Zelfstandigen, ZZP’er, kunstenaar en de belasting

Zelfstandigen, ZZP’er, kunstenaar en de belasting Altijd als een nieuw jaar is aangebroken, staan veel ondernemers en ZZP’ers weer voor nieuwe uitdagingen en zijn verwachtingsvol wat het nieuwe jaar zakelijk weer zal gaan brengen. Vaak wordt er door ondernemers gestuurd op activiteiten met het doel om omzet te maken en is er de hoop dat het boekjaar weer met (meer) winst zal worden afgesloten. Daarbij is het hebben van parate kennis over de wijzigingen in de regelgeving erg belangrijk.

Zelfstandigenaftrek

Ondernemers hebben bij de belastingaangifte een zelfstandigenaftrek die niet afhankelijk is van de behaalde winst. Het winst maken wordt daardoor voor de ondernemers lonender. De zelfstandigenaftrek is, ongeacht de winst, een vastbedrag. Dit bedrag is vastgesteld op € 7.280 en daarbij is het aantal gewerkte uren als ondernemer (in sommige situaties) ook van belang. De zelfstandigenaftrek wordt vermoedelijk met € 2.000 verlaagd. Met de verlaging van de belastingaftrek voor zelfstandigen wil het kabinet een deel van een lastenverlichting voor burgers betalen.

Bijdrage Kamer van Koophandel

Door de Kamer van Koophandel is de jaarlijkse bijdrage afgeschaft. In 2012 is de bijdrage voor het laatst opgelegd. De hoogte van de bijdrage was, ten opzichte van 2011, 10% minder. De jaarlijks verplichte bijdrage aan de Kamer van Koophandel is in 2013 definitief afgeschaft. Nieuwe bedrijven, verenigingen en stichtingen betalen na hun eerste inschrijving dus geen andere kosten voor de registratie in het Handelsregister meer. Een ondernemer ontvangt dus geen jaarlijkse factuur voor zijn inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en betaalt eenmalig voor de inschrijving € 50.

Zie ook www.kvk.nl

Hoe schrijf ik me in bij de Kamer van Koophandel?
Moet ik mijn bedrijf inschrijven?
Wie mag de inschrijving doorgeven?
Wat is een geldig legitimatiebewijs?
Jouw gegevens in het Handelsregister

Pensioen voor zelfstandigen zonder personeel

Als werknemers besluiten om het loondienstverband te beëindigen om vervolgens voor zich zelf te beginnen, dan mag de pensioenregeling nog tien jaar bij de oude werkgever worden voortgezet. Hierdoor kunnen de verse ondernemers tien jaar lang gefaciliteerd meeliften in de pensioenregeling van de oude werkgever. De premie die voor het pensioen wordt betaald mag vervolgens gedurende deze tien jaar in de belastingaangifte worden afgetrokken. Het is dus een goede zaak om naar het op te bouwen pensioen te kijken.

Oudedagsreserve

Als ondernemer voor de inkomstenbelasting mag een ondernemer jaarlijks een deel van de winst reserveren voor zijn oudedagsvoorziening. De ondernemers met een eenmanszaak, vof of maatschap hebben dus de mogelijkheid om fiscaal vriendelijk te sparen voor het pensioen. Deze oudedagsreserve (voorheen FOR genaamd) is maximaal 12% van de winst. Er is een maximum bedrag wat voor de oudedagsreserve gereserveerd mag worden. Wel moet de ondernemer voldoen aan het urencriterium. Het minimum aantal uren dat een ondernemer moet werken is 1.225 uur. Over het gereserveerde bedrag hoeft geen belasting te worden betaald en de ondernemer kan dus met het gereserveerde bedrag een rendement maken. Als de ondernemer stopt voor zijn pensionering dan moet er door de ondernemer alsnog belasting worden betaald.

Crisismaatregel extra afschrijven

Ondernemers hadden de mogelijkheid om investeringen in bedrijfsmiddelen snel af te schrijven. De crisis heeft er voor gezorgd dat in 2011 en 2012 de gedane investeringen nog versneld konden worden afgeschreven. Door versneld af te schrijven wordt de winst gedrukt. De regeling beoogde om ondernemers te stimuleren om te investeren. Door te blijven investeren wordt de economie op gang gehouden en gestimuleerd.

ANBI giften

Het nut en de noodzaak om geld aan goede doelen te doneren wordt gestimuleerd. Er is voor besloten vennootschappen geen ondergrens en het maximumbedrag is 50 procent van de winst. Het maximale bedrag wat een besloten vennootschap aan een ANBI (Algemeen nut beoogde instelling) mag doneren is € 100.000 per jaar. Dus enkel giften aan een goed doel die door de Belastingdienst is erkend, is fiscaal aftrekbaar.

BTW-nummer

Als een zelfstandige twee jaar een nihil aangifte heeft gedaan, dan wordt het BTW-nummer opgeheven. Dus als een zelfstandige geen omzet maakt dan is de zelfstandige voor de belastingdienst geen ondernemer meer en vervalt zijn BTW-nummer. Op deze manier wil de Belastingdienst misbruik van de “lege” BTW-nummers voorkomen.

Digitale aangifte

Ondernemers kunnen maar op één manier de aangifte doen en dat is digitaal. De Belastingdienst verleent geen ontheffingen om op papier een aangifte te mogen doen. De digitale aangifte moet gedaan worden voor de:
  • Omzetbelasting
  • Inkomstenbelasting
  • Vennootschapsbelasting
  • Loonheffingen

Kunstenaars

De kunstenaars hadden een eigen inkomensregeling. De eigen inkomensregeling was gebaseerd op de Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK). De WWIK was bedoeld om de kunstenaars die niet zelfstandig in hun levensonderhoud konden voorzien enkele jaren een aanvulling op het inkomen te geven. De kunstenaars die onvoldoende inkomen hebben om in het eigen levensonderhoud te voorzien kunnen een beroep doen op de bijstand of de Wet investeren in jongeren (WIJ).

ZZP'er

Alle ZZP'ers hebben als zelfstandige een vaste basisaftrek van ongeveer 7.200 euro. Voor de ZZP'er is er een urencriteria waaraan moet worden voldaan. Door deze vaste zelfstandige-aftrek wordt het voor ondernemers weer aantrekkelijk om winst te maken.

Lees verder

© 2012 - 2023 Tekstschrijvert, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Zelfstandigenaftrek 2021 & oudedagsreserve 2021Zelfstandigenaftrek 2021 & oudedagsreserve 2021Met de zelfstandigenaftrek 2021 en 2022 verlaagt u de belastbare winst en met de fiscale oudedagsreserve FOR 2021 versch…
Ondernemer & Belastingaftrek - Fiscale Faciliteiten (aftrek)Ondernemer & Belastingaftrek - Fiscale Faciliteiten (aftrek)Ondernemers die voldoen aan het urencriterium (1225 uur per jaar) hebben recht op alle faciliteiten c.q. belastingaftrek…
Zelfstandigenaftrek 2020 en MKB-winstvrijstellingZelfstandigenaftrek 2020 en MKB-winstvrijstellingHoeveel zal de zelfstandigenaftrek 2020 en MKB-winstvrijstelling 2020 bedragen, nu enkele politieke partijen willen morr…

Polis verpanden of toch een weduweclausuleDe hoogte van de successiebelasting kan beïnvloed worden door een verpanding of door een weduweverklaring. Op korte term…
65 jaar belastingtarief – de houdbaarheidsbijdrage 2020-202165 jaar belastingtarief – de houdbaarheidsbijdrage 2020-2021De houdbaarheidsbijdrage 2023 en 2024 is het verhoogde belastingtarief voor wie recht heeft op AOW en ook nog eens is ge…
Bronnen en referenties
  • www,belastingren.nl
  • www.kranten.com
  • Telegraaf
  • Internet
Tekstschrijvert (367 artikelen)
Laatste update: 24-08-2019
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.