InfoNu.nl > Financieel > Geld > Wie mag incassokosten rekenen?

Wie mag incassokosten rekenen?

Wie mag incassokosten rekenen? Het overkomt ons allemaal wel eens. Tijdens een vakantie is per abuis een rekening blijven liggen die we moesten betalen. De leverancier stuurt vervolgens een briefje om het bedrag alsnog binnen 14 dagen te voldoen, vermeerderd met incassokosten. Maar mag een bedrijf zomaar extra kosten rekenen en hebt u een mogelijkheid om er onderuit te komen?

Geen incassokosten zonder voorafgaande aanmaning

Voordat een bedrijf überhaupt incassokosten in rekening mag brengen, is het verplicht eerst een aanmaning te versturen met een extra betalingstermijn van minimaal 14 dagen. Een simpele herinnering volstaat dus niet. Wil een aanmaning rechtsgeldig zijn dan moet die eveneens bevatten:
  • een uitleg wat de gevolgen zijn als men niet op tijd betaalt;
  • heel specifiek het bedrag aan incassokosten dat in dat geval verschuldigd is;
  • in sommige gevallen ook het bedrag aan BTW dat over de incassokosten gerekend wordt.

Het zenden van een aanmaning conform de hiervoor genoemde regels, geldt als harde eis om in een later stadium incassokosten te mogen rekenen. Van schuldeisers kan worden verlangd dat ze concreet aantonen dat de aanmaning werd verzonden. Na ontvangst van de aanmaningsbrief heeft u als consument dus nog twee weken de tijd om het oorspronkelijke factuurbedrag, zónder extra kosten, te betalen. Pas als na ontvangst van de aanmaning niet tijdig wordt betaald, zijn incassokosten aan de orde.

Wie mogen incassokosten rekenen?

Er bestaat een veel verbreid misverstand dat alleen deurwaarders en incassobureau's incassokosten in rekening mogen brengen. De schuldeiser zelf (het bedrijf dat een opdracht uitvoerde of de leverancier die een artikel leverde) mag ook incassokosten rekenen. Per slot van rekening moet die ondernemer extra kosten maken om een openstaand bedrag te innen.

Hoeveel incassokosten mag men rekenen?

Om die vraag te kunnen beantwoorden is van belang of de factuur na 1 juli 2012 opeisbaar werd. Vanaf die datum gelden er namelijk wettelijke regels voor incassokosten. Bedrijven mogen niet langer zomaar wat vage kosten onder de meest exotische benamingen in rekening brengen. Er is sprake van een maximaal percentage aan incassokosten, te berekenen over de hoofdsom exclusief rente. Uit onderstaande tabel blijkt: hoe hoger het bedrag van de vordering, hoe lager het percentage, terwijl er een minimum bedrag van 40 euro geldt.

HoofdvorderingIncassokosten
tot 2.500 euro15 procent met een minimum van 40 euro
over het meerdere tot 5.000 euro10 procent
over het meerdere tot 10.000 euro5 procent
over het meerdere tot 200.000 euro1 procent
over het meerdere boven 200.000 euro0,5 procent tot een maximum van 6.775 euro

Dus bij een vordering van bijvoorbeeld 4.000 euro mag maximaal berekend worden: 15% * 2.500 + 10% * 1.500 = € 525,-

Wettelijke rente bij te late betaling

  • doordat er een minimum werd ingesteld van € 40,- kan een vergeten betaling van bijvoorbeeld € 25,- zomaar uitgroeien tot een vordering van € 65,-!
  • en in een aantal gevallen mogen de incassokosten ook nog worden verhoogd met BTW;
  • hou er rekening mee dat ondernemers ook nog wettelijke rente in rekening mogen brengen bij te late betaling.
© 2012 - 2018 Bonafide, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Incassobureaus en deurwaardersIncassobureaus en deurwaarders. We hopen allemaal dat we er nooit mee te maken krijgen, maar steeds meer mensen komen in…
Maatregelen bij schulden: van brief tot ontruimingMaatregelen bij schulden: van brief tot ontruimingAls een schuld niet op het afgesproken tijdstip wordt terugbetaald, zal de schuldeiser maatregelen treffen om het geldbe…
Wat doen een incassobureau en een deurwaarder?Wat doen een incassobureau en een deurwaarder?Mensen halen de instanties die zich bezig houden met het innen van geld nogal eens door elkaar. Want een incassobureau d…
Incassokosten: mogen incassokosten zo hoog zijn?Incassokosten: mogen incassokosten zo hoog zijn?Mensen die een rekening niet betalen krijgen vaak een brief een incassobureau waarin ze wordt opgedragen om te gaan beta…
Kosten incassobureau of gerechtsdeurwaarder betalenKosten incassobureau of gerechtsdeurwaarder betalenDe kosten van een incassobureau of gerechtsdeurwaarder en deurwaarder kunnen ook in 2018 te hoog zijn. Bovendien kan de…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Geralt, Pixabay

Reageer op het artikel "Wie mag incassokosten rekenen?"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Saskia, 24-04-2017 07:43 #2
Met heel specifiek het bedrag, bedoel je dan een berekening?
Hoe gaat het in het geval dat iemand een bepaald product niet heeft besteld of ze een verkeerde persoon aanschrijven?

Hakkelaar, 08-10-2016 17:01 #1
In dit artikel wordt er zonneklaar vanuit gegaan dat de schuldenaar/debiteur een consument is (een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf). Het zou handig zijn als men dat even expliciet bij zet, om misverstanden te voorkomen.

Als de debiteur géén consument is, hoeft u deze geen 14-dagen-brief te sturen en kan van de genoemde incasso-bedragen worden afgeweken.

Infoteur: Bonafide
Gepubliceerd: 24-08-2012
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 2
Schrijf mee!