Een abonnement opzeggen, uw rechten en plichten

We sluiten regelmatig abonnementen af, die vaak jaar in jaar uit worden betaald omdat vergeten wordt ze tijdig op te zeggen. Met een muisklik worden er weer nieuwe abonnementen bijgesloten maar het opzeggen wordt je vaak een stuk lastiger gemaakt. Hoe kun je een abonnement opzeggen en wat zijn uw rechten hierbij ?

Tijdig opzeggen van een abonnement

Vele bedrijven stellen eisen aan de termijn waarbinnen u moet opzeggen. Deze eisen kunt u doorgaans vinden in de algemene voorwaarden van uw contract. Zo kan er bijvoorbeeld gesteld worden dat u 3 maanden voor de afloopdatum van uw contract moet zijn opgezegd. Het is dan ook goed deze termijnen goed in de gaten te houden, dit kunt u natuurlijk doen door de data in een agenda bij te houden, ook is het echter mogelijk gebruik te maken van een internetservice welke u tijdig waarschuwt voor de afloop van een abonnement. Voorbeelden hiervan zijn opzeggen.nu, abonnementenopzeggen.nl en myalert.nl.

Overigens is het verstandig niet tot het allerlaatste moment te wachten met de opzegging van uw abonnement met hier ruim voor de termijn die in de algemene voorwaarden van het contract zijn gesteld mee begint. Niet elke aanbieder is even nauwkeurig in de registratie van ontvangsten van opzeggingen en meer dan eens blijken brieven niet aan te komen. Door tijdig te beginnen kunt u nagaan of uw opzegging ook inderdaad is ontvangen door bijvoorbeeld te vragen om een ontvangstbevestiging of het bedrijf in kwestie nog eens te bellen of zij uw brief inderdaad hebben ontvangen. Is de tijd die u rest hiervoor onvoldoende, dan is het verstandig te zorgen dat u bewijs heeft dat u uw opzegging tijdig verzond, bijvoorbeeld door de brief aangetekend te verzenden met bewijs van ontvangst, de brief per fax te verzenden met ontvangstbevestiging of de brief persoonlijk af te geven en de ontvanger te laten tekenen voor de ontvangst.

Onterecht denken vele mensen dat het niet betalen van een nota of het intrekken van een machtiging hetzelfde als het opzeggen van een abonnement. Helaas is niets minder waar, voor het opzeggen van een abonnement is altijd verdere actie vereist. Het intrekken van een machtiging of het niet betalen zonder dat u verdere maatregelen onderneemt kan uw letterlijk duur komen te staan.

Voorbeeldbrief opzegging abonnement

Er zijn natuurlijk vele mogelijkheden om een abonnement op te zeggen. Hieronder treft u echter een voorbeeldbrief aan welke u zou kunnen gebruiken.

[ Naam bedrijf ]
[ Adres ]

[ Plaats en datum ]

[ Betreft ] Opzegging abonnement

Geachte heer, mevrouw,

Bij deze wil ik mijn [ soort abonnement ] per eerst mogelijk datum opzeggen. Volgens mijn gegevens is dit [datum waarop het contract volgens u afloopt] Mijn gegeven zijn als volgt:

Naam
Adres
Postcode/Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Klantnummer / Contractnummer
Reden opzegging

Graag ontvang ik van u een schriftelijke bevestiging van deze opzegging. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met mij opnemen op bovengenoemd telefoonnummer.

Met vriendelijke groet
[Naam]

Indien uw opzegging niet wordt geaccepteerd

Doorgaans zal er een goede reden zijn waarom uw opzegging niet zal worden geaccepteerd en zal deze aan u worden doorgegeven. De meeste problemen zullen echter ontstaan door het overschrijden van de opzegtermijn. Indien er echter sprake is van een lange opzegtermijn, bijvoorbeeld 3 maanden, die met enkele maanden wordt overschreden, dan is het niet altijd zo dat het contract dan niet meer opzegbaar is.

Al meerdere malen heeft een rechter besloten dat, bij een lange opzegtermijn opgenomen in de algemene voorwaarden, deze onredelijk bezwarend kan zijn voor een klant. Of dit in uw geval zo is is volledig afhankelijk van alle omstandigheden die meespelen zoals bijvoorbeeld het feit dat u al eerder probeerde het abonnement op te zeggen, de kosten die verbonden zijn aan het voortzetten van het abonnement, de overschrijding van de opzegtermijn en of u op een juiste manier op de hoogte was gebracht van de opzegtermijn. De rechter heeft al vele uitspraken gedaan op dit gebied.

Mocht u van mening zijn dat uw opzegging op juiste gronden wordt afgewezen of dat de afwijzing onredelijk is, dan is het verstandig nader advies in te winnen. Indien u beschikt over een rechtsbijstandverzekering kunt u deze altijd verzoeken zich te buigen over uw opzegging. Beschikt u niet over een rechtsbijstandverzekering dan kunt u altijd extra informatie inwinnen bij het juridisch loket.

Lees verder

© 2008 - 2024 Dsvh13, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wet Van Dam verbiedt stilzwijgende verlenging abonnementenWet Van Dam verbiedt stilzwijgende verlenging abonnementenVanaf 1 december 2011 geldt de Wet Van Dam, deze wet verbiedt grotendeels de stilzwijgende verlenging van abonnementen.…
Abonnement opzeggen of stilzwijgende verlenging in 2021Abonnement opzeggen of stilzwijgende verlenging in 2021Wat zijn in 2021 en 2022 de regels bij het opzeggen van een abonnement of een lidmaatschap van een vereniging? Niet opze…
Laat een onjuiste incasso terugboekenLaat een onjuiste incasso terugboekenEen automatische incasso en machtiging kunnen voordelen hebben bij de maandelijkse betaling van de huur of een lidmaatsc…
mijn kijk opDe beste besparing: loterijen opzeggenDe meeste Nederlandse gezinnen kunnen grote besparingen doorvoeren, zonder dat ze er iets van merken. Ze doen namelijk m…

Tot wanneer zijn ouders aansprakelijk voor hun kinderen?Een kind wordt volgens de wet op zijn 18e jaar volwassen. Dit houdt in dat uw kind alle handelingen kan verrichten zonde…
Bronnen en referenties
  • http://www.jurofoon.nl/nieuws/weblog.asp?id=3162
  • http://www.opzeggen.nu/
  • http://www.eerstehulpbijopzeggen.nl/
  • https://www.myalert.nl/abonnement-opzeggen.php
  • http://www.jurofoon.nl/nieuws/weblog.asp?id=2836
  • http://www.ad.nl/uwgeld/article660330.ece
Reactie

G. B., 24-02-2010
Een opzegtermijn is niet hetzelfde als tussentijds een contract verbreken. Wat zijn daarin mijn rechten? Om preciezer te zijn: mijn provider: Online blijft telkenmale in gebreke inzake mijn telefoonverbinding. Mijn contract loopt echter nog tot juni. Deze maanden wil ik niet afwachten. Wat kan ik doen? Reactie infoteur, 26-02-2010
Indien een dienst niet wordt uitgevoerd zoals van tevoren afgesproken is er sprake va een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomt. U dient de wederpartij dan een redelijke tijd te geven alsnog zijn verplichtingen na te komen. Lukt dit niet dat kan de overeenkomst in principe worden ontbonden. In hoeverre dit kan ligt echter ook nog aan het feit of de tekortkoming wel of niet aan Online kan worden toegerekend. Meestal zijn dit soort gevallen in de algemene voorwaarden van de overeenkomst geregeld. Slaat u uw contract er nog eens op na en daar is ongetwijfeld een regeling voor dit soort gevallen.

Dsvh13 (176 artikelen)
Gepubliceerd: 06-08-2008
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 6
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.