InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Belasting: aftrekposten in 2014

Belasting: aftrekposten in 2014

Belasting: aftrekposten in 2014 In 2014 doe je belastingaangifte over het jaar 2013. Veel mensen krijgen in februari een brief van de Belastingdienst waar in staat dat zij voor 1 april 2014 hun belastingaangifte moeten insturen. Heb je geen brief gehad maar verwacht je geld terug te krijgen, dan kun je ook 'vrijwillig' aangifte doen. Het zorgvuldig benutten van de aftrekposten kan je in 2014 honderden zo niet duizenden euro's schelen, het loont daarom vaak de moeite je hier goed in te verdiepen.

Aftrekposten in 2014

Voor de volgende kostenposten kun je in 2014 wellicht je voordeel doen wanneer je zorgvuldig omgaat met het invullen van je jaarlijkse belastingaangifte:
  • Alimentatie
  • Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen onder de 30 jaar
  • Uitgaven voor specifieke zorgkosten
  • Tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten
  • Studiekosten en andere scholingsuitgaven
  • Giften

Alimentatie

Partneralimentatie kan van de belasting worden afgetrokken als 'Betaalde alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen aan de ex-partner'. Dit geldt zowel voor alimentatie die betaald wordt op last van de rechter of onderling afgesproken alimentatie. Zijn er volgens de afspraken nog andere onderhoudsverplichtingen, dan kunnen deze in bepaalde gevallen ook gelden als aftrekpost. Het gaat dan om bijvoorbeeld een afkoopsom of periodieke betaling. Wanneer je ex-partner in jullie oude koophuis is blijven wonen dan mag het eigenwoningforfait voor jouw deel van het huis bij de alimentatie worden opgeteld. Let op, de betaler van partneralimentatie kan veel geld terugkrijgen, als ontvanger van partneralimentatie moet je deze bedragen opgeven als inkomsten met als gevolg dat je vaak veel moet terugbetalen.

Kinderalimentatie is niet aftrekbaar. Uitgave voor het levensonderhoud van deze kinderen kan echter wel een aftrekpost vormen mits de kinderen jonger zijn dan 30 jaar.

Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen onder de 30 jaar

Wanneer je kinderen hebt onder de 30 jaar die niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, bijvoorbeeld omdat zij werkloos, scholier of student (zonder studiefinanciering of tegemoetkoming in de studiekosten) zijn en je ontving voor dit kind over het afgelopen jaar geen kinderbijslag dan kun je een bedrag aftrekken voor het levensonderhoud van deze kinderen. Voorwaarden zijn dat het betreffende kind bij het begin van het kwartaal waar over gerekend wordt jonger was dan 30 jaar, niet in het eigen levensonderhoud kon voorzien, geen recht gaf op kinderbijslag of een buitenlandse uitkering, en geen studiefinanciering ontving en het onderhoud voor dit kind ten minste begroot kan worden op 408 euro per kwartaal voor zaken als voeding, kleding en verzekeringspremie.

Het bedrag dat aftrekbaar is varieert van circa 300 euro voor kinderen tot 6 jaar en meer dan 1000 euro voor uitwonende kinderen tussen de 18 en 30 jaar die niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Uitgaven voor specifieke zorgkosten

Wanneer je kosten hebt gemaakt gerelateerd aan een ziekte of invaliditeit dan kun je mogelijk in aanmerking komen voor extra aftrek in verband met specifieke zorgkosten. Dit geldt voor mensen die kosten hebben moeten maken die niet uit een ander potje gedekt worden zoals de bijzondere bijstand of een aanvullende verzekering. Ook wanneer je vrijwillig het eigen risico van je verzekering hebt verhoogt kun je hierdoor gemaakte kosten niet aftrekken. Tegemoetkoming van het CAK kan hierbij wel buiten beschouwing worden gelaten.

De kosten die je mag aftrekken zijn kosten die gemaakt zijn voor geneeskundige hulp, medicijnen op doktersrecept, hulpmiddelen, extra kleding of beddengoed, woningaanpassingen, vervoer van en naar een ziekenhuis, kliniek of huisarts, dieet op doktersvoorschrift, gezinshulp en reiskosten voor ziekenbezoek.

Je kunt wel alleen in aanmerking komen voor deze aftrek wanneer de kosten een bepaalde drempel overstijgen. Wat deze drempel is, is afhankelijk van de hoogte van je inkomen en dat van je fiscale partner. Raadpleeg voor de exacte bedragen de website van de Belastingdienst. Let op, 2014 is het laatste jaar waarin je deze kosten kunt aftrekken. Wanneer je in 2015 aangifte doet over het jaar 2014 dan bestaat deze aftrekpost niet meer.

Tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten

Wie in de weekeinden of vakanties zorg draagt voor een ernstig gehandicapte ouder dan 27 jaar die normaliter in een AWBZ-instelling verblijft kan de hiervoor gemaakte kosten aftrekken van de belasting. Dit gaat dan om de zorg voor kinderen, broers, zussen of personen waarvoor je door de rechter als mentor benoemd bent.

De aftrek geldt niet wanneer de gemaakte kosten worden vergoedt door de zorgverzekering of wanneer de gehandicapte een zelfstandig inkomen heeft dat hem of haar in staat stelt de kosten zelf te betalen.

Studiekosten en andere scholingsuitgaven

Kosten gemaakt voor studie kunnen ook aftrekbaar zijn. Voorwaarden zijn dat het een opleiding voor een toekomstig beroep betreft waarbij sprake was van een leertraject en waarvoor de kosten meer waren dan 500 euro.

De kosten die mogen worden afgetrokken zijn lesgeld/collegegeld, kosten voor studieboeken, afschrijving van duurzame goederen zoals een computer of laptop en kosten voor EVC-procedures. Kosten als rente over een studieschuld, studentenhuisvesting, reiskosten of het maken van excursies vallen hier niet onder. De aftrek is normaliter sowieso niet hoger van 15.000 euro tenzij je beurs definitief niet is omgezet in een gift, want dan gelden er andere parameters.

Wanneer je studiefinanciering ontving dien je een tabel van de Belastingdienst te gebruiken om te zien hoeveel hiervan verrekent moet worden. Hiervoor is een handleiding te downloaden.

Giften

Giften aan goede doelen, de kerk of een maatschappelijke instelling zijn aftrekbaar mits deze zijn erkend als zijnde ANBI, oftewel Algemeen Nut Beoogende Instellingen. Dit geldt niet wanneer de gift is gedaan in de vorm van een legaat of wanneer de instelling zich bevindt buiten de EU, Aruba, of de (voormalige) Nederlandse Antillen.
© 2011 - 2017 Dessal, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Wat zijn aftrekposten?Wat zijn aftrekposten?De jaarlijkse belastingaangifte is een hele klus, omdat de fiscale regeling omtrent aftrekposten regelmaitg verandert. A…
Persoonsgebonden aftrek inkomstenbelasting verrekenenPersoonsgebonden aftrek inkomstenbelasting verrekenenBij uw aangifte inkomstenbelasting 2015, 2016, 2017 of een andere belastingaangifte komt u de post persoonsgebonden aftr…
Aftrekposten belasting 2015 en 2016Aftrekposten belasting 2015 en 2016Wat zijn de fiscale aftrekposten belasting 2015 en 2016 voor particulieren? Dat is belangrijk voor uw belastingaangifte…
Aftrekposten ZZPAftrekposten ZZPZZP'ers moeten belastingaangifte van hun inkomen doen. Ze kunnen in aanmerking komen voor verschillende aftrekposten, zo…
Wat is drempelinkomen? Drempelinkomen berekenenWat is drempelinkomen? Drempelinkomen berekenenBij de aangifte inkomstenbelasting kom je het begrip "drempelinkomen" tegen. Wat is het drempelinkomen? Hoe moet je het…
Bronnen en referenties
  • Belastingdienst
  • NU Geld - http://www.nugeld.nl/portemonnee/3706294/minder-belasting-betalen-aftrekposten.html

Reageer op het artikel "Belasting: aftrekposten in 2014"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

Jos, 11-07-2012 14:10 #3
Ben 54 jaar zonder werk (ww) en kan 'n studie gaan volgen. Kostren 5500.00.
Waar kan ik 'n tegenmoetkoming krijgen?

Jo, 26-04-2012 21:31 #2
Beste,
ik las dat je 1.20 euro kan aftrekken (responsabiliseringsbijdrage). Is dat ivm met de 25 euro die we jaarlijks aan de zorgkas betalen en mogen we daarbovenop onze verplichte bijdrage aan de mutualiteit ook aftrekken (3 euro)? Kunnen bos-en zeeklassen van de lagere-schoolkinderen in mindering gebracht worden? Mag kledij ook ingebracht worden voor bedienden en bediende ambachtslui(beenhouwer met bediendenstatuut)? Alvast bedanktr voor de moeite!

Janet, 08-03-2012 20:03 #1
Hallo, even een vraag. Ik ben inmiddels in de 40 en heb een goede baan op kantoor. Ik wil echter heel graag een studie gaan volgen om eventueel later ook nog terug te kunnen vallen op een ander beroep. Het gaat om een HBO opleiding die 4 jaar duurt. Ik wil de studie zelf betalen. Mag ik deze kosten aftrekken bij de fiscus? En wat als ik na een jaar zou stoppen (is natuurlijk niet de bedoeling, maar je weet maar nooit met een fulltime baan en kind erbij), gaat de fiscus dan moeilijk doen? Alvast hartelijk bedankt voor het antwoord. Janet. Reactie infoteur, 10-03-2012
Hallo Janet,
Studiekosten kun je inderdaad aftrekken van de belasting. Voor het bedrag dat mag worden afgetrokken wordt onderscheid gemaakt tussen mensen die studiefinanciering ontvangen en zij die dat niet ontvangen. Ontvang je wel studiefinanciering dat ligt het af te trekken bedrag vast, indien dit niet het geval is dan kun je tot een bepaald maximum zelf opgeven hoeveel studiegerelateerde kosten je gemaakt hebt. Wanneer je de te downloaden module van de Belastingdienst gebruikt om belastingaangifte te doen dan kom je de tab voor aftrek van studiekosten vanzelf tegen.

Groet,
Dessal

Infoteur: Dessal
Laatste update: 19-02-2014
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 3
Schrijf mee!