Trading tips voor internet belegging: Persoonlijkheid

Trading tips voor internet belegging: Persoonlijkheid Beginnende beleggers (traders) en jongeren die beleggen kunnen vaak trading tips gebruiken voor het beleggen op internet. Dit artikel beschrijft welke rol angst, discipline, hebzucht, kennis en ervaring, type A en type B persoonlijkheden, zelfvertrouwen, controle en de 'comfort zone' spelen in de dynamische wereld van het internet beleggen. Neem deze trading tips mee in een belegging en wordt succesvol belegger. Indeling van dit artikel met trading tips voor beginnende/jongere internet beleggers

Trading tips voor internet beleggen, Persoonlijkheid: welke eigenschappen heeft een succesvolle belegger

Een winnende belegger kent vele eigenschappen en vaardigheden. Zo kent hij de interne processen van een bedrijf, de fundamenten en de heeft hij de vaardigheid om trends te doorzien en te voorspellen.

Discipline als trading tip tijdens belegging

Internet beleggen is een complexe bezigheid: je dient op veel zaken tegelijk te letten. De aan- en verkoop van aandelen/opties kan in rap tempo voorbij vliegen en een zekere alertheid is dus vereist. Discipline is ook een must voor internet beleggers. Het vasthouden aan van tevoren opgestelde strategieën en systemen is van zeer groot belang voor het verdienen van geld met beleggen.

Angst en internet beleggen

Wanneer aandeelwaardes zakken en in de rode cijfers gaan knipperen kunnen veel beleggers in (lichte) paniek raken. Zonder enige ervaring kunnen deze zelfde beleggers meteen eieren voor hun geld kiezen en zo snel mogelijk alles verkopen om verder verlies te voorkomen, einde belegging. Door zulk impulsief zal je waarschijnlijk wat verliezen voorkomen, winst zul je er echter niet mee behalen.

Het is belangrijk om goed door te hebben wat angst precies is: een lichamelijke en mentale reactie op iets wat we waarnemen als gevaar. In het bovenstaande voorbeeld is dat een bedreiging van het doel van het winst maken.
Door meer bewust te zijn van deze opkomende gedachten en lichamelijke sensaties kunnen internet beleggers en jongeren die beleggen meer rationele beslissingen maken. Bekijk ook het artikel De psychologie van het beleggen: Omgaan met verlies, voor tips die hier goed bij aansluiten.
Zie ook mijn artikel over 5 relax tips om nu te ontspannen!

Hebzucht bij een belegging, optimaal internet beleggen?

'Pigs get slaughtered', zo luidt een oud gezegde in de beleggingswereld. Wie er mee bedoeld worden zijn de internet beleggers die te lang vasthouden aan stijgende aandelen. Deze beleggers kunnen het slachtoffer worden van een zogenaamde 'whipsaw': een plotselinge verandering van koers waardoor ze de behaalde winst snel dreigen te verliezen. Hier geldt ook dat een groter bewustzijn en alertheid op hebzucht kan helpen bij het rationeler omgaan met de aan- en verkoop van aandelen/posities. Een reeële en persoonlijke strategie werkt hier ook aan mee.

Belegging met kennis over de sector en traject van aandelenkoersen

Informatie over het bedrijf of de markt waarin je belegt is van zeer groot belang. Stel dat je veel belegt in telecommunicatie. Het is wijs om dan zoveel mogelijk in te lezen en op de hoogte te blijven van deze sector en hoe de aandelenkoersen verliepen tot nu toe, zo krijg je een goed beeld van wat er speelt en wat je mogelijk kan verwachten bij het internet beleggen. Doe dus de nodige research en blijf up-to-date!

Onderzoeksgegevens en handige trading tips over persoonlijkheid en beleggen

In een wetenschappelijke proefstudie werd onderzoek gedaan naar de volgende zes persoonlijkheidseigenschappen:

 • 'Locus of control'/ beheersingsoriëntatie - de mate waarin iemand oorzaken van wat hem of haar overkomt bij anderen (externe locus) of zichzelf (interne locus) zoekt.
 • 'Maximizing tendency' / maximaliseringsdrang (neiging tot) - de mate waarin mensen optimale uitkomsten nastreven voor de keuzes die ze maken. Dit gaat verder dan uitkomsten die aan de verwachtingen voldoen of zelfs (licht) overstijgen.
 • 'Regret susceptibility' / vatbaarheid voor spijt - de neiging om terug te kijken op uitkomsten of beslissingen en te blijven piekeren over negatieve elemeneten daarvan, spijtgevoelens houden.
 • 'Self-monitoring' / zelfcontrole -en bewustzijn - het bijhouden en controleren van eigen gedachten, gevoelens en gedragingen.
 • 'Sensation seeking' / sensatie zoekend gedrag - de mate van het opzoeken van veel verschillende en stimulerende ervaringen.
 • 'Type A behavior' / gedrag - een vorm van persoonlijkheid die kenmerkt is door het gedreven zijn voor prestaties en competitiegevoel.

Er werd een belegd met echt geld en de deelnemers aan het onderzoek konden echt geld verdienen. Er werd gekeken naar correlaties tussen bovenstaande eigenschappen en prestaties bij het beleggen. 'Locus of control' en 'Maximizing tendency' leken niet echt een relatie te hebben met prestaties.

Met de andere eigenschappen werden 3 persoonlijkheidstypes gemaakt:

 1. Relaxed (Type B persoonlijkheid) - Beleggers met deze stijl hadden een afkeer voor risico en spijt, hielden niet van 'sensation seeking' en lieten minder prestatie- en competitiedrang zien.
 2. Controlled Risk Takers - Beleggers in deze categorie hadden een hoog niveau van zelf-monitoring en 'sensation seeking'
 3. Achievement driven - Deze stijl werd gekenmerkt door een hoge mate van type-A gedrag, risicovol, agressief en gedreven voor prestaties.

Van alle groepen presteerde de laatste het slechtst. De beleggers in met die stijl waren ongeduldig en te competitief. Grote verschillen tussen de eerste twee groepen waren klein en niet significant. Het toepassen van het beste van beide zou kunnen leiden tot een succesvolle beleggerspersoonlijkheid. Een combinatie van zelf-monitoring, zelfcontrole en beleggen zonder angst of spijt kan dus een effectieve combinatie zijn voor een belegging.

Een relaxte houding tegenover prestaties is effectiever dan een te gedreven instelling. Hier spelen echter individuele kenmerken een grote rol: het is dus verstandig om er achter te komen in welke situaties je het beste presteert. Een beleggersdagboek bijhouden waarin je je gedachten, emoties en prestaties noteert kan helpen om hier inzicht in te krijgen, een soort zelf-monitoring dus. Bekijk daarvoor ook mijn artikel over het omgaan met verlies (link staat onder dit artikel), hierin staat meer informatie over het bijhouden van een prestatielog of beleggersdagboek.

Onderzoek over verschillende persoonlijkheden van traders

Een ander onderzoek kwam op de volgende vier typen persoonlijkheid van beleggers:

NaamKenmerken
Risk-intolerant traderLage tolerantie van risico. Middelmatige hoeveelheid vertrouwen in beslissingen en gevoel van controle. Handelen onregelmatig. Vroegen voornamelijk advies van de financiële adviseur. Handelden voornamelijk in 'blue-chip' aandelen: grote namen bij de grote markten (AEX / Dow Jones) en beleggingsfondsen. Motivatie om een aandeel te kopen was vaak het groeipotentieel of mening van vrienden. Verkoop hing meestal af van slecht management, winsten verzilveren of er was geld nodig.
Confident traderHoge mate van vertrouwen en gevoel van controle. 97% van deze groep was ouder dan 30 jaar. Hadden over het algemeen de grootste portefuilles (50% een van groter dan $100000). Handelden voornamelijk in technologie en small cap (kleinere bedrijven) aandelen. Reden voor aankoop was voornamelijk groeipotentieel en dat van verkoop was tegenvallende prestaties. Het zelfvertrouwen van een relatie hebben met de mate van opzoeken van nieuws en financiële informatie: deze groep deed dat veruit het meeste.
Loss-averse young tradersDe groep die zich verliezen het meeste aantrok. Tevens de groep die het meest risicovol belegde. Door het gebruik van kleinere portefeuilles en risicovoller beleggen konden ze zich minder verlies veroorloven en raakten hier emotioneler bij betrokken. De leeftijd zat tussen de 20-40 jaar en ze deden veruit de meeste transacties (rond de 15) per jaar. Ook deze groep handelde voornamelijk in technologie en small-caps. Hier was groeipotentieel ook belangrijkste reden voor aankoop, en tegenvallende resultaten dat van verkoop. Vrienden werden minder gevraagd naar nieuwe mogelijkheden
Conservatige long-term investorsGekenmerkt door weinig vertrouwen en een laag gevoel van controle. Kozen voornamelijk voor beleggen in beleggingsfondsen. 11% investeerde in risicovollere small-cap aandelen. Deze beleggers kochten aandelen op aanraden van een financieel adviseur of door groeipotentieel, redenen voor verkoop waren tegenvallende prestaties en het willen herinvesteren. Persoonlijk contact met de financieel adviseur was zeer belangrijk, beleggen ging ook voornamelijk offline. De groep bestond voor 65% uit vrouwen.

Vertrouwen en controle in belegging

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het controleren van de aandelenkoersen en het nieuws kan bijdragen aan een groter vertrouwen en groter gevoel van controle. Zelfvertrouwen kan stijgen wanneer je vaker ziet dat je strategie blijkt te kloppen, dat een aandelenkoers in waarde stijgt bijvoorbeeld. Vertrouwen en controle is dus zeer belangrijk voor een belegging.
Het gevoel van controle kan vergroot worden door grotere betrokkenheid en inzicht omdat de beginnende of jongere belegger misschien meer het idee krijgt verantwoordelijk te zijn voor dat specifieke aandeel. Een meer alerte houding kan voorkomen dat een dalend aandeel te laat wordt verkocht. Hier zou je ook een stop-loss strategie voor kunnen gebruiken: bekijk daarvoor ook het artikel over geld management (link onder dit artikel).

Aantal transacties van een risicovolle internet belegger

Uit bovenstaand onderzoek bleek dat de meest risicovolle beleggers 16-25 transacties per jaar deden. Beleggers die veel minder risicovol waren deden echter méér transacties: zo'n 25 per jaar. Een logische verklaring hiervoor zou het verschil in geld management kunnen zijn, namelijk dat minder beleggers die minder risicovol internet beleggen met kleinere bedragen investeren.

Zoeken naar de balans voor beginnende traders en jongeren die beleggen

Extreme persoonlijkheden zijn niet gunstig voor langdurig winstgevend internet beleggen. Voor impulsieve, agressieve en ongeduldige beleggers is het verstandig om meer aan zelfcontrole te doen. Dit geldt ook voor te angstige, afwachtende beleggers zodat ze realistischer en positiever leren denken en meer risico durven te nemen. Echter, voor elke markt zijn andere strategieën weer van toepassing. De aandelenkoersen veranderen constant. Een flexibele instelling en het gebruiken van zelf-monitoring is dus gevraagd.

Trading tip: erken en stap zonodig uit de 'Comfort Zone' tijdens een internet belegging

Iedereen heeft een comfort zone, een set van gedragingen waarbij iemand zich op zijn gemak voelt, ver van angst en pijn. Echter, dit hoeven geen optimale, gezonde en gunstige gedragingen te zijn, het dus voorkomen dat we weinig leren en zelfontplooiing veroorzaken wanneer we alleen vanuit onze comfort zone acteren.
Wanneer we uit deze zone stappen zijn we meer geneigd om fouten te maken, echter dit gebeurd bij elke trader en van je fouten/verliezen kan je leren! In het geval van een té afwachtende, angstige en geduldige beleggersstijl kunnen winsten uitblijven. Wanneer deze belegger een wat agressievere stijl hanteert kunnen opeens meer positieve ervaringen voorbij komen.

Trading tip: ervaring bij het internet beleggen

Het moge duidelijk zijn dat deze psychologische tips en veranderingen niet zomaar aangeleerd of aangemeten zijn. Vaak kunnen beginnende beleggers en jongeren die beleggen nog veel trading tips leren en hun persoonlijkheid verbeteren voor het internet beleggen. Het is van belang veel ervaring op te doen om uit je (mogelijk beperkende) comfort zone te stappen. Dit is een taai proces aangezien je ongemakkelijke en onbekende situaties zal meemaken. Toch groei je als internet belegger door dit te ondergaan en zul je mentaal sterker gaan beleggen. Wanneer het niet lukt om deze mogelijke aanpassingen te doen stoppen jongeren die beleggen of beginnende beleggers (met bovengenoemde persoonlijkheden die aanpassingen kunnen gebruiken) vaak, of verliezen totdat ze geen beleggingskapitaal meer hebben.

Samenvatting van trading tips voor beginnende internet beleggers en jongeren

Het doen van een belegging en internet beleggen is een menselijke en psychologische aangelegenheid. Veel traders kunnen en dienen trading tips en strategieën aan te leren om veel te verdienen met internetbeleggen. Het is niet voor iedereen weggelegd, zelfs niet altijd voor de beleggers die het meeste gemotiveerd zijn. Persoonlijkheid is iets om aan te werken, op die manier kunnen beleggers een optimale balans vinden tussen hun oorspronkelijke persoonlijkheid en de dynamische wereld van het beleggen.

Lees verder

© 2012 - 2024 Hvdv, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Beleggen in vastgoed: risico's en rendementBeleggen in vastgoed: risico's en rendementOnroerend goed heeft vaak nogal een saai imago. Niet veel beleggers hebben dan ook - behalve dan eventueel hun eigen hui…
Tips Startende/ Beginnende BeleggerBen jij een beginnende belegger en vraag je je af wat de dingen zijn die een startende belegger moet weten en moet doen?…
Index: beleggen in indexfondsenIndex: beleggen in indexfondsenHet beleggen in indexfondsen wint aan populariteit. Er zijn steeds meer beleggers die voor deze manier van beleggen kiez…

Vijf gouden tips voor financiële transactiesVijf gouden tips voor financiële transactiesWie zich door banken en verzekeringsmaatschappijen voortdurend de gebruikelijke provisiegerelateerde producten laat aanp…
Bronnen en referenties
 • http://www.psychologieenbeleggen.nl/2008/05/het-verband-tussen-persoonlijkheid-en-prestaties-bij-beleggen/
 • http://www.psychologieenbeleggen.nl/category/know-thyself/
 • http://www.investopedia.com/articles/trading/02/110502.asp#axzz21G8iuFPm
 • http://www.investopedia.com/terms/w/whipsaw.asp#axzz21G8iuFPm
 • http://traderfeed.blogspot.nl/2007/01/personality-of-trader-how-it-affects.html
 • http://www.babypips.com/school/each-trader-is-unique.html
 • http://www.investopedia.com/articles/pf/09/your-trading-personality-type.asp#axzz21G8iuFPm
 • http://www.encyclo.nl/begrip/Locus%20of%20control
 • Wood, R., & Zaichkowsky, J.L. (2004). Attitudes and trading behavior of stock market investors: a segmentation approach. The Journal of Behavioral Finance, 5(3), 170-179.
 • http://www.beursduivel.be/encyclopedie/term/Blue+chip
 • http://www.investopedia.com/terms/s/small-cap.asp#axzz21G8iuFPm
 • http://www.telegraaf.nl/overgeld/beleggen/9188260/__Cursus_fondsbeleggen__deel_8__small-_of_largecaps___.html
Hvdv (19 artikelen)
Laatste update: 24-02-2013
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Beleggen
Bronnen en referenties: 12
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.