Ouderschapsverlof 2020 en 2021 is onbetaald

Ouderschapsverlof 2020 en 2021 is onbetaald Wie in 2020 of 2021 ouderschapsverlof opneemt, staat in zijn recht maar doet dit meestal voor eigen rekening. Onbetaald dus. Ook hebt u geen recht op een ouderschapsverlofkorting of andere fiscaal voordeel. Minder inkomen kan gevolgen hebben voor de fiscale toeslagen en uw voorlopige teruggaaf. Uw inkomen zal bij het nemen van ouderschapsverlof immers zeer waarschijnlijk veel lager zijn. Komt u met uw inkomen onder het sociaal minimum, dan kunnen er mogelijkheden zijn om uw inkomen aan te vullen. Vanaf augustus 2022 krijgt u wel een deel van het ouderschapsverlof doorbetaald, per 1 augustus 2022 gaat dit bedrag omhoog.

Het recht op ouderschapsverlof in 2020, 2021 en 2022

Ouders kunnen 26 weken ouderschapsverlof opnemen. Dit mag in de eerste acht levensjaren van hun kind. Dit verlof is onbetaald, als hierover binnen het bedrijf of in de cao geen andere afspraken zijn gemaakt. Dit inkomensverlies zorgt ervoor dat in de praktijk slechts een derde deel van de ouders gebruik maakt van het recht op ouderschapsverlof op te nemen. Dit zal in 2022 veranderen, dan zal wel een deel van het ouderschapsverlof worden doorbetaald. Ouders krijgen dan de eerste negen weken een uitkering tot maximaal 70 procent van het maximum dagloon. Recht op ouderschapsverlof ontstaat als een ouder tenminste 1 jaar in dienst is bij een werkgever. Een goede planning hierbij (voor zover mogelijk) is wel belangrijk.

Hoeveel ouderschapsverlof mag u opnemen?

Hoeveel uren ouderschapsverlof u kunt opnemen, hangt af van het aantal uren dat u normaliter per week werk, het aantal contracturen dus. Hebt u een werkweek van 40 uur, dan hebt u recht op 26 maal 40 uur ouderschapsverlof, ofwel 1.040 uur.

Inkomen en vakantiedagen

In de meeste gevallen zal bij ouderschapsverlof in 2020 en 2021 het inkomen (fors) dalen. Bovendien bouwt u in deze periode geen vakantiedagen op. Het is ook niet zo dat het aantal uren ouderschapsverlof mag worden verrekend met het aantal vakantiedagen dat u nog hebt. Uiteraard mag u wel vakantie opnemen en zo meer bij uw kind zijn, maar noem het dan geen ouderschapsverlof. Bij langdurend zorgverlof en aanvullend geboorteverlof bouwt u wel vakantiedagen op. Ook deze verloven zijn in beginsel onbetaald. Komt uw inkomen door het ouderschapsverlof onder het sociaal minimum, dan kunt u waarschijnlijk een aanvullende bijstand krijgen via de gemeente. Bij een te laag inkomen is er vaak ook kwijtschelding van gemeentelijke belastingen mogelijk.

De ouderschapsverlofkorting is vervallen

De ouderschapsverlofkorting was een heffingskorting die ervoor zorgde dat u minder belasting hoefde te betalen, helaas is deze tegemoetkoming gesneuveld toen er bezuinigd moest worden. In 2022 lijkt de positie van een ouder die dan ouderschapsverlof neemt sterk te verbeteren.

Ouderschapsverlof in 2022

Vanaf 2022 betaalt de overheid (niet de werkgever in de meeste gevallen) eerste 9 van de 26 wekenouderschapsverlof. Ouders krijgen dan ook van het UWV een uitkering. Deze uitkering bedraagt per 1 augustus 2022 70% van hun dagloon, tot 70% van het maximum dagloon (circa €226). Zo ontstaat er een betaald deel en een onbetaald deel van het verlof. Het betaalde deel van het verlof moet in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen. Daarmee krijgen gezinnen meer tijd om te wennen aan de nieuwe situatie en om samen bewust keuzes te maken over de verdeling van werken en zorgen. De overige 17 weken verlof zijn in beginsel onbetaald (tenzij er andere afspraken zijn in het bedrijf of in de cao), maar mogen tot de 8e verjaardag van het kind worden opgenomen.

Conclusie onbetaald ouderschapsverlof opnemen of toch niet?

In 2020 en 2021 kan het opnemen van ouderschapsverlof, zeker als beide ouders dat doen, een dure zaak zijn, met gevolgen voor het inkomen, de toeslagen en de belastingen. Tijdelijk minder werken (uiteraard in overleg met de werkgever) kan ook een oplossing zijn. In 2022 ouderschapsverlof opnemen is financieel voordeliger, omdat dan wel een deel van het verlof zal worden doorbetaald.
© 2012 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Verplichte vrije dagen 2020 en 2021 en schoolvakantiesVerplichte vrije dagen 2020 en 2021 en schoolvakantiesWat zijn in 2022 en 2023 de verplichte vrije dagen en schoolvakanties, wat zijn de data? Wie werkt heeft bovenop deze ve…
Vakantiedagen 2020 en 2021 uitbetalenVakantiedagen 2020 en 2021 uitbetalenU wilt de vakantiedagen uit 2021 en 2022 opmaken en laten uitbetalen, maar wat zijn de regels bij het opmaken van uw vak…
Kraamverlof, geboorteverlof, partnerverlof in 2020 en 2022Kraamverlof, geboorteverlof, partnerverlof in 2020 en 2022De geboorte van een kind is voor de ouders superbelangrijk, hieraan gaat ook een spannende periode vooraf. Het kraamverl…
Berekening ouderschapsverlofBerekening ouderschapsverlofAls ouder wilt u graag weten op hoeveel ouderschapsverlof u recht hebt. Hoe berekent u die, bijvoorbeeld als u in een ja…

Belastingaangifte 2021: belasting ontwijken over 2020Belastingaangifte 2021: belasting ontwijken over 2020Door in 2021 uw belastingaangifte slim in te vullen, kunt u als particulier veel belasting ontwijken over 2020. Let op d…
Recht op de algemene heffingskortingRecht op de algemene heffingskortingIedere belastingplichtige in Nederland heeft recht op de algemene heffingskorting. Deze algemene loonheffingskorting is…
Reacties

Marius, 09-12-2014
Ik ben hoofdkostwinnaar met een modaal salaris. Mijn vrouw heeft een inkomen ongeveer van 11.500 euro over het jaar 2014. Na aftrek van de algemene heffingskorting, arbeidskorting en combinatiekorting (zoon van 1 jaar) is mijn vrouw 114 euro IB verschuldigd (berekend met het VA 2014 programma). Nu is het zo dat ze onbetaald ouderschapsverlof opneemt 12 uur per week en ruimschoots is gedaald in inkomen (ongeveer 6.000 euro op jaarbasis) ten opzichte van het vorige jaar. 12 uur per week is 624 uur ouderschapsverlof en dat betekent in theorie een ouderschapsverlofkorting van 2.677 euro. Aangezien ze 114 euro belasting is verschuldigd geeft het programma aan dat we recht hebben op 114 euro i.p.v. 2.677 euro (i.v.m. maximum in aanmerking te nemen hefingskortingen). De belastingdienst heeft telefonisch aangegeven dat het overdraagbaar het restant omdat ik als hoofdkostwinnaar voldoende belasting betaal. Ik kan nergens vinden wat dit bevestigd en ook op finan.infonu is deze vraag nog nooit voorbij gekomen. Zou het zo kunnen zijn dat de belastingdienst bij behandeling van de aangifte mij alsnog het bedrag toewijst omdat ik voldoende belasting betaal? Ik hoop dat u mij hier antwoord op kan geven.

Mvg, Marius Reactie infoteur, 20-06-2020
Beste Marius,
De regel is dat u niet meer belasting terug kunt krijgen dan u aan belasting betaalt en de heffingskortingen waarop u recht hebt geheel worden uitbetaald als u voldoende belasting betaalt. Dat geldt bij een gezamenlijke belastingaangifte inkomstenbelasting voor de algemene heffingskorting minst verdienende partner maar ook de andere heffingskortingen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arni, 07-10-2014
Ik ben in 2013 gestart met het opnemen van ouderschapsverlof. Nu is het volgende het geval:
Jaarinkomen 2012: 55.000 euro
Jaarinkomen 2013. 45.000 euro
Jaarinkomen 2014 50.000 euro (schatting).
Heb ik over 2014 recht op ouderschapsverlofkorting, aangezien mijn jaarinkomen over 2014 hoger is dan 2013 (lees; geen terugval in loon) of wordt als peildatum 2012 genomen (in dit geval wel terugval in loon)?
Alvast bedankt. Reactie infoteur, 20-06-2020
Beste Arni,
De ouderschapsverlofkorting is inmiddels vervallen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Josje, 17-09-2014
Hallo,
Ik heb nu bijna 2 jaar ouderschapsverlof en krijg van de belastingdienst de korting hiervoor.
Nu is mijn vraag moet ik na deze 2 jaar weer volgens mijn oude contract gaan werken? Als ik dit niet doe moet ik dan alles terug betalen aan de belasting?

Groetjes josje Reactie infoteur, 20-06-2020
Hallo Josje,
Ook daarna mag u minder gaan werken, maar is dat verlies aan inkomen niet toe te rekenen aan het opgenomen ouderschapsverlof.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gijs, 21-08-2014
Mijn werkgever houdt naast mijn ouderschapsverlof ook ouderschapsverlofkorting in. Als ik over 2014 straks geen ouderschapsverlofkorting via de belastingdienst terugkrijg (omdat bijv. toch blijkt dat mijn inkomen hoger is dan 2013), moet mijn werkgever de verlofkorting dan alsnog uitkeren? Waarom houden ze dit in, naast mijn ouderschapsverlof? Ze kunnen dat dan toch beter onder een noemer inhouden, waarom twee posten op mijn loonstrook? Reactie infoteur, 28-07-2020
Beste Gijs,
De werkgever regelt dit voor u.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kaptan, 07-07-2014
Ik ontvang van mijn oudste kind tot 11 september 2014 OV. Nu wil ik aansluitend OV opnemen van mijn jongste kind met evenveel aantal uren. Volgens mijn berekening heb ik dan tot ongeveer eind december 2015 recht. OV wordt per 1 januari 2015. Geldt dit ook voor de lopende gevallen? Zou ik dan OV ontvangen van 11 september 2014 tot 1 januari 2015. Reactie infoteur, 28-07-2020
Beste Kaptan,
De ouderschapsverlofkorting is vervallen, het recht op ouderschapsverlof vervalt daarmee niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kroese, 24-06-2014
Dag

Er wordt dus gekeken naar belastbaar loon en NIET naar belastbaar inkomen? Wat de fiscus zegt telefonisch belastbaar inkomen, nu weet ik het niet meer. Reactie infoteur, 28-07-2020
Dag Kroese,
Het belastbare loon is zonder inkomsten uit vermogen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mark, 19-06-2014
Mijn vrouw heeft vandaag een brief van de belastingdienst gekregen over dat ze over 2012 geen recht op ouderschapsverlofkorting heeft (en dus terug moet betalen) omdat ze in 2012 een hoger jaarinkomen heeft gehad dan in 2011. Er lijkt dus geen terugval in inkomen te zijn en dus geen recht op korting. In 2011 is mijn vrouw echter een aantal maanden werkloos geweest, dus vandaar dat ze in 2011 minder heeft verdiend. Heeft het zin om hier bezwaar voor te maken? Wat kunt u mij adviseren? Reactie infoteur, 28-07-2020
Beste Mark,
De Belastingdienst vergelijkt het belastbare loon met dat uit vorig jaar. Als dit inkomen om welke reden dan ook niet is gedaald, is er geen ouderschapsverlofkorting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Melissa, 27-05-2014
Goedemiddag,

Ik ben net veranderd van job, maar heb ook een grote kinderwens. Kan ik ouderschapsverlof aanvragen als ik nog geen 12 maanden in dienst ben? Is dat onderling bespreekbaar of staat dat vast dat je dat niet kan opnemen als je nog geen 12 maanden in dienst bent?

Alvast bedankt! Reactie infoteur, 28-07-2020
Beste Melissa,
Een voorwaarde voor ouderschapsverlof is inderdaad dat u ten minste één jaar voor een werkgever hebt gewerkt. Dat hoeft niet aaneengesloten te zijn, een onderbreking is toegestaan als die onderbreking niet langer dan drie maanden is geweest.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sabine, 22-05-2014
Hallo,

Wij zijn voor de tweede keer zwanger. Nu wil ik graag vanaf augustus 2014 ouderschapsverlof opnemen. Tijdens dit OV zal ik gaan bevallen (in februari ben ik uitgerekend van ons tweede kindje). In principe heb ik tot augustus 2015 (en in overleg misschien zelfs langer) de tijd op OV op te nemen. Overal lees ik dat OV per kind geldt en niet doorloopt tijdens een zwangerschapsverlof. Kan ik dus met zekerheid stellen dat ik na de geboorte van ons tweede kindje nog een keer recht heb op OV tot het 8e jaar? OV dat ik niet aansluitend hoef op te nemen? En klopt het dat de onderbreking van het OV door zwangerschapsverlof niet voor een uitstel zorgt van de wettelijke einddatum (in mijn geval augustus 2015) van het OV?

Alvast bedankt voor de reactie. Reactie infoteur, 28-07-2020
Halo Sabine,
Ouderschapsverlof is per kind en komt na het zwangerschapsverlof. U hoeft het ook niet direct aaneensluitend op te nemen:

https://financieel.infonu.nl/geld/112554-berekening-ouderschapsverlof.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marije, 14-04-2014
Hallo,

Ik wil graag weten of ik in aanmerking kom voor de ouderschapsverlofkorting en hoe ik dit kan berekenen.
Ik heb tot de geboorte van mijn zoon (maart 2014) altijd 40 uur gewerkt. Na mijn bevallingsverlof ga ik 24 uur werken en neem ik ook nog ouderschapsverlof op. Ik werk in het basisonderwijs en heb dus betaals verlof (55%). Kom ik toch in aanmerking voor ouderschapsverlofkorting? Naar welk salaris kijken ze dan om te kijken of er sprake is van een terugval? Aangzien ik fors minder uren ga werken…

Alvast bedankt! Reactie infoteur, 28-07-2020
Hallo Marije,
Bereken zelf op hoeveel ouderschapsverlof u in 2020 recht hebt:

https://financieel.infonu.nl/geld/112554-berekening-ouderschapsverlof.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jelle, 30-03-2014
Goedendag,

Ik heb op dit moment ouderschapsverlof wat 31-12-2014 afloopt en in 2009 is gestart. In deze periode is mijn loon wel gestegen, waardoor ik voor de korting helaas niet in aanmerking kom. Nu wil ik eigenlijk het verlof van mijn tweede kind aansluitend opnemen, dus per 1-1-2015. Ik vraag me alleen af of het inkomen van 2015 dan nog steeds vergeleken wordt met 2008 (het jaar voorafgaand aan de start van het ou-verlof). Dan heeft het wederom geen nut om korting aan te vragen, aangezien mijn loon nu aanzienlijk hoger is dan in 2008.
Het lijkt erop dat ik beter eerst in 2015 een jaar fulltime kan gaan werken, en dan pas het jaar erop (in 2016) het ou-verlof kan opnemen, omdat er dan wel terugval is in loon t.o.v. 2015. Dit lijkt mij een vreemde situatie, heeft u hierin een advies?

MvG
Jelle G. Reactie infoteur, 28-07-2020
Goedendag Jelle,
Eigenlijk hebt u dan een samengestelde aftrek die u kunt optellen:

https://financieel.infonu.nl/geld/112554-berekening-ouderschapsverlof.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daantje, 30-03-2014
Hallo Zeemeeuw,
Ik werkte voor mijn zwangerschapsverlof 32 uur. Ik ben 16 uur gaan werken en heb mijn zwangerschapsverlof over een jaar uit laten betalen. Deze is begonnen in augustus 2012 en stopte in augustus 2013. Dus 16 uur per week heb ik laten uitbetalen. Per september 2013 ben ik 24 uur gaan werken. Hoe verreken ik dit met mijn terugval in loon? In 2012 heb ik dat afgetrokken van het inkomen van 2011, maar hoe doe ik dit in deze aangifte van 2013?
Alvast enorm bedankt.

Met vriendelijke groet,
Daantje Reactie infoteur, 28-07-2020
Hallo Daantje,
In 2020 is er geen teruggave als heffingskorting. Wel kunnen de aftrekposten groter zijn (voor de zorg bijvoorbeeld).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Remko, 23-03-2014
Vraagje.

Met terugval in jaarloon bedoelen ze dan het verschil met mijn inkomen van 2013 wat ik zou hebben gekregen als ik geen ouderschapsverlof had gehad?

Of bedoelen ze het verschil met mijn jaarinkomen van 2011? (heb ik 2012 & 2013 ouderschapsverlof gehad).
Ik ben echter sinds 2011 flink meer gaan verdienen waardoor mijn jaarinkomen in 2013 met ouderschapsverlof nagenoeg gelijk is aan het jaarinkomen van 2011 zonder verlof.

Mvg,
Remko Reactie infoteur, 28-07-2020
Beste Remco,
Zie voor een berekening van uw ouderschapsverlof in 2020:

https://financieel.infonu.nl/geld/112554-berekening-ouderschapsverlof.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frank, 17-03-2014
Beste Zeemeeuw,

Dank voor uw reactie. Ik was er al bang voor. Helaas het is niet anders.

Met vriendelijke groet,

Frank Hoegen Reactie infoteur, 28-07-2020
Beste Frank,
Helaas ziet de Belastingdienst de bijtelling van de auto als looninkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frank, 16-03-2014
Beste Zeemeeuw,

Mijn vriendin heeft in 2013 1 dag ouderschapsverlof opgenomen. Ook is mijn vriendin in 2013 haar leaseauto prive gaan rijden. Daardoor komt er bijtelling op de salarisstrook te staan. Hierdoor lijkt het dat mijn vriendin meer is gaan verdienen maar dit komt eigenlijk alleen maar door de bijtelling. Mag je de bijtelling van het jaarinkomen aftrekken? Anders hebben we flink pech en is het in ene een dure auto geworden om prive te gaan rijden.
geldt voor 2014 eigenlijk hetzelfde? Ook nu rijdt mijn vriendin haar auto nog prive. Moeten we 2014 dan vergelijken met 2012 of mogen we vergelijken met 2013?

Alvast bedankt voor het antwoord. Reactie infoteur, 28-07-2020
Beste Frank,
De bijtelling is extra inkomen en telt dus helaas mee
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janssen, 14-03-2014
Geachte deskundige

Mijn eigen werkgever stuurt mij netjes een verklaring met het aantal uren ouderschapsverlof dat ik heb gehad in 2013. Bij de jaaropgaaf is de inhouding van het onbetaalde verlof ook al verrekend in het bruto loon van 2013 (dat dus inderdaad minder is dan van 2012).

De werkgever van mijn vrouw weigert een verklaring te maken ('staat op je salarisstrook, reken het aantal uren zelf maar uit') en in de jaaropgaaf is de inhouding niet verwerkt (ook daar: 'reken het zelf maar uit'). Haar bruto loon van 2013 is volgens de jaaropgaaf dan ook meer dan van 2012. Dus geen terugval, dus geen heffingskorting?

Is deze reactie van haar werkgever correct en wat kan ik doen als dat niet correct is?

Met vriendelijke groet,
Janssen Reactie infoteur, 28-07-2020
Geachte Janssen,
Ouderschapsverlof is een wettelijk recht waaraan een werkgever moet meewerken. De werkgever moet ook een correcte jaaropgave doen:

https://financieel.infonu.nl/geld/112554-berekening-ouderschapsverlof.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marijke, 12-03-2014
Goedenavond,

Van 16 mei 2012 tot 4 september 2013 heb ik 8 uur per week ouderschapsverlof opgenomen. Nu ben ik bezig met de belastingaangifte en moet dus de terugval in jaarinkomen door het ouderschapsverlof uitrekenen en opgeven.
Nu heb ik al berekend dat ik in 2013 dus 288 uur ouderschapsverlof heb opgenomen (36 weken x 8 uur per week = 288 uur totaal van 1 januari 2013- 4 september 2013)
Nu begrijp ik alleen niet hoe ik de terugval in jaarinkomen moet berekenen. In 2011 had ik een contract voor 36 uur. Dit is met ingang van 16 mei 2012 (toen begon de opname van het ouderschapsverlof) veranderd in 28 uur en met ingang van 4 september 2013 (met de beindiging van het ouderschapsverlof) veranderd naar 23 uur.
Ik kan dus niet de jaarcijfers van al die jaren met elkaar vergelijken, vanwege de verschillende contracturen.
Kunt u me helpen? Hoe kan ik nu toch de terugval in jaarinkomen berekenen?
Ik hoor graag van u.

Met vriendelijke groet,
Marijke Reactie infoteur, 28-07-2020
Beste Marijke,
Berekening ouderschapsverlof waarop u recht hebt:

https://financieel.infonu.nl/geld/112554-berekening-ouderschapsverlof.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kimmo, 10-03-2014
Beste zeemeeuw,

Hartelijk dank voor uw reactie, maar nergens op de site van de belastingdienst wordt onderscheid gemaakt tussen kind 1 en 2. Ik heb het verlof aansluitend opgenomen en op de site van de belastingdienst wordt niet gemeld dat je onderscheid tussen kind 1 en 2 moet maken. Waar kan ik dit terugvinden op hun site? Komt op mij nl raar over, want ik blijf 80% verdienen en dan zou ik nooit een terugval in loon hebben. Anders had ik het beter niet kunnen opnemen, maar een jaar fulltime gaan werken en dan ouderschapsverlof opnemen voor het tweede kind. Dan had ik hier wel weer voordeel bij gehad. Ik kan me niet voorstellen dat de belastingdienst dit beoogd? Ik hoor graag uw reactie Reactie infoteur, 28-07-2020
Beste Kimmo,
Klopt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Renze, 05-03-2014
Goede avond,

Ik heb op 1 april 2013, 8 uur per week ouderschapsverlof opgenomen. Ik ben echter sinds 1 oktober 2013 werkloos geraakt. dus 6 maanden ouderschapsverlof gehad. Men vraagt het verschil in terugval van het jaarloon. Als ik het jaarloon neem dan bereken je het ook over jan, feb, mrt en okt, nov, dec is dit wel juist, aangezien ik in april ouderschapsverlof heb opgenomen en in oktober werkloos ben geworden? Of moet ik het verschil in jaarloon over de 6 maanden berekenen?

Graag uw reactie, alvast bedankt.
mvg,
Renze Reactie infoteur, 28-07-2020
Beste Renze,
De verlofuren zijn tot 1 oktober.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ralph, 03-03-2014
Goedendag,
Ik loop tegen het volgende aan. Mijn vrouw heeft sinds 2010 een combinatie van onbetaald verlof en onbetaald ouderschapsverlof moeten opnemen. Omdat we voor de adoptie van een kindje een aantal maanden in het buitenland moesten verblijven en mijn vrouw voor een bepaalde tijd daarna minder wilde gaan werken was alleen ouderschapsverlof niet voldoende. Met haar werkgever is afgesproken om tijdens de periode in het buitenland onbetaald verlof op te nemen en na terugkomst te starten met het ouderschapsverlof. Hierdoor was het inkomen van 2010 fors lager dan 2009 (onbetaald verlof). In 2011 was het inkomen echter min of meer gelijk aan het inkomen in 2010 (onbetaald ouderschapsverlof). Ik heb ouderschapsverlofkorting aangevraagd voor 2011 en hier werd haar inkomen vergeleken met 2010 waardoor er geen terugval was te zien. De belastingdienst heeft het verzoek ouderschapsverlofkorting afgewezen. Ik vind echter dat ze aan de eisen voldoet: terugval in inkomen (weliswaar al in 2009) en ouderschapsverlof.
Heeft een beroep tegen deze beslissing zin? Reactie infoteur, 28-07-2020
Goedendag Ralph,
U kunt bezwaar maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kimmo, 03-03-2014
Goedemiddag, ik loop tegen hetzelfde probleem aan als zovelen. Ik heb ook een brief van de belastingdienst ontvangen. Ook bij mij geeft men aan dat de terugval in salaris 0 is.
Situatie: ik krijg sinds 1 maart 2010 ouderschapsverlof voor ons eerste kind, direct aansluitend heb ik ouderschapsverlof genomen voor ons tweede kind. Dit is in september 2013 geweest. Nu heb ik op mijn belastingaangifte als uitgangspunt mijn salaris van 2009 genomen en dat jaar verdiende ik meer dan in 2010, 2011, 2012 en 2013. Dit klopt dan toch niet of kan het te maken hebben met het feit dat ik ouderschapsverlofkorting voor mijn tweede zoon heb genomen? Op de aangifte wordt duidelijk vermeld dat je het jaar voorafgaand aan je ouderschapsverlof als uitgangspunt moet nemen. Reactie infoteur, 28-07-2020
Beste Kimmo,
Het jaar voorafgaande aan de opname van ouderschapsverlof geldt in eerste instantie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mike, 02-03-2014
Goedendag,

Ik vind het erg lastig om uit te rekenen wat mijn terugval in jaarloon is.
In mei 2012 ben ik begonnen bij mijn nieuwe werkgever en vanaf mei 2013 ging ik gebruik maken van ouderschapsverlof.
Nu heb ik 01-01-2013 ook nog eens opslag gekregen, zo ook op 01-01-2014, dus hoe moet ik dit nu berekenen?

Ik hoop dat iemand mij kan voorzien van een helder antwoord.

Bij voorbaat dank.

Gr, Mike Reactie infoteur, 28-07-2020
Beste Mike,
Berekening ouderschapsverlof vindt u in:

https://financieel.infonu.nl/geld/112554-berekening-ouderschapsverlof.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tobias, 02-03-2014
Hallo,

Mijn vrouw heeft vanaf halverwege 2012 (4 uur/week) ouderschapsverlof opgenomen wat doorloopt in 2013. Nu is het zo dat haar inkomen over 2012 hoger is ten opzichte van 2011 en haar inkomen in 2013 lager ten opzichte van 2012. Echter is haar inkomen over 2013 weer hoger ten opzichte van 2011.

Nu staat er in het bovenstaande artikel het volgende: "De maximale ouderschapsverlofkorting is nu gelijk aan het verschil in belastbaar loon in 2012 en dat in 2011 of het verschil 2013 ten opzichte van 2012. U mag kiezen."

Als ik mag kiezen, dan kies ik uiteraard voor het verschil tussen 2013 en 2012. Of moet ik in dit geval 2013 vergelijken met 2011? Ik heb overigens in de aangifte van 2012 niet aangegeven dat ze ouderschapsverlof heeft genoten (omdat ze daar in 2012 niet voor in aanmerking kwam gezien haar loon over 2012 hoger was ten opzichte van 2011)

De vraag is dus: Kan ik in de aangifte over 2013 haar jaarinkomen vergelijken tussen 2013 en 2012 om in aanmerking te komen voor ouderschapsverlofkorting? Of moet in 2013 vergelijken met 2011?

Mvg,
Tobias Reactie infoteur, 28-07-2020
Hallo Tobias,
Zie:

https://financieel.infonu.nl/geld/112554-berekening-ouderschapsverlof.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Debbie, 27-02-2014
Goedemiddag
Mijn vraag al diverse keren voorbij zien komen op diverse forums, maar ik heb nog steeds geen duidelijk antwoord kunnen ontdekken.Misschien kunt u mij helpen.
Mijn ouderschapsverlof liep van 01-02-2009 tot 01-08-2011.Nu krijg ik echter een brief van de belastingdienst dat ik terug moet gaan betalen.Nu gaat het mij om de peildatum.Mijn jaarloon was in 2008 € 32.450 in 2009 € 28.375 in 2010 27.926
in 2011 € 28.062. Nu meld de belastdienst mij het volgende.U vermeldt in 2011 248 uren aan opgenomen ouderschapsverlof.
Daarnaast had u in 2011 een loon van € 28.062 in 2010 een loon van € 27.926 en in 2009 een loon van € 28.375.De maximale terugval in het loon bedraagt dan € 313. De ouderschapsverlofkorting stel ik vast op € 313. Moet men niet van het loon voorafgaande van het ouderschapsverlof toetsen dus 2009 / 2010 /2011 toetsen aan het loon van 2008.

Met vriendelijke groet
Debbie Reactie infoteur, 28-07-2020
Beste Debbie,
U hebt uw ouderschapsverlof voor hetzelfde kind uitgesmeerd over drie jaren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

D., 27-02-2014
Hallo,
Vanaf dit jaar gaat mijn vrouw ouderschapsverlof opnemen, en dus ook gebruik maken van de korting.
Nu moet er een duidelijke achteruitgang zitten in het belastbaar loon.
Is dit het loon NA aftrek van hra, giften etc? of hierVOOR.

Met andere woorden, is het slim om met mijn aangifte 2013 al rekening te houden door HAAR belastbaar loon (NA aftrek hra, giften etc) zo hoog mogelijk te houden (hra onder mijn naam zetten), om er zo zeker van te zijn dat haar belastbaar loon in 2014 lager is dan in 2013?

Alvast hartelijk dank, Reactie infoteur, 28-07-2020
Hallo D,
Het belastbaar loon is het loon minus werknemersaftrek (onkosten woon-werk bijvoorbeeld), maar niet na aftrek van de persoonsgebonden aftrek zoals HRA en giften (=belastbaar inkomen en verzamelinkomen).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Linda, 24-02-2014
Bedankt voor uw reactie. Maar begrijp ik het dan goed dat ik doordat ik ivm zwangerschapsverlof het ouderschapsverlof tussentijds heb beëindigd en in hetzelfde jaar weer heb herpakt nu uit moet gaan van terugval in loon over het jaar 2010 (ipv 2009) en moet terugbetalen of kan ik bezwaar indienen. Reactie infoteur, 28-07-2020
Beste Linda,
U kunt een gemotiveerd bezwaar indienen (binnen zes weken na dagtekening).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Linda, 22-02-2014
In 2010 ben ik bevallen van mijn eerste kind, dat jaar heb ik ook ouderschapsverlof opgenomen, deze is in 2011 door een tweede zwangerschap tussentijds beëindigd ivm zwangerschapsverlof, daarna weer herpakt met aansluitend ouderschapsverlof van mijn tweede kindje. Nu heb ik voor de inkomstenbelasting altijd terugval in loon jaaropgave 2009 genomen voorafgaand het jaar dat ik ouderschapsverlof opnam. Nu een brief van de belasting ontvangen dat het loon 2010, 2011 en 2012 geen terugval betreft en wordt aangepast terugval zijnde € 0.

Maar moet ik niet het terugval in loon voorafgaand aan het ouderschapsverlof berekenen dus 2009? Of toch na de tussentijdse beëindiging in 2011 dat zou ik namelijk wel raar vinden. Reactie infoteur, 28-07-2020
Beste Linda,
Die tussentijdse beëindiging zal als definitieve beëindiging zijn gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carlo, 01-02-2014
Ik ben bezig met de belastingaangifte en nu stuit ik op het volgende: in de aangifte staat dat ik het verschil in jaarloon tussen eind 2013 en eind 2012 moet opgeven. Echter, op de salarisstrook wordt maandelijks (bruto) een bedrag ingehouden wat, wanneer ik dit maal 12 doe, hoger uitvalt dan het verschil in jaarloon. Welk bedrag kan ik nu nemen? Alvast bedankt voor de reactie. Reactie infoteur, 28-07-2020
Beste Carlo,
Zie voor 2020:

https://financieel.infonu.nl/geld/112554-berekening-ouderschapsverlof.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mariska, 29-01-2014
Goedemiddag,
ik ben in 2008 bevallen van mijn eerste kindje. toen werkte ik nog 40 uur. in 2009 ben ik begonnen met mijn ouderschapsverlof.van 40 naar 32 dus 8 uur ouderschapsverlof.
2010 bevallen van mijn zoon. mijn ouderschapsverlof van mijn eerste kindje liep toen nog door tot feb 2011. Hierna heb ik aansluitend verlof opgenomen en werkte toen nog maar 28 uur( let wel nog steeds een contract van 40 uur ). Nu krijg ik een brief van de belasting dat ik geld terug moet betalen omdat ik over de jaren 2009 / 2010 en 2011 een klein bedrag ben teruggevallen in loon. Zij berekenen het basis jaar 2009 toen ik een salaris had van 32 uur. klopt dit? naar mijn mening zijn mijn verlof uren in 2011 toch contract 40 uur ik werk 28 uur DUS 12 uur ipv de 4 uur die ze nu berekenen. Reactie infoteur, 28-07-2020
Beste Mariska,
Voor het inkomen wordt gekeken naar het inkomen voorafgaand aan het jaar van ouderschapsverlof.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hage, 13-01-2014
Binnenkort wil ik aangifte over 2013 gaan doen. Er wordt dan gevraagd hoeveel uur ik betaald ouderschapsverlof heb gehad over 2013. Nu vraag ik me af hoe ik op het aantal uren kan komen. Ik werk in het basisonderwijs en heb een overzicht gekregen waarop wel het aantal dagen staat dat ik ouderschapsverlof heb opgenomen. Echter staat daar op dat ik 5,5 lesgebonden uren per dag werk. Ik vraag me nu af of ik het aantal dagen keer 8 of keer 5,5 moet doen?! Reactie infoteur, 28-07-2020
Beste Hage,
Het gaat om het aantal uren dat u minder werkt door ouderschapsverlof.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Freek, 08-01-2014
Hallo,

Ik wil mijn ouderschapsverlof alvast terugvragen van de belasting. Waar moet ik dit in vullen in de voorlopige teruggave?

Mvg,

Freek Reactie infoteur, 28-07-2020
Hallo Freek,
Een maandelijkse teruggave is mogelijk via een voorlopige aanslag inkomstenbelasting:

https://financieel.infonu.nl/belasting/120906-voorlopige-aanslag-2020-inkomstenbelasting-teruggave.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wim, 07-01-2014
Hallo, sinds 2005 heb ik 10% ouderschapsverlof, door periodieke verhogingen e.d. heb ik geen recht gehad op ouderschaps verlofkorting (ondanks aangetekende bezwaren), daar deze regeling pas in 2010 is ingevoerd.
Nu is door gewijzigde belastingregels mijn loon voor belasting in 2013 een stuk lager dan in 2012. Heb ik nu dan wel recht op de korting?

mvg,
wim Reactie infoteur, 28-07-2020
Hallo Wim,
Dat kan alleen als u weer zwangerschapsverlof had.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Heijne, 09-12-2013
Beste infoteur,

Bedankt voor de reactie. Waar ik nog steeds mijn vraagtekens bij plaats is of het correct is dat mijn werkgever de ouderschapsverlofkorting in mindering brengt op mijn salaris bij onbetaald ouderschapsverlof. Kunt u deze vraag voor mij beantwoorden?

Mvg. Reactie infoteur, 28-07-2020
Beste Heijne,
De ouderschapsverlofkorting is een heffingskorting die in 2020 niet meer wordt toegepast.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Danielle, 09-12-2013
Hallo,

Ik heb in 2013 vrijwel mijn volledige ouderschapsverlof gebruikt. Ik heb via mijn werkgever 27,5% vergoeding gekregen over mijn ouderschapsverlof. (onderwijs, betaald ouderschapsverlof) Heb ik ook nog recht op de ouderschapsverlofkorting? 4,11 e per uur maal 730 uur zou toch een erg lekker bedrag zijn… Ook met die 27,5 % doorbetaling is mijn loon een stuk lager dan in 2012, dus ik ben benieuwd of ik ook korting krijg. Reactie infoteur, 28-07-2020
Hallo Danielle,
Maar de werkgever moet daar wel mee akkoord gaan (onbetaald verlof).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Heijne, 27-11-2013
Hallo,

Momenteel heb ik betaald ouderschapsverlof en met ingang van januari 2014 zal dit ontbetaald ouderschapsverlof worden. Nu heb ik een berekening gekregen van mijn de hoogte van mijn salaris tegen die tijd en nu zie ik hierin staan dat zelfs wanneer ik onbetaald ouderschapsverlof heb, de ouderschapsverlofkorting van de belastingdienst ook in mindering brengen op mijn salaris. Is dit correct? Reactie infoteur, 28-07-2020
Hallo Heijne,
Bepalend is niet of dit betaald dan wel onbetaald verlof was.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

B., 14-11-2013
Mijn werkgever houdt ouderschapsverlof en de ouderschapsverlofkorting (€ 4,?) in op mijn salaris. Een deel (50%) van het ouderschapsverlof wordt doorbetaald. Nu heb ik echter geen terugval in salaris gehad en krijg dus niks terug van de belastingdienst. In andere cao's krijgen de werknemers de ouderschapsverlofkorting alsnog terug van hun werkgever als ze geen terugval in loon hebben. Mijn werkgever zegt dat dit niet is geregeld in de cao dus heb ik geen recht op teruggave. Kan dit? Reactie infoteur, 28-07-2020
Beste B,
Het is niet een algemene regel dat de werkgever u compenseert voor verlies aan inkomen door het opnemen van ouderschapsverlof.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marijke, 07-10-2013
Dag,

Mijn werkgever houdt zowel ouderschapsverlof als ouderschapsverlofkorting in op mijn salaris. Is dit toegestaan?

Groeten,

Marijke Reactie infoteur, 28-07-2020
Beste Marijke,
Neen dat is niet toegestaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

N. van der Ploeg, 08-05-2013
Beste infoteur,

Bedankt voor de reactie.
Het blijkt echter niet mijn bonus te zijn. Die was al eerder. Maar mijn levensloopregeling die gestopt is doordat de overheid dit opgelegd heeft.
Veranderd de regel daardoor?

Groeten

N van der Ploeg Reactie infoteur, 28-07-2020
Beste N. van der Ploeg,
Hoe bedoelt u, zie:

https://financieel.infonu.nl/geld/76372-levensloopregeling-2020-en-levensloopverlofkorting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

N. van der Ploeg, 07-05-2013
Goedendag

Ik heb dus van de belastingdienst ook te horen gekregen dat ik mijn ouderschapsverlofkorting terug moet betalen omdat ik volgens en niet voldoende in Loon ben achteruit gegaan. Echter, ik heb mijn ouderschapsverlof verspreid met 3 uren per week gedurende bijna 4 jaar. Nu zeggen ze dat ik in 2011 onvoldoende achteruit ben gegaan en daarom geen recht heb op korting. Ons bedrijf is echter in dat jaar overgenomen door een ander bedrijf en alle medewerkers hebben een bonus gehad. Deze is eenmalig en blijkbaar wel bij mijn jaarinkomen opgeteld, mogen ze op basis daarvan mijn korting intrekken? Lijkt me iets onredelijk. Wanneer ik deze bonus niet gehad had, dan had ik wel korting ontvangen. Nu trekken ze belasting over mijn Bonus en moet ik de korting ook terug betalen. Dat is toch discriminatie richting werkende moeder. Werken wordt op deze manier dus afgestraft. Ik ben voornemens om wederom in bezwaar te gaan. Maar heeft dit nog zin? Zijn hierover ooit eerder uitspraken gedaan waar ik naar kan verwijzen?

Alvast bedankt

Met vriendelijke groeten

N van der Ploeg Reactie infoteur, 28-07-2020
Beste N. van der Ploeg,
Een bonus behoort inderdaad tot het loon.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jennie, 25-04-2013
Hallo

Mijn man is ook meer gaan verdienen door verandering in functie en moeten dus idd terug gaan betalen. Echter als hij deze functie al eerder had gehad of gewoon op een het zelfde inkomen was blijven staan dan had hij wel een vergoeding gekregen. Het is toch krom dat je dan eigenlijk weer gestraft wordt omdat je het goed doet op je werk, maar heeft het ook zin om tegen dit besluit bezwaar aan te teken.
Vriendelijke groet. Reactie infoteur, 28-07-2020
Hallo Jennie,
Het voelt oneerlijk, maar zo zijn de belastingregels soms.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Patricia, 16-04-2013
Hallo,

Ik wil per 1 juli 2013 beginnen met me ouderschapsverlof van 562 uur waarvan ik 7,2 uur per week gebruik. Dit houd in dat ik tot eind december 2014 van me ouderschapsverof geniet. Wat gaat mij dit kosten en nog opleveren bij de belasting als ik mindering heb in me jaarsalaris?

Groetjes Reactie infoteur, 28-07-2020
Hallo Patricia.
Zie:

https://financieel.infonu.nl/geld/76372-levensloopregeling-2020-en-levensloopverlofkorting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marco, 29-03-2013
Ik heb tijdens mijn aangifte ingevuld dat ik terugval had in loon, namelijk ca 700 euro (ten opzichte van de situatie dat ik geen ouderschapsverlof had). Omdat ik in de tussentijd ook een verhoging heb gehad kwam mijn jaarinkomen nagenoeg gelijk uit aan dat van de situatie voordat ik ouderschapsverlof opnam. van de belastingdienst heb ik nu een brief dat ik dus geen recht op de korting heb. Dit zorgt ervoor dat ik nu ca 550 euro moet terugbetalen. Beetje flauw… Reactie infoteur, 28-07-2020
Beste Marco,
Daarbij kan een salarisverhoging inderdaad roet in het eten gooien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wijnand, 27-03-2013
Mijn werkgever berekent de ouderschapsverlof door op de salarisstrook eerst het bruto salaris te berekenen op basis van 100% en daar dan vervolgens het bedrag van de ouderschapsverlof in mindering op te brengen. Hierdoor heb ik op mijn jaaropgave een 100% brutoloon staan terwijl ik in werkelijkheid dus wel een terugval heb door het ouderschapsverlof. Hoe gaat de fiscus hiermee om? Reactie infoteur, 28-07-2020
Beste Wijnand,
Wat geldt is uw inkomen minus de dagen van verlof.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elsbeth Francke, 21-03-2013
Per 1-1-2014 wordt de ouderschapsverlofkorting vermoedelijk afgeschaft. Hoe zit het met ouderschapsverlof dat in 2013 begint, en in 2014 doorloopt? Geldt de ouderschapsverlofkorting daarop nog wel, of is het per 1-1-2014 voor iedereen schluss? (Als het allemaal doorgaat…) Bij voorbaat dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 28-07-2020
Beste Elsbeth Francke,
Zie ook het artikel:

https://financieel.infonu.nl/geld/112554-berekening-ouderschapsverlof.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

William, 20-03-2013
Ik werkte altijd 40 uur in de week, nu werk ik sinds januari 2012 36 uur in de week. Zodat ik vrijdagmiddag altijd 4 uur met mijn in november 2011 geboren zoon kan doorbrengen. Is het juist dat ik dit nu 26x40 = 1040 uur/4 uur per week dus 260 weken kan laten doorlopen? Dus dat ik zo totaal 5 jaar ouderschapsverlof kan opnemen? En moet ik nu 4x52 = 208 uur x € 4,18 => € 869,44 opnemen of mag ik het bedrag dat ik ben teruggevallen in loon (± € 1.500,-) opvoeren? Ik hoop dat u mij spoedig antwoord kan geven.

Met vriendelijke groet,

William Littel Reactie infoteur, 28-07-2020
Beste William,
U kunt als ouderschapsverlof opnemen wat er aan uren in de ouderschapsverlofverklaring van de werkgever staat vermeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 17-03-2013
Mijn vrouw heeft in 2012 414 uur ouderschapsverlof opgenomen, aldus de verklaring van de werkgever. Dat ouderschapsverlof is in 2011 ingegaan, dus dan moet ik haar inkomen vergelijken met 2010 en niet met 2011. Als ik de terugval in het inkomen vergelijk tussen 2012 en 2010, gaat het om een bedrag van zo'n 3.700 euro. Als ik de aangifte invul, krijgen we dit bedrag in zijn geheel terug.

Is dat niet wat veel? Reactie infoteur, 28-07-2020
Beste Rob,
Als er een vergoeding is, vult u het aantal uren maal de vergoeding per uur in.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ronald, 17-03-2013
Mijn partner maakt per 01-08-2012 gebruik van een CAO ouderschapsverlof regeling van haar werkgever waarmee ze maximaal 2 jaar volledig stopt met werken. Haar arbeidsovereenkomst stopt met het recht op terugkeer naar een vergelijkbare baan na 2 jaar. Het betreft dus niet de wettelijke ouderschapsverlof (heeft ze ook gehad in de eerste paar maanden van 2012). Zijn de uren vanaf 01-08-2012 (22 weken * aantal uur per week die ze werkte) ook op te geven bij de belasting voor de ouderschapsverlof korting? Reactie infoteur, 28-07-2020
Beste Ronald,
Alleen als er een ouderschapsverlofverklaring van de werkgever is, ontstaat er er ook het recht op de ouderschapsverlof.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Andre, 16-03-2013
Mijn vrouw (werkt in de zorg) heeft in 2012 ouderschapsverlof opgenomen. Dit was 129 uur. Haar brutojaarinkomen was in 2012 13.686,00. In 2011 was dit 12.902,00. Is de ouderschapsverlofkorting dan niet van toepassing? In maart 2011 is haar contract pas ingegaan waardoor ze in dat jaar dus minder heeft verdiend. Reactie infoteur, 28-07-2020
Beste Andre,
Bij u is er geen terugval in loon.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Céline, 13-03-2013
Hallo!

Ik heb in augustus 2012 ouderschapsverlof opgenomen, 258 uur. Mijn jaarinkomen was in 2011: 34.937, in 2012 32.837. Vanaf eind november 2012 is het ouderschapsverlof afgelopen en is mijn contract van 40 uur naar 24 uur gegaan. Nu hebben we alles correct ingevuld op het belastingformulier en nu heb ik vandaag 3200 euro teruggekregen. Klopt dit wel? Ook werkt ik in het onderwijs, dus krijg ik sowieso 55 % terug van het ouderschapsverlof. Heeft dit ook nog invloed?

Vriendelijke groeten,

Céline Timmerman Reactie infoteur, 28-07-2020
Hallo Céline,
Zolang de fiscus er niet naar vraagt, lijkt er weinig aan de hand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 07-03-2013
Beste Infoteur,

Ik ben bezig met de aangifte inkomstenbelasting en heb een vraag. Afgelopen jaar heb ik 452 uur ouderschapsverlof opgenomen (hier heb ik een verklaring van). Als je dit keer 4.18 doet kom je op ca. 1918 euro. Echter mijn salaris is over het afgelopen jaar met 3.000 euro naar beneden gegaan. Welk bedrag moet ik nu invullen op mijn aangifte? Wanneer ik de 3000 euro invul krijg ik toch teveel geld terug? En dat zou voor de aangifte van volgend jaar ook weer een probleem zijn want dit jaar zal ik ook ca. 400 euro verlof opnemen terwijl volgend jaar mijn loon niet weer met 3000 euro achteruitgaat. Hopelijk is het wat duidelijk.

Graag hoor ik van u.

Groet,

Johan Reactie infoteur, 28-07-2020
Beste Johan,
In uw belastingaangifte vult u het werkelijk verdiende loon in.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 08-03-2022
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.