Belasting erfenis en schenking: tarieven 2018, 2019 en 2020

Belasting erfenis en schenking: tarieven 2018, 2019 en 2020 Als iemand overlijdt en jou geld nalaat, moet je belasting betalen indien het bedrag hoger ligt dan de vrijstelling. Het percentage dat je aan belasting betaalt op een erfenis, het successierecht, blijft sinds 2010 elk jaar gelijk. Wel worden de vrijstellingen ieder jaar iets verhoogd. Ook als je geld wilt schenken of krijgt, moet je rekening houden met de belasting. Als het bedrag boven de vrijstelling komt, moet je betalen.

Erfbelasting

Als je een erfenis ontvangt, hangt de vrijstelling en het eventuele belastingtarief af van je relatie tot de overledene. Een partner heeft een hoger belastingvrij bedrag dan een broer of zus.

Tarieven van een erfenis in 2020

relatie tot overledenevrijstelling in euro'sbelasting over eerste 126.723 euro boven de vrijstellingbelasting voor het gedeelte boven de 126.723 euro
Partner (getrouwd, geregistreerd of samenwonend)661.32810%20%
Kind (ook pleegkind en stiefkind)20.94610%20%
Kind met een beperking62.83010%20%
Ouder49.60330%40%
Kleinkind20.94618%36%
overige verkrijgers2.20830%40%

Belasting erfenis 2019

relatie tot overledenevrijstelling in euro'sbelasting over eerste 124.727 euro boven de vrijstellingbelasting voor het gedeelte boven de 123.248 euro
Partner (getrouwd, geregistreerd of samenwonend)650.91310%20%
Kind (ook pleegkind en stiefkind)20.61610%20%
Kind met een beperking61.84010%20%
Ouder48.82130%40%
Kleinkind20.61618%36%
overige verkrijgers2.17330%40%

Erfenis 2018

relatie tot overledenevrijstelling in euro'sbelasting over eerste 123.248 eurobelasting voor het gedeelte boven de 123.248 euro
Partner633.18010%20%
Kind20.14810%20%
Kind met handicap60.43910%20%
Ouder47.71530%40%
Kleinkind20.14818%36%
overige verkrijgers2.12230%40%

Partners

De tarieven zijn met ingang van 1 januari 2010 vereenvoudigd. Vroeger waren er maar liefst 28 verschillende belastingtarieven in het successierecht. Het hoogste tarief voor de belasting op erfenissen voor partners en kinderen van de overledene is in 2010 verlaagd naar 20 procent. Het lagere tarief bleef op 10 procent. Ook zijn de vrijstellingen verhoogd. De vrijstelling is het bedrag waarover je geen belasting hoeft te betalen.

De regels voor samenwonenden zijn versoepeld; je hoeft niet langer naar de notaris voor een samenlevingscontract. Als je langer dan vijf jaar een gezamenlijke huishouding voert en dus ook al langer dan vijf jaar bij de gemeentelijke basisadministratie ingeschreven staat, word je als partner gezien voor de erftaks. Maar als je van elkaar wilt erven, zul je nog steeds een testament moeten laten opmaken om elkaar als erfgenaam te benoemen.

Kinderen

Voor kinderen geldt ook een vrijstelling bij het ontvangen van een erfenis van hun ouders. (zie in de tabellen het exacte bedrag). Voor zieke of gehandicapte kinderen die grotendeels werden onderhouden door de overledene, geldt onder voorwaarden een hogere vrijstelling.

Kleinkinderen

Voor kleinkinderen geldt dezelfde vrijstelling als voor kinderen, maar een ander percentage erfbelasting: 18 procent tot de eerste drempel en 36 procent voor alles daarboven.

Ouders en overige erfgenamen

Een vader of moeder die erft van zijn of haar kind, heeft ook een apart bedrag als vrijstelling (zie tabel naar welk bedrag).
Voor alle overige mensen die erven, maakt het niet uit of je broer, zus, neef, nicht of vriend van de overledene bent.

Schenken

Mocht je geld willen schenken, gelden daar ook vrijstellingen en belastingtarieven voor.

Vrijstelling 2020

Relatie tot schenkerVrijstelling
Kinderen5.515
Kinderen 18-40 jaar (eenmalig)26.457
Kinderen 18-40 jaar (eenmalig) voor dure studie55.114
Verkrijger 18-40 jaar (eenmalig) voor eigen woning103.643
Overige verkijgers 2.208

Vrijstelling 2019

Relatie tot schenkerVrijstelling
Kinderen5.428
Kinderen 18-40 jaar (eenmalig)26.047
Kinderen 18-40 jaar (eenmalig) voor dure studie54.246
Verkrijger 18-40 jaar (eenmalig) voor eigen woning102.010
Overige verkijgers2.147

Vrijstelling 2018

Relatie tot schenkerVrijstelling
Kinderen5.363
Kinderen 18-40 jaar (eenmalig)25.731
Kinderen 18-40 jaar (eenmalig) voor dure studie53.602
Verkrijger 18-40 jaar (eenmalig) voor eigen woning100.800
Overige verkijgers2.147

Belasting schenken 2020

Als je meer geld krijgt dan de vrijstelling betaal je belasting.
relatie tot overledenebelasting over eerste 126.723 euro boven de vrijstellingbelasting voor het gedeelte boven de 126.723
Partner10%20%
Kind10%20%
Kind met handicap10%20%
Ouder30%40%
Kleinkind18%36%
overige verkrijgers30%40%

Belasting schenken 2019

Als je meer geld krijgt dan de vrijstelling betaal je belasting.
relatie tot overledenebelasting over eerste 124.726 euro boven de vrijstellingbelasting voor het gedeelte boven de 124.726
Partner10%20%
Kind10%20%
Kind met handicap10%20%
Ouder30%40%
Kleinkind18%36%
overige verkrijgers30%40%

Belasting schenken 2018

relatie tot overledenebelasting over eerste 123.248 eurobelasting voor het gedeelte boven de 123.248 euro
Partner10%20%
Kind10%20%
Kind met handicap10%20%
Ouder30%40%
Kleinkind18%36%
overige verkrijgers30%40%

Testament

Je kunt in een testament vastleggen aan wie je jouw geld wilt nalaten. Dit is niet noodzakelijk. Als je geen testament heeft, bepaalt de wet wie erft. Alleen je partner en bloedverwanten kunnen dan van je erven.

Als je geen testament heeft opgesteld, gelden de volgende regels:
  1. De eerste groep die erft zijn je partner en kinderen, die elk een gelijk deel ontvangen.
  2. Heb je geen partner en kinderen? Dan regelt de wet dat je ouders, broers en zussen de erfenis ontvangen. In principe iedereen een gelijk deel, maar ouders ontvangen minimaal een kwart.
  3. Als alle bovengenoemden niet meer in leven zijn, dan erven de grootouders
  4. Als alle bovengenoemden niet meer in leven zijn, dan erven de overgrootouders

Wil je jouw nalatenschap anders regelen, dan is het handig om een testament op te stellen. Zeker als je samenwoont, dan dien je je partner als erfgenaam te benoemen.

Let op: Als een van de ouders overlijdt en de ander betaalt dan het kindsdeel niet uit, omdat het bijvoorbeeld in het huis zit, dan moet daarover wel al belasting worden betaald door de ouder die dan nog leeft. Of een zogenaamde tweetrapsregeling of testament interessant voor jou is, kan een notaris vertellen.
© 2008 - 2024 Jour, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Vrij van recht erven of vrij van recht schenkenVrij van recht erven of vrij van recht schenkenOver een erfenis, nalatenschap of legaat moet u erfbelasting betalen, maar u kunt ook vrij van recht erven. In dat geval…
Hoeveel erf ik van een oom, tante, suikeroom, broer of zus?Hoeveel erf ik van een oom, tante, suikeroom, broer of zus?Hoeveel geld erf ik in 2022 netto na belasting als bijvoorbeeld mijn oom, tante, een broer of zus komt te overlijden? Ho…
Belastingvrij erven 2019 & 2020 en 2021Belastingvrij erven 2019 & 2020 en 2021Belastingvrij erven in 2021 of 2022, minder belasting over een erfenis betalen, kan dat en hoe voorkomt u zelfs successi…
Erfbelasting: successierechtErfbelasting: successierechtSuccessierecht heet sinds 2010 erfbelasting. De wet, die in 1956 is ingetreden, kenden zoveel moeilijkheden en sterk ver…

Wat is belasting?Niet alleen in Nederland, maar in tal van andere landen, moet men belasting betalen. Dit kan BTW zijn, maar ook inkomste…
Belastingdienst & slim schenken doet u dus zoBelastingdienst & slim schenken doet u dus zoSlim schenken in 2020 en 2021, met de warme hand schenken en zo de erfenis verkleinen, hoe doet u dat? Een grote schenki…
Bronnen en referenties
  • Belastingdienst
Reacties

Vadewalmarie Josee, 25-10-2016
Mijn echtgenoot is overleden op 25-09-2016. Wij dienen uiteraard de nodige formaliteiten in te vullen voor de successie. Bestaat er nu een mogelijkheid om de successierechten pas te betalen als ik kom te overlijden? Dit zou een wet zijn die pas enekel jaren in voege is.
Hartelijk dak als u mij hierop een antwoord kan geven.

met vriendelijke groeten,

Marie Josee Vandewal Reactie infoteur, 21-11-2016
Allereerst gecondoleerd. Ik ben niet op de hoogte van wetgeving in België. In Nederland kan in sommige gevallen het betalen van successierechten over het kindsdeel worden uitgesteld tot het moment dat u overlijdt. Dat is als u de successierechten niet kan betalen, bijvoorbeeld omdat de erfenis voornamelijk uit een woning bestaat.

Vercammen Louis, 10-07-2016
Vraag.Als mijn neef als gerechtigde erfgenaam van mij 12.500 euro erft hoeveel succesie moet hij daarop betalen? Reactie infoteur, 24-07-2016
Zo te zien woon je in België. Ik ben helaas niet op de hoogte van de regels daar.

Tineke, 21-01-2013
Ik had in 1975 10 miljoen geerfd en had daarover belasting betaald. Op het moment zit ik in een rechtszaak en moet met bewijzen komen dat ik belasting heb betaald over de erfenis. Helaas waren de documenten tijdens een brand vernietigd. Hoe kan ik aan een duplicaat of aan een ander document komen die als bewijs kan dienen dat ik over mijn erfenis belasting had betaald? Kunt u mij hierover adviseren? Bij voorbaat vriendelijk dank. Reactie infoteur, 23-01-2013
Wellicht dat de Belastingdienst of degene die het testament afhandelde u verder kan helpen.

Frans Vandenbroucke, 09-09-2012
Mijn moeder is gestorven, en vader leeft nog; Maar nu hoor ik van de notaris dat ik 8000 euro succsesierechten moet betalen op geld dat ik later erf. Over welk bedrag moet ik die 8000 euro dan betalen? Reactie infoteur, 13-09-2012
Vaak wordt afgesproken dat de langstlevende, uw vader, de erfbelasting betaalt omdat u pas het geld in handen krijgt na zijn overlijden. De notaris kan u hierover informeren.

Ger Schuren, 03-09-2012
Wat gebeurt er als mijn vader overlijd, hij heeft mij een hypotheek gegeven, om een woning te kopen toen ik ben gaan scheiden. Wat gebeurt er met de erfenis als ik met de rest moet afrekenen? Mijn deel wordt verrekend met het geld dat mijn vader me heeft geleend, moet daar ook successierecht over worden betaald, ook als ik dat verreken met de hypotheek? Reactie infoteur, 13-09-2012
Vermoedelijk betaalt u inderdaad erfbelasting over uw hypotheek bij het overlijden van uw vader. U kunt informeren bij een notaris wat eventuele opties zijn.

Eto, 13-08-2012
Mijn vriendin is onlangs overleden. Uit haar testament blijkt dat ik alles erf.
Huis WOZ 770.000 inboedel w.o. kunst en antiek.
Welk percentage moet ik aan erfbelasting betalen en welke over de inboedel?

Gaarne reactie, Reactie infoteur, 13-09-2012
Dat hangt af of zij u als partner heeft benoemd in een samenlevingscontract. Als u niks heeft vastgelegd, betaalt u helaas het hoogste tarief.

D. Emans, 02-08-2012
De onterfde dochter van mijn gestorven broer met wie nooit contact was, eist, nu mijn moeder als laatste van mijn ouders onlangs is overleden haar legitieme portie op.
7 jaar geleden heeft mijn moeder mij een schuld kwijtgescholden.
Moet dit nu nog bij de huidige nalatenschap worden opgeteld? Reactie infoteur, 08-08-2012
De schuld kan ook als schenking worden aangemerkt, dus ik durf het niet te zeggen.

J. Hennekes, 05-04-2012
Ben enige erfgenaam en executeur van goede kennis. (deze is in 1956 genaturaliseerd tot Nederlander met afstandname van zijn Engelse nationaliteit).
Tot mijn verbazing bankafschriften gevonden waaruit blijkt dat hij in Engeland een bankrekening heeft met ca. 20.000 pond. Wat te doen om dit geld naar Nederland te krijgen (op bankrekening overledene?). Dit alles i.v.m. erfbelasting etc. Probleem voorgelegd aan notaris, kreeg vage antwoorden waar ik eigenlijk niets mee kan.
Heb liever zekerheid over hoe ik moet handelen. Reactie infoteur, 07-04-2012
Sorry, ik heb hier echt niet meer verstand van dan een notaris.

Do, 21-03-2012
Ik ben half Duits, mijn vader is enkele jaren overleden en nu is ook mijn oma overleden. Ik erf mijn vadersdeel, daar zij allen in Duitsland woonden en ik in Nederland dien ik belasting te betalen in Duitsland en Nederland? Het bedrag is ongeveer EUR 30000 hoeveel % gaat hier dan vanaf? Reactie infoteur, 25-03-2012
Ik durf het je niet met zekerheid te zeggen, aangezien ik niet weet wat de regels in Duitsland zijn. Een notaris kan je verder helpen of wellicht heb je een rechtbijstandverzekering waar dit onder valt.

Willem, 17-03-2012
Mijn vader overleed eind 2010 en mijn broer en ik zijn de enige erfgenamen. De nalatenschap is bijzonder complex en de erfenis is beneficiair aanvaard, we weten nog altijd niet of we uiteindelijk een bedrag of een schuld overhouden. Doordat er enkele (verhuurde) bedrijfspanden in de erfenis zitten komt er echter wel geld binnen. We dragen de BTW over de huur af, maar moeten we ook inkomstenbelasting betalen over deze huurinkomsten? (Omdat het nog steeds onmogelijk is om te zeggen hoe de nalatenschap uit valt en of we deze wel zullen kunnen aanvaarden hebben we nog steeds niets uit de nalatenschap onderling verdeeld) Reactie infoteur, 20-03-2012
Ik zou bij de notaris of Belastingdienst informeren

Peter, 15-03-2012
Een vraag. Ouder echtpaar, gemeenschappelijke woning in eigendom. Man komt blijvend in een zorginstellingen terecht. In de GBA wordt de zorginstelling als zijn woonadres opgenomen. Echtlieden kiezen beiden voor AOW voor alleenstaanden. Nu de vraag: geldt in geval van overlijden van een van de echtlieden nog de hoge vrijstelling successierecht van 600.000 voor partners, of gaat de vrijstelling van 2.000 voor overige verkrijgers gelden? Reactie infoteur, 16-03-2012
Als ze getrouwd zijn, zijn ze partners. Maar leg voor de zekerheid je vraag neer bij de Belastingdienst.

Mau, 02-03-2012
De zus van mijn vader laat mij 100.000 euro na
ik ben zelf 66 jaar oud, hoeveel houd ik ervan over en is er een manier om geen successierechten te betalen bijvoorbeeld in een stichting voor mijn kleinzoon te gooien of zoiets dergelijks? Reactie infoteur, 07-03-2012
U betaalt 30 procent belasting. Over eventuele constructies kunt u praten met een notaris, maar onder de successierechten van deze erfenis komt u niet uit. Het scheelt hoogstens belasting als u komt te overlijden.

Jp, 24-01-2012
Een tante A van mij zal waarschijnlijk binnen een aantal jaar overlijden. De nalatenschap wordt geschat op 200.000,- en een appartement van 100.000 (daarvan is reeds vastgelegd dat deze na het overlijden van mijn tante, deze wordt nagelaten aan mij en mijn broer). Mijn tante heeft twee zussen B en C (beide ongehuwd en kinderloos) en een broer G (mijn vader). De twee zussen hebben al reeds aangegeven niet mee te delen in de erfenis (maar hier is niks vastgelegd in een testement o.i.d.). De 200.000 wordt dus nagelaten aan mijn vader. Nu heb ik twee vraagjes:
1. Moet het in een testament worden vastgelegd dat de twee zussen B en C afstand doen van hun deel van de nalatenschap van A?
2. Mijn lijkt het fiscaal gezien voordeliger om ook de 200.000 direct na te laten aan mij en mijn broer i.p.v. aan mijn vader (immers, als mijn vader overlijdt betalen wij de nalatenschap van mijn oudtante via mijn vader nogmaals resp. 10% of 20%). Klopt dat? Want zowel mijn vader (als zijnde broer van A) en mijn broer en ik (als zijnde neven van tante A) vallen toch in kolom II (overige gevallen) met het tarief van resp. 30% of 40%.

Bij voorbaat dank, JP Reactie infoteur, 28-01-2012
1. zij moeten inderdaad officieel afstand doen, maar dat kan waarschijnlijker ook ter zijner tijd.
2. je redenering klopt. Neem voor de zekerheid wel contact op met een notaris die kan veel beter vertellen of het mogelijk is en hoe.

Gerrit, 17-01-2012
In 2008 overleed mijn vader. Mijn minderjarige kinderen onvingen het maximaal belastingvrije bedrag als kleinkinderen van zo'n 8.000 euro ieder.
Nu in 2012 krijgt moeder een terugvordering van huursubsidie van 2000 euro van de belastingdienst.
Wij zijn reeds 12 jaar geleden gescheiden en onze kinderen staan bij haar ingeschreven, maar zijn ook helft van de tijd hier. Het geld is bedoeld voor hun toekomstige studie vastgezet.
Kan hiertegen bezwaar worden gemaakt? Hoe?
Bvd,
Gerrit Reactie infoteur, 18-01-2012
Je kan uiteraard bezwaar indienen, gewoon bij de Belastingdienst. Dat zal 'de moeder' dan moeten doen.

José, 11-01-2012
Heb een vraag:
Onze moeder is overleden, nu heeft onze broer het huis gekocht, waarin zij woonde. Ons ouderlijk huis. Onze ouders heben dit al in 1982 of zoiets op onze namen gezet, en de succesgelden betaald. Wij zijn met z´n drieën, en nu wil onze zus, haar deel van het huis aan ons tweeën geven. Eigenlijk ziet zij af van haar erfdeel, zoals ik dat zie. Maar is dat wel zo? Hoe zit dit in elkaar, belastingtechnisch gezien. Moeten wij belasting betalenvan dat geld wat wij van haar krijgen? Dit houdt dus verder in dat mijn broer alleen mij hoeft uit te betalen? Hoop dat U mij hier een antwoord op kunt geven. Reactie infoteur, 14-01-2012
Ik zou hierbij een notaris om advies vragen.

Loopik A. Van, 08-01-2012
Wij, enkele zusters en een broer erven van een overleden zus. De administrateur heeft uitgerekend dat wij op de nog te ontvangen erfenis van een nog niet verkocht huis ieder in 2012 een sucessierechten aanslag van ieder 17.931,00 moeten betalen. Mij is niet duidelijk wat dit geheel gaat betekenen. De deelwaarde van ons wordt door de belstingdienst in box 3 gezet.
Mijn vraag betaal ik eenmalig succesierechten, en als het in box 3 blijft staan wat betekend het als dit huis niet verkocht wordt. Wat kan ik volgend jaar verwachten. En als er verkocht wordt, wat kan ik dan nog verwachten. Vraag drie kan ik een uitstel krijgen van sucessie rechten te betalen tot het huis verkocht is? Reactie infoteur, 11-01-2012
Je betaalt eenmalig successierechten. Mogelijk betaal je ook extra vermogensbelasting ivm box 3, maar dat hangt af van uw overige vermogen. Uitstel is waarschijnlijk niet mogelijk. U heeft op papier de erfenis al ontvangen.

Karin, 08-12-2011
Mijn tante (weduwe) is onlangs overleden. Zij had geen kinderen en zodoende erven de broers en zusters van haar. Mijn vader, dus een broer van deze tante is al lang geleden overleden. Ben ik als nichtje nu erfgenaam? Reactie infoteur, 09-12-2011
Ja, in principe wel. Het heet 'plaatsvervulling'.

Marc, 30-11-2011
Ik woon in het buitenland en verkeer in de gelukkige omstandigheid dat ik daar geen belasting betaal. Uit de artikelen op de website maak ik op dat alleen de ontvanger en niet de gever (zoals elders wel eens gebeurt) in Nederland erfbelasting betaalt. Mijn vraag: indien ik bij het overlijden van mijn ouders het huis (in Nederland) erf, dien ik dan in Nederland belasting te betalen? En kan ik voor mijn broers en zussen belasting ontlopen door mij door mijn ouders (op papier) als enige erfgenaam aan te laten wijzen? Reactie infoteur, 03-12-2011
Als je ouders overlijden, moet je in Nederland belasting betalen. Het maakt voor de Belastingdienst niet uit waar je woont. Dus nee, het heeft geen zin om een dergelijke constructie te bedenken.

Mariagerarda, 31-10-2011
Door mijn vader is geen testament gemaakt. Kan het vadersdeel geindexeerd worden met een percentage, of mag alleen de oorspronkelijke waarde uitbetaald worden, en indien van toepassing, hoe hoog zou het index-percentage mogen zijn? Reactie infoteur, 31-10-2011
Dat hangt af van de wettelijke rente in 1998. Ik weet niet wat dat destijds was. Ik adviseer je daarom toch contact op te nemen met een notaris.

Mariagerarda, 30-10-2011
In 1998 overleed mijn vader. Mijn moeder bleef het vruchtgebruik houden van de woning.
We zijn met 4 kinderen. Na het invullen van de aangifte van de successie, kwam een brief van de belasting dat het kindsdeel (fl 14000) lager was dan de vrijstelling en er dus geen successierechten betaald hoefden te worden. Mijn moeder is nu naar een zorgcentrum verhuist, en de woning wordt verkocht. Als dit gebeurt is wil mijn moeder het vadersdeel aan de kinderen uitbetalen. Kan dat zonder betalen van schenkingrecht? Kan het vadersdeel vanaf 1998 tot heden met 6 % verhoogd worden? Reactie infoteur, 30-10-2011
In principe is in 1998 afgerekend met de fiscus wat betreft het vadersdeel, dus dat kan geregeld worden zonder opnieuw belasting te betalen. Wat betreft die 6 procent, dat geldt als dat in het testament van je vader is opgenomen.

Roos, 20-10-2011
Ik heb een beetje ingewikkelde vraag. Mijn schoonouders zijn, zover als ik het begrepen heb, eigenaar van 2 huizen, die beide bijna hypotheek vrij zijn. Zelf wonen ze in een van deze woningen en oma, de moeder van mijn schoonmoeder, woont in de andere.
Mijn schoonouders hebben het er af en toe over dat als oma overlijd of eventueel eerst naar een tehuis gaat, mijn man het huis zal krijgen. Maar kunnen wij dan hun hypotheek overnemen, of moeten wij het huis van hun kopen? En hoe zit het met belasting en successierechten? Reactie infoteur, 20-10-2011
Het hangt af van hoe je schoonouders het willen regelen. Er zijn verschillende constructies denkbaar. Als je schoonouders het alleen willen schenken op papier, dan blijft het huis op hun naam laten staan tot hun overlijden en dan betaal je inderdaad erfbelasting.

Connie, 27-09-2011
Ik wil een testament opmaken en daarbij o.a. ook vrienden uit Duitsland en Hawaii tot erfgenamen benoemen. Moeten zij ook Erfbelasting betalen? En hoeveel procent is dat dan? Reactie infoteur, 29-09-2011
Als je toch een testament laat opmaken, kan je deze en andere vragen bij je notaris kwijt.

Broertje, 22-09-2011
Mijn broer weet dat hij binnen nu en zes maanden komt te overlijden.
Ik ben samen met mijn zus zijn enige erfgenaam.
De nalatenschap zal ongeveer 100.000,-- bedragen en bestaat uit een onbezwaarde woning. Is er nog een manier om de druk van die hoge erfbelasting te verminderen of te voorkomen? Reactie infoteur, 24-09-2011
Ik zou hiervoor advies vragen aan een expert zoals een fiscalist of notaris. Ik denk niet dat er echt veel voordeel te behalen is om nu al zaken vooruit te halen, maar een expert kan dan beter inzicht in geven.

Adri, 16-09-2011
Gezin vader, moeder en 2 kinderen. In gemeenschap van goederen getrouwd. In 1992 is moeder overleden. Totaal financieel bezit 320.000. Er was een langstlevenden testament en vader heeft destijds erfbelasting betaald ook over de kindsdelen. In 2008 was het vermogen van vader 700.000. Nu heeft vader in 2008 een bedrag aan beide kinderen gegeven van 116.000. Ik heb als kind hier in 2008 schenkingsrecht belasting betaald. Nu zegt mijn vader dat hij in 2010 in zijn boekhouding tekstueel heeft opgenomen dat het bedrag uit 2008 het erfdeel vanuit rechten 1992 betrof. Ik heb dit liever niet en behou liever mijn erfdeel uit 1992 totdat vader is overleden. Geldt dit ook voor de belasting/het erfrecht of moet ik in samenspraak met de belastingdienst de betaalde schenkingsbelasting alsnog omzetten in een erfenis waardoor ik geen of minder belasting hoef te betalen? Als ik erfenisbelasting moet betalen hoe hoog is dit dan? Reactie infoteur, 21-09-2011
Vraag hiervoor advies bij een specialist (fiscalist/notaris).

Johanna, 14-09-2011
Mijn Engelse vriend is overleden en laat mij in zijn testament geld na. Zijn zus voert het testament uit en wil het geld in een trustfund onderbrengen. Moet ik hier in Nederland belasting over betalen? Reactie infoteur, 21-09-2011
Ik zou het even navragen bij de Belastingdienst, aangezien er mogelijk aparte regels zijn voor trustfunds.

Nelie, 13-09-2011
Mijn moeder is vorig jaar overleden, mijn vader leeft nog. Nu kreeg ik een aanslag van de belastingdienst omdat ik belasting moet betalen over het nalatenschapsdeel van mijn moeder. Mijn vraag is waarom moet dit? Ik heb toch nog niets gekregen? Waarom wel belasting betalen over iets wat je nog niet gekregen hebt. De erfenis komt pas vrij als mijn vader is overleden. Een andere vraag is: en als mijn vader dan overleden is wordt dan de reeds in rekening gebrachte belasting verrekend? Reactie infoteur, 14-09-2011
Als jij je kindsdeel pas krijgt als je vader is overleden dan is het vaak zo dat je vader de belasting daarover betaalt.

Uiteraard als je vader overlijdt hoef je dan geen belasting meer te betalen over het kindsdeel van je moeder.

Paula, 13-09-2011
Wij wonen in Nederland. Mijn schoonouders willen ons geld schenken voor de aankoop van een huis. Zij zijn Engels en wonen in Engeland. Moeten zij of wij dan belasting betalen over de schenking? Zo nee wat zijn de regels om aanspraak te maken op die vrijstelling? Reactie infoteur, 14-09-2011
Je betaalt geen schenkbelasting als de schenker niet in Nederland woont. Er zijn twee uitzonderingen waarin je wel belasting moet betalen, maar ik vermoed dat die niet van toepassing zijn:

Je betaalt wel als de schenker een Nederlander is en nog geen 10 jaar buiten Nederland woont Of als de schenker een buitenlander is die in Nederland woonde en nog geen heel jaar uit Nederland weg is.

Het kan wel zijn dat je ouders in Engeland belasting moeten betalen aan de Engelse Belastingdienst, maar ik weet niet hoe de regels daar zijn.

Heleen, 07-09-2011
Mijn man wil mij de overwaarde (45.000,=) van het huis schenken bij scheiding. Ik zie hier verschillende berekeningen over op internet zoals 30% maar ook een partner schenking waar maar 10% berekent wordt beiden met een vrijstelling van 2000,-. Ook wordt gesproken over morele verplichting op de site van de belasting. Heeft iemand enig idee als je man er van de ene op de andere dag vandoor gaat met een ander terwijl het huwelijk gewoon goed was en ik en 2 kinderen anders op straat komen te staan of dit ook onder morele verplichting valt bij de belastingdienst? Reactie infoteur, 14-09-2011
Informeer even bij de Belastingdienst door ze te bellen.

Rob, 24-08-2011
Valt een schenking door schoonmoeder aan schoonzoon of-dochter onder de algemene vrijstelling van 2.012? Mag schoonmoeder in 2011 m.a.w. én aan haar zoon/dochter 5.030 schenken en aan haar schoonzoon/dochter 2012? Reactie infoteur, 14-09-2011
Dat lijkt me inderdaad geen probleem.

Leo Nelis, 29-07-2011
Ik woon sinds 1993 in New Zealand. Mijn twee kinderen wonen in Nederland. Het NZ erfrecht is van toepassing en kent geen erf belasting. Moeten mijn kinderen in Nederland erfrecht betalen? Het bedrag dat zij erven is groter dan de vrijstelling. Ze moeten dus 20% betalen of is dat niet zo omdat het NZ recht van toepassing is? Reactie infoteur, 30-07-2011
Aangezien u langer dan tien jaar buiten Nederland woont, verwacht ik niet dat uw kinderen in Nederland belasting hoeven te betalen.

Marc, 15-07-2011
Mijn vader gaat in een bejaardentehuis wonen en het huis komt daarom vrij te staan. Het huis is geschat op een waarde van 230000 euro. Ik heb verder nog 2 broers. We willen het huis verhuren aan 1 van de kleinkinderen voor onbepaalde tijd.
Als mijn vader nu over 3 jaar komt te overlijden hoeveel successiebelasting moet ieder kind dan betalen en hoe kunnen we dit zoveel mogelijk in mindering brengen(te denken aan schenking?)? Zijn er nog meer dingen waar we rekening mee moeten houden? Reactie infoteur, 20-07-2011
Ik adviseer contact op te nemen met een notaris. Uiteraard kan uw vader 5000 euro per jaar per kind belastingvrij schenken, maar wellicht is daarnaast een voordelige constructie met het huis mogelijk.

Op dit moment zou een huis van 230.000 euro verdeeld over 3 kinderen = 76.666 - 19.000 (vrijstelling) een erfbelasting van 5766 euro per persoon betekenen.

Willem Zwaan, 13-07-2011
Via via ben ik er achtergekomen dat mijn oma inmiddels al ruim twee maanden geleden is overleden. zonder dat wij er bericht over hebben gehad van de familie.
mijn vader is anderhalf jaar geleden al overleden en nu wil ik graag weten hoe het zit met het kindsdeel van mijn vader hebben ik daar recht op en hoe moet ik dit gaan aanpakken. er is al enige jaren hommels in de fam en de tante waar mijn oma enige maanden bij heeft gewoond handeld wel vaker dingen niet zo netjes af dus wat kan ik nu doen. Reactie infoteur, 15-07-2011
Ik neem aan dat uw opa ook is overleden en dat uw vader een kind van hen was? Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, zou ik daar even contact mee opnemen. Mocht u geen verzekering hebben, kunt u ook informeren bij Het Juridisch Loket.

Verstraete Luc, 12-07-2011
Vader reeds lang overleden, moeder sinds kort overleden.ik heb nog een zuster, zelf ben ik invalide. hoeveel korting op de successie krijg ik als invalide?
hoelang kan mijn zuster de verkoop van het huis tegen houden? Reactie infoteur, 15-07-2011
Ik zie aan je mail adres dat je in België woont. Dit artikel gaat over de wetgeving in Nederland, daar is van belang of je ouders je hebben onderhouden en of je werkt. Informeer bij de Belastingdienst of de vrijstelling in jouw geval hoger is.

Wml, 09-07-2011
Ik ben nederlands en woon en werk in Duitsland. Mijn moeder, woont in Nederland en heeft mij een schenking gegeven. Moet ik dit zowel in Nederland als in Duitsland aangeven en dubbel belasting afdragen of alleen in Nederland (na wat googlen denk ik dat er vreemdgenoeg geen verdrag schijnt te bestaan tussen Nederland en Duitsland). Reactie infoteur, 10-07-2011
Ik weet niet of je moeder de schenking vrij van recht heeft gedaan (dan is de belasting al betaald) en waar je belasting betaalt. Maar ik zou advies inwinnen bij de Belastingdienst of een jurist.

Henk van Gestel, 25-06-2011
Graag zou ik antwoord willen hebben op de volgende vraag. Schenking aan kinderen mogen in 2011 oplopen toto 5000 Euro. Mag ik ieder kind dan 5000 Euro schenken? Mag ik daarbovenop ook nog meerdere kleinkinderen 2000 Euro ieder schenken?

Of is het schenkingsbedrag wat ik mag schenken 5000 Euro maximaal verdeeld over mijn kinderen en de 2000 Euro maximaal over alle kleinkinderen? Reactie infoteur, 27-06-2011
U mag 5030 euro per kind en 2012 euro per kleinkind belastingvrij schenken. De bedragen die u noemt waren geldig voor 2010. In het geval dat u twee kinderen en vier kleinkinderen heeft, kun u 2x5030 en 4x2012 euro belastingvrij schenken.

Sikko, 10-06-2011
Geachte redactie, mijn vader stierf in 1976. Mijn moeder erfde en ontving de kindsdelen van zes kinderen in vruchtgebruik. Hiervoor moesten wij alle zes mee instemmen en hierover werden de successierechten betaald. Inmiddels zijn er drie kinderen overleden en wordt het huis verkocht, omdat moeder in een verzorgingshuis is opgenomen.
Nu wil zij graag dat de kinderen (en/of haar schoonkinderen) hun kindsdelen ontvangen.
Mijn vragen zijn: 1. mag dit zonder meer; 2. de oorspronkelijke kindsdelen kunnen die geindexeerd worden met een percentage, of mag alleen de oorspronkelijke waarde uitbetaald worden; 3. indien van toepassing, hoe hoog zou het index-percentage mogen zijn. Met belangstelling en onder dank voor beantwoording. Reactie infoteur, 10-06-2011
Het gaat om de oorspronkelijke waarde van de kindsdelen, aangezien daarover al met de Belastingdienst is afgerekend. Mogelijk heeft u nog wel recht op rente indien uw moeder die niet jaarlijks aan u betaald heeft, maar de hoogte daarvan is afhankelijk van de wettelijke rente en eventuele afspraken die in 1976 gemaakt zijn. Ik zou in uw geval even contact opnemen met een notaris.

Jack, 07-06-2011
Geachte redactie, de kinderloze tante van mijn vriend is overleden en zij heeft in haar testament mijn vriend (haar volle neef; zij is de zus van zijn moeder) tot erfgenaam benoemd van haar bezittingen. De laatste 15 jaar heeft zij in een huis gewoond die al 15 jaar op naam staat van haar neef, mijn vriend. Nu zij overleden is wil de rest van haar familie waaronder haar broers, zusters, neven en nichten het testament van tante aanvechten, terwijl mijn vriend al die jaren de enige van de familie is geweest die zich om haar heeft bekommerd en haar tot de laatste adem heeft verzorgd. Tante heeft al die jaren geen cent huur hoeven te betalen aan mijn vriend en hij heeft letterlijk alles voor haar betaald tijdens haar leven en nu ook nog de begravenis, koffietafel en grafrechten. Al die jaren hebben ze samen op dat adres ingeschreven gestaan en de meeste tijd daar ook samen gewoond. Nu zegt de belastingdienst dat hij over de laatste 7 jaar het vruchtgebuik moet betalen aan de belastingdienst en ook successierechten omdat hij als enige erfgenaam van haar genoemd wordt. Is dit juist? Kan hij niet beschouwd worden als levenspartner en hoe zit dat wat de familie betreft? Kunnen zij haar testament wettelijk aanvechten? Reactie infoteur, 08-06-2011
Vraag advies bij een notaris. Het testament lijkt me duidelijk, maar wat betreft de Belastingdienst zou ik advies inwinnen bij een specialist.

Frank de Bruyne, 07-06-2011
Bij het overlijden van ons moeder werd haar huis te koop gesteld en betaalden wij (de kinderen) 12629 Euro successierechten op een geplande verkoopprijs van 225000 Euro. Het huis werd uiteindelijk slechts verkocht voor 175000 Euro. Wat betekent dat wij een teveel van rechten betaalden op een bedrag van 50000 Euro. De notaris beweert echter dat dit bedrag wettelijk niet kan gerecupereerd. Klopt dit? Reactie infoteur, 08-06-2011
U betaalt in Nederland inderdaad belasting over de geschatte waarde van het huis (in dit geval de WOZ-waarde), niet de uiteindelijke verkoopprijs. Maar ik zie aan uw mailadres dat u in België woont. Ik ben niet op de hoogte van de daar geldende regels. Maar als een notaris dat zegt, ben ik geneigd daarin mee te gaan. De notaris is er namelijk voor uw belangen, niet voor de Belastingdienst.

Gerard, 30-05-2011
Ik en mijn broer erven binnenkort het huis van mijn moeder. Mijn broer wil het huis niet verkopen omdat hij over enkele jaren het huis voor veel meer geld denkt te kunnen verkopen. Ik denk dat het dan juist minder waard is en kan ook de kosten van mijn deel van het huis tot die tijd niet betalen. Mijn moeder wil zich er niet mee bemoeien. Hoe moet dat? Kan ik mijn broer dwingen tot verkoop? Reactie infoteur, 01-06-2011
In principe moeten jullie allebei besluiten tot verkoop, aangezien jullie allebei eigenaar worden. Als hij dat niet wil, maar jij wel, kan je broer je uitkopen. Dan is hij eigenaar van de woning. Sowieso of je het huis wel of niet verkoopt, de belastingdienst wil wel successierechten over de waarde van de woning. Dus de vraag is of je broer dat kan betalen.

Carmen Bömer, 22-05-2011
Ik heb de Spaanse nationaliteit, gehuwd met een Nederlander en al 33 jaar woonachtig en belastingplichtig in Nederland.Mijn moeder is overleden, zij was de laatst levende ouder en nu komt er een erfenis waarover ik in Spanje successierechten moet betalen, als ik dit geld erf moet ik dan over dit bedrag in Nederland nogmaals successierechten betalen en mag dit geld in Spanje blijven op een rekening? En wat gebeurt er met obligaties die in 2014 vrijkomen? Reactie infoteur, 25-05-2011
In Nederland kunt u vermindering aanvragen, wegens het betaalde bedrag in Spanje. Zo betaalt u niet dubbel. De waarde van de obligaties worden ook meegeteld (op datum van overlijden). ookal komt het pas in 2014 vrij.

Dennis, 18-05-2011
Mijn vader is onlangs overleden en mijn moeder leeft al niet meer. Ik en mijn zus "krijgen" nu het huis. Mijn zus wil misschien het huis wel kopen. Hoe zit dit dan met de successierechten en hoeveel geld krijg ik dan van mijn deel? Reactie infoteur, 19-05-2011
In principe krijgt ieder zijn deel van de waarde van het huis. Als uw zus het huis wil kopen, zal zij u moeten uitkopen. In principe is dat nog steeds de erfenis van uw ouders en gelden de daarvoor geldende tarieven (zie tabellen). Vraag voor meer informatie eens bij een notaris.

P. B., 15-04-2011
Mijn vader is onlangs overleden. Mijn vader en moeder hebben een testament waar in een en ander beschreven staat over de nalatenschap. Nu moeten de successie rechten betaald worden en volgens de notaris moet dat via een notaris laten doen tegen een belachelijke fee ( 1.500 + 2% van de nalatenschap). Kan dit ook bij de belastingdienst en wat hebben we nodig bij deze aangifte? Reactie infoteur, 16-04-2011
Uiteraard kan je zelf aangifte doen bij de Belastingdienst, dat kost je niks behalve te betalen successie uiteraard. Wil je wel wat advies dan moet dat zeker goedkoper kunnen dan het tarief dat de notaris in kwestie aangeeft.

Meer informatie op: http://www.belastingdienst.nl/particulier/erven/erven-55.html#P504_46722

Succes!

M. P., 14-04-2011
Beste, ik was benieuwd hoe het volgende gaat. De zus van mijn oma is begin dit jaar overleden. Deze zus had geen partner of kinderen. Nu zijn mijn oma en opa ook reeds overleden, er zijn verder geen zussen of broers meer over.

Er is een behoorlijke ervenis, en deze gaat dan denk ik naar de kinderen van mijn oma en opa (dus neven en nichten van de overledene). Nu was ik benieuwd in hoeverre een notaris op zoek gaat naar meerdere erfgenamen.

Mijn vader (= neef van overledene) is ook reeds overleden, dus dan zouden mijn zus en ik dus plaats erven zijn (dit waren wij ook bij het overlijden van oma).

Mijn ooms en tantes (dus neven en nichten overledene en broers-zus van mijn vader ) waren bij het overlijden van oma niet echt blij dat mijn zus en ik plaats erven waren van mijn vader. Tenslotte moesten ze de erfenis ipv van over 3 verdelen, toch over 4 delen.

Nu heb ik zo'n vermoeden dat ze bij de notaris niet zullen aan gaan geven dat er nog een overleden broer is. Dus mijn vraag. in hoeverre zoekt een notaris verder? Of dienen mijn zus en ik ons zelf bij de notaris aan te melden? Het gaat om een aanzienlijk bedrag. Reactie infoteur, 16-04-2011
Een notaris kijkt in principe naar de burgerlijke stand, waardoor alle erfegenamen in beeld komen. Aangezien het om een groot bedrag gaat, kan je je natuurlijk ook altijd zelf melden.

Lieve, 11-04-2011
Als je jaarlijks 5000euro belastingsvrij ontvangt van je ouders, telt dit dan mee in de nalatenschap? Reactie infoteur, 11-04-2011
Nee, dit hebben zij al aan jou geschonken. Alleen wat je ouders op moment van overlijden als bezit hebben wordt als nalatenschap aangemerkt.

Gabriela, 30-03-2011
In 2001 heb ik het huis van mijn ouders gekocht onder het recht van bewoning en vruchtgebruik. Dit was gedaan met het idee later successierechten te vermijden. Per 1 jan. 2010 is de erfwet op dit punt gewijzigd. Dien ik nu wel successierechten te betalen bij hun overlijden? En welke rol speelt de verhoging van waarde van het pand t.o.v. 2001 hierbij? Reactie infoteur, 31-03-2011
Deze kwestie durf ik niet met zekerheid antwoord op te geven. Vraag een notaris of fiscaal specialist.

Riet, 30-03-2011
Vraag;
Heb erfenis gekregen van16.000euro heb zelf nog 8.ooo euro.
Krijg huursubsidie en ziektekostenvergoeding.Hoeveel euro mag je hebben als je die subsidies krijgt?
Alvast bedankt Reactie infoteur, 31-03-2011
Bij huur- en zorgtoeslag wordt naar je verzamelinkomen gekeken. Vermogen uit box 3 wordt voor 1,2% bij je inkomen opgeteld, maar alleen het bedrag boven de 20661 euro (bij alleenstaanden) of 41332 euro (bij fiscaal partners). Als je inkomen laag is, heeft de erfenis geen tot nauwelijks invloed op je toeslagen.

Johan, 21-03-2011
Mijn vader is pas overleden, mijn moeder leeft nog en ik heb 2 broers, ik zelf ben niet getrouwd maar heb wel een samenlevingscontract waarin staat dat mijn partner mijn erfgenaam is. mocht ik nu eerder komen te overlijden dan mijn moeder, naar wie gaat dan mijn deel van de erfenis, als mijn moeder overlijd, naar mijn partner of naar mijn 2 broer? Volgens de notaris zijn dit mijn broers, maar ik ben het hier niet mee eens, als een van mijn broers eerder overlijden krijgen toch ook hun echtgenotes hun erfdeel. Reactie infoteur, 23-03-2011
Ik snap uw punt, maar ik kan niet beweren meer verstand van erfrecht te hebben dan een notaris. Wellicht kunt u vragen om een second opinion bij een andere notaris.

Marga, 21-03-2011
Onze kinderen wonen in Amerika, al 25 jaar. Als zij van ons erven hoe is dat geregeld met de belasting c.w. inkomstenbelasting. Reactie infoteur, 23-03-2011
Ik begrijp uit uw vraag dat u zelf in Nederland woont. Amerika en Nederland hebben een belastingverdrag, daardoor betalen uw kinderen in Nederland erfbelasting.

Alida, 05-03-2011
Mijn moeder had 2 kinderen uit een vorige huwelijk, trouwde met haar 2de man waaruit ik geboren ben mijn vader is 15 jaar geleden overleden mijn moeder leeft nog, normaal erf ik wettelijk mijn vaders deel en eenderde deel van mijn moeder, mijn vraag is of er een mogelijkheid is na het overlijden van onze moeder dat wij alle drie een gelijke deel krijgen. Reactie infoteur, 09-03-2011
Het deel dat uw moeder geerft heeft van uw vader zal inderdaad over alle drie de kinderen verdeeld worden, maar alleen u heeft recht op het kindsdeel van uw vader tenzij anders bepaald in een testament.

Het kan natuurlijk wel zijn dat bij overlijden van uw moeder blijkt dat uw vaders deel op is, dan krijgen jullie alledrie een gelijk bedrag. Uw moeder mag immers uw kindsdeel uitgeven.

Sven, 26-02-2011
Mijn tante (haar man is overleden) wil weten hoe het volgens de wet is geregeld als zij overlijdt, dus zonder testament, krijgen dan haar broers en zusters de erfenis of ook die van haar overleden man? Kan ze beter een testament opmaken om niet iedereen te laten meedelen want familie ligt wat uit elkaar. Reactie infoteur, 26-02-2011
Zij is de enige erfgenaam van haar man geweest (in het geval van geen testament). Als zij overlijdt, gaat het geld naar haar familie. Als zij geen partner of kinderen heeft bij overlijden, dan erven de ouders (indien die nog leven), broers en zussen.

Jour (127 artikelen)
Laatste update: 10-07-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.