Nieuwe kinderalimentatie 2018 - 2019 en 2020

Nieuwe kinderalimentatie 2018 - 2019 en 2020 Of de nieuwe kinderalimentatie al in halverwege 2019 ingaat of dat we tot 2020 of 2021 moeten wachten is nog even de vraag. Eerst moet daarvoor het wetsvoorstel van de Tweede Kamer leden Recourt en Van der Steur (Van Oosten) zijn aanvaard. Dat de kinderalimentatie aan wijziging toe is, daar is iedereen wel van overtuigd. De huidige berekening van de kinderalimentatie is te ingewikkeld, leidt tot veel discussie, houdt te weinig rekening met de verdeling van zorgtaken en is voor de ouders een grote last. Hoe ziet de nieuwe kinderalimentatie er dan uit, hoe in 2017, 2018 of 2019 en wat verandert er? Kinderalimentatie wordt voor een studerend kind mogelijk tot 23 jaar.

Kinderalimentatie 2017 en 2018

De berekening van de kinderalimentatie is ook in 2017 nog een ingewikkeld proces waarbij al gauw twee kampen ontstaan: die van de achterblijvende ouder en die van de kostwinner die een nieuw leven gaat beginnen. En dan zijn er de Tremanormen die alleen een indicatie geven van wat de kostwinner vele jaren voor het kind zal moeten betalen. Maar iedereen weet dat de wereld in werkelijkheid anders in elkaar steekt. Natuurlijk zijn er twee ouders en is er vaak een kind, maar beide ouders hebben daarna ook een eigen leven, gaan vaak een nieuwe relatie aan, combineren werk met zorg, hebben eigen zorgtaken en ook een eigen inkomen. Het zwart-wit beeld van kostwinner en niet-kostwinner bestaat in veel gevallen niet meer. Bovendien verandert er allerlei regelgeving die van invloed is op de koopkracht van de ouders. Waar de kosten van levensonderhoud van een kind tot 2015 nog fiscaal aftrekbaar zijn, is dat in 2015 en 2016 al niet meer het geval, waardoor voor de betalende partij de netto lasten toenemen. Tegelijkertijd kan een alleenstaande ouder vanaf 2015 een beroep doen op een extra kindgebonden budget door de toevoeging van een alleenstaande ouderkop, waardoor de ontvangende partij extra inkomen heeft waarmee rekening kan worden gehouden. Alimentatie en kinderalimentatie leiden tot veel onenigheid. Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) heeft zijn handen vol aan de inning van achterstallige alimentatie en rechters zijn druk met het bepalen van de hoogte van de alimentatiebedragen en het behandelen van allerlei verzoeken tot wijziging van de te betalen alimentatie. Het wetsvoorstel van de Tweede Kamer leden Recourt en Van der Steur moet dit allemaal wat eenvoudiger, redelijker en transparanter maken. Het voorstel is in 2016 aanvaard door de Tweede kamer en het plenaire debat in de Eerste Kamer moet nog worden gepland. Initiatiefnemer Van der Steur is vervangen door Van Oosten.

Kinderalimentatie 2018, 2019 en 2020, de voorgestelde veranderingen

De belangrijkste veranderingen die worden voorgesteld zijn:
  • Beter aansluiten bij het ouderschapsplan, zorg, kindgebonden kosten alimentatie.
  • Er komt een minimumbijdrage per ouder.
  • Beide ouders dragen bij aan de kinderalimentatie.
  • Stiefouder of nieuwe partner betaalt niet mee.
  • Rekening houden met veranderde kindregelingen.
  • Kinderalimentatie tot 23 jaar bij een studerend kind.
  • Alimentatieduur partneralimentatie van maximaal vijf jaar. Uitzonderingen hierop zijn er wel. Bij een huwelijk langer dan vijftien jaar, waarbij de persoon die recht heeft op alimentatie korter dan tien jaar voor zijn of haar pensioen zit, is de alimentatieduur maximaal tien jaar. Als er kinderen onder de 12 jaar zijn, dan is de alimentatieduur maximaal twaalf jaar.

Onderstaand volgt een toelichting.

Beter aansluiten bij het ouderschapsplan, zorg, kindgebonden kosten alimentatie

In het ouderschapsplan staat onder andere aangegeven wie in welke mate welke zorgtaken en opvoedingstaken op zich neemt. Dit laat zich vertalen in de te maken kindgebonden kosten (bijvoorbeeld de kosten van verzorging, kleding, sport, hobby, mobiele telefoon, zakgeld) en de verblijfkosten (bij wie slaap en woont het kind). Voor de kindgebonden kosten is er een inkomensafhankelijke tabel met forfaitaire bedragen voor drie leeftijdsgroepen: tot zes jaar, zes tot twaalf jaar en twaalf tot drieëntwintig jaar. Deze forfaitaire kosten worden geacht te worden betaald door de ouder waar het kind staat ingeschreven. In het ouderschapsplan mag overigens anders worden afgesproken.

Kindgebonden kosten naar leeftijdcategorie kinderalimentatie, inkomen per maand (draagkracht):

Inkomen per maandtot 6 jaar6–12 jaar12–23 jaar
tot € 1.500€ 25€ 35€ 50
€ 1.500 tot € 2.000€ 35€ 50€ 70
€ 2.000 tot € 2.500€ 45€ 65€ 90
€ 2.500 tot € 3.000€ 55€ 80€ 110
€ 3.000 tot € 3.500€ 65€ 95€ 130
€ 3.500 tot € 4.000€ 75€ 110€ 150
€ 4.000 tot € 4.500€ 85€ 125€ 170
€ 4.500 tot € 5.000€ 95€ 140€ 190
€ 5.000 tot € 5.500€ 105€ 155€ 210
€ 5.500 tot € 6.000€ 115€ 170€ 230
€ 6.000 en meer€ 125€ 185€ 250

Wat de ouders in het plan hebben afgesproken over het verblijf van het kind of wat de rechter besluit, bepaalt wie wat van de verblijfkosten betaalt. Dit verblijfspercentage wordt als volgt vastgesteld:

Verblijfspercentage kind bij verdeling van de verblijfkosten:

Aantal nachten verblijfVerblijfspercentage, %
tot 190%
20-447%
45-6914%
70-9421%
95-11929%
120-14937%
150-16945%
170-18250%

Er komt een minimumbijdrage per ouder

Elke ouder wordt volgens het wetsvoorstel geacht minimaal 50 euro per maand bij te dragen in de kosten van levensonderhoud van een kind, dat is in 2019 nog 25 euro. De draagkracht van een ouder kan hoger zijn dan 600 euro per jaar, maar niet lager. Dat betekent ook dat zowel de kinderbijslag als het kindgebonden budget 2017, 2018 en 2019 geacht worden te worden uitgegeven aan het kind.

Beide ouders dragen bij aan de kinderalimentatie, andere bepaling van de behoefte

Zo dragen beide ouders bij aan de kinderalimentatie en niet alleen de kostwinner. Uitgangspunt is niet langer alleen het gezamenlijke alimentatie-inkomen zoals dat bestond voor scheiding, maar ook dat van na de scheiding. Waar in eerdere jaren de behoefte van een kind werd vastgesteld op basis van wat het tijdens het huwelijk nog gewend was, wordt nu ook gekeken naar de extra kosten en andere levensstijl die de ex partners na het huwelijk zullen hebben en van invloed zijn op hun draagkracht. Als dit post huwelijk inkomen genoeg is om in een behoefte te voorzien die vergelijkbaar is met die tijdens het huwelijk, zal dat het uitgangspunt zijn, maar als de koopkracht inmiddels lager is, zal ook de bijdrage aan het kind geringer kunnen zijn en moet het kind dus inschikken. Eenvoudig gezegd: als een kind 1000 euro gewend was, maar na het huwelijk dit bedrag niet meer haalbaar is, zal van een lager bedrag worden uitgegaan en kan een aanvulling tot het oude niveau pas plaats vinden als ook de koopkracht van beide ouders weer voldoende op peil is.

Stiefouder of nieuwe partner betaalt niet mee

Nieuw is dat een nieuwe partner of stiefouder niet kan worden verplicht om mee te betalen voor een kind uit een eerder huwelijk. Het mag natuurlijk wel, maar het hoeft niet.

Rekening houden met veranderde kindregelingen

Bij de vaststelling van de hoogte van de kinderalimentatie worden de kinderbijslag en het kindgebonden budget opgeteld bij het inkomen van de ouder die dit geld ontvangt. Het vervallen van de aftrek levensonderhoud kind heeft invloed op de draagkracht.

Kinderalimentatie tot 23 jaar bij een studerend kind

Tot 2019 is het nog zo dat ouders wettelijk verplicht zijn om naar draagkracht bij te dragen in de kosten van verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen en van 18 tot 21 jaar in de kosten van levensonderhoud en studie, omdat wordt uitgegaan van een de behoeftigheid van het kind. In het nieuwe wetsvoorstel wordt de bijdrageplicht beperkt tot de leeftijd van 18 jaar als het kind niet studeert. Studeert het kind wel, dan kan het recht op kinderalimentatie worden verhoogd tot maximaal 23 jaar. Daarvoor hoeft het kind niet naar de rechter.

Hoge Raad 9 oktober 2015 over de kinderalimentatie

Sinds 1 januari 2015 was er onduidelijkheid over de kinderalimentatie in relatie tot het kindgebonden budget. Met ingang van 9 oktober 2015 is die duidelijkheid er gekomen door een uitspraak van de Hoge Raad:
  • Bij de berekening van de door de ouders verschuldigde onderhoudsbijdrage voor hun minderjarige kinderen worden het kindgebonden budget en de daarvan deel uitmakende alleenstaande ouderkop niet in aanmerking genomen bij de vaststelling van de behoefte van het kind. Wel maakt dit deel uit van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt en kan zo de hoogte van de kinderalimentatie beïnvloeden.
  • Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen de alleenstaande ouderkop en de rest van het kindgebonden budget.

Regeerakkoord Rutte 3, gevolgen voor 2020

Het regeerakkoord van Rutte 3 spreekt over een herijking van het familierecht waaronder de kinderalimentatie. Een verdere wijziging van de hoogte van de kinderalimentatie en de rechten en plichten tot kinderalimentatie kan dus in 2019 of 2020 aan de orde zijn. In juni 2018 maakten de politieke partijen bekend hiermee vaart te willen maken. Voor velen is het ongetwijfeld jammer dat dit zolang moet duren. Op 6 december 2018 bleek een meerderheid van de Tweede Kamer voor een wetsvoorstel dat periode van partneralimentatie verkort. Uitvoering van deze initiatiefwet wordt waarschijnlijk vanaf 2020 mogelijk.

Conclusie berekening kinderalimentatie 2018, 2019 en 2020

De berekening van de kinderalimentatie blijft een hele rekensom, maar er is geprobeerd het wat eenvoudiger te maken om ruzies en misverstanden te voorkomen. De nieuwe forfaitaire bedragen moeten daarbij helpen. Bovendien worden beide ouders aangesproken om financieel bij te dragen. De minimale bijdrage per ouder is 50 euro per maand en kan naar gelang het inkomen verder oplopen. Ondanks de vereenvoudigingen kan het inschakelen van een financieel expert nog steeds geen kwaad.

Lees verder

© 2015 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Bijdrage kosten levensonderhoud kind: de kinderalimentatieBijdrage kosten levensonderhoud kind: de kinderalimentatieDe kinderalimentatie is een bijdrage en gedeeltelijke tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud die u voor een kin…
Aftrek alimentatie 2018 en 2019 & alimentatie 2020 en 2021Aftrek alimentatie 2018 en 2019 & alimentatie 2020 en 2021Alimentatie in 2018, 2019, 2020 of 2021 en andere onderhoudsverplichtingen voor de ex-partner zijn mogelijk een aparte a…
Belasting betalen over partneralimentatie in 2019 en 2020Belasting betalen over partneralimentatie in 2019 en 2020Partneralimentatie is voor velen een gruwel, maar voor wie recht heeft op alimentatie is dit vaak ook een belangrijke br…
Hoe bereken je de kosten levensonderhoud kind?Hoe bereken je de kosten levensonderhoud kind?De kosten van levensonderhoud van een kind spelen een belangrijke rol om te berekenen of je recht hebt op kinderbijslag,…

Voordelig uitgaan: Goedkoop stappenVoordelig uitgaan: Goedkoop stappenVoordelig uitgaan kan op verschillende manieren, en kan je veel geld opleveren. Stappen is voor veel mensen namelijk een…
Geld verdienen met SpreadshirtGeld verdienen met SpreadshirtEr zijn ontzettend veel mogelijkheden om op het internet geld te verdienen. Spreadshirt is een grote en bekende internat…
Bronnen en referenties
  • Tweede Kamer

Reageer op het artikel "Nieuwe kinderalimentatie 2018 - 2019 en 2020"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Rolinda, 02-09-2020 17:00 #322
Hallo,
De vader van mijn zoon van 13, betaalt al jaren een bedrag van 125e pmnd, dit is nog nooit veranderd, nooit verhoogd. Mijn zoon komt om t weekend bij hem. Aangezien hij nu ouder wordt en dus ook meer kosten krijgt(middelbare school, duurdere kleding schoenen enz). Wij hebben nog nooit samen gewoond (wel zoon erkend ) er is dus geen gezinsinkomen geweest. Ik ontvang toeslagen en heb werk. Er valt overigens niet over te praten met hem. Nu vraag ik me af hoeveel hij eigenlijk behoort te betalen en hoort het sws niet elk jaar omhoog te gaan? Waar kan ik zijn voor antwoorden. Mvg Rolinda Reactie infoteur, 05-09-2020
Hallo Rolinda,
Elk jaar wordt er een wettelijk percentage bekend gemaakt waarmee de alimentatie mag worden verhoogd:

https://financieel.infonu.nl/belasting/38270-alimentatie-is-fiscaal-aftrekbaar.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maggie, 17-08-2020 12:52 #321
Beste,

Mijn partner betaalt iedere maand 380,- voor zijn dochter die bij zijn ex woont.!
Zij wordt deze maand 21 jaar en conform het convenant dient hij tot die leeftijd te betalen.
Zijn zoon woont overigens al meer dan 8 jaar bij hem in huis.Zijn dochter heeft al jaren niets van haar laten horen.
Reageert niet op zijn berichten. Hij weet ook niet wat voor opleiding zij ueberhaupt volgt,
Hij weet dat ze onlangs verhuist zijn maar ook daar is hij niet van op de hoogte gesteld noch door zijn ex noch door zijn dochter.
Nu is mijn partner 'bang' dat hij voor zijn dochter nog door moet betalen omdat hij vernomen heeft dat dit voor studerende kinderen aangepast is naar 23 jaar. Dus is mijn vraag… een convenant is toch leidend in dit?
Bij voorbaat dank, Reactie infoteur, 23-08-2020
Beste Maggie,
De kinderalimentatie houdt op bij 21 jaar maar een onderhoudsverplichting kan langer doorlopen als een kind behoeftig is. Als dat het geval is (meestal is dat namelijk niet zo), dan zal de dochter naar de kantonrechter moeten gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Irene, 22-07-2020 22:11 #320
Goede Dag,

Tijdens de rechtszaak, in 2016, waarin bepaald is, dat mijn zoon bij mij en mijn nieuwe partner mocht komen wonen, heeft de rechter tevens vanwege verminderde inkomsten, de kinderalimentatie opnieuw vastgesteld. De rechter heeft een bedrag per kind vastgesteld en aangezien mijn dochter gedeeltelijk bij haar woont, betaal ik haar het vastgestelde bedrag voor 1 kind. Mijn zoon bezoekt zijn moeder conform uitspraak 3 uur in de week Nu is mijn zoon deze week 18 jaar geworden. Betekent dit dat moeder het minimale bedrag van 25 of 50 euro aan mijn zoon verschuldigd is? En zo ja, betekent dit, dat als zij dit moet doen, de kind alimentatie voor mijn dochter met dat bedrag verhoogd moet worden? Uit de uitspraak blijkt dat de Kinderalimentatie voor beiden bepaald op een X bedrag per maand, gedeeld door 2, is bedrag per kind, eigen aandeel moeder is in mindering gebracht op dit bedrag, het verschil betaal ik haar al jaren, geïndexeerd. Verneem graag waar mijn zoon, die nog studeert, recht op heeft en wat dat eventueel voor mij betekent. Vriendelijke groet Reactie infoteur, 25-07-2020
Goede dag Irene,
Het gerechtelijk vonnis is wat in uw geval geldt tot het moment dat er een ander besluit wordt genomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hilda, 08-07-2020 12:30 #319
Dag,

Mijn ex woont momenteel in Parijs. Hij runt daar een bedrijf wat momenteel niet zo goed draait. Hij betaalde maandelijks ruim €500 alimentatie voor onze 2 zoons. De laatste maanden maar de helft. Sinds onze scheiding probeert hij onder elke vorm van alimentatie uit te komen. Zo ook nu weer via zijn advocaat een verzoek om niets meer te betalen. Mijn oudste zoon is meerderjarig.

Ik ga beslist niet akkoord met zijn verzoek en wil de alimentatie gewoon ontvangen. Ik heb het geld bovendien ook echt nodig. Ik werk fulltime en kan het hoofd net boven water houden. De kinderen gaan beiden naar school en hebben dit geld ook nodig.

Vragen: ik heb een recente beschikking van de rechtbank en wil het lbio inschakelen. Is dit verstandig en kan dit met iemand die in frankrijk woonachtig is?

Ik ga het verzoek van hem afwijzen en stel hem aansprakelijk voor de reeds opgelopen achterstand van de alimentatie. Liefst wil ik bij de rechter mijn zegje doen over hoe ik over de situatie denk. Het is zijn eigen besluit geweest om naar frankrijk te verhuizen en een risicovol avontuur aan te gaan met het starten van een bedrijf, terwijl de kinderen nog enkele jaren alimentatie dienen te ontvangen. Kan ik alles gewoon afwachten totdat het voor de rechter komt? Of moet ik een advocaat nemen, wat mij weer duizenden euro’s kost? Wat is het handigst op dit moment?

Kan mijn oudste zoon een advocaat inschakelen? Hij is ook not amused. Reactie infoteur, 10-07-2020
Dag Hilda,
Ja, u kunt het LBIO verzoeken om te bemiddelen bij de inning van alimentatie in het buitenland. Probeer het eerst met het LBIO, zij zullen de eerste stappen zetten en zullen u verder adviseren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pierre, 29-06-2020 13:37 #318
Beste,

Ik heb 2 kinderen van 20 en 18. Zij wonen bij hun moeder. Ik betaal in totaal 600€ alimentatie pm. Beiden doen al ruim een jaar een bbl opleiding en verdienen respectievelijk 1400€ en bijna 1000€ pm.
Over een paar maanden ga ik samenwonen met mijn nieuwe partner. Zij heeft 2 kinderen van 15 en 18 en wij gaan samen een huishouden vormen. Zij ontvangt ook 600€ pm voor beide kinderen.

Ivm de bbl opleiding die mijn kinderen volgen en hun inkomsten daaruit, heb ik recht op vermindering van de alimentatie? Reactie infoteur, 05-07-2020
Beste Pierre,
Dat is vrijwel zeker het geval, maar daarvoor moet u een nieuwe afspraak maken met uw kinderen (niet zomaar stopzetten dus, ook al denkt u dat u een te groot bedrag overmaakt).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bren, 13-06-2020 18:08 #317
Mijn vriend heeft een kind van 8 jaar en betaalt hier netjes voor. na mijn mening een hoog bedrag kind is niet erkend en komt niet bij ons. wij hebben een samenlevingsovereenkomst en ik heb een dochter van 14 jaar waar mijn vriend ook voor zorgt.

Nu geeft moeder van kind aan dat ze meer geld wil. omdat kind zorgkosten heeft wat niet 100 procent gedekt wordt.
En omdat ze geen kindgebonden budget krijgt omdat haar moeder bij haar woont. En dus haar toeslag partner is. Waardoor er te veel geld binnenkomt en ze daar geen recht op heeft. Ook wil ze omdat ze ms heeft de dagopvang waar kind heen gaat uit school op ons verhalen. Kan dit allemaal zomaar? Reactie infoteur, 15-06-2020
Beste Bren,
Dat doordat er meer geld binnen komt bij de ex, uw vriend meer moet gaan betalen omdat dit ten koste van het kindgebonden budget gaat, is prematuur. Laat ze maar eerst een solide draagkrachtberekening maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Thea, 12-06-2020 18:15 #316
Mijn partner heeft 3 kinderen, waarvan de oudste onlangs 18 is geworden, wij betalen keurig elke maand alimentatie, er is geen contact tussen mijn partner en de kinderen, wij willen graag de alimentatie rechtstreeks op het nummer van het kind betalen, maar hebben dit nummer niet, nu hebben we alles geprobeerd om aan dit nummer te komen( sms whatsapp/mail/aangetekende brief) maar geen reactie, er is wel contact met de moeder, deze stelt namens haar zoon, dat het naar haar rekeningnummer moet, nu krijgen we een brief van de deurwaarder, dat we moeten betalen op haar rekeningnummer, kan dit zomaar? Reactie infoteur, 15-06-2020
Beste Thea,
Juist als een kind 18 jaar wordt, hoeft de kinderalimentatie niet meer te worden gestort op de rekening van de ex maar op de rekening van het kind. Rol deurwaarder is dus onduidelijk of het moet zo zijn dat u bent gestopt met betalen. Neem daarom contact op met de deurwaarder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anneliese, 01-06-2020 12:46 #315
Beste Zeemeeuw,
We zijn in 2011 volgens nederalnds recht gescheiden. Mijn oudste wordt volgend jaar 21 en woont in Spanje, heet daardoor geen recht op nederlandse studiefinanciering en werkt naast haar studie, waar ze een kleine 400 euro per maand mee verdient. Mijn ex is hertrouwd, werkt 36 uur per week en heeft drie nieuwe kinderen. Hij bewwert nu dat hij niets meer hoeft te betalen aan haar (mede vanwege die drie nieuwe kinderen) en stopt zijn bijdrage op haar 21ste verjaardag. Zelf werkt hij in een hoge functie bij een bank (wrs tussen de 90 en 110.000 euro) en zijn vrouw is arts en hoofd van een afdeling. Kan hij zijn handen van haar aftrekken en zo nee, hoe lossen we dat op?

Anneliese Reactie infoteur, 02-06-2020
Beste Anneliese,
Als uw dochter 21 jaar wordt vervalt de kinderalimentatie maar dat betekent niet dat ze geen beroep meer kan doen op een bijdrage van de ouders. Dit is bijvoorbeeld aan de orde als ze studeert en duidelijk onvoldoende zelf kan voorzien in haar levensonderhoud. Stopt uw ex toch gewoon en is jij niet over te halen, dan kunt u de casus voorleggen aan een kantonrechter.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gappie, 15-05-2020 13:35 #314
Heb een zoon bij een vrouw, zij is weer hertrouwd en nu gaat ze scheiden moet ik dan weer alimentatie betalen voor mijn zoon van 16? Reactie infoteur, 15-05-2020
Beste Gappie,
Het kan zijn dat u weer kinderalimentatie moet betalen, dit hangt van de inkomens af. De stiefouder telt niet meer mee, maar wel de eventueel door de stiefouder betaalde partneralimentatie en uiteraard het inkomen van de ex.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

West, 28-04-2020 13:34 #313
Zoon wordt eind juni 21, studeert aan hbo, nog minimaal 2 jaar te gaan. Wat is de wetgeving over de alimentatie die hij nu ontvangt van zijn vader. Waar heeft hij nog recht op komende studiejaren. Blijft zijn alimentatie hetzelfde? Bedrag is opnieuw vastgesteld in 2015. Reactie infoteur, 01-05-2020
Beste West,
De wettelijke alimentatieverplichting vervalt dan zodra uw zoon 21 jaar is. Alleen als een kind van 21 jaar en ouder behoeftig is, kan het nog een beroep doen op zijn ouders. Uiteraard is een vrijwillige bijdrage mogelijk of kan het zijn dat er eerder afspraken zijn gemaakt voor na 21 jaar (natuurlijke verbintenis).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

X., 21-04-2020 14:56 #312
Ik woon samen met mijn vrouw, zij had al 3 kinderen. 2 jaar geleden zijn wij de trotse ouders geworden van ons kindje. Om alles goed geregeld te krijgen, zijn wij een geregistreerd partnerschap aangegaan. De vader van de 3 kinderen heeft altijd gezegd mij niet willen te verplichten tot een financiële onderhoudsverplichting, zeker omdat ik indirect al aan de kinderen meebetaal. Naïef in vertrouwen is gebleken. Nadat mijn vrouw en ik een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan kwamen de eerste brieven van zijn advocaat, voor nihil-stelling van de kinderalimentatie. Ondertussen (anderhalf jaar verder) zijn wij financieel stuk geprocedeerd, en is voor ons hoger beroep niet meer haalbaar. De rechter heeft het volgende geconstateerd: 3 kinderen kosten volgens Nibud 1255 euro, draagkracht moeder is 250 euro, draagkracht biologische vader is 350 euro en draagkracht stiefouder is 400 euro. Evengoed een flink tekort onder aan de streep, maar toch heeft vader recht op gecorrigeerde zorgkorting, wat neerkomt dat stiefvader 400 euro moet bijdragen en vader 120 euro voor een totaal van 3 kinderen (40 euro per kind). Ook vader is getrouwd met een nieuwe partner. Het voelt zeer onterecht dat stiefvader meer moet bijdragen dan vader en moeder samen, dit terwijl onze draagkrachten (inkomsten) zeer weinig van elkaar verschillen. Het is mijn inziens oneerlijk dat de biologische vader zijn financiële verplichting op de stiefvader afwentelt. Wat is de verwachting van de nieuwe wet? En hoe zou bovenstaande wel kunnen worden gerechtvaardigd? Reactie infoteur, 23-04-2020
Beste X,
De nieuwe wet zou voor een stiefvader veel gunstiger uitvallen. Overigens als de vader opnieuw getrouwd is en zijn vrouw heeft inkomen of als de vader meer inkomen heeft, kan de bijdrage bij de huidige wet ook weer veranderen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Abdel, 17-04-2020 12:23 #311
Gescheiden 2018, ik betaal alimentatie €300 voor een dochter deze wordt binnenkort 18 jaar ik heb geen contact met haar (zij wil geen contact met mij houden), ik ben hertrouwd mijn vrouw werkt niet ik heb een kind van 8 maanden en mijn vrouw is zwanger, wordt de alimentatie minder? Reactie infoteur, 19-04-2020
Beste Abdel,
Een extra kind dat door u wordt verzorgd, betekent dat de kinderalimentatie omlaag kan gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Whoopi, 26-03-2020 01:22 #310
Mijn huidige man heeft sinds 5 jaar geen contact meer met zijn dochter. Heeft toen ze 18 was alimentatie stopgezet omdat hij niet wist of ze nog op school zat. Hij wou de alimentatie rechtstreeks ook aan haar uitbetalen als ze nog op school zat. Hij heeft wel via familie en andere kennissen gehoord dat ze werkte. Vervolgens hoorde hij niks van haar. Nu is ze blijkbaar in september 2019 een studie gaan volgen waar hij niks vanaf wist. Hij had in augustus wel een brief gehad van het duo. Maar hij gaat niet zijn financiële gegevens afgeven zonder dat hij weet waarvoor. Dat terwijl hij in juni nog mailcontact heeft gehad over de spaarrekening die hij heeft afgegeven. Ze heeft nergens over gepraat dat ze ging studeren. Alleen dat alles geregeld was met de rekeningen. Nu na ruim een jaar krijgt hij een brief van een advocaat. Ze eiste alimentatie. Ipv met vader zelf contact op te nemen. Later kwam er ook nog bij dat ze geld wou hebben voor studie. In zijn convenant staat een vasstaand bedrag in voor alimentatie voor 2 kinderen. Nu eist haar advocaat 3x zoveel als wat hij eigenlijk zou moeten betalen. Kan dit zomaar en er wordt meteen naar de rechtbank gestapt zonder te proberen er zo uit te komen. Is hij wettelijk verplicht om mee te betalen aan studiekosten als hij niet is ingelicht door zijn dochter. Zij heeft toch ook plicht om haar vader in te lichten Reactie infoteur, 28-03-2020
Beste Whoopi,
1. Uw man is niet verplicht om mee te betalen aan de studie als de dochter zich redt met de studiefinanciering die ze krijgt. De brief van DUO zal wel te maken hebben met de aanvullende studiefinanciering die kan worden gegeven als de ouders een relatief laag inkomen hebben.
2. Iemand kan zomaar naar een advocaat en de rechter stappen, maar ook een rechter zal dat waarschijnlijk raar vinden en aangeven dat ze eerst gezamenlijk uit moeten proberen te komen.
3. Laat die advocaat die claim maar eens onderbouwen, want veel geld vragen kunnen we allemaal, maar dat wil niet zeggen dat er ook recht op bestaat. Misschien heeft ze ook nog een bijbaan naast de studiefinanciering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bas, 13-03-2020 13:02 #309
Wordt het dan goedkoper voor de betalende ouder of is de berekening gewoon anders? Reactie infoteur, 14-03-2020
Beste Bas,
Goedkoper kun je niet zomaar zeggen, want de alimentatie loopt langer door (23 jaar) en er is een minimumbijdrage. Wel is er een andere verdeling tussen ouders en hoeft een stiefouder niet mee te betalen. Het is dus vooral anders.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sylvan, 05-03-2020 07:33 #308
Beste,
Volgende maand word ik 21 en ik studeer nog. Mocht de wet veranderen voordat ik 23 ben en mijn diploma behaald heb, heb ik dan ‘alweer’ recht op mijn alimentatie? Reactie infoteur, 05-03-2020
Beste Sylvan,
U valt niet onder de nieuwe regeling, omdat u (eerder) al kinderalimentatie kreeg.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Charlene Bender, 03-03-2020 19:19 #307
Mijn vriend betaalt voor zijn 2 kinderen kinderalimentatie bij zijn ex. Nu heeft hij bij een andere vrouw nog 1 dochter gekregen waar hij ook alimentatie voor betaalt.
Nu na de herberekening via een advocaat, stelt de advocaat dat de behoefte van de 2 eerste kinderen omhoog is gegaan omdat er een 3e kind is geboren bij een andere vrouw.
Klopt dit?
Kan de behoefte omhoog gaan bij de eerste 2 minderjarige kinderen omdat er een halfzusje bij is gekomen bij een andere vrouw? Reactie infoteur, 06-03-2020
Beste Charlene Bender,
Laat die advocaat dat maar eens uitleggen. Kijk, als alle kinderen in één gezin zitten, kunnen tijdelijk de kosten hoger zijn als er extra oppas, opvang of hulp nodig is. Anders lijkt me niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lien, 03-03-2020 12:48 #306
Mijn alimentatie is in 2013 bepaald. Nu heeft mijn ex geen werk meer en heeft besloten geen alimentatie meer te betalen. Er wordt gesproken dat iemand altijd minimaal 25 euro moet betalen voor 1 kind. Gaat dat voor mij ook op?
En als de nieuwe wet doorgaat wordt dat dan 50 euro per kind? Reactie infoteur, 06-03-2020
Beste Lien,
Uw ex kan niet zomaar besluiten dat hij geen alimentatie meer betaalt. Het minimum gaat ook voor u op, maar u hoeft daarin helemaal niet mee te gaan totdat een rechter daartoe besluit.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yas, 28-02-2020 12:11 #305
Wanneer gaat de nieuwe wet in? Reactie infoteur, 29-02-2020
Beste Yas,
Met de partneralimentatie is het gelukt, maar met de kinderalimentatie gaat het allemaal niet zo snel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pat, 22-02-2020 13:14 #304
Hi,

Situatie gescheiden sinds 2018, co ouderschap jochie 8 jaar, nu nieuwe relatie (niet geregistreerd/gehuwd). Betaal KA aan mijn ex. Geen partneralimentatie. Gaat met de nieuwe wet dit ook veranderen voor mij KA en nieuwe partner? En wat als als de wetswijziging ingaat en dat ik dan ga trouwen? Wat gebeurt er dan met KA en partnerinkomen? Reactie infoteur, 24-02-2020
Hi Pat,
Als u met uw ex hebt afgesproken dat er gen partneralimentatie wordt betaald, verandert de nieuwe wet dit niet. U mag dat onderling zo afspreken. De kinderalimentatie hoeft ook niet te veranderen, want die werd al vastgesteld voordat de wet er was.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan B., 18-02-2020 17:39 #303
Dag, gesteld dat de wetswijziging ingaat op een zeker moment in 2020 of 2021, geldt dat dan alleen voor ‘nieuwe gevallen’ of ook voor kinderen die nog geen 23 zijn en studeren van ouders die eerder dan het van kracht worden van de wijziging zijn gescheiden? Reactie infoteur, 21-02-2020
Beste Jan B,
De nieuwe wet zal voor nieuwe gevallen van alimentatie gelden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A., 14-02-2020 05:20 #302
Mijn dochter van 17 besluit plots om bij vader te gaan wonen, ik wil graag een proefperiode omdat vader veel weg is. Zij wil zich direct later overschrijven, ik krijg dus geen KA meer en kinderbijslag. Dit kan dus zomaar zonder overleg? Moet ik nu KA aan ex betalen? Er is heel slecht contact. Ik heb alles de laatste 10 jaar betaald ex werkte nergens aan mee. Hoe werkt een nieuwe KA berekening met een tijdelijk contract? Reactie infoteur, 16-02-2020
Beste A,
Juridisch gezien mag uw minderjarige dochter niet zomaar ergens anders gaan wonen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 12-02-2020 13:46 #301
Wat is de onderhoudsplicht van stiefvader per 2020. Geregistreerd partnerschap en moeder heeft een uitkering. Ik zie staan niet verplicht tot betalen. Klopt dat? Reactie infoteur, 16-02-2020
Beste Anoniem,
Een stiefvader is onderhoudsplichtig voor een kind dat in 2020 deel uitmaakt van zijn gezin. Het is wel de bedoeling dat dit gaat veranderen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pascal, 14-01-2020 08:38 #300
Stiefdochter van bijna 20 doet HBO bachelor. Eist levensonderhoud van vader. Ze kan niet met geld omgaan en besteed het aan feestjes drank drugs en tabak. Ze krijgt lening studiefinanciering en heeft zo bijna 1000 euro per maand. Besteed het geld ook aan dure abonnementen, maar wil nog meer geld (500) omdat ze behoeftig is. Wij willen door haar gedrag niet bijdragen aan haar levensonderhoud. Ze heeft enorm veel geld van ons gestolen en ons gezin in levensgevaar gebracht. Het kromme is dat ze meer geld te besteden heeft dan ik als stiefmoeder verdien. Hebben wij een kans van slagen om niet bij te dragen aan haar levensonderhoud? Reactie infoteur, 19-01-2020
Beste Pascal,
Het kind wil meer geld dan eerder is afgesproken, hieraan hoeft u niet mee te werken zonder dat ook een kantonrechter dit besluit.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sandra, 10-01-2020 18:30 #299
De dochter van mijn ex wordt in november 2020 alweer 21 jaar.
Zij studeert voorlopig nog, woont bij haar moerder en heeft een bijbaantje.
Mijn partner betaald de KA aan haar zelf vanaf haar 18e jaar.

A) is het inmiddels al bekend Wanneer het nieuwe wetvoorstel in gaat, is dat in 2020 of kan de nieuwe wetvoorstel ook pas in 2021 in gaan of bv afgewezen worden?
B) Als het in gaat in 2020 voordat zijn dochter 21 jaar wordt moet mijn partner dan KA betalen tot haar 21 jaar of t/m haar 23 jaar?

Na 17,5 jaar KA betalen zouden we erg blij zijn als we op haar 21e jaar van de KA betalingsplichting af zullen zijn.
Ze voelen zich bij alles al volwassen, maar blijven maar hun hand ophouden.

We horen het graag. Reactie infoteur, 13-01-2020
Beste Sandra,
Het nieuwe wetsvoorstel is nog niet ingegaan en de eindleeftijd voor de kinderalimentatie is dus nog steeds 21 jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janus, 09-01-2020 20:49 #298
Mijn vrouw is al tijden ziek, heeft geen inkomen maar er zijn wel meer extra kosten, wij hebben samen ook een zoontje. Omdat mijn draagkracht al lang veel minder is, kan dit dan uitkomen op minder KA te betalen aan mijn ex? Reactie infoteur, 10-01-2020
Beste Janus,
Aantoonbaar hogere lasten die uw draagkracht verzwakken, kunnen tot een aanpassing van de alimentatie leiden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees, 08-01-2020 12:45 #297
Mijn zoon van 20 is niet behoeftig studeert niet en werkt. Wilt geen overleg met mij. Als ik wil stoppen krijg ik lbio op mijn dak. Volgens lbio mag ik niet stoppen met betalen zonder overleg. Maar hij weigert elk contact. Mag ik met de nieuwe regeling zomaar stoppen met betalen? Reactie infoteur, 10-01-2020
Beste Kees,
Zomaar stoppen is niet toegestaan helaas. Wilt u er toch vanaf, dan zult u naar de rechter moeten gaan. Als u dat van plan bent, maak dan een dossier waaruit blijkt dat u overleg wilt maar het kind weigert.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 07-01-2020 15:39 #296
Hallo,

Graag zou ik willen weten wat de status is van dit voorstel? Ik kon alleen in behandeling vinden online. Mocht ik ergens anders moeten informeren, bijvoorbeeld een politieke partij/partijlid dan hoor ik graag bij wie ik terecht kan om deze informatie op te vragen.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet. Reactie infoteur, 07-01-2020
Hallo Anoniem,
In behandeling inderdaad.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeannette, 02-01-2020 11:26 #295
Mijn dochter is in november 18 jaar geworden, gaat naar het MBO, krijgt een aanvullende studiebeurs. De ouderbijdrage voor zowel haar vader als voor mij zijn op nihil gesteld. Volgens haar vader hoeft hij nu ook geen alimentatie aan haar te betalen. Ik weet niet beter dan dat kinderalimentatie en studiefinanciering los van elkaar staan en dat een eventuele wijziging in alimentatie via de rechter geregeld moet worden. Of verandert dit ook in de nieuwe alimentatie wetgeving? Reactie infoteur, 05-01-2020
Beste Jeanette,
Hoofdregel is dat de vader met de dochter afspraken maakt over de alimentatie totdat zij 21 jaar is en niet zomaar de alimentatie mag stoppen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Addie, 24-12-2019 14:08 #294
Dus als ik het nu wel goed begrijp, is de nieuwe regeling voor kinderalimentatie alleen van toepassing op nieuwe gevallen nadat de regeling ingaat en niet voor degene die al meer dan 10 jaar de volle mep betalen? Reactie infoteur, 27-12-2019
Beste Addie,
Dat klopt inderdaad.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Valerie, 22-12-2019 19:26 #293
Goedenavond

Ik heb even een vraagje.

Mijn echtgenoot die is getrouwd geweest en heeft een dochter van 24 jaar uit zijn eerste huwelijk. Zij gaat nog altijd naar school ( tweedekansonderwijs). alle zij zegt dat toch, want wij krijgen niks van papieren waaruit dat blijkt.

Maar nu met die nieuwe wet vroeg ik mij af of wij nog steeds alimentatie moeten betalen in 2020. Het gaat eigenlijk om wel wat geld in de maand en mijn echtgenoot ziet zijn dochter al jaren niet meer.

Graag kijk ik uit naar uw antwoord. Reactie infoteur, 24-12-2019
Goedenavond Valerie,
Als uw dochter niet behoeftig is, hoeft u geen alimentatie meer te betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Addie, 20-12-2019 11:14 #292
Wij betalen al 14 jaar lang kinderalimentatie voor de 2 kinderen van mijn man.
Over 1 jaar wordt de een 21 jaar en over 3 jaar wordt de tweede 21 jaar.
Heb ik goed begrepen dat wij dus niet aan de nieuwe regeling van 23 jaar hoeven te voldoen?
Bij het ene bericht lees ik dat het wel moet en bij het andere dat het alleen geldt bij nieuwe gevallen nadat de regeling is in gegaan.
er valt een enorme last van je af als je na 17 jaar eindelijk van die hoge lasten af bent. Reactie infoteur, 22-12-2019
Beste Addie,
Klopt de grens ligt ook in 2020 nog bij 23 jaar. Uitzondering hierop is een behoeftig kind dat moet kunnen terugvallen op zijn (beide) ouders.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Uma, 18-12-2019 01:52 #291
Vraag 1 betreft: Ik vang mijn neefje van 16(bijna 17) op. Vader betaalde moeder kinderalimentatie van 180,- p/m in co-ouderschap. Hij maakt dit bedrag nu aan mij over als verzorger. Moeder weet hiervan en is akkoord. Moeder zit in schuldsanering en heeft zeer weinig inkomen. Vraag 1 is of zij ook haar deel kinderalimentatie over zou moeten maken?

Vraag 2 betreft: Neefje gaat in febr.2020 BBL opleiding doen en 4 dagen werken 1 dag naar school. Vader geeft aan dat dan de Kinderbijslag dan stopt, hij ook de kinderalimentatie aan mij stop wil zetten en geeft aan dat zijn zoon dan zelf kostgeld aan mij zou kunnen overmaken, vanwege zijn verdiensten. Wat zijn in deze situatie ieders rechten en plichten? Reactie infoteur, 22-12-2019
Beste Uma,
1. Omdat moeder in de schuldsanering zit, kan de door haat te betalen kinderalimentatie (voor zover daarvan sprake is) op nihil worden gesteld tot na de schuldsanering.
2. Waarschijnlijk krijgt de vader wel kinderbijslag door een wetswijziging in 2020:

https://financieel.infonu.nl/geld/135762-wijzigingen-kinderbijslag-2018-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marcel, 11-12-2019 19:52 #290
Heb 2 zonen één wordt 18 in mei en heeft werk. De andere is 15 jaar.
Kan ik de alimentatie tegen die tijd gewoon door twee delen, waarvan een deel naar mijn ex gaat voor de jongste. En de andere helft naar de oudste. Ex zit in schuldsanering en wil alimentatie van de oudste behouden. De oudste is zelfvoorzienend… Reactie infoteur, 15-12-2019
Beste Marcel,
U kunt de (verdeling van) de kinderalimentatie veranderen, als uw ex daarmee akkoord is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tine-Marie, 10-11-2019 19:25 #289
In april 2020 wordt mijn dochter 21 en is studerende. Kinderalimentatie stopt.
Kan dat verlengd worden omdat het kind studeert en zo ja wat voor stappen kan er worden ondernomen Reactie infoteur, 12-11-2019
Beste Tine-Marie,
Ouders mogen altijd hun kind nog financieel bijstaan als het 21 jaar is geworden en studeert, maar de wettelijke plicht daartoe ontstaat pas als een kind behoeftig is of hieromtrent eerder afspraken heeft gemaakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joma, 08-11-2019 10:45 #288
Waar kan ik terug vinden wat de status is van de aanvraag voor deze nieuwe wet? en of weet iemand waar ik moet informeren om dit na te vragen? Zou graag wat meer druk willen doen erop om zo de wet zsm er door te hebben. Reactie infoteur, 08-11-2019
Beste Joma,
U kunt altijd een mailtje sturen naar een politieke partij of kamerlid.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 07-11-2019 22:03 #287
Hallo,
Het is mij heel onduidelijk of een nieuwe partner invloed heeft op het kindalimentatie?
Wij zijn vanaf 2016 uit elkaar en ex heeft nu samen en woning gekocht met de nieuwe partner. De advocaat wat ik aan de telefoon had zei van niet. En hier lees ik van wel?
Als ik het opnieuw zou laten berekenen volgend jaar, wordt het inkomen van de nieuwe partner dan ook mee gerekend, omdat ons plan van 2016 is?
Vind het een beetje verwarrend want de nieuwe regels zouden gelden voor de nieuwe gevallen. Mocht dat komen te vervallen dat de nieuwe partner z'n inkomen mee gerekend wordt.

Groetjes Reactie infoteur, 08-11-2019
Beste Anoniem,
Voor de kinderalimentatie verandert er voor u niets. De kinderalimentatie kan wel veranderen (omlaag gaan), als de ouder waar het kind woont een nieuwe partner krijgt en daarmee trouwt. Anders niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elise, 30-10-2019 22:47 #286
Vraag: mijn stiefzoon wordt over 1 week18, woont bij zijn moeder. Hij volgt een LOI cursus VMBO. Hij ontvangt geen studiefinanciering omdat het geen MBO opleiding is. Hij ontvangt 290 alimentatie van mijn partner in de maand. Mijn partner was er niet mee eens dat hij zou stoppen met school en dat hij een LOI cursus zou gaan doen, dit staat ook op papier. Zijn ex heeft dit toch geregeld. Zijn zoon wil niet werken en zijn ex vindt dat ook niet nodig. Als hij werkt, werkt hij zwart. Nu heeft zijn ex nog alimentatieverhoging aangevraagd, kan dat zomaar? Wij vinden dat hij erbij kan werken. Kan je zijn zoon dwingen om te werken of kan je juist alimentatie inhouden als hij 18 is? Reactie infoteur, 31-10-2019
Beste Elise,
Als een zoon van 18 niet fulltime studeert, mag van hem worden verwacht dat hij op zoek gaat naar werk en in de huidige economische omstandigheden snel werk vindt. Een rechter zal zeer waarschijnlijk niet akkoord gaan met "ik hoef niet te werken en als ik toch werk, doe ik dat zwart". De fiscus uiteraard ook niet. Dit rechtvaardigt ook niet een verhoging van de kinderalimentatie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Stef, 27-10-2019 19:18 #285
Beste,
Ik woon sinds augustus 2018 niet meer op hetzelfde adres als mijn partner waar ik formeel nog mee ben getrouwd onder hvw.
De gezamenlijke koopwoning is in januari 2019 verkocht.
Zij heeft eerst een half jaar een huurwoning gehad en heeft sinds juli 2019 een koopwoning met een zeer lage hypotheek.
Ik heb vanaf augustus 2018 tot mei 2019 bij mijn moeder gewoond en heb per mei 2019 een eigen woning zonder hypotheek.
Wij hebben 4 kinderen, de oudste woont volledig bij mij en staat ook op mijn adres ingeschreven en is 18. De andere 3 kinderen staan bij hun moeder ingeschreven. In de periode van augustus 2018 tot augustus 2019 hebben deze 3 kinderen (14, 12 en 9) volledig bij hun moeder gewoond. Vanaf eind augustus 2019 zijn deze 3 kinderen om en om 7 dagen bij hun moeder en dan 7 dagen bij mij. Vooruitlopend op fomaliseren van ontbinden huwelijk en overeenkomen ouderschapsplan etc zijn wij reeds gestart met co-ouderschap waarbij opgemerkt dat oudste kind altijd bij mij is en de andere 3 dus om en om op 50% basis.

Ik zit nu in ZW en mijn inkomen is minder dan 50% van mijn inkomen in 2018. Ik ga nooit meer het inkomen verdienen van toen.
De moeder werkt en heeft daarmee eigen inkomen. KBS en toeslagen en (toekomstig) KGB komt allemaal op haar rekening binnen. Mijn vraag is of er (door mij of door de moeder) KA betaald dient te worden indien de kinderen om en om bij de ene en de andere ouder verblijven? En hoe is het gesteld met behoefte vs draagkracht? En welke regels worden gehanteerd cq per wanneer zal er (als er sprake van is) KA betaald behoeven te worden? Reactie infoteur, 30-10-2019
Beste Stef,
De kinderalimentatie gaat officieel pas in, zodra jullie gescheiden zijn en dus niet vanaf augustus 2018. Dat is voor de berekening ook belangrijk omdat uw inkomen inmiddels een stuk lager is dan vorig jaar. Nu u een laag inkomen hebt, kan het best zijn dat zij (bij scheiding) aan u kinderalimentatie verschuldigd is. Een berekening op basis van de meest recente cijfers kan dat uitwijzen. Bij een fifty-fifty verdeling van het verblijf van de kinderen, zou het niet onlogisch zijn om de kinderbijslag en het kindgebonden budget ook in tweeën te delen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ingrid, 24-10-2019 17:50 #284
Mijn partner en zijn ex hebben het co-ouderschap beëindigd. In 2017 is een alimentatie berekening gemaakt door de rechtbank, maar deze is uiteindelijk ook weer verworpen door de rechtbank. Partijen hoefde geen alimentatie te betalen. Nu is de situatie gewijzigd naar een zorgregeling met 1 weekend in de 14 dagen voor mijn partner omdat door een vechtscheiding het uitvoeren van een co-ouderschap niet meer mogelijk was, vooral niet voor de kinderen. Er moet nu een alimentatie berekening plaatsvinden. Welke tabel kindbehoefte moet gehanteerd worden? 2017 (welke berekening dus verworpen is) of de tabel van 2019. Reactie infoteur, 27-10-2019
Beste Ingrid,
Als de zorgverdeling vanaf een bepaalde datum verandert, zou ook het ouderschapsplan aangepast kunnen worden met een nieuwe afspraak over de kinderalimentatie die vanaf dat moment gaat gelden. De input van gegevens zijn de op dat moment actuele cijfers.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Geert, 24-10-2019 08:38 #283
Beste, in mijn convenant staat alleen vastgesteld dat ik alimentatie moet betalen voor mijn minderjarige kinderen.
(2008) mijn zoon van ruim 18 jaar studeert niet. Over andere leeftijden is niks vastgelegd. En werkt vermoedelijk contact was altijd goed. Tot ik begon of hij zichzelf kon onderhouden. Sindsdien negeert hij elk contact en dreigt met het lbio.
Wat kan ik doen in deze ben ik nog verplicht om te betalen. Reactie infoteur, 27-10-2019
Beste Geert,
Als een kind van 18 jaar is, regelt u met het kind de eventuele onderhoudsplicht. Maar als een kind niet studeert, kan die aan het werk en kan de onderhoudsplicht vervallen. Uw situatie is een lastige: het convenant is met uw ex gesloten, maar uw kind is nu zelf meerderjarig. Gewoon stoppen zou volgens het convenant mogen, maar niet volgens de wet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

D. Trump, 15-10-2019 15:19 #282
Hallo, kan mijn ex een herberekening afdwingen van de kinderalimentatie? Wij hebben een convenant waarbij de KA op een correcte manier is geregeld en jaarlijks geïndexeerd. Ook hebben we afspraken gemaakt per mail, gesprek en over de app over de periode van 18-21 jaar. Mijn oudste zoon is nu bijna 19 en zit op zijn luie **** en doet niets, maar krijgt wel de KA plus een vrijwillige bijdrage. Klopt het dat de KA niet opnieuw berekend hoeft te worden omdat de KA wordt bepaald naar aanleiding van de levensstandaard ten tijde vooraf de echtscheiding? Mijn salaris is in de tussentijd ook niet noemenswaardig (prijsindexeringen) veranderd. Reactie infoteur, 18-10-2019
Hallo D. Trump,
De kinderalimentatie is inderdaad gebaseerd op de levensstandaard ten tijde van de echtscheiding, maar inkomens kunnen wijzigen, iemand kan gaan samen o.i.d. en dat kan een herberekening rechtvaardigen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marcel, 10-10-2019 13:19 #281
Gaat de nieuwe wet kinderallimentatie ook gelden voor allimentaties die nou al lopen. Mijn dochter is net 18 jaar geworden dus zij krijgt nou tot haar 21e de allimentie op haar rekening.
Ik lees nou dat ze dat willen gaan ophogen naar 23 jaar?
Of geld dat alleen voor nieuwe allimentaie? Reactie infoteur, 10-10-2019
Beste Marcel,
De nieuwe regeling zal gelden voor de nieuwe gevallen nadat de regeling in werking is getreden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem2019, 09-10-2019 12:10 #280
Goedemorgen,
De ex van mijn vriend wil een herberekening laten maken voor alimentatie voor zijn dochter, deze is een aantal jaren geleden op nihil gezet omdat hij in de schulden zat. Hij is nu zelfstandige en hij betaalt haar school, buskaart, telefoonabonnement, spaart elke maand voor haar zilvervloot, betaalt haar sport. Zij krijgt kinderbijslag en kindgebonden budget.
Zou hij op basis hiervan dan toch nog kinderalimentatie moeten gaan betalen?
In principe lijkt mij op deze manier de kosten voor het levensonderhoud voldoende te zijn verdeeld. Reactie infoteur, 10-10-2019
Goedemorgen Anoniem2019,
Uit de herberekening van de kinderalimentatie wordt duidelijk wat de ex zou moeten betalen als hij niet van alles direct zelf aan zijn dochter zou betalen. Zo blijkt ook of hij eigenlijk al te veel uitgeeft. De hoogte van zijn inkomen (en dat van de ex) zijn daarbij bepalende factoren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pws, 04-10-2019 10:09 #279
Hallo,

Ik vroeg me af wat de status is van de nieuwe wet- en regelgeving. De aanpassing van de partneralimentatie is al enige tijd goed gekeurd, dus mijn verwachting was dat de aanpassing van de kinderalimentatie daarna zou volgen.

Het nieuwe voorstel is namelijk makkelijker en duidelijker en zou veel discussie schelen.

Hoor het graag.

Met vriendelijke groet,
PWS Reactie infoteur, 05-10-2019
Beste Pws,
Een begrijpelijke redenering, maar kennelijk ligt de kinderalimentatie politiek gevoeliger.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bram, 19-09-2019 12:06 #278
In 2013 ben ik gescheiden en is de kinderalimentatie vastgesteld. T.g.v. de scheiding heb ik van 2016 tot juni 2019 in de WSNP gezeten. Mijn ex-partner heeft mij via een advocaat bericht dat ze een herberekening wil van de kinderalimentatie. Er is een omgangsregeling. Zelf woon ik nu samen (niet geregistreerd, niet getrouwd) met mijn nieuwe partner en haar dochter (10). Op internet lees ik dat het inkomen van mijn nieuwe partner niet meetelt, maar, voor de draagkrachtberekening wordt er wel vanuit gegaan dat zij de helft van de woonlasten betaalt. Zij werkt part-time en draagt ook de financiële zorg voor haar kind (vader is niet in beeld en heeft geen gezag meer, betaalt derhalve ook geen kinderalimentatie). Wordt hier in een nieuwe draagkrachtberekening rekening mee gehouden of kijken ze sec naar het feit dat mijn partner werkt (ongeacht inkomen) en wordt er standaard van uit gegaan dat zij 50% meebetaalt? Alvast dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 22-09-2019
Beste Bram,
Alimentatie is maatwerk. Als uw partner 50% van de woonlasten betaalt, zou uw draagkracht omhoog gaan, maar er zijn ook situaties denkbaar waarbij de partner niet voor 50% bijdraagt. Is dat het geval dan moet u dat inbrengen en niet akkoord gaan met de veronderstelde 50%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eric, 15-09-2019 23:32 #277
Vraag: In ons ouderschapsplan hebben we financiële afspraken gemaakt over de kindkosten. Ik zorg 50% van de tijd voor mijn dochter van 5. De relatie was voordat dochter 1 was al verbroken. (ik ben meer een zaaddonor geweest maar kan dit niet bewijzen) Dochter staat ingeschreven bij moeder, zij ontvangt KGB en alle KB. Moeder ontkent sinds een jaar rechtsgeldigheid van ouderschapsplan en is een rechtszaak begonnen om mij 155,- euro per maand kinderalimentatie te laten betalen. Het ouderschapsplan is niet door een rechtbank bekrachtigd maar wel door ons beide ondertekent en op elke pagina geparafeerd.
Kan moeder zomaar de rechtsgeldigheid ontkennen en zoeken naar een verandering van omstandigheden om de TREMA-normen te gaan toepassen? In het ouderschapsplan staan nog meer afspraken dan alleen financiën.
Ik ben zeer tegen het hanteren van de TREMA-normen alleen al omdat ik dan de status krijg van niet-verzorgende ouder! ik zorg precies 50% van de tijd voor mijn dochter.
Moeder heeft een eigen bedrijf en verdient onder bijstandsniveau! maar huurt wel midden in een grote stad een kantoor. Wat kan ik hier tegen doen? Qua inkomen is het appels met peren vergelijken. Ik werk in loondienst en zij is zzp-er.
Ik ben eerlijk gezegd nogal boos over de hele situatie, voelt als geheel onrechtvaardig en als ik het TREMA-rapport lees ben ik dadelijk helemaal de pineut omdat ik niet kan eisen dat moeder meer inkomen genereert.

Alvast bedankt voor een reactie. Reactie infoteur, 17-09-2019
Beste Eric,
Een door beide ouders ondertekend ouderschapsplan is een tweezijdig ondertekend plan dat niet zomaar eenzijdig ter zijde kan worden geschoven. Maar een kwestie kan altijd ook aan de rechter worden voorgelegd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tom, 13-09-2019 16:01 #276
Hallo,
ik ga jammer genoeg voor een tweede maal scheiden:(. Hierdoor kom ik natuurlijk alleen te staan en is er dus ook maar 1 inkomen meer… Ik moet onderhoudsgeld voor mn 2 kinderen uit mijn eerste huwelijk betalen (200€). Kan ik een herziening van het onderhoudsgeld aanvragen of een andere verdeelsleutel van de bijzondere kosten? De kinderen verblijven 65% bij de moeder en 35% bij mij. Kunnen de bijzondere kosten bijvoorbeeld aan diezelfde verdeelsleutel berekend worden? Reactie infoteur, 16-09-2019
Hallo Tom,
Als bij de kinderalimentatie rekening is gehouden met het inkomen van uw tweede partner, is uw inkomen en draagkracht zonder partner lager en kan de kinderalimentatie desgevraagd door de rechter worden herzien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mirjam, 09-09-2019 20:05 #275
Goedenavond,
Mijn vriend betaalt (scheiding in 2016) alimentatie voor zijn twee dochters (€ 340 per kind). Dit schooljaar startte zijn jongste dochter (17 jaar) met een BBL-opleiding. Zij verdient nu ongeveer € 400 per maand. De alimentatie is opgebouwd uit de kosten voor kost-en inwoning maar ook voor sport, leuke dingen, kapper enzovoort. Is het mogelijk nu de dochter zelf geld verdient en zelf deze uitgaven kan bekostigen, het alimentatiebedrag te verlagen? En als de moeder het er niet mee eens is, zijn er dan nog mogelijkheden om hierover overeenstemming te bereiken? Heeft deze nieuwe aankomende wet misschien nog invloed op deze situatie? Reactie infoteur, 14-09-2019
Goedemorgen Mirjam,
Zolang een kind nog geen 18 jaar is, wordt er bij de kinderalimentatie geen rekening gehouden met de eigen inkomsten van een kind. De nieuwe wet helpt helaas ook niet want die geldt voor nieuwe gevallen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jolanxe, 04-09-2019 20:45 #274
Goedendag
Mijn partner met wie ik 15 jaar samen leef heeft een zoon van 18 jaar die bij zijn moeder woont,
Nu heeft de zoon een advocaat ingeschakeld om voor onderhoudsplicht. Vader heeft de zoon elk weekend en schoolvakanties in huis gehad, maar sinds maart 2018 is er een conflict ontstaan waardoor hier geen contact meer mee is. Nu gaat het om het volgende, vader heeft mail ontvangen van de advocaat van zijn zoon, zoon eist hoge bedragen pm aan onderhoud, vader heeft de advocaat teruggemaild dat hij zijn zoon wil bijstaan op financieel gebied maar dat het bedrag te hoog is, Vader krijgt geen huurtoeslag of zorgtoeslag, de huur bedraagt al meer dan 1/3 van zijn inkomen en dan nog alle vaste lasten per maand, nu wordt vader voor de rechter gedaagd door zoon. Mijn vraag, kijkt de rechter ook naar onze vaste lasten en basis behoeften of gaat dat genegeerd worden. Vader kan ook geen advocaat inschakelen omdat hij deze niet kan betalen en vader krijgt ook geen advocaat van onvermogen omdat hij net boven het inkomensgrens zit.
Vader voelt zich heel beroerd hierom en heeft ook nooit aangegeven om niet te betalen, alleen vraagt de tegenpartij bedragen die voor ons niet te doen zijn, de advocaat van de tegenpartij wil nu ook al voor de rechtszaak zijn inkomens gegevens hebben, vader heeft netto bedrag gemaild en vaste lasten, maar deze wil bewijzen zien. Is het nu verstandig om deze bewijzen aan de tegenpartij te laten zien of alleen aan de rechter wanneer de rechtszaak voorkomt.
Hoop dat u mij kan helpen, om wanhopig van te worden.
Gr jolande. Reactie infoteur, 10-09-2019
Goedendag Jolanxe,
Wat een vervelende situatie. Een rechter zal de gehele situatie bekijken en beoordelen wat redelijk is. De zoon woont bij zijn moeder, dus hoog zullen zijn kosten niet zijn. Bovendien kan de zoon, als hij niet gehandicapt is, ook zelf geld verdienen. Studeert hij, dan heeft hij recht op studiefinanciering. Nergens staat ook dat uw partner de tegenpartij zijn gegevens moet geven, zeker niet als het kennelijk de bedoeling is om naar de rechter te gaan. Wel is het belangrijk dat de rechter goed wordt geïnformeerd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bibi, 04-09-2019 19:09 #273
Dochter van 21 (moeilijk lerend) gaat na mbo2 gehaald te hebben nu mbo3 doen. 5 dagen school en kan daarbij niet werken omdat alle tijd en energie naar school gaat. Moet haar vader de alimentatie tot haar 23ste blijven betalen? Reactie infoteur, 07-09-2019
Beste Bibi,
Als een kind ‘behoeftig’ is (niet kan rondkomen) door bijvoorbeeld een handicap, dan blijft de onderhoudsplicht voor beide ouders ook na het 21ste jaar bestaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 29-08-2019 10:10 #272
Goedemorgen, sinds een aantal jaar heb ik geen inkomen meer wegens ziekte. Ik was als zzp'er niet verzekerd voor AO. Niet duidelijk is of ik nog kan gaan werken in de toekomst. Mijn partner waarmee ik samenwoon heeft wel een inkomen. Mijn kind woont de helft vd tijd bij ons, de andere bij zijn vader. Hij en z'n vrouw hebben beide een inkomen. Ons kind staat daar ingeschreven.
Mijn vriend heeft tot noch toe gezorgd dat mijn kind zijn leven kon voortzetten zoals hij gewend was bij ons thuis. Ik lees nu dat dit niet vanzelfsprekend is.
Naast de kinderbijslag stort mijn ex 45 euro kleedgeld op de rekening van ons kind.
Bij onze scheiding 15 jaar geleden hadden we afgesproken evt belastingvoordelen van waar het kind ingeschreven stond te te storten op een gezamenlijke rekening en elke maand een extra bedrag naar inkomen. In eerste instantie naar ieders tevredenheid. Dit bedrag is echter de afgelopen jaren alleen maar lager geworden van beide kanten. In mijn geval omdat mijn inkomen achteruit ging, in mijn ex z'n geval omdat ik steeds minder stortte.

Nu mijn inkomen helemaal is weggevallen:

Dien ik toch geld te storten, anders dan mijn deel kinderbijslag, ondanks ontbreken inkomen? Ik zie nl in bovenstaand artikel een minimum bijdrage staan. Dient mijn expartner meer te storten op de rekening dan de kinderbijslag, ook omdat zijn inkomen wel gestegen is gedurende de jaren of kom ik in aanmerking voor kinderalimentatie?

Alvast dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 01-09-2019
Goedemorgen Anoniem,
Als inkomens wijzigen, kan dat een goed moment zijn om nog eens naar eerdere afspraken te kijken en te bezien of de bijdrage omlaag dan wel omhoog kan. Het beste doet u dit in onderling overleg, anders is een rechtsgang nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

I. Roroa, 27-08-2019 17:11 #271
Hallo,
Mijn dochter van 19 jaar is klaar met haar studie grondstewardes.
Ze studeerde niet verder zoals ze voor de rechtbank zei afgelopen februari. Ik betaal na herziening 161 euro in de maand. Als ik het zo lees vandaag volgens de nieuwe wetsvoorstel, hoef ik dat niet meer te betalen na 18 jaar als ze niet meer studeer. Heb ik daar gelijk in? Of is die wetsvoorstel nog niet van kracht?
Mvg rudy Reactie infoteur, 30-08-2019
Hallo I. Roroa,
Het besluit van de rechter geldt en de nieuwe wet telt alleen voor nieuwe gevallen van kinderalimentatie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jesse, 26-08-2019 12:02 #270
Hoe staat het met de aanpassing omtrent artikel 1:395 betreft de bijdrage van de kinderalimentatie. Geldt dit alleen voor nieuwe gevallen, of ook voor oude gevallen met de bepaling wat de draagdracht is? Reactie infoteur, 27-08-2019
Beste Jesse,
De wetsaanpassingen gelden voor nieuwe gevallen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marianne, 22-08-2019 12:36 #269
Vraagje. Mijn dochter is 6. Ze heeft nooit kinderalimentatie ontvangen. Ze is ook niet erkend. En er is helaas geen contact.
Kan ik over een jaar of over een paar jaar alsnog besluiten kinderalimentatie te vragen? Reactie infoteur, 25-08-2019
Beste Marianne,
Het is helaas niet mogelijk om alimentatie met terugwerkende kracht te vragen. Alimentatie gaat op zijn vroegst in op het moment van verzoek tot alimentatie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annoniem Aaaaaaa, 20-08-2019 08:48 #268
Mijn stiefdochter woont sinds een paar maanden bij haar vader. Mogen wij nu de alimentatie van haar stopzetten of moeten wij doorbetalen aan de ex van mijn man? Reactie infoteur, 21-08-2019
Beste Anoniem,
Alimentatie kunt u niet zomaar stopzetten, omdat deze op basis van een overeenkomst of gerechtelijke uitspraak is vastgesteld. In onderling overleg kan de alimentatie wel worden gestopt of verminderd. Door de gewijzigde omstandigheden kunt u ook de kantonrechter om een uitspraak vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ton, 17-08-2019 12:08 #267
Goedemiddag,

Op 30 sept wordt mijn zoon 21 jaar en heb ik ruim 15 jr alimentatie betaald.
Er is geen contact tussen mij en mijn zoon slechts enkele mail en niet al te vriendelijk van zijn kant.
Per 30 sept stop ik met de alimentatie en heb hem enkele maanden geleden al een mail gestuurd met de mededeling dat per deze datum de alimentatie stopt.
Krijg hier echter 0 reactie op, ik ga er van uit dat ik mijn plicht heb gedaan mbt informeren van.

Gr
Ton Reactie infoteur, 19-08-2019
Goedemiddag Ton,
Dat lijkt me ook, wellicht komt er een reactie als het geld niet meer aankomt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karel, 13-08-2019 10:15 #266
Geachte,

Mijn dochter waarvoor ik alimentatie betaal word 21 jaar op 10 oktober.
Moet ik dan voor de maand oktober het gehele bedrag overmaken of mag het ook alleen voor de 10 dagen (dus maandbedrag gedeeld : door 30 x 10 dagen?,
En zij gaat vanaf aankomend schooljaar weer met een opleiding starten (na 2 jaar thuis te hebben gezeten) zijn de nieuwe regels al ingegaan dat je moet betalen tot de 23e of mag ik stoppen met betalen op 10 oktober?

Mvgr Karel Reactie infoteur, 14-08-2019
Geachte Karel,
Het hangt af van de afspraken die u met uw dochter hebt gemaakt toen ze 18 jaar werd. Tien dagen uitbetalen lijkt niet onlogisch, want na 21 jaar bent u nergens toe verpllcht zolang zij niet in armoede verkeert. Veel studenten hebben bovendien een bijbaan naast hun studiefinanciering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mary, 08-08-2019 06:06 #265
Ik ontvang 700 euro per maand alimentatie voor mijn kind. Dus 8400 euro per jaar. Blijkbaar kan ik mijn kinderbijslag verliezen door te groot bedrag. Moet ik dit aangeven aan belastingen. Mijn kind is 17j. Mijn advocaat geeft mij medegedeeld dat ik mijn kinderbijslag verlies omdat vader elke maand 700 euro betaalt voor kind plus extra kosten school enz…
Mvg
Mary Reactie infoteur, 10-08-2019
Beste Mary,
De kinderbijslag is belastingvrij en hoeft u dus niet op te geven aan de Belastingdienst. Zolang het kind op uw adres is ingeschreven zal dit geen probleem zijn. Als een kind elders woont, kunnen de onderhoudskosten (kosten van levensonderhoud) een probleem zijn, omdat u geacht wordt tenminste 420 euro per kwartaal aan uw kind kwijt te zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anomien, 26-07-2019 09:34 #264
Hallo ik heb een vraag. Mijn zoon wordt in november 21. Dus zou de alimentatie vervallen. Nu gaat hij verder met studeren. Gaat het nu dan door tot 23? Of moet hij nu een advocaat in handen nemen.

Hij gaat een bol opleiding doen. Hij heeft ook autisme. Wat nu?

Groetjes Reactie infoteur, 28-07-2019
Hallo Anoniem,
Als uw zoon geld tekort komt om in zijn levensonderhoud te voorzien, kan hij een beroep doen op de ouders waaronder ook de ex.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 04-07-2019 11:48 #263
Ik ben in 2014 gescheiden; kinderalimentatie is gebaseerd op de jaarrekening die mijn man overhandigde van zijn bedrijf ;€15.000,—… en dus werd de alimentatie volledig bij mij neergelegd; €450,— per kind. Direct na de scheiding heeft mijn ex-man een vaste baan aanvaard met een bovenmodaal inkomen. In het convenant staat dat ik betaal tot de studie van de kinderen is afgerond. Die (22 en 23 jaar)doen daar nu ieder ruim anderhalf jaar langer over. Oudste heeft ook een inkomen. Is mijn ex man verplicht bij te dragen aan de kinderalimentatie? En vanaf wanneer? En tot hoe lang ben ik verplicht bij te dragen aan de kinderalimentatie? Reactie infoteur, 06-07-2019
Beste Anoniem,
Voor beide ouders kan de onderhoudsplicht ook als een kind 21 jaar of ouder is doorlopen, maar moet een kind wel kunnen aantonen niet zelf in zijn onderhoud te kunnen voorzien. In geval van studiefinanciering en een eigen inkomen, zou een ouderlijke bijdrage niet nodig hoeven te zijn. Het lastige is wel dat in het convenant anders is beloofd. Dat betekent overleg met de kinderen of een gang naar de rechter.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jolande, 28-06-2019 15:47 #262
Goedendag
Mijn partner heeft een zoon die 18 is geworden, hij woont bij z'n moeder, mijn partner heeft hem alle weekenden vakantie's en feestdagen gesplit bij hem gehad, hij heeft ook een jaar bij ons gewoond nadat moeder hem eruit zette, en nu woont hij weer bij haar, Het gaat hierom, mijn partner heeft een brief van de advocaat gekregen of hij binnen 7 dagen even geld wilt overmaken volgens DUO berekening. Maar DUO stuurt ons een brief dat we niet verplicht zijn om te betalen, omdat hij dat zelf kan aanvragen. Mijn partner wilt best bijdragen, maar de hoogte is teveel voor ons wegens hoge maandlasten, nu hebben wij advies bij een advocaat gevraagd om alleen de gegevens te bekijken en te oordelen, als antwoordt een dag later van de advocaat kregen we te horen, ze kon er niks mee, dus we moeten het maar zelf uitzoeken, we hebben aangegeven dat we geen uren aan advocaat kunnen betalen, mijn partner heeft een baan en ik niet meer wegens atrose, Dat hij iets bij moet dragen oke maar het mag toch niet ten koste gaan van ons levensonderhoud dus de basis dingen, wij willen wel graag een dak boven ons hoofd houden. We hebben ook geen toeslagen en dergelijke bv huur en zorg. Nu moet hij de tegenpartij zelf dus de advocaat gaan berichten over een eventueel voorstel, Die brief van de advocaat was wel intimiderend, betalen binnen 7 dagen of er werden verder stappen ondernomen, Ik wil nog wel even vermelden omdat moeder in de bijstand zit hebben we altijd netjes onderhoudsplicht betaald aan de gemeente waar zij een uitkering van kreeg. Maar wat moeten we nu doen, Dat mijn partner iets moet betalen goed, maar zoon van 18 kan ook een aanvullend van de DUO krijgen. We hebben nu 17 maanden geen contact meer met partners zoon.
Gr jolande Reactie infoteur, 30-06-2019
Goedendag Jolande,
Vervelend.
De zoon is 18 jaar en heeft recht op studiefinanciering en dan is het zeker geen uitgemaakte zaak dat uw man nog steeds moet bijdragen. Nu plotseling meer moeten betalen lijkt al helemaal niet aan de orde, want waarop is dat gebaseerd. Een tweeregelige brief aan de advocaat lijkt voldoende: "In reactie op uw brief van [datum] laat ik u weten van DUO bijgevoegde brief van [datum, kopie brief DUO toevoegen] te hebben ontvangen waarin duidelijk staat dat ik niet hoef te betalen." U hoeft hierbij geen nieuw voorstel te doen, maar kunt even afwachten. Stop de brieven in uw dossier, want die kunt u nog nodig hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kjg, 27-06-2019 22:38 #261
Mijn expartner schijnt getrouwd te zijn en nu een stiefdochter en een zoontje te hebben waar wij niet van op de hoogte waren. Houdt zich ook niet aan het ouderschapsplan en heeft zo goed als geen interesse in onze dochter. Heeft in 2018 een huis gekocht voor echt veel geld en wil nu via advocaat terug naar € 100. Kan dit zomaar of is daar ook een nieuwe regeling voor? Reactie infoteur, 08-11-2019
Beste Kjg,
Uw ex-partner kan niet zomaar de kinderalimentatie verlagen. Wel zal zijn draagkracht veranderd zijn ten opzichte van het moment van scheiding doordat er een stiefdochter en zoontje zijn bijgekomen. Dat verlaagt zijn draagkracht. Anderzijds kan zijn inkomen zijn toegenomen. Een nieuwe berekening zal dan uitwijzen wat een redelijk bedrag is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pvz, 21-06-2019 16:09 #260
Kan de nieuwe getrouwde man van de ex vrouw van mijn partner een herberekening vd kinderalimentatie aanvragen?
Mijn partner en ik wonen samen en zoals ik hier lees word mijn salaris niet berekend.
Ik wil graag duidelijkheid hierover Reactie infoteur, 24-06-2019
Beste Pvz,
Als u een inkomen hebt, kan dat van invloed zijn op de draagkracht van uw partner doordat u een financiële bijdrage levert aan de huishouding. Hetzelfde geldt voor de partner van de ex.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

T. ter Braak, 14-06-2019 08:18 #259
Geachte,

Ik ben ook zeer geïnteresseerd in wanneer dit wetsvoorstel door gaat. Het ligt er al enige tijd en dit is nou eindelijk een wet die ook voor mij van belang is als stiefouder. Enig idee of er nog aan gewerkt wordt of hoe we hier meer gang in kunnen krijgen als burger?

Met vriendelijke groet,
T. ter Braak Reactie infoteur, 02-08-2020
Geachte T. ter Braak,
Nu de duur van de partneralimentatie als dossier is afgerond (duur wordt verkort), zullen de ogen weer gericht worden op de kinderalimentatie, maar snel gaat het momenteel zeker niet:

https://financieel.infonu.nl/geld/192275-hoe-lang-partneralimentatie-betalen-in-2019-2020-en-2021.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ap, 13-06-2019 00:27 #258
Beste,

Ik heb 2 kinderen momenteel( dochter 25 jaar en zoon 24 jaar). We zijn al 23 jaar gescheiden ik heb mijn dochter van 2 genomen en merendeels opgegroeid door oma en opa en mijn zoontje bij zijn moeder. Het contact tussen de kinderen is nooit verbroken. Ik ( vader) heb mijn kinderen geen alimentatie betaald omdat er was afgesproken als de kinderen financieel wat nodig zal zijn zou ik de verantwoordelijkheid nemen. De studies, zakgeld, vakanties, kleedgeld alles werd door mijn geregeld of opa oma. Nu 2 weken terug krijg ik spontaan een brief van Lbio of ik een grote bedrag aan alimentatie wilt betalen. Ik wil mijn ex het bedrag niet betalen dat verdient ze niet. Ze wilt ondertussen wel onderhandelen een x bedrag aan haar overmaken en dat zij het alimentatie dan niet door wilt laten gaan. Ten eerste mijn kinderen hebben het altijd goed gehad zelfs die willen het niet dat ik het betaal maar omdat mijn ex het heeft aangevraagd en ik wil liever het bedrag aan mijn kinderen betalen als dat ik aan mijn ex moet betalen. Hoe kan ik mij hier onderuit krijgen. Reactie infoteur, 15-06-2019
Beste Ap,
Gaat het echt om kinderalimentatie of partneralimentatie? Kinderen mogen immers vanaf 18 jaar zelf beslissen over stopzetting, daar is geen ouder bij nodig. Het beste neemt u contact op met het Lbio, wellicht zijn ze verkeerd geïnformeerd door uw ex. Verder lijken oudere vorderingen inmiddels verjaard te zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ronald, 17-05-2019 17:11 #257
Goedemiddag,

Ik ben sinds maart 2016 gescheiden en betaal nu nog kinderalimentatie voor mijn twee zonen van 17 en 15. Op het moment van scheiden was er een te grote restschuld op de woning, dat verkopen niet kon. Ik ben in de woning blijven wonen en ik heb de jongens 10 dagen per maand. In het convenant staat opgenomen dat als één van de partijen de woning wil verkopen de andere partij daarin moet meewerken. Nu heeft mijn ex-partner, zonder mij te informeren, in maart een makelaar in de hand genomen om de woning te verkopen. Omdat ze met de helft van de winst twee operaties wil uitvoeren die niet door het ziekenfonds vergoed worden. De woning is nu per 1 september a.s verkocht en heb ik in de buurt van mijn werk, 65 km verder een andere woning gekocht. Vanwege de reden dat ik in die regio voor het bedrag wat ik alleen kan lenen een geschiktere woning kan kopen. Ik heb aangegeven dat ik de jongens vrijdags kan halen en zondags weer terug kan brengen. Nu deelt mijn ex-partner mij mee dat als de jongens niet meer willen komen, vanwege de afstand, ik haar dus meer kinderalimentatie moet betalen. Is dit juist? Het is dan tenslotte de keus van hen zelf. En zo, is de verhoging dan wat in de tabel levensonderhoud staat? Of wat ik normaliter kwijt zou zijn aan boodschappen? Het overige zit al in het bedrag van de kinderalimentatie. Of moet dit opnieuw door een rechter vastgesteld worden? Een hoop vragen, maar evenveel onduidelijkheden voor mij. Reactie infoteur, 21-05-2019
Goedemiddag Ronald,
Kinderalimentatie betaalt u totdat een kind 18 jaar is op basis van het draagkrachtbeginsel (uw inkomen en lasten, inkomen en lasten van de ex). U en uw ex kunnen onderling een bedrag afspreken. Lukt dat niet, dan is een gang naar de rechter mogelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ton, 16-05-2019 15:05 #256
Goedemiddag,
Na de einddatum van de kinderalimentatie 18 jr bestaat er de zg zorgplicht tot 21 jaar.
Is deze zorgplicht er altijd al geweest.
Ik ben gescheiden in 2004 bestond dit toen ook al? of is dit een nieuwe wet geweest.
Zo ja wanneer is deze wet ingevoerd en geld deze dan alleen voor de nieuwe gevallen. Reactie infoteur, 17-05-2019
Goedemiddag Ton,
Dit wetsartikel (artikel 1:395a van het Burgerlijk Wetboek) bestond ook in 2004 al.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. A. van Buuren, 16-05-2019 14:16 #255
Is er enig zicht wanneer het voorstel door de 1e kamer wordt behandeld?
Ben m.n. geïnteresseerd in de uitkomst m.b.t. Stiefouder of nieuwe partner betaalt niet mee.
met vriendelijke groet Reactie infoteur, 17-05-2019
Beste W. A. van Buuren,
Het wetsvoorstel ligt momenteel weer bij de Tweede Kamer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

David, 06-05-2019 01:38 #254
Goedemorgen,
Tien jaar geleden was relatie uit met mijn ex. We waren niet getrouwd, geen geregistreerde partnerschap wel samenwonen zonder contract. We hebben 1 kind samen die ik erkend heb. In al die jaren hebben we tot nu toe mondeling afspraken gehad omtrent kinderalimentatie. Ik betaal inmiddels 2,5 jaar mondeling afgesproken vastgesteld bepaald bedrag en betaal ook vaak extra kosten (jaarlijkse contributie sport, beugel, TSO etc.)

Hij is 40% bij mij, 60% bij mijn ex. Mijn ex wilt opeens dat ik haar 100 euro p/m meer ga overmaken, zonder te zeggen waarop deze berekening berust. Ze weigert mediaton, maar wilt misschien wel LBIO. Zo niet, wilt ze gerechtelijke procedure starten. Mijn ex heeft eigen onderneming, maar zegt dat ze recht heeft op rechtshulp. Ik werk in loondienst, heb inmiddels nieuwe relatie (officieel getrouwd) en hebben samen een zoontje. Vragen:
- Na 10 jaar officieel doen we voor het eerst berekening van kinderalimentatie. Moet mijn nieuwe partner haar gegevens bij de berekening ook verstrekken of wordt het uitgegaan alleen van mijn en inkomen van mijn ex? Mijn zoon hoofdverblijf is bij mijn ex.
- Omdat mijn vertrouwen in mijn ex tot een diepe punt is gedaald, kan ik wel vertrouwen dat LBIO nieuw bedrag eerlijk kan vaststellen?
- Kan zij andere gegevens aan LBIO verstrekken, dan bijvoorbeeld aan de rechter? Dit vooral omdat zij eigen onderneming heeft en vaak met de cijfers gesjoemeld kan worden.
- Omdat mijn ex vaak mondelinge afspraken in verleden heeft veranderd en hierdoor elke keer voor mega veel stress zorgt, wil ik graag voorkomen dat ze het weer over bepaalde periode weer iets anders gaat roepen. Moet ik alsnog dan afwachten totdat zij via rechter gaat opstarten?

- Wat kost dit gemiddeld als ik genoodzaakt ben om advocaat te nemen om mezelf te moeten verweren? Dit zou ik vooral ook willen omdat LBIO berekening niet bindend is en zij alsnog de boel wilt gaan wijzigen. Zelf wil ik graag eerlijkheid, duidelijkheid en rust in de tent.

Alvast dank. Reactie infoteur, 13-10-2019
Goedemorgen David,
1.Het LBIO verzorgt vooral de inning van achterstallige alimentatie en maakt een berekening als daarom wordt gevraagd, dit kost 50 euro. Die berekening is niet bindend.
2. Het inkomen van uw partner is belangrijk om uw draagkracht te berekenen. Als uw partner inkomen heeft en bijdraagt aan de huishouding, neemt uw draagkracht toe.
3. Als de ex onjuiste gegevens instuurt, is sprake van fraude. Vraag dus altijd om een specificatie van de inkomensgegevens.
4. Een alimentatieprocedure kost advocaatkosten en griffierechten (300 euro). De advocaatkosten verschillen sterk per advocaat:

https://financieel.infonu.nl/geld/87597-griffierechten-2018-2019-en-2020-tarieven-rechtspraak.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sylvia, 29-04-2019 14:14 #253
Goedemiddag,
mijn partner is in 2003 gescheiden, hij heeft trouw elke maand ong. € 300,- per kind (2 kinderen) aan alimentatie betaald. ook jaarlijks volgens de indexering verhoogd. nu staat er in het convenant dat hij tot 18 jaar moet betalen en indien zij nog studeren dan tot 25 jaar indien zij niet zelf in hun onderhoud kunnen voorzien. zijn oudste dochter is nu 22, wij zien haar nooit en hebben onlangs gezegd dat wij gaan stoppen met de alimentatie. zij wil mijn man aan het convenant houden en indien nodig een rechtszaak beginnen. zij heeft een basisbeurs en een baantje. ook houdt zij ons qua studie nergens van op de hoogte. kan zij dit winnen met een rechtszaak? Reactie infoteur, 01-05-2019
Goedemiddag Sylvia,
Als in het convenant staat "indien kind niet in eigen onderhoud kan voorzien doorbetalen" dan heeft het kind een punt, anders niet. Voor de rechter zal ze inzage moeten geven in haar inkomsten en uitgaven en daaruit moet dan ook nog blijken dat ze behoeftig is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 28-04-2019 13:57 #252
Goedemiddag,
Mijn partner heeft twee kinderen waar hij geen gezag meer overheeft. Verder is er ook geen omgangsregeling. Hij betaald wel maandelijks alimentatie. Nu ga ik met hem een huis kopen en hebben een samenleveningscontract opgesteld. Aangezien zijn ex niet werkt zijn wij bang dat zij op het moment zij dit te horen krijgt via een aangewezen advocaat opnieuw meer kinderalimentatie gaat eisen, zeker omdat zij nu dollartekens ziet ivm mijn salaris. Wat kunnen wij het beste doen om haar voor te zijn?

Met vriendelijke groet, Reactie infoteur, 30-04-2019
Beste Anoniem,
Het gaat om de draagkracht van uw partner (als jullie niet getrouwd zijn), die hoeft niet te stijgen als er een woning wordt gekocht en andere verplichtingen worden aangegaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ferdi, 25-04-2019 09:04 #251
Goedendag,

Deze maand vervalt mijn alimentatieplicht ivm het bereiken van de 21e verjaardag.
Nu heb ik afgelopen jaren maandelijks een bedrag van meer dan €300 betaald. Dit na aanleiding van de berekening en uitspraak in 2003.
Mij is bekend dat ik jaren teveel heb betaald aangezien mijn ex-partner in 2005 ging samenwonen en het inkomen zeer fors bij haar is gestegen.
Stel dat de nieuwe wet in gaat en ik weer moet bijdragen (dochter studeert nog),kan ik dan om het bedrag vast te stellen het lijstje van deze site aanhouden, bv inkomen is €4000/€4500 bruto en dan €170 bijdragen?.
Dit om weer gezeur/contact met mijn ex-partner te vermijden.
Alvast bedankt voor uw reactie. F. Reactie infoteur, 28-04-2019
Goedendag Ferdi,
De bedragen kunnen nog veranderen. Het ligt niet voor de hand dat als de alimentatieplicht is beëindigd, u misschien toch weer opnieuw moet betalen, ook niet als de nieuwe wet ingaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M., 22-04-2019 11:20 #250
Goedemorgen,

Mijn zoon woonde altijd bij de moeder.
Vorig jaar dreigde er door agressie van mijn zoon uithuisplaatsing. Na veel gesprekken is hij een jaar met begeleiding bij ons geweest.
Na een jaar bedacht hij terug te gaan naar zijn moeder. Geen contact meer. Instanties geen hulp. Nu is mijn zoon zelf vader(16) en is bij zijn vriendin en baby in gaan wonen. Ben ik dan nog steeds verplicht de alimentatie te betalen aan mijn ex? Mijn zoon is aan het werken en leren met een betaalde baan en lijkt mij nergens meer in nodig te zijn… moet ik nu iets via een rechter regelen? Of kan ik gewoon met kennisgeving stoppen te betalen? Reactie infoteur, 25-04-2019
Goedemorgen M,
De kinderalimentatie stopt niet automatisch. Totdat uw zoon 18 jaar is, kunt u nieuwe afspraken maken met uw ex en daarna met uw zoon. Loopt dit niet naar uw wens, dan kunt u ook naar de kantonrechter stappen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pierre, 16-04-2019 21:34 #249
Goedendag,
ik heb onderhoudsplicht voor 1 kind, we zijn niet getrouwd, wonen niet samen en zij heeft een bijstandsuitkering. Op welke manier word dit berekend? Reactie infoteur, 17-04-2019
Goedendag Pierre,
Inkomen en draagkracht van u beiden bepalen dan het bedrag aan kinderalimentatie. De draagkracht wordt beïnvloed door de verschillende toeslagen en vaste lasten. Als iemand bijstand krijgt, zijn er ook allerlei suppleties mogelijk waarmee rekening gehouden moet worden. Het is maatwerk en moet daarom van geval worden bekeken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 16-04-2019 06:40 #248
Vraag. Mijn zoon werkt nu. Ik betaal zowel kinder alimentatie als partner alimentatie. Word ik nu geacht meer te betalen aan mijn ex partner?
Zij is minder gaan werken vanwege de kinderen. En dat is zo gebleven. Nu dat verandert, kan ik van haar verlangen dat ze ook meer werkt dan nu? Reactie infoteur, 17-04-2019
Beste Peter,
U kunt niet eisen dat de ex meer gaat werken. Als dat wel gebeurt en er meer inkomen is, kan de partneralimentatie meestal omlaag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eva, 10-04-2019 18:46 #247
Beste zeemeeuw,
Bedankt voor je reactie.
Het tweede deel van mijn vraag was of je op dit moment als stiefouder moet gaan betalen als je gaat trouwen, ook als je stiefkinderen boven de 18 zijn.
Vriendelijke groet, Eva Reactie infoteur, 11-04-2019
Beste Eva,
Een stiefouder heeft een onderhoudsplicht voor zover een stiefkind tot het huishouden behoort en dus niet zelfstandig elders woont. Van geval tot geval kan dan worden bekeken waartoe dit leidt. Als beide ouders nog leven (de ex dus ook nog), zal ook de ex moeten bijdragen. De nieuwe wet moet de verplichting voor de stiefouder doen vervallen. Eenmaal 18 jaar vervalt de onderhoudsplicht niet, maar kan het ook heel goed zo zijn dat het kind voldoende inkomen heeft en geen financiële ondersteuning vergt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eva, 07-04-2019 13:00 #246
Beste zeemeeuw.
Wat betreft afschaffing alimentatie stiefouders. Geldt bij goedkeuring vanaf dat moment de nieuwe wet voor bestaande regelingen of alleen voor nieuwe gevallen?
En moet je op dit moment nog wel gaan betalen als je gaat trouwen en het dus officieel stiefkinderen worden, ook als de kinderen boven de 18 zijn?
Groet Eva Reactie infoteur, 09-04-2019
Beste Eva,
De nieuwe wet zal gelden voor nieuwe gevallen na inwerkingtreding van de wet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 04-04-2019 07:32 #245
Goedenmorgen,

Mijn zoon wordt 18 jaar in 2019 en wil stoppen met school. Kan ik bij zijn 18e stoppen met alimentatie te betalen?

Mvg, Anoniem Reactie infoteur, 04-04-2019
Beste Anoniem,
Automatisch stoppen is vaak niet verstandig, in overleg stoppen wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ton, 30-03-2019 07:51 #244
Hallo,

Ik ben sinds 2004 gescheiden.
Voor zover mij bekend moest je destijds betalen tot het 18e jaar van het kind.
In de tussentijd zijn er nieuwe regels/wetten gekomen zoals de nieuwe wet die er aan zit te komen betalen tot het 23e jaar indien kind studeert.
2 vragen:
a) gelden de nieuwe regels alleen voor de mensen die NA het uitkomen van zo`n nieuwe wet gaan scheiden?
b) Moet ik in mijn geval nog steeds alimentatie betalen? kind is inmiddels 21 studeert en ik betaal nog steeds de alimentatie.

Vrgr
Ton Reactie infoteur, 02-04-2019
Hallo Ton,
De nieuwe regels gelden voor de nieuwe echtscheidingen. Kinderalimentatie stopt bij 18 jaar. Wel hebben ouders een onderhoudsplicht als kinderen zelf onvoldoende inkomen hebben, studeren of een handicap hebben. Maak dus op tijd afspraken met uw kind over het vervolgtraject.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 25-03-2019 13:46 #243
Als deze alimentatie wet van kracht zal gaan, verandert er dan ook bij de berekening van DUO wat een ouder moet bijdragen als deze is hertrouwd? Wordt dan het gezamenlijke inkomen of alleen het inkomen van de ouder gehanteerd voor de berekening van bijdragen aan studiekosten? Of staat deze wet volledig los van berekening DUO bijdrage en hoogte toekenning lening? Reactie infoteur, 27-03-2019
Beste Anoniem,
De ouderbijdrage waarmee DUO rekent voor de aanvullende beurs (mbo, hbo of universiteit) is gebaseerd op het inkomen van beide ouders, of ze gescheiden zijn of niet. Dat zal niet veranderen door een andere kinderalimentatie. Een andere partneralimentatie heeft wel gevolgen voor het verzamelinkomen en dus de ouderbijdrage.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 18-03-2019 22:31 #242
Goedenavond,

Ik ben inmiddels 4 jaar gescheiden en heb 3 kinderen van 16, 18 en bijna 21 jaar. Wij hebben co-ouderschap. In het ouderschapsplan is een verdeling naar rato inkomen afgesproken inzake de kosten van de kinderen welke jaarlijks herijkt moet worden. Deze worden/werden betaald van een nog gezamenlijke rekening. Kosten van inwoning draagt iedere zelf.
Door diverse oorzaken in de afgelopen jaren is de communicatie tussen mij en mijn ex behoorlijk verstoord. De volwassen kinderen krijgen hun bijdrage nu zelf op hun rekening. Deze hoogte is enkele jaren geleden vastgesteld.
De jaarlijkse herijking moet weer plaatsvinden, maar openheid van zaken komt er niet. De verkregen transitievergoeding wordt door mijn ex niet opgegeven. Kortom ik wil nu zelf afspraken maken met mijn volwassen kinderen over de hoogte van mijn bijdrage aan hen. Mijn ex is het hier niet mee eens en is van mening dat dit nog immer conform de afspraken van het ouderschapsplan moet, ieder moet bijdragen in verhouding van het onderlinge inkomen exclusief de transitievergoeding. Klopt dat? Of kan ik zelf afspraken maken. Ik wil nl. niet nog 5 tot 10 jaar (tot einde studie van de jongste) inkomensgegevens moeten uitwisselen met mijn ex partner. Zeker niet nu er geen vertrouwen onderling is.

En gaat de nieuwe wet alleen gelden voor nieuwe "gevallen" of gaan de bestaande afspraken in mijn geval hier ook onder vallen?

Met vriendelijke groet,
Anoniem Reactie infoteur, 21-03-2019
Beste Anoniem,
De nieuwe wet zal voor nieuwe gevallen gaan gelden.
Wettelijk is het zo geregeld dat ouders over de kinderalimentatie met een kind van 18 jaar en ouder zelf afspraken maken. Het ouderschapsplan zou wat dit betreft dan nog gelden voor uw kind van 16 jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 13-03-2019 12:33 #241
Goedendag,

had even een vraagje omtrent alimentatie stiefdochter net 21 geworden.
Ik had begrepen op moment dat je kind 21 wordt dat je geen alimentatie meer hoeft te betalen maandelijks, maar dat je nog wel een bijdrage moest leveren aan de studie / schoolkosten.

Mijn vriend betaald ongeveer 700,00 per maand, hij is hier nu meer gestopt waar zijn ex niet mee eens is.
Nu weet ik dat ze wel iets hebben afgesproken mochten ze blijven studeren, betaling tot het 25 jaar.

Betekend dit dat ook dat je de volledige bedrag moet blijven betalen of een tegemoetkoming in de kosten?
stiefdochter heeft wel een bijbaantje maar dat is een minimale bijbaan.

graag hoor ik het van u
met vriendelijker groet.

anoniem Reactie infoteur, 15-03-2019
Goedendag Anoniem,
Normaal gesproken houdt de kinderalimentatie op bij 21 jaar als er geen grote financiële problemen bij het kind zijn. De studiefinanciering wordt daarbij vaak door een rechter als afdoende gezien. Het hangt dus van de onderlinge afspraak af wat er nog betaald moet worden, wettelijk is er geen verplichting.
Met vriendelijke groet,
Zeemeeuw

Daisy, 08-03-2019 13:33 #240
Ik ben erg benieuwd of er al iets meer bekend is over de nieuwe wet. En dan vooral het stuk meebetalen stiefouder afschaffen.
Gaat deze wet al in in 2019? Reactie infoteur, 11-03-2019
Beste Daisy,
De nieuwe wet is nog niet goedgekeurd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Perplex, 22-02-2019 09:34 #239
Goedemorgen,

In een notendop:
Mijn ex (met wie ik 3 maanden samen ben geweest) vraagt nu na 12 jaar alimentatie aan voor onze dochter. Ik heb haar nooit mogen erkennen en haar ook jaren niet gezien. De laatste 2 jaar zie ik haar af en toe. Ik ben inmiddels getrouwd en heb 2 kinderen met mijn vrouw. Mijn ex is ook getrouwd en haar man is juridisch de vader. Zij heeft nog een ander dochter uit een andere relatie en hij heeft nog twee zoons uit een andere relatie. Nu moet ik van haar advocaat loonstroken inleveren en inkomensverklaring 2017 en 2018, alsmede mijn vrouw.

Concreet mijn vragen:
* Kan en mag zij na 12 jaar nog alimentatie opeisen?
* Ben ik verplicht mee te werken mbt het verstrekken van de gegevens?
* Haar advocaat vraagt mijn huidige inkomen op. Gaat het niet om het inkomen van destijds? Reactie infoteur, 24-02-2019
Beste Perplex,
Uw ex is opnieuw getrouwd en dan treedt artikel 1:395a BW in werking voor de kinderalimentatie: de stiefouder is gedurende zijn huwelijk met de moeder onderhoudsplichtig voor de minderjarige kinderen. Voorts verjaart een vordering tot betaling van alimentatie vijf jaar na aanvang van de dag waarop de vordering opeisbaar is geworden. Tot slot is er nog een juridisch argument: u mocht na zoveel jaar ervan uitgaan dat er geen beroep zou worden gedaan op alimentatie. Dit heet rechtswerking.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arie, 18-02-2019 16:33 #238
Goedendag,

Ik heb 2 kinderen, 19 en 21, waarvan 1 studerend en de ander vanwege ziekte alle dagen thuis.
Via een convenant is mijn ex zwaarder belast geweest en heb ik keurig de kinderalimentatie op tijd betaald.
Vanaf oktober is de oudste (21) bij mij in komen wonen, omdat A door ziekte zij niet veel kan en B omdat zij bij mijn ex 24 uur zit opgescheept met de nieuwe vriend van mijn ex en dat kon zij niet handelen. De overige onkosten die de kinderen hadden werden keurig door mijn ex aan de kinderen betaald.
Nu wil mijn ex echter dat ik geld blijf overmaken voor de jongste en dat zij dan gek genoeg hetzelfde bedrag weer terugstort naar de oudste.
Convenant was aangegeven
400 voor kost en inwoning voor Pa
400 voor kost en inwoning voor Ma
En vanwege 65/35% verdeling vanwege inkomensverschillen was mijn ex verplicht 365€ extra te spenderen aan de kinderen.
Ik heb nu 1 kind in huis
Zij heeft 1 kind in huis en is zij dan niet verplicht de overige 365 te verdelen over de 2 kinderen?
Of speelt het mee dat de oudste al 21 is, maar die is totaal niet in staat is om te werken en helaas geen recht heeft op Wajong omdat de kans bestaat dat zij ooit nog eens kan gaan werken.

Mvrgr Arie Reactie infoteur, 21-02-2019
Goedendag Arie,
Zodra een kind 18 jaar is, bent u niet verplicht om het geld op de rekening van de moeder te storten, maar maakt u daarover afspraken met het kind zelf. Wat de moeder precies beoogt, is onduidelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Piet, 15-02-2019 15:21 #237
Beste, mijn dochter is 11 en woont in duitsland bij haar moeder die een bijstand uitkering wil aanvragen. Na jaren van geen of nauwelijks contact vraagt zij of ik het kind wil erkennen. Ik heb zelf een bijstand uitkering in Holland en wil graag weten of ik 11 jaar kinderalimentatie moet terug betalen groet, P. Reactie infoteur, 16-02-2019
Beste Piet,
Als u een kind erkent, kan het proces van de aanvraag van kinderalimentatie worden gestart. Bij een bijstanduitkering voor de moeder kan Duitsland na erkenning wellicht ook bij u aankloppen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 13-02-2019 18:28 #236
Mijn dochter wordt 4 juli 21 jaar, doet een voltijd opleiding. als de wet er door komt zal ik tot de 23 jaar kinderalimentatie moeten betalen.maar wat als de wet er nog niet door is, dan stopt de alimentatie als ze 21 wordt. moet ik, stel dat 1 januari 2020 het wetsvoorstel wordt aangenomen weer gaan betalen? Reactie infoteur, 14-02-2019
Beste Rob,
De nieuwe wet zal gelden voor nieuwe gevallen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frank, 12-02-2019 11:58 #235
Ik betaal €310,- per mnd voor een kind dat ik nog nooit gezien heb. De moeder geeft aan dat dit ook nooit gaat gebeuren.

Kind was 3 jaar toen ik dna afstond op verzoek van de rechtbank. Die 3 jaar mag ik ook betalen.

Mijn kind woont in Duitsland, ik momenteel ook, maar verhuis per 1 mrt naar Nederland. Veranderen dan mijn rechten of kun je hulp krijgen. Een advocaat is erg duur. Reactie infoteur, 13-10-2019
Beste Frank,
Wie een relatief laag inkomen heeft, dan een beroep doen op rechtshulp. Soms is het gratis (juridisch loket) soms wordt een eigen bijdrage gevraagd. Het feit dat moeder en kind in Duitsland wonen maakt het wel complexer en daardoor duurder:

https://financieel.infonu.nl/geld/87597-griffierechten-2018-2019-en-2020-tarieven-rechtspraak.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chris, 07-02-2019 11:41 #234
Goedendag,
ik heb ook co-ouderschap van 6-9 zijn mijn kinderen en ik betaal 500,- per maand…
gaat dit wel goed? Reactie infoteur, 08-02-2019
Beste Chris,
Of de bedragen correct zijn hangt onder andere af van de vraag of bij de berekening van de alimentatie rekening is gehouden met het co-ouderschap en wat uw inkomen is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Aad, 23-01-2019 12:32 #233
Beste,
ik heb co ouderschap met mijn 3 kinderen van 9, 14 en 16 jaar oud. Mijn oudste zoon gaat studeren en is 18 jaar. Ik betaal voor alle 4 geen alimentatie maar we delen de kosten van verblijf en onderhoud enz. Nu heb ik bij mijn andere ex een baby van 9 maanden oud. Ik verdien ongeveer 2400 netto per maand. Wat moet ik ongeveer aan alimentatie gaan betalen aan de moeder van de baby? Reactie infoteur, 24-01-2019
Beste Aad,
Om de kinderalimentatie te kunnen berekenen zijn meer gegevens nodig. Denk daarbij aan uw verplichtingen, schulden en inkomen van de ex.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ikke, 22-01-2019 03:45 #232
Gm

ik ben gescheiden van mijn huidige ex daar gaat 60% van mijn netto loon heen, dit hebben we zo afgesproken want mijn dochter woont er nog.
alleen was dat op afspraak dat ik de helft terug zou krijgen van de belasting maar ik werk voor een Duits bedrijf en uit Duitsland betaald dus betaal belasting in Duitsland
nu ben ik al 2 jaar bezig om te kijken of ik mijn alimentatie gedeeltelijk terug kan krijgen, dat lukt nog niet maar dit als info.

nu ben ik pas getrouwd en de ex van mijn vrouw wil minder alimentatie betalen omdat dat wettelijk nog kan.

nu is mijn vraag moet de alimentatie die ik mijn ex betaal van mijn draagkracht afgehaald worden bij het berekenen van de kinderalimentatie van mijn stiefkinderen, anders word ik helemaal een melkkoe als dat niet zo zou zijn. zijn advocaat rekent het niet mee in ieder geval. als het zo is dan is het zo want ik heb geen zin om een advocaat te nemen zelf als ik er niks mee win.

alvast bedankt Reactie infoteur, 24-01-2019
Beste Ikke,
Op basis van uw draagkracht wordt berekend hoeveel alimentatie u kunt betalen. Daar gaat eerst de kinderalimentatie af en wat rest is de partneralimentatie. Dat kan er zelfs toe leiden dat er bijna geen ruimte is voor de partneralimentatie en niet andersom.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ad Bertens, 17-12-2018 16:40 #231
Goedendag. Een vriend van mij woont in Frankrijk. Is Belg. Samen met zijn Duitse ex-vriendin hebben ze een zoontje van nu 1,5 jaar. Zijn vriendin woont weer in Duitsland (ca 1 jaar), na ca. 3 jaar samen met mijn vriend in Frankrijk te hebben gewoond. Hij krijgt absoluut niet de gelegenheid zijn zoontje te bezoeken/ontmoeten. (vraag 1: wat kan hij daar aan doen?) en (vraag 2: wat is hij in deze situatie aan alimentatie verplicht te betalen?) Dank. Reactie infoteur, 18-12-2018
Goedendag Ad Bertens,
Uw vriend is waarschijnlijk onderhoudsplichtig voor zijn zoontje volgens Duits of Frans recht. Voor een omgangsregeling met zijn kind staan tenminste twee wegen open:
1. afspraken maken met de ex.
2. verzoek indienen voor een internationale omgangsregeling via de Centrale autoriteit (zie https://tinyurl.com/yat25aer).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 17-11-2018 08:13 #230
Goedemorgen, na mijn scheiding zijn de kinderen bij hun vader blijven wonen. Nu zijn ze inmiddels 21 20 en 18 jaar. Zelf moet ik 52.50 per maand betalen voor de 3. De oudste studeerde tot voor kort en de jongste doet dat nog steeds. De ander werkt. Moet ik nog steeds betalen als er twee voor minimaal 32 uur werken per week. En in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.
Ik heb de financiële middelen niet om meer te betalen. Reactie infoteur, 19-11-2018
Goedemorgen Anoniem,
Normaliter zou u niet meer hoeven te betalen. Overleg dus met de betrokken kinderen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marco, 16-11-2018 18:32 #229
Mijn ex vrouw heeft een dochter. Toen ik met haar trouwde was ze 4jaar. Zij is niet mijn biologische dochter. Ik heb haar wel erkend als mijn dochter. Ben ik verplicht kinderalimentatie te betalen voor haar Reactie infoteur, 19-11-2018
Beste Marco,
Door de erkenning van het kind bent u de juridische vader en daarmee onderhoudsplichtig en alimentatieplichtig geworden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniempje, 13-11-2018 21:09 #228
Hallo,

Ik heb een vraag, ik betaal 155 euro kinderalimentatie. Maar ik verwacht nu een tweeling. Gaat de kinderalimentatie dan ook omlaag? Aangezien er nog 2 kindjes bijkomen.

Alvast bedankt,
Groetjes Reactie infoteur, 16-11-2018
Hallo Anoniempje,
Voor u als betalende partij, kan de kinderalimentatie omhoog gaan als u sinds de echtscheiding een nieuwe partner hebt met inkomen, maar ook dalen als uw draagkracht daalt. Dat laatste kan het geval zijn als u een tweeling verwacht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 31-10-2018 21:42 #227
Hallo,
Mijn man zijn dochter wordt 18 jaar en krijgt straks de alimentatie op haar eigen rekening met netjes de jaarlijkse indexering, Nu vinden hun dat het herberekend moet worden. En bij de alimentatie wijzer zeggen ze dat hoeft niet. Nu draag je met 18 toch bij in het levens onderhoud…
Moet je nog meer gaan bijdragen dan… Reactie infoteur, 01-11-2018
Hallo Anoniem,
Een herberekening is niet verplicht. Of u meer moet betalen, hangt er helemaal vanaf. Heeft uw kind een eigen inkomen of studiefinanciering, dan kan de alimentatie zelfs fors omlaag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dennis, 29-10-2018 08:54 #226
Beste infoteur,
Onlangs hebben wij een herberekening laten doen van de hoogte van de alimentatie en de uitslag was nogal verassend. We zijn in 2013 gescheiden en ik betaal 2x €250,= voor onze 2 zoons nu 13 en 15jr en €110,- partner alimentatie. Aangezien in 2015 de aftrek van kinderkosten is komen te vervallen betaal ik (in mijn ogen) te veel. Bekend verhaal denk'. Enfin na lang vragen eindelijk onlangs een herberekening laten doen. Daar kwam uit de de kinderalimentatie van €500,- naar €348,- ging maar de partneralimentatie van €110,- naar €678,-! Bij navraag komt het doordat ik minder woonlasten heb, al is dat nagenoeg hetzelfde maar vooral omdat mijn vriendin (ik woon inmiddals samen) voor 50% meedraagt in de woonlasten. Zij is kapster en verdient by far niet genoeg om zoveel mee te dragen in de woonlasten. Maar volgens de trema moet mijn draagkracht zo berekend worden? Ik heb aangegeven in totaal nog €348,- kinderalimentatie te willen betalen en €152,- partneralimentatie. Natuurlijk gaat zij daar niet mee akkoord en wil dat als nodig wel naar de rechter brengen. Tot op heden heb ik gewoon alles betaald maar het is in mijn optiek niet eerlijk, zij heeft er immers middels kindgebonden budget en éenouderkorting wel geld bij gekregen daar waar het voor mij alleen maar duurder is geworden. Vraag is:
Zou een rechtzaak, als ik aan kan tonen dat mijn vriendin nooit voor 50% drager van de woonlasten kan zijn; mij een lagere alimentatie opleveren?
Ik vind persoonlijk mijn voorstel van totaal €500,- niet heel slecht, ex heeft zelf ook een goede baan. Reactie infoteur, 01-11-2018
Beste Dennis,
Een nieuwe partner maakt inderdaad het verschil bij de partneralimentatie. Uitgegaan wordt van de Trema-normen, als die in uw geval niet kloppen of niet goed zijn toegepast, dan maakt u een kans bij de rechter. Alles bij het oude laten lijkt me goedkoper, ook al is die duurder dan uw voorstel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 16-10-2018 12:46 #225
Beste infoteur,

Mijn ex-vrouw en ik zijn ca 10 jaar geleden gescheiden. Momenteel betaal ik maandelijks 2x ca €400 kinderalimentatie aan mijn ex-vrouw voor onze zoon en dochter. Binnenkort wordt onze zoon 18 jaar. In ons convenant van destijds staat dat kinderalimentatie aan mijn ex-vrouw betaald dient te worden, zolang onze zoon bij haar thuis woont, tot zijn 21e jaar (dus op bankrekening van ex-vrouw).

Ik zou bij voorkeur de kinderalimentatie rechtstreeks aan onze zoon betalen vanaf zijn 18e jaar, zodat hij in zijn eigen onderhoud kan voorzien + desgewenst kost en inwoning kan betalen aan mijn ex-vrouw.
Mijn ex-vrouw wil daaraan echter niet aan meewerken en stelt dat zij het bedrag dient te blijven ontvangen op haar bankrekening.

De reden van mijn voorkeur om rechtstreeks aan onze zoon te betalen: ik merk aan weinig dat de ontvangen kinderalimentatie ook daadwerkelijk aan hem ten gunste komt (weinig zakgeld, weinig kleding/geen kleedgeld, geen studiereis, geen vakanties, …). Als gevolg daarvan draai ik in praktijk aanvullend nog voor een deel van deze kosten op.

Een mediation traject onder andere daarover is enkele jaren geleden door mijn ex-vrouw gestaakt. Overleggen erover wil ze niet.

In hoeverre staat mijn ex-vrouw op basis van het convenant in haar recht om de kinderalimentatie te blijven ontvangen op haar eigen bankrekening? In hoeverre staat onze 18 jarige zoon in zijn recht de kinderalimentatie zelf te ontvangen?
Kom ik in de problemen (juridische/incasso) als ik de kinderalimentatie vanaf het 18e jaar eenvoudigweg op de rekening van onze zoon overmaak? (en dus in strijd met convenant van destijds) Reactie infoteur, 18-10-2018
Beste Anoniem,
Wat wil uw zoon? Als hij de kinderalimentatie op zijn rekening wil hebben, dan vraagt u hem dat schriftelijk aan u te bevestigen. Uw zoon heeft daar recht op. Vervolgens moet uw zoon maar afspraken maken met zijn moeder over kostgeld, zolang hij nog bij haat woont.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Robby, 26-08-2018 02:09 #224
Beste infoteur,

Het probleem is het hem dat er een bijdrage is afgesproken toen ik nog werkte en de kinderen niet bij mij woonachtig waren en ik werkte. De 2 kinderen wonen nu bij mij en mijn ex wil geld zien van mij. ;-) (omgekeerde wereld dus) haar redenering is, je krijgt kinderbijslag en je moet mij betalen als ik naar de bios gaat of een vriendin jarig is moet ik een cadeau kopen, want de kinderen wonen bij jou.

Nu zie ik dus staan dat een ouder (in dit geval mijn ex vrouw) minimaal 50 euro per maand aan mij zou moeten betalen. Reactie infoteur, 27-08-2018
Beste Robby,
Klopt, maar dan moet wel eerst de afspraak die nog geldt veranderd worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Robby, 24-08-2018 12:05 #223
Een vraag: ik heb twee kinderen en deze wonen bij mij (vader), de jongste sinds 2011 en de oudste sinds 2016 (deze zat jaren in een tehuis), nu wil het geval zijn dat we allebei een inkomen hebben op bijstandsniveau of dit nu een uitkering of dan wel een WIA is. Mijn ex vrouw wil dat ik kinderscadeaus van haar vriendenkring ga betalen, ook de uitjes die moeder doet met de kinderen moet ik maar betalen aangezien ik kinderbijslag ontvangt.

Deze discussie worden helaas ook de kinderen in meegenomen en als je mij nijdig wil hebben moet je kinderen betrekken in volwassen zaken. Geen instantie die hier wat aan doet, jammer maar ben nu klaar met instanties en trek mijn eigen plan zakelijk en alles op papier of opgenomen gesprekken (om maar alles duidelijk te hebben).
Wederom krijgen we op korte termijn een gesprek over de communicatie met school (wie gaat dat doen) uiteraard de ouder waar de kinderen wonen, maar ook dat kwartje is nog niet gevallen en eist van school dat alles dubbel naar de ouders gaan… dus vervolg ruzie met school maken en zelfs dreigen.

Ik heb twee kids moet ik de bovenstaande bedragen van inkomen 0 tot 1500 per kind zien of zijn dit de minimale bedragen die een ouder moet betalen voor 1 tot 6 kinderen. Omdat er een hele ploeg mensen zitten denk ik dat we alle afspraken maar dan gelijk moeten gaan regelen, zodat dit geen discussie punt meer kan worden en het gewoon gezamenlijk beklonken kan worden (kan geen rechtszaal meer zien)

P.S. ik wil totaal geen geld hebben geen stuiver het liefst, maar helaas het gezever en het betrekken van kinderen in ouderlijke zaken blijft maar doorgaan en ben dit gezeur na 9 jaar wel zat aan het worden. De kinderen moeten een leuke jeugd krijgen en ben van mening dat een ouder en kind ten aller tijden het recht hebben elkaar te zien, maar ben het zat ruzie en discussies moeten voeren met mijn kinderen echt zat en is zo ziel voor de kinderen. Reactie infoteur, 25-08-2018
Beste Robby,
Als eenmaal de kinderalimentatie is afgesproken, is het niet de bedoeling dat u nog allerlei extra's moet betalen, het mag overigens wel. De bedragen uit het artikel horen bij genoemde inkomens, meer afspreken mag maar dat is niet afdwingbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marc, 20-08-2018 17:17 #222
Hallo

Ik betaal 550 euro kinderalimentatie per maand voor twee kinderen. Ik verdien 2250 euro netto per maand… Een fors bedrag dus, maar ik heb het geaccepteerd ten behoeve van mijn kinderen.
Nu is 1 zoon 18 jaar en gaat naar mbo. Hij kan via duo.nl basisbeurs krijgen van 90 euro. Daarnaast aanvullend ca. 100 euro. En omdat hij opleiding volgt krijgt hij standaard 95 euro per maand. Dit is zo samen met mij eb een medewerker van duo.nl berekend. Zijn kosten voor school zijn 2400 euro per jaar. Kleding en boeken ongeveer 1000 euro. Gezien wat hij krijgt van Duo.nl zou hij dit allemaal kunnen betalen. Hij werkt en krijgt ongeveer 120 euro per maand.
Nu wil mijn ex dat ik de helft van boeken en kleding betaal en schoolkosten.
Ik vraag mij echt af waarom omdat hij schoolgeld krijgt. En mocht hij toch meer nodig hebben dan kan hij studiefinanciering aanvragen lijkt mij. Ik betaal mijn inziens genoeg.
Mijn vraag is of ik verplicht ben om hieraan mee te betalen. Reactie infoteur, 23-08-2018
Hallo Marc,
Allereerst gaat de ex hier niet over als er bij de echtscheiding geen afspraken over zijn gemaakt, maar uw zoon. Hij is immers 18 jaar geworden. Bovendien is de toelage vanuit DUO juist bedoeld om de studiekosten te kunnen betalen. Dat u nu ook nog eens de helft van zijn studiekosten zou moeten betalen, ligt niet voor de hand. U betaalt, gegeven uw inkomen, al veel aan kinderalimentatie. Misschien kan het bedrag voor de zoon van 18 jaar zelfs omlaag, nu hij eigen inkomsten heeft en niet hulpbehoevend is. Doe dit in overleg, anders rest een gang naar de rechter.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nicole de Jong, 15-08-2018 11:29 #221
Beste,

Ik ben een gescheiden moeder van twee prachtige dochters. Er is al sinds het begin van de scheiding een probleem met het betalen van de alimentatie door mijn ex partner. ik heb daarom ook het LBIO ingeschakeld en die hebben soms geld kunnen innen maar meestal niet en mijn ex partner maakt telkens weer schuld en dat zijn dan schuldeisers die weer preferent staan aan de alimentatie.

Het is toch schandalig dat hij bewust schulden maakt zodat hij maar geen alimentatie hoeft te betalen!? Is het niet zo dat we beide als ouders voor onze dochters moeten zorgen? Maar waarom kan hij er elke keer weer onder uit komen? Hij maakt bewust schulden zodat hij geen alimentatie hoeft te betalen. Waar kan ik begrip en of hulp krijgen?

En dan vind ik het niet zo heel erg gek dat er veel ouder verstoting is. Dat de moeders hun kinderen weg houden bij hun vader. Ik heb dit zelf nog nooit gedaan maar als hij toch niet wil zorgen voor de kinderen op financieel vlak en alleen maar als de kinderen daar zijn naar pretparken gaat en dure vakanties boekt hoe denk je dat dat overkomt, bij mij blijft er weinig over om met mijn kinderen zoiets te doen, en ze vragen het regelmatig hoor "mama wanneer gaan we met jou naar de Efteling of op vakantie? sorry maar mijn geld gaat op aan de zorg voor jullie… daar zou papa ook een bijdrage aan moeten doen dan kon ik iets makkelijker leven met jullie en genieten.

Maar voor nu ben ik benieuwd wie mij kan helpen om hem eens duidelijk te maken dat het zo niet kan en normaal is. Reactie infoteur, 15-08-2018
Beste Nicole de Jong,
De Belastingdienst en het CJIB behoren tot de preferente schuldeisers, maar dat geldt niet voor alle schuldeisers. Bovendien loopt zijn schuld bij u op, het verdwijnt niet zomaar. Als hij bewust schulden maakt om onder de alimentatie uit te komen, dan kan een rechter daar een stokje voor steken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 18-07-2018 08:50 #220
Hallo,

Ik vroeg me af hoe het met de voorgang is van de nieuwe wet die ze willen gaan voorstellen? Dit ivm momenteel in strijd te zijn over de alimentatie door nieuwe partners.

Ik vind het apart dat de nieuwe partner plichten krijgt maar geen rechten. Of krijgt de nieuwe partner wel rechten?

Alvast bedankt.

Mvg Reactie infoteur, 19-07-2018
Hallo Anoniem,
De wet moet nog definitief in Eerste en Tweede Kamer worden behandeld. Dat kan in 2018 worden afgerond maar de agenda voor na het reces is nog niet bekend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Armando, 05-07-2018 21:48 #219
Ik ben in 2009 gescheiden, heb 2 zonen. De oudste zoon is 20 jaar en gaat een studie in september volgen aan de universiteit.
Ik betaal € 400 aan kinderalimentatie voor hem. In de ouderschapsplan wordt over de alimentatie gesproken maar niet tot welke datum dit verplicht is. Kan mijn zoon mij verplichten om de alimentatie tijdens zijn studie door te betalen? Toentertijd was de verplichting om tot 27 jaar de alimentatie door te betalen tijdens de studie. Is dit inmiddels gewijzigd? Ik zag iets staan over betaling tot 23 jaar.
Kan hij in beroep gaan of op een andere manier dit afdwingen? Reactie infoteur, 07-07-2018
Beste Armando,
Uw zoon kan op u een financieel beroep doen totdat hij 21 jaar. Is uw zoon behoeftig, dan kan de financiële bijdrage van beide ouders langer doorlopen. De leeftijd van 23 jaar is in 2018 nog niet ingegaan, maar wordt voorzien voor 2019 of 2020. Komen jullie er gezamenlijk niet uit, dan kan uw zoon naar de kantonrechter gaan. Die zal bekijken wat redelijk is, het is geen appeltje eitje.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Floor, 05-07-2018 12:03 #218
Hallo,
ik ben zelf een alimentatieontvangend kind. ik ben 21 geworden afgelopen maand. ik studeer nog aan het hbo. moet mijn vader (die echt al minimaal betaald en nooit contact zoekt) nu nog doorbetalen tot ik 23 ben? en hoe moet ik zo iets regelen? Reactie infoteur, 06-07-2018
Hallo Floor,
Als u studeert en niet in uw onkosten kunt voorzien, kunt u een beroep doen op beide ouders. Maar u moet dan echt behoeftig zijn en geen recht hebben op studiefinanciering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annoniem, 21-06-2018 15:04 #217
Mijn dochter woont bij mij en mijn vriend. De vader van mijn dochter betaalt wel alimentatie. Maar wil dit niet meer doen als ik ga trouwen. Omdat mijn vriend dan maar voor mijn dochter moet betalen. Dit ligt dus vast in de wet.
Ik zorg keurig en met veel liefde voor mijn dochter samen met mijn vriend. Mijn ex ziet zijn dochter haast nooit. Hij toont geen interesse. Nu willen mijn vriend en ik graag trouwen. Maar omdat mijn vriend meer verdiend dan mijn ex, zou mijn ex ook zijn financiële verplichting niet meer na hoeven komen. Dat is toch gek? Ik wacht al heel lang tot de wet wijzigt maar dit lijkt niet te gebeuren. Ik vind dat de biologische ouders altijd verantwoordelijk moeten zijn op financieel gebied. Ik ben al meer gaan werken en een studie gaan volgen om extra te verdienen zodat het mijn dochter aan niets ontbreekt. Heeft iemand een tip? Zodat wij toch kunnen trouwen? Voor ons is dit erg belangrijk. Maar ik wil niet trouwen en mijn vriend op extra kosten jagen. Reactie infoteur, 23-06-2018
Beste Anoniem,
Kinderalimentatie en een nieuwe partner met inkomen werkt in 2018 nog als volgt: de nieuwe partner wordt de helft van de woonlasten toegerekend, waardoor de draagkracht van de alimentatiegerechtigde hoger wordt en de kinderalimentatie lager kan uitvallen. Dat hoeft niet te betekenen dat de alimentatie daarmee vervalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sheila, 20-06-2018 21:03 #216
De exvrouw van mijn huidige partner heeft borstkanker en heeft gevraagd of de 2 kinderen van 10 en 14 voor een halfjaar volledig bij ons in kunnen trekken. Hij betaalt per maand 445,- aan kinderalimentatie. Moet hij haar dit blijven betalen? En waar moeten we allemaal op letten? Reactie infoteur, 21-06-2018
Beste Sheila,
Eigenlijk is dat een kwestie van onderling afspraken maken, omdat dit een tijdelijke oplossing lijkt te zijn. Welke kosten maakt de ex dan nog voor de kinderen? Is dat weinig dan lijkt een lagere kinderalimentatie zeker op zijn plaatst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Saskia, 24-05-2018 01:29 #215
Mijn ex en ik hebben twee dochters. Ze wonen bij mij en gaan 1 dag/nacht in de week bij hun vader.

De hoogte van de alimentatie is vastgesteld toen beide kinderen minderjarig waren.
Nu is mijn oudste dochter 18 jaar geworden. Haar vader betaalt de alimentatie nu aan haar en zij stort het bedrag door aan mij.
Ik krijg te maken met veel hogere kosten (onder meer collegegeld en rijlessen) en minder inkomsten (de kinderbijslag en het kindgebonden budget zijn weggevallen). Mijn ex partner zegt dat we deze kosten van de huidige alimentatie moeten betalen. Mijn ex heeft een zeer hoog inkomen en betaalt met de vastgestelde alimentatie de helft van wat hij naar draagkracht zou kunnen betalen.

Ik heb de volgende vragen:
* Is het gebruikelijk om de hoogte van de alimentatie voor een kind dat 18 is geworden en gaat studeren te herzien? Omdat de uitgaven hoger worden en mijn draagkracht afneemt?
* Welke kosten word je geacht uit de alimentatie te betalen, ook voor minderjarigen? Ook rijlessen, beugels, schoolreizen, of dienen ouders hier aanvullende afspraken over te maken, omdat dit bijzondere, niet reguliere, uitgaven zijn? Als het gebruikelijk is om deze extra uitgaven te verdelen, gaat dat dan naar draagkracht of 50/50?
* De kinderen zijn in de schoolvakanties bij mij, op die ene dag in de week dat ze regulier bij hun vader zijn na. Ik dacht dat mijn advocaat mij gezegd had dat de afgesproken verdeling van dagen in de week (bij ons dus 6:1) geldt voor weken dat er school is en dat de schoolvakanties 50/50 zouden moeten gaan. Is dit gebruikelijk of heb ik dat verkeerd begrepen? Reactie infoteur, 21-06-2018
Beste Saskia,
1. Als zijn inkomen is gestegen, kan een herberekening worden aangevraagd. Nu uw dochter 18 jaar is, kan zij die herberekening aanvragen. Het is ook van belang wat ze zelf verdient, of ze studeert en/of recht heeft op studiefinanciering.
2. Er is een onderhoudsverplichting tot maximaal 21 jaar. De onderhoudsverplichting stopt alleen eerder dan met 21 jaar als uw kind financieel zelfstandig is, dat wil zeggen een baan heeft met minimaal het minimumjeugdloon.
3. Wat moet er met de kinderalimentatie betaald worden? In beginsel moeten uit de kinderalimentatie alle kosten van levensonderhoud van het kind, ook de sport, lidmaatschappen, cadeautjes en dergelijke worden betaald. De basis voor de hoogte van de kinderalimentatie is het inkomen en de draagkracht. Komen kind en de ex er niet uit, dan is de beslissing aan de rechter.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cassie, 03-05-2018 08:08 #214
Mijn zoon is 18 jaar geworden en zijn vader, mijn ex heeft nu een verzoekschrift bij de rechter ingediend voor een nihil stelling, mijn zoon studeert nog voorlopig! Nu vraag de advocaat ook om loonstroken van mijn nieuwe man! Mij wordt verteld dat mijn man wel meegerekend wordt maar mijn ex zijn vrouw niet?! Hierboven staat dat de stiefouder niet mee berekend wordt, lees ik het nou verkeerd? Reactie infoteur, 04-05-2018
Beste Cassie,
Dat hangt ervan af. Een stiefouder is tijdens het huwelijk met de moeder onderhoudsplichtig voor de kinderen van de moeder die tot zijn gezin behoren. Het gaat dus om de vraag waar het kind woont, is dat bij u dan telt uw man wel mee.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jolanda, 02-05-2018 13:56 #213
Mijn ex zegt dat hij onder bewind staat en geen alimentatie meer kan betalen, hoe kan je checken of dit echt waar is? Reactie infoteur, 03-05-2018
Beste Jolanda,
U kunt dit controleren door contact op te nemen met de bewindvoerder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Evert, 30-04-2018 23:52 #212
Mijn ex en ik zijn in 2001 gescheiden. We hebben samen een zoon van 18. Ik heb 12 jaar partneralimentatie betaald aan mijn ex (geen maand gemist). Vanaf het moment dat de echtscheiding uitgesproken was is ze (gedeeltelijk) gaan werken. Ik ben hier toevallig achter gekomen (via mijn zoon die het niet mocht vertellen). In "overleg" is toen (2007)de partneralimentatie verlaagd. Ik betaal nog steeds kinderalimentatie aan mijn zoon (>€500 p/m). Mijn ex betaalt niets.Mijn ex heeft nooit werk gemaakt van het opbouwen van een nieuw leven. Ze is zeer rancuneus (nog steeds) en zit op dit moment in de bijstand. Ik zie mijn zoon niet meer omdat hij dat niet wil. Zijn moeder heeft veel leugens over mij verteld. Dat is de reden. Ik heb in al die jaren nog nooit een maand overgeslagen. Ik ben in 2003 hertrouwd en heb met mijn huidige vrouw 2 kinderen. Mijn vrouw werkt op dit moment niet omdat een van de kinderen veel aandacht nodig heeft. We hebben het financieel zwaar. Ik weet dat ik tot 21 jaar moet blijven betalen. Maar kan mijn zoon (die alles doet wat mijn ex zegt) de alimentatie aanvechten om die tot zijn 23e te krijgen? Op school gooit hij er met de pet naar. Van VWO naar Havo en gezakt. Als hij het nu niet haalt moet hij van school af. Ik heb geen contact met hem en weet dus ook niet of hij uberhaubt nog op school zit of werkt… Heeft hij de mogelijkheid om te verlengen? Of kan ik zelfs verlaging aanvragen? Reactie infoteur, 03-05-2018
Beste Evert,
Een verlenging van de alimentatie tot 23 jaar gaat in ieder geval niet automatisch, maar moet via een kantonrechter verlopen. Die zal met een verlenging alleen onder bijzondere omstandigheden instemmen (dat uw zoon volledig berooid is, geen bijstandsuitkering of ander inkomen heeft). Dat uw zoon er met zijn pet naar gooit, werkt hierbij niet in zijn voordeel. Een verlaging van de alimentatie kan in overleg of via de rechter als uw zoon voldoende inkomen heeft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marja de Vrijer, 27-04-2018 13:07 #211
De vader van mijn kinderen 24,20 en 20 jaar, heeft geen werk. Al 10 jaar niet. Hij heeft nooit alimentatie hoeven betalen en de kinderen woonden bij mij. We waren niet getrouwd. Zelf heb ik een IVA uitkering en de kinderen studiefinanciering. Mijn jongste dochter was in tranen omdat de 15 euro zakgeld die zij kreeg, ineens stopte. Dus moest ik haar weer iets geven.
Moet/kan ik iets doen? Reactie infoteur, 30-04-2018
Beste Marja de Vrijer,
Als hij geen werk heeft, wordt het lastig, ook al hebt u er recht op. Dan komt u al snel uit op een incassobureau, de rechter en een deurwaarder, maar of er dan ook betaald gaat worden is nog maar helemaal de vraag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Miriam, 16-04-2018 15:45 #210
Mijn ex betaalt 425 per maand voor zijn twee kinderen. Ze zijn nu 18 jaar geworden en hebben een baantje naast hun studie. Zijn ze verplicht om hun vader de jaaropgave hiervan te overhandigen? En is het verplicht om de kinderalimentatie op hun eigen rekening te storten, in de afspraak met de rechter staat dat het gestort moet worden op een rekening die ik heb doorgegeven. Reactie infoteur, 18-04-2018
Beste Miriam,
Eenmaal bij de rechter, zal deze openheid van zaken vragen. Een gang naar de rechter kunt u voorkomen door eerder duidelijkheid te verschaffen. Het vonnis van de rechter geldt, totdat er nieuwe afspraken zijn gemaakt of er een nieuw vonnis is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jessica, 06-04-2018 13:24 #209
Al 10 jaar betaalt mijn ex geen financiële bijdrage voor onze dochter. Elke keer smoezen gehad dat hij het zo slecht had. Wilde er geen strijd van maken. Maar ben eigenlijk best wel stom geweest. Heb alles in mijn 1tje moeten doen. Financieel en opvoeding want hij komt haar halen wanneer hij het wil. Heeft nauwelijks naar haar omgekeken. Ik vind dat het tijd wordt dat hij toch gaat betalen voor haar voor de restant jaren. Hoe kan ik dit regelen en zou ik er recht op hebben? Hij heeft een WAO-uitkering en zegt dus dat hij vrijstelling heeft van betalen voor zijn kinderen. Maar woont bij zijn moeder heeft geen schulden meer. hij probeert overal altijd onderuit te komen. Omhangen die hij niet nakomt en betalingen ook niet. Wat kan ik doen? Reactie infoteur, 07-04-2018
Beste Jessica,
U hebt zelfs nog recht op de kinderalimentatie die u vele jaren dat u die bent misgelopen. Het bedrag zou berekend moeten worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Noniem, 05-04-2018 21:13 #208
Mijn vriend en ik wonen samen, met 1 kind van hem en mijn eigen kind. Mijn ex-partner (buitenland) heeft nog nooit een cent aan alimentatie betaald. Al jaren mee bezig via LBIO. We werken beiden, hij fulltime, ik parttime. Kind 3 woont bij de ex-partner van mijn vriend en haar nieuwe partner. Hij heeft schulden. Werken beiden fulltime. Kind 3 gaat studeren. Alimentatie wordt voor kind 3 betaald. Mijn partner deelt verder alle kosten van studie, ortho etc. Nu eist de ex-partner dat ik fulltime ga werken omdat ze meer alimentatie wil voor beide kinderen. Moet mijn partner voor beide kinderen betalen, ook al woont er 1 bij ons? Wij zijn niet getrouwd maar gaan dit wel doen. Reactie infoteur, 06-04-2018
Beste A. Noniem,
U kunt niet worden verplicht om fulltime te gaan werken om zo meer alimentatie te kunnen betalen. Het is eerder andersom: als uw draagkracht toeneemt, is de kans groot dat u meer aan alimentatie moet betalen. U hoeft geen alimentatie te betalen voor een kind dat bij u woont, als dat niet zo is afgesproken. U en uw vriend hebben ook een eigen kind en dat gaat ten koste van uw draagkracht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mandy, 05-04-2018 18:43 #207
Ik heb recht op 280 per maand voor mijn dochter, de vader weigert te betalen. De gegevens waar ik over beschik kan het Lbio niks mee, bankrekening is bij mij niet bekend.
Auto en woning niet op zijn naam, het Lbio wil dat ik zelf achter gegevens aan ga maar privé-gegevens worden niet vrij gegeven. Zijn schuld aan onze dochter is behoorlijk opgelopen, maar ik loop op een dood spoor. Tips? Reactie infoteur, 06-04-2018
Beste Mandy,
Hebt u al aan een deurwaarder gedacht?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P., 23-03-2018 21:23 #206
Beste zeemeeuw

Ik en mijn ex hebben 2 kinderen, dochter van 2,5 en een zoon van 1 jaar. Toen we uit elkaar gingen hebben we een alimentatie regeling van 300 euro per maand afgesproken.

Ik heb mijn kinderen het ene weekend van vrijdag tot zondagavond. En het andere weekend van vrijdag tot zaterdagavond. Ook haal ik ze iedere maandag op van kinderdagverblijf en breng ze dan naar bed bij hun mama, heeft er dus ook die dag geen omkijken na. En ondanks dat we het wel over co-ouderschap hebben gehad wil ze dat nu eigenlijk toch niet meer. Iig niet zolang de kids nog niet naar basisschool gaan.

Nu heb ik een nieuwe vriendin en die is onverwacht zwanger geraakt, nou zijn we er wel heel blij mee maar het maakt het financieel wel heel lastig, als wij nu willen gaan samen wonen verliest zij haar inkomen en zal ik voor haar en haar dochter en ons nieuwe kindje de volledige financiële zorg moeten gaan dragen.

Als we onze basis vaste lasten samen bij elkaar op rekenen kunnen we het ons niet veroorloven om samen te gaan wonen als ik ook nog steeds 300 euro per maand af moet staan aan mijn ex. Maar als ik over vermindering begin schiet ze gelijk in de aanval over dat het niet haar schuld is dat ik weer opnieuw vader word en zij daar niet voor hoeft te boeten.

Mijn vraag is eigenlijk in hoe verre ik in mijn recht sta om de alimentatie toch omlaag te krijgen zodat ik voor mijn nieuwe gezin zorg kan dragen.

Niet samen wonen is eigenlijk geen optie want van het UWV mag ik maar 1 nacht per week bij haar en mijn kindje zijn of ze zien het als samen wonen en dan stopt haar uitkering.

Als mijn ex Co-ouderschap zou toelaten zou ik recht hebben op financiele bijstand, huur en zorg toeslag en zou ik gewoon voor mijn nieuwe gezin kunnen zorgen en ook nog wat kunnen afstaan aan mijn ex in de vorm van ka. En naar mijn idee heb ik in feite al Co-ouderschap maar dan niet op papier.

En mijn volgende vraag is als samenwonen uiteindelijk geen optie is dan zal ik ook voor dit kindje alimentatie moeten gaan bijdragen, nu is 300 mijn draagkracht word dat dan opgesplitst door 3, of moet ik mijn ex 300 euro blijven betalen en dan ook nog 150 euro voor mijn andere kindje?

Alvast heel erg bedankt voor uw antwoord.
Mvg Pieter. Reactie infoteur, 26-03-2018
Beste Pieter,
Het beste wijzigen jullie de kinderalimentatie in overleg, anders kan het met een advocaat. Verandering in uw draagkracht en inkomen kunnen zeer legitieme redenen zijn om de bedragen te wijzigen, ook al vindt de ex dat natuurlijk niet leuk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Beckx Guido, 14-03-2018 01:19 #205
Heb twee zonen (tweeling). 1 werkt al 2 jaar waar ik geen alimentatie voor betaal. Mijn andere zoon studeert nog maar wordt in het na jaar 24 jaar. Moet ik daar nog alimentatie voor betalen? Reactie infoteur, 14-03-2018
Beste Beckx Guido,
U bent niet meer verplicht om kinderalimentatie te betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chantal, 20-02-2018 06:26 #204
Mijn ex is een jaar geleden vanuit het niets gestopt met het betalen van de kinderalimentatie
Zijn nieuwe vrouw betaalde dit voorheen van haar rekening aan mij uit.
Ik heb hem gesommeerd te betalen maar dit weigerde hij, immers had hij door mij schulden opgelopen was zijn antwoord.
Toen ik hem wees op het LBIO dat ik die in ging schakelen, heeft hij zijn huwelijk omgezet van in gemeenschap van goederen naar op huwelijkse voorwaarden, de auto en bet huis op naam van zijn nieuwe vrouw gezet.
Hij zegt schuld te hebben bij de belasting maar volgens het LBIO heeft hij geen inkomen op papier en kunnen zij niet innen.
Ik heb zwart op wit bewijs dat hij werkt en waar hij werkt, hij maakt zelfs reclame ervoor via een fb site.
Nu komt mijn vraag: Hoeveel kans maak ik bij een rechter?

mvg, Reactie infoteur, 20-02-2018
Beste Chantal,
Als u dit kunt aantonen, maakt u veel kans bij de rechter. Bovendien is overduidelijk dat de ex zijn bezittingen op naam van zijn nieuwe vrouw heeft gezet om betalingen te ontlopen, maar hij zal de achterstanden gewoon moeten terugbetalen. Die achterstanden ontstonden voordat hij zijn bezittingen op naam van de nieuwe vrouw zette. Waarom meldt u het LBIO niet waar hij nu werkt?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ronald, 30-01-2018 19:34 #203
Deze week ben ik en mijn vrouw door een advocaat van haar ex man om een herziening aan te vragen omdat ik een stiefouderverplichting heb. Zij vraagt de loonstroken en jaaropgave om een nieuwe betekening te maken. Haar ex van 54 heeft in eens een bruto loon van 1600 bruto en is in dienst sinds 6 maanden. Maar hij werkt er al jaren en is de boel aan het bedonderen.

Wij hebben echt geen goede verstandshouding met de ex maar ben ik verplicht om alle gegevens op sturen, of moet ik maar af wachten tot we een vordering krijgen van de rechtbank?
Mvg
Ronald Reactie infoteur, 31-01-2018
Beste Ronald,
Zonder een vordering van de rechtbank bent u nergens toe verplicht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Susanne, 16-01-2018 20:05 #202
Sinds novemner 2017 heeft mijn expartner geen nieuwe baan en ook geen recht meer op een ww uitkering. Hij moet dus aanspraak maken op een bijstandsuitkering. Hij geeft nu aan dat hij niet meer aan de betalingsverplichting van de alimentatie ter hoogte van 600 euro kan voldoen. Hier heb ik begrip voor, maar hij geeft niet aan wat er wel mogelijk is.

Nu stuurt hij mij volgende: "Overigens wordt een bijstandsuitkering niet als inkomen aangemerkt en een bijdrage in de kosten van levensonderhoud t.b.v. kinderen wordt vaak op nihil gesteld. In gevallen dat dit niet gebeurt is het laagste bedrag € 25,- per kind per maand.".
Klopt dit? Kosten tbv de levensnoderhoud van kinderen worden toch niet zonder meer op nihil gezet?

Daarnaast ben ik van mening dat de door de rechtbank opgestelde beschikking van kracht is totdat de rechtbank een nieuwe beschikking heeft opgesteld. Is dit ook correct? Hij blijft dus tot aan een nieuwe beschikking betalingsplichting, ook al heeft hij een bijstanduitkering?

Mvg,

Susanne Reactie infoteur, 18-01-2018
Beste Susanne,
Een rechtbank kan besluiten tot een nihilstelling bij onverwijtbaar inkomensverlies. In geval van onvrijwillige werkloosheid is dat meestal tijdelijk, omdat de ex geacht wordt weer aan het werk te gaan. De ex kan niet zelf tot stopzetting van de betalingen besluiten, er is een uitspraak van de rechter voor nodig. Ook een bijstandsuitkering is inkomen. De kinderalimentatie zal niet snel worden verlaagd door een rechter.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kevin, 27-12-2017 13:32 #201
In mei 2016 ben ik gescheiden. Vanaf die datum betaal ik zoals door de mediator berekend, kinder en partner alimentatie. Nu zijn er een jaar geleden een paar dingen veranderd. Mijn ex is van een huurwoning naar een koopwoning gegaan. Het verschil in huur destijds en hypotheek zoals ze in 2017 betaalt is dat ze nu ongeveer 600 euro in de maand minder betaalt. Om deze reden wil ik een herberekening van kinder en partner alimentatie. Helaas wil ze niet mee werken, om mij de juiste gegeven van hypotheek en huidige loonstrook te verstekken. Ik zou graag zelf een nieuwe berekening maken van kinder en partner alimentatie. Is hiervoor online wat te vinden, of is er een document te downloaden om deze uit te rekenen zodat ik een indicatie heb? Reactie infoteur, 27-12-2017
Beste Kevin,
Op het internet zijn meerdere aanbieders van een online berekening. Het beste probeert u er een paar uit.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ik, 21-12-2017 20:56 #200
Mijn ex en ik zijn 9 jaar geleden uit elkaar gegaan. Kinderen zijn nu 13 en 10. Beiden hebben we een nieuwe partner. Hij is getrouwd en heeft een nieuw kind van 2.
Bij een nieuwe alimentatieberekening op zijn verzoek wordt zijn draagkracht over 3 kinderen verdeeld maar wordt het inkomen van zijn nieuwe vrouw niet meegenomen. Ik snap dat zij niet voor mijn kinderen hoeft te betalen maar toch wel voor haar eigen kind? Reactie infoteur, 23-12-2017
Beste Ik,
Uw ex en de nieuwe partner zijn verantwoordelijk voor kind 3 en daarom zal een deel hiervan ten laste komen van de draagkracht van uw ex, als de nieuw partner ook een eigen inkomen heeft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daisie, 20-12-2017 11:58 #199
Mijn vriend waar ik sinds kort mee samenwoon heeft 2 kinderen bij zijn ex, 1 van 15 jaar en 1 van 18 jaar. zelf heb ik ook kinderen van deze leeftijd.
nu wil zijn ex (waar hij al 8 jaar mee gescheiden is) meer alimentatie omdat ze sinds een tijdje alleen woont met haar 2 kinderen… (heeft 6 jaar samen gewoond en hebben veel schulden) en beide kinderen gaan in het nieuwe schooljaar beginnen met werken en studeren bbl opleiding. waardoor ze haar huursubsidie en hoogstwaarschijnlijk ook kinderkorting gaat verliezen. heeft ze hier dan wel recht op? Reactie infoteur, 21-12-2017
Beste Daisie,
Dat hangt er van af. De kinderalimentatie wordt berekend op basis van de behoefte van de kinderen tijdens het huwelijk. Of nog in die behoefte kan worden voorzien hangt af van de inkomens, maar ook van wat de kinderen inmiddels zelf verdienen. Dat er wellicht minder huursubsidie binnenkomt is niet de schuld van uw vriend, maar een goed teken: kennelijk verdienen de kinderen aardig bij.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ots, 15-12-2017 05:58 #198
@ Zeemeeuw, dank voor uw reactie.
Administratief gezien is ons dossier helder vanaf het moment dat de co-ouderschap onder druk kwam te staan.
Deze casus wordt een uitdaging voor ons rechtssysteem. Reactie infoteur, 17-12-2017
@ Ots,
Dank voor uw reacties.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ots, 13-12-2017 06:59 #197
Biologische ouders hebben in 2006 een scheidingsconvenant opgesteld waarin co-ouderschap is afgesproken week op-week af. Hoofdverblijf bij de gemeente bij vader. Kinderalimentatie en school-en studiekosten worden jaren conform afspraken convenant gelijkelijk gedeeld. Er staat geen vast bedrag genoemd. Moeder is in 2009 hertrouwd en vader in 2013. Moeder koopwoning sinds 2006, vader huurwoning, vrije sector sinds 2015. Ouders hebben beide gezag. Kinderen zijn nu 12 en 14 jaar.

Moeder wil via haar advocaat in 2016 een vast alimentatiebedrag afspreken, echter worden er door haar geen financiële stukken overlegd ter onderbouwing van dit bedrag. De stukken zijn meermaals opgevraagd maar zijn tot op heden niet ontvangen. Het bedrag kan dus niet op juistheid worden beoordeeld. Moeder en stiefvader zitten/zaten in een uitkeringspositie en vader werkt fulltime en draagt met stiefmoeder alle zorgtaken. Uit rapportage Raad blijkt dat moeder in 2015 zelf uit het arbeidsproces is gestapt. Dit was niet bekend bij vader.
Moeder betaalt sinds november 2015 slechts 50,- kinderalimentatie voor twee kinderen en betaalt zeer onregelmatig facturen van school. Overige kosten betaalt ze helemaal niet. Vader heeft schriftelijk protest aangetekend. Moeder is meermaals schriftelijk gewezen op het onverlet van kracht blijven van het convenant, maar negeert dit.
Stiefmoeder heeft twee stiefkinderen onder haar dak wonen, nadat de co-ouderschap onder druk is komen te staan in huishouding biologische moeder en stiefvader, en de kinderen zich noodgedwongen hebben gewend tot hun vader.
Volgens moeder telt het inkomen van stiefvader sinds april 2015 niet meer mee, omdat de kinderen niet meer bij hem en haar wonen.

Kunnen beide stiefouders zich gezien het bovenstaande tijdens een rechtszaak beroepen op wetsvoorstel van de Tweede Kamer leden Recourt en Van der Steur (Van Oosten)? Zo nee, moeten beide stiefouders financiele stukken overleggen voor herberekening kinderalimentatie of alleen stiefmoeder? Verder erg benieuwd naar advies hoe verder te handelen in deze kwestie. Reactie infoteur, 14-12-2017
Beste Ots,
Helaas kunnen de ouders niet verwijzen naar het wetsvoorstel, dat bovendien alleen voor nieuwe gevallen kan gelden. De rechter zal de inkomensgegevens willen inzien, het convenant bekijken, de ouders horen en dan een nieuwe afweging maken. Het is zeer belangrijk dat de juiste gegevens op tafel liggen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Franklin, 06-12-2017 14:16 #196
@zeemeeuw, dank voor uw snelle reactie

Maar is 760 euro niet voldoende om in je eigen levensonderhoud te voldoen? voor een meerderjarige (19 jaar) die full-time werkt. alleen 120 ziektekosten heeft, daar 88 van terug krijgt van de belastingdienst, en een telefoon abonnement van 50 euro heeft? Hij studeert niet en woont bij zijn moeder.

Er zijn honderdduizenden gezinnen die niet eens boven de 500 euro uitkomen per maand om te besteden, soms zelfs nog de helft minder. Lijkt mij niet dat ik dan nog bij moet dragen toch?

Waarop baseert u uw antwoord, dat ik een nieuw bedrag met hem moet afspreken?
ik verneem graag nog van U.

gr.
Franklin Reactie infoteur, 07-12-2017
Beste Franklin,
Door de onderhoudsplicht van ouders loopt een alimentatie door tot 21 jaar als die alimentatie nodig is om in zijn levensonderhoud te voorzien. Daarom is eenzijdig stoppen onverstandig. De zoon kan naar de rechter stappen of een incassobureau sturen. Overigens kan de rechter vervolgens ook tot uw conclusie komen. U kunt natuurlijk zeggen, ik stop en zie wel wat er van komt, maar met een afspraak in de hand staat u veel sterker.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bezorgde Moeder, 05-12-2017 20:46 #195
Mijn ene dochter is dit jaar 21 jaar geworden en studeert nog. Hoe kan er voor zorgen dat ze de alimentatie doorbetaalt krijgt tot haar 23 jaar? Zonder dat daar een advocaat bij te pas komt.
We hebben namelijk al te veel rechtszaken achter de rug. Reactie infoteur, 06-12-2017
Beste Bezorgde Moeder,
De kinderalimentatie loopt wettelijk gezien door tot 21 jaar tenzij een kind aantoonbaar behoeftig is en meer geld nodig heeft. Zonder rechter kan dit alleen worden bereikt met een gezamenlijke afspraak.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Franklin, 04-12-2017 21:16 #194
Mijn zoon is 19 en heeft eigen inkomen, ongeveer 760 per maand, daarvan betaalt hij zijn ziektekosten, maar daarvan krijgt hij ook weer 88 terug. hij woont bij zijn moeder die opnieuw in getrouwd. Verder heeft hij alleen zijn telefoonabonnement van 50. Verder geen kosten. Is het dan nog reëel dat ik kinderalimentatie moet betalen?

ik betaalde 240 per maand. Reactie infoteur, 05-12-2017
Beste Franklin,
Zolang uw zoon bij uw ex woont en niet studeert, lijkt met zijn uitgavenpatroon 760 euro per maand voldoende, maar u moet met hem wel een afspraak maken over een nieuw bedrag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frank, 02-12-2017 23:38 #193
Mijn ex en ik zijn 10 jaar geleden uit elkaar gegaan. Wij waren niet getrouwd en hebben toen een convenant getekend waarin we de kinderalimentatie hebben afgestemd. Onze zoon is circa 60% van de tijd bij mijn ex en 40% van de tijd bij mij. Daarom betaal ik netjes alle alimentatie (incl. jaarlijkse indexering). Daarnaast hebben we ook afgesproken alle kosten van sporten, hobby's en schoolgeld te delen.

Over de afgelopen jaren zijn ons beide levens aanzienlijk veranderd. Ik ben getrouwd en heb er nog een zoon en dochter bij mijn nieuwe vrouw bij gekregen, ben aanzienlijk meer gaan verdienen (van ca 75k naar 110k) en heb ook een groter huis gekocht. Mijn ex is ook gaan samenwonen en heeft ook een kind met haar nieuwe man gekregen. Ook heeft zij ervoor gekozen om minder te gaan werken.

Ondanks de groei in inkomen houd ik maandelijks minder over dan 10 jaar geleden toen ik met mijn ex samenwoonde.

Mijn ex heeft nu aangegeven dat ze een herziening wil, maar dat lijkt mij nergens voor nodig. Als mijn zoon bij ons is geniet hij van de levensstandaard bij ons en bij haar van de levensstandaard in hun gezin. In mijn ogen heeft mijn zoon in beide gevallen niks te klagen hoewel mijn ex en haar vriend een stuk kleiner wonen dan wij.

Moet ik nu meewerken aan de herziening en al mijn gegevens aan haar doorgeven?

Gr. Frank Reactie infoteur, 05-12-2017
Beste Frank,
U hoeft nog niet uw gegevens te geven aan uw ex. Als een en ander voor de rechter komt, zal die eerst het convenant toetsten. Biedt het convenant op basis van de huidige situatie wel of niet een mogelijkheid tot bijstelling van de alimentatie. Als dat zo is, zal er een herberekening worden gemaakt. Natuurlijk kunnen jullie ook gezamenlijk (niet eenzijdig) tot nieuwe afspraken komen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Esther, 29-11-2017 17:38 #192
In 2008 ben ik gescheiden. En mijn ex man heeft 1 jaar alimentatie betaald tot januari 2010. Ik heb in juni 2009 een nieuwe man leren kennen en daar ben ik mee getrouwd in 2011. Op het moment dat wij in 2009 officieel gingen samen wonen viel de brief op de deurmat dat mijn ex geen alimentatie meer wilde betalen aangezien hij geen geld had ervoor. Dus op naar de rechtbank en daarna hoger beroep. Rechtbank Maastricht zei gewoon alimentatie betalen, Den Bosch vond dat mijn ex er geen geld voor heeft. Nu moet u weten dat ik, de moeder dus, ben afgekeurd en per maand 950 netto inkomen heb. Mijn ex man heeft een bruto inkomen van 22000 euro per jaar. Daar ben ik nu achter gekomen aangezien onze dochter nu 16 jaar is en eindexamen doet waarna ze volgend jaar gaat studeren. Mijn nieuwe man betaalt al sinds 2009 alles voor zijn stiefdochter. Voor zijn eigen zoon heeft hij altijd alimentatie betaalt, totdat de studie afgesloten was. Mijn nieuwe man is echter ook door een faillissement zijn baan kwijt geraakt in 2014 en sindsdien geen vaste baan meer. Zijn inkomen is nu een stuk lager gemiddeld 1300 euro netto. Hoe kan het dat mijn ex niks hoeft te betalen? Heeft mijn dochter bijles nodig van 30 euro, dan komt dat geheel op onze rekening. Kledinggeld, sportclub, zakgeld, telefoon noem maar op. Wij moeten echter de advocaat kosten zelf betalen en daar zitten wij ook tegen aan te hikken. Die kunnen wij niet betalen. De rechtszaak in 2010 heeft ons namelijk veel geld gekost. Mijn ex krijgt wel een advocaat van onvermogen. Wat wel is, mijn ex en ik hebben ons koophuis in 2008 met schuld verkocht. Beiden de helft, wij waren in gemeenschap van goederen getrouwd. Nu zegt hij steeds dat hij niet kan betalen vanwege die schuld. Ik heb die schuld toch ook? En daarbij heb ik al heel veel aan die schuld afgelost. Het enige wat mijn ex betaalt is 20 euro zakgeld voor onze dochter, en dat sinds een jaar. Hij zou toch ook moeten bijdragen aan de kosten voor onze dochter lijkt mij, want zoals het er nu uit ziet kan ik ook voor de kosten gedurende haar studie zelf zorgen. Hij heeft geen geld om bij te dragen, dat heeft hij mij al duidelijk gemaakt. Zelfs de spaarrekening van onze dochter, die bij de scheiding gedeeld moest worden op zijn verzoek, en die voor de studie bedoelt was, heeft hij geplunderd! Kan en mag zoiets zomaar? Reactie infoteur, 30-11-2017
Beste Esther,
Als de situatie sinds de laatste gerechtelijke uitspraak is veranderd, dan kunt u om een herberekening van de kinderalimentatie vragen. U en uw ex hebben het ouderlijk gezag over uw dochter en gaan, zolang ze minderjarig is en er geen bewindvoerder is, over haar geld. Als u het niet eens bent met uw ex (wat in dit geval erg logisch is), dan kunt u bezwaar maken. Dan rust op de ex de verplichting om haar spaargeld weer aan te vullen. Zonodig gaat u ook hiervoor naar de rechter.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karin, 15-11-2017 10:07 #191
Ik heb 2 zonen die volledig bij mij wonen, mijn ex betaalt kinderalimentatie. Nu is de oudste zoon 18 geworden en wil mijn ex zijn gedeelte rechtstreeks naar zijn rekening storten. Hij moet mij dan een gedeelte voor kost en inwoning betalen. Kunt u aangeven waar ik kan vinden welk bedrag realistisch is.
Ook wil ik graag weten of er in de kinderalimentatie ook een bedrag zit voor de zorg. Aangezien ik alleen de volledige zorg voor hun draag. Reactie infoteur, 17-11-2017
Beste Karin,
Als een kind eenmaal 18 jaar is, betaalt het zijn eigen ziektekostenpremie en maakt de ex afspraken met het kind over de alimentatie. U op uw beurt maakt met het kind een afspraak over wat het u moet betalen zolang het kind thuis woont.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karel, 12-11-2017 14:28 #190
Ik betaal voor mijn 2 zonen maandelijks ongeveer 350 euro alimentatie. Eén zoon wordt in december 18 jaar. De andere zoon is 14 jaar. Krijgt mijn ex na de 18e verjaardag van mijn zoon de helft van de alimentatie (en de andere helft rechtstreeks aan oudste) of mag ik rekening houden met de verschillende leeftijden? Dus 14/32e naar mijn ex voor onze 14-jarige zoon en 18/32e rechtstreeks naar mijn 18-jarige zoon. Reactie infoteur, 14-11-2017
Beste Karel,
De puntenverdeling is bekend gemaakt bij de vaststelling van de alimentatie. Zeer waarschijnlijk is dit fifty-fifty geweest.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. V., 07-11-2017 11:17 #189
Beste ontvanger,
Ik heb een vraag; in 2015 is er een herbereking gemaakt van de kinderalimentatie die mijn man betaalt aan de moeder van zijn twee dochters. Wij lazen dat sinds kort ook het kind gebonden budget en kinderbijslag wordt meegerekend met het inkomen van de ontvanger. Daarbij hebben wij samen een zoontje gekregen. Zijn dit redenen om nog een keer de alimentatie te laten herberekenen?
Alvast dank voor uw antwoord. Reactie infoteur, 07-11-2017
Beste R.V.,
Het kindgebonden budget budget is onderdeel van de herberekening van de kinderalimentatie, maar komt niet automatisch (in zijn geheel) in mindering op de verschuldigde kinderalimentatie. Voor een herberekening hoeft men ook niet per se naar een rechter te gaan, voor het afdwingen van een verlaging wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Candice, 06-11-2017 18:09 #188
Mijn ex betaalt nu al 10 jr onregelmatig de kinderalimentatie (erg vervelend). Nu wil hij een herberekening en zegt hij dat hij minder inkomen heeft als 10 jr geleden. Alles is mogelijk natuurlijk, maar zelf heb ik hier geen zicht op.Nu weet ik wel dat mijn ex in een vicieuze cirkel zit met belasting schulden en achterstanden dit doordat hij de schulden niet of optijd betaalde. Als blijkt dat zijn inkomen lager is geworden vanwege nieuwe inkomsten of geen werk snap ik de herberekening, maar wat als iemand zelf een potje er van maakt wat dan? Waar let de rechtbank op bij een herbereking, is een verlaging zomaar mogelijk? Mijn ex is een zzp-er. Ook in de tijd toen we samen waren. afspraken destijds zijn in een ouderschapsplan opgenomen door een mediator. Reactie infoteur, 07-11-2017
Beste Candice,
Er wordt vooral gekeken naar inkomen en draagkracht. Als de rechtbank en u van mening zijn dat betrokken ex er een potje van maakt en schulden had kunnen voorkomen, dan kan de rechter besluiten dat de alimentatie onveranderd blijft. De alimentatieschuld is niet iets dat achterin de schuldenlijst hoeft te komen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zzp-Er, 31-10-2017 14:22 #187
Waar kan ik een alimentatie berekening vinden voor zzp-ers? Ik wil kijken of het noodzakelijk is om een nieuwe alimentatie berekening via de advocaat te laten doen maar nu moet die ook het loonstrookje van mijn ex van 2016 hebben. Zij kreeg toen partneralimentatie en kinderalimentatie (werkte toen maar een paar uur en nu niet meer). Partneralimentatie is er al afgegaan ivm samenwonen. Reactie infoteur, 01-11-2017
Beste Zzp'er,
Het inkomen van een zzp'er is vaak onzeker en daarom zal er worden gewerkt met een geschat inkomen dat is gebaseerd op de privé opnamen in de afgelopen jaren en de vooruitzichten voor de toekomst. Dit zal van geval tot geval anders zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frank, 26-10-2017 15:52 #186
Beste ontvanger: Ik heb een verbroken relatie en betaal iedere maand netjes minder alimentatie: de jongste van bijna 16 betaal ik € 319 per maand en de oudste die is 18 jaar € 350 per maand dit is echt veel geld, maar het is voor de kinderen. Nu gaat de oudste volgend jaar een jaar betaald stage lopen. Mag ik dan haar stagevergoeding in mindering brengen? mijn 2de vraag als ze stopt met school en ze gaat werken moet ik dan alsnog tot haar 21ste betalen. Reactie infoteur, 27-10-2017
Beste Frank,
Als een kind jonger is dan 18 jaar, dan kunt u de kinderalimentatie niet zomaar verlagen, maar wel in overleg met de ex. Is een kind eenmaal 18 jaar, dan overlegt u met het kind zelf over de kinderalimentatie. Verdient het kind genoeg, dan ligt het in de rede dat de alimentatie wordt verlaagd respectievelijk stopgezet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wim, 19-10-2017 01:10 #185
Ik heb een dochter van 13 jaar bij een ex vriendin waar ik dus al 13 jaar een alimentatie van 240 euro p/m voor betaal, kind heeft mijn naam. Het kind is 3 dagen per week bij mij en ik heb in die 13 jaar alle activiteiten zoals zwemmen, schaatsen, museum, bioscoop, muzieklessen, vakanties en noem maar op met haar gedeeld en betaald, maar deed dit overigens met veel liefde en plezier. Ook betaalde ik de extra kosten zoals muziekinstrumenten, schaatsen, zwemkleding, skeeler, step, fietsen etc.

Moeder is met mijn dochter nog nooit één dag ergens naar toe geweest. Moeder heeft in die 13 jaar ook nooit gewerkt en werkt sinds kort maar nu komt het, omdat moeder nu werkt en zgn moe thuiskomt krijgt mijn dochter pas laat haar avondeten. Dus heb toen besloten dat ze dan maar iedere dag bij mij komt eten ivm met de regelmaat en huiswerk.

Moeder heeft dus inkomen, kinderalimentatie, kind gebonden budget, kinderbijslag etc. Maar vindt het normaal dat ik buiten de alimentatie ook nog alle andere kosten betaal, heb in het verleden ook een flink bedrag op de rekening van mijn dochter gestort voor latere studie en moeder heeft dit gewoon opgemaakt. Ik zou graag willen weten wat mijn rechten zijn want vind dit de spuigaten uitlopen. Reactie infoteur, 21-10-2017
Beste Wim,
Als moeder het geld van de dochter heeft opgemaakt, heeft ze een schuld bij de dochter (indien aantoonbaar). Als moeder nu een eigen inkomen heeft en u meer kosten maakt, ligt het voor de hand om de kinderalimentatie te verlagen (eventueel via de kantonrechter).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fred, 17-10-2017 11:48 #184
Nu tien jaar na de scheiding, en elke maand netjes m'n ex kinderalimentatie te hebben betaald voor mijn drie dochters heb ik een vraag. Mijn oudste (24 jaar) studeert nog, krijgt studiefinanciering waar ik nog een bijdrage voor betaal op de rekening van mijn ex. De middelste (22 jaar) is in juni afgestudeerd en heeft direct een baan gevonden. Ook voor haar betaal ik op de rekening van mijn ex nog een bijdrage voor haar. De jongste (19 jaar) studeert ook en betaal ik ook een bijdrage voor op de rekening van mijn ex. De oudste is al een aantal jaren het huis uit, de andere twee wonen nog bij mijn ex. Ik heb (door mijn ex) geen contact meer met mijn dochters. Nu wil ik van de betaling voor de oudste twee af, in ieder geval zeker niet meer op de rekening van mijn ex. Voor de jongste wil en zal ik nog blijven betalen. Sta ik in mijn recht? Reactie infoteur, 19-10-2017
Beste Fred,
Dit is afhankelijk van uw afspraken met de kinderen. Zodra ze 21 jaar zijn, hoeft u in principe niet meer te betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bernadette, 08-10-2017 10:27 #183
Ex van dochter behoeft maar 25 euro kindalimentatie te betalen omdat hij een 0 uren contract heeft. Volgens eigen zeggen werkt hij gemiddeld 12 uur per week. Daarnaast weten wij dat hij "zwart" werkt voor een ander bedrijf en wordt hiervoor kennelijk in natura uitbetaald. Aangezien de rechtbank er in is getrapt en het 0 uren contract als inkomen basis heeft geaccepteerd is de uitkomst dus dat ex-man 25 euro mag blijven betalen. Moet de ex geen minimale bijdrage van 50 euro betalen? En moet mijn dochter een procedure starten om een wijziging van deze kindalimentatie er door te krijgen? Kind verblijft het merendeel van de tijd bij zijn moeder en gaat volgens een omgangsregeling 1x per 14 dagen naar de ex. Reactie infoteur, 10-10-2017
Beste Bernadette,
De rechter is er kennelijk vanuit gegaan dat de ex geen of nauwelijks inkomen heeft. Als u kunt aantonen dat het (inmiddels) anders is, dan kunt u succesvol een procedure beginnen voor meer kinderalimentatie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Youri, 20-09-2017 12:02 #182
Ik word komende maand (oktober) 21, ik studeer nog en dat zal waarschijnlijk nog wel duren tot mijn 23e. Van mijn vader heb ik een bericht gekregen dat ik vanaf komende maand dus geen kinderalimentatie meer krijg. Heeft hij nu gelijk of heb ik recht van kinderalimentatie tot mijn 23e? Reactie infoteur, 21-09-2017
Beste Youri,
De alimentatieplicht houdt op bij 21 jaar, maar de ouders moeten het wel mogelijk maken dat u uw studie kunt afmaken en niet hoeft af te haken omdat u te weinig inkomen hebt. Natuurlijk bestaat er ook de aanspraak op de studiefinanciering waarvan u gebruik kunt maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniempje, 19-09-2017 22:28 #181
Geachte heer, mevrouw,

In 2013 is er kinderalimentatie vastgesteld toen mijn dochter 8 jaar oud was. Inmiddels is ze twaalf en gaat ze naar de middelbare school en lijken de kosten te stijgen naar mate ze ouder wordt (schoolkosten, beugel etc.). Hoe zit dit met kinderalimentatie? Kun je hier een herberekening voor aanvragen? Of heeft de leeftijd hier niets mee te maken en moet je de extra kosten de gewoon slikken zonder dat de ex partner hier ook aan meebetaalt? Reactie infoteur, 21-09-2017
Geachte Anoniempje,
De kinderalimentatie is verplicht geïndexeerd (2,1% in 2017), maar als een kind veel duurder is geworden, kan dat een reden zijn om nog eens naar het bedrag te kijken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sandra, 12-09-2017 10:44 #180
Mijn ex had altijd een riant inkomen. Betaalde ook best een aardig bedrag kinderalimentatie (geen p.a.). De praktische zorg kwam geheel voor mijn rekening. Mijn ex werkte ondertussen hard aan z'n carrière. Ik had toentertijd een part-time baan en ben in de crisis mijn vaste contract kwijtgeraakt. Ik heb daarna onzekere periodes van tijdelijke contracten gekend, afgewisseld met tussentijdse werkeloosheid. We zijn nu 10 jaar verder. Ik werk nog steeds (of weer) in een tijdelijk contract. Ik heb een vriend die gelukkig wel een stabiele werksituatie heeft en woon daar mee samen. De kinderen zijn niet goedkoper geworden (1 mbo en 1 middelbare school) en ik verwacht dat ze dat de komende jaren ook niet worden…

Mijn ex heeft zijn goede baan nu opgezegd omdat het hem geen voldoening meer geeft. Vlak voor de afgesproken afloop-termijn is hij in de ziektewet gekomen met een burn-out. Hij wil nu in gesprek gaan voor een lager bedrag aan kinderalimentatie omdat zijn draagkracht is afgenomen. Ik snap dat er in geval van werkeloosheid opnieuw naar gekeken moet worden, maar hoe zit het als iemand daar zelf voor kiest? Reactie infoteur, 13-09-2017
Beste Sandra,
Een nieuwe draagkrachtberekening kan leiden tot minder kinderalimentatie, ook wanneer hij weer aan het werk zou gaan. Het is dus de vraag hoe serieus het (even) stoppen is. De rechter kan daarnaar vragen. Dat de ex geen partneralimentatie betaalt, vergroot zijn draagkracht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Michel, 09-09-2017 15:30 #179
Ik heb een vraag.
Mijn ex en ik hebben gezamenlijk 3 kinderen. Ik woon nu samen met mijn vriendin heeft ook 3 kinderen. Mijn ex is 2013 naar duitsland verhuist.
Mijn dochter 13 is bij ons komen wonen dus nu in het totaal 4 kinderen.
Duitsland wil nu ontzettend veel alimentatie hebben.
Maar ik krijg niks.
Diverse juristen gevraagt hoe dit nu eigelijk allemaal in elkaar zit helaas kan mij tot op heden geen jurist hiermee helpen.
Ook had ex mij achter gelaten met heel wat schulden.
Is er iemand fie mij hiermee kan helpen. Reactie infoteur, 11-09-2017
Beste Michel,
Duitsland heeft zo zijn eigen regels voor de alimentatie, maar dat wil niet zeggen dat de ex kan vragen wat die wil. Bovendien heeft de ex nog een schuld plus alimentatie aan u te betalen. Als u zowel met het Nederlands recht als Duits recht te maken krijgt, dat kan tot veel vertragingen (en misverstanden) leiden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeannette, 12-08-2017 23:13 #178
1,5 jaar geleden zijn wij gescheiden. Mijn zoon is nu 18 geworden (straks laatste jaar VO) en staat bij mij ingeschreven. Nu vervallen voor hem KGB en KB, dus een gat in mijn inkomsten. Mijn dochter is 12 en gaat nu naar VO en staat bij mijn ex ingeschreven. Hij ontvang KGB en KB voor haar de komende jaren. Ik wil graag een aanpassing in het ouderschapsplan mbt co-ouderschap van 60/40 (moeder/vader) naar 50/50. Tevens de wens van de kinderen. Ex-man is bang dat hij teveel kinderalimentatie blijft betalen op basis van het oorspronkelijke ouderschapsplan/alimentatieberekening. Is het raadzaam om een herberekening aan te vragen icm wijziging kinderverdeling? Reactie infoteur, 14-08-2017
Beste Jeanette,
Als de vader meer co-ouder wordt (50/50 in plaats van 40/60%), dan neemt zijn draagkracht af. Dat kan bij onveranderde inkomens tot minder kinderalimentatie leiden. Anderzijds kan een studie van de zoon ervoor zorgen dat de bijdrage wordt verhoogd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Esther Geerlings, 11-08-2017 15:54 #177
Mijn dochter word volgende maand 21 jaar en begint deze maand met een studie aan de hbo.
Moet mijn ex haar dan nog gewoon alimentatie door betalen?
Gr Esther Reactie infoteur, 12-08-2017
Beste Esther Geerlings,
Niet automatisch, zodra uw dochter 21 jaar is. Als uw dochter kan aantonen dat zij onvoldoende in haar kosten van levensonderhoud en studie kan voorzien, dan kan zij naar de rechter stappen. De rechter zal dan beoordelen of de situatie dusdanig is dat een beroep op een (extra) bijdrage van de ouders gerechtvaardigd is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martin, 09-08-2017 11:03 #176
Mijn zoon wordt 23, heb met hem afgesproken om hem nog 100 euro per maand te betalen. Hij geeft aan dat hij 2 uur per dag werkt en een spaarrekening heeft met 4000 euro. Heeft zijn 2 de MBO opleiding klaar. Moet ik nu nog bijdragen omdat dat in het scheidingsconvenant staat tot 25 jaar? Hij woont nog bij zijn moeder en ik zie hem 5 x per jaar. Reactie infoteur, 10-08-2017
Beste Martin,
Als u met uw zoon een andere betaling overeenkomt, geldt die. Maar zorg wel dat u de afspraak ook kunt aantonen, voor het geval dat (afspraak op papier met twee handtekeningen).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lieve Stiefmoeder, 31-07-2017 22:07 #175
Beste antwoordgever,
Ik heb samen met mijn huidige man een stiefzoon van 19 jaar. Hij heeft aangegeven voor de 2e keer geslaagd te zijn. Hij eist zijn alimentatie op omdat hij vindt dat hij hier recht op heeft (via een appje).

Wij hebben gevraagd of hij wil komen praten over zijn toekomstplannen (wij hebben geen contact met hem, en weten dus ook niet of hij werkt/inkomen heeft). Hij wil absoluut geen openheid geven over zijn financiën, en heeft geen zin om te komen praten. Wij moeten volgens hem gewoon betalen waar hij recht op heeft (volgens hem).

Als wij niet kunnen weten of hij financieel onafhankelijk is, zijn wij dan wel verplicht om tot zij 21e of 23e jaar te blijven betalen? Mogen wij van hem eisen om inzagen te hebben in zijn financiën? Want als hij voldoende eigen inkomen heeft, zijn wij dan nog steeds verplicht de alimentatie als een extraatje te betalen tot 21e of 23e jaar?

Kan hij zonder enig bewijs te moeten tonen, ook het LBIO in schakelen? Want hoe zouden wij nu aan kunnen tonen dat hij voldoende geld heeft?

Of moeten wij echt hiervoor een dure advocaat inschakelen?

Hopen op een antwoord… Reactie infoteur, 02-08-2017
Beste Lieve Stiefmoeder,
Tot zijn 21e is er een onderhoudsplicht. Normaal gesproken loopt de kinderalimentatie gewoon door maar als jullie er niet uitkomen en de verhoudingen niet best zijn, dan kan elk naar de rechter stappen. Gewoon stoppen is onverstandig, omdat dan het LBIO kan worden ingeschakeld. Wel kunt u een dossier samenstellen waaruit blijkt dat de zoon helemaal geen inzicht in zijn financiën wil geven, waardoor volstrekt onduidelijk is of het bedrag niet te hoog is (het kan ook te laag zijn). Vervolgens kunt u naar de rechter stappen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nancy, 31-07-2017 11:11 #174
Beste, wanneer moet mijn ex stoppen met alimentatie te betalen, mijn dochter is 19 en begint volgende maand te werken, mijn andere dochter wordt 18 dit jaar en gaat dan ook solliciteren, ze wonen nog steeds bij ons.
Vriendelijke groet Nancy Reactie infoteur, 02-08-2017
Beste Nancy,
De onderhoudsplicht loopt in 2017 door tot 21 jaar als de kinderen nog onvoldoende in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. De ex moet, als hij ervan af wil, hierover nieuwe afspraken maken met de kinderen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nieuwe Ouder, 18-07-2017 13:49 #173
Ik ben 6 jaar geleden gescheiden en destijds is er een kinderalimentatiebedrag vastgesteld. Inmiddels zijn we 6 jaar verder, is mijn zoon inmiddels 8. Mijn ex woont inmiddels samen met een nieuwe partner met ook een kind. Zelf ben ik hertrouwd en heb in die nieuwe relatie nog 2 kinderen gekregen. Hoewel ik inmiddels 1500 bruto per maand meer ben gaan verdienen vraag is me af of ik er niet toch voor in aanmerking kom om minder alimentatie te gaan betalen. Ook nog eens omdat mijn zoon nu ipv 3 dagen op 2 weken nu 6 dagen op 2 weken bij mij is. Reactie infoteur, 20-07-2017
Beste Nieuwe Ouder,
De kans dat u minder moet betalen is groot, een herberekening van de kinderalimentatie lijkt dan ook op zijn plaats.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rik, 14-06-2017 17:54 #172
Mijn dochter is 16 jaar, wil géén contact met me en was woonachtig bij haar moeder, sinds kort is mijn dochter uit huis geplaatst door jeugdzorg. Ex zit in de bijstands uitkering DWI. Vanuit DWI bericht gekregen dat ik DWI moet betalen voor onderhoudsbijdrage. Reactie infoteur, 15-06-2017
Beste Rik,
De gemeente probeert zijn kosten te beperken door als er recht bestaat op alimentatie deze ook te innen bij de ex.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sandra, 12-06-2017 21:57 #171
Hallo, is de wet alimentatie voor studerende kinderen tot 23 jaar er al doorheen, zo niet wanneer is de verwachting? Reactie infoteur, 13-06-2017
Hallo Sandra,
De wet laat op zich wachten door de kabinetsformatie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ed, 10-06-2017 11:50 #170
Mijn dochter wordt dit jaar 18. Ik heb geen contact met haar, ik weet ook niet of ze wel of geen inkomsten heeft omdat ze ook op school zit. Ze krijgt studiefinanciering. Wat moet ik doen?
Waar stort ik het geld? Het geld dat ze krijgt van studiefinanciering kan ik dat zien als inkomen? Hoelang moet ik haar betalen als ik niets van haar weet, hoe kom ik er achter of ze nog studeert en geen inkomen heeft? Haar moeder heeft ook een baan maar de behoefte is hoger dan mijn draagkracht, dus betaal ik maximaal! Reactie infoteur, 12-06-2017
Beste Ed,
Lastig, het is de bedoeling dat u nieuwe afspraken maakt met de dochter, het geld op haar rekening komt en met haar onderhandelt. Als u wel weet waar ze woont, kunt u een aangetekende brief sturen. U zult toch eerst haar rekeningnummer moeten weten en dat kan een goede ingang zijn om verder te komen. Veel studenten zijn ook te vinden op Facebook.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Em, 01-06-2017 23:04 #169
Mijn ex en ik zijn in 2001 gescheiden. Ik heb 12 jaar partneralimentatie betaald en betaal nog steeds kinderalimentatie voor mijn zoon die net 18 is geworden. Ik betaal €520 per maand. In 2002 ben ik hertrouwd en heb uit dat nog 2 kinderen (nu 9 en 13).

Dat huwelijk gaat gelukkig goed. Mijn ex heeft 12 jaar niet gewerkt en sinds einde partneralimenatie is ze gaan werken. Hoeveel en wat ze verdient weet ik niet. Zij betaalt geen kinderalimentatie. Mijn zoon woont bij haar en ik zie hem nooit. Ik verdien niet slecht maar ik kan gewoon niet rondkomen. Mijn vrouw werkt niet. Hoe kan ik het beste een aanpassing aanpakken? Mijn ex is heel rancuneus en gaat nooit meewerken. Mijn zoon zakt waarschijnlijk voor school en mag volgend jaar 1 of 2 vakken alsnog doen. Waarschijnlijk gaat hij meer werken. Ik weet het gewoon echt niet meer. Naar de rechter kan niet omdat ik dat niet kan betalen. Ik heb namelijk schulden. Reactie infoteur, 02-06-2017
Beste Em,
Nu uw zoon 18 jaar is, onderhandelt u met uw zoon, niet uw ex. De ex hoeft dus niet mee te werken. Een bedrag van 520 euro is veel voor een jongen van 18 die thuis woont en ook werkt. Misschien komt u met de zoon wel eruit.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yo, 31-05-2017 22:48 #168
Hallo,
ik heb diverse vragen gelezen en ook de antwoorden maar ik zie mijn vraag er niet tussen dus hier stel ik mijn vraag: Als mijn zoon van 12 jaar uit huis is geplaatst moet ik dan zijn deel doorbetalen aan mijn ex of mag ik zijn deel bewaren op m'n eigen rekening? Als ik toch moet doorbetalen wat is daarvoor de reden? Reactie infoteur, 02-06-2017
Beste Yo,
Ook als een kind uit huis is geplaatst, betaalt u kinderalimentatie aan de verzorgende ouder die kinderbijslag ontvangt. De reden is dat de verzorgende ouder een ouderbijdrage moet betalen aan het LBIO, het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen. Wel is het zo dat door de lagere kosten vaak de kinderalimentatie omlaag kan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ikke, 31-05-2017 01:07 #167
Hallo,
Mijn zoon is over drie maanden 21 en woont bij mijn ex, hij is bezig met opleiding hbo en heeft een bijbaantje. Hoe lang moet ik nog doorgaan met kinderalimentatie?

Alvast bedankt Reactie infoteur, 31-05-2017
Hallo Ikke,
In beginsel houdt de alimentatie op bij 21 jaar als uw zoon voldoende inkomen heeft om van te leven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ikke, 30-05-2017 09:38 #166
Mijn ex betaalt nu 450 voor twee kinderen, jongste komt niet meer bij vader. 9 jaar geleden ben ik geregistreerd partnerschap aangegaan mijn ex is ook hertrouwd nu wil hij minder gaan betalen ivm stiefvader. Ook hebben we een regeling dat hij schoolkosten etc voor de helft moet betalen. Deze regeling wil hij ook laten vervallen. Hij is in inmiddels 1000 euro meer gaan verdienen. Reactie infoteur, 31-05-2017
Beste Ikke,
Als er onenigheid ontstaat over de hoogte van de eerder bepaalde alimentatie, is een herberekening en herijking mogelijk. Uw ex mag niet op eigen initiatief plotseling minder gaan betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 29-05-2017 09:36 #165
Goedemorgen,

Ik betaal sinds begin 2015 kinder- en partneralimentatie aan mijn ex. Wij hebben in het ouderschapsplan en scheidingsconvenant hier bedragen voor opgenomen. Nu komt mijn ex met de mededeling dat ik verplicht ben door wijziging van de regels een nieuwe berekening te laten maken, ben ik hiertoe verplicht? Reactie infoteur, 30-05-2017
Beste John,
Als de persoonlijke omstandigheden niet zijn gewijzigd (fors ander inkomen, nieuwe partner), is er geen reden om een herberekening te maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bezorgde Stiefmoeder, 23-05-2017 15:57 #164
Bij het bereken van een nieuwe alimentatie ivm nieuw ouderschapsplan wordt er gevraagd naar het netto inkomen. Hierbij zag ik dat kindgebonden budget meegenomen dient te worden. Behoort de huurtoeslag en zorgtoeslag ook meegenomen te worden bij bepaling van de alimentatie? Reactie infoteur, 24-05-2017
Beste Bezorgde Stiefmoeder,
Bij de kinderalimentatie wordt het eigen aandeel in de kosten van levensonderhoud van een kind berekend en dat is na aftrek van kinderbijslag en het kindgebonden budget. Als sprake is van kinderopvang geldt hetzelfde voor de kinderopvangtoeslag. De huurtoeslag en zorgtoeslag worden hierbij niet meegenomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Petra, 08-05-2017 13:39 #163
Hallo,

Mijn vraag is, of mijn ex nog alimentatie/bijdrage studiekosten aan mijn dochter (wordt deze maand 19) moet betalen terwijl zij nu bij vader woont. Is hij wettelijk verplicht om haar met studiekosten te helpen? Reactie infoteur, 09-05-2017
Hallo Petra,
Beide ouders hebben de plicht om een studerend kind financieel bij te staan als het kind zelf onvoldoende in eigen onderhoud kan voorzien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Panda, 28-04-2017 20:00 #162
Ik heb een vraagje. Mijn man zijn dochter van 19 jaar, die ook een zoontje heeft van bijna 2jaar oud, ze ontvangt een uitkering en wij en haar moeder betalen ieder 150 euro per maand aan alimentatie voor haar. Zijn we nog verplicht om dit te betalen? Ze krijgt ook diverse subsidies. En ze kan alles doen, waar ieder ander een paar keer over na moet denken. Autorijlessen, tatoeages, en ze denkt er zelfs over om een auto te kopen. Kunnen we de alimentatie stopzetten? Lijkt me wel dat ze in haar eigen behoefte kan voorzien. Reactie infoteur, 02-05-2017
Beste Panda,
Eenmaal 18 jaar is de alimentatie niet meer verplicht als het kind in de eigen onderhoud kan voorzien en niet studeert.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eedie, 25-04-2017 20:38 #161
Wat super om te horen zeg!
Dank voor de snelle reactie.
Alleen ben ik bang dat de ex van mijn vriend geen 225 zal accepteren gezien zij persee 350 wilt en al met mediator en rechtszaak heeft gedreigd. En gezien wij dat allemaal financieel op het moment niet aan kunnen vraag ik me af wat de beste route is om te bewandelen op dit moment.

Vriendelijke groeten
Eedie Reactie infoteur, 27-04-2017
Beste Eedie,
Wellicht kunt u aangeven dat de kinderalimentatie nu al te hoog is en 350 euro dus zeker. Vraag haar eens hoe zij aan de 350 euro komt en waar die berekening op berust.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eedie, 25-04-2017 08:18 #160
Hallo,
Naar aanleiding van alles wat ik gelezen heb heb ik alsnog een vraag. Mijn vriend en ik staan op het punt om een gezin te starten maar nou wil zijn ex na al die jaren een ouderschapsplan opstellen (erg begrijpelijk). Mijn vriend verdient 1600 en betaalt voor zijn kinderen van 5 en 7 jaar 250 per maand informeel.

Zijn ex zit in de sanering en krijgt alles vergoed maar de ex wil in het ouderschapsplan een bedrag van 350 per maand gaan ontvangen voor de kinderen. Hoe reëel is het om hier in mee te gaan. Gezien we ook hiervoor officieel nooit op papier een afspraak hierover hebben gehad? Maar vraag ik me af of de nieuwe regels doorgevoerd zijn (zelf kan ik het nergens achterhalen)

Vriendelijke groeten,
Eedie Reactie infoteur, 25-04-2017
Hallo Eedie,
Een ouderschapsplan is verplicht en kan nadien nog eens worden aangepast. In een ouderschapsplan staan ook afspraken over de kinderalimentatie. De draagkracht van uw vriend bepaalt dan wat een redelijk bedrag is. Daarvoor zijn het netto loon van uw vriend en de ex maatgevend. Bij 1600 euro netto en geen loon bij de ex, lijkt een totaalbedrag van 225 euro redelijk. Is het 1600 euro bruto dan komt u op een veel lager bedrag uit.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan 1951, 22-04-2017 12:14 #159
Hallo,
Mijn zoon ligt in scheiding, alles is ondertekend en naar de rechtbank, nu in afwachting voor de definitieve papieren. Maar nu gaat mijn ex schoondochter toch weer steeds dwars zitten, en dreigt om alles weer te laten herzien, kan zoiets als ze beiden al hebben getekend?

Alvast bedankt Reactie infoteur, 24-04-2017
Hallo Johan,
De vrouw moet dan wel zeer zwaarwegende bezwaren om de rechtbank ervan te kunnen overtuigen dat haar handtekening geen waarde heeft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fanny, 12-04-2017 18:02 #158
Hallo,

Aangezien ik er weinig tot niets over terug kan vinden bij deze mijn vraag.
Mijn dochter is in maart 18 jaar geworden dus vervalt het kindgebonden budget (€ 374,- p/m) en de kinderbijslag dit betekend een flink gat in mijn inkomsten. Mijn dochter woont bij mij en heeft geen omgang met haar vader en studeert nog dus wat betreft de kosten sta ik er alleen voor. Is het wijsheid om de hoogte van de alimentatie opnieuw te laten berekenen?

Alvast vriendelijk bedankt. Reactie infoteur, 13-04-2017
Hallo Fanny,
Nu uw dochter 18 jaar is, kan zij nieuwe afspraken maken met haar vader. Komen ze er niet uit, dan kan zij naar de rechter stappen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anna, 11-04-2017 23:45 #157
Beste,
Ik heb een kind van 20. Hij wordt 21 in paar maanden en hij studeert nog wel. Heeft hij recht op kinderalimentatie tot 23? Of het is een wetsvoorstel?

Alvast bedankt Reactie infoteur, 12-04-2017
Beste Anna,
De voortzetting van de kinderalimentatie stopt in 2017 nog met 21 jaar maar als een studerend kind niet in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien kan hij tot 27 jaar een beroep doen op zijn ouders. Daar staat tegenover dat er waarschijnlijk recht op studiefinanciering is en dit beroep dus wel goed moet zijn onderbouwd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tessa, 04-04-2017 22:46 #156
Ook ik heb een vraag. Ik heb een dochter van een vriend, we hebben nooit een relatie gehad. Ik doe de zorg en betaal alle kosten. Op dit moment heb ik het financieel erg zwaar door een hernia als zzp'er. Hij heeft aangeboden financieel te ondersteunen. Heeft een bijdrage van zijn kant invloed op kindgebonden budget en kinderopvang toeslag? Bij voorbaat dank! Reactie infoteur, 22-09-2019
Beste Tessa,
Hoewel een kinderalimentatie of bijdrage voor het kind niet als inkomen wordt gezien, kunnen er altijd vragen over komen. Een partneralimentatie is wel inkomen. Bovendien mag uw vriend een bedrag belastingvrij schenken. Belangrijk is daarom het bijschrift bij zijn storting:

https://financieel.infonu.nl/geld/78547-belastingvrij-schenken-2018-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dubbel, 03-04-2017 16:00 #155
Ik heb een dochter van 21, lichamelijk en verstandelijk beperkt. Door ziekte nog steeds bezig met school (VAVO, 2 vakken per jaar). Zij ontvangt 281 euro wajong per maand.
Ex stopte alimentatie terwijl de kosten voor dochter torenhoog zijn. Moet dochter toch haar alimentatie opeisen tot haar 23e? Reactie infoteur, 05-04-2017
Beste Dubbel,
Als uw dochter niet in haar kosten van levensonderhoud kan voorzien, kan zij een beroep doen op haar ouders en dus ook op de ex.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mike, 31-03-2017 13:27 #154
Beste, ik heb een zoon van 15 en zijn moeder is pas gescheiden ik heb al die jaren geen alimentatie betaald omdat ik de zorg voor hem ook gedeeltelijk op mij nam.
ik heb hem wel erkend geen ouderlijke macht. Hier heeft de moeder van hem nooit toestemming voor gegeven. Nu is zij alleen en ik heb al langere tijd een relatie waar een jaar geleden ook een kind uit voortgekomen is.
Nu dreigt zij als ik niet akkoord ga met een door haar vastgesteld bedrag naar de rechter te gaan en dit met terugwerkende kracht te vorderen. Kan dit? En is het zo dat dat als ik zie dat mijn inkomen zodanig is dat de tabel aangeeft dat ik 70 euro moet betalen en ik me hieraan hou, ik save speel waardoor ik op de dagen dat die bij mij is zelf een extra heb voor kleding sport en uitjes?

Alvast bedankt. Reactie infoteur, 02-04-2017
Beste Mike,
Een rechter kan een alimentatieverplichting met terugwerkende kracht vaststellen, maar daar moeten dan wel goede redenen voor zijn. Als uw ex het akkoord vond dat u niet betaalde respectievelijk daarover geen brieven stuurde, lijkt het erop dat dat zo door jullie eerder overeen was gekomen. In dat geval ligt een vaststelling met een ruime terugwerkende kracht niet voor de hand. Als u nu 70 euro betaalt, laat u uw goede wil zien en houdt de ex wellicht ook op.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rutger, 29-03-2017 13:30 #153
Beste,
Ik betaal alimentatie voor me dochter (10)
Ik ben sinds 4 jaar zelfstandig en vorig jaar een ziektewet van 9 mnd gehad dmv hernia.waardoor ik dus minder inkomen had 70%.
En nog steeds 3 dagen werk ivm opbouwen.
Is daar een regeling voor?
Daarnaast denk ik dat het verstandig is een herberekening te laten doen omdat mijn situatie wel degelijk is veranderd ten opzichte van 6 jaar geleden. en ben zelfstandig geworden.

Mvg Rutger Reactie infoteur, 30-03-2017
Beste Rutger,
Substantieel minder inkomen is een goede reden om een herberekening te laten uitvoeren voor de kinderalimentatie. Als uw inkomen beneden de bijstandsnorm is gekomen, kunt u wellicht aankloppen bij de gemeente voor de Bbz, Besluit bijstandverlening zelfstandigen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nance, 24-03-2017 15:31 #152
Ik heb dan ook nog een vraag. Mijn ex betaalt al 5,5 jaar geen alimentatie doordat hij failliet is gegaan, wat in dit geval betekent dat hij een belastingschuld heeft die alsmaar hoger wordt ondanks loonbeslag (ikzelf weet 100% zeker dat ie de boel belazert maar kan er geen vinger op leggen).
Nu vind ik het dus heel raar dat de belastingdienst in deze preferent is aan kinderalimentatie daar je toch de plicht hebt als ouder om de zorg van je kinderen op je te nemen. Waarom is het dan in deze zo dat hij dit niet hoeft te doen? Hij is niet toegelaten in de WSNP daar hij sowieso in de rechtbank niets aan kon tonen qua schulden e.d. Als ik niet voor mijn kinderen zorg worden ze mij gewoon afgenomen. Graag zou ik willen weten wat er nog te doen valt om toch nog iets los te kunnen krijgen. Deurwaarder, NLAI en LBIO krijgen niets voor elkaar omdat ze dus als antwoord krijgen dat de schuld aan de belastingdienst torenhoog is.
Ik hoop een antwoord te krijgen :) Reactie infoteur, 26-03-2017
Beste Nance,
Een faillissement of belastingschuld betekenen niet dat de alimentatie van de baan is. Zodra er voldoende draagkracht is, kan die weer worden opgestart. Als u het niet vertrouwt, kunt u een rechtszaak beginnen en dan moet hij maar aantonen dat zijn draagkracht te laag is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nw, 06-03-2017 14:55 #151
Geachte lezer,
Mijn ex betaalt al ruim 2 jr geen alimentatie voor de kinderen. Zij zijn 11 en 13jr. Lbio kan helaas niks doen omdat hij met onbekende bestemming vertrokken is. Door een ongeval ben ik helaas in de Wia beland dus het is moeilijk het hoofd boven water te houden. Ik ontvang voor mijn kinderen kinderbijslag en kindgebonden budget. Is er misschien nog iets waar ik recht op heb? Reactie infoteur, 07-03-2017
Geachte Nw,
Als uw WIA-uitkering laag is, hebt u wellicht nog recht op een aanvullende bijstandsuitkering. Ook de gemeente zal uw ex dan gaan zoeken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ies, 28-02-2017 08:49 #150
Hallo,

Hoe zit dat nu met het betalen van kinderalimentatie als zowel vader als moeder in de schuldsanering zit? Vader heeft zometeen 4 jaar geen alimentatie betaald. Onze 3 kinderen wonen bij mij en ook ik zit in de WSNP. Ik kan mijn hoofd amper boven water houden en de kinderen verzorgen terwijl vader 3x per jaar op vakantie gaat, nieuwe auto koopt en het huis (samen met nieuwe vrouw) luxe kan verbouwen. Komt er een nieuwe wetgeving wat betreft de nihil-stelling tijdens schuldsanering? Reactie infoteur, 28-02-2017
Hallo Ies,
Dat hangt er van af. De alimentatieverplichting blijft wel bestaan, maar kan door een rechter op nul worden gesteld (nihilstelling) voor de periode van schuldsanering. De nihilstelling wordt niet altijd toegewezen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mama, 23-02-2017 11:36 #149
Het plenaire debat ivm de wetswijziging kinderalimentatie in de eerste kamer staat gepland op 7 maart aanstaande. Hoe groot is de kans dat deze wetswijziging doorgevoerd gaat worden en is er nu al iets te zeggen over de eventuele ingangsdatum van deze wetgeving? Reactie infoteur, 24-02-2017
Beste Mama,
De stemverhoudingen in de Eerste kamer zijn nu nog niet bekend, de Tweede Kamer wil wel en is al enige tijd akkoord.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vader, 15-02-2017 22:42 #148
Wellicht een domme vraag maar ik heb geen kaas gegeten van het doen vd belastingaangifte…

Dit jaar is de kinderalimentatie nog fiscaal aftrekbaar als schuld in box 3. Maar dan moet je als vader een bepaald eigen vermogen hebben toch? Ik heb geen vermogen en een hypotheekschuld, kan ik dan toch de alimentatie opgeven in box 3? Reactie infoteur, 18-02-2017
Beste Vader,
U hebt de aftrekbaarheid in box 3, maar als het bedrag in box 3 al lager is dan de vrijstelling, hebt u er helaas geen voordeel van. Maar er zijn ook voldoende personen die juist door de aftrek in box 3 onder de vrijstelling raken en daardoor geen vermogensbelasting meer hoeven te betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pap J., 14-02-2017 09:20 #147
Beste, Ik betaal al ruim 10 jaar alimentatie voor mijn kinderen.
Wij waren voorheen niet getrouwd en samenwonend. Ik betaal voor mijn kinderen (17 jr en 21 jr) 334 euro. 167 euro gaat nog via mijn ex, dit omdat mijn dochter geen 18 is en nog thuis woont, de overige 167 gaat direct naar mijn oudste dochter. Dit omdat ze studeert op een universiteit en op kamers zit. Zij heeft dit geld namelijk zelf nodig en onderhoudt deels het geld voor levenonderhoud en ze legt het deels opzij om jaarlijks haar collegegeld te betalen. Hoe zit mijn situatie in elkaar? Kan ik iets terug verwachten van onze blauwe vrienden of pis ik net als overige dwaze vaders naast de pot? Graag hierop uw reactie… Reactie infoteur, 15-02-2017
Beste Pap J,
Fiscaal is uw kinderalimentatie in 2015 en 2016 aftrekbaar als schuld in box 3, daarna niet meer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Net Getrouwd, 13-02-2017 16:19 #146
Ik ben met mijn nieuwe partner inmiddels getrouwd. Nu gaat mijn ex-partner ook dit jaar trouwen. De 2 kinderen hebben bij mij het hoofdverblijf. Met mijn nieuwe partner heb ik sinds 2 jaar ook een kindje. Mijn ex wil een herberekening waarbij mijn nieuwe partner, als stiefouders meetelt in de draagkracht. Mijn ex gaat dan aanzienlijk minder betalen voor de 2 kinderen. Wat mag nu wel en wat niet meegenomen worden in de berekening? Als ik binnen 7 dagen niet reageer zal hij het verzoek indienen bij een rechter. Dank u. Reactie infoteur, 14-02-2017
Beste Net Getrouwd,
De alimentatie kan anders uitvallen na een herberekening, wanneer bij u de draagkracht sterker toeneemt dan bij de ex. Ook de ex heeft immers een nieuwe partner en wellicht extra inkomen, u hebt extra kosten doordat er inmiddels een derde kindje is. Het is dus vooraf zeker niet gezegd dat de ex minder gaat betalen. De alimentatie mag niet door de ex eenzijdig worden aangepast.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Papa J., 11-02-2017 14:40 #145
Mijn dochter is in maart 18 jaar oud en zij woont bij mij. Zij studeerde full time. Wat zijn mijn financiële verplichtingen aan haar? Reactie infoteur, 13-02-2017
Beste Papa J,
Voor u geldt er een voortgezette onderhoudsplicht tot het 21ste jaar. Maar uw dochter kan natuurlijk ook geld gaan verdienen of een bijbaan vinden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Muattar, 09-02-2017 14:09 #144
Hoi, ik ben alleenstaande ouder ik heb 2 kinderen, oudste is 8 jaar, jongste is 2 jaar uit mijn relatie. Ik heb Mijn X relatie nooit samenwonen geweest en geen erkenning bij de gemeente geweest, de kinderen gebruiken mijn achternaam. Moet ik kinderalimintatie krijgen? Reactie infoteur, 12-02-2017
Beste Muattar,
U kunt inderdaad recht hebben op kinderalimentatie, maar dan moet de ex wel aantoonbaar een ouder zijn geweest.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maurits, 04-02-2017 15:17 #143
Mijn kinderen hebben niet mijn achternaam en ik ben nooit getrouwd met mijn ex, moet ik ook alimentatie betalen? Ik geef sowieso 250€ per maand, ik verdien 1400€. We zijn pas 4 maanden uit mekaar. En zij gaat nu ook een uitkering krijgen. Reactie infoteur, 06-02-2017
Beste Maurits,
Als u de kinderen hebt erkend, bent u ook alimentatieplichtig. Samen kunnen jullie afspreken dat wat u nu betaalt, voldoende is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ruud, 02-02-2017 19:14 #142
Goedenavond:
Ik betaal al 19 jaar kinderalimentatie, maar ik zie mijn zoon al 15 jaar niet meer. Volgend jaar wordt hij 21. Ik dacht dat ik dan geen alimentatie meer hoefde te betalen. Ik heb helaas geen contact met mijn zoon, ik weet daarom ook niet of hij studeert. Moet ik nu als de nieuwe wet wordt aangenomen doorgaan met betalen tot 23?

Groet Ruud Reactie infoteur, 05-02-2017
Beste Ruud,
Zeer waarschijnlijk niet, omdat het gebruikelijk is dat nieuwe wetten alleen voor nieuwe gevallen zullen gelden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willem, 01-02-2017 15:24 #141
Ik heb de volgende vraag
Dochter die ik niet meer zie en haar adres niet wil geven. Betaal ik elke maand een forse bijdrage van 300 euro met de nieuwe wetgeving zou ik op 90 euro komen
klopt dat, gezien mijn salaris wel.
Daar ze in 2018 21 jaar wordt vraag ik mij af of de nieuwe regeling die er nog niet is ook op mij van toepassing zal zijn.

gr. W Reactie infoteur, 02-02-2017
Beste Willem,
De nieuwe regeling zal gelden voor nieuwe gevallen en dus niet in uw situatie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gefrustreerde Moeder, 01-02-2017 12:50 #140
Nou! Hier wil ik wel een deel gal over spuien. Laat heren Recourt en Van der Steur zich maar eens flink bezinnen over hoe deze ingewikkelde materie éérlijk & vereenvoudigd kan worden. Sinds de uitspraak van de Hoge Raad (okt. 2015) is het anders zuur gesteld voor een groot aantal alleenstaande zorgende ouders. (Lees, veelal moeders.)

Persoonlijk ben ik nog steeds misselijk door het verkregen herberekeningsadvies van het LBIO in dec. 2015. Heel de Nederlandse bevolking betaalt sindsdien voor kinderen van de alleenstaande ouderkop, en hiermee is het Kindgebonden Budget opgetrokken. In mijn ogen is dat hetzelfde als wegenbelasting moeten betalen wanneer je geeneens een auto hebt.

Hoe is het mogelijk dat vaders geen enkele bijdrage hoeven te leveren aan het onderhoud van hun bloedeigen kinderen?! Ronduit schandalig en belachelijk. Een gevolg is overbelaste alleenstaande moeders, die zich een slag in de ronde moeten werken hun kinderen van alles te voorzien wat zij nodig hebben, (alsof het KGB overeenkomt met voorheen dezelfde hoogte als de alimentatie…? NOT! Terwijl werkende pa zijn volledig besteedbaar inkomen kan besteden als God in Frankrijk… Tijd & geld zat. Zeker wanneer er een (omgangs)regeling bestaat dat kinderen slechts een paar luttele dagen in de maand bij Pa verblijven.

Beide ouders moeten voorzien in onderhoudsplicht? Ja, logisch!, maar dat het minimale alimentatiebedrag €25,00 bedraagt is toch wel een rotkoopje voor diegene die ook nog eens de minste zorg op zich neemt/heeft?! Dus heren Recourt en Van Der Steur; graag z.s.m. een éérlijk onderhoudsdragend wetsvoorstel a.u.b.! En laat beide ouders zelf, naar rato!, aan hun plicht voldoen i.p.v. iemand wel de lusten maar niet de lasten in de schoot te schuiven.

B.v.d.!

M., 30-01-2017 11:49 #139
Beste,

Ongeveer 4 jaar geleden is mijn relatie met mijn ex-vriendin beëindigd. We hebben samen 2 kindjes en de jongste staat bij haar ingeschreven, en de oudste bij mij. Nu moet ik iedere maand kinderalimentatie betalen. We hadden gezamenlijk 2500 netto te besteden toen we samen waren, en inmiddels ben ik natuurlijk meer gaan verdienen. Mevrouw zit al jaren in de WW en woont bij haar ouders thuis. Ik heb geen recht op enige vorm van toeslag omdat het inkomen te hoog is. Het enige wat ik ontvang is kinderbijslag voor de oudste.

Inmiddels heb ik ook geen recht meer op een gratis advocaat omdat inkomen hoger dan voorheen ligt dus e.a. opvragen of uit laten zoeken kost al snel bakken met geld.

Mijn inmiddels nieuwe vriendin en ik zitten te denken om samen een gezin te starten. Hoe zit het dan met de hoogte van de kinderalimentatie? Ik ben meer gaan verdienen zoals ik eerder al zei. Is er bij herberekening kans dat ik meer moet gaan betalen?

Tot slot hoe zit het met de nieuwe wetgeving waar ze het berekenen van kinderalimentatie vele malen makkelijker zouden maken. Zonder vele kosten te maken is het voor mij niet inzichtelijk om te zien of het rendabel is om te kijken naar een herberekening. Reactie infoteur, 31-01-2017
Beste M,
De alimentatie kan hoger uitvallen na een herberekening, wanneer bij u de draagkracht sterker toeneemt dan bij de ex.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeanet, 30-01-2017 11:09 #138
Ik heb 2 kinderen 14 en 11 jaar en ontvang kinderalimentatie. Ik heb een nieuwe partner en zou graag met hem willen trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. Is mijn partner verplicht om mee te betalen aan het onderhoud van mijn kinderen en wijzigt hierdoor de kinderalimentatie? Reactie infoteur, 31-01-2017
Beste Jeanet,
De kinderalimentatie verandert in beginsel niet hierdoor.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jolanda, 26-01-2017 12:20 #137
Hallo.
Mijn zoon van 16 is sinds 28-12-2016 bij zijn vader gaan wonen. Ben zelf opnieuw getrouwd en we hebben samen een kind. Maar hij wil hier even een tijd niet komen. Kreeg altijd kinderalimentatie, maar heb zo iets dat hij dat nu niet hoeft te betalen omdat hij daar is. Hij staat nog wel bij ons ingeschreven. Maar kan het nu zo zijn dat ik alimentatie moet gaan betalen? Ik verdien op jaarbasis 2988. En bij mijn ander werk heb ik een 0 uren contract. Reactie infoteur, 28-01-2017
Hallo Jolanda,
Zolang het kind bij u is ingeschreven, verandert de kinderalimentatie beschikking niet, ook al mogen jullie onderling wel andere afspraken maken. Zodra uw zoon bij uw ex wordt ingeschreven en dat zijn hoofdverblijf wordt, kan het (bij een nieuwe beschikking) zo zijn dat u kinderalimentatie moet betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Radeloos, 22-01-2017 10:06 #136
Goedendag,

Mijn ex-man en ik zijn 5 jaar gescheiden en onze twee dochters van 12 en 13 woonden tot voor kort bij de ex. We hadden een bezoekregeling om de twee weken waar de meiden naar mij toe kwamen, tenminste als ik de bus betaalde, want brengen deed hij niet met de auto. Kinderen waren meer als 1 uur alleen onderweg. Mijn ex doet niet werken en weigert ook te werken en gooit alles op zijn ziekte. Hij had vorig jaar gesolliciteerd naar een baan in de it en was aangenomen, maar bedacht zich later, ga toch niet werken, ben gek. Hij krijgt het kindgebonden budget, kinderbijslag en zijn wia uitkering, verder 270 euro ka en 240 pa. Ik verdien 1800 euro netto per maand waarvan ik 500 euro huur moet betalen, zorgverzekering, gas water licht buskaartjes om naar het werk te komen en zo houd ik netto 200 euro per maand over om te leven. Door omstandigheden, ziekte, kan ik nu niet meer alles betalen en heb ik het LBIO op mijn dak gekregen. Een herberekening geeft aan dat ik moet blijven betalen, iets wat ik niet snap. Dus ik moet het van 200 euro doen per maand en mijn ex heeft door alle toeslagen een riant inkomen wat aan drank en tabak wordt besteed, en de vakantie niet te vergeten. Een van de meiden woont sinds een half jaar bij mij en mijn ex verleent geen enkele medewerking om haar bij mij te laten inschrijven, blijft kindgebonden budget en de kinderbijslag innen. LBIO wil wel innen ook voor de periode dat het kind bij mij is. Heb door alle gedoe een belastingschuld die nu loonbeslag heeft laten leggen, achterstand loopt dus steeds verder op. Ik heb geen probleem met k.a maar ik vind het zo krom van die p.a terwijl hij het verdomd om te werken. Ik heb inmiddels een nieuwe vriend met een Wajong uitkering op minima niveau en ik denk er over om daar mee samen te gaan wonen en te stoppen met werken, dan heb ik ook recht op zorg en huurtoeslag en het kindgebonden budget voor de dochter die bij mij is. Dit alles druist in tegen mijn eigen gevoel van rechtvaardigheid maar ik zie geen andere oplossing meer. Advocaat kan ik niet betalen, door mijn inkomen val ik buiten alle subsidies en toeslagen, ik wordt zwaar gestraft omdat ik werk. Reactie infoteur, 23-01-2017
Beste Radeloos,
Als uw dochter bij uw woont, schrijft u uw dochter bij u in en vraagt u de SVB om de kinderbijslag voortaan aan u over te maken. Uw dochter kan getuigen waar zij werkelijk woont.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wendy, 20-01-2017 21:36 #135
Het duizelend me nogal in de wereld van kinderalimentatie… al die regels en wetten…

Mijn vriend heeft een dochter van bijna 7 uit een eerdere relatie. Samen hebben we een dochter van een paar maanden. Ik heb momenteel geen werk. Mijn vriend betaalt nu bijna iedere maand 300 euro. We kunnen de alimentatie bijna niet meer opbrengen. Nu zitten we met een aantal vragen

- kan mijn vriend minder gaan betalen bij een nieuwe berekening omdat hij nu ook een dochter met mij heeft?
- word ik nu wel of niet meegenomen (inkomen) met de berekening? Vriend is in 2013 van ex gescheiden.
- stel dat mijn vriend minder mag betalen… kan een rechter dan anders beslissen op grond van dat het onze keuze was om samen nog een kindje te willen?

Alvast bedankt voor het antwoorden. Reactie infoteur, 23-01-2017
Beste Wendy,
Het gaat bij de alimentatie om draagkracht en als het inkomen van uw man lager is geworden of de lasten hoger, kan een herberekening lager voor jullie uitvallen. Een rechter zal zien dat er een nieuwe kindje is wiens levensonderhoud ook betaald moet worden. Een rechter zal niet anders beslissen omdat dit jullie keuze was.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marieke, 20-01-2017 15:01 #134
Goedendag,
Mijn exman en ik zijn gescheiden in 2006, de kinderen woonden bij mij en zagen hun vader 1 keer in de 2 weken in het weekend. Nu ben ik in de Wia beland en sindsdien hebben we co-ouderschap (niet vastgelegd). Op dat moment is ook de kinderalimentatie gestopt. Inmiddels heb ik een geregistreerd partnerschap. Mijn vraag is moet mijn nieuwe man meebetalen aan de onderhoudsplicht van mijn oudste zoon (19) die bij zijn vader is gaan wonen? En zou het zo kunnen zijn dat ik toch nog recht heb op kinderalimentatie ondanks dat ik een nieuwe man heb? Reactie infoteur, 21-01-2017
Beste Marieke,
Uw nieuwe man hoeft niet mee te betalen en u kunt recht hebben op kinderalimentatie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lars, 19-01-2017 16:29 #133
Goedemiddag,
Mijn vriendin en ik gaan uit elkaar.
De kinderen (2) blijven 3 dagen in de week bij mij en 4 dagen bij de moeder.
De kinderen worden ingeschreven bij moeder die ontvangt de kinderbijslag en kindgebonden budget.
Uit de online berekeningen blijkt dat ik geen alimentatieplicht heb?
Is er een minimaal alimentatie hoogte? ik lees ergens namelijk 25 euro p/k per maand?

Is het zo dat ik ook recht heb op kgb? omdat ze ook 3 dagen bij mij wonen in de week? Reactie infoteur, 21-01-2017
Beste Lars,
Het minimumbedrag aan kinderalimentatie is 25 euro per maand. Als jullie op papier vastleggen co-ouders te zijn, kunt u recht hebben op een deel van de kinderbijslag en kgb.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vaan, 17-01-2017 19:45 #132
Hallo, ik heb een vraag.
Mijn ex betaalt aan zijn ex met wie hij ook een kind heeft 360 euro p/m. Ik heb met hem nog een kind van 6 en er is 1 op komst. Maar we zijn uit elkaar. Hij betaalt mij geen ene cent. Zijn draagkracht is ook laag. Maar wat kan ik doen? Reactie infoteur, 18-01-2017
Hallo Vaan,
Een ouder heeft een wettelijke onderhoudsverplichting naar zijn kinderen toe, ook de kinderen van u. Als u een bijstandsuitkering hebt, gaat de gemeente er achter aan. Anders zult u zelf een advocaat moeten inschakelen. De lage draagkracht maakt het wel moeilijker.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carolien, 16-01-2017 18:06 #131
Goedemiddag,

Officieel gescheiden in 2005, voor beide kinderen alimentatie tot 21 jaar en destijds was het nog, of zoveel langer zolang ze thuis wonen en studeren tot max 28 jaar. De jongste dochter wordt vlg maand 21 dus daarna zou het stoppen. Nu woont ze nog thuis en heeft besloten om toch nog een opleiding te gaan doen. Heeft bijbaantjes gehad maar niet met een self supportings inkomen. Mag mijn dochter nu verwachten dat de alimentatie doorbetaald wordt t/m 23? Mijn inkomen is niet voldoende om de opleiding te betalen. Daarbij hebben zij al jaren geen contact meer. Telt dat mee? beide dochters wonen al jaren volledig bij mij.

Alvast hartelijk dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 18-01-2017
Beste Carolien,
Voor de kinderalimentatie is het niet belangrijk of een kind nog contact heeft met een ouder. Van belang is hier of uw dochter voldoende in haar levensonderhoud kan voorzien of dat de ex nog moet bijspringen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jolanda, 13-01-2017 15:22 #130
Hallo Zeemeeuw,

Mijn partner heeft een dochter van 10 uit een vorige relatie. Zijn ex zorgt ervoor dat hij ondanks toezegging van de rechter zijn dochter niet krijgt te zien, te spreken en zelfs niet weet waar ze woont. Hij moet per maand 395 alimentatie betalen. Zijn inkomsten zijn nagenoeg niet veranderd maar de bijlages e.d. die zijn ex krijgt volgens mij wel als ik naar de regels daarover kijk. Heeft het in dit geval zin om alimentatie opnieuw te laten berekenen? En er gaan geruchten over dat zijn ex in de vrijwillige schuldhulpverlening zit, kan dit invloed hebben? (Huidige alimentatiebedrag is 3,5 jaar geleden vastgesteld.)

Alvast heel erg bedankt! Reactie infoteur, 13-01-2017
Hallo Jolanda,
Een vrijwillige herberekening is altijd mogelijk en aan de hand hiervan kunnen jullie bekijken of de bedragen aan alimentatie momenteel te hoog zijn. Als de ex in 2017 in de schuldhulpverlening zit, zal haar draagkracht ook niet hoog zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sandra, 11-01-2017 15:24 #129
Hallo, Ben 3 jaar geleden samen gaan wonen. Mijn vriend betaalt 850 euro aan allimentatie per maand voor 2 kinderen. Vond dat wel aan de ruime kant. Er is toen een berekening gemaakt, met overuren erbij. Dat klopt toch niet. Dat is elk jaar anders. Nu blijkt dat hij ook niet rondkomt om zen eigen huis te onderhouden. Blijft stukje maand over. Zen ex krijgt nu 850 euro, plus kinderbijslag en ze werkt. Ergens klopt er iets niet. Reactie infoteur, 13-01-2017
Hallo Sandra,
Dat lijkt een hoog bedrag aan alimentatie. Met een herberekening in de hand kan uw vriend de bedragen aanvechten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Otto, 11-01-2017 14:23 #128
Goedemiddag,
Is er sprake van een maximum voor wat betreft de te betalen kinderalimentatie?
Of stijgt deze "oneindig" door met de hoogte van het inkomen.

Bij voorbaat dank voor uw reactie! Reactie infoteur, 11-01-2017
Goedemiddag Otto,
De draagkracht stijgt bij de berekening van de kinderalimentatie 2017 inderdaad mee met het inkomen, maar toch kan het zijn dat twee personen met hetzelfde inkomen niet evenveel kinderalimentatie hoeven te betalen. Dit is namelijk ook afhankelijk van de leeftijd van de kinderen, de kosten die u ten laste komen en de draagkracht van uw ex.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

E. V. Eekelen, 09-01-2017 14:54 #127
Hallo, in 2013 is er door een rechter een alimentatie bedrag vastgelegd wat mijn man moet betalen volgens de toen geldende omgangsregeling en draagkracht met zijn 2 kinderen (nu 10jr). De kinderen waren op dat moment steeds anderhalve week bij zijn ex en een halve week bij hem. Sinds november 2015 is er in onderling overleg besloten om over te gaan op co-ouderschap en is de ex van mijn man meer gaan werken. De alimentatie is met 100 Euro verlaagd ( was 540 euro) en de kinderbijslag blijft bij zijn ex binnenkomen. Omdat de zorgtaken nu evenredig verdeeld zijn en ook de kosten 50-50 zijn, heeft mijn man het voorstel gedaan om een kinderrekening te openen en daar de kinderbijslag op te laten storten en een extra bedrag naar draagkracht door beiden. Zijn ex wil de huidige situatie echter aanhouden.
Onze vraag is: heeft zij dit recht, aangezien er een verandering is in de omgang en zorgtaken? In salaris komt er bij beiden ongeveer evenveel binnen. En is de gang naar de rechter een optie of verspilde moeite? Reactie infoteur, 11-01-2017
Hallo E. V. Eekelen,
Als er geen overeenstemming is over een nieuwe verdeling en jullie daarin niet berusten, is (een dreiging met) een stap naar de rechter de enige optie om verder te komen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Knoop, 06-01-2017 15:57 #126
Hallo. Mijn partner betaald alimentatie aan ex voor een kind van 10. Destijds een verlaging aangevraagd omdat we in de bijstand kwamen. Ali is toen op 25 pm gezet. Nu werken we allebei weer, en hebben gezamenlijk ook 2 kinderen. Vandaag papieren van de gemeente ontvangen (moeder zit in bijstand) en die gaan nu heronderzoek starten. Willen een heleboel gegevens hebben, ook van mij. Maar die moeten ze dan toch buiten beschouwing laten? Meneer van gemeente vertelde mij dat ik 20% van de huur moet betalen?!?! En dat ze de herberekening wel gaan doen als alleenstaande… ik snap er echt helemaal niks meer van. Daarboven werken we allebei met een contract, waarvan ik 0-uren. En kan ik tegen de Gemeente in gaan? Reactie infoteur, 08-01-2017
Hallo J. Knoop,
Bij de partneralimentatie wordt uw inkomen buiten beschouwing gelaten als u met uw inkomen in uw eigen levensonderhoud kunt voorzien. De helft van de woonkosten worden dan aan uw partner toegerekend om zijn draagkracht te kunnen bepalen. Is uw inkomen hiervoor te laag, dan kan zijn draagkracht per saldo omlaag gaan. Voor de kinderalimentatie wordt alleen naar het inkomen van uw partner gekeken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marianne, 04-01-2017 17:57 #125
Goedendag,
De ex van mijn dochter wil de indexering van de kinderalimentatie per 1-01-2017 niet betalen, omdat de kinderbijslag dit jaar omhoog gaat. (Jongste kind wordt in februari 6 jaar.
In convenant is afgesproken, dat de hele kinderbijslag naar mijn dochter gaat. Hij wil het nu verrekenen, mag dit zomaar?
Bedankt voor antwoord. Reactie infoteur, 06-01-2017
Goedendag Marianne,
Neen, dat mag niet zonder uw toestemming.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nicole, 04-01-2017 17:42 #124
Beste.
Mijn man heeft een 3-ling van bijna 20 uit een eerdere relatie. Hij en ex partner woonden samen en zijn niet getrouwd geweest. Zonder tussenkomst van een advocaat/rechter zijn 12 jaar geleden afspraken op papier gezet en door beiden ondertekend. Alimentatie €100 per kind en bij extra kosten iedere ouder de helft. In de loop der jaren is de alimentatie opgehoogd naar uiteindelijk €115 per kind.

Vanaf het moment dat de kinderen 18 jaar zijn geworden is er nauwelijks tot geen contact meer. Mijn man maakt vanaf hun 18e verjaardag €100 naar hun eigen rekening over. Zij ontvangen allen studiefinanciering met een aanvullende beurs.

Nu is bij allen per 1 januari 2017 de studiefinanciering met €110 verminderd en weten 2 van de kinderen hun vader wel weer te vinden. Ze zeggen nauwelijks rond te kunnen komen en vragen of wij opnieuw de alimentatie willen laten uitrekenen. Dit zodat zij dit kunnen gebruiken om hun studie te bekostigen

Wij hebben aangegeven de helft van de verminderde studiefinanciering per maand extra over te maken conform de eerder gemaakte afspraken met moeder. Moeder is echter niet bereid om mee te betalen aan de studie van haar kinderen, ze kan dit niet betalen is haar reactie?

Vader en moeder hebben toch beiden onderhoudsplicht naar hun kinderen?

Wat is je advies?

Bedankt alvast. Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste Nicole,
De studiefinanciering is per 1 januari niet verlaagd:

https://financieel.infonu.nl/geld/172316-bedragen-studiefinanciering-studiejaar-2020.html

Zeker, beide ouders hebben een onderhoudsplicht, als de kinderen onvoldoende in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Nogal wat kinderen hebben ook een bijbaantje zodat ze niet op hun ouders hoeven terug te vallen of lenen extra.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jolanda, 02-01-2017 14:57 #123
Goedendag, sinds 2004 ben ik gescheiden en moeder van 2 kinderen. Kinderen wonen bij mij. Mijn dochter is in juni geslaagd voor haar MBO diploma. Aangemeld voor een andere opleiding maar was niet zeker of dat de opleiding in september of februari 2017 zou starten. Ze hoeft toen gekozen voor februari om safe te zijn. Nu werkt ze zoveel mogelijk. Nu heeft ze een nieuwe opleiding gevonden en deze start in augustus 2017. Ze is ook aangenomen. Ze is net een week 20 en nu wil haar vader geen alimentatie meer betalen omdat hij vindt dat ze zelf genoeg verdient. Pas in augustus weer zodra ze naar school gaat. Wij zijn het hier niet mee eens. Zelf ben ik na een faillissement thuis en mijn nieuwe partner werkt. Mag dit zomaar…? Kan hij dit zelf zonder rechter beslissen? Er is destijds afgesproken tot 21 jaar te betalen… lees nu i.v.m. studie dat datum 23 wordt, klopt dat? Hoop dat u mijn vragen kunt beantwoorden. Bedankt. Reactie infoteur, 03-01-2017
Beste Jolanda,
De vader kan dit niet alleen beslissen, maar moet in overleg treden met zijn dochter. De dochter heeft ook nog recht op de alimentatie die kennelijk niet is betaald. De datum van 23 jaar geldt nog niet voor bestaande gevallen van echtscheiding.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kelly, 31-12-2016 08:35 #122
Hoi, ik heb een dochtertje van 2 jaar. Nu vroeg ik me af, mijn ex heeft namelijk nog 2 kinderen van 2 verschillende moeders, een meisje van 4 jaar waarvan die bij hem woont, en nog eentje van een half jaar oud. Maar word dit mee berekent met de kinderalimentatie voor mijn dochtertje? Zo ja, hoe dan? Reactie infoteur, 01-01-2017
Hoi Kelly,
De vaste lasten van uw ex, waaronder de kosten van levensonderhoud voor de kinderen bij hem thuis, zijn van invloed op zijn draagkracht en daarmee de kinderalimentatie voor uw dochtertje.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marc, 29-12-2016 21:34 #121
Hallo, ik betaal vanaf sept.'14 alimentatie voor 2 zoons 1 van 12 en 1 van 17. Ex woont al sinds mei '15 samen. Oudste zoon werkt nu en wordt 18 in april. Ben ik tot april nog verplicht alimentatie te betalen voor de oudste of kan dat nu al stopgezet worden? Ik ben nog steeds alleen en draagkracht is niet hoger dan in '14. Ben ik ook verplicht meer te betalen dan in '14 voor de jongste? Gr Marc Reactie infoteur, 01-01-2017
Hallo Marc,
Als uw zoon 18 jaar wordt en in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien, is er geen kinderalimentatie meer nodig. Daarover maakt u met uw zoon afspraken. De alimentatie op de oudste is niet van invloed op wat u voor de jongste betaalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Brenda, 20-12-2016 18:51 #120
Hallo, ik heb een vraagje. Mijn dochter is nu 13 jaar oud. Ik ben al 12 jaar niet meer met haar bio vader. Ik heb al 11 jaar een nieuwe relatie, ben getrouwd en heb nog twee kinderen. ik heb met mijn ex mondeling een afspraak gemaakt dat hij elke maand 100 euro betaalt voor onze dochter. Daar is hij mee akkoord gegaan. Ik heb ook gezegd dat al hij zich daar aan houd, dat ik niet naar de rechter zal stappen voor de alimentatie vast te zetten. Maar nu doet hij al ruim 5 jaar moeilijk over dat bedrag, en komt steeds met smoesjes. Ik ben het nu echt zat aan het worden. Mijn vraag is wat gaat een rechtszaak kosten ongeveer om toch de alimitatie vast te leggen. Groetjes Brenda Reactie infoteur, 23-12-2016
Hallo Brenda,
Dat hangt er helemaal vanaf (advocaat, inkomen). De advocaatkosten om de alimentatie te krijgen zijn wel fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

S., 17-12-2016 10:55 #119
Mijn man betaald al bijna 3 jaar 251,79 aan zijn ex voor hun dochter die nu 15 jaar is, dit is toendertijd vast gesteld met mijn inkomen erbij ik lees nu dat dit niet had mogen gebeuren, zijn ex werkt niet en ze gebruikt het geld ook niet voor hun dochter, ook ziet hij zijn dochter helemaal niet meer, dit word tegen gehouden door zijn ex, is het misschien verstandig om een herberekening te laten doen? onze inkomsten zijn ook binnen deze 3 jaar verandert en hebben een huis gezamelijk gekocht dus onze woonlasten zijn ook hoger geworden, kan door een herberekening de alimentatie worden verlaagd?
Met vriendelijke groet,
S. Reactie infoteur, 19-12-2016
Beste S,
Een herberekening kan dan inderdaad tot minder alimentatie leiden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johnny Hertong, 16-12-2016 20:55 #118
Heb een vraag mijn zoon studeert en krijg studie financiering en werkt na schooltijd. ik ben niet getrouwd geweest met zijn moeder. ben nu zelf wel getrouwd, heb een vrouw en ze heeft een dochter. hoorde dat ik alleen voor hem nog moet betalen om financieel te steunen. zit zelf in de schulden. ben ik verplicht om dat te betalen? Reactie infoteur, 19-12-2016
Beste Johnny Hertong,
Als uw zoon eenmaal 18 jaar is, kunt u met uw zoon nieuwe afspraken maken over de eventuele kinderalimentatie. Als u schulden hebt en hij bijverdient, zou het niet onlogisch zijn dat u minder alimentatie gaat betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Stormbringer, 10-12-2016 19:09 #117
Hallo,
In 2017 zal ik na indexering 674,47 gaan betalen voor 3 kinderen. Al 15 jaar niet gezien ondanks gezamenlijk gezag. Moeder houdt alles tegen. Moeder werkt part time en toch moet ik zoveel betalen. Gaat dit veranderen in 2017?

Kan ik achterhalen bij belasting of een kind werkt of heeft gewerkt?

groet Stormbringer Reactie infoteur, 13-12-2016
Hallo Stormbringer,
Als u twijfelt aan de hoogte van het bedrag, kunt u altijd de zaak voorleggen aan een kantonrechter. De nieuwe wetgeving zal echter niet op uw geval van toepassing zijn. De Belastingdienst zal die gegevens normaliter niet verstrekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ronald, 06-12-2016 21:33 #116
Houdt de kinderalimentatie in de nieuwe regeling definitief op bij het bereiken van het 23ste jaar, of blijven er uitzonderingen van toepassing zoals nu voor het bereiken van het 21ste jaar bij een studerend kind van toepassing is? Reactie infoteur, 07-12-2016
Beste Ronald,
De kinderalimentatie houdt dan op bij 23 jaar als een kind studeert.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Smurf, 06-12-2016 05:52 #115
Mijn vriend betaald al bijna 4 jaar € 319,86 per maand terwijl hij zijn kinderen niet mag zien (8 en 10 jaar). Zijn ex en hij zijn gescheiden en ze werken allebei fulltime met een inkomen van € 1600,- per maand. Zijn ex is inmiddels hertrouwd en ook haar partner werkt fulltime en verdiend € 1600,- per maand. Betaald mijn vriend teveel alimentatie en moet haar nieuwe man ook mee betalen? Reactie infoteur, 07-12-2016
Beste Smurf,
Als de ex voor de scheiding geen inkomen had, betaalt uw vriend nu grofweg 150 euro per maand te veel aan kinderalimentatie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chr, 30-11-2016 14:42 #114
Als een kind 18 jaar is en de vader stort de alimentatie op de rekening van het kind van 18, mag deze alimentatie dan nog worden ingehouden van mijn bijstandsuitkering? Reactie infoteur, 01-12-2016
Beste Chr,
Als het kind nog bij u woont, wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gouw, 24-11-2016 08:56 #113
In het echtscheidingsconvenant staat dat ik maandelijks kinderalimentatie moet betalen. Dit doe ik al sinds 2003. Mijn zoon was toen 8 jaar oud. Hij is nu bijna 23 jaar en woont nog bij zijn moeder. Hij studeert niet en heeft geen inkomen.
Kan ik stoppen met alimentatie betalen? Ik lees nl dat bij 18 jaar of 21 jaar niet meer ka betaald hoeft te worden. Kan ik daar zomaar mee stoppen? Reactie infoteur, 26-11-2016
Beste Gouw,
U kon al stoppen met het betalen van kinderalimentatie toen uw zoon 21 jaar was.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wim, 18-11-2016 09:43 #112
Ik moet nog € 7410 alimentatie krijgen van mijn ex wat al een tijd in handen is van lbio. alleen is sinds vorige week mijn jongste zoon van 16 bij zijn moeder gaan wonen en wil ze van mij alimentatie gaan vragen, en heb zelf een wia uitkering. kan zij voor elkaar krijgen dat ik alimentatie moet betalen terwijl ik eigenlijk nog van haar zoveel moet krijgen? zij is al een aantal jaren getrouwd en ik woon alleen samen met mijn vriendin maar heb geen samenlevingscontract en ben ook niet getrouwd. hoe werkt zoiets eigenlijk? Reactie infoteur, 20-11-2016
Beste Wim,
Uw ex kan van u kinderbijslag vragen, maar of dit zal worden toegewezen is nog maar helemaal de vraag. Dit staat los van uw vordering op haar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rick, 13-11-2016 19:37 #111
Volgend jaar daalt mijn inkomsten met 30%! Verder betaal ik voor mijn dochter in Duitsland € 150 per maand en mijn dochter in Nederland € 260. Echter is mijn vraag nu of het zinvol is om een herziening van de kinderalimentatie aan te vragen en wordt de alimentatie van mijn dochter in Duitsland meegerekend.

Als laatste is er een goede omgang met mijn dochter in Duitsland en geen omgang met mijn dochter in Nederland. Ik vraag uw advies of dit de moeite waarde is i.v.m. de nieuwe wetgeving. Alvast mijn dank hiervoor. Reactie infoteur, 15-11-2016
Beste Rick,
Een dergelijke verlaging van uw inkomen tast dusdanig uw draagkracht aan, dat een herberekening zeer waarschijnlijk tot een lager bedrag zal leiden. Die herberekening staat nog los van de nieuwe wetgeving, omdat een herberekening altijd mogelijk is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Virginia, 11-11-2016 14:55 #110
Ik word verplicht om alimentatie te vragen bij ex partner. Echter heeft ex partner geen werk en een ww uitkering van ongeveer €600 per maand. Plus best hoge schulden. Ikzelf heb een uitkering. Wat is het bedrag wat hij zou moeten betalen? Als ik op verschillende sites het bereken kom ik op 25 euro per maand. Kan dit kloppen? Reactie infoteur, 12-11-2016
Beste Virginia,
25 euro is inderdaad een minimum. Bovendien kan het best zijn dat uw ex een aanvulling heeft via het UWV om zo aan de bijstandsnorm te kunnen komen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sjoukje, 10-11-2016 11:54 #109
Hallo, ik heb een vraag: er is in 2013 een alimentatieberekening en bedrag bepaald voor mijn kinderalimentatie. Eind 2016 nadert en wij willen herberekening laten doen. Mijn ex is meer gaan werken, krijgt kindgebonden budget en heeft nu een samenlevingscontract. Wat is de invloed op de hoogte van de kinderalimentatie? Klopt het dat het kindgebonden budget nu in 2016 wel meegenomen moet worden als draagkracht? Reactie infoteur, 12-11-2016
Beste Sjoukje,
Het kindgebonden budget wordt meegenomen in de draagkracht. Dit budget is dus onderdeel van de herberekening, maar komt niet automatisch (in zijn geheel) in mindering op de verschuldigde kinderalimentatie. Meer verdienen betekent eveneens meer draagkracht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 06-11-2016 00:45 #108
Beste,
In 2011 ben ik gescheiden, wij hebben allebei een koophuis en een baan. wij hebben 2 kinderen en ieder heeft een kind inwonend, ook heeft elk kinderbijslag en kgb en (220 Euro alimentatie) Zij is door medische perikelen gedeeltelijk afgekeurd en genereert daardoor minder inkomen.
zij zegt haar huis te moeten verkopen en anders te gaan wonen en dat ik meer kinderalimentatie moet betalen omdat zij het niet meer kan betalen!
De vraag is: Is het juist dat ik opdraai voor de problemen van mijn ex? Reactie infoteur, 07-11-2016
Beste John,
Als de draagkracht van uw ex vermindert, kan dat ertoe leiden dat u meer alimentatie moet betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mark, 05-11-2016 13:57 #107
Ik betaal al jaren kinderalimentatie. Nu 550 euro per maand voor 2 kinderen. Kan ik van mijn ex eisen dat ze verklaart waar ze dat geld aan uitgeeft. Mijn kinderen lopen vaak in tweedehands kleding omdat mijn ex het geld aan eigen zaken gebruikt. Als het niet bij hun terecht komt vind ik het ook niet terecht om het te betalen. Kan ik het dan laten verlagen? Reactie infoteur, 07-11-2016
Beste Mark,
De ontvanger moet zorgen dat de kinderalimentatie aan het levensonderhoud van de kinderen wordt besteed, maar is helaas niet verplicht om u daartoe inzicht te verlenen als daarover niets in een convenant is opgenomen. Een rechter kan wel daarnaar vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lies, 04-11-2016 09:53 #106
Ex-man betaalt sinds de scheiding (8 jaar geleden) €225 ka. voor onze dochter.
Inmiddels beide hertrouwd. Beide partners werken. Ex wil ka verlagen. Waarom is mij onduidelijk.

Hij is zelf minder gaan werken paar jaar geleden en is dus opnieuw getrouwd. Het inkomen van hem en zijn vrouw is dus veel hoger geworden. Ik zelf werk ook en ook ik ben hertrouwd en dus ook een hoger inkomen. Ik kom er niet uit. Is er een kans dat de ka omlaag kan gaan? Het moet eerlijk gaan. Reactie infoteur, 06-11-2016
Beste Lies,
Er zou een herberekening kunnen worden gemaakt op basis van de nieuwe draagkracht. Of het bedrag dan ook lager wordt, is nog maar de vraag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G., 01-11-2016 23:59 #105
Mijn partner is al 10 jaar gescheiden en zijn 3 kinderen zijn nu 16 en 19. Hij betaalt per maand bijna 500 euro ka waarvan 1/3e deel naar oudste persoonlijk. Toch vraagt zijn ex regelmatig om extra geld zoals laptop voor school of bijdrage studiereis enz. Hij kan de ka niet meer van belasting aftrekken en betaalt in verhouding dus veel meer nu. Hij heeft ex toen al duidelijk gemaakt daardoor sowieso niks extra's meer te kunnen betekenen… maar dit helpt dus niet. Ze speelt het nu via de kids die vader gaan appen over geldzaken en bijdrages en dat levert spanning in hun relatie op. Hij komt uit de oude regeling met oud convenant en heeft altijd netjes ka betaald en geïndexeerd. Klopt het dat de ka dus stopt met 21 jaar gezien hij uit de oude regering komt? En hoe voorkom je dat de kids betrokken worden in dit soort geld spanningen? Reactie infoteur, 03-11-2016
Beste G,
Ja de kinderalimentatie stop bij 21 jaar. Het is vervelend als een ouder de kinderen gebruikt tegen de ex, maar echt voorkomen kunt u dit niet. Vader kan de kinderen wel uitleggen dat het logisch is dat moeder ook voldoende meebetaalt en hijzelf elke maand al veel geld afdraagt. Een kind van 19 jaar zou al helemaal beter kunnen weten en zelf wat geld kunnen bijverdienen in de plaats van de hand op te houden bij pa.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sjoukje, 01-11-2016 19:41 #104
Hallo, ik heb een vraag: er is in 2013 een alimentatieberekening en bedrag bepaald voor mijn kinderalimentatie. Eind 2016 nadert en wij willen herberekening laten doen. Mijn ex is meer gaan werken, krijgt kindgebonden budget en heeft nu een samenlevingscontract. Wat is de invloed op de hoogte van de kinderalimentatie? Klopt het dat het kindgebonden budget nu in 2016 wel meegenomen moet worden als draagkracht? Reactie infoteur, 03-11-2016
Hallo Sjoukje,
Het kindgebonden budget wordt meegewogen in de draagkracht van de ontvangende ouder die bovendien meer is gaan verdienen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Inge, 31-10-2016 20:32 #103
Ik heb een vraagje over kinderalimentatie en studiefinanciering. Mijn expartner heeft altijd een bijdrage betaald voor mijn twee dochters. Zij zijn niet erkend door hem, maar hij heeft wel altijd betaald waar ik altijd blij mee bent. Nu is mijn oudste dochter vorig jaar achttien geworden en heeft hij de bijdrage stop gezet. Ook mijn jongste dochter is net 18 geworden en ook daar gaat de bijdrage binnenkort voor stoppen. Mijn ex heeft per maand 100 euro per kind betaald, wat niet echt een vetpot is. Maar alle kleine beetjes helpen. Mijn ex vertelde dat na het 18e levensjaar de bijdrage stopt (de bijdrage is jaren geleden in overleg afgesproken tussen mij en mijn expartner). Als ik de informatie op internet lees, dan klopt het niet dat hij geen bijdrage meer hoeft te betalen. Ik weet dat dit aan mijn kinderen betaald moet worden en niet meer aan mij. Maar hij hoort tot hun 21e jaar een bijdrage te leveren toch? Beide dochter krijgen een aanvullende beurs van duo omdat vader hun niet erkend heeft. Wat gebeurt er als hij die 100 euro blijft betalen aan mijn dochters? Moeten zij die aanvullende beurs dan inleveren of wordt dat in mindering gebracht? En welke weg moeten zij bewandelen om hem zijn bijdrage te laten betalen. Alvast bedankt voor uw reactie! Reactie infoteur, 02-11-2016
Beste Inge,
De kinderalimentatie stopt bij de leeftijd van 18 jaar, waarna met het kind (niet de moeder) wordt onderhandeld over de ouderlijke bijdrage voor de jaren daarna. Deze bijdrage wordt fiscaal niet als inkomen gezien en wordt daarom niet in mindering gebracht. Als pa niet wil betalen, kunnen de dochters naar de rechter gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harm Jan, 29-10-2016 17:26 #102
Ik begrijp dat in de nieuwe regeling wordt opgenomen dat de kinderalimentatieverplichting voor studerende kinderen verhoogd wordt naar 23 jaar.
-Wordt daarbij ook gekeken naar studieresultaten of heeft een kind dat zich alleen maar voor een studie inschrijft ook recht op deze verlengde kinderalimentatie?
-Mijn kinderen zijn 18 en 22 jaar en ik betaal al jaren kinderalimentatie. Geldt de nieuwe regelgeving ook voor hen of alleen voor nieuwe gevallen?
-Wat wordt in dat geval een 'nieuw geval' genoemd? Is dat alleen in geval van vaststelling van alimentatie/scheiding nádat de nieuwe regeling van kracht is geworden of is een kind dat een wijzigingsverzoek indient óók een nieuw geval?
Alvast bedankt voor uw reactie! Reactie infoteur, 02-11-2016
Best Harm Jan,
Er wordt niet gekeken naar de studieresultaten, maar of een kind ook zelf (met de studiefinanciering daarbij) voldoende in het eigen levensonderhoud kan voorzien. Als een kind zich als student inschrijft, maar eigenlijk aantoonbaar niet studeert, ontstaat een nieuwe onderhandelingssituatie. De nieuwe regeling geldt alleen voor nieuwe gevallen van echtscheiding.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anomniem, 25-10-2016 10:49 #101
Vraagje: wij hebben een samengesteld gezin, ik heb een dochter van 17, hij heeft een dochter van 20 en zoon van 18. Hij betaalt alimentatie voor beiden (terwijl we met dochter al 2 jaar geen contact meer hebben) en ik krijg een hele kleine bijdrage (niet officiële alimentatie). nu wordt mijn dochter volgend jaar 18 en komen er voor ons behoorlijk wat kosten bij.
Nu is mijn vraag:
- houd DUO rekening ermee dat er sprake is van een samengesteld gezin, ivm aanvullende beursaanvragen voor mij dochter?
- wat als de vader van mijn dochter niet wil betalen voor de studiekosten van mijn dochter? Ik met mijn huidige partner kunnen dat niet ook nog eens bekostigen, aangezien zijn kinderalimentatie al een groot bedrag is.
- is de vader van mijn dochter verplicht om bijdrage (de niet officiële bijdrage die ik nu krijg) aan mijn dochter te betalen? of moet zij dan als hij moeilijk doet naar de rechtbank gaan om alimentatie aan te vragen bij haar eigen vader?
- moeten wij verplicht blijven betalen voor zijn dochter die we al 2 jaar niet meer zien? Terwijl moeder behoorlijk vermogen heeft en kinderen daar ook van genieten? terwijl wij elke cent moeten omdraaien? Reactie infoteur, 29-10-2016
Beste Anoniem,
Voor de aanvullende beurs wordt gekeken naar het gezamenlijke inkomen en aantal kinderen dat u onderhoudt. De vader maak afspraken met uw dochter en als hij die niet nakomt kan zij een incassobureau sturen en uiteindelijk ook naar de rechter stappen. Als omstandigheden veranderen kan een herberekening worden gedaan om te zien of het bedrag dat momenteel wordt betaald, nog passend is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maartje, 17-10-2016 22:00 #100
5 jaar geleden gescheiden, 2 kinderen nu 9 en 13 jaar en staan bij mij ingeschreven en waren tot vorig jaar bij mij behalve om het weekend en 1 dag in de week bij hun vader.
Ik ben afgekeurd en krijg een klein stukje WAO uitkering, (€ 500 netto) en kreeg € 450 per kind Kinderali omdat ex' draagkracht dusdanig is.

Echter sinds vorig jaar zijn de kinderen 1,5 dagen per week extra bij hem (dit is 3 dagen in de 14 dagen extra) en vindt ex dat het "eerlijkheidshalve" is dat hij minder kinderalimentatie gaat betalen nu ik ga samenwonen. Sinds de nieuwe regeling, die we overigens zo hebben afgesproken omdat hij dat zo graag wilde moest ik hem voor die extra dagen de partneralimentatie, die ik ook kreeg, terugbetalen en dat vond ik natuurlijk goed want tja de kinderen waren ook wat meer bij hem.

Verder moet ik alle kosten betalen, tot de €2 voor een onderbroek nauwkeurig, incl dure aanschaf van fietsen, ipads voor school etc. en dit kan en is geloof ik ook verplicht als je kinderalimentatie ontvanger bent. Nu ik dus wil gaan samenwonen vindt ex dat het dus eerlijk is om minder kinderalimentatie te gaan betalen en de partneralimentatie vervalt sowieso dat weet ik.

Ik wilde het laten herberekenen nu (hij roept al sinds de verandering in het belastingstelsel waar de kinderali-betaler minder aftrekpost heeft dat hij wil herberekenen omdat hij vindt dat hij te veel betaalt en ik krijg zoveel KindGebondenBudget dat hij het niet eerlijk vindt, tja dit krijg ik niet voor niks natuurlijk… ik heb een dusdanig laag inkomen vandaar… maar dat gaat er maar niet in).

Nu zegt mijn mediator dat ik moet laten herberekenen omdat mijn ex zegt dat hij dus vindt dat hij minder kinderalimentatie hoeft te betalen en hij had het via internet uitgerekend wat neerkwam op € 300 minder Kinderali, en dan de Partnerali € 140 vervalt sowieso en ik krijg met het samenwonen het Kindgebonden Budget niet meer (dat snap ik is logisch lijkt me).

Volgens de mediator van toen zal de kinderalimentatie misschien helemaal niet lager hoeven, ik heb nl. nog wel steeds alle verplichtingen te voldoen voor de kinderen… Mijn ex betaalt niks aan de opvoeding laten we t zo noemen, alleen als ze daar zijn het eten en drinken zeg maar…

Wat denken jullie? Zal het echt zo zijn dat de kinderalimentatie niet zomaar mag veranderen nu ik ga samenwonen of toen ik alleen was, toen vond mijn ex dat ook nl. dat ie teveel betaalde maar dat was omdat het Kindgebonden Budget er tegenover stond en dat vond ie wel genoeg extra.

Laat ik erbij melden dat hij zelf nu al een jaar samenwoont en die partner werkt en beiden hebben ze een goed inkomen maar daar zeg ik toch ook niks van? Ik zou dan toch ook kunnen zeggen zij hebben samen meer draagkracht? Maar ik weet dat dat ook niet zo opgaat…

Welke rechten heb ik hier nog in? Is het wijs toch te herberekenen of is er kans dat ik inderdaad heel veel minder recht heb en kan ik dan beter het voorgesteld bedrag van mijn ex accepteren? Ik bedoel mijn mediator zegt dat ik recht blijf houden op het oorspronkelijke bedrag als afgesproken bij scheiding en mijn ex stelt € 300 minder kinderali voor. Reactie infoteur, 23-10-2016
Beste Maartje,
Bij duurzaam samenwonen (blijvend een gezamenlijke huishouding voeren), trouwen of een geregistreerd partnerschap vervalt de partneralimentatie. De kinderalimentatie vervalt niet en uw ex mag het bedrag niet zomaar veranderen. Het is aan jullie om over de kinderalimentatie een afspraak te maken. Uw ex hoeft toch niet te weten dat u ergens een herberekening laat uitvoeren, vul voor uw ex bijvoorbeeld een bedrag in dat hij volgens u waarschijnlijk verdient.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 11-10-2016 21:34 #99
Mijn kinderen wonen bij mijn ex man hij heeft een hoger inkomen dan ik, mijn kinderen zijn 18 en 21 jaar studeren nog. Ik betaal hem alimentatie 100 euro in de maand, ik lees dat als de kinderen 18 jr worden dat ik de alimentatie aan de kinderen moet betalen. Is mij 2 jaar geleden niet verteld, toen was ons oudste kind al 18 jr toen wij gingen scheiden, mijn vraag is ben ik wel verplicht alimentatie te betalen met een lager inkomen en zo ja moet ik de alimentatie wel of niet aan mijn kinderen overmaken? Reactie infoteur, 12-10-2016
Beste Maria,
Ouders hebben een onderhoudsplicht naar hun kinderen totdat ze 21 jaar zijn en niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Kinderen kunnen recht hebben op studiefinanciering en kunnen ook zelf geld bijverdienen, wat betekent dat beide ouders nauwelijks hoeven bij te springen. Dit zal van geval tot geval anders zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Piet, 09-10-2016 02:25 #98
Als je nooit hebt samengewoond of fiscaal aan elkaar verbonden was hoe bepaal je dan de datum van de scheiding?
Deze datum is belangrijk voor het bepalen van het netto gezinsinkomen van voor en na de scheiding. Daarnaast is er in ons geval sprake dat de moeder recht heeft op kindgebonden budget. Ik heb het nooit ontvangen en zij inmiddels wel. Belangrijk detail is op welk moment zij het kindgebondenbudget bij haar inkomen mag meetellen en dit is weer afhankelijk van onze scheidingsdatum die vastgesteld zal moeten worden aangezien dit nooit heeft plaats gevonden.
De mogelijkheden hiervoor en daarmee consequenties voor de hoogte zijn (ik roep maar even wat.): tijdens bezwangering, datum erkenning, geboorte van ons kind, 1e maand na geboorte van ons kind (ivm recht op/vanaf kindgebondenbudget) of aanvraag vaststelling kinderalimentatie? Reactie infoteur, 11-10-2016
Beste Piet,
Jullie zijn nooit fiscale partners of toeslagpartners geweest als jullie nooit ook op hetzelfde adres hebben samengewoond dan wel gezamenlijk belastingaangifte inkomstenbelasting hebben gedaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anneliese, 08-10-2016 17:41 #97
Goedenavond,
Vorige week kregen wij het bericht dat de dochter van mijn man stopt met haar HBO studie na 3 weken. Wij hebben inmiddels haar boekengeld voldaan. Daarnaast betalen we maandelijks collegegeld. Dit stopt nu. Wat zijn onze verplichtingen nu naar de dochter van mijn man? Ze is 19 jaar en weet nu niet wat ze wil. Haar plan is om veel te gaan werken. Ze woont bij haar moeder, de ex van mijn man. Hebben we alimentatie plicht? Ik zie door de bomen het bos niet meer…
Alvast bedankt voor uw reactie, Reactie infoteur, 10-10-2016
Beste Anneliese,
De dochter is 19 jaar dan dan hebben de beide ouders nog een verzorgingsplicht als de dochter zelf niet in haar levensonderhoud kan voorzien. Als die situatie verandert door een eigen inkomen, kunnen er ook weer nieuwe afspraken worden gemaakt en hoeft u wellicht niets meer te betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P., 08-10-2016 15:05 #96
Advies.
Ik ben sinds twee en een half jaar uit elkaar met mijn expartner. Mijn dochter is net drie. Ik was en ben de kostwinner (ja juist ' de moeder'). Mijn expartner heeft over alles gelogen werk, ontslag, studie etc. waardoor er ook veel kosten waren die ik uiteindelijk betaalde. Hij is tot op heden niet duidelijk over zijn inkomen. Hij woont alweer een jaar samen met een vrouw die hem nu voorziet in woning, kleding en ze feesten erop los. Ik heb mijn dochter 13 van de 14 dagen (geen overnachting bij ex wegens veiligheid). Omdat ik alle zorg draag voor mijn dochter en alle lasten krijg ik inderdaad kindgebonden budget… maar ik heb nu dus 2 fulltime banen. Die van opvoedende/verzorgende ouder en werkende ouder. Alles kost geld elke minuut vrijheid of vergaderen kost mij geld.
Ik ontvang 200 euro in de maand (altijd op een ander moment). Heb geen idee wat mijn ex verdient maar word wel geconfronteerd met zijn splinternieuwe inrichting, zijn eis dat ik mijn dochter naar hem moet brengen met de auto. En zijn luxe uitgavenpatroon voor zichzelf (lag toevallig een rekening van 500 euro voor kleding voor zichzelf) mijn dochter krijgt enkel 2e hands spullen van hem en ook dat wordt vooral geregeld door zijn vriendin.
Het valt mij op dat mijn situatie misschien minder voorkomt aangezien ik de moeder ben. Ik heb geen relatie… zou het graag ooit willen maar zie niet waar ik die tijd voor vrij moet maken. Oftewel… ik vind dat in deze nieuwe wet ook naar dit soort situaties gekeken moet worden. Voel me nu nog harder in the face getroffen. Want let op… ook dat is de nieuwe realiteit… mannen die onzekere rijkere jonge vrouwen verleiden en de win win krijgen. Reactie infoteur, 10-10-2016
Beste P,
Als u officieel wilt laten berekenen op hoeveel kinderalimentatie u recht hebt, zal hij met zijn (inkomens)gegevens op tafel moeten komen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karin, 06-10-2016 19:48 #95
Goede dag,
ik heb een vraag. Mijn vriend betaalt aan zijn samenwonende ex 300 aan hun nu 19-jarige zoon. Nu wil zijn ex nd advocaat om meer te eisen… nl nog een studievergoeding erbij… Zoonlief weigert een bijbaan te nemen… maar ex… zijn moeder dus die partime werkt en haar vriend een fulltime baan heeft eist dat mij vriend meer ka gaat betalen daar zijn draagkracht dat toelaat. Er komt toch genoeg inkomen binnen of ben ik nou gek? Kan een rechter een wijziging toekennen? Reactie infoteur, 07-10-2016
Goede dag Karin,
Studievergoeding? Heeft de zoon dan geen recht op studiefinanciering? Een rechter zal zeker bekijken wat de draagkracht van de moeder is, wat die aan de studie kan bijdragen en of er überhaupt wel kinderalimentatie nodig is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roos, 06-10-2016 09:40 #94
Hallo.
Mijn ex en ik hebben samen 1 kind van 10 jaar. Nooit getrouwd geweest, wel samen wonend maar ik werkte niet. Ik werk ook op dit moment niet en heb nog 3 kinderen van mijn huidige relatie, mijn vriend verdient 1600 per maand. (niet getrouwd of geregistreerd, wel samen wonend.) Mijn ex verdient 1400 en betaalt 123 euro per maand. Is dit wel reëel? In mijn of zijn voordeel? We hebben het toen zo uit gesproken maar we zitten op het punt dit vast te leggen dus ik ben wel eens benieuwd… Reactie infoteur, 07-10-2016
Hallo Roos,
Als dit 1400 euro netto per maand is, hoort daar een bedrag bij van ongeveer 130 euro aan kinderalimentatie per maand voor uw kind van 10 jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Visser, 05-10-2016 14:29 #93
D. Hendrik,

€50,- is minimaal waarschijnlijk is jouw draagkracht hoger dan €50,-. Daarnaast is alimentatie geen "kijkgeld" maar voorziening in de levensonderhoud van je zoon. Helaas maakt het niet uit of je hem wel ziet of niet. Mijn man betaalt al jaren €325,- en mag zijn kind niet zien of spreken.

Tevens vind ik het raar dat je niet bij de zitting mocht zijn? Heb je geen reactie en/of verweer geven bij alimentatie aanvraag?

Mvg

Arjan, 05-10-2016 12:26 #92
-is er enig zicht op wanneer deze nieuwe Kinderalimentatie wet ingaat?
-ik het een kinderallimentatie verplichting van 1000 euro per maand ( 500 per kind) ; gebaseerd op een 0 inkomen van mijn ex 3 jaar geleden, bij de scheiding. de kinderen zijn beide onder de 10 jaar.
De kinderen zijn 3 dagen per week bij mij en 4 dagen bij haar.
De kosten voor levensonderhoud zijn ook nog volledig voor mij als ze bij mij zijn; levensonderhoud & de kosten voor school en opvang etc. liggen bij haar als ze daar zijn, waardoor ze als 'hoofd-woning' ook nog van alle fiscale aftrek posten geniet.
Ik heb geen inzage of controle over de bestemming van de kinder allimentatie;
Nu heeft mijn ex sinds ruime tijd een betaalde baan ; modaal+, kan ik nu een herziening aanvragen, zonder rechter?
Dank,

Arjan Reactie infoteur, 06-10-2016
Beste Arjan,
Volgende week wordt de wet behandeld in de Tweede kamer. Bij een wijziging in inkomen, kunt u de rechter om een herziening van de alimentatie vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

D. Hendriks, 04-10-2016 17:51 #91
Na een relatie van 23 jaar zijn we uit mekaar en hebben 2 zonen.1 van 10 en een van 28. Nooit getrouwd of samenlevingscontract. Na de uitspraak van de rechter waar ik niet voor was uitgenodigd moet ik €225,00 pmnd betalen zoals ik lees ben ik bang dat ik teveel betaal aan alimentatie. Volgens de tabel zou ik op €50,00 moeten zitten, mijn netto inkomen €1685.54. Tevens ik zie of spreek mijn zoon niet, mag hem niet opbellen of spreken ivm schoonfamilie… Klopt dit wel allemaal, volgens mij niet. Mvgr.D.Hendriks Reactie infoteur, 05-10-2016
Beste D. Hendriks,
Als uw ex geen inkomen heeft en had, kom ik voor 2016 uit op 215 euro kinderalimentatie per maand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Serge, 28-09-2016 15:20 #90
Ik ben sinds dit jaar zzp-er en mijn kinderalimentatie is berekend toen ik nog in loondienst was. Ik verdien nu mijn eerste jaar 2 x meer dan in loondienst. Kan mijn ex dan eisen dat ik meer kinderalimentatie ga betalen? De behoefte was gesteld op € 800 en ik betaal nu bijna € 500. Mijn ex zou met haar inkomen € 150 zelf kunnen bijdragen. Betekent dit dat mijn bijdrage maximaal met € 150 omhoog kan gaan of is alles nog gebaseerd op de oude berekening van toen ik nog in loondienst was? Reactie infoteur, 29-09-2016
Beste Serge,
In onderling overleg of via de rechter kan de kinderalimentatie worden herzien, bijvoorbeeld als er nu sprake is van hogere inkomens. De behoefte van het moment van echtscheiding, afgezien van een indexatie, blijft uitgangspunt zolang kinderen minderjarig zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Liesbeth, 28-09-2016 11:31 #89
Sinds 2007 ben ik gescheiden van mijn partner, we hadden geen samenlevingsovereenkomst dus er zou uitsluitend voor onze twee kinderen alimentatie betaald moeten worden. Mijn dochters waren destijds 3 en 10 jaar. Ik ben helaas afgekeurd en geniet een WAO-uitkering. Mijn ex daarentegen is DGA van vele bedrijven en genoot ten tijde van de scheiding een inkomen van bijna 2 ton op jaarbasis. Het werd hem al snel duidelijk dat hij daarvoor een aanzienlijk bedrag aan kinderalimentatie zou moeten gaan betalen. Reden voor hem om een rechtszaak te starten want mediation daarvan zag hij af. Partneralimentatie is nooit gevraagd door mij.

Uit de eerste beschikking volgde een passend bedrag aan kinderalimentatie, echter er is nooit betaald. Het LBIO kon niets doen omdat de werkgever (mijn ex) bij de werknemer (Mijn ex) beslag zou moeten gaan leggen op het stuk loon wat voor kinderalimentatie in aanmerking zou komen. Hij (de werkgever) werkte uiteraard niet mee om zichzelf aan te sporen zijn alimentatieverplichting na te komen. Dus werd aangereikt door het LBIO dan maar beslag te laten leggen op zijn huis… maar dat staat op naam van de zaak dus dit was zinloos.

Een Hoger Beroep volgde op verzoek van de man, het bedrag aan kinderalimentatie werd iets lager maar wederom kwam het niet tot betaling en wederom kon het LBIO niets voor mij betekenen.

Tussenliggende jaren betaalde hij niets aan de kosten van levensonderhoud voor de kinderen; maar leidde zelf een luxeleventje.

In 2011 volgde wederom een rechtszaak en wederom op initiatief van de man. De economische recessie zou hem flink getroffen hebben en hij had zijn inkomen dusdanig verlaagd dat het gelijk was aan de jaarlijkse aflossing van zijn hypotheek van zijn villa van bijna 1 miljoen. Zijn luxe villa ging 'pro forma' in de verkoop en de BWM, een tweede auto, een catamaran en luxe vakanties, huishoudster, strijkservice, tuinonderhoud door extern bedrijf waren kennelijk geen reden voor de rechtbank om te oordelen dat de man wel mogelijkheden zou hebben om een deel aan kinderalimentatie te betalen. Uiteindelijk oordeelde de rechtbank dat de man geen draagkracht had: uitkomst nihilstelling. Meneer heeft geen alimentatieverplichting meer. Kennelijk ook voor onbepaalde tijd. Mijn vraag is mag dit?

Je zou toch verwachten dat in een rechterlijke uitspraak een toekomstig toetsingsmoment wordt ingevoegd wat tot herijking kan leiden.

Nu mijn dochter (inmiddels 19) studeert wreekt het zich wederom bij de studiebeurs: er wordt kinderalimentatie verondersteld maar die is er niet; de beurs wordt vastgesteld op basis van het inkomen van beide ouders. Mijn dochter ontvangt steeds minder. Aangezien mijn uitkering niet stijgt (Behoudens indexering) zit de stijging bij vader. DUO kan niets doen omdat dochter nog contact heeft met haar vader… er resten geen mogelijkheden om de beurs op basis van één (lees: mijn) inkomen vast te stellen dan zou haar beurs hoger uitvallen.

Komt nihilstelling voor onbepaalde tijd vaker voor? Wat kan mijn dochter ondernemen om haar beurs te verhogen dan wel haar vader te verplichten tot het leveren van een bijdrage.

Alvast hartelijk dank voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Liesbeth Reactie infoteur, 29-09-2016
Beste Liesbeth,
Elke keer dat de situatie verandert kan iemand naar de rechter gaan, ook u. Die nihilstelling is niet voor eeuwig, sterker nog hij is u nog veel geld schuldig in verband met achterstallige betalingen. Voor die vorderingen kunt u een deurwaarder op hem afsturen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roy, 25-09-2016 21:12 #88
Ik heb een zoon die net drie is geworden, en wij zijn zes maanden uit elkaar … we waren niet getrouwd en geen samenlevingscontract… Wat moet ik nou betalen qua alimentatie…? Dat zou ik graag willen weten. Reactie infoteur, 26-09-2016
Beste Roy,
U hebt geen alimentatieplicht voor de partner, wel voor het kind. Hoeveel dat is zou op basis van jullie gegevens (vooral de inkomens en draagkracht) kunnen worden berekend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mark, 25-09-2016 12:03 #87
Ik heb 4 kinderen bij 2 verschillende vrouwen, bij de eerste 2 is een bedrag afgesproken bij de rechter van 300 euro per maand. Met mijn 2de vrouw heb ik in 2010 afgesproken dat zij een bedrag krijgt van 290 euro per maand. De kinderen van mijn eerste vrouw zijn intussen 21 geworden en voor hun hoef ik dus niet meer te betalen. Nu wil mijn 2de vrouw het bedrag erbij hebben dat ik aan mijn eerste 2 kinderen betaalde. Is dat reëel? Voorheen kon ik de bedragen aftrekken van de belasting, maar dat kan ik nu ook niet meer. Zij wil nu naar de rechter gaan, om het bedrag alsnog te gaan krijgen. Wat moet ik nu doen? Reactie infoteur, 26-09-2016
Beste Mark,
Het is niet zo dat de tweede vrouw nu automatisch recht krijgt op de alimentatie die u eerder aan uw eerste vrouw betaalde. Een rechter zal desgevraagd een herberekening laten maken en op basis daarvan bepalen of u de tweede vrouw meer kinderalimentatie moet betalen dan voorheen. Als u bijvoorbeeld een lening aangaat met een dergelijke rente, is uw draagkracht niet verbeterd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeroen, 24-09-2016 09:09 #86
Goedendag,

We hebben nog steeds een discussie. Waar gaat het om? Doorbetalen na 18e jaar. In mijn beschikking is alimentatie afgesproken voor de MINDERjarigen. Er is geen derdebeding. Volgens mijn advocaat kan ik stoppen op de 18e verjaardag. Volgens advocaat zijn er 2 uitzonderingen: óf kind doet verzoek aan rechtbank voor bijdrage levensonderhoud na 18e jaar, óf het is in een eerdere beschikking vastgelegd dat er tot 21 betaald moet worden dmv een derdegeding. Nogmaals, in mijn beschikking wordt uitsluitend over de minderjarige gesproken. Is deze info volgens u juist? Reactie infoteur, 26-09-2016
Goedendag Jeroen,
Het doorbetalen van de kinderalimentatie aan meerderjarigen is geen automatisme. Wel hebben beide ouders een onderhoudsplicht totdat een kind 21 jaar is. In uw geval kunt u stoppen, maar kan het kind (indien het niet in het eigen levensonderhoud kan voorzien) via de rechter een bijdrage van u vorderen (in de volksmond ook kinderalimentatie genoemd).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

S., 20-09-2016 15:32 #85
Goededag,

Mijn partner is 2 jaar geleden gescheiden en heeft 3 kinderen. Samen hebben wij (nog) geen kinderen en zijn van plan te trouwen. Nu las ik dat ik na het huwelijk onderhoudsplichtig ben voor zijn kinderen en mijn inkomen meegenomen wordt bij berekening van alimentatie voor zijn kinderen.
Hij betaalt nu al alimentatie. Kan hier door zijn ex partner een herberekening voor aangevraagd worden en zo ja, wordt mijn inkomen dan daadwerkelijk meegenomen of val ik dan onder de nieuwe regeling dat het niet zo is?

Vriendelijke groeten Reactie infoteur, 21-09-2016
Goedendag S,
U valt nu nog niet onder de nieuwe regeling. Als stiefouder is er een onderhoudsplicht voor de minderjarige kinderen die tot uw huishouding behoren zolang u getrouwd bent en maximaal totdat een kind 21 jaar is
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yvette, 14-09-2016 13:15 #84
Wat ik niet begrijp aan de nieuwe regelingen is dat er wel wordt gesteld dat stiefouders niet meer hoeven bij te dragen, maar dat er niet wordt gesteld dat er van de inkomen ontvangende partner wordt verwacht om inkomen te vergaren. Als een alimentatie ontvanger ervoor kiest om gewoon niet te gaan werken, dan zitten hier geen consequenties aan.

Met kleine kinderen is dat nog redelijk te begrijpen, maar zodra alle kinderen 12 jaar of ouder zijn, zou dit in mijn ogen rechtvaardig zijn. Het zou erg fijn zijn als daar ook naar wordt gekeken bij het wijzigen van de wetgeving rondom alimentatie. Wellicht kan een betalende ouder dan minder gaan werken, waardoor een kind meer heeft aan beide ouders. Reactie infoteur, 15-09-2016
Beste Yvette,
Zeker, maar dat zit er nu niet in. Overigens kunt u met deze suggestie altijd een politieke partij benaderen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Db, 12-09-2016 16:47 #83
Ik kom er niet echt uit. Mijn vriend betaalt nu zijn dochter die in maart dit jaar 19 jaar is geworden. Ze hebben in samenoverleg het bedrag gehalveerd. Hij betaalt nu 300 euro. Zij wordt in 2019 21 jaar en is dan nog steeds een student. Moet hij dan daarna nog steeds 300 euro betalen? Of stopt het echt wanneer zij 21 jaar wordt? Reactie infoteur, 13-09-2016
Beste Db,
De alimentatie stopt zodra zij 21 jaar is, maar als ze straks geld tekort komt kan ze een beroep doen op haar beide ouders. Dat heet dan geen kinderalimenatie meer, omdat deze verplichting ook voor nog getrouwde ouders geldt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elisabeth, 08-09-2016 10:41 #82
Goedemorgen,

mijn stiefzoon wordt 5 november 18 jaar, aangezien er al jaren niet aan het convenant is gehouden wat ook strafbaar is (onthouding ouderlijk gezag), betalen wij altijd netjes onze 250€ alimentatie aan mijn man zijn ex partner. Kosten voor de gang naar de rechter zijn er nooit geweest omdat ik als stiefmoeder 3 x werkeloos ben geworden, maar als wij niet betalen (hebben 1 x bedrag proberen in te houden omdat de expartner zich niet aan het convenant hield) krijgen we direct het LBIO op ons dak! Zeer krom en frustrerend in alimentatieland. Sinds 1 jaar is er wel contact met mijn man zijn zoon op zijn eigen verzoek en zijn wij in gesprek gegaan wat betreft zijn vervolgopleding (studie) en de hoogte van de alimentatie. Zijn moeder wil wederom niet in gesprek gaan met ons dus hebben wij met zoon/stiefzoon een lager bedrag afgesproken en ook uitgelegd waarom. Verder hebben wij nergens inzage in en weten we niets van zijn studieplan/studiefinanciering. We krijgen nu al boze emails van de ex vrouw van mijn man (dan communiceert ze wel…) dat ze hier niet mee akkoord gaat en naar de rechter gaat stappen. Wat kunnen wij doen?

met vriendelijke groet,

Elisabeth Reactie infoteur, 09-09-2016
Beste Elisabeth,
De ex vrouw gaat er niet meer over zodra de stiefzoon 18 jaar wordt, u kunt dus rustig afwachten. Verder is het niet meer dan logisch dat uw weet wat de inkomsten van de zoon zijn, overigens heeft de ex-vrouw natuurlijk ook zelf een onderhoudsplicht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jo, 02-09-2016 12:22 #81
Goedemiddag,
Sinds 2001 gescheiden van de vader van mijn kinderen en sinds 2010 opnieuw in het huwelijk getreden met een nieuwe partner. Beide kinderen wonen sindsdien permanent bij ons. De kinderen hebben altijd bij mij gewoond na de scheiding.

Toen de wetgeving de laatste keer veranderde besloot de vader van de kinderen eenzijdig de alimentatie die hij niet langer kon terugvorderen via de belasting te korten. Mijn kinderen zijn nu bijna 19 en de oudste is 21. Vanaf hun 18e verjaardag betaalt hij hen rechtstreeks (gekort met dat wat hij niet meer kan terugvorderen van de belasting). Op de dag dat de oudste, welke nog aan het studeren is, 21 (juni dit jaar) werd heeft hij de bijdrage aan haar gestopt. De kinderen willen/gaan op zichzelf gaan wonen nabij hun school. Kan ik hem verplichten de bijdrage (en aan te passen naar draagkracht) weer op te pakken tot zij 23 zijn?

alvast mijn dank voor uw reactie.
Vriendelijke groet,
Jo Reactie infoteur, 03-09-2016
Beste Jo,
Hij mocht niet zomaar op eigen houtje de alimentatie korten, die vordering staat als u dat wilt nog open. Tot 21 jaar is hij alimentatieplichtig, daarna is dit bij een studerend kind tot 27 jaar afhankelijk van de mate waarin een kind zelf in zijn levensonderhoud kan voorzien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kal, 30-08-2016 12:31 #80
Goedendag, vraag mijn dochter is 21 jaar en stopt tijdelijk met studie ( tussenjaar) ben ik nu verplicht om aan mijn onderhoudsplicht te voldoen of kan ik de betaling nu ook een jaar uitstellen? Reactie infoteur, 31-08-2016
Beste Kal,
Zolang ze niet studeert is er in dit geval ook geen wettelijke onderhoudsplicht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 26-08-2016 17:09 #79
Hallo,

Als ik het dus goed begrijp is een alimentatie van €400,- in vergelijking met de nieuwe wetgeving belachelijk hoog voor 1 kindje van 8 jaar. Per wanneer gaat deze wetgeving ook daadwerkelijk in? En wanneer heb je recht op een nieuwe berekening?

Mvg Reactie infoteur, 29-08-2016
Hallo Anoniem,
De nieuwe regelgeving is vertraagd. Het streven is nog steeds 2017.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J., 24-08-2016 15:19 #78
Goedemiddag,
Mijn ex is heeft onderhoudsplicht naar zijn stiefkinderen. Om die reden wil hij de alimentatie verlagen. Als ik het goed lees, dan gaat het weer veranderen en is een stiefouder niet onderhoudsplichtig. Wat betekent dit voor mij? Reactie infoteur, 25-08-2016
Beste J,
Er is inderdaad regelgeving in de maak, waarbij de onderhoudsplicht naar een stiefkind vrijgelaten wordt, maar zover is het nog niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Margriet, 24-08-2016 15:03 #77
Mijn vriend heeft 2 kinderen van 9 en 11 waar hij €350,- alimentatie voor betaald maar die ong 40% van de tijd bij hem zijn. Ikzelf heb een dochter van 11 waar ik €100,- alimentatie voor ontvang en die fulltime bij mij is. Nu willen we in de toekomst gaan samenwonen dus mijn dochter is altijd bij ons. Hoe zit het dan met zijn alimentatie? Kan zijn ex meer eisen omdat we gaan samenwonen want ik ga echt niet voor haar betalen! Want hij krijgt er wel een kind bij in zijn nieuwe samengesteld gezin. Alvast bedankt! Reactie infoteur, 25-08-2016
Beste Margriet,
Per saldo kan het zo zijn dat zijn draagkracht iets omhoog gaat bij samenwonen (gedeelde woonkosten), maar dat effect hoeft niet groot te zijn en daar kunnen inderdaad weer andere kosten tegenover staan (onderhoud van uw dochter).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Edwin, 19-08-2016 19:13 #76
Zie zelf niet meer hoe het werkt met de nieuwe regels in zicht. Mijn dochter woont bij mijn ex, ik betaal al 4 jaar netjes de alimentatie. Nu had ik der aan der telefoon en zei ik, dat binnenkort de alimentatie afloopt en ik het niet zomaar in 1x wil afbreken. Maar geleidelijk, probeer ook mijn eigen leven weer op te bouwen maar financieel het best moeilijk is. Me ex zegt dat ik tot haar 23ste moet betalen omdat ze nog studeert, is dat ook zo. Begin november word ze 21, hopelijk krijg ik een duidelijk antwoord want ik weet het niet meer. Reactie infoteur, 22-08-2016
Beste Edwin,
U hebt een alimentatieplicht tot 21 jaar. Als een studerend kind, ondanks het recht op studiefinanciering, niet in zijn eigen onderhoud kan voorzien, kan het een beroep doen op beide ouders om wat bij te springen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 19-08-2016 16:47 #75
Geldt de voorgenomen wijziging voor het sturende kind de alimentatie verplichting te verlengen naar 23 jaar ook voor bestaande gevallen? Per 30-4-2017 wordt het kind 21 jaar, daarmee komt dan een einde aan de kinderalimentatie verplichting. Blijft dit zo kijkend naar de eventuele wijziging. Reactie infoteur, 22-08-2016
Beste Jan,
De nieuwe regeling zal gelden voor nieuwe gevallen van alimentatie gerechtigden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joan, 19-08-2016 01:13 #74
Beste zeeuwmeeuw,
Mijn partner was niet getrouwd en heeft twee kinderen. Zijn ex is inmiddels getrouwd. De kinderen wonen allebei bij haar. De financiële situaties zijn gelijk. Allebei een eigen onderneming. De ex werkt niet uit vrije keuze. Ka is reeds 10 jaar betaald door mijn partner voor 2 kinderen, maar nu komt 1 kind bij ons wonen. Aangezien beide situaties gelijk zijn en ex verdiencapaciteit gelijk is (hbo) als mijn partner maar ex kiest om niet te werken, vervalt bij verhuizing de totale ka aan ex dan? Ieder heeft de financiële zorg voor 1 kind. Reactie infoteur, 19-08-2016
Beste Joan,
De kinderalimentatie van uw partner vervalt voor het kind dat bij u komt wonen, onder de conditie dat hij in de kosten van het kind voorziet. De ex kan in dat geval kinderalimentatie aan uw partner schuldig zijn. Van de hoogte van de verschillende bedragen is afhankelijk of beide verplichtingen tegen elkaar kunnen worden weggestreept. Zet dit alles wel goed op papier.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Werkende Moeder, 18-08-2016 13:19 #73
Beste zeemeeuw, mijn ex is gestopt met alimentatie te betalen toen mijn zoon 21 jaar werd, terwijl hij nog student is. Wettelijk gezien mag dat ook! Stel dat de nieuwe kinderalimentatie wet in werking gaat in 2017, moet mijn ex dan weer alimentatie gaan betalen aan mijn 21-jarige zoon (tot aan zijn 23ste jaar)? Hij is ook dan nog student.
Groetjes Reactie infoteur, 18-08-2016
Beste Werkende Moeder,
Neen, de nieuwe wet is dan niet op uw zoon van toepassing.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mama van 1., 13-08-2016 18:38 #72
Goedenavond,

Ik heb een vraag. Mijn ex gaat nadat wij 1.5 zijn gescheiden weer opnieuw trouwen en krijgt een kindje volgend jaar. Ik ben momenteel werkloos wel volop zoek natuurlijk. Maar nu zegt hij dat alles gaat veranderen kwa partneralimentatie en kinderalimentatie. Kan dat zomaar? Zijn nieuwe partner werkt nu volledig, en ik heb bijna de volledige zorg over onze dochter. Ze slaapt 1x in de 2 weken bij hem. Ik betaal verder ook alles voor haar kwa kleding enzo hij draagt niks bij alleen de 50 euro alimentatie. Hij heeft haar trouwens nog maar net een half jaartje te slapen daarvoor had hij geen tijd. Reactie infoteur, 15-08-2016
Beste Mama van 1,
Niets hierin kan zomaar bij de alimentatie veranderen. Er zijn eerder afspraken gemaakt en die gelden nog steeds. De rechter zal beoordelen of de situatie dusdanig anders is geworden dat dat ook gevolgen moet hebben voor de hoogte van de alimentatie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G., 02-08-2016 16:57 #71
Beste infoteur,

Dank Voor uw reactie. Ik vraag mij af of dat helemaal Zo is. Doordat de Nieuwe partner mee betaald aan de kinder alimentatie (deze is ook onderhoudsplichtig) het zij in natura, betalen de moeder en de Vader minder bijdrage aan de kinderen. Dit verhoogt de draagkracht van de Vader en dus de draagkracht Voor partneralimentatie aan zijn ex-vrouw (de moeder). Ik ga er hier vanuit dat Vader en Nieuwe partner werken en moeder van de kinderen Niet. Op die manier betaald de Nieuwe partner dus indirect de pa. Want de draagkracht hiervoor gaat omhoog doordat de Vader ook minder bijdrage KA voldoet (een deel wordt nu toe gerekend aan de Nieuwe partner). De moeder krijgt dus en ka van de Vader en stiefmoeder en Ze krijgt dus nog pa omdat door de ka bijdrage van de stiefmoeder de draagkracht van haar ex aan pa verhoogt. Ik denk dat dat correct is.

Niet?
Dank Reactie infoteur, 03-08-2016
Beste G,
De nieuwe partner kan wel betalen voor de alimentatie, maar diens inkomen (bij werk en voorzien in eigen onder onderhoud), telt bij de berekening niet mee.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G., 01-08-2016 17:09 #70
Beste,

Ik lees in eerder reacties dat u stelt dat de nieuwe wetgeving alleen voor nieuwe gevallen geldt. U stelt daarbij dat de datum uitspraak echtscheiding leidend is. Nu, als een van de partijen een wijziging van de kinderalinentatie aanvraagt (bijvoorbeeld door wijziging van omstandigheden in de inkomsten situatie of door de geboorte van een nieuw kind) is het dan zo dat de rechter de oude wet moet hanteren (ervan uitgaande dat de nieuwe wet dan is ingegaan) of geldt op dat moment ook voor de wijzigingen de nieuwe wet; immers die is dan van kracht. In de huidige wetgeving is het immers zo dat de nieuwe partner impliciet de partneralimentatie betaald, immers, doordat de nieuwe partner door huwelijk of geregistreerd partnerschap onderhoudsplichtig wordt jegens de stiefkinderen (of zelfs al bij 'family life' dus zonder huwelijk!) blijft er meer draagkracht over voor de pa, die anders bij nieuwe kinderen uit het nieuwe gezin zou vervallen. De ex partner profiteert dus van het nieuwe huwelijk, de kinderen werden namelijk al in hun gehele behoefte voorzien. Klopt dat? Valt hier nog iets voor te zeggen waar kinderen het hoofdverblijf hebben (ondanks dat er co ouderschap is en er uit pragmatische redenen is gekozen voor woonadres bij de moeder wegens hogere toeslagen aan haar zijde (welke zij niet besteed aan de kinderen, haar bijdrage is 50,- per maand, (moeder werkt niet) waar de andere 1500(!) nu door de vader wordt betaald, welke wel fulltime werkt). Bij een huwelijk en volgend kind, betaald de nieuwe partner dus mee aan de kinderen uit het eerste huwelijk en gaat de draagkracht voor pa nog omhoog… De nieuwe partner betaald dus voor de ex en de kinderen.

Of valt hier nog iets tegen in te brengen (de nieuwe wetgeving stelt bijvoorbeeld dat de kinderbijslag geacht wordt te besteed aan de kinderen, in dat geval zou de ka dus aanzienlijk zakken).

Dank Reactie infoteur, 01-08-2016
Beste G,
Uit oogpunt van rechtsbescherming is het gebruikelijk dat de oude wet wordt gehanteerd voor eerdere gevallen, maar de ouders kunnen altijd een gezamenlijk voorstel aan de rechter voorleggen die daarvan afwijkt. Is er echter geen overeenstemming tussen de ouders dan zal de rechter op de eerdere wet terugvallen.
De nieuwe partner betaalt niet mee aan de alimentatie en diens draagkracht telt normaliter ook niet mee. Anderzijds, als de nieuwe partner weinig of geen inkomen heeft, neemt de draagkracht van de ex af, wat een verlaging van de alimentatie kan betekenen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jody, 29-07-2016 22:41 #69
Goedenavond, Mijn dochter wordt dit jaar 18. Vanaf dat moment stopt de alimentatie van € 250,00 per maand die ik ontvang van mijn ex-partner voor haar. Dochter studeert, MBO-opleiding, wat kan/mag mijn dochter als maandelijkse bijdrage verwachten van beide ouders? Is dat minimaal € 50,00 per maand of is dat een x bedrag wat beide ouders, onafhankelijk van elkaar, met dochter afspreken. En moet het afgesproken bedrag jaarlijks opnieuw bekeken c.q. afgesproken worden. Is er ook een bepaling over het betalen van schoolgeld, boeken, enz. voor haar of valt dit onder de financiële ondersteuning tot haar 23ste en geldt dit voor beide ouders. Wordt het te betalen bedrag voor de studie half - half of naar draagkracht. Wij vallen onder de oude regeling. Reactie infoteur, 31-07-2016
Beste Jody,
1. Wat betreft de kinderalimentatie voor jongmeerderjarigen spreekt de ex met zijn kind af wat de jaarlijkse bijdrage wordt, anders loopt de kinderalimentatie die voor de leeftijd van 18 werd verkregen gewoon door. Als het kind het nieuwe voorstel te weinig vindt in verband met de kosten van levensonderhoud, kan het naar de rechter stappen. Er zijn factoren die het benodigde bedrag verhogen (vervallen kinderbijslag en kindgebonden budget, eigen zorgpremie) en verlagen (ontvangen studiefinanciering, eigen inkomsten, zorgtoeslag).
2. Beide ouders hebben naar draagkracht een onderhoudsplicht tot 21 jaar en, als een kind studeert, zelfs tot 27 jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Silvia, 24-07-2016 15:03 #68
Hallo mijn partner betaalt 450 euro kinderalimentatie. Daarnaast betalen we nog kleding, schoenen, jassen, schoolgeld en nog veel meer. Moeders gebruikt het namelijk niet voor de kinderen maar rekeningen. Omdat ze geen uitkering krijgt, ja heel klein beetje… en nog steeds geen baan kan vinden. Vluchtelingen krijgen alles. Moeder met 2 kinderen kan het bekijken… heb gewoon een vraag of het ook anders kan? Wil dat ze een baan heeft zodat de kinderalimentatie echt naar de kinderen gaat. Vind dat wij veel te veel doen. Hoe is het met de nieuwe regelingen?
Groetjes Silvia Reactie infoteur, 25-07-2016
Hallo Silvia,
De moeder kan wel een bijstandsuitkering aanvragen en als de kinderen nog erg jong zijn een arbeidsvrijstelling voor zekere tijd krijgen. Wellicht dat dat helpt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Danielle Strijker, 18-07-2016 14:46 #67
Goedemiddag redactie,
Ik geloof dat ik het deels snap. Ik dacht dat de alimentatieplicht naar 23 jaar ging. Begrijp ik nu dat die wettelijke plicht gewoon 21 jaar blijft en het beroep dat een kind daarna nog kan blijven doen op ondersteuning van 27 naar 23 jaar gaat? Of moet ik het anders lezen en wordt de alimentatieplicht in de nieuwe regeling tot 23 jaar? Wij vallen onder de oude regeling. Betekent dit voor ons dat de kinderen tot 27 jaar een beroep kunnen blijven doen? Een beroep doen is natuurlijk geen plicht, het is aan de ouder hoe hiermee om te gaan lijkt me.
vr. groet, Danielle Reactie infoteur, 19-07-2016
Beste Danielle,
Het antwoord is in beide gevallen inderdaad jawel, dat is juist
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Danielle Strijker, 15-07-2016 14:52 #66
Goedemiddag, de dochters van mijn man worden op 16 januari 2017 21 jaar. Kan het zijn dat wij ineens nog tot 23 jaar door moeten betalen als de alimentatie regels veranderen of blijven wij ten allen tijden onder de oude regeling vallen, dus betalingsplicht tot 21 jaar? Reactie infoteur, 16-07-2016
Beste Danielle Strijker,
Uw man valt inderdaad onder de oude regeling, maar het is wel zo dat een studerend kind tot zijn 27e jaar een beroep kan doen op zijn ouders (dat gaat dus 23 jaar worden).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Stella, 01-07-2016 12:51 #65
Dag. Ik heb een vraag. Ik ben niet samen met vader van kindje. Onze dochter is 3 jaar. Zij woont bij me. Soms betaalt hij 100 euro per maand en soms niet. Ik betaal voor alles (vroeger kinderdagverblijf, nu school en opvang). Hoeveel moet hij voor het kind betalen? Ik zoek een Pro Deo advocaat. Wat moet ik doen? Waar moet ik gaan? Die situatie is zo moeilijk voor me. Bedankt. Reactie infoteur, 02-07-2016
Dag Stella,
Hoeveel hij moet betalen is onder andere afhankelijk van jullie levensstandaard toen jullie nog niet bij elkaar waren, de behoefte van het kind en de draagkracht. Daar is dus geen standaard antwoord op te geven. Er zijn best wel pro deo advocaten te vinden, bel eens vrijblijvend een pro deo advocaat bij u in de buurt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kim, 27-06-2016 18:54 #64
Hallo,

Dat de nieuwe partner mee betaalt aan alimentatie begrijp ik volledig, maar de loon stroken moeten wel aangetoond worden IBM meebetalen aan vaste lasten, en dus de woonlasten lager worden, en dus draagkracht hoger. Klopt dit nog steeds? Ik wil graag een herberekening doen, val ik dan onder de oude of nieuwe wet? Reactie infoteur, 28-06-2016
Hallo Kim,
Bij een herberekening valt u onder het oude systeem.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. Viveen, 23-06-2016 18:47 #63
Het moge duidelijk zijn dat de wijziging het een en ander tot stand zal brengen.

2 of eigenlijk 3 vragen:
1. wat is de status om de wijziging door te voeren
2. worden afspraken van voor 2016 omgezet

Heeft iemand antwoorden… Reactie infoteur, 25-06-2016
Beste H. Viveen,
De wet voor de nieuwe kinderalimentatie heeft enige vertraging opgelopen. Er wordt dus nog niet automatisch omgezet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nancy, 19-06-2016 07:10 #62
Beste,

Ik heb een vraag over de kinderalimentatie die mijn man moet betalen. Hij is in 2007 bij zijn ex weggaan, zijn zoon is inmiddels bijna 13 en wij betalen 480,- per maand. Vallen wij nu ook onder deze bovenstaande regeling? Kunnen wij dit bespreekbaar maken? Dit zou wel aanzienlijk schelen! Reactie infoteur, 20-06-2016
Beste Nancy,
Helaas gaan de bedragen uit de nieuwe regeling alleen gelden voor nieuwe gevallen. Overigens is 480 euro per maand best een fors bedrag voor één kind. Is dit inmiddels te hoog gegeven zijn inkomen, dan kan e.e.a. wel worden aangevochten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anja, 17-06-2016 07:54 #61
Mijn partner heeft 3 kinderen waarvoor hij iedere maand € 600,00 betaalt. Nu staat er in de scheidingspapieren dat zij de kinderen heeft. Maar in realiteit zijn ze 7 dagen bij ons en 7 dagen bij haar. Kan mijn partner opnieuw zijn bijdrage laten berekenen of om laten zetten tot co-ouderschap. En wordt dan tijdens de nieuwe berekening ook rekening gehouden met mijn inkomen.
Alvast bedankt voor uw antwoord. Reactie infoteur, 18-06-2016
Beste Anja,
Het co-ouderschap veranderen kan via de rechter. Bij de herberekening van de kinderalimentatie wordt niet naar het inkomen van de partner van de betalende partij gekeken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nk, 10-06-2016 20:14 #60
Beste,

Ik heb een vraag, ik ben gescheiden in 2008.
Regeling getroffen via mediator, we hebben 50/50 xo ouderschap en ik ontvang €235 voor twee kinderen. Mij ex en ik ontvangen elk voor 1 kind kinderbijslag. Beide hertrouwd, ik heb nog een kind gekregen met mijn nieuwe man. Hij heeft twee kinderen waar hij ook keurig voor betaald. Mij ex en ik delen alle dure kosten. Nu komt mijn ex mij vandaag mededelen dat hij als de oudste 18 is geen alimentatie meer gaat betalen voor beide kinderen. Want dat mogen wij onderling beslissen zegt hij. Ten eerste wil ik dat niet, ten tweede wil hij dan ook de kinderbijslag houden van de jongste want ik heb dat al voor de oudste gekregen. Kromme redenering, weet ik. Wat te doen als reactie? Alvast bedankt voor antwoord. Groet NK Reactie infoteur, 11-06-2016
Beste Nk,
Zodra een kind 18 jaar wordt mogen kind en ex samen de kinderalimentatie bepalen, maar de ex mag dat niet alleen. Betaalt de ex niet meer dan zal de rechter hem daartoe verplichten als een kind niet in de eigen kosten van levensonderhoud kan voorzien of bijvoorbeeld een studie volgt. Van de kinderbijslag van de jongste moet hij afblijven, daarvoor neemt u het beste contact op met de SVB.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dini, 27-05-2016 00:14 #59
Vraagje: mijn stiefdochter (ze woont bij haar moeder) wordt binnenkort 18. Nu betalen we 145 per maand aan alimentatie (vastgesteld door een rechter 17 jaar terug). Dit is voor ons erg veel gezien ons inkomen en onze andere kinderen. Wij hebben aan haar voorgesteld haar te helpen met haar rijbewijs en tot haar 21e maandelijks €50 te betalen. Hier was ze blij mee. Nu zegt haar moeder dat dit niet voldoende is en we verplicht zijn €145 te blijven betalen tot haar 21e. Hoe zit dit nou precies? Ik wil niet dat mn stiefdochter de dupe wordt van gezeur over geld, maar ik wil nou eindelijk ook wel eens wat opzij kunnen leggen voor mn eigen kids! Reactie infoteur, 28-05-2016
Beste Dini,
De verplichting om 145 euro door te betalen totdat ze 21 jaar is er niet. Als u met de stiefdochter een andere regeling overeen bent gekomen, telt die. Daar gaat haar moeder niet over.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Babette, 20-05-2016 20:57 #58
Beste,
11 jaar geleden ben ik gescheiden. Mijn zoon van inmiddels 13 jaar woont bij mij en gaat twee weekenden per maand naar zijn vader. Ik breng en haal hem dan ieder weekend, en dat betekent 200 km heenreis en 200 km terugreis.
Zijn vader betaalt al 11 jaar 200 euro er maand kinderalimentatie. Dit bedrag is nooit geïndexeerd.
Mijn zoon wil vanaf het volgende schooljaar bij zijn vader gaan wonen.
Zijn vader wil dat ik dan 200 euro alimentatie betaal en dat we alles volledig omdraaien.
Kan dat zo maar? Hij werkt 5 dagen, ik werk 4 dagen: is het normaal dat het bedrag zó eenvoudig wordt bepaald? Telt het inkomen van mijn nieuwe partner hierin ook een rol?
En daarnaast weigert mijn ex om mijn zoon dan naar mij toe te brengen en halen, terwijl ik dat wél al vanaf het begin heb gedaan.
Ik wil geen getouwtrek over onze zoon, maar wil wel graag een faire, wettelijke regel.
Wat raadt u me aan?
Alvast dank. Reactie infoteur, 21-05-2016
Beste Babette,
Als uw zoon bij zijn vader gaat wonen ontstaat een nieuwe situatie waarbij u als ouder nog steeds hoort bij te dragen in de kosten van levensonderhoud van het kind. Wat dan een redelijk bedrag is, wordt bepaald aan de hand van uw draagkracht (niet van uw partner), die van de ex en de behoefte van het kind. Als jullie er nu samen uit kunnen komen dat dat bijvoorbeeld 200 euro is en zo blijft (geen indexatie, deed hij immers ook niet), is de zaak snel geregeld. Anders zal e.e.a. via de rechter moeten verlopen. Zet de afspraken wel duidelijk op papier.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Belinda, 19-05-2016 19:23 #57
Hallo, ik zit met een probleempje, de biologische vader van mijn kind betaald nu 106 euro per maand aan allimentatie via de schuldbemiddelaar, ik heb een brief gekregen waarin staat dat ik morgen bij de advocaat moet zijn voor een nieuwe regeling voor het geld en dat ik een bedrag kan voorstellen aan hun zodat de biologische vader genoeg fiscale aftrek heeft, welk bedrag kan ik vragen? Mijn zoon is dit jaar 12 jaar, moet gaat naar een speciale school want hij heeft autisme, moet medicatie nemen, en moet internaat voor hem betalen want hij heet regelmaat nodig, en kan niet zomaar bij een gewone speelpleinwerking terrecht… maar voor kinderen met autisme, moet regelmatig naar de dokter met hem en zit volgend jaar in de middelbare school, en ik heb geen inkomsten mijn partner waar ik mee samen woon heeft ons ten laste omdat ik niet kan gaan werken ivm zijn ziekte… Welk bedrag kan ik voorstellen te betalen aan mij? Reactie infoteur, 20-05-2016
Hallo Belinda,
Het is raar dat u de volgende dag "moet" verschijnen, u hebt er recht op om dit verder te laten uitzoeken door bijvoorbeeld het bureau rechtshulp. Teken dan ook niets. Het doel moet immers niet zijn dat de biologische vader een maximale aftrek heeft (want die is er niet of nauwelijks), maar dat uw zoon maximaal financieel geholpen kan worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mirjam, 17-05-2016 22:02 #56
Een vraag;
Ik ben 8 jaar geleden gescheiden. Ik heb een minimum inkomen en krijg daarom kindgebonden budget voor mijn dochter van 16. Zij gaat per sept naar het MBO. De schoolkosten voor het 1e jaar zijn ca 1500 euro. Daarnaast zijn de reiskosten ca 800 euro tot aan januari(ze krijgt dan een ov jaarkaart). Mijn ex verdient ca 1600,00 per maand. Hij betaalt voor mijn dochter slechts 115 euro per maand alimentatie. Dit is een paar jaar geleden opnieuw vastgesteld sinds het kindgebonden budget bij de alimentatieberekening is betrokken (het was eerst hoger, ook omdat mijn ex toen een betere baan had). Mijn dochter is 1 dag per 2 weken bij haar vader.
Nu is sinds dit jaar de tegemoetkoming in de studiekosten eraf gehaald (bijna 700 euro) en daarvoor in de plaats wordt het kindgebonden budget met slechts 15 euro per maand verhoogd.
Ik ben dus een behoorlijk bedrag kwijt aan de studie van mijn dochter terwijl ik ook het minimum inkomen heb. Ik heb mijn ex gevraagd of hij hiervoor extra wil mee betalen.
Wat zou verstandig zijn? Het alimentatiebedrag aanpassen tot haar 23ste jaar en laten vastzetten? (ik heb nog een dochter van 12… dus om daarmee problemen te voorkomen) Mijn ex zal niet gaan overleggen met mijn dochters vanaf hun 18e jaar en extra betalen als dat niet wettelijk is vastgelegd.
Of welk bedrag is nu redelijk om te vragen/eisen? Ik krijg kindgebonden budget en kinderbijslag dus in mijn ogen is het niet realistisch als hij de helft van de studie moet mee gaan betalen. Maar wat is dan wel realistisch? Ik hoor het graag, groet M. Reactie infoteur, 18-05-2016
Beste Mirjam,
Omdat de regels nogal eens wijzigen is het nu vastleggen tot 23 jaar misschien niet zo verstandig. Vanaf 18 jaar bestaat de wettelijke plicht om met het kind te onderhandelen over de kinderalimentatie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 12-05-2016 10:40 #55
Ik heb ook een vraag. Bij ons is vorige week de berekening kinderalimentatie gedaan. Daaruit blijkt dat ik voor 2 kinderen 50 euro moet betalen (mijn inkomen minder dan 1250 euro) Nu zegt de mediator dat de behoefte van het kind meer is. Dat er dus ook meer moet worden betaald. Is dat wettelijk gezien ook juist? Heb geen geldboompje in de tuin staan namelijk, nu al moeite om rond te komen :>( Reactie infoteur, 12-05-2016
Beste Johan,
Hier zijn speciale tabellen voor (Tremanormen). Laat de mediator maar aantonen dat er recht is op meer. Natuurlijk moet het ook voor u betaalbaar zijn en kunt u recht hebben op een aanvullende bijstandsuitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cynthia, 10-05-2016 15:41 #54
Ik heb ook een vraag. Wij betalen al 8 jaar kinderalimentatie voor de zoon van mijn man. Nu heeft zijn ex vrouw ineens aanvullende bijstand aangevraagd. De gemeente komt nu bij ons aankloppen. Mijn man is sinds vorig jaar erg omhoog gegaan met zijn salaris.en de gemeente vind dat wij meer kinderalimentatie kunnen gaan betalen. Wij betalen altijd al 250 euro.dit wist de gemeente in eerste instantie niet. Kan dit zomaar? Zijn ex vrouw heeft ook 2 andere kinderen waar zij geen alimentatie voor krijgt… kan de gemeente dit zomaar op ons verhalen? Reactie infoteur, 11-05-2016
Beste Cynthia,
Een gemeente die bijstand uitkeert zal proberen om geld op te halen waar dat mogelijk is. Waarschijnlijk heeft de ex de alimentatie niet opgegeven en is de gemeente zo bij uw man terecht gekomen. Uw man is alleen verplicht tot wat de rechter heeft bepaald of wat eerder onderling is overeengekomen. De gemeente kan niet meer eisen, een rechter wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sunny, 30-04-2016 17:23 #53
Enerzijds begrijp ik de nieuwe regels.

Anderzijds zorgt het voor een kromme hefboomwerking, zodra beide ouders goed verdienen en de verzorgende ouder iets meer geld verdient dan de niet verzorgende ouder…

Situatie eerst: beide ouders allebei 200€ inleggen voor het kind, ik (verzorgende ouder) verdiende iets minder, maar kinderbijslag. Fair.

Tussentijds:
hij ander beroep gekozen, ik juist mezelf opgewerkt, om meer te verdienen voor kleine en mezelf.
Gevolg: ik verdien 4000€ bruto pjaar meer dan hij. Zijn inkomen 44000 pjaar.
Doordat losse opvangtoeslag jaarlijks moet worden verrekend zag hij dat mijn inkomen hoger was (zijn inkomen had ik geen inzage in). Hij hoorde van de nieuwe regels en
hij is een rechtzaak gestart tegen mij.

Rechtbank heeft de regels van de expertgroep aangehoudwn, weliswaar mijn inkomen genomen waardoor totale KA nu 465 € is. Maar. Volgens die regels, hoeft hij Hierdoor nu maar 65€ bij te dragen pmnd.en ik 400€ voor ons kind.
Kind heeft overigens een om het weekend regeling.

De verhouding bruto inkomen is dus:
vader - moeder 44000€ tegenover 48000€ -> 48% to52%
De verhouding KA wordt echter 65 tegenover 400 -> 14 % to 86 % bijdrage.
Dat is ver buiten proportie.
Mijn advocaat wil in beroep gaan. Want met redelijkheid is geen rekening gehouden, puur de expergroepregels.
Ik zie zo op tegen al die negativiteit. Sta al alleen, heb het druk en wil vooral positieve dingen doen.
Ik probeer eerst wat ik tekort kom op een andere manier bij te verdienen en de vader maar in zijn sop te laten.
Maar wellicht is het wèl wijs om in beroep te gaan.?
En mocht er iemand zijn die deze situatie ook meemaakt, lees het graag. Reactie infoteur, 02-05-2016
Beste Sunny,
Dit soort zaken zijn niet leuk en kosten veel energie, maar als u in hoger beroep gelijk krijgt, zal u dat veel geld schelen. en dat is toch ook wat waard.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Claudia, 29-04-2016 12:58 #52
Hoi ik heb een vraagje

Ik heb 2 zoons. 1 jaar en 5jaar oud.
Vader heeft al die jaren financieel niets bijgedragen. Hij heeft nu een vaste baan en ik wil dat hij zijn verplichtingen gaat nemen. Als ik nu verzoek alimentatie indien klopt het dat het dan minimale kinderalimentatie is van €50,- per mnd per kind? Want hij wilt hooguit €25,- per kind betalen.

Kan ik ook gedeelte van de opvangkosten verhalen op hem? Ik betaal nu totaal €300,- eigen bijdrage voor opvangkosten per maand. Reactie infoteur, 30-04-2016
Hoi Claudia,
Het minimale bedrag aan kinderalimentatie bedraagt 25 euro bij een inkomen van 1250 euro per maand, maar wat het bedrag voor uw ex wordt hangt helemaal af van zijn feitelijke inkomen en de behoefte van het kind. De opvangkosten maken daarvan deel uit.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

De Heer Wilgen, 29-04-2016 11:15 #51
Geachte heer, mevrouw,
Mijn zoon 22 jaar en studeert dit jaar af aan het HBO, ik betaal maandelijks nog de kinderalimentatie en boekengeld dat is voor mij nooit een probleem geweest en ik heb het graag gedaan. Als mijn zoon zijn diploma in ontvangst neemt betekent het dan ook dat ik mag stoppen met het betalen van alimentatie ondanks dat hij nog thuis bij zijn moeder woont? In deze tijd heb je natuurlijk nooit zo snel een baan of doet dat er niks ter zake? En heeft mijn zoon dan recht op een uitkering?
Mijn zoon wordt volgend jaar pas 23.

Alvast hartelijk dank voor uw antwoord.
Met vriendelijke groeten,
De heer Wilgen. Reactie infoteur, 30-04-2016
Geachte Heer Wilgen,
Eigenlijk kunt u met het betalen van kinderalimentatie al stoppen als een kind 21 jaar wordt. Wel is het zo dat als een kind te weinig inkomen heeft (inclusief studiefinanciering) om van te leven en te studeren, de ouder nog bijdraagt. Vrijwillig bijdragen kan natuurlijk ook altijd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ron, 26-04-2016 10:08 #50
Beste,
Ik heb uit een vorige relatie een prachtige zoon, nu 7 jaar, overgehouden. We zijn nooit getrouwd geweest. In 2013 heeft de rechter de kinderalimentatie bepaald, mede op basis van Co-ouderschap. In ons geval betekent het co-ouderschap dat onze zoon de ene week bij zijn moeder is en de andere week bij mij. Dit gaat sinds de uitspraak van de rechter uitstekend. Inmiddels ben ik gelukkig getrouwd. Overigens werk ik 40 uur per week en mijn ex-partner 25 uur per week waarbij de BSO volledig is geregeld. Mijn ex-partner is van mening dat ik nu meer kan gaan betalen omdat er ook meer inkomen is. (Mijn vrouw en ik werken beiden.) Mijn vraag is kan dat zo maar, er is toch reeds een uitspraak van de rechtbank? Geldt de nieuwe wetgeving bij een nieuwe uitspraak? Reactie infoteur, 26-04-2016
Beste Ron,
Uitgangspunt is de situatie op het moment van de echtscheiding en kan om een verlaging van de alimentatie worden gevraagd als er minder inkomen is. Meer kinderalimentatie kan aan de orde zijn als het kind plotseling veel behoeftiger is geworden dan op het moment van de echtscheiding.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daan, 21-04-2016 14:18 #49
Beste,
Ik heb een vraag Mijn ex die na lange tijd over een uitkering beschikte heeft sinds kort een baan en ik moest mijn kinderalimentatie betalen aan het SoZaWe een bedrag van 275 euro.
Nou stopt de uitkering van mijn ex en zegt ze dat ik het zelfde bedrag moet betalen naar haar. Geldt de nieuwe regeling dan ook voor mij? Ik wil wel betalen maar niet het zelfde bedrag voor 1 kind. Ze dreigt me anders via LBIO te werk te gaan

Wat kan ik hier aan doen? Reactie infoteur, 21-04-2016
Beste Daan,
Voor u verandert alleen de hoogte van het jaarlijkse bedrag door de indexering, verder niets.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Timmy, 19-04-2016 21:15 #48
Ik snap het niet. Betaal al 11 jaar een bedrag van 200 euro. Ben afgelopen jaar 70 euro per maand meer moeten gaan betalen, omdat mijn ex besloten had dat ik de jaarlijkse indexering moet betalen, met terug werkende kracht. Ook dit doe ik braaf. Nu krijg ik net te horen dat ik, door deze nieuwe regeling, nog eens 62.50 extra moet gaan betalen. Houd het dan nooit op. Ben opnieuw getrouwd. Heb 2 stiefkinderen, waarvan de ex al 3 jaar niet meer voor betaald, want dan kan in Nederland. En nu dit weer. Geldt dit nu ook voor mij of val ik ook in de oude regeling? Moet ik wel of niet extra gaan betalen. Reactie infoteur, 20-04-2016
Beste Timmy,
U valt onder de oude regeling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jel, 13-04-2016 09:37 #47
Op dit moment hebben we een kinderalimentatie vastgesteld volgens de regels 2013, ex gaat over 2 maanden trouwen dan is haar nieuwe man ook onderhoudsplichtig. maar stel dat dan binnenkort die wet in gaat. tellen wij dan voor de oude of de nieuwe wetten (geen onderhoudsplicht stiefouders) Reactie infoteur, 14-04-2016
Beste Jel,
Als de echtscheiding is uitgesproken voordat de nieuwe wet ingaat, is de nieuwe wet niet van toepassing.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rick, 12-04-2016 14:10 #46
Hallo,
Ik snap niet wat er gedaan is om 2 kampen te voorkomen. Mijn ex-vrouw krijgt een ww uitkering een max-kind gebonden budget en volledige kinderbijslag voor een 11 jarige. En zij ontvangt een kleine 200 euro aan alimentatie voor dochter. Ik houd netto 300,- in de maand over na vaste lasten. Zo is het geregeld in Nederland. Zou u nog een baan zoeken als moeder? Ik blijf erbij, beide ouders zijn verantwoordelijk voor kind en niet 10/90. Dit is de realiteit… Reactie infoteur, 12-04-2016
Hallo Rick,
Ook daarom wordt er gewerkt aan een nieuwe wet voor de kinderalimentatie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marijke, 11-04-2016 12:06 #45
Hallo,
Mijn tweeling wordt in augustus 18 jaar. Mijn dochter gaat dan naar het hbo en mijn zoon moet nog 1 jaar naar het vwo daarna gaat hij naar de universiteit. Wij hebben nooit afgesproken dat mijn ex tot hun 23-ste moet blijven betalen. Is hij dat nu wel verplicht? De kinderen gaan 1 dag per 14 dagen naar mijn ex. Hij is met pensioen en heeft daarnaast nu weer een parttime baan. Mag ik nu meer alimentatie gaan vragen en vast laten leggen dat hij tot hun 23-ste blijft betalen? Er is geen convenant opgesteld alleen een uitspraak van de rechter. Hebt u een advies wat ik kan doen voordat ze 18 worden en ik niets meer kan? Bedankt alvast. Reactie infoteur, 11-04-2016
Hallo Marijke,
In 2016 is het nog zo dat ouders tot de leeftijd van 21 jaar verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor het levensonderhoud van hun kinderen. Zodra een kind 18 jaar wordt, maakt de ouder die alimentatie betaalt met het kind afspraken over de te betalen kinderalimentatie. Hoeveel dat is, is een kwestie van onderhandeling, afhankelijk van het inkomen van de ouder en kind, en natuurlijk afhankelijk van de kosten van levensonderhoud van het kind.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Debs, 11-04-2016 12:06 #44
Gaat deze wet nu wel of niet in? Het kan toch niet zo zijn dat er geen rekening wordt gehouden met stiefouder of nog erger stiefkinderen? Of alleen nieuwe gevallen? Blijkt ook na de datum van indiening verzoekschriften behandeld worden als nieuwe gevallen. Reactie infoteur, 11-04-2016
Beste Debs,
De nieuwe wet is nog (steeds) niet ingegaan en zal zodra dat wel het geval is, gelden voor nieuwe gevallen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Linda, 28-03-2016 18:55 #43
Bij mij is de bijdrage op nihil vastgesteld en hij heeft ook nog gezamenlijk gezag gekregen. Hij is wel degelijk draagkrachtig want hij en zijn nieuwe vriendin rijden nu in een mooie 2e auto tsjaa die kan je wel betalen als je je 1e kind niet onderhoud erg frusterend, kan ik hier nog wat mee want dit komt niet ten goede van de onderlinge verstandhouding Reactie infoteur, 29-03-2016
Beste Linda,
Ik begrijp dat dat frustrerend is, maar u kunt uw recht pas halen als de veronderstellingen bij de nihil verklaring anders zijn dan de huidige praktijk (hoger inkomen). Voor de auto kan bijvoorbeeld ook een lening zijn afgesloten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Georges, 28-03-2016 11:24 #42
Beste,

Ik heb een zoon van 18 jaar en heb in 2014 een EOT overeenkomst gemaakt met mijn ex dat ik 400€ alimentatie zou betalen voor onze zoon. Deze was toen voor 80% fiscaal aftrekbaar ( 40€ /per 100€ teruggave fiscus). Vanaf 2015 is dit niet meer fiscaal aftrekbaar wat betekent voor mij een netto meer te betalen alimentatie van 160€ x 12 = 1920€. Mijn bruto inkomen is onveranderd gebleven. In EOT staat eveneens vermeld dat de alimentatie fiscaal inbrengbaar is. Kan iki via rechtbank vragen om Alimentatie te laten aanpassen naar 240€ niet fiscaal aftrekbaar? Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste Georges,
In 2015 en 2016 zijn de verplichtingen voor de kinderalimentatie nog in box 3 aftrekbaar, in 2020 niet meer:

https://financieel.infonu.nl/belasting/100800-kinderalimentatie-aftrekbaar-partneralimentatie-afkopen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tinne, 23-03-2016 14:52 #41
Mijn dochter is 2 1/2 jaar geleden gescheiden; convenant gemaakt bekrachtigd rechtbank
kinder allimentatie 240,00 per kind ( ze hebben 2 kids). edoch nooit betaald omdat ex man 3 dagen in de week is gaan werken en daardoor laag inkomen. Woont op papier bij zijn ouders, maar woont bij zijn vriendin.( die arts is ) zou herberekend worden in 2015 en dat heeft hij eenzijdig bij het LBO uit laten rekenen en nu betaald hij 40,00 per maand
In het convenant stond ook dat als hij niet kan betalen het bij de verkoop van het huis van de overwaarde zou betaald worden.
Ze hebben huis verkocht en de overwaarde uitbetaald gekregen. Ook dat is niet gebeurde heeft LBO ingeschakeld kon niks doen, daarna nog een vervolgburau die 5 jaar kan innen
Adviseert een advocaat te nemen. hij heeft nu een huis gekocht

Ze heeft de kinderen altijd en hij 2 weekends in de maand. ze betaald alles. Heeft nu een nieuwe vriend en haar ex zegt "nu ga ik nooit betalen laat je vriend maar betalen ". Wat te doen, advokaat is duur. Maar omdat ze overwaarde van het huis heeft gebeurd krijg ze geen pro deo. En dat geld zal ze hard nodig hebben als haar kids naar de middelbare school gaan. Wat kunnen we nog doen?
dank u wel Reactie infoteur, 24-03-2016
Beste Tinne,
Een advies over de hoogte van de alimentatie door het LBIO is niet bindend en dus mag de ex niet zomaar de kinderalimentatie verlagen. Hij zal toch echt naar de rechter moeten gaan (als ex niet akkoord is) en daar zullen de juiste gegevens op tafel moeten komen. Juist uw dochter kan het LBIO inschakelen om de tot nu toe niet betaalde alimentatie direct te innen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Miran, 18-03-2016 20:02 #40
Mijn ex heeft zijn dochter nooit erkend en sinds kort ziet hij haar 1 nachtje in de 2 weken en betaald nu 75 euro in de maand voor haar. Kan hij dat aftrekken van de belasting en dat voor nadeel heeft dit voor mij. Reactie infoteur, 19-03-2016
Beste Miran,
Kinderalimentatie is sinds 2015 niet meer fiscaal aftrekbaar in box 1. Kinderalimentatie is voor u fiscaal onbelast.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M., 14-03-2016 22:47 #39
Goedenavond

In 2010 hebben mijn ex en ik zelf een bedrag vastgesteld van 420 euro voor 2 kinderen tot hun 21ste. Hij is in de tussentijd ontslagen en wilde het bedrag verlagen. Ik ben naar een advocaat geweest en uiteindelijk is er een tijdelijk bedrag uitgekomen van 165 euro voor 2 kinderen. Dat tijdelijke bedrag was gebaseerd op zijn uitkering van 1400 euro netto. Dit bedrag zou weer veranderen tot hij werk zou hebben. Nu heeft hij weer werk en is zijn netto inkomen 1500 euro. Mag hij nu die 165 euro aanhouden of moet hij weer meer gaan betalen omdat dit eigenlijk een tijdelijk bedrag was? Er is nooit een rechter aan te pas gekomen.
Alvast bedankt,
M Reactie infoteur, 15-03-2016
Beste M,
Eigenlijk geldt de gerechtelijke uitspraak nog steeds, maar hebt u tijdelijk respijt gegeven. Dat kunt u wederom doen maar dan voor een hoger bedrag. Wellicht is ook afgesproken dat zodra er meer inkomen zou zijn, ook de betalingsachterstand zou worden ingehaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 14-03-2016 11:36 #38
Goedemorgen,

In 2014 is de alimentatie voor mijn 2 kinderen vastgesteld op totaal € 660. Geen partner alimentatie omdat we niet getrouwd zijn. Indien ik een herberekening wil laten doen van de alimentatie in 2016 is dit zinvol en wie kan dit het beste doen? Als ik het op allerlei internet sites invul kom ik veel lager uit. En is mijn ex partner verplicht om aan deze berekening mee te werken omdat ze meer is gaan werken en veranderde wetgeving? Reactie infoteur, 14-03-2016
Beste John,
Dat kan zinvol zijn omdat de aftrek levensonderhoud kind is vervallen. Als jullie er niet samen uitkomen, kunt u naar de rechter gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nils Nijssen, 12-03-2016 11:49 #37
Hallo,

In 2015 heb ik kinderalimentatie betaald voor mijn dochter.
Krijg ik over de betaalde kinderalimentatie in 2015 helemaal niks terug van de belastingdienst?

Tevens hebben wij onderling afspraken gemaakt betreft het bedrag.
Kan ik naar de rechter om een nieuw maandelijks bedrag vast te stellen omdat ik nu niks meer terug krijg van de belasting dienst?

Met vriendelijke groet, Reactie infoteur, 13-03-2016
Hallo Nils Nijssen,
In box 1 is kinderalimentatie niet meer aftrekbaar. U kunt met uw ex nieuwe afspraken maken of naar de rechter gaan. Dat zal effect hebben als uw bruto inkomen niet inmiddels fors gestegen is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Claudia, 11-03-2016 12:53 #36
Hoi ik heb een vraagje,
Mijn kinderen zijn 5 en 1,5 jaar oud en de vader heeft al die jaren geen alimentatie betaald. Wij hebben niet samengewoond en geen geregistreerd partnerschap. Hij heeft alleen over de oudste ouderlijk gezag en wel beide erkend. Hoe kan ik nu een alimentatie berekening maken? Ze vragen om inkomen voor scheiding maar heb dus al jaren alles alleen gedaan en betaald. Kan ik ook met terugwerkende kracht aanvragen of kan dat niet meer?

Gr. Claudia Reactie infoteur, 12-03-2016
Hoi Claudia,
Als er geen alimentatieafspraken zijn gemaakt, vervalt deze vordering elk jaar na vijf jaar. Echte kinderalimentatie is het niet (niet getrouwd), maar het is wel een bijdrage in de kosten van levensonderhoud.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tamara, 02-03-2016 19:06 #35
Hallo,

Mijn ex-partner heeft sinds een jaar weer contact gezocht met zijn kinderen, we zijn druk bezig om een omgangsregeling vast te stellen en dus ook de kinderalimentatie. Tot op heden heeft hij nooit kinderalimentatie betaald voor mijn 2 kinderen (inmiddels 6 en 8). Bij de berekening word er echter gevraagd om het gezamenlijk inkomen voor de "scheiding".
Nu is mijn vraag wat wij hier moeten invullen als er nooit een gezamenlijk inkomen is geweest? Na de geboorte van mijn dochtertje hebben wij maar 1 jaar samengewoond en studeerde hij en was ik de kostwinnaar, bij de geboorte van mijn zoontje is er nooit sprake geweest van een gezamenlijk inkomen.
Nu is hij (8 jaar later) eindelijk afgestudeerd en heeft hij een zeer goed verdiende baan, maar als ik alleen mijn oude salaris invul als ons gezamenlijk inkomen voor de "scheiding" heb ik dus nauwelijks recht op kinderalimentatie…

MvG Tamara Reactie infoteur, 03-03-2016
Beste Tamara,
Ouders hebben een financiële verplichting naar hun kinderen totdat deze 21 jaar zijn. Voor een eerste bepaling wordt gekeken naar behoefte en inkomen op het moment van de scheiding, maar ook daarna kunnen omstandigheden en inkomens wijzigen die een aanpassing van de kinderalimentatie redelijk maken. Als jullie niet getrouwd waren, hoeven jullie niet langs de rechter, maar kunnen hierover gezamenlijk afspraken maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeroen, 01-03-2016 19:23 #34
Ik betaal alimentatie aan mijn ex, wat we onderling hebben afgesproken. Normaliter was dit aftrekbaar, maar dat is niet meer het geval zag ik. Nu woont mijn dochter wel 3 dagen per week bij mij, en kan ik dat ook aangeven bij mijn aangifte. Het viel mij alleen op dat ik dan wel een teruggave krijg. Dat is natuurlijk mooi meegenomen, alleen wil ik niet dat daarmee de kinderbijslag en de kinderkorting bij mijn ex komen te vervallen, omdat ik weet dat zij dan in de financiële problemen komt. In hoeverre heeft dat invloed op elkaar?

Alvast bedankt! Reactie infoteur, 02-03-2016
Beste Jeroen,
De partneralimentatie is nog gewoon aftrekbaar. Kunt u zien waarom u dan geld terug krijgt, is dat niet door de inkomensafhankelijke combinatiekorting? Die is namelijk niet van invloed op de inkomsten van uw vrouw.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vraag, 28-02-2016 19:58 #33
Ik betaal nu 12 jaar alimentatie. Kan ik zodra de nieuwe wetten ingaan doormiddel van rechtszaak aanspraak maken op de nieuwe regelingen? De bedragen liggen dan veel lager! Reactie infoteur, 29-02-2016
Beste Vraag,
Waarschijnlijk miet, omdat de nieuwe wet zal gelden voor nieuwe gevallen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kris, 23-02-2016 16:00 #32
Alimentatie in 2007 gesteld op 270 Euro. In 2016 geeft ex partner aan dat hij het niet meer kan betalen. nu komen er via berekeningen uit dat hij maar 90 e per maand hoeft te betalen. netto salaris 2300 (ex) netto salaris 2600 (ik) 940 (hypotheek ex) 860 (huur) 140 (verzekering ex) 160 (verzekering ik)… ongelofelijk. Beide hebben wij partners, maar deze worden niet meegenomen in de berekening.
Kan het zomaar aangepast worden of de rechter laten bepalen? Reactie infoteur, 24-02-2016
Beste Kris,
Als u met een aanpassing akkoord gaat, kunnen jullie dit onderling regelen. Als u niet akkoord bent, zal hij naar de rechter moeten gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mleenders, 22-02-2016 14:31 #31
Mijn ex woont in Engeland nu en in 2012 is er door de rechter uitgesproken dat zij geen alimentatie hoeft te betalen daar ik die voor mijn rekening zou nemen mits moeder om de maand naar Nederland zou komen voor kindcontact. Zij houdt zich hier niet geheel aan qua frequentie en nu is de levensonderhoud ook niet meer fiscaal aftrekbaar voor mij. Is het aanbevelenswaardig om weer alimentatie aan te vragen omdat dit waarschijnlijk weer via de rechter moet? Reactie infoteur, 22-02-2016
Beste Mleenders,
Of dat aanbevelenswaardig is hangt af van hoeveel u kon aftrekken en of u weer een gerechtelijk proces wilt ingaan. Dat laatste is namelijk vaak ook een heel gedoe.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Els, 19-02-2016 12:37 #30
Mijn ex en ik hebben 2 kinderen. Hij betaalt aan mij kinderalimentatie. Nu is hij onlangs getrouwd. Zijn nieuwe vrouw is vlak voor het trouwen gestopt met werken. Zij heeft 4 kinderen, dus dat zijn dan voor hem 4 stiefkinderen. Hij is van mening dat nu zijn vrouw niet meer werkt en nu hij getrouwd is, hij in het onderhoud van zijn gehele gezien (6 personen) moet voorzien, en wil daarom de alimentatie verminderen.

Is hij wanneer hij getrouwd is onderhoudsplichtig voor de 4 stiefkinderen? En voor zijn nieuwe vrouw? En wat betekent dit voor de kinderalimentatie die ik ontvang voor onze 2 kinderen? Reactie infoteur, 20-02-2016
Beste Els,
Hij kan niet zomaar de kinderalimentatie verminderen, daarvoor moet hij naar de rechter en het is maar de vraag of die daarmee akkoord gaat. Als de stiefkinderen deel uitmaken van het gezin en daar wonen, is er een onderhoudsplicht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Borris, 16-02-2016 22:26 #29
Hallo,

Ik heb een vraag, ik heb afgelopen jaar in 2015 kinderalimentatie betaald, is dit fiscaal aftrekbaar of iets veranderd? Reactie infoteur, 17-02-2016
Hallo Borris,
In 2015 is de kinderalimentatie in box 3 aftrekbaar, niet in box 1.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sunshine, 12-02-2016 08:54 #28
Goedemorgen. Mijn ex betaalde eindelijk na jaren alimentatie voor onze 2 kinderen. Het was via het LBIO… hij was bezig met zijn achterstand te betalen. Maar nu kreeg ik na 4 maanden een brief. Mij werd medegedeeld dat hij een belastingschuld heeft en die gaat voor. Mijn vraag is kan dit zomaar? Die belastingschuld gaat dat voor de kinderen? Kan het niet beide?

Gr.mrs. Sunshine Reactie infoteur, 12-02-2016
Beste Sunshine,
Helaas heeft de Belastingdienst voorrang op alles en iedereen. Zijn schuld aan u loopt wel gewoon op. Het kan alleen tegelijkertijd als de Belastingdienst daarmee instemt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vraag, 28-01-2016 14:59 #27
Vraagje, mijn ex woont al 3 jaar duurzaam samen, en heeft tot op heden nog nooit alimentatie betaald voor onze 2 kinderen (6 en 9). Onlangs is hij zelf naar de mediator gestapt om alles vast te laten leggen. Mijn vraag is dus dat hij dan dus ook alimentatie verplicht moet behandelen/vast laten leggen en betalen, valt hij dan onder de nieuwe wet ook al is deze er nog niet door? Zijn eigen inkomen stelt namelijk niets voor, maar zijn partner verdient behoorlijk veel, hij betaalt dus ook geen vaste lasten (woont bij haar in en betaalt geen aantoonbaar huur of andere lasten) hoe zit dat nu en kan ik nog met terugwerkende kracht alimentatie eisen? En hoe zit het mijn zijn partner, kan met haar inkomen ook rekening gehouden worden? Reactie infoteur, 28-01-2016
Beste Vraag,
Een mediator legt niets vast. Een mediator begeleidt een gesprek wanneer er onenigheid is en legt de afspraken tussen beide partijen vast. Alleen de rechter kan de hoogte van de alimentatie aanpassen. U hebt dus gewoon recht op alimentatie en kunt daarvoor het Lbio inschakelen. Wacht daar niet te lang mee.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yolanda, 22-01-2016 20:42 #26
Mijn dochter is 15 januari 21 geworden. Moet zei dan van januari nog alimentatie ontvangen over januari? Reactie infoteur, 23-01-2016
Beste Yolanda,
Ze heeft in januari dan recht op een halve maand kinderalimentatie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Natascha, 18-01-2016 12:00 #25
Hallo,
Graag wil ik weten of de verplichting om vanaf 2017 kinderalimentatie te betalen tot 23 jaar geldt voor nieuwe gevallen of voor alle gevallen. Reactie infoteur, 18-01-2016
Hallo Natascha,
Dat gaat gelden voor de nieuwe gevallen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wietke, 14-01-2016 11:04 #24
Mijn ex zou volgens mijn advocaat ongeveer 500 euro kinderalimentatie moeten betalen vanaf mei 2015. Hij vindt dit erg veel ook omdat hij gaat trouwen met zijn nieuwe vriendin die al weduwe is en 2 kinderen heeft waar hij de zorg voor krijgt. Mijn advocaat zegt dat hij voor die kinderen ook moet betalen en de kinderalimentatie van 500 euro gedeeld zal worden door 3. Is dat zo? Zelf werk ik parttime en mijn aandeel is ingeschat op 200 euro en daarbij heb ik alle toeslagen.
In ons ouderschapsplan hadden we een bedrag van 200 euro afgesproken en mijn advocaat zegt dat ik dat dan beter vast kan laten leggen. Ik snap er niets meer van. Zijn eigen kind gaat toch voor? Moet ik van de kinderalimentatie ook alles betalen, zoals straks zijn studie? Hoe zit het nu precies en waar doe ik goed aan? Reactie infoteur, 14-01-2016
Beste Wietke,
Die 500 euro zal gebaseerd zijn op het levensniveau dat uw kind gewend was. Bovendien zou hij partneralimentatie verschuldigd (kunnen) zijn. Op basis van zijn nieuwe levenssituatie zal bekeken worden in hoeverre een en ander voor hem betaalbaar is, maar om nu te stellen dat de 500 euro automatisch door drie wordt gedeeld gaat veel te snel. U en uw ex zijn beiden verantwoordelijk voor het levensonderhoud van uw kind, ook voor diens studie. Niet u alleen. U kunt dus vasthouden aan het eerdere bedrag van 500 euro en kijken wat de rechter zegt. U kunt ook proberen om partneralimentatie daar bovenop te krijgen, wat dan eventueel als (gedeeltelijk) wisselgeld zou kunnen dienen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mark, 07-01-2016 19:22 #23
Beste Zeemeeuw.

Ik heb 3 kinderen waar ik alimentatie voor betaal. 3 dochters:
1 van bijna 21 en 2 van 17.
Mijn oudste dochter wordt in januari 21 en zou ik voor haar geen alimentatie meer hoeven te betalen volgens de oude regeling (toch)? zij studeert nog wel.
Moet of mag ik nu, nu ik niet meer voor mijn oudste dochter betaal na januari het bedrag dat ik voor mijn oudste dochter betaal automatisch verdelen over de resterende 2 kinderen?(draagkracht).

Of mag ik nu gewoon het oude bedrag dat ik voor de 2 jongste kinderen betaal gewoon door betalen en voor mijn dochter die in januari 21 wordt niets meer.

mvg Mark Reactie infoteur, 08-01-2016
Beste Mark,
Als uw dochter 21 jaar wordt, kunt u stoppen met de kinderalimentatie aan haar en die hoeft u vervolgens niet te verdelen over de twee andere dochters. Als zij een aanvullende lening heeft bij DUO, wordt bij de vaststelling hiervan door DUO gerekend met een bepaalde ouderbijdrage, maar u bent niet verplicht een dochter die ouder is dan 21 jaar die ouderbijdrage te betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 14-02-2019
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Special: Kinderalimentatie
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 322
Schrijf mee!