InfoNu.nl > Financieel > Geld > AOW 2016 en samenwonen: nieuwe regels

AOW 2016 en samenwonen: nieuwe regels

AOW 2016 en samenwonen: nieuwe regels De voorwaarden voor de AOW 2015 en de AOW 2014 zijn veranderd per 1 februari 2014 voor wie samenwoont of een latrelatie heeft. Wel of niet samenwonen scheelt in de portemonnee in 2014, 2015 en 2016, omdat de AOW voor een alleenstaande 70% van het netto minimumloon bedraagt en voor samenwonenden 50% per persoon. Wat zijn de nieuwe regels en voorwaarden 2014 waardoor de Sociale Verzekeringsbank SVB mag oordelen dat u al dan niet samenwoont of latrelatie met nog een eigen huis hebt? Een versoepeling scheelt de SVB veel onderzoek en huisbezoek. Wat is de tweewoningenregel? Vanaf 1 januari 2018 krijgt u wellicht te maken met de kostendelersnorm, dit was 1 juli 2016 en is uitgesteld.

AOW 2015 en AOW 2014

Bij de AOW bedragen voor 2014 wordt net zoals in eerdere jaren gekeken naar het feit of u een alleenstaande bent of niet. De AOW is een individueel recht waarbij een alleenstaande meer AOW ontvangt dan wie getrouwd is, samenwoont of een geregistreerd partnerschap heeft. Dat is het verschil tussen bruto ongeveer € 1.085 per persoon of € 750 per persoon. Daarom ook is het belangrijk om te weten in welke categorie u valt. Als u een tandenborstel in andermans huis hebt liggen, bent u dan al samenwonend en kunt u dan op uw AOW worden gekort of zit het anders in elkaar? Omdat hier nog wel eens onduidelijkheid over bestaat, is er nieuwe wetgeving in de maak die in de loop van 2014 in werking zal treden. Ik loop deze nieuwe regels van de SVB met u na.

AOW 2013: samenwonen of niet, latrelatie?

In 2013 is de hoofdregel voor samenwonen nog:
  • De ander is 18 jaar of ouder, maar niet uw kind, en u bent meer dan de helft van de tijd in de woning.
  • U deelt samen de kosten van het huishouden of zorgt voor elkaar.
  • Ook als u nog uw een eigen woning hebt waar u bent ingeschreven, maar bij een ander woont, ziet de Sociale Verzekeringsbank u als samenwonend.

Vooral de korting op de AOW wanneer u een latrelatie hebt, nog uw eigen huis hebt en dus uw eigen kosten moet betalen, is vaak pijnlijk. Daarom worden de regels vooral op dit punt aangepast en verduidelijkt.

Nieuwe regels AOW 2015: samenwonen of niet?

Vanaf 2014 hoeft u ook als u uw eigen woning nog hebt (huur of koop), niet meer als samenwonend te worden beoordeeld als u niet gehuwd bent (en geen geregistreerd partnerschap) en:
  • Jullie beiden op een eigen en afzonderlijk adres in de Gemeentelijke Basis Administratie GBA zijn ingeschreven.
  • U houdt uw woning aan voor eigen gebruik. Dat wil zeggen dat u aantoonbaar de kosten van energie, de hypotheekrente, de huur of het onderhoud van de woning betaalt. Dit is om te voorkomen dat de woning alleen maar wordt bewaard om zo een hogere AOW te kunnen krijgen.
  • Er mogen geen andere meerderjarigen zijn ingeschreven op het adres. Geen verhuur van een kamer, geen postadres, geen recreatiewoning. Uitzondering hierop is de eerstegraads familie.
  • Uw huis moet vrij zijn van het recht van vruchtgebruik of een ander zakelijk recht. Vooral dit is raar. Regelmatig erft een langstlevende een gedeeltelijk vruchtgebruik van de woning.

Een goede administratie bijhouden in 2016 en 2017

Als uw situatie als AOW-er verandert van alleenstaand naar samenwonend of andersom, wordt u geacht dat door te geven aan de SVB. Doet u dat niet en wordt u door de SVB betrapt dan zult u het te veel ontvangen geld moeten terugbetalen. Andersom wilt u niet dat u ten onrechte als samenwonend wordt gezien terwijl dat volgens u niet het geval is. Als u nog een eigen huis hebt, doet u er goed aan om een administratie bij te houden met de kosten die u nog voor uw eigen adres maakt. Bewaar de afschriften van uw betalingen en zorg ervoor dat u kunt aantonen dat u het oude adres nog voor eigen gebruik hebt. Dat bewijs kan u veel ellende schelen.

Hoogte AOW bij tweewoningenregel 2015, 2016 en 2017

Het is het vanaf 1 februari 2014 zo dat samenwonende AOW’ers met ieder nog hun eigen huis recht hebben op een hogere AOW-uitkering. U hebt dan toch elk recht op 70 procent AOW. Deze tweewoningenregel houdt in als u meer dan de helft van de tijd in een woning van een ander verblijft, maar uw eigen koopwoning nog hebt waar u in de gemeente bent ingeschreven, vrij over uw woning kunt beschikken en daarvoor de kosten draagt, jullie toch niet als samenwonend worden gezien en ieder recht houdt op een alleenstaande AOW van 70%.

Kostendelersnorm AOW uitgesteld naar 1 januari 2018

Het plan was om de kostendelersnorm zoals die in de bijstand vanaf 1 januari 2015 bestaat ook in de AOW in te voeren per 1 juli 2016. Deze maatregel waarbij u minder AOW zou krijgen bij inwonende kinderen, is voorlopig van tafel en is uitgesteld tot 1 januari 2018. Inmiddels ziet het kabinet Rutte hiervan af waar het gaat om eerstegraads familie. Deze mantelzorgboete in de AOW lijkt dus niet door te gaan.

Lees verder

© 2013 - 2017 Info4mij, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Een samenlevingscontractGeregeld hoor je van samenwonende stelletjes dat ze een samenlevingscontract hebben ondertekend. Hierin hebben ze afspra…
Ongehuwd samenwonen of trouwenOngehuwd samenwonen of trouwenIn 2016 of 2017 ongehuwd samenwonen, een geregistreerd partnerschap of toch trouwen in gemeenschap van goederen, huwelij…
Erven en samenwonen in 2016 en 2017Erven en samenwonen in 2016 en 2017Wie erft er van wie, als u gaat samenwonen? Wie in 2016 of 2017 gaat samenwonen, een LAT-relatie heeft of eerder ging sa…
Algemene Nabestaandenwet en nabestaandenuitkeringAlgemene Nabestaandenwet en nabestaandenuitkeringIn de Algemene nabestaandenwet (ANW) is geregeld dat alle inwoners van Nederland die na het overlijden van de partner (o…
Geld en samenwonenGeld en samenwonenOnder samenwonenden komt nogal eens ruzie voor over geld. Uit onderzoek blijkt dat geld en samenwonen bij ongeveer 60 pr…
Bronnen en referenties
  • Sociale Zaken

Reageer op het artikel "AOW 2016 en samenwonen: nieuwe regels"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

Ad, 05-06-2017 15:21 #5
Ik ben pas 63 jaar en gehuwd maar wij zijn uit elkaar en wonen beiden alleen in een woning. Op het moment van de AOW woon ik dus al 4,5 jaar alleen.
Krijg ik dan AOW voor alleenstaande of voor samenwonend?
Met vriendelijke groet Reactie infoteur, 06-06-2017
Beste Ad,
Als jullie apart wonen en niet meer van plan zijn samen te wonen, hebt u recht op 70% AOW. U moet dit wel zelf aan de SVB doorgeven.

Johan, 16-05-2017 20:03 #4
Ik ben een weduwnaar van 71 jaar, ontvang via de SVB mijn AOW uitkering voor alleenstaande bruto 1153,- euro (70% van het bruto minimum loon) daarnaast een klein pensioen. Drie jaar geleden heb ik bij familie een 63 jarige weduwe leren kennen buiten die buiten de Europese Unie woonachtig is. Wij willen graag samen verder. Mijn vrouw komt van buiten EU. Heeft geen inkomsten dus alle kosten zijn voor mijn rekening.

Met AOW voor gehuwden ga ik er ruim 359,- euro op achteruit, terwijl ik er juist extra kosten bij krijg. Er wordt van uitgegaan dat beide partners inkomsten hebben of beide een AOW uitkering krijgen van 50% van het bruto minimum loon dus samen 100%. In mijn situatie is dat niet zo omdat mijn partner geen inkomen heeft en later ook geen AOW zal krijgen.

Dit is voor mij niet op te brengen en wil dus graag mijn AOW voor alleenstaande kunnen behouden omdat ik alleen in alle kosten moet voorzien. Volgens de SVB is dat niet mogelijk. Uitkeringen zijn voor mij niet van toepassing. Hoop advies van u te krijgen voor mijn situatie.

Vriendelijke groet, Reactie infoteur, 17-05-2017
Beste Johan,
Het klopt dat het systeem niet op uw situatie berekend is. Als uw inkomen lager is dan de bijstandsnorm is een bijstandsuitkering mogelijk, mogelijk ook voor uw vrouw als zij in Nederland ingeschreven staat. Afhankelijk van haar land, heeft ze misschien recht op een betaling uit eigen land (een ouderdomsvoorziening uit het betreffende land bijvoorbeeld).

Kees, 30-12-2016 17:12 #3
Ik (77) wil gaan samenwonen met vriendin (78), in mijn huis. Zij woont in een andere gemeente, heeft daar een eigen huis en blijft daar ook ingeschreven. Wij voldoen aan alle regels voor het samenwonen met behoud van alleenstaanden AOW (70%) zoals dat in 2014 werd toegestaan. Nu de vraag: hebben wij de verplichting ook deze verandering door te geven aan de SVB. Reactie infoteur, 01-01-2017
Beste Kees,
Als u een nieuwe situatie niet of te laat (niet binnen vier weken) doorgeeft aan de SVB, dan riskeert u een boete voor het geval de SVB er toch achter komt. Doe daarbij een beroep op de tweewoningenregel. Belangrijk hierbij is dat ieder de volledige kosten en lasten voor zijn/haar eigen woning betaalt en de woning vrij beschikbaar is (niet aan een ander is verhuurd).

B. Mobach, 21-07-2016 22:22 #2
Goedenavond,

Als ik mijn huis verkoop en een aparte ruimte in het huis van mijn dochter en haar gezin betrek, welke invloed heeft dat op de aow uitkering? Reactie infoteur, 23-07-2016
Beste B. Mobach,
Als u niet een officieel huurcontract hebt, zullen jullie als een gezamenlijke huishouding worden gezien, waardoor u niet (meer) in aanmerking komt voor de AOW voor een alleenstaande (70%).

Nelltijburg@hotmail Com, 07-04-2015 13:45 #1
Mag een meerderjarig kind en een kleinkind tijdelijk inwonen? Zij hebben geen inkomen. Reactie infoteur, 08-04-2015
Beste Nelltijburg,
Als u niet alleenstaand bent, zijn er geen gevolgen voor de AOW. Als u wel alleenstaand bent en een kind komt bij u wonen, bekijkt de SVB de situatie om te zien of uw AOW gekort moet worden. Essentieel daarbij is of er sprake is van een gezamenlijke huishouding, waarbij u de kosten deelt of niet.

Infoteur: Info4mij
Laatste update: 22-06-2017
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Special: Belastingaangifte 2017
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 5
Schrijf mee!