Wees niet bang voor onterechte dreigbrief van incassobureau

Wees niet bang voor onterechte dreigbrief van incassobureau Het kan iedereen overkomen, een aanmaning van een incassobureau. Laat u echter nooit intimideren en op ontoelaatbare wijze onder druk zetten. Incassobureaus zijn namelijk gewoon particuliere ondernemingen. In juridisch opzicht heeft een incassobedrijf dezelfde rechten als een loodgieter, tandarts, of zzp'er. Bent u het niet eens met een rekening, dan betaalt u die factuur niet. Er zijn veel malafide incassobureaus die er oneerlijke praktijken op na houden. Die consumenten op agressieve wijze bestoken met onterechte vorderingen, of die te hoge incassokosten berekenen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) waarschuwt voortdurend voor dergelijke minderwaardige bureaus.

Incassobureau

De taak van een incassobureau is om schulden te innen in opdracht van de schuldeiser, waarbij het bureau echter geen dwangmiddelen kan gebruiken. Het betekent slechts dat de schuldeiser de vordering uit handen geeft aan het incassobureau. En dat houdt tevens in dat degene die moet betalen vanaf dat moment niet meer rechtstreeks met de schuldeiser te maken heeft, doch dat alle contacten via het incassobureau lopen.

Iedereen kan op elk moment een incassobedrijf beginnen, diploma's zijn niet nodig. De enige verplichting is dat men zich bij de Kamer van Koophandel inschrijft. Dat betekent dat er, net als bij elke andere particuliere bedrijfstak, veel kwaliteitsverschil is en er dus kaf kan zitten tussen die circa 600 stuks Nederlandse incassobureaus. Een aantal daarvan is lid van een branche-organisatie en heeft daarvan een keurmerk waardoor de kans dat u met een fatsoenlijk bedrijf te maken heeft groter is. Maar ook een dergelijk keurmerk geeft geen absolute garantie dat het een fatsoenlijk en vakkundig bureau is, waarmee u bent geconfronteerd.

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) is het incassobureau van de overheid en deze instantie dient uiteraard altijd serieus te worden genomen. De volgende info is daarom in principe niet van toepassing op het CJIB.

Deurwaarder

Een incassobureau verschilt behoorlijk van een deurwaarder.
  • Want een incassobureau bezit geen wettelijke status en mag geen dagvaarding uitbrengen. Ontvangt u wel een dagvaarding van een incassobureau dan is het per definitie een nepdagvaarding.
  • Een incassobedrijf is niet bevoegd beslag te leggen op een inventaris, andere bezittingen, of op uw loon. Een deurwaarder heeft deze beslagleggingsmiddelen wel.
  • Als u niet reageert op terechte aanmaningsbrieven van een incassobureau, dan kunnen zij ten slotte wel een deurwaarder inschakelen om betaling af te dwingen.

Branchevereniging

Een incassobedrijf dat onterechte dreigtaal bezigt, te hoge incassokosten berekent en mensen op ontoelaatbare wijze onder druk zet, is geen serieuze onderneming en ongetwijfeld ook geen lid van de NVI, (een afkorting die staat voor Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-Ondernemingen). De NVI is een branchevereniging die strenge kwaliteitseisen aan haar leden stelt, en ook een geschillenregeling kent.

Wanneer betalen

Uiteraard dienen we rekeningen op tijd te betalen indien we conform afspraak, de juiste diensten of goederen geleverd hebben gekregen. Dat zal niemand betwisten, en mocht de reden van het niet op tijd betalen te maken hebben met financiële problemen, ontslaat ons dat vanzelfsprekend niet van onze betalingsverplichting. Dus dienen we bij geldproblemen in overleg te gaan met het incassobureau voor het vinden van een betalingsregeling of andere oplossing. Belangrijk dat u daartoe zelf het initiatief neemt, en doe gerust ook zelf een voorstel voor een betalingsregeling. Als u een regeling met reële termijnbedragen voorstelt is de kans groot dat men uw voorstel accepteert.

Wanneer niet betalen

Uiteraard als we de rekening reeds betaald hebben. Maar ook wanneer het bedrag niet volgens afspraak is, of omdat de levering niet, of niet (geheel) volgens afspraak heeft plaats gevonden, betalen we uiteraard niet. Maar we dienen in zo'n situatie wel schriftelijk te reageren op de aanmaning met onze argumenten waarom we menen niet te hoeven betalen. Vervolgens zal het incassobureau hierop reageren met hun zienswijze op de kwestie. Als u wordt aangemaand voor een product dat u nooit heeft besteld en ook nooit heeft gekregen, zal de zaak hopelijk snel opgelost zijn. Als u per email correspondeert zorg dan dat u een ontvangstbevestiging krijgt. Doe het anders (tevens) per aangetekende brief. Het kan ook geen kwaad de leverancier een kopie van uw bericht(en) te sturen.

Maar vaak ligt het ingewikkelder, omdat u een verschil van mening heeft met de leverancier, omdat er te weinig, te laat, of niet goed is geleverd. Ook in dat geval dient u met redenen omkleed te reageren op de brieven van het incassobureau, waarbij u er natuurlijk rekening mee moet houden dat de andere partij het niet (volledig) met u argumenten om niet (volledig) te willen betalen eens hoeft te zijn. Als het incassobedrijf het niet met u eens is, zal men incassokosten in rekening gaan brengen die nog eens boven op de vordering komen. U mag kritisch kijken naar de in rekening gebrachte incassokosten, want per juli 2012 is de NIW (Nieuwe Incasso Wet) in werking getreden, waarin de tarieven zijn vastgesteld. Daarnaast mag er rente worden geheven, maar verder geen administratiekosten, aanmaningskosten e.d. Aan particuliere consumenten mogen trouwens pas incassokosten in rekening worden gebracht, nadat eerst een betalingsherinnering (aanmaning) is verstuurd en 14 dagen de tijd is gegeven om te betalen.

Op de website van de consumentenbond vindt u een voorbeeldbrief die als basis kan dienen om schriftelijk te laten weten dat u het niet eens bent met de gestuurde nota en de vordering wilt betwisten.

Een schikkingsvoorstel

In bepaalde gevallen verkopen schuldeisers hun vorderingen liever met een fikse korting aan incassobureaus, omdat ze dan gelijk van de kwestie af zijn, en dan sowieso een (klein) bedrag krijgen voor een tamelijk oninbare vordering. Bovendien hoeven ze dan naderhand ook niet meer met het incassobureau af te rekenen. Maar dat opkopen van vorderingen houdt ook een bepaald risico voor het incassobureau in, omdat het ook voor hen niet zeker is dat zij de vordering wel volledig kunnen innen. En om voor een relatief klein bedrag een rechtszaak aan te spannen gaat ook een incassobureau wellicht te ver. Als het een welles-nietes kwestie wordt, waarbij u niet 100% kunt bewijzen dat u in uw recht staat, maar ook het incassobureau niet sterk staat, moet u niet vreemd opkijken dat men op gegeven moment met een schikkingsvoorstel bij u komt om in de zaak te middelen.
© 2014 - 2024 Robbie, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wat doet een deurwaarder?In een incassotraject wordt in eerste instantie geprobeerd om het achterstallige bedrag op een zo goedkoop mogelijke man…
Incassobureaus: incassokosten mogen pas na de aanmaningIncassobureaus: incassokosten mogen pas na de aanmaningHet kan gebeuren dat u een rekening door omstandigheden niet op tijd heeft betaald, met als resultaat een brief van een…
Kosten incassobureau of gerechtsdeurwaarder betalenKosten incassobureau of gerechtsdeurwaarder betalenDe kosten van een incassobureau of gerechtsdeurwaarder en deurwaarder kunnen te hoog zijn. Bovendien kan de schuldeiser…
Wie mag incassokosten rekenen?Wie mag incassokosten rekenen?Je kan je afvragen of een bedrijf zomaar incassokosten mag rekenen bij een achterstallige betaling. Het overkomt ons all…

Het ontstaan en verloop van de Amerikaanse staatsschuldHet ontstaan en verloop van de Amerikaanse staatsschuldVrijwel iedereen heeft wel eens gehoord over de Amerikaanse staatsschuld. De VS draagt zelf het grootste gedeelte bij aa…
Overwinst: extra winst bank benadeelt burger en overheidOverwinst: extra winst bank benadeelt burger en overheidZijn er veel spelers op de markt, dan moeten banken scherpe rentestanden hanteren om hun marktaandeel te bewaren. Is er…
Bronnen en referenties
  • Rijksoverheid.nl/adres/c/centraal-justitieel-incasso-bureau,
  • NH-Dagblad 18-4-2016 en 5-1-2019
Robbie (588 artikelen)
Laatste update: 16-05-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.