Wat is Wsnp bewind?

Wat is Wsnp bewind? De financiële crisis heeft bij veel Nederlandse huishoudens tot problematische schulden geleid. Vaak kunnen deze schulden worden opgelost met hulp van de gemeentelijke schuldhulpverlening. Wanneer dit niet lukt kan een persoon zich aanmelden voor een drie jaar durend wettelijk schuldsaneringstraject. Een rechter zal aan de handen van enkele toelatingseisen bepalen of iemand onder Wsnp bewind kan worden gesteld. Tijdens het Wsnp bewind hebben zowel de bewindvoerder als de schuldenaar enkele verplichtingen om er voor te zorgen dat de schuldenaar een schuldenvrije toekomst tegemoet kan gaan.

Wat is Wsnp bewind?

Wsnp staat voor de Wet schuldsanering natuurlijke personen en staat ook wel beter bekend als de schuldsanering. Een persoon die onder Wsnp bewind is gesteld kan zijn of haar schulden niet meer betalen en is door de rechter failliet verklaard. De rechter wijst een bewindvoerder aan die, zolang de persoon onder Wsnp bewind is gesteld, zal controleren of de betreffende persoon zich houdt aan de aan hem/haar gestelde verplichtingen en houdt de rechter hiervan op de hoogte. In tegenstelling tot het beschermingsbewind wordt bij het Wsnp bewind niet de gehele administratie van de betreffende persoon door de bewindvoerder overgenomen. Wanneer blijkt dat de betreffende persoon echter niet in staat is om voldoende zorg te dragen voor zijn/haar eigen administratie kan de persoon, naast het Wsnp bewind, ook onder beschermingsbewind worden gesteld.

Het minnelijke traject

Men belandt niet zomaar in de Wsnp. In het geval van problematische schulden zal de persoon met schulden zich eerst moeten aanmelden bij de gemeentelijke schulphulpverlening. Deze schuldhulpverlening zal de persoon o.a. helpen met het overzichtelijk maken van zijn / haar budget, zal budgettips geven en zal afspraken omtrent het afbetalen van schulden proberen te maken tussen schuldenaar en schuldeiser(s). In sommige gevallen kan er door een gemeentelijke kredietbank een schuldsaneringskrediet aan de schuldenaar worden toegewezen, dat meestal binnen drie jaar door de schuldenaar aan de kredietbank moet worden terugbetaald. Met het toegewezen schuldsaneringskrediet kunnen schuldeisers worden afbetaald, maar dit gebeurt vaak wel tegen een lager bedrag dan de oorspronkelijke schuld. Gaan de schuldeisers niet akkoord met het voorgestelde bedrag, dan wordt het krediet niet verstrekt en komt de persoon meestal in aanmerking voor de Wsnp.

Toelating

Als het minnelijke traject niet tot oplossingen van het schuldprobleem heeft geleid, zal de schuldhulpverlener in de meeste gevallen een verzoekschrift en een schuldsaneringsverklaring voor de schuldenaar naar de rechtbank versturen. De rechter zal vervolgens bepalen of de schuldenaar wel of niet in aanmerking komt voor het drie jaar durende wettelijke schuldsaneringstraject. De rechter zal hierbij rekening houden met de volgende aspecten:
 • Of de schulden wel of niet opzettelijk en wel of niet zijn ontstaan door criminele activiteiten;
 • Of de schuldenaar al in de Wsnp zit of hier in de afgelopen 10 jaar in heeft gezeten;
 • Of de schuldenaar bereidt is zich aan de wettelijke verplichtingen te houden en zich bereidt toon om zich drie jaar lang maximaal in te spannen voor het aflossen van de schulden.

Wanneer de rechter heeft bepaald dat de schuldenaar positief voldoet aan de gestelde eisen, zal deze de schuldenaar toelaten tot de Wsnp. De rechter zal vervolgens een bewindvoerder toewijzen, die zal controleren of de schuldenaar zich aan de verplichtingen houdt en die de rechter-commissaris hier periodiek over zal informeren.

Taken van de bewindvoerder

Kort samengevat heeft de bewindvoerder de volgende taken:
 • Controleren of de schuldenaar zich aan de verplichtingen van de Wsnp houdt;
 • Het informeren van de rechter-commissaris over de voortgang van de schuldenaar binnen het schuldsaneringstraject;
 • Berekenen van het vrij te laten bedrag. Het vrij te laten bedrag is het bedrag dat de schuldenaar in eigen bezit heeft en is bedoeld voor het betalen van de vaste lasten en dient daarnaast als huishoudgeld. Het bedrag wat overblijft wordt door de schuldenaar op de zgn. boedelrekening gestort;
 • Contact onderhouden met de schuldeisers;
 • Het beheren van de boedel. De boedel (of boedelrekening) is de rekening waarmee de schuldeisers door de bewindvoerder, na afloop van het traject, kunnen worden afbetaald en waarmee de kosten van de bewindvoerder worden betaald. De schuldenaar stort maandelijks een bedrag op deze rekening, oftewel het bedrag dat overblijft na aftrek van het maandelijkse vrij te laten bedrag;
 • Het verkopen van luxe goederen wanneer blijkt dat deze de situatie van de schuldenaar juist verslechteren.

Verplichtingen voor de schuldenaar

De verplichtingen voor de schuldenaar tijdens het wettelijke schuldsaneringstraject zijn o.a.:
 • De schuldenaar mag geen nieuwe schulden laten ontstaan;
 • De schuldenaar mag geen achterstand oplopen op de maandelijkse betalingen voor de boedelrekening;
 • De schuldenaar mag niet rood staan op zijn / haar betaalrekening;
 • De schuldenaar moet zijn baan proberen te behouden en minimaal 36 uur per week werken;
 • In het geval van werkloosheid moet de schuldenaar zich volledig inspannen om een baan te vinden van minimaal 36 uur per week en bewijzen hiervan aan de bewindvoerder tonen. In het geval van speciale omstandigheden, bijvoorbeeld ziekte, zal de rechter beslissen in welke mate de schuldenaar deze sollicitatieplicht moet vervullen;
 • Het informeren van de bewindvoerder over wijzigingen in leefomstandigheden en toestemming hiervoor vragen;
 • De schuldenaar moet aan zijn problemen werken, teneinde eenzelfde soort situatie in de toekomst te vermijden;
 • Luxe goederen die de situatie van de schuldenaar verslechteren kunnen door de bewindvoerder worden verkocht;
 • In veel gevallen zal een koopwoning van een schuldenaar worden verkocht;
 • De schuldenaar krijgt een postblokkade. Gedurende de eerste 13 maanden van het wettelijke schuldsaneringstraject wordt de post van de schuldenaar doorgestuurd naar de bewindvoerder, zodat deze kan controleren of de schuldenaar zich aan de gestelde verplichtingen houdt.

Wanneer de schuldenaar zich niet aan bovenstaande verplichtingen houdt kan de rechter beslissen om de schuldenaar uit de Wsnp te zetten. Vanaf dat moment kunnen schuldeisers weer beslag leggen op bezittingen en financiële middelen van de schuldenaar.

Einde van de Wsnp

Wanneer de schulden al niet op een eerder moment volledig zijn afgelost, zal het wettelijke schuldsaneringstraject na drie jaar zijn beëindigd en zullen de schuldeisers en de bewindvoerder worden betaald met het bedrag dat op de boedelrekening is gespaard. Dit wil niet zeggen dat met dit gespaarde bedrag ook daadwerkelijk alle schuldeisers en de kosten van de bewindvoerder kunnen worden betaald. Wanneer dit het geval is en wanneer is gebleken dat de schuldenaar gedurende deze periode zich aan zijn verplichtingen heeft gehouden én hierover niet heeft gelogen, zal de rechter vaak overgaan tot de zogenaamde schone lei. Met het gespaarde bedrag zal de bewindvoerder worden betaald, met het resterende bedrag worden de schuldeisers betaald en de resterende schulden zullen worden kwijtgescholden. De schuldenaar kan vanaf dat moment beginnen aan een schuldenvrij bestaan.
© 2015 - 2024 Schrijverrik, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wat is een boedelrekening?Wat is een boedelrekening?Zodra u bent toegelaten tot de WSNP of als er sprake is van een faillissement wordt er door de bewindvoerder of curator…
Wettelijke schuldsanering, stappenplanWettelijke schuldsanering, stappenplanWie zijn schulden niet meer kan betalen, bijvoorbeeld door verlies van baan en teruggang in inkomen, kan doorgaans een b…
Betalingsregeling treffen met schuldeisersBetalingsregeling treffen met schuldeisersAls u een deel van uw schulden kunt aflossen, kunt u in sommige gevallen een betalingsregeling treffen met uw schuldeise…
Wat doet een beschermingsbewindvoerder en voor wie?Wat doet een beschermingsbewindvoerder en voor wie?Om verschillende redenen zijn bepaalde mensen niet (meer) in staat om zelfstandig en op een verantwoorde wijze de financ…

Parel in oester, wat is de waarde?Parel in oester, wat is de waarde?Een parel vinden in een oester, het is zeldzaam maar het kan gebeuren. En als je dan zo'n parel vindt, dan wil je natuur…
Gesubsidieerde rechtsbijstand - Pro Deo advocaatGesubsidieerde rechtsbijstand - Pro Deo advocaatMensen die een advocaat nodig hebben maar deze niet kunnen betalen kunnen een beroep doen op de Wet op de Rechtsbijstand…
Bronnen en referenties
 • Bureau Wsnp, http://www.wsnp.rvr.org/, bezocht op 31-03-2015
 • Gemeente Amsterdam, http://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?caseid=%7BD9E4F900-1548-4720-9A61-E5125008429C%7D, bezocht op 31-03-2015
Schrijverrik (1 artikelen)
Gepubliceerd: 02-04-2015
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.