De risico's van obligatie-belegging

De risico's van obligatie-belegging Niet elke belegger heeft moed om risico's te lopen. Voor de een is risico een factor die hij liefst 100% wil uitschakelen, de ander is best bereid enig risico te nemen, mits dat calculeerbaar is. Obligaties zijn vastrentende effecten. Als koper heeft u twee rechten: u krijgt uw investering terug en de afgesproken rente daar bovenop. Obligaties beschouwt men over het algemeen weliswaar als een veilige belegging, maar men kan ook serieuze risico's met obligatie-belegging. Die risico’s bij belegging in vastrentende waarden of obligaties zijn divers van aard. We onderscheiden er een 5-tal.

Kredietrisico

De immense problemen met Grieks staatspapier bewijzen het nog maar eens: het kredietrisico is een van de grootste risico's bij belegging in obligaties. De waarde van een obligatie stijgt of daalt met de financiële draagkracht van de uitgevende instelling. Dit risico speelt vooral bij buitenlandse emittenten een grote rol.

Hulp bij het vinden van emittenten met een uitstekende kredietwaardigheid bieden zogenaamde rating-scores. Door middel van een simpele lettercodering wordt de kredietwaardigheid van een betrokken emittent ingeschaald. Ratingbureaus doen onderzoek naar het vermogen van uitgevende instellingen om de betaling van rente en aflossing op uitgegeven obligaties stipt volgens schema en compleet te voldoen.

De twee grootste ratingbureaus die zich bezighouden met de inschaling van waardepapier komen uit de Verenigde Staten: Moody's en Standard & Poor's.

Renterisico

Elke belegger loopt het risico dat de marktrente verandert als zijn portefeuille obligaties bevat. Met een verandering van de marktrente zal ook de koers van zijn obligaties wijzigen. Daalt het renteniveau, dan stijgen de koersen van de obligaties. Een stijgende rente betekent dalende obligatiekoersen. Dit risico is aanwezig bij alle verhandelbare vastrentende waarden, dus bij pandbrieven, staatsobligaties, bedrijfsobligaties en obligaties in vreemde valuta.

De ooit immens populaire rentespaarbrieven van banken en spaarbanken kennen dit risico niet omdat daarbij beursnotering ontbreekt.

Herbeleggingsrisico

Beleggers moeten ook rekening houden met de risico’s van herbelegging. Daarvan spreekt men wanneer de opbrengst van vastrentendewaarden zoals de jaarlijkse rentebetaling van een staatslening, moet worden herbelegd. Die risico´s worden vaak onderschat of volledig over het hoofd gezien. Strikt beschouwd zijn het ook geen risico’s in de ware zin van het woord, maar veeleer gemiste kansen om een hogere rente te krijgen.

Wijzigt de marktrente tussen het moment van aankoop en betaling van de coupon, dan kan de opbrengst, voorzover eveneens bedoeld voor belegging, ofwel tegen een lagere danwel tegen een hogere rente worden belegd. Hetzelfde geldt bij afloop van de looptijd. Ook dan heeft de belegger een herbeleggingsrisico of een herbeleggingskans.

Valutarisico

Aan valutarisico zijn uitsluitend waardepapieren onderworpen waarvan de rente en/of aflossing in een andere valuta betaalbaar wordt gesteld. Daalt bijvoorbeeld de vreemde valuta erg ten opzichte van de euro, dan kan dat aanzienlijke financiële verliezen met zich meebrengen.

Kiest u bijvoorbeeld voor aankoop van een schuldbewijs van een Amerikaans bedrijf tegen een dollarkoers van 1,30 euro, en noteert de Dollar op de vervaldag slechts € 1,15 dan moet u een belangrijk valutaverlies incasseren. Anderzijds kan het echter ook tot valutawinst leiden als bijvoorbeeld de Dollar op het einde van de looptijd wordt verhandeld op € 1,55.

Inflatierisico

Bij stijgende inflatie vermindert de koopkracht van uw geld na uitbetaling van rente of bij de terugbetaling van het kapitaal. Voor een deel wordt dit verlies aan koopkracht gecompenseerd door de behaalde rente-opbrengsten, zodat sommige beleggingen zich tot een soort “nul-investering” ontwikkelen. Hoe lager de inflatie, hoe winstgevender uw obligatiebelegging. Een hoge rente is dus zinloos als uw rendement door een hoge inflatie dermate wordt uitgehold, dat aan het eind voor u slechts een kleine reële rente resteert.
© 2011 - 2024 Serkozy, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Aan staatsleningen kleven risico’sIn het verleden werden staatsleningen gezien als veilige investeringen. Inmiddels weten wij dat er ook risico’s kleven a…
Selectie van een obligatieSelectie van een obligatieHet risico bij obligaties bestaat met name uit renterisico: de belegger moet bij zijn te volgen strategie bepalen of hij…
Obligatiebelegging: koersvorming en risico'sObligatiebelegging: koersvorming en risico'sWanneer u aan obligaties denkt, associeert u dat waarschijnlijk met termen als "veilig" of "betrouwbaar". Kortom, ze zij…
Obligaties, leningen op lange termijnObligaties, leningen op lange termijnObligaties je hoort de term vaak, maar wat is nu eigenlijk een obligatie? Een obligatie is een schuldbrief welke wordt u…
Fundamentele analyse – kasstroomFundamentele analyse – kasstroomIn dit artikel zal het fenomeen kasstroom aan de orde komen. Inzicht in de kasstromen zegt je als belegger of en hoe een…
Serkozy (1.241 artikelen)
Laatste update: 21-06-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Beleggen
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.