Afschaffen contant geld maakt weg vrij voor negatieve rente

Afschaffen contant geld maakt weg vrij voor negatieve rente Met ogenschijnlijk sterke argumenten bepleiten centrale banken het afschaffen van contant geld. Maar burgers moeten zich niet laten misleiden. Afschaffen van contant geld maakt de weg vrij voor negatieve rente en onteigening op grote schaal. Centrale banken bereiden alles voor zodat de consument uiteindelijk de rekening voor de crisis zal betalen. Althans, dat beweren de twee Duitse bestseller-economen Matthias Weik en Marc Friedrich in hun boek getiteld “Kapitalfehler”, een boekwerk dat begin 2016 verscheen. Onderstaand een samenvatting van hun voornaamste conclusies.

Financiële crisis van 2008 niet begrepen noch opgelost

De financiële crisis van 2008 dreef de wereldeconomie aan de rand van de afgrond. Maar de oorzaken ervan zijn volgens Marc Friedrich en Matthias Weik anno 2016 noch begrepen, noch opgelost. Ze laten zien waarom het kapitalisme er herhaaldelijk niet in slaagt om onze enorme rijkdom eerlijk en duurzaam te verdelen. Ze onderzochten waarom die wereldeconomie regelmatig haar vermogen tot innoveren en haar kracht om welvaart, kwaliteit van leven en sociale veiligheid te verhogen, verliest. Waarom bij tijd en wijle slechts de belangen van bedrijven, super-rijken en een kleine financiële elite tellen.

Invoering negatieve rente werd al in gang gezet

Om een volgende financiële crisis op te vangen, wordt de financiële repressie van burgers wereldwijd uitgebreid, een fenomeen dat in de toekomst nóg meer financiële beperkingen verlangt. De marsrichting in de jaren na 2008 spreekt in dat verband boekdelen. De rente ligt anno 2016 nagenoeg bij nul en ver beneden de inflatie. Op die manier wordt de spaarder onteigend. Noorwegen, Zwitserland, Denemarken en Japan hebben al naar een hogere versnelling geschakeld en negatieve rente ingevoerd.

Lage rente brengt steeds meer banken in de problemen

De strop rond de nek van andere westerse economieën wordt steeds strakker aangetrokken. Werden in 2016 alleen nog maar grote bankklanten door de negatieve rente getroffen, uiteindelijk zal het voor iedereen gaan gelden. Banken worden als gevolg van de lage rente met steeds meer problemen geconfronteerd. Veel van hen zullen een langdurige periode van lage rente of erger, een renteloze fase, nauwelijks overleven. Men moet er rekening mee houden dat de kosten steeds verder op klanten worden afgewenteld en de kosten voor het afwikkelen van bankzaken aanzienlijk zullen oplopen.

Pensioengelden niet langer op een bankrekening aanhouden?

De praktijk in Zwitserland heeft aangetoond dat een negatieve rente niet langer tot de onmogelijkheden behoort. In verband daarmee overwogen sommige pensioenfondsen in dat land al om een ​​deel van hun pensioengelden niet langer op een bankrekening aan te houden, maar te bewaren in een externe kluis. Eén pensioenfonds had berekend dat men op die manier bijna 25.000 francs per 10 miljoen francs pensioengeld zou kunnen besparen. En dat ondanks de kosten voor kluishuur, geldtransport en andere zaken.

Centrale banken niet gecharmeerd van oppotten van geld

Maar zo simpel is dat helaas niet. De Zwitserse Nationale Bank had al aangegeven dat zij niet erg gecharmeerd was van het oppotten van gelden teneinde negatieve rente te omzeilen. Zij droeg de Zwitserse banken op om zeer terughoudend om te gaan met opnameverzoeken van contant geld als dat bedoeld is om negatieve rente te ontlopen. Dat voorbeeld moet ons niet alleen waarschuwen. Het maakt ook duidelijk hoe de wind waait en welke kant het uitgaat.

Geld om schulden te maken

En het gezegde "de een zijn dood, is de ander zijn brood", lijkt ook nu weer op te gaan. De lage rente leidt tot bizarre situaties. Terwijl er in ons land anno 2016 al sprake was van nul-procent-financiering, was men in Denemarken al een stuk verder. Daar betaalde een bank een klant zelfs geld uit, toen die een lening kreeg. De bank in kwestie, Realkredit Danmark, verstrekte rente op een driejarige lening: voor het aangaan van die schuld werd 0,0172 procent bijgeschreven. Dit kwam overeen met ongeveer een euro per maand. Achtergrond van deze krankzinnige ontwikkeling is dat de Deense Nationale Bank ogenschijnlijk probeert om de economie op deze agressieve wijze te stimuleren. Naast een negatieve rente op spaardeposito's, niet ongewoon in noordelijke staten, krijgt men zelfs geld toe om schulden te maken.

Afschaffen contant geld bepleit

En ondertussen werd de roep om afschaffen van contant geld steeds luider. Eerst heette het nog dat een negatieve rente spaarders aan moest sporen om geld uit te geven. Daarvoor moest het bezit van contant geld worden afgeschaft of op zijn minst sterk worden afgeremd. Later verklaarden economen van naam (voormalig hoofd van de Wereldbank Larry Summers) en zelfs Nobelprijswinnaar econoom Paul Krugman opeens dat de criminaliteit en het terrorisme door het afschaffen van contant geld kan worden bestreden. Maar in werkelijkheid gaat het volgens Friedrich en Weik om iets heel anders. Men wil burgers de vrijheid ontnemen en totaal afhankelijk maken van de banken.

Kosten van een volgende crisis op de burgers afwentelen

Economen als Larry Summers en Kenneth Rogoff beweren zelfs openlijk dat het erom gaat ook particuliere besparingen door middel van negatieve rente voor overheden “nuttig” te maken. Naar de mening van Weik en Friedrich zijn we dus nog niet van die lage rente af. Het is zelfs te verwachten dat de rente nog verder zal dalen en de onteigening door centrale banken zal doorgaan om zo de kosten van de crisis op ons allemaal af te wentelen.

Zonder contant geld kan zich niemand aan onteigening onttrekken

Opdat de burgers zich niet aan deze onteigening kunnen onttrekken, moet het bezit van contant geld steeds verder worden beperkt. Deze boodschap wordt in etappes gebracht, zodat we langzaam kunnen wennen aan de pijn. De toegang tot geld wordt steeds meer bemoeilijkt. Doel is uiteindelijk om een ​​bankrun te voorkomen en spaarders mee verantwoordelijk te houden voor toekomstige reddingsoperaties.

Zonder contant geld is de weg vrij voor negatieve rente

De ware motieven zijn volgens Weik en Friedrich dus duidelijk: het gaat om controle, monitoring en onteigening. Want cash geld betekent vrijheid! En met afschaffing ván en de controle óp contant geld, kan negatieve rente gemakkelijk worden ingevoerd, zonder dat burgers zich daaraan kunnen onttrekken.
© 2016 - 2024 Serkozy, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Komt er een strafrente voor spaarders?Komt er een strafrente voor spaarders?De goedkoopgeldpolitiek van centrale banken is mislukt. Inmiddels circuleert een nieuw idee hoe burgers gedwongen kunnen…
Lenen met onderpand: voordelen lenen met onderpandEr zijn verschillende vormen van lenen op onderpand. De bekendste lening is de hypothecaire lening, waarbij de woning he…
Hoe banken geld uit het niets creërenHoe banken geld uit het niets creërenBanken creëren geld gewoon uit het niets. En dan bedoelen we natuurlijk geld in girale vorm. Niet het geld in de vorm va…
Gevaarlijk lage renteGevaarlijk lage renteDe centrale banken hebben een omgekeerde wereld gecreëerd: geld is bijna gratis. Sparen loont niet meer. Spaarders hebbe…

Wadden Vijfje – herdenkingsmunt voor de WaddenzeeWadden Vijfje – herdenkingsmunt voor de WaddenzeeDe Waddenzee heeft een officiële herdenkingsmunt, geslagen in de Koninklijke Nederlandse Munt in Utrecht. Op 10 juni 201…
Voorwaardelijke en onvoorwaardelijke bankgarantieVoorwaardelijke en onvoorwaardelijke bankgarantieEen crediteur die ervan verzekerd wil zijn dat hij een betaling ontvangt zal vaak een bankgarantie bedingen. De debiteur…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Geralt, Pixabay
  • Het boek "Kapitalfehler" van Matthias Weik und Marc Friedrich, verschenen bij Eichborn Verlag in Keulen, ISBN 978-3-8479-0605-6
Serkozy (1.241 artikelen)
Laatste update: 13-06-2016
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.