Nederlands geld, de gulden terug?

Nederlands geld, de gulden terug? Er gaan steeds meer stemmen op die pleiten voor onderzoek naar herinvoering van de oude, vertrouwde Nederlandse gulden. Bijna de helft van de Nederlanders wil de ijzersterke gulden terug. Niet enkel omdat ze zich door forse prijsstijgingen beroofd voelen van de waarde van hun zuurverdiende centen, ook omdat ze het duidelijke en schitterende geld missen. Aan oude Nederlandse munten en briefjes kun je nog verdienen, de beroemde Hollandse bankbiljetten mogen in een lijst. Euro weg en gulden terug?

Van gulden naar Euro

Nederland kende vanaf de Middeleeuwen tot 2002 de gulden als munteenheid en wettig betaalmiddel. De benaming gulden komt van gulden florijn of gouden florijn, genoemd naar de Florentijnse munt 'fiorino d'oro'. Dit verklaart de herkomst van het sindsdien gebruikte valutateken ƒ of de letter f voor de gulden. De Nederlandse muntstukken droegen een profielbeeld van de Koningin op de achterzijde en het wapenschild met de Nederlandse leeuw op de voorkant. Later werd dit laatste de afbeelding van een eenvoudig net. De spreuk 'God zij met ons' is het randschrift. Het staat op het 1-guldenstuk, rijksdaalder en vijfje.

Vanaf 1 januari 2002 werd de oude vertrouwde gulden vervangen door de munteenheid van de Europese Unie, de Euro. Op dat moment was de waarde van de gulden 0,453780216 Euro. De meeste Nederlandse winkels accepteerden het oude geld nog een maand lang, om daarna definitief over te gaan. Nederland was daarmee een van de eerste landen die zo snel mogelijk overgingen op de Euro. En zo kwam een eind aan de zevenhonderd jaar oude, eervolle gulden. Nog vijf jaar lang konden de oude munten worden ingewisseld bij de banken, waarna ze vanaf 1 januari 2007 waardeloos werden.

Benamingen geld

Elk Oud-Nederlands muntstuk en bankbiljet heeft een naam en soms ook een bijnaam. Zo heette de 1 cent-munt een 'spie', de 5 cent-munt was een 'stuiver' en de kleine 10 cent-munt heette een 'dubbeltje' of 'duppie'. Het 25-cent muntstuk was natuurlijk een 'kwartje' ook wel 'heitje' genoemd. De gulden zelf had als bijnaam 'piek', de 2 1/2 gulden munt was de bekende 'rijksdaalder' kortweg 'riks' of soms 'knaak' genoemd. Het 5-gulden muntstuk heette gewoon 'vijfje'. Komen we op het briefgeld dan is er ook een 'vijfje', wat hier staat voor het vijf gulden biljet. Dan is er het 'tientje' (tien gulden), in de volksmond soms 'joetje' genoemd. De naam 'geeltje' stamt van het 25-guldenbiljet dat om precies te zijn van 1860 tot 1923 in omloop was. Deze was geel van kleur en ondanks dat het geeltje later andere kleuren kreeg, bleef de bijnaam altijd bestaan. Vijftig gulden stond bekend als 'Zonnebloem', de honderd gulden ging door als 'meier' of 'snip'. De minder vaak voorkomende 250 gulden kende men als 'Vuurtoren'. De bijnaam 'rooie','rug' of 'rooie rug' voor een duizend gulden biljet vindt zijn herkomst twee eeuwen geleden, toen de briefjes een rode achterkant hadden.

Weet u nog? / Bron: Kaeru, Flickr (CC BY-2.0)Weet u nog? / Bron: Kaeru, Flickr (CC BY-2.0)

Portretten op bankbiljetten

Nederlandse bankbiljetten droegen portretten van historisch bekende Nederlanders, zoals de filosoof von Baruch De Espinoza (1000 gulden, 1973-2002), de componist Jan Petersz. Sweelinck (25 gulden 1971-1995), schilder Frans Hals (10 gulden, 1971-2002) en Joost van den Vondel (5 gulden, 1976-1988). 100 Gulden werd uitgebeeld met het portret van admiraal Michiel Adriaansz. de Ruyter (1972-1985). De bekendste ontwerper van het naoorlogse Nederlandse papiergeld is de grafisch ontwerper Robert (Ootje) Oxenaar (1929) die de bovenstaande, conventionele 'erflaters'-serie met figuren uit de vaderlandse geschiedenis maakte, maar nog beroemder werd vanwege zijn moderne, felgekleurde bankbiljetten-serie: de Zonnebloem (50 gulden), de Snip (100 gulden) en de Vuurtoren (250 gulden).

De schetsen voor de legendarische bankbiljetten werden toentertijd nog gewaagd genoemd. Maar Oxenaar kende zijn missie. Het bestaande geld vond hij te modderig van kleur. 'Het Monopolie geld is eigenlijk al mooier', zei hij, om vervolgens een revolutie te ontketenen. 'Ik wilde iets typisch Nederlands en iets met dieren en bloemen, maar geen molens, klompen, koeien en tulpen. Zo ben ik op de zonnebloem en de met uitsterven bedreigde snip gekomen. En de vuurtoren vond ik toepasselijk vanwege onze lange kust en het belang van de scheepvaart.' Jaap Drupsteen ten slotte was de ontwerper van de allerlaatste serie meer abstracte bankbiljetten.

Heimwee naar de gulden

Veel mensen vinden dat de Euro ons 'door de strot werd gedrukt'. De gulden verdween zonder zeggenschap. Want de euro zou zoveel beter voor ons zijn... Sinds de invoering van de euro zijn de prijzen in Nederland nagenoeg verdubbeld. Kostte tien jaar geleden iets nog tien gulden, dan is dat nu zo'n beetje tien Euro. De gemiddelde werknemer in Nederland heeft sinds de overstap van de gulden naar Euro een koopkrachtschade geleden van circa 164 % van het huidige inkomen. Spaarders met een spaarsaldo van 10.000 Euro ondervonden volgens berekeningen een schade van 3250 euro. En dit kan niet enkel aan 'gevoelsinflatie' worden toegeschreven. Men geeft nu een euro uit alsof het een gulden is. Omrekenen deed men in het begin nog wel (1 op 3 mensen), tegenwoordig doet men het nauwelijks meer. Slechts een op de zeven mensen waagt soms nog een sommetje in de supermarkt.

Te mooi om uit te geven / Bron: Sibe Kokke, Flickr (CC BY-2.0)Te mooi om uit te geven / Bron: Sibe Kokke, Flickr (CC BY-2.0)
Geen wonder dus dat bijna de helft van de Nederlanders de gulden terug wil. En hun aantal groeit. Nederland moet serieus gaan overwegen om uit de euro te stappen, zeggen steeds meer politici, analisten en vermogensbeheerders. De Euro staat onder druk, en de te verwachten Europese eenheid is zonder politieke eenheid ver te zoeken. En zo verdwijnt er momenteel miljarden Nederlands belastinggeld naar Griekenland en straks mogelijk andere landen die hun staatsfinanciën niet op orde hebben. Maar er ligt bij veel regeringsleiders een groot taboe op het idee uit de EU te stappen en de eigen munt te herinvoeren.

Behalve om redenen die men daadwerkelijk in de portemonnee voelt, wil men ook om andere redenen de gulden terug. Het Nederlandse papiergeld was wereldberoemd om de schitterende, felle kleuren zodat vergissen niet mogelijk was. Ontwerper Oxenaar kan zich voorstellen dat veel Nederlanders heimwee hebben naar het oude papiergeld: 'Elke keer erger ik me aan die vreselijke eurobiljetten. Het is een schande. Er zijn zoveel voortreffelijke designers die dat beter hadden gekund.'

Duidelijkheid bij het 'oud-hollandse' geld betreft ook het muntgeld, dat door precies de juiste coupurereeks, kleuren en afmetingen voor iedereen heel praktisch was, ook voor slechtzienden. De euro werd veel kritischer bekeken. De aanvankelijk veelvuldig voorkomende 1 en 2 cent euromunten wekten enkel irritatie, de 10 en 20 cent euromunten lijken veel teveel op elkaar, en ook is er soms verwarring tussen de 1 en 2 euromunt. Bovendien leidt de grote hoeveelheid soorten muntstukken enkel tot teveel wisselgeld en een forse portemonneevulling, maar veel waard is het nu ook weer niet. Gerrit Zalm, toenmalig minister die nota bene verantwoordelijk was voor de invoering van de Euro, heeft zich ooit in bedekte termen laten ontvallen dat - om economische redenen - de Euro misschien toch niet het goede idee was zoals hij eerst had gedacht.

Hoe mensen over de gulden denken

 • "De bankbiljetten waren veel mooier en gaven Nederland een eigen identiteit."
 • "Geef mij de goeie ouwe gulden maar terug en de prijzen van toen."
 • "Laatst had ik een dubbeltje in handen. Wat is dat toch een lief, schattig klein muntje."
 • "De vuurtoren is het mooiste bankbiljet uit de geschiedenis van het Nederlandse papiergeld."
 • "Ik wil de gulden terug! Niet alleen vanwege alle ellende die de euro ons heeft gebracht, maar ook vanwege de mooie vormgeving."
 • "De biljetten van Oxenaar waren van een uitzonderlijke schoonheid, het was eigenlijk zonde om ze uit te geven. Je kreeg er ook mooi wisselgeld voor terug, dus het was altijd ook esthetisch een goede deal."
 • "Het guldenteken is omgezet naar een euroteken, alleen ons salaris is niet mee gestegen! En dan durven te beweren dat de prijzen niet veranderd zijn..."
 • "Het zou te mooi voor woorden zijn, als die gouwe ouwe gulden weer terug zou komen."
 • "Ik mis ze, zowel het briefje van 250 gulden, maar ook de zonnebloem en de snip."
 • "De Nederlandse bankbiljetten zijn zo mooi dat het ingelijst aan de muur kan. Ik wou dat ik nog een briefje had."
 • "Kom maar terug met die gulden!"
 • "De gulden mag van mij terug komen, heerlijk weer die kwartjes, duppies, knaken, vijfies en de geeltjes."
 • "De gulden die ik vroeger achteloos in de parkeerautomaat stopte zonder er bij na denken, die gulden hield ik vandaag in mijn hand alsof het iets heel bijzonders was. Ik heb hem gepoetst en nu ligt hij voor me terwijl de tranen over mijn wangen rollen. Mooie gulden, wat hebben ze je aangedaan…"

Verdienen aan oude Nederlandse munten

Met heimwee alleen komen we er niet. Klinkende munt uit ongebruikte munten slaan is ook een optie. Muntenverzamelaars onderzoeken munten op een aantal criteria, waaronder de periode waarin de munt geslagen is, de conditie en het gebruikte materiaal. Goudkleurige munten waren ooit van echt goud, en zilverkleurige waren echt zilver. Het was het materiaal dat de werkelijke verkoopwaarde bepaalde. Een zilveren rijksdaalder uit 1910 of een gouden dukaat uit 1781 leveren nu vaak honderden euro’s op. Dus grofweg: Hoe ouder de munt en hoe beter de kwaliteit is, hoe meer geld zo'n munt opbrengt. Verzamelaars geven in sommige gevallen veel meer geld voor de oude munten en biljetten dan de bank doet. Wat te denken van de oude vertrouwde cent, bijv. die uit 1980. Die cent met een toenmalige waarde van 1 cent is ongebruikt en in optimale staat nu omgerekend bijna honderdtachtig keer zoveel waard.

Nederlands muntstuk van toen / Bron: 24oranges.nl, Flickr (CC BY-2.0)Nederlands muntstuk van toen / Bron: 24oranges.nl, Flickr (CC BY-2.0)
Speciale versies van alle munten zijn over het algemeen meer waard, evenals de 'misslagen', herkenbaar aan een duidelijke rand. Kwartjes mogen geen enkele beschadiging hebben (op 1954 na). De inkoopprijs van de kwartjes ligt momenteel op € 0,30. Heeft u nog guldens liggen, bekijk dan ook het jaartal. De oude zilveren gulden tot 1967 is op dit moment zo'n € 0,75 waard, hoewel de verkoopprijs dikwijls drie keer hoger ligt. Heeft u nog de allerlaatste gulden liggen (2001), en is ie ook nog zonder deukjes en butsen, dan kan deze u enkele euro's opleveren. Een gave riks uit 2000 gaat door voor zo'n € 5,75, een fonkelnieuwe 5-guldenmunt doet € 10. Gaat u meer voor het echt waardevolle werk, dan moet u veel verder terug in de tijd. De munten van voor 1940 kennen grote waardestijgingen, ongeacht beschadigingen. Heeft u een puntgave, dan kunt u flink incasseren. Een lelijk, antiek (!) dubbeltje is voor de liefhebber sowieso zo'n € 40 waard, en helemaal gaaf mag u zelfs bijna honderd euro opstrijken.

Waarde van oud Nederlands papiergeld

Het 'Frans Halsje', het oude Nederlandse tientje, is momenteel rond de € 10 of meer waard. Nieuwere biljetten zoals de 'IJsvogel', (ƒ 10 vanaf 1997), zijn alleen interessant als ze helemaal gaaf zijn. Heeft u nog het oude ƒ 50 biljet liggen? Deze 'Zonnebloem' is waardevol, ook al zit er een vouw in, want u kunt er toch nog zo'n € 35 voor krijgen. Ook het honderd gulden biljet kan belangstelling van liefhebbers opwekken. De 'watersnip' levert u gemiddeld € 55 op, maar heeft u echt een ongebruikt exemplaar zonder vouwen in uw bezit, dan kunt u tot wel € 100 verdienen. Geen zin om liefhebbers op diverse online marktplaatsen te zoeken, wend u zich dan tot de Nederlandsche Bank waar u de guldenbiljetten nog tot en met 31 december 2031 kunt inwisselen tegen de officiële vaste koers: 1 Euro = 2,20371 Gulden.

In een ouwe sok...

Dat Nederlanders nauwelijks afstand kunnen doen van de vertrouwde gulden blijkt uit het feit dat er in ons lang nog steeds iets meer dan een half miljard euro aan guldens rondzwerft, of het nu in een ouwe sok zit, in een stoffige la, verstopt onder het matras, in een verzamelalbum of een spaarpot. Volgens De Nederlandse Bank waren eind 2009 27 miljoen bankbiljetten van alle soorten nog niet ingeleverd. Men houdt vast aan de gulden, in welke staat dan ook. Misschien wel in de ijdele hoop dat we onze portemonnee op een dag weer mogen vullen met de kleine duppies, klinkende knaken en de schitterende Zonnebloem. Gewoon, vanwege de herinvoering van de gulden.

" Money often costs too much." ~ Ralph Waldo Emerson
© 2010 - 2024 Astrid-d-g, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Leuke Weetjes - GeldGeld, bankbiljetten, muntstukken: iedereen gebruikt het. Het is zo courant geworden dat we er niet meer bij stilstaan da…
Verzamelen: kopen en verkopen van oude koloniale muntenVerzamelen: kopen en verkopen van oude koloniale muntenEr zijn veel mensen die oude koloniale munten verzamelen. Er is goed geld mee te verdienen. Nederland heeft een rijke ko…
De waarde van Belgische muntenDe waarde van Belgische muntenOude Belgische munten kunnen nog veel geld opleveren. België koos na de onafhankelijkheid de Frank als nationale munt. D…
Papiergeld: de geschiedenis van onze bankbiljettenPapiergeld: de geschiedenis van onze bankbiljettenVeel mensen legen van tijd tot tijd hun portemonnee zodat die niet al te zwaar wordt. Beetje bij beetje hopen zich daari…

Loonbeslag deurwaarder, incassobureau: beslagvrije voet 2021Loonbeslag deurwaarder, incassobureau: beslagvrije voet 2021Loonbeslag bij de werkgever of een beslag op de inboedel door een deurwaarder vinden in 2022 regelmatig plaats. Let op d…
Invloed van de eurokoers op ons dagelijks levenInvloed van de eurokoers op ons dagelijks levenAls financiële experts over eurocrisis, miljardenschulden en inflatie praten, is niet altijd duidelijk wat dat voor u en…
Bronnen en referenties
Reacties

Nederlander, 28-11-2012
Ik vind het nu een beetje jammer dat veel mensen gaan zeuren over de euro. Ik bedoel, de euro heeft Nederland sterker gemaakt. Kijk naar de import en export van Nederland. Dat is explosief gestegen sinds 2002 omdat we allemaal dezelfde munt hanteren. Ik vind ook dat er een rooskleurig beeld wordt geschetst van die 'goede en oude' gulden, het is niet alleen maar rozengeur en maneschijn die gulden. Die kent ook zijn nadelen, zo wordt benzine 4 gulden per liter. Zo wordt een glas wijn 10 gulden. De handel zou flink inzakken, terwijl dat het paradepaardje van de Nederlandse economie is. We zullen helemaal uit de EU gezet worden omdat de buurlanden ons laf en gemakkelijk vinden omdat we zomaar uit de EU gaan omdat het slecht gaat. Je wil toch iedereen helpen, die financieel minder gaat. Wij zouden het toch ook niet leuk vinden als wij failliet zouden gaan en geen één land ons geld steun zal geven? Vergeet de gulden maar, de euro wordt weer stabieler en stimuleert de handel in Nederland. Reactie infoteur, 03-12-2012
Hi Nederlander, de voortdurende pogingen om de euro te 'redden' kunnen wel eens levensgevaarlijk zijn, dat zegt de Invloedrijke Duitse econoom Hans Werner Sinn over het reddingsbeleid eurozone. Zie: http://sylvestereijffinger.com/wordpress/europees-noodfonds-kan-bodemloze-put-worden/
Die constante geldstroom naar Griekenland en straks nog andere landen, kost waarschijnlijk veel meer dan terugkeer naar de gulden. In landen waar de euro niet is ingevoerd, gaat het immers prima. Een mildere optie is natuurlijk dat Griekenland de euro opgeeft. Grt, A.

Triest, 25-07-2012
Ja, en nu leven we inmiddels in 2012. Het onderzoek van WIlders is bekend gemaakt. Blijkt dat er wel degelijk, een flinke financiele voordeel uit voort zou kunnen bloeien als de gulden weer ingevoerd wordt.

En uiteraard ook zoals verwacht hebben niets zeggende, media geile, economen het rapport met de grond gelijk gemaaid. Overige demissionaire ministers, hebben hun eurofiele meningen ook al geuit. Het plan van wilders om een referendum te organiseren betrekkende het herinvoeren van de gulden, wordt direct als niet acceptabel beschouwd door de tweede kamer.

Kennelijk is ons democratisch gekozen demissionaire kabinet, bang voor een uitkomst, waarbij hun als persoon zelf getroffen wordt. Ik bedoel hier uiteraard mee dat hun baantje (géén overheid) waar hun naar solliciteren in de toekomst, niet meer vacant is.

Tja, wat moet ik zeggen ik vertrouw niets meer van dit hele bij elkaar geraapt zooitje.

Mijn mening geldt toch kennelijk niet en als het al zo ver is dat er bij de volgende verkiezingen een kabinet wordt geformeerd die het beter zou kunnen doen, dan zal je zien dat er bijna geen van de afspraken wordt nagekomen. (lees hypotheek rente aftrek)

Laat nederland weer groot worden door klein te blijven!
Wat mij betreft weg met de euro, waarbij wij niet gebaat zijn. Ook geen Neuro, een munteenheid die samen gaat met o.a. Duitsland. Nee, want dat krijgen wij toch dat wij moeten dansen naar de pijpen van een ander. Wat mij betreft een munteenheid, wat van ons zelf is. En geen Euro, die dadelijk niets meer waard is door het fallend beleid in onze zuiderlijke landen. Reactie infoteur, 29-07-2012
Hi Triest, een 'exit euro' wordt vaak als onverstandig voorgespiegeld, omdat het ons land teveel zou kosten. Het prijskaartje van herinvoering van de gulden is hoog, maar volgens verwachting uiteindelijk lager dan de toenemende kosten die Nederland moet bijdragen om de euro overeind te houden. Er worden nu miljarden tegenaan gegooid, en of het zal helpen kan niemand voorspellen. De euro kost ons dus letterlijk geld. De meerderheid van de Tweede Kamer bleek er geen enkele moeite mee te hebben om de enorme bijdrage aan het ESM noodfonds er doorheen te drukken. Klinkt democratisch, maar is het gezien de actualiteit en de toestand van het kabinet (demissionair) niet bepaald. Het is een bewijs hoe ver de politiek is afgedwaald van wat werkelijk leeft onder de mensen. Tegelijkertijd, met de portemonnee wijd open richting Brussel, moesten de heren politici bezuinigingsmaatregelen nemen die ons land direct treffen. Met pijn en moeite had men de nodige miljarden bijeengesprokkeld. Miljoentje hier, miljoentje daar. Gezien de huidige ontwikkelingen krijgt men de indruk dat dit geld regelrecht naar 'Europa' zal gaan. En dan niet naar Duitsland waaraan Nederland overigens al tientallen jaren met handen en voeten vastzit en hierdoor de euro moeilijk eenzijdig kan verlaten, maar naar landen in Zuid-Europa die het met hun begroting niet zo nauw nemen. M.i. moet Nederland daar afstand van nemen. Grt, A.

Alex, 05-04-2012
Ik ga mee en steun de gulden.
De euros die vernielen de europese landen. En Nederland word er langzaamerhand ook de duppe van. Kijk alleen al naar de mensen die het wat minder goed hebben en niet meer in staat zijn om te kunnen werken.
Werd gezegt dat niks duurder zou worden maar tegendeel is bewezen.

De euro moet nu terug betaald worden en daar zijn wij de klos van.
Veel mensen hebben hier niet om gevraagd maar de mensen met het geld denken daar niet veel aan. Uiteindelijk ook al zou de prijs stijging in komst geweest zouden zijn het zal altijd beter verloopt zijn dan nu.

Geef mij de goede oude Gulden maar terug. Reactie infoteur, 06-04-2012
Hi Alex, de nadelige effecten van de euro zijn overal voelbaar. Het begint er al mee dat de Nederlander sowieso te weinig euro terugkreeg voor zijn gulden. De euro had twee gulden moeten kosten, maar werd uiteindelijk fl. 2,20. Hierdoor werd de totale Nederlandse bevolking in één klap tien procent armer. De rest van het verhaal kennen we: Binnen de kortste tijd was de euro net zoveel waard als vroeger de gulden. En nu rekent vrijwel niemand nog om, omdat het bedrag in guldens een doodschrik zou zijn. Hadden we de gulden gehouden, dan zouden deze gigantische prijsstijgingen natuurlijk nooit hebben plaatsgevonden. Gevolg nu: koopkracht in ernstige mate verminderd. Enkel zo bekeken zou dit land rijker kunnen zijn als de gulden behouden was. Groetjes, A.

Edward, 08-03-2012
Ja de euro wat moet je er mee die kost europa heel veel geld maar als ik de keuzen mag maken geef mij de Gulden maar terug alles is duurder geworden alles gaat naar de "kloten"als ik het zo mag noemen en we hebben als nederlander nooit mogen stemmen of euro of gulden we hebben de proef mogen doen met gulden hadden we nooit problemen en nu alleen maar problemen. voorbeeld 1 biertje koste vroeger 1,50F en nu 1,80E dat is omgerekend bijna 4 gulde dat is toch niet normaal bezine net zo kost maar 3,74 gulden 1,70E lijkt wat minder he'. wanneer komt de gulden?ik zit er op te hopen dat de euro helemaal naar de kloten gaat dan moeten we wel terug Reactie infoteur, 09-03-2012
Hi Edward, ook al zouden ze terugwillen, dan gaat dat helaas niet zomaar. De prijsstijgingen waren destijds een rechtstreeks gevolg van introductie van de euro, maar wordt nu weggepraat alsof deze stijgingen ook met de gulden zouden hebben plaatsgevonden. Verder wordt de euro nog steeds als een mooi sprookje gebracht, alsof we met de euro veel beter af zijn dan eerst. Dit zegt minister van Financien Jan Kees de Jager erover: 'De euro heeft ons meer gebracht dan we denken.' Dat zijn veel mensen volgens De Jager vergeten. De minister doelt onder meer op de kosten die gemaakt werden bij het wisselen van geld in het buitenland. Vooral voor bedrijven bracht dit veel kosten met zich mee. De Jager heeft de boodschap van PVV-leider Geert Wilders om geen geld meer te geven aan de Grieken en uit de eurozone te stappen onverantwoordelijk genoemd. Hij vindt het nog steeds 'te makkelijk' om te zeggen dat Nederland uit de eurozone moet (bron: Elsevier).
Waarschijnlijk zijn zinvolle en betrouwbare berekeningen -ondanks Wilders' pogingen - omtrent herinvoering van de gulden niet goed te maken. Er moet dan immers worden uitgegaan van bepaalde aannames en vooronderstellingen, daarnaast zijn er teveel onzekere factoren. Dit geldt ook voor berekeningen wat betreft de instandhouding van de euro. Realistische inschattingen zijn dus onmogelijk. Wel wordt alom gezegd dat terugkeer naar de gulden grote consequenties heeft voor de export. Verwacht wordt dan dat de gulden in waarde gaat stijgen en de uitvoer als gevolg hiervan sterk vermindert. En dat veroorzaakt dan weer welvaartsverlies.
Kortom, alles is theorie. Dat betekent niet dat het idee van de gulden terug belachelijk zou zijn, of onverstandig. Helaas kan het effect niet even worden uitgeprobeerd. De kosten zijn gigantisch hoog. Groetjes, A.

Nolimit, 06-03-2012
Geachte mensen we krijgen het zelfde probleem als we terug gaan
dan schieten we er niets mee op want dan worden de prijzen van euro weer
omgezet in gulden en betalen we het zelfde maar wat ze wel kunnen doen is ons
salaris verdubbelen en dan heb je het zelfde effect als toen met gulden want dat waren
ze vergeten.
dan is alle problemen opgelost Reactie infoteur, 07-03-2012
Hi Nolimit, alweer een bericht voor de heren politici. Ook al komt de gulden terug, dan nog zullen de prijzen van toen inderdaad verleden tijd zijn. Destijds een salarishalvering, nu een salarisverdubbeling… er zit wat in ;). Groetjes, A.

M. Verstappen, 06-03-2012
Denk na, elke maand wordt ons salaris voordat het op onze rekening gestort wordt toch ook omgerekend van gulden naar de euro, dus tel maar uit wat die euro ons heeft gekost, alles is twee kr zo duur geworden, maar dat hoor je de heren met die witte boorden niet zeggen, die voelen dat niet wat de braaf betalende belastingbetaler wel voelt, namelijk dat de bevolking steeds armer aant worden is, stop met dat zogenaamde gepraat dat de euro ons veel heeft opgeleverd want dat is niet waar, de bedrijven hebben veel winst gemaakt, maar de mensen voelen steeds meer armoede, en om wie gaat het eigenlijk, om die bedrijven, die geen gevoel hebben en geen hart dat klopt, of om al de mensen die wel gevoel hebben en een hart dat klopt, want wat is er nu belangrijker dan het leven op aarde, ik denk echt niets. dus mensen terug naar de gulden en zo snel mogelijk. Reactie infoteur, 06-03-2012
Hi M., het is te hopen dat de 'witte boorden' dit lezen! ;). Groetjes, A.

Han Henraat, 28-12-2011
De euro heeft ons salaris om zeep gebracht1 euro is niks meer waard wat krijg je hier nog voor
en zalm maar lachen salaris gehalveerd goed voor export werkman is weer de klos
cda hoeksteen van samenleving man alleen verdiener wat voor inkomen moet je dan wel niet hebben zotte land daar leven wij tegenwoordig Reactie infoteur, 29-12-2011
Hi Han, met 1 euro kun je tegenwoordig goed terecht bij de oprukkende 1-euro-zaken waar allerhande overjarige prullaria wordt aangeboden. Soms zit er wel eens wat tussen, dus wie weet? ;). Ik begrijp natuurlijk wel je standpunt, want die komt recht uit het hart van een man die zich bedot voelt. En je bent niet de enige. De basis van de misere waarin we ons bevinden ligt m.i. in de oneindige economische groei en overconsumptie. Want bijna alle processen binnen de samenleving zijn bedoeld om de economie eeuwig te doen groeien. Niet alleen een obsessie, maar ook nog eens een illusie. Invoering van de euro was onderdeel van dit bizarre concept. Groetjes, A.

Klaas, 04-12-2011
Doe mij ook de gulden maar terug, desnoods eerst 1 op 1 met de waarde van de euro en uiteindelijk weer loskoppelen van neuropa. Ja het zal voor en nadelen hebben maar dan wel onze voor en nadelen. Ik ken het spelletje van schulden maken en de waarde van het geld laten dalen waardoor de pijn van de schuld minder word, maar ik heb ook geleerd dat je geen schulden moet maken en niet kan uitgeven van wat je niet hebt.
Staatschuld in euros laten staan en als de gulden voldoende gestegen is afkopen met die al oude florijnen… dan kun je behoorlijk wat goedmaken van de afgelopen jaren weggeef cultuur. Reactie infoteur, 05-12-2011
Hi Klaas, ik vrees dat het probleem ingewikkelder is dan de oplossing die je nu zo schetst. Sommigen vinden terugkeer naar de gulden naief, omdat er geen 'goede onderlinge harmonie met onze europartners' meer zou zijn. "Als Nederland eenzijdig niet langer genegen is om zwakke broeders in crisistijd bij te staan, zullen de resterende eurolanden hun markten niet langer open houden voor Nederlandse exportproducten. Het gecombineerde effect van een waardestijging van de nieuwe gulden en van handelsrepresailles van de EU zal een slachting aanrichten onder de exportindustrie. Kortom, Nederland zit gevangen in de eurofuik. Wij kunnen hier maar beter op een positieve manier mee omgaan en er samen met onze europartners het beste van te maken", aldus Me Judice, artikel: 'De eurofuik of waarom terugkeer naar euro geen optie is'.
Zucht!
Groetjes, A.

Ikee, 03-12-2011
Ja vast een hele sterke munt net als die van Zwitserland en dan zouden we nu wat extra werkelozen hebben. Een sterke munteenheid heeft voordelen en nadelen. Als Europa is er niet veel andere keus dan monetair samen te werken om met opkomende economieën te kunnen concurreren. Of we moeten willen accepteren dat we de huidige welvaart willen verliezen en dan heb ik het niet over de huidige 1 of 2%. Ons terug trekken achter de dijk en sentimenteel te doen over dat alles vroeger beter was is niet vooruit maar achteruitgang. Reactie infoteur, 04-12-2011
Uit Volkskrant aug. 2011: 'Zwitserland betaalt de prijs voor zijn financiële stabiliteit. “We hebben deze problemen doordat wij in een zeer positieve situatie verkeren, terwijl Europa en ook de VS met grote problemen kampen”, zegt centralebankpresident P. Hildebrand op de Zwitserse televisie. Zwitserland is een van de weinige Europese landen met een begrotingsoverschot, het handelsoverschot is riant en het werkloosheidscijfer is met 3% zelfs nog lager dan in Nederland, het beste jongetje van de EU-klas. De munten met de staande Helvetia lijken een zekere investering in economisch onzekere tijden.'
Wie het weet mag het zeggen?

Ikke, 26-11-2011
Ik ben blij met de euro. Als klein land in een steeds groter wordende wereldeconomie is erg praktisch om een euro te hebben. Ja er zijn problemen en die hadden we ook met de gulden gehad omdat we toen net als nu zaken deden met de rest van Europa. Lekker blijven terug denken aan vroeger dat helpt altijd. Reactie infoteur, 27-11-2011
Als de Nederlandse gulden was gebleven zou dit momenteel een zeer sterke munt geweest kunnen zijn. A.

Werner, 22-11-2011
Ook ik vond de guldenbiljetten prachtig en hoe langer geleden het is, hoe mooier dat ze worden. Dit heet nostalgie, en nostalgie is verleden tijd, wat mij betreft voltooid verleden tijd.
Laten we ons nu maar samen pakken met de sterkere Noord-Europese landen en de neuro invoeren en hopen dat dit ook mooie biljetten worden. Reactie infoteur, 23-11-2011
Hi Werner, ik denk dat niemand kan overzien wat de gevolgen zullen zijn van een eventuele invoering van de 'neuro' en 'zeuro'. Economen, politici en anderen zullen elkaar altijd tegenspreken. Ook terugkeer naar de gulden zal niet direct de ultieme oplossing zijn, maar op de lange termijn wellicht wel. Groetjes, A.

Alie, 18-11-2011
Weg met die euro laat het nederlanse geld maar weer komen door de euro is het leven veel duurder geworden alleen door de komst van de euro zyn er zo veel mensen in de problemen gekomen de euro er uit en het nederlanse geld weer in voeren weg met d eeuro het nederlanse geld weer terug Reactie infoteur, 19-11-2011
Hi Alie, wow, stel je eens voor dat het gaat gebeuren. Onze sterke gulden had natuurlijk nooit mogen verdwijnen. Een zwaar verlies van de koopkracht door invoering van de euro is wat er nu bereikt is. Zoals je misschien al weet heeft Geert Wilders aangekondigd te laten onderzoeken of de herinvoering van de Nederlandse gulden mogelijk is. Mocht uit het onderzoek blijken dat Nederland baat heeft bij terugkeer naar de gulden, dan wil hij een referendum over dit onderwerp. We zullen zien wat de komende tijd gaat brengen. Groetjes, A.

Willem Bouwen, 04-10-2010
Ben altijd tegen de komst van de euro geweest, voor dat de euro kwam, door de komst van de euro is de gewone burger in de problemen gekomen, met de boodschappen, benzine prijzen, vaste lasten zijn totaal niet afgestemd op die euro, het gevolg is dat mensen met vast werk een bijbaan erbij moeten nemen om de hoge heren van de belasting iningen te spekken, als een bijbaan niet kan vinden moet men maar overvallen gaan plegen, echte buitenlandse taferelen krijg je hier in nederland, ik voel me gediscirineerd in eigen nederland!, met vriendelijke groeten van; W.Bouwen uit Oldebroek. Reactie infoteur, 05-10-2010
Hi Willem, een relaas uit het hart. Politici hebben hun mond vol over 'koopkracht', maar dat de waarde van ons geld zowat gehalveerd is, vinden ze minder belangrijk of stoppen ze liever in de doofpot. Rare wereld. Groetjes, A.

Astrid-d-g (270 artikelen)
Laatste update: 19-09-2016
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.