Schenken op papier – voordelen en nadelen

Schenken op papier – voordelen en nadelen Schenken op papier is populair. Ouders met vermogen, aandelen of eigen huis kunnen ook in 2022 kiezen voor een schenking op papier. Schenken op papier is hetzelfde als een schenking onder schulderkenning met de betaling van rente. Als ouders een schenking aan uw kinderen of aan een ander die u dierbaar is. De kinderen moeten nu misschien schenkbelasting betalen, maar betalen straks minder erfbelasting. Daarom de voordelen en nadelen van schenken op papier op een rij. De ontvangen rente is belastingvrij. De schenker verlaagt zijn vermogen in box 3 en gaat minder belasting betalen.

Schenken op papier 2022

Een schenking op papier kan het beste worden opgesteld door de notaris om latere discussies te voorkomen. Een schenking op papier is een schenking van u aan bijvoorbeeld uw kinderen, waarbij de overdracht niet in contanten plaatsvindt maar op papier. Dat houdt in dat u ervoor zorgt dat uw kinderen in dit geval een niet opeisbare vordering op u hebben tijdens uw leven. De vordering is opvorderbaar zodra u bent overleden. U kunt bijvoorbeeld op papier zetten dat uw huis voortaan van uw kinderen is via schenking, maar dat het huis pas na uw overlijden voor hen beschikbaar is. Bij deze schenking onder schulderkenning krijgt de ontvanger dus een vordering op u. Op deze vordering, die meestal niet zonder gevolgen tussentijds door u mag worden afgelost, betaalt u jaarlijks 6 procent rente. De kinderen betalen voor zover van toepassing nu schenkbelasting, maar zullen deze vordering bij uw overlijden in mindering brengen op de erfenis.

Wanneer kiezen voor een schenking op papier?

Een schenking op papier is vooral verstandig als u geen contant geld wilt schenken of ter beschikking hebt, maar bijvoorbeeld wel onroerend goed of andere zaken die niet direct liquide te maken zijn. Met schenken op papier kunt u gewoon in het geschonken huis blijven wonen. Schenken op papier kan ook handig zijn als u in verband met een toekomstig verzorgingshuis en de daarbij behorende eigen bijdrage Wlz uw vermogen wilt verlagen.

Voordeel van schenken op papier

Enkele voordelen van een schenking op papier:
  • U betaalt op uw schenking 6 procent rente. Dit is een nieuwe eis sinds de nieuwe schenkingswet 2010. Dat betekent dat uw nalatenschap kleiner zal zijn. De ontvanger van de schenking, bijvoorbeeld uw zoon of dochter, zullen straks minder erfbelasting moeten betalen.
  • De schenker kan bepaalde bedragen belastingvrij schenken.
  • Nog een voordeel is dat u fijn in uw huis kunt blijven wonen en de vordering mag aftrekken van uw vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting.
  • Door uw vermogen te verlagen kunt u (weer) in aanmerking komen voor toeslagen.
  • Als u binnen een aantal jaren naar een verzorgingshuis moet, is het verstandig om uw vermogen te verlagen. Uw vermogen telt immers mee bij de de berekening van de eigen bijdrage.

Nadeel van schenken op papier

Nadelen van schenken op papier:
  • U moet naar de notaris om discussies met de Belastingdienst te voorkomen als er ook na uw dood nog een schuld overblijft. Wordt de schuld toch nog bij leven afgewikkeld, dan volstaat een onderhandse akte.
  • De schenker moet wel elk jaar zijn rente betalen. Dat betekent wel dat u dat geld beschikbaar moet hebben.
  • Voor de ontvanger is de vordering vanaf jaar 2 gelijk aan vermogen waarover in box 3 van de inkomstenbelasting vermogensrendementsheffing moet betalen.

Eisen van de Belastingdienst, rente betalen

De eisen die de Belastingdienst stelt zijn:
  • Er moet een notariële schenkingsakte zijn opgemaakt als u de erfbelasting wilt verlagen.
  • De ouders moeten de 6 procent rente jaarlijks ook betalen.

Belastingvrij schenken 2022

U mag u in 2022 tot 106.671 euro belastingvrij schenken als de ontvanger dit geld spendeert aan de eigen woning (aflossing hypotheek, aankoop woning, verbeteringen aan het huis). In 2021 was dit ruim 1 ton (105.302 euro). Het is goed om te weten dat de vrijstelling per 1 januari 2024 komt te vervallen. Voor het overige zijn de vrijstellingen in 2022:

Belastingvrij schenken, de vrijstellingen in 2022:

Ontvanger van de schenkingVrijgestelde bedragen schenkbelasting 2022Voorwaarden
Kinderen5.677 euro jaarlijksvrij besteedbaar, niet samen met de verhoogde vrijstelling in hetzelfde jaar
Kinderen 18 tot 40 jaar, eenmalig verhoogde vrijstelling 27.231 eurovrij besteedbaar
Kinderen 18 tot 40 jaar, eenmalig verhoogde vrijstelling tot 56.724 eurovanaf 26.881 euro te besteden aan een dure studie
Een ander dan uw eigen kind2.274 euro jaarlijksdit geld is vrij besteedbaar

Slot schenking op papier

Bespreek met uw notaris of schenken op papier ook wat voor u is. U gaat namelijk wel een schuld aan en moet rente betalen, niet iedereen wil dat. Het voordeel voor de ontvanger is wel dat de rente ook nog eens belastingvrij is. Een nadeel kan zijn dat als de erfenis te klein blijkt te zijn, deze na aftrek van de vordering zelf negatief kan worden.
© 2011 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Kruislings schenken: extra groot belastingvoordeelKruislings schenken: extra groot belastingvoordeelDe vrijstellingen bij schenken kunnen groot zijn, zeker als de begunstigde jonger is dan 40 jaar. De schenkingsvrijstell…
Vrij van recht erven of vrij van recht schenkenVrij van recht erven of vrij van recht schenkenOver een erfenis, nalatenschap of legaat moet u erfbelasting betalen, maar u kunt ook vrij van recht erven. In dat geval…
Schenken aan kleinkind 2020 en 2021Schenken aan kleinkind 2020 en 2021Belastingvrij schenken aan een kleinkind, kleinkinderen of kinderen was in 2021 populair. Grootouders willen graag belas…
Schenking 2019: verhoogde vrijstelling eigen woningSchenking 2019: verhoogde vrijstelling eigen woningEen schenking is in 2019 een feest door de verhoogde vrijstelling van ruim een ton die in werking treedt als uw zoon of…

7 Tips om extra geld te verdienenSoms heb je snel wat extra euro’s nodig. Soms zoek je een extra inkomstenbron waar je voor langere tijd aan kunt verdien…
Met edelmetalen beschermen tegen inflatieMet edelmetalen beschermen tegen inflatieVreest u ook het verval van de Europese Monetaire Unie en het feit dat u voor uw euro’s steeds minder krijgt. Of dat de…
Reacties

Corrie, 09-12-2020
Ha, ik vraag me af of je beiden kan doen bij een kind: en schenken op papier -via de notaris- plus een eenmalige schenking voor het veertigste levensjaar. Hoe reageert de fiscus daarop? Reactie infoteur, 13-12-2020
Beste Corrie,
Ja u mag in een jaar meerdere schenkingen doen, het totaalbedrag in een jaar is bepalend voor de schenkbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fred, 09-12-2020
In reactie op de vraag (#99) stelt u dat een deel van de rente mag worden terug geschonken. Ook wij hebben dit in de laatste jaren gedaan omdat het saldo niet toereikend genoeg was om de rente te blijven betalen. Dus netjes de gehele rente is betaald en daarvan is later een gedeelte(tot maximaal vrijgesteld van belasting) terugbetaald. Nu wordt na overlijden van onze ouders dit door de belastingdienst gezien als een samenstel van rechtshandelingen en als zodanig moet over een deel van de schenkingen alsnog erfbelasting worden betaald. Is dit terecht? Reactie infoteur, 13-12-2020
Beste Fred,
Het is bekend dat de fiscus moeilijk kan doen als de rente vrijwel volledig wordt geschonken, omdat het de suggestie wekt dat er geen rente betaald hoefde te worden. Als u even hebt gewacht met schenken en een wat afwijkend bedrag hebt geschonken, kan de Belastingdienst zijn stellingname minder snel hard maken. Overigens kunt u altijd bezwaar aantekenen, en benadrukken dat er wel degelijk rente is betaald en een bedrag schenken gewoon is toegestaan. Dat de bedragen op elkaar lijken zou dan toeval zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerard, 02-12-2020
Als ik het goed begrijp kan ik een schenking op papier geven tot de jaarlijkse vrijstelling bij leven aan mijn kinderen in een onderhandse akte en is de gang naar een notaris niet nodig.
Is er wel verschil in acceptatie door de fiscus als ik overlijd en mijn kinderen de schenking nog niet hebben ontvangen?
Wordt dan eerst de schenkingsschuld aan mijn kinderen belastingvrij van de erfenis afgetrokken? Reactie infoteur, 06-12-2020
Beste Gerard,
Een gang naar de notaris is niet nodig als de schenking ook bij leven wordt uitbetaald. Is uitbetaling bij leven niet de bedoeling of wilt u het zekere voor het onzekere nemen, dan gaat u wel naar de notaris. De schenkingsschuld wordt dus niet automatisch van de erfenis afgetrokken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bob, 15-11-2020
Beste,

Wij overwegen een papieren schenking voor onze tweeling (0 jaar), hierover hebben wij een aantal vragen. Hopelijk kunt u hier ons hierbij verder helpen.

- papieren schenking is alleen geldig indien jaarlijks 6% rente wordt betaald. Gemiste rente kan (cumulatief) ingehaald worden. Betekent dit dat het mogelijk is om nu een papieren schenking te doen van €5.000, 18 jaar geen rente te betalen en na 18 jaar €9.727 (de cumulatieve rente) zonder extra schenkbelasting te betalen aan ontvanger (kind) van de papieren schenking (uiteraard gegeven dat de schenker nog minstens 180 dagen daarna leeft)?
- indien wij jaarlijks een papieren schenking doen van €5k wordt het theoretische vermogen van onze kinderen erg groot. Is het mogelijk om te voorkomen dat de box 3 vermogen van kinderen groeit door onze papieren schenking (bijv bepaalde voorwaarde toevoegen)? Uiteraard kan het box3 vermogen van de schenker dan niet worden afgetrokken, echter dit zou geen probleem zijn ivm nieuwe regels 2022 waarbij de aftrek slechts ~0,09% is, terwijl wel betaald moet worden over fictief rendement van 5,33%.
- is het mogelijk om een papieren schenking op ieder moment kosteloos (zonder belasting en notariskosten) om te zetten naar een echte schenking?

Alvast bedankt voor uw reactie.

Mvg Bob Reactie infoteur, 22-11-2020
Beste Bob,
1. Zolang kinderen minderjarig zijn. bent u bij een schenking aan een kind zowel ouder (schenker) als vertegenwoordiger van het kind (begunstigde). Gemiste rente kan worden ingehaald mits ook daarover 6% rente wordt betaald. Maar let op, wetten kunnen veranderen.
2. U kunt een schenking op papier (een schenking onder schuldigerkenning) omzetten in een echte schenking. Neem deze mogelijkheid op in uw akte.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eva, 22-09-2020
Beste,
Mijn moeder schenkt ons al jaren op papier. Nu overwegen we om haar huis te kopen. Mogen we de reeds door haar geschonken schenkingen op papier met de koopprijs verrekenen? Reactie infoteur, 23-09-2020
Beste Eva,
Uw moeder mag een schenking op papier altijd aflossen. Laat wel vastleggen dat de schenking inmiddels is afgelost.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fred Beil, 18-09-2020
Als je de belasting vrije som op papier schenkt aan je kinderen, mag je dan daarnaast ook nog een zelfde bedrag echt uitbetalen aan je kinderen. Reactie infoteur, 19-09-2020
Beste Fred Bell,
U mag in een jaar schenken wat u wilt, een schenking op papier en een "gewone" schenking worden bij elkaar opgeteld. Bekijk dus ook op elke vrijstellingen er nog recht is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees Ras, 21-07-2020
Beste Infoteur,
Ik heb een papieren schenking uit 1991. Mijn ouders zitten in hun laatste jaren. Door ziekte is het huis verkocht en komt er geld vrij om eventueel de papieren schenking uit te betalen. Van een notaris hoorde ik dat het mogelijk is de rente, die wij elk jaar in cash aan onze ouders terug betaalden kunnen claimen als een vordering op onze ouders. Daardoor komt het totaal te erven bedrag flink naar beneden, het is dus een interessante stellingname. Maar ik vraag me af hoe legitiem deze stelling is. Reactie infoteur, 22-07-2020
Beste Kees Ras,
Een schenking herroepen of terughalen kan onder voorwaarden mogelijk zijn:

https://financieel.infonu.nl/geld/113853-voorwaardelijk-en-herroepelijk-schenken-schenking-herroepen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Ring, 22-06-2020
Als de grootouders een jaarlijkse schenking op papier aan hun onvolwassen kleinkinderen doen, moet de 6% rente dan worden gestort op een rekening ten name van die kleinkinderen? Of mag dit naar een rekening t.n.v. de ouders van die kleinkinderen? Reactie infoteur, 24-06-2020
Beste A. Ring,
1. Zolang kinderen minderjarig zijn, is hun bezit fiscaal gezien vermogen van de ouders. Bovendien doen ouders indien van toepassing aangifte van schenkbelasting.
2. Belangrijk is de formulering in de akte van schenking, u kunt hierin meerdere voorwaarden opnemen. Bijvoorbeeld dat het geld wordt gestort op de rekening van de ouders zolang de kinderen minderjarig zijn, of op een spaarrekening van de kinderen zelf, of iets anders. En dat zodra ze 18 jaar of ouder zijn, het geld op hun eigen rekening wordt gestort, of op een andere rekening en het geld voor hen beschikbaar komt als ze bijvoorbeeld 21 jaar zijn. Overleg met uw notaris.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jean Aris, 06-05-2020
Een ouder heeft een eigen woning deels gefinancierd met hypotheek. Ze heeft daarnaast beperkte liquide middelen. Ze zou graag aan haar kinderen binnen de vrijstellingen jaarlijks op papier willen schenken. De belastingdienst heeft als eis dat de schenker de 6 procent rente jaarlijks betaald. De schenker moet dat geld dus wel beschikbaar hebben. Terugschenken door de kinderen kan daarvoor een oplossing zijn. Stel nu dat er kinderen zijn die niet willen terugschenken. Is het in zo'n geval dan wellicht mogelijk om in de notariële schenkingsakte op te laten nemen dat de jaarlijkse rente niet betaald wordt, maar jaarlijks wordt toegevoegd aan de leningen? Om binnen de vrijstellingen te blijven kan de ouder bijvoorbeeld € 5000 per kind per jaar schenken + de jaarlijkse rente ad € 300 = € 5300 aan de lening toevoegen. Gaat de belastingdienst akkoord met deze creatieve oplossing? Of is het daadwerkelijk betalen van de rente een harde eis? Dat zou voor de moeder dan kunnen inhouden dat zij geen schenkingen op papier kan doen. Of is er voor deze ouder een andere mogelijkheid? Reactie infoteur, 09-05-2020
Beste Jean Aris,
De betaling van de rente is een harde eis. Als de kinderen niet meewerken zoals u aangeeft, lopen ze de schenking op papier mis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Glenys, 07-03-2020
Hallo,

Ik zou graag een woning willen kopen maar krijg alleen te weinig hypotheek.
Kan ik een hogere hypotheek krijgen als mijn ouders een schenking op papier doen?

Mvg Reactie infoteur, 09-03-2020
Hallo Glenys,
Met een schenking op papier krijgt u een vordering op uw ouders. Het is de vraag of de bank dat genoeg vindt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arjan, 05-01-2020
Kan er een schenking op papier van een woning aan kinderen (eerste lijn) gebeuren wanneer hierop nog een hypotheek lopende is? Reactie infoteur, 07-01-2020
Beste Arjan,
Als u een woning op papier schenkt waarop nog een hypotheek rust, wordt in overleg met de bank bekeken of de nieuwe eigenaar de hypotheek kan overnemen of dat de hypotheek moet worden afgelost.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 04-01-2020
Mijn moeder heeft ons een schenking op papier gedaan in 2019 mag zij dan ook huurtoeslag aanvragen? Reactie infoteur, 07-01-2020
Beste Jan,
Als uw moeder aan de voorwaarden voldoet qua inkomen, huur en vermogen, mag ze in 2020 huurtoeslag aanvragen. Het is niet zo dat de Belastingdienst hierdoor de schenking kan terugdraaien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees Steen, 01-01-2020
Ik heb in 2019 beide kinderen €102.000 geschonken voor hun huis.
Nu heb ik een woning €280.000 hypotheekvrij. Kan ik nog een schenking op papier doen ondanks dat ik ze al een groot bedrag heb geschonken?
mvg Reactie infoteur, 03-01-2020
Beste Kees Steen,
U mag zeker een schenking op papier doen en bijvoorbeeld gebruik maken van de lagere jaarlijkse vrijstellingen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Danny, 06-12-2019
In bovenstaand artikel lees ik: Een schenking op papier is vooral verstandig als u geen contant geld wilt schenken of ter beschikking hebt,
Wat als je op papier je huis schenkt (250000,-) aan je drie kinderen maar verder geen eigen geld hebt.
Je bent toch verplicht 6% rente te betalen? Reactie infoteur, 09-12-2019
Beste Danny,
Klopt, de 6% rente moet wel worden betaald, de schenking niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dore, 29-10-2019
Een schenkingsakte is opgemaakt bij de notaris, jarenlang is er rente betaald.
Na verloop der tijd wordt geen rente meer betaald maar n bedrag overgemaakt.
Vader zegt er bewust voor te kiezen om de schulderkenning niet ‘op papier’ af te lossen. Geen documenten zijn getekend vr aflossing tijdens t leven. De opzet van vader is om alsnog na overlijden het kind dit bedrag na te laten (mits er voldoende overblijft)

Is de schulderkenning nog geldig? Of hoe dient aflossing erkent te worden? Reactie infoteur, 30-10-2019
Beste Dore,
Belangrijk is dat de rente wordt betaald, tussentijds hoeft niet te worden afgelost. De schulderkenning geldt nog steeds, reparatiebetalingen van de rente (rente op rente) zijn nog mogelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Libel, 16-10-2019
Geachte zeemeeuw,
Als aan zoon door mij een schenking op papier wordt gedaan en de verplichte rente ad 6% jaarlijks zal worden voldaan mag ik dan naast deze papieren schenking ook jaarlijks het vrijgestelde bedrag van € 5.363 betalen? Reactie infoteur, 18-10-2019
Geachte Libel,
Ja u mag de jaarlijkse schenkingsvrijstelling gewoon gebruiken (1 keer per jaar).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cobie, 26-09-2019
In jullie uitleg over het schenken op papier wordt steeds vermeld dat de rente belastingvrij is. Is dit alleen van schenkbelasting of ook van inkomstenbelasting? Reactie infoteur, 27-09-2019
Beste Cobie,
Dit kan de komende jaren nog veranderen, maar in Nederland is de rente op schulden en vermogen niet belast (inkomstenbelasting), wel het vermogen zelf. Als een deel van de rente wordt geschonken moet weer worden bekeken of dit meer dan de schenkingsvrijstelling is en er dus wellicht schenkbelasting moet worden betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maud, 19-09-2019
Goedemiddag,
Mijn vader is nu 74 jaar. Mijn moeder is overleden. Hij woont in een eigen huis, WOZ waarde 120.000 euro.

Stel dat hij naar een verzorgingstehuis moet, klopt t dan dat wij (zijn twee kinderen) zijn huis niet meer mogen verkopen als hij dement is?

Klopt het dat hij dan de waarde van zijn huis moet opmaken in het verzorgingstehuis?

Alvast dank Reactie infoteur, 22-09-2019
Goedemiddag Maud,
1. Als uw vader dement is, is hij inderdaad niet meer beslissingsbevoegd. Een rechter kan een bewindvoerder aanstellen en die de mogelijkheid geven om de woning te verkopen (niet elke rechter staat overigens verkoop toe).
2. In een verzorgingshuis hoeft de woning niet te worden opgegeten. De woning mag nog twee jaar als woning in box 1 staan. Vermogen van twee jaar terug (box 3) speelt wel mee bij de hoogte van de eigen bijdrage:

https://financieel.infonu.nl/geld/109954-eigen-bijdrage-verzorgingshuis-2018-2019.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nick, 13-08-2019
Goedemiddag,

Mijn ex-partner heeft van haar vader een schenking op papier gekregen. Hierover betaald hij haar ook ieder jaar de 6% rente, op haar eigen rekening en zij stortte dat dan op onze gezamenlijke rekening.
Er is destijds door hem een clausule opgesteld dat de schenking alleen van haar is, dus bij scheiden krijg ik hier niets van. Op zich geen probleem, maar nu beweren ze dat ik de helft van die 6% rente over de afgelopen jaren terug moet betalen. Mij lijkt dit sterk, maar zou graag hier iets meer van willen weten. Alvast dank. Reactie infoteur, 14-08-2019
Goedemiddag Nick,
Wat staat er in de schenkingsakte, ook een clausule over de rente?
In zijn algemeenheid geldt het volgende. Uw ex stortte zelf het geld op de gezamenlijke rekening, kennelijk mocht dat ook volgens de akte (anders is de ex in overtreding en niet u). Als jullie bovendien in gemeenschap van goederen waren getrouwd, heeft de ex zelf de gestorte rente gemeenschappelijk gemaakt. U mocht er dus in goed vertrouwen vanuit gaan dat de gestorte rente ook gemeenschappelijk was en niet hoeft te worden terugbetaald als gevolg van een echtscheiding.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annelies, 17-07-2019
Ik heb een vraag. Wij hebben voor 2008 een schuldigerkenning t.w. van de eenmalige belastingvrije som afgesloten bij de Notaris.
Kunnen we nu nogmaals die 102.000 euro belastingvrij geven aan een kind die een eigen woning wilt kopen? Reactie infoteur, 18-07-2019
Beste Annelies,
In het geval dat vóór 2010 gebruik is gemaakt van de eenmalige vrijstelling en daarna niet meer, resteert er in 2019 nog een belastingvrije ruimte van € 28.206 voor een eigen woning.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dorresteijn, 04-07-2019
Als voorbeeld wordt de eigen woning gebruikt, maar hoe zijn de regels als het verhuurd onroerend goed betreft.
Wie ontvangt de huurinkomsten en hoe zit het dan met de 6% schenkbelasting.
vr groet dorresteijn. Reactie infoteur, 05-07-2019
Beste Dorrestein,
1. De belastingvrije schenking van 102.000 euro geldt alleen voor een eigen woning (de ontvanger moet in de woning gaan wonen). Als een verhuurde woning wordt geschonken, gelden de lagere vrijstellingen.
2. De huur is voor wie in de periode van verhuur de eigenaar is. De 6% is geen schenkbelasting, maar de rente die u moet betalen als u de schenking schuldig blijft en dus op papier schenkt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jean, 29-05-2019
Mijn ouders willen mij 100.000 schenken tbv aankoop woning. Als ik het voor iets anders gebruik moet ik alsnog belasting betalen? Of kan ik het weer terug schenken? Studeer nog dus kan nu geen hyp. krijgen. Reactie infoteur, 30-05-2019
Beste Jean,
Als u de schenking van een ton niet voor een eigen woning gebruikt, vervalt de schenking niet en moet u schenkbelasting betalen. Terug schenken zal als een nieuwe schenking worden gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

D. P., 17-05-2019
L.S.
Mijn ouders hebben een schenking op papier gedaan aan mij en mijn broers. Nu is één van mijn broers eerder overleden. In de schenking is vastgelegd dat de schenking alleen aan mijn broer toekomt, niet aan zijn vrouw. Als erfgenaam zijn er twee kinderen. Zij erven dan beiden de helft van de schenking op papier. Het bedrag van de schenking komt pas vrij bij overlijden of bij opname in een verzorgingstehuis. De 6% rente over de schenking zal doorbetaald moeten worden door mijn ouders. Dat zal dan moeten gaan naar hun kleinkinderen, dus de kinderen van mijn broer, correct? En de verdeling van de rente over hen beiden zal dan ook 50/50 moeten gaan, correct?
Alvast dank voor jullie reactie! Reactie infoteur, 21-05-2019
Beste D.P.,
Dat klopt, als de kleinkinderen in de schenking niet zijn uitgesloten, worden zij beiden eigenaar van de schenking op papier.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Putten Van, 29-04-2019
"zolang de kinderen de vordering… niet kunnen opeisen… behoren de schuld niet tot de grondslag voor box 3", dit is de zogeheten disfiscalisering"… juist of onjuist?, bij schuldenaar blijft in box 3, bij ontvanger Niet in box 3. Graag reactie. Willem Reactie infoteur, 29-04-2019
Beste Van Putten,
Als een ouder is overleden, kunnen de kinderen een niet-opeisbare vordering hebben op de nog langstlevende. Deze vordering is dan gedefiscaliseerd bij de langstlevende en de kinderen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Leen, 30-03-2019
Mijn moeder heeft een eigen woning maar begint een beetje te dementeren. Ik wil de woning kopen met goed vinden van mijn broer en zus om te voorkomen dat mijn moeder binnen enkele jaren in een verpleeghuis terecht komt. Ze mag er in blijven wonen. Wat is de beste oplossing, Voorbeeld: woning is waard € 300.000 bij verkoop. De hypotheek is € 160.000. Voor welk bedrag mag ik de woning kopen en wat er over blijft moet gedeelte worden in 3 delen. Ik zelf met broer en zus. Kunt u vertellen wat er dan nog aan belasting betaald moet worden? Reactie infoteur, 02-04-2019
Beste Leen,
De Belastingdienst neemt meestal de WOZ-waarde als uitgangspunt. Als u de woning met behoud van vruchtgebruik koopt, kan de waarde lager zijn. De waarde is dan ook afhankelijk van de leeftijd van uw moeder:

https://financieel.infonu.nl/geld/38094-nieuwe-erfrecht-nadelig-voor-huizenbezitters.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lin, 16-03-2019
Beste,

Ik heb een vraag over de volgende situatie: indien er sprake is van een notarieel vastgelegde papieren schenking van ouder aan kind t.b.v. eigen woning van bijvoorbeeld 50.000 Euro, waarover de ouder jaarlijks 6% (3.000 Euro) rente aan het kind betaalt, wordt deze 3.000 Euro door de Belastingdienst dan gezien als een jaarlijkse schenking waarop het jaarlijks bedrag van schenkingsvrijstelling (maximaal 5.428 Euro per jaar) van toepassing is, zodat het maximaal schenkingsvrij bedrag nog 2.428 Euro is? Of valt deze 3.000 Euro rente buiten de schenkingsvrijstelling?

Vr groet Reactie infoteur, 19-03-2019
Beste Lin,
De rente die u betaalt is geen schenking en gaat dus ook niet van de schenkingsvrijstelling af, het valt er inderdaad buiten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van Maanen, 04-02-2019
Drie dochters een schulderkenning van 45.000 Euro. Twee zou ik graag af willen lossen, kan dat? De andere dochter heeft de rente van 6 procent nodig voor haar levensonderhoud. Reactie infoteur, 05-02-2019
Beste Van Maanen,
Ja u mag aflossen op de schulderkenning, zoals u ook andere schulden mag aflossen. Deze komen dan te vervallen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Albert de Vries, 07-01-2019
Mijn ouders (gehuwd in gemeenschap van goederen) hebben mij op papier 26.861 geschonken, hiervan is een notariële akte opgemaakt. Ook betaalden zij elk jaar 6% rente. Nu is mijn moeder overleden. Moet in de aangifte erfbelasting ik de helft van de schenking op papier in mindering brengen op haar nalatenschap? Of mag ik het hele bedrag in mindering brengen als mijn vader overlijdt? Dat laatste is gunstiger. In de akte staat dat ik het pas kan opeisen als de langstlevende is overleden. Reactie infoteur, 09-01-2019
Beste Albert de Vries,
Omdat de schenking pas opeisbaar is na overlijden van uw vader, loopt deze nog door tot diens overlijden.Dat zou betekenen dat uw vader de schenking voor zijn rekening neemt en doorgaat met 6% te betalen over het gehele bedrag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Werner, 26-11-2018
Hallo.
Is schenken op papier überhaupt wel aantrekkelijk? Stel dat ik jaarlijks €5.300 schenk aan mijn kind. Die betaalt daarover 1,2% vermogensrendementsdiefstal. Dat is jaarlijks €64 cumulatief. Na 15 jaar is €79.500 op papier overgeheveld. Tegen een tarief van 10% successiebelasting zou dat een besparing zijn van €7.950. Gelijktijdig heeft hij over de afgelopen 15 jaar aan vermogensrendementsdiefstal bij elkaar opgeteld €7.680 moeten betalen. De "winst" is dan nog maar €270; ongeveer de kosten van de akte… Vanaf jaar 15 duikt hij zelfs in de min! Na 25 jaar is het voordeel €13.250, terwijl de vermogensrendementsdiefstal opgeteld €20.800 is geweest. Tel uit je winst.
Los van indexatie, zie ik nou iets over het hoofd? Reactie infoteur, 28-11-2018
Hallo Werner,
Ja, u betaalt immers minder vermogensbelasting en als het een gewone schenking is (niet op papier), betaalt uw kind hierover waarschijnlijk ook vermogensbelasting. Tot slot scheelt een schenking later erfbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

René, 08-10-2018
Goedendag,
Begrijp ik het goed als ik mijn dochter en zoon ieder 5000 schenk op papier, dat zij vermogensbelasting gaan betalen over dit bedrag?
De 6% rente is dat jaarlijks over die 5000 euro of is dat na 2 jaar 10.000 na 3 jaar 15.000 euro?
(Dus 1e jaar 300, 2e jaar 600, 3e jaar 900 euro rente )
Kan ik vast leggen hoeveel jaar ik wil schenken?
Als ik meer geschonken heb op papier dan dat bijvoorbeeld ik aan vermogen heb, en ik kom te overlijden moet mijn vrouw dan bij gaan leggen?
Kunnen we de rente percentage ook verlagen. Reactie infoteur, 11-10-2018
Beste René,
Bij schenken op papier betaalt u elk jaar rente op de uitstaande schuld. Als uw vrouw niet meetekent, kunt u niet meer schenken dan u zelf bezit. Die 6% is wettelijk bepaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tina, 23-09-2018
Goedemiddag,
Ik ontvang jaarlijks een bedrag aan rente van 10.000 euro van mijn ouders ivm schenking op papier. Ik zie dit bedrag als een stukje vooruitbetaalde erfenis.
Ik lig in scheiding. Klopt het dat die 10.000 gezien moet worden als inkomsten? Dat vindt mijn ex partner en daardoor hoeft hij minder partneralimentatie aan mij te betalen.
Het is echter rente over een schuld. Klopt zijn redenering dat ik de ontvangen rente bij mijn inkomen moet optellen voor het bepalen van mijn te besteden bedrag tav berekening partneralimentatie?

Vast dank voor uw reactie.

Gr
Tina Reactie infoteur, 26-09-2018
Beste Tina,
Wat u aan schenking krijgt op papier is niet een bedrag waarover u direct kunt beschikken, het wordt daarom tot uw vermogen gerekend (een vordering) en niet tot uw inkomen. De rente zou u als inkomsten kunnen zien, maar is geen belastbaar inkomen. Sterker nog, u betaalt over uw vermogen ook belasting en dat zou volgens de redenering van de ex-partner de alimentatie juist kunnen verhogen, omdat uw draagkracht hierdoor daalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bob, 22-09-2018
Goedemorgen
Is het slimmer om een afbetaald huis per testament als legaat te stelllen, of is schenken op papier verstandiger? Reactie infoteur, 24-09-2018
Beste Rob,
Wat verstandiger is, hangt ook af van hoe oud de schenker/erflater zelf gaat worden. Immers wordt u oud, dan kunt u vele jaren gebruik maken van een schenkingsvrijstelling (u betaalt wel rente). Kortom, de keuze hangt van de persoonlijke situatie af.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Floris, 08-09-2018
Hoi ik heb een vraag, eigen vermogen van mijn vader huis plus banktegoed minus hypotheek is 400000 euro. Nu wil hij mij geld schenken en mijn 2 broers en zus niet. ( heeft daar zijn reden voor) Wil gebruik maken schenkvrijstelling iets van 5300 per jaar en wil dat tot aan zijn dood blijven doen. De rente wordt ook betaald.
Stel dit duurt 10 jaar. Er is dan 53000 euro uit vermogen van 400000 euro. Blijft dus zeg maar 347.000 euro over. Wordt bij overlijden de 347.000 door 4 gedeeld of is het 400000/4 waarvan ik al 53000 euro heb ontvangen? Reactie infoteur, 13-09-2018
Hoi Floris,
Als uw vader niet aangeeft dat de schenking moet worden verrekend bij de erfenis later, hoeft u dat ook niet te doen. U hebt als erfgenaam recht op 1/4e deel van wat er bij zijn overlijden aan nalatenschap over is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cornelis, 30-03-2018
Mijn ouders willen jaarlijks een schenking op papier doen van 5000 euro per kind om onder de vrijstelling te blijven. Dat bekent 300 euro rente per jaar per schenking. Als kind willen we dat rente bedrag weer terug schenken. Daarvoor geldt max. vrijstelling van 2147 euro (2018). Dus ik neem aan dat ik zonder aktes o.i.d. per jaar deze 300 euro volledig kan terugschenken aan mijn ouders? Stel dat je dit 7 jaar doet, dan kom je op 7x300= 2100 rente voor in totaal 35.000 euro aan schenkingen. Daarmee blijf je dan binnen de jaarlijkse vrijstelling voor het terugschenken van kind aan ouder. Klopt dit of zitten er toch nog ergens een addertje onder het gras voor het terug schenken?
Alvast bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 02-04-2018
Beste Cornelis,
De redenering klopt. Als u eerst de rente betaalt, kunt u die later weer probleemloos schenken. Uw ouders moeten wel naar de notaris gaan, dat hoeft u niet te doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ldb, 31-01-2018
Ouders schenken hun kinderen gedurende 7 jaar € 5.000 (jaarlijks vastgelegd bij de notaris).
Kinderen ontvangen dit geld pas na overlijden van de ouders. Het geld zit in het huis van de ouders.
Zij kunnen met dit geld dus niets doen.
Komen kinderen dan nog in aanmerking voor huursubsidie? Reactie infoteur, 01-02-2018
Beste Lbd,
De schenkingen op papier behoren tot het vermogen van de ontvangers en er moet rente over worden betaald. Voor de huursubsidie mag men niet meer dan 30.000 euro aan vermogen hebben in 2018.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marilena, 10-11-2017
Mijn kinderen hebben al een eigen huis met hypotheek en op mijn huis zit nog een hypotheek van 100,000 euro. Ik ben niet van plan ooit te verhuizen. De huidige koopprijs van mijn huis is zeker 300.000. Is het verstandig om mijn huis op papier aan mijn kinderen te schenken of moeten ze dan veel belasting betalen als (mede)bezitters van twee huizen? Reactie infoteur, 13-11-2017
Beste Marilena,
Een deel van de eigen woning schenken als er een hypotheek op het huis is gevestigd, zal waarschijnlijk niet mogelijk zijn zonder toestemming van de bank, de bank heeft de hele woning immers als onderpand. Bij een schenking van onroerend goed kunnen de kinderen recht hebben op een vrijstelling, over het meerdere betalen ze schenkbelasting en daarna waarschijnlijk vermogensbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A., 18-09-2017
Mijn vader van 80 overweegt jaarlijkse schenkingen op papier aan mij en zijn twee andere kinderen om tzt de erfbelasting te verlagen. Na alle plussen en minnen komt er een voordeel uit van ca. 2.000 euro per kind na 6 jaar schenken (dan is vrijstellingsbedrag bereikt). Mijn vaders geld zit echt alleen in de stenen. Het voordeel is aan ons, de kinderen, en voor hem zie ik geen nadelen. Vraag is of ik iets over het hoofd zie? Wat gebeurt er bijv. als hij over zeg drie jaar zijn huis wil verkopen en iets anders wil terugkopen? Dan heeft hij onvoldoende middelen; of is dit te voorkomen door een herroepingsclausule in de akte op te nemen? Reactie infoteur, 18-09-2017
Beste A,
Als uw vader straks geen hypotheek nodig heeft, is er nog weinig aan de hand. Het geld is pas opvorderbaar als uw vader is overleden en tot die tijd is het een voor de inkomstenbelasting fiscaal aftrekbare schuld bij uw vader.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mr, 18-09-2017
Mijn ouders hebben mij in 1995 75000 gulden geschonken op papier en in 2008 40000 euro, ook op papier. De schenking van 1995 is rentevrij. De schenking van 2008 met 6% rente. Mijn broer heeft dezelfde bedragen op papier geschonken gekregen. In de eerste akte staat dat mijn broer voor mij gemachtigd is. Ik heb sinds 2001 geen contact meer met mijn ouders en broer.

Van de notaris ontving ik in 2008 een brief met een factuur die ik aan de belastingdienst moest betalen (ca. 2000,--). Omdat ik niet wist waar dat over ging heb ik hem gebeld. Dat bleek te gaan over de schenking op papier van 2008. Mijn broer heeft voor mij de akte van schenking getekend. Mijn ouders hebben eind 2008 één keer de rente overgemaakt, daarna nooit meer.
Ik ben al in gesprek geweest met de notaris, maar ik word er niet veel wijzer van.

Ik vraag me af of ik hier iets mee moet? Ik heb geen zin om mijn ouders te gaan wijzen op dat zij geen rente betalen, want ik wil geen contact met ze. Contact met ze betekent dat ik direct weer aan ze vastzit en ik ben na jaren eindelijk uit hun macht, uit hun greep (dat even terzijde).
Betekent dit dat de schenkingen op papier nou niet als schenking gezien worden of betekent dit dat ik als mijn ouders overleden zijn de volledige erfbelasting moet betalen? Of kan het ook nog zijn dat mijn broer namens mij een handtekening heeft gezet dat de aktes ongedaan zijn gemaakt? Heeft u enig idee? Reactie infoteur, 18-09-2017
Beste Mr,
Die (ruim) 2.000 euro zal de schenkbelasting op de schenking van 40.000 euro zijn geweest. Dat er geen rente wordt betaald, kan later een probleem worden bij de bepaling van de erfenis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 10-05-2017
Beste,
Stel dat een ouder een stuk grond schenkt aan zijn 3 kinderen. Op die grond mag wel niet gebouwd worden. Er kan dus in feite niets mee gedaan worden. De ouder schenkt dit weg om registratierechten te verminderen bij de aankoop van een nieuwe woning. Wat is het gevolg hiervan voor de kinderen? Gaan de kinderen hier kosten aan hebben? Wat met de jaarlijkse grondlasten?
Alvast vriendelijk bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 12-05-2017
Beste Anoniem,
De overdracht van grond verloopt via een notaris en daarover moet overdrachtsbelasting worden betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Herman, 08-05-2017
Ik heb aan 2 van mijn kinderen (in voorgaande jaren) hypotheekleningen verstrekt toen zij een eigen huis kochten. Zij betalen mij rente hierover en ik schenk ze een deel daarvan jaarlijks terug (de bedragen die terug geschonken worden vallen in beide gevallen binnen de jaarlijkse vrijstelling. Beide kinderen zijn jonger dan 40 jaar.
Voor het ene kind heb ik het hele hypotheekbedrag gefinancierd, voor de het andere kind een deel; die heeft daarnaast nog een aanvullende hypotheek bij een financiële instelling, die (onder voorwaarden) versneld afgelost zou kunnen worden.

Is een constructie mogelijk om hen nu "op papier" een schenking te doen waarbij alsnog gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om eenmalig € 100 dzd vrijgesteld te schenken? Probleem lijkt me, dat die schenking niet onmiddellijk aangewend kan worden om de bestaande hypotheekschulden te verminderen. Of is in dit geval aan een schenking op papier de maximale (eenmalige) vrijstelling van € 25.449 aan de orde (die dan niet voor de aflossing van de hypotheekschulden gebruikt hoef te worden), zodat over het meerdere schenkbelasting betaald zou moeten worden?

Met belangstelling zie ik uw reactie tegemoet,

Herman Reactie infoteur, 09-05-2017
Beste Herman,
Een schenking op papier valt niet onder de 100.000 euro vrijstelling als het geld niet kan worden aangewend voor een eigen woning. Wel kan de eenmalige vrijstelling tot een bedrag van 25.526 euro (2017) worden benut, omdat die geen bestedingsbeperking kent.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Andre, 17-04-2017
Beste Zeemeeuw,

3 Jaar geleden heeft mijn moeder het vruchtgebruik over de woning gekregen welke ik gekocht heb en ikzelf heb het bloot eigendom.
De woning is dus mijn eigendom.
Nu is zij terminaal ziek en wil ik graag weten wat het beste is:
1. Mijn moeder afstand laten doen van het recht van vruchtgebruik die zal geschieden tegen een prijs die voor dat vruchtgebruik staat of
2. Schenking.

Ik weet dat ik in het eerste geval geen schenkbelasting hoef te betalen maar wel een bedrag aan mijn moeder, welke later weer in de nalatenschap zit die mijn zus en ik erven, maar om welke bedragen gaat het dan.
1 jan 2014 was de woz waarde 184.000 en per 1 jan 2016 was de woz waarde 233.000 euro.
Ik heb het pand zelf voorheen gekocht voor 196.000 euro.

Stel dat ze mij het vruchtgebruik wil schenken, dien ik dan over de woz waarde 10, resp. 20% erfbelasting te betalen of alleen over het vermeerderde deel van de woz waarde sinds ze in het pand is gaan wonen?
Dien ik deze schenking bij de notaris op te laten maken of kan het ook onderhands middels een door ons beiden opgemaakt en ondertekend schrijven?

Ik hoop op een spoedig antwoord.

Bij voorbaat hartelijk dank,
Andre Reactie infoteur, 19-04-2017
Beste Andre
Bij de omzetting van vruchtgebruik naar verkoop hanteert de notaris een speciale tabel die afwijkt van de tabel voor de successierechten. Deze omzetting moet via een notaris plaatsvinden, omdat het hier onroerend goed betreft en het vruchtgebruik is geregistreerd bij het Kadaster. Ook verkrijging via vererving is denkbaar, bijvoorbeeld vast te leggen in een testament.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 24-03-2017
Uit een stamrecht B.V. hebben wij onze dochter 200,000 hypotheek verstrekt een aantal jaar geleden. (8) Nu gaat de stamrecht B.V. (verplicht) pensioen uitkeren, en onze dochter moet zelf een hypotheek afsluiten zodat zij kan aflossen. Echter gezien haar salaris is het maximaal leenbare 120K. Het appartement is wel in waarde gestegen (nu zo'n 230K). In Amsterdam. Wat te doen? Schenken op papier, of gedeeltelijk contant, 80K gaat niet lukken.
Graag een advies, bij voorbaat dank.
Hans. Reactie infoteur, 27-03-2017
Beste Hans,
U wilt het vermogen van de bv weer aanvullen en dat betekent dat voor uw dochter een herfinanciering moet plaats vinden. Een schenking op papier zal dan niet helpen (uw dochter krijgt daarmee geen geld in handen), een gewone schenking wel of bijvoorbeeld een privélening bij u.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lady G., 02-03-2017
Ik heb op mijn zoon een schuld van 15.000 euro wegens schenken op papier. Ik betaal elk jaar in december 6% rente hiervoor. Nu heeft mijn zoon eigenlijk 2000 euro contant nodig. Kan ik hem dit uitbetalen en daarmee mijn schuld verminderen naar 13.000? Zo ja, hoe moet ik dat dan vermelden op het bankafschrift?
Graag uw advies, bij voorbaat dank Reactie infoteur, 02-03-2017
Beste Lady G,
U noteert dan 2.000 euro extra aflossing op de schuld van 15.000 euro, resteert nog 13.000 euro. Is er een aktenummer, vermeld die dan ook met datum.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joop, 15-02-2017
Hallo Zeemeeuw,
Mijn moeder schenkt mij op papier jaarlijks 5000,- euro en betaalt hierover jaarlijks 300 euro rente (6%). Dit doet ze nu al 3 jaar dus totaal 15000 euro. Moet zij het volgende jaar als ze weer op papier schenkt rente betalen over 20.000 euro, dus 1200 euro. Of 300 euro alleen over de laatste 5000 euro? Reactie infoteur, 16-02-2017
Hallo Joop,
Bij elke schenking op papier hoort de 6% rente. U mag uw moeder ook een deel van de rente (nadat u die hebt ontvangen) belastingvrij (terug)schenken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Boudewijn, 18-01-2017
Ik heb mijn 2 kinderen en 4 kleinkinderen in 2001 een "schenking op papier" gedaan. Mijn kinderen/kleinkinderen en ik zelf willen graag af van deze schuld/vordering. Kan ik nu de in de notariële akte vastgelegde bedragen aan mijn kinderen en kleinkinderen uit betalen zodat de schuld en vordering komt te vervallen en zo ja zitten daar nog consequenties aan vast? Reactie infoteur, 20-01-2017
Beste Boudewijn,
Als in de schenkingsakte geen bepalingen staan die het eerder aflossen van uw schuld onmogelijk maken, dan kunt u de schuld tijdens uw leven belastingvrij inlossen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Schenk, 10-01-2017
Ik heb in oktober 2015 een appartement gekocht dat nog in aanbouw is en dit appartement op de naam van mijn zoon gezet, dus het is een schenking. Helaas door grote moeilijkheden met deze zoon (wilt geen contact meer met mij hebben) wil ik als het mogelijk is, het appartement terug vragen.

Bestaat er een mogelijkheid?
Vriendelijk dank voor uw antwoord Reactie infoteur, 12-01-2017
Beste Schenk,
Als in de schenkingsakte of koopakte geen voorwaarden staan om de overdracht ongedaan te maken, is hierbij medewerking van uw zoon nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sherry, 03-01-2017
Is het mogelijk om een schenkingsovereenkomst op emotionele gronden te ontbinden, via een klerk van de rechtbank.
Hoe lang duurt dat.
Dit kreeg ik te horen van een kennis die weg wil bij zijn vrouw. Via de rechtbank is het mislukt, maar op emotionele gronden met goede onderbouw moet het lukken.
Beide ouders hebben getekend die het contract aangegaan zijn.
Klopt dat? Reactie infoteur, 04-01-2017
Beste Sherry,
Een langdurige schenkingsverplichting kan door de rechtbank op emotionele gronden worden ontbonden. Als de ontvanger hieraan niet meewerkt, zal dit meer zijn dan een administratieve handeling door de klerk. Het is altijd goed om in een schenkingsovereenkomst een ontsnappingsclausule op te nemen, ontbindende voorwaarden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joke, 20-12-2016
Vraag is: Ik heb mijn dochter eenmalig over 2015 een papieren schenking gedaan en ook hierover de rente van 6% aan haar voldaan. Dit is met een notariële akte tot stand gekomen. Als ik over 2016 weer een schenking doe, moet ik dan weer opnieuw een akte bij de notaris halen en weer betalen en zo ja moet dit dan bij iedere verdere schenking steeds weer? Mocht ik willen stoppen hiermee, wil dan zeggen dat ik over de eerste schenking van 5200,00 euro de volgende jaren steeds weer 6% rente moet blijven betalen? Bij voorbaat dank voor uw medewerking Reactie infoteur, 23-12-2016
Beste Joke,
Als een schenking op papier ook nog de karakter van een schuld moet hebben bij uw overlijden, dan is een notariële akte noodzakelijk. Voor een gewone schenking bij leven of een schenking op papier die bij leven geactiveerd wordt (schulderkenning uit vrijgevigheid), is er geen notariële akte nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hilde, 23-11-2016
Ik heb de volgende vraag;
8 jaar geleden is mijn schoonvader overleden. Mijn man en zijn broer hebben een schenking op papier gekregen.
Nu blijkt dat er vanuit de stamrecht bv een behoorlijke schuld is opgebouwd waar wij niets vanaf wisten. Wanneer mijn schoonmoeder overlijdt erven wij de schuld. Daarom zullen wij de erfenis moeten verwerpen. Maar kunnen wij dan ook nog de erfenis van mijn schoonvader verwerpen? Of moeten wij dan alsnog een deel van de schuld betalen omdat er een schenking op papier is gedaan?

Met vriendelijke groet, H.J Reactie infoteur, 24-11-2016
Beste Hilde,
De schenking op papier die u hebt gekregen is een schenking bij leven geweest en staat daarom waarschijnlijk los van de erfenis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wtl, 17-11-2016
De belastdienst heeft in al haar wijsheid besloten dat de door de schenker betaalde schenkbelasting (schenken op papier) ook als "schenking" moet worden gezien. Moet hierover dan ook de 6% rente worden betaald?

Bij voorbaat dank voor uw reactie Reactie infoteur, 18-11-2016
Beste Wtl,
Het vrij van recht schenken is inderdaad ook een schenking en dus met 6% rente belast:

http://financieel.infonu.nl/belasting/112232-vrij-van-recht-erven-of-vrij-van-recht-schenken.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 08-03-2022
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.