Belastingaangifte 2019: aftrekposten

Belastingaangifte 2019: aftrekposten In 2020 doe je belastingaangifte over het jaar 2019. Veel mensen krijgen een brief van de Belastingdienst waar in staat dat zij voor 1 mei 2020 verplicht hun belastingaangifte moeten insturen. Heb je geen brief gehad maar verwacht je wel geld terug te krijgen, dan kun je ook 'vrijwillig' aangifte doen. Het zorgvuldig benutten van de aftrekposten kan je in 2020 honderden zo niet duizenden euro's schelen, het loont daarom vaak de moeite je hier goed in te verdiepen. Onder meer zorgkosten, vervoerskosten, studiekosten, alimentatie en giften kunnen fiscaal aftrekbaar zijn.

Belastingaftrek in 2019


Aftrekposten in 2019

Voor de volgende kostenposten kun je in 2019 wellicht je voordeel doen wanneer je zorgvuldig omgaat met het invullen van je jaarlijkse belastingaangifte:
  • Alimentatie
  • Uitgaven voor specifieke zorgkosten
  • Tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten
  • Studiekosten en andere scholingsuitgaven
  • Giften

Alimentatie

Partneralimentatie kan van de belasting worden afgetrokken als 'Betaalde alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen aan de ex-partner'. Dit geldt zowel voor alimentatie die betaald wordt op last van de rechter of onderling afgesproken alimentatie. Zijn er volgens de afspraken nog andere onderhoudsverplichtingen, dan kunnen deze in bepaalde gevallen ook gelden als aftrekpost. Het gaat dan om bijvoorbeeld een afkoopsom of periodieke betaling. Wanneer je ex-partner in jullie oude koophuis is blijven wonen dan mag het eigenwoningforfait voor jouw deel van het huis bij de alimentatie worden opgeteld. Let op, de betaler van partneralimentatie kan veel geld terugkrijgen, als ontvanger van partneralimentatie moet je deze bedragen opgeven als inkomsten met als gevolg dat je vaak veel moet terugbetalen.

Kinderalimentatie is niet aftrekbaar. Uitgave voor het levensonderhoud van deze kinderen kan echter wel een aftrekpost vormen mits de kinderen jonger zijn dan 30 jaar. Uitgaven voor het levensonderhoud van kinderen zijn sinds 2015 niet meer fiscaal aftrekbaar.

Uitgaven voor specifieke zorgkosten

Wanneer je kosten hebt gemaakt gerelateerd aan een ziekte of invaliditeit dan kun je mogelijk in aanmerking komen voor extra aftrek in verband met specifieke zorgkosten. Dit geldt voor mensen die kosten hebben moeten maken die niet uit een ander potje gedekt worden zoals de bijzondere bijstand of een aanvullende verzekering. Ook wanneer je vrijwillig het eigen risico van je verzekering hebt verhoogt kun je hierdoor gemaakte kosten niet aftrekken. Tegemoetkoming van het CAK kan hierbij wel buiten beschouwing worden gelaten.

De kosten die je mag aftrekken zijn kosten die gemaakt zijn voor geneeskundige hulp, medicijnen op doktersrecept, bepaalde hulpmiddelen, extra kleding of beddengoed, extra gezinshulp, woningaanpassingen, vervoer van en naar een ziekenhuis, kliniek of huisarts, dieet op doktersvoorschrift, gezinshulp en reiskosten voor ziekenbezoek.

Je kunt wel alleen in aanmerking komen voor deze aftrek wanneer de kosten een bepaalde drempel overstijgen. Wat deze drempel is, is afhankelijk van de hoogte van je inkomen en dat van je fiscale partner. Raadpleeg voor de exacte bedragen de website van de Belastingdienst.

Tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten

Wie in de weekeinden of vakanties zorg draagt voor een ernstig gehandicapte ouder dan 21 jaar die normaliter in een Wlz-instelling verblijft kan de hiervoor gemaakte kosten aftrekken van de belasting. Dit gaat dan om de zorg voor kinderen, broers, zussen of personen waarvoor je door de rechter als mentor of curator benoemd bent.

De aftrek geldt niet wanneer de gemaakte kosten worden vergoedt door de zorgverzekering of wanneer de gehandicapte een zelfstandig inkomen heeft dat hem of haar in staat stelt de kosten zelf te betalen.

Studiekosten en andere scholingsuitgaven

Kosten gemaakt voor studie kunnen ook aftrekbaar zijn. Voorwaarden zijn dat het een opleiding voor een toekomstig beroep betreft waarbij sprake was van een leertraject en waarvoor de kosten het voor dat jaar vastgestelde drempelbedrag overschrijden.

De kosten die mogen worden afgetrokken zijn lesgeld/collegegeld, kosten voor studieboeken, afschrijving van duurzame goederen zoals een computer of laptop en kosten voor EVC-procedures. Kosten als rente over een studieschuld, studentenhuisvesting, reiskosten of het maken van excursies vallen hier niet onder. De aftrek is normaliter sowieso niet hoger van 15.000 euro, tenzij je beurs definitief niet is omgezet in een gift, want dan gelden er andere parameters.

Met ingang van 1 juli 2015 kun je geen studiekosten meer aftrekken die gemaakt zijn voor een studie waarvoor je tevens studiefinanciering ontving. Dit gaat om kosten gemaakt voor studies vanaf het studiejaar 2015/2016 en betaald op of na 1 juli 2015.

Giften

Giften aan goede doelen, de kerk of een maatschappelijke instelling zijn aftrekbaar mits deze zijn erkend als zijnde ANBI, oftewel Algemeen Nut Beogende Instellingen. Dit geldt niet wanneer de gift is gedaan in de vorm van een legaat of wanneer de instelling zich bevindt buiten de EU, Aruba, of de (voormalige) Nederlandse Antillen.
© 2011 - 2020 Dessal, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Persoonsgebonden aftrek inkomstenbelasting verrekenenPersoonsgebonden aftrek inkomstenbelasting verrekenenBij uw aangifte inkomstenbelasting 2018, 2019, 2020 of een andere belastingaangifte komt u de post persoonsgebonden aftr…
Aftrekposten belasting 2018 en 2019Aftrekposten belasting 2018 en 2019Wat zijn de fiscale aftrekposten belasting 2018 en 2019 voor particulieren? Dat is belangrijk voor uw belastingaangifte…
Fiscale aftrekposten eigen woning 2019 en 2020Fiscale aftrekposten eigen woning 2019 en 2020Hebt u de fiscale aftrekposten voor 2019 en wilt u de mogelijkheden voor 2020 weten zodat u de woonlasten verlaagt en de…
Aftrekposten inkomstenbelasting 2019Aftrekposten inkomstenbelasting 2019Ook al hebt u in 2019 minder aftrek, de aftrekposten inkomstenbelasting 2019 blijven belangrijk. Een grote aftrekpost is…

Recht op de algemene heffingskortingRecht op de algemene heffingskortingIedere belastingplichtige in Nederland heeft recht op de algemene heffingskorting. Deze algemene loonheffingskorting is…
Zwart werken: gevolgenZwart werken: gevolgenEr zijn vele voorbeelden van zwart werken. Een schoonmaker in dienst nemen, een krantenwijk waar je geen belastingaangif…
Bronnen en referenties
  • https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/studiekosten_en_andere_scholingsuitgaven/
  • https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_zorgkosten/

Reageer op het artikel "Belastingaangifte 2019: aftrekposten"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Jos, 11-07-2012 14:10 #3
Ben 54 jaar zonder werk (ww) en kan 'n studie gaan volgen. Kostren 5500.00.
Waar kan ik 'n tegenmoetkoming krijgen?

Jo, 26-04-2012 21:31 #2
Beste,
ik las dat je 1.20 euro kan aftrekken (responsabiliseringsbijdrage). Is dat ivm met de 25 euro die we jaarlijks aan de zorgkas betalen en mogen we daarbovenop onze verplichte bijdrage aan de mutualiteit ook aftrekken (3 euro)? Kunnen bos-en zeeklassen van de lagere-schoolkinderen in mindering gebracht worden? Mag kledij ook ingebracht worden voor bedienden en bediende ambachtslui(beenhouwer met bediendenstatuut)? Alvast bedanktr voor de moeite!

Janet, 08-03-2012 20:03 #1
Hallo, even een vraag. Ik ben inmiddels in de 40 en heb een goede baan op kantoor. Ik wil echter heel graag een studie gaan volgen om eventueel later ook nog terug te kunnen vallen op een ander beroep. Het gaat om een HBO opleiding die 4 jaar duurt. Ik wil de studie zelf betalen. Mag ik deze kosten aftrekken bij de fiscus? En wat als ik na een jaar zou stoppen (is natuurlijk niet de bedoeling, maar je weet maar nooit met een fulltime baan en kind erbij), gaat de fiscus dan moeilijk doen? Alvast hartelijk bedankt voor het antwoord. Janet. Reactie infoteur, 10-03-2012
Hallo Janet,
Studiekosten kun je inderdaad aftrekken van de belasting. Voor het bedrag dat mag worden afgetrokken wordt onderscheid gemaakt tussen mensen die studiefinanciering ontvangen en zij die dat niet ontvangen. Ontvang je wel studiefinanciering dat ligt het af te trekken bedrag vast, indien dit niet het geval is dan kun je tot een bepaald maximum zelf opgeven hoeveel studiegerelateerde kosten je gemaakt hebt. Wanneer je de te downloaden module van de Belastingdienst gebruikt om belastingaangifte te doen dan kom je de tab voor aftrek van studiekosten vanzelf tegen.

Groet,
Dessal

Infoteur: Dessal
Laatste update: 09-05-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 3
Schrijf mee!