Fiscale eenheid - de voordelen en de nadelen

Fiscale eenheid - de voordelen en de nadelen Een onderneming die bestaat uit meerdere vennootschappen kan er voor kiezen om voor deze vennootschappen een zogenaamde fiscale eenheid te vormen. Een fiscale eenheid betekent dat alle onderdelen die binnen deze eenheid vallen door de belastingdienst worden gezien als één en dezelfde onderneming. In dit artikel worden de voordelen en de nadelen van een fiscale eenheid besproken. Zonder fiscale eenheid is iedere vennootschap zelfstandig belastingplichtig. Voor het berekenen van de verschuldigde belastingen treedt een fiscale eenheid dus in de plaats van de afzonderlijke ondernemingen die de fiscale eenheid vormen. Of het gebruik maken van een fiscale eenheid verstandig is voor een onderneming hangt af van de specifieke omstandigheden. Op basis van de beschreven voordelen en nadelen kan de keuze voor het wel niet vormen van een fiscale eenheid worden ondersteund.

De fiscale eenheid voor de VPB en de BTW

Er zijn meerdere soorten belastingen. Per belastingsoort is er de mogelijkheid om te kiezen voor een fiscale eenheid. Zo kan dat apart voor de vennootschapsbelasting (VPB) en voor de Omzetbelasting (BTW). Voor de loonheffing/ loonbelasting is er geen fiscale eenheid mogelijk. Wel kan voor de loonheffing een zogenaamde 'SGI' worden aangevraagd, een Samenhangende Groep Inhoudingsplichtigen. Op dit laatste wordt hier verder niet ingegaan.

Er geldt een aantal voorwaarden om voor een fiscale eenheid in aanmerking te komen. Alle ondernemingen uit de fiscale eenheid moeten bijvoorbeeld in Nederland gevestigd zijn. Daarnaast kan een dochtermaatschappij pas bij de eenheid gevoegd worden als de moedermaatschappij een belang heeft van ten minste 95% in deze vennootschap. De belastingdienst dient een beschikking af te geven voor de toevoeging van een vennootschap aan de fiscale eenheid. Er zal dus altijd een verzoek bij de belastingdienst moeten worden ingediend.

De voordelen van een fiscale eenheid

Een praktisch voordeel is dat de administratieve verplichtingen met betrekking tot de belastingaangiftes efficiënter kunnen worden afgehandeld. Doordat de belastingdienst de fiscale eenheid als één geheel ziet hoeft er ook maar één aangifte te worden ingediend per aangiftetijdvak en per belastingsoort. Voor een onderneming met bijvoorbeeld 10 B.V.'s in de groep kan dat een aanzienlijke administratieve lastenverlichting opleveren.

Een ander voordeel zit hem in de fiscale eenheid voor de VPB. De verliezen van de ene vennootschap kan direct - in hetzelfde jaar - verrekend worden met de winsten van andere vennootschappen. Hierdoor hoeft er niet met verliesverrekening worden gewacht totdat de verliesgevende vennootschap weer winst maakt.

De nadelen van een fiscale eenheid

Ook voor dit onderwerp geldt: ' elk voordeel heb z'n nadeel'. Een fiscale eenheid heeft twee belangrijke nadelen. Ten eerste is dat de hoofdelijke aansprakelijkheid. Alle Vennootschappen die onderdeel uitmaken van de eenheid, die zijn zelf volledig aansprakelijk voor de belastingschulden van de hele fiscale eenheid. Dus als één van de vennootschappen failliet gaat en er een flinke belastingschuld achterblijft, dan kan de belastingdienst deze schuld verhalen op de andere vennootschappen in de fiscale eenheid.

Het tweede belangrijke nadeel zit vast aan de tariefstructuur van de VPB zoals wij die hebben. Over het eerste deel van de winst van een vennootschap is minder belasting verschuldigd dan over alles wat over dat deel heen gaat. Er is een zogenaamd progressief tarief. Deze staffel geldt per vennootschap. Maar voor een fiscale eenheid kan deze staffel slechts eenmaal worden toegepast. Immers, de belastingdienst ziet alle vennootschappen binnen de eenheid als één fiscaal geheel. Het grensbedrag in de staffel is ongeveer Euro 200.000 en de winstbelasting over dit bedrag is ongeveer 5% lager dan het percentage dat over de restwinst geldt. Per vennootschap kan het nadeel van de fiscale eenheid dus Euro 10.000 (5% x Euro 200.000) bedragen.

Conclusie

Het hebben van een fiscale eenheid is onder voorwaarden mogelijk. Er kleven zowel voordelen als nadelen aan vast. De belangrijkste zijn in dit artikel beschreven. In specifieke situaties kunnen er nog meer omstandigheden zijn die een rol spelen bij de afweging of een fiscale eenheid interessant is. Raadpleeg voor nader advies uw belastingadviseur.
© 2011 - 2024 Henkl, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De fiscale eenheidDe fiscale eenheidEen fiscale eenheid houdt in dat er één belasting wordt gegeven over meerdere belastingplichtige lichamen. Dit kunnen du…
Wanneer eindigt een fiscaal partnerschap?Wanneer eindigt een fiscaal partnerschap?Wanneer stopt uw fiscaal partnerschap in 2023? Vaak is de vraag of personen elkaars fiscale partners zijn, maar ook wann…
Fiscaal partnerschap 2020 en 2021Fiscaal partnerschap 2020 en 2021Het fiscaal partnerschap 2022 en 2023 regelt de hoogte van uw toeslag (zorgtoeslag en dergelijke) en de inkomstenbelasti…
Wanneer fiscaal partnerschapWanneer fiscaal partnerschapHet fiscaal partnerschap 2023 en 2024 is voor uw huishoudboekje van groot belang. Het fiscaal partnerschap heeft bijvoor…

Hoogte algemene heffingskortingHoogte algemene heffingskortingDe algemene heffingskorting is een korting waar iedereen recht op heeft. De werkgever kan deze korting toepassen via de…
Vanaf 2020 twee belastingschijven in de inkomstenbelastingVanaf 2020 twee belastingschijven in de inkomstenbelastingHet kabinet Rutte 3 wil twee belastingschijven in de inkomstenbelasting voor wie nog geen recht heeft op AOW en drie bel…
Bronnen en referenties
  • http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vennootschapsbelasting/fiscale-eenheid-met-dochterbedrijven
Henkl (3 artikelen)
Laatste update: 06-09-2011
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.