Warrants als belegging

Warrants als belegging Warrant = recht (uitoefenrecht of conversierecht) om gedurende de looptijd een bepaald aantal aandelen, obligaties of vreemde valuta´s te kopen of verkopen tegen een vooraf vastgestelde prijs (de uitoefenprijs of excercise price). Er bestaan ook warrants zonder fysieke levering, maar uitbetaling van voordelig koersverschil (cash settlement).

Soorten warrants

Er bestaan twee soorten warrants:
 1. klassieke warrant: uitgegeven door uitgevende instelling.
 2. covered warrant: uitgegeven door een bank op andere dan haar eigen aandelen of obligaties.

Ad.1. Dit is in feite een calloptie op nieuw uit te geven aandelen die is uitgeschreven door de uitgevende instelling. Ze worden verhandeld op Euronext Amsterdam Stock Market en niet op Euronext.liffe Amsterdam Derivative Markets, zoals opties. Sinds medio jaren 80 worden er ook klassieke warrants uitgegeven die niet zijn gekoppeld aan een aandelen- of obligatie-emissie. Deze warrant heeft ook veel overeenkomsten met de converteerbare obligaties: het is eigenlijk het los verhandelbare conversierecht van de convertible.
Overeenkomsten tussen convertible en klassieke warrant:
 • beide zijn officieel genoteerd aan de Euronext Amsterdam Stock Market
 • de eigenaar van deze papieren kan nieuwe aandelen van de onderneming verkrijgen
 • de onderneming wil in de toekomst nieuw aandelenkapitaal aantrekken
Verschillen:
 • de belegger moet bij conversie van de warrant geld bijbetalen om in bezit te komen van de aandelen.
 • De onderneming ontvangt door de bijbetaling bij conversie van de warrant extra vermogen, vreemd vermogen wordt omgezet in eigen vermogen.

Ad.2. De warrants op Euronext.liffe Amsterdam Derivative Markets heten ´special products´. De warrants op Euronext Amsterdam Stock Markets heten call- of put-warrants. De belegger is geïnteresseerd in prijsschommelingen i.p.v. de onderliggende waarden, uitoefenen zou omslachtig zijn. Warrants geven een soort schaduw-positie in één fonds of één pakket aandelen (een aandelenindex).
Afwikkeling van warrants geschiedt door Clearnet Amsterdam Branche Derivatives Operations.

Overeenkomsten met opties

Algemene overeenkomsten van beide vormen met opties:
 • uitoefenrecht
 • prijsvorming
Verschillen:
 • standaardisatie: opties zijn standaardcontracten, warrants maatwerk.
 • in te nemen posities: opties worden gekocht of geschreven, warrant alleen gekocht.
 • openstaand aantal contracten: aantal opties kan voortdurend naar vraag en aanbod worden aangepast. Warrants worden éénmalig door de uitgevende instantie bepaald.
 • Stelplicht: bied- en laatprijs is voor warrants niet verplicht.
 • plaats van verhandeling: opties alleen op optiebeurs, warrants op optie- of effectenbeurs.
Bij uitoefening van een klassieke warrant treedt verwatering op, omdat er nieuwe aandelen bijkomen. Een optie daarentegen geeft het recht op kopen/verkopen van een bestaand aandeel.

Prijsvorming

Prijsvorming: komt sterk overeen met die van opties. Grote verschil van klassieke warrants: verwatering als gevolg van bijkomen nieuwe aandelen. Om het uitoefenrecht van warranthouders hiertegen te beschermen, wordt veelal een anti-verwateringsclausule opgenomen in de voorwaarde van de warrantemissie.

Speciale vormen

De Escape: uitgifteprijs bedroeg NLG. 4.853,50 = 10 keer de stand van de AEX op dat moment. De houder ontving na precies 5 jaar de AEX keer 10, met de uitgifteprijs als minimum. De Escape kon tussentijds worden uitgeoefend, de houder ontving dan niet 10 keer de AEX, maar een uitgegeven spread warrants (1 call spread warrant en 1 put spread warrant).
De Falcon: geven het recht gedurende een bepaalde periode een tegen een van tevoren vastgestelde prijs reeds genoteerde aandelen te kopen. In feite dus een langlopende optie.

Waarom worden warrants uitgegeven?

De klassieke warrant: toekomstige uitbreiding aandelenkapitaal, net als bij convertibles een omweg om tot vergroting van Eigen Vermogen (betaald door belegger) te komen, een uitgestelde aandelenemissie dus. De warrant zijn ook een attractie bij een aandelen- of obligatieemissie: kans van slagen wordt groter, terwijl de stukken op gunstigere voorwaarden kunnen worden geplaatst, lagere coupon of hogere emissieprijs. Voordeel voor uitgevende instelling: direct beschikking over geld, zonder rente- of dividenduitkering. Voordeel voor belegger: geringer liquiditeitsbeslag. Voor de belegging met geleend geld ontstaat dan een besparing op de te betalen rente.
De covered warrant: om geld te verdienen. Het verschil tussen de ontvangen premie en de kosten die de bank maakt om de risico´s af te dekken is de marge.
© 2007 - 2024 Senger, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Beleggen in opties en warrantsBeleggen in opties en warrantsWat houdt beleggen in opties (put optie of call optie) en beleggen in warrants (gedekte warrant of ongedekt) in? Wat zij…
Beleggingsvormen toegelichtBeleggingsvormen toegelichtBeleggen is risico lopen. Er zijn verschillende beleggingsvormen die een groot of klein risico met zich meebrengen. Bij…
Beleggen in warrants en certificatenBeleggen in warrants en certificatenDe voordelen van warrants en certificaten zijn legio. Warrants en certificaten zijn genoteerd op de beurs, worden verhan…
Converteerbare obligaties (convertibles)Converteerbare obligaties (convertibles)Convertibles zijn obligaties met daaraan toegevoegd een optie-element OF obligaties met een langlopende call-optie of ca…

Verzekeringsproducten met effectenVerzekeringsproducten met effectenVerzekeringen zijn te verdelen in sociale verzekeringen (verplicht gesteld voor totale bevolking of bepaalde groepen) en…
Beleggen - oplichting door boiler roomBeleggen - oplichting door boiler roomMet enige regelmaat zijn er boiler rooms actief in Nederland. Boiler rooms zijn frauduleuze organisaties, scams die met…
Senger (41 artikelen)
Gepubliceerd: 17-05-2007
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Beleggen
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.