Termen voor beginnende belegger, letters a tot en met z

Termen voor beginnende belegger, letters a tot en met z Het beleggen abc. Beginnen met beleggen, betekent ook ook wennen aan allerlei beleggingstermen en het woordgebruik (het jargon). Aandelenemissie, a pari, bestens order, turbo, bied- en laatkoers en zo verder. Om tot de beleggingswereld toe treden en beter te begrijpen waarover het gaat, helpt het om allereerst het jargon van de belegger te kennen. Veel succes met dit beleggersalfabet. Zo wordt u snel van beginner een professional.

Beginnen met beleggen, maar beleggen kent een eigen jargon, het beleggen abc

Het beleggersvak kent zijn eigen jargon van beleggen. Dat is niet vreemd, omdat vaak snel moet worden gehandeld, en het dus erg handig is, om in een bekende code snel met elkaar te kunnen communiceren. Daarom hier een aantal veel voorkomende termen bij het beleggen, het beleggersjargon in alfabetische volgorde:

De beginnende belegger met letter A

 • A pari: Verkopen à pari betekent verkopen tegen de nominale waarde.
 • Aandeel: dit is een eigendomsbewijs van een deel van het bedrijf dat u het recht geeft om mee te delen in de winst en vaak ook het recht om mee te stemmen.
 • Aandelenemissie: De uitgifte van aandelen door een bedrijf. Zowel bij de start van een bedrijf als ook tussentijds kunnen aandelen worden uitgegeven. Een onderneming probeert zo kapitaal aan te trekken.
 • Aandelensplit: Omdat door oplopende koersen een aandeel minder gemakkelijk verhandelbaar kan worden, wordt wel overgegaan tot een split. Dan wordt een aandeel van bijvoorbeeld 500 euro vervangen door 10 van 50 euro. Dit heeft wel gevolgen voor de nominale waarde van een aandeel.
 • Achtergestelde lening of deposito: Dit zijn risicovolle leningen en deposito’s, doordat bij u bijvoorbeeld bij een faillissement achter in de rij moet gaan staan. Bovendien is het geld niet altijd gegarandeerd via het depositogarantiestelsel. Ook voor achtergestelde obligaties geldt dat deze bij een faillissement pas worden terugbetaald, nadat de andere schuldeisers hun vordering hebben teruggekregen.
 • Afloopdatum van opties. Niet alle opties hebben de zelfde afloopdatum. Het kan een dag zijn een week of veel langer. De afloopdatum is de laatste dag dat een optie kan worden uitgevoerd. Daarna is de waarde van de de optie gelijk aan nul.
 • AEX. In de AEX zitten de 25 belangrijkste beursfondsen zoals ze op Euronext worden verhandeld. Samen maken ze een index, de AEX-index.
 • AFM: Dit is de Autoriteit Financiële Markten die direct toezicht houdt.

Beleggen met letter B

Bear en bull. U kunt geld verdienen bij oplopende, maar ook dalende koersen. De bull gelooft in stijgende koersen en de bear in dalende.
 • Bearmarket: Dit is een periode met aanhoudend dalende koersen, de beren (bears) zijn dan sterker dan de stieren (bulls).
 • Bieden en biedkoers: De biedkoers is de koers die geboden wordt. Een koper probeert tegen deze prijs te kopen. Verkoop is tegen de laatkoers.
 • Boilerrooms: Boilerrooms zijn georganiseerde oplichters, die u aandelen en dergelijke willen aansmeren.
 • Bullmarket: Dit is een periode met aanhoudend stijgende koersen.
 • Benchmark: De maatstaf, waartegen u uw beleggingen afzet. Het is de kunst om deze benchmark positief te verslaan.
 • Bestensorder: Dit is een opdracht tegen de koers, die het eerst tot stand komt, nadat de opdracht de beursvloer heeft bereikt. Dit kan een koop- of verkooporder zijn: bestensorder in het orderboek, bestens of limiet order.
 • Beursindex: Dit is een mandje van aandelen. Stijgt dit mandje in waarde, dan stijgt de index. Daalt die, dan daalt de index.
 • Bewaarloon: De kosten, die u worden berekend voor het in bewaring hebben van effecten. Dit is een vast bedrag per fonds of een bepaald percentage van de waarde van uw beleggingen.
 • Bulletlening: Dit is een lening, die in één keer wordt afgelost aan het einde van de looptijd.

Beleggen met letter C

 • Calloptie. Een calloptie geeft het recht om tegen een bepaalde prijs en uiterlijk op de afloopdatum aandelen te kopen. De putt optie is het recht om te verkopen. Een optie in aandelen heeft betrekking op honderd aandelen. Een optie kan zijn volledige waarde verliezen.
 • Cashflow: de inkomende en uitgaande kastroom.
 • Claim en de claimemissie. Een claim geeft bestaande aandeelhouders het recht om met voorrang en tegen inwisseling van oude aandelen relatief goedkoop aandelen te kopen. De claim die hier aan vast zit, kan ook afzonderlijk worden verkocht.
 • Clickfonds: In essentie wordt bij een clickfonds de waarde vast geklikt op een van te voren aangegeven niveau. Daalt de beurs, dan nog blijft de waarde van de koers in het fonds onveranderd. Stijgt de koers verder, dan zal hij later weer op een hoger niveau kunnen worden vast geklikt.
 • Clientremissiers: Dit zijn de personen, die de contacten tussen klant en effecteninstelling verzorgen.
 • Closed-end fonds: Dit is een gesloten fondsen in die zin, dat er geen aandelen of participaties bijkomen of afgaan. Het aantal aandelen ligt vast. Er is alleen de mogelijkheid om aandelen te kopen als er ook beleggers bereid zijn aandelen te verkopen.
 • Commissionair: De tussenpersoon die een effectenorder doorsluist naar de beurs. Vaak gaat dit online, maar er zijn genoeg banken waar u een beroep op tussenpersonen kunt doen.
 • CV: Dit is een commanditaire vennootschap. Dit vehikel wordt gebruikt voor onder meer de scheepvaart als ook onroerend goed en vastgoed.
 • Coupon: Coupons zitten aan obligaties gehecht en geven periodiek recht op een couponrente. Vaak jaarlijks, soms halfjaarlijks.

Beleggende belegger met letter D

 • Dagorder: Een dagorder is een opdracht om te kopen of verkopen. Deze opdracht is slechts één dag geldig. Daarna vervalt hij automatisch.
 • DAX: De XETRA DAX is de belangrijkste aandelenindex van de Duitse Beurs in Frankfurt. De DAX30 is vergelijkbaar met onze AEX.
 • Depositogarantiestelsel: In Nederland is per persoon maximaal 100.000 euro van het spaargeld bij een bank via het depositogarantiestelsel beschermd.
 • Depositorekening: Op een depositorekening kunt u tegen een vaste rente voor langere tijd uw geld plaatsen.
 • Derivaat: Een derivaat is een afgeleid financieel product. Zo kunt u bijvoorbeeld de derivaten opties of Turbo’s kopen in plaats van de onderliggende waarden.
 • Dividend: Dit is de winstuitkering aan aandeelhouders. De uitkering kan in geld zijn of in nieuwe aandelen, het zogenaamde stockdividend.
 • Dow Jones index: dit is momenteel de belangrijkste aandelenindex van de wereld en de belangrijkste graadmeter van de New York Stock Exchange, NYSE.

Beleggen met letter E

 • Euronext: Euronext en NYSE GroupSM hebben zich verenigd in NYSE Euronext. Zo is inmiddels een mondiale beursgroep ontstaan.
 • Ex-dividend: Een aandeel noteert ex dividend, wanneer het te betalen dividend van de koers is afgehaald. De ex dividenddatum gaat vaak ruimschoots vooraf aan het moment, waarop het dividend wordt uitgekeerd.
 • Expiratie: Afhankelijk van de optie en de looptijd expireren de opties op de derde vrijdag van de maand. Weekopties expireren elke vrijdag van een week.

Beleggen met letter F

 • De financiële bijsluiter: Alle ingewikkelde financiële producten moeten een financiële bijsluiter hebben, om u ondermeer inzicht te geven in de risico’s.
 • Fibonacci: Fibonacci is een befaamde wiskundige en koopman uit de dertiende eeuw. Vooral de retracement niveaus van Fibonnaci spelen bij beleggingen een belangrijke rol.
 • Fundamentele analyse: Analyse gebaseerd op het feitelijke bedrijfsnieuws en –rapportages.
 • Futures: Dit zijn opties op allerlei onderliggende waarden, zoals obligaties, valuta’s, edelmetalen en beursindices.

Beleggen met letter G

 • Gouden aandeel: Het gouden aandeel geeft de Staat een doorslaggevende beslissingsbevoegdheid bij belangrijke beslissingen, zoals de overname van een onderneming.
 • Green shoe: Bij een aandelenemissie heeft het uitgiftesyndicaat vaak nog een aantal aandelen achter de hand, die alsnog worden geplaatst, als de uitgifte een succes is. Het kan gaan om 15% van het oorspronkelijk uitgegeven aantal aandelen. Er is een periode van maximaal 30 dagen om deze green shoe optie uit te voeren en zo de koers te ondersteunen een andere naam hiervoor is de overtoewijzingsoptie.

Beleggen met letter H

 • Huisfonds: Dit is het eigen beleggingsfonds van een bank. De meeste grootbanken hebben huisfondsen.

Beleggen met letter I

 • Internetbroker: Dit is een instelling, waar u online kunt beleggen. Er zijn er vele, zoals Lynx en Saxo Bank (Binckbank).
 • Indexbeleggen: Met indexbeleggen volgt u een van te voren gekozen index volledig.
 • Interest: Samengestelde interest is rente op rente. Als u het geld lang genoeg laat staan, neemt het exponentieel toe.
 • Interim-dividend: Dit is een tussentijds uitgekeerde dividend.
 • Islamitisch bankieren: Dit wordt ook wel Halal bankieren genoemd. Kortweg betekent dit geen rente, geen speculatie en geen onethisch beleggen en geldbeheer.

Beleggen met letter L

 • Laatkoers: Dit is de koers, waartegen u bereid bent te verkopen.

Beleggen met letter M

 • Moody’s: Dit is een vermaarde kredietbeoordelaar.

Beginnen met beleggen N

 • Nasdaq: Dit staat voor de National Association of Securities Dealers Automated Quotations. Op deze beurs worden vooral de aandelen van technologische bedrijven verhandeld.
 • Nikkei: De Nikkei225 is de belangrijkste index van aandelen genoteerd aan de Japanse beurs.
 • Nominale waarde: Dit is de waarde, die op een aandeel vermeld staat. In Nederland mag een NV geen aandelen beneden de nominale waarde uitgeven. Verwar dit niet met de koers van een aandeel. Die kan volledig van de nominale waarde afwijken.

Beleggen met letter O

 • Obligaties: Dit zijn verhandelbare schuldbewijzen van de Staat of bedrijven. Aan het einde van de looptijd wordt het nominale bedrag uitgekeerd. Tussentijds is de koers onderhevig aan schommelingen.
 • Open-end fonds: Bij deze fondsen bestaat altijd de mogelijkheid, om tegen een faire koers in of uit te stappen.
 • Optie: Een optie geeft het recht om beursgenoteerde aandelen tegen een bepaalde koers te kopen of te verkopen. Dit recht is overdraagbaar en wordt verhandeld op de optiebeurs.

Beleggen met letter P

 • Pari: Verkopen à pari betekent verkopen tegen de nominale waarde.
 • Preferente aandelen: Deze aandelen, de prefs, hebben voorrang op gewone aandelen bij winstuitkering en faillissement van de vennootschap.
 • Pennystock: Dit zijn aandelen, die nauwelijks meer wat waard zijn op de beurs.

Beleggen met letter R

 • Reversal split: Als een koers te laag wordt, bijvoorbeeld een pennystock, worden aandelen wel gebundeld. Zo worden bijvoorbeeld 100 aandelen van 10 ct vervangen door 1 aandeel van 10 euro.

Beleggen met letter S

 • Semi-open-end fonds: Dat betekent niet volledig open en niet volledig gesloten. Anders gezegd, het fonds is gerechtigd om de in- of verkoop van aandelen tijdelijk te staken.
 • Sharpe-ratio: Dit is een maatstaf uit de klassieke portefeuilletheorie. Het geeft de verhouding weer tussen risico en rendement. Het is bedacht door William F. Sharpe.
 • Slotdividend: Dit is het laatste deel van het jaardividend.
 • Short: U zit short, wanneer u bijvoorbeeld handelt in aandelen, die u niet bezit. Dit kan winstgevend zijn, als u goed zit, bijvoorbeeld wanneer u duur hebt verkocht en relatief goedkoop kunt leveren. Maar het is ook zeer risicovol.
 • Stop-loss: De koers, waartegen u in ieder geval wilt kopen of verkopen. Stel de koers van een aandeel daalt, en u wilt onder de grens van 50 euro verkopen, dan is 50 euro het stop-loss niveau.

Beleggen met letter T

 • Termijndeposito: Een spaarvorm, waarbij u uw geld voor langere tijd vastlegt tegen een vooraf bepaalde rente.
 • Technische analyse: In de technische analyse wordt louter en alleen op basis van het koersverloop getracht het toekomstige koersverloop te schatten. Hiervoor bestaan vele technieken en herkenningspatronen.
 • Trend: De trend is de trendmatige ontwikkeling van een aandeel. Het is geschoond voor dagelijkse schommelingen. Een bekende volkswijsheid luidt The trend is your Friend.
 • Turbo: De Turbo is net zoals een optie of bijvoorbeeld indexbeleggen een afgeleid financieel product. Er bestaan turbo's voor talloze onderliggende waarden. Zowel aandelen, als valuta, grondstoffen, indices of obligaties. U kunt kiezen uit turbo long en turbo short.

Beleggen met letter V

 • Volatiliteit: Dit is de beweeglijkheid van een koers of beurs. Hier zijn meerdere maatstaven voor, ondermeer de VIX.
 • Vix index: De Vix-index wordt ook wel een angstmeter genoemd. [Hoe beweeglijker de beurs hoe hoger de VIX. Een waarde van 20 in normale tijden loopt dan snel op tot boven de 40.

Beleggen met letter W

 • Warrant: Dit is een optie, die wordt uitgegeven door een bedrijf of een financiële instelling.

Beleggen met letter Z

 • Zero bond: Dit zijn obligaties, die geen rentevergoeding geven, maar tegen een koers onder de nominale waarde worden aangeboden. Uitbetaling tegen de nominale waarde en eventuele koerswinsten betekenen voor u bij verkoop winst. Het is een obligatie waar geen coupons aan zitten

Slot beleggen en het bijbehorende jargon

Laat uzelf bij uw beleggingen altijd goed informeren en adviseren.

Lees verder

© 2007 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Gratis beleggen met Flatex onlineGratis beleggen met Flatex onlineGratis beleggen kan, u betaalt geen transactiekosten en geen service fees. Wie bij grootbanken belegt, maar ook bij een…
Vastgoed: CV's of direct beleggen in vastgoedVastgoed: CV's of direct beleggen in vastgoedVoor beleggers is het vaak niet makkelijk een goede vergelijking te maken tussen de verschillende mogelijkheden om te be…
Handelen in pennystocks en goedkope aandelenHandelen in pennystocks en goedkope aandelenEr zijn veel mensen die handelen in goedkope aandelen. Deze aandelen worden ook wel pennystocks genoemd. Ze kunnen snel…
Veilig beleggenVeilig beleggenDe beginnende belegger moet zich behoeden voor een aantal valkuilen op de beurs. Wil je gaan beleggen, dan is het belang…

Beleggen en Fibonacci: daytraderBeleggen en Fibonacci: daytraderSlim beleggen, Forex en daytrayden; de daytrader gebruik de regels van Fibonacci om slim te kunnen handelen. Fibonacci e…
Window dressing: het financiële kwartaal of jaar is voorbijWindow dressing: het financiële kwartaal of jaar is voorbijHet einde van een kwartaal of jaar is financieel gezien een zeer interessant moment op de aandelenbeurzen. Aandelenpakke…
Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 01-05-2021
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Beleggen
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.