Verklaring van erfrecht aanvragen

Verklaring van erfrecht aanvragen Nabestaanden kunnen in het geval dat iemand is overleden een verklaring van erfrecht aanvragen bij de notaris. Dit is een officieel document met een wettelijke status. Daarin staan alle afspraken opgenomen die gemaakt zijn rond de erfenis. Erfgenamen hebben vaak een verklaring van erfrecht nodig om lopende rekeningen bij de bank op te heffen. De notaris heeft verschillende documenten nodig voordat hij een verklaring mag afgeven. Een verklaring van erfrecht is een verklaring die wordt uitgegeven door de notaris. In de verklaring staat vermeld wie de erfgenamen zijn. Het is een notariële akte die wordt opgemaakt nadat iemand is overleden. In de verklaring van erfrecht staat een overzicht wat aan wie wordt nagelaten en of de nabestaanden het nalaatschap hebben aanvaard. De verklaring van erfrecht heeft ook een wettelijke status. Dit is vastgelegd in artikel 4:188 van het Burgerlijk Wetboek. De verklaring moet altijd door een notaris worden opgesteld, omdat deze daar als enige bevoegd toe is. Deze bevoegdheid heeft hij gekregen van de overheid. In de verklaring van erfrecht kan ook worden opgenomen wie bijvoorbeeld de executeur is.

Verklaring van erfrecht afgeven

Voordat een notaris een verklaring van erfrecht kan opmaken moet hij verschillende dingen onderzoeken om na te gaan wie de erfgenamen zijn. De verklaring wordt meestal opgemaakt op verzoek van de erfgenamen. De notaris heeft een akte van overlijden nodig. Vervolgens moet hij bij het Centraal Testamentregister controleren of de overledene een testament heeft opgemaakt. Indien nodig vraagt de notaris het testament op. Vervolgens moet de notaris ook nog bij het register van de Burgerlijke Stand nagaan of de persoon die overleden is ook nog een echtgenote en/of kinderen achterlaat. Vervolgens moet ook het huwelijksgoederenregister nog worden gecontroleerd om te zien of de overledene getrouwd was en of er sprake is van huwelijkse voorwaarden. Die inhoud van de huwelijkse voorwaarden kan namelijk ook weer van invloed zijn op de grootte van het nalaatschap.

Wel of niet aanvaarden van een erfenis?

De erfgenaam heeft verschillende mogelijkheden als het gaat om het aanvaarden van het nalaatschap. In totaal kan hij drie dingen doen, namelijk het nalaatschap zuiver aanvaarden, aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving en verwerpen. In het geval van zuiver aanvaarden krijgt de erfgenaam alle goederen en spullen. Hier zit wel het risico aan vast dat als de overledene een negatief saldo op de bank heeft staan de erfgenaam dit zelf moet aanvullen vanuit het eigen vermogen. In het geval van aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving geeft de erfgenaam aan dat hij nooit aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schulden. Hij moet daarvoor wel naar de rechtbank stappen en 110 euro aan griffierechten betalen. De afwikkeling van de nalaatschap duurt dan wel langer. In het geval van verwerpen ziet de erfgenaam helemaal af van de erfenis.

Waarvoor is een verklaring van erfrecht nodig?

Een verklaring van erfrecht is nodig zodat erfgenamen zich bij bijvoorbeeld banken en andere instellingen kunnen legitimeren wanneer zij de zaken van de overledene willen afhandelen. Banken vragen meestal na een verklaring van erfrecht zodat zij zeker weten dat zij het geld aan de juiste, wettelijke erfgenamen overmaken. Banken vragen overigens ook niet altijd naar een verklaring. In het geval dat er nauwelijks geld op de rekening van de overledene staat laten zij het vaak zitten, omdat de kosten van het aanvragen van een verklaring dan veel hoger zijn dan de uiteindelijke opbrengsten.
© 2011 - 2020 Simcha, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Wat is een verklaring van erfrecht?Wat is een verklaring van erfrecht?Voor het vrijgeven van tegoeden op een bankrekening of spaarrekening, vraagt de bank vaak om een verklaring van erfrecht…
Geen verklaring van erfrecht of executele meer nodigGeen verklaring van erfrecht of executele meer nodigDe regels voor een verklaring van erfrecht zijn veranderd. In 2019 en 2020 kunt u daarom eerder en eenvoudiger bij de ba…
Verklaring van erfrecht voor bankinstellingenBanken (en ook andere instanties) kunnen na het overlijden van een persoon vragen om een verklaring van erfrecht voordat…
Verklaring van erfrecht niet altijd meer noodzakelijkNa het overlijden kan een notaris een verklaring van erfrecht afgeven, waaruit blijkt wie de erfgenamen zijn. Vanaf 2012…

OAT Typologie: Levering via vaste leidingenOAT Typologie: Levering via vaste leidingenEen lastige typologie voor de accountant(student), hoe moet je omgaan met leveringen via vaste leidingen. Waar moet je o…
OAT De quasi goederenbewegingOAT De quasi goederenbewegingDe quasi goederenbeweging is een belangrijke beweging om te volgen voor de accountant. Door het volgen van de quasi goed…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Geralt, Pixabay

Reageer op het artikel "Verklaring van erfrecht aanvragen"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Marc64 (infoteur), 16-12-2012 21:48 #2
Heb je bij de raborekening bij saldi van 17000 euro bij het overlijden van je schoonvader een verklaring van erfrecht nodig?

Frans Veenstra, 17-09-2012 21:25 #1
Hallo, ik heb hier even een vraagje over, aangezien er een aantal problemen in de afhandeling van de nalatenschap van mijn vader zijn, die ik hier niet verder in het openbaar kenbaar wil maken is mijn vraag "hoeveel tijd heb ik om te beslissen of ik de nalatenschap aanneem of mijn status als erfgenaam laat registreren. Als U meer informatie wilt hebben kan ik het graag via mail beantwoorden maar niet openbaar.

Met vriendelijke groet.
Frans Veenstra

Infoteur: Simcha
Laatste update: 18-12-2015
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Administratie
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 2
Schrijf mee!