Incassobureaus: incassokosten mogen pas na de aanmaning

Incassobureaus: incassokosten mogen pas na de aanmaning Het kan gebeuren dat u een rekening door omstandigheden niet op tijd heeft betaald, met als resultaat een brief van een incassobureau. Dat in zo’n geval een incassobureau wordt ingeschakeld is dan natuurlijk volkomen terecht. Het komt echter maar al te vaak voor dat zo’n brief ten onrechte wordt gestuurd, omdat er nooit sprake was van een vordering uit overeenkomst (of contract). Ook kan het dat de incassokosten (veel) te hoog zijn. Vaak vragen mensen zich af wat incassobureaus nu eigenlijk wel en niet mogen.

Foute incassobureaus

De meeste incassobureaus houden zich aan de regels. Sommige houden er echter zeer dubieuze werkwijzen op na. Vaak wordt er niet goed gecontroleerd of de vordering (die al dan niet is overgekocht) wel terecht is. Geregeld worden mensen geïntimideerd met veel telefoontjes en post, soms in de vorm van een misleidende ‘conceptdagvaarding’. Er is dan zeker geen sprake van een geldige dagvaarding, die immers enkel door gerechtsdeurwaarders mag worden betekend. Ook beslagleggingen - waarmee incassobureaus soms dreigen - mogen alleen door deurwaarders in gang worden gezet. Laat u zich dus vooral niet voor de gek houden en betaal niet te snel.

Als u geconfronteerd wordt met dit soort praktijken kunt u kijken of het incassobureau is aangesloten bij de NVI (de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen) en het daar melden. U kunt het ook melden bij ConsuWijzer, het informatieloket voor consumenten van de overheid. Maar hoe zit het nu precies met aanmaningen en incassokosten?

Incassokosten mogen pas ná een aanmaning

Let op: als de vordering het gevolg zou zijn van handelen in bedrijf en beroep en dus niet als consument, kan van onderstaande percentages en bedragen worden afgeweken. Wel moet dat eerder in (algemene) voorwaarden zijn vastgelegd, anders geldt het onderstaande onverkort.

Wanneer mogen er buitengerechtelijke incassokosten worden gerekend? Er moet sprake zijn van een opeisbare vordering, die het gevolg is van een overeenkomst. Via een aanmaning moet de kans worden gegeven om het bedrag binnen twee weken alsnog te voldoen. Meestal gaat dat per brief, maar dat is niet noodzakelijk. De aanmaning moet de incassokosten noemen die bovenop de vordering zullen komen als er niet wordt betaald.

Bedragen en percentages

Na de termijn van twee weken heeft de eiser recht op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. Weer zal een brief worden ontvangen, met een hoger bedrag. De hoogte van de incassokosten bestaat uit een percentage van de hoofdsom (zonder rente). Als minimum geldt € 40,-. De percentages zijn in 2012 vastgesteld en gelden tot op heden (2016). Zij luiden als volgt:
  • 15% van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2500,-
  • 10% van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2500,-
  • 5% van de hoofdsom van de vordering over de dan volgende € 5000,-
  • 1% van de hoofdsom van de vordering over de dan volgende € 190.000,-
  • 0,5% van de hoofdsom van de vordering over het meerdere, met € 6775,- als maximum

Andere kosten

Incassokosten mogen worden verhoogd met het btw-percentage als de oorspronkelijke schuldeiser niet btw-plichtig is. Het gaat dan om banken, verzekeraars, onderwijsinstellingen en medische beroepen. Zogenaamde ‘leges’, kosten voor het opvragen van gegevens bij bijvoorbeeld de gemeente of de Kamer van Koophandel, mogen bij de hoofdsom en incassokosten worden opgeteld. Verder mogen er geen andere kostenposten worden aangevoerd: geen ‘bureaukosten’, ‘aanmaningskosten’, ‘herinneringskosten’, of hoe het ook genoemd wordt.

Oneens met de (hoogte van de) vordering of incassokosten

Wat als u de vordering en/of de incassokosten te hoog vindt? Of u bent van mening dat de vordering onterecht is omdat er gewoonweg nooit een overeenkomst is gesloten. Incassobureau en schuldeiser moeten uiteraard kunnen bewijzen dat er een rechtsgrond is voor de vordering. Wie eist, bewijst.

Meld het in ieder geval snel aan het incassobureau én de schuldeiser en vraag om uitleg en bewijs. Per e-mail of telefoon kan natuurlijk, maar een aangetekende brief zal meer indruk maken. Als u overduidelijk gelijk heeft zullen de problemen wellicht snel opgelost zijn, al is dat helaas maar al te vaak niet het geval. In het uiterste (en vervelendste) geval zal de rechter uitsluitsel moeten geven.
© 2016 - 2020 Aweimros, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Wie mag incassokosten rekenen?Wie mag incassokosten rekenen?Je kan je afvragen of een bedrijf zomaar incassokosten mag rekenen bij een achterstallige betaling. Het overkomt ons all…
Incassokosten: mogen incassokosten zo hoog zijn?Incassokosten: mogen incassokosten zo hoog zijn?Mensen die een rekening niet betalen krijgen vaak een brief een incassobureau waarin ze wordt opgedragen om te gaan beta…
Kosten van incasso vaak te hoog: WIK wet incassokostenKosten van incasso vaak te hoog: WIK wet incassokostenHoeveel incassokosten zijn er in 2019 en 2020 wettelijk toegestaan? De aanmaningskosten en incassokosten van een incasso…
Incassobureaus en deurwaardersIncassobureaus en deurwaarders. We hopen allemaal dat we er nooit mee te maken krijgen, maar steeds meer mensen komen in…
Betalingsverkeer in Nederland: hoe werkt dit nou precies?Betalingsverkeer in Nederland: hoe werkt dit nou precies?Iedereen zeurt erover. Waarom is mijn geld nog niet bijgeschreven bij de ontvanger, terwijl het er bij mij al lang is af…
Bronnen en referenties
  • Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (de WIK), zie wetten.overheid.nl
  • http://www.juridische-info.nl/consument/problemen-met-incassobureaus/
  • http://www.consuwijzer.nl/thema/incassokosten

Reageer op het artikel "Incassobureaus: incassokosten mogen pas na de aanmaning"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Aweimros (infoteur), 24-07-2016 18:51 #3
De bedoeling achter de Wet maximering incassokosten is dat een dergelijke gang van zaken niet mag. Als de schuldeiser al incassokosten heeft gerekend en de schuld vervolgens verkoopt, dan mogen niet nog eens incassokosten in rekening worden gebracht.

Aweimros (infoteur), 24-07-2016 18:50 #2
De bedoeling achter de Wet maximering incassokosten is dat een dergelijke gang van zaken niet mag. Als de schuldeiser al incassokosten heeft gerekend en de schuld vervolgens verkoopt, dan mogen niet nog eens incassokosten in rekening worden gebracht.

Jacco, 14-07-2016 20:29 #1
Als een schuld, inclusief reeds in rekening gebrachte administratie/incassokosten, wordt doorverkocht. mag er dan opnieuw over dit totaalbedrag incassokosten gerekend worden?
Naar mijn mening betaal je dan dubbele (verborgen) incassokosten over de originele vordering.

Infoteur: Aweimros
Laatste update: 09-08-2016
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 3
Reacties: 3
Schrijf mee!