Eigen bijdrage verzorgingshuis 2020 en 2021

Eigen bijdrage verzorgingshuis 2020 en 2021 U gaat naar een verzorgingshuis of verpleeghuis, moet u dan uw vermogen opeten en huis verplicht verkopen en waar hebt u recht op? Wat is de hoogte van uw eigen bijdrage 2020, 2021 en 2022 als u in een verzorgingshuis of verpleeghuis komt, een AWBZ-instelling zorg met verblijf, en ouder bent dan 18 jaar? Wat is de rol van uw inkomen en vermogen? Is er een vermogenstoets en wat betekent dat voor wat u aan eigen bijdrage voor de totale verzorging moet betalen. Wat is de rol van uw eigen huis en het box 3 vermogen? Hoeveel is de lage bijdrage, hoeveel de hoge eigen bijdrage? Er is ook een verschil voor wie onder de 65 jaar of ouder is. Met de verhoogde schenkingsvrijstelling van ruim 100.000 euro kan het vermogen behoorlijk worden verlaagd, in 2020 en 2021 kan dit weer. Vraag een herberekening aan bij een lager inkomen door minder vermogen.

Eigen bijdrage zorg AWBZ 2020, 2021 en 2022, verzorgingshuis en verpleeghuis

Wie zorg vanuit de AWBZ (Wet Langdurige Zorg, Wlz) ontvangt, moet in veel gevallen een eigen bijdrage betalen. Het kan gaan om zorg thuis, maar ook om zorg buitenshuis als u bijvoorbeeld naar een verzorgingshuis gaat. Bij zorg met verblijf kan de eigen bijdrage fors oplopen na een half jaar, omdat er vanaf dat moment een verhoogde eigen bijdrage kan gelden. Het CAK berekent hoeveel eigen bijdrage u verschuldigd bent.

Soorten eigen bijdrage voor AWBZ-instelling zorg met verblijf, verzorgingshuis en verpleeghuis

Voor zorg met verblijf in een AWBZ instelling of verzorgingshuis (Wlz-instelling) gelden twee soorten eigen bijdragen: een lage eigen bijdrage en een hoge eigen bijdrage. De lage bijdrage geldt de eerste zes maanden tot en met 2018, vier maanden in 2021 en 2022, de hoge bijdrage de maanden daarna. Hier zijn een paar uitzonderingen op, bijvoorbeeld als u getrouwd bent en uw partner nog wel thuis woont. Deze eigen bijdragen kennen een minimum bedrag en een maximum bedrag per maand. U betaalt dus altijd een eigen bijdrage en deze verplichte eigen bijdrage is niet fiscaal aftrekbaar. De berekening van de eigen bijdrage 2022 is gebaseerd op inkomen en vermogen uit 2020.

Eigen bijdrage 2020, 2021 en 2022

De maximale eigen bijdrage in 2020, 2021 en 2022:

Eigen bijdrage betalen voor verblijf met zorg in verzorgingshuis en AWBZ-instelling 2020, WLz:

soort bijdrageminimum per maandmaximum per maand 2020
lage eigen bijdrage€ 168€ 865
hoge eigen bijdrage€ 168€ 2.419

Eigen bijdrage betalen voor verblijf met zorg in verzorgingshuis en AWBZ-instelling 2021, WLz:

soort bijdrageminimum per maandmaximum per maand 2021
lage eigen bijdrage€ 171,40€ 899,80
hoge eigen bijdrage€ 171,40€ 2.469,20

Eigen bijdrage betalen voor verblijf met zorg in verzorgingshuis en AWBZ-instelling 2022, WLz:

soort bijdrageminimum per maandmaximum per maand 2022
lage eigen bijdrage€ 174€ 913,20
hoge eigen bijdrage€ 174€ 2.469,20

Berekening eigen bijdrage verzorgingshuis en verpleeghuis

Het CAK berekent wat u aan eigen bijdrage moet betalen. Uitgangspunten zijn:
 • Uw inkomen;
 • Uw vermogen;
 • Uw huishouden;
 • Uw CIZ-indicatie.

Uw inkomen en vermogen

Voor 2022 kijkt het CAK naar het gezamenlijke verzamelinkomen uit 2020, voor 2021 naar 2019. In dit verzamelinkomen zit al uw inkomen en zat via de vermogensrendementsheffing ook een deel van uw vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting. Tot en met 2018 telt 8% van uw niet vrijgestelde vermogen in box 3 mee bij de vaststelling van de bijdrage, in 2021 en 2022 is dit 4%. Het CAK is bevoegd om uw belastinggegevens zelf bij de Belastingdienst op te vragen. Er zijn nog twee uitzonderingen waarbij niet het inkomen en vermogen van twee jaar gelden relevant zijn:
 • Bent u 18 of 19 jaar en had u geen verzamelinkomen, dan wordt het huidige inkomen opgevraagd;
 • Bent u 20 jaar, dan geldt het inkomen van vorig jaar.

Uw huishouden en indicatie

De wijze waarop het huishouden is samengesteld is niet alleen belangrijk voor de hoogte van het verzamelinkomen en vermogen, maar ook voor de eigen bijdrage. Als uw partner thuis blijft wonen terwijl u naar een verzorgingshuis gaat, dan betaalt u altijd de lage eigen bijdrage, omdat uw partner nog zijn eigen kosten behoudt. Als u beiden naar een verzorgingstehuis gaat, dan betaalt u samen de eigen bijdrage. Tot slot kan de zwaarte van de indicatie van zorg in die zin mede bepalend zijn voor uw eigen bijdrage dat u alleen de lage eigen bijdrage hoeft te betalen. Dit is ook mogelijk als u een Verklaring terugkeer naar maatschappij, TNM, hebt.

Eigen vermogen opmaken in 2020, 2021 en 2022

Het vermogen kan een grote rol spelen voor wat u voor uw zorg met verblijf zelf moet betalen. Door te schenken, te schenken op papier of door in een akte op te nemen dat uw vermogen door uw kinderen opeisbaar is zodra u een verzorgingstehuis in moet. Daarbij geldt steeds 1 januari van een jaar als peildatum. Bovendien wordt er in de meeste gevallen naar twee jaar terug gekeken. Voor uw bijdrage 2022 telt dus uw vermogen per 1 januari 2020 voor het deel dat hoger is dan de vrijstelling van vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting mee voor de berekening van de eigen bijdrage (30.360 euro en niet de 50.000 euro en hoger):
 • 2018: 30.000 euro.
 • 2019: 30.360 euro.
 • 2020: 30.846 euro.
 • 2021: 50.000 euro.
 • 2022: 50.651 euro.

Eigen woning

De datum van 1 januari betekent ook dat uw vermogen in 2022 opmaken pas in 2024 gevolgen heeft voor uw eigen bijdrage. Uw eigen huis is, zolang uw partner er nog woont, geen vermogen in box 3. Wellicht is het mogelijk om gebruik te maken van de verhoogde vrijstelling van ruim 105.000 euro bij een schenking.

Een herberekening bij het CAK aanvragen

Als uw inkomen daalt doordat een lager vermogen ook tot minder inkomen leidt, kunt u een herberekening aanvragen. Zo kan een daling in 2020 op zijn vroegst doorwerken in de eigen bijdrage van 2022. Let erop dat het om een inkomensdaling van minimaal 2.695 euro in 2022. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Overheid verlaagt vermogensbijtelling eigen bijdrage in 2021 en 2022

Enkele markante wijzigingen zijn:
 • De vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdragen in de Wlz is 4%.
 • De hoge eigen bijdragen start na vier in plaats van zes maanden.

Conclusie eigen bijdrage verzorgingshuis 2020, 2021 en 2022

Het berekenen van de eigen bijdrage is best nog lastig. Er is een lage en een hoge bijdrage en bovendien is uw vermogen bepalend voor uw kosten van zorg. Er wordt voor de hoogte van uw bijdrage gekeken naar uw inkomen en vermogen van twee jaar terug, daaruit wordt uw bijdrageplichtig inkomen berekend. Als de Belastingdienst later uw inkomen en vermogen toch lager vaststelt, dan kunt u om een vermindering van uw bijdrage vragen.

Lees verder

© 2013 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Vruchtgebruik box 1Vruchtgebruik box 1U hebt als langstlevende ouder het recht van vruchtgebruik van de ouderlijke woning geërfd, is dat dan box 1 van de inko…
Het werkveld in de gezondheidszorgHet werkveld van de gezondheidszorg is erg breed. Je kunt in verschillende sectoren werken, bij mensen thuis of in zorgi…
Wat voor zorgvoorzieningen zijn er?Wat voor zorgvoorzieningen zijn er?Er kunnen meerdere redenen zijn om te verhuizen naar een verzorgingstehuis. Denk aan hoge leeftijd, behoefte aan verzorg…
Het verpleeghuisHet verpleeghuisEen verpleeghuis wordt vaak vergeleken met een woonzorgcomplex of een bejaardencentrum. Echter, is dit wel eerlijk? Nee,…

Wat is een boedelrekening?Wat is een boedelrekening?Zodra u bent toegelaten tot de WSNP of als er sprake is van een faillissement wordt er door de bewindvoerder of curator…
Openen van een bankrekening in BraziliëOpenen van een bankrekening in BraziliëEr zijn steeds meer Nederlanders die een bankrekening willen openen in Brazilië. Dat komt omdat het land een snelle econ…
Bronnen en referenties
 • CAK
Reacties

Wagenaar, 09-08-2020
Mijn tante is geplaatst in een verzorgingshuis en dient vanaf augustus een lage eigen bijdrage te betalen berekend over haar inkomen (alleen aow) 2018. in maart is haar man overleden en ontvangt zij daarbij een pensioen. kan zij nu volgend jaar een enorme terugvordering verwachten? en wat te doen om dit te voorkomen? Reactie infoteur, 11-08-2020
Beste Wagenaar,
Als haar man in maart 2020 is is overleden, werkt dat extra inkomen (pensioen) pas door in de eigen bijdrage van 2022. Over 2020 vindt een correctie plaatst als blijkt dat het definitieve inkomen 2018 afwijkt van wat er bij de berekening is opgegeven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M., 06-07-2020
Mijn moeder verblijft nu 4 maanden in een verpleeghuis, nu is er een levenstestament
Met volledige volmacht voor de 2 kinderen, ik en mijn zus. Ik wil de woning kopen mag ik de opbrengst door 2 delen en zelf schenken? Dus zorgen dat het geld 1 januari niet meer op mijn moeders rekening staat, dan heeft het over 2 jaar toch geen invloed op de hoge eigen bijdrage? Reactie infoteur, 08-07-2020
Beste M,
Als u volgens een notariële levenstestament gevolmachtigd bent om de woning te verkopen, is dat toegestaan.De precieze formuleringen bepalen of u ook mag schenken namen uw moeder:

https://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/61018-levenstestament-en-wilsverklaring.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mariel, 17-06-2020
Mijn moeder, is sinds kort opgenomen in een verpleeghuis. Een aantal maanden terug hebben wij met haar een testament bij leven opgemaakt. Als wij binnenkort het huis willen verkopen, hoe kunnen wij dan het beste met de opbrengst van het huis omgaan, zodat haar eigen bijdrage niet omhoog gaat. En er niet teveel naar de belasting gaat.
Er zijn 4 kinderen (ouder dan 40 jaar) en 5 kleinkinderen. Reactie infoteur, 21-06-2020
Beste Mariel,
Bij verkoop van de woning gaat de bijdrage van moeder niet direct omhoog omdat de bijdrage rekent met het vermogen van twee jaren terug. Er is dus vertraging in de doorwerking en 1 januari is een belangrijke datum. Moeder mag uiteraard een deel van haar vermogen schenken. Kan moeder niet zelf meer besluiten, dan is belangrijk wat er precies in het levenstestament staat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Barry, 05-06-2020
Mijn vader zit sinds kort in een verzorgingstehuis (ZZP5). In het verleden (nog geen 2 jaar geleden), heeft hij een gift op papier gedaan van 100k. Conform het opgestelde levenstestament ben ik volledig bevoegd om alles te doen met het vermogen van vader (o.a. voor verkoop van het huis van ca 500k). Als het huis verkocht is, ontvang ik gelijk die 100k. 10% erfbelasting is reeds voldaan. Mag ik, nu vader dus al in het verzorgingstehuis zit, en zo vlak voor de verkoop van de woning, nog een gift op papier doen aan mezelf om te voorkomen dat over 2 jaar de 400k die dan nog over blijft tot het eigen vermogen zal worden gerekend. NB. In het huidige levenstestament staat dat de 100k direct uitbetaald moet worden bij verkoop van het huis i.v.m. opname in een verzorgingstehuis. Aanvullende vraag: mocht deze extra gift op papier niet kunnen, doe ik er dan verstandig aan om de overwaarde groen te beleggen. Reactie infoteur, 10-06-2020
Beste Barry,
De formuleringen in een levenstestament, die overigens alleen bij leven geldig is, luisteren nauw. De notaris kan u precies aangeven op basis van de tekst waartoe u bevoegd bent. Bij een schenking op papier wordt uw vader armer en moet hij rente betalen, niet elk levenstestament staat dit toe. Beleggen is bovendien altijd een risico dat niet altijd goed uitpakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elbers, 20-05-2020
Goedendag,
Eigen bijdrage verpleeghuis. Vader is opgenomen en er is een aanzienlijk spaarbankboekje. Moeder blijft wonen in de eigen woning.
In het verzamelinkomen van de belastingdienst is al 50% toeslag op het inkomen opgenomen voor de vermogensrendement heffing.
Bij de berekening van de eigen bijdrage pakt het CAK het verzamelinkomen, dat dus 150 % is van de uitkering.(ivm de vermogens rendementheffting).
Vervolgens voegt het CAK over het gezamenlijke vermogen nog eens 4% toe aan het verzamel inkomen. Dus voor opname in het verpleeghuis wordt je vermogen twee maal meebelast. Dat is toch dubbel op?
Het lijkt mij redelijk dat het vermogen slechts 1x wordt meebelast, dus of via de vermogens rendementheffing in het verzamelinkomen of op basis van de uitkering verhoogt met 4 % over het vermogen. Reactie infoteur, 21-05-2020
Beste Elbers,
Dat is zeker dubbelop, maar zo wordt de eigen bijdrage voor een verzorgingshuis berekend als iemand ook vermogen heeft. De vermogenstoelag was eerder zelfs 8%, in 2020 is dat 4%. Uw ergernis is overigens begrijpelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Langenhuizen, 07-04-2020
Mijn vader krijgt op korte termijn thuiszorg tot hij naar een verpleeghuis. kan onze moeder is op 1 jan. 2020 gestorven. hij heeft alleen nog een huurhuis en een 40.000 euro eigen geld. wat wordt straks dan zijn eigen bijdrage en kan het verpleeghuis aanspraak maken op het eigen vermogen?
mvg. Langenhuizen Reactie infoteur, 10-04-2020
Beste Langenhuizen,
Het verzorgingshuis kan geen aanspraak maken op het eigen vermogen van uw vader, maar het vermogen boven de vrijstelling speelt wel een rol bij de vaststelling van de eigen bijdrage. Verder is de hoogte van zijn inkomen belangrijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Birgit, 26-02-2020
Familie maakt zich zorgen over de eigen bijdrage voor verzorgingshuis vader, Meneer heeft langdurige zorg nodig, omdat de boerderij waar familie woont en werkt nog volop in bedrijf is. Wordt bij de berekening van de eigen bijdrage verzorgingshuis, ook gekeken naar het bedrijf (boerderij waar zoon nog werkt), en partner van meneer nog woont?
Is de angst dat alles verkocht moet worden terecht? Reactie infoteur, 27-02-2020
Beste Birgit,
De angst dat alles verkocht moet worden is niet terecht, immers de eigen bijdrage is aan een maximum gebonden. Het bedrijf is zakelijk vermogen dat een rol speel bij de bepaling van de winst en de balans. De inkomsten uit het bedrijf die vader ontvangt tellen uiteraard wel mee als inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Petra, 25-02-2020
Mijn 87 jarige vader staat op wachtlijst voor een verzorgingstehuis om een kamer te gaan huren met wijkzorg. Hij kan ook een CIZ indicatie VV4 krijgen maar gaat dan betalen naar vermogen met 2 jaar terugkijkend. Heeft nog een eigen huis wat hij meteen kan verkopen na verhuizing en nog eigen vermogen wat hij mag hebben als alleenstaande.
Gaat hij dan bij hoge eigen bijdrage ook over die 2000 euro betalen?
Anders kunnen we beter wachten op kamer huren en wijkzorg? Reactie infoteur, 29-02-2020
Beste Petra,
Als uw vader in 2020 zijn woning verkoopt, telt de verkoopopbrengst niet in 2020 mee bij zijn vermogen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frits, 15-02-2020
L.S.,
Kunt u mij zeggen of vermogen in Box 2, dat in een zogenaamde Spaar-B.V. zit, meetelt bij de vaststelling van de eigen bijdrage in het kader van verpleeghuiszorg? (> 30.846 euro)
Alvast hartelijk dank voor uw antwoord.
vriendelijke groeten, Frits Reactie infoteur, 17-02-2020
Beste Frits,
Vermogen in box 2 telt niet mee bij de bepaling van de eigen bijdrage voor de verpleeghuiszorg.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Denise, 19-10-2019
Goedendag,

mijn schoonvader licht dementerend is opgenomen in een verpleeghuis hij krijgt alleen een AOW uitkering, hij krijgt ook binnenkort bewind.zijn uitkering is elke maand E950 wat zal hij elke maand moet betalen voor eigen bijdrage aan de instelling?
is daar een max aan vast Reactie infoteur, 05-01-2020
Goedendag Denise,
Er geldt voor een Wlz-instelling een vast minimum en maximum per maand. Uw schoonvader betaalt in 2019 vier maanden € 164,20 en daarna ongeveer € 665 per maand als er alleen AOW is en geen vermogen of pensioen. In 2020 gelden weer nieuwe bedragen als eigen bijdrage.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lysan, 14-10-2019
Mijn moeder heeft een eigen huis. Ze verblijft nu in een herstelhotel, heeft inmiddels een indicatie 5 en staat hiervoor op de wachtlijst. wanneer mag haar huis verkocht worden? Reactie infoteur, 05-01-2020
Beste Lysan,
Uw moeder kan de woning verkopen als ze voldoende handelingsbekwaam is en anders kan er een bewindvoerder worden aangesteld die namens haar handelt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marjolein, 30-09-2019
Mijn schoonmoeder heeft zojuist en CIZ indicatie ontvangen. Zij woont momenteel in een aanleunwoning en kan niet rondkomen van haar AOW. Hierdoor heeft zij al verschillende schulden. We begrepen dat ze straks haar financiën helemaal niet meer zelf hoeft te regelen en alleen 50 euro leefgeld krijgt per maand. Wat gebeurt er dan met haar schulden? Blijven die staan, worden die kwijtgescholden, wordt dat in een soort bewindvoeringsconstructie betaald? Reactie infoteur, 05-01-2020
Beste Marjolein,
De schulden worden niet automatisch overgenomen of kwijtgescholden, daarover moeten afspraken worden gemaakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bo, 09-08-2019
Bij een slimme verdeling van het gezamenlijke vermogen, kunt u het vermogen dat een rol speelt bij de bepaling van de eigen bijdrage CAK van uw partner inderdaad verlagen.
Dit was het antwoord voor Frits

Ik zit in de zelfde situatie, is het niet zo als je getrouwd bent, dat het gak naar het gezamenlijke inkomen en vermogen kijkt.
Hoe verdeel je dat dan slim?
Groeten Bo Reactie infoteur, 05-01-2020
Beste Bo,
Als niet beide partners meer vermogen hebben dan de vrijstelling (ruim 30.000 euro per persoon), kunt u fiscaal het vermogen zo verdelen dat wel optimaal van de vrijstellingen gebruik wordt gemaakt. Het fiscale gezamenlijke vermogen wordt dan kleiner en daarmee de eigen bijdrage voor een verzorgingshuis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Manita, 24-07-2019
Mijn moeder moet binnenkort opgenomen worden in een verzorgingstehuis indicatie 6. Ze heeft een eigen huis vrij van hypotheek (geschatte waarde € 200K). Mijn ouders hadden een testament op de langstlevende. Als ze het huis moet verkopen hebben de kinderen dan recht op het gedeelte van onze vader? Dus kan dan de helft van de opbrengst van het huis aan de kinderen uitbetaald worden rekening houdend met de fiscale regels die er zijn bij overlijden? of mag dit pas na overlijden van onze moeder. Reactie infoteur, 25-07-2019
Beste Manita,
De kinderen hebben automatisch recht op de uitbetaling van het gedeelte van hun overleden vader als ook moeder is overleden, maar uw moeder mag de erfdelen wel eerder uitbetalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bea, 01-07-2019
Goedendag/avond, Kan iemand mij wat advies geven.Ik ken een Meneer van bijna 69 jaar, woont zelfstandig maar wordt steeds moeilijk. Hij heeft schulden en natuurlijk een pensioen.Deze meneer is niet echt in staat om zelfstandig te wonen. Heeft hulp nodig in de huishouding… boodschappen, kan niet zelf koken. Woont op de eerste etage is een beetje moeilijk te been, gebruikt medicatie.Hoe kan ik hem helpen om in een aanleuningwoning te krijgen.Het liefst met wat zorg, en met eigen beheer van financiën… En het liefst in Amsterdam blijven wonen.PShij heeft geen familie in zijn leven… is dus alleen… Graag goede advies.? stel ik erg op prijs… met dank Bea, Reactie infoteur, 03-07-2019
Goedenavond Bea,
Een seniorenwoning of aanleunwoning kan dan een goede oplossing zijn. In Amsterdam zijn er een paar grote aanbieders: Amstelring, Cordaan. Of dit zal bevallen is een inschatting die u zelf zult moeten maken, bijvoorbeeld door eens te gaan kijken en te praten met het personeel of de ouderen die er wonen. Vaak is er ook een cliëntenraad aanwezig of een cliënten servicebureau dat u van meer informatie kan voorzien. Denk ook aan de mogelijke wachttijden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wormmeester, 10-05-2019
Mijn moeder zit in een verzorgingshuis ze levert haar hele AOW in en krijgt geen kleedgeld zij is 98 jaar en heeft nog wel een pensioen van vader van 610 euro.
mijn vraag is hoe zit dat allemaal, en krijgt ze wel vakantiegeld of gaat dat ook naar het verzorgingshuis Reactie infoteur, 13-05-2019
Beste Wormmeester,
Kan het zijn dat uw moeder in een particulier verzorgingshuis (zorgvilla) zit, waar hogere tarieven worden gerekend? Bekijk dan de afspraken die met het verzorgingshuis zijn gemaakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frits, 08-05-2019
Voor de berekening van een eigen bijdrage voor mijn echtgenote met de CAK moet ik het vermogen van haar en mij van de belastingaangifte van 2 jaar geleden opgeven. In die aangifte kon ik het vermogen voor de berekening van de box 3 belasting vrijelijk verdelen tussen de fiscale partners. Kan ik die vrije verdeling ook toepassen voor een zo laag mogelijk vermogen voor mijn partner voor een lagere eigen bijdrage? Reactie infoteur, 09-05-2019
Beste Frits,
Bij een slimme verdeling van het gezamenlijke vermogen, kunt u het vermogen dat een rol speelt bij de bepaling van de eigen bijdrage CAK van uw partner inderdaad verlagen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marion, 06-04-2019
Info mijn ouders hebben vermogen en flink inkomen. Beide straks naar verpleeghuis zzp5 ( alzheimer) Nu moeten ze straks de hoogste eigen bijdrage betalen. Word het dan een keer 2336 en een keer 861 euro?
Of is het anders als ze daar beiden verblijven?

Mevr pronk Reactie infoteur, 09-04-2019
Beste Marion,
Maximaal is de eigen bijdrage voor uw ouders samen 861 euro (eerste vier maanden) en 2.336 euro (na vier maanden).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Trees, 29-01-2019
Binnenkort vragen we voor mijn moeder een indicatie aan voor een verzorgingshuis, heb begrepen dat dan de eigen bijdrage al betaald moet worden is dit de lage bijdrage al of minder zolang ze nog niet geplaatst is? Gr. T.P Reactie infoteur, 17-02-2019
Beste Trees,
De eigen bijdrage voor een verzorgingshuis begint in 2019 de eerste vier maanden met de lage bijdrage. Deze start zodra van de zorg gebruik wordt gemaakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Loes, 22-01-2019
Mijn moeder gaat nu naar een verzorgingshuis. ze heeft haar aow en een klein pensioentje van haarzelf en een klein pensioentje van mijn vader, die is al een paar geleden overleden.geen spaargeld, kunt u mij vertellen wat ze moet betalen, want dat kan niemand ons vertellen b v d Reactie infoteur, 23-01-2019
Beste Loes,
Dat hangt van het precieze inkomen van uw moeder af. Ter indicatie, als haar jaarinkomen 15.000 euro bedraagt dan is de lage bijdrage circa 165 euro per maand en de hoge circa 665 euro per maand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Michel, 07-10-2018
Wanneer je nu een schenking doet van 50.000 en de ontvanger betaalt daarover de verschuldigde schenkingsbelasting. Heeft dit geschonken vermogen dan nog invloed op de eigen bijdrage? Reactie infoteur, 08-10-2018
Beste Michel,
Dat hangt ervan af. Een schenking gedurende een jaar werkt pas fiscaal door in het vermogen van de schenker per 1 januari van het volgende jaar. Voor de ontvanger is een schenking geen inkomen, maar kan die per 1 januari van het komende jaar zichtbaar zijn in het vermogen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ron, 24-09-2018
Geachte, mijn moeder wordt binnenkort opgenomen in een verzorgingstehuis voor dementie. Mijn vader blijft in de aanleunwoning wonen. Zij hebben beide AOW en een heel klein pensioentje. Gezamenlijk €160 netto per maand. Nu begrijp ik dat je kan kiezen voor AOW voor alleenstaande of het bij het oude laten. Dit heeft invloed op de eigen bijdrage en huurtoeslag/ zorgtoeslag. Mijn gevoel zegt omzet bij het oude te laten. Wat is nu financieel gunstiger?
Alvast dank voor uw moeite. Reactie infoteur, 26-09-2018
Geachte Ron,
Dat hangt van de termijn af. Als uw ouders beiden de AOW van een alleenstaande ontvangen, houden ze beiden waarschijnlijk netto meer inkomen over, maar kunnen de eventuele toeslagen daardoor lager worden. Na twee jaar telt vervolgens het hogere inkomen ook mee bij de bepaling van de eigen bijdrage en kan bijvoorbeeld moeder er daardoor netto op achteruit gaan. Dit zou berekend moeten worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janssen, 23-09-2018
Goedemiddag,
Bij de berekening van de hoge bijdrage kom ik de term verschuldigde belasting tegen.
welk onderstaand bedrag wordt hiermee bedoeld?
a) verzamelloon 2016:11628 euro
b) totaal verschuldigde belastingen box 1 en 3 tezamen: 2348 euro (voor heffingskortingen).
c) totaal algemene heffingskorting, ouderenkortingen en alleenstaande ouderenkorting: 2768 euro
Per saldo hoeft er dus geen belasting te worden betaald na alle kortingen.

Betreft dit de verschuldigde belasting:
1)voor punt c ofwel 2348
2) of betreft dit punt b-c ofwel 0 euro? Reactie infoteur, 25-09-2018
Beste Janssen,
De verschuldigde belasting is de inkomstenbelasting die per saldo betaald moet worden, rekening houdend met de fiscale aftrekposten en heffingskortingen. In dit geval is dit bedrag nihil.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Franka Nagtzaam, 28-08-2018
Mijn vader is 4-8-2018 overleden en mijn moeder wil naar een verzorgingstehuis. Bij de eigen bijdrage van CAK moet opgegeven worden wat het inkomen was van 2016. Is dit het inkomen van beide, of alleen van mijn moeder. Ze heeft nu natuurlijk minder inkomen. Ze hebben beide aangifte gedaan over 2016.
vriendelijke groet. Reactie infoteur, 30-08-2018
Beste Franka Nagtzaam,
Als u invult dat er geen partner is (zoals nu helaas de situatie is), dan wordt er alleen naar het inkomen van uw moeder gevraagd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lida, 25-05-2018
Vorige week waren we bij een oom en tante van mijn man. Ze wonen in een verzorgingshuis. Ze zijn beiden boven de 80. Ze moesten daarheen verhuizen, want hij heeft Alzheimer en zij moest een zware operatie ondergaan en er was geen oppasadres te vinden. Zij is opgeknapt en 'zorgt' nu voor hem; dat hij zijn pap eet, schone kleren aandoet en een nieuw overhemd. Hun inkomen bestaat uit AOW, verder niks. Zij vertelde dat ze van hun inkomen alleen een soort zakgeld overhouden, 300 euro per maand voor hen beiden. Daarvan moeten ze reizen, kleding kopen, naar de kapper etc. Alleen wonen, zorgverzekering en eten wordt daarvan betaald en waarschijnlijk een soort activiteitenprogramma -waar ze verplicht aan moeten meedoen. Ik vind dit erg triest om te zien. En ik vraag me af of dit, financieel gezien, wel klopt.
Wie weet daar iets meer over? Reactie infoteur, 28-05-2018
Beste Lida,
Het CAK gaat uit van een jaarlijks bedrag aan zak- en kleedgeld van € 5.761,- voor gehuwden (2018), dat is 480 euro per maand. Hoeveel er verder nog overblijft, is afhankelijk van het inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Robert, 21-05-2018
Beste Zeemeeuw,
Ik ben woonachting in Australie, maar mijn moeder van 75 woont nog steeds in Nederland, gemeente 's-Hertogenbosch. Zij is alleenstaand en heeft gezondheidsproblemen die haar ernstig belemmeren in haar dagelijks leven. Ze woont in het centrum en huurt in een appartementencomplex dat haar nog de mogelijkheid geeft om zelf boodschappen etc te doen om dat alles zo dichtbij is. Sinds kort heeft ze een scootmobiel (volledig zelf betaald). De entree tot het appartementen complex is zeer lastig en moet verbeterd worden om haar en tevens de zeer mobiele mede- bewoners) makkelijker toegang te geven tot het appartement. Dit zou haar 15000 Euro kosten.

Ze heeft een pensioen en AOW, dat is net genoeg om de huur te betalen. Ze heeft 45000 Euro spaargeld, hier gebruikt ze 6000 per jaar van om in het leven te voorzien. Het WMO wil haar nog niet tegemoetkomen omdat ze nog te veel spaargeld heeft.

Nu kan ze mij als haar zoon en haar kleinkinderen belasting vrij een bedrag schenken, dat zou haar vermogen onder de 24.000 Euro brengen. Als we dit doen voor 1 januari 2019, en dan een herberekening aanvragen. Naar welk bedrag wordt er dan gekeken?

Het doel is om zo snel mogelijk gebruik te kunnen maken van de WMO-voorziening en te voorkomen dat ze wordt leeg gezogen van het laatste beetje geld waar ze hard voor heeft gewerkt en nodig heeft om het leven nog enigzins aangenaam te maken.

Ik zou het op prijs stellen als u mij verder op weg kunt helpen door informatie te verstrekken of mij in een richting te sturen waar ik de juiste informatie kan krijgen.

Met vriendelijk groet,
Robert van Florestein Reactie infoteur, 24-05-2018
Beste Robert,
In uw verzoek kunt u aangeven dat het inkomen en/of vermogen in 2018 fors is gedaald en u daarom een herberekening wilt op basis van het inkomen en vermogen 2019. Dit verzoek kunt u als het alleen om het vermogen gaat pas in 2019 indienen omdat per 1 januari 2018 uw moeders vermogen kennelijk nog te hoog was.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 21-05-2018
Goedemorgen Zeemeeuw.
Mijn zus (weduwe sinds 1998) is 90 en verblijft sinds 2014 in een verzorgingshuis en is terminaal. Ze heeft geen kinderen. Nu is kortgeleden haar huis verkocht voor € 180.000. Hierop rust nog een kleine hypotheek van € 10.000. Ze heeft een klein pensioen, AOW en een spaarrekening van € 20.000. Er is een testament, waarbij 2 goede vrienden, tevens haar gevolmachtigden, en ik ieder voor een gelijk deel genoemd zijn. Wordt de opbrengst van het huis nu bij haar vermogen opgeteld?. 2e vraag; Wat is en/of wordt haar eigen bijdrage. Reactie infoteur, 23-05-2018
Beste Jan,
De opbrengst van het huis wordt dan op zijn vroegst per 1 januari 2019 bij het vermogen opgeteld. Voor de eigen bijdrage aan het verzorgingshuis zal dat nog geen verschil maken. Ik veronderstel dat u met kortgeleden, na 1 januari 2018 bedoelt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van Pelt, 03-05-2018
Stel dat ik mijn kinderen dit jaar 80000 euro schenk (voor aflossen van hun hypotheek) en mijn man komt volgend jaar in een verzorgingshuis, wat is dan de bijdrage aan het verzorgingshuis. Na een half jaar jaar gaat men 2 jaar terug om te kijken wat wij dan bezaten. Maar door de kinderen dit jaar te schenken hebben we natuurlijk niet meer zo'n hoog bedrag dan 2 jaar terug.
Hoe gaat men hiermee om? Reactie infoteur, 04-05-2018
Beste van Pelt,
Als het vermogen een stuk lager is, kunt u om een herberekening van de eigen bijdrage vragen op basis van inkomen en vermogen van het huidige jaar, 2018.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. M. Kwakman, 01-05-2018
Mijn moeder heeft geen begrafenisverzekering. Zij heeft wat spaargeld. wordt er bij de berekening van de bijdrage rekening gehouden met de kosten van een begrafenis waardoor haar vermogen onder de vrijstelling komt? Reactie infoteur, 02-05-2018
Beste A. M. Kwakman,
Met de eventuele kosten van een begrafenis wordt bij de berekening van de eigen bijdrage voor een verzorgingshuis geen rekening gehouden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

E. M. P. Beckers, 28-04-2018
Hoe bereken ik mijn eigen bijdrage bij opname in een verzorgingshuis 2017-2018?
Hoe wordt mijn appartement, vrij van hypotheek, van ca.100.000 euro hierin meegenomen? Er zijn 2 erfgename, (kinderen). Hoe wordt mijn spaargeld hierin verwerkt en hoe hoog is mijn vrijstelling. Ik ben alleenstaand. Is het raadzaam een testament te laten maken en in welke tijdsperiode moet dat gemaakt zijn?

Bij voorbaat dank. Reactie infoteur, 30-04-2018
Beste E. M. P. Beckers,
Bij de berekening van uw eigen bijdrage 2017-2018 wordt gekeken naar uw vermogen in box 3 op 1 januari 2015. Als het goed is valt het appartement waar u woont, daar niet onder. Die valt immers in box 1 van de inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan Reijnders, 26-02-2018
Wij (man 81 en vrouw 80} hebben een notarieel samenlevingscontract, als een van beiden opgenomen moet worden in een zorginstelling of verpleeghuis wie moet dan de eigen bijdrage betalen? wij hebben een en/of rekening, ook hebben wij ieder een eigen rekening met een tegoed (ieder 40.000 euro) Naast de AOW 9beiden heeft de man een pensioen van 500 euro Reactie infoteur, 27-02-2018
Beste Jan Reijnders,
De eigen bijdrage is voor rekening van degene die is opgenomen. Als die persoon zelf niet meer de betaling kan of wil doen, kan een ander (u bijvoorbeeld) daartoe worden gemachtigd. Het CAK kan ook worden gemachtigd tot een automatische incasso als jullie dat willen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Algemeen, 26-02-2018
Heb een vraagje als iemand woont in een zorginstelling en die heeft een pensioenrekening met belastingvoordeel dus geblokkeerd rekening tot pensioen aow leeftijd. telt het cak die vermogen ook bij?
hoor het graag Reactie infoteur, 27-02-2018
Beste Algemeen,
Als een pensioenrekening geen onderdeel is van box 3, telt het CAK dat opgebouwde kapitaal niet mee. Normaliter is een geblokkeerde rekening geen onderdeel van box 3.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cor, 22-02-2018
Mijn moeder (dementerende) wordt nu met spoed indicatie opgenomen in een verpleegtehuis. Haar huidige echtgenoot heeft geen idee wat de kosten zijn. Wordt zijn inkomen meegeteld bij de berekening van de eigen bijdrage?
Het verzamelinkomen in 2016 van mijn moeder was € 10.044, van haar echtgenoot € 20.378. Er is geen spaargeld. Wel een eigen woning WOZ waarde € 172.000, met volledige hyp.schuld.
Klopt het dat de eerste 6 maanden de lage eigen bijdrage van toepassing en hoe hoog zal die zijn? is en hoe hoog is straks waarschijnlijk de hoge bijdrage?
Kunnen wij als kinderen verplicht worden mee te betalen? wij hebben geen schenkingen ontvangen. Reactie infoteur, 23-02-2018
Beste Cor,
Het CAK kijkt voor de berekening van de eigen bijdrage naar het gezamenlijke verzamelinkomen. De eerste zes maanden is er altijd een lage bijdrage. Bij een gezamenlijk inkomen van 30.000 euro bedraagt deze eigen bijdrage circa 250 euro per maand. De kinderen worden niet verplicht om mee te betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Haasbeek, 01-02-2018
Geachte,

Mijn vader is op 16 januari 2018 overleden. Mijn moeder wil in 2018 in een verzorgingstehuis. Het vermogen is ca. 50.000 euro.
Zij heeft AOW en een klein nabestaandepensioen.
1) helpt het om een vordering aan de kinderen op te maken of een bedrag te schenken aan de kinderen binnen de vrijstelling om zo de eigen bijdrage te verminderen?

toets moment CAK voor het vermogen is volgens mij 2016. Samenstelling was toen 2 personen. Gaat het CAK in 2018 van een dubbele vrijstelling uit? of gaat het CAK, na het overlijden van mijn vader in 2018, alleen van de vrijstelling van mijn moeder van 25.000 euro. Reactie infoteur, 03-02-2018
Geachte Haasbeek,
Een schenking helpt pas na twee jaar, omdat de eigen bijdrage 2018 wordt berekend op basis van het vermogen op 1 januari 2016 en het inkomen in 2016. Of het moet zo zijn dat de financiële situatie in 2018 veel slechter is dan in 2016, maar dan nog is het geen zekerheid dat het CAK met een lagere eigen bijdrage zal instemmen.
Door het overlijden van uw vader in 2018 komt het CAK met de cijfers 2016 een beetje in de problemen, het moet immers gaan om het inkomen en vermogen van uw moeder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Velt, 27-01-2018
Vader is 82 en dementerend. Hij moet binnenkort opgenomen worden. Vermogen in 2016 lag rond de 65000. Zijn pensioen is hoog. Betaalt hij de hoogste bijdrage van 2315 euro of moet hij daarbovenop nog meer betalen vanwege het eigen Vermogen?

Inmiddels is het vermogen verminderd door de vrijgestelde schenkingen. Wij horen graag waar we op moeten rekenen.
Aag V Reactie infoteur, 29-01-2018
Beste Velt,
Uw vader betaalt in de wlz -instelling de eerste zes maanden de zogenaamde lage eigen bijdrage en daarna de hoge. Beide bedragen zijn aan een maximum gebonden (zie de bedragen in het artikel). Gaat uw vader naar een particulier verzorgingstehuis, dan kunnen de bedragen een stuk hoger zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karla, 26-01-2018
Als er een wlz indicatie is toegewezen en je in een verzorgingshuis gaat wonen, betaal je dan naast de eigen bijdrage ook huur? Reactie infoteur, 29-01-2018
Beste Karla,
Uw verblijf in een verzorgingshuis wordt betaald uit uw eigen bijdrage. Wie echter bijvoorbeeld in een aanleunwoning woont, die huurt en daar extra zorg krijt, betaalt wel huur.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Omer, 26-01-2018
Mijn moeder zit al 3 jaar in een verpleeghuis en nu gaat mijn vader binnenkort naar een verzorgingshuis. Klopt het dat zij dan beiden het lage bijdrage tarief van max. 840 euro per maand per persoon gaan betalen? Reactie infoteur, 27-01-2018
Beste Omer,
De eigen bijdrage kan worden benaderd door de inkomens op te tellen en de eigen bijdrage als gevolg van dit totale inkomen in tweeën te delen. Er geldt wel een minimum.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ineke, 22-01-2018
Mijn moeder gaat binnenkort naar een verzorgingstehuis. Ze is alleenstaand, heeft AOW en een heel klein pensioentje van mijn overleden vader. Ze heeft € 20.000 spaargeld.
Kan iemand uitleggen hoeveel ze maandelijks moet betalen en is dit ook nog afhankelijk van de indicatie en haar spaargeld?

Ik weet niet of het aan mij ligt maar ik vind het allemaal behoorlijk ondoorzichtig.
Bedankt alvast voor eventuele reacties!

Mvg Ineke Reactie infoteur, 23-01-2018
Beste Ineke,
Het spaargeld wordt in dit geval niet meegeteld, die valt onder de vrijstelling. Hoeveel ze moet betalen hangt ook ad van de hoogte van het klein pensioen. Als dit ook in 2016 de situatie was, wordt de bijdrage bij een paar duizend euro aan extra pensioen ongeveer 165 euro (tot 180 euro) en de hoge bijdrage 860 euro (tot 1000 euro) per maand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anne, 21-01-2018
Mijn moeder gaat in de loop van dit jaar naar een verpleegtehuis. Zij heeft EUR 62,000 op haar bankrekening staan. Kan zij alsnog over 2017 een bedrag aan haar kleinkinderen schenken en dit zelfde nog een keer doen voor 2018 voor het maximale bedrag van de vrijstelling?
Tevens wil ze mij - haar kind (leeftijd 60) - EUR 30,000 schenken (moet dan natuurlijk aangifte schenking doen bij de belasting dienst.
Kan de overheid/ verpleeginstelling later dan toch eisen dat zij de maximale bijdrage moet betalen ondanks dat haar spaargeld na bovengenoemde stappen bijna onder de vrijgestelde EUR 30,000 is. Of kan de overheid verhaal halen bij haar kind vanwege de gift van EUR 30,000?

Met vriendelijke groet,
Anne Reactie infoteur, 22-01-2018
Beste Anne,
Het is niet mogelijk om in 2018 met terugwerkende kracht over 2017 een schenking te doen. De banken geven bovendien de standen van het vermogen per 31 december 2017 door aan de fiscus en die standen wijzigen niet meer. Tot slot wordt de eigen bijdrage 2018 berekend aan de hand van het inkomen en vermogen per 1 januari 2016.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vera Hoogendoorn, 09-01-2018
Mijn vader moet een eigen bijdrage betalen omdat hij in het verpleegtehuis is opgenomen. Nu is die bijdrage zo hoog dat mijn vader het niet meer kan betalen en per maand bijna 200 euro te kort komt. Mag dit? En klopt dit wel? Hij had geen schulden maar nu bouwt hij schulden op. Volgens het cak klopt het allemaal. Maar ik geloof niet dat iemand schulden kan krijgen omdat hij verzorgd moet worden. Kan iemand mij helpen een antwoord te vinden voor dit probleem? Met vriendelijke groet vera Reactie infoteur, 11-01-2018
Beste Vera Hoogendoorn,
De eigen bijdrage die uw vader moet betalen is gebaseerd op zijn inkomen en vermogen van twee jaar terug. Als in de hoogte daarvan daarna een (grote) verandering is gekomen, kan er om een herberekening van de eigen bijdrage worden gevraagd. Als uw vader veel zorgkosten heeft, kan een deel aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting, wat zijn verzamelinkomen verlaagt. Een eigen vermogen kan ertoe leiden dat een eigen bijdrage relatief hoog is, waardoor het eigen vermogen aangesproken moet worden,
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ans, 08-01-2018
Beste Zeemeeuw,
Mijn moeder van 99 zit nu 2,5 jaar in verzorgingshuis. De kinderen hebben een algehele volmacht.
Haar huis is zojuist verkocht voor 3 ton. Zij schenkt vrijwel de gehele opbrengst van haar huis aan de 3 kinderen.
Klopt het dat wij hierover dan 10% schenkbelasting betalen?
Melden wij dit nu meteen bij de belastingdienst via een schenkingsformulier en wordt die 10% meteen geïnd? Of gebeurt dit bij de opgave inkomstenbelasting over 2018?
Alvast mijn dank voor uw reactie.
Met vriendelijke groeten,
Ans Reactie infoteur, 09-01-2018
Beste Ans,
U betaalt 10% het niet belastingvrije deel van de schenking. De aangifte bij de Belastingdienst verloopt via een schenkingsformulier en niet via de belastingaangifte inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rene, 04-01-2018
Mijn vader is dementerend en wordt nu binnen 6 dagen in een verzorgginghuis geplaatst.
Hij heeft geen eigen woning maar wel 12.000 euro aan spaargeld. Verder een klein pensioen van rond de 200 euro en iets van 950.euro Wordt bij die berekening zijn spaargeld meegerekend? Aan welk bedrag moet hij maandelijks denken?
Mijn vader is heel bang dat hij zijn spaarcentjes in moet leveren, maar dat is volgens mij niet aan de orde… toch? Mvg rene Reactie infoteur, 05-01-2018
Beste Rene,
Gekeken wordt naar zijn vermogen op 1 januari 2016. Als dat ook ongeveer 12.000 euro was, is dit bedrag niet van invloed op zijn eigen bijdrage in het verzorgingshuis. Hij mag zijn spaargeld houden, er kunnen altijd extra kosten voor de verzorging zijn maar dat is onafhankelijk van zijn spaargeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees van Oort, 27-12-2017
Mijn moeder van 87 heeft een eigen huis met een kleine hypotheek
Ze heeft aangegeven dat ze wil verhuizen naar een aanleunwoning, Het huis wil ze verkopen en de opbrengst verdelen onder de kinderen
Nu is mijn vraag, Wat als mijn moeder binnen 2 jaar nadat het huis is verkocht en verdeeld in een verzorgingshuis terecht komt en ze boven het vrijgestelde vermogen geen geld meer heeft, moet het verdeelde geld van het huis dan teruggegeven worden om de eigen bijdrage te betalen? Reactie infoteur, 29-12-2017
Beste Kees van Oort,
Uw moeder mag haar geld in 2017 en 2018 verdelen zoals zij dat wil, mogelijk moeten er wel schenkingsrechten worden betaald.
Uw moeder zal gewoon haar hogere eigen bijdrage betalen als haar inkomens- en vermogenssituatie niet ingrijpend zijn veranderd.
Als er wel grote veranderingen zijn, kan ze een verzoek tot verlaging van de eigen bijdrage indienen. De eigen bijdrage voor een verzorgingshuis is wel aan een minimum gebonden. Het CAK besluit over een eventuele verlaging van de eigen bijdrage naar aanleiding van een verzoek daartoe.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Corne, 25-12-2017
Mijn vader en moeder wonen nu in een eigen koopwoning (geen hypotheek meer) en hebben spaargeld op een rekening van ca 80.000 euro.
Nu moet mijn moeder helaas naar een verzorgingshuis.
Moet ze nu na 6 maanden het hoge tarief gaan betalen, of blijft mijn vader het lage tarief betalen omdat hij alleen thuis blijft in zijn koopwoning?

mvg
Coirne Reactie infoteur, 27-12-2017
Beste Corne,
Na zes maanden gaat iedereen in een verzorgingshuis (WLz) het hoge tarief betalen, maar de hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van het vermogen en inkomen uit het jaar t-2.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jc van den Heuvel, 07-12-2017
L.S
Indien een echtpaar in een verzorgingshuis worden opgenomen en de maximale bijdrage van ongeveer euro 2300/mnd is van toepassing, moet dit bedrag dan 1x of 2x worden betaald. Reactie infoteur, 27-01-2018
Beste Jc van den Heuvel,
De maximale bijdrage is de bijdrage per persoon. Op basis van het totale inkomen wordt bekeken hoeveel per persoon betaald moet worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rita, 05-12-2017
Als mijn dementerende moeder in een verpleeghuis wordt opgenomen en haar huis wordt verkocht (waarde 200.000 euro hypotheekvrij). Mag zij dan het vrijgekomen geld vrij schenken aan de vier kinderen (elk 50.000 euro) als dat voor aflossing van de hypotheken van de kinderen bestemd is? Reactie infoteur, 06-12-2017
Beste Rita,
Dat mag in 2017 en als de ontvangers jonger zijn dan 40 jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pedro, 23-11-2017
Mijn schoonmoeder is 80 jaar en woont in een eigen woning die afbetaald is. Daarnaast heeft ze een spaarrekening van 100.000 euro. Ze heeft 2 dochters van boven 50 jaar en 4 kleinkinderen tussen 17 en 30 jaar.
Als ze naar een verpleeghuis zou moeten, wat nu nog niet het geval is, hoeveel moet ze dan ongeveer per maand betalen, en kunnen wij daar wat aan doen?

bedankt alvast voor uw reactie.
Pedro Reactie infoteur, 24-11-2017
Beste Pedro,
Voor de eigen bijdrage wordt gekeken naar het inkomen van uw schoonmoeder en haar vermogen van twee jaar terug. Haar eigen woning wordt daarbij niet als vermogen gezien, de spaarrekening wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Toon, 21-11-2017
Ik ben leek op het gebied maar ik vind het een hele interessante site met vraagstelling.
Zeker omdat ik op leeftijd ben en me er mooi in kan verdiepen.
Veel succes. Reactie infoteur, 21-11-2017
Beste Toon,
Dank u wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Claudia, 10-11-2017
Beste Zeemeeuw,

Mijn moeder is dementerend en de kans is groot dat zij binnen een jaar naar een verzorgingshuis moet.
Ze woont nu nog thuis met hulp van de thuiszorg. Het huis is vrij en ze heeft een klein beetje spaargeld. Mijn vader is reeds lang geleden overleden. In het testament is nu alleen geregeld dat de erfenis vrijkomt een half jaar na overlijden.
Mijn moeder maakt zich zorgen of het financieel goed geregeld is. Ze wil voorkomen dat als ze naar het verzorgingshuis moet, dat ze dan haar vermogen moet opeten en dat dat niet te goede komt aan haar (klein)kinderen. Ze heeft 2 kinderen, beiden zijn ouder dan 40. Een nieuwe akte opmaken bij de notaris (dat de erfenis vrijkomt als ze het verzorgingshuis in moet) is wellicht te laat gezien haar ziekte.

Wat kunnen we het beste doen? Is het verstandig om het huis te verkopen als ze naar het verzorgingshuis moet? Is schenken op papier een oplossing? Of zijn er wellicht andere mogelijkheden? Wie zou ons hierbij verder kunnen adviseren?

Hartelijk bedankt voor uw reactie,
Claudia Reactie infoteur, 13-11-2017
Beste Claudia,
Een erfenis kan alleen vrijkomen als iemand komt te overlijden, wel kunnen er tijdens het leven schenkingen (op papier) worden gedaan. Het vermogen opeten is niet echt aan de orde, wel telt het vermogen van twee jaren terug mee bij de bepaling van de hoogte van de eigen bijdrage. Het huis verkopen als uw moeder naar het verzorgingshuis moet is, als er vervolgens niets met dat geld gebeurt, geen oplossing omdat ook dat als vermogen wordt gezien. Vaak is een paar jaar een bedrag schenken fiscaal gezien goedkoper dan een groter bedrag in één keer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elizabeth, 05-11-2017
Beste Zeemeeuw,
mijn moeder en haar zuster delen een huis, waarvan het eigendom op hun beider naam staat. Mocht een van de twee op termijn naar een verzorgingshuis moeten, wordt het huis dan bij de berekening van de eigen bijdrage als vermogen meegerekend, of blijft het buiten beschouwing (dus lage eigen bijdrage) omdat er nog een 'partner' thuis woont? Geregistreerd als partners zijn de zusters niet (als dat al kan).
Alvast bedankt voor uw antwoord; met vriendelijke groet,
Elizabeth Reactie infoteur, 07-11-2017
Beste Elizabeth,
Als de moeder naar een verzorgingshuis gaat, mag ze gedurende twee jaar de woning nog als eigen woning aanhouden (box 1), daarna gaat haar aandeel in de woning als vermogen meetellen bij de vaststelling van de eigen bijdrage Wlz (box 3).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 02-03-2022
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.