Bijdrage kosten levensonderhoud kind: de kinderalimentatie

Bijdrage kosten levensonderhoud kind: de kinderalimentatie De kinderalimentatie is een bijdrage en gedeeltelijke tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud die u voor een kind maakt als verzorgende ouder. Tijdens het huwelijk zijn de kosten al hoog en bij een echtscheiding zullen afspraken worden gemaakt over de verdeling van de kosten van levensonderhoud en de bijbehorende kinderalimentatie. Voor de kinderalimentatie is er helaas geen fiscale regeling aftrekpost levensonderhoud kind meer. Goede afspraken over de kinderalimentatie zijn daarom belangrijk. Soms is er een zorgkorting mogelijk.

Afspraken maken over de kinderalimentatie


Aftrekpost levensonderhoud kind

Er is geen aparte aftrekpost levensonderhoud kind voor de inkomstenbelasting waarop u kunt terugvallen. De partneralimentatie mag dan wel fiscaal aftrekbaar zijn, de kinderalimentatie is dat niet. Er is nog een groot verschil tussen de kinderalimentatie en de partneralimentatie: de kinderalimentatie is belastingvrij, de partneralimentatie is niet belastingvrij. Omdat de partneralimentatie als inkomen wordt gezien en een rol kan spelen bij de vaststelling van de fiscale toeslagen, zien sommige ouders liever een hoge kinderalimentatie dan een hoge partneralimentatie.

Hoogte kinderalimentatie

Samen met uw ex maakt u afspraken over de hoogte van de kinderalimentatie. Bij een echtscheiding (huwelijk, geregistreerd partnerschap) worden de afspraken door de rechter getoetst. Komt u er samen niet uit, dan wordt het bedrag door de rechter vastgesteld. Mogelijk kunt u gebruik maken van de hulp van een mediator, notaris of advocaat. Ook het LBIO kunt u om advies vragen. De afspraken over de kinderalimentatie komen in het ouderschapsplan te staan en gelden totdat het kind 21 jaar is. Soms, bij een gehandicapt kind, kunnen de afspraken nog langer doorwerken. Een kind dat 18 jaar wordt, ontvangt zelf de kinderalimentatie op een eigen rekening. De leeftijd van 18 jaar kan een goed moment zijn om samen met het kind te bekijken of de hoogte van de kinderalimentatie nog wel juist is. Wellicht is een bijstelling naar beneden mogelijk (bij voldoende eigen inkomen kind) of een verhoging van het bedrag mogelijk (bij het volgen van een studie en te weinig inkomen).

Bijdrage kosten levensonderhoud kind

Uitgangspunt bij de vaststelling van de kinderalimentatie is ervoor te zorgen dat het kind er in levensstandaard zo min mogelijk op achteruitgaat en de kosten van levensonderhoud kunnen worden betaald. Beide ouders hebben een onderhoudsplicht, maar bij ongelijke inkomens kan extra kinderalimentatie noodzakelijk zij. Daarbij wordt gekeken naar:
  • De behoefte van het kind (levensstandaard).
  • Het gezinsinkomen.
  • De draagkracht van de ouders.
  • Een eventuele omgangsregeling.
  • Het bedrag aan kindgebonden budget.

Zorgkorting en omgangsregeling

Als er een omgangsregeling is afgesproken is er ook een korting op de kinderalimentatie mogelijk, omdat dan niet alleen de verzorgende ouder maar ook de ex kosten maakt. Uiteraard is de korting ook afhankelijk van het aantal dagen dat een kind bij u is. Bij een omgangsregeling van gemiddeld 1 dag kan de korting 15% zijn, bij twee dagen 25% en bij drie dagen 35%.

Indexering van de kinderalimentatie

De berekening van de kinderalimentatie is een momentopname. De kosten van levensonderhoud gaan jaarlijks omhoog, daarom is er een jaarlijkse indexering van de kinderalimentatie die wettelijk wordt vastgesteld. Ook kan het zijn dat in de loop der tijd omstandigheden kunnen veranderen, u kunt weer trouwen, uw baan verliezen of juist meer gaan verdienen. Als deze omstandigheden, maar zo zijn uiteraard nog veel meer te bedenken, kunnen van invloed zijn op uw draagkracht. Gaat uw draagkracht erop vooruit dan kan dat een reden zijn om de kinderalimentatie te verhogen, gaat uw draagkracht achteruit dan is eerder een verlaging van de kinderalimentatie aan de orde. Ook dan maakt u het beste de nieuwe afspraken onderling in goed overleg (is ook veel goedkoper), maar in de praktijk komt ook hier vaak een mediator of advocaat van pas.

Conclusie kinderalimentatie

De kinderalimentatie zal in veel gevallen niet volledig in de kosten van levensonderhoud van een kind kunnen voorzien. De alimentatie moet immers wel betaalbaar zijn en de draagkracht niet te boven gaan. Bovendien hebben beide ouders een onderhoudsplicht en niet alleen de ex die de woning heeft verlaten. Stop de kinderalimentatie bij gewijzigde omstandigheden nooit eenzijdig, maar probeer met elkaar afspraken te maken. De andere partij kan bij het plotseling stopzetten van de kinderalimentatie altijd nog het LBIO inzetten om bij u het verschuldigde bedrag alsnog op te eisen. Dus daar schiet u dan ook weinig mee op.

Lees verder

© 2012 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Aftrekpost kosten levensonderhoud kind 2015 afgeschaftAftrekpost kosten levensonderhoud kind 2015 afgeschaftDe aftrekpost kosten levensonderhoud kind is afgeschaft in 2015. Tot 2015 kon u elk kwartaal een forfaitair bedrag aftre…
Belasting betalen over partneralimentatie in 2020 en 2021Belasting betalen over partneralimentatie in 2020 en 2021Partneralimentatie is voor velen een gruwel, maar voor wie recht heeft op alimentatie is dit vaak ook een belangrijke br…
Belastingdienst en kosten levensonderhoud kind in 2021Belastingdienst en kosten levensonderhoud kind in 2021Het is in 2021 en 2022 niet altijd eenvoudig om goed in de kosten van levensonderhoud van een kind te voorzien. Kinderen…
KinderalimentatieKinderalimentatieHet is wettelijk vastgelegd dat een kind niet slechter af mag zijn door een echtscheiding. Eén van de ouders kan verplic…

Wat staat er in het regeerakkoord PvdA en VVD 2012Wat staat er in het regeerakkoord PvdA en VVD 2012Na een valse start kwamen de VVD en PvdA met nieuwe plannen. Het idee van de inkomensafhankelijke zorgpremie schokte hee…
MRB - motorrijtuigenbelastingMRB - motorrijtuigenbelastingHeeft u een auto of een motorrijwiel? Dan betaalt u veel belasting. Naast de aanschaf en brandstof moet u maandelijks ee…
Reacties

Manassen, 12-11-2020
Moet de ontvanger van kinderalimentatie, het ontvangen bedrag aangeven bij de belastingdienst en zo ja wordt het dan ook daadwerkelijk belast? waarschijnlijk, als het wordt belast, moet het bovenop het belastbare bedrag worden geteld van de ontvangende ouder. vriendelijke groet smanassen Reactie infoteur, 15-11-2020
Beste Manassen,
De ontvangen kinderalimentatie is belastingvrij en hoeft daarom niet opgegeven te worden aan de Belastingdienst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rick, 26-04-2020
Beste,

Is deze regeling ook nog bruikbaar voor de aangifte over 2019?

Groet, Rick. Reactie infoteur, 27-04-2020
Beste Rick,
Aftrek levensonderhoud kind is in 2019 niet bruikbaar. Er zijn in 2019 en 2020 wel andere fiscale mogelijkheden als u kinderen hebt:

https://financieel.infonu.nl/belasting/12848-belastingdienst-en-kosten-levensonderhoud-kind-in-2019.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob T., 25-11-2015
Ik betaal maandelijks ruim 600,- aan kinderalimentatie aan mijn ex-vrouw. Ik heb 2 kinderen van 9 en 13. Ik heb in 2013 extra kosten voor mijn kinderen gemaakt zoals bijv. kopen van kleding, betalen van schoolgeld enz. Dit, omdat mijn ex steevast weigert kleding mee te geven als mijn kinderen voor langere tijd bij mij verblijven of sommige betalingen betreffende de kinderen te doen. Er is een omgangsregeling, mijn kinderen zijn elke woensdag en om de week een weekend bij mij. De verhouding tussen mijn ex en mij is erg slecht te noemen.
Deze extra kosten heb ik opgevoerd bij de belasting (2013) als zijnde partneralimentatie. Volgens uw site zijn er "eventuele aanvullingen die u overmaakt aan uw ex" aftrekbaar. Zijn dus de extra kosten die ik maak buiten de alimentatiebetalingen aftrekbaar (in 2013)? Reactie infoteur, 17-07-2020
Beste Rob T,
Als u het geld aan uw ex overmaakt als partneralimentatie, is dit aftrekbaar bij u als partneralimentatie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Linda, 03-10-2015
Beste Zeemeeuw,

Ik heb het maximale bedrag afgetrokken in 2013 voor levensonderhoud kinderen onder 21 jaar een bedrag van €1420,00
Het gaat om mijn dochter van 18, die volledig bij mij woonde het hele jaar. Ik ben een alleenstaande moeder, Mijn dochter is een paar maanden naar school geweest, waarvoor ik €560,00 heb betaald, een VAVO opleiding. Zij is daar na een paar weken mee gestopt en heeft een baantje gehad van €1660,00 in 2013.
Nu krijg ik een brief van de belastingdienst dat ze een specificatie willen van de kosten die ik heb gemaakt in 2013 voor levensonderhoud van haar? En stukken(bankafschriften) waaruit dat blijkt?
Is het nu de bedoeling dat ik al mij bankafschriften opstuur uit 2013 waar mijn pinbetalingen zichtbaar zijn voor de boodschappen uit de supermarkt, de pinbetalingen van kledingwinkels? Ik kan natuurlijk niet bewijzen dat de boodschappen en kledingaankopen voor haar ook zijn bedoeld. Of tel ik alles op per kwartaal en deel dat door 3, Ik woon namelijk met mijn 2 dochters. Reactie infoteur, 17-07-2020
Beste Linda,
Probeer zo precies mogelijk aan te geven wat u voor uw dochter betaald hebt. Een pinbetaling in de winkel zal meer vertrouwen wekken dan alles door 3 te delen. Ook als u niet zeker weet dat dit voor uw dochter is, want dat staat er natuurlijk niet bij. Alles door drie delen is wel een goede check achteraf.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Patrick, 14-12-2014
Dag,
Ik betaal voor mijn dochter van 2 elke maand 245 aan alimentatie. Mijn ex wilde destijds geen Co ouderschap, maar de praktijk is nu wel dat ik mijn dochter 3 soms 4 dagen per week heb. Is de hoogte van het bedrag aan alimentatie gezien de praktijk nog billig? Het voelt voor mij niet erg rechtvaardig. We hebben erg goed contact maar dit is een gevoelig onderwerp. Reactie infoteur, 17-07-2020
Dag Patrick,
Voor een kind van twee dat drie tot vier dagen bij u is, is 245 euro aan de hoge kant. Die afspraak werd dan ook gemaakt toen er nog geen co-ouderschap was.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annemarie, 27-10-2014
Beste Zeemeeuw,
Waar staat in de wet de voorwaarde dat het kind woonachtig moet zijn in een verdragsland van de EU? Dus indien kind tijdelijk studeert in Noord-Amerika, dan geen recht op aftrek levensonderhoud? Reactie infoteur, 17-07-2020
Beste Annemarie,
De eis van het verdragsland geldt voor kinderen tot 18 jaar, de jaren dat er recht op kinderbijslag kan ontstaan. Niet voor een uitwonend kind tussen de 18 en 21 jaar:

https://financieel.infonu.nl/geld/104796-kinderbijslag-2021-buitenland-het-woonlandbeginsel.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vader, 20-09-2014
Beste Zeemeeuw,

Ik heb 2 kinderen en voor beide betaal ik allimentatie €130,- per kind en ze zijn 4 dagen per week bij mij. Ik verdien €38.000 bruto per jaar. En geef per week, wanneer zij bij zijn, nog eens ruim €100 uit om te kunnen voorzien in hun onderhoud en behoefte. Hoeveel kan ik terug verwachten van de belasting? Reactie infoteur, 17-07-2020
Beste Vader,
Wat u van de partneralimentatie via de belastingen terugkrijcht, is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mom Is Back!, 26-07-2014
Beste,

Mijn 3 kinderen (6,9 en 10) wonen bij me ex (ongeveer +100km hier vandaan), hij ontvangt de kinderbijslag ed en de laatste 4 jaar heeft hij wegens omstandigheden de meeste zorg op zich genomen. Dit jaar heb ik voor het eerst de kinderen de helft van de vakanties bij mij en sinds vorig jaar is er weer vast ritme in de weekend bezoeken. Ik haal altijd de kinderen op, een tijd met een lease auto en nu met het ov. Mijn inkomsten zijn momenteel op bijstand niveau en betaal ik voor het trein abo bijna €100 per maand. Wanneer de kids bij mij zijn doen we zoveel mogelijk leuke dingen, zorgen we voor hun eigen kleren hier en uiteraard krijgen ze goed te eten. Er worden dus kosten gemaakt voor het levensonderhoud door mij en mijn nieuwe partner, van de kinderbijslag krijg ik niks te zien. Ook staat er verder nog niks op papier maar dit zal niet lang meer duren. Kan ik misschien de kosten van het treinabo aftrekken aangezien dit noodzakelijk is om bij mijn kinderen te komen? En bijvoorbeeld de kleine uitstapjes naar "de ballenbak", kan ik wat met die gemaakte kosten of telt dat niet? Buskaartjes.? Mijn draagkracht is nihil dus alles wat er terug kan komen zou heel mooi zijn. Reactie infoteur, 17-07-2020
Beste Mom Is Back,
U mag natuurlijk ook geen gezamenlijke huishouding meer hebben met de ex die de kinderbijslag ontvangt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marion, 06-06-2014
Goedemiddag,

Heb een vraag. Ik heb 2 kinderen van 11 en 14 jaar oud. Bij de vader staat 1 kind (van 14) ingeschreven en bij mij 1 kind (van 11)Ik krijg dus van 1 kind kinderbijslag van de andere niet. Mijn ex en ik hebben gezamenlijk een kindrekening. Daar stort hij maandelijks 300 op en ik 200. Daar worden alle kosten van betaald behalve eten en drinken en toiletartikelen, dat betaald de ouder waar de kinderen op dat moment verblijven. Ik krijg verder dus geen alimentatie voor mijn kinderen. We hebben Co-ouderschap.
Mijn vraag is… Waar heb ik nu precies recht op qua belastingteruggave? En hoeveel? Ik werk maar 16uur en mijn ex fulltime. En beide zijn wij niet samenwonend. Reactie infoteur, 17-07-2020
Beste Marion,
Vergeet ook het kindergebonden budget niet:

https://financieel.infonu.nl/belasting/90323-kinderkorting-2020-is-belastingvrij.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 29-05-2014
Beste infoteur, u heeft al veel info verschaft, maar ik vraag me nog af wat die 'vermogenstoets' in houdt i.v.m. aftrek van onderhoud van kinderen onder de 21 jaar. Mijn kind heeft gespaard en wat is het maximum dat ze op haar rekening mag hebben staan? En geldt die toets soms ook voor de ouders? Reactie infoteur, 17-07-2020
Beste Peter,
Er geldt geen vermogenstoets in 2020.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lutgertien, 04-05-2014
Beste Zeemeeuw,
Mijn inwonende zoon van 19 jaar is per augustus 2013 begonnen aan de Vavo/Havo. Hij heeft, uiteindelijk in december 2013 een eenmalige vergoeding van Duo ontvangen in verband met zijn partiele opleiding. Een voltijd opleiding werd niet meer gegeven, anders had hij hiervoor gekozen. Dan zou hij 109,00 per maand blijven ontvangen.
De studiekosten tegemoetkoming van 630,00 is bedoeld voor het hele schooljaar 2013/2014. Hiermee kon hij het studiegeld betalen, nadat ik het eerst heb voorgeschoten. Hij gaat 3 dagen in de week van Sneek naar Leeuwarden met de trein.
Boeken en reiskosten zijn voor eigen rekening. Hij rond 4 vakken van de Havo 4/5 in 1 jaar af en doet volgend jaar de resterende 4 vakken. Elk vak duurt 3 uur per week, dus 12 uren in de week. De rest van de tijd besteedt hij aan huiswerk.
Vraag: hebben wij als ouders recht op vergoeding voor zijn levensonderhoud? En kunnen we de boeken en reiskosten hier dan ook claimen? Zelf zit ik in de WW en mijn fiscale partner heeft geen inkomen (huisman). Kunnen we sowieso 408,00 per maand opgeven?
Graag uw reactie en met vriendelijke groet,
Tea Reactie infoteur, 17-07-2020
Beste Lutgertien,
Omdat uw zoon een vergoeding van DUO heeft gekregen, kan de kinderalimentatie wellicht worden verlaagd
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Michiel, 31-03-2014
Beste Zeemeeuw,

Geldt deze regeling uitsluitend voor eigen kinderen of ook voor overige inwonende kinderen van <21?
Onze situatie is namelijk dat we een buitenlandse (spaanse) neef (13 jaar) bij ons hebben inwonen omdat hij hier iig voor 1 jaar naar een Internationale School gaat.
Afgelopen week heb ik hier telefonisch contact over gehad met de Belastingdienst om te bevestigen dat ik voor de voor hem gemaakte kosten deze aftrekpost mag toepassen. Dit werd -min of meer- bevestigd, mits ik kan bewijzen dat hij daadwerkelijk bij ons woont en wij deze kosten voor hem hebben gemaakt.
Ik ben zeer benieuwd naar uw mening / ervaring met dergelijke gevallen.
Alvast bedankt voor uw reactie!
Met vriendelijke groet,
Michiel Reactie infoteur, 17-07-2020
Beste Michiel,
Ja.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Christina, 26-03-2014
Mijn zoon was in 2013, 21 jaar (geworden in sept 2012). Hij studeerde nog, maar vanaf februari geen studiofinanciering meer (wel ov) en de alimentatie stopte vanaf april 2013.
Dus vanaf april, mei, juni en juli beschikte hij over onvoldoende vermogen en heb ik hem ondersteunt. Kan ik hier een teruggave van verwachten van de belastingdienst? Reactie infoteur, 17-07-2020
Beste Christina,
Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt er dan nog kinderalimentatie betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 19-03-2014
Onze zoon, 19, is in 2013 gestopt met zijn opleiding en heeft het laatste kwartaal geen studiefinanciering ontvangen. Verder heeft hij een zaterdagbaantje bij de supermarkt. Wij betaalden zijn zorg ect.ect. Die 408,- p/kwartaal daar komen wij ruimschoots aan. Kunnen wij teruggave verwachten? Reactie infoteur, 17-07-2020
Beste Peter,
Neen, helaas.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Andy, 15-03-2014
Beste Zeemeeuw,

ik heb 2 kinderen van 5 en 8 jaar, ik betaal 140,- per kind dus 280,- in de maand aan kinderalimentatie.
kan ik hier een teruggave van verwachten van de belastingdienst?

Gr Andy. Reactie infoteur, 17-07-2020
Hallo Andy,
Niet via de kosten van levensonderhoud kind.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rene, 03-03-2014
Beste Zeemeeuw,

Per maand betaal ik 100,- aan mijn ex als kinderalimentatie. Ze had nog een behoorlijke schuld openstaan bij me na de scheiding, dus dit hebben we de eerste paar maanden verrekend. Kan ik deze maanden wel invullen? Er is namelijk niets overgemaakt in die tijd, maar verrekend.

Kan ik kosten voor thuis ook "declareren" op deze manier? Via aftrekposten leversonderhoud kinderen <21.
Bijv. een vast bedrag voor elke dag dat hij hier is? Gas, water, licht, eten enzovoort. Is heir iets over bekend?
ik begin me er pas nu in te verdiepen terwijl heel 2013 al zo is, ik heb geen enkel bonnetje…

Groet,
Rene Reactie infoteur, 17-07-2020
Beste Rene,
Als u het bedrag verrekent, kan niet worden aangetoond dat het geld voor kinderalimentatie en het levensonderhoud van een kind is. In dit geval is het beter om de zaken gescheiden te houden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annemiek, 26-02-2014
Beste zeemeeuw,
Om in aanmerking te komen voor aftrek kosten levensonderhoud moet je voor het jaar 2013 €408 per kwartaal hebben uitgegeven.
Nu is dat de alimentatie die er betaald wordt, maar ik meen ergens gelezen te hebben dat je €5,- per dag per kind + reiskosten mee mag nemen (als de kinderen in het weekend komen). In 2013 zijn de berekening voor kinderalimentatie anders geworden, heeft dit ook gevolgen voor de aftrek van kosten levensonderhoud? Reactie infoteur, 17-07-2020
Beste Annemiek,
Als de kinderalimentatie verandert, heeft dat gevolgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Edwin, 26-02-2014
Beste zeemeeuw, ik heb al heel veel informatie kunnen vinden in onderstaande reacties, maar wil je toch nog graag enkele vragen stellen.

Ik heb een zoon van (inmiddels) 7 jaar die bij zijn moeder woont, maar ook regelmatig bij mij verblijft, waardoor ik kosten maak om hem te onderhouden. Ik heb daarom in 2011 levensonderhoud voor kinderen onder de 30 opgevoerd. Nu heb ik bericht gekregen van de belastingdienst om informatie aan te leveren over de gemaakte kosten en (uiteraard) heb ik hier geen bonnen meer van. Ik ben daarom op dit moment mijn bankafschriften aan het doorspitten om te kijken of ik relevante transacties heb gedaan in die periode, ik vraag me echter af of dit wel de bedoeling is, ik heb wel degelijk kosten, maar hoe maak ik bijv aannemelijk dat een pintransactie bij een drogist bedoeld was voor aanschaf van spullen die voor mijn zoon bestemd waren? Verder was mijn zoon een deel van de week bij mij, als ik het goed begrepen heb kan ik hier ook energiekosten, kosten voor voeding, douchen, wassen en drogen e.d. voor opvoeren, zijn hier standaard berekeningen voor? En als laatste Hoe bereken je vervoerskosten? Kan ik daarvoor 19ct per km aanhouden? Of is er een ander bedrag van toepassing?

Alvast bedankt voor uw reactie! Reactie infoteur, 17-07-2020
Beste Edwin,
De bewijsplicht ligt bij de belastingplichtige.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Margriet, 21-02-2014
Vraag: onze zoon van 21 jaar heeft het afgelopen jaar (2013) thuis gewoond. Hij was gestopt met de studie en is depressief geweest. Hij heeft na zijn herstel meer dan 200 sollicitaties gedaan maar geen werk gevonden. Wij hebben het afgelopen jaar dus alles voor hem moeten betalen. Wat kunnen we aftrekken? Hij is eind april (2013) 21 jaar geworden. Mogen we dan 2 kwartalen opgeven? Bedankt voor uw antwoord. Kunnen we nog ergens anders voor in aanmerking komen? Reactie infoteur, 17-07-2020
Beste Margriet,
Bij u is er geen fiscale aftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jurrie, 21-02-2014
Ik heb een Filipijnse vriendin en een dochter op de Filipijnen wonen. Onze dochter is op 18 september 2012 geboren. Ze wonen in tacloban, waar die tyfoon yolanda is geweest. Dat was op 7 november 2012. Die dag hebben ze bijna alles verloren. Ik heb al de hele tijd voor die kleine gezorgt, maar na 7 november 2012 heeft het me nogal wat geld gekost, zodat ze weer een beetje fatsoenlijk konden leven. Mijn dochter is dus half Nederlander en half Filipijnse. We zijn bezig, dat mijn dochter een Nederlands paspoort krijgt. Mijn vraag is, heb ik recht op aftrek kosten levensonderhoud kind 2013. Reactie infoteur, 17-07-2020
Beste Jurrie,
Zie:

https://financieel.infonu.nl/geld/104796-kinderbijslag-2021-buitenland-het-woonlandbeginsel.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Natasja, 21-01-2014
Mijn ex wilt de teruggaaf van alimentatie per maand ontvangen. Is dit mogelijk? Reactie infoteur, 26-09-2019
Beste Natasja,
Als uw ex alimentatie betaalt, kan die ook de partneralimentatie bij zichzelf als aftrekpost invullen. Hetzelfde geldt voor de kosten levensonderhoud kind (als de bedragen hoog genoeg zijn). Een maandelijkse teruggaaf is mogelijk door een voorlopige aanslag in te vullen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/120906-voorlopige-aanslag-2020-inkomstenbelasting-teruggave.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hennie, 18-01-2014
Vraag: We hebben een zoon van 18 die na een moeilijke periode nu zijn leven weer op de rit begint te krijgen. Nu bezig met het afronden van VMBO TL in deeltijd in het het volwassenen-dag- onderwijs. Gaat hele dagen naar school en krijgt 106 euro per maand een bijdrage in de studiekosten. Hij woont nog thuis om de druk bij hem niet al te groot te maken hoeft hij van ons geen bijbaan. We betalen zijn schoolgeld en reiskosten naar school wat neerkomt op 400 euro per maand. Daarnaast alle kosten in levensonderhoud en zijn schoolboeken. Omgerekend komt dat neer op zo'n 350 Euro per maand. Vanwege ons inkomen 2 x modaal komen we verder nergens voor in aanmerking qua tegemoetkoming. Hij krijgt wel zorgtoeslag (gelukkig) Kunnen wij kosten opvoeren/ aftrekken bij de belasting?
We hebben nog een jongere kind waarvoor we nu nog kinderbijslag krijgen. Wie kan mij verder helpen? Reactie infoteur, 17-07-2020
Beste Hennie,
Helaas niet meer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marco, 10-01-2014
Dus omdat ik meer kinderen heb word ik gestraft. als ik er maar 1 had had ik het geld wel kunnen aftrekken. mijn salaris is niet meer geworden omdat ik meer kinderen heb. gaat het hier niet gewoon erom hoeveel per maand je moet betalen? Reactie infoteur, 17-07-2020
Beste Marco,
Ik merk echter op dat als er kinderen van verschillende leeftijd zijn (stel u hebt een kind van 1 jaar en van 7 jaar) wel naar de onderliggende klassen wordt gekeken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marco, 10-01-2014
Ik betaal 140 euro per maand aan alimentatie voor mijn 4 kinderen. Kan ik het nu toch aftrekken van de belasting? Of moet ik daarvoor 140 per kind alimentatie betalen? Het zou natuurlijk oneerlijk zijn van niet want als ik maar 1 kind had gehad kon ik het wel aftrekken. Reactie infoteur, 17-07-2020
Beste Marco,
U telt de bedragen van de kinderen op.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Flyingdutchman, 03-01-2014
Goedemorgen,

Mijn zoon is 3 jaar, ik betaal +/-€180,- per maand aan alimentatie aan zijn moeder. Daarnaast betaal ik ook levensonderhoud in de dagen dat mijn zoon bij mij is. Dit is +/-€100,- per maand. Ik zelf verdien €28.000,- bruto per jaar.

Kan ik over deze bedragen een teruggaaf verwachten? En zo ja, hoe wordt dit berekend?

Groet. Reactie infoteur, 17-07-2020
Beste Flyingdutchman,
Er is geen aftrekpost hiervoor.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Richard, 09-11-2013
Beste!

Het is mij niet helemaal duidelijk of de regering plannen heeft om de aftrekpost kosten levensonderhoud kind af te schaffen?

Is dit aan de orde of niet? Wellicht kunt u mij meer duidelijkheid verschaffen?

Dank!

Met groeten Richard Reactie infoteur, 24-08-2020
Beste Richard,
Bekijk ook de andere regelingen voor 2020 en 2021:

https://financieel.infonu.nl/belasting/119186-in-2020-en-2021-nog-vier-kindregelingen-in-plaats-van-elf.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eric, 15-10-2013
Beste Zeemeeuw,
Mijn zoon wordt over 3 weken 18 jaar. Hij woont nu nog bij zijn moeder (samen met zijn zus van 13) waar ik per kind €254 per maand aan betaal. Nu is mijn zoon gestopt met zijn studie en is gaan werken. Als hij 18 jaar is gaat hij ongeveer €750/800 netto per maand verdienen. Ben ik nu nog verplicht om alimentatie voor hem te betalen nu hij zelf zijn inkomen heeft?
En hoe gaat het als hij volledig bij komt wonen, moet ik dan ook nog alimentatie betalen als ik de verzorgende ouder ben? Ik krijg van niemand een duidelijk antwoord, zelfs van de belasting dienst niet! En wat moet ik hem eventueel minimaal betalen aan alimentatie om toch mijn teruggaaf van de belasting te krijgen?

Ik hoor graag iets van u terug,

Groet Eric Reactie infoteur, 17-07-2020
Beste Eric,
Zodra uw zoon 18 jaar is, maakt u afspraken met uw zoon over de kinderalimentatie. De conclusie kan zijn dat u geen kinderalimentatie hoeft te betalen als uw zoon voldoende in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien of bij u woont.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Toine, 31-08-2013
Kosten levensonderhoud 2011; onze zoon, student, geen studiefinanciering meer, had wel een bijbaantje. Hij kon dus een deel van de kosten zelf betalen. Kan ik het netto inkomen van hem gebruiken om zijn bijdrage te berekenen of gaat het hier om zijn bruto inkomen per kwartaal? (Hij voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden, maar de fiscus oordeelt dat zijn inkomsten (of vermogen) voldoende zijn om in zijn eigen onderhoud te voorzien; vermogen valt weg tegen de schulden, dus zal het om het inkomen gaan).
Vriendelijke groet,

Toine Reactie infoteur, 27-08-2020
Beste Toine,
Het gaat om het inkomen dat besteedbaar is voor zijn kosten van levensonderhoud (netto). Bij een klein inkomen zijn bruto en netto ongeveer even hoog:

https://financieel.infonu.nl/sparen/92981-belastingvrij-sparen-in-2020-en-2021.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jack H., 18-07-2013
Hallo
Mijn ex partner en ik zijn sinds 2010 uit elkaar. Zij ontvangt de kinderbijslag en de kinderen wonen het grootste deel van de tijd bij haar.
Ik heb mijn kinderen (4 en 8 jaar oud) 1 weekend in de twee weken van vrijdag tot zondag. In de schoolvakanties zijn ze de helft bij haar en de andere helft bij mij.

Nu hoorde ik afgelopen week over dit hele verhaal ( aftrekpost levensonderhoud kind) dat ik hier eventueel recht op heb.
Klopt dit ook en zo ja hoe kan ik hier alsnog een beroep op doen?

alvast bedankt,
Met vriendelijke groet,
Jack Reactie infoteur, 17-07-2020
Beste Jack H.,
Als sprake is van co-ouderschap, is er een zorgkorting mogelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sander, 14-04-2013
Beste Zeemeeuw,
Ik heb gemiddeld 3 dagen van de 7 dagen in de week mijn kinderen en betaal precies 136 pkpm alimentatie, dus recht op aftrek. Heb het financieel niet erg ruim, maar ik klaag niet. Echter nu ben ik benieuwd of het verstandig is om de kinderbijslag evenredig op te vragen van de SVB omdat er toch een vorm van co ouderschap is. Stel ik ontvang inderdaad 3/7 van de totale kinderbijslag, Daarmee verlies ik (neem ik aan) het recht op aftrek levensonderhoud, maar ontvang ik wel vermoedelijk iets minder dan de helft van de kinderbijslag.
Wat is financieel aantrekkelijker om te doen en wanneer snij ik mezelf in de vingers?
Kortom, wat is( simpel gezegd) netto het bedrag van levensonderhoud per maand ongeveer?
Kinderbijslag is 232 per kwartaal, dus netto 77 per maand en (heel kort door de bocht) iets van 30 indien ik om een verdeling vraag bij de SVB denk ik zo.
Alvast dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 17-07-2020
Beste Sander,
De hoogte van uw inkomen is dan ook belangrijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mama, 09-04-2013
Hallo,
Ik snap niet waarom iemand die kinderalimentatie betaald zoveel terug krijgt van de betaling terwijl bij die gene die de kinderalimentatie ontvangt het word gezien als inkomen? eerlijk gezegd wat oneerlijk allemaal zeker in mijn geval. ik zit zelf in de bijstand en de kinderalimentatie word bij mij gezien als inkomen terwijl mijn ex van de 176 aan kinderalimentatie wat hij betaald eigenlijk maar 38 euro kwijt is omdat hij de rest terug ontvangt bij de belasting en dan is hij ook nog zo slim geweest om maar voor 1 kind te betalen want had hij door gegeven voor 2 kinder (wat van hem zijn) dan had hij niks terug ontvangen. Dus met andere woorden ik moet nu boete en hij komt er makkelijk mee weg. ik sta er voor alleen met mijn kinderen en hij heeft nergens last van. ik hoop dat dit ooit nog eens word aan gepakt in de politiek want ik kom nu voor hoge kosten te staan met de scholen en mijn ex zegt makkelijk dat ik maar tevreden moet zijn met de kinderalimentatie onbegrijpelijk. is er nog een andere optie voor mij? Reactie infoteur, 17-07-2020
Beste Mama,
Wie kinderalimentatie ontvangt, betaalt daarover geen belasting. Het is voor u belastingvrij.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eric, 22-03-2013
Hallo,

De zoon van mijn vriendin van 19 zat tussen 2 opleidingen in en heeft dit jaar wat werk gedaan voor het uitzendbureau. Hij kreeg natuurlijk geen studiefinanciering. Dit is natuurlijk niet voldoende om in zijn levensonderhoud te voorzien. WIj betalen dus veel mee, oa ook de ziektekosten.

Is het ook al heeft hij wat gewerkt voor ons aftrekbaar?

mvg

Eric Reactie infoteur, 17-07-2020
Hallo Eric,
Als het inkomen van de zoon onvoldoende is om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien, mogen de ouders geld toestoppen, maar dat geeft geen aftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paul, 21-03-2013
Vraag met betrekking tot aftrek levensonderhoud, een van de criteria is

U ontvangt geen kinderbijslag en uw kind heeft geen recht op een studiefinanciering of een andere tegemoetkoming in de studiekosten.

Met name 'uw kind heeft geen recht op.', stel het kind heeft wel recht op een basisbeurs maar zou daar geen gebruik van maken, is aftrek van kinderalimentatie en overige levensonderhoud dan wel mogelijk Reactie infoteur, 17-07-2020
Beste Paul,
De enige uitzondering hierop is dat iemand geen kinderbijslag wil ontvangen, omdat hij of zij een gemoedsbezwaarde is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hb Sigmond, 17-03-2013
Klopt het dat met ingang van belasting 2012 je geen kosten van levensonderhoud meer mag aftrekken voor kinderen boven 21 jaar? Er was ook altijd rubriek voor kinderen jonger dan 30 jaar! Is die aftrek nu dus geschrapt? Reactie infoteur, 17-07-2020
Beste Hb Sigmond,
De aftrekpost is inderdaad verdwenen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jos, 13-03-2013
LS,

Ook ik zie door de bomen het bos niet meer. Ik denk dat ik in aanmerking kom voor aftrek levensonderhoud van mijn kinderen. Ze wonen bij hun moeder die de volledige kinderbijslag krijgt. Ik gireer maandelijks een bedrag die een veelvoud is van 408 euro/kwartaal/kind Ik gireer met de omschrijving KINDERALIMENTATIE.
een paar vragen:

1 ik mag dan toch ook forfaitair aftrekken?
2 Bonnetje verzamelen? Ik maak het bedrag over aan mijn ex en zij koopt voornamelijk de kleding, zorgt voor eten et cetera. Kan ik volstaan met de afschriften?
3 Als de regeling door Rutte2 komt te vervallen in 2015, komt daar dan iets voor terug of betekend dat ik gewoon dat ik geen aftrek mogelijkheden meer heb m.b.t de kinderalimentatie/levensonderhoud en dus veel duurder uit ben? Reactie infoteur, 17-07-2020
Beste Jos,
Er kan altijd om een specificatie worden gevraagd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mo, 08-03-2013
Beste Zeemeeuw, ja dat bedoel ik dus. Ik vul elk jaar de belasting in en dan vul ik inderdaad bij levensonderhoud het bedrag van 415 in. Dit doe ik toch goed zo? Reactie infoteur, 17-07-2020
Beste Mo,
In 2020 niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mo, 07-03-2013
Van 12 tot 18 jaar minimaal € 408 uitgaven per kwartaal € 415

en dit mag je nog wel gewoon opvoeren onder het kopje levensonderhoud? Omdat ik ergens las dat kinderalimentatie niet (meer) afgetrokken mag worden. We kopen geen kleding en dergelijke maar maken gewoon een bedrag over per maand op de rekening van moeder. Wij betalen per maand euro 136, 00. Nu trek ik dus altijd die 415 af. Reactie infoteur, 17-07-2020
Beste Mo,
Er is geen aftrekpost voor kinderalimentatie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rudy, 06-03-2013
Elke maand betaal ik 500 euro aan kinderalimentaie voor mijn 5 jarige zoon. Hij woont en staat ingeschreven bij zijn moeder. Eens in de twee weken is ie bij mij. Is het correct dat ik 295 euro per kwartaal kan aftrekken in kosten voor de levensonderhoud? Per kwartaal 1500 euro, dus kom ik boven de 408 euro grens uit… Klopt mijn berekening op deze manier? En kan ik dus 295 euro aftrekken voor kosten levensonderhoud?

Loop al het hele internet af te struinen op een helder antwoord, zelfs bij de belastingtelefoon krijg ik geen heldere uitleg…

Alvast bedankt voor de moeite! Reactie infoteur, 17-07-2020
Beste Rudy,
De aftrekpost is vervallen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mo, 05-03-2013
Wij betalen elke maand kinderalimentatie voor zoon van mijn man. Hij woont bij ex. Dit hebben we elk jaar opgevoerd bij belastingdienst en ook teruggekregen. Ik kan aantonen per bank dat wij dit bedrag betalen. Is dit voldoende of is de belastingdienst dit jaar strenger met controleren en kan het dan niet meer? Reactie infoteur, 17-07-2020
Beste Mo,
Extra aandacht is aangekondigd voor het verhogen van de hypotheek, de aftrek van lijfrentepremies en de aftrek van zorgkosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Odde34, 25-02-2013
Hallo ik betaal sinds 2008 alimentatie. Ik heb het altijd terug gekregen eens in het jaar omdat ik niet wist dat het per maand kon. Nu bestaat er ook nog zo iets als aftrek betaalde alimentatie en overige. Is dit nieuw of bestaat dit al langer heb er nooit van gehoord. Heb ik daar ook recht op want ik kom makkelijk aan het bedrag dat je terug kan ontvangen van de belastingdienst.

mvg odde34 Reactie infoteur, 11-08-2020
Hallo Odde34,
Juist bij de post betaalde alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen aan de ex-partner kunt u uw betaalde alimentatie aan uw ex partner aftrekken (niet de kinderalimentatie). Deze post is niet nieuw:

https://financieel.infonu.nl/belasting/89766-aftrek-alimentatie-2018-en-2019-alimentatie-2020-en-2021.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Geert, 24-02-2013
Beste Zeemeeuw,

Ik ben getrouwd (ikzelf werk 36 uur loon netto 1750, - en vrouw niet, heeft geen loon), woon ook met 3 thuiswonende kinderen (5, 16, 21 jaar, allemaal geen loon). Nu kan mijn vrouw wegens hartklachten niet veel meer doen en is de zorg niet echt haalbaar, ze ligt bijna hele dagen op bed. Dus ons jongste kind is een "probleem" in de opvoeding, het is te zwaar. Van en naar school brengen, bij opa en oma 3 dagen in de week logeren. Dit voor opa en oma tegen "kost en inwoning" en benzine naar school. Betalen wij hen 100, - per maand. Mag dit ook als "noodzakelijke" kosten in de levensonderhoud van een kind opgevoerd worden? Of dit nu bij de belasting is of misschien als opvoer post voor kinderalimentatie naar mijn ex toe waar ik ook nog 2 andere kinderen heb (7 en 8 jr.)? Het stijgt mij allemaal boven het hoofd met alle kosten voor de kinderen, vandaar dat ik uw hulp even inroep, dank u.

Groet, Geert Reactie infoteur, 17-07-2020
Beste Geert,
Kinderalimentatie gaat altijd voor op partneralimentatie en redelijk onaantastbaar, dus verwacht ik geen effect op de hoogte van de kinderalimentatie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter Peeters, 03-01-2013
L.S.

Belangrijke informatie over fiscale aftrekbaarheid kosten voor levensonderhoud van onze zoon (1988, uitwonend, studerend en sinds 2010 geen studiefinanciering). In voorgaande jaren niet opgevoerd (onbekend). Is het mogelijk met terugwerkende kracht de gemaakte kosten (zichtbaar te maken met bankafschriften) over 2009, 2010 en 2011.

dank en met vriendelijke groet,
Peter Peeters, Breda Reactie infoteur, 17-07-2020
Beste Peter Peeters,
U kunt tot vijf jaar terug een correctie bij de belastingdienst vragen op uw aangifte inkomstenbelasting. Als voor een jaar de definitieve aanslag nog niet binnen is, kunt u een nieuwe aangifte inkomstenbelasting doen en in andere gevallen kunt u vragen om een ambtelijke correctie:

https://financieel.infonu.nl/belasting/32141-belastingdienst-herstel-zo-fout-in-je-belastingaangifte.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 02-12-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.