InfoNu.nl > Financieel > Diversen > Hoeveel pensioengeld is er begin 2019 in Nederland?

Hoeveel pensioengeld is er begin 2019 in Nederland?

Hoeveel pensioengeld is er begin 2019 in Nederland? De hoeveelheid Nederlands pensioengeld is sinds de financiële crisis van 2008 flink gestegen. Deze stijging is een gevolg van het feit dat pensioenfondsen financieel gezonder moesten gaan worden om een eventuele toekomstige crisis goed te doorstaan. De Nederlandsche Bank ziet erop toe dat alle pensioenfondsen financieel gezond blijven en zij rapporteert ook geregeld over de financiële ontwikkelingen van de Nederlandse pensioenfondsen. Alle pensioenfondsen hadden eind kwartaal 1 van 2019 1433 miljard euro aan belegd vermogen, ruim 850 miljard meer dan in 2008.

Hoeveel pensioengeld was er begin 2019?

Eind kwartaal 1 van 2019 was er 1433 miljard euro aan pensioenvermogen aanwezig bij alle pensioenfondsen. Tot de grootste pensioenfondsen behoren ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds), PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn), PMT (Pensioenfonds Metaal en Techniek), pbf BOUW (Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid) en PME (Pensioenfonds van de Metalektro). Gezamenlijk beschikken zij over ongeveer 840 miljard euro aan belegd vermogen (cijfers eind 1e kwartaal 2019). Eind 2017 was dit nog 780 miljard euro. Van deze pensioenfondsen zijn de cijfers als volgt:

 • ABP beschikte eind april 2019 over 436 miljard euro belegd vermogen, eind 2018 was dit 399 miljard euro, en eind 2017 was dit nog 409 miljard euro
 • PFZW beschikte eind maart 2019 over 216,6 miljard euro belegd vermogen, eind 2018 was dit 199 miljard, en eind 2017 was dit nog 197,2 miljard
 • PMT beschikte eind maart 2019 over 76,8 miljard euro aan vermogen, eind 2018 was dit 71,3 miljard euro, en eind 2017 was dit 70,2 miljard
 • Pbf BOUW beschikte eind maart 2019 over 61,13 miljard euro, eind 2018 was dit 56,62 miljard euro, en eind 2017 was dit 56,7 miljard
 • PME beschikte eind april 2019 over 50,6 miljard euro, eind 2018 was dit 46,54 miljard euro vermogen, en eind 2017 was dit 46,9 miljard

De beschikbare middelen zijn sinds de crisis van 2008 flink gestegen, vooral als gevolg van nieuwe scherpere regels met betrekking tot dekkingsgraden. Als gevolg van de bankencrisis zijn de rentes enorm gedaald, hierdoor levert beleggen voor de pensioenfondsen minder op en is er een groter risico dat pensioenfondsen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Om dat te voorkomen zijn pensioenfondsen verplicht om hogere dekkingsgraden na te streven. Als dat niet lukt, dan zijn fondsen verplicht om de pensioenen niet langer te indexeren of zelfs te verlagen.

Ontwikkeling van 'onze' pensioenpot

Nederland kent zeer hoge pensioenreserves, in 2016 was onze pensioenpot nog goed voor 60% van al het in Europa opgebouwde pensioengeld en goed voor twee keer ons nationaal inkomen. Begin 2016 was de pensioenvoorraad zelfs al even 1400 miljard en begin 2019 staat ze op 1433 miljard. Voordat de crisis in 2008 begon bevatte de pensioenpot nog 'maar' 700 miljard euro en in 2003 slechts 490 miljard. Het belegd vermogen van alle pensioenfondsen gezamenlijk kende vanaf 2007 de volgende ontwikkeling:

 • Eind 2007: 683,193 miljard euro
 • Eind 2008: 576,049 miljard euro
 • Eind 2009: 663,910 miljard euro
 • Eind 2010: 746,660 miljard euro
 • Eind 2011: 802,201 miljard euro
 • Eind 2012: 916,876 miljard euro
 • Eind 2013: 951,466 miljard euro
 • Eind 2014: 1133,424 miljard euro
 • Eind 2015: 1148,156 miljard euro
 • Eind 2016: 1265,534 miljard euro
 • Eind 2017: 1338,065 miljard euro
 • Eind 2018: 1322,572 miljard euro
 • Tussenstand 2019: 1433 miljard euro (eind kwartaal 1)

Hoeveel pensioengerechtigden zijn er?

Bij pensioenen zijn er drie groepen te onderscheiden die aanspraak maken of gaan maken op pensioen. Dat zijn actieve deelnemers, deze betalen nu premie en bouwen hun pensioen op. Dan zijn er gewezen deelnemers, ook wel slapers genoemd. Deze hebben pensioen opgebouwd, bouwen op dit moment geen pensioen op, maar hebben op dit moment nog geen pensioengerechtigde leeftijd bereikt en maken dus nog geen aanspraak op pensioen. En tot slot zijn er de pensioengerechtigden, zij ontvangen momenteel pensioen. Eind kwartaal 1 in 2019 waren er:

 • 5,61 miljoen actieve deelnemers
 • 9,70 miljoen gewezen deelnemers
 • 3,29 miljoen pensioengerechtigden
 • Totaal zijn er 18,60 miljoen pensioenaanspraken

Actuele dekkingsgraden

Een pensioenfonds heeft pensioenverplichtingen, deze verplichtingen hebben een bepaalde waarde en geven aan hoeveel er
uitbetaald moeten worden aan alle pensioengerechtigden. Het ingelegde pensioengeld waarmee een fonds belegt moet hoger zijn dan deze pensioenverplichtingen, de verhouding tussen deze twee waarden heet de dekkingsgraad. Deze wordt berekend door de bezittingen (beleggingen) van het fonds te delen door de pensioenverplichtingen (ook technische voorzieningen genoemd). Een pensioenfonds met een dekkingsgraad van 125 % heeft het goed voor elkaar, voor elke euro die het fonds verplicht is uit te betalen heeft ze 1,25 euro in de pensioenpot zitten. De totale technische voorzieningen van alle fondsen samen stonden eind 2017 op 1227 miljard euro, eind kwartaal 1 van 2019 stonden deze samen op 1367 miljard euro. De gemiddelde actuele dekkingsgraad stond eind kwartaal 1 van 2019 op 104,8%. Echter, de actuele dekkingsgraad stond eind december 2017 op 108,7%, dit was 6,6% hoger dan eind 2016 toen deze op 102,1 % stond, en dus ook hoger dan in 2019.

Beleidsdekkingsgraden

Sinds januari 2015 moeten pensioenfondsen werken met beleidsdekkingsgraden, dit zijn de gemiddelde actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. In elk kwartaal wordt door de Nederlandsche Bank een nieuwe vereiste beleidsdekkingsgraad vastgesteld. De beleidsdekkingsgraad loopt altijd iets achter op de trend van de actuele dekkingsgraden. Boven de wettelijk vastgestelde grens van 110% mogen pensioenfondsen hun pensioenen weer gedeeltelijk gaan indexeren. Pensioenfonds Achmea had bijvoorbeeld in januari 2018 een actuele dekkingsgraad van 127,7 % en een iets lagere beleidsdekkingsgraad van 123,7 %, beiden liggen dus ruim boven 110%. De gemiddelde beleidsbedekkingsgraad voor alle fondsen bedroeg eind kwartaal 1 van 2019 107,3%. De beleidsdekkingsgraad van alle pensioenfondsen stond eind december 2017 op 106,5%, dit was 9% hoger dan eind 2016, toen deze nog op 97,5 % stond. De wettelijke vereiste minimale beleidsdekkingsgraad is voor de meeste pensioenfondsen vastgesteld op 104,2%. Als een pensioenfonds deze ondergrens niet haalt dan moet het pensioenfonds aan de slag om een herstelplan op te stellen. In dit herstelplan worden dan maatregelen getroffen om het pensioenfonds weer financieel sterker te maken. Maatregelen kunnen zijn; het niet langer indexeren van pensioenen, het bevriezen van pensioenen of zelfs het verlagen van pensioenen.

Actuele en beleidsdekkingsgraden van de vijf grootste fondsen

Het ABP had eind april 2019 een actuele dekkingsgraad van 100,4%, en een beleidsdekkingsgraad van 102,1%. Pensioenfonds PFZW had eind maart 2019 een een actuele dekkingsgraad van 99,2% en een beleidsdekkingsgraad van 100,9%. PMT had eind april 2019 een actuele dekkingsgraad van 100,7% en een beleidsdekkingsgraad van 101,6%. Pensioenfonds BPF had eind maart 2019 een actuele dekkingsgraad van 115,7% en een beleidsdekkingsgraad van 117,5%. PME had eind april een actuele dekkingsgraad van 100,3% en een beleidsdekkingsgraad van 100,5%.

Percentage pensioenaanspraken per beleidsdekkingsgraad

Voor de meeste pensioenfondsen geldt dus een vereiste beleidsdekkingsgraad van 104,2%. Eind kwartaal 1 in 2019 stond 56% van alle pensioenaanspraken bij een fonds dat niet aan deze eis voldeed. Maar, ongeveer 20% stond uit bij een fonds dat een beleidsdekkingsgraad van boven de 110% kende. Een rekensom leert dat dus 24% van alle pensioenaanspraken uitstond bij pensioenfondsen met een beleidsdekkingsgraad tussen 104,2 en 110%.
© 2018 - 2020 Blauwevinvis, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Waardeoverdracht pensioen in gevaar door lage dekkingsgraadWaardeoverdracht pensioen in gevaar door lage dekkingsgraadAls je van baan wisselt kun je het via de vorige werkgever opgebouwde pensioen in principe overhevelen naar het pensioen…
Verlies van koopkracht door schrappen pensioenindexeringVerlies van koopkracht door schrappen pensioenindexeringAls gevolg van de tegenvallende beleggingsresultaten en de lage rentes, zijn veel pensioenfondsen al een aantal jaren on…
Pensioenfondsen en beleggingenDoor de kredietcrisis zijn veel pensioenfondsen in slecht weer terecht gekomen. Met name door zeer slechte resultaten op…
Zijn de pensioenen in Nederland veilig (dekkingsgraad)?Zijn de pensioenen in Nederland veilig (dekkingsgraad)?Zorg zelf ook in 2020 voor een extra pensioen want van de overheid moet u het niet hebben en de dekkingsgraad is bij vee…
Is mijn pensioenuitkering nog veilig tijdens een recessie?Is mijn pensioenuitkering nog veilig tijdens een recessie?Een grote vraag van veel gepensioneerden en nog werkenden is tegenwoordig of hun pensioenuitkering wel overeind blijft i…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Kschneider2991, Pixabay
 • https://www.dnb.nl
 • https://www.abp.nl
 • https://www.pfzw.nl
 • https://www.bpmt.nl
 • https://www.bpfbouw.nl
 • https://www.metalektropensioen.nl
 • https://www.pensioenfondsachmea.nl/

Reageer op het artikel "Hoeveel pensioengeld is er begin 2019 in Nederland?"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Jan van Acht, 16-01-2020 18:31 #1
Bij mij is het bericht binnengekomen dat de gezamenlijke pensioenfondsen, eind 2019 1700 miljard Euro bezitten. Ook heb ik een bericht ontvangen dat de mogelijkheid bestaat dat Europa een transfer unie wordt en dat ons pensioen geld verdeeld gaat worden over alle lidstaten, ook die van Zuid Europa. Ik heb me wel steeds afgevraagd waarom er zolang onduidelijkheid bleef bestaan over het toepassen indexeringen, terwijl er meer dan voldoende geld is. Bij mij is het idee gerezen dat de Nederlandse Bank daarin een kwalijke rol speelt. Kunnen jullie mij antwoord geven op de volgende vragen?
Komt er binnen afzienbare tijd: Indexeringen, Komt er een transferunie en gaan de Nederlandse pensioen naar Europa?
MVG Jan van Acht.

Infoteur: Blauwevinvis
Laatste update: 15-05-2019
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 8
Reacties: 1
Schrijf mee!