vermogen. De kinderen krijgen hun deel pas uitgekeerd, na overlijden van de vrouw.
© 2011 - 2020 Juul, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Hebben de kinderen recht op hun deel van de erfenis?Bij overlijden gaan de eigendommen en de schulden nagelaten worden via het wettelijk erfrecht, of op basis van een testa…
Wat is een akte van verdeling?Wat is een akte van verdeling?De notariële akte van verdeling wordt door een notaris opgesteld bij een echtscheiding of een erfenis. Maar wat regelt h…
Minder erfbelasting langstlevende: opvullegaat, afvullegaatMinder erfbelasting langstlevende: opvullegaat, afvullegaatMet een opvullegaat of afvullegaat, kunt u ervoor zorgen dat er minder erfbelasting moet worden betaald. U combineert de…
Van wie krijg ik een erfenis?Van wie krijg ik een erfenis?Hebt u in 2020 ook geld nodig, dan kan een erfenis helpen. Van wie kunt u erven, hoe is dat wettelijk geregeld, wat zijn…

Beneficiair aanvaarden, verwerpen of zuiver aanvaardenBeneficiair aanvaarden, verwerpen of zuiver aanvaardenEen erfgenaam kan naast bezittingen ook schulden erven. De schuldeisers kunnen zich vervolgens gaan melden bij de erfgen…
Een vakantiehuis kopen als investeringGeld investeren in een vakantiehuis kan een flink rendement opleveren, maar u moet wel goed weten waar u aan begint. U m…
Bronnen en referenties
  • Belastingdienst.nl

Reageer op het artikel "De wettelijke verdeling van een erfenis?"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Marianne, 06-08-2019 19:15 #2
Mijn ex echtgenoot is overleden. Hij heeft geen partner. Een gezamenlijke zoon… is hij erfgenaam?

Sjef Hoebe, 03-02-2017 15:45 #1
Indien er geen testament is en wel een uitkering van een levensverzekering waarbij een uitkering volgt voor de kinderen, en deze wordt aanvaard, ben ik dan ook verplicht als er schulden zijn om hier aan mee te betalen?

Infoteur: Juul
Gepubliceerd: 30-07-2011
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 2
Schrijf mee!