Hoe berekent u de rentekosten bij factoring?

Hoe berekent u de rentekosten bij factoring? Factoring is een financieringsvorm welke sterk aan populariteit wint binnen het Nederlandse ondernemerslandschap. Deze groeifinanciering wordt veelal gebruikt door het MKB maar slaat ook aan bij de vele zzp'ers welke ons land rijk is. De kostenstructuur verschilt sterk per factormaatschappij, binnen het financieringslandschap wordt er veel vakjargon gebruikt waardoor de voorwaarden niet voor iedereen helder zijn. Een essentieel onderdeel hiervan is de kostenstructuur welke factoring met zich meebrengt.

De basis van factoring

Factoring is een vorm van debiteurenfinanciering waarbij de openstaande facturen naar uw opdrachtgevers door een externe partij worden bevoorschot. Het gros van de factormaatschappijen maakt de aangeboden facturen, minus de kosten, nog dezelfde dag naar u over. Hierdoor hoeft u niet te wachten tot de betaling volgt na de gestelde betaaltermijn welke veelal varieert van 14 tot wel 90 dagen na het leveren van de overeengekomen prestatie. Naast deze dienst neemt de factormaatschappij veelal het debiteurenbeheer voor u uit handen en verzekert de facturen middels een kredietverzekering af te sluiten voor de desbetreffende debiteur(en). Dankzij deze financiering verbetert de liquiditeitspositie van uw bedrijf, het werkkapitaal zit niet langer vast in openstaande vorderingen en is zo vrijwel direct beschikbaar voor nieuwe investeringen. Financiering middels factoring valt dan ook onder de noemer groeifinanciering, bedrijven welke hard groeien creëren op deze wijze financiële ruimte om snel opvolgend nieuwe investeringen te kunnen doen in de onderneming.

Wat zijn de belangrijkste kostencomponenten?

Factoring is op zichzelf een transparante vorm van financiering, het is vooraf duidelijk inzichtelijk hoeveel financiering hiermee kan worden gegenereerd. Een belangrijke peiler in het maken van een keuze voor welke financieringsvorm het beste bij uw onderneming past is het kostenplaatje dat hiermee gepaard gaat. Voor factoring zijn vele aanbieders beschikbaar, de kleinere partijen welke selectieve factoring (factoring op factuurniveau) aanbieden, hanteren een tarief tussen de 2 en 7 procent van de factuurwaarde. Meestentijds kleven hier geen aanvullende kosten aan, controleer dit altijd voordat u een overeenkomst aangaat.
De grotere partijen hanteren veelal een kostenstructuur gebaseerd op de volgende twee peilers;
 • Vast factoringtarief per factuur
 • Rentecomponent over het bevoorschotte bedrag

Het vaste factoringtarief laat weinig ter verbeelding over, dit is een vooraf afgesproken percentage wat over de aangeboden factuurwaarde wordt berekend. Dit tarief varieert sterk en is van veel indicatoren afhankelijk waaronder; de aangeboden omzet, het aantal debiteuren, spreiding binnen het debiteurenportefeuille en de oprichtingsdatum van uw bedrijf. In dit voorbeeld hanteren we een jaarlijkse aangeboden omzet van 500.000,- tegen een tarief van 1,50%. Deze jaarlijkse kosten komen dan uit op 7.500,- per jaar.

De rentecomponent roept meer vragen op. Ook het rentetarief wordt bij aanvang van de samenwerking overeengekomen. Daar er sprake is van een continu fluctuerend bedrag aan openstaande facturen, én dus ook aan uitgekeerde financiering, worden de rentekosten op dagelijkse basis berekend. Het is dus onbegonnen werk om hier een exacte calculatie voor te maken. Het totaal bevoorschotte bedrag, ofwel de rekening-courant positie is afhankelijk van de inkomende betalingen van opdrachtgevers alsmede de nieuwe aangeboden omzet. U kunt hier echter wel een hele deugdelijke inschatting van maken, deze wordt onderstaand toegelicht. In dit voorbeeld nemen we een omzet van 500.000,- tegen een rentetarief van 4,00% op jaarbasis. De gemiddelde betaaltermijn van uw debiteuren is exact 30 dagen na factuurdatum. Het gemiddelde saldo wat er dan openstaat bij uw opdrachtgevers is dan omzet 500.000,- gedeeld door het aantal dagen van het jaar 365 dagen maal de gemiddelde betaaltermijn 30 dagen = 41.095.

We weten nu uw gemiddelde debiteurensaldo gedurende het jaar. Een factormaatschappij bevoorschot echter geen 100% van het saldo, maar een lager percentage. In dit geval gaan we uit van 80% bevoorschotting wat een gemiddelde rekening courant positie geeft van 32.876,- door dit te vermenigvuldigen met het afgesproken rentetarief à 4,00% komen we uit op de totale rentekosten op jaarbasis à 1.315,-

De gezamenlijke kosten komen dan uit op een bedrag van 7.500,- (factoringkosten op jaarbasis) plus 1.315,- (rentekosten op jaarbasis) is 8.815,- De gezamenlijke kosten afgezet tegen de jaaromzet geeft een geprognotiseerd kostenplaatje van 1,76% van de jaaromzet.

Let op mogelijke extra kosten

Het is als vanzelfsprekend van belang om bij het aangaan van een overeenkomst de voorwaarden goed door te nemen. Wanneer u met factoring wenst te gaan werken is het van belang om op de aanvullende kosten te letten:
 • Opstartkosten bij aanvang samenwerking
 • Minimale kosten per aangeboden factuur
 • Een minimale vergoeding per maand
 • Aanvullende kosten voor een kredietverzekering
 • Extra kosten bij een late betaling van de opdrachtgever

Wat kunt u doen om rentekosten te reduceren?

Hierbij een aantal tips om op gemakkelijke wijze de rentekosten te drukken.
 • Kom een kortere betaaltermijn overeen en druk hiermee de rentekosten
 • Voer goed debiteurenbeheer, verlaag de gemiddelde betaaltermijn en hiermee ook de rentekosten
 • Bied meer omzet aan bij uw factormaatschappij en beding een gunstiger factor- en rentetarief
 • Vraag de financiering alleen wanneer u deze nodig heeft en verlaag hiermee de rentekosten
 • Maak vooraf goede afspraken en voorkom verrassingen
© 2019 - 2024 Temakkelijk, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Een factormaatschappij inschakelen. Wat kost factoring?Een factormaatschappij inschakelen. Wat kost factoring?Factoring, Wat is het precies? Wanneer je gebruik maakt van factoring, leg je de debiteurenadministratie in handen van d…
Ondernemen: factoringOndernemen: factoringEen belangrijk risico bij ondernemen is de debiteurenportefeuille. Een sterk groeiend bedrijf kan een uitstekende omzet…
De voor- en nadelen van factoring en incassobureau'sDe voor- en nadelen van factoring en incassobureau'sWanneer je gebruik wilt gaan maken van een factoringmaatschappij is het verstandig om eerst eens goed de voor- en nadele…

Inzage testament en erfenis door Belastingdienst en anderenInzage testament en erfenis door Belastingdienst en anderenAls u een testament wilt opstellen om uw erfenis te regelen, kunt u dat bij leven herzien zo vaak als u dat wilt. Nieman…
Overlijden erfgenaam: overlevingsclausule, 30-dagenclausuleOverlijden erfgenaam: overlevingsclausule, 30-dagenclausuleHet kan gebeuren dat twee personen vlak na elkaar komen te overlijden. De volgorde van overlijden heeft volgens het wett…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Nattanan23, Pixabay
 • https://www.gusto-bergen.nl/american-factoring-wint-ook-in-nederland-aan-populariteit/
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Factoring
Temakkelijk (2 artikelen)
Gepubliceerd: 03-05-2019
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.