Algemene voorwaarden bij aankoop van een product

De meeste bedrijven maken gebruik van algemene voorwaarden. Als u met deze bedrijven een overeenkomst sluit, zoals bijvoorbeeld een koopovereenkomst, dan zullen deze voorwaarden van toepassing zijn indien de overeenkomst verwijst naar deze voorwaarden. Vaak zijn de voorwaarden afgedrukt op de achterzijde van de overeenkomst. Er zijn echter weinig particulieren die deze voorwaarden zullen doornemen alvorens de overeenkomst te sluiten. Toch kunnen deze van grote invloed zijn voor u als consument.

Wat zijn algemene voorwaarden

Doorgaans gaan de algemene voorwaarden over zaken als de betaling, de levering, garantie, reparatie, aansprakelijkheid en klachtenafhandeling en het eventueel aangesloten zijn bij een brancheorganisatie. Uw rechten kunnen door deze algemene voorwaarden behoorlijk worden ingeperkt hetgeen vaak pas achteraf wordt opgemerkt. In dat geval is het, als de bepaling voor u nadelig is, van belang na te gaan in hoeverre de bepalingen van de algemene voorwaarden voor u bindend zijn.

Zijn de algemene voorwaarden van een leverancier altijd bindend?

De algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst die u sloot met de leverancier, daarom zijn zij in principe voor u bindend. Dit is echter alleen het geval indien u een redelijke mogelijkheid heeft gekregen om van de inhoud van de voorwaarden kennis te nemen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de voorwaarden op de achterzijde van de koopovereenkomst zijn opgenomen of als er in de koopovereenkomst een verwijzing wordt gedaan naar de voorwaarden waarbij ook wordt opgemerkt hoe u deze kunt verkrijgen (bijvoorbeeld gratis opvragen per post of een adres op internet waarop de voorwaarden te vinden zijn. In dat geval kunt de leverancier zich beroepen op de voorwaarden tenzij deze onredelijk bezwarend zijn.

Wanneer zijn algemene voorwaarden onredelijk bezwarend

De Nederlandse wetgever gaat er doorgaans van uit dat de consument beschermd dient te worden. Deze is immers doorgaans minder juridisch onderlegd dan het bedrijf dat ook nog eens alle tijd heeft gehad om zich te verdiepen in hoe zij met algemene voorwaarden zoveel mogelijk aanspraken kunnen uitsluiten. Als dan ook blijkt dat de algemene voorwaarden zonder goede reden (teveel) in het nadeel van u als consument zijn kunnen zij worden vernietigd. Er wordt hierbij naar alle omstandigheden gekeken als het soort en de inhoud van de overeenkomst, de manier waarop de voorwaarden tot stand zijn gekomen, de belangen van de koper ten opzichte van de verkoper en eventuele overige omstandigheden. In het burgerlijk wetboek zijn een aantal algemene voorwaarden opgenomen waarvan de wetgever heeft bepaald dat deze altijd onredelijk bezwarend zijn (de zwarte lijst) en een aantal algemene voorwaarden waarvan is bepaald dat deze vermoedelijk onredelijk bezwarend zijn (de grijze lijst)

Zwarte lijst

Voorbeelden van onredelijk bezwarende bepalingen die vernietigd kunnen worden indien zij zijn opgenomen in de algemene voorwaarden zijn:
  • Dat de verkoper u het recht ontneemt tot ontbinding van de koopovereenkomst over te gaan
  • Dat de verkoper eist dat u een aanbetaling doet van 100% van het aankoopbedrag
  • Dat alleen de verkoper bepaald of hij zijn beloofde prestaties, bijvoorbeeld de installatie van een keuken, wel op een juiste manier is nagekomen.
  • Dat de verkoper binnen 3 maanden na de overeenkomst zijn prijs mag aanpassen terwijl u in dat geval niet het recht heeft om tot ontbinding van de koopovereenkomst over te gaan.
Indien een artikel op de zwarte lijst staat heeft u de mogelijkheid dit beding te vernietigen. Dit gaat echter niet automatisch.

Grijze lijst

Naast de zwarte lijst kent de wet ook een 'grijze' lijst van bedingen in algemene voorwaarden. Bijvoorbeeld een ongebruikelijk lange of onduidelijke termijn om verplichtingen na te komen. Dit is meestal onredelijk bezwarend, maar soms is het onmogelijk het op een andere manier te regelen. Ook een beding op de grijze lijst kunt u als consument vernietigen maar de verkoper krijgt in dit geval wel nog de mogelijkheid aan te tonen dat het beding niet onredelijk bezwarend is.

Annuleringskosten meestal niet onredelijk bezwarend

Deze kosten mogen worden bedongen in de algemene voorwaarden. U bent in dat geval een bepaald percentage van de koopsom verschuldigd indien u na het sluiten van de koopovereenkomst toch nog afziet van de koop. Vaak is dit een tegemoetkoming voor de kosten welke de verkoper heeft gemaakt voor uw koop. Indien dit niet het geval is kan het beding alsnog onredelijk bezwarend zijn en dus vernietigbaar.

Hoe vecht ik de algemene voorwaarden aan?

Indien u niet tijdig op de hoogte bent gesteld van de algemene voorwaarden of als u deze onredelijk bezwarend vindt, moet u de leverancier een aangetekend schrijven zenden (of per fax met bericht van ontvangstbevestiging) waarin u gemotiveerd verzoekt om vernietiging van de algemene voorwaarden.

Wat kunt u doen indien de verkoper de algemene voorwaarden niet wil vernietigen

In dit geval kunt u het geschil voorleggen aan de rechter of aan de geschillencommissie waarbij de verkoper is aangesloten.
© 2008 - 2024 Dsvh13, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Een aanbetaling doenEen aanbetaling doenEen aanbetaling doen: is een aanbetaling verplicht? Een koelkast, een pc of nieuwe keuken: soms kan de verkoper eisen da…
Wanneer is verkoop woning definitief?Wanneer is verkoop woning definitief?Ook als u een mondelinge verkoopovereenkomst voor uw woning hebt gesloten, kan in een aantal gevallen de verkoop worden…
De koopaannemingsovereenkomstDe koopaannemingsovereenkomstWanneer je een nieuwbouwwoning koopt, komt er veel bij kijken om alles goed te regelen. De manier om alles schriftelijk…
Voorlopige koopovereenkomst is niet vrijblijvendVoorlopige koopovereenkomst is niet vrijblijvendAls je een huis koopt, zal je een overeenkomst moeten ondertekenen. Deze koopovereenkomst wordt ook wel eens de 'voorlop…

Ook zonder accijns en btw heeft Nederland de duurste benzinenieuws uitgelichtOok zonder accijns en btw heeft Nederland de duurste benzineDat de benzineprijzen in Nederland hoger liggen dan in omringende landen zal bijna niemand meer verbazen. De reden is da…
Whiplash: schadeclaim, schadevergoeding, letselschade-expertWhiplash: schadeclaim, schadevergoeding, letselschade-expertDe verzekeraar van degene die de whiplash veroorzaakt heeft kan zijn aansprakelijkheid erkennen en aansprakelijk gesteld…
Dsvh13 (176 artikelen)
Gepubliceerd: 19-07-2008
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.