De notaris: het beroep en de taken

De notaris: het beroep en de taken Bijna iedereen zal in zijn leven een keer in aanraking komen met een notaris. U koopt bijvoorbeeld een huis of u gaat officieel samenwonen. Of mischien wilt u wel een testament laten opstellen. Voor al deze zaken is de gang naar de notaris verplicht. In Nederland zijn 1500 notarissen. Hieronder een beschrijving van de rol en de werkzaamheden van een notaris.

Wat is een notaris ?

Een notaris is een openbaar ambtenaar: de werkzaamheden die de notaris verricht vloeien voort uit wettelijke verplichtingen. Hij is tevens een onbezoldigd ambtenaar; dat wil zeggen dat hij niet door de staat wordt betaald, maar dat hij net als elke andere zelfstandige ondernemer in zijn eigen inkomen moet voorzien. Een notaris wordt benoemd door de koningin en hij legt een officiële eed af. Daarin zweert hij dat hij de door hem aanvaarde taak eerlijk, nauwkeurig en onpartijdig zal vervullen. De wetten die op zijn functie betrekking hebben, zal hij zo stipt mogelijk naleven. Tevens zal hij de de door hem opgemaakte akte geheimhouden.

Wat doet een notaris ?

De notaris houdt zich bezig met het opmaken van notariële akten. Hij is een onpartijdige deskundige die de belangen behartigt van allen die bij het opstellen van een akte betrokken zijn. Wanneer een notaris betrokken is bij een handeling, dan kunnen de betrokken partijen ervan uitgaan dat de akte (stukken) zijn opgemaakt door een onpartijdige deskundige.
De dagtekening, echtheid en juistheid van akte staat vast. Een aket zal altijd bewaard blijven. Soms is het nodig dat er een soort kopie van de akte dient teworden afgegeven. Dit noemt men een grosse: een officieel afschrift van de authentieke akte.

Wanneer is een notaris nodig ?

De wet schrijft voor dat voor het regelen van bepaalde zaken tussenkomst van de notaris verplicht is. De hieronder genoemde zaken kunnen niet zonder een notariële akte geregeld worden:
 • overdracht registerengoederen (bijvoorbeeld woningen);
 • vestigen of doorhalen van het recht van hypotheek;
 • het oprichten van een BV, NV, stcihting of vereniging;
 • maken en wijzigen van huwelijkse voorwaarden;
 • maken en wijzigen van een testament;
 • het verdelen van bepaalde erfenissen;
 • het doen of ontvangen van bepaalde schenkingen;
 • splitsing van een gebouw in appartementen;
 • huurkoopovereenkomsten op registergoederen;

* Er zijn daarnaast nog diverse situatie waar een notaris niet verplicht is, maar waar het wel wenselijk is een en ander notarieel vast te leggen, bijvoorbeeld voor het opstellen van een samenlevingscontract.

Wat te doen als je ontevreden bent over een notaris ?

Indien u niet tevreden bent over de handelswijze van een notaris (bijvoorbeeld; de afhandeling van erfenis duurt erg lang en u wordt niet op de hoogte gehouden door notaris) dan kunt de volgende stappen ondernemen.
 1. Bespreek het bezwaar eerst met de notaris: leg d.m.v. een gesprek met de notaris uw bezwaar op tafel en de notaris kan zijn handelswijze dan uitleggen. Meestal werkt dit al verhelderend en kan een oplossing gevonden worden;
 2. Bemiddeling door de KNB; dit is de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en heeft als taak de zorg voor een goede beroepsuitoefening. het is overkoepelend orgaan van de notarissen. De KNB zal informeel bemiddelen in het conflict en zal de beide partijen altijd stimuleren om een oplossingsrichting te zoeken. Vaak leidt dit tot een een oplossing van het conflict.
 3. Klacht indienen bij Kamer van Toezicht: Deze kamer is belast met de rechtspraak over notarissen (kandidaat-notarissen). De klacht moet gaan over de (foutieve) ambtsuitoefening van de betreffende (kandidaat-)notaris. De kamer kan hier een uitspraak over doen en ook een sanctie opleggen aan de (kandidaat-)notaris. Voor eventuele schadevergoedingen moet u naar de civiele rechter.

Tarieven

Sinds 2003 zijn de notaristarieven volledig vrijgegeven. U kunt dus in uw regio op zoek gaan naar de goedkoopste notaris.
© 2009 - 2020 Dean, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Wat is een akte van verdeling?Wat is een akte van verdeling?De notariële akte van verdeling wordt door een notaris opgesteld bij een echtscheiding of een erfenis. Maar wat regelt h…
Huis kopen: Wat gebeurt er bij de notaris?Huis kopen: Wat gebeurt er bij de notaris?Wanneer je een huis gaat kopen, maak je als koper bepaalde kosten en moet je door een vrij complex proces heen om het al…
Taak van de notaris bij het kopen van een huisTaak van de notaris bij het kopen van een huisDe notaris speelt een belangrijke rol bij het overdragen van onroerend goed. Naast een adviserende rol zorgen zij ervoor…
De Groninger akte: overdrachtsbelasting bij late overdrachtDe Groninger akte: overdrachtsbelasting bij late overdrachtTot 1 juli 2012 geldt nog een lage overdrachtsbelasting van 2 procent, terwijl het normaliter 6 procent is. Maar wie voo…

Wat is de Worldbank?Wat is de Worldbank?‘Onze droom is een wereld zonder armoede!’, dit motto werd in 1995 gelanceerd door de toenmalig president van de Worldba…
Het Bureau Krediet RegistratieHet Bureau Krediet RegistratieHet BKR – afkorting van Bureau Krediet Registratie – is een instantie die het overzicht bewaart over de kredietwaardighe…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Jarmoluk, Pixabay
 • www.notaris.nl www.rechtspraak.nl

Reageer op het artikel "De notaris: het beroep en de taken"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Sigrid van Eijk, 05-04-2011 23:06 #2
Ik loop stage bij een notaris kantoor. Maar wanneer moet je iets (en wat) naar de kvk sturen?
Moet je alle oprichtingen naar het kvk sturen? en wat moet er allemaal naar de bank gestuurd worden?
ik loop er pas 2 dagen maar wil dit graag snappen allemaal. Wie kan mij hier mee helpen :)

alvast bedankt,
Gr. Sigrid van Eijk

Rijsdijk, 09-10-2010 16:54 #1
Vraag: Wanneer is het verplicht om je testament door een notaris af te laten wikkelen?
Is dat bijvoorbeeld als er zich een onroerend goed in de erfenis bevindt

Infoteur: Dean
Gepubliceerd: 08-05-2009
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 2
Schrijf mee!