Levensloopregeling 2020 en levensloopverlofkorting

Levensloopregeling 2020 en levensloopverlofkorting De levensloopregeling is in 2012 vervallen voor nieuwe toetreders, maar wie in daarvoor al spaarde met de spaarloonregeling, kan het nog niet opgenomen levenslooptegoed in 2020 opnemen. De levensloopverlofkorting zorgt ervoor dat het tegoed op een fiscaal vriendelijke manier kan worden uitbetaald. Zolang het tegoed niet is opgenomen is het geen vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting. Wat is opgebouwd en niet is opgenomen blijft staan. Bekijk de overgangsregeling en het fiscaal voordelig uitbetalen van uw levenslooptegoed. In 2022 is het helemaal voorbij.

De levensloopregeling

Bij de levensloopregeling kan een werknemer bedragen sparen tot 12% van het brutoloon per jaar en in totaal tot 210% van het loon. Is aan het begin van het jaar het levenslooptegoed meer dan 210% van het jaarloon van het afgelopen jaar, dan kan er niet meer worden bijgespaard. Het tegoed is inclusief verlofspaartegoeden die bij een ex-werkgever zijn opgebouwd. Bestaande tegoeden moeten dus worden meegeteld. De werkgever maakt het ingehouden bedrag over naar:
 • Een bank (storting op een levenslooprekening).
 • Een verzekeraar (premie voor een levensloopverzekering).
 • Een beleggingsinstelling (voor een levenslooprecht van deelneming).

De storting is aftrekbaar voor de loonbelasting, volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en de Zvw. Een levensloopregeling met een werknemer moet schriftelijk zijn vastgelegd.

Opnemen van het levenslooptegoed

De de bestemming van het gespaarde bedrag is allesbehalve vrij. U kunt het op de geblokkeerde rekening gespaarde bedrag dat hoog kan oplopen daarna in beginsel gebruiken voor bijvoorbeeld:
 • Een onbetaald verlof gedurende een bepaalde periode.
 • Het maken van een wereldreis.
 • Een oriëntatie op uw toekomst.
 • Een sabbatical.
 • Het volgen van een opleiding.
 • Het opzetten van een bedrijf.
 • Een pensioenaanvulling.
 • Omzetten in een pensioen.

Een werkgever is echter niet verplicht om hiervoor toe stemming te geven.

Levenslooptegoed wordt overgemaakt aan de werkgever

Bank, verzekeraar of beleggingsinstelling maken bij opnamen van een tegoed het geld over aan de werkgever. Deze houdt hierop loonbelasting en premie volksverzekeringen in en past de opgebouwde levensloopverlofkorting toe. Voor werknemers met geboortejaar 1958 of daarvoor, wordt het opgenomen tegoed door de Belastingdienst gezien als loon uit vroegere dienstbetrekking. Werkt deze werknemer nog bij de werkgever dan heeft hij dus en loon uit de huidige dienstbetrekking en loon uit een vroegere dienstbetrekking. Werkt een werknemer niet meer bij de werkgever waar het tegoed is opgebouwd en wordt het tegoed opgenomen, dan is het de uitbetalende instelling (bank, verzekeraar of beleggingsinstelling) die belasting en premies inhoudt.

De levensloopverlofkorting in 2020

De levensloopverlofkorting is een heffingskorting die de belasting die betaald moet worden over het opgenomen levenslooptegoed iets dempt. De levensloopverlofkorting is een korting op de loonbelasting en premie volksverzekeringen. De levensloopverlofkorting is gelijk aan het opgenomen bedrag met een maximum van 219 per gespaard jaar. Is er tot 2012 5 jaar gespaard, dan is de levensloopverlofkorting in 2020 maximaal 1.095. Uiteraard kan de korting nooit hoger zijn dan het (cumulatief) opgenomen bedrag.

Levensloopregeling en pensioen

Een levenslooptegoed kan worden omgezet in een pensioen, maar ook hieraan hoeft een werkgever niet mee te werken. Bovendien is het bij de omzetting naar een pensioen zo dat de levensloopverlofkortingen niet kunnen worden toegepast.

Conclusie levensloopregeling 2020

Kortom wie nog een levenslooptegoed heeft, kan als de werkgever meewerkt op een fiscaal vriendelijke manier dit levenslooptegoed opnemen. Het nog niet betaalde levenslooptegoed is niet fiscaal belast, maar zodra er wordt uitbetaald, moeten er wel degelijk belastingen en premies worden ingehouden. Een voordeel is dat in de meeste gevallen gebruik kan worden gemaakt van een extra heffingskorting, de levensloopverlofkorting.

Lees verder

© 2011 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Geld terug van de Belastingdienst 2020 en 2021 (tips)Geld terug van de Belastingdienst 2020 en 2021 (tips)Belastingtips voor de belastingteruggave 2020, 2021 en 2022 zijn vaak welkom en kunnen ervoor zorgen dat u als particuli…
Verrekening voorheffingenWanneer de belastingdienst de aanslag van de inkomstenbelasting vaststelt worden de ingehouden voorheffingen verrekend.…
Belasting terugvragen over 2020/'21: studenten en scholierenBelasting terugvragen over 2020/'21: studenten en scholierenWie in 2022 of 2023 te veel loonbelasting betaalt, kan de Belastingdienst vragen om een belastingteruggave inkomstenbela…
Toptarief 2020, 2021: loonbelasting en inkomstenbelastingToptarief 2020, 2021: loonbelasting en inkomstenbelastingHet toptarief 2020, 2021 en 2022 voor de loonbelasting en inkomstenbelasting bedraagt bijna 50%, Met de juiste aftrekpos…

Enkele tips om uw huis groener en goedkoper te makenUw huis en uw levensstijl groener maken, betekent vaak ook dat u goedkoper gaat leven, en dat is natuurlijk mooi meegeno…
Wat bepaalt de hoogte van de rente?Wat bepaalt de hoogte van de rente?De rente in Nederland was in twee eeuwen niet zo laag. Spaarders klagen want hun spaargeld brengt bijna niets op. Maar w…
Reacties

P. E. Oosterhof, 08-03-2017
Ik ben per 1 juli 2016 ontslagen na 2 jaar ziek te zijn geweest. Vanaf december 2015 tot 1 juli 2016 heb ik mijn resterende deel van de geblokkeerde levensloop regeling gebruikt. Per 1 juli 2016 heb ik een WW uitkering gekregen voor het deel dat ik nog werkzaam was. Ik ben n.l. al arbeidsongeschikt in de klasse 65%-80%. Nu maakt UWV een nieuwe beslissing van mijn WAO uitkering en kom tot de conclusie dat ik vanaf 1 januari tot 1 juli 2016 een te hoge WAO uitkering heb gehad en maak een nieuwe berekening van de WAO en WW tezamen berekend vanaf 1 januari 2016 tot 1 juli 2016. Zij komen uit op een bedrag dat ik teveel zou hebben ontvangen van 6200 Euro, dit bedrag moet worden terug betaald. Tevens is volgens de nieuwe berekening mijn WAO uitkering nog maar 28% gelijk aan 35%-45% WAO klasse.
Mag het UWV mijn gebruikte levensloop regeling als loon uit werk toepassen? Dit is n.l. waaruit UWV deze berekening maakte.
Met vriendelijke groet
Pieter Reactie infoteur, 11-03-2017
Beste P. E. Oosterhof,
Als u jonger bent dan 61 jaar en nog niet met pensioen, wordt inkomen uit de levensloopregeling toegerekend aan het arbeidsinkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sandra, 21-01-2017
Ik heb 20.000 op mijn levenslooprekening staan. Het is nu 2017 en voor mijn aangifte IB 2016 gaat die E 20.000 dus nu in mijn box 3. Ik zit daar al ruim boven de vrijstelling, dus de volledige E 20.000 gaat belast worden in box 3.
Ik heb een goed inkomen en heb geen extra inkomen nodig. Ik kan het bedrag dus laten staan en elk jaar er box 3-belasting over betalen.
Maar als ik wil opnemen, moet dat dan via mijn werkgever? Of kan ik een deel opnemen bij de bank en bij mijn aangifte IB dit opgenomen bedrag als overige inkomsten aangeven? Reactie infoteur, 24-01-2017
Beste Sandra,
Als de werkgever akkoord is, dan kunt u in 2017 zelf bij de bank of verzekeraar uw levenslooptegoed opnemen
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. vd Kolk, 31-03-2016
Ik heb inmiddels ruim 9000 euro gespaard. Eerst via de spaarloonregeling later is dat overgegaan in een levensloop regeling. Lees nu net pas over de 80% regeling in 2015. Ik heb me hier nooit eerder in verdiept omdat ik zo lekker door kan sparen. Nu overweeg ik om het hele bedrag in een keer of in delen op te nemen. Maakt dat nog uit of doe ik er nu verstandiger aan om het bedrag tot het einde te laten staan.
En maakt het verschil of ik het bedrag op mijn spaarrekening zet? Reactie infoteur, 02-04-2016
Beste H. vd Kolk,
Als uw bedrag niet meer aangroeit, maakt het niet meer uit wanneer u het geld opneemt. Als het bedrag op 1 januari 2016 nog op uw rekening staat, komt het ook terug bij uw vermogen in box 3.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. G. de Jong, 17-11-2015
Indertijd ben ik de levensloop spaarregeling gestart als aanvulling op pensioen/prepensioen en heb thans ca. 95.000 op mijn LL-rekening staan. Ik ga echter pas in 2035 met pensioen, ruim na de datum 31 december 2021. Is er na die datum de mogelijkheid om het opgebouwde kapitaal rentedragend te laten staan? Zo niet, zijn er dan andere mogelijkheden om voor 31/12/21 "fiscaal aantrekkelijk" het tegoed op te nemen? Is er kans op dat de zgn. "80%-regeling" nog wordt verlengd tot na 31 december 2015? Reactie infoteur, 19-11-2015
Beste W. G. de Jong,
In 2015 bestaat de 80% regeling nog en niets wijst erop dat deze kortingsregeling zal worden verlengd. Over na 2021 is ook nog niets bekend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alexandra Clemens, 01-10-2015
Bedankt, infoteur, als ik nou het tegoed voor aanschaf ander huis gebruik, dus, nieuwe hypotheek nemen bijvoorbeeld, is het dan wel 100% belastingvrij? Met mijn spaargeld wordt het als eigen geld bij nieuwe hypotheek gereserveerd. Bedankt. Alexandra Reactie infoteur, 02-10-2015
Beste Alexandra Clemens,
Ja u kunt de 7.000 euro belastingvrij opnemen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alexandra Clemens, 30-09-2015
Beste infoteur,
Ik heb 7.000 euro aan spaarloon. Ik ben van plan om geheel op te nemen en vervolgens mijn huidige hypotheek extra af te lossen. Is deze opname steeds belastbaar? Bedankt. Alexandra Reactie infoteur, 02-10-2015
Beste Alexandra Clemens,
Voor de spaarloonregeling bestaat in 2015 een vrijstelling van 17.025. Daarbij maakt het niet uit waarvoor u het geld gebruikt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rene, 10-05-2015
Beste infoteur,

ik heb ca. 68.000 euro aan spaarloon en ben voornemens om dit bedrag op te nemen in 2015. Ik begreep dat 20% belastingvrij is. Is dat ook de komende jaren het geval waardoor het fiscaal handiger is om per jaar 20% van het bedrag op te nemen?
Is de verwachting dat ook in 2016 en de volgende jaren 20% belastingvrij opgenomen kan worden?
Moet in alle gevallen over de 80% belasting betaald worden?
Wordt het bedrag aan de werkgever uitgekeerd die vervolgens de belasting in houdt?
Kan ik stoppen met de maandelijkse inleg en het bedrag in z'n totaliteit laten staan?
Kan ik stoppen met de inleg en 20% belastingvrij opnemen en het resterende bedrag laten staan en in en later stadium opnemen?

Misschien wat veel vragen in een keer, maar door plotselinge (ziekte)omstandigheden ben ik mij aan het oriënteren om op korte termijn een beslissing te kunnen nemen.

Ik zie uw reacties graag tegemoet.
Vr. groet,
Rene Reactie infoteur, 11-05-2015
Beste Rene,
De 80-20 regel geldt alleen voor de levensloopregeling en alleen in 2015 nog.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wa, 17-10-2014
Hallo,
Op 1-1-2022 mag je niet meer sparen op de levenslooprekening, is het dan verplicht dat je het gespaarde kapitaal laat uitbetalen of mag je het laten staan. Ik begreep dat het in ieder geval voor je AOW leeftijd opgenomen moet worden. Is dit juist? Reactie infoteur, 17-10-2014
Beste Wa,
Vanaf 1 januari 2022 is voor iedereen de levensloopregeling voorbij. Wat in 2022 nog niet is opgenomen en als restant levenslooptegoed nog bestaat, wordt dan in één keer uitbetaald en fiscaal belast.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerard, 12-10-2014
Ik heb in 2013 geen gebruik gemaakt van de 80%-regeling levensloop in verband met daarnaast nog volledig loon, zodat ik over de uitbetaalde levensloop 52% loonbelasting kwijt was. In 2015 leef ik voor het grootste gedeelte op de levensloop tot mijn 65ste verjaardag plus 3 maanden, waarna ik AOW krijg. Als ik nu de resterende levensloop in januari 2015 laat uitkeren in plaats van maandelijks heb ik dan recht op de 80%- regeling?
Met vriendelijke groet,
Gerard Reactie infoteur, 13-10-2014
Beste Gerard,
Als de uitkering van de levensloopregeling al loopt in 2014, kunt u die niet meer afkopen tegen 80%, omdat het dan geen opname in één keer is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ilya52, 15-05-2014
Het is voor mij uit de UWV documentatie onduidelijk of uitkeringen uit een stamrecht BV en/of de levensloop een korting teweeg brengen op de IOW. Oplossing is natuurlijk opnemen voor of na het IOW uitkeringsvak, maar dergelijke ontwijkingen leveren gedoe et cetera op. Reactie infoteur, 16-05-2014
Beste Ilya52,
De IOW uitkering is maximaal 70% van het minimumloon en kan lager zijn dan 70% als u andere inkomsten hebt. Daartoe wordt ook de affkoop van de stamrecht bv gerekend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Claire, 18-02-2014
Dag Zeemeeuw,

In 2013 heb ik mijn levenslooptegoed laten uitbetalen met de 80%-constructie, waarbij 20% vrijgesteld was van IB. In de netto uitbetaling door mijn werkgever is dit correct verwerkt. Op dit moment ben ik bezig met mijn inkomstenbelasting 2013. Ik vraag mij af of in de aangifte nu het "voordeel" van de 20% vrijgesteld van IB niet wegvalt. Wordt nu niet bij het gehele inkomen (loon + bruto uitbetaling levensloop) berekend hoeveel IB je had moeten betalen, zonder dat hier rekening wordt gehouden met de 20% vrijstelling? Hoe kan ik dit controleren. Ik ben zeer benieuwd.
Vr. groet. Reactie infoteur, 19-02-2014
Dag Claire,
U geeft dan als extra inkomen 80% van het bedrag op. Zo valt uw voordeel niet weg.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erik, 30-03-2013
Hallo Zeemeeuw,

Ik heb 3 vragen:
1) Aanstaande 1 juli 2013 word ik werkeloos en heb nu een saldo van meer dan 3000 euro op mijn levensloopregeling. Als ik het saldo wil laten uitbetalen om te profiteren van de 20% korting (voor saldo ultimo 2011) moet ik dit dan doen terwijl ik nog in dienst ben of kan dit ook plaatsvinden in 2013 zonder dat ik een werkgever heb?
2) Mocht ik wederom een baan vinden bij een nieuwe werkgever die een levensloopregeling heeft, kan ik dan nog inleggen tot ultimo 2021 of is dit niet meer mogelijk? (dan onder de veronderstelling dat ik niet afreken in 2013 natuurlijk)
3) Mocht ik geen baan vinden, dan wel al of niet kortstondig een WW uitkering ontvang in 2013 waarin ik ook mijn levensloopsaldo in geheel laat uitbetalen, in hoeverre heeft dit dan gevolgen voor de WW uitkering? Ik bedoel hoeveel word ik dan gekort? Ik verwijs hier naar uw antwoord op Ans Fockens op 30-12-2012 waarin u zegt dat het vrijgevallen tegoed als extra inkomen gezien wordt en in mindering komt op de uitkering. Maar bij uit dienst zijn is het toch loon uit vroegere dienstbetrekking wat geen invloed zou mogen hebben op welke uitkering dan ook. Zo niet waar kan ik hier informatie over vinden met percentages inhoudenskorting en zo?

bvd Reactie infoteur, 12-12-2019
Hallo Erik,
1. Het uitbetalen kan ook als u uit dienst bent. Dan houdt de bank belasting in:

https://financieel.infonu.nl/geld/112657-levenslooptegoed-2019-laten-uitbetalen.html

2. Ja bij een saldo van meer dan 3000 euro kunt u de regeling ook bij een andere werkgever voortzetten.
3. Voor de WW heeft dit geen gevolgen, omdat die is gebaseerd op het laatst verdiende arbeidsinkomen. Bij een bijstanduitkering wordt het uitbetaalde levenslooptegoed wel verrekend met de uitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Knarf, 20-03-2013
Beste Zeemeeuw,

Graag leg ik u het volgende voor. Ik ben 43 jaar en heb een tegoed van 25000 aan levensloop opgebouwd. Ik twijfel enorm tussen doorgaan of opnemen. Ik hanteer de volgende overwegingen:

* stoppen:
+ fiscaal voordeel bij uitkering
- komt bovenop spaargeld en daardoor met 1.2% rendementsheffing belast.
- bij evt bijstand moet het eerst opgegeten worden
- recht op kindertoeslag wordt kleiner

* doorgaan:
- geen fiscaal voordeel bij uitkering
+ geen rendementsheffing
+ geen effecten op evt sociale uitkeringen
+ geen effecten op kindertoeslag
+ rente hoger dan rente op spaarrekening (in mijn geval)

Als ik het zo bekijk is doorgaan zo gek nog niet. Reactie infoteur, 21-03-2013
Beste Knarf,
Of het opnemen van het levenslooptegoed voordelig voor u is, hangt vooral af van de hoogte van uw inkomen nu en straks, en of u het geld nodig hebt. Voor de bijstand zal het niet veel uitmaken, omdat een levenslooptegoed wel te incasseren is en de gemeente u daartoe vooraf kan verplichten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Margaretha, 17-03-2013
Beste Zeemeeuw,
Mijn man heeft een levenslooptegoed van 38.000 euro. Sinds juni 2012 heeft hij net zoals Mara een IVA uitkering. Hierover heb ik 3 vragen.

Na 2 maal telefonisch contact te hebben gehad kreeg ik 2 maal een verschillend antwoord, 1 x wel en 1 x niet van invloed op zijn uitkering.
Zou er ergens hierover een vaste bindende regeling staan beschreven?
- Zal na uitkeren levensloop mijn man weer overnieuw gekeurd moeten worden voor de IVA omdat hij meer dan 20% aan loon heeft ontvangen in 2013?
-Is er een manier dit tegoed in een pensioenpotje te plaatsen of eventueel weg te schenken om dit niet mee te hoeven nemen als tegenwoordig arbeidsinkomen?

Alvast vriendelijk bedankt.

m.vr.gr.
Margaretha Reactie infoteur, 18-03-2013
Beste Margaretha,
1. Wat vast staat is dat als de uitkering wordt gezien als huidig inkomen er wel een korting is op de iva uitkering, maar als het wordt gezien als inkomen uit een vorige dienstbetrekking niet. Helaas is het UWV daar zeer onduidelijk over en wordt het van geval tot geval bekeken. Wellicht is het mogelijk om in uw geval aan het UWV een schriftelijke bevestiging te vragen van hoe uw casus wordt gezien voordat u uw tegoed laat uitbetalen.
2. Elke opname of doorstorting zal helaas als inkomen worden gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marije, 07-03-2013
Ik laat mijn levensloop uitbetalen. Hoe krijg ik mijn levensloopverlofkorting uitbetaald? (6 jaar). Wordt hier bij uitbetaling van de werkgever aan mij al rekening mee gehouden
of moet ik dit later bij de belastingaangifte over 2013 noteren? Reactie infoteur, 07-03-2013
Beste Marije,
De werkgever houdt belasting in.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hugo, 06-03-2013
Graag reactie op Maria 215.
Ik zit in het zelfde geval! Informatie (schriftelijk) verkregen _17-1-2013_ van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zou volgens de nieuwe regeling (2013) het opnemen van levensloop, mijn IVA uitkering NIET geminderd worden door deze uitbetaling. Deze info naar het UWV doorgestuurd, doch het UWV denkt hier anders over? Volgens hun informatie (telefonisch 5-3-2013) zal mijn IVA uitkering WEL geminderd worden bij uitbetaling levensloop! Dus kijk uit Maria. Wacht nog even tot het UWV op de zelfde frequetie zit als het ministerie. Reactie infoteur, 06-03-2013
Beste Hugo,
Mijn antwoord #215 heb is destijds ook ook gecheckt bij het UWV.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 03-03-2013
Beste Zeemeeuw,

Ik heb 2 vragen:
1. Als ik blijf doorsparen kan dit tot 2021 maar ik denk erover om dan vervroegd te stoppen. Het zou mooi zijn als het levenslooptegoed niet in 2021 wordt uitbetaald maar per 1 januari 2022 want dan heb ik geen loon meer en zou dus dan in een gunstiger belastingtarief vallen. Is er al zicht op of ik inderdaad kan kiezen voor uitbetaling per 1 januari 2022?
2. Kan ik kiezen voor uitbetaling van het levensloopsaldo per 31 december 2011 met de belastingkorting van 20% maar de inleg over 2012 en inmiddels 2013 laat staan en verder door blijf sparen. Mijn bank zegt namelijk dat ik alleen in aanmerking kom voor de belastingkorting als ik het gehele saldo inclusief stortingen in 2012 en 2013 opneem dus doorsparen geen optie is.

Alvast bedankt voor uw antwoord.
Groet,
Peter Reactie infoteur, 03-03-2013
Beste Peter,
1. Met de huidige bezuiningingsdrift van de regering is 2022 nog erg ver weg om daar iets met zekerheid over te zeggen.
2. U krijgt alleen 20% korting als u alles in één keer opneemt. Hierover is enige tijd onduidelijkheid geweest.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeanne, 20-02-2013
Beste Zeemeeuw,
Met verwijzing naar mijn vraag 217, allereerst dank voor de snelle reactie. Maar het is me toch nog niet helemaal duidelijk en het is ook erg ingewikkeld om het zo beknopt mogelijk te vragen. Maar u hebt de vragen 3 en 4 niet of niet helemaal beantwoord en, misschien ben ik niet duidelijk genoeg geweest -de fiscale afwikkeling begrijp ik wel - maar het gaat met name over de zvw premie door wie die verschuldigd is en hoe die moet worden betaald omdat er sprake is van zowel loon uit tegenwoordige en loon uit vroegere arbeid. En ik wil graag weten hoeveel ik er uiteindelijk netto aan kan overhouden want het maakt nogal verschil of je ook nog eens 5, 65% zvw-premie moet betalen of dat de werkgever voor 7, 75% wordt belast. Bovendien kan hierover op internet geen duidelijkheid krijgen.

Daarom nog even het volgende:
1. stel ik laat alles uitbetalen. Dan gaat de werkgever eerst mijn gewone salaris berekenen en moet daarvoor sinds 1 januari zelf 7, 75% betalen waarvoor hij mij als werknemer vanwege loon uit tegenwoordige arbeid niet kan belasten. Daarna gaat hij het totale levensloopsaldo uitkeren maar dit is loon uit vroegere arbeid. Hoe zit het dan met die zvw premie.
a. betaalt de werkgever over het totale levensloopsaldo ook die 7, 75% of
b. belast hij mij daarvoor door middel van een inhouding van 5, 65% op mijn nettoloon
c. of betalen zowel hij als ik resp. 7, 75% en 5, 65%
2. stel ik kies voor maandelijkse uitbetaling:
a. dan is er toch wel verschil in het berekenen van de verloning want je blijft dan toch nog in dienst van de werkgever
b. maar is er dan wel gewoon sprake van loon uit tegenwoordige arbeid met betaling door de werkgever van de zvw premie
c. of wordt die levensloopuitbetaling dan ook weer gezien als loon uit vroegere arbeid en wie betaalt er dan die zvw premie
3. of maakt het wat betreft de keuze voor maandelijkse uitbetaling of uitbetaling ineens voor de heffing van de zvw premie geen verschil, dus is de verloning dan toch hetzelfde
4. dan tot slot nog even een vraag over de situatie bij mijn man, die is werkloos maar krijgt een iow-uitkering, stel dat hij zijn levensloopsaldo nu laat uitkeren heeft dat dan invloed op zijn iow-uitkering? Reactie infoteur, 20-02-2013
Beste Jeanne,
1. Omdat u begin 2013 61 jaar of ouder was, wordt sw uitbwtaling van uw levenslooptegoed altijd aangemerkt als loon uit vroegere arbeid.
2. Werkgever (tegenwoordige arbeid) en u (levenlooptegoed) betalen beiden een bijdrage, waarbij het totaal aan premie belastbaar inkomen is gemaximaliseerd (maximum bijdrage inkomen). Als toch meer wordt ingehouden, kunt u dat terugvragen:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/76951-teruggave-te-veel-ingehouden-bijdrage-zvw.html

3. Over of een uitbetaling van het levenslooptegoed invloed heeft op de IOW uitkering, is het UWV onduidelijk. Ik denk van niet, omdat ook uitbetaling van het tegoed uit de spaarloonregeling geen invloed heeft op de IOW uitkering (daar is het UWV wel duidelijk over).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Miriam, 19-02-2013
Wat nu als je saldo per 31 december 2011 hoger is dan de uitkering in 2013. Is dan 20% van je saldo per 31 december 2011 vrijgesteld en betaal je over de rest belasting? Bijvoorbeeld saldo 31 dec 2011 2.500. er is al een opname geweest in 2012 en het resterende levenlooptegoed is 2.000. Betaal je dan belasting over
2000 - (20% van 2.500) = 1.500? Reactie infoteur, 19-02-2013
Beste Miriam,
U betaalt belasting over 80% van 2.000 euro ofwel over 1.600 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeanne, 19-02-2013
Beste zeemeeuw,
Ik ben 62, werk parttime en heb een modaal salaris op jaarbasis van 2.300, 00.
a.Mijn bedoeling was om tot aan mijn pensioendatum het opgebouwde levenslooptegoed maandelijks uit te laten betalen ter overbrugging tot aan mijn pensioendatum.
b.Maar nu ben ik in verwarring gebracht door de mogelijkheid om het saldo in één keer uit te laten betalen met 20% belastingvoordeel over het saldo per 31-12-2011. Wat is dan de beste keuze.
1. stel ik laat het saldo per 31-12-2011 30.000, 00 en 31-12-2012 33.000, 00 in zijn geheel uitbetalen. Dan is, heb ik begrepen 20% van 30.000, 00 vrijgesteld en dient over het meerdere (30.000, 00 6.000, 00 + 3.000, 00) 42% belasting te worden betaald waarbij de levensloopkorting wordt verrekend. Als ik hiervoor kies gaat mijn werkgever het totaal in een keer uitbetalen samen met mijn normale maandsalaris;
2. ik was van plan het levenslooptegoed maandelijks te laten uitbetalen tot aan mijn pensioendatum, er is dan geen 20% vrijstelling maar alleen sprake van de levensloopkorting;
3. maakt het dan nog (behalve die 20%) verschil in belasting en (vooral) de premieheffing voor wat betreft de keuze 1 (uitbetaling ineens) of 2 (maandelijks);
4. ik heb namelijk begrepen dat vanaf 1-1-2013 de zogenaamde uniformering loonbegrip geldt, daarom is de werkgever 7, 75% zvw-premie verschuldigd over mijn huidige salaris, mijn salaris kan daarvoor niet door mijn werkgever worden belast. Het gaat hier over loon uit tegenwoordige arbeid, maar de uitbetaling van het levenslooptegoed is loon uit vroegere arbeid dus wordt hier nu ook de werkgever alleen voor wat de zvw-premie belast of mag/gaat hij de zvw werknemerspremie van 5, 65% op mijn maandelijkse uitbetaling of uitbetaling ineens verhalen;
5. als ik nu kies voor de uitbetaling ineens dan heb ik 1 jaar inkomsten en 2 jaar geen inkomsten kun je over die 3 jaar dan ook middeling aanvragen voor Box 1. Reactie infoteur, 27-02-2020
Beste Jean,
1. Bij de inkomstenbelasting wordt naar uw jaarloon gekeken. Daardoor kan in maanden laten uitbetalen in een paar jaar tijd voordeliger zijn. Uitbetaling in één jaar zal geen verschil maken.
2. Ja u kunt middeling van inkomen toepassen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/109880-extra-loon-en-middeling-van-inkomen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. E. van Soest, 15-02-2013
Ik heb nu ongeveer 43.000 euro in levensloop en stop elk jaar ongeveer 4.000 euro in levensloop. Ik ben nu 56 jaar geworden in januari 2013. Ik word in januari 2022 65 jaar.
Ik kan gebruik maken van de levensloopregeling tot 31-12-2021.
Ik spaar door voor levensloop en stop, indien mogelijk, ergens in de tweede helft van 2010. Wat betaal ik dan aan belasting?
Of is het verstandiger nu, in 2013 te stoppen met inleggen en gebruik te maken van de korting van 20%? Reactie infoteur, 16-02-2013
Beste H. E. van Soest,
Bij een dergelijk bedrag komt u momenteel al snel uit op een heffing van 42% (80% van 52%). Niemand weet wat de belastingtarieven over pakweg 10 jaar zullen zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mara, 14-02-2013
Ik heb ongeveer 15.000 gespaard in de levensloopregeling en heb sinds 2012 een iva uitkering. Als ik het geld in de levensloopregeling laat uitbetalen wordt dat dan gekort op mijn iva uitkering? Is bij de berekening van het dagloon van mijn uitkering de inleg in de levensloop eigenlijk meegenomen (volgens mij niet) Reactie infoteur, 14-02-2013
Beste Mara,
Voor wie nog in dienst is bij een werkgever wordt het uitbetaalde levenslooptegoed behandeld als loon uit tegenwoordige arbeid als hij of zij nog geen 61 jaar is, wat invloed heeft op de hoogte van een uitkering. Voor wie uit dienst is, is het uitbetaalde levenslooptegoed loon uit een vroegere dienstbetrekking wat geen invloed heeft op de uitkering. Ook vermogen heeft geen invloed op de hoogte van de IVA-uitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

David, 04-02-2013
Beste redactie,
Ik wil mijn levensloopregeling graag uit laten betalen omdat ik het geld voor andere doeleinden wil gebruiken. Ik heb ongeveer 15.000, - gespaard. Hoe werkt dit nu in de praktijk? Ik doe een verzoek bij de bank en dan?
Alvast bedankt. Reactie infoteur, 04-02-2013
Beste David,
Als u de bank vraagt om uw levenslooptegoed uit te betalen, boekt de bank dit tegoed over naar de werkgever die belasting inhoudt en u de rest uitbetaalt. Als u geen werkgever hebt, kunt u dat aangeven bij de bank. Dan betaalt de bank u netto uit.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paul, 03-02-2013
Ik heb circa 80k opgebouwd in de huidige levensloopregeling. Ik wil binnenkort stoppen bij mijn huidige werkgever en een eigen bedrijf opstarten (BV). Is het ook mogelijk dit bedrag in zijn geheel over te halen naar mijn BV en het beheer van dit vermogen van daar uit in eigen beheer voort te zetten? Reactie infoteur, 04-02-2013
Beste Paul,
Het geld is vrij besteedbaar, dus mag u het ook in uw bv stoppen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paul, 24-01-2013
Ik heb circa 100k opgebouwd in de huidige levensloopregeling. Is het ook mogelijk dit bedrag in zijn geheel over te halen naar mijn stamrecht bv en het beheer van dit vermogen van daar uit in eigen beheer voort te zetten? Reactie infoteur, 24-01-2013
Beste Paul,
Als u bedoelt zonder tussentijds inkomstebelasting te betalen, is dat niet mogelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nico, 19-01-2013
Mijn saldo is ongeveer 25k en ik wil nu niet laten uitbetalen ivm hoogste schijf, ook spaar ik nog gewoon maandelijks door. Maar vanaf 2014 wordt dit maandelijkse spaarbedrag niet meer meegeteld als loon voor het pensioen en uitkeringen heb ik gelezen.
Het zou dus beter zijn om dan einde 2013 met het doorsparen te stoppen of zijn er nog andere dingen die meespelen? Reactie infoteur, 19-01-2013
Beste Nico,
Vanaf 2014 kunt u niet meer gebruik maken van de 80% regel waardoor alles als belastbaar inkomen wordt gezien en niet 80%. Dat betekent dat uw belastingtarief op het moment van uitbetalen en uw leeftijf bepalen wanneer in één keer uitbetalen het gunstigste is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ricardo, 09-01-2013
Beste infoteur,

Mijn werkgever wil haar eigen beleid voeren en doet niet mee aan het in 1 keer uitbetalen van mijn tegoed (>10K). In plaats hiervan kan ik alleen opnemen voor onbetaald verlof. Kan mijn werkgever dit zo maar doen, of dienen zij zich toch aan de aangepaste wetgeving te houden? Kan ik het tegoed eventueel laten uitbetalen door de bank zelf, door aan te geven dat ik geen werkgever heb? Bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 09-01-2013
Beste Ricardo,
Ook een werkgever moet zich aan de wet houden. Ik zou wel ook de bank bellen en vragen het uit te betalen, maar daarbij niet aangeven dat u geen werkgever hebt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Inge, 08-01-2013
Kan een werknemer zijn opgebouwde levenslooptegoed bij een nieuwe werknemer laten uitbetalen? Zoja, zijn hier kosten voor de werknemer aan verbonden? Reactie infoteur, 08-01-2013
Beste Inge,
Uw opgebouwde tegoed gaat dan over naar de nieuwe werkgever. Daar zijn geen kosten aan verbonden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 06-01-2013
1. Ik heb 20.000, - aan levensloop gespaard. Ik ben 55 en heb niet direct plannen om het tegoed op korte termijn op te nemen. Wat is wijsheid? Doorsparen en later opnemen of nu opnemen en gebruik maken van de korting.
2. Ik moet inkomstenbelating betalen over hetgeen ik in 2013 opneem. Betaal ik dit ook over de ontvangen rente? Ik heb over die rente immers destijds geen belastingvoordeel gehad en de rente zit toch in box 3? Reactie infoteur, 06-01-2013
Beste Henk,
1. Uw tegoed op de levensloopregeling is inclusief rente tijdens de opbouw van het tegoed onbelast, maar verhuist bij uitbetaling naar box 1.
2. Wat verstandig is, hangt sterk van uw persoonlijke situatie af. Nu kunt u uw tegoed opnemen tegen een gereduceerd belastingtarief, maar als u over een paar jaar een laag inkomen hebt, kan het belastingtarief inkomstenbelasting dat dan op u van toepassing is toch voordeliger zijn. Bovendien kunnen, indien op u van toepassing, door de uitbetaling bepaalde toeslagen komen te vervallen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 06-01-2013
'Op de uitbetaling van uw levenslooptegoed wordt direct loonbelasting ingehouden.'

bedankt voor uw antwoord. Dit had ik inderdaad begrepen.
Echter het gaat mij om de levensloopverlofkorting. wordt deze dan vervolgens weer van de te betalen loonbelasting afgetrokken? Reactie infoteur, 06-01-2013
Beste Peter,
Ja, met de opgebouwde levensloopverlofkorting wordt bij de afrekening en uitbetaling van uw tegoed ook rekening gehouden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 04-01-2013
Wordt de levensloopverlofkorting bij het uitbetalen direct afgetrokken van de te betalen belasting?
b.v. er is 3 jaar gespaard, dus 3 x 205 = 615 euro levensloop verlofkorting opgebouwd.
er is 1000 euro belasting verschuldigd, wordt dit er dan direct vanaf getrokken?

groeten van Peter Reactie infoteur, 04-01-2013
Beste Peter,
Op de uitbetaling van uw levenslooptegoed wordt direct loonbelasting ingehouden.
Met vriendelijk groeten,
Zeemeeuw

Marc, 04-01-2013
Nav de reactie van 27-12-2012: Betekent de regeling dat ik mijn saldo per 31/12/2011 kan laten uitbetalen en dan gewoon weer kan doorsparen? Mijn saldo na uitbetaling is >3000 Euro.
Groet, Marc Reactie infoteur, 04-01-2013
Beste Marc,
Wie per 31 december 2011 meer saldo op de levenslooprekening heeft dan 3000 euro kan vanaf 2012 naar believe zijn geld opnemen, doorsparen en beide combineren. De 80-regeling betreft alleen het saldo per 31 december 2011. De aangroei is 100% belast.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ans Fockens, 30-12-2012
Heeft het vrijvallen van mijn levensloopsaldo in 2013 invloed op mijn WW-uitkering die nog tot mei 2015 duurt? Kan ik het saldo gewoon laten staan of moet ik er beslist iets mee doen, zoals bijvoorbeeld de hypotheek aflossen Reactie infoteur, 30-12-2012
Beste Ans Fockens,
1. Als u het uitbetalen van de levenloopregeling nog kunt uitstellen omdat u meer dan 3000 euro aan tegoed hebt, kunt u dat beter doen. Het UWV ziet het vrijgevallen spaarloon of een vrijgevallen levenslooptegoed als extra inkomen dat in mindering komt op de ww-uitkering.
2. Het tegoed is wel vrij besteedbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anton, 27-12-2012
Kan ik nu 20% belastingvrij opnemen en het aanstaande jaar gewoon toch weer doorsparen? Of ben ik dan verplicht het gehele bedrag op te nemen en ben ik uitgesloten van verder sparen via deze regeling ik zie uw antwoord graag tegemoet. Reactie infoteur, 04-01-2013
Beste Anton,
De 20% vrijstelling geldt alleen bij een volledige opname van het tegoed stand eind 2011. Doorsparen is mogelijk als u meer tegoed had dan 3000 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chris, 23-12-2012
Ik heb een levensloop tegoed van ongeveer 50.000, echter heb leuk werk en denk er (nog) niet over om te stoppen. Het bedrag staat vast tot ik 65 wordt, tegen 4 % zeker. Nu heb ik wel eens gehoord dat je een lijfrentepolis kan kopen met uitgestelde betaling. Is dit een goed idee en kan je hierdoor onder de loonbelasting uitkomen.

Ik hoor het graag Reactie infoteur, 27-02-2020
Beste Chris,
1. U kunt in belangrijke mate zelf bepalen wanneer een lijfrentepolis moet uitkeren:

https://financieel.infonu.nl/verzekering/12337-lijfrente-uitgesteld-betalen-van-lijfrente.html

2. Als u een pensioentekort hebt, is de premie ook nog eens fiscaal aftrekbaar, afhankelijk van uw jaarruimte:

https://financieel.infonu.nl/belasting/67492-berekening-jaarruimte-aftrek-inkomstenbelasting-2019-en-2020.html

3. Doorstorten van uw tegoed naar een lijfrentepolis is niet onbelast. Dit wordt gewoon gezien als een opname uit uw tegoed.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 22-12-2012
Ik heb ongeveer 40.000, 00 gespaard en neig ernaar om door te blijven sparen. Dan ben ik 64 jaar en zou dan kunnen besluiten om eerder te stoppen met werken. Afhankelijk of een volgende regering geen verdere voorwaarden aan de opname van levensloop stelt. Ik besef dat het volledige bedrag belastbaar wordt maar zou ik dan ontslag nemen heb ik ook geen loon meer en dan kom ik toch in de laagste belastingtarief of denk ik verkeerd? Tevens vraag ik mij af of het huidige levensloopsaldo in de nieuwe overgangsregeling nog steeds buiten box 3 valt? Reactie infoteur, 22-12-2012
Beste Peter,
1. Als u in een jaar een lager inkomen hebt en het levenlooptegoed valt dan vrij, dan betaalt u ook minder inkomstenbelasting. Dat kan inderdaad voordeliger zijn dan het in 2013 laten uitbetalen.
2. Het levenslooptegoed is, zolang het niet is uitbetaald, fiscaal onbelast. Daarna is het inkomen en als u het op een gewone spaarrekening laat staan vervolgens ook vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Robert, 22-12-2012
Ik ben met onbetaald verlof en betaal dit uit mijn opgebouwde levensloop saldo.
Op 31-12-2011 bedroeg dit saldo 600k en op 1-1-2013 zal dit 500k zijn.
Als ik in januari 2013 alles opneem, betaal ik dan belasting over:
1) 80% van 600k = 480k, of
2) 80% van 500k = 400k, of
3) vrijstelling voor 20% van saldo 31-12-2011, dus voor 120k. Dwz belasting betalen over 500k - 120k = 380k? Reactie infoteur, 22-12-2012
Beste Robert,
U betaalt 80% op de opname van 500 k. Het zou anders zijn als u inmiddels meer had staan dan 600k en dat hogere bedrag ineens zou willen opnemen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jerommeke, 21-12-2012
Heeft het vrij laten vallen van mijn levensloopsaldo in 2013 invloed op mijn ouderschapsverlofkorting in 2013? Ik begreep dat je voor deze laatste een aantoonbare inkomensterugval dient te hebben. Laat ik echter in 2013 het saldo (> 3.000 euro) vrijvallen, is van inkomensterugval geen sprake meer. Heb ik dan geen recht meer op ouderschapsverlofkorting? Of kan ik dan beter het saldo in 2014 laten vrijvallen, met gevolg dat er 100% wordt belast? Reactie infoteur, 21-12-2012
Beste Jerommeke,
U kunt beter het laten uitbetalen van de levenlooprekening een jaar uitstellen, want het uitbetaalde bedrag wordt inderdaad voor 80% als extra inkomen gezien. Het is van invloed op sommige heffingskortingen, maar ook toeslagen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Clown, 19-12-2012
Is de nieuwe overgangsregeling 2013 nu eindelijk definitief? Of wanneer horen we wat?

Mvg
Clown Reactie infoteur, 20-12-2012
Beste Clown,
De overgangsregeling 2013 voor de levensloopregeling is sinds 18 december 2012 definitief.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tom F., 13-12-2012
Goede middag, ik vraag me af of ik de levensloop laat uitkeren en of dit mogelijk is om dit bedrag te gebruiken voor mijn hypotheek schuld te verlagen zodra ik over (+/- 2jaar)
een nieuwe hypotheek neem ivm dalende huizenmarkt?
Mvg.Tom Reactie infoteur, 13-12-2012
Beste Tom F,
Als u het tegoed van de levensloopregeling in 2013 of daarna laat uitkeren, is dat bedrag vrij besteedbaar. U kunt het dus ook gebruiken om uw hypotheek te verlagen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ron S., 12-12-2012
Goede avond, ik weet het niet zeker maar ik geloof dat het met 60 jaar stopt. Ik kan dit niet vinden. (overheid)
Maar als ik dan een levensloopregeling van beperkte duur heb wat kan ik dan niet?
Ik heb eigenlijk maar een belang en dat is uitbetalen en dat komt dan alleen door de grote waas van onduidelijkheid die deze regeling te weeg brengt en ik ben niet de enige die hier problemen mee heeft.

mtvrgRon Reactie infoteur, 13-12-2012
Beste Ron S,
U hebt wettelijk bij een hoger tegoed dan 3000 euro per 2011 gewoon recht op uitbetaling of doorgaan met sparen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ron S., 11-12-2012
Goede dag, ik krijg van Loyalis de brief waarin mijn levensloop de einddatum bereikt.
U heeft 3 mogelijkheden 1 de einddatum wijzigen en later met verlof het handigst zover mogelijk vooruit. 2 direct het tegoed als verlof opnemen dat kan alleen voor 1 februari 2013 en 3 niets doen is zonde van uw geld dat betekent dat het vanaf dan niet mogelijk is om uw tegoed op te nemen voor verlof, uw geld staat vast rendeert niet verder en u kunt geen premie bijstorten. Stuur het formulier voor 20 december terug.
Erbij een formulier:
vraag 1 wat wordt de nieuwe einddatum van mijn levensloop 62/63/64 of 65 jaar vraag 2 blijft u premie inleggen?
3 wilt u de levensloop variant wijzigen met de mogelijkheid om diverse beleggingsvaranten aan te kruisen. Ik heb in het begin wat geld op de rekening gezet maar kort daarna deze opgezegd er staat nu iets van 3600 euro op. Er wordt totaal niet gesproken over het uitbetalen. Ik krijg hier een raar gevoel bij, klopt dit? of heeft men bewust deze mogelijkheid van uitbetalen weggelaten (snap dat u dit laatste niet kan beantwoorden?
Kunt u advies geven in deze?

Alvast vriendelijk bedankt
Ron S Reactie infoteur, 12-12-2012
Beste Ron S,
1. Omdat u een tegoed hebt van meer dan 3000 euro, hebt u in beginsel alle vrijheid: opnemen, bijstorten, verlof opnemen. Maar kan het zijn dat u een levensloopregeling van beperkte duur hebt?
2. U kunt in 2013 ook alles in een keer opnemen. Dan wordt maar 80% als belastbaar loon gezien in plaats van 100%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Girbe Buist, 10-12-2012
Ik heb ruim 20000 euro gespaard. Hoeveel procent belasting betaal ik dan over de overgebleven 80 procent. 42 of 52 procent Reactie infoteur, 10-12-2012
Beste Girbe Buist,
Hoeveel belasting u betaalt, hangt af van uw inkomen. Als u door de uitbetaling in de hoogste belastingschijf terecht komt (vanaf circa 56.000 euro) betaalt u 52%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hendrik, 10-12-2012
Stel: saldo 31-12-2011: 15000 en saldo 31-12-2012: 23000

Kan ik de gespaarde 8000 laten uitbetalen in december 2012 en de rest met korting in 2013?
Ik neem dus geen verlof op.

Ik ga per 1-2-2013 in de VUT. Moet ik voor deze datum alles laten uitbetalen?

Ik word in september 2013 65 jaar. Kan ik nog wat laten staan voor die 1 maand dat ik geen AOW krijg? (AOW gaat maand later in) Reactie infoteur, 10-12-2012
Beste Hendrik,
Het uitbetalen van het opgebouwde tegoed op de levenslooprekening zonder opname van verlof gaat op zijn vroegst in per 1 januari 2013. Uw pensioendatum die in 2013 een maand later zal ingaan, is de datum die telt. U mag uw geld eerder opnemen, maar dat hoeft niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willem, 07-12-2012
Bestaat er in 2013 nu wel of niet een mogelijkheid om je hypotheek met saldo levensloop af te lossen en zitten daar nog beperkingen aan? Reactie infoteur, 27-02-2020
Beste Willem,
Vanaf 2013 mag u uw tegoed uit de levensloopregeling opnemen en vrij besteden. U kunt uw geld na aftrek van loonbelasting ook gebruiken voor de aflossing van uw hypotheek. Bij deze aflossing bestaat de kans op een boeterente als u meer aflost dan is toegestaan:

https://financieel.infonu.nl/lenen/70110-hypotheek-vervroegd-aflossen-zonder-boete-en-boetevrij.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 07-12-2012
Beste,

Ik heb meer dan 3.000 gespaard. Mag je je tegoed per 31-12-2011 opnemen en daarmee profiteren van de belastingkorting en het gespaarde levensloopsaldo in 2012 laten staan?
En verwerkt de uitkerende instantie de opgebouwde levensloopkortng in de uitbetaling?
Alvast bedankt voor de reactie
John Reactie infoteur, 07-12-2012
Beste John,
U mag vanaf 1 januari 2013 uw gehele tegoed opnemen of een deel daarvan. De opgebouwde levensloopkorting wordt verrekend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 06-12-2012
Beste Zeemeeuw,
Mijn tegoed > 3000.
Stel op 31-12-2011 tegoed 20000 op 6 juli 2013 tegoed 30000
1) Alles uitkeren: belasting betalen over 20000 *0.8 = 16000 + 10000 = 26000?
2) Alles uitkeren belasting betalen over 30000 *0.8 = 24000?
3) uitkeren 20000 belasting betalen over 16000, nog steeds 10000 in levensloop en de mogelijkheid door te gaan tot 2021?

Wat is waarheid, we schrijven 6 dec 2012? Reactie infoteur, 06-12-2012
Beste Jan,
Zowel opties 1 als 3 zijn juist en daarom ook mogelijk met uw resterende tegoed op de levenlooprekening.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willem, 04-12-2012
Op 31-12-11 had ik een saldo op de levenslooprekening van >3000. In 2012 heb ik niet meer bijgespaard. Kan ik nu in 2013 nog laten bijstorten en het complete saldo (inclusief storting in 2013) opnemen in 2013? Geldt hierbij dan dat ook nog de regel dat over 80 procent van dit tegoed 52% loonbelasting wordt betaald (dus inclusief de storting van 2013)?

Mvg,

Willem. Reactie infoteur, 04-12-2012
Beste Willem,
1. Vanaf 2013 hebt u eenmaal u de mogelijkheid om (een deel van) uw tegoed op te nemen onder de 80% regel.
2. Omdat uw tegoed in 2011 hoger was dan 3000 euro, mag u in 2013 nog doorgaan met sparen op de levenslooprekening, maar de 80% regel heeft alleen betrekking op uw tegoed tot en met 2011.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ingrid, 04-12-2012
Ik heb per 31 december een saldo > 3.000 staan. In 2012 ben ik doorgegaan met inleggen. Met het goedgekeurde amendement zou ik mijn gehele waarde in 2013 kunnen laten uitbetalen wat mij overigens goed uitkomt ivm aanschaf woning. Kan ik in januari 2013 al over dit geld beschikken?

M.vr.gr,

Ingrid Reactie infoteur, 04-12-2012
Beste Ingrid,
Ja, u kunt vanaf januari 2013 uw geld opnemen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Poohbeer, 04-12-2012
Momenteel heb ik rond de 15.000 gespaard. Wat ik bovenstaand stuk lees, mag ik doorsparen, maar 31/12/21 wordt het dan alsnog uitbetaald. Zelf ben ik dan pas 21. Graag zou ik het bedrag willen gebruiken om eerder met pensioen te gaan. Zoals ik dan nu lees, kan dat niet. Klopt mijn redenatie? Reactie infoteur, 04-12-2012
Beste Poohbeer,
Uw tegoed op de levenslooprekening kan inderdaad uiterlijk 2021 worden opgenomen of wordt per 31/12/2021 teruggestort.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 17-06-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.