Zelfstandigenaftrek 2021 & oudedagsreserve 2021

Zelfstandigenaftrek 2021 & oudedagsreserve 2021 Met de zelfstandigenaftrek 2021 verlaagt u de belastbare winst en met de fiscale oudedagsreserve FOR 2021 verschuift u een deel van de belastbare winst naar de toekomst. De zelfstandigenaftrek gaat omlaag. Het is een aftrekpost van een vast bedrag, de oudedagsreserve is een percentage van de winst met een bepaald plafond. De zelfstandigenaftrek en oudedagsreserve zijn voor een ondernemer belangrijke ondernemersfaciliteiten en aftrekposten. Hoe werken deze aftrekposten en waarop hebt u recht?

Zelfstandigenaftrek 2021

Voorwaarde voor de zelfstandigenaftrek is dat u ondernemer bent en voldoet aan het urencriterium. Is dat het geval dan hebt u vervolgens niet te maken met ingewikkelde belastingschijven maar mag u in 2021 maximaal 6.670 in mindering brengen op de winst. Dit is 60 euro minder dan in 2020 en 610 euro lager dan in 2019. Bent u niet in 2021 gestart maar in en eerder jaar dan geldt nog als voorwaarde dat de zelfstandigenaftrek niet hoger mag zijn dan uw winst vóór aftrek. Met andere woorden, de resterende winst kan door de zelfstandigenaftrek niet negatief worden. Een starter heeft niet alleen een ruimere zelfstandigenaftrek maar ook nog een extra startersaftrek tot zijn beschikking van 2.123. Hebt u aan het begin van het kalenderjaar recht op AOW, dan halveert de zelfstandigenaftrek.

Hoe werkt de oudedagsreserve 2021 als aftrekpost

Als ondernemer kunt u een oudedagsreserve (fiscale oudedagsreserve FOR) opbouwen tot het moment dat u recht krijgt op AOW. Door de reservering voegt u een deel van de jaarwinst toe aan uw oudedagsreserve. Zo kunt u elk jaar uw oudedagsreserve verder vergroten. De oudedagsreserve wordt kleiner of vervalt volledig zodra u een lijfrente aankoopt, de AOW-leeftijd bereikt, komt te overlijden of als u uw onderneming staakt.

Hoeveel oudedagsreserve kunt u in 2021 opbouwen?

In 2021 bedraagt toevoeging aan uw oudedagsreserve maximaal 9,44 % van de winst, met een maximum van 9.218. Dit maximum wordt dus bereikt bij een winst van 97.645 euro, in andere gevallen is de jaarlijkse oudedagsreserve lager. Dit alles onder de beperking dat de winst na aftrek niet negatief mag worden.

Lijfrente aankopen

De oudedagsreserve is bedoeld om op enig moment een pensioen aan te kopen, een lijfrente. U hoeft niet de hele oudedagsreserve in één keer af te kopen als u uw onderneming niet staakt. Het deel van de oudedagsreserve dat u afkoopt wordt op dat moment weer aan uw winst toegevoegd en is daarmee fiscaal belast geworden. Dat betekent dus dat het opbouwen van de oudedagsreserve een aantal jaren uw winsten en de te betalen belasting kunnen verlagen, maar dat er op enig moment toch belasting over moet worden betaald. De belastingbetaling over de reserve wordt feitelijk alleen uitgesteld. Dat kan zeer gunstig zijn als de komende jaren de belastingtarieven verder omlaag gaan. Laat u zich hierover goed adviseren.

Fiscale oudedagsreserve geleidelijk opbouwen

Een oudedagsreserve opbouwen is verstandig om ook op de oude dag voldoende inkomen te hebben. Het is ook verstandig om te bekijken hoeveel FOR u wilt opbouwen. De FOR is enerzijds geen verplichting en anderzijds kunt u inmiddels zoveel reserve hebben opgebouwd dat het misschien tijd wordt om eens een lijfrente aan te kopen en zo de reserve te verminderen. Wat u wellicht wilt voorkomen is dat u tegen de tijd dat uw uw onderneming staakt een enorme bijtelling bij de belastbare winst krijgt waarover u veel belasting moet betalen. Geleidelijk opbouwen en tussentijds wat afbouwen kan dan een goede keuze zijn.

De aftrekposten zelfstandigenaftrek en oudedagsreserve

De zelfstandigenaftrek en de oudedagsreserve hebben gemeenschappelijk dat ze beide aftrekposten zijn en uw belastbare winst verlagen. De oudedagsreserve wordt zodra u pensioen aankoopt wel weer een bijtelling bij de winst en is zo behalve een manier om pensioen op te bouwen ook een vorm van uitstelde belastingbetaling.

Lees verder

© 2011 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Zelfstandigenaftrek 2020 en MKB-winstvrijstellingZelfstandigenaftrek 2020 en MKB-winstvrijstellingHoeveel zal de zelfstandigenaftrek 2020 en MKB-winstvrijstelling 2020 bedragen, nu enkele politieke partijen willen morr…
Ondernemersaftrek 2018 en 2019Ondernemersaftrek 2018 en 2019Wat is de ondernemersaftrek 2016, 2017 en in 2018 en 2019, hoeveel is het, welke zakelijke posten? Welke aftrekposten va…
Het belastingplan 2020 op hoofdlijnenHet belastingplan 2020 op hoofdlijnenHet Belastingplan 2020 bevat de belastingmaatregelen voor 2020, met soms een vooruitblik naar 2021. In totaal gaat het o…
Zelfstandig ondernemen naast een baanZelfstandig ondernemen naast een baanDe meeste startende zelfstandig ondernemers hebben moeite om rond te komen van de inkomsten uit de onderneming. In eerst…

Wie heeft er recht op zorgtoeslag?Wie heeft er recht op zorgtoeslag?Zorgtoeslag is een tegemoetkoming voor de lagere inkomens voor de hoge zorgpremie die ze moeten betalen. Het recht op de…
Wat is een VAR?Wat is een VAR?Een Verklaring arbeidsverklaring (VAR) geeft aan wat de relatie is tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer. Er zij…

Reageer op het artikel "Zelfstandigenaftrek 2021 & oudedagsreserve 2021"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Peter Koren, 04-02-2012 15:09 #2
Volgens mij is de reactie van infoteurZeemeeuw geen antwoord op de vraag.
MIjn beeld is dat Anya in haar onderneming op aangeven van de accountant jaarlijks gedoteerd heeft aan de FOR vooral omdat het zo'n leuke aftrekpost is. Daarmee heeft zij nu een voorziening in de balans heeft staan, waarvoor de dekking in de onderneming ontbreekt en waarover ze straks niet wil afrekenen wanneer zij de onderneming staakt.
Nu het inkomen veel lager is doteert zij niet langer aan de FOR. Integendeel zelfs: ze bouwt de voorziening zelfs af door betaalde lijfrente in mindering te brengen op de FOR.
Je kunt de FOR laten afnemen door een lijfrente te kopen en de belastingsdienst te verzoeken de oudedagsreserve met dat bedrag te laten afnemen. Als de oudedagsreserve afneemt, neemt het ondernemingsvermogen met dat bedrag toe (= meer winst). De lijfrente is vervolgens aftrekbaar van de winst. Daarmee verloopt e.e.a. neutraal.
Anya moet er echter wel rekening mee houden dat de uitkeringen uit de lijfrente straks wel gewoon belast zijn.
Volgens mij is dus het antwoord:

Nee, je kunt niet gewoon binnen de betaalde lijfrente van de FOR-voorziening aftrekken. De vermindering van de FOR is een vermeerdering van het eigen vermogen. De lijfrentepremie is maar aftrekbaar voor zover de vermindering van de FOR verwerkt is in de toename van de winst. Reactie infoteur, 19-06-2020
Beste Peter Koren,
1. Bruikbare aanvullingen zijn van harte welkom.
2. Ja, de lijfrentepremie is aftrekbaar voor zover de vermindering van de FOR verwerkt is in de toename van de winst. Anders valt er weinig te salderen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anya, 04-01-2012 17:43 #1
Ik bouw al een paar jaar een ooit op instigatie van een accountant opgebouwde FOR af door deze weg te strepen tegen de jaarlijks betaalde lijfrentepremie. Door mijn huidige lagere inkomen en vele andere aftrekposten heb ik die aftrekpost namelijk niet echt nodig. En hoe minder er later belast wordt, hoe beter.

Over 2011 heb ik dermate weinig inkomen dat ik feitelijk zelfs de saldomethode voor de lijfrentepremie kan gebruiken.

Mijn vraag is: Kan ik de FOR gewoon laten afnemen met de in 2011 betaalde lijfrentepremie (die overigens keurig binnen de jaarruimte valt), zonder dat ik deze premie als aftrekpost opvoer? Of moet er per se tegen elkaar weggestreept worden? Reactie infoteur, 30-03-2019
Beste Anya,
De fiscale voorziening oudedagsreserve was toen nog twaalf procent van de ondernemingswinst met een maximum van ongeveer 12.000 euro en gaat automatisch omlaag als de winst lager is. U hoeft er geen gebruik van te maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 15-09-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Aftrekposten ondernemer
Reacties: 2
Schrijf mee!