nieuws uitgelicht

Kinderopvangtoeslag aanvragen met terugwerkende kracht

Kinderopvangtoeslag aanvragen met terugwerkende kracht Tot 1 januari 2012 kreeg men kinderopvangtoeslag vanaf de maand dat er recht was op kinderopvangtoeslag. Vanaf 1 januari 2012 kreeg men de kinderopvangtoeslag voor de maand waarin de kinderopvangtoeslag werd aangevraagd en de maand ervoor. Veel gezinnen kwamen door deze maatregel in de problemen. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is mede daarom op zijn besluit teruggekomen en heeft nu besloten dat er recht op kinderopvangtoeslag bestaat vanaf 1 januari 2012. Nieuwe aanvragen kunnen alleen nog in de maand dat het recht op kinderopvangtoeslag ontstaat of over de drie voorafgaande aan de maand van de ingediende aanvraag. Aanvragen over langere periodes worden afgewezen. De aanvraag moet dus gedaan worden binnen drie maanden na het ontstaan van het recht op kinderopvangtoeslag.

regels rond de aanvragen kinderopvangtoeslag


Kinderopvangtoeslag

Ouders en verzorgers kunnen alsnog over de maanden januari tot en met december 2017 kinderopvangtoeslag aanvragen. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de beperking, die vanaf 1 januari 2012 bestond, verruimd. De beperking dat er alleen recht was op kinderopvangtoeslag vanaf de datum van de aanvraag bestaat dus niet meer. Vanaf 1 januari 2012 was de regeling van toepassing dat de aanvraag voor kinderopvangtoeslag was vanaf de maand van indiening en ook kon over de maand voor de maand van aanvraag. Zo moet de kinderopvangtoeslag 2017 worden aangevraagd binnen de drie maanden na de maand waarin het recht op de kinderopvangtoeslag is ontstaan. Wordt de kinderopvangtoeslag later aangevraagd, dan loopt de aanvrager een deel van de kinderopvangtoeslag mis.

Voorbeeld

Een zoon of dochter gaat vanaf 10 oktober 2017 naar de kinderopvang toe. Er moet dan uiterlijk 31 januari 2018 kinderopvangtoeslag worden aangevraagd. Wordt de kinderopvangtoeslag pas in februari 2018 aangevraagd, dan krijgt de aanvrager de kinderopvangtoeslag vanaf 1 november 2017. De toeslag voor oktober 2017 krijgt de aanvrager niet meer.

Fraude

Het beperken van de aanvraagperiode was nodig omdat veel ouders en verzorgers grote bedragen terug vroegen over een langere periode en er volgens door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geconstateerd werd dat er te gemakkelijk gefraudeerd kon worden. Daarom werd de wijziging van de regelgeving voor de aanvraag van kinderopvangtoeslag in november 2011 in de Eerste Kamer geaccepteerd en werd de wijziging in de maatregel voor aanvraag van een kinderopvangtoeslag met ingang van 1 januari 2012 ingevoerd.

Kinderopvangtoeslag al eerder aangevraagd

Ouders en verzorgers die al kinderopvangtoeslag ontvingen en een aanvraag hadden ingediend voor een maand na december 2011 en die een afwijzing hadden ontvangen op die aanvraag, kregen alsnog voor 1 juni 2013 een brief.

Geen kinderopvangtoeslag aangevraagd en toch recht

Ouders en verzorgers die nog geen kinderopvangtoeslag hebben aangevraagd over maanden na oktober, kunnen vanaf 14 mei 2013 in een nieuw kalenderjaar daardoor in januari alsnog met terugwerkende kracht een aanvraag indienen over het vierde kwartaal.

Kinderopvangtoeslag aanvragen

Ouders en verzorgers die recht hebben op kinderopvangtoeslag kunnen op www.mijntoeslagen.nl een aanvraag indienen. Aanvragen voor de drie maanden voorafgaande aan de datum van de aanvraag kunnen dus alsnog over deze maanden een aanvraag indienen. Maanden die liggen voor de drie maanden van de daadwerkelijke aanvraag worden dus niet geaccepteerd.

Minder geld

Vooral ouders die de kinderopvangtoeslag niet op tijd aanvragen kunnen in financiële problemen komen. Indien de aanvraag wel op tijd wordt ingediend, dan wordt de aanvraag toegekend en kunnen de ouders en verzorgers geen geld voor de kosten van kinderopvang meer misgelopen.

Toekomstige aanvragen

Ouders en verzorgers kregen dus meer tijd om een aanvraag te doen. Vanaf 1 januari 2014 kan er kinderopvangtoeslag worden aangevraagd over de maand van indiening en drie maanden ervoor. Vanaf 1 januari 2014 is er dus een nieuwe regel gaan gelden voor de aanvragen van kinderopvangtoeslag.

De aanvraag in stappen

Voorlopige berekening

Na indiening van een aanvraag om kinderopvangtoeslag wordt er direct een voorlopige berekening gemaakt van de hoogte van de kinderopvangtoeslag. Deze berekeing is te vinden op www.toeslagen.nl onder 'Actuele berekening'.

Voorschotbeschikking

Gestreefd wordt om binnen vijf weken na de ingediende aanvraag voor kinderopvangtoeslag de voorschotbeschikking zichtbaar te maken in Mijn toeslagen en dan onder 'Mijn beschikkingen'. Controleer dan ook gelijk of de gebruikte gegevens waarmee de kinderopvangtoeslag zijn berekend juist zijn.

Uitbetaling

Rond de twintigste van iedere maand wordt op basis van de voorschotbeschikking, die te vinden is in Mijn toeslagen, de kinderopvangtoeslag uitbetaald.

Definitieve berekening

Na afloop van een kalenderjaar wordt door de belastingdienst gecontroleerd of de juiste voorschotbedragen van de kinderopvangtoeslagen zijn uitbetaald. Op basis van de gecontroleerde gegevens, zoals jaarinkomen en afgenomen kinderopvanguren, wordt vervolgens de definitieve berekening van de kinderopvangtoeslag opgesteld en in de definitieve beschikking vastgelegd.

Verlengde periode nodig voor de berekening voor de voorschotbeschikking

Na ontvangst van de aanvraag voor kinderopvangtoeslag worden de gegevens in de aanvraag gecontroleerd. Het kan zijn dat er meer informatie nodig is, deze gegevens worden opgevraagd en kan dus leiden tot een langere periode voordat de eerste uitkering van de aangevraagde kinderopvangtoeslag op de bankrekening staat.

In gebreke stellen

Soms komt het voor dat de belastingdienst niets van zich laat horen. Zijn er drie maanden verstreken na de ingediende aanvraag, dan kan de aanvrager de belastingdienst in gebreke stellen.

Lees verder

© 2013 - 2024 Tekstschrijvert, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Toeslag aanvragen over afgelopen jaar of jarenToeslag aanvragen over afgelopen jaar of jarenHet kan gebeuren dat u vergeten bent om een fiscale toeslag aan te vragen. Stel u bent de zorgtoeslag uit 2021 vergeten,…
Kinderopvangtoeslag 2020: kinderopvangtoeslagtabel 2020Kinderopvangtoeslag 2020: kinderopvangtoeslagtabel 2020Als u in 2020 gebruik maakt van de kinderopvang, hebt u zeer waarschijnlijk recht op de kinderopvangtoeslag. Deze kinder…
Kinderopvangtoeslag 2019: kinderopvangtoeslagtabel 2019Kinderopvangtoeslag 2019: kinderopvangtoeslagtabel 2019De inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag 2019 stijgt ten opzichte van 2018. Er is extra geld beschikbaar. Waarop hebt…
Kinderopvangtoeslag 2015: kinderopvangtoeslagtabel 2015Kinderopvangtoeslag 2015: kinderopvangtoeslagtabel 2015De kinderopvangtoeslag 2015 is ongeveer gelijk aan die uit 2014. Waarop hebt u in 2015 recht? De kinderopvangtoeslagtabe…

Extra inkomsten genereren: verhuur je huis tijdens vakantieExtra inkomsten genereren: verhuur je huis tijdens vakantieWil je op vakantie gaan, dan moet je daar aardig wat geld voor uittrekken. Dat geld wil je ook wel besparen, maar je wil…
Bronnen en referenties
  • www.belastingdienst.nl
  • www.rijksoverheid.nl
Tekstschrijvert (367 artikelen)
Laatste update: 07-01-2018
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Artikelen met het label 'Nieuws uitgelicht...' zijn geschreven naar aanleiding van een nieuwsfeit en bevatten mogelijk gedateerde informatie.