InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Erfenis ontvangen van broer of zus

Erfenis ontvangen van broer of zus

Op basis van de wettelijke verdeling van een nalatenschap kunnen broers en zussen recht hebben op een deel van de nalatenschap. Na het overlijden van een persoon gaat de nalatenschap naar de partner en de kinderen van de overledene. Indien er geen kinderen en partner aanwezig zijn, krijgen de ouders en de broers en zussen op basis van de wettelijke verdeling recht op de nalatenschap van de overledene. In een testament kan er een andere verdeling worden afgesproken.

Erfenis gaat eerst naar groep 1 en vervolgens naar groep 2

Ouders en broers en zussen van de overledene zitten in groep 2 volgens de successiewet. Deze groep komt pas in aanmerking voor een deel van de nalatenschap voor zover zich niemand in de eerste groep bevindt. In het geval er ook maar één persoon in de eerste groep aanwezig is, komen de nabestaanden in de tweede groep niet in aanmerking volgens de wettelijke verdeling.

Ouders hebben gezamenlijk recht op de helft

Ieder in groep 2 heeft gelijke rechten. De ouders van de overledene hebben echter minimaal recht op ¼e deel van de nalatenschap. In het geval beide ouders nog in leven zijn, gaat minimaal de helft van de nalatenschap dus naar de ouders. In het geval één van beide ouders al is overleden, houdt de nog levende ouder recht op ¼e deel van de nalatenschap. Indien beide ouders al overleden zijn, wordt de nalatenschap gelijk verdeeld over de broers en zussen.

Rechten van de broers en zussen

De nalatenschap wordt gelijk verdeeld over de broers en zussen. In het geval één van de broers of zussen vooroverleden is, is er sprake van plaatsvervulling. Dit houdt in dat de kinderen de plaats gaan innemen van de overleden rechthebbende.

Voorbeeldberekening

Een man komt te overlijden. Hij heeft geen partner en geen kinderen. Gedurende zijn leven heeft hij geen testament opgemaakt. In groep 1 is dus niemand aanwezig om recht te hebben op de nalatenschap. Zijn nalatenschap zal toekomen aan zijn ouders en zijn broers en zussen. Zijn beide ouders leven nog en hij heeft 5 zussen. Zijn nalatenschap bedraagt 100.000. De beide ouders hebben gezamenlijk recht op de helft van de erfenis. De resterende 50.000 zal in gelijke porties verdeeld worden over de vijf zussen. De zussen ontvangen ieder 10.000. In het geval één van de zussen al overleden is, treden diens erfgenamen in haar plaats.

Hoeveel erfbelasting moeten broers en zussen betalen?

Op de verkrijging wordt in eerste instantie een bedrag vrijgesteld. Broers en zussen vallen onder de overige verkrijgers en hebben hierdoor recht op een vrijstelling van slechts 2.012 (2011). Over het resterende bedrag moet er erfbelasting voldaan worden (voor de ouders geldt een vrijstelling van 45.270). De belastingheffing over een bedrag tot 118.708 bedraagt 30 procent. Over het meerdere bedraagt de erfbelasting 40 procent.

In een testament kan van bovenstaande worden afgeweken

Bovenstaande verdeling geldt in het geval er geen testament was opgesteld door de overledene. In een testament kunnen er afwijkende verdelingen worden vastgelegd.
© 2011 - 2019 Esmee, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Hoeveel belasting moet ik betalen over een erfenis?Bij het ontvangen van een erfenis, moet u eventueel belasting betalen. Er geldt een vrijstelling voor de erfbelasting, o…
Verdeling erfenis zonder testamentVerdeling erfenis zonder testamentDe verdeling van een erfenis zonder testament. Als er geen testament is opgesteld, wordt voor de verdeling van de erfeni…
Hebben de kinderen recht op hun deel van de erfenis?Bij overlijden gaan de eigendommen en de schulden nagelaten worden via het wettelijk erfrecht, of op basis van een testa…
Kunt u schulden erven?Een erfenis ontvangen kan u ook schulden opleveren. In de nalatenschap kunnen namelijk schulden en bezittingen zitten.
Testament overlijden zonder testamentAls iemand overlijdt is dat meestal al verdrietig genoeg. Wanneer dan ook nog eens blijkt dat de persoon in kwestie geen…
Bronnen en referenties
  • Belastingdienst.nl

Reageer op het artikel "Erfenis ontvangen van broer of zus"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

R. vd Plas, 30-06-2018 00:42 #5
Mijn vriendin is onlangs overleden. Ze was gehuwd in gemeenschap van goederen en ze hebben geen kinderen. Haar man is nu de enige erfgenaam als langst levende. Als ook hij komt te overlijden wie zijn dan de erfgenamen? Beide families of alleen die van de langstlevende. Er is geen testament.

Ingrid, 23-08-2017 20:16 #4
Mijn broer is overleden, zijn kinderen hebben de erfenis verworpen, mijn ouders leven niet meer, daardoor word ik de erfgenaam. Mijn vraag is waar gaat zijn opgebouwde pensioen naar toe? Valt dit onder het erfrecht?

Sophia Ottosen, 16-11-2016 22:47 #3
Mijn broer is overleden maar had spullen van onze vader die zijn kinderen niet hebben gekend. Heb ik recht om mijn vader zijn spullen terug te krijgen?

Karel, 29-01-2016 14:01 #2
Bij testament van mijn ouders (mijn moeder is als laatste overleden) is bepaald dat 'hetgeen zijn nalaat niet valt in enige huwelijksgoederengemeenschap waarin verkrijger gehuwd zal zijn en niet in aanmerking mag worden genomen bij de toepassing van enig verrekenbeding'. Mijn zus is inmiddels ook overleden. Graag wil ik weten wat er met mijn zus-deel gebeurt indien mijn zwager mocht komen te overlijden:
- Gaat mijn zus-deel dan in gelijke delen naar mij, mijn broers (een is ook overleden, dus zijn erfgenamen) en zussen?
- zo ja, is er sprake van indexatie van dat vermogen?
- zo ja, walt dat deel dan wel of niet toe aan andere zwagers en schoonzussen?

René, 30-08-2015 12:36 #1
Mijn broer is vorig jaar overleden.geen ouders meer.hij had ook geen partner of kinderen.we zijn nu nog met 1 zus en 2 broers over. Mijn jongste broer en ik hebben nouwelijks nog contact.mijn overleden broer heeft, naar t schijnt, een testament. Mijn zwager en mijn broer zijn executeur.ondanks verzoek van onze zijde krijgen wij het testament vooralsnog niet in te zien. Hoe kunnen wij dit alsnog bewerkstelligen. Het gaat ons om principe ( niet om financieen)

Infoteur: Esmee
Gepubliceerd: 07-12-2011
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 5
Schrijf mee!