Aftrek giften 2018, 2019, 2020 en 2021

Aftrek giften 2018, 2019, 2020 en 2021 Giften doen betekent ook altijd een mooie fiscale aftrekpost. Als u in 2020, 2021 of 2022 een gift (geld of in natura) doet aan goede doelen, een kerkelijke of maatschappelijke instelling, kunt u die giften fiscaal aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting. De Belastingdienst onderscheidt gewone giften en de notarieel vastgelegde periodieke giften. Het is belangrijk of de instelling een ANBI instelling is en aan de voorwaarden van de fiscus voldoet. Een gift aan een goedgekeurde ANBI instelling maakt tot en met 2021 een extra aftrek mogelijk. Let hierop bij uw aangifte inkomstenbelasting. Een gift of periodieke giften zijn goede aftrekposten in de belastingaangifte 2019, 2020 en 2021. Welke giften zijn aftrekbaar, waarop hebt u recht? In 2020 en 2021 hoeft u ook voor een periodieke gift bovendien niet meer naar de notaris, wat nog een voordeel is. In 2020 en 2021 is er minder aftrek omdat de belastingtarieven in de inkomstenbelasting omlaag gaan, zeker ook in 2022 en 2023.

Fiscaal aftrekbare giften 2020, 2021 en 2022, de geefwet en goede doelen

Een gift kan eenmalig zijn, bijvoorbeeld wanneer er een landelijke hulpactie is van Giro 555 van SHO of een periodiek karakter hebben waarbij u enkele jaren achtereen geld doneert voor bepaalde goede doelen. Vaak zijn deze giften fiscaal aftrekbaar, voorwaarde is dat er een schriftelijke overeenkomst is. De periodieke giften hoeven niet notarieel te zijn vastgelegd, voorwaarde is wel een schriftelijke overeenkomst en dat ze gedurende 5 jaar een gelijkmatig karakter hebben. Giften die pas na uw overlijden vrij komen zijn niet van de inkomstenbelasting aftrekbaar. Een belangrijke rol spelen de ANBI instellingen, de Algemeen Nut Beogende Instellingen.

Een Algemeen Nut Beogende Instelling ANBI

Een Algemeen Nut Beogende Instelling is gevestigd in ons land, een ander EU-land, de voormalige Nederlandse Antillen, Aruba of een ander door de Belastingdienst aangewezen land. Kenmerkend voor een dergelijke instelling is hij zich voor ten minste 90% moet richten op het algemeen nut. Een ANBI instelling is pas een ANBI instelling als de Belastingdienst dat zegt. Het kan zelfs zo zijn dat de Belastingdienst moverende redenen kan hebben om een instelling de status van ANBI status te ontnemen. Anderzijds kan een instelling ook met terugwerkende kracht worden aangewezen als ANBI. Bij eenmalige giften is voor de aftrekbaarheid een voorwaarde dat de instelling een ANBI is. Doet u periodieke giften en is de instelling niet langer een ANBI instelling, dan is de gift fiscaal aftrekbaar wanneer u via de notaris contractueel aan deze gift vastzit en de gift niet meer is terug te draaien. Periodieke giften zijn ook aftrekbaar aan de instellingen die aan de volgende voorwaarden voldoen:
 • Minimaal 25 leden hebben.
 • Een volledige rechtsbevoegdheid hebben en geen vennootschapsbelasting hoeven te betalen.
 • Gevestigd zijn in een EU-land, op de voormalige Nederlandse Antillen of Aruba of in een ander land dat is aangewezen door de Belastingdienst.

Zorg dat u uw gift met betaalbewijzen kunt aantonen. Overigens zijn voor een ANBI de eisen strenger geworden. Zo moeten ANBI instellingen allerlei gegevens op het internet bekend maken (RSIN nummer Kamer van Koophandel, contactgegevens, de doelen, verslagen) en is voor de aftrek van de periodieke giften een akte bij de notaris niet meer verplicht. Er is wel een akte nodig, maar die mag onderhands worden geregeld. De Belastingdienst kan deze akte wel altijd opvragen.

Belastingvoordelen ANBI instelling

Een ANBI instelling heeft ook zelf belastingvoordelen als het eenmaal is aangewezen:
 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting.
 • Een ANBI instelling betaalt geen schenkbelasting.

Drempel en drempelinkomen

Om fiscaal aftrekbaar te zijn moeten uw eenmalige giften meer bedragen dan 60 euro en hoger zijn dan 1% van het gezamenlijke drempelinkomen. Bovendien is er aan de aftrekbaarheid een grens, omdat een gift aftrekbaar is tot maximaal 10% van uw drempelinkomen. Van de inkomstenbelasting is als aftrekpost aftrekbaar de gift minus de geldende drempel. Het drempelinkomen is het totaal van inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, en is exclusief uw persoonsgebonden aftrek. Voor de periodieke giften gelden geen drempels, geen plafond en geen maxima, maar u moet er wel voor naar de notaris. Bovendien moeten deze giften omwille van de aftrekbaarheid zijn vastgelegd voor een periode van ten minste 5 jaar.

rekenmodel recht op aftrekbare giften:

 1. Stel eenmalige gift van 500 euro. Dan is het bedrag minus 1% van uw verzamelinkomen fiscaal aftrekbaar. Dit is minimaal 60 euro.
 2. Stel jaarlijkse gift van 500 euro. Dan is dit jaarlijks volledig fiscaal aftrekbaar.

Recht op extra aftrek giften 2018, 2019, 2020 en 2021, nieuwe geefwet ook in 2021

Vanaf 2012 is er extra aftrek van giften mogelijk bij een gift aan een culturele ANBI of SBBI. U mag bij een gift tot 5.000 euro aan een culturele ANBI uw aftrekpost met 25% verhogen tot 125%. Deze verhoogde aftrek van giften is mogelijk tot en met 2020. Geeft u 10.000 euro aan een culturele ANBI instelling dan is op de eerste 5.000 euro 125% van toepassing en op de tweede 5.000 euro de gebruikelijke 100%. Daar staat tegenover dat als u een gedane gift terugkrijgt en die gift als aftrekpost had opgevoerd, de gift weer moet optellen bij uw inkomen. De extra aftrek voor culturele giften bedraagt maximaal 1.250. De nieuwe geefwet zou tot en met 2017 gelden, maar de werking is verlengd. Dat betekent dat er ook in 2020 en 2021 de mogelijkheid bestaat op extra aftrek via de multiplier van 125%.

Rekenvoorbeeld aftrek gift aan culturele Anbi:

 1. Stel u hebt een inkomen van 40.000 euro en doet een eenmalige gift aan een culturele Anbi van 3.000 euro. De aftrek voor deze gewone gift is dan 3.000 euro plus 750 euro minus 400 euro, ofwel 3.350 euro. Dit ligt binnen de grens van de maximale aftrek van 4.750 euro (10% inkomen plus verhoging gift culturele Anbi), met een bijtelling die lager is dan de maximale bijtelling van 1.250 euro.
 2. Bij een periodieke gift van 3.000 euro aan een culturele Anbi is de jaarlijkse aftrek gelijk aan 3.000 euro plus 750 euro, ofwel 3.750 euro.

Aftrek gift 2020, 2021 en 2022 omlaag

Twee zaken zijn van invloed op uw giftenaftrek:
 • De Geefwet vervalt niet, benut de voordelen hiervan.
 • Het percentage waartegen u mag aftrekken daalt.

Het is dan afhankelijk van uw inkomen en de soort gift (multiplier van 125% of niet), of uw aftrek in 2019, 2020 en 2021. Het effect van de lagere rekentarieven waartegen u mag aftrekken, wordt na 2020 groter. Uw belastingteruggave is namelijk het bedrag van de aftrekpost maal het aftrekpercentage in de inkomstenbelasting.

Aftrek giften 2019, 2020, 2021-2023

Tegen deze percentages mag u maximaal aftrekken (rekentarieven 2019-2023):
 • 2019: 51,75%.
 • 2020: 46%.
 • 2021: 43%.
 • 2022: 40%.
 • 2023: 37,05%.

Slot aftrek giften 2020, 2021 en 2022 aan goede doelen

Bij de aangifte inkomstenbelasting 2020 en 2021 kunnen de giften een belangrijke aftrekpost zijn. Zeker als het om periodieke giften gaat, kunt u zo een forse aftrekpost hebben. De nieuwe geefwet bewijst u hiermee een grote dienst. Dit soort de fiscale aftrekposten leidt tot vele belasting eindejaarstips 2021 en 2022. In 2020 en 2021 krijgt u relatief minder terug omdat voor u een belastingtarief omlaag gaat. De aftrekpost is voor 2020 en 2021 volledig overeind gebleven, maar de aftrek daalt desondanks wel voor de hogere inkomens. Dat komt door het lagere aftrekpercentage in de inkomstenbelasting.

Lees verder

© 2010 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Fiscaal aftrekbare giften inkomstenbelastingFiscaal aftrekbare giften inkomstenbelastingGiften aan goede doelen aftrekken als aftrekpost inkomstenbelasting. Onder voorwaarden zijn giften aan charitatieve inst…
Aftrekposten inkomstenbelasting 2020 en 2021Aftrekposten inkomstenbelasting 2020 en 2021Ook al hebt u over 2022 minder aftrek, de aftrekposten inkomstenbelasting blijven belangrijk bij uw belastingaangifte in…
Persoonsgebonden aftrek inkomstenbelasting verrekenenPersoonsgebonden aftrek inkomstenbelasting verrekenenBij uw aangifte inkomstenbelasting 2021 en 2022 of een andere belastingaangifte komt u de post persoonsgebonden aftrek t…
Fiscale aftrekposten eigen woning 2020 en 2021Fiscale aftrekposten eigen woning 2020 en 2021Hebt u de fiscale aftrekposten voor 2023 en wilt u de mogelijkheden voor 2024 weten zodat u de woonlasten verlaagt en de…

Toetsingsinkomen 2020 en 2021 berekenenToetsingsinkomen 2020 en 2021 berekenenDe hoogte van het toetsingsinkomen 2021, 2022 en 2023 zijn zeer belangrijk voor het toekennen een toeslag in 2021, 2022…
Voorlopige aanslag 2021 inkomstenbelastingVoorlopige aanslag 2021 inkomstenbelastingU wilt een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022 of 2023 aanvragen, wijzigen of stoppen? Een voorlopige aanslag ink…
Reacties

Hasko van Dalen, 11-10-2020
In de Geefwet is dus geregeld dat je bij ANBi betaling over 5 jaar extra aftrek krijgt. Nu staat in het stuk dat de Geefwet eind 2021 vervalt. Als je dan in 2020 overeenkomst sluit om gedurende 5 jaar te betalen, geldt dan in 2022 en latere jaren niet meer die gunstige regeling? Reactie infoteur, 17-10-2020
Beste Hasko van Dalen,
In het regeerakkoord heeft het kabinet Rutte aangegeven dat de geefwet niet vervalt 2021, wel wordt e.e.a. geëvalueerd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

D. vd Gugten, 03-01-2019
Ik ben op zoek naar informatie over de aftrekbaarheid van periodieke (notariële) giften in box 3 (vermogensbelasting).

Enkele jaren terug heb ik gelezen dat de Hoge Raad in 2010 (of daaromtrent) heeft uitgesproken dat volgens opgemaakte akte(n) (in de toekomst) nog te betalen giften mogen worden afgetrokken van het vermogen in box 3. De Belastingdienst had daartegen bezwaar gemaakt omdat dit op dubbele aftrek zou neerkomen, maar dat bezwaar werd verworpen door de Hoge Raad omdat "de wet hier duidelijk over is".

Mijn vraag is of dit nu nog steeds geldt, of heeft hiervoor misschien inmiddels een wetswijziging plaatsgevonden?

Met vriendelijke groeten, D vd Gugten Reactie infoteur, 11-08-2020
Beste D. vd Gugten,
Vormt de verplichting uit hoofde van een periodieke gift een schuld in box 3? Inmiddels is het zo dat de verplichting maar in één box aftrekbaar kan zijn. Is niet voldaan aan de voorwaarden voor box 1, dan is de verplichting als schuld aftrekbaar in box 3.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Louis Wattimena Uit Zoetermeer, 18-10-2018
In 2016 heb ik een hogere ouderenkorting gekregen omdat mijn gezamenlijke inkomen lager is dan de norm. In 2017 heb ik mijn normale indexatie gekregen voor mijn AOW en pensioen ad 233 euro en het resultaat is dat ik 56 euro hoger zit dan de inkomengrens van va 36.057 en krijg ik dan ook een lagere ouderenkorting toegekend.

Na het lezen van de diverse belasting gegevens op mijn 80ste valt niet mee, maar het resultaat is dat ik een toegestane aftrekpost heb gevonden en dat zijn giften en als ik een gewone gift doet van 430 euro aan een ANBI instelling dan heb ik een aftrekpost van 89 euro ( 430- 1% van drempelinkomen ) dan zit ik dan 13 euro lager dan de 36057 en heb dan recht op een hogere ouderenkorting.

Kan ik dan de gift voor 2017 achteraf alsnog doen en daarna een wijziging voor aangifte 2017 aanvragen?
Ik vind het niet eerlijk van de belastingdienst om dit niet kenbaar te maken aan modale ouderen van 80 plus, bijvoorbeeld:
Let er van op ouderen dat je misschien eerst een gift moet doen als je een hogere ouderenkorting wil krijgen.

Na mijn pensionering in 2003 heb ik altijd gewerkt partime de laatste 10 jaar als post bezorger en ben per 1 januari 2016 pas gestopt en heb ik de hogere ouderenkorting nodig
Hoop een advies van u te mogen ontvangen!
Bedankt Reactie infoteur, 13-01-2020
Beste Louis Wattimena,
U kunt helaas niet met terugwerkende kracht een gift doen. Gelukkig zal in 2019 en 2020 de afbouw van de ouderenkorting niet meer zo abrupt zijn (in 2018 nog wel):

https://financieel.infonu.nl/belasting/185304-ouderenkorting-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

D. van den Hul, 13-11-2017
Als ik een periodieke gift voor 5 jaar doe met 2018 als eerste jaar, geldt de optelling tot 125 % van de aftrekbaarheid dan ook voor de volgende 4 jaren? Of valt die in 2019 e.v. weer terug naar 100 %? Reactie infoteur, 11-08-2020
Beste D. van den Hul,
Per jaar is uw gift dan aftrekbaar onder de wetgeving die in elk jaar geldt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P. van der Puij, 10-07-2017
Is een kopie van een bankafschrift van een gift aan een ANBI instelling zoals het Rode Kruis ook voldoende als bewijsstuk voor de Belastingdienst? Zo ja, waar is dat beschreven / te vinden? Reactie infoteur, 11-07-2017
Beste P. van der Puij,
De algemene regel is dat u desgevraagd elke aftrekpost moet kunnen onderbouwen. Een bankafschrift van een betaling aan een instelling die aan de voorwaarden voldoet, kan prima als bewijs van uw storting dienen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Theresia, 23-04-2017
Wij hebben een obligatie aan toonder gekocht van de plaatselijke voetbalvereniging.
Waarde 220,= in 2015. Men gaf aan dat dit ook als gift aftrekbaar is. Dit zijn wij echter vergeten op te geven in 2016.
Kan ik dat dit jaar alsnog doen? Reactie infoteur, 11-08-2020
Beste Theresia,
Een gift is hooguit aftrekbaar in het jaar waarin de gift wordt gedaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

F. J. Olsman, 08-01-2017
Een vraag.
Ik ben op zoek, evenals vorige jaren, naar een overzicht van aftrekposten. Ik meen mij te kunnen herinneren dat elk giftendoel in alfabetische volgorde op een voor een leek mooie lijst via de belastingdienst op één of andere manier door u in programma zat. Als dat dit keer ook nog zo is zou u dan mijn aanwijzing willen geven hoe of ik deze lijst kan oproepen. Bij voorbaat dank voor uw ongetwijfeld te geven hulp.
Hoogachtend, F.J.Olsman Almelo Reactie infoteur, 11-08-2020
Beste F.J. Olsman,
Dat is een enorme lijst geworden. Een bepaalde ANBI kan wel worden opgezocht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

André van der Leij, 12-12-2015
Ik heb uw artikel met interesse gelezen en ben toen op zoek gegaan naar info op de site van de belastingdienst.
Daar lees ik echter dat het verhogen van de gift met 25% alleen geldt voor culturele anbi's. Kunt u hier duidelijkheid over verschaffen?
Tevens vraag ik mij af, wanneer je nu 4000 euro hebt gegeven, moet je dan in de aangifte zeggen dat je 5000 euro hebt gegeven, of berekend de aangifte zelf dat er 25% bij het gedoneerde bedrag komt?

Vriendelijke groeten,
André van der Leij Reactie infoteur, 11-08-2020
Beste André van der Leij,
De plus 25% is inderdaad voor culturele anbi's. U geeft bij uw belastingaangifte de netto aftrek op, dat wil zeggen na correctie voor de bijtelling en de correctie voor het inkomen. Zie het extra rekenvoorbeeld in bovenstaand artikel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk Sloot, 25-03-2015
Zijn deurcollecte's aftrekbaar van de belasting? Reactie infoteur, 11-08-2020
Beste Henk Sloot,
Ook een deurcollecte van een ANBI instelling kan deels aftrekbaar zijn als de gift aantoonbaar is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marleen, 02-03-2015
Afgelopen jaar was ik deelnemer bij Alpe d'Huzes. Daartoe heb ik diverse, verschillende donaties gedaan, van welke ik niet weet of die aftrekbaar zijn. Ze zijn wel allemaal vanaf mijn eigen rekening betaald. Mijn vraag is welke donaties/giften er aftrekbaar zijn.

- Ik heb mijn verjaardagsgeld gedoneerd. Ik heb dus geld ontvangen van andere mensen en deze via mijn eigen rekening gedoneerd.
- Ook kreeg ik zomaar geld om die te doneren. Ik kreeg deze giften cash van mensen en heb deze giften giraal, via mijn eigen betaalrekening gedoneerd aan alpe d'huzes
- Ik heb een aantal acties gehouden. Het geld wat ik daarmee ontving, heb ik via mijn eigen betaalrekening gedoneerd aan Alpe d'Huzes.

Op de website van de belastingdienst stond dat als je kosten heb gemaakt voor een ANBI goed doel, je deze onder voorwaarde kon aftrekken. Daarbij stonden ook reiskosten. Misschien een hele gekke vraag maar zijn de kosten van mijn busreis naar de Alpe d'Huez om als deelnemer mee te kunnen doen, ook aftrekbaar?

Alvast hartelijk dank van u beantwoording. Het is superfijn om ieder jaar mijn vragen aan u te kunnen stellen. Mede dankzij uw antwoorden is het tot nu toe altijd gelukt mijn belastingaangifte (foutloos) zelf te doen en mijn (eventuele) rechten op aftrek zoveel mogelijk te benutten. Voor mensen met een heel laag inkomen is dat extra fijn.

Nogmaals dank! Gr. Marleen Reactie infoteur, 11-08-2020
Beste Marleen,
1. De giften die u noemt zijn als zogenaamde gewone giften aftrekbaar. Hierbij geldt in een jaar een niet aftrekbaar drempelbedrag van 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van 60.
2. De reiskosten zijn aftrekbaar wanneer ze niet door de Stichting worden vergoed, maar toch als kosten voor de Stichting worden gemaakt. Denk aan de reiskosten voor uw inzamelingsacties. Als het alleen reiskosten zijn voor een eigen deelname, vallen die daar niet onder. Als u met uw deelname anderen hebt bewogen om deel te nemen, zouden de kosten wel aftrekbaar kunnen zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. Plekker-Van Sante, 12-12-2012
Wij doneren jaarlijks een gift aan een instelling voor gehandicapte kinderen in Zuid-Afrika. Sunshine Centre Ass. in Johannesburg. En willen dit nu met een notaris-verklaring regelen zodat het een aftrekpost is. Het gaat jaarlijks om 1000 euro. Moet ik hier een notaris zoeken of kan het via een notaris in Zuid-Afrika?
Met vriendelijke groet,
G Plekker-van Sante Reactie infoteur, 11-08-2020
Beste G. Plekker-Van Sante,
U kunt het regelen via een Nederlandse notaris, maar ik vraag me af of Sunshine Centre Association Johannesburg wel een door de Nederlandse belastingdienst erkende ANBI instelling is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 06-11-2021
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.