Zelf hoogte belastingheffing erfenis berekenen

Op het internet vindt u alle informatie die u nodig hebt om de hoogte van de belastingheffing op een erfenis te berekenen. Het probleem is echter dat u teveel informatie krijgt. De berekening is voor 90 procent van de gevallen namelijk zeer eenvoudig. Voor de verdeling van een nalatenschap, wordt een notaris ingeschakeld. Dat is niet vreemd, want u kunt zeer complexe situaties en constructies tegen komen. Voor de meeste mensen gelden de afwijkingen niet. Bij hen kan de hoogte van de belastingheffing over een erfenis eenvoudig door een ieder uitgerekend worden. In dit artikel wijzen wij de weg in de wirwar van berekeningen.

Hoogte erfbelasting en schenkbelasting

De erfbelasting en de schenkbelasting zijn beide vastgelegd in de Successiewet. Om het geheel te vereenvoudigen, zijn de tarieven voor deze belastingheffing gelijkgesteld. De vrijstellingen wijken echter wel van elkaar af.

Bepalen wat de nalatenschap is

Bij een schenking of een gift is het duidelijk over welk bedrag het gaat, maar dit geldt niet voor erfenissen. Er moet eerst worden vastgesteld wat de nalatenschap van de overledene is. Om het berekenbaar te maken, worden de bezittingen uitgedrukt in de waarde in het economische verkeer. Bij een huis gaat het hierbij om de WOZ-waarde. Voor een alleenstaande gaat het om het totaal aan bezittingen minus het totaal aan schulden. Voor gehuwden en andere samenlevingsvormen, moet er eerst gekeken worden welke deel van de bezittingen in de nalatenschap van de overledene vallen, en wat de partner toebehoort.

Gehuwd in gemeenschap van goederen

Voor het gemak gaan wij uit van een gehuwde die in gemeenschap van goederen gehuwd is. Eenvoudig gezegd geldt dat alle gehuwden in gemeenschap van goederen getrouwd zijn, tenzij ze voorwaarden hebben laten opmaken bij een notaris. Bij overlijden van één van de partners, valt de helft van het gemeenschappelijk bezit in de nalatenschap.

Wie erft de nalatenschap?

In de meeste gevallen gaat de erfenis naar de partner en naar de kinderen van de overledene (groep 1 in de Successiewet). De erfgenamen in deze groep hebben ieder recht op een gelijk deel. In de Nederlandse wetgeving, wordt de langstlevende partner beschermd. De partner erft de nalatenschap en de kinderen krijgen een vordering op de langstlevende partner. Nadat de langstlevende is overleden krijgen de kinderen hun deel toegekend.

Hoe hoog is de vrijstelling en de heffing?

De vrijstellingen die eerst in mindering mogen worden gebracht, zorgen er voor dat een deel van de nalatenschap vrij van erfbelasting blijft. De partner heeft een vrijstelling van 603.600 (2012) en de kinderen een vrijstelling van ieder 19.114. Over de nalatenschap dat de vrijstelling overstijgt, moet erfbelasting voldaan worden. Over een erfenis tot 118.708, wordt 10 procent belasting geheven. Over het meerdere bedraagt de heffing 20 procent.

Voorbeeld

Man is gescheiden (heeft geen partner) en hebben twee kinderen. De man komt te overlijden. Doordat hij geen partner heeft, valt de volledige waarde van zijn bezittingen minus de schulden in de nalatenschap. De nalatenschap bedraagt 600.000. Beide kinderen erven ieder de helft. Eerst mogen ze 19.114 van de nalatenschap aftrekken. Voor beide kinderen resteert een bedrag van 280.886.

10 procent van 118.708 = 11.870,80
20 procent van ( 280.886 - 118.708) = 32.435,60
Totaal te betalen belasting per kind = 44.306,40
© 2011 - 2024 Juul, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Hoeveel belasting moet ik betalen over een erfenis?Bij het ontvangen van een erfenis, moet u eventueel belasting betalen. Er geldt een vrijstelling voor de erfbelasting, o…
Bij leven schenken, verlaagt de erfbelastingDe belastingheffing over schenkingen is gelijk aan de heffing over erfenissen na overlijden. Toch kan het belastingheffi…
Schenking 180 dagen voor overlijdenSchenking 180 dagen voor overlijdenAls u een schenking krijgt van iemand die kort daarna overlijdt, kan de schenking als onderdeel van de erfenis worden ge…
Erfrecht en schenkingsrecht op basis van WOZ-waardeErfrecht en schenkingsrecht op basis van WOZ-waardeHebt u een huis in de erfenis of krijgt u een woning? Hoe waardeert u dan een woning in de nalatenschap in 2021 of 2022…

Zelf hoogte belastingheffing over schenking berekenenBedragen die u schenkt aan derden, kunnen belast worden met schenkbelasting. De bedragen boven de vrijstellingen worden…
Bezwaar maken tegen de WOZ-waardeBezwaar maken tegen de WOZ-waardeDe WOZ-beschikking is de grondslag voor veel belastingen en heffingen. Belangrijk is daarom dat je ieder jaar de correct…
Bronnen en referenties
  • Successiewet
Juul (897 artikelen)
Gepubliceerd: 23-12-2011
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.