Schuiven met aftrekposten en verdeling

Schuiven met aftrekposten en verdeling Fiscale partners kunnen onderling schuiven met aftrekposten en inkomsten bij de belastingaangifte inkomstenbelasting over 2020 en 2021. Hoe de aftrekposten tussen fiscale partners verdelen? Benut het belastingvoordeel van fiscaal partnerschap door uw aftrek slim te verdelen. Met de aftrekposten bij de aangifte inkomstenbelasting worden ook fouten gemaakt en de belastingaanslag klopt dan niet. Tot voor kort was u vaak te laat om nog te kunnen corrigeren, maar nu kan het weer.

Belastingen - let op de verdeling van aftrekposten tussen partners

In Nederland worden partners qua belastingheffing zo veel mogelijk individueel behandeld. Dat betekent dat u in beginsel zelf belasting betaalt over uw eigen inkomen en zelf gebruik kunt maken van uw aftrekposten. Maar let u toch ook op de inkomsten en aftrekposten die een gemeenschappelijk karakter hebben. Die posten mag u als fiscale partners namelijk bij uw belastingaangifte onderling verdelen en wel zo dat het belastingvoordeel voor u maximaal is.

Wanneer bent u fiscaal partner voor de belastingaangifte inkomstenbelasting?

Fiscaal partner bent u volgens de Belastingdienst, als u bent getrouwd of als u uw partnerschap bij de burgerlijke stand hebt laten registreren. U bent ook fiscaal partner als u ongehuwd samenwoont en aan de volgende drie voorwaarden voldoet:
 • U voert in een kalenderjaar meer dan zes maanden onafgebroken een gezamenlijke huishouding.
 • U staat beiden gedurende die periode bij de gemeente ingeschreven op hetzelfde adres.
 • U bent beiden 18 jaar of ouder. Als u als ouder en kind samenwoont, dan moet u beiden bij de aanvang van het kalenderjaar minimaal 27 jaar zijn.

Gemeenschappelijke inkomsten en uitgaven fiscale partners verdelen, de verdeling van wat?

U mag de volgende inkomsten en aftrekposten verdelen met uw fiscale partner:
 • Het saldo van het eigen woning forfait en de aftrekposten eigen woning;
 • Het inkomen uit aanmerkelijk belang in box 2;
 • Bezittingen en schulden voor de grondslag in box 3, waarover tot 1,5 procent vermogensrendementsheffing moet betaald boven de vrijstelling;
 • De persoonsgebonden aftrek en de restant persoonsgebonden aftrek van vorige jaren;
 • Betaalde alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen;
 • Kosten voor een rijksmonument;
 • Fiscaal aftrekbare giften;
 • De specifieke zorgkosten;
 • De uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten;
 • Studiekosten of andere kosten voor scholing.

Schuiven met aftrekposten, de verdeling van aftrekposten tussen fiscale partners

Bovengenoemde posten kunnen partners vrij onderling verdelen, zolang het totaal aan posten optelt tot 100%. De verdeling wordt door de partners aangegeven bij hun belastingaangifte. Maar soms gaat het wel eens fout. De verdeling had voordeliger gedaan kunnen worden of de verdeelde aftrekposten tellen niet op tot 100%. In dat geval kon tot voor kort de onderlinge verdeling alleen worden gewijzigd tot het moment dat de aanslag van minimaal één van de partners vastlag. Daarna niet meer. Er was geen wijziging in de verdeling meer mogelijk. Beroep of bezwaar hadden dus geen zin.

Uw belastingaanslag

Vanaf augustus 2007 is het besluit CPP2007/583M in werking getreden. Dit besluit leidt er toe, dat ook als beide aanslagen onherroepelijk vast staan, op verzoek van beide partners alsnog een andere verdeling van aftrekposten kan worden gemaakt. Dat is niet onbelangrijk want het besluit gaat met terugwerkende kracht terug naar januari 2005. Belastinggeld laten liggen, is zonde. Overigens is dit daarna met het besluit CPP2007/2793M weer beperkt tot de gevallen waarbij voor tenminste één partner de belastingaanslag nog niet onherroepelijk is. Kom dus in actie voordat alles onherroepelijk is.

Sparen en fiscaal partnerschap

Partners mogen het heffingsvrije vermogen, dat wil zeggen dat deel in box 3 waarover u geen vermogensrendementsheffing betaalt, aan elkaar overdragen. Dan geldt voor de ene partner een bedrag van € 60.000 euro aan heffingsvrij vermogen in 2018 (€60.720 in 2019 en €61.692 in 2020) en voor de andere partner nul euro. Geen probleem, want dan heeft u ook het gezamenlijk spaargeld als één persoon op.

1. Rekenvoorbeeld spaargeld en voordeel fiscaal partnerschap

Stel u hebt in 2019 een bedrag van 7.000 euro aan spaargeld, ruim lager dan de vermogensvrijstelling van 30.360 euro per persoon. Stel uw partner heeft een vermogen van 55.000 euro, dus 24.640 euro meer dan de vrijstelling. Als de vrijstellingen worden overgedragen is de gezamenlijke vrijstelling 60.720 euro, zodat bij een gezamenlijke opgave vermogensbelasting moet worden betaald over 62.000 euro minus 60.720 euro = 1.280 euro. Dat is een stuk lager dan dezelfde belasting over 24.640 euro van uw partner, als u niet kiest voor de overdracht van het fiscaal heffingsvrije vermogen.

2. Rekenvoorbeeld aftrek hypotheekrente en voordeel fiscaal partnerschap

Zie het volgende rekenvoorbeeld bij de aftrek van de hypotheekrente (2022):

Belastbaar inkomen Belastingtarief inkomstenbelasting Aftrek kosten eigen woning Teruggave belasting
Meest verdienende partner 70.000 euro 49,5%€ 6.0002.970 euro
Minst verdienende partner15.000 euro37,07% € 6.000 2.224 euro
Verschil 746 euro

Conclusie: Voordeel bij doorschuiven naar de meest verdienende bedraagt € 746.

Aanslag grens inkomstenbelasting in 2021 en 2022

De aanslag grens inkomstenbelasting bedraagt in 2021 en 2022 bedraagt de aanslaggrens 49 euro. Verwar dit niet met de teruggaaf drempel, want die bedraagt 16 euro. Wilt u meer weten over de tips voor uw aangifte inkomstenbelasting 2022, dan zijn de tips betreffende belastingaangifte 2022 en belasting ontwijken over 2021 uitstekend bruikbaar.

Verdeling aftrekposten belastingaangifte 2021 en 2022

De aftrekposten voor de belastingaangifte zijn weinig veranderd. Het komt vaak aan op de details, waarbij aan zorgkosten steeds minder fiscaal aftrekbaar is:

Eigen huis en hypotheekrenteaftrek

Een grote post is en blijft voor velen de aftrek voor het eigen huis. Denk dan aan:
 • De hypotheekrente, inclusief de rente op een lening voor verbouwing, onderhoud en renovatie.
 • De vooruitbetaalde hypotheekrente voor 2021 en 2022. U mag maximaal 6 maanden vooruit betalen, niet elke bank werkt helaas mee.
 • De betaalde boeterente.
 • Kosten erfpacht.
 • Kosten aankoop huis.

Aftrek alimentatie partner en kind

Alimentatie behoort ook tot de grotere aftrekposten. De alimentatie aan uw ex partner is namelijk aftrekbaar van de belasting. De ex partner betaalt over de ontvangen alimentatie inkomstenbelasting. De kinderalimentatie is niet fiscaal aftrekbaar.

Aftrek van giften

Een gift is een bedrag om niet dat u schenkt aan een ANBI instelling. Verwar dit niet met een schenking aan uw kind. Een schenking is niet fiscaal aftrekbaar. Een eenmalige gift heeft ook een drempel. Deze bedraagt € 1% van uw inkomen en moet om aftrekbaar te zijn minimaal € 60 per jaar bedragen. Jaarlijkse (periodieke) giften bieden nog meer aftrekmogelijkheden.

Aftrek specifieke zorgkosten en ziektekosten

De zorgkosten die aftrekbaar zijn als ze niet door de verzekeraar worden vergoed, zijn:
 • Ziektekosten van uw gezin, uzelf, uw partner en andere personen die tot het huishouden behoren
 • Voorgeschreven medicijnen en geneesmiddelen.
 • Sommige dieetkosten.
 • De kosten van inhuur van gezinshulp.
 • Extra kosten voor wassen en kopen van kleding en beddengoed.
 • De reiskosten voor een ziekenbezoek.
 • Bepaalde hulpmiddelen.
 • Aanpassingen aan de woning.

Niet alles is dus aftrekbaar. Bovendien moet u rekening houden met een drempel per persoon die afhankelijk is van het inkomen. Stel u hebt een bedrag X aan zorgkosten die u wilt aftrekken, dan kunt u aftrekken het bedrag X minus de drempel die bij uw inkomen hoort.

Studiekosten fiscale aftrekpost

Als u een studie of opleiding volgt voor uw loopbaan of om uw positie op de arbeidsmarkt te verbeteren, kunt u de studiekosten minus de drempel van 250 euro (2020 en 2021) aftrekken van de belasting. Wanneer u ook studiefinanciering ontvangt gelden hiervoor speciale regels.

Slot

Voor de belastingaangifte zijn de regels voor het Fiscaal partnerschap 2021 en 2022 belangrijk. Die regels maken het mogelijk om ook over de jaren 2021 en 2022 de aftrekposten tussen u beiden slim te verdelen zodat u meer van de belasting terug krijgt en minder hoeft te betalen. Maak van deze mogelijkheden gebruik.
© 2007 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wanneer fiscaal partnerschapWanneer fiscaal partnerschapHet fiscaal partnerschap 2023 en 2024 is voor uw huishoudboekje van groot belang. Het fiscaal partnerschap heeft bijvoor…
Aftrekposten ZZPAftrekposten ZZPZZP'ers moeten belastingaangifte van hun inkomen doen. Ze kunnen in aanmerking komen voor verschillende aftrekposten, zo…
Belastingaangifte, checklist en documenten BelastingdienstBelastingaangifte, checklist en documenten BelastingdienstWelke documenten en papieren hebt u of uw fiscale partner zeker nodig voor uw belastingaangifte 2023 en 2024? Let op de…
Belastingaangifte 2021: belasting ontwijken over 2020Belastingaangifte 2021: belasting ontwijken over 2020Door in 2021 uw belastingaangifte slim in te vullen, kunt u als particulier veel belasting ontwijken over 2020. Let op d…

Invoeren kleding, cd's en souvenirs vanuit het buitenlandInvoeren kleding, cd's en souvenirs vanuit het buitenlandIn het buitenland kan kleding een stuk goedkoper zijn, net als bijvoorbeeld zonnebrillen, tassen en horloges. Maar je ma…
Sparen bij de Belastingdienst in 2020 en 2021Sparen bij de Belastingdienst in 2020 en 2021Sparen bij de Belastingdienst met heffingsrente als rente is ook in 2020 en 2021 eenvoudig. Leuker kunnen we het niet ma…
Reacties

Fred, 21-10-2020
Ik heb dit jaar door de boeterente van het oversluiten van de hypotheek meer aan aftrekkosten dan dat ik inkomstenbelasting moet betalen.
Is er een mogelijkheid om de aftrekkosten deels naar volgens jaar te verschuiven.
Bij voorbaatdank voor uw reactie. Reactie infoteur, 23-10-2020
Beste Fred,
Hypotheekrenteaftrek is geen persoonsgebonden aftrek. Als het restant dat u niet kunt verzilveren niet op uw belastingaanslag staat, schuift het ook niet door. Bij een persoonsgebonden aftrek is er wel de mogelijkheid om door te schuiven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dick Start, 13-01-2020
Goedemiddag,
Ik heb volgende vragen:

- Ik dacht iets gelezen te hebben dat ouderen onder bepaalde voorwaarden recht hebben op een hogere vrijstelling in Box-3.
Klopt dat of is dit misschien veranderd?

- Bij aankoop van een eigen woning na meer dan 3(?) jaar na de verkoop van de vorige woning schijnt het wel of niet hiervoor aanwenden van de bij de verkoop gerealiseerde overwaarde niet meer het recht op hypotheekrente-aftrek te beperken. Geldt die termijn van 3(?) jaar ook als je reeds 5 jaar geleden de hypotheek volledig hebt afgelost?
En zoja: Geldt dat dan ongeacht of je de hypotheek (die op NUL staat) nog niet bij de notaris hebt laten uitschrijven? Reactie infoteur, 14-01-2020
Goedemiddag Dick Start,
1. De hogere vrijstelling voor ouderen, de ouderentoeslag, heeft inderdaad bestaan, maar die maatregel is komen te vervallen.
2. De overwaarde wordt inderdaad niet meer meegenomen bij de bijleenregeling als er 3 jaar tussen verkoop en nieuwe aankoop zit. Een afgeloste woning betekent daarbij waarschijnlijk een hogere overwaarde. De woning moet dus wel eerst verkocht zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vincent, 25-10-2019
Goedemorgen,

Bij verdeling van aftrekposten in de aangifte van mij en mijn vrouw heb ik netjes geschoven met aftrekposten zodat zij niets zou hoeven te betalen en ik zo min mogelijk. Bij de definitieve aanslag moet mijn vrouw toch de drempelwaarde van 45 euro betalen. Mag dit zomaar en kan ik hier nog iets aan veranderen? Reactie infoteur, 26-10-2019
Goedemorgen Vincent,
De drempelwaarde van 46 euro is de aanslaggrens inkomstenbelasting (2018). U kunt bezwaar maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jos van der Linden, 24-03-2019
Goede dag,
zijn hoge kosten voor opnieuw sluiten van hypotheek aftrekbaar over meerdere jaren? Reactie infoteur, 25-03-2019
Beste Jos van der Linden,
Hoge kosten voor het oversluiten van een hypotheek zijn aftrekbaar in het jaar dat u de kosten maakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karel, 28-10-2018
Stel dat je als fiscale partners 60.000,00 heffingsvrij spaargeld hebt. Wat gebeurt er dan wanneer jijzelf of je partner komt te overlijden? Want op dat moment zit 1 van de 2 dus met 30.000,00 teveel op zijn of haar spaarrekening. Reactie infoteur, 30-10-2018
Beste Karel,
In het jaar van overlijden van een partner zal de vrijstelling blijven bestaan (die geldt immers vanaf 1 januari van het jaar), daarna wordt de vrijstelling gehalveerd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 11-01-2018
Goedenavond,

Aangezien ikzelf geen inkomen heb en dus in een eigen aangifte geen aftrekposten kan opvoeren, heb ik mijn giften in de aangifte van mijn echtgenoot opgenomen. Dat levert ook meer belastingvoordeel op. Echter, zijn giftentotaal zit onder de drempel (1% van het drempelinkomen), die van mij daarboven. Toch zorgen zijn giften wel voor een aanzienlijk hogere belastingteruggave, dan met mijn giften alleen. Komt dat verschil hem of mij toe? Zonder giften (de mijne) moet hij bijbetalen.
Alvast bedankt voor je reactie.
Mvgr. Reactie infoteur, 13-01-2018
Beste anoniem,
Voor de fiscus maakt het niet uit, die kijkt naar het totaal bedrag. Onderling moeten jullie bepalen hoe jullie het voordeel verdelen. Denkbaar is bijvoorbeeld dat elk de helft van de teruggave krijgt, omdat er individueel kennelijk geen tot weinig voordeel is, maar bij een slimme verdeling wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ruud, 22-04-2017
Ik heb al een definitieve aanslag van de belastingaangifte 2015, nu tijdens het invullen van 2016 kom ik erachter dat ik bij de voorgaande aangiftes iets niet goed gedaan heb met de verdeling.

Weet iemand of ik dat alsnog kan wijzigen bij de belastingdienst via een bezwaarschrift of opnieuw invullen en opsturen van een nieuwe aangifte, gaat toch om serieuze bedragen.
Dom niet goed opgelet.

Mvgr Ruud Reactie infoteur, 25-04-2017
Beste Ruud,
Ook als uw belastingaanslag definitief is, kunt u de Belastingdienst nog schriftelijk vragen om een correctie aan te brengen in uw belastingaanslag (aanpassing ambtshalve). Motiveer uw verzoek wel duidelijk:

http://financieel.infonu.nl/belasting/32141-belastingdienst-herstel-zo-fout-in-je-belastingaangifte.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 18-05-2016
Ik ben de zelfde persoon die gereageerd heeft op 17-05-2016

Ik ben er inmiddels uit. Er werd mij gewezen op de TZT regeling tegemoetkoming specifieke zorgkosten. In ons geval ging het alleen om zorgkosten, hoe te verdelen. Uiteindelijk maakt het niet uit omdat het geregeld wordt via TZT zodat mijn ouders niet benadeeld worden. Regeling gaat automatisch in werking als je aangifte hebt gedaan. Meer hierover staat op de belastingsite. Met vriendelijk groet Reactie infoteur, 19-05-2016
Beste Anoniem,
Bij een lager inkomen is dit inderdaad correct:

http://financieel.infonu.nl/belasting/12701-belastingdienst-de-verzilveringsregeling-tsz-regeling.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 17-05-2016
L.S.,
Ik zit met de zelfde problematiek als hier onder beschreven. Mijn vader is in augustus 2015 overleden 81 jaar oud. Via het F- Formulier en P-formulier doe ik aangifte. Ik heb alleen als aftrekpost ziekte kosten. Als tip kreeg ik mee van iemand om in te loggen bij de belasting voor mijn moeder 76 jaar oud en de gegevens in te vullen maar niet te versturen. Zodat ik weet wat we terug krijgen. Het andere advies is om de gegevens van mijn moeder te verwijderen en daar de gegevens van mijn vader in te zetten om zo te kijken wat we terug krijgen van mijn vader. Ik heb een aantal ingevuld en ook verschillende verdeling gemaakt met de aftrekposten. Ik weet alleen niet hoe betrouwbaar dit is. Ten slotte is mijn vader in augustus overleden. Kunt u mij vertellen hoe betrouwbaar dit is? Met vriendelijke groet Reactie infoteur, 18-05-2016
Beste Anoniem,
Als het dezelfde periode betreft en dezelfde gegevens, geeft dit een goede indicatie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tineke, 06-04-2016
Beste Zeemeeuw, dank voor uw reactie. Ik zal de aftrekposten alleen bij mijn aangifte melden.
Het is trouwens echt niet mogelijk om digitaal aangifte te doen voor mijzelf, omdat gekozen is voor het hele jaar fiscaal partnerschap… Dat staat ook op de site van de belastingdienst bij overlijden, onder "let op".Ik had daarvoor ook al de belastingtelefoon voor nabestaanden geraadpleegd. Kreeg een F- en P formulier toegestuurd. Het wordt dus echt puzzelen om goed te kunnen schuiven met aftrekposten, als nabestaande partner, helaas.zonder duidelijke toelichting.
met vriendelijke groet. Reactie infoteur, 07-04-2016
Beste Tineke,
Dat wordt inderdaad puzzelen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tineke, 05-04-2016
Ik loop tegen hetzelfde probleem op als Frank, 29-3-2016. Mijn man overleed in december. Heb gekozen voor fiscaal partnerschap voor heel 2015. Digitaal aangifte doen is dan helaas voor beiden niet mogelijk! Ik moet zowel F- als P aangifte op papier doen.

Aftrekposten, zoals specifieke zorgkosten moet ik op beide formulieren voor mij en mijn partner invullen, drempelinkomen berekenen over inkomen van beiden. Maar nergens op de papieren formulieren en/of de toelichting kan ik vinden hoe de verdeling aangegeven kan worden… Voor mij is het voordelig als de aftrek bij mij plaats vindt, maar hoe geef ik dat aan!

Weet u ook of ik bij de vragen die ik met nee beantwoord (ga verder met vraag x) de "nee" moet onderstrepen of omcirkelen? Of kan ik gewoon verder gaan naar volgende vragen? Hoop dat u oplossing weet. Bij voorbaat mijn dank. Reactie infoteur, 07-04-2016
Beste Tineke,
Door de aftrek volledig bij u in te vullen. Omcirkelen is duidelijker, een x kan ook worden gezien als niet van toepassing. Overigens zou u volgens de belastingdienst voor uzelf in sommige gevallen wel digitaal aangifte kunnen doen (niet voor de overledene).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frank, 29-03-2016
Ik regel de aangifte voor mijn schoonmoeder. Haar echtgenoot is in 2015 overladen. Zowel voor haarzelf als haar overladen man moet er aangifte worden gedaan (resp. P- en F-biljet). Allebei moet dat op papier. Er zijn specifieke persoonsgebonden aftrekposten (extra zorgkosten i.v.m. ziekte), die ik zo gunstig mogelijk wil verdelen. In het digitale programma kun je zien hoe je het moet verschuiven om het zo gunstig mogelijk te verleden, maar die optie heb jij bij een papieren biljet niet. Weet u wat ik moet doen? Reactie infoteur, 29-03-2016
Beste Frank,
Voor de overledene moet de belastingaangifte inderdaad op papier (F-formulier), maar voor uw schoonmoeder zou het ook digitaal moeten kunnen. Lukt dat niet, dan zul u zelf met wat proberen de beste verdeling moeten vinden (helaas).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jose, 27-03-2016
Ik woon samen met mijn partner en ben fiscaal partner. We hebben de keuze om samen aangifte te doen of afzonderlijk. Wij hebben gekozen voor afzonderlijk. We hebben geen eigen woning. Ik ben in loondienst, mijn partner is gepensioneerd en ontvangt pensioen, AOW en inkomsten uit een lijfrenterekening. In de aangifte moeten we ons beider inkomen, spaargeld en giften opgeven.
We kunnen schuiven met de verdeling van spaargeld en giften. Het meest gunstig is als we allebei de giften aftrekken en het spaargeld bij de partner. Het verbaasd ons dat we allebei de giften mogen aftrekken. Doen wij iets niet goed? Reactie infoteur, 27-03-2016
Beste Jose,
De giften mogen worden afgetrokken door wie de giften heeft gedaan of bij de partner, niet tweemaal. Bij afzonderlijk belastingaangifte doen wordt kennelijk deze match niet gemaakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ron, 17-03-2016
Beste Zeemeeuw,

ik heb het allemaal toch maar weer in 1 aangifte gezet omdat het inderdaad wat omslachtig wordt en ik niet weet of de belastingdienst hier wel aan mee wil werken inderdaad. Mijn vrouw en ik krijgen een voorlopige teruggave van de belasting. Het volledige bedrag van de teruggave staat altijd bij mij ingevuld. Mag ik hier mee schuiven, dus bijvoorbeeld een gedeelte bij mij en een gedeelte bij mijn vrouw net zolang dat ik er voor zorg dat mijn vrouw 45 euro moet betalen en dat dat kwijtgescholden wordt?
Alvast dank. Reactie infoteur, 17-03-2016
Beste Ron,
De voorlopige teruggaaf correspondeert met een bepaalde verdeling van aftrekposten. Een andere verdeling zou een andere voorlopige teruggaaf kunnen betekenen. Dat betekent dat u deze teruggaaf niet willekeurig kunt herverdelen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Patrick, 16-03-2016
Ik heb een aantal jaren van mijn vrouw en ik samen aangifte gedaan. We hebben ook een eigen huis. Ik heb tijdens het invullen van de aangifte van 2015 weer samen gedaan. Bij het verdelen kwam ik erachter dat ik in verhouding met afgelopen jaar 700 euro minder terug kreeg. De werk en woning box1, het totale bedrag was in vergelijk met vorig jaar maar een verschil van 55 euro's… Hoe kan het dat dit zo'n groot verschil is?
Nu ben ik apart aan het proberen maar stuit eigenlijk op een vraag…
Ik heb bij mezelf de gegevens van hypotheek bij (hypotheek/schulden) ingevuld en voorlopige aanslag ink.belasting/premie volksverz. (hypotheekrente) bij aanvullende vragen ingevuld… aangezien deze ook op mijn naam staan vermeld. Als ik nu de aangifte van mijn vrouw invul staan daar ook de hypotheek gegevens ingevuld. Moet ik hier nu ook weer dat van de ontvangen hypotheekrente invullen? Als ik dat wel doe moet ik flink kapitaal terug betalen, indien niet dan krijg ik ongeveer terug (beide aparte opgeteld) wat ik normaal ook ieder jaar terug krijg. Graag een beetje hulp… alvast bedankt! Reactie infoteur, 17-03-2016
Beste Patrick,
Wat betreft de hypotheekrenteaftrek maakt het apart of gezamenlijk invullen niet uit. U hebt de meeste aftrek als u het saldo van hypotheekrente en huurwaardeforfait neerzet bij de partner met het hoogste inkomen. Als u in het hoogste belastingtarief zit, is de aftrek wel 1% lager dan in 2014 (deels door lagere aftrektarief, deels door een hogere huurwaardeforfait). Hiermee is een verschil van 700 euro niet verklaard.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ron, 15-03-2016
Normaal gesproken doen ik en mij vrouw altijd aangifte in 1 programma, maar van een collega heb ik vernomen dat hij en zijn vrouw altijd apart aangifte doen omdat je dan beter kan schuiven met de bedragen (hij gaf aan dat het handig is als je uitkomt op een betaling van 45 euro, omdat dit dan kwijtgescholden wordt). Nu wil ik de proef op de som nemen en eens kijken of het inderdaad gunstiger is om 2 aparte aangiftes te doen in plaats van 1. Hoe zit het nu met bijvoorbeeld de hypotheekschuld en rente. Ik neem aan dat het gunstiger is als ik deze (meest verdienende) aftrek. Moet ik bij mijn vrouw dan hypotheekschuld 0 en rente 0 invullen of moet ik dat allemaal verwijderen. Bovendien ontvangen wij een voorlopige teruggave. Moet ik die volledig bij mij opgeven of bij mijn vrouw? Alvast bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 15-03-2016
Beste Ron,
Als jullie tot nu toe gezamenlijke belastingaangifte deden met een gezamenlijke voorlopige teruggave, wordt het wel erg lastig om dat plotseling apart te gaan doen. Ik vraag me af of de Belastingdienst hier wel aan mee wil werken. Alles moet dan namelijk omgerekend worden naar wie wat betaald heeft en wie waar recht op heeft als jullie eerder wel apart aangifte zouden hebben gedaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 05-10-2015
Wij hebben dit jaar over 2013 nieuwe gewijzigde aangiftes ingediend. De aanslagen waren toen al onherroepelijk. Bij nader inzien bleek dat we door beter te schuiven met de aftrekposten meer geld terug hadden kunnen krijgen. Op basis van het besluit wat u in bovenstaand artikel noemt (CPP2007/583M) zou dat weer kunnen. De belastingdienst weigert echter hieraan mee te werken omdat volgens hun dit besluit niet meer van toepassing. Dit besluit is vervangen door besluit CPP2007/2793M en is daarom niet meer van kracht. Gaarne uw reactie Reactie infoteur, 05-10-2015
Beste Peter,
Het besluit CPP2007/2793M beperkt een correctie van de verdeling en toerekening van aftrekposten inderdaad tot de situaties waarin niet beide belastingaanslagen onherroepelijk zijn. CPP2007/2793M vervangt op dit punt CPP2007/583M.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mirjam, 16-09-2015
Ben bezig met echtscheidingsconvenant van mijn dochter.
Ze willen beide het liefst de alimentatie afkopen. Als de scheiding er door is willen ze dit jaar nog fiscale partners blijven.
Als haar ex de alimentatie opvoert als betaalde alimentatie en zij als ontvangen alimentatie kunnen ze dit dan als ze beide in dezelfde loonbelasting groep terechtkomen zo doorschuiven dat haar ex niets terugkrijgt en zij niets hoeft te betalen (behoudens de zwv premie)? Reactie infoteur, 16-09-2015
Beste Mirjam,
Bij een gezamenlijke belastingaangifte vallen beide bedragen zo u wilt tegen elkaar weg.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

George, 10-08-2015
Mijn partner en ik hebben samen inkomstenbelasting teruggave terug gekregen. Hoe zit het met de verdeling van de teruggave? Mijn partner had in 2012 geen inkomsten van van loon maar wel een Hypotheek op haar naam. Ik ben toentertijd bij haar ingetrokken maar betaal haar huur. Belastingaangifte fiscale partner toegepast. omdat zij anders geen belastingteruggave kan krijgen. Beiden hebben wij apart een bedrag terug gekregen. Krijgt ieder zijn eigen deel of wordt het bedrag op 1 rekening gestort? Nu beweerd mijn partner dat ik de helft van wat ik terug krijg door 2 moet delen. Hoe zit het dan met teruggave ouderschapsverlof? ik verdien ongeveer €2000 per jaar minder omdat ik ouderschapsverlof opneem op basis van 36 uur. Reactie infoteur, 10-08-2015
Beste George,
Als jullie niet getrouwd zijn, geldt niet automatisch een verdeling van 50%-50%, maar een verdeling zoals jullie afspreken.De teruggave wordt op de bij de belastingdienst bekende rekening gestort. De ouderschapsverlofkorting kijkt naar uw terugval in bruto inkomen niet naar een verandering in de aftrekposten:

http://financieel.infonu.nl/geld/112554-ouderschapsverlofkorting-2014-of-2015-afgeschaft.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 13-04-2015
Bij de aangifte van 2013 heb ik samen met mijn partner per ongeluk een foutieve verdeling gebruikt van box 3 vermogen wat resulteert in een aanslag die 800 euro in ons nadeel is. Het viel mij op dat de 2013 aanlag hoger was dan die van 2012 en 2014, vandaar dit ik zelf dit gecontroleerd heb. Alle aftrekposten voor 2013 zijn allen correct ingevuld. De definitieve aanslagen zijn al lang gekomen dus ik kan enkel een verzoek indienen voor ambtshalve vermindering. Dit heb ik gedaan door een gecorrigeerde aangifte (verdeling aangepast) op te sturen, maar de belastinginspecteur accepteert dit niet omdat het enkel een nieuwe verdeling van box 3 vermogen betreft.

Is dit juist, als ik het artikel lees en CPP2007/583M lees dan zie ik niet direct dat het enkel aftrekposten moet betreffen? Reactie infoteur, 14-04-2015
Beste Jan,
Het overdragen van een vrijstelling in box 3 is geen aftrekpost, maar u kunt de Belastingdienst wel om een correctie vragen omdat u uw belastingaangifte naar uw mening verkeerd hebt ingevuld. Zoals u aangeeft hoeft de Belastingdienst uw verzoek niet in te willigen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willem, 25-03-2015
Heeft het zin om een klein stukje van het vermogen boven de gezamenlijke vrijstelling aan te geven bij de niet verdienende partner om zodoende onder de aanslaggrens van 45 euro te blijven en dus iets minder belasting te betalen. Ik kom overal situaties op het internet tegen waar sprake is van een minstverdienende partner maar niet van een niet verdienende partner. Wij zijn elkaars fiscale partners. Reactie infoteur, 25-03-2015
Beste Willem,
Tot de minstverdienende partner behoort ook een niet verdienende partner. Schuiven met vermogen zoals u aangeeft, is toegestaan en kan voordelig zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ronald, 22-03-2015
Mijn partner en ik hebben beide apart aangifte gedaan voor 2014.
Bij het punt verdelen kunnen we bij beide aangifte een verdeling maken voor BOX1 eigen woning en BOX 3 sparen en beleggen.
De beide te verdelen bedragen zijn in beide aangifte gelijk aan elkaar.
Wij hebben per aangifte de verdeling zo gemaakt dat we een maximale teruggave krijgen.
Ik ben hoofdverdiener. Bij mijn aangifte hebben we de volledige aftrek voor eigen woning onder mijn noemer gezet en de volledige aftrek voor sparen en beleggen bij mijn partner.
Bij de aangifte van mijn partner hebben we de volledige aftrek voor eigen woning onder haar noemer gezet en de volledige aftrek voor sparen en beleggen onder mijn noemer.
Op de ontvangstbevestiging wordt aangegeven wat de persoon die de aangifte doet terug krijgt en wat de fiscale partner terug krijgt. Echter het totale bedrag van deze verdeling is bij de ene aangifte hoger als bij de andere aangifte. Het totale bedrag is namelijk bij mijn aangifte (hoofdverdiener) 1/3 hoger als bij de aangifte van mijn partner. En dus ook 1/3 hoger dan het totale bedrag wat we nu gezamenlijk terug krijgen. Kunt u hier mogelijk een verklaring voor geven? hebben we hier fout aangedaan om apart aangifte te doen, of hadden we er beter aangedaan om een gezamenlijke aangifte te doen? Reactie infoteur, 23-03-2015
Beste Ronald,
Er is geen aftrek voor sparen en beleggen, wel is er een vrijstelling die kan worden overgedragen. De aftrek eigen woning (saldo hypotheekrente en forfait) zet u het beste zo veel mogelijk bij de persoon die het hoogste belasting tarief heeft, en de vrijstelling voor sparen en beleggen die u zelf niet nodig hebt, zet u neer bij uw partner (of andersom).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ronald, 22-03-2015
Mijn partner en ik hebben beide apart aangifte gedaan voor 2014.
Bij het punt verdelen kunnen we bij beide aangifte een verdeling maken voor BOX1 eigen woning en BOX 3 sparen en beleggen.
De beide te verdelen bedragen zijn in beide aangifte gelijk aan elkaar.
Wij hebben per aangifte de verdeling zo gemaakt dat we een maximale teruggave hebben.
Echter wat ons verbaast is
Totaal Uw deel Deel fiscale partner
Box 1: werk en woning
Aftrek eigen woning € 2.501 € 2.501 € 0
Box 3: sparen en beleggen
Grondslag voordeel uit
sparen en beleggen
€ 15.835 € 0 € 15.835
Totaal
Totaal terug te krijgen U krijgt terug Uw fiscale partner krijgt
terug
Totaal inkomstenbelasting
en premie
volksverzekeringen
€ 3.039 € 1.125 € 1.914 Reactie infoteur, 23-03-2015
Beste Ronald,
De teruggave van 1.125 euro is grosso modo te plaatsen (bij belastingtarief van 52%), de 1.914 euro niet. Daar is of iets misgegaan (dubbele aftrek bijvoorbeeld) of eerder een voorlopige aanslag inkomstenbelasting betaald, vermoed ik.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nico, 22-03-2015
Op het aangifte biljet 2014 staat bij 12 t dat de verdeling tussen fiscale partners voor de inkomsten uit eigen woning en de aftrekposten eigen woning afzonderlijk opgegeven kan worden. Tot 2013 was dit gesaldeerd. Kan ik nu de inkomsten (eigenwoning forfait) volledig aan mijn fiscale partner toedelen en de kosten (aftrekbare hypotheekrente) volledig aan mijzelf? Of kan dat alleen gesaldeerd? Reactie infoteur, 23-03-2015
Beste Nico,
U houdt bij de inkomsten eigen woning en de aftrekposten dezelfde verdeling aan. In feite werkt u dan bij elk met een saldo. Niet toegestaan is het om het inkomen 100% bij de ene partner te zetten en de aftrek 100% bij de ander.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Klaas, 11-06-2014
Mijn partner en ik hebben een groot verschil in inkomen. We wonen samen (huurhuis) en hebben een notarieel samenlevingscontract. Is het mogelijk als fiscale partners om het inkomen (loon) deels te verschuiven van de ene naar de andere partner waarbij de minst verdienende partner de lagere belastingschijven vult met het inkomen van de partner die het meest verdient? Reactie infoteur, 12-06-2014
Beste Klaas,
Het inkomen mag u niet in uw belastingaangifte inkomstenbelasting verdelen, wel de aftrekposten en eventuele vrijstellingen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 01-05-2014
Mijn schoonzus en zwager waren in 2011 fiscale partners en hebben elk apart aangifte inkomstenbelasting gedaan over 2011. Mijn schoonzus wil in box 3 alleen haar vermogen opgeven. Haar vermogen was in 2011 aanzienlijk lager dan het vermogen van mijn zwager. De belastingdienst gaat niet hiermee akkoord en gaat uit van het gezamenlijke vermogen waarbij 50% van de gezamenlijke rendementsgrondslag wordt toegewezen aan mijn schoonzus. Dit lijkt mij onlogisch omdat de belasting gebaseerd wordt op het rendement van het vermogen. Het rendement op het kleine vermogen van schoonzus was aanzienlijk lager dan het rendement op het veel grotere vermogen van zwager. In dit geval wordt schoonzus dus belast op het rendement dat is genoten door zwager. Wat kan hieraan worden gedaan? Reactie infoteur, 01-05-2014
Beste Rob,
Als ik u goed begrijp wordt uw schoonzus voor een deel van het vermogen van haar man aangeslagen en dat wil ze niet. In dat geval moet ze binnen zes weken bezwaar maken bij de belastingdienst. Overigens hoeft het niet onjuist te zijn als ze in gemeenschap van goederen zijn getrouwd (ieder de helft), maar blijft toch raar als ze dit niet zelf zo heeft opgegeven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pieter-Jan, 15-04-2014
In 2013 ben ik als zelfstandige (in een BV) begonnen. De resultaten waren niet meer dan kostendekkend, waardoor ik na goedkeuring van de belastingdienst mijn inkomen in box 1 op nihil mocht stellen (gebruikelijk loon dga). In 2013 heb ik echter wel kosten voor de eigen woning gehad welke ik met spaargeld heb voldaan. Mijn fiscaal partner heeft een minimaal inkomen. In voorgaande jaren en vanaf 2014 heb ik wel box 1 inkomen uit dienstverband. Kan ik de belastingdienst verzoeken om een deel van de aftrek eigen woning in 2012/2011/2014 te laten vallen, omdat mijn box 1 inkomen in die jaren wel toereikend is/was? Reactie infoteur, 16-04-2014
Beste Pieter-Jan,
De hypotheeklasten waren niet zakelijk maar privé en maken geen deel uit van de kosten van de bv. Daarom is verrekening zakelijk niet mogelijk. De hypotheeklasten zijn ook geen persoonsgebonden uitgaven, waardoor ook langs die weg verrekening met een volgend jaar niet mogelijk is:

http://financieel.infonu.nl/belasting/65842-persoonsgebonden-aftrek-inkomstenbelasting-verrekenen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

George, 02-04-2014
Hi,

Ik heb in 2013 een schrijven van de belastingdienst ontvangen dat mijn teruggaaf over 2011 te veel was. Ik heb niet op tijd gereageerd en daardoor heeft de belastingdienst mijn bezwaar niet ontvankelijk verklaard en de aanslag onherroepelijk verklaard en willen ze alles gaan terugvorderen. Het hele probleem zit in de verdeling aangezien mijn partner in 2011 met zwangerschapsverlof was. Ik ben het er niet mee eens, hoe verder? beroep? een advocaat inschakelen? Reactie infoteur, 03-04-2014
Hi George,
Als u niet binnen zes weken bezwaar hebt aangetekend, is de aanslag definitief geworden. Er resteert als mogelijkheid dat u de belastingdienst om coulance vraagt en vraagt om een ambtelijke beoordeling van uw belastingaangifte (hoeft de belastingdienst niet te doen) omdat u het helemaal vergeten was. U kunt naar de belastingrechter maar die kan uw bezwaar niet ontvankelijk verklaren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daal, 15-02-2014
Hallo,
Kan de volgende situatie bestaan:
Fiscaal partner A doet zelf aangifte, trekt belasting inzake eigen woning af en verdeelt zo dat het vermogen in box 3 bij partner B terechtkomt. Hierdoor krijgt partner A belasting terug.
Fiscaal partner B doet ook zelf aangifte, trekt belasting inzake eigen woning af en verdeelt zo dat het vermogen in box 3 bij partner A terechtkomt. Hierdoor krijgt partner B ook belasting terug.
Kortom, beide partners doen afzonderlijk aangifte en verdelen zo dat het vermogen in box drie bij de ander komt.
Ik hoor graag van u. Reactie infoteur, 15-02-2014
Hallo Daal,
Dat kan wel, maar is niet correct. De belastingdienst zal een deel van de teruggave terugvorderen, de vraag is alleen bij wie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jip, 30-12-2013
Ik heb een schrijven gehad van de Belastingdienst, dat ik meer dan 100% in aftrek heb gebracht in de rubriek: eigen woning.
Voorgaande jaren deed ik gezamenlijk aangifte met mijn man, sinds 2010 deed ik dit ieder afzonderlijk, omdat ik meer belasting terug kreeg. Ik heb nu een fout gemaakt, blijkt uit dit schrijven en de belasting maakt nu zelf de verdeling 50%/50%, over een bedrag van 2771,00 euro. Mijn man is fulltimer en ik ben parttimer. Is dit een gunstige verdeling voor ons? Of een gunstige verdeling voor de Belastingdienst? Want dat is belangrijk om te weten. Ik mag nog een andere verdeling doorgeven.
Ik krijg nu het gevoel dat het toch beter is, om gezamenlijk aangifte te doen en niet meer afzonderlijk om achteraf geen belasting extra te hoeven betalen. Reactie infoteur, 30-12-2013
Beste Jip,
De belastingdienst gaat gemakshalve van 50%-50% uit (ieder de helft), maar dat hoeft niet de beste oplossing te zijn. Als u gezamenlijk belastingaangifte doet, levert een aftrek het meeste op bij wie èn het hoogste inkomen heeft èn in een hogere belastingschijf zit. Dat zou u even moeten bekijken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ruben, 24-11-2013
Ik neem sinds 2011 ouderschapsverlof op (dit loopt door tot 2014), en om recht te hebben op de ouderschapsverlofkorting (in mijn geval ca. 800 euro per jaar) moet de terugval in loon t.o.v peiljaar 2010 groter zijn dan deze 800 euro. Voor de jaren 2011, 2012 en 2013 is dit inderdaad het geval als ik naar het brutoloon kijk. Ik kwam er echter onlangs achter dat ik naar het belastbaar inkomen moeten kijken i.p.v. het brutoloon en door een ongunstige verdeling van de aftrekposten is mijn belastbaar inkomen in 2012 1200 euro hoger dan in 2010. Hierdoor zou ik in 2012 geen recht hebben op ouderschapsverlofkorting. Mijn vrouw en ik hebben in juni 2013 de definitieve aanslag gekregen voor 2012. Is het mogelijk om de verdeling over 2012 nog te wijzigen? En zoja: hoe pakken wij dit aan?
Indien dit niet mogelijk is, maken we dan kans wanneer we de belastingdienst verzoeken om, voor de bepaling van het recht op ouderschapsverlofkorting, naar het brutoloon te kijken i.p.v. naar het belastbaar inkomen? Reactie infoteur, 20-06-2020
Beste Ruben,
Het gaat inderdaad om een terugval in uw belastbare inkomen. U kunt een brief schrijven naar de belastingdienst en daarin aangeven dat u destijds per ongeluk de gemeenschappelijke lasten verkeerd onderling hebt verdeeld en vragen om een bijstelling. Geef daarbij aan hoe u de aftrekposten wel verdeeld wilt hebben:

https://financieel.infonu.nl/belasting/89403-ouderschapsverlof-2020-en-2021-is-onbetaald.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Beb, 02-04-2012
Ik zie nu pas dat mijn verzamelinkomen op de voorlopige aanslag van 2011 en 2012 veel te laag is. Andere jaren (bv 2009 en 2010) staat dit wel goed en er is nauwelijks iets veranderd aan het gezamenlijk inkomen afgelopen jaren. Ook de maandelijkse teruggave is al die jaren, tot en met nu, ongeveer gelijk. Wat gaat er nu mis? Wat zijn de gevolgen door dit te lage ingeschatte inkomen op de voorlopige aanslagen? Reactie infoteur, 02-04-2012
Beste Beb,
Als uw werkelijke inkomen hoger is dan aangegeven op de voorlopige aanslag, betaalt u waarschijnlijk minder belasting dan u zou moeten betalen of krijgt u momenteel teveel van de belastingdienst terug.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cwmj van Aken, 06-10-2011
Mag je over 2010 de uitkeringen lijfrente/koopsom oud regime voor een deel toerekenen aan partner met laag inkomen? Reactie infoteur, 06-10-2011
Beste Cwmj van Aken,
Als niet voorafgaand aan de eerste uitkering is bepaald dat uw partner de uitkering krijgt, kan dit niet. U kunt niet achteraf schuiven met inkomen tussen partners, wel met aftrekposten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

René, 30-07-2011
Ik heb nog eens een aangifte gemaakt met alle gegevens van man en vrouw daarin verwerkt. Conclusie is dat wij meer moeten betalen, dan als wij het separaat aangifte doen.
Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Waar kan ik redenatie/invulfouten maken?

MVG Reactie infoteur, 31-07-2011
Beste René,
Een gezamenlijke belastingaangifte kan ongunstiger zijn als u veel ziektekosten hebt. Dan is de drempel namelijk gebaseerd op beide inkomens. Voor het overige biedt het meestal alleen voordelen. Bedenk daarbij dat het eigenlijk om twee individuele aangiftes gaat met het voordeel om de aftrekposten onderling te verdelen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

B. van der Wal, 16-06-2011
Schuiven met box 3. partner 1 heeft een aanzienlijk groter inkomen dan partner 2 Is het nu verstandig om het volledige box 3 bedrag bij partner 2 op te voeren? Reactie infoteur, 16-06-2011
Beste B. van der Wal,
Box 3 is niet afhankelijk van de hoogte van het inkomen, maar van de hoogte van het vermogen. Als een partner weinig vermogen heeft en niet aan het heffingsvrije vermogen toekomt, kan hij zijn vrijstellingen beter doorschuiven naar de partner met meer vermogen. Zo wordt het niet benutte heffingsvrije vermogen alsnog benut.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alex, 06-06-2011
Ik heb voor 2010 de belastingaangifte ingevuld. Mijn vrouw werkt partime. Ik werk fulltime en we hebben een koophuis. We krijgen dus altijd wel wat terug van de belastingdienst. In 2010 is ook onze dochter geboren. Daardoor heeft mijn vrouw ouderschapsverlof opgenomen en dus ook minder verdient dan bij de belastingdienst bekend was ivm de voorlopige teruggave. na alles ingevuld en verdeeld te hebben komt er uit dat we 3000 euro terug dienen te krijgen. nu ging ik er vanuit dat dit het totale bedrag was en dat de voorlopige teruggave (die we al hebben ontvangen) daar dan nog vanaf moet. Maar we hebben inmiddels de definitieve aanslag binnen en daaruit blijkt dat we de volledige 3000 euro terugkrijgen? Zal dit kloppen? Ik heb het gevoeld van niet… Reactie infoteur, 07-06-2011
Beste Alex,
Zoals u het beschrijft, klopt dit inderdaad niet. Als u het goed hebt ingevuld is u niets te verwijten. De belastingdienst mag de aanslag op een later moment nog herzien als er echt nieuwe feiten naar boven komen die op dit moment nog niet waren waar te nemen. Anders niet. Zie ook:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/8507-fiscus-maakt-ook-fouten-in-uw-voordeel.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arie, 05-01-2011
Ik had in 2009 inkomsten uit 2 bronnen. Omdat hierdoor de afgedragen loonbelasting te laag was, betaalde ik gedurende dat jaar ook belasting op voorlopige aanslag. Bij de aangifte over 2009 hebben mijn vrouw (die fulltime werkt) en ik de onderlinge verdeling van kosten zo geschoven, dat voor mij het aanvullend te betalen bedrag lager was van € 43, in de veronderstelling dat er dan voor mij een nihilaanslag zou volgen. Nu blijkt bij definitieve aanslag echter dat ik toch moet betalen (€ 33). Hoe kan dit? Reactie infoteur, 05-01-2011
Beste Arie,
De plicht om belastingaangifte te doen geldt vanaf 43 euro te betalen belasting, maar iedereen die meer dan 14 euro terug krijgt mag aangifte doen. Zo legt de belastingdienst ook een aanslag op als die meer dan 14 euro bedraagt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chantal, 09-02-2010
Het huis is hypotheekvrij, maar de teruggave komt door de hoge ziektekosten van mijn vader, (die helaas dit jaar overleden is). Verandert dit iets aan het antwoord of kan er nog steeds verdeelt worden?
Met vriendelijke groeten,
Chantal
NB Aangifte van mijn moeder is nog niet binnen. Dit was informatie van de belastingtelefoon, die ik belde om te vragen hoe lang mijn moeder nog moest wachten. Reactie infoteur, 09-02-2010
Beste Chantal,
1. De aangifte inkomstenbelasting met betrekking tot het jaar van overlijden kan door uw moeder alleen digitaal (!) gezamenlijk worden gedaan, met daarbij de gewenste verdeling van aftrekposten. Daarin vermeldt u ook de inkomsten van uw vader tot aan het moment van overlijden en de eventuele inkomsten en aftrekposten van uw moeder in het betreffende jaar.
2. Met betrekking tot de jaren waarin beide partners leefden, kan gezamenlijk aangifte worden gedaan zowel per biljet als digitaal.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chantal, 08-02-2010
Mijn ouders doen gezamenlijk aangifte. Nu heeft mijn moeder in 2008 65 geworden (29 dec) en had dit jaar geen inkomsten. De eigen woning staat wel op haar naam. Op het einde van de aangifte het ik dus zo gunstig mogelijk verdeeld. Nu belde ik de belastingdienst om te vragen, wanneer de aangifte van mijn moeder eindelijk verwerkt zou worden (mijn vader had reeds bericht rond Juli). Antwoord, omdat ze 65 is geworden in dat jaar, wordt de aangifte meteen definitief behandeld en het zou toch op "0" komen, aangezien ze ook geen belasting heeft betaald. Klopt dit? Waarom kan men dan wel schuiven met de verdeling in het programma en moet dan in ieder geval mijn vader niet meer terugkrijgen? Reactie infoteur, 08-02-2010
Beste Chantal,
1. Hier lijkt me iets mis te gaan. Het lijkt wel of de aftrekpost bij uw moeder is neergezet en niet bij uw vader of dat de belastingdienst het niet als gezamenlijk heeft verwerkt. Als gezamenlijk aangifte wordt gedaan, kan de hypotheekrente bij de meest verdienende worden afgetrokken van de belasting. Als uw vader voldoende belasting over zijn inkomen heeft betaald om deze aftrek mogelijk te maken, want u kunt niet meer belasting terugkrijgen dan gezamenlijk aan belasting is betaald. Het feit dat uw moeder geen inkomen had, doet hier niets aan af.
2. Dat betekent nogmaals met de belastingtelefoon contact opnemen om het nogmaals uit te leggen, en dan bezwaar aantekenen of als dat nog kan opnieuw aangifte doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carine Durnez, 11-03-2009
Bij mij is het nog anders. Ik ben erachter gekomen dat ik een aftrekpost in 2007 en 2006 onbenut heb laten liggen. Nu heb alleen ik aangifte gedaan en mijn man niet. Hoe moet ik dat nu aanpakken om alsnog die teruggaven te krijgen. Is het voldoende dat mijn man een t biljet aanvraagt of moet er een herziening aangevraagd worden? Reactie infoteur, 11-03-2009
Beste Carine Durnez,
Het hangt er van af of u al een definitieve belastingaanslag heeft, om te weten welke stappen u kunt zetten. Ik verwijs u gemakshalve voor oplossingen naar het artikel:

http://financieel.infonu.nl/belasting/32141-belastingdienst-herstel-zo-fout-in-je-belastingaangifte.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lenie Vrieze, 28-01-2009
Kunt u mij een voorbeeld geven hoe ik het beste een verdeling kan maken tussen beide partners? Reactie infoteur, 28-01-2009
Beste Lenie Vrieze,

1. Een eenvoudig voorbeeldje:
Stel u hebt een gezamenlijke aftrekpost eigen woning van € 7.000. Stel uw loon wordt belast met een belastingtarief van 52% en dat van uw partner met een tarief van 33,50% (tarieven 2009). Wanneer u dan het hele bedrag bij uzelf invult, heeft u een belastingvoordeel van 52% van € 7.000, ofwel € 3.640. Als u echter deze aftrekpost volledig bij uw fiscale partner invult, bedraagt het belastingvoordeel 33,50% van € 7.000, ofwel slechts € 2.345.

2. Zie voor de belastingtarieven in 2008 en 2009 het artikel:

http://financieel.infonu.nl/belasting/12847-belastingdienst-2008-en-2009-tarieven-inkomstenbelasting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sjaak, 11-11-2008
Mag er ook geschoven met deze posten als 1 van de partners geen inkomen heeft? Reactie infoteur, 25-08-2019
Beste Sjaak,
Zeker! Omdat iemand met een hoger inkomen vaak ook in een hogere belastingschijf zit, is het juist voordelig om aftrekposten ook bij die persoon op te voeren. Vergeet bijvoorbeeld ook de ziektekosten niet. Zie bijvoorbeeld het artikel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/12849-belastingdienst-tarieven-2019-en-buitengewone-lasten.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tascha, 15-05-2008
Vanaf welk bedrag vordert de fiscus het bedrag. Ik vraag dit in verband met verdelinng van partners. Dus wat is het minimaal te betalen bedrag? Reactie infoteur, 15-05-2008
De aanslaggrens inkomstenbelasting bedraagt in 2008 slechts 42 euro. Als het verschil tussen de verschuldigde inkomstenbelasting en het saldo van de gezamenlijke voorheffingen en de voorlopige teruggaven meer bedraagt dan deze aanslaggrens volgt dus een belastingaanslag.

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 03-03-2023
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.