Schenken op papier – voordelen en nadelen

Schenken op papier – voordelen en nadelen Schenken op papier is populair. Ouders met vermogen, aandelen of eigen huis kunnen ook in 2019 of 2020 kiezen voor een schenking op papier. Schenken op papier is hetzelfde als een schenking onder schulderkenning met de betaling van rente. Als ouders een schenking aan uw kinderen of aan een ander die u dierbaar is. De kinderen moeten nu misschien schenkbelasting betalen, maar betalen straks minder erfbelasting. Daarom de voordelen en nadelen van schenken op papier op een rij. De ontvangen rente is belastingvrij. De schenker verlaagt zijn vermogen in box 3 en gaat minder belasting betalen.

Schenken op papier 2019 of 2020

Een schenking op papier kan het beste worden opgesteld door de notaris om latere discussies te voorkomen. Een schenking op papier is een schenking van u aan bijvoorbeeld uw kinderen, waarbij de overdracht niet in contanten plaatsvindt maar op papier. Dat houdt in dat u ervoor zorgt dat uw kinderen in dit geval een niet opeisbare vordering op u hebben tijdens uw leven. De vordering is opvorderbaar zodra u bent overleden. U kunt bijvoorbeeld op papier zetten dat uw huis voortaan van uw kinderen is via schenking, maar dat het huis pas na uw overlijden voor hen beschikbaar is. Bij deze schenking onder schulderkenning krijgt de ontvanger dus een vordering op u. Op deze vordering, die meestal niet zonder gevolgen tussentijds door u mag worden afgelost, betaalt u jaarlijks 6 procent rente. De kinderen betalen voor zover van toepassing nu schenkbelasting, maar zullen deze vordering bij uw overlijden in mindering brengen op de erfenis.

Wanneer kiezen voor een schenking op papier?

Een schenking op papier is vooral verstandig als u geen contant geld wilt schenken of ter beschikking hebt, maar bijvoorbeeld wel onroerend goed of andere zaken die niet direct liquide te maken zijn. Met schenken op papier kunt u gewoon in het geschonken huis blijven wonen. Schenken op papier kan ook handig zijn als u in verband met een toekomstig verzorgingshuis en de daarbij behorende eigen bijdrage Wlz uw vermogen wilt verlagen.

Voordeel van schenken op papier

Enkele voordelen van een schenking op papier:
  • U betaalt op uw schenking 6 procent rente. Dit is een nieuwe eis sinds de nieuwe schenkingswet 2010. Dat betekent dat uw nalatenschap kleiner zal zijn. De ontvanger van de schenking, bijvoorbeeld uw zoon of dochter, zullen straks minder erfbelasting moeten betalen.
  • De schenker kan bepaalde bedragen belastingvrij schenken.
  • Nog een voordeel is dat u fijn in uw huis kunt blijven wonen en de vordering mag aftrekken van uw vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting.
  • Door uw vermogen te verlagen kunt u (weer) in aanmerking komen voor toeslagen.
  • Als u binnen een aantal jaren naar een verzorgingshuis moet, is het verstandig om uw vermogen te verlagen. Uw vermogen telt immers mee bij de de berekening van de eigen bijdrage.

Nadeel van schenken op papier

Nadelen van schenken op papier:
  • U moet naar de notaris om discussies met de Belastingdienst te voorkomen als er ook na uw dood nog een schuld overblijft. Wordt de schuld toch nog bij leven afgewikkeld, dan volstaat een onderhandse akte.
  • De schenker moet wel elk jaar zijn rente betalen. Dat betekent wel dat u dat geld beschikbaar moet hebben.
  • Voor de ontvanger is de vordering vanaf jaar 2 gelijk aan vermogen waarover in box 3 van de inkomstenbelasting vermogensrendementsheffing moet betalen.

Eisen van de Belastingdienst, rente betalen

De eisen die de Belastingdienst stelt zijn:
  • Er moet een notariële schenkingsakte zijn opgemaakt als u de erfbelasting wilt verlagen.
  • De ouders moeten de 6 procent rente jaarlijks ook betalen.

Belastingvrij schenken 2018, 2019 en 2020

U mag u in 2019 tot 102.000 euro belastingvrij schenken als de ontvanger dit geld spendeert aan de eigen woning (aflossing hypotheek, aankoop woning, verbeteringen aan het huis). In 2020 is dit ruim 1 ton (103.643 euro). Voor het overige zijn de vrijstellingen:

Belastingvrij schenken, de vrijstellingen in 2018:

Jaarlijks of eenmalig:Vrijstelling schenkbelasting:
Uw kind jaarlijksmaximaal 5.363 euro jaarlijks
Uw kind eenmalig en kind is tussen de 18 en 40 jaar oudmaximaal 25.732 euro of 100.800 euro voor huis of tot 53.602 euro voor dure studie

Belastingvrij schenken, de vrijstellingen in 2019:

Jaarlijks of eenmalig:Vrijstelling schenkbelasting:
Uw kind jaarlijksmaximaal 5.427 euro jaarlijks
Uw kind eenmalig en kind is tussen de 18 en 40 jaar oudmaximaal 26.040 euro vrij of 102.000 euro voor huis of tot 54.246 euro dure studie

Belastingvrij schenken, de vrijstellingen in 2020:

Jaarlijks of eenmalig:Vrijstelling schenkbelasting:
Uw kind jaarlijksmaximaal 5.515 euro jaarlijks
Uw kind eenmalig en kind is tussen de 18 en 40 jaar oudmaximaal 26.457 euro vrij besteedbaar of 103.643 euro voor huis of tot 55.114 euro dure studie

Slot schenking op papier

Bespreek met uw notaris of schenken op papier ook wat voor u is. U gaat namelijk wel een schuld aan en moet rente betalen, niet iedereen wil dat. Het voordeel voor de ontvanger is wel dat de rente ook nog eens belastingvrij is. Een nadeel kan zijn dat als de erfenis te klein blijkt te zijn, deze na aftrek van de vordering zelf negatief kan worden.

Lees verder

© 2011 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Schenking 2021: vrijstellingen en tarieven schenkbelastingSchenking 2021: vrijstellingen en tarieven schenkbelastingAls u in 2021 een schenking wilt doen aan een kind, kleinkind, uw ouders, broer of zus, of iemand anders, is het voor de…
Vrij van recht erven of vrij van recht schenkenVrij van recht erven of vrij van recht schenkenOver een erfenis, nalatenschap of legaat moet u erfbelasting betalen, maar u kunt ook vrij van recht erven. In dat geval…
Schenken aan kleinkind 2019 en 2020Schenken aan kleinkind 2019 en 2020Belastingvrij schenken aan een kleinkind, kleinkinderen of kinderen was in 2019 populair. Grootouders willen graag belas…
Kruislings schenken in 2019: extra groot belastingvoordeelKruislings schenken in 2019: extra groot belastingvoordeelDe vrijstellingen bij schenken kunnen in 2019 groot zijn, zeker als de begunstigde jonger is dan 40 jaar. De schenkingsv…

7 Tips om extra geld te verdienenSoms heb je snel wat extra euro’s nodig. Soms zoek je een extra inkomstenbron waar je voor langere tijd aan kunt verdien…

Reageer op het artikel "Schenken op papier – voordelen en nadelen"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Bob, 15-11-2020 08:44 #139
Beste,

Wij overwegen een papieren schenking voor onze tweeling (0 jaar), hierover hebben wij een aantal vragen. Hopelijk kunt u hier ons hierbij verder helpen.

- papieren schenking is alleen geldig indien jaarlijks 6% rente wordt betaald. Gemiste rente kan (cumulatief) ingehaald worden. Betekent dit dat het mogelijk is om nu een papieren schenking te doen van €5.000, 18 jaar geen rente te betalen en na 18 jaar €9.727 (de cumulatieve rente) zonder extra schenkbelasting te betalen aan ontvanger (kind) van de papieren schenking (uiteraard gegeven dat de schenker nog minstens 180 dagen daarna leeft)?
- indien wij jaarlijks een papieren schenking doen van €5k wordt het theoretische vermogen van onze kinderen erg groot. Is het mogelijk om te voorkomen dat de box 3 vermogen van kinderen groeit door onze papieren schenking (bijv bepaalde voorwaarde toevoegen)? Uiteraard kan het box3 vermogen van de schenker dan niet worden afgetrokken, echter dit zou geen probleem zijn ivm nieuwe regels 2022 waarbij de aftrek slechts ~0,09% is, terwijl wel betaald moet worden over fictief rendement van 5,33%.
- is het mogelijk om een papieren schenking op ieder moment kosteloos (zonder belasting en notariskosten) om te zetten naar een echte schenking?

Alvast bedankt voor uw reactie.

Mvg Bob Reactie infoteur, 22-11-2020
Beste Bob,
1. Zolang kinderen minderjarig zijn. bent u bij een schenking aan een kind zowel ouder (schenker) als vertegenwoordiger van het kind (begunstigde). Gemiste rente kan worden ingehaald mits ook daarover 6% rente wordt betaald. Maar let op, wetten kunnen veranderen.
2. U kunt een schenking op papier (een schenking onder schuldigerkenning) omzetten in een echte schenking. Neem deze mogelijkheid op in uw akte.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eva, 22-09-2020 18:30 #138
Beste,
Mijn moeder schenkt ons al jaren op papier. Nu overwegen we om haar huis te kopen. Mogen we de reeds door haar geschonken schenkingen op papier met de koopprijs verrekenen? Reactie infoteur, 23-09-2020
Beste Eva,
Uw moeder mag een schenking op papier altijd aflossen. Laat wel vastleggen dat de schenking inmiddels is afgelost.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fred Beil, 18-09-2020 14:32 #137
Als je de belasting vrije som op papier schenkt aan je kinderen, mag je dan daarnaast ook nog een zelfde bedrag echt uitbetalen aan je kinderen. Reactie infoteur, 19-09-2020
Beste Fred Bell,
U mag in een jaar schenken wat u wilt, een schenking op papier en een "gewone" schenking worden bij elkaar opgeteld. Bekijk dus ook op elke vrijstellingen er nog recht is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees Ras, 21-07-2020 21:09 #136
Beste Infoteur,
Ik heb een papieren schenking uit 1991. Mijn ouders zitten in hun laatste jaren. Door ziekte is het huis verkocht en komt er geld vrij om eventueel de papieren schenking uit te betalen. Van een notaris hoorde ik dat het mogelijk is de rente, die wij elk jaar in cash aan onze ouders terug betaalden kunnen claimen als een vordering op onze ouders. Daardoor komt het totaal te erven bedrag flink naar beneden, het is dus een interessante stellingname. Maar ik vraag me af hoe legitiem deze stelling is. Reactie infoteur, 22-07-2020
Beste Kees Ras,
Een schenking herroepen of terughalen kan onder voorwaarden mogelijk zijn:

https://financieel.infonu.nl/geld/113853-voorwaardelijk-en-herroepelijk-schenken-schenking-herroepen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Ring, 22-06-2020 15:34 #135
Als de grootouders een jaarlijkse schenking op papier aan hun onvolwassen kleinkinderen doen, moet de 6% rente dan worden gestort op een rekening ten name van die kleinkinderen? Of mag dit naar een rekening t.n.v. de ouders van die kleinkinderen? Reactie infoteur, 24-06-2020
Beste A. Ring,
1. Zolang kinderen minderjarig zijn, is hun bezit fiscaal gezien vermogen van de ouders. Bovendien doen ouders indien van toepassing aangifte van schenkbelasting.
2. Belangrijk is de formulering in de akte van schenking, u kunt hierin meerdere voorwaarden opnemen. Bijvoorbeeld dat het geld wordt gestort op de rekening van de ouders zolang de kinderen minderjarig zijn, of op een spaarrekening van de kinderen zelf, of iets anders. En dat zodra ze 18 jaar of ouder zijn, het geld op hun eigen rekening wordt gestort, of op een andere rekening en het geld voor hen beschikbaar komt als ze bijvoorbeeld 21 jaar zijn. Overleg met uw notaris.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jean Aris, 06-05-2020 00:24 #134
Een ouder heeft een eigen woning deels gefinancierd met hypotheek. Ze heeft daarnaast beperkte liquide middelen. Ze zou graag aan haar kinderen binnen de vrijstellingen jaarlijks op papier willen schenken. De belastingdienst heeft als eis dat de schenker de 6 procent rente jaarlijks betaald. De schenker moet dat geld dus wel beschikbaar hebben. Terugschenken door de kinderen kan daarvoor een oplossing zijn. Stel nu dat er kinderen zijn die niet willen terugschenken. Is het in zo'n geval dan wellicht mogelijk om in de notariële schenkingsakte op te laten nemen dat de jaarlijkse rente niet betaald wordt, maar jaarlijks wordt toegevoegd aan de leningen? Om binnen de vrijstellingen te blijven kan de ouder bijvoorbeeld € 5000 per kind per jaar schenken + de jaarlijkse rente ad € 300 = € 5300 aan de lening toevoegen. Gaat de belastingdienst akkoord met deze creatieve oplossing? Of is het daadwerkelijk betalen van de rente een harde eis? Dat zou voor de moeder dan kunnen inhouden dat zij geen schenkingen op papier kan doen. Of is er voor deze ouder een andere mogelijkheid? Reactie infoteur, 09-05-2020
Beste Jean Aris,
De betaling van de rente is een harde eis. Als de kinderen niet meewerken zoals u aangeeft, lopen ze de schenking op papier mis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Glenys, 07-03-2020 12:37 #133
Hallo,

Ik zou graag een woning willen kopen maar krijg alleen te weinig hypotheek.
Kan ik een hogere hypotheek krijgen als mijn ouders een schenking op papier doen?

Mvg Reactie infoteur, 09-03-2020
Hallo Glenys,
Met een schenking op papier krijgt u een vordering op uw ouders. Het is de vraag of de bank dat genoeg vindt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arjan, 05-01-2020 12:04 #132
Kan er een schenking op papier van een woning aan kinderen (eerste lijn) gebeuren wanneer hierop nog een hypotheek lopende is? Reactie infoteur, 07-01-2020
Beste Arjan,
Als u een woning op papier schenkt waarop nog een hypotheek rust, wordt in overleg met de bank bekeken of de nieuwe eigenaar de hypotheek kan overnemen of dat de hypotheek moet worden afgelost.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 04-01-2020 19:57 #131
Mijn moeder heeft ons een schenking op papier gedaan in 2019 mag zij dan ook huurtoeslag aanvragen? Reactie infoteur, 07-01-2020
Beste Jan,
Als uw moeder aan de voorwaarden voldoet qua inkomen, huur en vermogen, mag ze in 2020 huurtoeslag aanvragen. Het is niet zo dat de Belastingdienst hierdoor de schenking kan terugdraaien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees Steen, 01-01-2020 11:01 #130
Ik heb in 2019 beide kinderen €102.000 geschonken voor hun huis.
Nu heb ik een woning €280.000 hypotheekvrij. Kan ik nog een schenking op papier doen ondanks dat ik ze al een groot bedrag heb geschonken?
mvg Reactie infoteur, 03-01-2020
Beste Kees Steen,
U mag zeker een schenking op papier doen en bijvoorbeeld gebruik maken van de lagere jaarlijkse vrijstellingen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Danny, 06-12-2019 17:16 #129
In bovenstaand artikel lees ik: Een schenking op papier is vooral verstandig als u geen contant geld wilt schenken of ter beschikking hebt,
Wat als je op papier je huis schenkt (250000,-) aan je drie kinderen maar verder geen eigen geld hebt.
Je bent toch verplicht 6% rente te betalen? Reactie infoteur, 09-12-2019
Beste Danny,
Klopt, de 6% rente moet wel worden betaald, de schenking niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dore, 29-10-2019 15:33 #128
Een schenkingsakte is opgemaakt bij de notaris, jarenlang is er rente betaald.
Na verloop der tijd wordt geen rente meer betaald maar n bedrag overgemaakt.
Vader zegt er bewust voor te kiezen om de schulderkenning niet ‘op papier’ af te lossen. Geen documenten zijn getekend vr aflossing tijdens t leven. De opzet van vader is om alsnog na overlijden het kind dit bedrag na te laten (mits er voldoende overblijft)

Is de schulderkenning nog geldig? Of hoe dient aflossing erkent te worden? Reactie infoteur, 30-10-2019
Beste Dore,
Belangrijk is dat de rente wordt betaald, tussentijds hoeft niet te worden afgelost. De schulderkenning geldt nog steeds, reparatiebetalingen van de rente (rente op rente) zijn nog mogelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Libel, 16-10-2019 15:50 #127
Geachte zeemeeuw,
Als aan zoon door mij een schenking op papier wordt gedaan en de verplichte rente ad 6% jaarlijks zal worden voldaan mag ik dan naast deze papieren schenking ook jaarlijks het vrijgestelde bedrag van € 5.363 betalen? Reactie infoteur, 18-10-2019
Geachte Libel,
Ja u mag de jaarlijkse schenkingsvrijstelling gewoon gebruiken (1 keer per jaar).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cobie, 26-09-2019 15:27 #126
In jullie uitleg over het schenken op papier wordt steeds vermeld dat de rente belastingvrij is. Is dit alleen van schenkbelasting of ook van inkomstenbelasting? Reactie infoteur, 27-09-2019
Beste Cobie,
Dit kan de komende jaren nog veranderen, maar in Nederland is de rente op schulden en vermogen niet belast (inkomstenbelasting), wel het vermogen zelf. Als een deel van de rente wordt geschonken moet weer worden bekeken of dit meer dan de schenkingsvrijstelling is en er dus wellicht schenkbelasting moet worden betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maud, 19-09-2019 13:36 #125
Goedemiddag,
Mijn vader is nu 74 jaar. Mijn moeder is overleden. Hij woont in een eigen huis, WOZ waarde 120.000 euro.

Stel dat hij naar een verzorgingstehuis moet, klopt t dan dat wij (zijn twee kinderen) zijn huis niet meer mogen verkopen als hij dement is?

Klopt het dat hij dan de waarde van zijn huis moet opmaken in het verzorgingstehuis?

Alvast dank Reactie infoteur, 22-09-2019
Goedemiddag Maud,
1. Als uw vader dement is, is hij inderdaad niet meer beslissingsbevoegd. Een rechter kan een bewindvoerder aanstellen en die de mogelijkheid geven om de woning te verkopen (niet elke rechter staat overigens verkoop toe).
2. In een verzorgingshuis hoeft de woning niet te worden opgegeten. De woning mag nog twee jaar als woning in box 1 staan. Vermogen van twee jaar terug (box 3) speelt wel mee bij de hoogte van de eigen bijdrage:

https://financieel.infonu.nl/geld/109954-eigen-bijdrage-verzorgingshuis-2018-2019.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nick, 13-08-2019 15:56 #124
Goedemiddag,

Mijn ex-partner heeft van haar vader een schenking op papier gekregen. Hierover betaald hij haar ook ieder jaar de 6% rente, op haar eigen rekening en zij stortte dat dan op onze gezamenlijke rekening.
Er is destijds door hem een clausule opgesteld dat de schenking alleen van haar is, dus bij scheiden krijg ik hier niets van. Op zich geen probleem, maar nu beweren ze dat ik de helft van die 6% rente over de afgelopen jaren terug moet betalen. Mij lijkt dit sterk, maar zou graag hier iets meer van willen weten. Alvast dank. Reactie infoteur, 14-08-2019
Goedemiddag Nick,
Wat staat er in de schenkingsakte, ook een clausule over de rente?
In zijn algemeenheid geldt het volgende. Uw ex stortte zelf het geld op de gezamenlijke rekening, kennelijk mocht dat ook volgens de akte (anders is de ex in overtreding en niet u). Als jullie bovendien in gemeenschap van goederen waren getrouwd, heeft de ex zelf de gestorte rente gemeenschappelijk gemaakt. U mocht er dus in goed vertrouwen vanuit gaan dat de gestorte rente ook gemeenschappelijk was en niet hoeft te worden terugbetaald als gevolg van een echtscheiding.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annelies, 17-07-2019 14:13 #123
Ik heb een vraag. Wij hebben voor 2008 een schuldigerkenning t.w. van de eenmalige belastingvrije som afgesloten bij de Notaris.
Kunnen we nu nogmaals die 102.000 euro belastingvrij geven aan een kind die een eigen woning wilt kopen? Reactie infoteur, 18-07-2019
Beste Annelies,
In het geval dat vóór 2010 gebruik is gemaakt van de eenmalige vrijstelling en daarna niet meer, resteert er in 2019 nog een belastingvrije ruimte van € 28.206 voor een eigen woning.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dorresteijn, 04-07-2019 10:17 #122
Als voorbeeld wordt de eigen woning gebruikt, maar hoe zijn de regels als het verhuurd onroerend goed betreft.
Wie ontvangt de huurinkomsten en hoe zit het dan met de 6% schenkbelasting.
vr groet dorresteijn. Reactie infoteur, 05-07-2019
Beste Dorrestein,
1. De belastingvrije schenking van 102.000 euro geldt alleen voor een eigen woning (de ontvanger moet in de woning gaan wonen). Als een verhuurde woning wordt geschonken, gelden de lagere vrijstellingen.
2. De huur is voor wie in de periode van verhuur de eigenaar is. De 6% is geen schenkbelasting, maar de rente die u moet betalen als u de schenking schuldig blijft en dus op papier schenkt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jean, 29-05-2019 10:44 #121
Mijn ouders willen mij 100.000 schenken tbv aankoop woning. Als ik het voor iets anders gebruik moet ik alsnog belasting betalen? Of kan ik het weer terug schenken? Studeer nog dus kan nu geen hyp. krijgen. Reactie infoteur, 30-05-2019
Beste Jean,
Als u de schenking van een ton niet voor een eigen woning gebruikt, vervalt de schenking niet en moet u schenkbelasting betalen. Terug schenken zal als een nieuwe schenking worden gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

D. P., 17-05-2019 21:57 #120
L.S.
Mijn ouders hebben een schenking op papier gedaan aan mij en mijn broers. Nu is één van mijn broers eerder overleden. In de schenking is vastgelegd dat de schenking alleen aan mijn broer toekomt, niet aan zijn vrouw. Als erfgenaam zijn er twee kinderen. Zij erven dan beiden de helft van de schenking op papier. Het bedrag van de schenking komt pas vrij bij overlijden of bij opname in een verzorgingstehuis. De 6% rente over de schenking zal doorbetaald moeten worden door mijn ouders. Dat zal dan moeten gaan naar hun kleinkinderen, dus de kinderen van mijn broer, correct? En de verdeling van de rente over hen beiden zal dan ook 50/50 moeten gaan, correct?
Alvast dank voor jullie reactie! Reactie infoteur, 21-05-2019
Beste D.P.,
Dat klopt, als de kleinkinderen in de schenking niet zijn uitgesloten, worden zij beiden eigenaar van de schenking op papier.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Putten Van, 29-04-2019 12:00 #119
"zolang de kinderen de vordering… niet kunnen opeisen… behoren de schuld niet tot de grondslag voor box 3", dit is de zogeheten disfiscalisering"… juist of onjuist?, bij schuldenaar blijft in box 3, bij ontvanger Niet in box 3. Graag reactie. Willem Reactie infoteur, 29-04-2019
Beste Van Putten,
Als een ouder is overleden, kunnen de kinderen een niet-opeisbare vordering hebben op de nog langstlevende. Deze vordering is dan gedefiscaliseerd bij de langstlevende en de kinderen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Leen, 30-03-2019 17:58 #118
Mijn moeder heeft een eigen woning maar begint een beetje te dementeren. Ik wil de woning kopen met goed vinden van mijn broer en zus om te voorkomen dat mijn moeder binnen enkele jaren in een verpleeghuis terecht komt. Ze mag er in blijven wonen. Wat is de beste oplossing, Voorbeeld: woning is waard € 300.000 bij verkoop. De hypotheek is € 160.000. Voor welk bedrag mag ik de woning kopen en wat er over blijft moet gedeelte worden in 3 delen. Ik zelf met broer en zus. Kunt u vertellen wat er dan nog aan belasting betaald moet worden? Reactie infoteur, 02-04-2019
Beste Leen,
De Belastingdienst neemt meestal de WOZ-waarde als uitgangspunt. Als u de woning met behoud van vruchtgebruik koopt, kan de waarde lager zijn. De waarde is dan ook afhankelijk van de leeftijd van uw moeder:

https://financieel.infonu.nl/geld/38094-nieuwe-erfrecht-nadelig-voor-huizenbezitters.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lin, 16-03-2019 11:13 #117
Beste,

Ik heb een vraag over de volgende situatie: indien er sprake is van een notarieel vastgelegde papieren schenking van ouder aan kind t.b.v. eigen woning van bijvoorbeeld 50.000 Euro, waarover de ouder jaarlijks 6% (3.000 Euro) rente aan het kind betaalt, wordt deze 3.000 Euro door de Belastingdienst dan gezien als een jaarlijkse schenking waarop het jaarlijks bedrag van schenkingsvrijstelling (maximaal 5.428 Euro per jaar) van toepassing is, zodat het maximaal schenkingsvrij bedrag nog 2.428 Euro is? Of valt deze 3.000 Euro rente buiten de schenkingsvrijstelling?

Vr groet Reactie infoteur, 19-03-2019
Beste Lin,
De rente die u betaalt is geen schenking en gaat dus ook niet van de schenkingsvrijstelling af, het valt er inderdaad buiten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van Maanen, 04-02-2019 16:30 #116
Drie dochters een schulderkenning van 45.000 Euro. Twee zou ik graag af willen lossen, kan dat? De andere dochter heeft de rente van 6 procent nodig voor haar levensonderhoud. Reactie infoteur, 05-02-2019
Beste Van Maanen,
Ja u mag aflossen op de schulderkenning, zoals u ook andere schulden mag aflossen. Deze komen dan te vervallen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Albert de Vries, 07-01-2019 15:44 #115
Mijn ouders (gehuwd in gemeenschap van goederen) hebben mij op papier 26.861 geschonken, hiervan is een notariële akte opgemaakt. Ook betaalden zij elk jaar 6% rente. Nu is mijn moeder overleden. Moet in de aangifte erfbelasting ik de helft van de schenking op papier in mindering brengen op haar nalatenschap? Of mag ik het hele bedrag in mindering brengen als mijn vader overlijdt? Dat laatste is gunstiger. In de akte staat dat ik het pas kan opeisen als de langstlevende is overleden. Reactie infoteur, 09-01-2019
Beste Albert de Vries,
Omdat de schenking pas opeisbaar is na overlijden van uw vader, loopt deze nog door tot diens overlijden.Dat zou betekenen dat uw vader de schenking voor zijn rekening neemt en doorgaat met 6% te betalen over het gehele bedrag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Werner, 26-11-2018 23:45 #114
Hallo.
Is schenken op papier überhaupt wel aantrekkelijk? Stel dat ik jaarlijks €5.300 schenk aan mijn kind. Die betaalt daarover 1,2% vermogensrendementsdiefstal. Dat is jaarlijks €64 cumulatief. Na 15 jaar is €79.500 op papier overgeheveld. Tegen een tarief van 10% successiebelasting zou dat een besparing zijn van €7.950. Gelijktijdig heeft hij over de afgelopen 15 jaar aan vermogensrendementsdiefstal bij elkaar opgeteld €7.680 moeten betalen. De "winst" is dan nog maar €270; ongeveer de kosten van de akte… Vanaf jaar 15 duikt hij zelfs in de min! Na 25 jaar is het voordeel €13.250, terwijl de vermogensrendementsdiefstal opgeteld €20.800 is geweest. Tel uit je winst.
Los van indexatie, zie ik nou iets over het hoofd? Reactie infoteur, 28-11-2018
Hallo Werner,
Ja, u betaalt immers minder vermogensbelasting en als het een gewone schenking is (niet op papier), betaalt uw kind hierover waarschijnlijk ook vermogensbelasting. Tot slot scheelt een schenking later erfbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

René, 08-10-2018 19:30 #113
Goedendag,
Begrijp ik het goed als ik mijn dochter en zoon ieder 5000 schenk op papier, dat zij vermogensbelasting gaan betalen over dit bedrag?
De 6% rente is dat jaarlijks over die 5000 euro of is dat na 2 jaar 10.000 na 3 jaar 15.000 euro?
(Dus 1e jaar 300, 2e jaar 600, 3e jaar 900 euro rente )
Kan ik vast leggen hoeveel jaar ik wil schenken?
Als ik meer geschonken heb op papier dan dat bijvoorbeeld ik aan vermogen heb, en ik kom te overlijden moet mijn vrouw dan bij gaan leggen?
Kunnen we de rente percentage ook verlagen. Reactie infoteur, 11-10-2018
Beste René,
Bij schenken op papier betaalt u elk jaar rente op de uitstaande schuld. Als uw vrouw niet meetekent, kunt u niet meer schenken dan u zelf bezit. Die 6% is wettelijk bepaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tina, 23-09-2018 16:34 #112
Goedemiddag,
Ik ontvang jaarlijks een bedrag aan rente van 10.000 euro van mijn ouders ivm schenking op papier. Ik zie dit bedrag als een stukje vooruitbetaalde erfenis.
Ik lig in scheiding. Klopt het dat die 10.000 gezien moet worden als inkomsten? Dat vindt mijn ex partner en daardoor hoeft hij minder partneralimentatie aan mij te betalen.
Het is echter rente over een schuld. Klopt zijn redenering dat ik de ontvangen rente bij mijn inkomen moet optellen voor het bepalen van mijn te besteden bedrag tav berekening partneralimentatie?

Vast dank voor uw reactie.

Gr
Tina Reactie infoteur, 26-09-2018
Beste Tina,
Wat u aan schenking krijgt op papier is niet een bedrag waarover u direct kunt beschikken, het wordt daarom tot uw vermogen gerekend (een vordering) en niet tot uw inkomen. De rente zou u als inkomsten kunnen zien, maar is geen belastbaar inkomen. Sterker nog, u betaalt over uw vermogen ook belasting en dat zou volgens de redenering van de ex-partner de alimentatie juist kunnen verhogen, omdat uw draagkracht hierdoor daalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bob, 22-09-2018 07:05 #111
Goedemorgen
Is het slimmer om een afbetaald huis per testament als legaat te stelllen, of is schenken op papier verstandiger? Reactie infoteur, 24-09-2018
Beste Rob,
Wat verstandiger is, hangt ook af van hoe oud de schenker/erflater zelf gaat worden. Immers wordt u oud, dan kunt u vele jaren gebruik maken van een schenkingsvrijstelling (u betaalt wel rente). Kortom, de keuze hangt van de persoonlijke situatie af.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Floris, 08-09-2018 12:47 #110
Hoi ik heb een vraag, eigen vermogen van mijn vader huis plus banktegoed minus hypotheek is 400000 euro. Nu wil hij mij geld schenken en mijn 2 broers en zus niet. ( heeft daar zijn reden voor) Wil gebruik maken schenkvrijstelling iets van 5300 per jaar en wil dat tot aan zijn dood blijven doen. De rente wordt ook betaald.
Stel dit duurt 10 jaar. Er is dan 53000 euro uit vermogen van 400000 euro. Blijft dus zeg maar 347.000 euro over. Wordt bij overlijden de 347.000 door 4 gedeeld of is het 400000/4 waarvan ik al 53000 euro heb ontvangen? Reactie infoteur, 13-09-2018
Hoi Floris,
Als uw vader niet aangeeft dat de schenking moet worden verrekend bij de erfenis later, hoeft u dat ook niet te doen. U hebt als erfgenaam recht op 1/4e deel van wat er bij zijn overlijden aan nalatenschap over is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cornelis, 30-03-2018 17:43 #109
Mijn ouders willen jaarlijks een schenking op papier doen van 5000 euro per kind om onder de vrijstelling te blijven. Dat bekent 300 euro rente per jaar per schenking. Als kind willen we dat rente bedrag weer terug schenken. Daarvoor geldt max. vrijstelling van 2147 euro (2018). Dus ik neem aan dat ik zonder aktes o.i.d. per jaar deze 300 euro volledig kan terugschenken aan mijn ouders? Stel dat je dit 7 jaar doet, dan kom je op 7x300= 2100 rente voor in totaal 35.000 euro aan schenkingen. Daarmee blijf je dan binnen de jaarlijkse vrijstelling voor het terugschenken van kind aan ouder. Klopt dit of zitten er toch nog ergens een addertje onder het gras voor het terug schenken?
Alvast bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 02-04-2018
Beste Cornelis,
De redenering klopt. Als u eerst de rente betaalt, kunt u die later weer probleemloos schenken. Uw ouders moeten wel naar de notaris gaan, dat hoeft u niet te doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ldb, 31-01-2018 17:20 #108
Ouders schenken hun kinderen gedurende 7 jaar € 5.000 (jaarlijks vastgelegd bij de notaris).
Kinderen ontvangen dit geld pas na overlijden van de ouders. Het geld zit in het huis van de ouders.
Zij kunnen met dit geld dus niets doen.
Komen kinderen dan nog in aanmerking voor huursubsidie? Reactie infoteur, 01-02-2018
Beste Lbd,
De schenkingen op papier behoren tot het vermogen van de ontvangers en er moet rente over worden betaald. Voor de huursubsidie mag men niet meer dan 30.000 euro aan vermogen hebben in 2018.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marilena, 10-11-2017 16:33 #107
Mijn kinderen hebben al een eigen huis met hypotheek en op mijn huis zit nog een hypotheek van 100,000 euro. Ik ben niet van plan ooit te verhuizen. De huidige koopprijs van mijn huis is zeker 300.000. Is het verstandig om mijn huis op papier aan mijn kinderen te schenken of moeten ze dan veel belasting betalen als (mede)bezitters van twee huizen? Reactie infoteur, 13-11-2017
Beste Marilena,
Een deel van de eigen woning schenken als er een hypotheek op het huis is gevestigd, zal waarschijnlijk niet mogelijk zijn zonder toestemming van de bank, de bank heeft de hele woning immers als onderpand. Bij een schenking van onroerend goed kunnen de kinderen recht hebben op een vrijstelling, over het meerdere betalen ze schenkbelasting en daarna waarschijnlijk vermogensbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A., 18-09-2017 13:26 #106
Mijn vader van 80 overweegt jaarlijkse schenkingen op papier aan mij en zijn twee andere kinderen om tzt de erfbelasting te verlagen. Na alle plussen en minnen komt er een voordeel uit van ca. 2.000 euro per kind na 6 jaar schenken (dan is vrijstellingsbedrag bereikt). Mijn vaders geld zit echt alleen in de stenen. Het voordeel is aan ons, de kinderen, en voor hem zie ik geen nadelen. Vraag is of ik iets over het hoofd zie? Wat gebeurt er bijv. als hij over zeg drie jaar zijn huis wil verkopen en iets anders wil terugkopen? Dan heeft hij onvoldoende middelen; of is dit te voorkomen door een herroepingsclausule in de akte op te nemen? Reactie infoteur, 18-09-2017
Beste A,
Als uw vader straks geen hypotheek nodig heeft, is er nog weinig aan de hand. Het geld is pas opvorderbaar als uw vader is overleden en tot die tijd is het een voor de inkomstenbelasting fiscaal aftrekbare schuld bij uw vader.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mr, 18-09-2017 11:20 #105
Mijn ouders hebben mij in 1995 75000 gulden geschonken op papier en in 2008 40000 euro, ook op papier. De schenking van 1995 is rentevrij. De schenking van 2008 met 6% rente. Mijn broer heeft dezelfde bedragen op papier geschonken gekregen. In de eerste akte staat dat mijn broer voor mij gemachtigd is. Ik heb sinds 2001 geen contact meer met mijn ouders en broer.

Van de notaris ontving ik in 2008 een brief met een factuur die ik aan de belastingdienst moest betalen (ca. 2000,--). Omdat ik niet wist waar dat over ging heb ik hem gebeld. Dat bleek te gaan over de schenking op papier van 2008. Mijn broer heeft voor mij de akte van schenking getekend. Mijn ouders hebben eind 2008 één keer de rente overgemaakt, daarna nooit meer.
Ik ben al in gesprek geweest met de notaris, maar ik word er niet veel wijzer van.

Ik vraag me af of ik hier iets mee moet? Ik heb geen zin om mijn ouders te gaan wijzen op dat zij geen rente betalen, want ik wil geen contact met ze. Contact met ze betekent dat ik direct weer aan ze vastzit en ik ben na jaren eindelijk uit hun macht, uit hun greep (dat even terzijde).
Betekent dit dat de schenkingen op papier nou niet als schenking gezien worden of betekent dit dat ik als mijn ouders overleden zijn de volledige erfbelasting moet betalen? Of kan het ook nog zijn dat mijn broer namens mij een handtekening heeft gezet dat de aktes ongedaan zijn gemaakt? Heeft u enig idee? Reactie infoteur, 18-09-2017
Beste Mr,
Die (ruim) 2.000 euro zal de schenkbelasting op de schenking van 40.000 euro zijn geweest. Dat er geen rente wordt betaald, kan later een probleem worden bij de bepaling van de erfenis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 10-05-2017 09:46 #104
Beste,
Stel dat een ouder een stuk grond schenkt aan zijn 3 kinderen. Op die grond mag wel niet gebouwd worden. Er kan dus in feite niets mee gedaan worden. De ouder schenkt dit weg om registratierechten te verminderen bij de aankoop van een nieuwe woning. Wat is het gevolg hiervan voor de kinderen? Gaan de kinderen hier kosten aan hebben? Wat met de jaarlijkse grondlasten?
Alvast vriendelijk bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 12-05-2017
Beste Anoniem,
De overdracht van grond verloopt via een notaris en daarover moet overdrachtsbelasting worden betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Herman, 08-05-2017 11:36 #103
Ik heb aan 2 van mijn kinderen (in voorgaande jaren) hypotheekleningen verstrekt toen zij een eigen huis kochten. Zij betalen mij rente hierover en ik schenk ze een deel daarvan jaarlijks terug (de bedragen die terug geschonken worden vallen in beide gevallen binnen de jaarlijkse vrijstelling. Beide kinderen zijn jonger dan 40 jaar.
Voor het ene kind heb ik het hele hypotheekbedrag gefinancierd, voor de het andere kind een deel; die heeft daarnaast nog een aanvullende hypotheek bij een financiële instelling, die (onder voorwaarden) versneld afgelost zou kunnen worden.

Is een constructie mogelijk om hen nu "op papier" een schenking te doen waarbij alsnog gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om eenmalig € 100 dzd vrijgesteld te schenken? Probleem lijkt me, dat die schenking niet onmiddellijk aangewend kan worden om de bestaande hypotheekschulden te verminderen. Of is in dit geval aan een schenking op papier de maximale (eenmalige) vrijstelling van € 25.449 aan de orde (die dan niet voor de aflossing van de hypotheekschulden gebruikt hoef te worden), zodat over het meerdere schenkbelasting betaald zou moeten worden?

Met belangstelling zie ik uw reactie tegemoet,

Herman Reactie infoteur, 09-05-2017
Beste Herman,
Een schenking op papier valt niet onder de 100.000 euro vrijstelling als het geld niet kan worden aangewend voor een eigen woning. Wel kan de eenmalige vrijstelling tot een bedrag van 25.526 euro (2017) worden benut, omdat die geen bestedingsbeperking kent.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Andre, 17-04-2017 16:46 #102
Beste Zeemeeuw,

3 Jaar geleden heeft mijn moeder het vruchtgebruik over de woning gekregen welke ik gekocht heb en ikzelf heb het bloot eigendom.
De woning is dus mijn eigendom.
Nu is zij terminaal ziek en wil ik graag weten wat het beste is:
1. Mijn moeder afstand laten doen van het recht van vruchtgebruik die zal geschieden tegen een prijs die voor dat vruchtgebruik staat of
2. Schenking.

Ik weet dat ik in het eerste geval geen schenkbelasting hoef te betalen maar wel een bedrag aan mijn moeder, welke later weer in de nalatenschap zit die mijn zus en ik erven, maar om welke bedragen gaat het dan.
1 jan 2014 was de woz waarde 184.000 en per 1 jan 2016 was de woz waarde 233.000 euro.
Ik heb het pand zelf voorheen gekocht voor 196.000 euro.

Stel dat ze mij het vruchtgebruik wil schenken, dien ik dan over de woz waarde 10, resp. 20% erfbelasting te betalen of alleen over het vermeerderde deel van de woz waarde sinds ze in het pand is gaan wonen?
Dien ik deze schenking bij de notaris op te laten maken of kan het ook onderhands middels een door ons beiden opgemaakt en ondertekend schrijven?

Ik hoop op een spoedig antwoord.

Bij voorbaat hartelijk dank,
Andre Reactie infoteur, 19-04-2017
Beste Andre
Bij de omzetting van vruchtgebruik naar verkoop hanteert de notaris een speciale tabel die afwijkt van de tabel voor de successierechten. Deze omzetting moet via een notaris plaatsvinden, omdat het hier onroerend goed betreft en het vruchtgebruik is geregistreerd bij het Kadaster. Ook verkrijging via vererving is denkbaar, bijvoorbeeld vast te leggen in een testament.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 24-03-2017 17:37 #101
Uit een stamrecht B.V. hebben wij onze dochter 200,000 hypotheek verstrekt een aantal jaar geleden. (8) Nu gaat de stamrecht B.V. (verplicht) pensioen uitkeren, en onze dochter moet zelf een hypotheek afsluiten zodat zij kan aflossen. Echter gezien haar salaris is het maximaal leenbare 120K. Het appartement is wel in waarde gestegen (nu zo'n 230K). In Amsterdam. Wat te doen? Schenken op papier, of gedeeltelijk contant, 80K gaat niet lukken.
Graag een advies, bij voorbaat dank.
Hans. Reactie infoteur, 27-03-2017
Beste Hans,
U wilt het vermogen van de bv weer aanvullen en dat betekent dat voor uw dochter een herfinanciering moet plaats vinden. Een schenking op papier zal dan niet helpen (uw dochter krijgt daarmee geen geld in handen), een gewone schenking wel of bijvoorbeeld een privélening bij u.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lady G., 02-03-2017 12:24 #100
Ik heb op mijn zoon een schuld van 15.000 euro wegens schenken op papier. Ik betaal elk jaar in december 6% rente hiervoor. Nu heeft mijn zoon eigenlijk 2000 euro contant nodig. Kan ik hem dit uitbetalen en daarmee mijn schuld verminderen naar 13.000? Zo ja, hoe moet ik dat dan vermelden op het bankafschrift?
Graag uw advies, bij voorbaat dank Reactie infoteur, 02-03-2017
Beste Lady G,
U noteert dan 2.000 euro extra aflossing op de schuld van 15.000 euro, resteert nog 13.000 euro. Is er een aktenummer, vermeld die dan ook met datum.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joop, 15-02-2017 16:01 #99
Hallo Zeemeeuw,
Mijn moeder schenkt mij op papier jaarlijks 5000,- euro en betaalt hierover jaarlijks 300 euro rente (6%). Dit doet ze nu al 3 jaar dus totaal 15000 euro. Moet zij het volgende jaar als ze weer op papier schenkt rente betalen over 20.000 euro, dus 1200 euro. Of 300 euro alleen over de laatste 5000 euro? Reactie infoteur, 16-02-2017
Hallo Joop,
Bij elke schenking op papier hoort de 6% rente. U mag uw moeder ook een deel van de rente (nadat u die hebt ontvangen) belastingvrij (terug)schenken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Boudewijn, 18-01-2017 21:14 #98
Ik heb mijn 2 kinderen en 4 kleinkinderen in 2001 een "schenking op papier" gedaan. Mijn kinderen/kleinkinderen en ik zelf willen graag af van deze schuld/vordering. Kan ik nu de in de notariële akte vastgelegde bedragen aan mijn kinderen en kleinkinderen uit betalen zodat de schuld en vordering komt te vervallen en zo ja zitten daar nog consequenties aan vast? Reactie infoteur, 20-01-2017
Beste Boudewijn,
Als in de schenkingsakte geen bepalingen staan die het eerder aflossen van uw schuld onmogelijk maken, dan kunt u de schuld tijdens uw leven belastingvrij inlossen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Schenk, 10-01-2017 12:49 #97
Ik heb in oktober 2015 een appartement gekocht dat nog in aanbouw is en dit appartement op de naam van mijn zoon gezet, dus het is een schenking. Helaas door grote moeilijkheden met deze zoon (wilt geen contact meer met mij hebben) wil ik als het mogelijk is, het appartement terug vragen.

Bestaat er een mogelijkheid?
Vriendelijk dank voor uw antwoord Reactie infoteur, 12-01-2017
Beste Schenk,
Als in de schenkingsakte of koopakte geen voorwaarden staan om de overdracht ongedaan te maken, is hierbij medewerking van uw zoon nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sherry, 03-01-2017 16:08 #96
Is het mogelijk om een schenkingsovereenkomst op emotionele gronden te ontbinden, via een klerk van de rechtbank.
Hoe lang duurt dat.
Dit kreeg ik te horen van een kennis die weg wil bij zijn vrouw. Via de rechtbank is het mislukt, maar op emotionele gronden met goede onderbouw moet het lukken.
Beide ouders hebben getekend die het contract aangegaan zijn.
Klopt dat? Reactie infoteur, 04-01-2017
Beste Sherry,
Een langdurige schenkingsverplichting kan door de rechtbank op emotionele gronden worden ontbonden. Als de ontvanger hieraan niet meewerkt, zal dit meer zijn dan een administratieve handeling door de klerk. Het is altijd goed om in een schenkingsovereenkomst een ontsnappingsclausule op te nemen, ontbindende voorwaarden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joke, 20-12-2016 14:20 #95
Vraag is: Ik heb mijn dochter eenmalig over 2015 een papieren schenking gedaan en ook hierover de rente van 6% aan haar voldaan. Dit is met een notariële akte tot stand gekomen. Als ik over 2016 weer een schenking doe, moet ik dan weer opnieuw een akte bij de notaris halen en weer betalen en zo ja moet dit dan bij iedere verdere schenking steeds weer? Mocht ik willen stoppen hiermee, wil dan zeggen dat ik over de eerste schenking van 5200,00 euro de volgende jaren steeds weer 6% rente moet blijven betalen? Bij voorbaat dank voor uw medewerking Reactie infoteur, 23-12-2016
Beste Joke,
Als een schenking op papier ook nog de karakter van een schuld moet hebben bij uw overlijden, dan is een notariële akte noodzakelijk. Voor een gewone schenking bij leven of een schenking op papier die bij leven geactiveerd wordt (schulderkenning uit vrijgevigheid), is er geen notariële akte nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hilde, 23-11-2016 15:41 #94
Ik heb de volgende vraag;
8 jaar geleden is mijn schoonvader overleden. Mijn man en zijn broer hebben een schenking op papier gekregen.
Nu blijkt dat er vanuit de stamrecht bv een behoorlijke schuld is opgebouwd waar wij niets vanaf wisten. Wanneer mijn schoonmoeder overlijdt erven wij de schuld. Daarom zullen wij de erfenis moeten verwerpen. Maar kunnen wij dan ook nog de erfenis van mijn schoonvader verwerpen? Of moeten wij dan alsnog een deel van de schuld betalen omdat er een schenking op papier is gedaan?

Met vriendelijke groet, H.J Reactie infoteur, 24-11-2016
Beste Hilde,
De schenking op papier die u hebt gekregen is een schenking bij leven geweest en staat daarom waarschijnlijk los van de erfenis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wtl, 17-11-2016 12:13 #93
De belastdienst heeft in al haar wijsheid besloten dat de door de schenker betaalde schenkbelasting (schenken op papier) ook als "schenking" moet worden gezien. Moet hierover dan ook de 6% rente worden betaald?

Bij voorbaat dank voor uw reactie Reactie infoteur, 18-11-2016
Beste Wtl,
Het vrij van recht schenken is inderdaad ook een schenking en dus met 6% rente belast:

http://financieel.infonu.nl/belasting/112232-vrij-van-recht-erven-of-vrij-van-recht-schenken.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

T. de Jong, 02-11-2016 02:16 #92
Ik heb een vraag over schenking op papier.
Als mijn ouders mij 70.000 op papier schenken en zij dit geld zelf in contanten op hun rekening houden omdat dit om contant vermogen gaat, mogen zij dit geld dan toch van hun box 3 vermogen aftrekken? Dit willen zij doen ivm verlaging voor de awbz bijdrage als zij zorg nodig gaan hebben. Of is het bij contant geld toch beter om daadwerkelijk aan de kinderen te schenken? Reactie infoteur, 04-11-2016
Beste T. de Jong,
Als uw ouders u geld op papier schenken (en aan de voorwaarden voldoen), mogen zij dat bedrag als schuld in box 3 aftrekken minus een drempel van 3000 euro:

http://financieel.infonu.nl/belasting/109172-geldlening-box-3-inkomstenbelasting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fam Meijer, 14-10-2016 18:31 #91
Vraag: schenking aan 2 kinderen van ieder jaar euro 5000 is 10.000 euro. Elk jaar 600 euro aan rente. Zou je dit 10 jaar doen, kost je dit euro 6000? Klopt dit? Reactie infoteur, 17-10-2016
Beste Fam Meijer,
U betaalt dan het eerste jaar 600 euro, tweede jaar 1200 euro (twee tranches) en zo verder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Siska, 29-09-2016 13:37 #90
Een kennis van me wil haar kind op papier gaan schenken omdat het geld nog in het huis zit.

Als de moeder besluit tijdens haar leven het huis te verkopen en ze gaat vervolgens goedkoper wonen en het geld dat ze overhoudt (door de overwaarde van het oude huis) opmaken. Hoe zit het dan met de overeenkomst inzake "schenking op papier"? Als de moeder overlijdt is er immers niets meer te erven want alles is door haar uitgegeven.

Is het tijdens haar leven (na verkoop van het oude huis) mogelijk om het schenken op papier stop te zetten of te laten ontbinden? Reactie infoteur, 30-09-2016
Beste Siska,
Een schenking van een woning na overlijden (legaat) vervalt als de woning bij leven is verkocht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fleur, 13-09-2016 15:13 #89
Mijn broer is overleden. Hij was niet getrouwd en had geen kinderen. Mijn ouders en ik waren zijn enige directe familie. Het vermogen dat we gaan erven is ongeveer 40000 euro. Om erfbelasting (30%) te omzeilen wil ik mijn erfdeel verwerpen. Een verklaring van erfenis wordt hiervoor opgesteld bij de notaris. Mijn ouders hoeven geen erfbelasting te betalen. Ik wil mijn deel (20000 euro) via de belastingvrije schenkingen van mijn ouders aan mij en mijn 2 kinderen verkrijgen. 5300+2100+2100= 9500 eind 2016 en 9500 begin 2017. Is het raadzaam om ook een schenkingsakte op te laten stellen? Reactie infoteur, 14-09-2016
Beste Fleur,
Het is nog maar de vraag of verwerpen helpt, omdat de Belastingdienst de erfbelasting berekent alsof er niet verworpen is. Een schenking kan ook onderhands plaats vinden en hoeft dus niet per se via de notaris.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Manon Smulders, 21-08-2016 14:57 #88
Ik heb in 2000 een schenking op papier ontvangen en een aantal jaren later weer een schenking op papier, maar dan de helft minder. Ik krijg alleen over de eerste schenking rente, niet voor de andere. Mijn vraag is of er kosten aan verbonden zijn om deze laatste schenking op papier te verzilveren? Reactie infoteur, 22-08-2016
Beste Manon Smulders,
Een schenking op papier verzilveren is niets anders dan dat de schenker zijn schuld bij u aflost. De schenkbelasting is al bij de schenking betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P., 10-08-2016 11:54 #87
Mijn ouders hebben twee keer een schenking op papier gedaan aan ons (aan mijn broer en aan mij). De eerste keer is geweest in 1992. Dat was een schenking op papier waarbij geen rente verschuldigd was (de oudste moest jonger zijn dan 35 geloof ik en dat was toen zo). In 2008 hebben zij ook nog een schenking gedaan op papier aan ons. Daarover moeten zij 6% per jaar betalen aan ieder. Dat doen ze niet. Ik heb geen contact meer met vader. Moeder is inmiddels overleden. Is het zo dat ik naar die schenkingen kan fluiten als het vermogen nog aanwezig is als pa overlijdt omdat hij die rente niet betaalt? Reactie infoteur, 10-08-2016
Beste P,
Als uw vader de rente niet betaalt, wordt moet bij overlijden van uw vader over de schenking erfbelasting worden betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Hermans, 14-05-2016 21:46 #86
Hallo
Ik heb 2 vragen nadat ik wat zaken heb gelezen

Vraag 1 situatie gaat over Lening van kind aan ouder
We (2 kinderen) hebben onze ouders in 2012 ondersteund met het betalen van successierechten. Het bedrag wat we aan hen geleend hebben is ieder 12.500 euro. We hebben toen een "overeenkomst van geldlening" op laten maken en dit is ook vastgelegd bij de belastingdienst. In deze overeenkomst is opgemaakt dat de rente van 6% jaarlijks wordt bijgeschreven op de hoofdsom. Op uw site is te lezen dat vanaf 2010 de rente jaarlijks moet worden betaald. Zo niet dan kan de belastingdienst de lening negeren. Klopt dit?
Kunnen we dit als nog herstellen door de rente die jaarlijks betaald had moeten worden nu in 1 x keer af te handelen? Moet dit nog aan voorwaarden voldoen?
Moeten we het uitgeleende bedrag (plus of met rente) opgeven bij de belastingdienst als vermogen in box 3 en moeten mijn moeder ouders dit bedrag in mindering brengen (mijn vader is in 2013 overleden)

Vraag 2
We zijn voornemens om mijn moeder het komende jaar 5000 Euro te lenen. Ook hier zou ze dus jaarlijks rente over moeten betalen cfm regelgeving 2010. Hoe leg je dit vast? Echter zou dit voor de kinderen betekenen vermogen vermeerdering in BOX 3. Reactie infoteur, 15-05-2016
Hallo J. Hermans,
1. Deze lening is geen schenking op papier maar een onderhandse lening. Als het een niet direct opeisbare lening is, kan de rente lager zijn dan 6%:

http://financieel.infonu.nl/lenen/19976-een-modelovereenkomst-voor-onderhands-lenen-aan-uw-kind.html

2. De rente moet worden betaald en kan daarna worden geschonken. De betaling is noodzakelijk om zo aan te tonen dat de hoofdsom een lening is. Als de rente alsnog wordt betaald met rente over de achterstallige rente, zal de fiscus waarschijnlijk niet moeilijk doen (maar dat kan wel). Uw vordering op uw ouder(s) is inderdaad box 3 vermogen. Uw moeder hoeft dit niet op te geven, mag wel.
3. Een lening is box 3 als vordering is voor u geen extra last omdat de vordering ander spaargeld dat u vrijmaakt om te lening te geven, vervangt.
4. De helft van de lening kan bij het overlijden van uw vader in 2013 alvast met de erfenis worden verrekend als schuld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. Bas, 14-04-2016 21:11 #85
Geachte Zeemeeuw,
Dank voor uw snelle antwoord, dat is helemaal duidelijk. De rente kan uiteraard betaald worden uit de 20.000, maar als vader nu ook die 70.000 aanspreekt om de rente aan 1 kind te betalen (van de schenking op papier) en na overlijden van vader is die 70.000 er niet meer. (en verder ook geen vermogen) Heeft dan dat ene kind pech of een vordering op de andere 2 erfgenamen.
Met vriendelijke Groet,
H.Bas Reactie infoteur, 15-04-2016
Geachte H. Bas,
Uw vader mag ook die 70.000 euro die nog in zijn bezit zijn aanwenden zoals hij wil en mag daaruit ook de rente betalen. Dan blijft de vordering nog wel staan en wordt bij zijn overlijden een vordering op de nalatenschap.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. Bas, 13-04-2016 18:53 #84
Vader zit nu in een verzorgingstehuis, eigen huis is nu verkocht. Zelf houdt hij 20.000 en elk kind kan 70.000 (3 kinderen) geschonken worden. 2 kinderen willen het graag in 1x ontvangen en 1 kind wil het geschonken op papier. Vader betaalt dan jaarlijks aan 1 kind 6% rente. Maar als vader nu over 3 jaar niet meer de rente kan betalen wat gebeurt er dan. Als zijn geld dan dus niet meer toereikend is voor die 6% rente aan 1 kind. Vader heeft nog zo z'n uitjes en daar gaat nog al wat aan op. Reactie infoteur, 14-04-2016
Beste H. Bas,
De rente moet betaald worden om de schenking op papier geldig te laten zijn, wel kan het kind aan vader daarna een deel belastingvrij (terug) schenken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sveno, 29-03-2016 11:00 #83
Ik krijg elk jaar rente van een schenking op papier. Moet ik dit ook aangeven bij mijn belastingaangifte of is een bewijs dat er betaald is genoeg? Reactie infoteur, 29-03-2016
Beste Sveno,
Voor een schenking bestaat een aparte route namelijk via de aangifte schenkbelasting. Als er op 1 januari van het jaar een groot bedrag op uw rekening staat, wordt dat door de bank wel doorgegeven aan de belastingdienst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Astrid, 11-03-2016 10:47 #82
Beste,

In december 2015 heeft mijn moeder mij een mijn broers een schenking op papier gedaan van 20.000 euro. (Zij heeft de rente ook betaald voor 31 december 2015.) Nu ben ik bezig met mijn aangifte inkomstenbelasting 2015. De peildatum voor het vermogen is 1-1-2015. Op die datum had ik de schenking op papier nog niet en was mijn vermogen in box 3 lager dan € 21.330.
Klopt het dat ik dus pas bij de aangifte over 2016 rekening moet houden met de schenking en dus boven het vrijstellingsbedrag in box 3 kom? Reactie infoteur, 12-03-2016
Beste Astrid,
Klopt inderdaad.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ivonne, 07-03-2016 20:27 #81
Voor de kinderen heb ik een schenking op papier (notarieel). Elk jaar betaal ik ze de vastgestelde rente uit. Op de aangifte ib kom ik niet uit op de aftrek van deze uitbetaalde rente. Op welke manier en waar kan ik deze rente wel aftrekken…? Ik betaal 5,6 %. Reactie infoteur, 08-03-2016
Beste Ivonne,
De rente op de vordering (schenking op papier) is niet fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De vordering vermindert wel uw vermogen in box 3.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Claire, 06-02-2016 11:47 #80
Geachte heer/mevrouw, mijn ouders hebben mij enige jaren geleden meerdere 'onvoorwaardelijke schenkingen uit vrijgevigheid' op papier gedaan. Deze schenkingen zijn notarieel vastgelegd en er is door mijn ouders schenkingsrecht betaald.
Nu willen wij, de ontvanger en de gevers graag af van deze schenking. Is er een manier om van deze vordering (€ 89.000,-) op mijn ouders af te komen zonder (terug) schenkingsrecht te betalen o.i.d.? Dan wel de onvoorwaardelijke schenking om te laten zetten in een voorwaardelijke? De omstandigheden zijn immers anders dan 12 jaar geleden.
Hartelijk dank voor uw reactie.
Claire Reactie infoteur, 07-02-2016
Geachte Claire,
Vraag de notaris of de schenking kan worden herroepen (die clausule staat er meestal wel in):

http://financieel.infonu.nl/geld/113853-voorwaardelijk-en-herroepelijk-schenken-schenking-herroepen.html

De betaalde rente blijft ongewijzigd, de betaalde schenkbelasting ook, maar de nog openstaande vordering vervalt.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 27-12-2015 15:21 #79
Mijn moeder van 86 heeft een eigen huis zonder hypotheek met een waarde van ongeveer € 200.000,- Daarnaast een klein pensioen met AOW maar geen spaargeld. Voordat zij straks een beroep moet doen op langdurige zorg wil zij haar vermogen (in stenen) verkleinen door aan haar drie kinderen 'op papier' te gaan schenken. Het lijkt verstandig om op papier jaarlijks € 5000,- aan haar drie kinderen te schenken (geen schenkbelasting). Zij wil de verplichte 6% rente echter niet in contanten uitbetalen. Is het mogelijk dat dit eveneens op papier gedaan word of mag dit rentebedrag ( na betaling in contanten) door de kinderen weer worden terug geschonken aan moeder?
Verder de vraag of ieder jaar weer een nieuwe akte opgemaakt moet worden of dat b.v. vastgelegd kan worden dat deze jaarlijkse schenkingen stoppen na 10 jaar, wanneer het geschonken bedrag inmiddels is opgelopen tot € 150.000,-? Reactie infoteur, 28-12-2015
Beste Jan,
Uw moeder moet de rente wel betalen, maar jullie mogen het haar daarna weer schenken. De vrijstelling daarbij is ruim 2.100 euro per jaar. Het is beter om elk jaar een akte op te maken (schenken bij leven mag onderhands), want anders wordt het totaal als één schenking gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chris, 27-11-2015 01:04 #78
Geachte heer/mevrouw

Hoe kan mijn moeder de schenkingsvrijstelling voor haar 2 kinderen en haar 6 kleinkinderen benutten zonder dat ze het geld ook daadwerkelijk overmaakt? Kan ze bv elk jaar de bedragen op een eigen spaarrekening storten met bv in de omschrijving schenking 2015. Dit zal denk ik dan wel gevolgen hebben voor het box 3 gedeelte van de (klein)kinderen of kan mijn moeder zelf de vermogensrendementsheffing blijven betalen. Reactie infoteur, 27-11-2015
Geachte Chris,
De jaarlijkse schenkingsvrijstelling kan zonder geld over te maken alleen worden benut als elk jaar een schenking op papier wordt gedaan. Uw moeder bouwt zo een schuld op (minder belasting) en de kinderen en kleinkinderen meer vermogen (meer belasting).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elly, 25-10-2015 14:04 #77
Geachte heer/mevrouw,
Een paar weken voor mijn 35e is er een schenking gedaan op papier aan mijn moeder en mijn zus. Hiervoor zijn wij toen bij een notaris geweest en moesten alle drie tekenen. Vervolgens heb ik vernomen dat mijn moeder nooit rente heeft betaald. Zij is momenteel nog in leven, maar heb ik na haar overlijden hier nog recht op. Ik heb inmiddels ruzie met mijn zus en hierdoor ook gen contact meer met mijn moeder. Is het ook mogelijk dat dit inmiddels is herroepen of ongedaan is gemaakt?
Met vriendelijke groet E.L. Reactie infoteur, 26-10-2015
Geachte Elly,
U kunt tot vijf jaar teruggaan met het vorderen van rente. Of een schenking kan worden herroepen hangt helemaal af van de schenkingsakte, daar kunnen voorwaarden in staan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sjaak, 08-10-2015 19:10 #76
Situatie:
Ouders gepensioneerd en hun vermogen grotendeels in de stenen, WOZ waarde +- 8 / 9 ton en hier rust geen hypotheek of lening op en de erfpacht is afgekocht.

Kunnen mijn ouders mij een papierenschenking doen c.q. partieel schenken bijv. een ton. Deze ton komt bij mij in box 3, en die ton gebruik ik dan voor de aanschaf van mijn huidige woning (momenteel huur ik).

Dank.

Sjaak Reactie infoteur, 09-10-2015
Beste Sjaak,
Een papieren schenking helpt u niet om een huis te kopen: u krijgt een vordering in handen maar nog geen geld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ronald, 08-10-2015 16:16 #75
Zou er iets te regelen zijn met een notaris zodat je jaarlijks een schenking op papier doet in de vorm van stenen? M.a.w. ieder jaar een deel van de woning schenken tot het maximaal belastingvrije deel? Of moet je hiervoor ieder jaar weer naar de notaris? Reactie infoteur, 08-10-2015
Beste Ronald,
Voor een schenking op papier hoeft u niet naar de notaris, voor de overdracht van een pand wel. Bij een schenking op papier is het eigen juist zo dat er nog niets geleverd wordt, maar u kunt elk jaar een deel schenken, dat verzamelen en dan naar de notaris voor een (gedeeltelijke) overdracht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marien, 02-10-2015 22:04 #74
Mijn ouders willen hun woning op papier aan ons schenken en moeten hierover dus 6% rente per jaar betalen.
Als ze naar het verzorgingstehuis moeten en dus niet meer in het huis wonen moeten ze dan nog steeds die 6% rente betalen. Of moet dat in de akte vast gelegd worden dat de schenking dan echt wordt of geldt dat alleen bij overlijden? Reactie infoteur, 03-10-2015
Beste Marien,
De 6% is verschuldigd bij een schenking bij leven, anders niet. Die schuld blijft staan totdat hij is ingelost. Als ze naar het verzorgingstehuis gaan, kan het huis immers worden overgedragen of verkocht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ton, 02-09-2015 10:05 #73
Hartelijk dank voor de reactie. Ik heb nog twee vragen:
1 Moet ik, als schenker, overdrachtsbelasting en huur betalen bij het schenken van een huis op papier, en ook bij het schenken van een huis met behoud van vruchtgebruik?
2 Wat zijn de voor- en nadelen van de genoemde twee opties en van schenken van een huis zonder genoemde toevoegingen (dus niet 'op papier' en niet 'met behoud van vruchtgebruik'). Alvast hartelijk dank voor de reactie. Reactie infoteur, 02-09-2015
Beste Ton,
1. De overdrachtsbelasting en de schenkbelasting is voor degene die de schenking ontvangt. Het staat de schenker natuurlijk vrij om die bedragen te betalen, maar daar moet dan eveneens schenkbelasting over worden betaald.
2. Als gewoon wordt geschonken, is het huis meteen volledig beschikbaar voor de ontvanger en hoeft u geen 6% te betalen. Overigens kunt u de woning ook voor een lager bedrag verkopen en dan wordt alleen het verschil in waarde met schenkbelasting belast.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ton, 01-09-2015 11:47 #72
Ik heb een tweede huis (staat op mijn naam) dat al enige jaren een woz waarde heeft van 1000 euro, doordat het geen bestemming had. Per 1 jan 2016 krijgt het huis wel (woon)bestemming en gaan we ons huidige woonhuis verkopen en in het tweede huis wonen. We verwachten dat het tweede huis een woz waarde krijgt tussen de 3 a 3,5 ton. Want dat had het ook voordat aan het licht kwam dat het huis geen bestemming had. Vanwege de geringe waarde overwegen we om het tweede huis nu te schenken aan ons enige kind (zoon, 26 jaar, woont zelfstandig) om erfbelasting straks te drukken. Maar de huur die wij dan aan onze zoon moeten betalen, 6% per maand, ong 1.500 euro, kunnen wij misschien later als we met pensioen zijn, niet meer betalen. Aan de andere kant is het wel een mooie manier om zowel het huis als geld (huur) zonder schenkbelasting aan omze zoon te geven. Wel moeten we overdrachtsbelasting betalen over de marktwaarde, en dus een taxatierapport laten maken, en onze zoon betaalt vermogensbelasting zolang wij in het huis wonen (en hij niet). Welke voor- en nadelen zijn er nog meer aan deze constructie?

De andere optie is om het huis te schenken op papier: maar hoe schenk je een huis op papier? Elk jaar het belastingvrije deel dat je mag schenken aan een kind? Dat gaat dan nog jaren duren. En moet je dan elk jaar opnieuw de notariskosten daarvoor betalen? En moet je dan elk jaar 6% rente betalen over al die verschillende schulderkenningen?
Alvast dank voor de reactie. Reactie infoteur, 02-09-2015
Beste Ton,
1. Een huis schenken op papier betekent dat uw kind eigenaar wordt maar u in de woning mag blijven wonen.
2. De ontvanger van de woning betaalt schenkbelasting over de totale schenking. Elk jaar een klein stukje op papier schenken is nauwelijks een optie omdat u inderdaad elke keer weer naar de notaris zult moeten gaan om te voorkomen dat de schenking toch als een geheel wordt gezien. Denkbaar is nog om een paar keer een etage te schenken, maar dan nog
3. Wel is het de vraag of het schenken van een woning echt voordelig is, omdat de de vrijstellingen bij een erfenis hoger zijn dan bij een schenking als uw zoon ook niet zelf in het huis gaat wonen.
4. De belastingdienst zal zeer waarschijnlijk rekenen met een WOZ-waarde tussen de 3 a 3,5 ton en niet de 1000 euro.
5. Om de mogelijkheden te onderzoeken zoudt u een vrijblijvend gesprek met een notaris (kantoor) kunnen voeren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Remon, 11-08-2015 22:22 #71
Beste Zeemeeuw,

"Als de erfenis minder is dan de vordering, kan de vordering niet worden ingelost."
Mijn zus en ik bevinden ons steeds meer in deze situatie. Moeten we bij de jaarlijkse aangifte IB toch de volledige vordering opgeven, ondanks dat deze maar tot op zekere hoogte ingelost kan worden uit de nalatenschap?

Vriendelijke groet,
Rémon Reactie infoteur, 12-08-2015
Beste Rémon,
Uw vordering op de langstlevende (uw kindsdeel) geeft u niet op voor de inkomstenbelasting, zolang het niet is uitgekeerd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jannie, 21-05-2015 21:54 #70
Ik ben eigenlijk best wel boos! ik kan amper rond komen van mijn WAO uitkering als gescheiden moeder en mijn ex hoeft na 5 jaar en 3 (gesubsidieerde rechtszaken nog steeds geen kinderalimentatie te betalen. (en kinderalimentatie gaat voor partneralimentatie).
Nu blijkt ook nog een dat ik (en al jaren hiervoor) geen recht meer zou hebben op € 722 aan toeslagen per maand omdat ik 10 jaar terug een papieren schenking heb gekregen in mijn huwelijkse periode!
Deze krijg ik pas als ik mijn beide ouders weet te overleven. Dit kan toch niet waar zijn in Nederland? Hoe zo een stom papiertje je hele leven in puin kan leggen! Reactie infoteur, 22-05-2015
Beste Jannie,
Ik begrijp uw frustratie, maar een schenking op papier wordt als uw vermogen in box 3 gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jannie, 21-05-2015 20:29 #69
Mijn ouders dachten er 10 jaar geleden goed aan te doen om de kinderen een schenking op papier te doen. Van hun WAO, nu AOW, betaalden ze de notariskosten en ons elk jaar €1100 rente.
Vanaf 2012 is ze dit niet meer gelukt en voeren ze de rente in hun aangifte ook niet op als aftrekpost. Ik ga scheiden en laat over 2011 en 2012 de belastingdienst mijn aangifte invullen. Bij het uitleggen en laten zien van de schenkingsakte zegt de belastingambtenaar dat als mijn vader het heeft aangeven, hij er niets mee hoefde te doen. Bij het zien van de studiespaarrekening van mijn zoontje zegt hij ook dat hij hier niets mee hoeft te doen. Ook dat jaar erop krijg ik een andere ambtenaar en het zelfde verhaal. Ook voor de koopwoning hoefde ik de huurwaardeforfait niet aan te geven omdat het wegviel als zijnde alimentatie?! Mijn inziens was dit niet naar waarheid en heb ik de ambtenaar lachend zijn naam erbij laten zetten!
Door de scheiding kom ik met een WAO uitkering, zonder kinder- en zonder partner alimentatie, met mijn zoontje in een rolstoel aangepaste huurwoning en volgen er 3 rechtszaken onder toevoegingen en een 4de is nu in de maak.

Mijn schrik is groot heel groot nu ik ontdek dat de schenking in box 3 had gemoeten! Net zoals de studie belegging spaarrekening nu ca € 5000 groot, maar keert pas uit over 5 jaar en is in convenant vast gelegd dat dit tgv studie of woonruimte zoon moet komen! Ik kom/kwam dus al die tijd boven de grens uit van Vrijgesteld vermogen voor huursubsidie, zorgtoeslag en rechtsbijstand!
Om een idee te geven… Ik krijg een WAO uitkering van € 1047 per maand. Mijn huur is € 600 en ziektekosten € 151 per maand. In 2014 kreeg ik totaal € 5345 aan toeslagen. In 2015 krijg ik € 722 aan toeslagen per maand! (Waarvan € 360 voor mijn kind) En dan nog maar over de kosten van 3 rechtszaken en 3 mediations te zwijgen!
Wat moet ik nu doen?! Al zou ik nu onmiddellijk afstand kunnen doen van de schenking,
Ik kan dit nooit terug betalen?! Help?! iemand? Reactie infoteur, 22-05-2015
Beste Jannie,
Het vermogen van een minderjarig kind waar u, uw toeslagpartner, uw medebewoners en uw kind niet aan kunnen komen, vallen wel in box 3, maar kunnen voor de toeslagen op uw verzoek als bijzonder vermogen worden gezien:

http://financieel.infonu.nl/belasting/134360-belasting-vermogen-minderjarig-kind-bem-clausule.html

Het overige vermogen telt wel mee voor de toeslagen. Als de ex geen alimentatieplicht heeft, kan het huurwaardeforfait ook niet als alimentatie worden gezien. Erg vervelend allemaal. Wellicht kan de gemeente nog wat voor u doen.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Thijs, 19-05-2015 11:33 #68
Mag een deel van de verplichte 6% per jaar verschuldigde rente binnen het jaar in termijnen worden betaald? En mag een deel contant tegen ontvangstbewijs worden voldaan? Reactie infoteur, 19-05-2015
Beste Thijs,
De rente moet aantoonbaar zijn betaald in een jaar. Of dat in één keer is of bijvoorbeeld maandelijks maakt geen verschil. Het beste bewijs is een storting via de bank.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. H. Voorhuis, 10-05-2015 18:56 #67
Geachte Redactie;Bij de informatie van de belastingdienst staat vermeld dat bij schenking op papier mogelijk toch nog schenkingsrecht moet worden betaald.Is dit juist en zo ja waar hangt dit van af?

met vriendelijke groet,

marcel Reactie infoteur, 10-05-2015
Beste M. H. Voorhuis,
Schenken op papier is ook een schenking. Als meer wordt geschonken dan de vrijstelling, is schenkbelasting verschuldigd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 25-01-2015 14:37 #66
Schenken op papier aan twee kinderen, dus twee aktes en twee keer 350 euro notariskosten? Ik lees dat het ook onderhands kan, maar hoe? Reactie infoteur, 25-01-2015
Beste Jan,
Een schenking bij leven kan inderdaad ook onderhands. Als de schenking pas naar de ontvanger gaat bij overlijden (schenking ter zake des doods), moet dit wel via een notaris gaan. U maakt een akte op waarin u de schenking doet en het bedrag schuldig blijft. Het bedrag leent u vervolgens tegen 6% rente. U kunt bij een schenking ook allerlei bepalingen opnemen, bijvoorbeeld dat u de mogelijkheid wilt hebben om de schenking te herroepen. Hetzelfde geldt voor de lening:

http://financieel.infonu.nl/geld/113853-voorwaardelijk-en-herroepelijk-schenken-schenking-herroepen.html

http://financieel.infonu.nl/lenen/19976-een-modelovereenkomst-voor-onderhands-lenen-aan-uw-kind.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeanine, 12-12-2014 14:35 #65
Mijn moeder heeft een eenmalige schenking op papier gedaan van € 25.000,-. (eenmalige verhoging tot de leeftijd van 40 jaar). Dit is in juni 2014 bij de notaris geregeld. Volgens de notaris is de rente die mijn moeder dit jaar aan mij moet betalen € 750,-. Vanaf 2015 wordt de rente jaarlijks € 1.500,-. Voor de zekerheid toch de vraag of de notaris het juist heeft. Reactie infoteur, 13-12-2014
Beste Jeanine,
De notaris heeft gelijk omdat er wettelijk een rente van 6% geldt. Wel kunt u later, nadat u de betaling hebt ontvangen, de rente aan uw moeder schenken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sido, 01-12-2014 23:22 #64
Dag Zeemeeuw, 1. kan de schenker de betaalde rente bij de belastingdienst opvoeren als aftrekpost 2. is schenken op papier van vermogen in de zin van banktegoeden eigenlijk wel interessant, want de ontvanger kan niets met het geld doen, pas wanneer de schenker overleden is komt het vrij, of? 4. worden met 'bepaalde bedragen belastingvrij schenken' de vrijstellingen bedoeld?
Wederom veel dank!

Sido Reactie infoteur, 02-12-2014
Dag Sido,
De rente is geen hypotheekrente en daarom niet aftrekbaar. Bij het schenken op papier gaat het om het schenken van een huis en dergelijke. Met bepaalde bedragen zijn belastingvrij worden inderdaad de verschillende schenkingsvrijstellingen bedoeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gre Bakker, 26-10-2014 22:38 #63
Geachte Heer Zeemeeuw,
Wij overwegen stappen te ondernemen teneinde erfbelasting te kunnen besparen. Wij hebben een tweede woning met een woz waarde van 165.000 vrij van schulden. die valt in box 3 en een flat waarin een 80.000 eigen vermogen in zit met een kleine hypotheek, annuiteit. in box 1. Bezit zit dus in de stenen. Hoe kunnen wij met gebruikmaking van de jaarlijkse vrijstellingen dit het beste gaan regelen? Wij hebben 2 kinderen en 2 kleinkinderen. Mijn vraag betreft ook de gevolgen inzake box 3 voor de kinderen en kleinkinderen. Is het juist dat de papieren jaarlijkse schenking in box 3 zal worden belast? Ook als dit het jaarlijks vrijgestelde bedrag betreft? Wat raadt u ons aan. Met dank voor uw antwoord. Reactie infoteur, 18-12-2019
Geachte Gre Bakker,
1. De jaarlijkse vrijstelling is alleen een schenkingsvrijstelling en dus geen vrijstelling in box 3.
2. Bij een schenking op papier gaat u een lening aan en die vordering op u is voor uw kind dus vermogen. Voor u neemt daarentegen uw vermogen in box 3 met het bedrag van de schenking af (minus 2900 euro).
3. Het hangt helemaal van uw gezondheid, wensen, koopkracht af wat het verstandigste is. Als u geen lening wilt aangaan, kunt u een tweede woning ook verkopen. Daarvan kunt u ook een (klein) deel schenken en de rest zelf benutten, bijvoorbeeld om uw eigen hypotheek te verkleinen. Van de schenking is daarna slechts box 3 vermogen wat er per 1 januari 2015 nog van over is. Als een kind het geschonken bedrag bovendien gebruikt voor de eigen woning, kan de schenking zelfs volledig belastingvrij zijn:

https://financieel.infonu.nl/belasting/120291-schenking-2020-vrijstelling-eigen-woning-ruim-103000-euro.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hilde, 14-10-2014 12:14 #62
Mijn moeder kan de rente niet elk jaar betalen. Mag het dan teruggestort worden? En moet er dan schenking bij staan of of mag je het ook optellen bij de " lening"? En dan bij de terugstorting lening vermelden? Reactie infoteur, 14-10-2014
Beste Hilde,
Om de schenking op papier in stand te houden moet de rente wel betaald worden. Vervolgens stort u (een deel van) het bedrag terug. U houdt zo de ontvangst en eigen storting strikt gescheiden wat een vereiste is. Gewoon optellen bij de lening is niet toegestaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

B. H. Kraaijenbrink, 05-10-2014 14:26 #61
Ik ben bezig met schenken op papier. In mei 2014 moest ik voor schenken op papier bij de notaris eenmalig € 375 betalen.Het cotract ging overb een periode va 5 jaa. Door wat vertragingen komt het nu pas tot ondertekening met mijn kinderen. Maar het tarief is verlaagd tot € 350 maar ik moiet nu gedurende elk jaar opnieuw naar de notaris voor ca.€ 250 per keer waardoor hettarief niet € 375 is maa € 1350. Dit zou te maken hebben met het standpunt vasn de belastingdienst. Het komt mij vreemd voor. Een belastingdienst kan toch geen wetswijziging regelen?
Met vriendelijke groet,

Henmk Kraaijenbrink Reactie infoteur, 06-10-2014
Beste B. H. Kraaijenbrink,
Voor een schenking op papier hoeft u op zich niet elk jaar naar de notaris. Dat is anders wanneer het een jaarlijkse schenking is of als u gebruik wilt maken van de jaarlijkse vrijstellingen. Een schenking op papier bij leven kan overigens ook onderhands.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ben Menkens, 17-09-2014 21:26 #60
De 6% ontvangen rente telt niet mee voor box 1, maar wel voor box 3 als je het geld niet uitgeeft. Is dat correct?

Bij een belastingvrije schenking op papier van 25.000 EUR met 6% rente gedurende 15 jaar hevel je 49.000 EUR (25.000 schenking+24.000 rente) over van ouder naar kind. Jaarlijks heb je daardoor 26.500 EUR extra Box 3 vermogen, waar je elk jaar 1,2%=318 EUR vermogensbelasting over betaald. Na 15 jaar heb je 5088 EUR extra vermogensbelasting betaald, terwijl je maar 49.000 x 10% = 4900 EUR Erfbelasting bespaard. Dat is nog exclusief notariskosten. Schenking op papier heeft dus alleen zin als je (A) zeker weet dat je bij overlijden ouders een erfenis krijgt die flink groter is dan 117.000 EUR en je dus in het 20% tarief valt, of (B) je verwacht dat je beide ouders binnen 15 jaar overlijden. Is dat correct in dit geval? Reactie infoteur, 18-09-2014
Beste Ben Menkens,
1. Als u de 6% rente niet uitgeeft, wordt het inderdaad onderdeel van uw vermogen in box 3.
2. Bij een schenking op papier ontvangt het kind vermogen in box 3 plus de rente. Wat boven de vrijstelling in box 3 uitkomt is inderdaad fiscaal belast. Een verschil met een gewone schenking is het surplus aan rente. Of dit een voordelige keuze is moet van geval tot geval worden bekeken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Truus Beltman, 04-09-2014 13:41 #59
Goedendag, de 6% rente die ouder(s) per jaar aan de kinderen moeten uitbetalen over de schenking op papier, moet dat op de rekening van het kind of kan dat bijgeschreven worden in de akte van schenken? Reactie infoteur, 04-09-2014
Goedendag Truus Beltman,
De 6% rente moet daadwerkelijk worden betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janssen, 27-08-2014 12:13 #58
Wat als je de rente niet meer kunt betalen over de schenking aan kinderen en ook niet kunt aflossen? Reactie infoteur, 27-08-2014
Beste Janssen,
De betaling van rente is vereist, aflossen niet per se.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hl, 12-08-2014 12:09 #57
Zeemeeuw,

Dank.

De schenking is toentertijd gedaan (akte geeft dat expliciet aan), er wordt zelfs een specifieke rente genoemd ter vergoeding van het niet kunnen beschikken over het bedrag van de schenking. Beiden, schenking plus rente, zijn opeisbaar (o.a.) bij overlijden. Aan de akte-eis, en de rente eis wordt in wezen dus voldaan, rente betaling in één termijn bij (o.a.) overlijden.

Nu meen ik dat er wel een overgangsregeling is, zie Besluit van 4 april 2012, nr. BLKB2012/103M, Staatscourant 2012. Specifiek daarin punt 3. Daarin kan ik hetzelfde lezen…

M.vr.gr.,
HL Reactie infoteur, 12-08-2014
Beste Hl,
Mooi, de precieze formulering in het in de schenkingsakte is inderdaad cruciaal.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hl, 11-08-2014 16:56 #56
Volgende geval: moeder heeft in juli 1991 een eenmalige verhoogde van schenkbelasting vrijgestelde schenking gedaan aan zoon (toen tussen 18 en 34 jaar) per notariële akte. Rente werd enkelvoudig bijgeschreven, alles slechts opeisbaar in een specifiek genoemd aantal gevallen, waaronder overlijden. Akte noemt specifiek de gebruikte schenkingsvrijstelling (artikel 33, lid 1, 5). Ik heb er zeer veel moeite mee als, alhoewel deze schenking notarieel is vast gelegd, er rente werd berekend (niet betaald, want slechts opeisbaar in een aantal gevallen) en het blijkbaar in die tijd een geaccepteerde manier was om die schenkingen te doen (waarom zou anders de notaris hier aan hebben mee gewerkt en een dienovereenkomstig advies gegeven hebben), de belastingdienst zondermeer eenzijdig kan besluiten dat bij nader inzien en met terugwerkende kracht zo'n (toen) blijkbaar geaccepteerde regeling kan worden terug gedraaid.

Het bijzondere van deze discussie is dat alhoewel rente slechts opeisbaar was tesamen met de schenking in een specifiek aantal gevallen, de belastingdienst (nu?) blijkbaar stelt dat er sinds 2010 actueel rente betaald had moeten worden om deze schenking geaccepteerd te krijgen: dat liet de akte nu juist immers niet toe (= slecht opeisbaar in specifiek aantal gevallen)?

Moeder is inmiddels vorig jaar overleden en zoon (ondergetekende) is in de slag met de belastingdienst over dit onderwerp. Maak ik een kans? Reactie infoteur, 12-08-2014
Beste Hl,
1. Sinds 2010 is de wet aangepast voor een schenking bij leven onder schulderkenning: er moet rente worden betaald en er is voor de periode vanaf 1 januari 2010 geen voor u bruikbare overgangsbepaling in de wet opgenomen, tenzij op het moment van overlijden herstelbetalingen ineens kunnen plaats vinden.
2. Door de voorwaarden in de akte kan het zo zijn dat de schenking pas plaats vindt op het moment van overlijden en daarmee deel uitmaakt van de erfenis (schenking ter zake des doods). Ook de genoemde vrijstelling kan niet valide zijn als u inmiddels ouder bent dan 40 jaar.
3. In beide gevallen hebt u dus een lastige zaak. De gekozen formuleringen in de schenkingsakte bepalen wat er precies van toepassing is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 01-08-2014 14:48 #55
Jaren geleden hebben mijn schoonouders een aantal schenkingen op papier gedaan (bij de notaris) waar de rente van 6% op werd bijgeschreven. Nu moet vanaf 2010 (zijn we kort geleden achter gekomen) die rente daadwerkelijk betaald worden maar ik heb 2 vragen:
Moet die rente betaald worden over het schenkingsbedrag? Of dat bedrag vermeerderd met de jaarlijkse rente bijschrijvingen.
Als dat over de feitelijke schenking is (wat is) er dan gebeurd met de rentebijschrijvingen tot 2010? Reactie infoteur, 03-08-2014
Beste Rob,
De te betalen rente is een enkelvoudige rente op de hoofdsom stand begin 2010 (nieuwe successiewet). Het vervelende van niet de rente betalen is dat de belastingdienst de schenking mag negeren bij het afwikkelen van een erfenis. Repareren is ook niet mogelijk. Het beste betaalt u nu uw rente in de verwachting dat de erfenis nog een aantal jaren uitblijft. Vóór 2010 mocht de rente gewoon worden bijgeschreven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lauda, 12-07-2014 13:50 #54
Mijn moeder heeft mij een paar jaar geleden € 30.000 op papier geschonken. Voor een aanstaande verbouwing heb ik nu € 20.000 nodig, die kan ik bij de bank gaan lenen maar eventueel ook bij mijn moeder. Kan ik de rente over deze lening (die ik annuïteir zou aflossen) aftrekken aangezien ik ook een vordering op mijn moeder heb door de papieren schenking? Reactie infoteur, 13-07-2014
Beste Lauda,
Als het een verbouwing van uw eigen woning is (hoofdverblijf), is de rente voor dat deel van de nieuwe lening als hypotheekrente aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Son, 23-06-2014 20:24 #53
Ik heb al jaren nauwelijks contact met mijn familie, geen ruzie, maar gewoon geen goede relatie. Ca 12 jaar geleden de maximale schenking gehad en wellicht daarna ook nog, geen idee omdat ik een machtiging voor vervolg schenkingen heb afgegeven bij de notaris), maar zelf de wens gehad om onterfd te worden, dus nooit rente over de schenking ontvangen en ook nooit opgegeven bij mijn aangiften. Is het mogelijk dit achteraf nog recht te zetten? Hoewel ik zelf niets hoef, kan ik het tzt middels echte schenkingen wel aan mijn zussen, neefjes en wellicht broer en zussen van mijn ouders geven. Reactie infoteur, 24-06-2014
Beste Son,
Wat voor machtiging hebt u gegeven aan de notaris? Een machtiging geldt totdat hij wordt ingetrokken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees, 26-05-2014 21:13 #52
Mijn tante bezit een stuk grond wat na haar overlijden door een aantal neven en nichten geerfd wordt.
Is er een mogelijkheid om dit voor haar dood met een schenking op papier te regelen? Reactie infoteur, 27-05-2014
Beste Kees,
Tijdens haar leven kan uw tante de grond inderdaad al op papier schenken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gon, 20-05-2014 23:29 #51
Ik heb in 2008 mijn woning aan mijn dochter verkocht en haar een hypotheek verstrekt van € 150.000,- zij betaalt hierover rente aan mij.
Ik heb nog twee zoons. Nu wil ik aan mijn kinderen deze € 150.000,- op papier aan hen schenken ( dus ieder € 50.000,-). Ik kan dit bedrag dan terug lenen tegen een te betalen 6 % rente? Zij mogen mij belastingvrij +/_ € 2000,- terugschenken.
Mijn dochter kan mij dan gewoon de afgesproken rente blijven betalen over de verstrekte € 150.000,- hypotheek? Reactie infoteur, 21-05-2014
Beste Gon,
1. Als ik u goed begrijp is die € 150.000 al een lening aan uw dochter (een hypotheek). Schenken zou hier betekenen dat uw dochter 100.000 euro aflost en dat u daarvan beide zoons elk 50.000 euro schenkt. Dat lijkt me niet uw bedoeling want dan ontvangt u geen rente meer.
2. Wat wel kan is 150.000 euro schenken die u schuldig blijft (op papier schenken). Dan gaat u nieuwe leningen aan die los staan van eerdergenoemde hypotheek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rik, 25-03-2014 11:32 #50
Beste Zeemeeuw
dit lees ik op uw site als nadeel van schenking op papier. het gaat mij vooral om punt 3
ik heb een schenking op papier gehad. logisch dat komt bij mijn vermogen. maar hier lees ik dat ik dat pas na twee jaar bij mijn vermogen moet optellen? lees ik iets verkeerd?
dank en grt Rik

Nadelen van schenken op papier:
-U moet naar de notaris om latere discussies met de belastingdienst te voorkomen.
-De schenker moet wel elk jaar zijn rente betalen. Dat betekent wel dat u dat geld beschikbaar moet hebben.
-Voor de ontvanger is de vordering vanaf jaar 2 gelijk aan vermogen waarover in box 3 van de inkomstenbelasting vermogensrendementsheffing moet betalen. Reactie infoteur, 25-03-2014
Beste Riki,
Er staat vanaf jaar 2, omdat de belastingdienst uw vermogen per 1 januari van een jaar bekijkt. Als de schenking in 2014 plaats vindt, is er in 2014 nog geen bijtelling, maar wel in belastingjaar 2015 (stand per 1 januari 2015).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jos, 23-03-2014 13:14 #49
Ik wil mijn twee kinderen een schenking op papier doen. Kan dat in één akte of moet dat een akte per kind/schenking zijn?
Groet,
Jos Reactie infoteur, 23-03-2014
Beste Jos,
Bij een schenking op papier gaat u een lening aan en die moet per persoon zijn. Daarom moet een akte op papier ook per kind zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martin, 21-03-2014 12:41 #48
Onze ouders hebben ons in jaren 2000 t/m 2002 geld op papier geschonken. Vanaf die datum wordt er jaarlijks 7% rente betaald. Nu lees ik een door de Belastingdienst voorgeschreven percentage van 6% per 2010. Is dit strijdig of toegestaan omdat dit geld al op papier is geschonken voor 2010? 2e Vraag: dient de volledige schenking op papier als schuld in mindering te worden gebracht op het vermogen van de ouders bij de belastingaangifte?
Alvast bedankt voor uw reactie.
Met vriendelijke groet. Reactie infoteur, 21-03-2014
Beste Martin,
1. Er is alleen een overgangsrecht als er een lager rente dan 6% wordt betaald, niet een hogere. Bekijk dus de akte om te zien of u de rente van 7% naar 6% kunt verlagen.
2. Voor de ouders is een schenking op papier een vermindering op hun vermogen in box 3 (lening minus 2900 euro), voor de ontvangers een bijtelling (vordering). Daarbij is de datum van 1 januari van een jaar relevant:

http://financieel.infonu.nl/belasting/109172-geldlening-box-3-inkomstenbelasting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Conny, 14-03-2014 16:38 #47
Ik heb in juni 2013 een schenking op papier ontvangen van mijn ouders. In december 2013 heb ik hier rente over ontvangen. Moet ik nu bij de belastingaangifte over 2013 deze schenking meetellen of moet dat pas bij de belastingaangifte over 2014? Volgens mijn adviseur moet dit pas volgend jaar omdat ik het nog niet op 01-01-2013 had ontvangen. Klopt dit en moet ik wel wat met de ontvangen rente doen?
Vriendelijke groet. Reactie infoteur, 14-03-2014
Beste Conny,
Voor u is de schenking vermogen dat pas per 1 januari 2014 meetelt en dus bij uw volgende belastingaangifte in 2015.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martin M., 17-02-2014 20:46 #46
Ik wil mijn boot (waarde 20.00) aan mijn dochter schenken. Hoe maak ik dit juridisch in orde, moet dit altijd via een notaris of voldoet een opgesteld contract?

een vriendelijke groet
Martin Reactie infoteur, 18-02-2014
Beste Martin M.,
U mag zelf een contract opstellen en de boot onderhands schenken. Let wel op de eventuele schenkingsbelasting en afhankelijk van de boot het registratiebewijs.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Walter E., 07-02-2014 14:45 #45
Vraag: Kan dit volgens de huidige schenkbelasting.
Situatie: Moeder en dochter wonen samen op hetzelfde adres. Toen vader is overleden heeft ieder de helft geërfd (hierover is erfbelasting betaald). WOZ waarde woning op 1-1-2012 = € 729.000,-
Moeder Dochter
729.000/2 = 364.500 729.000/2 =364.500
Waarde erfbelasting 364.500 364.500

Moeder schenkt in 2014 € 100.000 aan haar dochter. Zij gebruikt hiervoor de overwaarde op papier van haar huis. Dochter voegt € 100.000 toe aan de waarde van haar huis. Dit is een papierenconstructie, er komt effectief geen contant geld aan te pas. Het betreft dus zuiver een waarde-overdracht op papier.
Nieuw situatie:
Moeder Dochter
Verkoopwaarde – 100.0000 Verkoopwaarde + 100.000
- -100.000,- +100.000,-
364.500 – 100.000 364.500 + 100.000
Waarde erfbelasting 264.500 464.500

Wanneer moeder overlijdt erft dochter dus ½ van de verkoopwaarde van het huis + 100.000,- Reactie infoteur, 07-02-2014
Beste Walter E.,
Bij schenken op papier wordt niet een deel van het huis overgedragen, maar gaat moeder een schuld aan bij de dochter tegen een bepaalde rente. Die schuld komt bij overlijden in mindering op de waarde van de totale erfenis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mark, 22-01-2014 23:15 #44
Beste Zeemeeuw,
Mijn vader kan de jaarlijkse rente van ca. 8.000 euro van de schenking op papier niet meer betalen, wat voor mij zelf geen probleem is. Het probleem is meer dat hij hierdoor niet meer aan de belastingvoorwaarden kan voldoen. Hij wil de regeling dus stoppen. Kan dit zomaar?
Bedankt voor je reactie. Mark Reactie infoteur, 23-01-2014
Beste Mark,
1. Stoppen met rente betalen kan wel, maar is niet zonder gevolgen. Het betekent dat de schenking op papier toch deel gaat uitmaken van de erfenis.
2. Een betere oplossing is dat hij de rente betaalt en u daarna (los van elkaar) een deel van de rente schenkt. Wellicht kan er een nieuwe rente worden afgesproken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eva, 13-01-2014 21:04 #43
Op 30-12-2013 hebben mijn ouders een schenking op papier aan mij gedaan, notarieel geregeld. Volgens de notaris hoeven zij over die 2 dagen (30 en 31 december) geen 6% te voldoen inzake de successiewet. Klopt dit inderdaad? Kunnen we die rentebetaling pas 1 januari 2014 in te laten gaan? Reactie infoteur, 14-01-2014
Beste Eva,
Als de lening eind december is ingegaan, zie ik niet in waarom er geen rente is verschuldigd. Bovendien gaat het maar om een klein bedrag aan rente, dus waarom zoudt u dat risico lopen? Waarschijnlijk is de gedachte dat u het bedrag aan rente belastingvrij terug mag schenken, maar dan moet er wel betaald zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sejan, 13-01-2014 12:35 #42
Beste Zeemeeuw,
Moeder wil jaarlijks de 4 kinderen de maximale schenking op papier doen. Echter de ex van 1 van de kinderen heeft een bijstandsuitkering. Heeft dit gevolgen voor de schenking op papier?
Met vriendelijke groet,
Sejan Reactie infoteur, 13-01-2014
Beste Sejan,
Dat zou alleen gevolgen hebben voor de bijstand als de schenking door de ex ook echt in geld kan worden omgezet. Ik neem aan dat daarvan geen sprake is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joyce, 30-12-2013 21:53 #41
Als je in 2008 en in 2009 aan je kinderen het maximale schenkingsbedrag hebt geschonken op papier, mag je dan op een gegeven moment het bedrag wat op papier is geschonken, gewoon aan je kinderen geven? Of mag dat echt pas na overlijden? Het is via de notaris gegaan en er wordt ieder jaar 6% rente betaald. Ik dacht dat het betaald mocht worden als de kinderen bijvoorbeeld een huis/auto of wat dan ook willen kopen, maar zie nu, dat het pas invorderbaar is na overlijden.
Wat gebeurt er als je het toch eerder geeft? Reactie infoteur, 31-12-2013
Beste Joyce,
Bij schenken op papier zijn er twee mogelijkheden. De aangegane schuld wordt bij leven ingelost (elk jaar een beetje bijvoorbeeld) of na overlijden. Dat zijn twee verschillende contracten. Als u toch eerder geeft in uw geval, is dat een nieuwe schenking.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marjo, 15-11-2013 23:34 #40
Beste Zeemeeuw,
Door de belastingbomen zie ik het bos niet meer: 2 bejaarde ouders waarvan 1 in het verzorgingshuis. Deze ouder betaalt nu nauwelijks een bijdrage ivm te laag inkomen. Andere ouder zal vermoedelijk in de loop van 2014 ook naar verzorgingshuis moeten. Er is een eigen huis waar ene ouder nog in woont en spaargeld. Het geld zit vooral in de stenen. De gewijzigde belastingwetgeving per 2013 gaat ze mogelijk hun spaargeld en huis kosten. Dit vinden ze vreselijk. Er zijn 3 kinderen boven de 40. Wat adviseert u?
Bvd! Reactie infoteur, 18-12-2019
Beste Marjo,
1. Als een ouder naar een verzorgingstehuis gaat, kan het huis maximaal nog gedurende twee jaar als eigen huis worden gezien. Dat is box 1 en niet het vermogen in box 3 dat van invloed is op de hoogte van de eigen bijdrage.
2. De tussentijd kan worden benut om het huis te verkopen, waarbij het aan de ouders is om te bepalen wat ze met het vrijgekomen geld zullen doen. Doen ze niets in de vorm van schenkingen, dan komt hetzij het geld hetzij het huis op enig moment in box 3 terecht.
3. Veel ouders willen ook geld overhouden voor zichzelf en dat kan ook wel. Per persoon is er een vrijstelling van 21.000 euro euro en als het inkomen laag is kan de vrijstelling verder worden verhoogd. Vermogen dat hierboven ligt, is straks wel weer van invloed op de eigen bijdrage:

https://financieel.infonu.nl/geld/109954-eigen-bijdrage-verzorgingshuis-2018-2019.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. Reintjens, 10-10-2013 16:03 #39
Moet ik als ontvanger van een schenking op papier, belasting betalen over de verkregen 6% rente. Reactie infoteur, 11-10-2013
Beste H. Reintjens,
U hoeft geen belasting te betalen over de ontvangen rente, maar de schenking gaat wel per 1 januari deel uitmaken van uw vermogen in box 3.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karin, 22-09-2013 21:10 #38
Hallo,
Mijn moeder heeft onlangs te horen gekregen dat zij ongeneeselijk ziek is en binnen het jaar zeer waarschijnlijk zal overlijden. Nu is zij weduwe en ik ben enig kind, haar huis is vrij van hypotheek en ik heb een eigen huis (helaas niet vrij van hypotheek) is het mogelijk om nu zij nog goed is, het huis (of een deel daarvan) op mijn naam te laten zetten bij voorkeur gebruik te maken van 100.000 belastingvrij te schenken om onze hypotheek extra af te lossen? Wat is belastingtechnisch het beste om te doen, op zo'n manier dat het voor haar uiteraard ook prima is.

Alvast dank voor de reactie. Reactie infoteur, 18-12-2019
Hallo Karin,
1. De 100.000 euro belastingvrij (vanaf oktober 2013) geldt alleen als u het bedrag uitgeeft voor uw eigen woning, het huis dat uw hoofdwoning is.
2. Het huis van uw moeder gedeeltelijk op uw naam zetten, helpt dan niet. Er moet liquide geld aanwezig zijn of via een hypotheek liquide worden gemaakt.
3. Wel kan van de gewone vrijstellingen gebruik worden gemaakt. Overigens is uw vrijstelling bij een erfenis in veel gevallen hoger dan bij een schenking en hoeft bij een erfenis geen overdrachtsbelasting te worden betaald. Die vrijstelling is nog groter bij fiscale partners (als u niet al een fiscale partner hebt):

https://financieel.infonu.nl/belasting/103069-erfbelasting-2018-2019-en-2020-of-erfenis-belastingvrij.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jari, 19-09-2013 18:59 #37
Kan ik als schenker op papier dit ten alle tijde ongedaan maken en wat zijn dan de gevolgen voor schenker en ontvanger? Reactie infoteur, 20-09-2013
Beste Jari,
Als u voorwaardelijk schenkt, kunt u een schenking terugdraaien. Ook een schenking op papier:

http://financieel.infonu.nl/geld/113853-voorwaardelijk-en-herroepelijk-schenken-schenking-herroepen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Buunk, 18-07-2013 16:39 #36
Drie kinderen hebben een lening van vader met schulderkenning.
Eén van de kinderen overlijdt na plm 5l jaren; de beide andere zijn testamentair erfgenamen. Rente jaarlijks betaald. Notarieel geregeld.

Erven zij deze lening ; hoe "werkt" dat bij het overlijden van vader? Reactie infoteur, 19-07-2013
Beste A. Buunk,
1. De lening onder schulderkenning komt bij overlijden van een kind normaliter bij diens erfgenamen terecht. Soms verhinderen de voorwaarden van de lening dit.
2. Qua nalatenschap van de vader verandert er alleen iets als ook vader erfgenaam van het overleden kind is, want dan vervalt een deel van de lening.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anna, 01-07-2013 22:15 #35
Goedenavond,

Bij het 'schenken op papier' hoeft het geld niet overgedragen te worden maar ontstaat er op papier een aanspraak op het geschonken bedrag. De schenker houdt dus het bedrag maar heeft wel een schuld bij de ontvanger. Betekent dit dat de schenker het bedrag niet mag besteden of kan de schenker het bedrag wel (deels) uitgeven. En hoe zit dat dan met de opeisbaarheid van het geschonken bedrag? En met de shcenkbelasting die over het hele bedrag is berekend? Reactie infoteur, 02-07-2013
Beste Anna,
1. De ontvanger van de schenking op papier heeft een vordering op de schenker. Uit de akte wordt duidelijk wat hierbij de voorwaarden zijn.
2. Zolang de rente wordt betaald, is de vordering niet opeisbaar tenzij in de akte anders is afgesproken.
3. De schenkbelasting gaat in op het moment dat de schenking op papier wordt gedaan. Als straks het geld niet aanwezig blijkt te zijn, vindt er geen herberekening plaats.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jos, 12-06-2013 14:02 #34
Als je ieder jaar een schenking op papier wilt doen aan alle 6 je kinderen voor het vrijgestelde bedrag, moet je dan ieder jaar 6 notariële aktes hiervoor laten maken of kan dat per jaar in 1 akte voor alle 6 de kinderen? Reactie infoteur, 12-06-2013
Beste Jos,
Dit kan in één notariele akte, zoals een testament ook meedere personen aangaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Iris, 01-06-2013 22:03 #33
Goedendag, wij lezen onderstaand artikel van u omdat we al een tijdje met dit onderwerp bezig zijn. Wij hebben een vraag vwb overdracht ouderlijke woning aan de kinderen. De 6% rente die aan de kinderen betaald moet worden maakt het ons onmogelijk om het huis over te dragen. Is hier een oplossing voor?

Alvast dank voor uw antwoord.
Met vriendelijke groet,
Iris VG Reactie infoteur, 02-06-2013
Goedendag Iris,
1. Die rente tikt inderdaad hard door en maakt schenken op papier met schulderkenning tijdens uw leven lastig. Die 6% is een verplichting vanuit de successiewet en moet daadwerkelijk worden betaald, anders kan de schenking later door de fiscus teniet worden gedaan.
2. Denkbaar is wel dat uw kinderen u jaarlijks een bedrag belastingvrij schenken, maar dat moet dan zodanig dat geen directe relatie kan worden gelegd met uw schenking op papier. Geen directe saldering dus met de door u betaalde rente, maar bijvoorbeeld op een ander tijdstip en andere bedragen. Uw notaris kan u daarover inlichten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Theo Opsteegh, 26-04-2013 13:44 #32
Als je een schenking op papier wilt doen aan de kinderen moet je 6% rente betalen over de papieren schuld. Moet je deze rente daadwerkelijk betalen of is het ook mogelijk de schuld aan de kinderen ieder jaar op te laten lopen met de verschuldigde rente? Reactie infoteur, 26-04-2013
Beste Theo Opsteegh,
Deze rente moet daadwerkelijk worden betaald. Wel kan daarna een deel van de betaalde rente belastingvrij worden terug geschonken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erik Huegen, 25-04-2013 20:50 #31
Mijn vader heeft 3 kleinkinderen. Hij wil twee van de drie kleinkinderen een schenking op papier doen. Is dit mogelijk en wat zijn de eventuele gevolgen?
Bedankt Reactie infoteur, 18-12-2019
Beste Erik Huegen,
Een schenking op papier bij leven is ook aan kleinkinderen mogelijk als ze meerderjarig zijn. Dan gelden wel lagere vrijstellingen dan bij een schenking aan een eigen kind:

https://financieel.infonu.nl/geld/78547-belastingvrij-schenken-2018-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anneke, 19-04-2013 10:09 #30
Is het mogelijk om in de schenkingsakte, bij een schenking op papier, te laten opnemen dat de schenking alleen onder bepaalde voorwaarden geaccepteerd wordt? Stel dat de ontvanger op een bepaald moment niet in zijn inkomen kan voorzien, en verplicht wordt zijn/haar vermogen aan te spreken -waar die ontvangen schenking op papier onderdeel van uitmaakt- is het dan mogelijk om alsnog de schenking niet te accepteren? En zoja op welk moment? Met terugwerkende kracht?
Bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 19-04-2013
Beste Anneke,
In een schenkingsakte kunnen (in overleg met de ontvanger) inderdaad allerlei voorwaarden door de schenker worden opgenomen:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/113853-voorwaardelijk-en-herroepelijk-schenken-schenking-herroepen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anouk, 10-04-2013 20:42 #29
Hallo,

Mijn oma heeft een eigen woning die vrij is van hypotheek (WOZ waarde 200.000), zij wilt nu een schenking op papier doen. Ik dien dan eenmalig nu schenkbelasting te betalen (18%). Nu lees ik veel over de voordelen maar kan ik niet volledig overzien wat nu het risico is. Mijn oom zet behoorlijk druk op de ketel en wilt het snel regelen. Wat zijn nu de nadelige gevolgen van deze regeling en wat als mijn oma toch binnen afzienbare tijd wordt opgenomen in een verzorgingstehuis?

groet Anouk Reactie infoteur, 10-04-2013
Beste Anouk,
Het risico ligt vooral bij uw oma, omdat ze u 6% rente moet betalen. De schenking gaat van het vermogen van oma af en komt er bij u bij. Dit zal gevolgen hebben voor toeslagen voor u zoals een huurtoeslag en zorgtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 04-04-2013 17:39 #28
Beste zeemeeuw, bedankt voor uw reactie, waneer zoals u zegt de kinderen de rente terugstorten wordt het een wel erg omslachtige constructie, zeker waneer er veel kinderen zijn. Ik heb door verder te zoeken ontdekt dat de 6% rente door de belastingdienst wordt beschouwd als "zakelijke rente" deze is voor de schenker niet aftrekbaar en voor de ontvanger niet belastbaar in box 1. klopt dit? Reactie infoteur, 04-04-2013
Beste Peter,
Dat klopt. Bij u is de rente niet aftrekbaar en de ontvangen rente is voor de ontvanger geen inkomen. Wel is de vordering bij de ontvanger in box 3 belast met vermogensrendementsheffing. Bij de schenker daalt het vermogen in box 3 navenant.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 04-04-2013 15:37 #27
Beste infoteur,

Ik vraag me af of deze constructie (behalve het voordeel van lagere zorgkosten) wel zo veel voordelen heeft, u zegt dat die 6% niet naar de belasting gaat, maar hij wordt wel elk jaar bijgeteld bij het inkomen van de begunstige, dit geld ook voor de vordering van de schenking op papier die wordt bijgeteld in box 3. Wordt er zo door de jaren heen niet meer belasting (en kosten door een notaris) betaald dan door het gewoon bij overlijden te schenken? Reactie infoteur, 18-12-2019
Beste Peter,
1. Of schenken op papier een voordelige constructie is, hangt inderdaad ook af van het aantal jaren dat moet worden betaald en hoe groot het vermogen is.
2. Als er een groot vermogen is, komen de kinderen al gauw boven de vrijstellingen uit en kan de belasting 20% bedragen.
3. Verder noemt u terecht de zorgkosten die bij een verblijf in een verpleeghuis hoog kunnen oplopen, maar als ook daar geen sprake van is, is er ook geen nadeel om het vermogen nog even goed vast te houden:

https://financieel.infonu.nl/geld/109954-eigen-bijdrage-verzorgingshuis-2018-2019.html

3. Kortom, wat een goede keuze is, hangt zeker van de situatie en de individuele wensen af. Een schenking op papier moet zeker geen verplichting zijn, want er moet wel rente worden betaald. Die rente kan overigens (deels) worden terug geschonken aan de ouder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Corrie, 04-04-2013 14:50 #26
Geachte lezer,
de rente van 6 % die ik als schenker moet betalen, is die voor mij aftrekbaar bij de belastingen? Met vr. gr. Corrie! Reactie infoteur, 04-04-2013
Geachte Corrie,
De rente die u moet betalen bij een schenking op papier is niet aftrekbaar, omdat het geen hypotheek is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Saskia, 02-04-2013 09:12 #25
Beste meneer,

Waar gaat de 6% rente naartoe? Reactie infoteur, 02-04-2013
Beste Saskia,
Die 6% is de jaarlijkse rente die de schenker schuldig wordt aan de ontvanger van de schenking op papier. Die 6% gaat dus niet naar de belastingdienst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

K., 26-03-2013 19:52 #24
Hallo,

Een aantal jaar geleden heb ik een redelijke schenking op papier mogen ontvangen. Deze komt pas vrij als de gene komt te overlijden, kan ik deze schenking wel gebruiken voor een hypotheek op dit moment? Reactie infoteur, 27-03-2013
Hallo K,
Dat zou betekenen dat u uw schenking op papier als onderpand gebruikt. Als het een groot bedrag is, kan een bank daar wat in zien, anders niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martijn, 26-03-2013 14:21 #23
Mijn ouders hebben in 1989 notarieel een papieren schenking gedaan van circa 15.000,- per kind. Er is toen vastgelegd dat er geen rente betaald hoeft te worden. Tot nu toe is ook nooit rente betaald. Tot hoeveel jaar terug moet er alsnog de samengestelde interest van 6% rente worden betaald? Dezelfde vraag geldt voor hun woning die in 1992 aan de kinderen is verkocht, vrij van huur. Dient hiervoor alsnog huur te worden betaald om te voorkomen dat de woning als onderdeel van de erfenis wordt gezien en hierover alsnog erfbelasting betaald moet worden? Reactie infoteur, 26-03-2013
Beste Martijn,
1. Sinds 2010 moet er 6% rente worden betaald.
2. Sinds 2010 moet er ook een redelijke huur worden betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Leo, 05-03-2013 09:59 #22
Ik heb te horen gekregen van mijn ex-schoonouders, die in 2012 een eenmalige schenking van 50.000 hebben gedaan aan mijn ex-vriendin, dat ik daar de helft van moet terugbetalen omdat wij nu geen samenlevingscontract meer hebben. De schenking is alleen in een brief vastgelegd, die ik niet eerder gezien heb en de storting is toen op onze gezamenlijke rekening gedaan. Moet ik dit bedrag betalen?
Bedankt! Reactie infoteur, 05-03-2013
Beste Leo,
1. Als er nu een brief opduikt, u niets hebt ondertekend, niets wist en in het bijschrift van de schenking niets hiervan was vermeld, zie ik niet in waarom u de helft terug moet betalen bij een schenking. Een schenking zonder voorwaarden vooraf is een schenking om niet en geen inkomen. Daar verandert een samenlevingscontract weinig aan.
2. Anders kan het zijn als het een lening op beider naam betreft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anneke, 28-02-2013 13:46 #21
Wat gebeurt er als na (minimaal) twee jaar, nadat het huis op papier aan de kinderen is geschonken, de ouder het huis moet verlaten om naar een verzorgingstehuis te gaan.
Bijvoorbeeld het huis wordt verkocht of anderzijds het huis wordt verhuurd tot na het overlijden? Bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 28-02-2013
Beste Anneke,
Aan het schenken kunnen voorwaarden worden verbonden, bijvoorbeeld het beding dat betrokkene in het huis wil blijven wonen totdat zijn overlijden of todat hij vertrekt naar een verzorgingstehuis (metterwoon). Dit zou moeten worden bekeken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wim, 26-02-2013 11:38 #20
Als je elk jaar een schenking doet moet er dan ieder jaar voor de belasting een schenkingsakte bij de notaris worden opgemaakt? of kan je dit in een keer in een testament regelen en gaat de belasting hier dan mee akkoord? Reactie infoteur, 26-02-2013
Beste Wim,
1. Een schenking bij leven is wat anders dan een schenking bij testament. Bij een schenking bij leven gelden de jaarlijkse vrijstellingen van belastingvrij schenken, bij testament is er sprake van een legaat en eventueel erfbelasting.
2. Voor een schenking bij leven is een notarisakte niet verplicht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wim, 25-02-2013 18:12 #19
Wij willen elk jaar een schenking op papier doen aan onze 2 dochters, waarvan de jongste 38 jaar is en zodoende nog in aanmerking komt voor een eenmalige schenking van ruim €24000.Wij hebben beide een testament op langstlevende, moeten wij dit laten veranderen incl schenkingsakte.en geldt dit voor ons allebei.
Zoja moet er elk jaar een nieuwe schenkingsakte worden opgemaakt bij de notaris en is dit dan voor ons allebei. Reactie infoteur, 26-02-2013
Beste Wim,
1. Een schenkingsakte kan een gezamenlijke akte zijn, een testament is een afzonderlijke akte. Het kan geen kwaad om de notaris even naar uw testament te laten kijken, maar ik verwacht daarmee geen problemen.
2. Van de precieze formulering van de akte hangt af of u met één akte kunt volstaan. De notaris zal u hierbij helpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arjan, 22-02-2013 11:50 #18
Mijn moeder wil jaarlijks € 5.141 als schenking op papier aan mij en mijn zus schenken. Betekent dit dat er jaarlijks van elke schenking een notariële aktie moet worden opgesteld? Reactie infoteur, 22-02-2013
Beste Arjan,
Een schenking op papier hoeft niet via de notaris, maar het is wel zo dat in één keer vele jaarlijkse toezeggingen doen kan worden gezien als één grote schenking. Het is beter om dit jaarlijks op papier te zetten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Theo, 13-02-2013 15:40 #17
Als een ouder aan een kind € 5141, schenkt kan er dan ook nog door die ouder een bedrag van € 2057 belastingvrij aan de echtgenoot (partner) van het kind geschonken worden. Maakt het dan uit of je in gemeenschap van goederen getrouwd bent. Reactie infoteur, 13-02-2013
Beste Theo,
Als jullie getrouwd zijn, worden de schenkingen van de partners bij elkaar opgeteld. Of jullie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, maakt daarvoor geen verschil.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeroen, 13-02-2013 11:15 #16
Mijn schoonvader wil geld voor de kleinkinderen wegzetten. wat gebeurt er met dat geld bij een faillissement van mijn eenmanszaak? Reactie infoteur, 13-02-2013
Beste Jeroen,
Zolang een kind minderjarig is, valt diens vermogen onder uw beheer en kan daarop aanspraak worden gedaan bij een faillissement. Ook als er een BEM-clausule is valt het nog onder uw beheer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roos, 02-02-2013 14:53 #15
Als er een schenking op papier wordt gedaan, dan zadel je de kinderen toch met een belastingschuld op? of zie ik dit verkeerd. ik begrijp uit de antwoorden dat de schenking in box 3 belast worden van de kinderen, maar zij moeten dan wel over geld beschikken om de belasting te kunnen betalen.
als je ook het spaargeld al voor je kinderen op papier schenkt hoef je dan geen bijdrage te leveren wanneer je in een verzorgingshuis terecht komt? Reactie infoteur, 02-02-2013
Beste Roos,
1. Als een schenking op 1 januari van een jaar deel uitmaakt van het vermogen, moet daarover in dat jaar inderdaad vermogensrendementsheffing worden betaald. Dat is 1,2% per jaar.
2. U betaalt altijd een eigen bijdrage op basis van het eigen inkomen. Na zes maanden kan deze bijdrage worden verhoogd op basis van het eigen vermogen. Sinds 1 januari 2013 wordt 8% van het eigen vermogen bij het inkomen opgeteld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Theo, 30-12-2012 10:57 #14
Waarom moet ik naar een notaris als ik jaarlijks mijn kinderen de belastingvrije schenking op papier wil geven (daarop 6% rente betaal) en dat vastleg in een schuldbekentenis? Reactie infoteur, 30-12-2012
Beste Theo,
1. In de praktijk blijkt ook een onderhandse schenking op papier mogelijk te zijn wanneer klip en klaar is dat het om een schenking uit vrijgevigheid gaat en niet een schenking ter zake des doods. In het laatste geval van een papieren schenking is de schenking pas echt opeisbaar als de schenker is overleden.
2. Dat betekent dat de juiste formuleringen moeten worden gekozen om problemen met de belastingdienst of wellicht andere erfgenamen na uw overlijden te voorkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jaap van Oostveen, 11-12-2012 11:21 #13
Wij hebben in 1991 notarieel een bedrag aan onze kinderen geschonken en weer teruggeleend tegen een marktconforme rente. Geld hiervoor nu ook dat wij een rente van 6% moeten betalen terwijl de marktconforme rente onder de 4% ligt? Reactie infoteur, 11-12-2012
Beste Jaap van Oostveen,
Sinds 1 januari 2010 is inderdaad een 6% rente vereist. Als u hieraan niet voldoet (u kunt de betalingen vanaf 2010 nog corrigeren), voldoet de schenking niet aan de wettelijke eisen en maakt dan onderdeel uit van de latere erfenis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joop, 23-11-2012 12:42 #12
Mijn moeder heeft in 2006, 2008 en 2009 een schenking op papier gedaan. Ze betaalt keurig de jaarlijkse rente. Nu begint haar bankrekening dusdanig te slinken dat ze volgend jaar de rente niet meer kan betalen. Ze heeft een hypotheek vrije woning maar ze vindt het een eng idee om een hypotheek te nemen om de rente te betalen. Het liefst wil ze stoppen met betalen. Wat zijn de gevolgen van mijn moeders beslissing als ze stopt met betalen. Reactie infoteur, 23-11-2012
Beste Joop,
1. Een hypotheek nemen om de rente te betalen is geen goed idee. Bovendien is de rente niet als hypotheekrente fiscaal aftrekbaar.
2. Als de rente niet wordt betaald, vervalt de papieren schenking als schenking, maar maakt dan onderdeel uit van de nalatenschap.
3. Als u uw moeder nou het belastingvrije deel schenkt (2012 euro) en zij betaalt vervolgens gewoon de rente, is er wellicht weinig aan de hand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 22-10-2012 15:42 #11
Mijn moeder is plotseling opgenomen in een verzorgingstehuis en betaalt nu aan eigen bijdrage € 470, - per maand op grond van haar verzamelinkomen van 2010. Echter haar woning wordt verkocht en daar zit een aanzienlijke overwaarde in van enkele tonnen. Zelf heeft ze echter geen contant geld. Als de plannen van de regering doorgaan dan moet zij vanaf 1-1-2013 een veel hogere eigen bijdrage betalen op grond van box 3, te weten een kleine € 3.000, - per maand. Nu willen wij met kinderen en kleinkinderen nog dit jaar gebruik maken van de belastingvrije schenking van € 5030, - per kind en € 2012, - per kleinkind, totaal € 70.000, - en dat vervolgens ieder jaar om haar vermogen af te romen.
Nu heeft zij echter geen geld en de banken willen geen lening afsluiten of de hypotheek wijzigen. Kunnen wij als kinderen dit bedrag ieder jaar (voor-)financieren door haar dit bedrag bij ons te laten lenen en dit vervolgens weer aan ons terug te storten? Is dat toegelaten en moet er dan ook wettelijke rente door haar over betaald worden?
De optie van de regeling van een papieren schenking via de notaris lijkt me geen goede, omdat zij dan nog steeds beschikt over haar vermogen en dit ook afgeroomd wordt tbv het verzorgingstehuis. Weet iemand of dit toegelaten is en of er mogelijk ook andere oplossingen zijn? Reactie infoteur, 22-10-2012
Beste Hans,
1. Als het wetsvoorstel doorgaat zal uw moeder na een half jaar bij haar inkomen 12% van het box 3 vermogen moeten optellen. Maar gedurende twee jaar wordt haar eigen huis, indien niet verkocht, niet gezien als vermogen in box 3. Daarna wel.
2. Uw moeder kan op papier geld schenken (via de notaris), gebruik maken van de vrijstellingen en jullie de schenking schuldig blijven tegen 6% rente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vliegenthart, 14-08-2012 16:56 #10
Ik wil aan mijn kleinkinderen ieder jaar een bedrag onder de vrijstelling op papier schenken.
Moet ik dan ieder jaar naar de notaris? Reactie infoteur, 14-08-2012
Beste Vliegenthart,
Als u elk jaar van de vrijstelling bij schenken op papier gebruik wilt maken, moet u elk jaar naar de notaris. Anders wordt het als één schenking gezien. Voor een gewone schenking hoeft u niet per se naar de notaris.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Claire Horck, 31-07-2012 20:27 #9
Als er op papier geld is geschonken door een oom aan zijn nichten en neven en dat dit vrij komt na zijn dood en de dood van zijn partner, hoelang na de dood heb je recht op dat geld? Moet dat binnen een bepaalde periode opgeeist of te wel gegeven worden? Wat ik gehoord heb moet dat binnen 8 maanden na de dood van beide. Klopt dit?

b.v.d. C. Horck Reactie infoteur, 01-08-2012
Beste Claire Horck,
Een schenking ter zake des doods kan na het overlijden als schenking worden opgeëist als hij per notariële akte is gedaan. Dat hoeft niet binnen acht maanden te gebeuren, maar liefst wel voordat de verdeling van de erfenis en afwikkeling van de erfbelasting rond is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willie, 01-06-2012 14:16 #8
Beste Zeemeeuw,
Wat zijn de nadelen van een onderhandse akte van een schenking op papier?
Wordt een schenking op papier beschouwd als eigen vermogen in relatie tot een aanvraag voor bijstand?
M.Vr.Gr. Willie Reactie infoteur, 01-06-2012
Beste Willie,
1. Een schenking op papier is vermogen voor de ontvanger van de schenking. Het is alleen niet opeisbaar als in de akte staat dat de vordering pas bij overlijden vrijkomt.
2. Een onderhandse akte hoeft niet bekend te zijn, maar de schenking behoort officieel wel tot het vermogen. Het komt dan ook terug bij de belastingaangifte. De bijstand bekijkt dan wel in hoeverre een vordering opeisbaar of te gelde te maken is.
3. Een nadeel is wel dat de schenker een schuld aangaat waarover tijdens zijn of haar leven de afgesproken rente moet worden betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Monique, 03-04-2012 10:35 #7
Wat gebeurt er met dit alles (het papier bij de notaris) als de ouders geen rente hebben betaald en de kinderen ook nooit schenkbelasting hebben betaald? Krijgen ze dan alsnog een schenkbelasting betaling achteraf van de belasting over de jaren dat het op papier staat? Het is al in nov 1991 opgesteld en de ouders hebben in 92 en 93 de rente betaald, daarna niet meer. Moeten de kinderen alsnog de belasting op de hoogte stellen en het papieren geschonken bedrag opgeven of is het nu waardeloos geworden door het niet betalen van de rente? Komen de kinderen later in de problemen en zijn ze veel geld kwijt als ze er niets aan doen? Reactie infoteur, 03-04-2012
Beste Monique,
1. Sinds 2010 is een wettelijke rente vereist van 6%. Tegelijkertijd mogen ouders een bedrag jaarlijks belastingvrij schenken, zodat het nog kan meevallen.
2. De betaling van rente verjaart vijf jaar na het moment dat de rente verschuldigd is, de lening na 20 jaar als er geen sprake is van stuiting.
3. De belastingdienst kan maximaal 5 jaar terug gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. Nijhof, 01-09-2011 16:09 #6
Als ik tussentijds aflos wordt mijn nalatenschap vanzelf kleiner… Bovendien kan ik dan opnieuw beginnen met het opbouwen van een 'schuld' aan mijn kinderen en blijft de rente betaalbaar. Ook belangrijk als ik eerder overlijd dan mijn vrouw. Dan wordt haar inkomen lager en kan ze de rente wellicht niet meer betalen. Maar dan verkoopt ze ons huis en heeft ze weer contanten, waarmee ze dan weer de schuld kan aflossen. Hoe je het ook wendt of keert: het heeft altijd tot gevolg dat de nalatenschap kleiner wordt… Reactie infoteur, 01-09-2011
Beste G. Nijhof,
U vergeet dat de rente op de aflossing niet doorloopt, waardoor er meer overblijft. Bovendien kunt u ook extra schenken zonder de schenking op papier gedeeltelijk af te lossen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. Nijhof, 31-08-2011 22:41 #5
Hoezo bevoordeeld? Ze ontvangen dan geen 6% rente meer! Bovendien vond ik op de site van een notaris het onderstaande: "De notaris wijst Jennifer en Henk op de mogelijkheid van ‘schenken op papier’. ‘Dit wil zeggen dat jullie in een notariële akte een bedrag schuldig erkennen aan de kinderen. Hannah en Joris kunnen deze geldlening alleen opeisen bij overlijden van de langstlevende of bijvoorbeeld bij faillissement van één van jullie. Als jullie het geld daadwerkelijk willen geven, ook wel aflossen genoemd, is dat altijd belastingvrij mogelijk. Jullie blijven dus baas over jullie geld en bepalen zelf wanneer het daadwerkelijk naar de kinderen gaat."
Dit klopt niet met uw bewering… Reactie infoteur, 31-08-2011
Beste G. Nijhof,
1. Bevoordeeld in die zin dat ze eerder over het geld kunnen beschikken.
2. Ja, dat kan en is afhankelijk van hoe de akte is geformuleerd. Maar dan vervalt het belastingvoordeel van schenken op papier voor een deel. De vordering wordt kleiner en dus kan minder worden verrekend met de erfenis.
3. Dit is volledig in lijn met mijn bewering: er zijn, als de akte het toestaat, financiële consequenties aan verbonden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. Nijhof, 31-08-2011 16:29 #4
Ik lees op de site dat de Belastingdienst als voorwaarde zou stellen: 'De vordering mag niet tussentijds bij leven worden ingelost.'. Ik heb dat nergens anders kunnen lezen en ook op de site van de Belastingdienst niet kunnen vinden. Weet iemand waar ik dat kan vinden? Ik vind dat ook een vreemde bepaling. De vordering is niet opeisbaar, maar veronderstel dat ik als schenker een financiële meevaller heb, waarom kan ik dan mijn schuld niet gewoon inlossen bij mijn kinderen? Is per saldo toch hetzelfde als dat ik jaarlijks een bedrag had betaald? Reactie infoteur, 31-08-2011
Beste G. Nijhof,
Bij deze constructie is bepaald dat de schenking pas na uw dood vrijkomt om ook verrekening met uw nalatenschap mogelijk te maken. Als u eerder inlost, beschikken de begunstigden eerder over het geld en zijn daarmee bevoordeeld ten opzichte van de afspraak in de notariële akte. Bekeken moet dan worden wat de financiële gevolgen zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carel, 29-07-2011 22:36 #3
Om nog even terug te komen:
Wat zijn de gevolgen van het feit dat de vordering niet kan worden ingelost, heeft het hele trucje dan geen zin en wordt de totale erfenis opgenomen in de successie? Reactie infoteur, 30-07-2011
Beste Carel,
Neen, dat betekent dat na aftrek van de vordering er verder niet te verdelen is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carel, 29-07-2011 16:04 #2
EDIT: 1. die jaarlijkse kosten voor de notaris staan er helemaal los van trouwens, onnodige informatie!
2. de rente wordt niet betaald aan het kind, maar wordt teruggeleend waardoor de 'schuld' sneller hoger wordt.
Wat zijn de gevolgen als de schuld hoger is dan de nalatenschap? Reactie infoteur, 29-07-2011
Beste Carel,
Zie eerdere reactie hieronder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carel, 29-07-2011 15:58 #1
Een vraag met betrekking tot 'Schenken op papier': Over een aantal jaren (bijvoorbeeld 20 jaar) kan de waarde van een schenking op papier van ieder jaar de vrijstelling (ongeveer 5000 euro) en de rente (ieder jaar 6% over 'schuld') flink hoog oplopen (ongeveer 180.000 euro; als jaarlijks 350 euro kosten voor notaris worden gemaakt).

Wat nu als de erfenis van moeder naar zoon slechts 100.000 euro is, lager dan de schuld? Reactie infoteur, 29-07-2011
Beste Carel,
Dat kunt u gedeeltelijk oplossen door niet elk jaar 5000 euro te schenken. Dan doet alleen de rente wel zijn werk. Als de erfenis toch minder is dan de vordering, kan de vordering niet worden ingelost.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 10-09-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Special: Erfenis verdelen
Reacties: 139
Schrijf mee!