Verhoging AOW-leeftijd en vermindering van lasten

Verhoging AOW-leeftijd en vermindering van lasten Het inkomen kan tijdelijk dalen door de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd. Soms is er sprake van een VUT of prepensioenregeling, waarin de gevolgen van de verhoging van de AOW-leeftijd niet gerepareerd zijn. Omdat het pensioen dan tijdelijk niet aangevuld wordt met een AOW-uitkering, kunnen financiële gevolgen optreden. Het is dan van belang is om de lasten zoveel mogelijk te verlagen, zodat de uitgaven meer in evenwicht gebracht worden met de inkomsten. Vaak zijn besparingen mogelijk om de vermindering in inkomen op te vangen. Hiervoor hoeven niet altijd ingrijpende maatregelen genomen te worden.

Tijdelijk géén AOW-uitkering door verhoging AOW-leeftijd

Stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd

Door de verhoging van de AOW-leeftijd kan er een situatie ontstaan waarbij u wél aanspraak heeft op pensioen, maar nog niet op een AOW-uitkering. Op 2 juni 2015 werd door de Eerste Kamer ermee ingestemd om de AOW-gerechtigde leeftijd in 2021 op 67 jaar te bepalen. Na 2021 wordt de AOW-leeftijd vastgesteld op basis van de levensverwachting. Door de verhoging van de AOW-leeftijd vanaf 1 januari 2013 kan de situatie ontstaan dat u tijdelijk minder inkomen heeft. Deze situatie kan bijvoorbeeld optreden als u een VUT of vergelijkbare uitkering heeft die stopt of lager wordt, vóórdat uw AOW-pensioen ingaat. Ook voor oudere zelfstandigen en ZZP'ers geldt dat zij onvoldoende hebben kunnen inspelen op de verhoging van de AOW-leeftijd, bijvoorbeeld als er tevens sprake is van ziekte.

De AOW-leeftijd gaat stapsgewijs versneld omhoog volgens onderstaand schema

Jaar Verhoging AOW-leeftijd Geboren
20131 maand65 jaar en 1 maandna 31 december 1947 en voor 1 december 1948
20141 maand65 jaar en 2 maandenna 30 november 1948 en voor 1 november 1949
20151 maand65 jaar en 3 maandenna 31 oktober 1949 en voor 1 oktober 1950
20163 maanden65 jaar en 6 maandenna 30 september 1950 en voor 1 juli 1951
20173 maanden65 jaar en 9 maandenna 30 juni 1951 en voor 1 april 1952
20183 maanden66 jaarna 31 maart 1952 en voor 1 januari 1953
20194 maanden66 jaar en 4 maandenna 31 december 1952 en voor 1 september 1953
20204 maanden66 jaar en 8 maandenna 31 augustus 1953 en voor 1 mei 1954
20214 maanden67 jaarna 30 april 1954 en voor 1 januari 1955
20223 maanden67 jaar en 3 maandenin 1955

Bent u in 1955 geboren? Dan is uw AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. Personen die in 1956 geboren zijn weten 5 jaar voor de ingangsdatum wanneer zij een AOW-uitkering ontvangen. Vanaf 2022 hangt de AOW-leeftijd namelijk af van de gemiddelde levensverwachting, uiterlijk 5 jaar van te voren hoort u wanneer u AOW krijgt.

Inkomen verhogen

Overbruggingsuitkering (OBR)

De overheid heeft een overbruggingsuitkering (OBR) in het leven geroepen om de periode tussen het beëindigen van de VUT en de ingang van het AOW-pensioen te overbruggen. Hieraan zijn een aantal voorwaarden gekoppeld. De uitkering is bedoeld voor iedereen die door de verhoging van de AOW-leeftijd te weinig (gezamenlijk) inkomen heeft. Naast de toets van het bruto-maandinkomen vindt ook een vermogenstoets plaats, waarbij het vermogen niet groter mag zijn dan de vrijstelling in box 3. Vanwege de versnelde verhoging van de AOW leeftijd, wordt de OBR-regeling verlengd en verruimd. De uitkering zou oorspronkelijk in 2019 stoppen, dat wordt 2023.

CAO-afhankelijke regelingen

Binnen sommige cao’s is het mogelijk om een AOW-gat te dichten door met een gedeelte van het ouderdomspensioen extra tijdelijk pensioen in te kopen voor de periode dat u geen AOW-uitkering ontvangt. Het levenslange ouderdomspensioen wordt hierdoor echter lager. Het effect van een lager netto-inkomen wordt verder versterkt doordat een hoger belastingtarief geldt voor de periode tot aan de AOW-leeftijd. Dit zorgt voor een extra financiële tegenvaller omdat over het bruto-inkomen een reparatie plaatsvindt, maar het netto-inkomen toch lager is.

Verlaag uw uitgaven

Als u geconfronteerd wordt met een verlaging van uw inkomen, dan is het van belang om de uitgaven goed te bekijken. De normale uitgaven bestaan uit een vast gedeelte en een variabel deel. Vast lasten zijn de maandelijks terugkerende kosten voor wonen, verzekeringen en energiekosten. De variabele kosten zijn de wisselende kosten voor bijvoorbeeld het doen van boodschappen, vakanties, reiskosten etc. Met de volgende tips kunnen besparingen op de maandelijkse uitgaven behaald worden.

Vaste lasten verlagen

Bron: Jarmoluk, PixabayBron: Jarmoluk, Pixabay
Bespaar op verzekeringen
Het loont de moeite om het gehele pakket van verzekeringen door te nemen en na te gaan of er besparingen mogelijk zijn. Hiervoor zijn op internet diverse vergelijkingssites te vinden, zoals Independer.nl. Let hierbij altijd goed op de voorwaarden: sommige verzekeraars keren minder uit aan ouderen. Ook komt het voor dat een oudere geweigerd wordt bij het afsluiten van een andere autoverzekering omdat het risico op ongevallen hoger ingeschat wordt.

Het kan interessant zijn om meerdere verzekeringen bij één maatschappij onder te brengen, als ze hiervoor een korting bieden op het totale pakket. Uiteraard moet de totale prijs dan lager zijn dan bij verschillende afzonderlijke maatschappijen. Ook kan het lonend zijn om met de verzekeringsmaatschappij in onderhandeling te gaan, vaak zijn ze bereid om een extra korting te geven.

Bij ziektekostenverzekeringen zijn naast een lage premie meerdere factoren van belang:
 • De prijs en de dekking van de aanvullende verzekering.
 • De hoogte van het vrijwillig eigen risico.
 • Specifieke vergoedingen voor ouderen, zoals hoortoestellen, extra fysiotherapie en vergoeding van medicijnen die niet uit het Geneesmiddelen Vergoedingssysteem (GVS) vergoed worden.
 • De reputatie van de verzekeraar: als er veel problemen gemeld worden bij het indienen van declaraties of het goedkeuren van behandelingen, dan is het te overwegen om voor een andere verzekeraar te kiezen.
 • Acceptatie door de verzekeraar, deze zijn wettelijk verplicht om iedereen te accepteren voor het basispakket van de verzekering. Voor de aanvullende verzekering geldt deze verplichting niet en kunt u hiervoor geweigerd worden. Het is verstandig om de oude zorgverzekering pas op te zeggen nadat u voor de nieuwe verzekering geaccepteerd bent.

Vervoerskosten

De vaste lasten van uw vervoermiddel kunnen omlaag gebracht worden door te kiezen voor een vervoermiddel dat past bij uw situatie. Als het mogelijk is om zich te voet, per fiets, met het openbaar vervoer of met vervoer op maat te verplaatsten kunt u overwegen om de auto weg te doen. Tevens kunt u nagaan of het mogelijk is om de auto in te ruilen voor een kleiner en lichter model. Hierdoor is vaak een besparing mogelijk op de kosten van wegenbelasting en verzekering. Ook de brandstofkosten kunnen hierdoor teruggebracht worden en vaak is de onderhoudsbeurt van een kleinere auto lager dan van een groot en zwaar model.
Vervoer op maat kan via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van uw gemeente aangevraagd worden als u beperkingen ervaart bij het zich verplaatsen buitenshuis én de vervoersproblemen niet zelf kunt oplossen. Hierbij wordt alleen gekeken naar beperkingen en niet specifiek naar de leeftijd.

Hypotheek

Veel ouderen hebben de hypotheek van de eigen woning geheel of grotendeels afgelost. De besparing op de maandelijkse lasten is dan groot en maakt het iets makkelijker om van een laag inkomen rond te komen. Door fiscale regelingen is het eigenwoningforfait bij een kleine of ontbrekende eigenwoningschuld nihil. Ook voor de vermogenstoets van de Overbruggingsuitkering kan het gunstig zijn om de hypotheek met spaargeld af te lossen. De ontvangen rente over spaargeld is over het algemeen (veel) lager dan de te betalen hypotheekrente. Indien tevens vermogensrendementsheffing aan de Belastingdienst betaald moet worden kan het rendement op spaargeld zelfs negatief worden. Bij het ingaan van de AOW-leeftijd worden de mogelijkheden van hypotheekrente-aftrek lager, omdat dan een lager belastingtarief van toepassing is.
Heeft u echter een inkomen dat in de 52%-schijf valt? Dan is het extra interessant om (een gedeelte van) uw hypotheekschuld te verminderen vanwege de afgenomen mogelijkheden om de betaalde hypotheekrente af te trekken. Over 2014 vond een correctie van 0,5% plaats, in 2015 is dit percentage verhoogd tot een correctie van 1% van de aftrekbare kosten.

Energiekosten

Er zijn diverse mogelijkheden om te besparen op energiekosten.Het vergelijken van de tarieven van energieleveranciers kan een aanzienlijke vermindering op de energierekening opleveren. Daarnaast kan het aanbrengen van LED verlichting, waterbesparende douchekoppen of tijdklokken een flinke besparing opleveren.
Het plaatsen van zonnepanelen kan een investeringsrendement van enkele procenten opleveren: dit is vaak een hoger rendement dan de rente op spaargeld. Als uw inkomen boven de vrijstelling van box 3 ligt, is het voordeel nog groter omdat voor veel regelingen een vermogenstoets plaatsvindt. Ook als u vanwege uw leeftijd overweegt om binnen enkele jaren naar een andere woning te verhuizen, kan het interessant zijn om zonnepanelen aan te brengen. De waarde van de eigen woning bij verkoop kan stijgen door zonnepanelen, mits deze op niet-ontsierende wijze aangebracht zijn.

Variabele kosten verminderen

Bespaar op inkopen

Het besparen op inkopen geldt voor elke leeftijd, door een goed inkoopbeleid kan vaak veel voordeel behaald worden:
 • Maak gebruik van aanbiedingen van artikelen die u ook daadwerkelijk gebruikt.
 • Overweeg om uw vaste telefoon weg te doen als u over een smartphone beschikt, vaak kan een abonnement met onbeperkte belminuten genomen worden.
 • Koop B-merken, zij komen vaak uit dezelfde fabriek als de duur betaalde A-merken.
 • Maak zelf uw eten, in plaats van kant-en-klaar maaltijden te kopen: zelf bereiden is gezonder en goedkoper.
 • Werk met een boodschappenlijstje: dit voorkomt het doen van impulsaankopen.
 • Groente van het seizoen is vaak goedkoper en milieuvriendelijker omdat er minder inspanning nodig is om deze producten te telen en te vervoeren tot in de winkel.
 • Verkoop ongebruikte spullen, veel zolders zijn in de loop der jaren flink gevuld geraakt.
 • Koop cadeautjes in een Kringloopwinkel of kijk eens rond op Marktplaats.

Maak gebruik van seniorenkortingen

Veel bedrijven en instanties geven kortingen aan senioren. Voorbeelden van kortingen die geboden worden zijn:
 • Openbaar vervoer: de NS biedt de mogelijkheid om enkele dagen per jaar gratis te reizen. Ook internationaal reizen met de trein is voordeliger voor 60-plussers.
 • Korting door het lidmaatschap van een ouderenbond of met een gemeentelijke kortingspas.
 • Hotels, restaurants en bungalowparken.
 • Bioscopen.
 • Pretparken en dierentuinen.
 • Sportverenigingen, ook ziektekostenverzekeringen betalen soms mee aan het lidmaatschap.
 • Theater en musea.

Bron: Mick62, Flickr (CC BY-SA-2.0)Bron: Mick62, Flickr (CC BY-SA-2.0)
Loterijen
Velen doen mee aan diverse loterijen in de hoop om in één keer van alle financiële problemen verlost te worden. Vaak zijn er echter maar twéé winnaars: de loterij en de Belastingdienst (die meteen een deel van de gewonnen prijs incasseert). Als u stopt met het kopen van loten wint u in ieder geval elke maand uw inleg!
© 2015 - 2024 Bethink, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Voorkom dat je inkomen onverwacht sterk daaltVoorkom dat je inkomen onverwacht sterk daaltJe kunt door ziekte of ongeval in de WIA terechtkomen (voorheen WAO). Een forse achteruitgang van je geldelijk inkomen i…
Schulden oplossen met schuldenSchulden oplossen met schuldenVeel gezinnen in Nederland zitten in de problematische schulden. De problemen zijn onoverkomelijk door te hoge lasten en…
Besparen op vaste lastenNet als dagelijkse uitgaven, heeft iedereen terugkerende lasten. Dit zijn vaste lasten: lasten die terug blijven keren,…
Loon per vier weken vraagt om disciplineLoon per vier weken vraagt om disciplineDe meeste werknemers ontvangen hun salaris eens per maand op vaste dagen. Salaris uitbetaalt krijgen per vier weken vraa…

Voor- en nadelen van een zakelijke rekeningVoor- en nadelen van een zakelijke rekeningVeel ondernemers hebben een zakelijke rekening. Er zitten verschillende voordelen aan het hebben van een zakelijke reken…
Makkelijk geld verdienen met je smartphoneMakkelijk geld verdienen met je smartphoneVeel mensen zouden graag wat willen bijverdienen. Je kunt dan natuurlijk een bijbaan zoeken, maar daarvoor moet je redel…
Bronnen en referenties
 • http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/
 • https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34083_versnelling_stapsgewijze
 • https://www.nsinternational.nl/nl/tarieven-en-kortingen/voordeelurenabonnement-60
 • https://www.svb.nl/int/nl/aow/
 • http://www.rendement.nl/hr/nieuws/id15929-aow-leeftijd-ligt-definitief-in-2021-op-67-jaar.html
 • https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-ouderdomswet-aow/inhoud/aow-leeftijd-berekenen geraadpleegd op 02-11-2016
 • Foto: © photo news.
 • https://www.flickr.com/photos/mc_sensei/3374071855/
 • Afbeelding bron 1: Jarmoluk, Pixabay
 • Afbeelding bron 2: Mick62, Flickr (CC BY-SA-2.0)
Bethink (32 artikelen)
Laatste update: 02-11-2016
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 10
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.