Nieuwe kinderalimentatie 2020 en 2021

Nieuwe kinderalimentatie 2020 en 2021 Of de nieuwe kinderalimentatie al in halverwege 2021 ingaat of dat we tot 2022 of 2023 moeten wachten is nog even de vraag. Eerst moet daarvoor het wetsvoorstel van de Tweede Kamer leden Recourt en Van der Steur (Van Oosten) zijn aanvaard. Dat de kinderalimentatie aan wijziging toe is, daar is iedereen wel van overtuigd. De huidige berekening van de kinderalimentatie is te ingewikkeld, leidt tot veel discussie, houdt te weinig rekening met de verdeling van zorgtaken en is voor de ouders een grote last. Hoe ziet de nieuwe kinderalimentatie er dan uit, hoe in 2020 en 2021 en wat verandert er? Kinderalimentatie wordt volgens het voorstel mogelijk voor een studerend kind tot 23 jaar.

Kinderalimentatie berekenen

De berekening van de kinderalimentatie is een ingewikkeld proces waarbij al gauw twee kampen ontstaan: die van de achterblijvende ouder en die van de kostwinner die een nieuw leven gaat beginnen. En dan zijn er de Tremanormen die alleen een indicatie geven van wat de kostwinner vele jaren voor het kind zal moeten betalen. Maar iedereen weet dat de wereld in werkelijkheid anders in elkaar steekt. Natuurlijk zijn er twee ouders en is er vaak een kind, maar beide ouders hebben daarna ook een eigen leven, gaan vaak een nieuwe relatie aan, combineren werk met zorg, hebben eigen zorgtaken en ook een eigen inkomen. Het zwart-wit beeld van kostwinner en niet-kostwinner bestaat in veel gevallen niet meer. Bovendien verandert er allerlei regelgeving die van invloed is op de koopkracht van de ouders. Waar de kosten van levensonderhoud van een kind tot 2015 nog fiscaal aftrekbaar zijn, is dat in 2015 en 2016 al niet meer het geval, waardoor voor de betalende partij de netto lasten toenemen. Tegelijkertijd kan een alleenstaande ouder vanaf 2015 een beroep doen op een extra kindgebonden budget door de toevoeging van een alleenstaande ouderkop, waardoor de ontvangende partij extra inkomen heeft waarmee rekening kan worden gehouden. Alimentatie en kinderalimentatie leiden tot veel onenigheid. Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) heeft zijn handen vol aan de inning van achterstallige alimentatie en rechters zijn druk met het bepalen van de hoogte van de alimentatiebedragen en het behandelen van allerlei verzoeken tot wijziging van de te betalen alimentatie. Het wetsvoorstel van de Tweede Kamer leden Recourt en Van der Steur moet dit allemaal wat eenvoudiger, redelijker en transparanter maken. Het voorstel is in 2016 aanvaard door de Tweede kamer en het plenaire debat in de Eerste Kamer moet nog worden gepland. Initiatiefnemer Van der Steur is vervangen door Van Oosten.

Kinderalimentatie 2020 en 2021, de voorgestelde veranderingen

De belangrijkste veranderingen die worden voorgesteld zijn:
  • Beter aansluiten bij het ouderschapsplan, zorg, kindgebonden kosten alimentatie.
  • Er komt een minimumbijdrage per ouder.
  • Beide ouders dragen bij aan de kinderalimentatie.
  • Stiefouder of nieuwe partner betaalt niet mee.
  • Rekening houden met veranderde kindregelingen.
  • Kinderalimentatie tot 23 jaar bij een studerend kind.
  • Alimentatieduur partneralimentatie van maximaal vijf jaar. Uitzonderingen hierop zijn er wel. Bij een huwelijk langer dan vijftien jaar, waarbij de persoon die recht heeft op alimentatie korter dan tien jaar voor zijn of haar pensioen zit, is de alimentatieduur maximaal tien jaar. Als er kinderen onder de 12 jaar zijn, dan is de alimentatieduur maximaal twaalf jaar.

Onderstaand volgt een toelichting.

Beter aansluiten bij het ouderschapsplan, zorg, kindgebonden kosten alimentatie

In het ouderschapsplan staat onder andere aangegeven wie in welke mate welke zorgtaken en opvoedingstaken op zich neemt. Dit laat zich vertalen in de te maken kindgebonden kosten (bijvoorbeeld de kosten van verzorging, kleding, sport, hobby, mobiele telefoon, zakgeld) en de verblijfkosten (bij wie slaap en woont het kind). Voor de kindgebonden kosten is er een inkomensafhankelijke tabel met forfaitaire bedragen voor drie leeftijdsgroepen: tot zes jaar, zes tot twaalf jaar en twaalf tot drieëntwintig jaar. Deze forfaitaire kosten worden geacht te worden betaald door de ouder waar het kind staat ingeschreven. In het ouderschapsplan mag overigens anders worden afgesproken.

Kindgebonden kosten naar leeftijdcategorie kinderalimentatie, inkomen per maand (draagkracht):

Inkomen per maandtot 6 jaar6–12 jaar12–23 jaar
tot € 1.500€ 25€ 35€ 50
€ 1.500 tot € 2.000€ 35€ 50€ 70
€ 2.000 tot € 2.500€ 45€ 65€ 90
€ 2.500 tot € 3.000€ 55€ 80€ 110
€ 3.000 tot € 3.500€ 65€ 95€ 130
€ 3.500 tot € 4.000€ 75€ 110€ 150
€ 4.000 tot € 4.500€ 85€ 125€ 170
€ 4.500 tot € 5.000€ 95€ 140€ 190
€ 5.000 tot € 5.500€ 105€ 155€ 210
€ 5.500 tot € 6.000€ 115€ 170€ 230
€ 6.000 en meer€ 125€ 185€ 250

Wat de ouders in het plan hebben afgesproken over het verblijf van het kind of wat de rechter besluit, bepaalt wie wat van de verblijfkosten betaalt. Dit verblijfspercentage wordt als volgt vastgesteld:

Verblijfspercentage kind bij verdeling van de verblijfkosten:

Aantal nachten verblijfVerblijfspercentage, %
tot 190%
20-447%
45-6914%
70-9421%
95-11929%
120-14937%
150-16945%
170-18250%

Er komt een minimumbijdrage per ouder

Elke ouder wordt volgens het wetsvoorstel geacht minimaal 50 euro per maand bij te dragen in de kosten van levensonderhoud van een kind, dat is in 2020 nog 25 euro. De draagkracht van een ouder kan hoger zijn dan 600 euro per jaar, maar niet lager. Dat betekent ook dat zowel de kinderbijslag als het kindgebonden budget 2020 en 2021 geacht worden te worden uitgegeven aan het kind.

Beide ouders dragen bij aan de kinderalimentatie, andere bepaling van de behoefte

Zo dragen beide ouders bij aan de kinderalimentatie en niet alleen de kostwinner. Uitgangspunt is niet langer alleen het gezamenlijke alimentatie-inkomen zoals dat bestond voor scheiding, maar ook dat van na de scheiding. Waar in eerdere jaren de behoefte van een kind werd vastgesteld op basis van wat het tijdens het huwelijk nog gewend was, wordt nu ook gekeken naar de extra kosten en andere levensstijl die de ex partners na het huwelijk zullen hebben en van invloed zijn op hun draagkracht. Als dit post huwelijk inkomen genoeg is om in een behoefte te voorzien die vergelijkbaar is met die tijdens het huwelijk, zal dat het uitgangspunt zijn, maar als de koopkracht inmiddels lager is, zal ook de bijdrage aan het kind geringer kunnen zijn en moet het kind dus inschikken. Eenvoudig gezegd: als een kind 1000 euro gewend was, maar na het huwelijk dit bedrag niet meer haalbaar is, zal van een lager bedrag worden uitgegaan en kan een aanvulling tot het oude niveau pas plaats vinden als ook de koopkracht van beide ouders weer voldoende op peil is.

Stiefouder of nieuwe partner betaalt niet mee

Nieuw is dat een nieuwe partner of stiefouder niet kan worden verplicht om mee te betalen voor een kind uit een eerder huwelijk. Het mag natuurlijk wel, maar het hoeft niet.

Rekening houden met veranderde kindregelingen

Bij de vaststelling van de hoogte van de kinderalimentatie worden de kinderbijslag en het kindgebonden budget opgeteld bij het inkomen van de ouder die dit geld ontvangt. Het vervallen van de aftrek levensonderhoud kind heeft invloed op de draagkracht.

Kinderalimentatie tot 23 jaar bij een studerend kind

Tot 2021 is het nog zo dat ouders wettelijk verplicht zijn om naar draagkracht bij te dragen in de kosten van verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen en van 18 tot 21 jaar in de kosten van levensonderhoud en studie, omdat wordt uitgegaan van een de behoeftigheid van het kind. In het nieuwe wetsvoorstel wordt de bijdrageplicht beperkt tot de leeftijd van 18 jaar als het kind niet studeert. Studeert het kind wel, dan kan het recht op kinderalimentatie worden verhoogd tot maximaal 23 jaar. Daarvoor hoeft het kind niet naar de rechter.

Hoge Raad 9 oktober 2015 over de kinderalimentatie

Sinds 1 januari 2015 was er onduidelijkheid over de kinderalimentatie in relatie tot het kindgebonden budget. Met ingang van 9 oktober 2015 is die duidelijkheid er gekomen door een uitspraak van de Hoge Raad:
  • Bij de berekening van de door de ouders verschuldigde onderhoudsbijdrage voor hun minderjarige kinderen worden het kindgebonden budget en de daarvan deel uitmakende alleenstaande ouderkop niet in aanmerking genomen bij de vaststelling van de behoefte van het kind. Wel maakt dit deel uit van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt en kan zo de hoogte van de kinderalimentatie beïnvloeden.
  • Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen de alleenstaande ouderkop en de rest van het kindgebonden budget.

Regeerakkoord Rutte 3, gevolgen voor 2020 en 2021

Het regeerakkoord van Rutte 3 spreekt over een herijking van het familierecht waaronder de kinderalimentatie. Een verdere wijziging van de hoogte van de kinderalimentatie en de rechten en plichten tot kinderalimentatie kan dus in 2020 of 2021 aan de orde zijn. De politieke partijen maakten bekend hiermee vaart te willen maken. Voor velen is het ongetwijfeld jammer dat dit zolang moet duren. Op 6 december 2018 bleek een meerderheid van de Tweede Kamer voor een wetsvoorstel dat periode van partneralimentatie verkort. Deze wet is in 2020 ingegaan. De partneralimentatie wel, de kinderalimentatie nog niet dus.

Conclusie berekening kinderalimentatie 2020 en 2021

De berekening van de kinderalimentatie blijft een hele rekensom, maar er is geprobeerd het wat eenvoudiger te maken om ruzies en misverstanden te voorkomen. De nieuwe forfaitaire bedragen moeten daarbij helpen. Bovendien worden beide ouders aangesproken om financieel bij te dragen. De minimale bijdrage per ouder is 50 euro per maand en kan naar gelang het inkomen verder oplopen. Ondanks de vereenvoudigingen kan het inschakelen van een financieel expert nog steeds geen kwaad.

Lees verder

© 2015 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Aftrek alimentatie 2018 en 2019 & alimentatie 2020 en 2021Aftrek alimentatie 2018 en 2019 & alimentatie 2020 en 2021Alimentatie in 2020, 2021 of 2022 en andere onderhoudsverplichtingen voor de ex-partner zijn mogelijk een aparte aftrekp…
Bijdrage kosten levensonderhoud kind: de kinderalimentatieBijdrage kosten levensonderhoud kind: de kinderalimentatieDe kinderalimentatie is een bijdrage en gedeeltelijke tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud die u voor een kin…
Belasting betalen over partneralimentatie in 2020 en 2021Belasting betalen over partneralimentatie in 2020 en 2021Partneralimentatie is voor velen een gruwel, maar voor wie recht heeft op alimentatie is dit vaak ook een belangrijke br…
Hoe bereken je de kosten levensonderhoud kind?Hoe bereken je de kosten levensonderhoud kind?De kosten van levensonderhoud van een kind spelen een belangrijke rol om te berekenen of je recht hebt op kinderbijslag,…

Voordelig uitgaan: Goedkoop stappenVoordelig uitgaan: Goedkoop stappenVoordelig uitgaan kan op verschillende manieren, en kan je veel geld opleveren. Stappen is voor veel mensen namelijk een…
Geld verdienen met SpreadshirtGeld verdienen met SpreadshirtEr zijn ontzettend veel mogelijkheden om op het internet geld te verdienen. Spreadshirt is een grote en bekende internat…
Bronnen en referenties
  • Tweede Kamer
Reacties

Kopzorg, 07-10-2020
De rechter heeft bij de bodemprocedure bepaald dat de alimentatie voor onze zoon 19 euro per maand zou moeten zijn.
Dit is dus lager dan het wettelijk vastgelegde minimum, in 2016 was dit al zo, nu dus nog groter verschil.
Het bevreemdt mij dat de rechter een alimentatieverplichting neerlegt die onder dit minimum ligt.
Kan ik dit aankaarten, zeker nu ik weet dat het huidig inkomen van mijn ex gelijk is aan, zo niet nog hoger is dan mijn inkomen?
Of is de uitspraak bindend ondanks dat deze over de wettelijkheid van 50 euro minimaal heen spreekt?
Ik verneem het graag van U. Reactie infoteur, 11-10-2020
Beste Kopzorg,
Een bezwaarprocedure is bijna altijd mogelijk. Wellicht heeft de rechter een onderscheid gemaakt dus de kinderalimentatie tot 18 jaar en deze bijdrage voor een kind van 19 jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rolinda, 02-09-2020
Hallo,
De vader van mijn zoon van 13, betaalt al jaren een bedrag van 125e pmnd, dit is nog nooit veranderd, nooit verhoogd. Mijn zoon komt om t weekend bij hem. Aangezien hij nu ouder wordt en dus ook meer kosten krijgt(middelbare school, duurdere kleding schoenen enz). Wij hebben nog nooit samen gewoond (wel zoon erkend ) er is dus geen gezinsinkomen geweest. Ik ontvang toeslagen en heb werk. Er valt overigens niet over te praten met hem. Nu vraag ik me af hoeveel hij eigenlijk behoort te betalen en hoort het sws niet elk jaar omhoog te gaan? Waar kan ik zijn voor antwoorden. Mvg Rolinda Reactie infoteur, 05-09-2020
Hallo Rolinda,
Elk jaar wordt er een wettelijk percentage bekend gemaakt waarmee de alimentatie mag worden verhoogd:

https://financieel.infonu.nl/belasting/38270-alimentatie-is-fiscaal-aftrekbaar.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maggie, 17-08-2020
Beste,

Mijn partner betaalt iedere maand 380,- voor zijn dochter die bij zijn ex woont.!
Zij wordt deze maand 21 jaar en conform het convenant dient hij tot die leeftijd te betalen.
Zijn zoon woont overigens al meer dan 8 jaar bij hem in huis.Zijn dochter heeft al jaren niets van haar laten horen.
Reageert niet op zijn berichten. Hij weet ook niet wat voor opleiding zij ueberhaupt volgt,
Hij weet dat ze onlangs verhuist zijn maar ook daar is hij niet van op de hoogte gesteld noch door zijn ex noch door zijn dochter.
Nu is mijn partner 'bang' dat hij voor zijn dochter nog door moet betalen omdat hij vernomen heeft dat dit voor studerende kinderen aangepast is naar 23 jaar. Dus is mijn vraag… een convenant is toch leidend in dit?
Bij voorbaat dank, Reactie infoteur, 23-08-2020
Beste Maggie,
De kinderalimentatie houdt op bij 21 jaar maar een onderhoudsverplichting kan langer doorlopen als een kind behoeftig is. Als dat het geval is (meestal is dat namelijk niet zo), dan zal de dochter naar de kantonrechter moeten gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Irene, 22-07-2020
Goede Dag,

Tijdens de rechtszaak, in 2016, waarin bepaald is, dat mijn zoon bij mij en mijn nieuwe partner mocht komen wonen, heeft de rechter tevens vanwege verminderde inkomsten, de kinderalimentatie opnieuw vastgesteld. De rechter heeft een bedrag per kind vastgesteld en aangezien mijn dochter gedeeltelijk bij haar woont, betaal ik haar het vastgestelde bedrag voor 1 kind. Mijn zoon bezoekt zijn moeder conform uitspraak 3 uur in de week Nu is mijn zoon deze week 18 jaar geworden. Betekent dit dat moeder het minimale bedrag van 25 of 50 euro aan mijn zoon verschuldigd is? En zo ja, betekent dit, dat als zij dit moet doen, de kind alimentatie voor mijn dochter met dat bedrag verhoogd moet worden? Uit de uitspraak blijkt dat de Kinderalimentatie voor beiden bepaald op een X bedrag per maand, gedeeld door 2, is bedrag per kind, eigen aandeel moeder is in mindering gebracht op dit bedrag, het verschil betaal ik haar al jaren, geïndexeerd. Verneem graag waar mijn zoon, die nog studeert, recht op heeft en wat dat eventueel voor mij betekent. Vriendelijke groet Reactie infoteur, 25-07-2020
Goede dag Irene,
Het gerechtelijk vonnis is wat in uw geval geldt tot het moment dat er een ander besluit wordt genomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hilda, 08-07-2020
Dag,

Mijn ex woont momenteel in Parijs. Hij runt daar een bedrijf wat momenteel niet zo goed draait. Hij betaalde maandelijks ruim €500 alimentatie voor onze 2 zoons. De laatste maanden maar de helft. Sinds onze scheiding probeert hij onder elke vorm van alimentatie uit te komen. Zo ook nu weer via zijn advocaat een verzoek om niets meer te betalen. Mijn oudste zoon is meerderjarig.

Ik ga beslist niet akkoord met zijn verzoek en wil de alimentatie gewoon ontvangen. Ik heb het geld bovendien ook echt nodig. Ik werk fulltime en kan het hoofd net boven water houden. De kinderen gaan beiden naar school en hebben dit geld ook nodig.

Vragen: ik heb een recente beschikking van de rechtbank en wil het lbio inschakelen. Is dit verstandig en kan dit met iemand die in frankrijk woonachtig is?

Ik ga het verzoek van hem afwijzen en stel hem aansprakelijk voor de reeds opgelopen achterstand van de alimentatie. Liefst wil ik bij de rechter mijn zegje doen over hoe ik over de situatie denk. Het is zijn eigen besluit geweest om naar frankrijk te verhuizen en een risicovol avontuur aan te gaan met het starten van een bedrijf, terwijl de kinderen nog enkele jaren alimentatie dienen te ontvangen. Kan ik alles gewoon afwachten totdat het voor de rechter komt? Of moet ik een advocaat nemen, wat mij weer duizenden euro’s kost? Wat is het handigst op dit moment?

Kan mijn oudste zoon een advocaat inschakelen? Hij is ook not amused. Reactie infoteur, 10-07-2020
Dag Hilda,
Ja, u kunt het LBIO verzoeken om te bemiddelen bij de inning van alimentatie in het buitenland. Probeer het eerst met het LBIO, zij zullen de eerste stappen zetten en zullen u verder adviseren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pierre, 29-06-2020
Beste,

Ik heb 2 kinderen van 20 en 18. Zij wonen bij hun moeder. Ik betaal in totaal 600€ alimentatie pm. Beiden doen al ruim een jaar een bbl opleiding en verdienen respectievelijk 1400€ en bijna 1000€ pm.
Over een paar maanden ga ik samenwonen met mijn nieuwe partner. Zij heeft 2 kinderen van 15 en 18 en wij gaan samen een huishouden vormen. Zij ontvangt ook 600€ pm voor beide kinderen.

Ivm de bbl opleiding die mijn kinderen volgen en hun inkomsten daaruit, heb ik recht op vermindering van de alimentatie? Reactie infoteur, 05-07-2020
Beste Pierre,
Dat is vrijwel zeker het geval, maar daarvoor moet u een nieuwe afspraak maken met uw kinderen (niet zomaar stopzetten dus, ook al denkt u dat u een te groot bedrag overmaakt).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bren, 13-06-2020
Mijn vriend heeft een kind van 8 jaar en betaalt hier netjes voor. na mijn mening een hoog bedrag kind is niet erkend en komt niet bij ons. wij hebben een samenlevingsovereenkomst en ik heb een dochter van 14 jaar waar mijn vriend ook voor zorgt.

Nu geeft moeder van kind aan dat ze meer geld wil. omdat kind zorgkosten heeft wat niet 100 procent gedekt wordt.
En omdat ze geen kindgebonden budget krijgt omdat haar moeder bij haar woont. En dus haar toeslag partner is. Waardoor er te veel geld binnenkomt en ze daar geen recht op heeft. Ook wil ze omdat ze ms heeft de dagopvang waar kind heen gaat uit school op ons verhalen. Kan dit allemaal zomaar? Reactie infoteur, 15-06-2020
Beste Bren,
Dat doordat er meer geld binnen komt bij de ex, uw vriend meer moet gaan betalen omdat dit ten koste van het kindgebonden budget gaat, is prematuur. Laat ze maar eerst een solide draagkrachtberekening maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Thea, 12-06-2020
Mijn partner heeft 3 kinderen, waarvan de oudste onlangs 18 is geworden, wij betalen keurig elke maand alimentatie, er is geen contact tussen mijn partner en de kinderen, wij willen graag de alimentatie rechtstreeks op het nummer van het kind betalen, maar hebben dit nummer niet, nu hebben we alles geprobeerd om aan dit nummer te komen( sms whatsapp/mail/aangetekende brief) maar geen reactie, er is wel contact met de moeder, deze stelt namens haar zoon, dat het naar haar rekeningnummer moet, nu krijgen we een brief van de deurwaarder, dat we moeten betalen op haar rekeningnummer, kan dit zomaar? Reactie infoteur, 15-06-2020
Beste Thea,
Juist als een kind 18 jaar wordt, hoeft de kinderalimentatie niet meer te worden gestort op de rekening van de ex maar op de rekening van het kind. Rol deurwaarder is dus onduidelijk of het moet zo zijn dat u bent gestopt met betalen. Neem daarom contact op met de deurwaarder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anneliese, 01-06-2020
Beste Zeemeeuw,
We zijn in 2011 volgens nederalnds recht gescheiden. Mijn oudste wordt volgend jaar 21 en woont in Spanje, heet daardoor geen recht op nederlandse studiefinanciering en werkt naast haar studie, waar ze een kleine 400 euro per maand mee verdient. Mijn ex is hertrouwd, werkt 36 uur per week en heeft drie nieuwe kinderen. Hij bewwert nu dat hij niets meer hoeft te betalen aan haar (mede vanwege die drie nieuwe kinderen) en stopt zijn bijdrage op haar 21ste verjaardag. Zelf werkt hij in een hoge functie bij een bank (wrs tussen de 90 en 110.000 euro) en zijn vrouw is arts en hoofd van een afdeling. Kan hij zijn handen van haar aftrekken en zo nee, hoe lossen we dat op?

Anneliese Reactie infoteur, 02-06-2020
Beste Anneliese,
Als uw dochter 21 jaar wordt vervalt de kinderalimentatie maar dat betekent niet dat ze geen beroep meer kan doen op een bijdrage van de ouders. Dit is bijvoorbeeld aan de orde als ze studeert en duidelijk onvoldoende zelf kan voorzien in haar levensonderhoud. Stopt uw ex toch gewoon en is jij niet over te halen, dan kunt u de casus voorleggen aan een kantonrechter.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gappie, 15-05-2020
Heb een zoon bij een vrouw, zij is weer hertrouwd en nu gaat ze scheiden moet ik dan weer alimentatie betalen voor mijn zoon van 16? Reactie infoteur, 15-05-2020
Beste Gappie,
Het kan zijn dat u weer kinderalimentatie moet betalen, dit hangt van de inkomens af. De stiefouder telt niet meer mee, maar wel de eventueel door de stiefouder betaalde partneralimentatie en uiteraard het inkomen van de ex.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

West, 28-04-2020
Zoon wordt eind juni 21, studeert aan hbo, nog minimaal 2 jaar te gaan. Wat is de wetgeving over de alimentatie die hij nu ontvangt van zijn vader. Waar heeft hij nog recht op komende studiejaren. Blijft zijn alimentatie hetzelfde? Bedrag is opnieuw vastgesteld in 2015. Reactie infoteur, 01-05-2020
Beste West,
De wettelijke alimentatieverplichting vervalt dan zodra uw zoon 21 jaar is. Alleen als een kind van 21 jaar en ouder behoeftig is, kan het nog een beroep doen op zijn ouders. Uiteraard is een vrijwillige bijdrage mogelijk of kan het zijn dat er eerder afspraken zijn gemaakt voor na 21 jaar (natuurlijke verbintenis).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

X., 21-04-2020
Ik woon samen met mijn vrouw, zij had al 3 kinderen. 2 jaar geleden zijn wij de trotse ouders geworden van ons kindje. Om alles goed geregeld te krijgen, zijn wij een geregistreerd partnerschap aangegaan. De vader van de 3 kinderen heeft altijd gezegd mij niet willen te verplichten tot een financiële onderhoudsverplichting, zeker omdat ik indirect al aan de kinderen meebetaal. Naïef in vertrouwen is gebleken. Nadat mijn vrouw en ik een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan kwamen de eerste brieven van zijn advocaat, voor nihil-stelling van de kinderalimentatie. Ondertussen (anderhalf jaar verder) zijn wij financieel stuk geprocedeerd, en is voor ons hoger beroep niet meer haalbaar. De rechter heeft het volgende geconstateerd: 3 kinderen kosten volgens Nibud 1255 euro, draagkracht moeder is 250 euro, draagkracht biologische vader is 350 euro en draagkracht stiefouder is 400 euro. Evengoed een flink tekort onder aan de streep, maar toch heeft vader recht op gecorrigeerde zorgkorting, wat neerkomt dat stiefvader 400 euro moet bijdragen en vader 120 euro voor een totaal van 3 kinderen (40 euro per kind). Ook vader is getrouwd met een nieuwe partner. Het voelt zeer onterecht dat stiefvader meer moet bijdragen dan vader en moeder samen, dit terwijl onze draagkrachten (inkomsten) zeer weinig van elkaar verschillen. Het is mijn inziens oneerlijk dat de biologische vader zijn financiële verplichting op de stiefvader afwentelt. Wat is de verwachting van de nieuwe wet? En hoe zou bovenstaande wel kunnen worden gerechtvaardigd? Reactie infoteur, 23-04-2020
Beste X,
De nieuwe wet zou voor een stiefvader veel gunstiger uitvallen. Overigens als de vader opnieuw getrouwd is en zijn vrouw heeft inkomen of als de vader meer inkomen heeft, kan de bijdrage bij de huidige wet ook weer veranderen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Abdel, 17-04-2020
Gescheiden 2018, ik betaal alimentatie €300 voor een dochter deze wordt binnenkort 18 jaar ik heb geen contact met haar (zij wil geen contact met mij houden), ik ben hertrouwd mijn vrouw werkt niet ik heb een kind van 8 maanden en mijn vrouw is zwanger, wordt de alimentatie minder? Reactie infoteur, 19-04-2020
Beste Abdel,
Een extra kind dat door u wordt verzorgd, betekent dat de kinderalimentatie omlaag kan gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Whoopi, 26-03-2020
Mijn huidige man heeft sinds 5 jaar geen contact meer met zijn dochter. Heeft toen ze 18 was alimentatie stopgezet omdat hij niet wist of ze nog op school zat. Hij wou de alimentatie rechtstreeks ook aan haar uitbetalen als ze nog op school zat. Hij heeft wel via familie en andere kennissen gehoord dat ze werkte. Vervolgens hoorde hij niks van haar. Nu is ze blijkbaar in september 2019 een studie gaan volgen waar hij niks vanaf wist. Hij had in augustus wel een brief gehad van het duo. Maar hij gaat niet zijn financiële gegevens afgeven zonder dat hij weet waarvoor. Dat terwijl hij in juni nog mailcontact heeft gehad over de spaarrekening die hij heeft afgegeven. Ze heeft nergens over gepraat dat ze ging studeren. Alleen dat alles geregeld was met de rekeningen. Nu na ruim een jaar krijgt hij een brief van een advocaat. Ze eiste alimentatie. Ipv met vader zelf contact op te nemen. Later kwam er ook nog bij dat ze geld wou hebben voor studie. In zijn convenant staat een vasstaand bedrag in voor alimentatie voor 2 kinderen. Nu eist haar advocaat 3x zoveel als wat hij eigenlijk zou moeten betalen. Kan dit zomaar en er wordt meteen naar de rechtbank gestapt zonder te proberen er zo uit te komen. Is hij wettelijk verplicht om mee te betalen aan studiekosten als hij niet is ingelicht door zijn dochter. Zij heeft toch ook plicht om haar vader in te lichten Reactie infoteur, 28-03-2020
Beste Whoopi,
1. Uw man is niet verplicht om mee te betalen aan de studie als de dochter zich redt met de studiefinanciering die ze krijgt. De brief van DUO zal wel te maken hebben met de aanvullende studiefinanciering die kan worden gegeven als de ouders een relatief laag inkomen hebben.
2. Iemand kan zomaar naar een advocaat en de rechter stappen, maar ook een rechter zal dat waarschijnlijk raar vinden en aangeven dat ze eerst gezamenlijk uit moeten proberen te komen.
3. Laat die advocaat die claim maar eens onderbouwen, want veel geld vragen kunnen we allemaal, maar dat wil niet zeggen dat er ook recht op bestaat. Misschien heeft ze ook nog een bijbaan naast de studiefinanciering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bas, 13-03-2020
Wordt het dan goedkoper voor de betalende ouder of is de berekening gewoon anders? Reactie infoteur, 14-03-2020
Beste Bas,
Goedkoper kun je niet zomaar zeggen, want de alimentatie loopt langer door (23 jaar) en er is een minimumbijdrage. Wel is er een andere verdeling tussen ouders en hoeft een stiefouder niet mee te betalen. Het is dus vooral anders.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sylvan, 05-03-2020
Beste,
Volgende maand word ik 21 en ik studeer nog. Mocht de wet veranderen voordat ik 23 ben en mijn diploma behaald heb, heb ik dan ‘alweer’ recht op mijn alimentatie? Reactie infoteur, 05-03-2020
Beste Sylvan,
U valt niet onder de nieuwe regeling, omdat u (eerder) al kinderalimentatie kreeg.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Charlene Bender, 03-03-2020
Mijn vriend betaalt voor zijn 2 kinderen kinderalimentatie bij zijn ex. Nu heeft hij bij een andere vrouw nog 1 dochter gekregen waar hij ook alimentatie voor betaalt.
Nu na de herberekening via een advocaat, stelt de advocaat dat de behoefte van de 2 eerste kinderen omhoog is gegaan omdat er een 3e kind is geboren bij een andere vrouw.
Klopt dit?
Kan de behoefte omhoog gaan bij de eerste 2 minderjarige kinderen omdat er een halfzusje bij is gekomen bij een andere vrouw? Reactie infoteur, 06-03-2020
Beste Charlene Bender,
Laat die advocaat dat maar eens uitleggen. Kijk, als alle kinderen in één gezin zitten, kunnen tijdelijk de kosten hoger zijn als er extra oppas, opvang of hulp nodig is. Anders lijkt me niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lien, 03-03-2020
Mijn alimentatie is in 2013 bepaald. Nu heeft mijn ex geen werk meer en heeft besloten geen alimentatie meer te betalen. Er wordt gesproken dat iemand altijd minimaal 25 euro moet betalen voor 1 kind. Gaat dat voor mij ook op?
En als de nieuwe wet doorgaat wordt dat dan 50 euro per kind? Reactie infoteur, 06-03-2020
Beste Lien,
Uw ex kan niet zomaar besluiten dat hij geen alimentatie meer betaalt. Het minimum gaat ook voor u op, maar u hoeft daarin helemaal niet mee te gaan totdat een rechter daartoe besluit.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yas, 28-02-2020
Wanneer gaat de nieuwe wet in? Reactie infoteur, 29-02-2020
Beste Yas,
Met de partneralimentatie is het gelukt, maar met de kinderalimentatie gaat het allemaal niet zo snel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pat, 22-02-2020
Hi,

Situatie gescheiden sinds 2018, co ouderschap jochie 8 jaar, nu nieuwe relatie (niet geregistreerd/gehuwd). Betaal KA aan mijn ex. Geen partneralimentatie. Gaat met de nieuwe wet dit ook veranderen voor mij KA en nieuwe partner? En wat als als de wetswijziging ingaat en dat ik dan ga trouwen? Wat gebeurt er dan met KA en partnerinkomen? Reactie infoteur, 24-02-2020
Hi Pat,
Als u met uw ex hebt afgesproken dat er gen partneralimentatie wordt betaald, verandert de nieuwe wet dit niet. U mag dat onderling zo afspreken. De kinderalimentatie hoeft ook niet te veranderen, want die werd al vastgesteld voordat de wet er was.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan B., 18-02-2020
Dag, gesteld dat de wetswijziging ingaat op een zeker moment in 2020 of 2021, geldt dat dan alleen voor ‘nieuwe gevallen’ of ook voor kinderen die nog geen 23 zijn en studeren van ouders die eerder dan het van kracht worden van de wijziging zijn gescheiden? Reactie infoteur, 21-02-2020
Beste Jan B,
De nieuwe wet zal voor nieuwe gevallen van alimentatie gelden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A., 14-02-2020
Mijn dochter van 17 besluit plots om bij vader te gaan wonen, ik wil graag een proefperiode omdat vader veel weg is. Zij wil zich direct later overschrijven, ik krijg dus geen KA meer en kinderbijslag. Dit kan dus zomaar zonder overleg? Moet ik nu KA aan ex betalen? Er is heel slecht contact. Ik heb alles de laatste 10 jaar betaald ex werkte nergens aan mee. Hoe werkt een nieuwe KA berekening met een tijdelijk contract? Reactie infoteur, 16-02-2020
Beste A,
Juridisch gezien mag uw minderjarige dochter niet zomaar ergens anders gaan wonen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 12-02-2020
Wat is de onderhoudsplicht van stiefvader per 2020. Geregistreerd partnerschap en moeder heeft een uitkering. Ik zie staan niet verplicht tot betalen. Klopt dat? Reactie infoteur, 16-02-2020
Beste Anoniem,
Een stiefvader is onderhoudsplichtig voor een kind dat in 2020 deel uitmaakt van zijn gezin. Het is wel de bedoeling dat dit gaat veranderen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pascal, 14-01-2020
Stiefdochter van bijna 20 doet HBO bachelor. Eist levensonderhoud van vader. Ze kan niet met geld omgaan en besteed het aan feestjes drank drugs en tabak. Ze krijgt lening studiefinanciering en heeft zo bijna 1000 euro per maand. Besteed het geld ook aan dure abonnementen, maar wil nog meer geld (500) omdat ze behoeftig is. Wij willen door haar gedrag niet bijdragen aan haar levensonderhoud. Ze heeft enorm veel geld van ons gestolen en ons gezin in levensgevaar gebracht. Het kromme is dat ze meer geld te besteden heeft dan ik als stiefmoeder verdien. Hebben wij een kans van slagen om niet bij te dragen aan haar levensonderhoud? Reactie infoteur, 19-01-2020
Beste Pascal,
Het kind wil meer geld dan eerder is afgesproken, hieraan hoeft u niet mee te werken zonder dat ook een kantonrechter dit besluit.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sandra, 10-01-2020
De dochter van mijn ex wordt in november 2020 alweer 21 jaar.
Zij studeert voorlopig nog, woont bij haar moerder en heeft een bijbaantje.
Mijn partner betaald de KA aan haar zelf vanaf haar 18e jaar.

A) is het inmiddels al bekend Wanneer het nieuwe wetvoorstel in gaat, is dat in 2020 of kan de nieuwe wetvoorstel ook pas in 2021 in gaan of bv afgewezen worden?
B) Als het in gaat in 2020 voordat zijn dochter 21 jaar wordt moet mijn partner dan KA betalen tot haar 21 jaar of t/m haar 23 jaar?

Na 17,5 jaar KA betalen zouden we erg blij zijn als we op haar 21e jaar van de KA betalingsplichting af zullen zijn.
Ze voelen zich bij alles al volwassen, maar blijven maar hun hand ophouden.

We horen het graag. Reactie infoteur, 13-01-2020
Beste Sandra,
Het nieuwe wetsvoorstel is nog niet ingegaan en de eindleeftijd voor de kinderalimentatie is dus nog steeds 21 jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janus, 09-01-2020
Mijn vrouw is al tijden ziek, heeft geen inkomen maar er zijn wel meer extra kosten, wij hebben samen ook een zoontje. Omdat mijn draagkracht al lang veel minder is, kan dit dan uitkomen op minder KA te betalen aan mijn ex? Reactie infoteur, 10-01-2020
Beste Janus,
Aantoonbaar hogere lasten die uw draagkracht verzwakken, kunnen tot een aanpassing van de alimentatie leiden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees, 08-01-2020
Mijn zoon van 20 is niet behoeftig studeert niet en werkt. Wilt geen overleg met mij. Als ik wil stoppen krijg ik lbio op mijn dak. Volgens lbio mag ik niet stoppen met betalen zonder overleg. Maar hij weigert elk contact. Mag ik met de nieuwe regeling zomaar stoppen met betalen? Reactie infoteur, 10-01-2020
Beste Kees,
Zomaar stoppen is niet toegestaan helaas. Wilt u er toch vanaf, dan zult u naar de rechter moeten gaan. Als u dat van plan bent, maak dan een dossier waaruit blijkt dat u overleg wilt maar het kind weigert.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 07-01-2020
Hallo,

Graag zou ik willen weten wat de status is van dit voorstel? Ik kon alleen in behandeling vinden online. Mocht ik ergens anders moeten informeren, bijvoorbeeld een politieke partij/partijlid dan hoor ik graag bij wie ik terecht kan om deze informatie op te vragen.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet. Reactie infoteur, 07-01-2020
Hallo Anoniem,
In behandeling inderdaad.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeannette, 02-01-2020
Mijn dochter is in november 18 jaar geworden, gaat naar het MBO, krijgt een aanvullende studiebeurs. De ouderbijdrage voor zowel haar vader als voor mij zijn op nihil gesteld. Volgens haar vader hoeft hij nu ook geen alimentatie aan haar te betalen. Ik weet niet beter dan dat kinderalimentatie en studiefinanciering los van elkaar staan en dat een eventuele wijziging in alimentatie via de rechter geregeld moet worden. Of verandert dit ook in de nieuwe alimentatie wetgeving? Reactie infoteur, 05-01-2020
Beste Jeanette,
Hoofdregel is dat de vader met de dochter afspraken maakt over de alimentatie totdat zij 21 jaar is en niet zomaar de alimentatie mag stoppen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Addie, 24-12-2019
Dus als ik het nu wel goed begrijp, is de nieuwe regeling voor kinderalimentatie alleen van toepassing op nieuwe gevallen nadat de regeling ingaat en niet voor degene die al meer dan 10 jaar de volle mep betalen? Reactie infoteur, 27-12-2019
Beste Addie,
Dat klopt inderdaad.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Valerie, 22-12-2019
Goedenavond

Ik heb even een vraagje.

Mijn echtgenoot die is getrouwd geweest en heeft een dochter van 24 jaar uit zijn eerste huwelijk. Zij gaat nog altijd naar school ( tweedekansonderwijs). alle zij zegt dat toch, want wij krijgen niks van papieren waaruit dat blijkt.

Maar nu met die nieuwe wet vroeg ik mij af of wij nog steeds alimentatie moeten betalen in 2020. Het gaat eigenlijk om wel wat geld in de maand en mijn echtgenoot ziet zijn dochter al jaren niet meer.

Graag kijk ik uit naar uw antwoord. Reactie infoteur, 24-12-2019
Goedenavond Valerie,
Als uw dochter niet behoeftig is, hoeft u geen alimentatie meer te betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Addie, 20-12-2019
Wij betalen al 14 jaar lang kinderalimentatie voor de 2 kinderen van mijn man.
Over 1 jaar wordt de een 21 jaar en over 3 jaar wordt de tweede 21 jaar.
Heb ik goed begrepen dat wij dus niet aan de nieuwe regeling van 23 jaar hoeven te voldoen?
Bij het ene bericht lees ik dat het wel moet en bij het andere dat het alleen geldt bij nieuwe gevallen nadat de regeling is in gegaan.
er valt een enorme last van je af als je na 17 jaar eindelijk van die hoge lasten af bent. Reactie infoteur, 22-12-2019
Beste Addie,
Klopt de grens ligt ook in 2020 nog bij 23 jaar. Uitzondering hierop is een behoeftig kind dat moet kunnen terugvallen op zijn (beide) ouders.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Uma, 18-12-2019
Vraag 1 betreft: Ik vang mijn neefje van 16(bijna 17) op. Vader betaalde moeder kinderalimentatie van 180,- p/m in co-ouderschap. Hij maakt dit bedrag nu aan mij over als verzorger. Moeder weet hiervan en is akkoord. Moeder zit in schuldsanering en heeft zeer weinig inkomen. Vraag 1 is of zij ook haar deel kinderalimentatie over zou moeten maken?

Vraag 2 betreft: Neefje gaat in febr.2020 BBL opleiding doen en 4 dagen werken 1 dag naar school. Vader geeft aan dat dan de Kinderbijslag dan stopt, hij ook de kinderalimentatie aan mij stop wil zetten en geeft aan dat zijn zoon dan zelf kostgeld aan mij zou kunnen overmaken, vanwege zijn verdiensten. Wat zijn in deze situatie ieders rechten en plichten? Reactie infoteur, 22-12-2019
Beste Uma,
1. Omdat moeder in de schuldsanering zit, kan de door haat te betalen kinderalimentatie (voor zover daarvan sprake is) op nihil worden gesteld tot na de schuldsanering.
2. Waarschijnlijk krijgt de vader wel kinderbijslag door een wetswijziging in 2020:

https://financieel.infonu.nl/geld/135762-wijzigingen-kinderbijslag-2018-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marcel, 11-12-2019
Heb 2 zonen één wordt 18 in mei en heeft werk. De andere is 15 jaar.
Kan ik de alimentatie tegen die tijd gewoon door twee delen, waarvan een deel naar mijn ex gaat voor de jongste. En de andere helft naar de oudste. Ex zit in schuldsanering en wil alimentatie van de oudste behouden. De oudste is zelfvoorzienend… Reactie infoteur, 15-12-2019
Beste Marcel,
U kunt de (verdeling van) de kinderalimentatie veranderen, als uw ex daarmee akkoord is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tine-Marie, 10-11-2019
In april 2020 wordt mijn dochter 21 en is studerende. Kinderalimentatie stopt.
Kan dat verlengd worden omdat het kind studeert en zo ja wat voor stappen kan er worden ondernomen Reactie infoteur, 12-11-2019
Beste Tine-Marie,
Ouders mogen altijd hun kind nog financieel bijstaan als het 21 jaar is geworden en studeert, maar de wettelijke plicht daartoe ontstaat pas als een kind behoeftig is of hieromtrent eerder afspraken heeft gemaakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joma, 08-11-2019
Waar kan ik terug vinden wat de status is van de aanvraag voor deze nieuwe wet? en of weet iemand waar ik moet informeren om dit na te vragen? Zou graag wat meer druk willen doen erop om zo de wet zsm er door te hebben. Reactie infoteur, 08-11-2019
Beste Joma,
U kunt altijd een mailtje sturen naar een politieke partij of kamerlid.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 07-11-2019
Hallo,
Het is mij heel onduidelijk of een nieuwe partner invloed heeft op het kindalimentatie?
Wij zijn vanaf 2016 uit elkaar en ex heeft nu samen en woning gekocht met de nieuwe partner. De advocaat wat ik aan de telefoon had zei van niet. En hier lees ik van wel?
Als ik het opnieuw zou laten berekenen volgend jaar, wordt het inkomen van de nieuwe partner dan ook mee gerekend, omdat ons plan van 2016 is?
Vind het een beetje verwarrend want de nieuwe regels zouden gelden voor de nieuwe gevallen. Mocht dat komen te vervallen dat de nieuwe partner z'n inkomen mee gerekend wordt.

Groetjes Reactie infoteur, 08-11-2019
Beste Anoniem,
Voor de kinderalimentatie verandert er voor u niets. De kinderalimentatie kan wel veranderen (omlaag gaan), als de ouder waar het kind woont een nieuwe partner krijgt en daarmee trouwt. Anders niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elise, 30-10-2019
Vraag: mijn stiefzoon wordt over 1 week18, woont bij zijn moeder. Hij volgt een LOI cursus VMBO. Hij ontvangt geen studiefinanciering omdat het geen MBO opleiding is. Hij ontvangt 290 alimentatie van mijn partner in de maand. Mijn partner was er niet mee eens dat hij zou stoppen met school en dat hij een LOI cursus zou gaan doen, dit staat ook op papier. Zijn ex heeft dit toch geregeld. Zijn zoon wil niet werken en zijn ex vindt dat ook niet nodig. Als hij werkt, werkt hij zwart. Nu heeft zijn ex nog alimentatieverhoging aangevraagd, kan dat zomaar? Wij vinden dat hij erbij kan werken. Kan je zijn zoon dwingen om te werken of kan je juist alimentatie inhouden als hij 18 is? Reactie infoteur, 31-10-2019
Beste Elise,
Als een zoon van 18 niet fulltime studeert, mag van hem worden verwacht dat hij op zoek gaat naar werk en in de huidige economische omstandigheden snel werk vindt. Een rechter zal zeer waarschijnlijk niet akkoord gaan met "ik hoef niet te werken en als ik toch werk, doe ik dat zwart". De fiscus uiteraard ook niet. Dit rechtvaardigt ook niet een verhoging van de kinderalimentatie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Stef, 27-10-2019
Beste,
Ik woon sinds augustus 2018 niet meer op hetzelfde adres als mijn partner waar ik formeel nog mee ben getrouwd onder hvw.
De gezamenlijke koopwoning is in januari 2019 verkocht.
Zij heeft eerst een half jaar een huurwoning gehad en heeft sinds juli 2019 een koopwoning met een zeer lage hypotheek.
Ik heb vanaf augustus 2018 tot mei 2019 bij mijn moeder gewoond en heb per mei 2019 een eigen woning zonder hypotheek.
Wij hebben 4 kinderen, de oudste woont volledig bij mij en staat ook op mijn adres ingeschreven en is 18. De andere 3 kinderen staan bij hun moeder ingeschreven. In de periode van augustus 2018 tot augustus 2019 hebben deze 3 kinderen (14, 12 en 9) volledig bij hun moeder gewoond. Vanaf eind augustus 2019 zijn deze 3 kinderen om en om 7 dagen bij hun moeder en dan 7 dagen bij mij. Vooruitlopend op fomaliseren van ontbinden huwelijk en overeenkomen ouderschapsplan etc zijn wij reeds gestart met co-ouderschap waarbij opgemerkt dat oudste kind altijd bij mij is en de andere 3 dus om en om op 50% basis.

Ik zit nu in ZW en mijn inkomen is minder dan 50% van mijn inkomen in 2018. Ik ga nooit meer het inkomen verdienen van toen.
De moeder werkt en heeft daarmee eigen inkomen. KBS en toeslagen en (toekomstig) KGB komt allemaal op haar rekening binnen. Mijn vraag is of er (door mij of door de moeder) KA betaald dient te worden indien de kinderen om en om bij de ene en de andere ouder verblijven? En hoe is het gesteld met behoefte vs draagkracht? En welke regels worden gehanteerd cq per wanneer zal er (als er sprake van is) KA betaald behoeven te worden? Reactie infoteur, 30-10-2019
Beste Stef,
De kinderalimentatie gaat officieel pas in, zodra jullie gescheiden zijn en dus niet vanaf augustus 2018. Dat is voor de berekening ook belangrijk omdat uw inkomen inmiddels een stuk lager is dan vorig jaar. Nu u een laag inkomen hebt, kan het best zijn dat zij (bij scheiding) aan u kinderalimentatie verschuldigd is. Een berekening op basis van de meest recente cijfers kan dat uitwijzen. Bij een fifty-fifty verdeling van het verblijf van de kinderen, zou het niet onlogisch zijn om de kinderbijslag en het kindgebonden budget ook in tweeën te delen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ingrid, 24-10-2019
Mijn partner en zijn ex hebben het co-ouderschap beëindigd. In 2017 is een alimentatie berekening gemaakt door de rechtbank, maar deze is uiteindelijk ook weer verworpen door de rechtbank. Partijen hoefde geen alimentatie te betalen. Nu is de situatie gewijzigd naar een zorgregeling met 1 weekend in de 14 dagen voor mijn partner omdat door een vechtscheiding het uitvoeren van een co-ouderschap niet meer mogelijk was, vooral niet voor de kinderen. Er moet nu een alimentatie berekening plaatsvinden. Welke tabel kindbehoefte moet gehanteerd worden? 2017 (welke berekening dus verworpen is) of de tabel van 2019. Reactie infoteur, 27-10-2019
Beste Ingrid,
Als de zorgverdeling vanaf een bepaalde datum verandert, zou ook het ouderschapsplan aangepast kunnen worden met een nieuwe afspraak over de kinderalimentatie die vanaf dat moment gaat gelden. De input van gegevens zijn de op dat moment actuele cijfers.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Geert, 24-10-2019
Beste, in mijn convenant staat alleen vastgesteld dat ik alimentatie moet betalen voor mijn minderjarige kinderen.
(2008) mijn zoon van ruim 18 jaar studeert niet. Over andere leeftijden is niks vastgelegd. En werkt vermoedelijk contact was altijd goed. Tot ik begon of hij zichzelf kon onderhouden. Sindsdien negeert hij elk contact en dreigt met het lbio.
Wat kan ik doen in deze ben ik nog verplicht om te betalen. Reactie infoteur, 27-10-2019
Beste Geert,
Als een kind van 18 jaar is, regelt u met het kind de eventuele onderhoudsplicht. Maar als een kind niet studeert, kan die aan het werk en kan de onderhoudsplicht vervallen. Uw situatie is een lastige: het convenant is met uw ex gesloten, maar uw kind is nu zelf meerderjarig. Gewoon stoppen zou volgens het convenant mogen, maar niet volgens de wet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

D. Trump, 15-10-2019
Hallo, kan mijn ex een herberekening afdwingen van de kinderalimentatie? Wij hebben een convenant waarbij de KA op een correcte manier is geregeld en jaarlijks geïndexeerd. Ook hebben we afspraken gemaakt per mail, gesprek en over de app over de periode van 18-21 jaar. Mijn oudste zoon is nu bijna 19 en zit op zijn luie **** en doet niets, maar krijgt wel de KA plus een vrijwillige bijdrage. Klopt het dat de KA niet opnieuw berekend hoeft te worden omdat de KA wordt bepaald naar aanleiding van de levensstandaard ten tijde vooraf de echtscheiding? Mijn salaris is in de tussentijd ook niet noemenswaardig (prijsindexeringen) veranderd. Reactie infoteur, 18-10-2019
Hallo D. Trump,
De kinderalimentatie is inderdaad gebaseerd op de levensstandaard ten tijde van de echtscheiding, maar inkomens kunnen wijzigen, iemand kan gaan samen o.i.d. en dat kan een herberekening rechtvaardigen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marcel, 10-10-2019
Gaat de nieuwe wet kinderallimentatie ook gelden voor allimentaties die nou al lopen. Mijn dochter is net 18 jaar geworden dus zij krijgt nou tot haar 21e de allimentie op haar rekening.
Ik lees nou dat ze dat willen gaan ophogen naar 23 jaar?
Of geld dat alleen voor nieuwe allimentaie? Reactie infoteur, 10-10-2019
Beste Marcel,
De nieuwe regeling zal gelden voor de nieuwe gevallen nadat de regeling in werking is getreden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem2019, 09-10-2019
Goedemorgen,
De ex van mijn vriend wil een herberekening laten maken voor alimentatie voor zijn dochter, deze is een aantal jaren geleden op nihil gezet omdat hij in de schulden zat. Hij is nu zelfstandige en hij betaalt haar school, buskaart, telefoonabonnement, spaart elke maand voor haar zilvervloot, betaalt haar sport. Zij krijgt kinderbijslag en kindgebonden budget.
Zou hij op basis hiervan dan toch nog kinderalimentatie moeten gaan betalen?
In principe lijkt mij op deze manier de kosten voor het levensonderhoud voldoende te zijn verdeeld. Reactie infoteur, 10-10-2019
Goedemorgen Anoniem2019,
Uit de herberekening van de kinderalimentatie wordt duidelijk wat de ex zou moeten betalen als hij niet van alles direct zelf aan zijn dochter zou betalen. Zo blijkt ook of hij eigenlijk al te veel uitgeeft. De hoogte van zijn inkomen (en dat van de ex) zijn daarbij bepalende factoren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pws, 04-10-2019
Hallo,

Ik vroeg me af wat de status is van de nieuwe wet- en regelgeving. De aanpassing van de partneralimentatie is al enige tijd goed gekeurd, dus mijn verwachting was dat de aanpassing van de kinderalimentatie daarna zou volgen.

Het nieuwe voorstel is namelijk makkelijker en duidelijker en zou veel discussie schelen.

Hoor het graag.

Met vriendelijke groet,
PWS Reactie infoteur, 05-10-2019
Beste Pws,
Een begrijpelijke redenering, maar kennelijk ligt de kinderalimentatie politiek gevoeliger.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bram, 19-09-2019
In 2013 ben ik gescheiden en is de kinderalimentatie vastgesteld. T.g.v. de scheiding heb ik van 2016 tot juni 2019 in de WSNP gezeten. Mijn ex-partner heeft mij via een advocaat bericht dat ze een herberekening wil van de kinderalimentatie. Er is een omgangsregeling. Zelf woon ik nu samen (niet geregistreerd, niet getrouwd) met mijn nieuwe partner en haar dochter (10). Op internet lees ik dat het inkomen van mijn nieuwe partner niet meetelt, maar, voor de draagkrachtberekening wordt er wel vanuit gegaan dat zij de helft van de woonlasten betaalt. Zij werkt part-time en draagt ook de financiële zorg voor haar kind (vader is niet in beeld en heeft geen gezag meer, betaalt derhalve ook geen kinderalimentatie). Wordt hier in een nieuwe draagkrachtberekening rekening mee gehouden of kijken ze sec naar het feit dat mijn partner werkt (ongeacht inkomen) en wordt er standaard van uit gegaan dat zij 50% meebetaalt? Alvast dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 22-09-2019
Beste Bram,
Alimentatie is maatwerk. Als uw partner 50% van de woonlasten betaalt, zou uw draagkracht omhoog gaan, maar er zijn ook situaties denkbaar waarbij de partner niet voor 50% bijdraagt. Is dat het geval dan moet u dat inbrengen en niet akkoord gaan met de veronderstelde 50%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eric, 15-09-2019
Vraag: In ons ouderschapsplan hebben we financiële afspraken gemaakt over de kindkosten. Ik zorg 50% van de tijd voor mijn dochter van 5. De relatie was voordat dochter 1 was al verbroken. (ik ben meer een zaaddonor geweest maar kan dit niet bewijzen) Dochter staat ingeschreven bij moeder, zij ontvangt KGB en alle KB. Moeder ontkent sinds een jaar rechtsgeldigheid van ouderschapsplan en is een rechtszaak begonnen om mij 155,- euro per maand kinderalimentatie te laten betalen. Het ouderschapsplan is niet door een rechtbank bekrachtigd maar wel door ons beide ondertekent en op elke pagina geparafeerd.
Kan moeder zomaar de rechtsgeldigheid ontkennen en zoeken naar een verandering van omstandigheden om de TREMA-normen te gaan toepassen? In het ouderschapsplan staan nog meer afspraken dan alleen financiën.
Ik ben zeer tegen het hanteren van de TREMA-normen alleen al omdat ik dan de status krijg van niet-verzorgende ouder! ik zorg precies 50% van de tijd voor mijn dochter.
Moeder heeft een eigen bedrijf en verdient onder bijstandsniveau! maar huurt wel midden in een grote stad een kantoor. Wat kan ik hier tegen doen? Qua inkomen is het appels met peren vergelijken. Ik werk in loondienst en zij is zzp-er.
Ik ben eerlijk gezegd nogal boos over de hele situatie, voelt als geheel onrechtvaardig en als ik het TREMA-rapport lees ben ik dadelijk helemaal de pineut omdat ik niet kan eisen dat moeder meer inkomen genereert.

Alvast bedankt voor een reactie. Reactie infoteur, 17-09-2019
Beste Eric,
Een door beide ouders ondertekend ouderschapsplan is een tweezijdig ondertekend plan dat niet zomaar eenzijdig ter zijde kan worden geschoven. Maar een kwestie kan altijd ook aan de rechter worden voorgelegd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tom, 13-09-2019
Hallo,
ik ga jammer genoeg voor een tweede maal scheiden:(. Hierdoor kom ik natuurlijk alleen te staan en is er dus ook maar 1 inkomen meer… Ik moet onderhoudsgeld voor mn 2 kinderen uit mijn eerste huwelijk betalen (200€). Kan ik een herziening van het onderhoudsgeld aanvragen of een andere verdeelsleutel van de bijzondere kosten? De kinderen verblijven 65% bij de moeder en 35% bij mij. Kunnen de bijzondere kosten bijvoorbeeld aan diezelfde verdeelsleutel berekend worden? Reactie infoteur, 16-09-2019
Hallo Tom,
Als bij de kinderalimentatie rekening is gehouden met het inkomen van uw tweede partner, is uw inkomen en draagkracht zonder partner lager en kan de kinderalimentatie desgevraagd door de rechter worden herzien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mirjam, 09-09-2019
Goedenavond,
Mijn vriend betaalt (scheiding in 2016) alimentatie voor zijn twee dochters (€ 340 per kind). Dit schooljaar startte zijn jongste dochter (17 jaar) met een BBL-opleiding. Zij verdient nu ongeveer € 400 per maand. De alimentatie is opgebouwd uit de kosten voor kost-en inwoning maar ook voor sport, leuke dingen, kapper enzovoort. Is het mogelijk nu de dochter zelf geld verdient en zelf deze uitgaven kan bekostigen, het alimentatiebedrag te verlagen? En als de moeder het er niet mee eens is, zijn er dan nog mogelijkheden om hierover overeenstemming te bereiken? Heeft deze nieuwe aankomende wet misschien nog invloed op deze situatie? Reactie infoteur, 14-09-2019
Goedemorgen Mirjam,
Zolang een kind nog geen 18 jaar is, wordt er bij de kinderalimentatie geen rekening gehouden met de eigen inkomsten van een kind. De nieuwe wet helpt helaas ook niet want die geldt voor nieuwe gevallen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jolanxe, 04-09-2019
Goedendag
Mijn partner met wie ik 15 jaar samen leef heeft een zoon van 18 jaar die bij zijn moeder woont,
Nu heeft de zoon een advocaat ingeschakeld om voor onderhoudsplicht. Vader heeft de zoon elk weekend en schoolvakanties in huis gehad, maar sinds maart 2018 is er een conflict ontstaan waardoor hier geen contact meer mee is. Nu gaat het om het volgende, vader heeft mail ontvangen van de advocaat van zijn zoon, zoon eist hoge bedragen pm aan onderhoud, vader heeft de advocaat teruggemaild dat hij zijn zoon wil bijstaan op financieel gebied maar dat het bedrag te hoog is, Vader krijgt geen huurtoeslag of zorgtoeslag, de huur bedraagt al meer dan 1/3 van zijn inkomen en dan nog alle vaste lasten per maand, nu wordt vader voor de rechter gedaagd door zoon. Mijn vraag, kijkt de rechter ook naar onze vaste lasten en basis behoeften of gaat dat genegeerd worden. Vader kan ook geen advocaat inschakelen omdat hij deze niet kan betalen en vader krijgt ook geen advocaat van onvermogen omdat hij net boven het inkomensgrens zit.
Vader voelt zich heel beroerd hierom en heeft ook nooit aangegeven om niet te betalen, alleen vraagt de tegenpartij bedragen die voor ons niet te doen zijn, de advocaat van de tegenpartij wil nu ook al voor de rechtszaak zijn inkomens gegevens hebben, vader heeft netto bedrag gemaild en vaste lasten, maar deze wil bewijzen zien. Is het nu verstandig om deze bewijzen aan de tegenpartij te laten zien of alleen aan de rechter wanneer de rechtszaak voorkomt.
Hoop dat u mij kan helpen, om wanhopig van te worden.
Gr jolande. Reactie infoteur, 10-09-2019
Goedendag Jolanxe,
Wat een vervelende situatie. Een rechter zal de gehele situatie bekijken en beoordelen wat redelijk is. De zoon woont bij zijn moeder, dus hoog zullen zijn kosten niet zijn. Bovendien kan de zoon, als hij niet gehandicapt is, ook zelf geld verdienen. Studeert hij, dan heeft hij recht op studiefinanciering. Nergens staat ook dat uw partner de tegenpartij zijn gegevens moet geven, zeker niet als het kennelijk de bedoeling is om naar de rechter te gaan. Wel is het belangrijk dat de rechter goed wordt geïnformeerd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 17-12-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.