Aftrek rijksmonument 2021

Aftrek rijksmonument 2021 Wat is de aftrek voor een rijksmonument in 2021 bij de Belastingdienst? Hoeveel u mag fiscaal aftrekken voor uw rijksmonumentenpand en hoe deze aftrekpost voor een rijksmonument in 2021 is samengesteld, verschilt wanneer het pand voor eigen bewoning is of uw bezit is in box 3 van de inkomstenbelasting. Als u een subsidie ontvangt, komt deze subsidie in mindering op het fiscaal aftrekbare bedrag. Alleen de kosten voor eigen rekening kunnen worden afgetrokken.

Rijksmonument kopen in 2021 en de overdrachtsbelasting

Wie in 2010 een rijksmonument kocht, kon dat doen zonder daarvoor overdrachtsbelasting te betalen. Vanaf 2012 en dus ook in 2021 is ook voor een rijksmonument overdrachtsbelasting verschuldigd. Helaas. Is het Rijksmonument niet voor eigen bewoning, dan gaat de overdrachtsbelasting bij aankoop in 2021 zelfs naar 8% (was 6% in 2020).

Aftrekpost rijksmonument 2021 eigen bewoning

Een monument is pas een rijksmonument als het als zodanig door het Rijk is aangewezen en is ingeschreven in het Rijksmonumentenregister. Dit heeft wel gevolgen. Zo kunt u niet zonder vergunning allerlei zaken wijzigen aan het gebouw en zijn een groot aantal aan te brengen veranderingen zonder vergunning uitgesloten. Zonder vergunning mag u klein onderhoud doen zoals het schuren en schilderen in dezelfde kleur, kapotte ruiten vervangen, rieten daken opstoppen en enkele dakpannen vervangen. Een rijksmonument is dikwijls een prachtig gebouw dat wel onderhoud behoeft. Om dat mogelijk te maken zijn er subsidies (woonhuissubsidie en sim) en mogelijk een aftrekpost die u bij de belastingaangifte inkomstenbelasting van uw inkomen mag aftrekken.

Aftrek van de kosten van onderhoud in 2021

In 2021 mag u de onderhoudskosten niet aftrekken, geen eigenaarslasten, uitgaven voor verbetering of uitbreiding van het pand. Er is nog één aftrekpost mogelijk: de hypotheekrenteaftrek. Die aftrek bestaat wanneer het Rijksmonument uw eigen woning is, niet als u de woning bezit als beleggerspand of tweede woning. Denk wel aan de bijtelling van het eigenwoningforfait en mogelijk de bijtelling als gevolg van het afschaffen van de Wet Hillen (1/10e deel bijtelling in 2021). Een beleggerspand of tweede woning komt terecht in box 3 van de inkomstenbelasting. Daar wacht u bovendien de vermogensbelasting.

Rijksmonument als vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting

Als het rijksmonument een andere bestemming heeft dan er zelf in te gaan wonen, dan is het monument fiscaal gezien uw bezit en vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting. Dat heeft ook gevolgen voor de fiscale aftrekbaarheid van de kosten van het monument. In dat geval zijn namelijk alleen de onderhoudskosten aftrekbaar en niet de hypotheekrente. Wederom houdt u daarbij rekening met een vermindering van aftrek door ontvangen vergoedingen en subsidies. Daar staat tegenover dat de eventuele opbrengsten uit verhuur fiscaal niet belast zijn.

De woonhuissubsidie voor een Rijksmonument in 2021

De woonhuissubsidie (subsidie woonhuisregeling) is er voor de eigenaar van een eigen woning met eigen bewoning. Van 1 maart 2021 tot en met 30 april 2021 kunt u met terugwerkende kracht een subsidieaanvraag indienen over 2020. Subsidiabele zijn tal van onderhoudswerkzaamheden:

Werkzaamheden die vallen onder de woonhuisregeling Rijksmonument 2021

Subsidiabel zijn:
  • Schilderwerk buiten.
  • Het onderhoud en de verbetering van het dak. goten en hemelwaterafvoer.
  • Kosten aan de fundering van het monument.
  • Metsel- en voegwerk gevel, pleisterwerk, natuursteen.
  • De kozijnen en ramen buiten.
  • Werk aan de constructie van het gebouw.
  • Aanpassing en verbetering van het monumentaal interieur, de plafonds, trappen etc.
  • De tuin en beplanting.

Een hele lijst dus.

Subsidie als Rijksmonument niet voor de eigen bewoning is

Als u niet zelf in de woning woont, zijn er ook mogelijkheden voor een subsidie. Het gaat dan wel wel om een andere subsidieregeling SIM genaamd. SIM staat voor subsidieregeling instandhouding monumenten. Deze subsidie kan oplopen tot 60% van de gemaakte kosten.

Conclusie aftrek kosten Rijksmonument

De aftrekpost voor een Rijksmonument is niet anders dan voor een gewone eigen woning: als de woning uw hoofdwoning is, kunt u in aanmerking komen voor de aftrek van hypotheekrente. Wat een Rijksmonument wel extra heeft is de mogelijkheid van het aanvragen van een subsidie. Daarvoor zijn twee regelingen beschikbaar: de subsidie woonhuisregeling en SIM. Maak dus van de mogelijkheden gebruik die er zijn en dien uw plannen en aanvraag op tijd in.
© 2012 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Huurwaardeforfait 2018 berekenenHuurwaardeforfait 2018 berekenenVoor uw eigen woning betaalt u in 2018 ook een huurwaardeforfait. Het huurwaardeforfait behoort tot de woonlasten. De ge…
Rijksmonument: de fiscale aftrek en subsidiesRijksmonument: de fiscale aftrek en subsidiesKoopt u een Rijksmonument, dan profiteert u mogelijk ook van de fiscale voordelen en subsidies die horen bij een monumen…
Lening, schulden en belasting betalenLening, schulden en belasting betalenEen lening, een hypotheek of andere schulden kunnen ook een grote fiscale aftrekpost zijn bij uw aangifte inkomstenbelas…
Persoonsgebonden aftrek inkomstenbelasting verrekenenPersoonsgebonden aftrek inkomstenbelasting verrekenenBij uw aangifte inkomstenbelasting 2021 en 2022 of een andere belastingaangifte komt u de post persoonsgebonden aftrek t…

Overdrachtsbelasting 2020 ook 2%, in 2021 voor starters 0Overdrachtsbelasting 2020 ook 2%, in 2021 voor starters 0De overdrachtsbelasting is permanent verlaagd naar 2% voor particuliere woningen en wordt voor starters in 2021 gelijk a…
Aftrek alimentatie 2018 en 2019 & alimentatie 2020 en 2021Aftrek alimentatie 2018 en 2019 & alimentatie 2020 en 2021Alimentatie in 2020, 2021 of 2022 en andere onderhoudsverplichtingen voor de ex-partner zijn mogelijk een aparte aftrekp…
Bronnen en referenties
  • Circulaire Belastingdienst
Reacties

Alfred Kokke, 22-05-2019
Als je een hypothecaire lening bent aangegaan voor onderhoud. Is er dan recht op en hypotheekrenteaftrek voor die lening en aftrek voor de onderhoudskosten? Of is het “een van de twee”? Alvast dank! Reactie infoteur, 23-05-2019
Beste Alfred Kokke,
Tot 1 januari 2019 mag u 80% van de aftrekbare onderhoudskosten aan uw rijksmonumentenpand als aftrekpost opvoeren in het jaar dat u het onderhoud hebt betaald. De aftrek van hypotheekrente is bovendien mogelijk als u zelf in het pand woont en dit dus fiscaal uw eigen woning is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bert Bos, 02-08-2012
Betekent dit dat de aftrek niet meer gekoppeld is aan de drempel van 0, 8% van de WOZ waarde en dat ook de 80 aftrek vervallen is? Reactie infoteur, 13-09-2020
Beste Bert Bos,
Ja.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 13-09-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.