Voorwaardelijk en herroepelijk schenken: schenking herroepen

Voorwaardelijk en herroepelijk schenken: schenking herroepen Stel u wilt in 2023 of 2024 uw kind geld schenken en dat uw kind of kleinkind dit geld pas krijgt, als er aan een aantal voorwaarden is voldaan. Zo niet dan wilt u uw schenking kunnen herroepen. We noemen dit herroepelijk schenken of schenken onder voorwaarden, maar wat betekent deze soort schenking voor de schenkbelasting die betaald is of hoeft er geen belasting over de schenking betaald te worden? En hoe kunt u met een schenkingsovereenkomst herroepelijk schenken? Een schenking herroepen betekent wel dat er fiscale gevolgen zijn, als er meer dan de vrijstelling wordt geschonken. Voorwaardelijk schenken geldt niet voor de schenking van (ruim) 100.000 euro eigen woning, is niet aan de voorwaarden voldaan dan vervalt de vrijstelling, maar geschonken is geschonken.

Schenking herroepen

U kunt iemand contant geld geven en zo wat schenken of geld op de rekening storten, maar in veel gevallen en zeker bij grotere bedragen gaat een schenking via een akte. Dat kan een akte zijn bij de notaris of een onderhandse akte. In een schenkingsakte of schenkingsovereenkomst kunt u allerlei aanvullende voorwaarden opnemen:
 • Voor wie het geld is;
 • Wie aan het geld mag komen via uitsluiting;
 • Wanneer het geld beschikbaar komt;
 • Waarvoor het geld is bedoeld. Onder bewind schenken;
 • Dat aan een aantal voorwaarden moet zijn voldaan;
 • Dat een schenking niet in de gemeenschap van goederen komt;
 • Dat u een schenking kunt herroepen.

Eigenlijk kunt u een schenking zo ingewikkeld of zo eenvoudig maken als u wilt.

Voorwaardelijk en herroepelijk schenken

Bekend zijn de voorbeelden waarbij een kind een bepaald bedrag krijgt geschonken als een studie is afgemaakt of als het lukt om tot de leeftijd van achttien jaar niet te roken. Wordt aan die voorwaarden voldaan, dan gaat de schenking door. Wordt niet aan de voorwaarden voldaan, dan is er ook geen schenking. Deze herroepelijke schenking is pas effectief een schenking als aan de voorwaarden uit de overeenkomst is voldaan. Als niet aan de voorwaarden is voldaan, wordt de akte ontbonden en kan de schenkingsbelasting worden teruggevorderd.

Schenking terughalen

Maar u kunt in de akte ook opnemen dat u bevoegd bent om een gedane schenking terug te halen. Dat kan ook op vele manieren:
 • Zonder opgaaf van redenen;
 • In een bepaalde periode;
 • Voor een deel van de schenking;
 • Voor de gehele schenking.

De clausule dat u zonder opgaaf van redenen een schenking kunt herroepen geeft u natuurlijk de meeste ruimte. Zeker in een tijd van economische onzekerheid kan dat voor de schenker prettig zijn, omdat zo de schenker ook wanneer hij later krapper bij kas zit eenvoudig een deel kan herroepen. De ontvanger zal met deze clausule minder blij zijn, omdat het extra onzekerheid geeft. Daarom wordt er vaak voor gekozen om aan de mogelijkheid tot herroepen een tijdslimiet te verbinden of de voorwaarden te koppelen aan de leeftijd van schenker dan wel de ontvanger van de schenking. Bij het terughalen van een schenking of een deel daarvan kunt u de schenkbelasting ook bij de fiscus terughalen.

Onderhandse akte van schenking of via de notaris?

Of u kiest voor een onderhandse akte of voor een akte bij een notaris hangt van een aantal zaken af:
 • Als er meerdere kinderen zijn, is het verstandig om de akte via een notaris te laten verlopen. Een onderhandse akte kan nog wel eens verdwijnen, een akte bij de notaris niet en dat bevordert een eerlijke verdeling;
 • Vooral als het om grote bedragen gaat, wordt een akte via een notaris interessant;
 • Als er grote fiscale of juridische belangen spelen, ligt een notariële akte voor de hand;
 • Als u wilt dat een schenking ook bij de verdeling van de erfenis wordt ingebracht, is een akte bij de notaris bij wie een testament laat opstellen aan te raden;
 • Verwacht u bij de ontvanger echtelijke problemen die van invloed kunnen zijn op de schenking, dan heeft een notaris de voorkeur.

In delen schenken is fiscaal voordelig

In plaats van een grote schenking onder voorwaarden te doen, kan het verstandig zijn om in delen te schenken. Het voordeel is dat u de besteding dan niet steeds hoeft te volgen of een deel van het geld terug moet vorderen, maar jaarlijks zelf vaststelt hoeveel u wilt geven. U hoeft dan niet per se naar de notaris en kunt jaarlijks gebruik maken van de vrijstellingen. Een kind heeft een jaarlijkse vrijstelling van ruim 6.000 euro (2023) en kan daarvan elk jaar weer gebruik maken. Bij een grote schenking ineens, kan het zo zijn dat tot 20% belasting moet worden betaald en als het een schenking is aan iemand anders zelfs tot 40%. Kies als het even kan voor belastingvrij schenken aan een kleinkind.

Fiscale gevolgen van het terugdraaien van een schenking

Het terugdraaien van een schenking kan fiscale gevolgen hebben. De schenking kan namelijk hoger geweest zijn dan de vrijstelling waardoor er ten onrechte belasting is betaald. Verder kan de schenker de lening in mindering hebben gebracht op het vermogen in box 3. Het moment van terugdraaien is bepalend voor de hoogte van het fiscale bedrag dat met het terugdraaien gemoeid is en het moment van herroepen.

Schenking ton aan kind voor het eigen huis (voorbeeld voorwaardelijk schenken)

U mocht aan iedereen tot 2023, maar in het bijzonder een kind of familielid, ruim 100.000 euro belastingvrij schenken onder de voorwaarde dat het geld wordt besteed aan de eigen woning. Deze vrijstelling eigen woning bedraagt in 2023 nog maar 28.947 euro. Deze vrijstelling is niet langer alleen voorbehouden voor een eigen kind. Voorwaarde is dat de ontvangen (kan ook een kleinkind zijn) jonger is dan 40 jaar.

Nog een voorbeeld van voorwaardelijk schenken: uitsluiting door middel van een uitsluitingsclausule

Het kan ook zijn dat u niet wilt dat uw schenking in de gemeenschap goederen komt en zo in de verdeling bij een echtscheiding. Om dit te voorkomen kunt u een uitsluitingsclausule in de schenkingsakte opnemen:

Uitsluitingsclausule:
Deze schenking, de vruchten van de schenking en wat voor de goederen in de plaats komt, is gekomen of zal komen, zal niet in enige gemeenschap van goederen vallen waarin de betreffende erfgenaam <naam: > ten tijde van mijn overlijden zal zijn gehuwd of daarna zal huwen. Ook zal de schenking niet worden betrokken in enige verrekening bij de ontbinding van de huwelijksgemeenschap.

Droit de retour: voorbeeld tekst

De ontbindende voorwaarde droit de retour regelt dat de schenking ongedaan wordt gemaakt bij het vooroverlijden van de begiftigde. Het voordeel is dat de schenking automatisch terugkomt bij de schenker, het nadeel dat de schenker dit bedrag opnieuw moet schenken aan de erfgenamen, waarbij een hoge tariefstelling kan gelden. Dan is een herroepelijke schenking flexibeler en voordeliger.

Droit de retour:
Ik verbind aan de schenking de voorwaarde dat bij het vooroverlijden van mijn dochter ten opzichte van mij en <...> de schenking als niet gedaan zal worden beschouwd en het geld per direct aan mij en <...> zal worden geretourneerd

Conclusie voorwaardelijk schenken

Als u voorwaarden wilt stellen aan een schenking, kan dat. Bij onherroepelijk schenken is terugdraaien niet meer mogelijk, bij voorwaardelijk en herroepelijk schenken wel zodra niet mee aan de voorwaarden van de schenker is voldaan. Dit vergt wel een extra clausule in de schenkingsakte.

Lees verder

© 2013 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Schenking aan fiscale partnerSchenking aan fiscale partnerHoeveel schenkbelasting betaalt uw partner over een schenking of hoeveel belasting betaalt de partner van uw kind over e…
Schenken aan kleinkind 2020 en 2021Schenken aan kleinkind 2020 en 2021Belastingvrij schenken aan een kleinkind, kleinkinderen of kinderen was in 2021 populair. Grootouders willen graag belas…
Schenken op papier voordelen en nadelenSchenken op papier voordelen en nadelenSchenken op papier is populair. Ouders met vermogen, aandelen of eigen huis kunnen ook in 2022 kiezen voor een schenking…
Schenking 2019: verhoogde vrijstelling eigen woningSchenking 2019: verhoogde vrijstelling eigen woningEen schenking is in 2019 een feest door de verhoogde vrijstelling van ruim een ton die in werking treedt als uw zoon of…

Geld verdienen met je huis opruimenDat het opruimen van je huis zorgt voor meer overzicht en daardoor voor minder stress is al langer bekend. Maar dat het…
Kopen en verkopen van een vorderingKopen en verkopen van een vorderingEr is een grote handel in het kopen en verkopen van vorderingen. Dit komt doordat er ook steeds meer mensen zijn met sch…
Reacties

Paul, 17-02-2020
Beste Zeemeeuw
Zowel ouders als dochter blijven ver onder het heffingsvrije vermogen zowel voor als na de verschuivingen. Alleen ouders hebben zorgtoeslag en de hoogte daarvan blijft dan ook zo.
In de onderhandse akte wordt gesproken over een herroepelijke schenking die ten alle tijden kan worden teruggedraaid. Ook in delen. Deze is gedagtekend in januari 2019. Vader is overigens overleden in juni 2019 en dat is binnen de 180 dagen regeling.
Het bedrag voor de uitvaart is al in juli vorig jaar teruggestort. De rest in 2020 en dan minus de vrijstelling van ongeveer 5400.
De fiscus loopt mijns inzien geen penningen mis in deze casus. Wel veel administratieve rompslomp.
Mee eens? Reactie infoteur, 18-02-2020
Beste Paul,
Netjes. Administratief is het zo dat er in 2019 per saldo nog steeds een schenking heeft plaats gevonden, die vervolgens via de 180-dagen fictie in de erfenis is beland, en in 2020 (deels) is teruggestort. Een aantoonbare herroeping vóór juni 2019 zou wel prettig zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paul, 13-02-2020
Goedendag het volgende is aan de hand. Ouders schenken in 2019 ongeveer 18000 aan een dochter.
Schenking is herroepelijk hetgeen vermeld wordt in een onderhandse akte.
Uiterlijk 1 maart 2020 dient er aangifte over deze schenking te worden gedaan echter de schenking is minus de vrijstelling teruggestort aan de ouders.
Dat is in januari 2020 gedaan. Ongeveer 13000.
In mijn optiek geen Schenkbelasting verschuldigd in deze casus. Klopt mijn redenering? Reactie infoteur, 18-02-2020
Goedendag Paul,
Dat zou je haast denken en hopen, maar regel het wel goed. Mocht volgens de akte een deel worden behouden (de vrijstelling) en is de schenking ook aantoonbaar herroepen? Dat er in 2020 is teruggestort hoeft geen probleem te zijn, als de herroeping maar in 2019 plaatsvond. Als de Belastingdienst moeilijk doet, komt u helaas toch in de draaimolen van eerst schenkbelasting betalen en vervolgens weer terugvragen. Is er niet herroepen, dan zijn er fiscaal mogelijk twee schenkingen gedaan ( van ouders naar dochter in 2019), en van dochter naar ouders in 2020 (tweemaal schenkbelasting). Tot slot kunnen er gevolgen zijn voor de toeslagen en vermogensbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carolina, 10-11-2019
Een aantal jaren geleden regelden wij een schenking op papier voor het toen geldende maximale schenkingsbedrag van 22000 ieder, vastgelegd bij de notaris.
Elk jaar betaalden wij rente en bewaarden de afschriften.
Nu willen wij deze schuld AFLOSSEN, dus niet herroepen. Onze kinderen zijn inmiddels ouder dan 40.
Tot wanneer moeten wij de rente betalen? Geldt voor een aflossing b.v. in maart een deel van de jaarlijkse rente of moet dan voor het hele jaar nog rente worden afgerekend?
Moeten wij de aflossing nu ook weer vastleggen bij de notaris? Reactie infoteur, 13-11-2019
Beste Carolina,
Vastleggen dat u uw schuld aflost, is wel verstandig om te voorkomen dat de vordering straks bij de erfenis wordt opgeteld als vermogen. Als er geen afspraken zijn gemaakt over de berekening van de rente, ligt het voor de hand om de rente af te rekenen tot de datum van aflossen (aflossen en ontvangen op 1 december 2019, dan de rente tot 1 december of zoiets dergelijks).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M., 29-03-2018
Dag,
Eind 2015 hebben we een schenking aan onze zoon gedaan, bij aankoop woning en notarieel laten vastleggen. Met standaard uitsluitingsclausule. Zijn grootouders hebben enkele jaren geleden ook een notariële schenkingsakte met schuldigerkenning met hem gemaakt. Oktober 2017 sloeg het noodlot toe en is onze zoon overleden zonder achterlating van afstammelingen. Had met haar testament gemaakt bij aankoop van de woning. Hierdoor vallen, blijkt nu, beide schenkingsakten aan haar toe. Dat de uitsluitingsclausule in een schenkingsakte hierdoor teniet wordt gedaan lees je nooit bij informatie over het opstellen van dit soort akten. Zou beter zijn om hier ook eens aandacht aan te geven zodat de schenker zich vooraf kan afvragen of het de bedoeling van de schenker is dat het geschonkene dan automatisch naar de (ex) vriendin gaat. Reactie infoteur, 30-03-2018
Dag M,
De details zijn inderdaad zeer belangrijk, waarschijnlijk is er bij u van een standaard uitsluitingsclausule gebruik gemaakt. En dat was niet nodig geweest, meerdere gradaties van bescherming zijn immers mogelijk:

https://financieel.infonu.nl/geld/13092-erfenis-niet-automatisch-naar-schoonfamilie-uitsluiting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erik, 11-09-2017
Hoi,
Sommige mensen willen hun schenking herroepen die niet herroepelijk is/was. 1 advies. Zet voor het schenken alles op papier. Dit is vooral van belang als je geen accountant hebt. Je krijgt zomaar een x bedrag. Waarom? Van wie? Je houdt het ook zuiver als je van tevoren het op de juiste manier op papier zet. Zo sluit je bijvoorbeeld ook uit dat het geld niet wordt misbruikt voor dingen waar je niet achter staat (bekostigen verslaving, dure auto, etc.)
Ik wil een onvoorwaardelijke schenking toch terug roepen? Gaat dat? Officieel niet. Maar het kan goed zijn dat je "alsnog" de getekende onderhandse akte van "destijds" in de kast terug vindt. Papier is geduldig. Beter is het om een stuk van de notaris te hebben. Reactie infoteur, 11-09-2017
Hoi Erik,
Zeker!
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marran, 20-04-2017
Beste Zeemeeuw,
In maart 2013 heb ik van mijn oma (officieel oudtante) een schenking van 50.000 mogen ontvangen tbv mijn hypotheek. Dit is gebeurd zonder iets op papier te zetten. Hierbij heb ik vrijwel direct (na 2/3 maanden) de belastingaangifte verzorgd en heeft zij aangegeven de schenkingsbelasting te zullen betalen. De uiteindelijke aanslag bleek vele malen hoger dan verwacht aangezien het betalen van de aanslag ook gezien werd als schenking. Vervolgens was er net bekend dat schenkingen voor eigen woning per 1 oktober vrijgesteld werden, ongeacht verwantschap. Nog voor dat de aanslag betaald was, heb ik contact gezocht met de belastingtelefoon met de vraag wat ik hier tegen kon doen, waarop ik meteen te horen kreeg dat ik er niks aan kon doen. Enfin, in mijn overspannen staat, heb ik dit voor waarheid aangenomen en is de aanslag vervolgens (okt 2013) betaald. Het zit mij erg dwars nu in de media bekend is dat de belastingtelefoon 'soms' foute info heeft verstrekt en ik wil mij dan ook beroepen op het vertrouwensbeginsel. Ik krijg echter van de belastingdienst te horen dat de schenking juridisch is afgerond. Ook dit vind ik makkelijker gezegd dan gedaan, want ik kan nergens vinden wat deze criteria voor juridisch afronden is? En daar komt bij dat ik dus in goed vertrouwen op informatie van de belastingdienst heb gehandeld, terwijl dit toch kolder is dat je nog voor dat de aanslag betaald is, de schenking niet terug kan geven? Ik hoop dat u mij van advies kan voorzien en ben benieuwd of ik u eventueel ook kan benaderen om mij bij te staan in een mogeljk beroep? Ik hoor graag van u en alvast bedankt! Reactie infoteur, 22-04-2017
Beste Marran,
Als er niets op papier staat van de schenking, is het helaas ook niet mogelijk om een schenking op juridische gronden te herroepen. Dat is wel zuur omdat een paar maanden later een belastingvrije schenking mogelijk zou zijn geweest, maar ook dan had het een aantoonbare voorwaardelijke schenking (geld te besteden aan eigen woning) moeten zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cb, 01-03-2017
Afgelopen jaar heeft mijn vader een herroepelijke schenking op papier gedaan van de eenmalige verhoogde vrijstelling van 25400.zonder tussenkomst notaris. Aangezien de eenmalige verhoogde vrijstellingen van 100000 voor de woning weer in het leven is geroepen, willen we graag hier gebruik van maken en de schenking van 25400 terug draaien. Kan dit? Moet je de belastingdienst over de terugdraai nog inlichten? Zodat je weer gebruik kunt maken van de vrijstelling van een 100000? Reactie infoteur, 02-03-2017
Beste Cb,
Als aan de voorwaarden uit de herroepingsclausule is voldaan, kan de schenking worden herroepen. Dit moet u de Belastingdienst wel mededelen, anders weet die niet beter dan dat de schenking uit 2016 is doorgegaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frits Hesselink, 08-02-2017
Zijn er andere voorwaarden aangaande herroepelijk schenken asl het gaat om de eenmalige verhoogde schenking aan kinderen (of 25 000 of 100 000)?
Dank
Frits Hesselink Reactie infoteur, 09-02-2017
Beste Frits Hesselink,
Er zijn geen andere voorwaarden voor herroepelijk schenken maar er kunnen wel aanvullende voorwaarden zijn ten aanzien van de besteding van het geld. Zo moet de 100.000 belastingvrij uit 2017 per se aan de eigen woning van de ontvanger worden uitgegeven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerda, 03-02-2017
Een vraag over de belastingvrije schenking aan mijn zwager, mijn zus is overleden. Is dit hetzelfde als van het kind of valt die onder de categorie overige? Reactie infoteur, 06-02-2017
Beste Gerda,
Uw zwager heeft maar een vrijstelling van ruim 2.100 euro per jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniempje, 08-01-2017
Mijn aanstaande ex-partner heeft in het verleden een belastingvrije schenking gekregen van zijn moeder en daar is een notariële akte voor opgesteld met uitsluitingsclausule. Toen der tijd heeft mijn aanstaande ex-partner de woning van zijn moeder over gekocht voor 60% van de getaxeerde waarde. Nu wordt gezegd dat die 40% ook een schenking is en komt er een briefje tevoorschijn waarop staat dat dit geschonken is met uitsluitingsclausule. Tevens staat hier op dat wanneer de woning verkocht wordt 50% is voor zijn moeder en 50% voor mijn aanstaande ex-partner. Hier is echter niets van vastgelegd bij de notaris. En toen wij trouwden heeft niemand mij van dit briefje op de hoogte gesteld. We waren wel getrouwd in gemeenschap van goederen. Mijn vraag is of die zogenaamde schenking van de woning (wat dus niet vastgelegd is bij de notaris) valt binnen de gemeenschap van goederen? Reactie infoteur, 11-01-2017
Beste Anoniempje,
Een schenkingsclausule die niet bij de notaris is vastgelegd is altijd zwakker dan een akte van de notaris. Bij de notaris is duidelijk wanneer de akte is opgesteld, bij een onderhandse akte is dat niet altijd even helder. U is nooit iets verteld, dus mocht u ervan uit gaan dat dit alles in gemeenschap van goederen was. U kunt de clausule met andere woorden aanvechten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter Nederkoorn, 28-11-2016
Ik heb een herroepbare schenking gedaan op papier, bij de notaris. Ik had te veel eigen vermogen. Nu is de situatie veranderd. Mijn vraag is nu: Hoe kan ik de schenking herroepen?
Kan ik ook een gedeelte van de schenking herroepen? Reactie infoteur, 29-11-2016
Beste Peter Nederkoorn,
Afhankelijk van de formuleringen bij uw schenking, kunt u zelfs de gehele schenking herroepen. U laat de ontvanger van de schenking schriftelijk weten dat u de schenking herroept en daarmee ongedaan maakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Monique, 24-08-2016
Mijn a.s. ex partner heeft een aantal schenkingen (incl uitsluitingsclausules) ontvangen uit een buitenechtelijke relatie. Aangezien wij in GvG getrouwd zijn/waren, ben ik van mening dat ik recht heb op de helft hiervan. Hij vind van niet. Is het mogelijk dat de schenkster alle schenkingen terugvordert zodat we allebei niets hebben? Reactie infoteur, 25-08-2016
Beste Monique,
Een uitsluitingsclausule alleen geeft geen recht tot het herroepen of terugvorderen van een schenking. Belangrijk is wel hoe de uitsluitingsclausule is geformuleerd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Hansma, 03-08-2016
Ik heb een vraag. In 2017 gaat weer de 100.000 regeling gelden in relatie tot de eigen woning. Ik schonk mijn dochter met een herroepingsclausule in 2012 het van schenkbelasting vrijgesteld bedrag van 24000 euro. In 2015 kocht ze voor het eerst een eigen woning. Ik zou haar graag in 2017 een aanvullende schenking doen tot 100000 euro als aflossing van haar eigen woning schuld, maar dat blijkt de regelgeving niet toe te staan. Zou het een oplossing kunnen zijn als ik de schenking uit 2012 herroep en waarna daadwerkelijk de hoofdsom wordt terugbetaald? Dit alles in de verwachting dat de voorgenomen schenking in 2017 dan toch belastingvrij zal kunnen zijn. Denkt u dat de belastingdienst deze procedure zal accepteren?
Vriendelijke groet,
Jelle Hansma Reactie infoteur, 04-08-2016
Beste J. Hansma,
Als de schenkingsakte toestaat dat u de schenking herroept, ook al is het geld gebruik voor de eigen woning, dan kan de Belastingdienst daar weinig tegenin brengen. De fiscus zal wel om een bewijs (kunnen) vragen. Uw dochter heeft nu al een eigen woning, dus kan in 2017 het dan geschonken geld worden gebruikt voor de aflossing van de eigen woning of verbetering van de woning.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marianne B., 06-01-2016
Ik heb een v raag. Mijn dochter en schoonzoon zijn gehuwd in gemeenschap van goederen en voornemens te scheiden. Na de scheiding wil mijn dochter voor haar en de kinderen een huis(je) kopen. Ik heb toegezegd haar voor de nieuw aan te schaffen inboedel na scheiding een bedrag van 10.000,- te schenken. Is het nu zo -hoop uiteraard van niet- dat de 10.000 door de nu gedane toezegging straks onderdeel is van de boedel. Hoor graag. vr.gr. Marianne Reactie infoteur, 07-01-2016
Beste Marianne B.,
U hebt toegezegd dat u na de scheiding van uw dochter haar een schenking zult doen. Als u dat ook na de scheiding doet, valt de schenking niet in de boedel. De toezegging van uw kant, kan niet worden gezien als een vordering tijdens het huwelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Petra, 31-07-2015
Hallo.ik heb een vraag.ik heb jaren geleden van mijn ouders een schenking gekregen en mijn broers ook.er is voor te voren mondeling afgesproken en dat heb we ook op papier staan dat het voor de kinderen is.maar nu ben ik net gescheiden van mijn man.en die heeft nog een motor die ik heb betaald van de schenking. De mediator zegt steeds dat die door de helft moet.maar dat is toch van mij ik heb dat gekregen van mijn ouders.Hoe zit dat nu.gr petra Reactie infoteur, 01-08-2015
Hallo Petra,
Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd op het moment van schenking en in de schenkingsvoorwaarden staat niet dat de schenking niet in de gemeenschap valt, dan is van ieder de helft. In dit geval is het geld 100% voor de kinderen. Als ze dat weten kunnen ze dat geld ook vorderen van hun ouders. Het beste wordt het geld op een spaarrekening gezet voor de kinderen. Het spreekt voor zich dat het geld niet voor die motor en ouders bedoeld was.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Brigitte Braun, 10-12-2014
Geachte heer, mevrouw,

Het gaat hier om het volgende. Pas is er een schenking op papier opgesteld door mijn schoonouders. Het betreft hier voor mijn man en zijn zus. Nu is er onenigheid. Het feit doet zich voor dat op het moment ik werd gevraagd een kopie te maken van mijn man's paspoort, ik ben toen naar boven gegaan, er is getekend.
Mijn man kan mij niet vertellen wat hij precies heeft getekend. Zijn zus had nog niet getekend. Nu hebben zijn ouders de schenking ingetrokken. Wat betekent dat voor mijn man en waarom is dat gedaan?

Ik hoor graag van u.
Hartelijk dank.
Met vriendelijke groet
Brigitte Reactie infoteur, 11-12-2014
Beste Brigitte Braun,
Ik vermoed dat uw man iets heeft getekend waardoor niet aan de voorwaarde uit de schenking is voldaan of dat de zus bezwaar heeft gemaakt. Alleen de schoonouders (wellicht de notaris) weten hier het fijne van.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bob, 05-10-2014
Beste heer/mevrouw,

De situatie is als volgt in 2014 heeft een vriend van mij een schenking gedaan van 8.000 voor de financiering van mijn restschuld. Nu wil hij deze schenking intrekken. Kan dit? En om deze schenking terug te betalen moet ik nu een lening afsluiten kan ik deze nog steeds opvoeren bij de belasting om in aanmerking te komen voor rente aftrek?

Alvast bedankt,
Bob Reactie infoteur, 06-10-2014
Beste Bob,
Een schenking kan niet worden herroepen als dat zo niet van te voren is afgesproken en (liefst) op papier staat. De rente op een lening voor een restschuld is aftrekbaar, maar niet de rente op een lening om een schenking terug te betalen. Wel is de lening deels in box 3 aftrekbaar, maar dat geeft alleen een voordeel als u ook spaargeld hebt:

http://financieel.infonu.nl/belasting/109172-geldlening-box-3-inkomstenbelasting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 22-08-2023
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.