Hoe bereken je de kosten levensonderhoud kind?

Hoe bereken je de kosten levensonderhoud kind? De kosten van levensonderhoud van een kind spelen een belangrijke rol om te berekenen of je recht hebt op kinderbijslag, maar ook bij de kinderalimentatie. Hoe bepaal je deze kosten van levensonderhoud eigenlijk, want niet elk kind is in de praktijk even duur. Bovendien kunnen de kosten van levensonderhoud per kind lager uitvallen als er meerdere kinderen zijn. Hoe groot het bedrag is, hangt af van de leeftijd van het kind en de kosten die je maakt.

Hoe bereken je de kosten van levensonderhoud van een kind?


Wat kost een kind aan levensonderhoud?

Bij de berekening van de kosten van levensonderhoud wordt meestal gekeken naar de basisuitgaven voor een kind (de standaard kosten) en de bijzondere kosten:

Standaardkosten levensonderhoud kind

Onder de standaardkosten vallen:
 • Kosten eten en drinken.
 • Kosten (basis)kleding.
 • Schoolkosten.
 • Zwemles, gewone sport.
 • Gas, licht, water.
 • Kosten huur of hypotheek.
 • Afschrijvingen.

Bijzondere kosten levensonderhoud kind

Onder de bijzondere kosten vallen:
 • Studiekosten.
 • Afwijkende hobby’s.
 • Dure sporten, meerdere sporten, een topsport.
 • Huisdieren die speciaal zijn aangeschaft voor een kind (hond, paard).
 • Medische kosten die niet onder de ziektekostenverzekering vallen (denk aan orthodontie, coaching).

Het Nibud probeert regelmatig een inschatting van deze kosten te maken op basis van CBS-cijfers. Duidelijk zal zijn dat niet elk kind even duur zal zijn (niet elk kind zit op een topsport of volgt een dure studie). De kosten blijken ook inkomensgerelateerd te zijn. Zijn er meerdere kinderen, dan zal van sommige kosten een toerekening per kind moeten worden gemaakt. Denk aan de kosten voor gas water en licht. Tot slot is ook de leeftijd van invloed op de kosten van levensonderhoud. Kortom, even snel een som maken en daarmee de precieze kosten van levensonderhoud berekenen en zal vaak niet gaan (van alles de bonnetjes bewaren). Het zal in de meeste gevallen om een inschatting gaan.

Kinderbijslag

De Sociale Verzekeringsbank kan iemand kinderbijslag weigeren als de bank denkt dat deze persoon niet in voldoende mate in de kosten van levensonderhoud van een kind voorziet. Hiervoor hanteert de SVB de volgende bedragen:
 • 2021: minimaal € 440 per kwartaal.
 • 2020: minimaal € 433 per kwartaal.
 • 2019: minimaal € 425 per kwartaal.
 • 2018: minimaal € 422 per kwartaal.

Kinderalimentatie en kindgebonden budget berekenen

Bij de kinderalimentatie spelen de kosten van levensonderhoud ook een belangrijke rol om te bepalen hoeveel kinderalimentatie er moet worden betaald. Bij de kinderalimentatie is het gebruikelijk dat naar draagkracht beide ouders betalen voor de kosten van levensonderhoud minus kinderbijslag. De kinderbijslag wordt geacht direct aan de kinderen toe te komen en daarmee de kosten van levensonderhoud die op de verzorgende ouder rust te verlagen. Het merkwaardige is dat dit niet geldt voor het kindgebonden budget. Het kindgebonden budget wordt bij de de berekening van de kinderalimentatie opgeteld bij het inkomen van de ontvanger van de toeslag en vergroot diens draagkracht, maar verlaagt de kosten van levensonderhoud niet. Zo kan het gebeuren dat een verzorgende ouder die het kindgebonden budget ontvangt, samen met de kinderalimentatie meer budget ontvangt dan noodzakelijk is om de kosten van levensonderhoud van een kind te kunnen betalen.

Conclusie wat kost een kind

De kosten van levensonderhoud verschillen per gezin en per kind. Het inkomen en de levensstandaard van een huishouden speelt een belangrijke rol, de gezondheid van een kind en bijvoorbeeld of een kind een dure sport beoefent. Dat betekent ook dat om deze kosten te berekenen van geval tot geval de kosten die worden gemaakt in beeld moeten worden gebracht. Zijn er meerdere kinderen, dan zul je bijvoorbeeld voor de vaste lasten een verdeelsleutel kunnen gebruiken. Het Nibud probeert met enige regelmaat een inschatting te maken van wat een kind kost, maar ook dat is een benadering. Wel helpen dit soort inzichten om ook zelf een berekening te maken waar enige consensus over bestaat.

Lees verder

© 2013 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Kostgeld vragen: hoeveel?Kostgeld vragen: hoeveel?Kostgeld is een vergoeding voor de gezamenlijke uitgaven in een huishouden. Het vragen van kostgeld lijkt misschien wat…
Bijdrage kosten levensonderhoud kind: de kinderalimentatieBijdrage kosten levensonderhoud kind: de kinderalimentatieDe kinderalimentatie is een bijdrage en gedeeltelijke tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud die u voor een kin…
Kostgeld inwonend kindKostgeld inwonend kindEen inwonend kind kost geld en daarom is kostgeld vragen aan een thuiswonend kind en daarmee wat geld voor kost en inwon…
Belastingdienst en kosten levensonderhoud kind in 2021Belastingdienst en kosten levensonderhoud kind in 2021Het is in 2021 en 2022 niet altijd eenvoudig om goed in de kosten van levensonderhoud van een kind te voorzien. Kinderen…

Hoogte bijstandsuitkering januari 2020- januari 2021Hoogte bijstandsuitkering januari 2020- januari 2021Hoe hoog is de bijstandsuitkering in 2020 en per 1 januari 2021 en wat is de bij de bijstand bijbehorende bijstandsnorm?…
Verlaging AOW door huwelijk of samenwonenVerlaging AOW door huwelijk of samenwonenDe AOW-uitkering voor alleenstaanden ligt behoorlijk wat hoger dan die van echtparen. De reden hiervoor is dat de Social…
Reacties

Svanburen, 12-04-2017
Hallo, ik (woonachtig in NL) heb 2 kinderen in Letland (woonachtig in Letland bij de moeder). 1) Heeft het zin alimentatiebetalingen als aftrekpost op te voeren voor 2013, 2014, of wordt dat niet geaccepteerd? 2) De moeder ontvangt kinderbijslag, ik niet. Moet de kinderbijslag moeder vermeld worden? Met vriendelijke dank, SvB. Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste S. van Buren,
De betaalde partneralimentatie is fiscaal aftrekbaar. In Letland wordt de kinderbijslag inderdaad uitbetaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Emilee, 24-02-2016
Onze zoon is vanwege autisme vastgelopen in het basisonderwijs en dat dreigt nu ook te gebeuren op het middelbare. Hij zit op VMBO-bb niveau in de brugklas en heeft veel problemen op school, vooral door het gedrag van anderen. Nu overwegen we particulier onderwijs, met extreem kleine klassen, waar hij een veel hoger niveau (mavo/havo) zou kunnen halen omdat hij dan geen last heeft van klasgenoten door de structuur en aandacht die daar gegeven kan worden en de kleine klasjes. Is er een aftrekpost waaronder de schoolkosten (minimaal 10 000 euro per jaar) zouden kunnen vallen? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Emilee,
Daar is helaas geen fiscale aftrekpost voor.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marc Commandeur, 28-01-2016
Mijn zoon van 16jr wil een opleiding in België gaan volgen, en in totaal begint dit aardig in de hoge cijfers uit te komen. Zijn de kosten voor die opleiding aftrekbaar? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Marc Commandeur,
Uw zoon is pas 16 jaar en zal dus geen aangifte inkomstenbelasting doen. Voor de ouders zijn zijn studiekosten geen fiscale aftrekpost.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Desiree, 12-08-2015
Beste,
De zoon van mijn vriend wordt deze maand 18 jaar. Hij werkt 4 dagen in de week 32 uur volgens mij verdient hij 4,68€ per uur. 1 dag in de week gaat hij naar school. Hij woont nog thuis bij zijn moeder, zij krijgt bijstand. Is mijn vriend nog steeds alimentatieplichtig?

Alvast bedankt Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Desiree,
Dan heeft de zoon een inkomen van ongeveer 600 euro. Aangezien hij nog thuis woont, zou dat genoeg moeten zijn voor zijn kosten van levensonderhoud. Uw vriend moet het beëindigen of sterk verlagen van de kinderalimentatie dit wel eerst met de zoon bespreken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Victor, 03-07-2015
Beste Zeemeeuw,
Om aan de ex van mijn vrouw uit te leggen hoe het zit met de aftrek op de kinderalimentatie die hij betaalt, zicht ik naar een goed artikel op internet.
Talloze artikelen weten niet op een duidelijke manier over te brengen war het over gaat, laat staan met de tabellwn erbij.
Uw artikel wel.
Veel dank,

Victor de la Vieter Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Victor,
Graag gedaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jurgen Blume, 06-06-2015
Hallo
Ik betaal als Opa levensonderhoud voor mijn kleinzoon (26), die nu studies volgt aan de univ, om te vermeiden dat he werkt voor zijn levensonderhoud en zo het afsluiten van zijn studie vertraagt. Iz zoiets aftrekbar bij de aangifte?
M.v.g.
J.B. Reactie infoteur, 19-07-2020
Hallo Jurgen Blume,
Neen helaas. Alleen de ouders met kinderen ten laste hebben een verhoogde belastbare som. Wat betreft de studiekosten is de fiscale administratie in België van mening dat studiekosten fiscaal aftrekbaar zijn indien zij rechtstreeks gerelateerd zijn met de beroepswerkzaamheid die de belastingplichtige uitoefent op het ogenblik van de studie en noodzakelijk zijn voor de uitoefening ervan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C., 30-05-2015
Wij betalen alimentatie voor een kind uit een eerdere relatie van mijn partner (189 euro per maand). Hoe en hoeveel kan mijn partner terug ontvangen van de belasting? De jongen is nu 20 jaar, studeert nog en heeft geen baan.

gr C Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste C,
Hiervoor geen vervangende fiscale aftrekpost, wel een kinderkorting:

https://financieel.infonu.nl/belasting/90323-kinderkorting-2020-is-belastingvrij.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mark, 16-04-2015
Hallo

Wij betalen per kwartaal 1255 euro. Zijn zoon woont in Duitsland en is 15 jaar… Daar hebben ze vaste regels hoe hoog de alimentatie is… hoeveel kunnen wij terug krijgen van de belasting.

Gr mark Reactie infoteur, 19-07-2020
Hallo Mark,
Kinderalimentatie is niet fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Koen, 07-04-2015
Goedemorgen,

Ik heb een vraag over aftrekpost LOK.
Onze dochter is vorig jaar in april 19 jaar en heeft een chronisch ziekte, ze woont bij ons, zit op school en ontvangt elke maand tegemoetkoming voor schoolkosten van rond 100 Euro. Per kwartaal betalen we rond 750 Euro aan LOK. Mogen we deze kosten aftrekken? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Koen,
Helaas niet. Ziektekosten kunnen wel aftrekbaar zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mark, 01-04-2015
Hallo

Ik heb een vraag… wij betalen per kwartaal 1255… wat kunnen wij hier terug van krijgen.
Gr mark Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Mark,
Neen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Robert, 24-03-2015
Ik zou graag willen weten hoe ik een berekening moet maken als de kinderbijslag over beide ex-partners wordt verdeeld. Als alimentatieplichtige betaal ik 250 euro per maand maar krijg ook de helft van de kinderbijslag. Heb ik dan toch geen recht op aftrek, of coulant gezien recht op de helft van de aftrek en hoe zou ik dat in de aangifte kunnen aangeven? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Robert,
Er is geen recht op de aftrekpost kosten levensonderhoud kind.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tim de Haan, 19-03-2015
Voor mijn dochter die vorig jaar 19 was betaal ik € 240 per maand als kinderalimentatie. Zij studeert aan het MBO en heeft dus recht op studiefinanciering. Echter is de wetgeving zeer krom op dit punt. Ze ontvangt ongeveer € 100 per maand studiefinanciering. Als ze zou werken en ongeveer € 900 verdient mag ik de kosten wel aftrekken. Nu ontvangt ze studiefinanciering en mag ik het als gescheiden ouder niet de kosten aftrekken. Erg vreemd. Is mijn conclusie terecht?
Met vriendelijke groet, Tim de Haan Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Tim de Haan,
Als uw dochter voldoende zou verdienen om in haar levensonderhoud te voorzien, zou dat het geval zijn geweest.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wynand, 19-03-2015
Goedemorgen, Onze dochter die in Augustus 2013 18 jaar werd, heeft in November 2013 haar toenmalige studie gestaakt. Zij heeft vanaf Januari t/m September geen studie/baan gehad en is gelukkig in Oktober weer aan een studie begonnen die ze geweldig vind. Dus vanaf Januari t/m September is ze van ons afhankelijk geweest en heeft ze geen studiefinanciering ontvangen. Ik heb werkelijk wat zij `kost`… zo heb ik haar nooit bekeken, maar ik wil toch graag gebruik maken van de aftrek.
Welk redelijk bedrag mag ik invullen zonder dat ik problemen krijg, want ik heb geen bonnetjes van kleding of eten bewaard?
Kunt U mij hiermee helpen? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Wynand,
De Belastingdienst kan altijd om een onderbouwing van een aftrekpost vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pierre, 09-03-2015
Voor haar MBO opleiding heeft mijn dochter stage gelopen in Leeuwarden. Aangezien de afstand Eindhoven Leeuwarden niet dagelijks bereisbaar is heb daarom 3 maanden lang een kamer voor haar moeten huren. Ook heeft ze geen OV jaar kaart dus deze kosten kwamen daar ook nog bovenop. Dit geldt overigens ook voor haar dagelijkse reiskosten Eindhoven Den Bosch. Omdat ze nog geen achttien was hebben we uiteraard wel kinderbijslag voor haar gekregen. Zijn deze kosten als levensonderhoud kind aftrekbaar dan toch aftrekbaar. Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Pierre,
Er is helaas geen recht op de aftrekpost kosten levensonderhoud kind.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ri, 06-03-2015
Ik begrijp het. Bedankt voor het antwoord. Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Ri,
Graag gedaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ri, 06-03-2015
Hartelijk dank voor uw reactie van 4 maart.
U bedoelt dat 'aannemelijk" geen zekerheid biedt of het bewijzen met bonnetjes wat geen zekerheid geeft? Wil namelijk niet het risico lopen dit bedrag terug te moeten betalen na verloop van tijd. Vandaar ook mijn vraag of deze aftrek terecht is om hier gebruik van te maken in onze situatie? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Ri,
Als u alles kunt aantonen met bonnetjes, hebt u meer zekerheid rond deze uitgavenpost.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Astrid, 04-03-2015
Mijn zoon van 18 is per jan. 2014 gestopt met zijn studie en heeft 5 maanden gewerkt. Moet ik zijn loon verrekenen met zijn kosten voor levensonderhoud? Of is er een bepaalde hoogte van zijn loon waarvan af gerekend wordt? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Astrid,
Relevant is of uw zoon door zijn loon in zijn eigen levensonderhoud kon voorzien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ri, 04-03-2015
Beste Zeemeeuw,
Is de aftrek onderhoudskosten ook te gebruiken als je zoon (in zijn geval is hij moeilijk ergens te plaatsen ivm. autisme) niets met alimentatie te maken heeft? Wij zijn namelijk niet gescheiden.
Hij is in 2014, 3 kwartalen thuis geweest. Eerste kwartaal nog stufi door ROC (kon dit niet aan, dus gestopt).
Heeft dus geen inkomen, geen uitkering, helemaal niets.
Moeilijk om onderhoudskosten zoals eten, energie enz. te bewijzen voor de belastingdienst?
Tenzij ik uitga van 10 euro p. dag voor voeding, maandelijkse energiekosten bijv. verdeel door 4 personen(gezin), telefoon 16,50 abonn. per maand, etc. Hiermee kom ik wel aan dat kwartaalbedrag.
Ik kan niet alles dan aantonen door bonnetjes in zijn situatie?
Is dit acceptabel voor de belastingdienst? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Ri,
Aannemelijk is een ruimer begrip dan bewijzen op basis van bonnetjes, dit biedt mogelijkheden maar geen zekerheid.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dennis, 11-02-2015
Hoe is het geregeld, als je een samengesteld gezin bent met de kosten en eventueel aftrekposten daarvan. Ik ben stiefvader en betaal redelijk veel voor mijn stiefzoon, fiets voor school, iPad voor school, snel over de duizend euro kosten. Kan ik daar eventueel ook wat van aftrekken? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Dennis,
De kosten van levensonderhoud omvatten ook een fiets en ipad voor school, vervoerkosten, gewone kleding, eten en dergelijke.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lin, 07-01-2015
Ik ben gescheiden en samen zijn we co-ouders. De ene week zijn de kinderen bij mij, de andere week bij mijn ex. Ik ontvang kinderalimentatie (voor kost en inwoning), nu heeft mijn ex gevraagd of ik het jongste kind bij hem wil inschrijven, zodat hij voor 2015 nog belastingaftrek heeft. Het is serieus geld. Volgens mijn ex zou ik erop vooruit gaan, maar ik snap niets van alle regels, die ik erover gelezen heb. Gewoon erin toestemmen? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Lin,
Als er maar één kind is, is er waarschijnlijk geen groot voordeel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

E. En S., 05-12-2014
Wij betalen 410,17 per maand voor de kinderen van mijn man. De kinderen zijn nu 15 en 19 jaar de oudste werkt fulltime en heeft een beperking. Moeder ontvangt nog steeds alle alimentatie op haar rekening omdat de oudste volgens haar niet in staat is zijn geld te beheren. Ze zou bewindsvoerder zijn maar wij hebben hier nog nooit papieren van gezien. Is het nog redelijk dat wij alimentatie betalen voor de oudste en kunnen wij ook afdwingen om het op de rekening van de jongvolwassene te storten. Wij krijgen namelijk ook het rekeningnummer niet. Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste E. En S.,
Eenmaal 18 jaar, maakt u een afspraak met het kind zelf en stort u het geld gewoon op diens rekening.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henriette Mica, 27-06-2014
Een vraag ik woonsamen. Mij vriend betaald elke maand kinderalemetatie voor 2 kinderen. Is dat aftrekbaar? Nu word er van zijn ex geld gevraagd voor beide voor studiekosten. Ben je dat verplicht? En tot hoever kan zei gaan voor de kosten? Een kind word 18 per augustus 2014. Het andere kind is 16.H.Mica Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Henriette Mica,
1. De kinderalimentatie die uw vriend betaalt, is in 2020 niet aftrekbaar.
2. Beide ouders zijn aansprakelijk te stellen voor het levensonderhoud van een kind totdat het 21 jaar oud is. Niet alleen de vader.
3. Als een kind 18 jaar wordt, betaalt de vader in dit geval de kinderalimentatie direct aan het kind en spreekt eventueel met het kind een nieuw bedrag af.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Adriana, 09-04-2014
Wij hebben een dochter van 19 jaar die nov.2013 met haar studie is gestopt. Hoe bereken je wat haar kosten in levensonderhoud zijn en hoe moet je dit aantonen als je van de belastingaftrek gebruik wil maken? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Adriana,
De kosten van levensonderhoud zijn alle kosten die worden gemaakt om normaal te kunnen leven. Het is vaak een kwestie van deze uitgaven bijhouden en bonnetjes of afschriften bewaren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mario, 02-12-2013
Ik betaal alimentatie voor mijn kinderen. Op de voorlopige aanslag 2014 staat vermeld dat ik een aftrekpost heb van een x bedrag, maar dat staat onder box 1, kan ik dit zo laten of is dit veranderd voor 2014 en moet het naar box 3, naar de zogenaamde LOK.

Bedankt,
Mario Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Mario,
De LOK was in box 1 van de inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Judith, 01-10-2013
Hallo
Mijn man heeft een dochter uit een eerder huwelijk van 16 jaar. Wij betalen per kwartaal 615 euro alimentatie aan haar moeder. Nu is er de regel dat je een gedeelte wat je terug mag vragen aan de belastingdienst dat weet ik, maar nu is mijn vraag mag ik dan ook nog geld terug vragen voor uitwonende kinderen. Want wij krijgen geen kinderbijslag voor haar maar wij maken ook kosten voor voor zijn kind in de zin van kleding, voeding, toiletartikelen, vakanties.

alvast bedankt Reactie infoteur, 19-07-2020
Hallo Judith,
Pas vanaf 18 jaar wordt het onderscheid tussen uitwonend en thuiswonend gemaakt in het mbo.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M., 19-09-2013
Hallo,

Ik betaal nu per kwartaal 408 euro kinderalimentatie voor 3 kinderen. Dit is zo berekend omdat daarin tevens de aftrek levensonderhoud zit verwerkt. Betekent dit voor mij in 2014 (of is het 2015?) een strop omdat ik die aftrek niet meer ontvang? Moet ik dan opnieuw een alimentatie laten berekenen en vast laten leggen? Dat wordt een duur grapje als dat zo is. en een emotioneel lastig.

Bedankt Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste M,
Hiervoor komen nieuwe afspraken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marcel, 18-09-2013
Het is wel leuk bedacht dat de aftrekpost levensonderhoud kind wordt afgeschaft. Bij de bepaling van de ruimte voor kinder- en partneralimentatie is echter met deze aftrekpost en het resulterende belastingvoordeel wel rekening gehouden. Betekent dit dat ik de kinderalimentatie nu eenzijdig kan laten herzien of moet ik mij gelijk maar aanmelden voor een schuldhulp-regeling bij een instantie? Ik denk dat vele gescheiden ouders met alimentatieverplichtingen nog niet door hebben dat deze afschaffing de alimentatiebetaler erg hard gaat raken. Hierdoor zullen alimentatiebetalers het laatste stukje inkomensruimte verliezen of in betalingsproblemen terecht kunnen komen omdat de vastgestelde alimentatiebedragen niet zomaar aangepast kunnen worden. Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Marcel,
Eenzijdig herzien is niet toegestaan. Daarvoor zult u weer naar de rechter moeten, helaas.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 13-12-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.