FOR, de Fiscale OudedagsReserve

FOR, de Fiscale OudedagsReserve FOR, oftewel de Fiscale OudedagsReserve is voor ondernemers een mogelijkheid om uitstel van betaling van belastingen te krijgen, maar het kan tot aanzienlijke bedragen oplopen waardoor sommige ondernemers in moeilijkheden kunnen komen. Een uitgebreide uitleg is hier op zijn plaats.

Fiscale OudedagsReserve

Deze voorziening is alleen voor ondernemers die hiermee een bedrag vooruit schuiven om te sparen voor de oude dag. Maar de FOR is geen voorziening voor de oude dag! Dit bedrag is een vorm van uitstel van belastingbetaling.

Hoe wordt de oudedagsreserve gevormd?

Als ondernemer kunt u jaarlijks een bedrag toevoegen aan deze voorziening, het is een keuze, u bent dit niet verplicht! Een voorwaarden is dat u moet voldoen aan het urencriterium voor zelfstandigen. Daarnaast is het maximumbedrag dat u wilt toevoegen afhankelijk is van de winst van dat jaar. Is er een verlies gerealiseerd dan kunt u niet reserveren. Ook mag u alleen maar toevoegen tót het bedrag van uw ondernemingsvermogen. In het geval van meerdere ondernemingen moet u de door u opgebouwde oudedagsreserve naar keuze verdeeld vermelden op de balans van uw ondernemingen.

Wat is het voordeel van de oudedagsreserve?

Zoals eerder gezegd krijgt u als het ware uitstel van belastingbetaling. In goede jaren dat u dan het hoogste tarief aan belasting betaald kunt u het te betalen bedrag verminderen door middel van deze reservering. Op uw oude dag (als u gestopt bent met uw onderneming) moet u over deze reserve nog belasting betalen, maar dan kan het zo zijn dat u in een veel lager tarief valt. Ook valt er nog te denken aan middeling van inkomens, waardoor er misschien nog meer voordeel te behalen valt. Ook is het zo dat u rentevoordeel hiermee behaalt, immers: u hoeft minder belasting te betalen, en dát bedrag houdt u over en kunt u extra sparen. Wanneer de FOR afgerekend dient te worden hoeft u hierover géén rentevergoeding aan de belastingdienst te betalen!

Wat is het nadeel van de oudedagsreserve?

Vaak wordt vergeten dat er hierover nog afgerekend dient te worden, de naam reserve suggereert dat er nog een extra tegoed is, in plaats van een nog te betalen belastingschuld. Voor elke ondernemer die van deze regeling gebruik maakt zou jaarlijks bij afwikkeling van de aangifte inkomstenbelasting een berekening van het te betalen belastingbedrag over de FOR in geval (fictief) van bedrijfsbeëindiging bijgevoegd moeten worden, zodat men niet vergeet dat er nog een extra bedrag afgerekend moet worden!

Ook kan het zijn dat u moet afrekenen op een moment dat u geen middelen hiervoor heeft, en dan kan het moeilijk worden. In geval van ovelijden van de eigenaar van een eenmanszaak kan het zo zijn dat hierdoor de erfgenamen onaangenaam verrast worden met een enorme belastingclaim.

Hoeveel mag er gereserveerd worden?

Het maximale bedrag aan toevoeging aan de FOR bedraagt in 2009 11.590. Door de fiscus is bepaald dat 12% van de winst die u uit een Nederlandse onderneming heeft behaald mag reserveren. U mag alleen maar toevoegen tót het bedrag van uw ondernemingsvermogen, is uw ondernemingsvermogen negatief dan kunt u niet reserveren.

De afrekening van de oudedagsreserve

Zodra uw onderneming wordt beëindigd bent u verplicht om over uw FOR af te rekenen. Het bedrag van de fiscale oudedagsreserve wordt nu bij het resultaat van uw onderneming geteld. Door de belastingdienst zijn er nog mogelijkheden om belastingheffing te verminderen, en dat zijn onder andere:
  • U kunt een lijfrentepremie storten in de vorm van een eenmalige koopsom. U verdeelt dan de belastingheffing over de toekomstige lijfrenteuitkeringen.
  • Ook kunt u een middeling inkomens toepassen. Het is niet ondenkbaar dat u de jaren na beëindiging van uw onderneming aanzienlijk minder inkomen kan hebben, waardoor de belastingheffing over drie jaren verdeeld wordt.

Advies

Alleen als u in het allerhoogste belastingtarief valt is het aan te raden gebruik te maken van de FOR-regeling. U doet er verstandig aan jaarlijks te kijken naar het opgebouwde oudedagsreserve-bedrag en rekening houden met het te betalen bedrag in geval van bedrijfsbeëindiging. Dit kunt u bij uw accountant voor laten rekenen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Zodra u niet meer in het hoogste belastingtarief valt is het voordeel aanzienlijk minder en raad ik u aan af te zien van een dotatie aan de FOR.
© 2009 - 2024 Maryp, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Zelfstandigenaftrek 2021 & oudedagsreserve 2021Zelfstandigenaftrek 2021 & oudedagsreserve 2021Met de zelfstandigenaftrek 2021 en 2022 verlaagt u de belastbare winst en met de fiscale oudedagsreserve FOR 2021 versch…
De pensioenopbouw van een zelfstandige ondernemerDe pensioenopbouw van een zelfstandige ondernemerDe pensioenopbouw is voor een zelfstandige ondernemer geen eenvoudige zaak. Wel zijn er voor een zelfstandige ondernemer…
Ondernemer & Belastingaftrek - Fiscale Faciliteiten (aftrek)Ondernemer & Belastingaftrek - Fiscale Faciliteiten (aftrek)Ondernemers die voldoen aan het urencriterium (1225 uur per jaar) hebben recht op alle faciliteiten c.q. belastingaftrek…
Banksparen in 2021Banksparen in 2021Wat is er met banksparen nog mogelijk in 2021? Wie al een hypotheek had op basis van banksparen of zijn gouden handdruk…

Zwart geld en de navorderingstermijn op zwart geldZwart geld en de navorderingstermijn op zwart geldWie in 2023 door de Belastingdienst wordt gepakt met zwart geld op een buitenlandse rekening kan op een zeer hoge fiscal…
Studiekosten - welke studiekosten zijn fiscaal aftrekbaarStudiekosten - welke studiekosten zijn fiscaal aftrekbaarStuderen is duur, maar niet elke opleiding komt in aanmerking voor studiefinanciering. Welke aftrek van studiekosten is…
Bronnen en referenties
  • www.belastingdienst.nl
Reacties

Soeba, 18-07-2012
UIt art 3.70 leid ik dus af dat op 2 momenten afrekening plaats vindt:
- moment van staken
- bij bereiken van 65 jaar.

Maar ik begrijp dat de FOR een fiscale aftrekpost is, dus hoeft niet in de balans verwerkt te worden. Geld hoeft dan ook niet gereserveerd te worden? En wie houdt dan de FOR dotaties bij als deze niet in de boekhouding worden opgenomen?. (De Belastingdienst? want zij hebben er ook baat bij het afrekenen.?)

Waarom wordt gesteld dat FOR bij lagere belastingtarief beter afgezien kan worden. Geldt dit niet alleen als je eerder stopt dan 65 jaar? Reactie infoteur, 19-07-2012
For moet wel aangegeven worden in de aangifte inkomstenbelasting, en ongetwijfeld houdt de fiscus dit ook bij! Het is wel raadzaam de stand van de FOR in de gaten te houden; tegenwoordig moet er ook afgerekend worden als u meer dan 2 jaar niet aan het urencriterium voor zelfstandigen hebt voldaan!
Het is af te raden FOR te doteren als u in niet in de hoogste belastingtrieven valt, zegmaar beneden de 42%. Zou u bij het afrekenen door deze vrijval van FOR in de hoogste tarieven terechtkomen, dan is dit zeer nadelig. Dan is het voordeel slechts het rentebedrag dat u hebt uitgespaard sinds uw FORdotatie.

Gerrit, 01-01-2012
Mag ik mijn opgebouwde FOR in een aantal jaren weer afbouwen ten gunste van de winst.
Door een jaar (en) met minimale winst kost afname van de FOR bijna niets.
Volgens mij komt het overeen met het toekomstige vitaliteis sparen. Reactie infoteur, 02-01-2012
Art. 3.70 van de inkomsten belasting bespreekt in welke gevallen de For moet of mag afnemen.
lid 1 punt a geeft de enige vrijwillige mogelijkheid aan.

"Artikel 3.70. Afnemingen
1.De oudedagsreserve neemt af met:
a. een door de belastingplichtige te kiezen bedrag, maar met ten hoogste het bedrag van de premies voor lijfrenten die in het kalenderjaar als uitgaven voor inkomensvoorzieningen in aanmerking worden genomen;
b. het bedrag waarmee de oudedagsreserve het ondernemingsvermogen bij het einde van het kalenderjaar overtreft indien:
1°. in het kalenderjaar de onderneming of een gedeelte van de onderneming is gestaakt;
2°. de belastingplichtige bij de aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt of
3°. de belastingplichtige in het kalenderjaar en in het voorafgaande kalenderjaar niet aan het urencriterium voldoet.
2.Het bedrag van de afnemingen wordt in de winst opgenomen."

Dit betekent dat men de FOR af kan laten nemen als men de FOR omzet in een lijfrente. Als men een lijfrente heeft dan is er de keus of men het in mindering brengt op de jaarruimte, reserveringsruimte of for.
Wilt u hem niet omzetten naar een lijfrente dan kunt u alleen op de verplichte momenten vrijvallen in de winst.
Vitaliteitssparen; Dit is voor iedereen een mogelijkheid om geld opzij te zetten, bij inleg een aftrekpost, bij opname een bijtelling. De FORstand is alleen voor ondernemers een reserve waarover je nog belasting moet betalen.
Ik hoop u hiermee voldoende informatie te hebben gegeven.

Han, 18-11-2011
Het is toch afschuwelijk dat als je bedrijf niks waard is na je 65 je nog een for claim aan je broek hebt de fiscus houd geen rekening met recessie Reactie infoteur, 19-11-2011
Ongetwijfeld heeft u er profijt van gehad toen u voor de FOR-dotatie koos; een enorme belastingbesparing toendertijd, en wellicht meer van 50%! Uw boekhouder/accountant heeft u er vast wel op gewezen dat u over uw opgebouwd FOR-reserve nog belasting moet afdragen.

Maryp (11 artikelen)
Gepubliceerd: 11-07-2009
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.