Levensloopregeling 2020 en levensloopverlofkorting

Levensloopregeling 2020 en levensloopverlofkorting De levensloopregeling is in 2012 vervallen voor nieuwe toetreders, maar wie in daarvoor al spaarde met de spaarloonregeling, kan het nog niet opgenomen levenslooptegoed in 2020 opnemen. De levensloopverlofkorting zorgt ervoor dat het tegoed op een fiscaal vriendelijke manier kan worden uitbetaald. Zolang het tegoed niet is opgenomen is het geen vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting. Wat is opgebouwd en niet is opgenomen blijft staan. Bekijk de overgangsregeling en het fiscaal voordelig uitbetalen van uw levenslooptegoed. In 2022 is het helemaal voorbij.

De levensloopregeling

Bij de levensloopregeling kan een werknemer bedragen sparen tot 12% van het brutoloon per jaar en in totaal tot 210% van het loon. Is aan het begin van het jaar het levenslooptegoed meer dan 210% van het jaarloon van het afgelopen jaar, dan kan er niet meer worden bijgespaard. Het tegoed is inclusief verlofspaartegoeden die bij een ex-werkgever zijn opgebouwd. Bestaande tegoeden moeten dus worden meegeteld. De werkgever maakt het ingehouden bedrag over naar:
 • Een bank (storting op een levenslooprekening).
 • Een verzekeraar (premie voor een levensloopverzekering).
 • Een beleggingsinstelling (voor een levenslooprecht van deelneming).

De storting is aftrekbaar voor de loonbelasting, volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en de Zvw. Een levensloopregeling met een werknemer moet schriftelijk zijn vastgelegd.

Opnemen van het levenslooptegoed

De de bestemming van het gespaarde bedrag is allesbehalve vrij. U kunt het op de geblokkeerde rekening gespaarde bedrag dat hoog kan oplopen daarna in beginsel gebruiken voor bijvoorbeeld:
 • Een onbetaald verlof gedurende een bepaalde periode.
 • Het maken van een wereldreis.
 • Een oriëntatie op uw toekomst.
 • Een sabbatical.
 • Het volgen van een opleiding.
 • Het opzetten van een bedrijf.
 • Een pensioenaanvulling.
 • Omzetten in een pensioen.

Een werkgever is echter niet verplicht om hiervoor toe stemming te geven.

Levenslooptegoed wordt overgemaakt aan de werkgever

Bank, verzekeraar of beleggingsinstelling maken bij opnamen van een tegoed het geld over aan de werkgever. Deze houdt hierop loonbelasting en premie volksverzekeringen in en past de opgebouwde levensloopverlofkorting toe. Voor werknemers met geboortejaar 1958 of daarvoor, wordt het opgenomen tegoed door de Belastingdienst gezien als loon uit vroegere dienstbetrekking. Werkt deze werknemer nog bij de werkgever dan heeft hij dus en loon uit de huidige dienstbetrekking en loon uit een vroegere dienstbetrekking. Werkt een werknemer niet meer bij de werkgever waar het tegoed is opgebouwd en wordt het tegoed opgenomen, dan is het de uitbetalende instelling (bank, verzekeraar of beleggingsinstelling) die belasting en premies inhoudt.

De levensloopverlofkorting in 2020

De levensloopverlofkorting is een heffingskorting die de belasting die betaald moet worden over het opgenomen levenslooptegoed iets dempt. De levensloopverlofkorting is een korting op de loonbelasting en premie volksverzekeringen. De levensloopverlofkorting is gelijk aan het opgenomen bedrag met een maximum van € 219 per gespaard jaar. Is er tot 2012 5 jaar gespaard, dan is de levensloopverlofkorting in 2020 maximaal € 1.095. Uiteraard kan de korting nooit hoger zijn dan het (cumulatief) opgenomen bedrag.

Levensloopregeling en pensioen

Een levenslooptegoed kan worden omgezet in een pensioen, maar ook hieraan hoeft een werkgever niet mee te werken. Bovendien is het bij de omzetting naar een pensioen zo dat de levensloopverlofkortingen niet kunnen worden toegepast.

Conclusie levensloopregeling 2020

Kortom wie nog een levenslooptegoed heeft, kan als de werkgever meewerkt op een fiscaal vriendelijke manier dit levenslooptegoed opnemen. Het nog niet betaalde levenslooptegoed is niet fiscaal belast, maar zodra er wordt uitbetaald, moeten er wel degelijk belastingen en premies worden ingehouden. Een voordeel is dat in de meeste gevallen gebruik kan worden gemaakt van een extra heffingskorting, de levensloopverlofkorting.

Lees verder

© 2011 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Geld terug van de Belastingdienst 2019 en 2020 (tips)Geld terug van de Belastingdienst 2019 en 2020 (tips)Belastingtips voor de belastingteruggave 2019 en 2020 zijn vaak welkom en kunnen ervoor zorgen dat u als particulier gel…
Verrekening voorheffingenWanneer de belastingdienst de aanslag van de inkomstenbelasting vaststelt worden de ingehouden voorheffingen verrekend.…
Belasting terugvragen over 2020: studenten en scholierenBelasting terugvragen over 2020: studenten en scholierenWie in 2020 te veel loonbelasting betaalt, kan de Belastingdienst vragen om een belastingteruggave inkomstenbelasting. S…
Toptarief 2019, 2020: loonbelasting en inkomstenbelastingToptarief 2019, 2020: loonbelasting en inkomstenbelastingHet toptarief 2019 voor de loonbelasting en inkomstenbelasting bedraagt bijna 52%, maar daalt in 2020 (belastingherzieni…

Enkele tips om uw huis groener en goedkoper te makenUw huis en uw levensstijl groener maken, betekent vaak ook dat u goedkoper gaat leven, en dat is natuurlijk mooi meegeno…
Wat bepaalt de hoogte van de rente?Wat bepaalt de hoogte van de rente?De rente in Nederland was in twee eeuwen niet zo laag. Spaarders klagen want hun spaargeld brengt bijna niets op. Maar w…

Reageer op het artikel "Levensloopregeling 2020 en levensloopverlofkorting"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

P. E. Oosterhof, 08-03-2017 11:09 #236
Ik ben per 1 juli 2016 ontslagen na 2 jaar ziek te zijn geweest. Vanaf december 2015 tot 1 juli 2016 heb ik mijn resterende deel van de geblokkeerde levensloop regeling gebruikt. Per 1 juli 2016 heb ik een WW uitkering gekregen voor het deel dat ik nog werkzaam was. Ik ben n.l. al arbeidsongeschikt in de klasse 65%-80%. Nu maakt UWV een nieuwe beslissing van mijn WAO uitkering en kom tot de conclusie dat ik vanaf 1 januari tot 1 juli 2016 een te hoge WAO uitkering heb gehad en maak een nieuwe berekening van de WAO en WW tezamen berekend vanaf 1 januari 2016 tot 1 juli 2016. Zij komen uit op een bedrag dat ik teveel zou hebben ontvangen van 6200 Euro, dit bedrag moet worden terug betaald. Tevens is volgens de nieuwe berekening mijn WAO uitkering nog maar 28% gelijk aan 35%-45% WAO klasse.
Mag het UWV mijn gebruikte levensloop regeling als loon uit werk toepassen? Dit is n.l. waaruit UWV deze berekening maakte.
Met vriendelijke groet
Pieter Reactie infoteur, 11-03-2017
Beste P. E. Oosterhof,
Als u jonger bent dan 61 jaar en nog niet met pensioen, wordt inkomen uit de levensloopregeling toegerekend aan het arbeidsinkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sandra, 21-01-2017 14:40 #235
Ik heb 20.000 op mijn levenslooprekening staan. Het is nu 2017 en voor mijn aangifte IB 2016 gaat die E 20.000 dus nu in mijn box 3. Ik zit daar al ruim boven de vrijstelling, dus de volledige E 20.000 gaat belast worden in box 3.
Ik heb een goed inkomen en heb geen extra inkomen nodig. Ik kan het bedrag dus laten staan en elk jaar er box 3-belasting over betalen.
Maar als ik wil opnemen, moet dat dan via mijn werkgever? Of kan ik een deel opnemen bij de bank en bij mijn aangifte IB dit opgenomen bedrag als overige inkomsten aangeven? Reactie infoteur, 24-01-2017
Beste Sandra,
Als de werkgever akkoord is, dan kunt u in 2017 zelf bij de bank of verzekeraar uw levenslooptegoed opnemen
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. vd Kolk, 31-03-2016 22:12 #234
Ik heb inmiddels ruim 9000 euro gespaard. Eerst via de spaarloonregeling later is dat overgegaan in een levensloop regeling. Lees nu net pas over de 80% regeling in 2015. Ik heb me hier nooit eerder in verdiept omdat ik zo lekker door kan sparen. Nu overweeg ik om het hele bedrag in een keer of in delen op te nemen. Maakt dat nog uit of doe ik er nu verstandiger aan om het bedrag tot het einde te laten staan.
En maakt het verschil of ik het bedrag op mijn spaarrekening zet? Reactie infoteur, 02-04-2016
Beste H. vd Kolk,
Als uw bedrag niet meer aangroeit, maakt het niet meer uit wanneer u het geld opneemt. Als het bedrag op 1 januari 2016 nog op uw rekening staat, komt het ook terug bij uw vermogen in box 3.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. G. de Jong, 17-11-2015 13:52 #233
Indertijd ben ik de levensloop spaarregeling gestart als aanvulling op pensioen/prepensioen en heb thans ca. € 95.000 op mijn LL-rekening staan. Ik ga echter pas in 2035 met pensioen, ruim na de datum 31 december 2021. Is er na die datum de mogelijkheid om het opgebouwde kapitaal rentedragend te laten staan? Zo niet, zijn er dan andere mogelijkheden om voor 31/12/21 "fiscaal aantrekkelijk" het tegoed op te nemen? Is er kans op dat de zgn. "80%-regeling" nog wordt verlengd tot na 31 december 2015? Reactie infoteur, 19-11-2015
Beste W. G. de Jong,
In 2015 bestaat de 80% regeling nog en niets wijst erop dat deze kortingsregeling zal worden verlengd. Over na 2021 is ook nog niets bekend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alexandra Clemens, 01-10-2015 12:42 #232
Bedankt, infoteur, als ik nou het tegoed voor aanschaf ander huis gebruik, dus, nieuwe hypotheek nemen bijvoorbeeld, is het dan wel 100% belastingvrij? Met mijn spaargeld wordt het als eigen geld bij nieuwe hypotheek gereserveerd. Bedankt. Alexandra Reactie infoteur, 02-10-2015
Beste Alexandra Clemens,
Ja u kunt de 7.000 euro belastingvrij opnemen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alexandra Clemens, 30-09-2015 17:19 #231
Beste infoteur,
Ik heb 7.000 euro aan spaarloon. Ik ben van plan om geheel op te nemen en vervolgens mijn huidige hypotheek extra af te lossen. Is deze opname steeds belastbaar? Bedankt. Alexandra Reactie infoteur, 02-10-2015
Beste Alexandra Clemens,
Voor de spaarloonregeling bestaat in 2015 een vrijstelling van € 17.025. Daarbij maakt het niet uit waarvoor u het geld gebruikt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rene, 10-05-2015 22:09 #230
Beste infoteur,

ik heb ca. 68.000 euro aan spaarloon en ben voornemens om dit bedrag op te nemen in 2015. Ik begreep dat 20% belastingvrij is. Is dat ook de komende jaren het geval waardoor het fiscaal handiger is om per jaar 20% van het bedrag op te nemen?
Is de verwachting dat ook in 2016 en de volgende jaren 20% belastingvrij opgenomen kan worden?
Moet in alle gevallen over de 80% belasting betaald worden?
Wordt het bedrag aan de werkgever uitgekeerd die vervolgens de belasting in houdt?
Kan ik stoppen met de maandelijkse inleg en het bedrag in z'n totaliteit laten staan?
Kan ik stoppen met de inleg en 20% belastingvrij opnemen en het resterende bedrag laten staan en in en later stadium opnemen?

Misschien wat veel vragen in een keer, maar door plotselinge (ziekte)omstandigheden ben ik mij aan het oriënteren om op korte termijn een beslissing te kunnen nemen.

Ik zie uw reacties graag tegemoet.
Vr. groet,
Rene Reactie infoteur, 11-05-2015
Beste Rene,
De 80-20 regel geldt alleen voor de levensloopregeling en alleen in 2015 nog.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wa, 17-10-2014 10:45 #229
Hallo,
Op 1-1-2022 mag je niet meer sparen op de levenslooprekening, is het dan verplicht dat je het gespaarde kapitaal laat uitbetalen of mag je het laten staan. Ik begreep dat het in ieder geval voor je AOW leeftijd opgenomen moet worden. Is dit juist? Reactie infoteur, 17-10-2014
Beste Wa,
Vanaf 1 januari 2022 is voor iedereen de levensloopregeling voorbij. Wat in 2022 nog niet is opgenomen en als restant levenslooptegoed nog bestaat, wordt dan in één keer uitbetaald en fiscaal belast.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerard, 12-10-2014 14:15 #228
Ik heb in 2013 geen gebruik gemaakt van de 80%-regeling levensloop in verband met daarnaast nog volledig loon, zodat ik over de uitbetaalde levensloop 52% loonbelasting kwijt was. In 2015 leef ik voor het grootste gedeelte op de levensloop tot mijn 65ste verjaardag plus 3 maanden, waarna ik AOW krijg. Als ik nu de resterende levensloop in januari 2015 laat uitkeren in plaats van maandelijks heb ik dan recht op de 80%- regeling?
Met vriendelijke groet,
Gerard Reactie infoteur, 13-10-2014
Beste Gerard,
Als de uitkering van de levensloopregeling al loopt in 2014, kunt u die niet meer afkopen tegen 80%, omdat het dan geen opname in één keer is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ilya52, 15-05-2014 15:42 #227
Het is voor mij uit de UWV documentatie onduidelijk of uitkeringen uit een stamrecht BV en/of de levensloop een korting teweeg brengen op de IOW. Oplossing is natuurlijk opnemen voor of na het IOW uitkeringsvak, maar dergelijke ontwijkingen leveren gedoe et cetera op. Reactie infoteur, 16-05-2014
Beste Ilya52,
De IOW uitkering is maximaal 70% van het minimumloon en kan lager zijn dan 70% als u andere inkomsten hebt. Daartoe wordt ook de affkoop van de stamrecht bv gerekend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Claire, 18-02-2014 23:24 #226
Dag Zeemeeuw,

In 2013 heb ik mijn levenslooptegoed laten uitbetalen met de 80%-constructie, waarbij 20% vrijgesteld was van IB. In de netto uitbetaling door mijn werkgever is dit correct verwerkt. Op dit moment ben ik bezig met mijn inkomstenbelasting 2013. Ik vraag mij af of in de aangifte nu het "voordeel" van de 20% vrijgesteld van IB niet wegvalt. Wordt nu niet bij het gehele inkomen (loon + bruto uitbetaling levensloop) berekend hoeveel IB je had moeten betalen, zonder dat hier rekening wordt gehouden met de 20% vrijstelling? Hoe kan ik dit controleren. Ik ben zeer benieuwd.
Vr. groet. Reactie infoteur, 19-02-2014
Dag Claire,
U geeft dan als extra inkomen 80% van het bedrag op. Zo valt uw voordeel niet weg.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erik, 30-03-2013 13:07 #225
Hallo Zeemeeuw,

Ik heb 3 vragen:
1) Aanstaande 1 juli 2013 word ik werkeloos en heb nu een saldo van meer dan 3000 euro op mijn levensloopregeling. Als ik het saldo wil laten uitbetalen om te profiteren van de 20% korting (voor saldo ultimo 2011) moet ik dit dan doen terwijl ik nog in dienst ben of kan dit ook plaatsvinden in 2013 zonder dat ik een werkgever heb?
2) Mocht ik wederom een baan vinden bij een nieuwe werkgever die een levensloopregeling heeft, kan ik dan nog inleggen tot ultimo 2021 of is dit niet meer mogelijk? (dan onder de veronderstelling dat ik niet afreken in 2013 natuurlijk)
3) Mocht ik geen baan vinden, dan wel al of niet kortstondig een WW uitkering ontvang in 2013 waarin ik ook mijn levensloopsaldo in geheel laat uitbetalen, in hoeverre heeft dit dan gevolgen voor de WW uitkering? Ik bedoel hoeveel word ik dan gekort? Ik verwijs hier naar uw antwoord op Ans Fockens op 30-12-2012 waarin u zegt dat het vrijgevallen tegoed als extra inkomen gezien wordt en in mindering komt op de uitkering. Maar bij uit dienst zijn is het toch loon uit vroegere dienstbetrekking wat geen invloed zou mogen hebben op welke uitkering dan ook. Zo niet waar kan ik hier informatie over vinden met percentages inhoudenskorting en zo?

bvd Reactie infoteur, 12-12-2019
Hallo Erik,
1. Het uitbetalen kan ook als u uit dienst bent. Dan houdt de bank belasting in:

https://financieel.infonu.nl/geld/112657-levenslooptegoed-2019-laten-uitbetalen.html

2. Ja bij een saldo van meer dan 3000 euro kunt u de regeling ook bij een andere werkgever voortzetten.
3. Voor de WW heeft dit geen gevolgen, omdat die is gebaseerd op het laatst verdiende arbeidsinkomen. Bij een bijstanduitkering wordt het uitbetaalde levenslooptegoed wel verrekend met de uitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Knarf, 20-03-2013 22:08 #224
Beste Zeemeeuw,

Graag leg ik u het volgende voor. Ik ben 43 jaar en heb een tegoed van 25000 aan levensloop opgebouwd. Ik twijfel enorm tussen doorgaan of opnemen. Ik hanteer de volgende overwegingen:

* stoppen:
+ fiscaal voordeel bij uitkering
- komt bovenop spaargeld en daardoor met 1.2% rendementsheffing belast.
- bij evt bijstand moet het eerst opgegeten worden
- recht op kindertoeslag wordt kleiner

* doorgaan:
- geen fiscaal voordeel bij uitkering
+ geen rendementsheffing
+ geen effecten op evt sociale uitkeringen
+ geen effecten op kindertoeslag
+ rente hoger dan rente op spaarrekening (in mijn geval)

Als ik het zo bekijk is doorgaan zo gek nog niet. Reactie infoteur, 21-03-2013
Beste Knarf,
Of het opnemen van het levenslooptegoed voordelig voor u is, hangt vooral af van de hoogte van uw inkomen nu en straks, en of u het geld nodig hebt. Voor de bijstand zal het niet veel uitmaken, omdat een levenslooptegoed wel te incasseren is en de gemeente u daartoe vooraf kan verplichten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Margaretha, 17-03-2013 16:16 #223
Beste Zeemeeuw,
Mijn man heeft een levenslooptegoed van 38.000 euro. Sinds juni 2012 heeft hij net zoals Mara een IVA uitkering. Hierover heb ik 3 vragen.

Na 2 maal telefonisch contact te hebben gehad kreeg ik 2 maal een verschillend antwoord, 1 x wel en 1 x niet van invloed op zijn uitkering.
Zou er ergens hierover een vaste bindende regeling staan beschreven?
- Zal na uitkeren levensloop mijn man weer overnieuw gekeurd moeten worden voor de IVA omdat hij meer dan 20% aan loon heeft ontvangen in 2013?
-Is er een manier dit tegoed in een pensioenpotje te plaatsen of eventueel weg te schenken om dit niet mee te hoeven nemen als tegenwoordig arbeidsinkomen?

Alvast vriendelijk bedankt.

m.vr.gr.
Margaretha Reactie infoteur, 18-03-2013
Beste Margaretha,
1. Wat vast staat is dat als de uitkering wordt gezien als huidig inkomen er wel een korting is op de iva uitkering, maar als het wordt gezien als inkomen uit een vorige dienstbetrekking niet. Helaas is het UWV daar zeer onduidelijk over en wordt het van geval tot geval bekeken. Wellicht is het mogelijk om in uw geval aan het UWV een schriftelijke bevestiging te vragen van hoe uw casus wordt gezien voordat u uw tegoed laat uitbetalen.
2. Elke opname of doorstorting zal helaas als inkomen worden gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marije, 07-03-2013 06:46 #222
Ik laat mijn levensloop uitbetalen. Hoe krijg ik mijn levensloopverlofkorting uitbetaald? (6 jaar). Wordt hier bij uitbetaling van de werkgever aan mij al rekening mee gehouden
of moet ik dit later bij de belastingaangifte over 2013 noteren? Reactie infoteur, 07-03-2013
Beste Marije,
De werkgever houdt belasting in.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hugo, 06-03-2013 08:16 #221
Graag reactie op Maria 215.
Ik zit in het zelfde geval! Informatie (schriftelijk) verkregen _17-1-2013_ van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zou volgens de nieuwe regeling (2013) het opnemen van levensloop, mijn IVA uitkering NIET geminderd worden door deze uitbetaling. Deze info naar het UWV doorgestuurd, doch het UWV denkt hier anders over? Volgens hun informatie (telefonisch 5-3-2013) zal mijn IVA uitkering WEL geminderd worden bij uitbetaling levensloop! Dus kijk uit Maria. Wacht nog even tot het UWV op de zelfde frequetie zit als het ministerie. Reactie infoteur, 06-03-2013
Beste Hugo,
Mijn antwoord #215 heb is destijds ook ook gecheckt bij het UWV.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 03-03-2013 12:42 #220
Beste Zeemeeuw,

Ik heb 2 vragen:
1. Als ik blijf doorsparen kan dit tot 2021 maar ik denk erover om dan vervroegd te stoppen. Het zou mooi zijn als het levenslooptegoed niet in 2021 wordt uitbetaald maar per 1 januari 2022 want dan heb ik geen loon meer en zou dus dan in een gunstiger belastingtarief vallen. Is er al zicht op of ik inderdaad kan kiezen voor uitbetaling per 1 januari 2022?
2. Kan ik kiezen voor uitbetaling van het levensloopsaldo per 31 december 2011 met de belastingkorting van 20% maar de inleg over 2012 en inmiddels 2013 laat staan en verder door blijf sparen. Mijn bank zegt namelijk dat ik alleen in aanmerking kom voor de belastingkorting als ik het gehele saldo inclusief stortingen in 2012 en 2013 opneem dus doorsparen geen optie is.

Alvast bedankt voor uw antwoord.
Groet,
Peter Reactie infoteur, 03-03-2013
Beste Peter,
1. Met de huidige bezuiningingsdrift van de regering is 2022 nog erg ver weg om daar iets met zekerheid over te zeggen.
2. U krijgt alleen 20% korting als u alles in één keer opneemt. Hierover is enige tijd onduidelijkheid geweest.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeanne, 20-02-2013 11:05 #219
Beste Zeemeeuw,
Met verwijzing naar mijn vraag 217, allereerst dank voor de snelle reactie. Maar het is me toch nog niet helemaal duidelijk en het is ook erg ingewikkeld om het zo beknopt mogelijk te vragen. Maar u hebt de vragen 3 en 4 niet of niet helemaal beantwoord en, misschien ben ik niet duidelijk genoeg geweest -de fiscale afwikkeling begrijp ik wel - maar het gaat met name over de zvw premie door wie die verschuldigd is en hoe die moet worden betaald omdat er sprake is van zowel loon uit tegenwoordige en loon uit vroegere arbeid. En ik wil graag weten hoeveel ik er uiteindelijk netto aan kan overhouden want het maakt nogal verschil of je ook nog eens 5, 65% zvw-premie moet betalen of dat de werkgever voor 7, 75% wordt belast. Bovendien kan hierover op internet geen duidelijkheid krijgen.

Daarom nog even het volgende:
1. stel ik laat alles uitbetalen. Dan gaat de werkgever eerst mijn gewone salaris berekenen en moet daarvoor sinds 1 januari zelf 7, 75% betalen waarvoor hij mij als werknemer vanwege loon uit tegenwoordige arbeid niet kan belasten. Daarna gaat hij het totale levensloopsaldo uitkeren maar dit is loon uit vroegere arbeid. Hoe zit het dan met die zvw premie.
a. betaalt de werkgever over het totale levensloopsaldo ook die 7, 75% of
b. belast hij mij daarvoor door middel van een inhouding van 5, 65% op mijn nettoloon
c. of betalen zowel hij als ik resp. 7, 75% en 5, 65%
2. stel ik kies voor maandelijkse uitbetaling:
a. dan is er toch wel verschil in het berekenen van de verloning want je blijft dan toch nog in dienst van de werkgever
b. maar is er dan wel gewoon sprake van loon uit tegenwoordige arbeid met betaling door de werkgever van de zvw premie
c. of wordt die levensloopuitbetaling dan ook weer gezien als loon uit vroegere arbeid en wie betaalt er dan die zvw premie
3. of maakt het wat betreft de keuze voor maandelijkse uitbetaling of uitbetaling ineens voor de heffing van de zvw premie geen verschil, dus is de verloning dan toch hetzelfde
4. dan tot slot nog even een vraag over de situatie bij mijn man, die is werkloos maar krijgt een iow-uitkering, stel dat hij zijn levensloopsaldo nu laat uitkeren heeft dat dan invloed op zijn iow-uitkering? Reactie infoteur, 20-02-2013
Beste Jeanne,
1. Omdat u begin 2013 61 jaar of ouder was, wordt sw uitbwtaling van uw levenslooptegoed altijd aangemerkt als loon uit vroegere arbeid.
2. Werkgever (tegenwoordige arbeid) en u (levenlooptegoed) betalen beiden een bijdrage, waarbij het totaal aan premie belastbaar inkomen is gemaximaliseerd (maximum bijdrage inkomen). Als toch meer wordt ingehouden, kunt u dat terugvragen:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/76951-teruggave-te-veel-ingehouden-bijdrage-zvw.html

3. Over of een uitbetaling van het levenslooptegoed invloed heeft op de IOW uitkering, is het UWV onduidelijk. Ik denk van niet, omdat ook uitbetaling van het tegoed uit de spaarloonregeling geen invloed heeft op de IOW uitkering (daar is het UWV wel duidelijk over).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Miriam, 19-02-2013 10:11 #218
Wat nu als je saldo per 31 december 2011 hoger is dan de uitkering in 2013. Is dan 20% van je saldo per 31 december 2011 vrijgesteld en betaal je over de rest belasting? Bijvoorbeeld saldo 31 dec 2011 € 2.500. er is al een opname geweest in 2012 en het resterende levenlooptegoed is € 2.000. Betaal je dan belasting over
€ 2000 - (20% van € 2.500) = € 1.500? Reactie infoteur, 19-02-2013
Beste Miriam,
U betaalt belasting over 80% van 2.000 euro ofwel over 1.600 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeanne, 19-02-2013 08:18 #217
Beste zeemeeuw,
Ik ben 62, werk parttime en heb een modaal salaris op jaarbasis van € 2.300, 00.
a.Mijn bedoeling was om tot aan mijn pensioendatum het opgebouwde levenslooptegoed maandelijks uit te laten betalen ter overbrugging tot aan mijn pensioendatum.
b.Maar nu ben ik in verwarring gebracht door de mogelijkheid om het saldo in één keer uit te laten betalen met 20% belastingvoordeel over het saldo per 31-12-2011. Wat is dan de beste keuze.
1. stel ik laat het saldo per 31-12-2011 € 30.000, 00 en 31-12-2012 € 33.000, 00 in zijn geheel uitbetalen. Dan is, heb ik begrepen 20% van € 30.000, 00 vrijgesteld en dient over het meerdere (30.000, 00 – 6.000, 00 + 3.000, 00) 42% belasting te worden betaald waarbij de levensloopkorting wordt verrekend. Als ik hiervoor kies gaat mijn werkgever het totaal in een keer uitbetalen samen met mijn normale maandsalaris;
2. ik was van plan het levenslooptegoed maandelijks te laten uitbetalen tot aan mijn pensioendatum, er is dan geen 20% vrijstelling maar alleen sprake van de levensloopkorting;
3. maakt het dan nog (behalve die 20%) verschil in belasting en (vooral) de premieheffing voor wat betreft de keuze 1 (uitbetaling ineens) of 2 (maandelijks);
4. ik heb namelijk begrepen dat vanaf 1-1-2013 de zogenaamde uniformering loonbegrip geldt, daarom is de werkgever 7, 75% zvw-premie verschuldigd over mijn huidige salaris, mijn salaris kan daarvoor niet door mijn werkgever worden belast. Het gaat hier over loon uit tegenwoordige arbeid, maar de uitbetaling van het levenslooptegoed is loon uit vroegere arbeid dus wordt hier nu ook de werkgever alleen voor wat de zvw-premie belast of mag/gaat hij de zvw werknemerspremie van 5, 65% op mijn maandelijkse uitbetaling of uitbetaling ineens verhalen;
5. als ik nu kies voor de uitbetaling ineens dan heb ik 1 jaar inkomsten en 2 jaar geen inkomsten kun je over die 3 jaar dan ook middeling aanvragen voor Box 1. Reactie infoteur, 27-02-2020
Beste Jean,
1. Bij de inkomstenbelasting wordt naar uw jaarloon gekeken. Daardoor kan in maanden laten uitbetalen in een paar jaar tijd voordeliger zijn. Uitbetaling in één jaar zal geen verschil maken.
2. Ja u kunt middeling van inkomen toepassen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/109880-extra-loon-en-middeling-van-inkomen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. E. van Soest, 15-02-2013 17:16 #216
Ik heb nu ongeveer 43.000 euro in levensloop en stop elk jaar ongeveer 4.000 euro in levensloop. Ik ben nu 56 jaar geworden in januari 2013. Ik word in januari 2022 65 jaar.
Ik kan gebruik maken van de levensloopregeling tot 31-12-2021.
Ik spaar door voor levensloop en stop, indien mogelijk, ergens in de tweede helft van 2010. Wat betaal ik dan aan belasting?
Of is het verstandiger nu, in 2013 te stoppen met inleggen en gebruik te maken van de korting van 20%? Reactie infoteur, 16-02-2013
Beste H. E. van Soest,
Bij een dergelijk bedrag komt u momenteel al snel uit op een heffing van 42% (80% van 52%). Niemand weet wat de belastingtarieven over pakweg 10 jaar zullen zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mara, 14-02-2013 12:51 #215
Ik heb ongeveer 15.000 gespaard in de levensloopregeling en heb sinds 2012 een iva uitkering. Als ik het geld in de levensloopregeling laat uitbetalen wordt dat dan gekort op mijn iva uitkering? Is bij de berekening van het dagloon van mijn uitkering de inleg in de levensloop eigenlijk meegenomen (volgens mij niet) Reactie infoteur, 14-02-2013
Beste Mara,
Voor wie nog in dienst is bij een werkgever wordt het uitbetaalde levenslooptegoed behandeld als loon uit tegenwoordige arbeid als hij of zij nog geen 61 jaar is, wat invloed heeft op de hoogte van een uitkering. Voor wie uit dienst is, is het uitbetaalde levenslooptegoed loon uit een vroegere dienstbetrekking wat geen invloed heeft op de uitkering. Ook vermogen heeft geen invloed op de hoogte van de IVA-uitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

David, 04-02-2013 08:34 #214
Beste redactie,
Ik wil mijn levensloopregeling graag uit laten betalen omdat ik het geld voor andere doeleinden wil gebruiken. Ik heb ongeveer 15.000, - gespaard. Hoe werkt dit nu in de praktijk? Ik doe een verzoek bij de bank en dan?
Alvast bedankt. Reactie infoteur, 04-02-2013
Beste David,
Als u de bank vraagt om uw levenslooptegoed uit te betalen, boekt de bank dit tegoed over naar de werkgever die belasting inhoudt en u de rest uitbetaalt. Als u geen werkgever hebt, kunt u dat aangeven bij de bank. Dan betaalt de bank u netto uit.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paul, 03-02-2013 16:22 #213
Ik heb circa 80k opgebouwd in de huidige levensloopregeling. Ik wil binnenkort stoppen bij mijn huidige werkgever en een eigen bedrijf opstarten (BV). Is het ook mogelijk dit bedrag in zijn geheel over te halen naar mijn BV en het beheer van dit vermogen van daar uit in eigen beheer voort te zetten? Reactie infoteur, 04-02-2013
Beste Paul,
Het geld is vrij besteedbaar, dus mag u het ook in uw bv stoppen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paul, 24-01-2013 10:25 #212
Ik heb circa 100k opgebouwd in de huidige levensloopregeling. Is het ook mogelijk dit bedrag in zijn geheel over te halen naar mijn stamrecht bv en het beheer van dit vermogen van daar uit in eigen beheer voort te zetten? Reactie infoteur, 24-01-2013
Beste Paul,
Als u bedoelt zonder tussentijds inkomstebelasting te betalen, is dat niet mogelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nico, 19-01-2013 14:07 #211
Mijn saldo is ongeveer 25k en ik wil nu niet laten uitbetalen ivm hoogste schijf, ook spaar ik nog gewoon maandelijks door. Maar vanaf 2014 wordt dit maandelijkse spaarbedrag niet meer meegeteld als loon voor het pensioen en uitkeringen heb ik gelezen.
Het zou dus beter zijn om dan einde 2013 met het doorsparen te stoppen of zijn er nog andere dingen die meespelen? Reactie infoteur, 19-01-2013
Beste Nico,
Vanaf 2014 kunt u niet meer gebruik maken van de 80% regel waardoor alles als belastbaar inkomen wordt gezien en niet 80%. Dat betekent dat uw belastingtarief op het moment van uitbetalen en uw leeftijf bepalen wanneer in één keer uitbetalen het gunstigste is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ricardo, 09-01-2013 08:00 #210
Beste infoteur,

Mijn werkgever wil haar eigen beleid voeren en doet niet mee aan het in 1 keer uitbetalen van mijn tegoed (>10K). In plaats hiervan kan ik alleen opnemen voor onbetaald verlof. Kan mijn werkgever dit zo maar doen, of dienen zij zich toch aan de aangepaste wetgeving te houden? Kan ik het tegoed eventueel laten uitbetalen door de bank zelf, door aan te geven dat ik geen werkgever heb? Bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 09-01-2013
Beste Ricardo,
Ook een werkgever moet zich aan de wet houden. Ik zou wel ook de bank bellen en vragen het uit te betalen, maar daarbij niet aangeven dat u geen werkgever hebt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Inge, 08-01-2013 13:42 #209
Kan een werknemer zijn opgebouwde levenslooptegoed bij een nieuwe werknemer laten uitbetalen? Zoja, zijn hier kosten voor de werknemer aan verbonden? Reactie infoteur, 08-01-2013
Beste Inge,
Uw opgebouwde tegoed gaat dan over naar de nieuwe werkgever. Daar zijn geen kosten aan verbonden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 06-01-2013 13:59 #208
1. Ik heb 20.000, - aan levensloop gespaard. Ik ben 55 en heb niet direct plannen om het tegoed op korte termijn op te nemen. Wat is wijsheid? Doorsparen en later opnemen of nu opnemen en gebruik maken van de korting.
2. Ik moet inkomstenbelating betalen over hetgeen ik in 2013 opneem. Betaal ik dit ook over de ontvangen rente? Ik heb over die rente immers destijds geen belastingvoordeel gehad en de rente zit toch in box 3? Reactie infoteur, 06-01-2013
Beste Henk,
1. Uw tegoed op de levensloopregeling is inclusief rente tijdens de opbouw van het tegoed onbelast, maar verhuist bij uitbetaling naar box 1.
2. Wat verstandig is, hangt sterk van uw persoonlijke situatie af. Nu kunt u uw tegoed opnemen tegen een gereduceerd belastingtarief, maar als u over een paar jaar een laag inkomen hebt, kan het belastingtarief inkomstenbelasting dat dan op u van toepassing is toch voordeliger zijn. Bovendien kunnen, indien op u van toepassing, door de uitbetaling bepaalde toeslagen komen te vervallen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 06-01-2013 10:58 #207
'Op de uitbetaling van uw levenslooptegoed wordt direct loonbelasting ingehouden.'

bedankt voor uw antwoord. Dit had ik inderdaad begrepen.
Echter het gaat mij om de levensloopverlofkorting. wordt deze dan vervolgens weer van de te betalen loonbelasting afgetrokken? Reactie infoteur, 06-01-2013
Beste Peter,
Ja, met de opgebouwde levensloopverlofkorting wordt bij de afrekening en uitbetaling van uw tegoed ook rekening gehouden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 04-01-2013 14:04 #206
Wordt de levensloopverlofkorting bij het uitbetalen direct afgetrokken van de te betalen belasting?
b.v. er is 3 jaar gespaard, dus 3 x 205 = 615 euro levensloop verlofkorting opgebouwd.
er is 1000 euro belasting verschuldigd, wordt dit er dan direct vanaf getrokken?

groeten van Peter Reactie infoteur, 04-01-2013
Beste Peter,
Op de uitbetaling van uw levenslooptegoed wordt direct loonbelasting ingehouden.
Met vriendelijk groeten,
Zeemeeuw

Marc, 04-01-2013 10:30 #205
Nav de reactie van 27-12-2012: Betekent de regeling dat ik mijn saldo per 31/12/2011 kan laten uitbetalen en dan gewoon weer kan doorsparen? Mijn saldo na uitbetaling is >3000 Euro.
Groet, Marc Reactie infoteur, 04-01-2013
Beste Marc,
Wie per 31 december 2011 meer saldo op de levenslooprekening heeft dan 3000 euro kan vanaf 2012 naar believe zijn geld opnemen, doorsparen en beide combineren. De 80-regeling betreft alleen het saldo per 31 december 2011. De aangroei is 100% belast.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ans Fockens, 30-12-2012 14:28 #204
Heeft het vrijvallen van mijn levensloopsaldo in 2013 invloed op mijn WW-uitkering die nog tot mei 2015 duurt? Kan ik het saldo gewoon laten staan of moet ik er beslist iets mee doen, zoals bijvoorbeeld de hypotheek aflossen Reactie infoteur, 30-12-2012
Beste Ans Fockens,
1. Als u het uitbetalen van de levenloopregeling nog kunt uitstellen omdat u meer dan 3000 euro aan tegoed hebt, kunt u dat beter doen. Het UWV ziet het vrijgevallen spaarloon of een vrijgevallen levenslooptegoed als extra inkomen dat in mindering komt op de ww-uitkering.
2. Het tegoed is wel vrij besteedbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anton, 27-12-2012 08:21 #203
Kan ik nu 20% belastingvrij opnemen en het aanstaande jaar gewoon toch weer doorsparen? Of ben ik dan verplicht het gehele bedrag op te nemen en ben ik uitgesloten van verder sparen via deze regeling ik zie uw antwoord graag tegemoet. Reactie infoteur, 04-01-2013
Beste Anton,
De 20% vrijstelling geldt alleen bij een volledige opname van het tegoed stand eind 2011. Doorsparen is mogelijk als u meer tegoed had dan 3000 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chris, 23-12-2012 14:45 #202
Ik heb een levensloop tegoed van ongeveer 50.000, echter heb leuk werk en denk er (nog) niet over om te stoppen. Het bedrag staat vast tot ik 65 wordt, tegen 4 % zeker. Nu heb ik wel eens gehoord dat je een lijfrentepolis kan kopen met uitgestelde betaling. Is dit een goed idee en kan je hierdoor onder de loonbelasting uitkomen.

Ik hoor het graag Reactie infoteur, 27-02-2020
Beste Chris,
1. U kunt in belangrijke mate zelf bepalen wanneer een lijfrentepolis moet uitkeren:

https://financieel.infonu.nl/verzekering/12337-lijfrente-uitgesteld-betalen-van-lijfrente.html

2. Als u een pensioentekort hebt, is de premie ook nog eens fiscaal aftrekbaar, afhankelijk van uw jaarruimte:

https://financieel.infonu.nl/belasting/67492-berekening-jaarruimte-aftrek-inkomstenbelasting-2019-en-2020.html

3. Doorstorten van uw tegoed naar een lijfrentepolis is niet onbelast. Dit wordt gewoon gezien als een opname uit uw tegoed.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 22-12-2012 16:05 #201
Ik heb ongeveer 40.000, 00 gespaard en neig ernaar om door te blijven sparen. Dan ben ik 64 jaar en zou dan kunnen besluiten om eerder te stoppen met werken. Afhankelijk of een volgende regering geen verdere voorwaarden aan de opname van levensloop stelt. Ik besef dat het volledige bedrag belastbaar wordt maar zou ik dan ontslag nemen heb ik ook geen loon meer en dan kom ik toch in de laagste belastingtarief of denk ik verkeerd? Tevens vraag ik mij af of het huidige levensloopsaldo in de nieuwe overgangsregeling nog steeds buiten box 3 valt? Reactie infoteur, 22-12-2012
Beste Peter,
1. Als u in een jaar een lager inkomen hebt en het levenlooptegoed valt dan vrij, dan betaalt u ook minder inkomstenbelasting. Dat kan inderdaad voordeliger zijn dan het in 2013 laten uitbetalen.
2. Het levenslooptegoed is, zolang het niet is uitbetaald, fiscaal onbelast. Daarna is het inkomen en als u het op een gewone spaarrekening laat staan vervolgens ook vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Robert, 22-12-2012 11:31 #200
Ik ben met onbetaald verlof en betaal dit uit mijn opgebouwde levensloop saldo.
Op 31-12-2011 bedroeg dit saldo 600k en op 1-1-2013 zal dit 500k zijn.
Als ik in januari 2013 alles opneem, betaal ik dan belasting over:
1) 80% van 600k = 480k, of
2) 80% van 500k = 400k, of
3) vrijstelling voor 20% van saldo 31-12-2011, dus voor 120k. Dwz belasting betalen over 500k - 120k = 380k? Reactie infoteur, 22-12-2012
Beste Robert,
U betaalt 80% op de opname van 500 k. Het zou anders zijn als u inmiddels meer had staan dan 600k en dat hogere bedrag ineens zou willen opnemen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jerommeke, 21-12-2012 13:15 #199
Heeft het vrij laten vallen van mijn levensloopsaldo in 2013 invloed op mijn ouderschapsverlofkorting in 2013? Ik begreep dat je voor deze laatste een aantoonbare inkomensterugval dient te hebben. Laat ik echter in 2013 het saldo (> 3.000 euro) vrijvallen, is van inkomensterugval geen sprake meer. Heb ik dan geen recht meer op ouderschapsverlofkorting? Of kan ik dan beter het saldo in 2014 laten vrijvallen, met gevolg dat er 100% wordt belast? Reactie infoteur, 21-12-2012
Beste Jerommeke,
U kunt beter het laten uitbetalen van de levenlooprekening een jaar uitstellen, want het uitbetaalde bedrag wordt inderdaad voor 80% als extra inkomen gezien. Het is van invloed op sommige heffingskortingen, maar ook toeslagen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Clown, 19-12-2012 18:19 #198
Is de nieuwe overgangsregeling 2013 nu eindelijk definitief? Of wanneer horen we wat?

Mvg
Clown Reactie infoteur, 20-12-2012
Beste Clown,
De overgangsregeling 2013 voor de levensloopregeling is sinds 18 december 2012 definitief.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tom F., 13-12-2012 13:54 #197
Goede middag, ik vraag me af of ik de levensloop laat uitkeren en of dit mogelijk is om dit bedrag te gebruiken voor mijn hypotheek schuld te verlagen zodra ik over (+/- 2jaar)
een nieuwe hypotheek neem ivm dalende huizenmarkt?
Mvg.Tom Reactie infoteur, 13-12-2012
Beste Tom F,
Als u het tegoed van de levensloopregeling in 2013 of daarna laat uitkeren, is dat bedrag vrij besteedbaar. U kunt het dus ook gebruiken om uw hypotheek te verlagen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ron S., 12-12-2012 20:02 #196
Goede avond, ik weet het niet zeker maar ik geloof dat het met 60 jaar stopt. Ik kan dit niet vinden. (overheid)
Maar als ik dan een levensloopregeling van beperkte duur heb wat kan ik dan niet?
Ik heb eigenlijk maar een belang en dat is uitbetalen en dat komt dan alleen door de grote waas van onduidelijkheid die deze regeling te weeg brengt en ik ben niet de enige die hier problemen mee heeft.

mtvrgRon Reactie infoteur, 13-12-2012
Beste Ron S,
U hebt wettelijk bij een hoger tegoed dan 3000 euro per 2011 gewoon recht op uitbetaling of doorgaan met sparen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ron S., 11-12-2012 21:17 #195
Goede dag, ik krijg van Loyalis de brief waarin mijn levensloop de einddatum bereikt.
U heeft 3 mogelijkheden 1 de einddatum wijzigen en later met verlof het handigst zover mogelijk vooruit. 2 direct het tegoed als verlof opnemen dat kan alleen voor 1 februari 2013 en 3 niets doen is zonde van uw geld dat betekent dat het vanaf dan niet mogelijk is om uw tegoed op te nemen voor verlof, uw geld staat vast rendeert niet verder en u kunt geen premie bijstorten. Stuur het formulier voor 20 december terug.
Erbij een formulier:
vraag 1 wat wordt de nieuwe einddatum van mijn levensloop 62/63/64 of 65 jaar vraag 2 blijft u premie inleggen?
3 wilt u de levensloop variant wijzigen met de mogelijkheid om diverse beleggingsvaranten aan te kruisen. Ik heb in het begin wat geld op de rekening gezet maar kort daarna deze opgezegd er staat nu iets van 3600 euro op. Er wordt totaal niet gesproken over het uitbetalen. Ik krijg hier een raar gevoel bij, klopt dit? of heeft men bewust deze mogelijkheid van uitbetalen weggelaten (snap dat u dit laatste niet kan beantwoorden?
Kunt u advies geven in deze?

Alvast vriendelijk bedankt
Ron S Reactie infoteur, 12-12-2012
Beste Ron S,
1. Omdat u een tegoed hebt van meer dan 3000 euro, hebt u in beginsel alle vrijheid: opnemen, bijstorten, verlof opnemen. Maar kan het zijn dat u een levensloopregeling van beperkte duur hebt?
2. U kunt in 2013 ook alles in een keer opnemen. Dan wordt maar 80% als belastbaar loon gezien in plaats van 100%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Girbe Buist, 10-12-2012 11:47 #194
Ik heb ruim 20000 euro gespaard. Hoeveel procent belasting betaal ik dan over de overgebleven 80 procent. 42 of 52 procent Reactie infoteur, 10-12-2012
Beste Girbe Buist,
Hoeveel belasting u betaalt, hangt af van uw inkomen. Als u door de uitbetaling in de hoogste belastingschijf terecht komt (vanaf circa 56.000 euro) betaalt u 52%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hendrik, 10-12-2012 09:43 #193
Stel: saldo 31-12-2011: 15000 en saldo 31-12-2012: 23000

Kan ik de gespaarde 8000 laten uitbetalen in december 2012 en de rest met korting in 2013?
Ik neem dus geen verlof op.

Ik ga per 1-2-2013 in de VUT. Moet ik voor deze datum alles laten uitbetalen?

Ik word in september 2013 65 jaar. Kan ik nog wat laten staan voor die 1 maand dat ik geen AOW krijg? (AOW gaat maand later in) Reactie infoteur, 10-12-2012
Beste Hendrik,
Het uitbetalen van het opgebouwde tegoed op de levenslooprekening zonder opname van verlof gaat op zijn vroegst in per 1 januari 2013. Uw pensioendatum die in 2013 een maand later zal ingaan, is de datum die telt. U mag uw geld eerder opnemen, maar dat hoeft niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willem, 07-12-2012 22:31 #192
Bestaat er in 2013 nu wel of niet een mogelijkheid om je hypotheek met saldo levensloop af te lossen en zitten daar nog beperkingen aan? Reactie infoteur, 27-02-2020
Beste Willem,
Vanaf 2013 mag u uw tegoed uit de levensloopregeling opnemen en vrij besteden. U kunt uw geld na aftrek van loonbelasting ook gebruiken voor de aflossing van uw hypotheek. Bij deze aflossing bestaat de kans op een boeterente als u meer aflost dan is toegestaan:

https://financieel.infonu.nl/lenen/70110-hypotheek-vervroegd-aflossen-zonder-boete-en-boetevrij.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 07-12-2012 12:07 #191
Beste,

Ik heb meer dan 3.000 gespaard. Mag je je tegoed per 31-12-2011 opnemen en daarmee profiteren van de belastingkorting en het gespaarde levensloopsaldo in 2012 laten staan?
En verwerkt de uitkerende instantie de opgebouwde levensloopkortng in de uitbetaling?
Alvast bedankt voor de reactie
John Reactie infoteur, 07-12-2012
Beste John,
U mag vanaf 1 januari 2013 uw gehele tegoed opnemen of een deel daarvan. De opgebouwde levensloopkorting wordt verrekend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 06-12-2012 08:07 #190
Beste Zeemeeuw,
Mijn tegoed > 3000.
Stel op 31-12-2011 tegoed 20000 op 6 juli 2013 tegoed 30000
1) Alles uitkeren: belasting betalen over 20000 *0.8 = 16000 + 10000 = 26000?
2) Alles uitkeren belasting betalen over 30000 *0.8 = 24000?
3) uitkeren 20000 belasting betalen over 16000, nog steeds 10000 in levensloop en de mogelijkheid door te gaan tot 2021?

Wat is waarheid, we schrijven 6 dec 2012? Reactie infoteur, 06-12-2012
Beste Jan,
Zowel opties 1 als 3 zijn juist en daarom ook mogelijk met uw resterende tegoed op de levenlooprekening.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willem, 04-12-2012 15:01 #189
Op 31-12-11 had ik een saldo op de levenslooprekening van >3000. In 2012 heb ik niet meer bijgespaard. Kan ik nu in 2013 nog laten bijstorten en het complete saldo (inclusief storting in 2013) opnemen in 2013? Geldt hierbij dan dat ook nog de regel dat over 80 procent van dit tegoed 52% loonbelasting wordt betaald (dus inclusief de storting van 2013)?

Mvg,

Willem. Reactie infoteur, 04-12-2012
Beste Willem,
1. Vanaf 2013 hebt u eenmaal u de mogelijkheid om (een deel van) uw tegoed op te nemen onder de 80% regel.
2. Omdat uw tegoed in 2011 hoger was dan 3000 euro, mag u in 2013 nog doorgaan met sparen op de levenslooprekening, maar de 80% regel heeft alleen betrekking op uw tegoed tot en met 2011.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ingrid, 04-12-2012 13:18 #188
Ik heb per 31 december een saldo > €3.000 staan. In 2012 ben ik doorgegaan met inleggen. Met het goedgekeurde amendement zou ik mijn gehele waarde in 2013 kunnen laten uitbetalen wat mij overigens goed uitkomt ivm aanschaf woning. Kan ik in januari 2013 al over dit geld beschikken?

M.vr.gr,

Ingrid Reactie infoteur, 04-12-2012
Beste Ingrid,
Ja, u kunt vanaf januari 2013 uw geld opnemen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Poohbeer, 04-12-2012 11:50 #187
Momenteel heb ik rond de 15.000 gespaard. Wat ik bovenstaand stuk lees, mag ik doorsparen, maar 31/12/21 wordt het dan alsnog uitbetaald. Zelf ben ik dan pas 21. Graag zou ik het bedrag willen gebruiken om eerder met pensioen te gaan. Zoals ik dan nu lees, kan dat niet. Klopt mijn redenatie? Reactie infoteur, 04-12-2012
Beste Poohbeer,
Uw tegoed op de levenslooprekening kan inderdaad uiterlijk 2021 worden opgenomen of wordt per 31/12/2021 teruggestort.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tjeu, 29-11-2012 23:38 #186
Beste zeemeeuw.
Mag men het tegoed van meer dan €3000, - in 2013 volledig opnemen en daarna weer doorsparen?
Groet Tjeu Reactie infoteur, 30-11-2012
Beste Tjeu,
1. U mag het tegoed volledig opnemen.
2. Volgens de letter van de wet waarbij gekeken wordt naar uw saldo per 31 december 2011, mag u doorsparen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vos, 23-11-2012 21:52 #185
Als ik meer dan 3000 euro gespaard heb voor 2011 kan ik dan het gespaarde bedrag van de levensloop niet meer inzetten om vervroegd met pensioen te gaan? Reactie infoteur, 24-11-2012
Beste Vos,
Wie meer heeft gespaard dan 3000 euro met de levensloopregeling (saldo december 2011), kan dat geld nog steeds inzetten voor een vervroegd pensioen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jw, 23-11-2012 11:07 #184
Beste Zeemeeuw,

In het onlangs aangenomen belastingplan 2013 staat dat volgend jaar de hele levensloop vrij opgenomen kan worden waarbij je over 20% geen belasting betaalt. Ik heb een beetje zitten rekenen maar dat is wel ongunstiger dan opname met de levensloopverlofkorting. Is deze korting helemaal van de baan? Ik vind het nog erg onduidelijk. Kunt u vertellen hoe de overgangsregeling precies in elkaar zit? Ik denk dat het voor heelveel mensen nog onduidelijk is. Alvast heel hartelijk bedankt!

JW Reactie infoteur, 23-11-2012
Beste Jw,
1. Volgens mij wordt hierbij ook rekening gehouden met de levensloopverlofkorting.
2. Met de 80% regel wil men bereiken dat men grote bedragen in één keer zal opnemen en daarmee de economie een impuls zal geven zonder dat het bedrag in zijn geheel zwaar fiscaal belast wordt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cor, 01-11-2012 10:45 #183
Beste Zeemeeuw,

Na ontslag per 1 aug. 2012, leef ik nu van een WW uitkering. Ik heb een Levensloopregeling die ik binnen 6 maanden na ontslag uit kan laten keren, of laten staan tot mijn pensioendatum (medio 2019). Medio 2014 zal waarschijnlijk de zorgpremie inkomensafhankelijk worden. Wat heeft dit voor effect voor deze zorgpremie als ik het saldo van de Levensloopregeling januari 2013 uit laat keren en belastingtechnisch, dmv "middeling", over 3 jaar dit bedrag uitsmeer om zodoende uiteindelijk niet in het 52% tarief terecht te komen? Wordt dan om het inkomen te bepalen voor die zorgpremie, het uitbetaalde saldo v/d Levensloop opgeteld bij de WW uitkering? Dit zou dan een hoge premie tot gevolg hebben. Wat is je advies?

Met dank voor je antwoord en met vriendelijke groet,

Cor Reactie infoteur, 27-02-2020
Beste Cor,
1. Uitbetaling betekent een hoger inkomen en dus een hogere inkomensafhankelijke zorgpremie.
2. Middeling kan u geld opleveren door een gemiddeld lager inkomen, maar dit bijgestelde inkomen wordt niet gebruikt voor het bepalen van de zorgpremie, toeslagen en dergelijke:

https://financieel.infonu.nl/belasting/16642-minder-belasting-bij-middeling-van-inkomen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bram, 30-10-2012 11:32 #182
In het regeerakkoord staat op blz 69 het volgende over vitaliteitssparen:

75. Niet invoeren vitaliteitssparen
Het vitaliteitssparen wordt niet ingevoerd. Kasbedragen zijn leidend.

Wat wordt er bedoeld met "kasbedragen zijn leidend"? Reactie infoteur, 30-10-2012
Beste Bram,
Ik ken die passage. Bedoeld wordt dat de bezuiniging van het niet doorgaan van de vitaliteitsregeling die bedragen moet opleveren in de kas van de Staat. Het mag niet minder zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fred, 30-10-2012 09:43 #181
Beste,
Nu de vitaliteisregeling niet doorgaat kun je dan meer vertellen over de levensloopregeling?
Is het mogelijk dat ik mijn tegoed van ongeveer 7000euro (met aftrek van belasting) vrij opneem? Reactie infoteur, 30-10-2012
Beste Fred,
Over de vitaliteitsregeling, spaarloonregeling en levensloopregeling wordt in het nieuwe regeerakkoord Rutte-Samson niets gezegd. Wat uit het herfstakkoord Rutte-Samson bekend is, is dat er een nieuwe overgangsregeling komt nu de vitaliteitsregeling niet doorgaat. Die opbrengst is in het regeerakkoord wel ingeboekt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zinadine, 22-10-2012 20:55 #180
Hoi,
Ik hoop juist dat spaarders in 2013 NIET verplicht worden tot het opnemen van het levensloopsaldo. Ik neem namelijk in 2013 ouderschapsverlof, en heb, als de regeling niet wordt afgeschaft in 2013 recht op ouderschapsverlofkorting. Echter dan moet ik wel aan kunnen tonen dat door het (onbetaalde) ouderschapsverlof ik terugval heb in mijn inkomen. Dit is normaliter geen probleem, echter als ik verplicht wordt in 2013 mijn levensloopsaldo op te nemen, is er geen sprake meer van terugval in het inkomen en lopen mijn vrouw en ik samen een bedrag van ca. € 2500, - aan ouderschapsverlofkorting mis. Wij zitten dus zeker niet te wachten op een regeling waarin het levensloopsaldo in 2013 verplicht vrij valt. Reactie infoteur, 23-10-2012
Hoi Zinadine,
Denkbaar is dat het tegoed vrijvalt als betrokkene dat vraagt of juist doorloopt als dat de wens is. Het kan dus en en zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 21-10-2012 22:20 #179
Aha, het is maar net hoe je het leest.
Ik dacht namelijk dat deze passage alleen bij het laatste deel van de tekst hoorde. Dus bij:
Mensen die op 31 december 2011 minder hadden gespaard dan €3.000, kunnen niet deelnemen… enz.

Immers, stel je hebt meer dan 3000, - en je wilt WEL doorsparen, dan wil je juist niet dan je niet-opgenomen tegoed automatisch wordt uitbetaald. Dit wil je juist laten staan.

Daarom dacht ik altijd dat deze passage alleen geldt voor de gevallen van minder dan 3000, - en de levensloop dus stopt. Reactie infoteur, 22-10-2012
Beste Peter,
Klopt. Aangezien je ook niet verplicht bent /was om te vitaliteitssparen dan wel door te gaan met de levensloopregeling, ga ik er van uit dat het voor elk saldo geldt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 21-10-2012 14:49 #178
Beste Zeemeeuw,

Ik probeer al een tijdje uit te zoeken hoe het nu zit met de levensloop, en wat het er nu gebeuren gaat.
Ik kan echter op de door uw genoemde site van de Rijksoverheid niet vinden dat er bij een saldo van meer dan 3000, - euro altijd de mogelijkheid is om het tegoed te laten uitbetalen.

Je leest overal dat je bij een tegoed tot 3000 euro het kunt laten uitbetalen volgend jaar, en bij een tegoed van meer dan 3000 kun je gewoon doorsparen.
Over uitbetalen wordt dan nergens met een woord gerept.

Peter Reactie infoteur, 21-10-2012
Beste Peter,
Het gaat om de passage " Niet opgenomen tegoed wordt in 2013, na verrekening met de te betalen loonbelasting, in 1 keer uitbetaald."
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 21-10-2012 00:36 #177
Het is natuurlijk ronduit absurd dat alle levensloopspaarders plotseling gevangen zijn en niet aan hun zuur opgebouwde saldotegoed kunnen komen, terwijl dit zwart op wit al ruim een jaar was beloofd. Kom lezers: laten we NU alle kamerleden en fracties benaderen met een mail en hen op hun verantwoordelijkheid wijzen. Zij vertegenwoordigen ons! We mogen toch inderdaad wel op een betrouwbare overheid vertrouwen!? Reactie infoteur, 21-10-2012
Beste John,
Het wordt inderdaad tijd dat er meer duidelijkheid over komt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martijn, 19-10-2012 19:57 #176
Ik volg discussie omtrent afschaffing vitaliteitsregeling. Persoonlijk vind ik dit een onverstandige keuze. Weliswaar roept het afschaffen van de vitaliteitsregeling beduidend minder weerstand op dan het belasten van reiskosten woon/werkverkeer, maar als we in nederland willen stimuleren dat medewerkers langer actief zijn in een werkzame arbeidsleven (verhogen arbeidsparticipatie en pensioensleeftijd) dan vereist dit mijn inziens ook het mogelijk maken van meer flexibiliteit voor dezelfde medewerkers. dit kan ten delen natuurlijk in CAO's geregeld worden. Het plotseling en onverwachts afschaffen van de vitaliteitsregeling is wederom een voorbeeld van onbetrouwbaar overheid en waarschijnlijk een overgote deel van de 150 tweede kamerleden die hier weinig kennis van hebben en zich niet realiseren wat dit voor sommigen van ons betekent.

Karel Bek, Ik heb jou schrijven in iedergeval persoonlijk onder de aandacht gebracht bij iemand van de tweede kamer. Met verzoek om bespreekbaar te maken dat in iedergeval een goede overgangsregeling gaat komen voor de grote groep nederlanders die nu met een geblokkeerde levenslooprekening zit. Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn!

Met vriendelijke groet,
Martijn Reactie infoteur, 20-10-2012
Beste Martijn,
Dank voor deze reactie en inbreng omtrent de vitaliteitsregeling. Het wordt tijd dat bekend wordt gemaakt hoe de overgangsregeling eruit komt te zien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

William, 08-10-2012 16:57 #175
Ik roep iedere belanghebbende van de levensloopregeling op om nu direct alle politieke partijen met een kort berichtje aan te schrijven en op te roepen om op 1 januari 2013 het levenslooptegoed met afrekenen met de fiscus vrij te laten vallen. Reactie infoteur, 09-10-2012
Beste William,
Nu is inderdaad het moment. Er wordt nog geformeerd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 08-10-2012 11:10 #174
Beste Zeemeeuw,

Ja, levensloopverlofkorting, ook zo'n lekkere wassen neus. Gaat pas gelden als je tegoed opneemt in de vorm van vrije tijd, nou, m'n werkgever zit erop te wachten dat ik even een tijdje onbetaald verlof opneem, ik krijg nu al m'n vakantie/verlof tegoed niet op, dus die korting kan ik geen gebruik van maken en opnemen door eerder te stoppen met werken kan ook niet meer want verboden door diezelfde regering (of heb jij een manier om dat wel te doen zonder verlof te nemen?). Kortom, lekker belastingvrij uitbetalen die tegoeden, dat stimuleert pas de economie (en de schatkist, 21% BTW). Reactie infoteur, 08-10-2012
Beste Henk,
Er komt een overgangsregeling. Wie weet?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 07-10-2012 17:32 #173
Dat is lekker, eerst wordt ik "gedwongen" te kiezen voor levensloop of spaarloon (want beide mocht niet), ik kies levensloop omdat dat geld buiten beschouwing blijft mocht ik in de bijstand komen (in tegenstelling tot spaarloon) en ik wordt lekker gemaakt met een laag belastingtarief op moment van uitkeren. Nu moet ik waarschijnlijk mijn gespaarde geld opnemen en de volle mep (lees hoogste tarief) belasting betalen, terwijl de spaarloner zijn geld belastingvrij uitgekeerd krijgt. Het zou mi. wat eerlijker zijn als ik over mijn LL tegoed minimaal een belastingvrije voet krijg die gelijk is aan die van de spaarloon, of het laagste tarief over het hele bedrag. Als mijn tegoed me uitgekeerd wordt en ik hier het hoogste tarief over moet betalen is er volgens mij maar een winnaar en dat is de fiscus. Komt nog bij dat ik op moment van sparen voor de LL in een lager tarief zat, waardoor ik, bij nu belasting betalen over mijn tegoed, er netto minder aan overhoud. Kortom, sparen wordt in dit land niet bepaald gestimuleerd, niet op deze manier en ook niet mocht je in de bijstand belanden (mag je lekker je eigen geld opeten). Wat je dan wel moet met je geld weet ik ook niet, want de BTW verhoging is weer niet bepaald een stimulans om uit te gaan geven. Reactie infoteur, 07-10-2012
Beste Henk,
1. De levensloopregeling heeft de levensloopverlofkorting als voordeel. Het spaarloon dat het belastingvrij is na vier jaar.
2. Sparen wordt in ons land niet gestimuleerd, behalve bij een hypotheek. Daar wordt vanaf 2013 aflossen verplicht, maar daar zit natuurlijk ook niet iedereen op te wachten
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 06-10-2012 15:14 #172
Beste Zeemeeuw,

U schreef in een eerder bericht:

Beste Mos,
Tot nu toe is de wetgeving zo dat de opname van het tegoed in contanten eind december 2013 mogelijk is.

Ik neem aan dat hier het levenslooptegoed mee bedoeld wordt.
Kunt u aangeven welke wetgeving dit is? Heeft u een bronvermelding? Ik kan er namelijk niets over vinden op internet.
Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

Peter Reactie infoteur, 06-10-2012
Beste Peter,
Dat is inderdaad de levensloopregeling. De spaarloonregeling kan vanaf 1 januari 2012 al worden uitbetaald (zie artikel ).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karel Bek, 04-10-2012 10:35 #171
Ik raad iedereen aan die met dit probleem zit (vrij laten vallen saldo levensloopregeling) om álle politieke partijen met een goed beargumenteerde mail aan te schrijven.

=================
Geachte heer, mevrouw,

Graag uw aandacht voor het volgende:

In 2005 werd de levensloopregeling ingevoerd. In ieders ogen een regeling die voor de hele lange termijn zou zijn bedoeld. Het woord “levensloop” spreekt immers voor zichzelf. In 2011 werd er desondanks plotseling aan deze regeling getornd en werd deze uitgekleed (geen opbouw levenskorting meer mogelijk). Bovendien zou er een keuze mogelijk zijn om deze regeling vanaf 1 januari 2013 (mits boven 3.000 euro) volledig in te brengen in de nieuw te ontwikkelen vitaliteitsregeling. Op Overheid.nl werden alle voorwaarden en eisen opgesomd. Alle levensloopdeelnemers die hier gebruik van konden maken maakten toen weer een keuze of ze hier gebruik van zouden gaan maken of niet. De grootste verandering was immers: storten op deze regeling en daarna zou het opgebouwde bedrag na betaling van inkomstenbelasting vrij besteedbaar en opneembaar zijn.

Nu wordt er een streep door de vitaliteitsregeling gezet, maar dit heeft ook gevolgen voor de deelnemers aan de levensloopregeling.

De regeling voldoet nu totaal niet meer aan de oorspronkelijk met elkaar afgesproken voorwaarden. Eenzijdig wordt er links en rechts wat geschrapt en gewijzigd en nu is het dus zo dat al deze deelnemers zich gevangen voelen in deze regeling. Er staat (veel) geld op deze rekeningen, maar je kunt er niet bij komen. In het ergste geval moet je het gewoon laten staan en kun je er tegen je pensioenleeftijd (die ook steeds hoger wordt) pas van gaan profiteren (als je dan nog leeft). In mijn geval staat er 85.000 euro op een rekening waar ik niet bij kan komen…Het was mijn bedoeling om dit via de vitaliteitsregeling vrij te laten vallen (uiteraard afrekenen met de fiscus), maar daar lijkt nu weer zomaar een streep doorheen te zijn getrokken.Mijn dringende oproep luidt als volgt (gesteund door mijn collega’s): geef de deelnemers aan de levensloopregeling de mogelijkheid om op 1 januari 2013 hun volledige tegoed vrij op te nemen, mét afrekenen met de fiscus. Dit levert de schatkist direct een enorm bedrag op én er zal veel geld in omloop komen dat ook weer besteed kan gaan worden. Kortom: iedereen tevreden.Hoogachtend, Reactie infoteur, 04-10-2012
Beste Karel Bek,
Zie ook mijn reactie #169 onderstaand. Een versnelling van de mogelijkheid tot uitbetaling van het tegoed zou een goede optie zijn:
1. extra snel geld voor de fiscus in 2013;
2. extra snel geld voor de deelnemers in 2013;
3. extra impuls voor de economie als het geld wordt besteed.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bram, 03-10-2012 17:19 #170
Mooie boel dat intrekken van het Vitaliteitssparen.

Vanaf 2006 tm dit jaar meegedaan met Levensloopsparen.
Dit jaar werkeloos geworden, levensloopsaldo blijf staan omdat ik als WW'r hier niet meer aan kan komen.

In 2013 wilde ik het levensloopsaldo omzetten naar Vitalitietssparen en dan wilde ik dit gaan opnemen als aanvulling op de ww. Dit zou bij Vitaliteitssparen in tegenstelling tot levensloop wel mogelijk zijn.

Ben benieuwd hoe dit soort situaties in de Rutte/Samson plannen wordt opgelost. Reactie infoteur, 03-10-2012
Beste Bram,
Het is nu wachten op de nieuwe overgangsregeling inderdaad.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mos, 03-10-2012 15:51 #169
Ik wil geen deelname meer aan levensloop of Vitaliteitsregeling. Kan ik mijn te goeden een 1 keer laten uitkeren naar mijn spaar rekening na inhouding van belasting en verzelvering van kortingen sinds 2006 t/m 2011? Kan ik dat doen voor 2013 ivm belasting voordeel?
Met vriendelijke groeten,
Mos Reactie infoteur, 03-10-2012
Beste Mos,
Tot nu toe is de wetgeving zo dat de opname van het tegoed in contanten eind december 2013 mogelijk is. Een versnelling van deze mogelijkheid zou de Staat eerder belastinggeld opleveren, maar we moeten wachten op een overgangsregeling die er nog niet is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

K. Verkerk, 03-10-2012 15:31 #168
Deelnemers die in 2011 een bedrag van < 3000, - hadden gespaard in de levensloopregeling mochten na 1 jan 20012 verder sparen. Nu wordt de vitaliteitsregeling geschrapt/niet ingevoerd. Bestaat er een kans dat nu ook de levensloopregeling voor de huidige deelnemers definitief wordt gestopt? Reactie infoteur, 03-10-2012
Beste K. Verkerk,
Waarschijnlijker is het dat er een overgangsregeling komt waarbij de situatie en het tegoed van eind 2011 en voor wie heeft door gespaard dat van eind 2012 bevroren wordt. Verder sparen zal waarschijnlijk niet meer mogelijk zijn, in ieder geval niet met een fiscaal voordeel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 02-10-2012 15:20 #167
Gisteren hoorde ik dat de vitaliteitsregeling waarschijnlijk niet doorgaat. Ik heb meer dan 3000 euro gespaard op mijn levenslooprekening. Nu ik dat niet kan omzetten in vitalteitssparen (met als doel dit op te nemen), is het dan volgend jaar mogelijk om de levenslooprekening te beeindigen en het tegoed op te nemen? Reactie infoteur, 02-10-2012
Beste Peter,
Er komt een overgangsregeling waarvan de details nog verder moeten worden uitgewerkt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

I. A. Zebeda, 02-10-2012 12:14 #166
Ik wens niet over te gaan naar de vitaliteitsregeling. Mag ik dan het spaartegoed opeisen? Spaar via de werkgever. Reactie infoteur, 02-10-2012
Beste I. A. Zebeda,
Het spaarloon kunt u opnemen, maar het tegoed uit de levensloopregeling in contanten nog niet. Dat wordt op 31 december 2013 uitbetaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nico van Lent, 27-09-2012 10:10 #165
Hallo,

Even een reactie op vraag en antwoord nr. 155 (Marco, 09-08-2012). Het klopt uiteraard dat uitbetaling van levensloopregeling als belastbaar inkomen wordt gezien, maar dat wil niet zeggen dat het ten koste gaat van een WW-uitkering. Het UWV keert WW uit op basis van het aantal uren dat je werkte. Had je een baan van 40 uur dan krijg je een uitkering voor 40 uur werkloosheid. Krijg je een nieuwe, kleine parttime baan van 20 uur, waardoor je nog maar 20 uur beschikbaar bent voor werk dan krijg je een uitkering over die 20 uur. Spaartegoeden, ontslagvergoedingen e.d. daar kijkt het UWV niet naar. Die gaan wel meetellen voor een bijstandsuitkering.
Met vriendelijke groet,

Nico Reactie infoteur, 27-09-2012
Hallo Nico van Lent,
Dank u wel voor uw aanvulling en reactie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pattie, 22-09-2012 07:56 #164
1 Als ik het geld in 2013 van mijn levensloop overzet naar mijn vitaliteitsrekening met als doel om het dirct op te kunnen nemen hoeveel belasting wordt dan ingehouden?

2 Hoe zit het met de levensloopkorting? Wordt deze verrekend of is dit n.v.t. als je het geld vrij opneemt vanuit de vitaliteitsregeling? (bedrag is hoger dan 3000 euro)

3Hoe zit het met de rente die bijgeschreven is in de loop der jaren? Is die vrij van belasting of kun je die vrij opnemen?

4 Mag je nu al evt. aanspraak maken op de bijgeschreven rente?

Ik verneem graag van u, met viendelijke groet Pattie Reactie infoteur, 27-02-2020
Beste Pattie,
1. Dan wordt het bijzonder tarief loonbelasting ingehouden. Afhankelijk van uw inkomen is dat 40 tot 57%. Het te veel betaalde wordt weer glad gestreken na de aangifte inkomstenbelasting:

https://financieel.infonu.nl/belasting/62578-bijzonder-tarief-loonheffing.html

2. Bij de overboeking naar de vitaliteitsrekening wordt rekening gehouden met de nog niet verbruikte levensloopverlofkorting.
3. U betaalt belasting over het ingelegde kapitaal en de opgebouwde rente.
4. U kunt de opgebouwde rente niet apart opnemen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willem, 21-09-2012 15:46 #163
Beste infoteur,
mijn vraag is, als je in 2013 werkloos wordt, ben je dan verplicht om het gehele saldo van de nieuwe Vitaliteitsregeling direct/in dat jaar op te nemen, of kun je de opname dan nog uitsmeren over enkele jaren? Reactie infoteur, 21-09-2012
Beste Willem,
In een periode van werkloosheid mag u geld gespreid opnemen van uw vitaliteitsrekening. Bij levensloop sparen niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerjo Fernhout, 21-09-2012 08:31 #162
Beste infoteur,

Ad. Uw antwoord3 aan Joop; Wat is het beste pad om te bewandelen, om eventueel gebruik te kunnen gaan maken van punt 3? Moet ik dan wel eerst overgaan naar een vitaliteitsrekening of kan ik het beste zolang mogelijk de Levensloopregeling aanhouden en wachten tot er een besluit genomen is over punt 3? Mijn levensloopsaldo is ook circa 50.000 euro.

Hoor graag van u,
Vr. groet Gerjo Reactie infoteur, 21-09-2012
Beste
Dat is nu moeilijk te zeggen. De informatie is nog bezig. Aflossen van een hypotheek zal verder worden gestimuleerd, maar of de vitaliteitsregeling daarbij zal worden betrokken moeten we afwachten. Eerder werd tweemaal het tegoed op de spaarloonregeling vrijgegeven. Dus is het niet onmogelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joop, 19-09-2012 19:44 #161
Beste infoteur,

Begin 2013 zal mijn levensloopsaldo circa 50.000 euro zijn. Dat bedrag kan ik in één keer belastingvrij overhevelen naar de Vitaliteitsregeling, waarmee er een einde komt aan mijn Levensloopregeling. Diverse bronnen zeggen dat het geld vervolgens alleen bij opname belast wordt.

Stel dat ik het levensloopsaldo in februari 2013 over laat storten naar een vitaliteitsrekening, om met dat hele bedrag, als het eenmaal op die rekening staat, een deel van mijn hypotheek af te lossen (ervan uitgaande dat ik daar geen boete over hoef te betalen bij de bank). Dan neem ik het geld als het ware op om schuld af te lossen. Is het daarmee dus belast en in welke mate? Betekent het dat ik dan weliswaar 50.000 euro van mijn hypotheek heb afgelost, maar vervolgens wel wordt aangeslagen voor 42 % belasting over die 50.000 euro?

Bij voorbaat dank. Reactie infoteur, 27-02-2020
Beste Joop,
Als u geld opneemt, is dat belast met het hoge bijzonder tarief loonbelasting:

https://financieel.infonu.nl/belasting/62578-bijzonder-tarief-loonheffing.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jw, 19-09-2012 11:00 #160
Ik heb nu zo'n 10 duizend gespaard in de levensloop en wil in december mijn bovenwettelijke vakantie-uren(waarde) nog storten.

1 Als ik dit alles om laat zetten naar de vitaliteitsregeling en in januari 2013 opneem gelden dan nog wel die levensloopkortingsjaren (6 vanaf 2006)?
2 Bij opnemen van het tegoed (in dit geval bij SNS) in januari 2013 wordt dan de belasting meteen ingehouden of het volgende jaar bij de aangifte inkomstenbelasting verrekend?

Alvast bedankt voor uw reactie,

JW Reactie infoteur, 19-09-2012
Beste Jw,
1. Volgens de overgangsregeling hebt u bij opname van het verlof en bij het omzetten naar vitaliteitssparen recht op de levensloopverlofkorting voor zover die nog niet verbruikt is.
2. Bij opname van levensloopverlof wordt de belasting direct verrekend. De belastingaangifte inkomstenbelasting is dan een check achteraf.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bart, 14-09-2012 10:16 #159
Beste Zeemeeuw,
Ik heb ooit een keer meegedaan en eenmalig een inleg in de levensloop regeling gestort. Het bedrag dat ik nu heb, ca.10000 euro, zou ik graag begin 2013 willen opnemen. Hoe moet ik dat aangeven? Uiteraard zal hier belasting over worden afgedragen.
mvrgr,
Bart Reactie infoteur, 14-09-2012
Beste Bart,
Voor het opzeggen van uw levensloopregeling neemt u contact op met de bank of verzekeraar waar de rekening loopt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ab, 03-09-2012 17:50 #158
Beste Zeemeeuw,
Is het ook mogelijk om van mijn levenslooptegoed van circa €11000 een gedeelte te laten uitbetalen en de rest door te storten naar de vitaliteitsregeling vanaf volgend jaar. En het bedrag wat ik door stort van mijn levensloop naar de vitaliteitsregeling, is dat bedrag ook fiscaal aftrekbaar?
Groet,
Ab Reactie infoteur, 04-09-2012
Beste Ab,
1. Gedeeltelijk uitbetalen in 2012 is niet mogelijk. Of u gebruikt de levensloopregeling niet meer, en laat het uitbetalen, of u gebruikt de levensloopregeling nog wel.
2. Het bedrag dat u doorstort is niet fiscaal aftrekbaar, wel een nieuwe inleg tot een maximum van 5000 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. van de Velde, 31-08-2012 15:18 #157
Ik laat maandelijks de premie levensloop uitbetalen door mijn werkgever.
Kan dit met de nieuwe regeling straks ook? (dus i.p.v. te sparen het als aanvulling op mijn salaris te gebruiken). Reactie infoteur, 31-08-2012
Beste J. van de Velde,
Bij de vitaliteitsregeling kunt u ook uw geld flexibel opnemen. Als u ouder bent dan 62 jaar, geldt er wel een maximum per jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sven, 27-08-2012 11:09 #156
Beste heer, mevrouw,

Begrijp ik hieruit goed dat de uitkeringen uit een vitaliteitsregeling niet aftrekbaar zijn? Reactie infoteur, 27-08-2012
Beste Sven,
Wellicht bedoelt u de inleg. Er is namelijk wel een jaarlijks aftrekbare maximuminleg van €5.000.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marco, 09-08-2012 12:04 #155
Ik krijg op 1 December mijn ontslag en heb geen uitzicht op een baan. Ik krijg wel WW. Ik heb ruim 35k levensloop opgebouwd. Waarschijnlijk heb ik dat geld in de loop van 2013 hard nodig ter aanvulling op mijn WW die beduidend lager is dan mijn huidige salaris. Wordt uitkering val levensloop door de WW gezien als salaris en gaat het daarmee van mijn WW af? Zo ja wat is uw advies? Of wordt het gewoon gezien als salaris uit eerder werk en heeft dit geen invloed op mijn uitkering. Reactie infoteur, 09-08-2012
Beste Marco,
De uitbetaling van de levensloopregeling wordt inderdaad als loon en inkomen gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hub Bollen, 27-06-2012 15:11 #154
Geachte meneer,
Mijn pensioenfonds (PWRI) heeft mij geschreven dat ik bij gebruik maken van de levensloopregeling, voorafgaand aan het VOP-pensioen, GEEN deelnemer meer ben van het pensioenfonds. Echter, de voorwaarde om gebruik te kunnen maken van het VOP-pensioen, is deelneming aan het pensioenfonds ZONDER onderbreking tot aan het pensioen.
* Dit moet wettelijk toch geregeld zijn?
* Het kan toch niet zo zijn, dat bij gebruikmaking van de levensloopregeling, iedereen een pensioenbreuk heeft?
Bij voorbaat dank voor uw reactie,

Met vriendelijke groet,
Hub Bollen.

P.S., Mijn geb.datum is: 12-04-1952 en werkzaam in WSW-berband. Reactie infoteur, 27-06-2012
Geachte Hub Bollen,
Als u gebruik maakt van de levensloopregeling, blijft u in dienst van de werkgever die ook premie afdraagt. Dat zou betekenen dat u gewoon pensioen opbouwt. Wel weet ik dat het bij het PWRI vanaf 1 juli 2012 zo is dat wie op of na 1 januari 1950 is geboren, op zijn vroegst op zijn 63ste met VOP kan gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ad, 27-06-2012 07:42 #153
Goedemorgen,

Dank voor je snelle reactie. Da's nog best lang tot eind 2013. Zoals in een eerdere post te lezen zou ik wel over kunnen stappen naar de vitaliteitsregeling en dan in januari het geld opnemen? Met wat als reden dan? Ik kan nl. het geld erg goed gebruiken begin volgend jaar.

Alvast bedankt voor je reactie,

Groet,
Ad. Reactie infoteur, 27-06-2012
Beste Ad,
Bij een opname uit de vitaliteitsregeling is er geen specifieke reden nodig. Die regeling moet er (als het allemaal doorgaat) vanaf 1 januari 2013 zijn en is dus de snelste manier om direct aan uw geld te kunnen komen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ad, 26-06-2012 15:36 #152
Hallo,
De afgelopen jaren heb ik zo'n € 9800, - gespaard op mijn levenslooprekening.
Ik wil niet met de vitaliteitsregeling mee doen. Kan ik dan alles gewoon (belast natuurlijk) uit laten keren op 1-1 2013? Hoe kan ik dat dan aangeven? Is het ook mogelijk dat nu al af te kopen?

Alvast bedankt voor je antwoord.

Met vriendelijke groet,
Ad. Reactie infoteur, 26-06-2012
Hallo Ad,
Als u toch niet wilt doorgaan met de levensloopregeling, ook al hebt u er meer dan 3000 euro staan, dan moet u dat aangeven. In dat geval wordt uw tegoed op 31 december 2013 uitbetaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 17-06-2012 22:05 #151
Beste 'Zeemeeuw',

Ik wil niet lang meedoen aan de Vitaliteitsregeling, maar wil ook niet nog een jaar wachten tot dat m'n levensloop wordt uitbetaald. Ik kan het in 2013 erg goed gebruiken.
Is het een juiste conclusie dat ik op 01/01/2013 alles overstort in een Vitaliteitsregeling, een week er na (bij wijze van) alles laat uitbetalen, en in de week daarna m'n Vitalitietsregeling weer stop zet?
Of is zo'n constructie niet verstandig?

Ik ben heel benieuwd naar je reactie, want ik kan zoiets nergens vinden…
Vriendelijke groet, Peter Reactie infoteur, 18-06-2012
Beste Peter,
Als u in 2013 niet overstapt op vitaliteitssparen wordt uw levenslooptegoed, indien kleiner dan 3000 euro, automatisch uitbetaald op 31 december 2013. Als u eerst overstapt op vitaliteitssparen om het vervolgens weer snel op te nemen, kunt u sneller beschikken over uw geld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tonny, 12-06-2012 21:42 #150
Ik heb ruim 24k gespaard met mijn Levensloopregeling. Nu raak ik binnekort mijn baan kwijt. Ik krijg een ww aanvulling van 90 tot 80 % van mijn huidige salaris = € 1450 per maand(ik ben 62,5 jaar oud). Wat kan ik nu het beste met dit Levensloopsaldo doen? Alvast dank voor uw antwoord. Reactie infoteur, 13-06-2012
Beste Tonny,
Dat is lastig om zomaar te zeggen. De keuze hangt ook van de periode dat u WW zult ontvangen. Als u daarmee de periode tot aan uw pensioen kunt overbruggen, is het laten uitbetalen als u 65 wordt (tegen die tijd iets later) waarschijnlijk voordeliger, omdat afkoop als loon wordt gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joep, 11-06-2012 10:45 #149
Geachte Zeemeeuw,
heb substantieel ( >100k) gespaard in levensloop voor "eigen" vroegpensioen. Wil ik laten ingaan medio 2013. Werkgever werkt mee. Ik ga niet over naar vitaliteitsregeling. In werkgeversregelingen staat dat van 62,5 (dat ben ik medio 2013) levensloopuitbetalingen voor vroegpensione mogen worden benut.
1. Mag ik nu het levenslooptegoed in 2,5 jaar (tot mijn 65e) in maandelijkse delen laten uitbetalen?
2. Als ik niets doe, kan ik in 2013 het totaalbedrag laten uitbetalen. Dat is feitelijk loon. Er komt - volgens Kunduzakkoord - een 15% werkgeversbelasting voor inkomen > 150k. Met de levensloopbetaling is dat het geval. Geldt die 15% ook voor levenslooptegoeduitbetalingen?
Vr. gr. en dank voor Uw antwoorden
en dus het deWil over 1 jaar (medio 2013) met en. bn. aiteit ëigen"' Reactie infoteur, 11-06-2012
Beste Joep,
1. U mag, als de werkgever akkoord is, uw levenslooptegoed in 2,5 jaar tijd maandelijks laten uitbetalen. In de praktijk is dit belastingtechnisch voordeliger dan het in één keer laten uitbetalen. Daar komen enkele partijen die een extra belastingtarief in de inkomstenbelasting willen van 60% (PvdA) of 65% (SP) nog eens bij.
2. De 15% uit het Kunduz akkoord betreft bonussen, niet de levensloopregeling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ilse Danhoff, 04-06-2012 16:07 #148
Als ik (een deel van) het gespaarde levensloopbedrag wil aanwenden voor de start van een eigen bedrijf (naast mijn baan waar ik in loondienst ben), hoe gaat dat in zijn werk? Wat moet ik aanleveren om het spaartegoed hiervoor aan te wenden? Wordt er belasting ingehouden op het bedrag dat vrijkomt? En als ik het bedrag overstort naar de vitaliteitsregeling in 2013, kan ik het dan ook nog aanwenden voor de start van een eigen bedrijf of biedt de vitaliteisregeling hierin geen mogelijkheden?

Ilse Danhoff Reactie infoteur, 04-06-2012
Beste IIse Danhoff,
1. Een tegoed uit de levensloopregeling kan door iemand in loondienst worden gebruik voor het opzetten van een eigen bedrijf (zie artikel). U betaalt daar wel loonbelasting over.
2. De vitaliteitsregeling is toegankelijk voor ondernemers en mensen in loondienst. Een uitkering is ook hierbij fiscaal belast. De uitbetaling is vrij besteedbaar.
vitaliteitsregeling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bvl, 29-04-2012 00:26 #147
Ik lees hierboven dat het gespaarde bedrag aan levenslooptegoed bij de invoering van de vitaliteitsregeling, met inhouding van belasting in een keer uitgekeerd kan worden.
- kan ik daarna wel verder sparen in de vitaliteitsregeling?
- moet ik voor dat bedrag verlof opnemen?
- is het mogelijk te stoppen met de levensloopregeling en ook niet over te stappen op de vitaliteitsregeling? Wat gebeurt er dan met het gespaarde tegoed? Reactie infoteur, 29-04-2012
Beste Bvl,
1. Als u uw levenslooptegoed in geld wordt uitgekeerd, kunt u daarna met een nieuwe inleg gewoon deelnemen aan de vitaliteitsregeling.
2. U kunt kiezen: of u neemt verlof op of u laat uw tegoed netto na belasting uitkeren.
3. Als u stopt met sparen met de levensloopregeling blijft het tegoed, als u geen actie onderneemt, staan. U hoeft geen gebruik te maken van vitaliteitsregeling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 26-04-2012 16:37 #146
Wanneer dient storting van het levensloopsaldo in de vitaliteitsregeling in 2013 plaats te vinden? Is dit bijvoorbeeld per 1/1/2013, zodat in het jaar 2013 zelf niet meer kan worden gespaard in de levensloopregeling? Of mag dit ook ergens eind 2013, waardoor nog (vrijwel) het gehele jaar 2013 kan worden doorgespaard in de levensloopregeling, voordat je gebruik maakt van het overgangsrecht om in de vitaliteitsregeling te storten? Reactie infoteur, 26-04-2012
Beste Peter,
Uw storting dient uiterlijk 31 december 2013 te hebben plaats gevonden als u wilt dat dat belastingvrij gebeurt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cor, 15-04-2012 15:51 #145
Beste Zeemeeuw,

Volgens info betreffende de nieuwe Vitaliteitsregeling wordt een Levensloop saldo lager dan 3000 Euro, belast, automatisch overgeboekt per 1 januari 2014.
Kan ik, vanaf aug. 2012 als werkzoekende en daardoor niet aan de Vitaliteitsregeling deel kan nemen, een saldo hoger dan 3000 Euro ook, belast, op die datum laten overboeken, of kan ik dit alleen doen binnen 6 maanden na einde dienstverband zoals in de voorwaarden van ABN AMRO staat?

Met dank en vriendelijke groet, Cor Reactie infoteur, 15-04-2012
Beste Cor,
In uw geval gelden de voorwaarden van ABN AMRO.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cor, 09-04-2012 13:12 #144
Beste Zeemeeuw,

Uit uw antwoord en wat er in het reglement van mijn Levensloop staat, blijven er 3 opties over.

1- Bij einde dienstverband: saldo Levensloop uitkeren.
2- saldo storten in Pensioen
3- saldo laten staan

Optie 1 is fiscaal niet aantrekkelijk vanwege de hoge belasting en het eigen vermogen. dus veel rendementsheffing.

Optie 2 is volgens het Pensioenfonds niet mogelijk. (geen uitleg gegeven waarom niet)

Blijft optie 3 over. Is mijn laatste werkgever, voor ik werkeloos werd en blijf tot mijn 65e, verplicht om 1 dag voor mijn pensionering het saldo van de Levensloop naar mij over te maken?
Zo ja, geldt dit dan ook als ik besluit om op mijn 62e met pensioen te gaan?

Met dank en met vriendelijke groet,
Cor Reactie infoteur, 09-04-2012
Beste Cor,
1. Als u uw ouderdomspensioen in verband met een pensioengat wilt aanvullen met uw levenslooptegoed, kunt u dit uiterlijk als u 65 jaar bent belastingvrij doen door het tegoed te laten storten naar uw pensioenrekening of pensioenvoorziening. Maar de pensioenuitvoerder is helaas niet verplicht om hieraan mee te werken en kan bepaalde voorwaarden stellen.
2. Het saldo laten uitbetalen als u 65 wordt, is ook met loonheffing.
3. Onder pensioen wordt hier ouderdomspensioen verstaan en niet een vervroegd pensioen. U ontvangt het saldo zodra u 65 jaar wordt. Overigens zou dit straks best 66 jaar kunnen zijn als de pensioendatum eerder verschuift.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cor, 07-04-2012 19:54 #143
Beste Zeemeeuw,

Medio augustus 2012 word ik op 59 jarige leeftijd werkeloos. Aanvulling WW uitkering met eigen vermogen om onder rendementsheffing uit te komen.
Na WW uitkering, geen inkomen door te groot vermogen (spaargeld, Levensloop en ontslagvergoeding. Ik wil, door in 2015, of eerder, mijn pensioen naar voren te halen, mijn Levensloopsaldo van ca. 68K gebruiken om pensioen aan te vullen. De vraag is: kan dit, ongeacht of er een werkgever in het spel is en zo ja, hoe te handelen inzake uitbetaling Levensloopsaldo?
De 2e vraag is: kan ik vanuit de WW situatie, in 2013 mijn Levensloopsaldo overboeken naar de Vitaliteitsregeling om op deze manier in 2015, of eerder, mijn pensioen aan te vullen?

Met dank voor uw antwoord en met vriendelijke groet,
Cor Reactie infoteur, 08-04-2012
Beste Cor,
1. U doet er goed aan om te bekijken wat in de voorwaarden van uw levensloopregeling staat. Soms is ook afkoop van het tegoed mogelijk.
2. Uw levenslooptegoed opnemen als u werkloos bent, is niet mogelijk.
3. Overboeken van het saldo zal nog wel lukken, maar het geld opnemen kan alleen voor werknemers, ondernemers en resultaatgenieters.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nico van Lent, 07-04-2012 10:40 #142
Hallo,
Ik heb € 7000, 00 op mijn levenslooprekening staan.Omdat ik korter ben gaan werken heb ik in februari 2011 de stortingen op die rekening stop laten zetten. Kan ik nu nog verder gaan met levensloopsparen?
Over een paar jaar (ik ben nu 51) wil ik 4 maanden onbetaald verlof opnemen voor een reis. Volgens mij maakt het voor dat doel niet uit of ik spaar op een levensloop- of op een vitaliteitsrekening. Klopt dat of zie ik iets over het hoofd?
met dank en groet,
Nico Reactie infoteur, 07-04-2012
Hallo Nico van Lent,
U kunt verder gaan met levensloop sparen, maar bouwt in 2012 geen extra levensloopverlofkorting meer op. Deze korting hebt u ook niet bij het vitaliteitssparen
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan-Willem, 02-04-2012 12:05 #141
Om een extreem voorbeeld te nemen: Ik heb nu EUR. 4000, - levensloop gespaard. Als ik genoegen neem met EUR. 2000, - per jaar (ongeveer 5 % van mijn huidige salaris) mag ik dan 2 jaar met levensloopverlof? Reactie infoteur, 02-04-2012
Beste Jan-Willem,
U kunt dan twee jaar gebruik maken van het levensloopverlof.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Astrid, 30-03-2012 21:13 #140
Ik wil mijn levenslooptegoed vanaf 58 jaar tot dat ik 65 jaar word geheel opmaken in kleine jaarbedragen (waar ik geboeg aan heb). Dat heeft nogal wat voeten in de aarde want dat doet blijkbaar niemand. Wat is de maximale termijn dat je je levensloop mag opnemen (ik vind dat nergens), je mag toch zelf termijn en bedrag bepalen? Reactie infoteur, 31-03-2012
Beste Astrid,
U mag per maand niet meer geld opnemen dan uw maandloon totdat uw tegoed op is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Margo, 29-03-2012 21:05 #139
Ik heb eind 2012 een bedrag van 40000 euro op mijn levenslooprekening staan. Het was de bedoeling dan nog twee jaar verder te sparen en van 01-04-2015 tot 01-04-2018 verlof te kopen en aansluitend met pensioen te gaan. Ik ben nu 59 jaar. Kan ik in 2013 en 2014 gewoon blijven sparen (1650 per maand) en dan als mijn werkgever het goed vindt 3 jaar verlof kopen? Zo nee, wat zou een goed advies zijn? Reactie infoteur, 30-03-2012
Beste Margo,
Als u per 31 december 2011 meer dan 3000 euro tegoed had, kunt u gewoon doorgaan met sparen op de levensloopregeling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 28-03-2012 06:58 #138
Ik heb gelezen dat de inleg in de vitaliteitsregeling aftrekbaar is in box 1, klopt dat?
stel je zet je levenslooptegoed om in vitaliteitssparen. Kun je dan in dat jaar die inleg aftrekken op je aangifte? En stel je neemt je levensloop begin 2013 op, of je zet het om in vitaliteitssparen. Wat gebeurd er dan met de opgebouwde levensloopverlofkorting? Reactie infoteur, 28-03-2012
Beste Peter,
1. Uw storting in vitaliteitssparen is aftrekbaar in box 1 en de uitbetaling is belast in box 1.
2. Omzetten van een levensloopstegoed in een tegoed op de vitaliteitsregeling wordt niet als nieuwe inleg gezien.
3. Als u verlof opneemt en daarvoor de levensloopregeling gebruikt is dat inclusief de heffingskorting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Brenda, 27-03-2012 13:21 #137
Ik heb nu ongeveer maar 590 euro gespaard in mijn levenslooprekening. Als ik het goed begrijp moet ik dat dit jaar opnemen. Is er een manier waarop ik kan berekenen hoeveel geld ik uitbetaald krijg, dus als de inkomstenbelasting ed eraf zijn? 2. Als ik dat bedrag dan deel door mijn (netto?) uurloon, klopt het dat ik dan de uitkomst krijg van hoeveel uren verlof ik kan opnemen? Reactie infoteur, 27-03-2012
Beste Brenda,
1. Hoeveel u van de 590 euro overhoudt, hangt af van de hoogte van uw inkomen en het aantal jaren levensloopverlofkorting dat u hebt opgebouwd. De maximale korting bedraagt € 201 maal het aantal kalenderjaren waarin u hebt gespaard.
2. U zou bruto door bruto moeten delen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Patrick, 26-03-2012 13:11 #136
Stel ik doe mee aan de vitaliteitsregeling, wat gebeurd er als je voor je 65ste overlijd met het geld wat je gespaard hebt. Reactie infoteur, 26-03-2012
Beste Patrick,
Als uw tegoed op een spaarrekening staat, krijgen bij uw overlijden uw erfgenamen dit tegoed. Bij een verzekering of belegging is dit afhankelijk van de polisvoorwaarden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marga, 21-03-2012 10:34 #135
Ik spaar sinds 2006 mee met de levensloopregeling. Ik ben 32. Mijn saldo is nu ongeveer 11.000 euro. Hoe weet ik of het verstandig is mijn levensloop om te zetten naar vitaliteitsregeling? Reactie infoteur, 21-03-2012
Beste Marga,
Er zijn een aantal overwegingen die me zo te binnen schieten:
* bij de vitaliteitsregeling is het maximale spaarbedrag lager;
* bij de vitaliteitsregeling is er bestedingsvrijheid;
* op enig moment zal de levensloopregeling wel worden gesloten, omdat er nog te weinig deelnemers over zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ad, 19-03-2012 16:57 #134
In het jaar 2013 wordt ik 60 jaar. Dan heb ik ook vier jaren levensloop gespaard. Kan ik dan stoppen met werken? Hoeveel krijg je netto uitgekeerd? Reactie infoteur, 12-12-2019
Beste Ad,
1. Als uw werkgever het goed vindt, kunt u stoppen met werken, maar het is de vraag of u daarvoor voldoende hebt opgebouwd.
2. Wat u netto overhoudt, hangt af van wat u krijgt uitbetaald en de opgebouwde levensloopverlofkorting:

https://financieel.infonu.nl/belasting/115930-hoogte-heffingskortingen-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alice, 18-03-2012 20:09 #133
Ik ben net 62, heb 210% in de levensloop gespaard, wil toch wat langer blijven werken, stel ik blijf tot 65 werken, dan wordt het bedrag de dag voordat ik 65 wordt gestort, hoeveel %belasting moet ik daarvan betalen? Kan ik het bedrag op een bankspaarrekening laten storten, en dan het bedrag over 5 jaar uit laten betalen, of is het verstandiger b.v. een jaar eerder te stoppen. Het door storten in de vitaliteitsregeling is volgens mij geen optie klopt dat? Reactie infoteur, 19-03-2012
Beste Alice,
1. Als u nog een levenslooptegoed hebt als u met wettelijk pensioen gaat, wordt afhankelijk van uw inkomen in eerste instantie 42% of 52% belasting ingehouden. Maar die inhouding kunt u verrekenen bij uw aangifte inkomstenbelasting.
2. Het geld staat op een geblokkeerde bankrekening.
3. Als u niet zeker weet of u tot uw pensioengerechtigde leeftijd blijft werken, geeft het kiezen voor de vitaliteitsregeling meer bestedingsvrijheden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ad, 16-03-2012 13:40 #132
In het jaar 2013 wordt ik 60, kan ik dan na vier jaren levensloopsparen stoppen met werken? Reactie infoteur, 16-03-2012
Beste Ad,
U mag als u 64 bent stopen met werken, maar krijgt dan nog geen AOW.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Oudendijk, 14-03-2012 21:52 #131
Degene die momenteel een levensloop rekening hebben worden die vooraf of bijtijds geïnformeerd over het overzetten naar een vitaliteitsregeling of het laten uitkeren (onder inhouding van belasting)? Reactie infoteur, 15-03-2012
Beste M. Oudendijk,
Als uw tegoed lager is dan 3000 euro gaat een en ander automatisch. Zit u daarboven dan zult u zelf actie moeten ondernemen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mike, 14-03-2012 21:29 #130
Ik spaar in de levensloopregeling. De levensloopregeling is toch gustiger dan de nieuwe vitaliteitsregeling? Stel je voor je laat de levensregeling uitkeren begin 2013. Gaat dit dan tegen het bijzondertarief? Reactie infoteur, 27-02-2020
Beste Mike,
De uitkering van het tegoed op de levensloopregeling wordt belast met het bijzonder tarief, maar die kunt u verrekenen bij uw aangifte inkomsten belasting. Als teveel is ingehouden krijgt u geld terug:

https://financieel.infonu.nl/belasting/94097-geld-terug-van-de-belastingdienst-2019-en-2020-tips.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Leo, 28-02-2012 20:10 #129
Dank voor uw reactie.
Is het wellicht een idee te informeren bij de overheid zelf?
Ik denk zelf aan het ministerie van Sociale Zaken. Reactie infoteur, 28-02-2012
Beste Leo,
Dat staat u natuurlijk vrij. Een terugkoppeling daarvan wordt zeker op prijs gesteld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Leo, 27-02-2012 21:05 #128
Stel je verliest dit jaar je baan, kun je dan volgend jaar 2013 het levensloopsaldo > € 3000 doorstorten naar de vitaliteitsregeling ook al vind je geen ander werk? Ik word dit jaar 58jr Reactie infoteur, 28-02-2012
Beste Leo,
Dat is niet geheel duidelijk. De wetgever stelt dat alle deelnemers aan de levensloopregeling in het jaar 2013 hun levenslooptegoed zonder belastingheffing kunnen omzetten in vitaliteitssparen. Bovendien is de regeling zo dat iemand die werkloos wordt en een levenslooptegoed heeft dat tegoed kan meenemen naar de nieuwe werkgever en dus nog steeds als deelnemer wordt gezien. De combinatie van deze twee zaken zou betekenen dat u ook bij werkloosheid kunt overboeken naar de vitaliteitsregeling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 27-02-2012 18:41 #127
Omdat ik op mijn 61e vervroegd wilde stoppen heb ik de levensloop zo snel mogelijk maximaal volgestort. Nu ben ik door omstandigheden na meer dan 30 jaar mijn baan kwijt en is er op mijn leeftijd (59) in mijn vakgebied absolut geen uitzicht meer op werk. Hoe kan ik vanaf 2014 tot mijn pensionering in 2018, belastingvriendelijk inkomen uit het gespaarde levensloop tegoed ontvangen? Reactie infoteur, 27-02-2012
Beste Peter,
U kunt als uw dienstverband is beëindigd het levenslooptegoed afkopen als die mogelijkheid schriftelijk in de levensloopregeling is vastgelegd. Dan betaalt u loonbelasting over het tegoed zonder levensloopverlofkorting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Guido, 27-02-2012 16:39 #126
Mijn levensloopsaldo per 31-12-2011 was >3000 EUR. Ik wil graag doorstorten (dan maar zonder fiscaal voordeeltje) en dan NIET meedoen aan de nieuwe Vitaliteitsregeling, maar mijn gespaarde levensloopverlof straks WEL volledig in tijd opnemen voorafgaand aan pensionering om eerder te kunnen stoppen met werken. Kan dit laatste nog en zo ja, waar kan ik dat terugvinden? Reactie infoteur, 27-02-2012
Beste Guido,
Als u meer dan 3000 euro tegoed hebt en doorgaat met de levensloopregeling, gelden qua opname gewoon de oude regels van voor 2012. Eerder stoppen met werken in overleg met uw werkgever is dan een mogelijkheid.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anton, 23-02-2012 23:03 #125
In de reactie op de vraag van fred staat dat het gespaarde levensloopbedrag pas op 31 december 2012 te ontvangen is. Maar is het niet mogelijk om het op 1 januari 2012 op een valiteitsrekening te storten en dan direct vrij besteedbaar op te nemen. Behoudt je dan ook het recht op levensloopkorting. Reactie infoteur, 23-02-2012
Beste Anton,
De vitaliteitsregeling gaat helaas pas in 2013 in. Een opname uit dat tegoed is fiscaal belast, maar wel vrij opneembaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ger, 22-02-2012 19:09 #124
Ik lees op uw site dat bij de invoering van de vitaliteitsregeling het levenslooptegoed minus belasting in één keer wordt uitbetaald of u kiest ervoor om het opgebouwde tegoed zonder inhouding van belasting om te zetten in vitaliteitsparen.
Dit stelt u ook in uw reactie naar Fred.
Ik lees echter op de site van de rijksoverheid :
Is uw saldo op 31 december 2011 minder dan € 3.000 en zet u het tegoed in 2013 niet om in vitaliteitssparen, dan wordt het tegoed uitgekeerd en op 31 december 2013 belast als loon.
Hier zit dus een duidelijk verschil van uitleg als het gaat om uitbetaling. Wat is nu juist? Reactie infoteur, 23-02-2012
Beste Ger,
U moet onderscheid maken tussen een tegoed op 31 december 2011 dat hoger dan wel lager is dan 3000 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fred, 18-02-2012 12:23 #123
Ik heb een aantal reactie met betrekking tot de levensloopregeling gelezen maar kan nog niet een duidelijk antwoord vinden.
Ik heb nu ongeveer 7500 euro op de levenslooprekening staan. Wanneer en hoe kan ik dit bedrag op zijn vroegst opnemen? Is het in te schatten hoeveel ik netto overhoud? Wordt de levensloopkorting ook verekend als ik het bedrag over stort op een validiteitsrekening en het dan opneem voor andere doelen dan waarvoor de levensloop bedoelt was? Reactie infoteur, 18-02-2012
Beste Fred,
1. Deelnemers aan de levensloopregeling kunnen op zijn vroegst op 31 december 2013 het tegoed ontvangen. Dit wordt belast als loon.
2. U kunt er ook voor kiezen om uw tegoed onbelast vanaf 1 januari 2013 over te boeken naar de vitaliteitsregeling.
3. Ook een opname van een tegoed uit de vitaliteitsregeling is fiscaal belast.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kpj, 07-02-2012 10:14 #122
Hierbij de vraag of de werkgever de 613 euro in 2012 bij het nettoloon moet voegen en uitkeren? Of is het zo dat je als werknemer er 613 euro op achteruit gaat als er verder geen andere regeling door de werkgever wordt aangeboden? Reactie infoteur, 07-02-2012
Beste Kpj,
De spaarloonregeling is per 1/1/2012 vervallen en daarmee ook de mogelijkheid om 613 euro te sparen via de spaarloonregeling. Die 613 euro bruto kan dus niet meer worden ingehouden, maar maakt weer onderdeel uit van het bruto salaris.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Robbie, 01-02-2012 14:17 #121
Wat gebeurt er met de heffingskorting als je besluit om levensloop om te zetten in vitaliteitsregeling? Reactie infoteur, 01-02-2012
Beste Robbie,
De levensloopverlofkorting wordt bij de overdracht naar de vitaliteitsregeling verrekend, zodra u verlof opneemt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Thea, 31-01-2012 19:16 #120
Ik heb een bedrag van 9000 op mijn levenslooprekening staan. Ik heb nog nooit mijn inleg als aftrekpost gebruikt in Box 1, zie dat ook nergens staan in het belastingformulier. Wel aftrekposten huis en ziektekosten.
Ben ik nu zo dom? Of wordt dat verrekend als ik het saldo in 2013 laat uitkeren.
Ik zie anders niet waar voor belastingvoordeel ik zou hebben. Ik heb verder geen noemens
waardige spaarrekening waar ik vermogensheffing over zou moeten betalen, dus dat voordeel is er zowiezo niet. Of wordt het belastingvoordeel verrekend via mijn loonstrook door mijn werkgever? Reactie infoteur, 27-02-2020
Beste Thea,
Het tegoed van de levensloopregeling is zolang het op de geblokkeerde rekening staat onbelast. De inleg in de levensloopregeling vermindert ook de grondslag voor de Zvw-bijdrage. Dat is uw fiscale voordeel als u geen verlof opneemt. Maar als u niet boven de vrijstelling op spaargeld uitkomt, is dat een relatief klein voordeel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/43699-belastingen-de-belastingvrijstelling-sparen-en-vermogen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Graham Maynard, 24-01-2012 21:34 #119
Ik ben 61 en will werken tot mijn 65de. Ik heb nu +/- €120,000 in mijn levensloopregeling. Is het mogelijk dat ik de geld kan laten staan in de levenslooprekening tot dat ik 65 bent of wordt het geld uitbetaald in 2013? Reactie infoteur, 24-01-2012
Beste Graham Maynard,
Omdat u per 31 december 2011 een hoger tegoed had dan 3000 euro, kunt u het geld ook laten staan. Het wordt dan uiterlijk uitbetaald als u 65 wordt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Patrick de Vries, 24-01-2012 11:19 #118
Ik heb op mijn levenslooprekening ongeveer 10K staan. Ik wil niet deelnemen aan de Vitaliteitsregeling. Klopt het dat het dit bedrag, minus inkomstenbelasting en korting eind 2013 wordt uitbetaald? Het is me nog niet geheel duidelijk. Is het regeerakkoord inmiddels definitief? Alvast bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 24-01-2012
Beste Patrick de Vries,
Uw levenslooptegoed wordt dan op 31 december 2013 belast als loon uitbetaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sandra Graaf, 17-01-2012 16:38 #117
Vraag: is het raadzaam om het saldo van mijn spaarloonrekening nu op te nemen en daarna te storten op mijn levensloopregeling? Reactie infoteur, 17-01-2012
Beste Sandra,
U kunt dat doen, maar moet dan weldoende via de levensloopregeling hebben opgebouwd. Op uw spaarloonrekening doet het momenteel toch niets.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mike, 12-01-2012 22:22 #116
Als je je levensloopsaldo wil laten uitkeren kan dat pas in 2013. Zijn er ook mogelijkheden om geen belasting te hoeven te betalen over de uitkering. B.v bedrag gebruiken voor aflossing hypotheek, studie kinderen of i.d.

Ik meen dat de rente van het spaarloon in het verleden op een vrije rekening werd gestort. Is de rente bij de levensloop vrij opneembaar? Als het niet zo is betaal je over de ontvangen rente ook tzt belasting, toch? Reactie infoteur, 13-01-2012
Beste Mike,
1. De enige mogelijkheid is het betalen van belasting uitstellen via overboeking naar de vitaliteitsregeling.
2. Klopt, maar u maakt wel gebruik van de de levensloopverlofkorting van maximaal € 201 in 2011.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mike Trumpi, 11-01-2012 22:00 #115
1) Als je saldo hoger is dan 3000 euro is het toch verstandiger op door te sparen in de levensloop dan over te gaan naar de vitaliteitsregeling
2) Kan je met de levensloop b.v. vanaf je zestigste ook één dag minder gaan werken (indien werkgever akkoord gaat) Reactie infoteur, 11-01-2012
Beste Mike Trumpi,
Het is wel zo dat u dan verder spaart zonder extra verlofkorting. U mag een dag verlof nemen als de werkgever daarmee akkoord is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nelly, 05-01-2012 16:52 #114
Ik spaar nu 100 euro bruto van mijn salaris en kan dat in 2012 ook blijven in leggen, is het dan 100 euro netto? Reactie infoteur, 05-01-2012
Beste Nelly,
Ja dat klopt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chris Bek, 01-01-2012 14:13 #113
Beste Zeemeeuw.
Geniet nu van een pre-pensioen.Juni 2013 word ik 65. Wordt mijn levensloop [< 20.000 euro] dan in een keer uitgekeerd of kan ik nog doorsparen? Heeft het dan voor mij nog fiscale voordelen? Hartelijke groet, C.Bek Reactie infoteur, 01-01-2012
Beste Chris Bek,
Eenmaal 65 jaar wordt uw spaartegoed op de levensloopregeling in geld uitgekeerd. De levensloopregeling stopt dan automatisch.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 29-12-2011 17:22 #112
Tot mijn schrik ontdek ik nu pas dat uitkeringen uit de levensloopregeling worden afgetrokken van de AOW partnertoeslag. Het idee was dat mijn partner zou stoppen met werken als ik 65 wordt in 2012 en dan een klein bedrag uit de levensloopregeling maandelijks op te nemen. Dat gaat nu niet meer op blijkbaar en ook het belasting voordeel is al vervallen. Zo hebben wij dus gespaard om de staat te spekken. Mijn vraag is de volgende. Als wij in 2013 het levenslooptegoed van ongeveer 10.000 euro in een keer uit laten keren wordt dat dan in mindering gebracht op de partnertoeslag van 1 maand of wordt dat over een heel jaar berekend. Als het in mindering gebracht op de maand waarin de levensloop wordt uitgekeer kost dat maar 1 maand partnertoeslag en kunnen wij daar nog mee leven, zij het knarsetandend. Reactie infoteur, 29-12-2011
Beste Henk,
Bij de partnertoeslag wordt gekeken naar het inkomen van uw partner in een bepaald jaar en vervolgens berekend of u nog recht hebt op de AOW-partnertoeslag. Bovendien is per 1 augustus 2011 e.e.a veranderd. Dit wordt u uitstekend uitgelegd in het artikel:

http://www.nieuws-uitgelicht.infonu.nl/financieel/79342-partnertoeslag-aow-omlaag.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 28-12-2011 12:19 #111
Als ik mijn saldo van de levensloop (circa € 12.000) wil laten uitkeren (na aftrek van belasting), en niet wens mee te doen aan de vitaliteitsregeling, moet ik dan wachten tot 2013 of mag dit ook al in 2012? Reactie infoteur, 28-12-2011
Beste Peter,
De levensloopregeling cash laten uitbetalen kan pas na de start van de vitaliteitsregeling in 2013.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Koos, 23-12-2011 17:11 #110
Beste Zeemeeuw,

Ik ben 38 en heb zo'n 27K in een levensloopregeling zitten. Als ik het goed begrijp kom ik niet in aanmerking voor continuering (alleen boven de 58 jaar) en krijg ik mijn 27K minus belasting per 1-1-2013 uitgekeerd als ik 't niet in de nieuwe vitaliteitsregeling wens te storten.
(1) Kan ik het volledige bedrag dan aanwenden om een deel van mijn hypotheek tussentijds af te lossen?

Nu hebben mijn partner en ik samen al zo'n 40K spaargeld.
(2) Komt die 27K -- indien uitgekeerd -- dan bovenop die 40K voor de jaaraangifte, ook al storten we het meteen door naar een aflossing hypotheek?

(3) Anders gezegd, wat is gunstiger: op 1-1-2013 alles verzilveren en in één keer aflossen op de hypotheek, of overgaan naar de vitaliteitsregeling en jaarlijks een deel op de hypotheek aflossen?

Bij voorbaat hartelijk dank voor het antwoord! Reactie infoteur, 28-03-2012
Beste Koos,
1. U kunt gewoon door met de levensloopregeling als u dat zou willen en iedereen kan in 2013 zijn levenslooptegoed omzetten in de vitaliteitsregeling. (zie artikel).
2. Het spaargeld telt mee als vermogen in box 3 als het per 1 januari van het jaar op uw spaarrekening staat of in uw bezit is.
3. U kunt bij uitbetaling in cash uw geld ook voor de aflossing van een hypotheek gebruiken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carola, 22-12-2011 10:48 #109
Wie opent een rekening voor het vitaliteitssparen: gaat dit via de werkgever of is de werknemer verantwoordelijk om een rekening te openen en dit nummer door te geven aan de werkgever? Reactie infoteur, 22-12-2011
Beste Carola,
De werknemer neemt het initiatief voor vitaliteitssparen en geeft dit door aan de werkgever, die vervolgens een deel van het brutoloon op de rekening stort.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 18-12-2011 21:57 #108
Dank!
Voor alle duidelijkheid: stel het volgende, ervan uitgaande dat ik in 2013 50.000 euro overhevel van levensloop naar vitaliteit; in 2014 dus niet meer want mijn levensloop bestaat dan niet meer.

Tegoed op vitaliteitsrekening op 01-03-2013: 50.000 euro
Opname van vitaliteitsrekening op 01-04-2013: 15.000 euro
Aflossing hypotheek op 01-05-2013: 15.000 euro

Tegoed op vitaliteitsrekening op 01-01-2014: 35.000 euro
Opname van vitaliteitsrekening op 01-02-2014: 15.000 euro
Aflossing hypotheek op 01-03-2013: 15.000 euro

Tegoed op vitaliteitsrekening op 01-01-2015: 20.000 euro
Opname van vitaliteitsrekening op 01-02-2015: 15.000 euro
Aflossing hypotheek op 01-03-2015: 15.000 euro

Tegoed op vitaliteitsrekening op 01-01-2016: 5.000 euro
Eventueel opnieuw beginnen met sparen t.b.v. vitaliteitsregeling

Vraag: kan dit zonder fiscale consequenties in box 3, dus afgezien van de fiscale consequenties in box 1? Reactie infoteur, 19-12-2011
Beste Johan,
U neemt geld op van de vitaliteitsregeling en lost daarmee een deel van de hypotheek af op uw eigen huis (hoofdverblijf). Opname en aflossing hebben dan alleen gevolgen voor box 1 van de inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 18-12-2011 19:20 #107
Stel ik hevel in 2013 mijn levenslooptegoed van circa 50.000 euro over naar de vitaliteitsregeling. Kan ik dan in datzelfde jaar ook nog het maximale jaarlijkse bedrag van 5.000 euro bijstorten op de vitaliteitsrekening? De storting van 50.000 euro blijft in 2013 vrij in box 3. Blijft het bedrag ook in 2014 en in de jaren daarna vrij in box 3? Dus zo lang het op de vitaliteitsrekening staat? (Van verschillende kanten hoor ik dat het deel boven 20.000 euro vanaf 2014 wel belast wordt, maar niemand lijkt het zeker te weten.)
Wat zijn de fiscale consequenties precies als ik het vitaliteitstegoed vanaf 2013 gedurende drie of vier jaar gebruik om bijvoorbeeld mijn hypotheek deels af te lossen? Reactie infoteur, 18-12-2011
Beste Johan,
1. In de overgangsregeling mag u de 50.000 euro storten, maar omdat u dan boven de 20.000 euro bent, kunt u voorlopig niet bijstorten.
2. Zolang het geld vanaf 2013 is omgezet en op de vitaliteitsrekening staat, blijft dat buiten de inkomstenbelasting en buiten box 3.
3. Als u na 2013 geld overstort van de levensloopregeling naar de vitaliteitsregeling is het meerdere dan 20.000 fiscaal belast.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeroen, 14-12-2011 20:25 #106
Ik heb nu 5 jaar meegedaan met de Levensloopregeling en zal aan het einde van dit jaar een saldo van ca. € 3.500,00 hebben. Nu kwam ik er voor mijzelf al snel achter dat ik de verkeerde keuze had gemaakt (toch liever de spaarloonregeling). Nu valt de spaarloonregeling in 2012 onbelast vrij. Eigenlijk wil ik mijn saldo van mijn Levensloopregeling ook zo snel als mogelijk vrij laten vallen. Via de tussenpersoon van mijn werk begreep ik dat dat wel mogelijk is, maar dat mijn tegoed dan met 42% wordt belast!? Dat zou betekenen dat ik dan behoorlijk word "bestraft" ten aanzien van mijn bruto-netto voordeel van mijn inleg. Klopt mijn beredenering en hoe snel kan ik bij mijn Levenslooptegoed komen? Alvast bedankt voor uw antwoord. Reactie infoteur, 15-12-2011
Beste Jeroen,
1. Opname van een tegoed uit de levensloopregeling is alleen bedoeld voor verlof.
2. Afkopen is een mogelijkheid als dat in de levensloopregeling schriftelijk is vastgelegd.
3. Uitbetalen wordt nu mogelijk bij de introductie van het vitaliteitssparen. Alleen dan wordt verrekend met de opgebouwde heffingskorting, anders niet.
4. Hoeveel belasting u zult moeten betalen, hangt af van de hoogte van uw inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marcus J., 14-12-2011 16:10 #105
Hoi Zeemeeuw, ik ben 40 jaar oud en heb 80000 euro in levensloop gestort de afgelopen jaren. Ik wilde dit gaan gebruiken om ergens in de toekomst een paar jaar te stoppen met werken. Begrijp ik nou goed dat er een beperking aan het openemen uit de vitaliteitsregeling is? Of kan ik dit tegoed daar straks in een periode van bijvoorbeeld 3 jaar uit opnemen? Reactie infoteur, 14-12-2011
Beste Marcus J.,
Een opname uit het vitaliteissparen na het bereiken van de 62-jarige leeftijd mag inderdaad maximaal € 10.000 per jaar bedragen om te voorkomen dat het gebruikt wordt als een vervroegd pensioen. Een beperking voordat u 62 jaar wordt is mij niet bekend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk Janssen, 13-12-2011 21:11 #104
Beste Zeemeeuw,

onderstaand enkele passages uit het informatie-blad van de rijksoverheid:
"Alle deelnemers aan de levensloopregeling kunnen in het jaar 2013 hun
levenslooptegoed zonder belastingheffing omzetten in vitaliteitssparen."

"De stortingen in vitaliteitssparen zijn fiscaal aftrekbaar in box 1 en er wordt pas
belasting geheven bij opname van het tegoed. Er geldt een jaarlijks aftrekbare maximuminleg van € 5.000.

Hoeveel mag ik nu aftrekken in box 1 wanneer ik gebruik maak van de overgangsregeling voor een bedrag van >20000 euro? Reactie infoteur, 14-12-2011
Beste Henk Janssen,
De omzetting naar vitaliteitssparen zal zoveel mogelijk fiscaal neutraal verlopen. Dat houdt in dat als u alleen doorstort er geen extra fiscale aftrek is. Dat geldt alleen voor een nieuw geld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dave, 13-12-2011 12:16 #103
Naar wat ik heb begrepen wordt, indien de WIA van toepassing wordt, de levensloopuitkering in mindering gebracht op de WIA, omdat het als (bedrijfsmatig)inkomen wordt gezien. Geldt deze constructie ook bij de vitaliteitsregeling? Reactie infoteur, 13-12-2011
Beste Dave,
Uitbetaling van de levensloopregeling en vitaliteitsregeling wordt als extra inkomen gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerjan de Koning, 13-12-2011 07:06 #102
Het klopt dus dat ik in 2013, wanneer de vitaliteitsregeling start, ik mijn levensloop kan stoppen en het bedrag (hoger dan 3000 euro) kan opnemen? Reactie infoteur, 13-12-2011
Beste Gerjan de Koning,
Als u aangeeft het te willen laten uitbetalen, kan dat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jacqueline, 11-12-2011 15:54 #101
Beste zeemeeuw
In wil mijn levensloop na 2012 door laten lopen in de viataliteitsregeling (€15.000) Na mijn 60-ste (ben nu 55) wil ik in gedeeltes dit bedrag opnemen door iets korter te gaan werken om mijn inkomen daar mee aan te vullen
1) Kan ik voor de mindere uren die ik dan ga werken toch nog pensioenpremie betalen om mijn pensioen verder op te bouwen?
2) Wordt de opgebouwde verlofkorting van de voorliggende jaren dan nog verrekend of is die te komen te vervallen? Reactie infoteur, 11-12-2011
Beste Jacqueline,
1. Helaas zijn pensioenregelingen per sector en per bedrijf verschillend. U kunt dus het beste bij uw werkgever of het pensioenfonds informeren wat de gevolgen van dit onbetaald verlof zijn.
2. De verlofkorting wordt bij de overdracht naar de vitaliteitsregeling verrekend, zodra u verlof opneemt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roland, 09-12-2011 18:22 #100
Beste zeemeeuw,
Wat gebeurt er met mijn opgebouwde verlofkorting als ik de levensloop omzet in
de vitaliteitsregeling?
Kun je een spaartegoed boven 3000 euro ook uit laten betalen?
Met vriendelijke groet,
Roland Reactie infoteur, 09-12-2011
Beste Roland,
1. Uiterlijk in 2013 laten uitbetalen is met heffingskorting.
2. Wie meer heeft dan 3000 euro kan kiezen, wie minder heeft niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marijn, 08-12-2011 11:51 #99
Ik wil zowieso in 2012 mijn opgebouwde levensloop gebruiken voor ouderschapsverlof maar mijn saldo is minder dan 3000 euro. Heb ik er dan nog voordeel aan om bij te storten en zo in 2012 nog maandelijks in de levensloop bij te storten welke ik dan oook direct maandelijks opneem? Reactie infoteur, 08-12-2011
Beste Marijn,
Dat hoeft niet. Ook met minder dan 3000 euro kunt u in 2012 nog verlof opnemen maar niet meer bijstorten. Of het verstandig is om bij storten, hangt dan vooral af van hoeveel dagen u aan ouderschapsverlof wilt opnemen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Aino, 07-12-2011 21:31 #98
Ik heb een substantieel bedrag (ca. 45000,-) levensloop opgebouwd, dat was bedoeld voor vervroegd pensioen. Ik wil geen vitaliteitsregeling en zal het bedrag dus in geld verzilveren (om elders verder te sparen). Is het dan beter dat in tweeën te doen (2012 en 2013 of mag dat ook later nog), om ze de progressie in de inkomsten belasting te beperken? Of maakt dat niet uit en wordt het dan volgens bijzonder tarief verrekend of zo? (ik ben een leek op dit gebied) Reactie infoteur, 08-12-2011
Beste Aino,
1. De levensloopregeling betaalt op zijn vroegst in 2013 uit in cash bij de start van de vitaliteitsregeling.
2. Of in twee keer laten uitbetalen voordeliger is, hangt af van uw inkomen. Als u door in één uit te laten betalen in een hogere belastingschijf komt en bij in twee keer uitbetalen niet, is het in twee keer laten uitbetalen voordeliger.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 06-12-2011 19:00 #97
Ik heb ook meer dan 3000 euri op m'n levensloop. Mijn vraag; Is het niet verstandiger het bedrag eerst te storten op een vitaliteitsrekening en dan op te nemen. Is dit niet fiscaal niet wat voordeliger?

Met vriendelijke groet Reactie infoteur, 06-12-2011
Beste Jan,
In beide gevallen is de het tegoed fiscaal belast. Maar bij het uitbetalen van de levensloopregeling benut u nog de opgebouwde heffingskorting, bij de vitaliteitsregeling niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dick, 06-12-2011 12:19 #96
Ik heb vanaf 2006 gespaard in de levensloopregeling. Nu deze per 1-1-2012 wordt beëindigd en de vitaliteitsregeling voor mij geen optie is, wil ik het bedrag z.s.m. laten uitbetalen. Echter ik kan hierover nergens informatie vinden hoe er fiscaal wordt afgerekend. Graag info hierover. Reactie infoteur, 06-12-2011
Beste Dick,
Als u het tegoed van de levensloopregeling laat uitbetalen en geen verlof opneemt, wordt het uitgekeerde bedrag als inkomen gezien waarover u inkomstenbelasting (en premies) betaalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 21-11-2011 23:21 #95
Sorry zeemeeuw dat ik misschien een beetje teveel vraag maar wat bedoelt u met: is ook niet anders haalbaar? Bedoelt u dat uitbetalen zonder verlof met heffingskorting alleen kan als het bedrag onder de 3000 euro ligt? En daarboven (op 31-12-2011) niet? Want dan ga ik niet bijstorten, daar draait het nu om? U schrijft in 2 b :"uiterlijk in 2013 uitbetalen", bedoelt u dit uitbetalen in verlof of daadwerkelijk uitbetalen in geld? Ik hoop dat u mij dit nog kunt beantwoorden. Reactie infoteur, 22-11-2011
Beste Johan,
1. Ik denk dat het niet goed is, niet haalbaar zou zijn, als iedereen nu snel zijn verlof gaat opnemen, omdat een regeling ophoudt te bestaan.
2. Met uitbetalen bedoel ik cash zonder de verplichting om verlof op te nemen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 21-11-2011 12:22 #94
Beste zeemeeuw,
Hartelijk dank voor uw duidelijke antwoord. Rest mij na wat telefoontjes met PGGM nog 1 vraag:
Stel: ik stort bij, neem in 2012 en 2013 nog gewoon deel aan levensloop. Ik neem niet op, ga het ook niet doorstorten. Wordt mijn saldo wat dan op 31-12-2013 op mijn rekening staat uitbetaald met de heffingskorting verrekening?
PGGM kan mij hier geen duidelijk antwoord op geven. Zij zeggen dat ik sowieso geen gebruik kan maken van de heffingskorting in welk geval dan ook! Volgens hen ben ik dat bij uitbetaling kwijt… Reactie infoteur, 21-11-2011
Beste Johan,
1. De heffingskorting wordt verrekend als u verlof neemt of in de situatie dat het saldo moet worden uitbetaald. Ook in 2013 is de uitbetaling met verrekening van de heffingskorting voor wie meer dan 3000 als saldo heeft staan.
2. Mede naar aanleiding van uw vragen kom ik eigenlijk tot de volgende conclusie:
a) Onder de 3000 euro laten uitbetalen kan zonder verlof (is ook niet anders haalbaar) en is met heffingskorting.
b) Boven de 3000 euro kunt u kiezen. Uiterlijk in 2013 laten uitbetalen is dan met heffingskorting.
c) Na 2013 blijven zitten in de levensloopregeling, betekent dat u bij opname moet voldoen aan de regels van de levensloopregeling.
d) In 2013 doorstorten naar de vitaliteitsregeling betekent uitbetaling van de opgebouwde heffingskorting bij opname verlof en anders niet. Maar dat is nog niet geheel duidelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 20-11-2011 19:03 #93
Je antwoord blijft nog onduidelijk wat er met de heffingkorting gebeurd wanner ik geen verlof opneem maar het wil. Laten uitbetalen en wat dan het verschil is wanneer ik dus niet bijstort of wel en dit uitbetaald wordt vanuit de vitaliteitsregeling! Als ik niets doe lijkt het me duidelijk en wordt mijn tegoed van 2900 euro in januari 2013 uitbetaald en krijg ik 5 jaar maal 201 euro heffingkorting. Wat als ik nu doorstort tot 3001 euro volgend jaar 25 euro blijf inleggen en dan in januari 2013 3301 euro wil laten uitbetalen? Heb ik dan ook recht op die heffingkorting? Is dit überhaupt uit te laten betalen of mag dit niet en moet ik hiervoor verlof opnemen. In een schrijven van PGGM wordt vermeld dat wanneer je minder dan 3000 euro heb gespaard en je geen verlof opneemt het restant uitbetaald word plus dat je gebruik kan maken van de heffingkorting! Ik wil laten uitbetalen wat kan ik nu het beste doen? Bedankt in ieder geval voor je antwoorden. Reactie infoteur, 20-11-2011
Beste Johan,
1. Ik geef dezelfde interpretatie aan de voornemens van het kabinet als kennelijk het PGGM. Dat houdt in dat als u het laat uitbetalen doordat u onder de 3000 euro zit, u daarover belasting moet betalen met verrekening van de opgebouwde heffingskortingen.
2. Als u het overboekt naar de vitaliteitsregeling wordt het al lastiger om de voornemens te interpreteren. Ik denk dat u dan alleen gebruik kunt maken van de heffingskortingen als u het tegoed voor verlof opneemt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 20-11-2011 14:21 #92
Beste zeemeeuw,
Dus als ik doorstort mag ik dit uit laten betalen als ik het nodig heb plus dat daar dan de heffingkorting in wordt verwerkt. Ik sta voor een dillema en wil het maximale er uit halen. Kan dat geld trouwens wel goed gebruiken en wil het ook uit laten betalen. Kort gevraagd: kan ik in de nieuwe vitaliteitsregeling uit laten betalen wanneer ik wil plus gebruik te maken van de korting? Misschien omslachtig hoe ik het uitleg maar het is ook erg moeilijk allemaal. Wat is het gunstigst? Reactie infoteur, 20-11-2011
Beste Johan,
Het kabinet zegt de opgebouwde rechten te respecteren. Dat zou betekenen dat de levensloopkorting bij doorstorten behouden blijft als het tegoed voor verlof wordt opgenomen, want daar is de levensloopverlofkorting oorspronkelijk voor bedoeld. Dat zou bovendien betekenen dat als u de levensloopregeling laat uitbetalen in plaats van over te boeken, de opgebouwde levensloopkorting wordt verrekend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 19-11-2011 23:31 #91
Ik heb een levenslooptegoed van 2900 euro. Zit dus net onder de 3000. Kan ik nu beter aanvullen of niets doen en in 2013 uit laten betalen? Ik neem al meer dan 5 jaar deel. Met minimale inleg van 39 euro per maand, destijds gedaan ivm ouderschapsverlof. Als ik laat uitbetalen in 2013 begrijp ik dan goed dat ik sowieso de heffingkorting à 5 x 201 euro krijg. Simpel gezegd: uitkering 2900 euro voor het gemak de helft naar de belasting, blijft er 1450 over daar komt de korting bij is dan netto 2455? En stel ik stort bij en wil toch in 2013 dit uit laten betalen mag dit dan en blijft ik dan ook die heffingkorting houden. Waar het om gaat is dus: mocht ik bij storten ben ik dan ook na 2013 vrij om op welk ogenblik dan ook dit geld uit te laten betalen inclusief de heffingkortingen? Reactie infoteur, 20-11-2011
Beste Johan,
1. U mag uw tegoed in de vitaliteitsregeling vrij opnemen. Als u uw tegoed doorstort naar de vitaliteitsregeling is dat in 2013 nog belastingvrij, maar daarna niet meer.
2. Verder hebt u inderdaad recht op de levensloopverlofkorting zoals u berekent, zodra u verlof opneemt of doorstort en daarna voor verlof opneemt, of het in 2013 laat uitbetalen omdat het saldo lager is dan 3000 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Twijnstra, 17-11-2011 19:23 #90
Ik heb een levensloopregeling en die is ruim boven de 3000. Ik wil doorsparen, voorheen kon ik een aanvraagformulier downlouden dit formulier is nergens meer te vinden Dit formulier vulde ik in en via mijn loonadministratieb en dab werd er maandelijks een bruto bedrag van mijn loon overgeboekt naar mijn levenslooprekening. Voor elk jaar dat ik wil meedoen moet ik een formulier indienen allen is mijn vraag waar vind ik het formulier? Mijn werkgever heeft het niet en op de site van het rijk kan ik het nergens vinden.
graag advies hoe aan het formulier te komen.
met groeten
`leeuwarden` Reactie infoteur, 17-11-2011
Beste Twijnstra,
Een voorbeeld kunt u downloaden van:

http://www.scoba.nl/Nieuws%20scoba/levensloopregeling.htm

Een enkele aanpassing hierop en u kunt aan de slag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jss, 15-11-2011 12:23 #89
Beste Zeemeeuw,

Hartelijk dank voor uw toelichting en het beantwoorden van mijn vragen :-)

1. Als ik het dus goed begrijp kan het tegoed op de levensloopregeling dus in 2013 worden uitbetaald zonder hiervoor verlof op te hoeven nemen. Als het bedrag in 2013 wordt uitbetaald wordt er dus rekening gehouden met de opgebouwde levensloopkorting Je hoeft dus geen belasting te betalen over het deel "opgebouwde levensloopkorting van de afgelopen 5 jaren". Is dit correct?

De onderstaande vragen waren volgens mij nog niet (geheel) beantwoord:

2. Wat is in mijn geval fiscaal voordeliger bij een jaarlijkse inleg van Eur. 720,-:

- De levensloopregeling voortzetten (met behoud van de opgebouwde levensloopkorting maar vanaf 2012 zonder opbouw van de levensloopkorting)
- Omzetten in 2012 naar de Vitaliteitsregeling

Ik hoor graag van u. Nogmaals hartelijk dank. Reactie infoteur, 15-11-2011
Beste Jss,
1. Ja dat is correct.
2. In 2012 bestaat de vitaliteitsregeling nog niet. Doorstorten van het opgebouwde tegoed naar de vitaliteitsregeling is fiscaal niet anders dan blijven zitten in de levensloopregeling, maar de opnamevrijheid is in de vitaliteitsregeling groter.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Catharina, 15-11-2011 11:23 #88
Als ik op 01.01.2013 (62 jaar) geen inkomen heb en geen werkgever, geen resultaatgenieter of zelfstandig ondernemer ben en ik laat mijn opgebouwde tegoed uit de levensloop in 2013 overhevelen naar de vitaliteitsregeling, kan ik dan uitkering ontvangen uit mijn tegoed om van te leven? Reactie infoteur, 15-11-2011
Beste Catharina,
Ja dat kan wel, want het tegoed op de vitaliteitsregeling is vrij opneembaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jss, 15-11-2011 01:20 #87
Beste Zeemeeuw,

Als ik dit alles nu gelezen heb begrijp ik dan het volgende goed?
- Vanaf 01.01.2013 (en niet eerder) is het mogelijk om je levenslooptegoed, mits Eur. 3000,- saldo op 31.12.2011, uit te laten betalen zonder hiervoor verlof te hoeven op te nemen? Er zal dan (uiteraard) wel belasting over moeten betaald.
- Het is ook mogelijk om door te gaan met de levensloopregeling vanaf 2012 tot bijv. aan je pensioen, echter levenloopkorting zal je dan vanaf 2012 niet meer opbouwen.

Mijn vraag is tevens:
- Wat gebeurd er in beide gevallen met de levensloopkorting van de afgelopen 5 jaar? Heb je nog wel recht, indien je het tegoed laat uitbetalen in 2013 zonder verlof op te nemen, op de 5 jaar levensloopkorting of vervalt dit? Heb je als je door gaat met de levensloopregeling nog recht op de opgebouwde 5 jaar levensloopkorting op het moment als je bijv. later met pensioen gaat?

Tevens zou ik als laatste graag willen weten wat fiscaal voordeliger is bij een jaarlijkse inleg van Eur. 720,-:
- De levensloopregeling voortzetten (maar dan vanaf 2012 zonder opbouw van de levensloopkorting)
- Omzetten in 2012 naar een Vitaliteitsregeling
- Is het correct dat een bedrag voor Vitaliteitsregeling ook jaarlijks aftrekbaar is?

Ik hoor graag van u. Alvast Hartelijk dank… Reactie infoteur, 15-11-2011
Beste Jss,
1. Het opgebouwde tegoed blijft inclusief de opgebouwde levensloopkorting gehandhaafd.
2. De vitaliteitsregeling gaat pas in 2013 in. De inleg is bij de vitaliteitsregeling fiscaal aftrekbaar.
3. Het tegoed op de levensloopregeling kan inderdaad pas in 2013 worden uitbetaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rene, 14-11-2011 20:42 #86
Ik heb een levensloopregeling ca, 50.000. Maximale duur WW uitkering tot 31.12.2012. Deze datum ben ik 62 jaar. Kan vermoedelijk niet meer aan het werk komen. Bedoeling dwas om vervroeg te stoppen met werken t.w. 01.06.2012. Hoe kan ik aan mijn gespaarde geld komen na 31.12.2012. Ik moet deze tweeeneenhalf jaar overbruggen alvorens is een AOW uitkering krijg. Reactie infoteur, 15-11-2011
Beste Rene,
Als u niet meer aan het werk komt en nog een tegoed op uw levenslooprekening hebt staan, wordt dit tegoed in één keer aan u uitbetaald zodra u 65 jaar wordt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Herman, 13-11-2011 11:46 #85
Ik heb een levenslooprekening met een leuk saldo van meer dan € 100.000. Ben nu 59 jaar, in 2013 word ik 61 jaar.
(1) Stel dat ik in 2013 werkloos ben, kan ik dan toch een vitaliteitsrekening openen? Of is een arbeidscontract of zelfstandige status een vereiste?
(2) Mocht het antwoord ja zijn, dan kan ik dus het gehele levensloopsaldo in de nieuwe vitaliteitsrekening overbrengen. Geldt daarbij de opgebouwde levensloopverlofkorting?

Het idee is om van de vitaliteitsrekening in 2013 een opname te doen van een significant deelbedrag, daarna elk jaar het maximumbedrag van € 10.000 per jaar (ouder dan 61 jaar). Het restsaldo wordt in 2017 uitgekeerd als ik 65 jaar word, neem ik aan.

Dank! Reactie infoteur, 13-11-2011
Beste Herman,
Als u werkloos wordt, blijft uw saldo op vitaliteitssparen staan totdat u weer een werknemer, ondernemer of resultaatgenieter bent. Een resultaatgenieter geniet resultaat uit overige werkzaamheden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jakob, 10-11-2011 19:40 #84
Zo`n 5 jaar geleden heb ik flink gestort in de levensloopregeling (>50000) Inmiddels ben ik zzp er. En 60 jaar oud. Op zich lijkt de vitaliteitsregeling een goede oplossing voor mij. Immers ik zou in 2014 en 2015 telkens 10000 kunnen opnemen, als ik in 2013 20000 stort in de vitaliteitsregeling. Maar wat doe ik met de overige 30000? En kan ik wel splitsen door 20000 storten in de vitailteitsregeling en door eventueel 30000, fiscaal belast op te nemen? Reactie infoteur, 10-11-2011
Beste Jakob,
U mag een deel van het tegoed uit de levensloopregeling opnemen en een deel doorstorten naar de vitaliteitsregeling. U mag ook alles doorstorten naar de vitaliteitsregeling, maar hebt dan wel een jaarlijkse opname beperking.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paul, 09-11-2011 15:34 #83
Is doorstorten van levensloopsaldo in een (bestaande) stamrecht bv ook nog een bespreekbare optie? Bedrag is bruto, doel is identiek etc. Reactie infoteur, 09-11-2011
Beste Paul,
Het tegoed van de levensloopregeling doorstorten naar een stamrecht bv, kan alleen na afrekening met de belastingdienst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ron, 08-11-2011 14:52 #82
Ik heb een bedrag gespaard van meer dan 20.000,-- in de levensloop regeling, Als ik dit stort in de vitaliteitsregeling begrijp ik dat ik niet meer kan bijsparen (5.000,-- per jaar) tot dat het bedrag < 20.000,-- is. Kan ik het bedrag van de levensloop rekening ook over laten boeken naar een geblokkeerde (lijfrente) bankspaarrekening? en dan weer gaan sparen in de vitaliteitsdregeling? Reactie infoteur, 06-10-2012
Beste Ron,
Dat kan wel vanaf 1 januari 2012. Als u op 1 januari 2012 een bedrag hebt staan op uw spaarloonregeling, kunt u dat saldo gebruiken voor een lijfrenteverzekering en betaalt u hierover geen belasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Strieder, 07-11-2011 15:04 #81
Wie kan mij vertellen wat de beste oplossing is, om mijn spaarloon die omgezet is in een lijfrente polis om te zetten naar Vitaliteietsregeling of banksparen. Kan ik mijn opgebouwde centjes/ euro's zonder problemen met de belasting naar banksparen gestort worden? Reactie infoteur, 27-02-2020
Beste Strieder,
1. Van belang is of u boven de 3000 euro zit.
2. Bij vrijkomen levensloop sparen moet met de belastingdienst worden afgerekend.
3. Banksparen is qua opname aan allerlei regels onderhevig en u moet een pensioentekort hebben om dit fiscaal voordelig te kunnen doen. Zie bijvoorbeeld:

https://financieel.infonu.nl/geld/13104-banksparen-leefrente-bij-abn-amro-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Strieder, 07-11-2011 14:27 #80
Wat is het in gods naam weer goed geregeld. Je mag Spaarloon en/of Lijfrente met een maximaal bedrag van 20.000 euro overhevelen naar Vitaliteits regeling. [ dit is het maximale ] MAAR! Levensloopregeling daar geld geen maximaal bedrag voor het overhevelen naar Vitaliteitsregeling. Reactie infoteur, 07-11-2011
Beste Strieder,
Als u gebruik maakt van de overgangsregeling is er geen maximaal bedrag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roy, 02-11-2011 11:53 #79
Allereerst dank voor de snelle reactie. Maar ik heb nog wel een vraag. Misschien was mijn vorige vraag niet goed gesteld.
1)Als ik het uit laat betalen per 1-1-2013, vervalt dan mijn inleggarantie? M.a.w. krijg ik dan op 1-1-2013 minder uitgekeerd dan ik heb ingelegd op die datum?
2) Als het mijn bedoeling is om ermee te stoppen, kan ik dan beter polis premievrij maken? Of de huidige 80 euro laten staan of verlagen naar 15 euro per maand?
3) Ik kan het laten uitkeren op 1 januari 2013, maar kan dat ook op bijvoorbeeld 1 januari 2014? Of 2015? (op het moment dat ik zelf uitkies, als de beurskoersen zich hersteld hebben). Reactie infoteur, 02-11-2011
Beste Roy,
1. De inleggarantie bij Loyalis vervalt als uw levensloopsaldo niet op 31-12-2011 minimaal € 3 000 bedraagt ( u kunt namelijk niet doorgaan). Bovendien is het zo dat de inleggarantie geldt op de einddatum van het fonds en geldt voor alle bruto ingelegde bedragen. Bij een eerdere opname vervalt de inleggarantie voor het opgenomen deel en worden kosten in rekening gebracht. Wat nog is ingelegd behoudt zijn inleggarantie, tenzij het voor de einddatum wordt opgenomen.
2. Als u wilt stoppen, kunt u net zo goed de premie op nihil zetten.
3. Wie in de levensloopregeling blijft zitten, kan het geld flexibel laten uitkeren totdat het op is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerard, 02-11-2011 11:36 #78
Ik heb rond de 12000 euro op mijn levenslooprekening staan. Ik ben niet van plan deel te gaan nemen aan de nieuwe vitaliteitsregeling. Tevens wens ik in 2012 niet verder te sparen op mijn levenslooprekening. Uiteindelijk wil ik het volledige bedrag (met inachtneming van de belastingwetgeving) op kunnen verzilveren. Per wanneer wordt dit mogelijk? pas met ingang van ingang van de nieuwe vitaliteitsregeling (dus ingang 2013) of kan het reeds per Januari 2012? De informatie van het ministerie van financien lijkt aan te geven dat verzilveren reeds per 2012 kan. In de genoemde informatie staat namelijk ook heel specifiek dat voor onder de 3000 euro in 2012 alleen opnemen mogelijk is door opnemen verlof. Voor boven de 3000 euro wordt over verzilveren gesproken maar wordt niet expliciet vermeld dat dit pas per 2013 mag.

Ik hoor graag van u Reactie infoteur, 02-11-2011
Beste Gerard,
Wie zoals u meer dan 3000 euro heeft gespaard, krijgt desgewenst bij de invoering van het vitaliteitssparen het levenslooptegoed na aftrek van belasting in één keer uitbetaald. Dat is dus op zijn vroegst per 1 januari 2013.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roy, 02-11-2011 08:26 #77
Ik heb Loyalis Levensloop Rendement. Dit biedt een gegarandeerde teruggave van de inleg op de einddatum. In mijn geval is dit 2036. Er wordt wel mee belegd. Het saldo is boven de 3000 euro. Ik heb ook aangegeven dat ik wilde sparen om eerder met pensioen te gaan (voltijds). Dit is nu niet meer mogelijk. In mijn ogen is de regeling zodanig veranderd dat het niet meer interessant is.
1)Vervalt nu mijn inleggarantie?
2) Is het verstandig om de polis premievrij te maken? Of kan ik het beter verlagen naar de minimale inleg van 15 euro per maand?
3) Is het verstandig om om te zetten van Rendement naar Zeker (gewoon sparen)? En zo ja per wanneer? Hierbij geldt een termijn van een maand voordat het omgezet wordt. Ik sta per 14 oktober op 500 euro (bruto) verlies.
4) Klopt het dat ik het bruto kan uit laten keren vanaf 1 januari 2013 of later indien de beurskoersen zich hersteld hebben? Reactie infoteur, 02-11-2011
Beste Roy,
1. Uw saldo is hoger dan 3000 euro. Dus u kunt blijven zitten.
2. De inleggarantie is een afspraak tussen u en Loyalis. Daar is niets aan veranderd voor wie een saldo heeft dat hoger is dan 3000 euro.
3. Als u tevreden was over de polis, zie ik geen reden om de polis nu premievrij te maken.
4. De beurzen zijn momenteel onzeker en de spaarrente stijgt, maar niemand weet wat de situatie oven een aantal jaren is.
5. Er wordt wel belasting ingehouden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Theo, 01-11-2011 22:29 #76
Hallo Zeemeeuw,
Saldo in de levensloop is ~ 17.000 euro. Als ik volgend jaar 100 euro/mnd blijf inleggen is het saldo per 2013: € 18.200. Ik ben 54 jaar. Als ik ook in de vitaliteitsregeling blijf inleggen zit ik snel aan de 20.000 euro. De bedoeling is het geld op te nemen een paar jaar voor mijn pensioen. Als ik het bedrag laat staan, zal dit rendement geven. Wat gebeurt er met het deel boven de 20.000? Geldt de 20.000 zonder rendement? Heeft het zin om in 2013 nog in te leggen? Reactie infoteur, 02-11-2011
Hallo Theo,
Overboeken naar de vitaliteitsregeling mag ook met een hoger bedrag dan 20.000 euro voor wie gebruik maakt van de overgangsregeling. Dit hele bedrag geeft rendement, maar u kunt niet bijstorten zolang u boven de 20.000 euro zit.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bob, 01-11-2011 13:11 #75
Beste Zeemeeuw,

Kan het vitaliteitssaldo ook in contanten (dus zonder een specifiek bestedingsdoel zoals bijv. deeltijdpensioen, zorgverlof, studie of scholing) mij uitgekeerd worden?

Indien ja, per wanneer is opname in contanten dan mogelijk? Reactie infoteur, 01-11-2011
Beste Bob,
Ja, dat kan ook. Er is een flexibele opname van maximaal 5000 euro per jaar, zodra de vitaliteitsregeling in 2013 in werking is getreden.
Met vriendelijke groeten,
zeemeeuw.

Jeroen, 01-11-2011 11:02 #74
Dank je Bob voor de update/link!

Zeemeeuw, dit betekent als ik het goed begrijp, dat iedereen die op 31 December aanstaande 3000 euro op zijn/haar levenslooprekening heeft staan, tot zijn/haar 65 (67?) nog gebruik kan maken van de levensloop? Men bouwd dan vanaf 2012 echter geen levensloopverlofkorting meer op. Dit is dus nog de enige manier om ECHT met vervroegd pernsioen te gaan, correct?

Met het akkoord van de werkgever natuurlijk. Reactie infoteur, 01-11-2011
Beste Jeroen,
Dat klopt met dien verstande dat u niet meer kunt opbouwen dan 210 % van uw brutoloon.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Inge, 01-11-2011 09:35 #73
Ik zie nog niet helemaal wat nou het voordeel is van sparen in de vitaliteitsregeling. Betreft dit alleen het geblokkeerd sparen (dus geen vermogensbelasting) en het mogelijke verschil in belastingschaal bij het uitbetalen?
En wat is het voordeel van het aanhouden van de levensloopregeling, indien het opbouwen van levensloopverlofkorting wegvalt?
Als je toch kiest om de levensloopregeling te stoppen, wordt dan nog rekening gehouden met de korting bij het uitbetalen, of wordt het gehele bedrag gekort?
Ik heb momenteel ca €6000 in de levensloopregeling, en gebruik deze om ouderschapsverlof financieel aan te vullen. Wat is mijn beste optie voor het komende jaar? Reactie infoteur, 01-11-2011
Beste Inge,
1. Het voordeel van vitaliteitssparen is de vrijstelling in box 3 van de inkomstenbelasting. Geen vermogensbelasting dus.
2. Ook bij de levensloopregeling is er de vrijstelling in box 3 en spaart u, als u niet opneemt, nog door.
3. Bij het stoppen van de levensloopregeling wordt er verrekend met de reeds opgebouwde levensloopkorting.
4. Het komende jaar kunt u, als u het tegoed niet nodig hebt voor verlof, het geld het beste laten staan, omdat er in 2012 geen goed alternatief is. De vitaliteitsregeling start pas in 2013.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bob, 30-10-2011 16:25 #72
Wat zijn de mogelijkheden om mijn levensloopsaldo van meer dan 20.000 euro in contanten uit te keren? Op www.antwoordvoorbedrijven.nl/wetswijziging/nieuwe-spaarregeling-vitaliteitssparen staat vermeld dat men VRIJ IS WANNEER EN WAARAAN het vitaliteitssaldo besteed wordt. Dit zou betekenen, vooropgesteld dat mijn levenslooptegoed in 2013 wordt doorgestort naar de vitaliteitsregeling, de mogelijkheid bestaat het gehele saldo (na verrekening met de belastingdienst) in contanten op mijn lopende rekening gestort kan worden. Hoe ziet u dit volgens het huidige wetsvoorstel? Reactie infoteur, 30-10-2011
Beste Bob,
Bij de vitaliteitsregeling geldt een maximale opname in een jaar van 10.000 euro, vrij te besteden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeroen, 28-10-2011 10:37 #71
Ik heb meer dan 20.000 euro aan levensloop gespaard en ben voornemens dit door te storten naar de vitaliteitsregeling. Dat kan belastingvrij, echter wat mag daarna nog? Voor de vitaliteitsregeling geldt dat er maximaal 20.000 Euro gespaard mag worden. Mag ik in 2013 dan nog maximaal 5.000 euro per jaar (met een maximum van 20.000 euro) inleggen? Of houd het dan voor mij op? Reactie infoteur, 28-10-2011
Beste Jeroen,
Zolang u boven de 20.000 euro zit met uw tegoed kunt u niet meer bijstorten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ten Hoont, 27-10-2011 11:30 #70
Even voor mij duidelijkheid. Ik ben 56 jaar en heb meer dan 3000 euro op de levensloop ingelegd. Kan ik nu door de laatste wijziging ook na 2012 (dus 2013 e.v.) blijven inleggen in de levensloop en aanwenden om deeltijd te gaan werken c.q eerder te stoppen met werken?
Blijf je op de tot nu toe opgebouwde levenskorting recht hebben als deze na 2012 wordt uitgekeerd? Reactie infoteur, 27-10-2011
Beste Ten Hoont,
1. Ja dat kan, maar u bouwt geen extra levensloopkorting meer op.
2. Of u ook met de levensloopregeling door kunt gaan wanneer u ultimo 2011 meer dan 3000 euro hebt, maar dat tegoed in 2012 (deels) laat uitbetalen, vertelt de regeling niet. Zoals de tekst nu luidt, zou mijn interpretatie ja zijn, tenzij het saldo nihil is aan het begin van een jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. van Noort, 27-10-2011 11:09 #69
In ons bedrijf nemen 5 personen deel aan de levensloop, allen voldoen aan het saldo-vereiste van 3.000 per 31-12-2011. Zij vallen dus onder de overgangsregeling met de bestaande voorwaarden. In principe zou de levensloopregeling met ingang van 2012 afgeschaft worden, dus kunnen zij in 2012, 2013 en daarna nog onbetaald verlof opnemen, gefinancierd uit hun levenslooptegoed? Of is alleen in één keer uitbetalen in 2013 c.q. doorstorten naar vitaliteitssparen in 2013 mogelijk? Reactie infoteur, 27-10-2011
Beste R. van Noort,
Wie meer dan 3000 euro heeft staan per ultimo 2011 kan ook na 2013 zijn levenslooptegoed opnemen of laten staan. Tegelijkertijd gebruik maken van de levensloopregeling en vitaliteitsregeling is niet toegestaan. Wie dus gebruik wil maken van de vitaliteitsregeling moet of doorstorten of zijn tegoed opnemen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dirk, 25-10-2011 15:22 #68
Bij de informatie van de rijksoverheid kom ik het volgende tegen:
(http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/wetswijziging/afschaffing-levensloopregeling)

De wijziging treedt op 1 januari 2012 in werking. Er komt een overgangsregeling:
De levensloopregeling wordt vanaf 2012 alleen opengehouden voor deelnemers die op 31 december 2011 minimaal € 3.000 (inclusief rendement) op hun levensloopregeling hebben staan. Er is geen leeftijdsgrens. In de 2e Nota van wijziging Belastingplan 2012 is de leeftijdsgrens losgelaten. Eerder werd voorgesteld dat de levensloopregeling alleen gold voor 'deelnemers die voor 1 januari 2013 de leeftijd van 58 jaar hebben bereikt'.

Is de informatie over het loslaten van de leeftijdsgrens in uw artikel vermeld? Of interpreteer ik het loslaten van de leeftijdsgrens niet juist? Reactie infoteur, 26-10-2011
Beste Dirk,
Bedankt voor de reactie. De leeftijdsgrens is inderdaad bij behandeling in het parlement losgelaten, maar er geldt wel als eis dat men ultimo 2011 minimaal 3000 euro aan tegoed op de levensloopregeling moet hebben opgebouwd.
Met vriendelijke groeten
Zeemeeuw

Ron, 25-10-2011 11:51 #67
Ik heb minder dan 3000 euro opgebouwd en sta nu voor de keuze om het aan te vullen zodat ik op 31-12-2011 meer dan 3000 euro op de levensloopspaarrekening heb staan. Het is me niet duidelijk hoe ik optimaal kan profiteren van de levensloopverlofkorting die ik heb opgebouwd.

Optie 1: Stel ik vul het tegoed NIET aan en heb 31-12-2011 minder dan 3000 euro gespaard. In 2012/2013 zal ik geen verlof op willen nemen via deze regelen. Als ik in 2013 het bedrag onbelast doorstort naar een vitaliteitsspaarrekening of ik laat het uitkeren? hoe zit het dan met de 5 jaar levensloopverlofkorting die ik heb opgebouwd? Kan ik daar nog van profiteren?

Optie 2: Ik vul het tegoed aan tot 3000 euro op 31-12-2011, blijf doorsparen en bij opname van het bedrag voor verlof kan ik gebruik maken van de 5 jaar opgebouwde levensloopkorting. Stel dat ik het in 2013 of later onbelast wil omzetten naar de vitaliteitsregeling, wat gebeurd er dan met de opgebouwde levensloopverlofkorting? Reactie infoteur, 25-10-2011
Beste Ron,
Optie 1: betekent dat u vanaf 2012 niet meer kunt sparen in de levensloopregeling, maar wel het opgebouwde levenslooptegoed 2012 of 2013 kunt opnemen voor levensloopverlof. Levensloopverlofkorting en levenslooptegoed worden daarbij verrekend. In 2013 kunt u het tegoed zonder belastingheffing omzetten in vitaliteitssparen.

Optie 2 betekent de huidige levensloopregeling van toepassing is, u kunt vanaf 2012 sparen, behoudt dezelfde opnamemogelijkheden, maar vanaf 2012 wordt geen extra levensloopverlofkorting meer opgebouwd. Vervolgens kunt u 2013 het tegoed onbelast omzetten in vitaliteitssparen.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Miranda, 22-10-2011 20:49 #66
Kan de levensloopregeling ook gedeeltelijk worden uitgekeerd en gedeeltelijk worden omgezet in een vitaliteitsregeling? Reactie infoteur, 22-10-2011
Beste Miranda,
Dat kan ook.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gonda, 21-10-2011 13:46 #65
Het saldo van mijn levensloopregeling is per 1 januari 2012 lager dan € 3000,00. Kan ik dan wel deelnemen aan de vitaliteitsregeling of wordt alles eind 2013 uitbetaald? Reactie infoteur, 21-10-2011
Beste Gonda,
U kunt uw tegoed doorstorten naar de vitaliteitsregeling in 2013. U kunt in 2012 alleen niet extra inleggen bovenop het tegoed dat u al hebt opgebouwd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bart, 21-10-2011 08:29 #64
Ik heb vanaf 2006 jaarlijks gestort in een levenslooprekening, hier heb ik reeds werknemerspremies over betaald. Als ik het straks laat uitkeren, wordt mijn tegoed dan opnieuw belast voor deze premies? Reactie infoteur, 21-10-2011
Beste Bart,
De werkgever houdt bij uitbetaling niet de premies werknemersverzekeringen in, maar wel de loonbelasting en premie volksverzekeringen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 19-10-2011 13:08 #63
Ik ben geboren in 1950 en val juist buiten de oude OBU en Flex-pensioen regelingen. Zonder rancune want veranderende omstandigheden vereisen aanpassing in gedrag voor iedereen. Gezien de (toen) geldende spelregels heb ik een substantieel bedrag gespaard via mijn levensloopregeling met de bedoeling het te gebruiken om eerder te kunnen stoppen met werken. Vraag: Stel ik zou 2013 stoppen met werken kan ik dan vanuit het gespaarde geld betaald verlof opnemen (min. 70%),zo ja kan ik tijdens het verlof doorsparen voor mijn pensioenopbouw, zo ja hoe zit het met het werkgeversaandeel. Toen ik begon met sparen waren de spelregels nog zo dat voorgaande allemaal mogelijk was (bij mijn organisatie incl werkaangeversaandeel mits mininmaal 70 % van het laatst genoten salaris werd opgenomen) Reactie infoteur, 19-10-2011
Beste Johan,
Voor u verandert de levensloopregeling niet. U kunt ook doorgaan met sparen via de levensloopregeling na 2013. De combinatie van levensloopregeling en vitaliteitssparen is niet toegestaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rico, 18-10-2011 17:53 #62
Per 2012 als ik minder dan 3000 tegoed heb kan ik 't bedrag opnemen (na belasting aftrek), als ik meer heb kan ik door sparen tot 2013. Ik heb een levensloop rekening met zo'n 4000 euro erop. Kan ik dan ook laten uitbetalen/opnemen per 2012, of is het zo rechtlijnig dat ik moet wachten tot 2013? Reactie infoteur, 18-10-2011
Beste Rico,
Als u niet aan de normale voorwaarden voor opname van de levensloop voldoet, moet u wachten tot 2013.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. van Noort, 18-10-2011 13:41 #61
Zoals ik het zie kan je dus in 2012/ 2013 het volgende doen wat betreft fiscaal sparen:
Optie 1: spaarloon in 2012 opnemen (belastingvrij) en dit al dan niet inleggen in vitaliteitssparen (= aftrekpost in aangifte inkomstenbelasting)
Optie 2: opname levenslooptegoed in 2013 (= belasting betalen -/- onbenutte levensloopverlofkorting) en inleggen in vitaliteitssparen in 2013 (= aftrek via aangifte inkomstenbelasting)
Optie 3: doorstorten levenslooptegoed in 2013.
Vraag hierbij: kun je het doorstorten ook zien als inleg in de vitaliteitsspaarregeling en daarom belastingaftrek claimen via de aangifte inkomstenbelasting? Zo nee, dan zou doorstorten minder voordeel opleveren dan eerst uitbetalen en vervolgens inleggen!
N.B. Ik ben zelf 27 heb zelf aan levensloop deelgenomen en heb hier circa 6.000 euro ingelegd excl. rendement. Overigens heb ik ook een collega van 59 die nog actief deelneemt aan levensloop met meer dan 3.000 euro saldo. Zoals ik het begrijp kan hij dan in 2012 nog inleggen gezien zijn saldo, en in 2013 ook nog omdat hij 58+ is, klopt dit?
Gr. R. van Noort. Reactie infoteur, 18-10-2011
Beste R. van Noort,
1. Doorstorten betekent inleg van oud geld met zo veel mogelijk behoud van de oude rechten, en wordt dus anders behandeld dan een nieuwe inleg. Uitbetaling van het spaarloon om het opnieuw in te leggen, kan dan fiscaal slimmer zijn.
2. Uw collega kan in 2012 en daarna opnieuw inleggen in de levensloopregeling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paul, 18-10-2011 11:35 #60
Over het 'doorstorten' van levensloop naar vitaliteitsregeling; moet er fiscaal afgerekend worden? Of kan ik mijn huidige aandelenportefeuille handhaven en straks 1 op 1 doorzetten naar de nieuwe vit.regeling? Aandelen verkopen is geen feest en zal het voorlopig ook wel niet worden… Reactie infoteur, 18-10-2011
Beste Paul,
U kunt als deelnemer aan de levensloopregeling in 2013 uw levenslooptegoed zonder belastingheffing omzetten in vitaliteitssparen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. Vriens, 18-10-2011 10:07 #59
Is mijn pensioen fonds verplicht mee te werken indien ik mijn levensloop tegoed in mijn (pre) pensioen wil inbrengen. Reactie infoteur, 18-10-2011
Beste G. Vriens,
Een pensioenfonds is niet verplicht om uw opgebouwde tegoed vanuit de levensloopregeling te integreren in uw pre pensioen of pensioen. Het zijn twee elkaar aanvullende regelingen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Otterspeer, 17-10-2011 15:57 #58
Vraagje: De levensloopregeling geeft 4% rente. Is er bij de nieuwe vitaliteitsregeling ook sprake van een rentevergoeding en zo ja, hoeveel procent? Reactie infoteur, 17-10-2011
Beste J. Otterspeer,
Voor het vitaliteitssparen zijn de rendementen nu helaas nog niet bekend, want de nieuwe regeling begint pas in 2013.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 17-10-2011 10:27 #57
De levensloopregeling is als doekje voor het bloeden vanwege het wegvallen van het prepensioen in het leven geroepen. Veel mensen doen dus aan deze regeling mee in de veronderstelling dat ze via deze regeling nog op een enigszins fatsoenlijke leeftijd van hun pensioen kunnen gaan genieten, hoewel ze dat genot volledig zelf mogen betalen.

De overheid haalt nu een streep door die afspraak en toont daarmee weer eens aan hoe onbetrouwbaar zij is. Overheid, laat mensen nu eindelijk eens vrij om hun leven zelf in te delen zoals ze dat willen. Het 'leven in vrijheid' wat men claimt in Nederland te hebben begint een vieze bijsmaak te krijgen. Reactie infoteur, 17-10-2011
Beste Maria,
Maar u hoeft ook niet aan de levensloopregeling mee te doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Klaas Schepers, 16-10-2011 16:45 #56
Het bedrijf waar ik werkte is in juli 2011 failliet gegaan. Ik mag in dat geval het bedrag dat met de levensloop is gespaard uit laten betalen.
Is het voor mij niet beter om dat in 2012 te doen met de nieuwe regeling? Reactie infoteur, 17-10-2011
Beste Klaas Schepers,
De vitaliteitsregeling gaat pas in 2013 in. Wachten tot begin volgend jaar levert meer op, maar vanaf 2012 wordt geen levensloopverlofkorting meer opgebouwd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pat, 15-10-2011 12:09 #55
Ik heb zelf momenteel meer dan die 3000 euro aan levensloop gespaard. Zo te zien ben ik niet verplicht dit over te zetten naar vitaliteitssparen. Kan ik het opgebouwde bedrag dan laten uitbetalen. Zo ja per wanneer gaat dat dan gebeuren en kan ik dit bedrag dan vrij besteden of kan ik het alleen maar gebruiken voor het opnemen van onbetaald verlof etc. Reactie infoteur, 15-10-2011
Beste Pat,
Het tegoed van de spaarloonregeling wordt in 2012 uitgekeerd, die van de levensloopregeling, als u dat wilt, in 2013. Dit tegoed uit de levensloopregeling is bestemd voor de opname van verlof.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. Giesen, 14-10-2011 16:54 #54
Geachte heer/mevrouw

Als ik uw bericht goed heb gelezen dan kan ik mijn inleg van de levensloop in een keer laten uitkeren. Er wordt danwel belasting over geheven. Mijn vraag is of mijn gespaard tegoed van levensloop ook in een keer kan lanet uitkeren. Ik ben namelijk op 1 jan. 2012 58 jaar. Mijn voorkeur gaat uit om het bedrag gewoon te laten uitkeren. Kan ik teminste nog leuke dingen mee doen.
Ik hoor graag van u of bovenstaande inderdaad mogelijk is voor mij.

Met vriendelijke groet,
Rene Giesen. Reactie infoteur, 15-10-2011
Beste R. Giesen,
Zoals de stenen nu liggen, mag iedereen zijn tegoed in de levensloopregeling bij de start van het vitaliteitssparen in 2013 laten uitkeren, maar u behoort nou juist ook tot het cohort voor wie de levensloopregeling ook na 2013 nog open staat om door te sparen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees, 12-10-2011 22:02 #53
Afgelopen winter ben ik via mijn levensloopregeling 3 maanden op vakantie geweest. Dit moest met toestemming van mijn werkgever. En kan slechts 1 x per jaar. Mijn werkgever zal nu hier voorlopig geen toestemming meer voor geven. Kan ik nu met de vitaliteitsregeling ook zonder toestemming van mijn werkgever 6 maanden verlof opnemen om op reis te gaan. Ik ben nu 54 jaar. Reactie infoteur, 13-10-2011
Beste Kees,
De vitaliteitsregeling verhindert dat niet, maar als u in loondienst bent, is het wel zo correct om uw vertrek op tijd te laten weten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Huiskamp, 12-10-2011 19:48 #52
Krijg ik mijn levensloop tegoed in geld uitgekeerd of moet ik dit opnemen in verlof? en is het mogelijk om nu nog mijn levensloopregeling om te zetten in een spaarloonregeling? heeft u een idee hoeveel belasting ik hierover moet betalen? Reactie infoteur, 12-10-2011
Beste M. Huiskamp,
U neemt een geldbedrag op, maar dat moet wel besteed worden aan een doel en bestemming van de levensloopregeling. Dat is verlof, sabbatical, opleiding en dergelijke. Zie ook het artikel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Petra, 12-10-2011 16:01 #51
Als ik mijn levensloopregeling in 2012 omzet in een vitaliteitsregeling betaal ik hier dan geen belasting over en mag ik deze wel mee nemen naar mijn 65 jaar.
Ik ben nu 58 jaar en wat raadt u mijn aan? Reactie infoteur, 12-10-2011
Beste Petra,
Als u het bedrag direct laat doorstorten naar de vitaliteitsregeling, betaalt u er geen belasting over. Het is dan geen opname, maar voortzetting via een andere regeling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sabrina, 12-10-2011 12:45 #50
Wat gebeurd en nu concreet als je op het laatste moment toch nog deel gaat nemen aan de spaarloonregeling? Je legt 613 euro in. Wordt dan dit bedrag, verhoogt met het belastingvoordeel, uitgekeerd op 1 januari 2012 (als je daadwerkelijk de beslissing neemt om het uit te laten keren)? Reactie infoteur, 12-10-2011
Beste Sabrina,
Ja, dan hebt u in 2012 nog een belastingvoordeel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bas, 11-10-2011 17:56 #49
Ik was van plan om de laatste jaren voor mijn pensioen 1 of 2 dagen per week levensloop op te nemen. Is dat met de nieuwe regeling ook mogelijk? Reactie infoteur, 11-10-2011
Beste Bas,
U kunt met de vitaliteitsregeling maximaal per jaar 10.000 euro opnemen, vrij besteedbaar. Wellicht voldoende voor twee dagen verlof.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 11-10-2011 16:07 #48
Ik heb meer dan 3.000 euro gespaard in de levensloop. Begrijp ik het nu goed dat ook dit tegoed ineens wordt uitgekeerd (met verrekening van opgebouwde levensloopverlofkortingen)? En dit dient dan in 2012 te geschieden? Of kan ik als 36-jarige nog doorsparen na 2012 met de levensloop? Ik kan hier geen eenduidig antwoord op vinden. Misschien heeft u verwijzingen naar stukken die mij hier antwoord op geven? Reactie infoteur, 11-10-2011
Beste John,
Als 36-jarige kunt u in 2012 nog doorsparen met de levensloopregeling, daarna niet meer. Het staat inderdaad niet overal eenduidig op internet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ericv, 11-10-2011 16:07 #47
Hoe moet dat nu met het geld wat ik rechtstreeks stort in een aanvullend pensioen?
Moet ik dat nu netto gaan inleggen? Reactie infoteur, 27-02-2020
Beste Ericv,
Als u een aanvullend pensioen wilt opbouwen en een pensioentekort hebt, zijn de premies fiscaal aftrekbaar. Een en ander is afhankelijk van uw jaarruimte:

https://financieel.infonu.nl/belasting/67492-berekening-jaarruimte-aftrek-inkomstenbelasting-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Berend, 11-10-2011 15:53 #46
Heb mijn spaarloon in een lijnrente zitten al vanaf 1995.
Als ik het nu ga afkopen, moet ik dan naast 42% belasting ook nog eens revisierente van 20% betalen?
Klopt dat Reactie infoteur, 27-02-2020
Beste Berend,
Als u de lijfrente eerder afkoopt, bent u na meer dan 10 jaar revisierente verschuldigd plus inkomstenbelasting:

https://financieel.infonu.nl/belasting/77544-revisierente-voorwaarden-en-hoogte.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willem, 10-10-2011 11:01 #45
Zelf heb ik veel meer gespaard in de levenloop dan de €20.000,- dus die wordt in een keer volgestort. Over de rest moet men belasting betalen. Maar in de vilatiteitsregeling kan men demotie doen dus minder of anders werken maar kan ik dan ook de dagdienst in en zo mijn conitugeld aanvullen? Ik werk dan gewoon 40 uur alleen dagdienst en geen continudienst meer wat een zwaar beroep is. En mag ik het meer wel laten staan op de rekening van de viataiteitsregeling? Reactie infoteur, 10-10-2011
Beste Willem,
U mag per jaar 10.000 euro opnemen, vrij te besteden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arno, 10-10-2011 10:56 #44
Als ik nog niet deelneem aan de spaarloon regeling maar nu €613 in 2011 spaar, kan ik dat bedrag ook belasting vrij opnemen in 2012? Reactie infoteur, 10-10-2011
Beste Arno,
Ja dat kan. Het is zelfs zo dat wie in 2012 een fiscaal voordeeltje wil, snel in 2011 een levensloopregeling kan openen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Theo, 10-10-2011 10:35 #43
Ik heb een levensloopsaldo opgebouwd van ruim 100.000 euro. Ik had dit voorbestemd om vanaf 62 jaar met pre pensioen te gaan. Ik ben op dit moment 55 jaar. Als ik het goed begrijp mag ik het saldo overmaken naar de Vitaliteitsregeling, maar dan mag ik vanaf 62 jaar slechts 10.000 euro per jaar opnemen, kortom hiermee is de weg naar vroegpensioen afgesneden. Ik voorzie dat ik de komende jaren 52% belasting blijf betalen over het grootste deel van mijn inkomen en derhalve ook over elk bedrag dat ik aan het levensloopsaldo onttrek. Kan ik nog een deel van het levenslooptegoed overhevelen naar mijn pensioen om een pensioengat op te vullen? Reactie infoteur, 10-10-2011
Beste Theo,
Neen, de opname van het tegoed dient uiterlijk plaats te vinden vóór het bereiken van de 65-jarige leeftijd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wim, 09-10-2011 16:30 #42
Als ik mijn spaarloon in 2012 opneem en het op een rekening zet waar meer rendement kan worden behaald dan op de bestaande rekening hoe gaat de fiscus hier mee om?
Word het opgenomen spaarloon in 2012 dan als inkomsten gewaardeerd. Reactie infoteur, 09-10-2011
Beste Wim,
U krijgt uw spaarloon belastingvrij uitgekeerd. Als u het op een spaarrekening of zo zet, wordt het vanaf 1 januari 2013 in box 3 van de inkomstenbelasting bij uw vermogen opgeteld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Braafheid Joan, 09-10-2011 15:07 #41
Wat gebeurt er met de werkgeversbijdrage levensloop (1,5%) en per wanneer? Reactie infoteur, 09-10-2011
Beste Braafheid Joan,
De werkgeversbijdrage komt te vervallen als de levensloopregeling voor u vervalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Irene, 09-10-2011 08:48 #40
Nergens lees ik wat er gebeurd met het belastingvoordeel wat je had voor ieder jaar sparen met levensloop. Ik dacht dat dit bedrag 199 euro was.Wordt dit alsnog verrekend? Ik spaar nu al 4 jaar en zou dit nog 3,5 jaar willen doen. Wat is nu wijsheid? Reactie infoteur, 27-02-2020
Beste Irene,
Bij uitkering van de levensloopregeling komt u in aanmerking voor bijbehorende heffingskorting van 201 euro per jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Winfried, 08-10-2011 17:22 #39
Toch frappant dat de overheid weer een regeling gaat aanpassen (Levensloop) die bedoelt is voor de lange termijn. Het lijkt er wel op alsof de overheid alleen maar bezig is met kijken naar de korte termijn… en geen lange termijn visie er op na houdt.

Vooral het kunnen sparen voor een vervroegd pensioen met de Levensloop regeling vond ik zelf erg interessant. Dus ook meteen gaan doen toen deze regeling werd ingevoerd. En juist die optie gaat nu verdwijnen in de nieuwe Vitaliteitsregeling. Hier baal ik dus echt wel van.:(
Of kan ik dit eerder stoppen met werken dan laten vallen onder het kopje: "Periodes overbruggen waarin in men zonder loon zit" of "Sabbatical"?
Als de Vitaliteitsegeling dit niet gaat bieden, dan denk ik dat ik toch zelf iets ga regelen om dit te kunnen bekostigen, want anders blijf ik de komende ruim 20 jaar aan het wijzigen. Reactie infoteur, 08-10-2011
Beste Winfried,
1. De politiek is druk bezig met het vraagstuk van de vergrijzing en andere ombuigingen. Dat houdt in dat we langer moeten doorwerken en minder zullen overhouden.
2. Met de vitaliteitsregeling mag u korter werken, maar een vroegpensioen is niet toegestaan en niet mogelijk met het maximaal opneembare bedrag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Haanstra, 08-10-2011 16:26 #38
In het verleden is er door menigeen een (contract) spaarloonregeling afgesloten met veelal mooie eindresultaten. Hoe is het mogelijk dat deze regeling zomaar eenzijdig door het rijk kan worden stopgezet. Ditzelfde geldt voor de levensloopregeling. Ook deze regeling wordt eenzijdig door het rijk stoptgezet. Wat ervoor in de plaats komt is een slechtere deal voor diegene die hebben meegedaan. De vitaliteitsregeling is een 'uitgeklede' combi van spaarloon/levensloop. We gaan er dus weer op achteruit. Hieruit blijkt mijns inziens dat het rijk een onbetrouwbare partner is. Kunnen we hier met z'n allen niets aan doen? Reactie infoteur, 08-10-2011
Beste Haanstra,
1. U kunt met ingang van 2012 uw tegoed aan spaarloon belastingvrij opvragen. Daarin is het Rijk de spaarders (deels) tegemoet gekomen. Voor de levensloopregeling geldt dit niet. Misschien komt dat nog.
2. Als het parlement akkoord gaat, kunnen we er niet zoveel tegenin brengen, vrees ik.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marc, 07-10-2011 12:16 #37
Ik heb sinds de eerste maand een aanzienlijk bedrag gespaard in de levensloopregeling en heb dit elke maand in een aandelenfonds gestort met het idee dat ik altijd wel een goed langetermijn renedement maak omdat ik het geld pas over een jaar of 15 nodig heb. Nu wordt ik gedwongen om met de fiscus af te rekenen en dus de fondsaandelen te verkopen. Ik maak dan een aanzienlijk verlies in de huidige markt. Ik reken dan dus niet. Dit betekent dat ik als ik tegen 52% afreken misschien wel 65% van de inleg kwijt ben. Dit kan toch niet de bedoeling zijn. Is hier een oplossing voor? Reactie infoteur, 07-10-2011
Beste Marc,
Neen, nog niet. Er wordt alleen gekeken naar het opgebouwde vermogen. Misschien wordt 2012 een beter jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Klaaske, 06-10-2011 13:07 #36
Ik zou op mijn 63e met pensioen gaan en een paar maand daaraan voorafgaand onbetaald verlof opnemen en dit bekostigen met mijn levensloop. Dat kan dus niet meer? Helaas heb ik ook niet extra in kunnen leggen omdat mijn inkomen niet zo hoog is. Daarom staat op het moment van stoppen van de regeling nog geen 3000 euro op de rekening, dus kan ik niet onder de huidige voorwaarden door blijven sparen.
Wanneer ik het overzet naar de nieuwe vitaliteitsrekening, moet ik daar uit begrijpen dat ik het wel op kan nemen een paar maanden voorafgaand aan mijn pensioen, door minder uren te werken? Wanneer ik het bedrag opneem moet ik daar belasting over betalen, en dan extra wanneer ik in een hoger tarief kom, samen met mijn totale inkomen? Bovendien heeft dit, lijkt mij, ook nog invloed op huursubsidie, zorgtoeslagen etc.? Reactie infoteur, 06-10-2011
Beste Klaaske,
Jawel, wie ouder is dan 58 jaar op 1 januari 2013 kan zijn levensloopregeling voortzetten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anita, 06-10-2011 13:05 #35
Kan ik vanaf 1 januari 2012 niet sparen voor levensloop/vitaliteitsregeling? Ik doe al vanaf het begin mee aan de spaarloonregeling en voor zover ik begrepen heb moet je kiezen tussen spaarloon en levensloop. Ik wilde graag overstappen naar de levensloop om te sparen voor vrije tijd. Kan ik hiervoor nu pas gaan sparen vanaf 1 januari 2013? Reactie infoteur, 06-10-2011
Beste Anita,
U kunt alleen in 2012 sparen voor de levensloopregeling als u al een tegoed hebt opgebouwd van minimaal 3000 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ck, 06-10-2011 12:09 #34
Ik heb een spaarloonregeling momenteel.Wanneer ik in januari laat uitkeren, betaal ik hier dan wel belasting over? Reactie infoteur, 06-10-2011
Beste Ck,
Neen, de opname van spaarloon is vanaf 1 januari 2012 belastingvrij.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Emil, 06-10-2011 10:34 #33
Ik heb spaarloon lopen. Per 1 januari kan ik geen spaarloon meer opbouwen, maar je mag je spaarloon dan voor maximaal 4 jaar laten staan. Wat betekent hier 'laten staan'? Komt er nog rente bij als je je spaarloon laat staan? Wat is het voordeel om hem te laten staan dan in een keer alles opnemen en in een deposito of spaarrekening te zetten? Reactie infoteur, 06-10-2011
Beste Emil,
Laten staan van spaarloon betekent dat u niet kunt bijstorten, maar wel rente wordt bijgeschreven. Bovendien geldt voor die periode de vrijstelling in box 3 van de inkomstenbelasting. Maar u kunt het vanaf 1 januari 2012 ook belastingvrij opnemen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 06-10-2011 08:00 #32
Mijn spaarloon wordt iedere maand doorgeboekt naar een lijfrentepolis. Hoe gaat dit nu vanaf 2012? Moet ik de premie voor de lijfrente dan zelf gaan betalen? Of kan ik die lijfrente dan omzetten naar een levenslooprekening? Reactie infoteur, 06-10-2011
Beste Maria,
Dat hangt van de voorwaarden van de lijfrentepolis af.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Andre, 05-10-2011 21:15 #31
IK ben nu 50 jaar en heb circa 60K op een levenslooprekening staan, onder andere door het doorstorten van mijn pre pensioen rechten jaren geleden. Als ik per 1.1.2013 alles in een vitaliteitsregeling laat storten, en daar het max bedrag van 20K bijstort, wat mag ik dan met die 80K gaan doen? Afkopen kost mij dus 52% van die 60K? Hebben de vakbonden hier nog een stem in? Reactie infoteur, 06-10-2011
Beste Andre,
Het volledige tegoed mag worden doorgestort, ook als de waarde van de voorziening hoger is dan het maximum in vitaliteitssparen van € 20.000. Dat is een overgangsregeling, want normaliter kan met vitaliteitssparen maximaal € 20.000 worden opgebouwd. Een opname uit het vitaliteissparen na de 62-jarige leeftijd wordt beperkt tot € 10.000 per jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carla Hermans, 05-10-2011 12:53 #30
Gezien het lage rendement van het spaarloon overweeg ik om het tegoed van 11000 euro op een (deposito)spaarrekening te zetten. Wat loop ik mis wanneer ik dit tegoed niet over laat gaan naar de Vitaliteitsregeling in 2013? Reactie infoteur, 06-10-2011
Beste Carla Hermans,
Vervroegd opnemen voor 1 januari 2012 betekent dat het niet belastingvrij is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Theo, 05-10-2011 10:32 #29
Ik ben nu 58 jaar en heb in de levensloop zo'n € 60.000 (gespaard om eerder te stoppen met werken). Bovendien ontvang ik vanaf m'n 62 een prepensioen (maar moet wettelijk wel tot m'n 65e werken. Als ik met m'n 61e zou stoppen met werken zou ik geen achteruitgang in inkomsten hebben als ik mijn prepensioen aanvul met geld uit de levensloop. Kan ik na 2011 nog steeds van de mogelijkheid gebruik maken, om eerder te stoppen met werken? Reactie infoteur, 05-10-2011
Beste Theo,
Wat voor u verandert, is dat u geen levensloopverlofkorting meer opbouwt na 2011. U houdt, gegeven uw leeftijd, de mogelijkheid om in te leggen en op te nemen onder de huidige voorwaarden van de levensloopregeling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Natasja Doense, 05-10-2011 10:16 #28
Als medewerkers een saldo van minder dan 3000,- hebben, kunnen ze dan volgend jaar nog inleggen in de levensloop of mag je alleen inleggen als je saldo hoger is? Reactie infoteur, 05-10-2011
Beste Natasja Doense,
De levensloopregeling kan alleen worden voortgezet onder de voorwaarde dat op 31 december 2011 ten minste 3.000 euro op de levenslooprekening staat. Er wordt vanaf 2012 geen levensloopverlofkorting meer opgebouwd. Wie minder dan 3.000 euro heeft, kan het tegoed in 2012 opnemen of in 2013 onbelast doorstorten naar vitaliteitssparen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wendy, 02-10-2011 11:24 #27
Ik heb nog een aanvullende vraag. Wanneer je meer dan 3000 EUR in de levensloop hebt zitten klopt het dan dat je dat bedrag in de levensloop mag laten en ook als prepensioen kan blijven gebruiken? Of interpreteer ik onderstaande tekst verkeerd?
"Daarom zijn sociale partners en kabinet een overgangsregeling overeengekomen die opgebouwde rechten in de levensloopregeling eerbiedigt en waarin - fiscaal voordelig - tot hetzelfde bedrag gespaard kan worden. Belangrijk is om deze overgangsregeling te richten op de groep die door spaargedrag heeft aangetoond actief van de levensloopregeling gebruik te willen maken."
Hier maak ik ook uit op dat ik in 2012 nog in de oude levensloop kan storten. Je zou de tekst zelfs zo kunnen interpreteren dat mensen die meer dan 3000 EUR in de levensloop hebben gestopt door mogen sparen tot 210% van hun inkomen. Is dat zo? Reactie infoteur, 02-10-2011
Beste Wendy,
Zie daarom ook de volgende passage uit mijn artikel: " De levensloopregeling is vanaf 2012 open voor de deelnemers die op 31 december 2011 een positief saldo op hun levenslooprekening hebben staan en vanaf 2013 is de levensloopregeling nog open voor deelnemers die voor 1 januari 2013 de leeftijd van 58 jaar hebben bereikt. Iedereen kan in 2013 zijn levenslooptegoed omzetten in de vitaliteitsregeling."
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bram, 01-10-2011 13:34 #26
Welk belastingpercentage ga je betalen indien je het levenslooptegoed laat uitbetalen. Is daar een apart tarief voor, of komt het gewoon bij je inkomen. In het laatste geval is de kans toch groot dat je meer belasting betaalt dan je bij inleg aan vrijstelling hebt gehad?
(voorbeeld: met uitbetaling kom je boven de 52%, terwijl je voor 42% hebt ingelegd) Reactie infoteur, 02-10-2011
Beste Bram,
Als uw inkomen hetzelfde is gebleven, geldt voor inleg en uitkering hetzelfde belastingtarief. Ook als in eerste instantie een hoger tarief moet worden betaald, wordt dat bij de aangifte inkomstenbelasting gladgestreken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. Disys, 30-09-2011 21:22 #25
Ik heb een fors bedrag in de Levensloopregeling zitten. Doel: eerder stoppen met werken. Helaas, ik ben inmiddels werkloos. Najaar 2012 eindigt mijn WW-uitkering; recht op bijstandsuitkering heb ik niet (werkende partner). Ik ben dan 58 jaar. Ik wil vanaf 1 november 2012 het tegoed van de Levensloopregeling dan gaan gebruiken als 'inkomen' door middel van periodieke (=aandelijkse) uitkering uit het Levenslooptegoed. Daarna zien we dan wel weer.
Vragen:
1 kan ik op die manier, maandelijks, een bedrag aan mijn tegoed in de Levensloopregeling onttrekken?
2 ik heb altijd begrepen dat aanspraak op (een deel van) het tegoed in de Levenslooopregeling altijd via de werkgever moet worden aangevraagd/geregeld. Hoe gaat dat in zijn werk nu ik geen werkgever meer heb, want ben werkloos? Reactie infoteur, 27-02-2012
Beste H. Disk,
Met de levensloopregeling kunt u alleen levensloopverlof of geld opnemen als u een arbeidsovereenkomst hebt. Afkoop is mogelijk als dat in de levensloopregeling schriftelijk is overeengekomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wendy, 29-09-2011 11:35 #24
Hallo,

Kan iemand mij vertellen wat er gebeurt met de levensloopverlofkorting die je hebt opgebouwd? Moet ik om daar optimaal van te profiteren mijn levensloop gaan gebruiken in 2012 of neem je de verlofkorting mee?

Groeten,
Wendy Reactie infoteur, 29-09-2011
Beste Wendy,
Vanaf 2012 wordt geen levensloopverlofkorting meer opgebouwd en wordt de tot 2012 opgebouwde levensloopverlofkorting verrekend bij de opname van het levenslooptegoed.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wiel, 28-09-2011 11:56 #23
Kunt u mij vertellen wat er voor mij veranderd met mijn invulling van de levensloopregeling.
Zou deze gebruiken voor eerder te stoppen met werken en wel met 62 jaar. Dit zou worden ingevuld met eerst de levensloopregeling en daarna met verlofdagen tot mijn 65 jaar. Ben nu 59 jaar. Reactie infoteur, 28-09-2011
Beste Wiel,
Met de vitaliteitsregeling wordt het geld vrij besteedbaar, maar zal dat in de meeste gevallen onvoldoende zijn om volledig te stopen met werken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wimbeijer, 27-09-2011 20:53 #22
Ik ben nu 63 en wil blijven werken tot 65 Als ik het gespaarde bedrag in 2013 laat uitkeren valt het dan onder het bijzonder tarief wat ik nu ook betaal. 42%.?
Als ik het geheel doorschuif naar mijn 65 en ik laat per jaar 10.000 uitbetalen dan valt dat onder een lager regime toch?
Zijn er nog andere opties?

mvrgr
wim beijer Reactie infoteur, 12-12-2019
Beste Wimbeijer,
1. Als u de spaarloonregeling bedoelt, kunnen er, naast de reguliere 4 jaar, allerlei motieven zijn die belastingvrij opnemen van dit spaargeld mogelijk maken:

https://financieel.infonu.nl/sparen/52650-alternatieven-voor-spaarrekening-2019-en-2020.html

2. Meestal heeft men na 65 jaar minder inkomen en betaalt men minder belasting, dat klopt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marjanne, 27-09-2011 14:29 #21
Hoe zit het met de tegoeden van de spaarloonregeling? Vanaf 1-1-2012 wordt er dus niks meer gespaard maar wanneer en hoe worden de huidige tegoeden uitbetaald? Reactie infoteur, 27-09-2011
Beste Marianne,
Het opgebouwde vermogen in de spaarloonregeling komt in principe vrij in 2012, maar u kunt uw tegoed ook laten staan totdat de vier jaar vol zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 26-09-2011 20:34 #20
Indien je gebruik maakt van de vitaliteitsregeling wordt je pensioenopbouw daardoor beinvloed? Kun je de vitaliteitsregeling ook gebruiken bijv. door 2 dagen in de maand minder te gaan werken? En vanaf welke leeftijd zou dat kunnen? Reactie infoteur, 27-09-2011
Beste Jan,
1. Neen, uw pensioenopbouw wordt door het vitaliteitssparen niet beïnvloed. Wel door minder premieafdracht en minder werken.
2. Het bedrag aan vitaliteitssparen is vrij te besteden, maar na het bereiken van de 62-jarige leeftijd wordt de opname beperkt tot maximaal € 10.000 per jaar om te bemoeilijken dat men eerder met volledig pensioen kan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tjeu, 26-09-2011 19:58 #19
In de brief van de minister aan de kamer staat iets anders dan jullie soms als reactie vermelden. wat is er waar. er staat n.l.
Overgangsregeling levensloopregeling
Bij het Regeerakkoord is afgesproken de levensloopregeling per 2012 af te schaffen. Het kabinet had hierbij een overgangregeling in gedachte voor iedereen die ouder is dan 58 jaar. De vakbeweging wijst er echter op dat deelnemers met bepaalde verwachtingen en doelen zijn ingestapt in de levensloopregeling, zoals sparen voor vroegpensioen. Deze deelnemers werken bovendien vaak in een zwaar beroep. Veel werknemers bij de politie, bij de brandweer en bij de ambulance maken van de levensloopregeling gebruik. In het kader van het akkoord wil het kabinet zoveel mogelijk aan de verwachtingen van deze mensen tegemoet komen. Daarom zijn sociale partners en kabinet een overgangsregeling overeengekomen die opgebouwde rechten in de levensloopregeling eerbiedigt en waarin - fiscaal voordelig - tot hetzelfde bedrag gespaard kan worden. Belangrijk is om deze overgangsregeling te richten op de groep die door spaargedrag heeft aangetoond actief van de levensloopregeling gebruik te willen maken. De levensloopregeling blijft daarom vanaf 2012 open voor deelnemers die op 31 december 2011 ten minste €3.000 op hun levenslooprekening hebben staan. Vanaf 2012 wordt geen levensloopverlofkorting meer opgebouwd; tot nu toe opgebouwde rechten kunnen wel verzilverd worden bij opname van het spaartegoed. Deelnemers met minder dan €3.000 euro spaargeld kunnen het tegoed in 2012 opnemen of in 2013 onbelast doorstorten naar vitaliteitssparen. Reactie infoteur, 27-09-2011
Beste Tjeu,
De brief waar u naar verwijst is van 14 september 2011. Hier gebruik ik de stukken van Prinsjesdag 2011, 20 september 2011, na het accorderen van het Pensioenakkoord in de Tweede Kamer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Diana, 26-09-2011 10:47 #18
Na het lezen van de informatie heb ik een paar vragen: Is al bekend welk bedrag je maximaal mag sparen in die vitaliteitsregeling? Wat is er mogelijk als je Levenslooptegoed daar al boven zit? Kun je, net als in de Levensloopregeling, ook in de nieuwe regeling (een deel van) het gespaarde bedrag blijven beleggen? Wat gebeurt er bij de overgang van Levensloop naar de nieuwe variant met geld dat in aandelen is belegd? Begrijp ik goed dat je straks het tegoed ook (deels) kunt laten uitbetalen als je tussen twee banen zit en dit bijvoorbeeld als aanvulling op een ww uitkering wilt gebruiken? Reactie infoteur, 26-09-2011
Beste Diana,
1. Het maximaal bedrag aan totaal op te bouwen vermogen bedraagt € 20.000 bruto met een een jaarlijkse aftrekbare maximuminleg van € 5000.
2. Beleggen blijft mogelijk.
3. Bij de overgang naar vitaliteitssparen mag het volledige tegoed worden doorgestort, ook als dat meer is dan het maximum in vitaliteitssparen van € 20.000.
4. Tot en met de leeftijd van 61 jaar is er geen beperking.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mvravensberg, 24-09-2011 20:34 #17
Ik heb /mijn bedrijf heeft gespaard en ik zou met 58jarige leeftijd mijn levensloop mogen opnemen.
Ik wordt juli 2012 58 jaar dan wordt per 1-7-2012 twee jaar levensloop uitbetaald,
Zoals ik der regel begrijp voldoe ik aan de criteria ik doe al momenteel al mee er staat al een bedrag op en ik ben voor 1-1-2013 58 jaar, klopt het dat de wijziging voor mij geen invloed heeft?

Alvast bedankt Reactie infoteur, 25-09-2011
Beste Mvravensberg,
Ja, voor u hebben deze veranderingen met de vitaliteitsregeling geen gevolgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 23-09-2011 22:15 #16
Wordt er ook over nagedacht of het gespaarde levensloopgeld voor het aflossen voor de hypotheek gebruikt mag worden. (Belastingvrij). Zijn de vakbonden al akkoord gegaan met de overgansregeling dat u weet? Reactie infoteur, 24-09-2011
Beste Peter,
1. Als het geld wordt uitgekeerd, kunt u het vrij gebruiken.
2. Dit is voorgenomen beleid dat nog door het parlement aanvaard moet worden.
3. De bonden zijn in zijn algemeenheid niet blij met dit vitaliteitspakket.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Astrid Brok, 22-09-2011 19:40 #15
In de cao zorgverzekeraars kun je nog met 40 dienstjaren in de vut. ik ben in de levensloopregeling gaan sparen om vutbedrag aan te vullen of iets eerder met de vut te gaan. 40 dienstjaar heb ik april 2014. Ik ben nu 56 en zoals ik het lees kan ik de levensloop daar niet meer voor gebruiken omdat ik januari 2013 nog geen 58 ben. Klopt dat? Reactie infoteur, 23-09-2011
Beste Astrid Brok,
Helaas klopt dat. U kunt uw geld laten uitbetalen of overboeken naar het vitaliteitspakket van de regering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees Simon, 21-09-2011 21:33 #14
Op sommige sites lees ik dat na 2012/2013 alleen mensen van 58 jaar en ouder nog geld kunnen inleggen (en opnemen) in de levensloop. In een informatie blad van Min. van Fin. lees ik weer dat er vanaf 2012 niet meer kan worden bijgestort in de levenloop. Ook niet voor mensen ouder dan 58… Wat zijn uw bevindingen? Reactie infoteur, 21-09-2011
Beste Kees Simon,
De levensloopregeling is vanaf 2012 open voor de deelnemers die op 31 december 2011 een positief saldo op hun levenslooprekening hebben staan en vanaf 2013 is de levensloopregeling nog open voor deelnemers die voor 1 januari 2013 de leeftijd van 58 jaar hebben bereikt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eddy, 21-09-2011 18:11 #13
Hoe zit het met belastingvoordeel bij de vitaliteitsregeling? (in 2011 € 201)
Gaat dit vervallen? Zo ja, dan is het missschien verstandig een klein deel in te zetten zodat ik in ieder geval nog het voordeel opstrijk vanaf 2006. Reactie infoteur, 21-09-2011
Beste Eddy,
Bij uitbetalen wordt het belastingvoordeel verrekend. Bij doorstorten naar de vitaliteitsregeling wordt het opgebouwde bedrag niet verhoogd met een belastingvoordeel dat bij uitkering wel gehad zou hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

René, 21-09-2011 15:04 #12
Een aantal jaren geleden heb ik een levensloopregeling via mijn werkgever op een collectieve spaar-/ beleggingsregeling gezet. Word ik per 2013 verplicht het saldo uit te laten betalen indien ik dan geen gebruik wil maken van de vitaliteitsregeling? Weegt het belastingvoordeel van nu en genoten rente c.q. evt. koerswinsten dan nog wel op tegen de 58% inkomstenbelasting, terwijl koerswinsten belastingvrij zijn? Anders gesteld: Kan ik nu niet beter gelijk stoppen met de levensloop en een degelijke vrije spaarregeling openen? Reactie infoteur, 21-09-2011
Beste René,
Uw tegoed wordt in 2013 of uitgekeerd of doorgestort naar de vitaliteitsregeling. De beurs doet het momenteel niet goed en niemand weet wanneer en hoe snel de beurs weer zal opkrabbelen. Daarom kan ik ook niet aangeven of nu stoppen met uw belegging een verstandige keuze zou zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eric, 20-09-2011 11:41 #11
Het zou mooi zijn als de mogelijkheid bestaat dat een deel wordt uitbetaald en een deel in de vitaliteitsregeling kan worden gestopt. Kan dat? Indien dat niet kan, laat ik alles uitbetalen. Dan houd ik (na belasting) in principe 48% over, maar indien ik de uitkering gebruik voor een koopsomstorting (die gaat uitkeren als ik 65 wordt) heb ik toch een mooie aftrekpost (aftrekbaarheid natuurlijk afh. van de A-factor). Reactie infoteur, 20-09-2011
Beste Eric,
De combinatie van uitbetalen en doorstorten naar de vitaliteitsregeling ben ik nog niet tegen gekomen in de voorstellen, maar die moeten dan ook nog verder worden uitgewerkt. Uitbetalen en koopsompolis nemen kan wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anne, 20-09-2011 11:29 #10
Waarom ligt de doorloop leeftijd voor levensloop op 58 jaar per 1-01-2013? Ik spaar en reken ergens op. Wie onneemt mij deze toegzegde rechten en het recht om te sparen omdat ik dan "slechts" 57 ben? Discriminerende en rechtsongeljke maatregel! Vakbonden waar zijn jullie? Reactie infoteur, 20-09-2011
Beste Anne,
Vanaf 2013 bestaat, als het goed is, de vitaliteitsregeling al.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Conejo, 19-09-2011 08:54 #9
Als je je spaarloon gebruikt voor een lijfrente als aanvulling op je pensioen straks, moet je het vanaf 2012 dus zelf gaan storten als deze lijfrente nog doorloopt. Je wordt op deze manier weer mooi opgezadels met het maken van extra kosten. De mensen die nu tussen de 50 en 60 zijn hebben voor alle regelingen vut etc veel betaald, maar zien straks niets meer terug en ogen alleen maar blijven betalen. Nederland denk eens meer aan je eigenburgers! Reactie infoteur, 19-09-2011
Beste M. Conejo,
Gelukkig zien we nog wel iets terug, maar het wordt wel minder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nicolaas de Boer, 17-09-2011 13:13 #8
Wat is de voorspelling als ik 2 jaar eerder (dus met 64 ipv 66 jaar) wil ophouden met werken maar wel comissarisvergoedingen krijg in die jaren voor circa 20k: telt dat als deeltijdpensioen en mag ik mijn levensloop gebruiken om mijn inkomen die 2 jaar aan te vullen? Reactie infoteur, 17-09-2011
Beste Nicolaas de Boer,
Deeltijdpensioen betekent gedeeltelijk nog doorwerken bij een werkgever en voor het overige met pensioen bij dezelfde werkgever. Volledig bij een werkgever ophouden met werken en bij hem vragen om de levensloopregeling te activeren is geen deeltijdpensioen, maar volgens de definitie een vervroegd pensioen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Douwe van der Leij, 17-09-2011 09:39 #7
Bezwaar van levensloopregeling was dat je al minimaal 9 jaar moest sparen om 1 jaar met sabattical te kunnen gaan. Jonge gezinnen kunnen moeilijk 12 % van het bruto inkomen missen, deelname is dan ook gering tot de kids uit huis zijn. Bovendien krijg je dan 70 % van het loon. Dus je gaat met sabattical, je vaste lasten lopen door en bovendien krijg je minder geld. Een regeling voor een klein deel van de werknemers. De spaarloon regeling kwam terug in de Nederlandse economie door het beperkte bedrag en het bestedingsdoel, nieuwe TV, Cinema set, opknappen interieur enz. Bij een sabattical zal een groot deel verdwijnen in een vreemde economie. Reactie infoteur, 17-09-2011
Beste Douwe van der Leij,
Toch maakten nogal wat mensen van de regelingen gebruik.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. V. Velthoven, 16-09-2011 09:25 #6
Stel het spaarloon is ingezet in een lijfrenteconstructie tot en met 2011.
Het contract lijfrente eindigt in 2011, kan de vrijvallende jaarlijkse lijfrente dan zonder meer ingezet worden voor het minder gaan werken? Ondanks alle plannen van het rijk om dit te voorkomen? Reactie infoteur, 16-09-2011
Beste J. V. Velthoven,
Ja hoor, uw lijfrentepolis staat los van de nieuwe vitaliteitsregeling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. van Rijn, 04-09-2011 15:30 #5
Voor beide geldt, dat je niet kan instappen meer vanaf 1 januari 2012, maar dat als je er daarvoor gebruik van maakt ( bijv. nu ) het wel doorloopt t/m eind 2012? Vanaf dat moment stopt spaarloon definitief en gaat de levensloop over in deze nieuwe regeling? Wellicht dat opgebouwde spaarloon begin 2013 dan vrijkomt? Reactie infoteur, 04-09-2011
Beste M. van Rijn,
Instappen voor de spaarloonregeling kan niet meer vanaf 1-1-2012, voor de levensloopregeling wel. Het opgebouwde spaarloon loopt door tot het moment van uitbetalen. Het is nog niet de bedoeling dat het eerder vrijkomt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marcel Pennings, 17-08-2011 12:22 #4
De werkende mens is altijd de dupe hier in Nederland. Als wat een beetje gunstig is wordt afgeschaft. Ik al straks 65 ben, dan waarschijnlijk 70 is er gewoon geen ene rooie cent meer waarschijnlijk, terwijl we nu de volle betalen… En die pensioenfondsen maar lachen. Ze moeten die ambtenaren in den haag maar eens 2/3 van hun salaris afpakken en echt laat werken dan oneindige discussies voeren over griekenland en noem maar op. Schop ze gewoon uit de unie… Reactie infoteur, 17-08-2011
Beste Marcel Pennings,
Het wordt er inderdaad niet beter op.
Met vriendelijke groeten,
zeemeeuw

Gerard, 28-07-2011 13:45 #3
Bedoelen ze met VUT dat je 100% levensloopverlof opneemt? Ik heb een medewerker die wil 3 jaar lang VOOR haar pensioen 1 dag per week minder werken, mag dit dan ook niet? Wie kan me hier antwoord op geven? Reactie infoteur, 28-07-2011
Beste Gerard,
Ja de VUT is volledige vervroegde uittreding. Dat kan nu nog met de levensloopregeling. Hiervoor komt een overgangsregeling. Met de nieuwe vitaliteitsregeling kan de VUT niet meer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P. de Boer, 07-07-2011 11:44 #2
Wanneer de levensloopregeling wordt vervangen door de vitaliteitregeling vind ik dat prima mits de deelnemers aan de levensloopregeling de mogelijkheid wordt geboden om het inmiddels gespaarde bedrag in de levensloopregeling uit te laten betalen opdat men dit bedrag naar eigen inzicht kan inzetten en men geen last meer heeft van door de regering bedachte onbetrouwbare regelingen. Reactie infoteur, 07-07-2011
Beste P. de Boer,
Ja, maar of dat ook gaat gebeuren is nog maar helemaal de vraag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gert Oude Lohuis, 06-07-2011 09:13 #1
Als de regeling doorgaat zoals op hoofdlijnen hierboven gesteld, kan ik dan tot 1 januari 2013 nog gebruik maken van de mogelijkheid om middels de levensloopregeling eerder te stoppen met werken? Reactie infoteur, 06-07-2011
Beste Gert Oude Lohuis,
Ja, want de opgebouwde rechten vervallen niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 17-06-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Special: Belasting 2020
Reacties: 236
Schrijf mee!