Aftrekbare ziektekosten IB 2019 uitgelegd

Aftrekbare ziektekosten IB 2019 uitgelegd Hoeveel ziektekosten krijgt u via de aangifte inkomstenbelasting vergoed en hoe staat het met de aftrek van de buitengewone lasten in 2019? Wie hoge zorgkosten heeft voor eigen rekening, kan een belangrijk deel terugkrijgen door belastingaangifte inkomstenbelasting te doen en door een voorlopige aanslag inkomstenbelasting in te vullen. Het voordeel van de voorlopige aanslag is dat u zo maandelijks een deel van uw jaarlijkse zorgkosten kunt terugkrijgen en niet een jaar op uw geld hoeft te wachten. Helaas worden niet alle zorgkosten vergoed, wat wel in 2019?

Ziektekosten 2019


De aftrekbare ziektekosten aangifte inkomstenbelasting IB

Bij de ziektekosten kunt u twee categorieën onderscheiden, de kosten die niet aftrekbaar zijn en de wel aftrekbare ziektekosten. Ziektekosten worden ook wel buitengewone lasten genoemd.

Welke ziektekosten zijn niet aftrekbaar van de belasting in 2019

Niet aftrekbaar van de inkomstenbelasting zijn de volgende ziektekosten:
 • De eigen bijdragen Wlz (voorheen AWBZ) en WMO.
 • De premie ziektekosten voor aanvullende verzekeringen en de basisverzekering.
 • Wettelijke eigen bijdrage van bijvoorbeeld CAK of medicijnen.
 • De uitgaven voor een begrafenis, crematie, bevalling, adoptie en kraamhulp.
 • Het wettelijk verplicht eigen risico voor uw ziektekostenverzekering.
 • Het vrijwillig eigen risico voor uw ziektekostenverzekering.
 • Kosten voor geestelijke gezondheidszorg voor een persoon jonger dan 18 jaar.
 • De uitgaven voor een bril op sterkte, lenzen en ooglaserbehandelingen.
 • Kosten voor dyslexiezorg voor een persoon jonger dan 18 jaar.
 • De huisapotheek.
 • Scootmobiel en rolstoel.
 • Een rollator, looprek, krukken, loophulp met drie of vier poten, elleboogkruk, okselkruk of onderarmschaalkruk of gipssteun.
 • Kosten voor een prenatale screening (combinatietest of een NIPT-test).
 • Eigen bijdrage Wlz-instelling of voor verpleeg- of gezinshulp via Wlz, WMO of persoonsgebonden budget.

Welke ziektekosten mag u van de inkomstenbelasting aftrekken

Wie zijn aangifte inkomstenbelasting invult kan nog steeds een groot aantal uitgaven aftrekken. Aftrekbare ziektekosten voor de inkomstenbelasting zijn de volgende specifieke ziektekosten voor zover ze niet door de verzekeraar of anderszins worden vergoed:
 • Uitgaven voor voorgeschreven medicijnen en geneeskundige en heelkundige hulp van arts en specialist exclusief het eigen risico. Ook homeopathische geneesmiddelen en medicijnen zijn volledig van de belasting aftrekbaar. De kosten van de fysiotherapeut zijn volledig fiscaal aftrekbaar. Ook de kosten van alternatieve behandelingen, verricht door een arts of onder begeleiding van een dokter. Denk ook aan acupunctuur, revalidatie, logopedie, pedicure behandelingen onder medisch voorschrift of verwijzing.
 • Uitgaven voor extra gezinshulp door ziekte of invaliditeit. Bewaar uw uitgaven hiervoor goed aan de hand van rekeningen en kwitanties.
 • Hulpmiddelen, zoals steunzolen of een kunstgebit. Ook visuele hulpmiddelen ter vervanging van het gezichtsvermogen, zoals een blindenstok of blindengeleidehond.
 • Uitgaven voor extra kleding en beddengoed. U mag in ieder geval 300 per persoon aan kosten aftrekken. Als u kunt aantonen, dat u door ziekte voor extra kleding of beddengoed meer dan 600 heeft uitgegeven, kunt u 750 aftrekken.
 • Een dieet op medisch voorschrift. Het gaat hier om de jaarlijkse lijst van de Belastingdienst met dieet en aftrekbare bedragen. De dieetverklaring mag door een diëtist zijn afgegeven.
 • Ziekenbezoek*) en vervoerskosten zieken en gehandicapten **).
 • Woningaanpassing onder voorwaarden.
____________
*) Dat is 0,19 per gereden kilometer, en als u op een andere manier reist de werkelijke gemaakte uitgaven van vervoer. Vereist is daarbij dat u met de zieke een gezamenlijke huishouding voert, de zieke regelmatig bezoekt, en de zieke in totaal langer dan 1 maand verpleegd wordt. De enkele reisafstand moet meer bedragen dan 10 kilometer.
**) Het gaat om het vervoer naar een arts of ziekenhuis of extra vervoerskosten in verband met ziekte of invaliditeit.

Mag u kosten voor woningaanpassing aftrekken?

Als u in 2019 een aanpassing aan uw woning doet zodat u langer thuis kunt blijven wonen, dan kunt u aankloppen bij de WMO (uw gemeente). De gemeente bepaalt dan of u hiervoor een bijdrage krijgt. Helaas zijn de door u zelf gemaakte kosten voor aanpassing van de woning (drempels weghalen, aanpassing badkamer, traplift) niet aftrekbaar als ziektekosten en zorgkosten.

Belastingdienst en de aangifte inkomstenbelasting 2019

Fiscaal aftrekbaar zijn de zorgkosten voor
 • Uzelf, de fiscale partner en de kinderen jonger dan 27 jaar.
 • Voor de tot het huishouden behorende ernstig gehandicapten van 27 jaar of ouder.
 • Voor de van zorg afhankelijke ouders, broers of zussen, die bij u inwonen en dus deel uitmaken van uw huishouding.

Drempel bij aftrekbare ziektekosten

Voor de aftrek van ziektekosten gelden bepaalde drempels, die voor eigen rekening komen. U moet van uw ziektekosten dus eerst de drempel volgens uw inkomen aftrekken, om te weten hoeveel van de belastingen aftrekbaar is. Daar staat tegen over dat u uw kosten mag vermenigvuldigen met een vermenigvuldigingsfactor van maximaal 1,13 als het inkomen niet meer bedraagt dan 34.817. De drempel voor de ziektekosten pakt anders uit, wanneer u een fiscale partner hebt.

U hebt geen fiscale partner

Eerst als u geen fiscale partner hebt geldt als drempelinkomen *):
 • Tot een drempelinkomen van 7.739 bedraagt de drempel 133.
 • Bij een drempelinkomen van 7.739 tot 41.107 bedraagt de drempel 1,65% van het inkomen.
 • Bij een drempelinkomen boven 41.107 is de drempel 678 plus 5,75% van het inkomen dat hoger is dan 41.107.
___
* Het drempelinkomen is van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

Ofwel in tabelvorm bedragen de drempels bij de verschillende drempelinkomens:

InkomenDrempel
Meer danNiet meer dan
- 7.739 133
7.739 41.1071,65% van het inkomen
41.107- 678 + 5,75% van het bedrag boven de 41.107

U hebt wel een fiscale partner

Als u een fiscale partner heeft, gelden deels aangepaste bedragen voor de eerste en tweede schijf en het drempelbedrag:

InkomenDrempel
Meer danNiet meer dan
- 15.478 266
15.478 41.1071,65% van het inkomen
41.107- 627 + 5,75% van het bedrag boven de 41.107

Wat zijn de gevolgen voor huurtoeslag en zorgtoeslag?

Aftrekbare ziektekosten leiden tot andere belastbare inkomens. Wie minder mag aftrekken zal uitkomen op een hoger inkomen en daardoor wellicht geen of minder zorgtoeslag en huurtoeslag krijgen. Het loont dus zeker de moeite om elk jaar goed na te gaan welke kosten voor u aftrekbaar zijn. Overigens geldt, dat u de zorgtoeslag maar 1 keer hoeft aan te vragen. Eenmaal toegekend, krijgt u de toeslag elk jaar vanzelf, als u daarvoor nog in aanmerking komt. Valt u in een jaar uit de regeling van toeslagen en voldoet u een volgend jaar weer wel aan de voorwaarden, dan moet u voor dat jaar opnieuw een aanvraag indienen.

Slot

Het is even een puzzel om te zien voor welke vergoeding of aftrekbare uitgaven voor de belasting u in aanmerking komt. Doe de check, want ziek zijn is al duur en vervelend genoeg.
© 2009 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Belastingdienst: tarieven 2020 en buitengewone lastenBelastingdienst: tarieven 2020 en buitengewone lastenAftrekbare ziektekosten? Teruggave bril en lenzen in 2020 en 2021? De aftrekbare zorgkosten en ziektekosten behoren tot…
Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2019Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2019Welke specifieke zorgkosten, medicijnen en ziektekosten zijn in 2019 fiscaal aftrekbaar bij uw belastingaangifte? Van we…
Aftrekbare specifieke zorgkosten 2018Aftrekbare specifieke zorgkosten 2018De aftrekbare specifieke zorgkosten, reiskosten bij ziekenbezoek en aftrekbare ziektekosten bestaan in 2018 gelukkig nog…
Belastingdienst & de verzilveringsregeling & TSZ regelingBelastingdienst & de verzilveringsregeling & TSZ regelingVaak is het belastbare inkomen zo laag dat u geen voordeel heeft van alle heffingskortingen in 2020 en 2021. U hebt bijv…

Hondenbelasting, rechtvaardig of niet?mijn kijk opHondenbelasting, rechtvaardig of niet?Hondenbelasting werd bedacht in de middeleeuwen. In die tijd bestond er nog hondsdolheid en ook gaven de vele honden hee…
BTW informatie / hoeveel (Belasting over Toegevoegde Waarde)BTW is een soort belasting die de overheid heft op de verkoop van diverse goederen en diensten. Het percentage van de BT…
Reacties

Ekrem, 14-07-2011
Ik had in 2010 rond 900 euro aan zorg met verblijf betaald
zonder dat ik studiefinanciering ontving heb ik 110 euro aan examen kosten betaald en mijn diploma behaald.

ik dacht dat ik rond de 30% van de zorg terug kon krijgen? bleek dus niet zo te zijn alleen ik vraag het via deze online hulp methode om er zeker van te zijn dat ik goed ben verholpen.
ook de studiekosten zonder studiefinanciering te ontvangen dacht ik terug te kunnen krijgen van de belasting?

zou u me deze vragen eens kunnen ophelderen?

Hoogachtend Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Ekrem,
1. Studiekosten kunnen fiscaal aftrekbaar zijn.
2. Voor zorg met verblijf in de AWBZ-instelling betaalt u een eigen bijdrage. De eerste 6 maanden laag en later hoog, afhankelijk van uw verzamelinkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dick, 04-02-2011
Mijn moeder verbleef in 2010 de eerste maand in een aanleunwoning, daarna 8 maanden in een verpleeghuis en daarna blijvend in een verzorgingshuis.
Mijn vragen zijn als volgt:
1) In januari is meerdere malen gebruik gemaakt van alarmopvoplging. Ieder daarop volgend bezoek van hulpverleners kostte Eur 39,345. Zijn deze kosten aftrekbaar?
2) In de verpleeghuisperiode werden waskosten en kosten van toiletartikelen in rekening gebracht. Zijn deze kosten aftrekbaar?
3) In het verzorgingshuis waar mijn moeder verblijft worden door een externe wasserij kosten in rekeining gebracht van boven- en onderleding en bed- en linnengoed. Dit betreft maandelijks zo'n 70 euro. Zijn deze kosten aftrekbaar? Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Dick,
1. De kosten van de hulpverleners zijn, voor zover niet vergoed, fiscaal aftrekbaar.
2. Waskosten die in feite iedereen moet maken, zijn niet fiscaal aftrekbaar. Hetzelfde geldt voor toiletartikelen.
3. De wasserij wordt niet vergoed. Extra kleding en beddengoed is wel aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ria, 31-12-2010
Ik heb nieuwe gehoorapparaten!695? kan ik deze dit jaar nog aftrekken Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Ria,
Bij een gehoorapparaat als hulpmiddel is het zo dat u de eigen kosten mag aftrekken als die kosten niet ontstaan doordat u een duurder apparaat wilde hebben (2019 en 2020).

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cees, 08-12-2010
Beste Zeemeeuw, met "ik verzorg de betalingen" bedoelde ik: dat ik haar boekhouding doe, en de rekeningen betaal; mijn formulering had duidelijker kunnen zijn! het gaat om extra ingehuurde, professionele zorg, huishoudelijke hulp (incl. boodschappen doen, rijden naar bridge, etc); als ik het goed begrijp, zijn al deze kosten dus aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Cees,
1. Dat u de betalingen verzorgt en boekhouding doet is niet fiscaal aftrekbaar.
2. De kosten voor extra ingehuurde, professionele zorg, huishoudelijke hulp, die bijvoorbeeld ook boodschappen doet, wel.
3. Het rijden naar bridge weer niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cees, 07-12-2010
Voor een tante verzorg ik de betalingen van de zorg; rekeningen voor eigen bijdrage CAK vanwege zorg via indicatiebesluit CiZ, en aanvullende particuliere zorg; dit laatste omdat mijn tante niet meer zelfstandig mobiel is, en de indicatie-uren onvoldoende zijn; zijn de extra huishoudelijke, vervoersuren (naar bridge, onder begeleiding), en extra zorguren aftrekbaar? Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Cees,
Uw tante kan als zij hiervoor kosten aan u betaalt, deze kosten aftrekken van de belasting als kosten voor extra gezinshulp. Bij u zijn die inkomsten wel belast voor de inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Huig, 25-07-2010
Mijn schoonvader is in 2009 opgenomen in een gesloten afdeling mijn vraag is zijn de waskosten viscaal aftekbaar? Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Huig,
1. Waskosten die niet worden vergoed zijn bij uw schoonvader fiscaal aftrekbaar boven de aangegeven drempel.
2. Wellicht kunt u de rekening ook indienen bij het CAK, omdat u zo meer betaalt dan de wettelijk bepaalde eigen bijdrage.
Met vriendelijke
groeten,
Zeemeeuw

Berend Jan Ulrich, 21-04-2010
Graag zou ik op de hoogte worden gesteld als het gaat om de aftrek voor chronisch zieken en gehandicapten, ik weet nameliojk niet wat wel aftrekbar is en wat niet aftrekbaar is Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Berend Jan Ulrich,
Bijna alle kosten van een chronische ziekte of handicap, voor zover door uw arts als zodanig vastgesteld en voor zover niet vergoed door de verzekeraar of een ander, zijn fiscaal aftrekbaar. Voor een dieet geldt dat het moet gaan om een specifiek dieet zoals bij het artikel aangegeven. Ook voor de reiskosten gelden speciale regels.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martin, 15-04-2010
Mijn vrouw komt uit het buitenland en heeft zich via een Global Visitor polis verplicht moeten verzekeren om naar Nederland te mogen komen van de IND. Voor deze verplichte 'zorgverzekering' heeft zij een eigen risico van 75 euro. Nu zij in het bezit is van een BSN nummer kan zij een normale ziektekostenverzekering afsluiten. Echter heeft zij dan opnieuw een eigen risico ditmaal van 165 euro. Kunnen deze eigen risico's verrekend worden? Unive geeft aan dat als zij nu een verzekering afsluit dat het eigen risico naar rato berekend wordt, maar spreekt niet van verrekening met het eerdere eigen risico. Is dit fair, kan ik hierover in beklag? Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Martin,
1. Wie gedurende een jaar een nieuwe ziektekostenverzekering sluit heeft een eigen risico dat naar rato wordt berekend. Halverwege een jaar instappen betekent een halvering van het eigen risico voor de rest van het jaar.
2. Twee verzekeringen tegelijkertijd is niet handig, want dat betekent afstemming tussen de twee verzekeringsmaatschappijen, ook wat betreft het eigen risico.
3. U kunt voor klachten terecht bij de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen (KifiD), tel. 070-3338999.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Omer, 14-04-2010
Hallo, mijn vraag is een vrouw doet aangifte met haar samenwonende vriend.c.q. fiscale partner. de fiscale partner kreeg het niet voormekaar verzekerd te zijn voor ziektekosten voordat hij een operatie onderging. de kosten zijn 1000 euro of meer. kan deze kosten bij de inkomen van de vrouw als buitengewone lasten worden aangemerkt. de vrouw had een inkomen rond 12000 euro. Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Omer,
De ziektekosten mogen inderdaad bij de meest verdienende worden afgetrokken. De drempel, het bedrag dat voor eigen rekening komt, is dan alleen hoger en minimaal 236 euro. Zie hiervoor ook de tabelelen uit het artikel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw.

Peter, 29-03-2010
In 2009 heb ik een studie gedaan. Hoewel ik dit jaar belastingaangifte doe wil ik weten of het mogelijk is om pas volgend jaar aangifte te doen van mijn studie uit 2009. Wat is het % dat ik kan verwachten dat ik terug krijg? Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Peter,
De uitgaven voor de studiekosten kunt u in hetzelfde jaar aftrekken. Er geldt een drempelbedrag van 250 euro (2019 en 2020). De aftrekbare kosten krijgt u deels terug volgens uw inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jacquelien, 28-03-2010
Ik doe de aangifte van mijn moeder (70). Haar man zit sinds december 2008 definitief in een Verpleeghuis. Nu laat zij de was door het verpleeghuis regelen/wassen. Zijn deze waskosten aftrekbaar van de belasting? Per jaar is dit ongeveer 1000 euro dat zij moet betalen. Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Jacquelien,
U mag de kosten aftrekken van de extra ingewonnen hulp om de was te doen. Vergelijk de waskosten via het verpleeghuis met die wanneer u het zelf zou doen, en voer dit verschil als aftrekpost op.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gonda, 23-03-2010
Ik probeer de aangifte van mijn moeder (65+) in te vullen maar 't blijft lastig. Ze maakt bv gebruik van een scootmobiel en zelf heeft ze gehoord dat de 'oplaadkosten' aftrekbaar zijn, ik kan hier niets over vinden (ze is wel afhankelijk van de scootmobiel, hartfalen en moeilijk lopen). Weten jullie hier meer van? Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Gonda,
Sommige gemeenten vergoeden een scootmobiel en geven een bedrag voor het gebruik.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 20-03-2010
Mijn schoonmoeder is begin 2009 verhuisd naar een zorgcentrum omdat ze niet meer alleen kon blijven wonen i.v.m. dementie. Zijn de kosten voor de verhuizing aftrekbaar?
Voor de verhuizing kreeg ze zorg via gezinszorg (CAK) en WMO. Kunnen die kosten voor 2009 afgetrokken worden?
Vanaf het moment dat ze in het zorgcentrum woont moet ze een eigen bijdrage betalen welke bijna haar totale inkomsten (aow + klein persioen) opmaakt. Is deze bijdrage (zorg en verblijf) aftrekbaar? Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Henk,
1. Wellicht kunt u van het CAK een vergoeding krijgen in de gemaakte kosten.
2. De kosten WMO kunnen niet meer worden afgetrokken van de ziektekosten. Wellicht krijgt u wel van het CAK een deel van de eigen bijdragen terug.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lvan der Bent, 19-03-2010
Ik vind dit een goede informatie over uitleg van de Belastingaangifte.
Met vr.gr. L. van der Bent Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste L. van der Bent,
Dank u wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lia Koers, 19-03-2010
Mijn moeder (91) zit sinds augustus 2009 in een verzorgingshuis. Ze is zeer slechtziend. Zijn mijn reiskosten die ik heb gemaakt (ook in de eerste helft van 2009) voor vervoer naar dokter, tandarts ed inclusief de 90 km vise versa die ik moet rijden om bij haar te komen, en de wekelijkse reiskosten voor hulp met boodschappen, was ed toen ze nog zelfstandig woonde en nu ze in het verzorgingshuis is, af te trekken bij haar specifieke zorgkosten? Of kan ik die bij mij zelf ergens aftrekken? Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Lila Koers,
Deze kosten zijn alleen aftrekbaar als u een gezamenlijke huishouding voert of voerde.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Seda, 18-03-2010
Pedicure behandelingen met medische indicatie waren vorig jaar van de belasting aftrekbaar onder overige ziektekosten. Zijn deze kosten dit jaar ook aftrekbaar? Zo ja, waar zet ik dat dan neer? Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Seda,
De kosten van een pedicure behandeling onder medisch voorschrift kunnen net zoals die van de fysiotherapeut worden afgetrokken onder de specifieke ziektekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ad Meeuwsen, 16-03-2010
In hoeverre zijn tandartskosten aftrekbaar denkend aan "groot onderhoud" wat niet gedekt is door een verzekering? Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Ad Meeuwsen,
Tandartskosten zijn, voor zover niet elders vergoed, volledig aftrekbaar als fiscaal aftrekbare ziektekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Selin, 16-03-2010
Tijdens mijn vakantie in Turkije heb ik een hartaanval gehad en heb ik daar in het ziekenhuis gelegen. Gezien het niet goed met mij ging heeft mijn man mijn terugvlucht/vliegticket gewijzigd om direct terug te keren naar Nederland. Gezien ik geen reisverzekering had, moesten wij voor deze wijziging 105,- extra betalen. Via het reisbureau is er op het vliegveld rolstoelbegeleiding geregeld. Na thuiskomst ben ik hier onder controle van de huisarts/cardioloog gekomen en een week later in NL in het ziekenhuis opgenomen. Is het mogelijk om de gemaakte kosten van 105 af te trekken? Zo ja, hoe doe ik dit dan? Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Selin,
U kunt de extra kosten aftrekken als kosten vervoer zieke. Dit is een aftrekpost bij de specifieke ziektekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nermin, 16-03-2010
Een paar maanden terug is er n.a.v. een bloedonderzoek huisstofmijtallergie ontdekt. De huisarts adviseerde mij allergeendichte producten (hoezen, dekbed, kussen etc) aan te schaffen. Ook vertelde hij mij dat dit helaas niet meer door de ziektekostenverzekering vergoed werd. Kan ik de kosten van aanschaf van allergeendichte producten aftrekken? En zo ja, onder welk kopje. Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Nermin,
Wellicht komt u toch in aanmerking voor de uitgaven voor extra kleding en beddengoed. Kopje specifieke ziektekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nermin, 16-03-2010
Ik las in eerdere vragen een en ander over het Cpap-masker tegen slaapapneu. Mijn vader gebruikt 's nachts i.v.m slaapapneu een cpap masker. De cpap masker is bij aanschaf vergoed door de ziektekostenverzekeraar, dus die kosten hoeven niet afgetrokken te worden. Nu is mijn vraag kan ik de kosten om dit apparaat draaiende te houden, electriciteit, gedestilleerd water etc. zelf ingeschatten en aftrekken? Zo ja, onder welk kopje kan ik dit aftrekken?
p.s. ik vul de belastingaangifte van mijn vader zelf in, vandaar dat ik in termen van ik spreek. Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Nermin,
Deze kosten van onderhoud voor de cpap kunt u meenemen bij de specifieke ziektekosten. Het betreft het onderhoud en gebruik van hulpmiddelen. Let wel, het gaat altijd om de niet vergoede meerkosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chris, 15-03-2010
Geachte zeemeuw,
Ik maak elk jaar veel kosten ivm ziekte van mijn zoon en vrouw maar ik ben gewoon bang de belastingaangifte te doen. Onze administratie is een chaos. Sinds 2006 is er geen aangifte meer gedaan. Is er iemand die ons kan helpen? iemand met kennis van al de trucjes om correct aangifte te doen. Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Chris,
De eerste stap is toch om uw administratie op orde te brengen. Dat kan een ander niet eenvoudig voor u doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

André, 14-03-2010
In 2009 heeft mijn invalide moeder haar huurwoning moeten aanpassen op aanwijzing van de thuiszorg. Omdat zij in huis met een tillift verplaatst wordt, moest op grond van arbo-regels de vaste vloerbedekking vervangen worden door een gladde vloer. Zij heeft toen voor zeil gekozen. Kunnen de kosten hiervan - geheel of gedeeltelijk - afgetrokken worden bij haar aangifte over 2009? Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Andre,
Hier is discussie over mogelijk. Als het op medisch voorschrift is, is verdedigbaar dat een deel aftrekbaar is. U moet dan denken aan de meerkosten ten opzichte van een normale vloerbedekking.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

T. T. Rood, 07-03-2010
Welke dieeten zijn aftrekbaar en tot welke bedragen?
ben suikerpatient.
heb maagoperatie, 40% weggehaald en kan/mag alleen gepureerd eten, vloeibaar, geen vlees e.d.
doktersverklaring aanwezig. Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste T. T. Rood,
Zie hiervoor de site:

http://www.aftrekbaardieet.blogspot.com/

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 06-03-2010
In 2009 heb ik mijn moeder regelmatig bezocht in het astmacentrum waar zij 3 maanden was opgenomen. Wij hadden in 2009 geen gezamelijk huishouden maar toen haar astmaklachten enkele jaren geleden begonnen woonde ik nog thuis. Volgens mij hadden wij dus bij aanvang van de ziekte een gezamelijke huishouding en kan ik de in 2009 gereden kilometers aftrekken.
Klopt mijn redenering? Of kan ik de kosten alleen aftrekken als we ook in 2009 nog een gezamelijke huishouding hadden? Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Hans,
U moet in de periode waarover u de reiskosten voor ziekenbezoek van uw moeder wilt declareren een gezamenlijke huishouding hebben. U kunt dus de kosten alleen aftrekken als u toen een gezamenlijke huishouding had met uw moeder.
Met vriendelijke kosten,
Zeemeeuw

Alphie, 04-03-2010
Gebruik 's nachts i.v.m slaapapneu een cpap masker. De kosten om dit apparaat draaiende te houden, electriciteit, gedestilleerd water, zijn 111,56 per jaar. Ook heb ik reiskosten gemaakt naar slaapcentrum 300km, heb hier echter geen bonnetjes. Kan ik nog iets declaren? Hoorde dat het hele apneu gebeuren geschrapt is? Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Alphie,
Het cpap masker is op te voeren als hulpmiddel om een normaal fuctioneren mogelijk te maken en heeft een chronische functie. Heeft u de bonnetjes niet van de reiskosten dan zijn toch wel de afspraken terug te vinden. Misschien kan het slaapcentrum dat voor u bevestigen. Zorg ook voor een doorverwijzing van een huisarts.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. Massee, 03-03-2010
Wordt bij het invullen van de aangifte, de vermenigvuldigingsfactor 2,13 automatisch toegepast als blijkt dat het inkomen lager is dan 32.127? En telt dit dan mee om boven de drempel te komen? Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste R. Massee,
Als de noodzakelijke gegevens zijn ingevoerd rekent het digitale aangiftebiljet automatisch uit wat u kunt aftrekken aan ziektekosten, en zijn deze, indien van toepassing, ook vermenigvuldigd met de factor 1,13.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Inah, 02-03-2010
Beste Zeemeeuw,
Och, heb ik toch mijn ziekenvervoerkosten van vorig jaar opgevoerd voor het bedrag van? 0,19 p.km. Hoe stom kan een mens zijn.
Dat ga ik dit jaar anders doen maar… hoe bereken ik nu precies de werkelijke autokosten. Ik weet nog niet hoelang ik met mijn autootje zal gaan doen. In hoeveel jaar moet ik hem dan afschrijven? Help!
Inah Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Inah,
1. U mag de werkelijke kosten van vervoer aftrekken, kilometers, afschrijving, verzekering. Bij een lease auto gaat het om de extra kosten, die u hierdoor zelf maakt. Wellicht geeft de ANWB u een idee hoeveel dat is voor de betreffende auto, want natuurlijk is de ene auto de andere niet. Vergeet niet, om ook de eventuele parkeergelden op te voeren.
2. Ook voor eerdere jaren kunt u meestal nog wel corrigeren, als u daarvoor een verzoek doet bij de belastingdienst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. Massee, 01-03-2010
Afgelopen jaar is een c-pap voorgeschreven ivm ernstige vorm vaan slaap-apneu.
Kan ik de kosten van electriciteit, het koken van water voor de bevochtiger, het lidmaatschap van de patientenvereniging etc. aftrekken bij specifieke ziektekosten? En zo ja, wat zijn dan ongeveer de bedragen?
Kan ik ook de parkeer- en vervoerskosten aftrekken voor bezoek ziekenhuis ivm slaaponderzoek en behandeling van een parodontoloog?
bij voorbaat dankt voor uw antwoord.
Mw. R. Massee Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste R. Massee,
1. Voor u is de c-pap een noodzakelijk hulpmiddel. De kosten van aanschaf en kosten van onderhoud zijn volledig fiscaal aftrekbaar. Schrijf de c-pap in enkele jaren af, en schat zelf in hoeveel energie en dergelijke het apparaat verbruikt.
2. Uw vervoerskosten naar ziekenhuis en parodontoloog mag u aftrekken tegen de werkelijke kosten. Ook de parkeergelden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. Smid-Vroegh, 01-03-2010
Zijn tandartskosten (implantaten en kronen) in 2010 aftrekbaar als buitengewone lasten? Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste G. Smid-Vroegh,
Ja, u kunt de tandartskosten van de belasting aftrekken als aftrekbare ziektekosten. Natuurlijk geldt dit alleen voor het deel van de kosten, dat niet door de verzekering vergoed wordt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Andrien, 28-02-2010
Beste,

Zijn de maandelijkse kosten voor een alarm van de thuiszorg, aftrekbaar binnen de aangifte van 2009?

Bedankt. Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Adrien,
Zaken die hoofdzakelijk door zieke of invalide personen worden gebruikt en die speciaal voor de ziekte of handicap zijn aangebracht in huis, zijn aftrekbaar van de belasting. Een alarm van de thuiszorg wordt niet apart genoemd, maar zou daar wel onder kunnen vallen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maaike, 22-02-2010
Ik ben afgelopen jaar een aantal malen naar een ander ziekenhuis geweest voor een second opinion. Ik ben daar behandeld, 2 operaties gehad en moest regel matig terug komen voor de na controle. Nu lees ik dat we benzine geld, om het zo te noemen, terug kunnen krijgen. Moet je daar voor je tank bonnen inleveren of zo? Die heb ik nl niet meer bewaard omdat we dit niet wisten. Kan ik ook de kilometers bij elkaar optellen en die invullen? Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Maaike,
Bij ziekenvervoer mag u zelfs de werkelijke kosten aftrekken. Benzinekosten, parkeergelden, afschrijving auto. Het moet wel aantoonbaar zijn, dat wil zeggen dat de inspecteur altijd om uitleg kan vragen. U kunt wel ongetwijfeld aantonen dat u in betreffend ziekenhuis behandeld bent.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mevr Vogel, 20-02-2010
Ik ben chronisch ziek. En ik heb een vraag over de reiskosten van en naar een arts en ziekenhuis. Ik ben 9 keer geopereerd in 2009 en dan met alle poliklienische afspraken erbij en uiteraard de bezoeken van mijn man komen wij op dik 4000 kilomer over 2009, die wij van en naar de ziekenhuizen en artsen zijn gereden. Nu las ik op de aangifte dat je 19 cent per kilometer mag berekenen, maar er staat nu alleen bij ziekenbezoek, die langer dan een maand heeft geduurd, of meerder keren per jaar maar dan met een tussen periode van min 4 weken. Houd dat in dat wij er geen kilometer vergoeding meer kunnen krijgen? Want ik heb niet achter elkaar een maand in het ziekenhuis gelegen. Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Mevr. Vogel,
Er is een verschil tussen de vervoerskosten van ziekenvervoer en vervoerskosten bij ziekenbezoek:
1. Voor ziekenvervoer, dat wil zeggen als u zelf een arts bezoekt of vervoerskosten in verband met ziekte of invaliditeit maakt, dan kunt u de werkelijke vervoerskosten van de inkomstenbelasting aftrekken, inclusief de eventuele parkeergelden.
2. Bij ziekenbezoek geldt een vergoeding van 19 ct per km, als de enkele reis meer bedraagt dan 10 km, u met de zieke een gezamenlijke huishouding voert, u de zieke regelmatig bezoekt, en de zieke in totaal langer dan 1 maand verpleegd wordt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jessie, 19-02-2010
Heeft iemand enig idee hoeveel ik mag aftrekken voor mijn geleidehond?
Of dit een vast bedrag is of puur de kosten ervan Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Jessie,
De kosten van een blindengeleidehond zijn volledig aftrekbaar. Bovendien kunnen visueel gehandicapten met een blindengeleidehond in een aantal gemeenten vrijstelling van de hondenbelasting krijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Postma, 13-02-2010
In 2008 heb ik graven gekocht, die waren toen nog aftrekbaar, maar ik heb vergeten die op te geven voor de belasting. Kan ik nog op mijn aangifte van 2008 terug komen? Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste M. Postma,
Bekijkt u voor het herstellen van een fout in de belastingaangifte of het alsnog opvoeren van een vergeten fiscale aftrekpost ook het artikel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/32141-belastingdienst-herstel-zo-fout-in-je-belastingaangifte.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marijke Bosman, 07-02-2010
Ik heb in 2008 en in 2009 een behoorlijk hoog bedrag uitgegeven aan psychologische hulp. In 2008 is een deel van het bedrag door mijn ziektekostenverzekering betaald, het resterende bedrag kon ik als aftrekpost opgeven voor de IB en ik heb dus een behoorlijk deel teruggekregen.
In 2009 heeft mijn ziektekostenverzekering niets vergoed. Door de verandering in het belastingstelsel weet ik nu niet of ik het totale bedrag van 2009 nu toch kan opvoeren als aftrekbare ziektekosten. Ik hoop dat u mij antwoord kan geven. Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Marijke Bosman,
Als de hulp op medische indicatie plaats vindt, denk aan een verwijzing door uw huisarts, mag u het niet vergoede deel opvoeren als aftrekpost ziektekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. Hehl, 31-01-2010
Mijn partner heeft dit op zijn werk gehoord. Is het waar of niet waar? Kan men extra aftrekken van de belasting vanwege stroomgebruik voor scootmobiel en traplift! Zo ja hoeveel mag men aftrekken. En als het antwoord ja is de werkelijke kosten, hoe bereken ik dit dan. Geldt dit ook voor stroomgebruik van de oplader van mijn cochliear implantaat.
Alvast hartelijk dank voor Uw informatie. Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste R. Hehl,
Klopt.
1. Sommige gemeenten vergoeden een scootmobiel en geven een bedrag voor het gebruik.
2. Werkelijke stroomkosten zijn de aan de hulpmiddelen aantoonbaar toe te rekenen stroomkosten, tegen de geldende stroomtarieven. Maak een realistische schatting. Ook voor uw Cochleair implantaat.
3. In alle gevallen gaat het om kosten minus de vergoedingen van een verzekeraar of anerszins.
4. Onderhoud, reparatie en verzekering van deze hulpmiddelen zijn aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. M. Gerritse, 25-01-2010
Kunt u mij informeren over welke kilometerprijs ik voor mijn auto moet aanhouden voor vervoer naar ziekenhuis en specialist? Is de werkelijke kilometerprijs van toepassing?
Alvast hartelijk dank voor uw informatie. Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste H.M. Gerritse,
Bij vervoer van uzelf, partner of kinderen binnen uw huishouding, naar arts, specialist of ziekenhuis mag u de werkelijke vervoerskosten aftrekken. Voor een auto is dat niet altijd eenvoudig in verband met de afschrijving en de waarde van de auto. Parkeergelden mag u volledig aftrekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mimi, 30-12-2009
Kom je, met een hoge bloeddruk en daarvoor voorgeschreven medicatie, ook in aanmerking voor de chronisch ziek aftrek? Er is niet specifiek een dieet voorgeschreven door de huidige huisarts, wel heeft de vorige huisarts aangeraden zoutarm te eten. Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Mimi,
De speciale aftrek chronisch zieke bestaat niet meer. Wel kunnen de medicijnen, indien niet vergoed, worden afgetrokken voor zover ze boven de drempel uitkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. A. Qadri, 15-12-2009
Hoe zit het met inwoonde kind die allen studeert in HBO? mag een kosten door ouders aftrekbaar zijn. Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste M.A. Qadri,
U mag de aftrekbare ziektekosten van een inwonend kind van uw inkomen aftrekken, als het kind niet ook zelf aangifte inkomstenbelasting doet en het zelf als aftrekpost opvoert.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

D. Assink, 30-11-2009
Wat ik maar niet kan vinden: nu je de verzekeringspremies niet meer mag aftrekken, mag je dan alle gemaakte kosten voor bijv. medicijnen aftrekken, ook als die vergoed worden via de verzekering? Het zal wel niet, maar dat eigen risiko van 155 euro dan? En hoe zit het met een aanvullende verzekering? Als ik die niet heb zou ik de kosten mogen aftrekken. Ik zou dus zeggen dat je die dus altijd moet mogen aftrekken, of je nu wel of geen aanvullende verzekering hebt (die is tenslotte niet verplicht). Ik ben benieuwd! B.v.d. voor een antwoord op deze vragen.
M.v.g., D.A.
PS Het betreft in mijn geval geen chronisch zieke Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste D. Assink,
Dank voor uw vragen.
1. Ziektekosten mogen alleen van de belasting worden afgetrokken voor het deel, dat niet door anderen wordt vergoed.
2. Het verplicht eigen risico geldt voor iedereen bij wet, en mag niet van de belasting worden afgetrokken.
3. De premies voor de aanvullende verzekeringen mogen niet worden afgetrokken van de belasting. Dat kan er inderdaad toe leiden dat wie niet aanvullend verzekerd is, door de aftrek van gemaakte kosten, meer aftrekposten heeft dan wie wel een aanvullende verzekering heeft. Of men dan ook goedkoper uit is, kan per geval anders zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rien van Kesteren, 23-11-2009
Welke buitengewone uitgave zijn in 2010 wel aftrekbaar? Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Rien van Kesteren,
De aftrekposten uit dit artikel gelden voor de aangifte inkomstenbelasting 2019, die u uiterlijk mei 2020 zult doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. J. Copier, 10-09-2009
Hoewel ik erg laat reageer op wat S.Benjamins op 11-05-2009 schreef, kan ik alleen maar zeggen dat hij gelijk heeft wat die nieuwe regeling betreft.
Ook wij hakken met dit bijltje omdat mijn vrouw epileptie heeft en ook wij voor extra uitgaven staan wat door het ziekenfonds niet vergoed wordt maar wel van je netto besteedbaar inkomen afgaat en als je dan ook nog eens moet leven van een WAO uitkering is het helemaal geen vetbek meer.
Ik vraag me wel eens af waarom we per maand een hoge premie betalen terwijl je er niets voor terug krijgt en dan is mij ter oren gekomen dat de ziekenfondspremie in 2010 weer omhoog gaat!
Laten ze de hogere inkomens maar aanpakken en het geld wat daarvan vrij komt gebruiken om de oude regeling weer van kracht te doen laten gaan, doen ze gelijk ook iets goeds voor de chronisch zieken onder ons, maar daar mag je niets over zeggen want dan raak je hun gevoelige plek nl de geldbuidel.
Het zal helaas wel altijd zo blijven dat de minderen het gelag mogen/moeten betalen of is het ( als het er op aankomt ) ooit anders geweest dan?

Groet

Wil Reactie infoteur, 14-02-2020
Mee eens.

S. L. Benjamins, 11-05-2009
Graag wil ik hierop reageren. Als ik het allemaal lees dan kunnen zieken en gehandicapten bijna niets meer aftrekken,
terwijl ziek zijn of gehandicapt zijn al veel meer kosten meebrengt dan als je gezond bent.
Het is een schandalige wet geworden waar zwakkeren weer het gelag gaan betalen.
Waarom moeten juist de zwakkeren altijd de dupe worden. Want die tegemoetkoming is een lachertje bovendien
komt ook de aftrek van euro 821.= te vervallen als ik het goed heb.
Was er dan geen andere mogelijkheid om juist de chronisch zieken en gehandicapten de aftrek nog wel te mogen toepassen? Deze mensen maken de meeste kosten. Chronisch ziek zijn of gehandicapt zijn is al een zware last en
daar komt dit nu nog bovenop.
De mensen in de regering denken niet aan de gevolgen voor de vele chronisch zieken en gehandicapten.
Waarom niet een bezuiniging toepassen op de hypotheek rente b.v. een limiet van euro 500.000.= hierboven
gedeeltelijke aftrek of geen aftrek maar, daar wordt niet aangetornd, want dan snijden ze zich zelf in het vlees.
Ook vind ik dat de Gehandicaptenraad meer op haar poot had moeten spelen en ook de patientenverenigingen,
want de mensen komen er in 2010 pas achter de gevolgen van deze nieuwe wet.
Daarom zou er nog gewerkt moeten worden aan deze wet om de chronisch zieken en gehandicapten de buitengewone
lasten i.v.m. het ziek zijn of gehandicapt nog te mogen aftrekken.
Zij worden de dupe en krijgen een enorme inkomens achteruitgang, waarvan de gevolgen nog niet te overzien zijn.
Hopelijk komt men op de wet nog terug en ziet men in de gevolgen van de genomen maatregelen.

Met vriendelijkke groet.
Siem Benjamins. Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste S.L Benjamins,
Dank u wel voor uw reactie. Die 821 euro komt inderdaad te vervallen. De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten is per 1 januari 2009 ingegaan. Niemand weet nog wat per individueel geval de gevolgen zullen zijn, en wat het zal betekenen voor wie ook van andere inkomensgerelateerde regelingen gebruik maakt. Over deze wet zal dan ook het laatste woord nog niet gesproken zijn.
Met vriendelijke groet,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 10-09-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.