Tips om succesvol te beleggen

Tips om succesvol te beleggen Zo eenvoudig als de titel doet vermoeden is het dat natuurlijk niet. Het is onmogelijk om een aantal voorwaarden te produceren die garant zouden staan voor een succesvol beleggingsbeleid. Wel is het mogelijk om een aantal factoren aan te geven die minimaal vereist zijn om ervoor te zorgen dat beleggingen van particulieren niet uitlopen op een teleurstelling.

Kennis van zaken

Zo is voor een particuliere belegger in eerste instantie van belang dat hij kennis heeft van de theoretische achtergronden van de beleggingsinstrumenten die hij wenst te gebruiken.
In de tweede plaats is tijd van wezenlijk belang voor het welslagen van de transactie van particuliere beleggers. Met tijd wordt hier bedoeld: de tijd die de belegger besteedt aan het volgen en analyseren van beursgegevens. Het is uiteraard niet voor niets dat institutionele( grote) beleggers veel geld investeren in researchafdelingen t.b.v. hun beleggingen.
In de derde plaats is het voor een belegger belangrijk dat hij zich verzekert van voldoende en kwalitatief goede informatie. Deze informatie kunnen we onderverdelen in een aantal categorieën.

Algemeen economische informatie

Deze algemeen economische informatie is van belang voor de belegger om zich een algemeen beeld te kunnen schetsen van de economische situatie in binnen- en buitenland om zodoende een inschatting te kunnen maken van de invloed van bepaalde factoren op zijn beleggingen. Deze informatie kan de belegger verkrijgen via diverse media, zoals kranten, tijdschriften, radio, televisie en internet.

Bedrijfsgerichte informatie

Bedrijfsinformatie is voor een belegger noodzakelijk om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen van een bepaald bedrijf. Op grond van bedrijfsinformatie die de belegger zich verschaft heeft m.b.t. verschillende bedrijven die werkzaam zijn in dezelfde bedrijfstak, kan een belegger zijn mening vormen omtrent de gang van zaken binnen een bepaalde sector van de gekozen industrie. Deze informatie kan de belegger verkrijgen via de door bedrijven geproduceerde jaarverslagen en eventuele tussentijdse publicaties (persberichten).

Koersinformatie

Koersinformatie kan worden onderverdeeld in twee verschillende soorten, namelijk:

Historische koersinformatie
De historische koersinformatie heeft een belegger nodig bij zijn analyses van het koersverloop van een bepaald aandeel of index. Meestal wordt deze historische koersinformatie verwerkt in grafieken, ook wel ‘charts’ genoemd, aan de hand waarvan men het toekomstige koersverloop tracht te voorspellen. De historische koersdata kan een belegger verkrijgen via de krant of downloaden via het internet. Deze historische koersinformatie kan tegen een vergoeding worden opgevraagd uit de daarvoor gespecialiseerde databanken.

Real-time koersinformatie
Real-time koersinformatie is alleen te verkrijgen via uw computer en heeft de belegger nodig om gedurende de handel op een dag de beurs te kunnen volgen zodoende in staat te zijn om op de veranderingen in koersniveau te reageren.Risico's

Ook is het bij beleggen belangrijk om rekening te houden met het nemen van risico's die bij beleggen horen. Enkele van de belangrijkste risico's waarmee de belegger te maken krijgt zijn de volgende:

Renterisico

Het risico van de rentefluctuaties treedt met name op bij beleggingen in vastrentende waarden zoals: obligaties, spaarrekeningen, deposito's, spaarbiljetten, etc. In mindere mate eveneens bij aandelen, opties, valuta's en edelmetalen.
Bij een fluctuatie in de rente zullen de koersen van ter beurze genoteerde obligaties dusdanig veranderen dat de effectieve rente gelijk zal zijn aan de nieuwe rente. Bij een rentestijging daalt de koers van obligaties, bij een rentedaling stijgt de koers. Bij andere vastrentende waarden profiteert de belegger niet van een eventuele hogere rentevergoeding over de in zijn bezit zijnde waarden.
Wanneer de belegger besluit om bij een verhoging van de rente opnieuw een deposito opent, profiteert hij over dit nieuw belegde geld uiteraard wel van de nieuwe, verhoogde rentetarieven.

Koersrisico

Dit risico van koersfluctuatie loopt de belegger voornamelijk bij ter beurze genoteerde effecten en verhandelbare opties. De fluctuaties in koersen worden door enorm veel verschillende factoren beïnvloed. Denk bijvoorbeeld aan binnen- en buitenlandse economische ontwikkelingen, politieke factoren of de emotionele gesteldheid van de beleggers.

Solvabiliteit

Nauw verbonden aan het koersrisico is het solvabiliteitsrisico. De solvabiliteit van een onderneming is de mate waarin deze onderneming in staat is om aan haar verplichtingen op langere termijn te voldoen. Wanneer een onderneming faalt in deze verplichtingen bestaat het risico dat obligatie- en aandeelhouders ernstig kan duperen. De obligatiehouders vanwege het feit de de onderneming niet meer in staat is om rente en aflossing op deze obligatie te betalen; de aandeelhouders omdat de koers van
de aandelen sterk zal dalen als gevolg van de problemen in de onderneming.

Valutarisico

Het valutarisico treedt op wanneer men zich met zijn beleggingen op buitenlandse beurzen gaat oriënteren of de in Nederlandse bedrijven die veel zaken doen in het buitenland. Naast het risico van fluctuaties in de koersen van aandelen loopt men daarbij ook nog op het risico van een daling van de muntsoort waarin de belegging heeft plaatsgevonden, t.o.v. de euro.
Om dit risico te vermijden is het evident om enkel te beleggen in Europese aandelen en obligaties.
© 2014 - 2024 Wonderw0man, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Beleggen: ObligatiesBeleggen: ObligatiesObligaties, een veel voorkomend woord in de beleggingswereld. Maar wat is een obligatie eigenlijk, en wat kan je met een…
Beleggen met risicospreidingBeleggen met risicospreidingVoor veel beleggers is het interessant om voor een beleggingsfonds te kiezen, omdat er zo een betere risicospreiding ger…
Geldzaken: beleggen voor dummiesGeldzaken: beleggen voor dummiesBeleggen kan op verschillende manieren; via obligaties, aandelen en opties. In dit artikel leg ik alle drie de onderdele…
Spaarders zijn beleggers gewordenSpaarders zijn beleggers gewordenBeleggen, sparen, beleggen in obligaties, wat wordt het dit jaar? Veel spaarders zijn volledig of gedeeltelijk in aandel…

Tips voor een juiste beleggingsmentaliteitTips voor een juiste beleggingsmentaliteitIs het verstandiger om veel risico nemen of kun je beter behoudend afwachten tijdens het beleggen? Om zo min mogelijk ri…
Sparen loont altijd? De alternatievenSparen loont altijd? De alternatievenWat zijn de alternatieven voor een spaarrekening? Sparen loont altijd en is zinvol, zelfs bij een lagere spaarrente. Er…
Wonderw0man (10 artikelen)
Gepubliceerd: 17-07-2014
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Beleggen
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.