Verklaring van erfrecht voor bankinstellingen

Banken (en ook andere instanties) kunnen na het overlijden van een persoon vragen om een verklaring van erfrecht voordat u als nabestaande weer kunt beschikken over de gelden op de bankrekening. Een dergelijke verklaring is echter niet altijd nodig. U kunt zichzelf dan ook veel geld en moeite besparen.

De verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht wordt opgemaakt door een notaris. De notaris controleert een aantal gegevens en verklaart hierna in een schriftelijk stuk wie is overleden, of de overledene een testament heeft gemaakt en wat er in dit testament is bepaald. De conclusie van de verklaring van erfrecht geeft aan wie bevoegd is/zijn om op te treden met betrekking tot de nalatenschap van de overledene. Elke betrokkene kan een notaris verzoeken een dergelijke verklaring af te geven.

De kosten die verbonden zijn aan een verklaring van erfrecht

Per notaris verschillen de kosten. Indien u dan ook echt een verklaring van erfrecht nodig heeft is het verstandig verschillende notarissen te vergelijken. De tarieven variëren van enkele honderden euro’s tot bedragen ver boven de € 1000,00.

Wanneer is er geen verklaring van erfrecht nodig?

Vanaf 2003 stelt het erfrecht dat, als er geen testament is bij een getrouwd echtpaar, alles wordt nagelaten aan de langstlevende echtgenoot. Eventuele kinderen krijgen wel een vordering op de langstlevende ouder voor hun erfdeel maar kunnen deze vordering pas innen indien ook de deze overlijd. Bovendien kan het enkele weken tot enkele maanden duren voordat de verklaring wordt afgegeven.

Verklaring van geen testament door het Centraal Testamentenregister

In principe is bij een getrouwd echtpaar dus alleen noodzakelijk aan te tonen dat er geen testament werd opgemaakt door de overledene, immers alles komt dan automatisch toe aan de langstlevende echtgenoot. Een dergelijke verklaring kunt u als particulier gewoon opvragen bij het Centraal Testamentenregister. Een aanvraagformulier kunt u zelfs gewoon via de internetsite downloaden en moet ingevuld en ondertekend met een akte van overlijden worden verzonden. Binnen een tot enkele weken kunt u een antwoord verwachten. In dit antwoord wordt alleen aangegeven of er wel of geen testament werd opgemaakt. De inhoud van het testament kunt u via het CTR niet nagaan, hiervoor dient u een notaris te raadplegen.

Banken en de verklaring van erfrecht

Veel banken zijn echter nog niet op de mogelijkheid dat particulieren zelf navraag kunnen doen bij het CTR. Geen wonder dat dit “geheim” gehouden wordt, de notarissen lopen op deze manier flink wat geld mis. Ook de werknemers van bankinstellingen zijn niet altijd geheel op de hoogte van de wetgeving en de mogelijkheid dat u zelf navraag kunt doen, zij vragen vaak uit gewoonte naar de verklaring van erfrecht. In dit geval zult u dus moeten aandringen op een afwikkeling zonder de verklaring van erfrecht.
© 2008 - 2024 Dsvh13, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wat is een verklaring van erfrecht?Wat is een verklaring van erfrecht?Voor het vrijgeven van tegoeden op een bankrekening of spaarrekening, vraagt de bank vaak om een verklaring van erfrecht…
Verklaring van erfrecht aanvragenVerklaring van erfrecht aanvragenNabestaanden kunnen in het geval dat iemand is overleden een verklaring van erfrecht aanvragen bij de notaris. Dit is ee…
Geen verklaring van erfrecht of executele meer nodigGeen verklaring van erfrecht of executele meer nodigDe regels voor een verklaring van erfrecht zijn veranderd. In 2022 en 2023 kunt u daarom eerder en eenvoudiger bij de ba…
Verklaring van erfrecht niet altijd meer noodzakelijkNa het overlijden kan een notaris een verklaring van erfrecht afgeven, waaruit blijkt wie de erfgenamen zijn. Vanaf 2012…

Ziggo: samenvoeging van Casema, @Home en MultikabelZiggo: samenvoeging van Casema, @Home en MultikabelVrijdag 16 mei 2008 presenteerden @Home, Casema en Multikabel zich als een nieuw bedrijf: Ziggo. Dankzij de fusie is Zig…
Garantie na de officiële garantieperiode?Misschien is het u ook wel eens overkomen dat door u aangeschafte apparatuur het begaf, net nadat de fabrieksgarantieper…
Reacties

Willem Bak, 05-05-2011
Ik ben bezig met het overtuigen van mijn bank om de bankrekening van mijn overleden moeder vrij te krijgen. Ik heb verklaard dat ik de enige erfgenaam ben, dat er geen sprake was van een bedrijf, en dat er geen testament bestaat. Ik heb dit aangetoond met een uittreksel van uit het centraal testamentenregister waarin men in een brief aangeeft dat er geen akten bekend zijn op de naam van mijn overleden moeder. De bank blijft volhouden dat er een originele verklaring van erfrecht verstrekt moet worden, door een notaris (kosten € 250,- - €500,-) mijn vraag is wat kan ik nu nog aanleveren aan de bank? om deze kosten te omzeilen? Reactie infoteur, 22-05-2011
Banken kunnen erg hardnekkig zijn in dit standpunt, temeer omdat het personeel instructies krijg op deze wijze te handelen. In beginsel kunt u dan ook het beste een klachtenbrief sturen aan de directie van de betreffende bank. Indien zij hun standpunt klagen zult u een reactie ontvangen waarin zij direct (hiertoe zijn zij verplicht) het adres vermelden van de klacheninstantie waartoe u verder u klacht kunt richten.

Doorgaans komt het echter niet zover, een klacht gericht aan de directie levert doorgaans het gewenste resultaat op!

Ronald Veloo, 12-01-2011
Mijn vader is onlangs overleden. Ik ben enig kind. Mijn moeder had met mijn vader en/of rekening(en) bij Rabo.
Ik wil nu een gemachtigde pas om bankzaken voor mijn moeder te regelen in geval van medische problemen bij haar en ook omdat internetbankieren haar hoofd te boven gaat, zeker op dit moment. Is voor in aanmerking te komen als gemachtigde een verklaring van erfrecht nodig? Reactie infoteur, 30-01-2011
Als het goed is is de rekening al omgezet op naam van alleen uw moeder. In dat geval kan er zonder verdere verklaring van erfrecht een machtiging worden geregeld

R,van Wees, 21-12-2010
Ik ben bezig met een verklaring van erfrecht en dat loopt al vanaf 19-09-2010 bij een notaris. Al 3 keer gebeld en zij hebben beloofd een mail te sturen maar nog steeds geen reactiel. Kan ik dit niet zelf ergens aanvragen. De ING bank wil deze hebben. Ik heb bij hen een overlijdenskopie en een formulier met handtekeningen van de familie dat ik de4 zaken mag regelen ingestuurd. wat kan ik verder doen. Reactie infoteur, 25-12-2010
In uw geval begrijp ik dat een akte van erfrecht echt noodzakelijk is. Ik zou dan ook een schriftelijke klacht indienen bij uw notaris. Dit duurt werkelijk veel te lang!

M. Smit, 14-12-2010
Onze moeder (weduwe) is vorige maand overleden, ik had met haar een en/of rekening. Mijn zus en ik zijn de enige kinderen. Ik heb bij de bank (ING) het overlijden gemeld. Ik kan nog steeds bij de rekening via internetbankieren.
Is het voldoende als ik een verklaring van overlijden aan de bank aanlever, of moet ik ook nog een verklaring van erfrecht laten opstellen bij de notaris? Mijn zus en ik zullen na de kosten te hebben verrekend, het overblijvende geld verdelen. En kan ik de rekening dan ook beter op de ervan van… laten overzetten? Reactie infoteur, 25-12-2010
Als de rekening nog geld bevat dan zult u in principe een verklaring van erfrecht moeten overleggen conform het beleid van de bank. Hier tegen in gaan zal u veel geld en problemen opleveren. Misschien is het dan ook handig eerst alle kosten (voor zover nog aanwezig) te voldoen van deze rekening alvorens de bank nader te informeren.

Yjongbloed de Goede, 13-12-2010
De Rabo bank vraagt een verklaring van erfrecht, omdat de lening alleen op naam staat van mijn man. Mijn man is 2 oktober overleden en de lening moet op mijn naam worden gezet. Ik vraag me af of een verklaring van erfrecht noodzakelijk is, omdat alles op het langstlevende staat niet in een testament dat hebben we niet. Wij hebben samen drie kinderen en wij zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. Reactie infoteur, 25-12-2010
Het is natuurlijk vreemd dat een bank vraagt om een verklaring van erfrecht als het gaat om een schuld. U bent immers bereid eraan mee te werken dat hun geld wordt terug betaald en moet hiervoor kosten maken. Ik zou hier op geen enkele manier aan meewerken en slechts een verklaring van geen testament overleggen.

Anoniem, 02-11-2010
Mijn partner is helaas overleden. Hij had een en/of rekening met zijn moeder om voor haar zaken te kunnen regelen omdat zij enkele jaren geleden een herseninfarct kreeg. Nu wil de bank een verklaring van erfrecht hebben voordat ze de naam van mijn overleden partner van haar rekening af halen. Moet dit nu echt op deze manier. Het kost mij extra geld. Reactie infoteur, 25-12-2010
In dit geval zou je je kunnen afvragen wat de noodzaak nog is om het te wijzigen bij de bank en hiervoor kosten te maken. Ik neem niet aan dat de rekening een deel geld van uw man bevat en bij overlijden van zijn moeder kan eea alsnog afgewikkeld worden.

Tatum, 07-10-2010
Mijn moeder is in 2005 overleden. Geen testament, geen partner, maar wel in totaal 4 kinderen van 2 voormalige partners. Ons is het advies gegeven de erfenis benifitair aan te nemen, in verband met eventuele schulden. Openstaande rekeningen zijn door ons gewoon betaald en er heeft zich sindsdien ook geen schuldeiser gemeld. Omdat het allemaal wat rommelig ging, is het papieren proces blijven steken. Nu blijkt er nog een bankrekening te bestaan, de bank wil niet aangeven om wat voor een bedrag dit gaat. Moeten we in dit geval alsnog een verklaring erfrecht opvragen? Of volstaan we door een eigen verklaring door 4 kinderen ondertekent om de rekening te verdelen? Of moeten we misschien met zijn vieren naar deze bank? Betekent het opvragen van een verklaring van erfrecht dat er alsnog schuldeisers kunnen opduiken? Oftewel: meer vragen dan antwoorden. Als ik de notaris advies vraagt blijft hij hameren of de verklaring van erfrecht, maar op internet lees ik hele andere adviezen. Ik hoop dat u een advies voor mij heeft. Reactie infoteur, 25-12-2010
Alhoewel ik uw vragen volledig begrijp zal een notaris u hierop meer antwoorden kunnen geven dan ik. Wel is het mij bekend is dat een bank doorgaans om een verklaring van erfrecht zal vragen.

Anoniem, 27-09-2010
Onze moeder is 15 sept. j.l overleden. Zij had op moment van overlijden geen partner, was 22 jaar gescheiden, en 2 kinderen, mijn zusje en ik. De geldzaken van mijn moeder werden behartigt door een bewindvoerder. Deze spaarde ook al een tijd lang voor mijn moeder waardoor er ongeveer 5000 euro op een spaarrekening staat voor mijn moeder. Echter had mijn moeder geen uitvaartverzekering en hadden wij met haar besproken dat de uitvaart van het spaargeld zou worden betaald. Nu zegt de bewindvoerder dat deze een verklaring van erfrecht wil zodat zij het spaargeld aan ons (de dochters) kan geven. Mijn vraag is of dat daadwerkelijk nodig is? Onze moeder had geen testament en wij zijn haar enige 2 kinderen, is het dan niet automatisch zo dat wij recht hebben op haar spaargeld? Ik hoor het graag van u! Reactie infoteur, 29-09-2010
Het lijkt mij voor de hand liggen dat ook hier een verklaring van geen testament kan volstaan.

Wellicht is het echter ook mogelijk om verdere discussie te voorkomen en de begrafeniskosten rechtstreeks uit het spaargeld van uw moeder dus de nalatenschap te voldoen. In dat geval lijkt verdere discussie niet van belang

Tineke Lam, 10-09-2010
Mijn ouders hadden een en/of rekening waarvoor ik als enig kind ben gemachtigd. Nu is mijn vader overleden en ben ik nog steeds gemachtigde voor de rekening bij de Rabobank te Sneek. Nu wilde ik gaan Internet bankieren voor mijn moeder. Enkel en alleen omdat het gemakkelijker voor mij is.
Eerst kon het niet want mijn moeder's identitieitskaart was net verlopen en zij is niet meer mobiel. Nadat ik bleef aandringen werd ik opgebeld door de directeur en werd ik bijna als toekomstig crimineel behandeld.
Enfin fotograaf laten komen naar verzorgingshuis, Gemeente laten komen: alles om idientitieitsbewijs voor moeder.
Afspraak gemaakt met Rabo en mevrouw zou op locatie komen op bepaalde datum. Ik wachten met moeder, maar geen mevrouw. Na bellen met de bank bleek mevrouw op haar post te zitten en vertelde mij dat het nu toch ook weer niet doorging want ik had een verklaring van erfrecht nodig, anders kan ik niet Internetbankieren.
Tja ik laat het nu maar zo, maar klopt dit wel? Reactie infoteur, 17-09-2010
De rekening behoort toe aan uw moeder, deze heeft recht op het geld als langstlevende. U bent gemachtigde dus het erfrecht is in dit geval verder niet van toepassing. De Rabobank heeft het in dit geval dan ook niet bij het rechte eind!

Josee van Elmpt, 06-07-2010
Mijn moeder is 21-04-2010 op 101-jarige leeftijd overleden. Bij het overlijden van mijn vaderin 1998 is een erfrechtverklaring opgemaakt, waarin stond dat er geen testament was, dat mijn ouders gehuwd waren in voor beiden 1e echt in gemeenschap van goederen en dat er 1 kind is geboren (ik). Er vanuitgaande dat het fysiek onmogelijk is nog een kind te krijgen op 90-jarige leeftijd, wilde ik deze verklaring opnieuw gebruiken. De ING-bank eist een nieuwe verklaring (er kan immers een buitenechtelijk kind rondlopen). Is dit juist? Reactie infoteur, 07-07-2010
Gecondoleerd met her overlijden van uw moeder

Alhoewel het voor uw moeder wellicht fysiek onmogelijk was alsnog een kind te krijgen was het nog wel zeker mogelijk alsnog een testament op te vragen. Het is dus juist dat de bank opnieuw om een verklaring vraagt.

Hjc Aarts, 24-06-2010
Mijn vader is op 09-06-2010 overleden, en mijn broer en ik zijn de nabestaande.
De vrouw van mijn broer was gemachtigt en het is een en/of rekening.
Nu willen we een adres wijzeging doorgeven bij de ING bank en die vragen om een akte van erfrecht
Zijn wij nu verplicht om naar een notaris te gaan.

Groeten Bert Aarts Reactie infoteur, 28-06-2010
In dit geval zijn er meerdere erfgenamen en staat het wettelijk gezien niet vast hoe de verdeling van de erfenis zal zijn. In dit geval is een akte van erfrecht dus wel degelijk op zijn plaats

Harma de Groot, 23-05-2010
Onlangs is mijn moeder overleden. Mijn vader overleed in 1968 en had een testament op langstleven. Mijn zus en ik zijn de enige erfgenamen. Moeten wij een Verklaring van Erfrecht aanvragen voor het vrijgeven van de tegoeden op de bankrekeningen en voor de verdere afwikkeling van de erfenis? Reactie infoteur, 11-06-2010
In dit geval zijn er meerdere ergenamen en dus ook meerdere verdelingen mogelijk. In dit geval zal een bank doorgaans geen genoegen nemen met een verklaring dat er geen testament is en zal er dus een verklaring van erfrecht moeten komen.

Willem van Dijk, 10-05-2010
10-05-2010 Willem van Dijk

Vorig jaar maart is mijn moeder overleden. Mijn ouders hadden een en/of betaalrekening
bij de ING-bank en een testament ten gunste van de langstlevende partner, in dit geval
dus mijn vader. Namens mijn vader heb ik een wijziging van de tenaamstelling van de
betaalrekening aangevraagd waarbij de naam van mijn moeder verwijderd moest worden.
De volgende formulieren en kopieën werden meegezonden: Bankzaken regelen na een
overlijden-deel B, Inlichtingen van het Centraal Testamenten Register en de relevante
bladzijden uit het testament van mijn moeder. Het antwoord op onze aanvraag was
negatief, er was een Verklaring van Erfrecht nodig! Na de nodige discussie met
diverse medewerkers over de noodzaak van een Verklaring van Erfrecht en het volharden
in de wijgering om de tenaamstelling te veranderen, heb ik bij ING een officiële
klacht ingediend. Dit leverde echter ook geen verandering van het ING-standpunt op.
Aangezien ik er van overtuigd was dat een Verklaring van Erfrecht in dit geval geen
extra informatie opleverde, heb ik vervolgens een klacht bij het KIFID (Klachten-
instituut Financiële Dienstverlening) ingediend. Het resultaat is dat nu eindelijk
de tenaamstelling wordt gewijzigd zonder de Verklaring van Erfrecht. Reactie infoteur, 15-05-2010
Geweldig dat u het er niet bij heeft laten zitten en verdere stappen heeft ondernomen!

Nadia, 19-04-2010
Mijn oma is ongeveer 10 jaar geleden overleden voordat mijn oma is overleden zijn al haar spullen omdat ze een verzorgingstehuis is in gegaan al verdeeld onder de familie waaronder dus ook aan mijn moeder, nu zat er tussen deze spullen ook een oud doosje met daarin ongeveer fl.25.000,- aan kontanten dit doosje heeft mijn moeder van mijn oma gekregen met de mededeling dat het voor mij zal zijn. Nu heeft mijn moeder deze spullen waaronder ook dit doosje al die tijd op haar zolder laten staan en was het eigenlijk ook vergeten nu is bij het opruimen van de zolder dit doosje met inhoud weer te voorschijn gekomen. en heb ik dat van mijn moeder gekregen. Dit geld heb ik ingeleverd bij de DNB bank in januari 2010 nu heb ik daar deze maand in april 2010 een bericht over ontvangen dat de bank nu ineens een verklaring van erfrecht wil hebben. Dit is toch niet hierop van toepassing? Hoe moet ik dit nu oplossen? Reactie infoteur, 30-04-2010
Waarschijnlijk heeft u bij DNB aangegeven dat het geld uit een "erfenis" afkomstig is. DNB moet zich houden aan de nederlandse wetgeving en dus ook aan het erfrecht. Er zal dus onderzocht moeten worden of het geld wel "eerlijk" onder de erfgenamen werd verdeeld en dan is een verklaring van erfrecht wel van belang. Bovendien bestaat er ook nog de kans dat er nog een heffing van successierechten komt.

Uit uw verhaal blijkt echter dat uw moeder het geld al kreeg voordat uw oma overleed. In dat geval kan er sprake zijn van schenking waarop ook nog eens andere regels van toepassing zijn. Misschien is het verstandig eerst eens contact op te nemen met een notaris voordat u verdere actie onderneemt.

Veel succes

Willem, 02-04-2010
Mijn moeder is helaas overleden. Het CTR geeft aan dat er geen testament is. Het basisregister personen geeft aan dat persoon is overleden, niet getrouwd is geweest, geen geregistreerd partnerschap heeft en er 1 kind is. Volgens het erfrecht (BW, boek 4 art 10 ev) behoort het kind tot groep 1 en in dit geval de enige erfgenaam. Een verklaring van erfrecht is dus in dit specifieke geval niet nodig.
ING stelt dat een uitgebreid uittreksel uit het basisregister personen niet rechtsgeldig is. De ABN Amro geeft niet aan waarom zij een verklaring van erfrecht willen hebben. Beide handelen dus in strijd met de wet en met de richtlijn van het Min. van Binnenlandse Zaken. Als de bank niet wil meewerken, zal je dus toch geheel onterecht extra kosten moeten maken. Van de NVB heb ik over dit stand punt nog niets vernomen. Als dit is afgehandeld zal ik geen zaken meer doen met deze banken. Reactie infoteur, 02-04-2010
Helaas handelen nog veel bankmedewerkers nog strikt naar hetgeen hen is opgedragen en dat is niet altijd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. Hierdoor moeten inderdaad onnodig kosten worden gemaakt.

Een gesprek aanvragen met de bankdirectie kan hier soms wel eens uitkomst bieden zoals ook een schrifelijke reactie naar de bankdirectie.

Natuurlijk zou je het liefst geen zaken meer met deze banken doen. Door de diverse fusies is dit echter feitelijk onmogelijk geworden. Ook ik ben om een soortelijke kwestie eens weggegaan bij de ABN Amro en bankierde jarenlang met veel plezier bij Fortis. Nu zit ik dus weer aan precies dezelfde ABN Amro vast met dezelfde nare starre houding voor wat betreft dit soort zaken.

Ciska Arts, 31-01-2010
Mijn moeder is onlangs overleden, mijn moeder heeft al jaren een e/o rekening met mij (dochter) ik kan dus haar rekening beheren. nu ze is overleden en alle bankzaken zijn gedaan, staan haar betaalrekening en spaarrekening (postbank/ING) op nihil. ik wilde de rekeningen opheffen, en dacht met een overlijdensakte hier mee klaar te zijn omdat de rekening ook op mijn naam staat. nu vragen ze een verklaring van erfrecht via de notaris. is dit wel nodig voor rekeningen die op nihil staan? Reactie infoteur, 31-01-2010
Indien nihil echt 0.00 is zie ik geen enkel probleem om de rekeningen alsnog op te heffen. Bij enig saldo zal er wel een verklaring van erfrecht nodig zijn en is de bank ook wel zo strict dit aan te houden. In dat geval zou u er natuurlijk ook voor kunnen kiezen de rekeningen gewoon voort te laten bestaan en er voor de rest niets meer mee te doen. De kans is dan groot dat de bank over enkele jaren wel zonder een verklaring van erfrecht zal willen opheffen. Tot die tijd staan de rekeningen in ieder geval niet in de weg!

Cronald Horn, 21-01-2010
Ik heb nog een hypotheek lopen en mijn bank eist een originele verklaring van erfrecht. Kan ik volstaan met een verklaring van geen testament door het Centraal Testamentenregister of dien iktoch naar een notaris hiervoor te gaan? Met vriendelijke groet, R. Horn Reactie infoteur, 22-01-2010
Dit is een heel ander geval. Ik neem aan dat u samen met uw echtgenoot en hypotheek had en dat uw partner is overleden. In dit geval kunnen hele andere zaken een rol spelen, zoals bijvoorbeeld levensverzekeringen met verschillende begunstigingen, uw vraag is dan ook niet zonder meer te beantwoorden.

J. Janse, 19-11-2009
Wij hebben al heel veel jaren een testament waarin de langsltevende de enige erfgenaam is.
Is het nu handig om dat testament te laten vervallen, zodat er niet meer naar een testament
gevraagd kan worden en je ook bij overlijden geen problemen krijgt met je en of rekening of is
dat allemaal te simpel gedacht. vriendelijke groet J.Janse Reactie infoteur, 19-11-2009
Ik ken uw situatie en de inhoud van uw volledige testament niet dus een eenvoudig ja zou in dit geval te kort door de bocht zijn.

Indien u hierover advies wenst is het verstandig contact op te nemen met een notaris om de gehele kwestie door te nemen.

S. Borsboom, 18-11-2009
Vanaf 2003 stelt het erfrecht dat, als er geen testament is bij een getrouwd echtpaar, alles wordt nagelaten aan de langstlevende echtgenoot.
Kunt u zeggen in welk artikel van het wetboek bovenstaande precies vermeld staat?
Helaas staat de bank erop dat er een verklaring van erfrecht aangeleverd wordt. Hopelijk kunnen we zo dan aantonen dat het bij wet geregeld is. Reactie infoteur, 18-11-2009
De gehele regeling is te vinden in boek 4 van het Burgerlijk wetboek.

Succes met uw acties

A. H. Fiekert, 09-11-2009
Ik had samen met mijn moeder een en/of rekening bij de SNS bank. Het bedrag bij de bank is vastgezet tot 2-01-2010. Nu is mijn moeder op 30-8-2006 overleden. Zij had geen testament, maar de bank eist van mij een verklaring van erfrecht om het geld te kunnen innen. Ben ik verplicht deze bij een notaris aan te vragen? De rekening was een en/of rekening (dus samen met mij). Of kan ik bij Centraal Registratiekantoor Erfrecht een verklaring aanvragen. En zou dat voldoende moeten zijn. Reactie infoteur, 09-11-2009
Anders dan bij een langstlevende partner is het hier niet wettelijk bepaald dat u alleen het recht heeft op de nalatenschap. In dit geval is dus een verklaring van erfrecht wel zeker noodzakelijk. Vergelijk wel goed de tarieven want deze kunnen enorm verschillen!

J. Naber, 15-08-2009
Hallo,
Mijn schoonmoeder is overleden.Er zijn vier zussen die erfgenaam zijn waaronder mijn vrouw.
Ik heb bij Centraal Registratiekantoor Erfrecht een verklaring aangevraagd waarop staat vermeld dat er 1 testament is bij notaris?. ( Dit hebben wij thuis ingezien en is eentestament van 1982 op langstlevend ) Dit is inmiddels niet meer van toepassing toch aangezien de wet gewijzigd is in 2003.Mijn schoonvader is inmiddels al 7 jaar dood.Zijn we nu verplicht om een erfrechtverklaring op te laten opmaken of kunnen wet zelf afwikkelen en het restandje in vieren verdelen wanneer alle kosten zijn betaald? Reactie infoteur, 15-08-2009
In dit geval kunt u de erfenis zelf regelen maar de bank zal waarschijnlijk een verklaring van erfrecht vragen voor de definitieve afwikkeling en het vrijgeven van de gelden die nog op de bankrekening staan. Vergelijk goed de prijzen van de verklaring van erfrecht want die verschillen enorm.

Piet, 12-03-2009
Mijn moeder is overleden en mijn ouders hadden een testament op langstlevenden ( vastgelegd al in 1996)
ze hadden een en/of rekening bij de rabobank. bij navraag of mijn moeders naam eraf kan omdat ze is overleden vraagt de medewerker een erfrecht verklaring. Dan pas zou hij alles kunnen gaan regelen en vastleggen. Wel zegt hij er achter aan dat het banknummer niet geblokkeerd wordt. mijn vader het gewoon kan blijven gebruiken.
Voor ons en ook voor mijn vader hoeft die naam van mijn moeder er niet af.

ik denk dat ik het gewoon eens afwacht wat er gaat gebeuren als we geen actie gaan ondernemen voor een erfrecht verklaring

of zitten er adders onder het gras? Reactie infoteur, 13-03-2009
Als u voor het afwachten wilt kiezen zou ik wel direct een nieuw rekeningnummer openen voor uw vader en daar de gelden heen storten die op de en/of rekening staan. De medewerker kan wel stellen dat dit geen consequenties heeft, een andere medewerker kan daar weer totaal anders over denken.

Omdat het verwisselen van rekeningnummer ook veel werk met zich kan meebrengen zou ik toch nog eens contact opnemen met de bank en doorvragen en kijken wat er kan worden bereikt.

M. Schiroli, 31-01-2009
Mijn schoonmoeder is pas overleden. Mijn man is enigskind maar om bij de bank informatie te verkrijgen vraagt de bank een verklaring van erfrecht. Nou weten wij dat ze niet veel geld op de rekening had. Dit geld zouden wij als kado van oma aan de kinderen schenken. Maar als we een verklaring van erfrecht moeten aanvragen blijft er niets meer over.
Ben ik toch verplicht om die verklaring aan te vragen of kan ik het anders regelen? Reactie infoteur, 31-01-2009
Het zou mogelijk kunnen zijn dat uw schoonmoeder een testament heeft opgemaakt waardoor de verdeling van de erfenis anders zou kunnen worden. Daarnaast is het voor de bank natuurlijk niet na te gaan hoeveel kinderen hun klant had en dus of uw man, ook al was er geen testament, de enige erfgenaam was. Om problemen te voorkomen zal de bank dus een verklaring van erfrecht verlangen. Overigens zijn de prijsverschillen voor een verklaring van erfrecht tussen verschillende notarissen enorm groot, vergelijk in dat geval dus goed.

Wellicht kan een gesprek met de bank tot een oplossing leiden, niet geschoten is altijd mis. U kunt natuurlijk ook uw verzoek schriftelijk indienen, richt dan uw brief aan de directie van het betreffende kantoor. Misschien is de bank gelet op het geringe bedrag wel bereid mee te werken.

W. Poortman, 15-12-2008
Mijn broer is pas overleden en hij had een eigen zaak. Hij was ZZP-er. Nu moet mijn schoonzus een verklaring van erfrecht bij de bank inleveren. Ook voor het overzetten van de hypotheek heeft zij dit nodig. Er is geen testament opgemaakt. Maar volgens de wet uit 2003, is mijn schoonzus nu de erfgenaam (langstlevende). Er hoeft toch in dit geval geen verklaring van erfrecht aangevraagd te worden? Dit is toch wettelijk geregeld? Reactie infoteur, 15-12-2008
Wettelijk is het niet verplicht een verklaring van erfrecht te overleggen mits kan worden aangetoond dat uw broer geen testament had opgemaakt. Dit kunt u zoals beschreven in het artikel zelf regelen.

De interne regels van de bank stellen echter vaak wel dat er een verklaring van erfrecht moet komen, ook indien u kunt bewijzen dat er geen testament werd opgemaakt. Er is nergens wettelijk bepaald dat een bank hier niet om mag vragen. Toch zult u vaak na enig aandringen wel het gewenste resultaat kunnen bereiken. Indien een bankmedewerker u niet kan/wil helpen kunt u direct vragen naar de meerdere van de betreffende medewerker

H. Bongaerts, 03-12-2008
Door de notaris is krachtens een testament een verklaring van exucutele afgegeven aan de executeur testamentair, nu verlangt de bank een verklaring van erfrecht voor de opheffing van de bankrekeningen van erflater, is dit wel juist? Reactie infoteur, 07-12-2008
Alhoewel de verklaring van erfrecht en de verklaring van executele niet precies hetzelfde zijn hebben zij in dit geval naar de bank toe wel dezelfde werking.

Zoals in het artikel echter al aangegeven zijn banken, vaak onterecht, redelijk strikt in hun beleid. Wellicht kan een goed gesprek met een leidinggevende van de bank of een schriftelijke vraag ervoor zorgen de bank alsnog tot verdere actie overgaat zonder dat er een verklaring van erfrecht moet worden opgemaakt.

Van Silfhout, 31-10-2008
Bij de Rabobank geweest na overlijden van mijn moeder om de te naamstelling van de en/of rekeningen op mijn vaders naam te zetten. Zij vroegen om verklaring van erfrecht. Ik meldde dat dit niet meer noodzakelijk was. Maar nu zegt de bank dat ik wettelijk wel gelijk heb maar dat dit hun regels zijn. Hier hoef ik toch niet akkoord mee te gaan? Reactie infoteur, 31-10-2008
U hoeft er op zich niet mee accoord te gaan maar het is natuurlijk wel zo dat u afhankelijk bent van de bank om ook daadwerkelijk de tenaamstelling te wijzigen. Bij een langslepende kwestie is geen van beide partijen gebaat.

Ik zou in dit geval de medewerker/werkster verzoeken dit geval voor te leggen aan de directie of zelf een gesprek aan te vragen met de directie (schriftelijk kan natuurlijk ook) om een en ander zo spoedig mogelijk gedaan te krijgen.

Dsvh13 (176 artikelen)
Gepubliceerd: 25-05-2008
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.