Tot wanneer zijn ouders aansprakelijk voor hun kinderen?

Een kind wordt volgens de wet op zijn 18e jaar volwassen. Dit houdt in dat uw kind alle handelingen kan verrichten zonder dat hiervoor uw toestemming nodig is. Bijvoorbeeld het kopen van een auto, trouwen of het afsluiten van een lening. Maar tot welke leeftijd bent u nou eigenlijk verantwoordelijk voor de daden van uw kind. Feitelijk valt het antwoord op deze vraag uiteen in twee delen namelijk
  • Tot wanneer bent u aansprakelijk voor de gevolgen van de daden (of het nalaten) van uw kind
  • Tot wanneer bent u onderhoudsplichtig voor uw kind

Tot welke leeftijd bent u aansprakelijk voor de gevolgen van de daden van uw kind?

Haalt uw kind een streek uit waardoor een ander wordt benadeeld, bijvoorbeeld een bal door de ruit van de buurman of uw kind fietst tegen een geparkeerd staande auto, dan is het afhankelijk van de leeftijd van uw kind of u hiervoor aansprakelijk bent.

  • Indien uw kind nog geen 14 jaar oud is dan bent u als ouder aansprakelijk voor de gevolgschade van deze daad.
  • Indien uw kind 14 of 15 is dan bent u als ouder in principe aansprakelijk tenzij u kunt bewijzen dat u als ouder de daad van het kind redelijkerwijs niet had kunnen beletten. Indien u dit laatste kunt bewijzen zal uw kind wel zelf aansprakelijk zijn voor de gevolgen van zijn daad
  • Voor kinderen ouder dan 16 geldt dat u als ouder niet meer aansprakelijk bent voor de daden van uw kind. Uw kind zelf is uiteraard wel aansprakelijk voor de gevolgen.

Overigens zullen de meeste schaden (mits niet opzettelijk of onder invloed van bedwelmende middelen) veroorzaakt door thuiswonende kinderen onder de dekking van uw aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren vallen. U kunt deze schade dan ook gewoon bij uw aansprakelijkheidsverzekeraar indienen welke zal nagaan of u of uw kind ook daadwerkelijk aansprakelijk zijn. Indien dit zo is zal uw aansprakelijkheidsverzekeraar de tegenpartij schadeloos stellen.

Meer informatie over de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren leest u hier

Verplichting tot financiële bijstand voor levensonderhoud

Naast het feit dat u aansprakelijk kunt zijn voor de kosten van een onrechtmatige daad door uw kind heeft u echter ook altijd een verplichting tot financiële bijstand voor levensonderhoud van uw kind. Ouders moeten, of ze nu wel of niet gescheiden zijn, altijd voor hun kinderen de kosten van verzorging en opvoeding betalen totdat zij achttien jaar zijn.

Na de 18e verjaardag houdt deze financiële verplichting echter niet op. Voor kinderen van 18,19 en 20 jaar geldt een voortgezette onderhoudsplicht. Dit houdt in dat u als ouder moet bijdragen in de kosten van levensonderhoud en studie moet betalen voor zover hier nog niet in is voorzien (bijvoorbeeld studiefinanciering of een bijbaantje). over de kinderalimentatie, stelt de rechter vast hoeveel er per maand voor de kinderen moet worden betaald.
© 2008 - 2024 Dsvh13, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Aansprakelijkheid voor kinderenAansprakelijkheid voor kinderenWanneer een kind van vier schade toebrengt aan een derde, is het logisch om te zeggen dat het kind hiervoor zelf niet aa…
Aansprakelijkheid & wie betaalt schade veroorzaakt door kindAansprakelijkheid & wie betaalt schade veroorzaakt door kindHoe lang en tot wanneer zijn ouders aansprakelijk voor hun kind en kinderen. Wie is er aansprakelijk als het om een kind…
Zijn bestuurder van een BV ook persoonlijk aansprakelijk?Directeur/aandeelhouders van een besloten vennootschap lopen ondanks het feit dat ze gekozen hebben voor een besloten ve…
Je kind wordt 18, wat verandert erJe kind wordt 18, wat verandert erHoera, je kind is 18 en meerderjarig. Voor je zoon of dochter verandert er veel. Jongvolwassenen zijn zelf verantwoordel…

Bespaartips bij het kopen van een huis of een stuk bouwgrondEen stuk bouwgrond of een huis kopen wordt steeds duurder. Misschien krijg je financiële steun van thuis, maar toch zal…
Een abonnement opzeggen, uw rechten en plichtenWe sluiten regelmatig abonnementen af, die vaak jaar in jaar uit worden betaald omdat vergeten wordt ze tijdig op te zeg…
Reacties

Jutta, 20-03-2011
Mijn kind ging met 19 op haar eigen wonen nu is zij 25 en is uit haar huis gezet. Heeft veel schulden gemaakt. wij als ouders hebben gezegt je kan bij ons weer komen wonen, maar je probleemen moet je zelf oplossen. Hoever zijn wij verantwoordelijk voor haar probleem. Kunnen deurwaarde onze spullen weghalen. Wat wij ouders willen doen is, dat zij haar leven weer in orde krijgt, en niet dat de ouders voor moeten opdraaien. Reactie infoteur, 20-03-2011
In principe bent u niet meer aansprakelijk voor de schulden die uw kind heeft gemaakt, u bent zelfs niet meer verantwoordelijk voor haar levensonderhoud.

In principe kan niemand dus iets van u eisen. In principe want als zij zich bij haar inschrijft zullen eventuele schuldeisers en deurwaarders zich ook richten tot uw adres. In dat geval is het handig als u kunt aantonen dat de spullen die u heeft ook daadwerkelijk van u zijn en wat de goederen van uw dochter zijn. Misschien is het dan ook verstandig dat uw dochter zich zo snel mogelijk aanmeldt voor schuldsanering zodat er een overeenkomst komt met schuldeisers en u niet te maken heeft met deze deurwaarders en hun soms onverkwikkelijke praktijken.

Monique, 02-02-2011
Mijn dochter van18 vraagt bij de bank een crediet aan voor 1000 euro op haar studentenrekening.ik ben het hier niet mee eens, maar kan het niet tegenhouden, volgens de bank. Kan ik ergens verantwoordelijk worden gesteld als de schuld hiervan erg oploopt?Ik begrijp niet dat de bank haar zo eenvoudig dit crediet verstrekt. Reactie infoteur, 20-03-2011
Aangezien uw dochter 18 jaar is bent u alleen nog maar verantwoordelijk voor haar levensonderhoud. U kunt door de bank dus niet worden aangesproken voor dit krediet.

Monique, 29-01-2011
Mijn nicht van 18 heeft een relatie net een volwassen man met baan. Daar gaat ze bij inwonen. Ouders zijn bereid haar hbo studie te betalen. In hoeverre moeten zij nog in haar levensonderhoud voorzien. Reactie infoteur, 30-01-2011
Dat zal onder andere afhankelijk zijn van de inkomsten die uw nicht zelf nog heeft en wat er zou moeten worden bijgedragen als zij niet was gaan samenwonen. Er kan niet zonder meer gezegd worden dat zij, omdat zij gaat samenwonen, voorzien moet worden in het levensonderhoud door haar partner.

In dit geval biedt wellicht de berekening van de studiefinanciering voor de ouderlijke bijdrage een uitkomst.

Pauli Schermer, 22-01-2011
Mijn kleinzoon van 18 heeft waarschijnlijk samen met twee andere jongens een vuurwerkbom gemaakt (de verhalen van de 3 kloppen nog niet), en een aantal ruiten van een bedrijf opgeblazen. In hoeverre is mijn dochter (alleenstaande werkende moeder) verantwoordelijk voor de schade? Ten tijde dat dit gebeurde was zij aan het werk. Alle 3 de jongens hebben een verstandelijke handicap. Reactie infoteur, 30-01-2011
Gelet op de leeftijd van uw kleinzoon is hij zelf aansprakelijk voor het ontstaan van de schade. Dat hij een verstandelijke handicap heeft doet hier niet aan af. Uw dochter kan niet meer worden aangesproken.

Annet, 27-12-2010
Mijn dochter van bijna 21 is vd week weggelopen en bij haar vriend en zijn ouders.ze heeft zich nog niet uitgeschreven bij ons maarzij heeft sinds 1 november rijlessenpakket getekend, toen woonde ze nog bij mij in huis.
mijn vraag is ben ik straks uit de eventuele voortvloeiende kosten/schuld verantwoordelijk, ben namelijk net uit de wsnp en ben geen zins van plan om weer dankzij haar in de shit te komen. Reactie infoteur, 30-01-2011
Als ouder bent u aansprakelijk voor de kosten van het levensonderhoud van uw kind. Rijlessen en door uw dochter aangegane verplichtingen vallen hier niet onder, u hoeft deze dan ook niet te voldoen.

Pijl D. A., 15-12-2010
Onze zoon is 16 jaar (22 jan 2011 17 jaar) hij is van huis weggelopen en bij ouders van zijn vrienden in huis opgenomen. Hij is van school gestuurd doordat hij meer als 8 weken ongeoorloofd niet meer op school is geweest, nu moet hij van de leerplichtambtenaar een nieuwe cursus gaan volgen, daar wij al de studiekosten al hebben voldaan zijn wij nu ook verplicht om de nieuwe cursus en zijn reiskosten te betalen. Ook wil hij dat wij hem een maandelijks bedrag gaan betalen voor zijn levensonderhoud. mijn vraag is tot hoever lopen onze verplichtingen in ons geval. Reactie infoteur, 25-12-2010
U heeft een verplichting om voor de kosten van het levensonderhoud van uw zoon zorg te dragen totdat hij 21 is. U zult hier dus niet onderuit kunnen, wel kan er bekeken worden welk bedrag redelijk is. Wellicht kunt u ook contact opnemen met zijn oude opleiding en een deel van het betaalde cursusgeld terug krijgen.

Manoes, 02-12-2010
Sinds half september woont de vriend (net 17) van mijn dochter(bijna 16) tijdelijk bij ons in huis, omdat zijn vader hem eruit gezet heeft. Ik krijg als vergoeding hiervoor de allementatie betaald die hij normalite aan zijn exvrouw moet betalen voor zijn zoon. Sinds november is hij ook bij de gemeente overgeschreven op ons adres, en staat hij op de wachtlijst bij jeugdzorg voor een izt. Hij heeft nog enkele bekeuringen lopen, waar de vader van vind, dat ik deze moet betalen, maar ik ben geen ouder, geen wettelijk vertegenwoordiger, alleen maar een tijdelijke verblijfplaats, omdat deze jongen anders op straat moet slapen. Hoe zit dat? wie moet deze boetes betalen, en ook zijn ziekenfonds en verzekeringen heeft zijn vader opgezegd, en vind dat ik deze maar moet gaan betalen? Reactie infoteur, 12-12-2010
In principe houden beide ouders dus vader en moeder de zorgplicht voor deze jongeman. Zij moeten dus zorgen dat hij kan voorzien in zijn levensonderhoud.

Helaas geeft u niet aan hoeveel de alimentatie is die u nu ontvangt dus ik kan ook niet toegeven of deze toereikend is om de verzekeringen en de boetes te betalen. Het lijkt mij wel verstandig om met beide ouders om tafel te gaan zitten en te kijken wat nu kan worden gezien als vergoeding voor uw kosten en dus als kostgeld en eventueel wat er dan nog over blijft en wie dit gaat betalen.

Mark, 28-09-2010
Onze zoon van 20 heeft door een ongelukkige samenloop van omstandigheden een brand veroorzaakt. Hij is daar zelf behoorlijk gewond bij geraakt. De schade kan wel oplopen tot 100.000,- Het onderzoek loopt nog, echter komt de recherche ook niet echt verder over de werkelijke toedracht, onze zoon heeft een verklaring afgelegt dat het een ongeluk betrof echter geloofd men hem niet. Wat men onze zoon ten laste zullen leggen weet ik nog niet, echter staat vast dat hij alcohol genuttigd had en in paniek is weggerent. Hoe zal een verzekering reageren, op wie gaat men deze kosten verhalen?
Mijn zoon kan toch geen 100.000,- of meer terugbetalen? Reactie infoteur, 29-09-2010
Helaas geeft uw bericht niet alle informatie en beschikt u waarschijnlijk niet over alle informatie om tot een definitieve uitspraak te komen.

Het gebouw zal waar de brand ontstond zal waarschijnlijk tegen brand verzekerd zijn. De opstalverzekering zal dan ook in eerste instantie vergoeden. Deze verhalen in principe geen schade op particulieren behoudens enkele uitzonderingen zoals bijvoorbeeld opzettelijk veroorzaakte schade of als uw zoon strafrechtelijk wordt veroordeeld voor de brand.

Indien de brandverzekering zal verhalen zal de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren hoogstwaarschijnlijk niet tot vergoeding over gaan omdat er sprake was van drankgebruik, een uitsluiting op de aansprakelijkheidsverzekering.

Indien er op uw zoon verhaald zal worden kunt u niet worden aangesproken, er zal een betalingsregeling met uw zoon worden getroffen. U kunt niet worden aangesproken voor de schade aangezien uw zoon ouder is dan 18, wel blijft u tot het moment dat uw zoon 21 is aansprakelijk voor zijn levensonderhoud.

Albert, 14-09-2010
Mijn zoon heeft 3 maanden geleden (hij was toen 17) na een onenigheid met zijn werkgever een drietal ruiten ingegooid, inmiddels is hij 18 geworden maar wordt ik als ouder aansprakelijk gesteld voor de schade. Moet ik nu opdraaien voor de kosten of is mijn zoon zelf verantwoordelijk voor het terugbetalen en kan daar een betalingsregeling voor worden afgesproken. Reactie infoteur, 15-09-2010
Uw zoon is conform het nederlands aansprakelijkheidsrecht in principe zelf aansprakelijk tenzij u had kunnen voorkomen dat hij dit deed en u dit naliet. Zoals ik uit de casus opmaak vernielde hij in een opwelling zodat u dit niet kon voorkomen, u bent dan ook niet aansprakelijk.

Alhoewel uw zoon wel kan zijn meeverzekerd op uw aansprakelijkheidsverzekering dekt deze de schade doorgaans niet, opzettelijk veroorzaakte schade is uitgesloten.

Gelet op het voorgaande moet uw zoon dus zelf terugbetalen of (als de tegenpartij zich daarin kan vinden) een betalingsregeling treffen.

M. Dons, 18-08-2010
Graag wil ik weten of ik voor mijn dochter van 18-jaar die studeert, tot 23 jaar aansprakelijk ben. Hoe zit dat? Reactie infoteur, 07-09-2010
U bent niet meer aansprakelijk voor de daden van uw dochter maar u heeft nog wel een voortgezette onderhoudplicht tot 21 jaar zoals omschreven in het artikel. Dit houdt kortgezegd in dat u nog wel moet bijdragen in de kosten voor haar levensonderhoud

Sandra, 30-07-2010
Mijn dochter van 18 woonde tot deze leeftijd al enige tijd in een "zelfstandig wonen project" via Bureau Jeugdzorg. Na haar 18e is de OTS opgeheven en moet ze het op eigen kracht doen (wat ze niet kan). Ze is gestopt met haar opleiding en sinds juni woont ze weer thuis. Ze ontvangt echter nog wel maandelijks studietoelage (voor uitwonende), aangezien ze de wijzigingen niet heeft doorgegeven. Uiteindelijk heb ik per email zelf de wijzigingen doorgegeven aan de IB-groep (nu DUO), maar ik kreeg als antwoord dat ik als ouder geen informatie krijg en ik ook geen wijzigingen namens haar kan doorgeven, ivm bescherming van haar privacy. Wanneer blijkt dat ze is uitgeschreven bij de opleiding dan zullen ze het bedrag wat ze heeft ontvangen terugvorderen. Ik weet dat ze dit echter gewoon heeft opgemaakt. Kan DUO dat dan evt wel op mij verhalen wanneer mijn dochter niet terug kan/wil betalen? Reactie infoteur, 07-09-2010
U bent niet verantwoordelijk voor de schulden van uw dochter, alleen voor een bijdrage in haar levensonderhoud. Zolang uw dochter bij u in huis kan wonen draagt u voldoende bij in haar levensonderhoud en kan er dus geen bijdrage van u worden gevraagd.

Wilma, 17-07-2010
Mijn dochter van 19 wil een appartement huren met een vriendin. Vriendin is de hoofd huurder. Mijn dochter wil niet niet meer naar school en gaat een baantje zoeken. Zijn wij als ouders aansprakelijk voor de kosten als zij het niet meer kan betalen. De een zegt als je niet tekend voor haar kamer van niet, en de ander tot haar 21 ste. Wij zijn het er niet mee eens, maar ze gaat toch weg. Wie heeft raad. Reactie infoteur, 24-07-2010
U bent niet direct verplicht de huur van het appartement te betalen indien uw dochter deze niet meer kan voldoen, het klopt dat u geen huurovereenkomst tekende. Zoals uit het artikel blijkt blijft u echter wel tot 21 jaar aanspreekbaar voor een bijdrage in de kosten van het levensonderhoud van uw dochter.

Sheila, 16-07-2010
Mijn zus van 23 heeft onlangs van het ziekenfonds vernomen dat vanaf haar 18e al geen premie is betaald. Zij woont vanaf haar 16e bij mijn vader en vanaf januari heeft zij een betaalde baan. Vanaf deze periode betaalt zij ook haar premie zelf. Nu heeft er een deurwaarder aangeklopt dat er 5000 euro open staat en dat zij dit binnen een jaar moet terugbetalen. Sinds de brief van de deurwaarder waren wij in de veronderstelling dat mijn vader dit maandelijks betaalde. Dit heeft hij ook altijd toegezegd.
Kunnen wij onze vader hiervoor verantwoordelijk stellen. Reactie infoteur, 24-07-2010
Uw vader maar ook de moeder van uw zus moeten een bijdrage leveren in de kosten van het levensonderhoud tot haar 21e levensjaar. Dit kan zijn door het betalen van bijvoorbeeld een premie ziektekostenverzekering maar dat mag ook door middel van een bijdrage in een andere vorm. Het is dus niet zonder meer te bepalen of uw vader zonder meer kan worden aangesproken voor de achterstand. Bovendien geldt de regeling maar tot 21 en is uw zus inmiddels 23 jaar, voor een deel zal zij dus zeker zelf moeten opdraaien

Gerrit, 07-06-2010
Mijn dochter is verleden maand 17 geworden en helaas hals over de kop verliefd geworden op een jonge man van 23 jaar welke al 6 jaar in de gevangenis heeft gezeten. Hij heeft geen baan, woont bij kennissen in, krijgt nergens een baan, want hij is berucht hier. Nu is hij met instellingen bezig om een flatje te krijgen en mijn dochter heeft al aangegeven dat ze dan bij hem gaat wonen. Uiteraard zijn wij het er niet mee eens, maar ik zie het echt gebeuren dat ze gewoon gaat straks. Hoe zit het dan met mijn verantwoording? ze is met een mbo opleiding bezig en moet nog 2 jaar. Ik voel er gewoon niets voor om mijn hardverdiende centen naar een bodemloze put te sturen, of dat ik straks allemaal schuldeisers achter me aan krijg door acties van hun kant. Alvast bedankt. Reactie infoteur, 11-06-2010
Zoals uit het artikel blijkt bent u niet meer aansprakelijk voor de daden van uw dochter of de schulden welke zij maakt, u kunt hiervoor niet meer worden aangesproken.

Wel blijft u tot 21 jaar een onderhoudsverplichting houden voor uw kind, u zult dus bij moeten dragen in haar levensonderhoud en studiekosten.

M. Sev, 22-04-2010
Mijn zoon van bijna 21 is al enige tijd uitwonend geweest. Op het moment heeft hij aardig wat schulden. Hij heeft geen adres meer en ook geen postadres. Met andere woorden is hij dakloos. Maatschappelijk werk kan niks meer voor hem betekenen,
Graag wil ik hem weer in huis nemen, maar hoe zit het dan met zijn schulden? Wij zitten nl in een koopwoning en zijn erg bang dat de deurwaarders hier komen om ons huis leeg te halen, of dat wij het moeten verkopen.
Waar moeten wij op letten, en welke instantie moeten wij benaderen voor evt. hulp? Reactie infoteur, 30-04-2010
U bent niet meer aansprakelijk voor de schulden van uw zoon maar op het moment dat hij zich bij u inschrijft zult u wel te maken krijgen met zijn schuldeisers. Op het moment dat er een deurwaarder aan de deur staat is het wel aan u om te bewijzen dat uw bezittingen ook inderdaad van u zijn en niet van uw zoon. Dit laatste kan in praktijk nog wel eens enige problemen opleveren.

Het lijkt mij verstandig dat u en uw zoon hulp zoeken bij dit dilemma.

Veel succes met uw acties

Fasa Mbamu, 26-02-2010
Hallo, mijn vraag is: zijn ouders aansprakelijk als hun kind van 24 of 25 jaar schulden hebben die ze niet kunnen betalen? Reactie infoteur, 26-02-2010
U bent op 24-25 jaar op geen enkele manier meer aansprakelijk voor de schulden van uw kinderen. Ik heb wel gehoord van incassobureau's die u anders willen doen geloven maar dit zijn lege dreigementen, ga hier niet op in!

H., 13-02-2010
Onze dochter van 19 jaar wil samen gaan wonen. Zij ontvangt momenteel studiefinanciëring voor thuiswonend (=? 93). Zodra zij samen woont zal zij een studiefinanciëring voor uitwonend aanvragen. In hoeverre zijn wij nog verantwoordelijk voor haar onderhoud en evt. gemaakte schulden? Reactie infoteur, 14-02-2010
Uw dochter is ouder dan 18, dit wil zeggen dat u niet meer verantwoordelijk bent voor de door haar gemaakte schulden. U blijft echter wel verantwoordelijk voor een bijdrage in haar levensonderhoud en studie. Hoe hoog deze bijdrage zou moeten zijn is afhankelijk van haar totale inkomsten, van een uitwonende studiebeurs kun je immers nauwelijks het collegegeld en boeken betalen, laat staan ook nog eens leven. De informatiebank geeft normbedragen aan die ouders zouden moeten bijdragen, misschien kunt u daar wat meer informatie vinden.

Hannie, 03-02-2010
Mijn vraag is stel je hebt een kind van bijna 21 en wel of niet thuis wonend hij sluit geen verzekering af voor ziektekosten en als hij nou eens een ander of zichzelf aanrydt wie draait hier dan voor op voor de ziekenhuiskosten bv? Reactie infoteur, 03-02-2010
Voor een kind van nog net geen 21 is de ouder niet meer aansprakelijk voor diens daden of schulden. Slechts een onderhoudsplicht tav het levensonderhoud geldt. Het zou zo kunnen zijn dat deze bijdrage in het levensonderhoud iets hoger wordt maar dat is dan slechts voor enkele maanden.

Overigens als het kind nog thuis woont bestaat er een goede kans dat de schade aan derden nog onder de eigen aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren van de ouders valt voor wat betreft de schade aan derden. In dat geval zal ook kost en inwoning voldoende bijdrage zijn aan de onderhoudsplicht, eventuele andere schulden als ziekenhuiskosten zal het kind dan zelf moeten regelen.

S. de Rijk, 24-12-2008
Iemand vertelde me dat je als ouders financieel aansprakelijk blijft voor het handelen van je kind totdat hij/zij 23 jaar is. Ik kan hierover echter op de sites die ik geraadpleegd heb niets terugvinden. Klopt dit ja/nee? Reactie infoteur, 24-12-2008
Nee dit klopt absoluut niet, de juiste leeftijden zijn in het artikel opgenomen.

Dsvh13 (176 artikelen)
Laatste update: 06-10-2008
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.